Page 1

БРОЙ 11/ 2013

УЧЕНИЕ В ОБЩИНА ТРОЯН

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg


В БРОЯ: Детско творчество

Младежка инициатива

Национално състезание по роботика

Международен лагер за млади пожарникари-доброволци

Бедствие

Учение

„Пожар и евакуация на общинската сграда в Троян”

Тайфунът Хаян съсипа Филипините

Проект

В помощ на практиката

„Подготвени заедно за бедствия, Определяне на температурата на неза- аварии и кризи” щитени стоманени елементи при пожар Таблици за определяне на температурата на защитени стоманени елементи, изложени на пожарно въздействие

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 11/ 2013 г. (851) година двадесета ISSN 1314-8044

Разработка

Проектиране на сгради и площадки за РСПБЗН и ОУПБЗН

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 06.12.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 11/ 2013


Детско творчество

Национално състезание по роботика • „Природните стихии” са темата за 2013 г. на регионалния кръг от международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL) • ГДПБЗН – МВР подкрепи проявата, проведена на 26 ноември в Интер Експо Център, съпътствана от изложба на рисунките, наградени в Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

ма децата на възраст между 8 и 9 години, които според международния регламент нямат право да участват в надпреварата,

осъществиха мисии с роботи пред публика. Отборът „Kasapin40” победи в силна конкуренция и ще представи България в следващия кръг в Йесеник, Чехия. Съгласно правилата, в Националното състезание по роботика участваха отбори от деца и юноши, които работиха по изпълняването на мисии с техните роботи и изнасяха презентация по научноизследователски проект в областта на превенцията и защитата при бедствия. Самото състезание премина през четири етапа с излъчване на победители във всеки от тях и комплексен първенец: І. Научноизследователската задача с представяне на резултатите от научноизследователските проекти, изготвяни в продължение на 8-10 седмици. ІІ. Работа в екип, в който добрият резултат е възможен само ако членовете на тима умело общуват помежду си, помагат си и споделят идеи и умения в състезателния процес. ІІІ. Техническото интервю за установяване доколко всички деца са взели участие в цялостната подготовка за състезанието в рамките на своя отбор и БРОЙ 11/ 2013

3

112

Зад идеята деца и юноши от 10 до 16-годишна възраст да навлязат в света на науката и технологиите по забавен начин в България застанаха организаторите от Училище по роботика “Robopartans” с изключителната подкрепа на SAP AG и SAP Labs Bulgaria, Телерик, Сиела и IIIDC. Състезанието е регионален кръг от международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL), а България е една от 70-те страни, в които се провежда. Над 150 деца от 23 отбора във възрастовата група от 10 до 16 години оспорваха знания в информационните технологии и защитата от бедствия и пожари. Извън състезателната програ-


Детско творчество

Класиране на отборите: За най-добра отборна игра І място – RoboSoft ІI място – DisasterUS ІII място – Kasapin4o За най-добро проектиране І място – Kasapin4o ІI място – ELM ІII място – MindMotion

дали разбират и са навлезли в разглежданата материя. ІV. Игра с предварително програмирани роботи, конструирани с помощта на LEGO части и софтуера LEGO – особено атрактивна част от състезанието заради многото мисии и използваните в роботите различни сензори: ултразвуков,

За най-добре представен проект І място – Kasapin4o ІI място – MindMotion ІII място – DisasterUS За най-добра игра с роботи І място – DisasterUS ІI място – ELM ІII място – Kasapin4o За изключително представяне MindMotion

112

БРОЙ 11/ 2013

4

светлинен, звуков, за допир и жироскоп. Не без значение бе и дизайнът на роботите. Играта беше един от най-атрактивните кръгове, проведен освен пред съдиите и пред публиката, защото от състезателите бяха използвани различни стратегии за решаване на едни и същи задачи с различно конструирани от тях и предварително програмирани роботи. На полета с размери 2,30 м на 1,30 м с роботите трябваше да се решат 25 задачи за две и половина минути. Пред публиката бяха представени и три от най-добре разработените и предстани пред журито проекти за технически решения с новативна стойност, сред които бяха мобилно приложение за откриване на хора, пострадали от природни бедствия, покривало за оцеляване при цунами и система за осигуряване на вода за гасене на пожари в безводни райони. Галина Панчева


Учение

„Пожар и евакуация на общинската сграда в Троян” На 20 ноември 2013 г. в изпълнение на плана за защита при бедствия на територията на община Троян, се проведе учение. В него взеха участие: щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – Троян; ОУПБЗН – Ловеч с един екип; три екипа на РСПБЗН – Троян; един екип на РУП – Троян и персонала на общината.

(ЕСС) при спасявяне на пострадали и гасене на пожар. Мястото на провеждането на учението беше салона на общината (работното място на щаба)

и сградата на общината. Ход на учението: В 10.00 ч. е регистриран пожар в административната сграда – сигнал за огън и задимяване на помещение на втори етаж. Дежурният по ОбСС уведомява кмета и ОЦ на ОУПБЗН – Ловеч. Кметът издава устна заповед за събиране на общинския щаб. Докладва се обстановката: РСПБЗН извършва разузнаване на площта на пожара, неговата зона и броя на пострадалите, както и необходимостта от спасителни действия. Началникът на РУП-Троян регулира движението, преминаването на пешеходци, осигурява се свободен път на специализиран автомобил от „Бърза помощ” – Троян. Екипи на МБАЛТроян са в готовност да приемат пострадали или обгазени. Управителят на ВиК осигурява БРОЙ 11/ 2013

5

112

Под ръководството на кмета на общината Донка Михайлова, гл. инспектор Георги Мончев – ОУПБЗН-Ловеч и гл. инспектор Иван Шайлеков – началник на РСПБЗН-Троян бяха отработени трите етапа на учението: организация на дейността на щаба; евакуация на сградата на общината; дейността на органите на Единната спасителна система


Учение

налягане във водопроводната мрежа, а представител на ЧЕЗ – изключване на електрозахранването в сградата. Готова е автовишка в случай на необходимост. Пожарът е обхванал канцелария на втория етаж, а в резултат от високата температура, огънят е преминал в съседно помещение. Той бързо унищожава офис оборудване от синтетични материали, мебели с дунапрен, дървени ламперии. Образуван е гъст отровен дим, който плъз-

ва и нагоре по етажите. Има опасност той да прекъсне пътя на евакуация на сградата. За щастие тя е от първа степен на устойчивост, което осигурява 150 мин. огнево въздействие преди да започне да губи носещата си способност. Започва спешна евакуация на персонала. Районът около сградата е задимен и в съседните сгради са предупредени да уплътнят врати и прозорци. Третият етап на учението обхваща действията при спася-

112

БРОЙ 11/ 2013

6

ване на пострадали и гасене на пожар. Евакуацията е приключила, но от прозорците застрашени хора сигнализират за помощ. Екип 1. Изнасят пострадали от третия етаж с носилка и на входа ги предават на доброволци за отнасяне до линейката. Построява се сглобна стълба на две звена през покрива. Екип 2. Построяват разтегателна стълба към втория етаж и спасяват застрашен служител. Изграждат смесена водопроводна линия на един главен шланг, лява на два малки шланга по разтегателната стълба, дясна на два малки с посока главния вход на сградата. Екип 3. Построяват смесена водопроводна линия на един главен шланг, лява и дясна на по две малки през задния вход по вътрешно стълбище за гасене на пожара. Със съдействието на всички органи на ЕСС пожарът е локализиран и потушен, а сградата е отдимена. Началникът на РСПБЗН – Троян докладва че занятието е приключило.


