Page 1

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 08/ 2013

112

spisanie_sos112@abv.bg

ПОЖАР И ВЗРИВ В ПЕТРОЛНА БАЗА КРАЙ ВАРНА


В БРОЯ: Тежка авария

Август 2013

Код „Червено” за горските пожари в страната

Пожар и взрив на цистерни в петролна база край Варна

Жътва

Пожари унищожиха 8600 дка посеви

Превенция

Проверка на обекти, в които се ползва или съхранява газ пропан-бутан Пред 14 септември

Професионален празник на служителите на ГДПБЗН-МВР

Разработка

Оценка на огневите характеристики на клапи и въздухопроводи

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 08/ 2013 г. (848) година двадесета ISSN 1314-8044

Почит

Ден на спасението

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 05.09.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 08/ 2013


Тежка авария

Пожар и взрив на цистерни в петролна база край Варна

• Един служител на базата е загинал, а седем огнеборци са с различна степен на изгаряния • Унищожени са две жп-цистерни, една автоцистерна, съоръжения на естакада, автомобили, багер и кран На 14 август 2013 г. в 16:04 ч. е получено съобщение за произшествието в ОЦ на ОУПБЗН-Варна за взрив с последващ пожар в 2 жп-цистерни, разтоварващи газ пропан-бутан в обект Петролна база за съхранение на дизелово гориво и жпразтоварище за газ пропан-бутан в с. Езерово, местност Топлата вода, община Белослав, собственост на „Газтрейд” АД – София.

и тежкотоварен автомобил. Той докладва по мобилен телефон на началника на ОУПБЗН-Варна комисар Тотев и в ОЦ за сложността на ситуацията, като своевременно предприема разузнаване на района и погасяване на сухите треви около базата. Около 16.30 ч. на местопроизшествието пристига комисар Тотев, който поема ръководството на оперативните действия при следната ситуация: – издигат се пламъци на около

15-20 метра в района на жп-цистерните и района е обхванат от гъст черен дим от запалилите се гуми на транспортната техника, която се намира в района на базата; – видимостта е почти нулева. Духа слаб североизточен вятър. Температурата е толкова висока, че екипа на група ПБС ТЕЦ-Варна не може да достигне и влезе в района на базата, присреща комисар Тотев около нея, където е спрян пожарния автоБРОЙ 08/ 2013

3

112

Съгласно Плана за съсредоточаване на сили и средства към мястото на произшествието са изпратени екип от група ПБС „ТЕЦ Варна” ЕАД, който е на разстояние около 3 км от обекта, екип от Първа РСПБЗН-Варна, екип от РСПБЗН-Девня и два екипа от Трета РСПБЗН-Варна. Последните по същото време ликвидират горски пожар в землището на с. Каменар. Движението до обекта е по междуселищен път ІІІ-та категория и път от твърда настилка с нормален трафик. Екипът на група ПБС „ТЕЦ Варна” ЕАД, който е получил сигнал на ведомствения телефон за горяща суха трева в района, пристига на местопроизшествието за около 5 минути. Пръв ръководител на място (РМ) е ст. инспектор Билчев – началник група група ПБС „ТЕЦ Варна” ЕАД. Обстановката в района е силно задимена от горящите сухи треви, поради което видимостта е минимална. Първият РМ потвърждава сигнала за горящи цистерни, автокран


Тежка авария

мобил; – движението покрай езерния път е спряно от полицията, като в двете посоки е обособена безопасна зона от около 1 км; – на промишлен коловоз за редовно движение в непосредствена близост до горящата база са спрени 8-10 цистерни на „Газтрейд” за газ пропан-бутан, изчакващи разтоварване. Комисар Тотев установява, че има двама пострадали граждани – пълнача на автоцистерната, който по първоначални данни се е самотранспортирал до Военноморска болница и един гражданин със счупен крак. Сформиран е временен щаб, включващ кмета на община Белослав, управителя и служители на базата, инсп. Колев и ст. инсп. Билчев. След промяна посоката на вятъра и с падане на околната температура е извършено разузнаване, при което се потвърждават първоначалните данни за неблагоприятното развитие на ситуацията. Последователно пристигат два екипа на Трета РСПБЗН-Варна, екипите на Първа РСПБЗН-Варна и РСПБЗН-Девня. Ръководителят на място разпо-