Проект

„Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи” Симулация на трус в Перник, пожар в Монтана и наводнение във Видин ще бъдат демонстрирани от обучители-доброволци към БЧК. След тези бедствия и аварии на хората от трите района ще бъде обяснявано как да се справят при такива трудни ситуации и как да реагират на тях.

Предвижда се в рамките на проекта да бъдат обучени 45 наши доброволци. Те ще подготвят за реакцията при кризи хора от рискови групи, хора с увреждания и деца, отглеждани в специализирани институции. Самите доброволци пък ще бъдат подготвени да учат как да бъде намален рискът при бед-

ствия; как да оказват неотложна първа долекарска помощ и да помагат за възстановяване на семейни връзки, защото обикновено роднините се разделят при бедствия, аварии и кризи. Проектът ще бъде изпълнен в рамките на две години. Неговият бюджет е 372 184 лева, като 10% са осигурени от БЧК.

БРОЙ 11/ 2013

7

112

Всичко това е в основата на изпълнението на международен проект "Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи". Финансирането му е осигурено по българо-швейцарска програма за сътрудничество, съобщи ръководителят на проекта Николай Тодоров. Трите области са избрани след нарочното изискване на швейцарците в проекта да бъдат включени най-слабите икономически райони в страната.


Младежка инициатива

Международен лагер за млади пожарникари-доброволци Международният лагер VIKSU 2014 ще се проведе в Пори, западното крайбрежие на Финландия от 29 юни до 5 юли 2014 г. Очаква се участието на 4000-5000 младежи, инструктори, треньори, гости и доброволни работници. Освен че ще бъде много забавно, всички млади момчета и момичета ще получат ценни умения в областта на пожарогасенето.

Регистрацията в www.viksu2014.fi е от 15 октомври до 31 декември 2013 г. В допълнение към нея, всички участници трябва да носят своята карта за къмпинга. Таксата за участие е 170 € с включен транспорт във Финландия до къмпинг зоната, храна, тениска, обучение, отдих и друга програма. Необходимо е предватително уведомяване, когато се регистрира транспорт от Хелзинки, Турку или Тампере до Пори . Участниците ще спят в палатки

и всеки ще трябва да има спален чувал или походно легло. Ако имате нужда от палатка, моля да ни уведомите в регистрационната форма. Актуална информация за лагера може да се намери на официалния уеб-сайт: www.viksu2014.fi, а също така и във фейсбук www.facebook.com/ Viksu2014InternationalCamp В лагера участниците ще вземат участие в курсове, пригодени за младежи пожарникари – до-

112

БРОЙ 11/ 2013

8

броволци. В този курс участниците ще практикуват умения за гасене на пожар и ще се запознаят с техниката на безопасност в различните страни. Курсът ще включва и финландските участници от всички краища на страната. Освен това, треньорите ще участват в обучителните курсове. След обед и вечер, след учебните часове, ще има много свободни занимания, организирани в лагерната програма като игри, конкурси и други. Официалният международен език на лаге-


Младежка инициатива Как да стигнем до там

www.superfast.fi www.ferrycenter.fi www.silja.fi www.vikingline.fi www.blue1.fi www.finnair.fi www.ryanair.com ра е английски. Надяваме се, че всяка група ще има поне един член, който може да общува на английски език. Вярваме, че посещението ви ще доведе до по-дълго сътрудничество с финландските доброволни пожарникари – последващ резултат от формиране на партньорски пожарни бригади. Ние ще се радваме да ви помогнем при осъществяване на контакти с финландските доброволни пожарни бригади.

броволец за ваш треньор. Ние ще ви свържем с финландския наставник след края на регистрацията. Идеята е, преди лагера да можете да бъдете в контакт с финландски пожарникар и в лагера да имате възможност да се виждате с него. Поддържане на връзка преди лагера можете да направите чрез желан от вас начин: например Facebook, Skype, електронна поща. Обучителната програма е предназначена както за младите хора, така и за възрастните. И това е чудесен начин да се запознаете с финландските пожарникари! VIKSU 2014 има създадени пра-

вила, на които всеки участник трябва да се подчинява. Добрите маниери са от съществено значение и използването на незаконни вещества не е позволено. Правилата могат да бъдат намерени онлайн.

Полезни съвети Времето във Финландия през юли е меко или топло. През 2012 г. най-висока средна температурата е 19° С и най-ниската 15° C. Въпреки това, температури може да се вдигне дори до 30° C. През 2012 г. средният размер на количеството дъжд през юли е 60 - 80 мм. Вземете със себе си дрехи за топлите и дъждовен ден. Къмпингът предлага душ, носете си собствени шампоани и сапун. Можете също и да плувате. Предвидени са много разходки, така че трябва да се подсигурите с подходящи обувки. Няма възможност за пране затова вземете си достатъчно дрехи за цялата седмица, както и собствена посуда.

Има и обучителна програма, чрез която можете да получите финландски пожарникар-до-

БРОЙ 11/ 2013

9

112

Финландия се намира в Северна Европа от BalticSea. Тя е част от Скандинавските страни и Европейския съюз. На изток граничи с Русия , на север с Норвегия и на запад - с Швеция. На юг и над Балтийско море, следващата страна е Естония. Финландия е рядко населена с 5,3 милиона жители, главно в южните и западните части на страната. Официалните езици са фински и шведски. До Финландия е стига лесно с няколко авиокомпании и с фериботи от Швеция и Естония. Има и връзка с друг влак от Русия. След като пристигнете във Финландия, транспортиране се организира от най-големите градове Хелзинки, Тампере и Турку до лагера.


Бедствие

Тайфунът Хаян съсипа Филипините

• Над 3000 души загинаха, поне още толкова се водят изчезнали • 220-хилядният Таклобан е град-призрак По-малко от месец след разрушителното земетресение от 7,2 по Рихтер, островната държава бе връхлетяна от ново, още потежко бедствие. Предупрежденията за приближаващата се тропическа буря, се оказаха бледа сянка на това, което последва в ранните часове на 8 ноември. Тайфунът Хаян, който специалистите оцениха с пета степен, удари на невиждано широк фронт със скорост между 214 и 380 км в час. По предварителни данни пострадалите са 4,5 млн души в 36 провинции, а метеоролозите наредиха Хаян на 4-то място сред подобните бедствия по света. Очевидци, прелетели над засегнатите райони с хеликоптер, наричат гледката ужасяваща. Километри земя по бреговата ивица са пометени като след

цунами – тайфунът е вдигнал огромни вълни, а стената от връхлетялата вода, примесена с останки от сгради, кораби, лодки и автомобили е помела всичко

по пътя си. Най-тежко пострадалият град Таклобан с население над 220 000 души е почти напълно разрушен. Загиналите са стотици, много от телата са под разрушенията. Унищожена е цялата инфраструктура, няма ток и питейна вода. Правителството на Филипините се опитва да реагира адекватно, но мащабите на бедствието са огромни. По-голямата част от жертвите са пометени от водата или от срутилите се сгради. Централните пътища са под вода, а повечето мостове са повредени или напълно разрушени. Европейската комисия вече изпрати 11 млн евро, помощи изпратиха от Русия, Япония и други страни. След възстановяването на

112

БРОЙ 11/ 2013

10


Бедствие въздушния трафик в островната държава пристигат все повече пратки за населението от близки и по-далечни държави. Макар и отслабнал вече до степен на тропическа буря, Хаян се придвижи до Виетнам и Китай.

Във Виетнам бяха евакуирани 883 000 души от най-застрашените 11 провинции. В някои селища за едно денонощие са паднали до 271 мм на кв метър дъжд. Над 10 души са загинали, а 70 са ранените.

Силни ветрове и проливни дъждове от затихващия тайфун достигнаха и южната китайска провинция Хайнан и причиниха смъртта на трима души. В окръг Нинмин скоростта на вятъра достигна 120 км в час.

Инцидент

Срути се търговски център в Рига

• Под развалините загинаха 54 души, трима от тях – спасители • Десетки ранени, много от тях в тежко състояние • Тридневен траур в Латвия

от площта на магазинът „Максима” – част от популярна в страната търговска верига. Три са версиите за срутването, по които работи следствието:

нарушения по проектирането, лошо строителство и складирането върху покрива на строителни материали. Вече е установено, че от няколко дни върху БРОЙ 11/ 2013

11

112

Около 18 часа на 21 ноември в час пик за пазаруване в голям търговски център в столицата Рига, рухват 500 кв м от площта на сградата, погребвайки под падналите конструкции на тавана и една от носещите стени десетки хора. Когато първите пожарникари и спасители започват разчистване на отломките, пада още една стена и трима сътрудници на службата за извънредни ситуации загиват на място. „Черният четвъртък” шокира малката прибалтийска държава, но породи небивал подем на солидарност с пострадалите – стотици се наредиха пред откритите мобилни пунктове за кръводаряване. Над 200 пожарникари и спасители и много техника се включиха в разчистването, което върви бавно заради опасност от ново срутване. В развалини са общо 1500 кв м


Инцидент

покрива започнало изграждане на градина. Има и още наслагващи се на-

рушения. Около половин час преди инцидента се включила алармата в магазина, но никой

не започнал да извежда хората навън. Когато рухнала козирката на сградата, те са оказали в смъртоносен капан. Чул се грохот и всичко потънало в тъмнина. Някои от спасените твърдят, че от покрива се изсипали потоци вода. Обявен е тридневен траур, а на 25 ноември цялата страна застина в минута мълчание в памет на жертвите. По общо мнение това е най-голямата трагедия от обявяването на независимостта на Латвия през 1991 година.

Пожар

Горя хостел за имигранти в столицата Унищожен е покрива на сграда на Женския пазар, жертви и пострадали няма На 23 ноември, малко преди 8 часа търговци на Женския пазар забелязват, че от покрива на стара жилищна сграда в съседство с пазара, на ъгъла на улиците „Стефан Стамболов” и „Цар Борис І”, излизат дим и пламъци. Пристигналите след три минути с четири пожарни автомобила екипи огнеборци веднага започват евакуацията на сградата и гасенето на покрива и подпокривното пространство. В ранната и студена утрин събралите се наоколо граждани с изумление забелязват, че от порутената къща са изведени 37 възрастни и 8 деца, увити с юргани и одеяла, повечето, както

се разбира по-късно, имигранти от Афганистан. Огнеборците се справят бързо с огъня, но по-голямата част от покрива изгаря. Загуби има и за търговците, които са складирали своя стока в подпокривното пространство. Живеещи наоколо казват, че районът отдавна е като един малък Кабул и твърдят, че в запалилата се къща живеят , наблъскани по 10-15 души в стая, поне 200 афганистанци. Районът е пълен със стари реституирани къщи, много от които са необитаеми, изоставени от собствениците, които нямат средства за тяхната поддръжка. Ще припомним, че в същия район преди две години при

112

БРОЙ 11/ 2013

12

пожар изгоря майка с двете си деца. Колкото до въпросната къща, оказва се, че тя е собственост на...16 души, които я дали под наем на българин, който пък направил там хостел и приютява в мизерните стаи имигранти, които очакват да получат статут на бежанци. От общината съобщиха, че пламналата сграда няма разрешение да бъда ползвана като хотел или хостел, а наемателят ще бъде разследван за незаконна дейност. Останалите без покрив имигранти са отведени с автобус в бежанския лагер в „Овча купел”.


В помощ на практиката

Влияние на високата температура върху стоманените строителни елементи щите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се приема, както следва: 1. критична температура, равна или по-малка от 550°С – при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения; 2. критична температура, равна или по-малка от 520°С – при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо кутиеобразно сечение на профилите; 3. критична температура, равна или по-малка от 550°С – при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите; 4. критична температура, равна или по-малка от 590°С – при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо кутиеобразно сечение на профилите; 5. критична температура, равна или по-малка от 620°С – при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.

Методи за огнезащита на стоманените конструкции Огнезащитата на стоманените конструкции може да бъде осъществена по различни ме-

тоди, които основно зависят от конструктивната функция на отделните елементи. Ще обърнем внимание на някои класически решения. Огнезащита на покривно покритие от профилирана стоманена ламарина: - най-често се използват огнезащитни набъбващи бои; - плочи от твърда или полутвърда минерална вата при наличие на окачен таван (разположена между окачения таван и ламарината). Огнезащита на стоманени греди: -плочи от минерална вата; -плоскости от гипсокартон или гипсфазер с повишена огнеустойчивост; -огненабъбващи защитни покрития; -облицовка с лек бетон (при отворени сечения); -запълване с бетон или вода (при затворени сечения); -замазки на база циментоперлитов разтвор; -изпълнение на окачени тавани. Огнезащита на стоманени колони: -облицовка с плочи или плоскости от минерална вата, от гипсокартон и гипсфазер (еднослойно или многослойно); -огненабъбващи защитни покрития; -запълване с бетон или вода (при затворени сечения) БРОЙ 11/ 2013

13

112

Стоманените конструкции имат сравнително невисока огнеустойчивост, поради което в условията на пожар те бързо намаляват своята носимоспособност и се деформират, в резултат на което се постига аварийно състояние на горящите сгради. Стоманата без специална защита, изложена на действието на огън бързо повишава своята температура и когато тя достигне 450÷500 градуса по Целзий, границата на провлачване е около 50% от тази на нормална температура. При повишаване на температурата на стоманата се предизвиква увеличаване на честотата и амплитудите на колебание на атомите в кристалната решетка на металите и техните сплави, а това явление е известно като топлинно движение. Структурните промени, предизвикани от нагряване на стоманата водят до изменение на нейните якостни и деформативни характеристики. Въглеродните стомани придобиват висока пластичност при нагряване, а при температура 450÷600 градуса са склонни към т. нар. графитизация на карбидите. Графитизацията на железните карбиди представлява неговото разпадане с образуване на частици от свободен графит, които допринасят за намаляване показателите на механичните свойства на стоманата при нагряване. Огнеустойчивостта на носе-


В помощ на практиката Огнезащита на стоманени ферми: - облицовка с плочи или плоскости от минерална вата, от гипсокартон и гипсфазер (еднослойно или многослойно); - огненабъбващи защитни покрития Разработени са таблици и но-

мограми, с помощта на които да се отчита температурата на незащитени стоманени елементи, изложени на пожарно въздействие от следните номинални криви по БДС EN 1991-1-2: [1] - ISO 834; - външна; - въглеводородна.