режда охлаждане и гасителни действия. Още в началото, при водоснабдяване на пожарните автомобили му е докладвано за слабо, недостатъчно налягане в трите ПХ на територията на базата. Направен е опит да се понижи температурата на двете жп-цистерни с наличните водни количества чрез лафета на ПА на РСПБЗН-Девня, но опитът е неуспешен. ПА на ТЕЦ-ВАРНА се използва

зата и от кмета на Белослав да се създаде организация за изтегляне от маневрения коловоз на чакащите за разтоварване 8-10 цистерни с газ, намиращи се в непосредствена близост до базата, с което да се предотврати възможността от тяхното възпламеняване. Обстановката до момента своевременно е докладвана на директора на ГДПБЗН-МВР гл. комисар Николов. Комисар Тотев разпорежда на дежурния в ОЦ да се свърже с ЖП за създаване на организация и премахване на цистерните от промишления коловоз в близост до базата. Изискана е и връзка с „Морска администрация” за евентуална помощ и охлаждане с пожарен корабкатер откъм Варненско езеро, граничещо с петролната база. Първоначално е отказано, а впоследствие е изпратен малък катер за разузнаване на дълбочината. По-късно е заявено, че е невъзможно приближаване и ползване на катер. Предвид липсата на алтернатива, комисар Тотев разпореж-

за водоснабдяване. Предвид слабото налягане в ПХ е невъзможно ползването на двата броя стационарни гасителни установки в базата. Поискано е от управителя на ба-

да подвозване на вода от найблизките водоизточници. След първата атака на пожара ПА зареждат вода от склад №5 на „ТЕЦ-Варна”, който се намира на около 2 км от петролната база.

112

БРОЙ 08/ 2013

4


Тежка авария нито един от катерите, с които разполага тази служба не може да се приближи достатъчно близко. Със съвместни действия на еки-

от пожарникар в тежко топлозащитно облекло. Впоследствие членовете на щаба се отказват, тъй като преценяват, че това е твърде рисковано.

пите от трите служби са погасени автокрана, тежкотоварния автомобил и автоцистерната. Продължава факелното горене от крановете на двете жп-цистерни. След около един час свободно горене и охлаждане, около 17.30 ч. едната жп-цистерна е погасена. Постигнато е стабилизиране на обстановката, за което е докладвано в ГДПБЗН. Обмислено е предложение да се направи опит за затваряне на крана на горящата жп-цистерна

Около 18.00 ч. се получава сигнал за усложняване на пожарната обстановка в региона – в с. Каменар застрашена е ромската махала. Комисар Тотев докладва в ГДПБЗН за новите данни и разпорежда на гл. инспектор Янев да поеме ръководството на пожарогасителните действия на петролната база, препраща за пожара към село Каменар един екип на Трета РСПБЗН с ПА „Ивеко Дейли”, един екип от Първа РСПБЗН-Варна с ПА „Рено Мидлум”, АРС на група СД и още един автомобил от гаража на Първа РСПБЗН-Варна. Началникът на ОУПБЗН също потегля за с. Каменар. Продължава пожарогасенето, като на входа на базата е дислоциран ПА на Трета РСПБЗН и от него е поставена водопроводна линия на два главни шланга до разклонител и един главен след разклонителя. Междувременно на входа се връща водоснабденият ПА на РСПБЗН-Девня. В този момент, около 18.28 ч. горящата жп-цистерна се сцепва БРОЙ 08/ 2013

5

112

Тъй като на площадката няма място за повече от два автомобила, разпоредено е разделяне на произшествието на три бойни участъка (БУ): – 1 БУ – за гасене на запалени храсти и сухи треви, повишаващи температурата на околната среда и създаващи силно задимяване с ръководител ст. инспектор Билчев и ПА „Ивеко Дейли” от Трета РСПБЗН-Варна; – 2 БУ – за гасене на запалена автотранспортна техника в съседния район, също собственост на „Газтрейд” западно от цистерните с нафта с ръководител инспектор Колев и автомобила на „ТЕЦ-Варна”; – 3 БУ – за гасене на автотранспортна техника, автомобилна цистерна за газ в района на разтоварището и за охлаждане на горящите жп-цистерни под негово ръководство с ПА от Трета РСПБЗН-Варна, РСПБЗН-Девня и Първа РСПБЗН-Варна. На място пристига областният управител на Варна. Ръководителят на място му докладва обстановката и предприетите до момента действия. Отново е обсъдена възможността за водоснабдяване и охлаждане от морето посредством катер на „Морска администрация” Варна, но е получен отговор, че езерото в района е плитко и