За изготвянето на таблиците и графиките е използван софтуерният продукт VBA в средата на MS Excel. Грешката, която се допуска при използване на графиките и таблиците в сравнение с програмното решение, е до 3 процента.

Определяне на температурата на незащитени стоманени елементи при пожар

1. Въведение Големият обем изчисления за определянето на температурата на незащитени стоманени елементи, изложени на пожарно въздействие, предполага използването на изчислителна техника. За целта е разработен макрос за трите номинални криви в [1]. С него са изготвени таблици и номограми за различни стойности на коефициента на масивност на елемента. Те позволяват, с достъчна за практиката точност, да се определи температурата на незащитени стоманени елементи при пожар. 2. Изготвяне на таблици за определяне на температурата на незащитени стоманени елементи при пожар Изменението на температурата на газа при номиналните криви е както следва: - по ISO 834

θ g = 20 + 345.log10 (8t + 1) ,

(1)

- по Външна крива

θ g = 660*(1 − 0.687 * e −0.32*t − 0.313* e −3.8*t ) + 20

(2)

- по Въглеводородна

θ g = 1080*(1 − 0.325* e −0.167*t − 0.675* e −2.5*t ) + 20

(3)

където: θg – температура на газа; t – време в min Нарастването на температурата в участък от време Δt се определя от следната зависимост: A 1 (4) ∆θ a.t = k sh m hnet ∆t V ca ρ a

където: специфична топлина на стоманата, J/kgK Ca плътност на стоманата 7850 kg/m3 ρa Am/V коефициент на масивност на елемента, m-1 hnet чист топлинен поток, W/m2

112

БРОЙ 11/ 2013

14


В помощ на практиката Δt Am V ksh

стъпка на изменение на времето в секунди изложена на нагряване площ на единица дължина, m2 обем на елемента за единица дължина, m3 коефициент на засенчване

Коефициентът на засенчване ksh се определя по формула (5) ksh = k

( Am / V )b ( Am / V )

(5) ( Am / V )b отношение на околната повърхнина на описания паралелепипед около профила към обема на профила за дължина 1 метър в m-1. k = 0.9 за I профили, за всички останали случаи k=1. Чистият топлинен поток е равен на сумата от конвективния топлинен поток hnet.c плюс лъчистия топлинен поток hnet.r. Както се вижда от формули (4) и (5) изменението на температурата като функция на времето зависи от коефициента на масивност и коефициента на засенчване  A  Изготвени са таблици и номограми за температурата като функция на този параметър за 6 k sh * m V   b

негови стойности. В таблиците температурата е дадена за всяка минута от 1 до 25 за въглеводородна крива и от 6 до 30 за останалите две. Тези интервали покриват всички практически случаи. 3. Числен пример: За тръбен профил по EN 10210-2 да се определи времето за достигане на критичните температури за трите криви на изменение на температураата на газа с помощта на таблиците и на номограмите за коефициент на използване на носещата способност µ0 = 0,6. Получените резултати да се сравнят с изчисленията с помощта на програмата и да се оцени допусканата грешка. От таблица 4.1 на БДС EN 1993-1-2 [2] за µ0 = 0,6 се отчита θcrit = 554 0C. Диаметър D = 273 mm; дебелина t = 8 mm; ksh = 1; V = 0,00 666 m3 Am = 0,273*3,14*1 = 0,857 m2; Am / V = 128,7 m-1 В таблица 1 са представени резултатите Таблица № 1

номинална крива

отчетено

изчислено

грешка [%]

Въглеводородна

5:37

5,40

0.9

Външна

15:27

15:50

2.4

ISO 834

14:22

14:35

1.5

4.

Използвана литература 1. БДС EN 1991-1-2. Основни въздействия. Въздействия на строителни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. 2. БДС EN 1993-1-2. Стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. 3. Даков Д. Тръбни стоманени профили. Справочник. УАСГ 2003 г.

15

112

БРОЙ 11/ 2013


В помощ на практиката Таблица 2 Температура на елемента при крива ISO 834 t[min] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50 95 114 134 155 177 200 222 246 270 294 318 342 367 391 415 439 463 486 509 532 554 575 596 616 635

75 131 158 187 216 246 277 308 340 371 402 433 463 492 520 548 574 599 623 645 666 686 705 722 738 752

100 164 199 235 272 309 346 383 420 455 490 523 554 583 611 637 660 682 702 720 736 751 765 777 788 798

125 196 238 280 323 365 407 447 486 523 557 589 619 645 669 691 711 728 743 757 770 781 791 800 808 816

150 227 274 322 369 415 459 500 539 575 607 636 662 685 705 723 739 752 765 776 785 794 802 810 817 823

200 283 339 393 445 494 538 577 612 642 668 690 709 725 739 752 763 773 782 790 798 805 811 818 824 830

Фиг.1 Номограма за температурата на елемента при крива ISO 834

300 375 439 497 547 589 623 652 675 694 711 725 737 748 758 767 775 783 791 798 805 811 817 823 829 834

Таблица 3 Температура на елемента при Външна крива t[min] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50 97 117 137 157 178 199 219 240 260 279 298 317 335 352 369 386 402 417 432 446 459 472 485 496 508

75 133 161 190 219 248 276 304 330 356 381 404 427 448 468 486 504 520 535 548 561 573 583 593 602 610

100 167 203 239 275 310 344 377 408 436 463 487 510 530 549 565 580 593 604 615 623 631 638 644 649 653

125 200 243 285 327 367 404 439 471 500 526 549 569 586 601 614 625 634 642 649 654 658 662 665 668 670

150 231 280 327 373 416 455 490 522 549 572 592 608 622 633 643 650 656 661 665 668 670 672 674 675 676

200 288 346 400 450 494 532 564 590 611 627 640 650 657 663 667 671 673 675 676 677 678 678 679 679 679

Фиг.2 Номограма за температурата на елемента при външна крива

300 383 449 505 551 587 614 633 647 657 664 669 672 675 676 677 678 679 679 679 679 680 680 680 680 680

112

БРОЙ 11/ 2013

16


В помощ на практиката Таблица 4 Температура на елемента при въглеводородна крива t[min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

50 37 73 115 162 211 263 317 373 428 484 539 593 645 695 742 785 825 862 895 924 950 973 992 1009 1024

75 45 99 162 229 301 374 449 524 596 666 730 789 842 888 927 960 987 1010 1028 1042 1054 1063 1070 1076 1081

100 53 124 207 294 385 477 566 652 731 801 861 912 952 985 1010 1030 1045 1057 1065 1072 1078 1082 1085 1088 1090

125 61 150 250 356 463 568 667 755 830 892 940 978 1006 1027 1043 1055 1063 1070 1076 1080 1083 1086 1088 1090 1092

150 69 174 293 415 536 648 748 832 898 947 984 1011 1030 1045 1055 1063 1070 1075 1079 1082 1085 1088 1090 1091 1093

200 86 223 374 523 658 772 860 924 968 998 1019 1035 1047 1056 1063 1069 1074 1078 1081 1084 1087 1089 1091 1092 1093

Фиг.3 Номограма за температурата на елемента при въглеводородна крива

300 117 315 517 690 817 899 950 982 1004 1021 1034 1044 1053 1060 1067 1072 1076 1080 1083 1086 1088 1090 1091 1093 1094

Проф. дтн Владимир Яков

Таблици за определяне на температурата на защитени стоманени елементи, изложени на пожарно въздействие

Разработени са таблици, в които на базата на два параметъра – Ø и kλ e изчисленa температурата, която се достига в стоманения елемент в определен момент на пожарното въздействие. Разликата между отчетените и изчислените стойности с MS Excel е от 3 до 5 процента. 1. Въведение Определянето на температурата на защитени стоманени елементи при пожар може да стане чрез програмен продукт или чрез предварително изготвени таблици. Таблиците могат да бъдат изготвени по два различни подхода: • За конкретни огнезащитни материали се изготвят таблици отчитащи физичните им характеристики и коефициентa на масивност на стоманения елемент. • Таблиците се изготвят с параметри, за които се изменят в широки граници. Могат да се използват за голям брой огнезащитни материали. В настоящето изследване е използван вторият подход. Изготвяне на таблици за определяне на температурата БРОЙ 11/ 2013

17

112

2.


Изготвяне на на практиката таблици за определяне В2. помощ температурата

на

Нарастването на температурата на защитени с огнезащитни слоеве стоманени елементи се изчисляНарастването на температурата на защитени с

огнезащитни ва по формулислоеве (1) и (2). стоманени елементи се изчислява по формули (1) и (2). λ /d A ⎛ 1 ⎞ (1) ∆θ = ⎜ ⎟ (θ − θ ) ∆t − ( e − 1) ∆θ ( но ∆θ ≥ 0, ако ∆θ > 0) (1) p

c ρ (2) φ= p

p

p

ca ρa c pVρ p⎝ 1 + φAp/ 3 ⎠ φ= dp ca ρ a V

a.t

p

ca ρ a

g .t

a.t

φ /10

g .t

а.t

g .t

Ap

dp

(2)

V

където:

където: Ca ,

специфична топлина на стоманата и специфична на стоманата и огнезащитата, плътност натоплина стоманата и на огнезащитата , J/kgK 3 -1 плътност на стоманата и на огнезащитата, kg/m коефициент на масивност на елемента ,m коефициент масивност на елемента, m-1 , m дебелина нанаогнезащитния материал дебелина огнезащитния стъпка нанаизменение на материал, времето m в секунди стъпка на изменение на времето в секунди коефициент на топлопроводност на коефициент нана топлопроводност на огнезащитата, газа и стоманения елемент ,W/mK материал температури 0 температури на на газа и стоманения на елемент, Нарастване температурата газа , C0C 0 Нарастване на на газа, C натемпературата температурата на въздуха , Нарастване

Ca, Cρ pa,

ρp ρa, ρA p p/V Ap/Vdp dp ∆t Δt λ p λp θ g .t ,θ a.t θg.t, θ∆a.tθ g .t Δθg.t∆θ a.t Δθa.t

Нарастване на температурата на въздуха, 0C

Коефициентът на масивност Ap/V се определя съгласно указанията в таблица 4.3 на БДС-EN-1993-1-2 [1]

Коефициентът на масивност Ap/V се определя съгласно указанията в таблица 4.3 на БДС-EN-1993-1-2 [1]

- въвеждат се два параметъра - ∅от формула(2) и коефициентът kl, който се определя от формула (3)

- въвеждат се два параметъра - Ø от формула (2) и коефициентът kλ, който се определя от формула (3) kλ =

(3)

λ p *10000 λ p k*10000 λ = 2 2 d p c p ρ p d pcp ρ p

(3)

тези два параметъра уравнение Чрез тезиЧрез два параметъра уравнение (1) добива вида: (1)

добива вида:

k ⎛ 1 ⎞ φ /10 ∆θa.t =λ φ ⎜ ⎟ (θ g .t − θa.t ) ∆t − ( e − 1) ∆θ g .t ( но ∆θа.t ≥ 0, ако ∆θ g .t > 0) 10000 ⎝ 1 + φ / 3 ⎠

(4)

(4)

Направен е анализ на найчесто използваните огнезащитни Направен е анализ на най-често използваните огнезащитни материали и са определени границите, в материали и са параметъра: определени които се изменят двата двата параметъра:

kλ от 0,4 до 21

и

границите, в които се изменят

Ø от 0,02 до 5.

kl от 0,4 до 21 за фиксирана и ∅ от 0,02 до 5. на параметъра Ø (0,02; 0,05; 0,2; 0,6; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0) Таблиците се изготвят стойност и различни стойности на kλ (0,4; 1; 2; 3; 6; 9; 12; 15; 21).

С помощта на програмен продукт са изчислени температурите на 15; 30; 60; 120 и 180 минута от възникване на пожара.

112

БРОЙ 11/ 2013

18


В помощ на практиката Таблица 1 Ø = 0,02 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,0

20,5

21,3

22,3

25,2

28,2

31,1

34,1

40,1

30

20,4

21,6

23,9

26,2

33,2

40,2

47,2

54,1

67,8

45

20,9

23,0

26,8

30,6

42,1

53,4

64,6

75,7

97,4

60

21,4

24,6

29,9

35,3

51,4

67,2

82,8

98,1

127,8

90

22,7

27,8

36,6

45,2

70,9

96,0

120,3

143,9

189,2

120

24,0

31,3

43,5

55,7

91,2

125,4

158,4

190,1

249,9

180

26,9

38,7

58,2

77,3

132,7

184,9

234,2

280,7

365,9

Таблица 2 Ø = 0,05 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,1

21,1

23,3

25,6

32,7

40,0

47,2

54,4

68,6

30

21,0

24,0

29,6

35,2

52,2

69,0

85,5

101,6

132,7

45

22,2

27,5

36,7

46,0

73,5

100,2

126,0

151,0

198,3

60

23,5

31,2

44,3

57,4

95,6

132,2

167,1

200,5

262,7

90

26,6

39,2

60,4

81,2

141,0

196,7

248,6

297,0

383,9

120

29,9

47,8

77,2

105,8

186,7

260,2

327,1

387,8

493,2

180

37,1

65,6

111,8

156,0

276,6

381,1

471,4

549,7

676,3

Таблица 3 Ø = 0,2 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,3

24,0

32,1

40,7

66,9

92,5

117,4

141,3

186,3

30

23,5

34,9

55,4

75,9

135,2

190,0

240,3

286,5

367,7

45

28,0

47,7

81,3

114,2

205,3

285,4

355,7

417,3

518,6

60

33,1

61,5

108,5

153,4

273,8

374,9

459,5

530,4

639,6

90

44,6

90,7

164,1

231,6

402,0

532,3

631,9

708,3

812,5

120

56,9

121,0

219,7

307,6

516,3

661,9

763,9

835,7

923,0

180

83,0

182,5

327,5

448,6

704,2

853,5

941,7

994,7

1047,7

19

112

БРОЙ 11/ 2013


В помощ на практиката Таблица 4 Ø = 0,6 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,5