Тежка авария

отгоре по средата, предизвиквайки свистене от изтичащия газ. Гл. инсп. Янев дава команда за бързо оттегляне на пожарникарите от всички позиции. Следва мощен взрив и разрушаване на около 80% от брандмауера до жп-цистерната. Двата ПА са избутани от взривната вълна до насипа на жп-линията – с изпочупени предни стъкла и кабини. Вследствие на взрива са поразени всички леки постройки в района, запалват се две от стационарните цистерни с газьол, склада за канцеларски материали, сухата трева по източната ограда на базата, кабините на паркираните извън базата две автоцистерни-газовози. Отломки от цистерната се разпръскват във всички посоки, някои от тях на разстояние 700-800 м. След установяването, че няма загинали, а само пострадали, РМ гл. инсп. Янев разпорежда да се извикат линейки за извозване на пострадалите пожарникари и служители на „Газтрейд” и докладва за обстановката на комисар Тотев. Той се връща на произшествието, поемайки от-

ново ръководството на действията, като свиква щаб, заедно с пристигналите областен управител, кметове на общини. Предвид опасността от експлозия на цистерните за газьол и намиращите се в близост 50-кубични резервоари за бензин, се взема решение за недопускане на жива сила в близост до про-

и пенна атака. За подмяна на състава, намиращ се в първоначален шок от взрива, РМ обявявява свикване на свободния от дежурство личен състав на Първа РСПБЗНВарна, Трета РСПБЗН-Варна и РСПБЗН-Девня. На мястото на пожара пристигат допълнително два пожарни автомобила на Първа РСПБЗН, един от Втора РСПБЗН и два ПА от РСПБЗН-Девня, единият от които пеновоз. С пристигането си екип на Първа РСПБЗН-Варна, ръководен от комисар Тотев, влиза в зоната на пораженията за разузнаване и гасене на запалилите се кабини на автоцистерните за газ, намиращи се до оградата на „Газтрейд” ЕООД. Направен е опит да се изведат от зоната на пожара двата увредени пожарни автомобила. След установяване на фактическата обстановка, щабът взема решение за атакуване на пожара с един екип от Първа РСПБЗН под ръководството на гл. инспектор Янев и първоначално водоснабдяване на

изшествието, като същевременно се разузнава района около „Газтрейд” с цел намиране на безопасно място за охлаждане

основния автомобил за пенна атака с автомобил от група ПБС „ТЕЦ Варна” и Втора РСПБЗН-Варна. Поискана е помощ за водо-

112

БРОЙ 08/ 2013

6


Тежка авария снабдяване от Летище-Варна от областния управител и чрез директора на ГДПБЗН. Комисар Тотев докладва на главен комисар Николов за ситуацията и той разпорежда да бъде предислоциран един автомобил Татра 815 от ОУПБЗНШумен. Осъществени са 2-3 неуспешни пенни атаки на горящите цистерни. След сваляне на високата температура се извършва пенна атака съвместно с пристигналият специализиран пожарен автомобил от Летище-Варна, изискан чрез националния щаб под ръководството на гл. комисар Николов. Чрез устройството си (хобот) за гасене от разстояние, този автомобил извършва допълнително охлаждане на

цистерните и те са загасени успешно. Комисар Тотев разпорежда да се премине към гасене на всички локални огнища в района на базата, като от пристигналата допълнителна помощ да остане само пожарния автомобил на ОУПБЗН-Шумен и 16-тонната водоноска, осигурена от областния управител. В резултат на съвместните координирани действия на екипите пожарът е локализиран. Около 01.00 ч. на 15 август с помощта на влекач на Група „Спасителна дейност” са изтеглени повредените пожарни автомобили. Извършен е оглед на жп-линията за деформации и попаднали отломки от взрива върху елек-

тропрпвпровода. Към 03:00 ч. през нощта от БДЖ е направен обход и след разчистване на сутринта движението по жп-линията е възстановено. Около 03:40 ч. на 15 август всички огнища в района са ликвидирани, повредената от взрива техника е транспортирана до съответните районни служби, а допълнително извикания личен състав е освободен. Комисар Тотев разпорежда да остане на дежурство пожарния автомобил на група ПБС „ТЕЦ-Варна” ЕАД. Около 04:00 ч. на 15 август той докладва по телефона в НОЦ за обстановката, чрез ОЦ на ОУПБЗНВарна. ОУПБЗН-Варна

Превенция

Проверки на обекти, в които се ползва или съхранява газ пропан-бутан

Органите за ПБЗН ще акцентират върху изискванията за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди. та и други заведения. Към тях трябва да се прибавят над 1 млн автомобили с газови уредби на пропан-бутан и други 70 хиляди на метан. Пожарът и последвалият мощен взрив в базата на „Газтрейд” край варненското село Езеровото, експлозията в центъра на София в китайски ресторант, по чудо не взела човешки жертви, за кой ли път поставят на преден план непрекъснато пренебрегвани мерки за безопасност при производството, съхранението, търговията и експлоатацията на

това удобно и екологично, но опасно гориво. Във връзка със зачестилите инциденти с уреди, съоръжения и инсталации, ползващи като гориво втечнени въглеводородни газове директорът на ГДПБЗН-МВР главен комисар Николай Николов е разпоредил на областните звена на ГДПБЗН (СУПБЗН/ОУПБЗН) да бъдат извършени проверки в обектите, в които се ползва или съхранява пропан-бутан. Приоритетно ще се проверяват обекти за обществено обслужБРОЙ 08/ 2013

7

112

Десетки хиляди български семейства се отопляват или приготвят храната си на газ, защото е бързо, удобно и изгодно. По данни на Националния статистически институт през първото полугодие на тази година потреблението на втечнен газ се е увеличило до 177 хиляди тона (за същия период на 2012 г. то е било 147 хиляди тона). Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съобщава, че около 3 млн са бутилките, които се използват в бита, в ресторанти, кафене-


Превенция ване с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека, газоснабдителни станции и обекти за продажба на пълни бутилки. Особено внимание ще се обърне на спазването на условията, при които е издадено разрешението за строеж, както и на строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Акцент ще се поставя на изискванията, отнасящи се за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди. В случай на установени нарушения ще се предприемат административно-наказателни и превантивни

административни мерки. При нарушения по наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ще се подават сигнали до регионалните отдели „Инспекция за държавен технически надзор”. Наред с това главен комисар Николай Николов е поставил срок, в който областните звена на пожарната трябва да предоставят в ГДПБЗН обобщена информация за възникналите през последните 5 години пожари и др. инциденти с уреди, съоръжения и инсталации (включително и в транспортни средства) за втечнени въглеводородни газове, както и причи-

ните за тях. След анализ на тези произшествия ще се очертаят предложения за подобряване на състоянието, включително и за промяна на нормативната уредба. Указанията на ГДПБЗН до териториалните звена не отменят съвместните проверки с органите към ДАМТН съгласно годишния план за 2013 г., които целят подобряването на контрола по спазването на разпоредбите на ЗТИП (ДВ, бр. 86/1999 г.) и изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнените въглеводородни газове, приета с постановление на МС от 2004 г

Препоръки за безопасно ползване на газови уреди и съоръжения За намаляване на риска от възникване на инциденти и осигуряване на безопасната експлоатация на газови бутилки, уреди и съоръжения за втечнени въглеводородни газове, в частност газ пропан-бутан, е необходимо повишено внимание от страна на ползвателите и спазване на основните правила за безопасност:  Да се използват само стандартни бутилки, уреди, съоръжения и елементи в инсталацията.  Своевременно да се извършват изискващите се технически прегледи.  Редуцир-вентилът на бутилката да е подходящ за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност.  Газови съоръжения и инсталации да не се монтират в помещения с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен.  Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации да се проверяват при работното налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца.  Да не се пълнят битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС.  Бутилките с газ да не се поставят в близост до източници на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40о С). При нагряване налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката.  Да не се съхранява и ползва пропан-бутан в помещения без вентилация, тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха. Поради това е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.  Да не се допуска ползване или съхранение на повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.  Да не се оставят газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период бутилката не се ползва, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, например в метален шкаф с отвори.  Да не се обръща бутилката надолу, да не се оставя в легнало положение и да не се търкаля. Бутилката да се предпазва от удар.  Проверките за евентуално изтичане на газ никога да не се извършват чрез поднасяне на пламък.