29,4

49,7

71,4

134,9

193,2

245,9

293,2

293,2

30

28,0

56,9

108,0

157,1

286,5

390,3

473,1

539,0

539,0

45

39,4

89,2

170,4

244,3

422,8

549,4

639,0

702,9

702,9

60

52,5

123,4

232,9

327,9

539,7

672,9

757,3

811,4

811,4

90

81,6

193,4

352,3

478,8

720,9

842,1

904,4

937,7

937,7

120

112,4

262,8

461,5

606,9

848,2

945,6

987,4

1007,2

1007,2

180

176,2

394,4

646,4

803,3

1003,6

1059,1

1078,1

1086,5

1086,5

Таблица 5 Ø = 1,0 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,3

32,2

61,4

92,3

180,7

258,0

324,2

380,6

469,0

30

30,2

71,6

144,2

212,0

378,4

498,0

583,5

644,8

721,1

45

46,4

117,9

230,6

327,9

539,3

666,3

743,3

790,6

839,4

60

65,4

166,2

314,2

433,5

664,7

782,0

842,9

875,8

905,8

90

107,2

262,9

466,1

610,4

836,7

920,5

954,5

970,1

983,4

120

151,2

355,4

595,5

746,6

941,9

997,0

1016,3

1024,9

1033,0

180

240,5

522,0

794,7

930,6

1057,1

1081,9

1090,4

1094,8

1099,4

Таблица 6 Ø = 2,0 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,0

33,2

74,9

120,0

244,5

344,9

423,5

484,6

569,1

30

30,5

89,8

195,1

288,9

494,5

617,4

690,8

735,4

780,9

45

53,0

157,5

315,3

440,1

667,8

772,1

821,8

847,0

869,2

60

80,6

227,1

425,5

566,7

784,9

863,5

895,0

909,6

922,4

90

142,0

361,2

609,4

754,8

922,6

963,8

978,0

984,8

991,5

120

206,3

482,5

749,4

879,7

997,8

1020,9

1029,3

1033,7

1038,5

180

333,1

682,7

935,4

1023,7

1081,5

1092,5

1097,2

1099,9

1102,8

112

БРОЙ 11/ 2013

20


В помощ на практиката Таблица 7 Ø = 3,0 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,0

30,1

76,3

128,6

272,2

383,0

465,4

526,2

604,1

30

27,3

93,3

216,0

323,3

543,8

661,9

725,6

761,1

794,6

45

51,2

172,3

353,8

490,5

715,7

804,0

841,4

859,2

875,0

60

82,5

253,4

476,2

623,6

823,6

883,8

905,9

916,1

925,8

90

154,2

406,8

670,7

808,5

943,7

972,3

982,5

987,9

993,5

120

229,5

541,1

809,5

922,3

1009,1

1025,5

1032,1

1035,8

1039,8

180

376,3

751,7

980,2

1046,3

1086,2

1094,8

1098,8

1101,1

1103,7

Таблица 8 Ø = 4,0 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,0

25,8

71,6

127,5

282,5

399,8

484,3

544,5

618,5

30

23,5

89,4

221,8

337,4

566,5

681,2

739,4

770,4

798,9

45

45,6

174,2

370,2

513,9

736,7

816,1

847,9

862,9

876,6

60

77,7

262,1

499,8

650,3

839,1

890,5

909,0

918,0

926,8

90

154,3

427,2

699,7

832,1

950,7

974,7

983,8

988,7

994,0

120

236,1

569,2

836,8

939,3

1012,4

1026,8

1032,9

1036,4

1040,2

180

395,0

784,8

998,2

1053,8

1087,4

1095,5

1099,3

1101,5

1103,9

Таблица 9 Ø = 5,0 t, min

kλ=0,4

kλ=1

kλ=2

kλ=3

kλ=6

kλ=9

kλ=12

kλ=15

kλ=21

15

20,0

22,2

63,8

120,7

282,9

405,0

491,4

551,8

624,0

30

20,8

81,3

218,7

339,9

576,0

689,3

744,7

773,5

799,8

45

38,5

168,6

374,1

523,2

745,6

820,6

849,8

863,7

876,7

60

69,4

260,6

508,9

662,1

845,2

892,5

909,6

918,1

926,7

90

147,6

433,6

712,9

842,6

952,8

975,0

983,8

988,7

993,9

120

232,8

580,9

849,2

946,2

1013,1

1026,8

1032,8

1036,3

1040,1

180

399,8

800,4

1005,5

1056,1

1087,4

1095,4

1099,2

1101,4

1103,9

21

112

БРОЙ 11/ 2013


В помощ на практиката 3.

Числeни примери

Пример 1: За стоманен елемент с коефициент на масивност 300 m-1 с топлоизолация от гипсова плоча с дебелина 2 сантиметра да се определи температурата на метала на шестдесетата минута от пожара. Параметри на термозащитата: Cp=1700 J/kgK; ρp=800 kg/m3; λp=0.2 W/mK; dp= 0,02 m. Kλ=3,676; Ø= 3,745 чрез линейна интерполация се отчита tm=581,1 0C изчислено 613.0 0C – грешка 5,2%. Пример 2: За стоманен елемент с коефициент на масивност 300 m-1 с топлоизолация от минерална вата с дебелина 2 сантиметра да се определи температурата на метала на сто и осемдесетата минута от пожара. Параметри на термозащитата: Cp=1150 J/kgK; ρp=160 kg/m3; λp=0.04 W/mK; dp= 0,02 m. Kλ=0,5438; Ø=0,2344 чрез линейна интерполация се отчита tm=272,5 0C изчислено 262,7 0C – грешка 3,6%. Пример 3: За стоманен елемент с коефициент на масивност 300 m-1 с топлоизолация от газобетон с дебелина 10 сантиметра да се определи температурата на метала на сто и осемдесетата минута минута от пожара. Параметри на термозащитата: Cp=735 J/kgK; ρp=750 kg/m3; λp=0,3 W/mK; dp= 0,1 m. Kλ=0,5102; Ø=3,745 чрез линейна интерполация се отчита tm=296,4 0C изчислено 308,4 0C – грешка 3,9%. 4.

Изводи

Разгледаните примери показват, че грешката, която се допуска, е от 3 до 5%. Тя се дължи на двойната линейна интерполация. С цел подобряване на точността може да се използва интерполация от по-висок ред и да се изготвят повече таблици с по-голям брой колони – kλ. Проф. дтн Владимир Яков 5.

Използвана литература

1.

БДС EN 1993-1-2. Стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въз-

действие от пожар. 2.

Национално приложение към БДС EN 1991-1-2

3.

Наредба N I3-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигу-

ряване на безопастност при пожар. ДВ бр. 96 от 4 Декември 2009 г. 4.

Schleich1 J.B. Design of buildings for the fire situation. LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ/02/B/F/

PP-134007.