112

БРОЙ 08/ 2013

8


Превенция  Да не се пуши никога при смяна или ремонт на бутилката.  Да не се допуска използване от деца на газови уреди и оставянето на деца в такива помещения без надзор.  В никакъв случай да не се предприемат опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.  При първи признаци на изтичане на газ (със специфичен мирис на чесън), веднага тя да бъде изнесена навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.  След изключване на газта, вентилът да се затваря веднага.  При пожар или бедствие винаги да се изключват електрическия ток и газта.

Жътва

Пожари унищожиха 8600 дка посеви

нено-житни култури за тази година са 13 530 759 дка., като кампанията по прибиране на реколтата може да се счита за приключила. От началото на жътвената кампания са възникнали 167 пожара, в резултат на които са унищожени 6 зърнокомбайна, 5 зърнокомбайна са частично унищожени, опожарени са 4 трактора, 3 товарни автомобила, 3 ремаркета, 2 сламопреси и общо 8 519 дка зърнено-житни култури, като най-характерен остава възникналия на 18 юни в с. Опан, област Стара Загора, пожар при който бяха унищожени 900 дка пшеница.

БРОЙ 08/ 2013

9

112

В първата половина на август приключи окончателно жътвената кампания за 2013 г. Още с нейното начало с окръжно писмо на директора на ГДПБЗН от 4 юни 2013 г. до началниците на ОУ/СУПБЗН, бяха дадени допълнителни указания за създаване на организация по обезпечаване пожарна безопасност при прибирането на зърненожитната реколта. В изпълнение на указанията, в ГДПБЗН ежеседмично се подаваше информация за хода на жътвената кампания, осъществените мероприятия и постигнати резултати от органите за ПБЗН. Общо засетите площи със зър-

В хода на кампанията бяха проверени общо 34 414 единици земеделска техника, като от тях са допуснати до участие в жътвата 33 796 бр., от които 7117 са зърнокомбайни. Органите за ПБЗН са връчили 972 писмени разпореждания и са изпратили 1 450 уведомителни писма. От началото на жътвената кампания са съставени 334 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), касаещи: непредставени схеми на засетите площи – 30 бр., експлоатация на недопусната до участие в ЖК техника – 162 бр., непарцелирани блокове за еднодневна работа с ПП ивици – 7 бр., неосигурена с ПП уреди земеделска техника – 39 бр., неосигурено дежурство на трактор – 14 бр., неосигурени ПП ивици – 15 бр., технически неизправна техника – 15 бр., палене на засети площи – 28 бр. и други 24 бр. До момента са приложени 40 принудителни мерки по чл. 268 от ЗМВР, в областите: Ямбол – 12 бр., Плевен – 5 бр., Търговище – 12 бр., Пловдив – 4 бр.; Шумен – 3 бр., Добрич – 2 бр., Бургас – 1 бр. и Ловеч – 1 бр., изразяващи се в преустановяване експлоатацията на земеделска техника.


Август 2013

Код „червено” за горските пожари в страната Най-горещият и най-отпускарският месец в календара постави на очаквано изпитание голяма част от населението на страната. Още с първата седмица на август сушата, високите температури и силните ветрове сключиха коалиция, която безотказно започна да диктува дневния ред в почти цяла Южна България. Най-актуалните новини за синоптичната обстановка и температурните рекорди, измерени в различни райони, все по-често се придружават от новини и репортажи за горски пожари, за битки с огъня на пожарникари, военни, доброволци и горски работници в защита на зеленото богатство на България, на имуществото и често за живота на нейни граждани. И тук, отново със съжаление трябва да отбележим, че в 95 на сто случаите на възникване на пожарите е човекът – с неговото нехайство, ниска култура и безотговорност, а понякога с престъпна умисъл. Всяка година хиляди декари вековни борови, широколистни и смесени гори и млади насаждения стават жертва на тази небрежност. Загиват хора, изгарят материални ценности градени и събирани цял живот. Август 2013 дава достатъчно силни примери за тази битка и за загубите от нея.