112

БРОЙ 11/ 2013

22


Разработка

Проектиране на сгради и площадки за РСПБЗН и ОУПБЗН (Продължава от брой 10) 4.2.2

Компресорно помещение

4.2.2.1 Под Подът трябва да възпрепятства хлъзгането и да бъде устойчив на миене. 4.2.2.2 Врати Вратите към и във компресорното помещение трябва да бъдат с минимална широчина 1,0 m и минимална височина 2,0 m (вътрешни размери). 4.2.2.3 Осветление Освен изкуствено трябва да бъде предвидено и естествено осветление. 4.2.2.4 Проветряване и вентилация Компресорното помещение трябва да бъде проветрявано по естествен път. В зависимост от мощността на компресора се определя големината на вентилационните отвори. Вентилацията трябва да действа по време на работа на компресора. Всмукването от компресора на въздух, годен за дишане, трябва да се извършва по начин, осигуряващ захранване с възможно най-сух и беден на вредни вещества въздух. 4.2.2.5 Отопление Компресорното помещение трябва да бъде отоплявано така, че да се осигури стайна температура от порядъка на минимум 7 оС. 4.2.2.6 Обзавеждане Компресорното помещение трябва да бъде снабдено с тръбопровод за отвеждане на кондензат. 5. Оборудване 5.1

Общи положения

Работните и складови площи за оборудването трябва да бъдат устойчиви на механично натоварване и на влага, а също и да бъдат лесни за почистване. 5.2

Работно помещение

5.2.1 Въвеждане и извеждане на апаратите В зоните на “въвеждане” и “извеждане на апаратите” трябва бъдат осигурени достатъчно на брой подвижни шкафове за поставяне на дихателни апарати. 5.2.2 Монтаж и демонтаж Зоните “монтаж” и “демонтаж” трябва да бъдат разположени в средата на помещението. На разположение трябва да бъде маса с работна площ от най-малко 2,0 m2. 5.2.3 Почистване, дезинфекция и подсушаване В зоната “почистване, дезинфекция и подсушаване” трябва да бъде разположена мивка с най-малко два умивалника (приблизителни размери: 500 mm x 500 mm x 350 mm на всеки умивалник). До мивката трябва да бъде разположено оборудване за оттичане (изцеждане) с отточна повърхност. Трябва да се подсигури също и оборудване за подсушаване.

23

112

БРОЙ 11/ 2013


Разработка 5.2.4 Привеждане в изправност В зона “привеждане в изправност” работните повърхности трябва да бъдат с височина около 800 mm до 900 mm и с дълбочина минимум 650 mm. Трябва да се обособи пространство, оформено като шкаф, с чекмеджета за инструментите и резервните части, да се подсигури затягащо приспособление (механизъм) за бутилките на апаратите, менгеме (ръчно) и инструменти. 5.2.5 Пълнене В зона “пълнене” трябва да се намира на разположение оборудване за пълнене с въздух, годен за дишане с най-малко четири извода (накрайници за пълнене) за бутилките на апаратите. Оборудването за пълнене трябва да бъде защитено от удари. 5.2.6 Изпитване В зона “изпитване” работните повърхности трябва да бъдат с височина около 800 mm до 900 mm и с дълбочина минимум 650 mm. Трябва да бъде оформено като шкаф пространство и площи за разполагане на уредите и принадлежностите за изпитване. 5.2.7 Инвентаризация и документиране на резултатите от изпитването В зона “инвентаризация и документиране на резултатите от изпитването” трябва да се оформи работно място за управление на данни. 5.2.8 Складиране В зона “складиране” трябва да бъде налице достатъчно голямо пространство, оформено като шкаф и/или площ за разполагане на апарати и принадлежности към тях. 5.2.9 Въздух под налягане Трябва да съществува възможност за вземане на необходимия за работното помещение въздух под налягане от компресор за въздух, годен за дишане . 5.3 Компресорно помещение В компресорното помещение трябва да бъде разположена компресорна апаратура за въздух, годен за дишане съгласно действащите норми. 6. Отпадъчна (канална) вода От организационна гледна точка трябва да бъде гарантирано, че замърсяващите водата вещества не могат да достигнат до канализационната система. 7.

Примерен вариант на изобразяване на хоризонталната проекция на работното помещение

Отклоненията (например по причини на цялостното пространствено обзавеждане) трябва да бъдат съобразени с възможно най-благоприятното протичане на работния процес. Легенда 1. Ремонт; 2. Почистване, дезинфекция, подсушаване; 3. Пълнене; 4. Въвеждане и извеждане на апаратите, демонтаж; 5. Складиране; 6. Инвентаризация и документиране на резултатите от изпитването; 7. Изпитване; 8. Монтаж

112

БРОЙ 11/ 2013

24


Разработка 2.2. Помещения на втори етаж От коридора на втория етаж се предвиждат защитни кабини, съгласно чл.22 от Приложение №1. В сградата на РСПБЗН, по пътя за движение на личния състав към помещението (гаража) с пожарна техника минималната широчина на коридорите и проходите следва да бъде 150 см, като до височина 220 см да не се предвиждат, оборудване и строителни конструкции, стесняващи прохода. А) Административна част – обособява се по възможност от северната (от южната част) част на сградата. Обособяват се следните административни помещения: - помещение за началник РСПБЗН – 25 кв.м., свързан с помещение за технически сътрудник 15 кв.м. - помещение за началник сектор/група ПГ и СД – 20 кв.м., включващо съблекалня (4м2) и шкаф за защитно облекло и оборудване; - помещение за инструктор от група ПГ и СД и началника на дежурната смяна – 25 кв.м., включващо съблекалня 4 м2 и шкафове за защитно облекло и оборудване; - помещение за началник сектор/група ДПК, П и ПД – 25 кв.м.; - помещение за служители от сектор (група) ДПК, П и ПД – разделено на зони с леки стъклени прегради и обособени с работни места по 7 кв.м., но не по малко от 15 кв.м. За всяко работно място да се предвиди библиотека класьор и шкаф/гардероб за съхранение на работно облекло; - секретно деловодство – 15 кв.м., с архив – 15 кв.м. - помещение за домакин – общо 25 кв.м., като част от канцеларията (10 кв.м.) е обособена в самостоятелно помещение за консумативи; - помещение за техник (газо-димо защитна служба) “ГДЗС” – 15 кв.м. до ЦДЗ (ПДЗ); Б) Помещения за почивка и отдих. Помещенията за почивка и отдих на дежурната смяна се предвиждат за 100% от състава на дежурните екипи при 24 часово дежурство, като се обособяват стаи с по две легла и всяка с площ най-малко 15 кв.м. Стаите трябва да са естествено осветени и да имат възможност за естествена вентилация. Помещенията за почивка и отдих се проектират на втория етаж. Не се допуска разполагането на помпени или машинни помещения под спалните помещения. В) Столова с кухненски блок за дежурните смени. Помещението за столова се предвижда с площ най-малко 40 кв.м. с обособен кухненският блок с кухненското оборудване. Столовата трябва да е с възможност за едновременно ползване от 15 човека. Не се допуска разполагането на помпени или машинни помещения под столовата. Г) Зала за инструктажи, съвещания и разбори. Помещение за което площта е определена за събиране най-малко на 50 човека или по 2,5 кв.м. на служител, за 100% от личния състав на пожарната служба и предвид функционалното предназначение на същото. Залата за инструктажи и събрания да е оборудвана с черна дъска, мултимедия и бял екран за нея. Д) Санитарно-битови помещения. - две мъжки и една женска тоалетни, четири писоара, разположени в близост до помещението за столова (за РСПБЗН ІІ-ра и ІІІ-та категория, по една мъжка и една женска); - баня за мъже с 4 мивки и огледала, с отделни 4 душ кабини; баня за жени с една мивка и огледало, с 1 душ кабина. Всяка от душ кабините се предвижда с обособено предверие (съблекалня) 2,5 кв.м, от което се влиза в душ кабината. Баните се предвиждат разположени в близост до помещенията за отдих. Е) Звукова инсталация за оповестяване по тревога. Във всички помещения вкл. санитарните (без складовите) да се изведат крайни устройства на звуко-

25

112

БРОЙ 11/ 2013


Разработка ва инсталация за оповестяване по тревога. 2.3. Помещения на първи и трети етаж – ОУПБЗН. В сградите за ОУПБЗН допълнително следва да се предвидят следните помещения: 1. На първи етаж: - самостоятелно секретно деловодство – 15 кв.м. регистратура с обособена част за работа на потребители, която да бъде проектирана така, че да отговаря на изискванията за „Зона за сигурност” клас I съгласно Наредбата за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване. В противен случай да бъде изградена на третия етаж. - самостоятелно явно деловодство – 15кв.м. с архив – 25 кв.м. и едно работно място – гише, свързано с приемната за административно обслужване на гражданите, като се предвиждат и санитарни възли за посетители и инвалиди; 2. На трети етаж: - самостоятелно секретно деловодство – 15 кв.м. с архив – 15 кв.м. (ако не е възможно изграждането му на първи етаж); - помещение за началник ОУПБЗН – 30 кв.м., свързан с помещение за технически сътрудник 15 кв.м.; - конферентна (учебна) зала, по 2,5 кв.м. на служител, за 100% от служителите от катерогия Г и повисока към ОУПБЗН; - помещение за началник ПГ и СД – 20 кв.м., включващо съблекалня (4м2) и шкаф/гардероб за защитно облекло и оборудване; - помещение за инструктори от сектор ПГ и СД – 20 кв.м., включващо съблекалня (4м2) и шкафове/ гардероби за защитно облекло и оборудване; - помещение за началник група ОЦ – 20 кв.м., включващо съблекалня (4м2) и шкаф за защитно облекло и оборудване; - помещение за началник група СД – 15 кв.м. - помещение за началник сектор ППДК - 20 кв.м (с предвидена голяма работна маса за разглеждане на проекти). - помещение за инспектори от сектор (група) ППДК; - помещение за служители от сектора – разделено на зони с леки стъклени прегради и обособени работни места (според степента на РСПБЗН и щатния брой служители по ДПК). За всяко работно място да се предвиди минимално по 7 кв.м, както и библиотека-класьор и шкаф/гардероб; - помещение за началник група ППД – 15 кв.м.; - Помещение за оперативен център включващо в себе си : - работно помещение – 40 кв.м.; - сървърно отговарящо на условията на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност – 15-20 кв.м.; - стая за почивка – 15 кв. м.; - обособено помещение за съхраняване на документи съдържащи класифицирана информация 6-8 кв.м., което да отговаря на условията за Зона за сигурност клас I съгласно Наредбата за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване. Проектирането да бъде изпълнено така, че от работното помещение да има пряк достъп до другите три. Да се предвидят необходимите канали до покрива на сградата за полагане на антенните кабели за УКВ комуникациите. Да се предвиди отделно климатизирано помещение за комуникационните шкафове и UPS. - помещение за работа на оперативния щаб – 30 кв.м. разположена в съседство на помещението за оперативен център и отделено от него със стъклена преграда и врата – да се предвиди на І-ви етаж

112

БРОЙ 11/ 2013

26


Разработка до диспечерския пункт; - помещение за началник “логистика” – общо 25 кв.м., като част от канцеларията (10 кв.м.) е обособена в самостоятелно складово помещение и архив за дела на автомобили/сгради и други документи (5 м2); - помещение за специалисти “логистика” и строителен инженер – 20кв.м.; - помещение за домакин ОуПБЗН – общо 25 кв.м., като част от канцеларията (10 кв.м.) е обособена в самостоятелно помещение за консумативи; - помещение за чистачка – 20 м2, с включен склад за почистващи материали (4 м2) и санитарен възел ( 4м2); - помещения за счетоводство: помещение за гл. счетоводител – 20 кв.м.; помещение за “счетоводство” – 20 кв.м.; - самостоятелно помещение за касиер – 15 кв.м., предвидено с гише, каса и метална решетка; - помещение за специалист в отдел ”ЧР” – 15кв.; - помещение за технически сътрудник/системен оператор в отдел ”ЧР” – 15 кв.м.; - помещение за съхранение на лкд – 20 кв.м., оборудвано с метални решетки на прозорците и метална врата; - два броя санитарни възли (за мъже и за жени) и две душ кабини; - помещение за специалист иАд и АО – 15 кв.м.; 3. Площадково оборудване За измиване на замърсено оборудване както и за извършване на обеззаразяване на пожарната техника и оборудване е необходимо на територията, прилежаща към сградата на службата, на открито да се предвиди специално обособена зона, с водоснабдяване и канализация за отвеждане на замърсени води. За тренировка и обучение на оперативния състав от РсПБЗН, както и техническо обслужване на техниката е необходимо на територията, прилежаща към сградата на службата да се предвидят учебна кула, димна камера, камера за деконтаминация, пътека и площадка за физическа подготовка, външен ремонтен канал за леки и ПА. За съхраняване на служебните леки автомобили да се предвиди еднообемен гараж с 10 паркоместа изграден от леки конструкции – стени термопанели и покрив термопанели – за сгради съвместяващи РсПБЗН и ОуПБЗН. За сгради само на РсПБЗН – гараж с 3 паркоместа. учебната кула се проектира на четири етажа, съгласно фиг.1 и фиг.№2 от Приложение №1. Всеки етаж на фасадата на кулата, с изключение на първия, трябва да има по два прозореца с размери 1,10 х 1,87 м и разстояние между тях минимум 0,90 м, а от края на прозорците да страничния ръб на кулата, наймалко 0,45 м. Всеки прозорец в долната си част трябва да има дъска с широчина 0.4 м, излизаща пред фасадата на 0.03 м. На всеки етаж с изключение на първия се устройват площадки на 0.8 м от долния край на прозореца. Ширината на площадката трябва да бъде не по-малка от 1,5 м. Всяка площадка трябва да е оградена с перила и да има изход към вътрешна стълба на кулата. Разстоянието от к. “терен” до основата на първия прозорец трябва да бъде 4.25 м, а между основата на първи и втори и втори и трети прозорец – 3,3 м. Пред учебната кула се изгражда предпазна възглавница, която излиза на по 1 м от двете страни на кулата и на 4 м пред нея, и е с дълбочина 1 м. Необходимо е към кулата да се предвидят две пътеки с дължина най-малко 32,25 м, всяка от тях с широчина не по-малка от 2,0 м. В светлия отвор на вътрешното стълбище на кулата се устройва сушилня за шлангове, като същата се осигурява с електрическа лебедка (с възможност и за ръчно вдигане), осигуряваща възможност за вдигане на окачените шланговете на височина 12 м. (Продължава в следващия брой)

27

112

БРОЙ 11/ 2013


Тайфун във Филипините, срутване в Латвия

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br11 13  

professionally edition for fire safety and civil protection

Sos112 br11 13  

professionally edition for fire safety and civil protection

Advertisement