В Хасковска област горяха 700 дка борова гора

На 8 август 2013 г. в 13.27 часа в ОЦ при ОУПБЗН-Хасково е съобщено за пожар в горски масив между с. Спахиево и с. Сърница, община Минерални

бани. За произшествието в 13.28 часа заминава 1 ППА – ЗИЛ 131 на УСПБЗН-Минерални бани и 1 ППА на РСПБЗН-Хасково. Разстоянието до пожара е 5 км от

112

БРОЙ 08/ 2013

10

Минерални бани и 25 км от Хасково. При пристигането се установява, че гори иглолистна борова гора, върхов пожар на около 10 дка. Служителят на УСПБЗН-Минерални бани незабавно уведомява ОЦ при ОУПБЗН-Хасково за обстановката и иска допълнителни сили и средства. За мястото на пожара веднага заминава оперативен щаб: началникът на ОУПБЗН-Хасково, началник сектора ПГ и СД при ОУПБЗН, началникът на РСПБЗН-Хасково и 2 бр. ППА на РСПБЗН-Хасково, 3 бр. високопроходими автомобили (Лада Нива), 1 ППА на СД при ОУПБЗН, 1 бр. ППА на РСПБЗН-Димитровград. Пожарът в горещия летен ден с


Август 2013

автомобили; – гасачески групи на села от общ. Минерални бани; – трактор с водоноска от земеделска кооперация. Основните сили са съсредоточени на черен път в боровата гора за спиране развитието на пожара в западна посока към останалата част на боровия масив и в дълбочина към с. Сърница. Към 17.00 часа пожарът от северозападната и западна страна е локализиран по черния път в боровата гора. Продължава гасенето с помощта на хеликоптер на МО, по източната и южна страна на пожара до 18.30 часа. През нощта срещу 9 август гасенето продължава основно със сили на ОУПБЗН-Хасково, РСПБЗН-Хасково с 2 бр. ППА и личен състав от 7 служители, 1 бр. ППА на група СД, 1 бр. специализиран автомобил на Горско лесничейство-Хасково, които провеждат гасителни действия на различни участъци. Борбата с огъня продължава и през следващия ден, 9 август с 5 ППА на ОУПБЗН, 1 специализиран високопроходим автомобил на горско стопанство, сили на МО и трактор с водоноска от

земеделска кооперация за водоснабдяване, където основните сили работят по южния участък и огнища по целия западен участък на боровата гора. Към 18.00 часа на 9 август пожарът е локализиран на площ от 600 дка. и ликвидиран на 10 август в 19.17 ч. Пострадал при пожарогасенето е гл. пожарникар Антон Делев от РСПБЗН-гр. Симеоновград с остри коремни болки. Той е откаран в ЦСМП-Хасково за преглед. Изписан за домашно лечение на същия ден. Загинали и други пострадали няма. Огънят е унищожил 300 дка иглолистна гора и 300 дка лесонепригодни площи. Спасени са 5000 дка иглолистна гора и съседните населени места Спахиево и Сърница. Още 500 дка сухи треви, храсти и широколистна гора пламнаха на 8 август между хасковските села Студена и Радовец. Огънят бързо беше овладян, щетите са минимални. За двата пожара се води следствие от РПУ-Хасково. ОУПБЗН-Хасково

БРОЙ 08/ 2013

11

112

високи температури и силен вятър се развива на 3 фронта: западен-върхов пожар в иглолистен масив на площ от 5000 дка; южен – лесонепригодни площи и нискостеблена широколистна и смесена гора и източен – лесонепригодни площи и нискостеблена широколистна гора. Назначени са ръководители на участъци по фронтовете на пожара. Към шестте екипа огнеборци от Хасково и Димитровград се присъединяват 30 служители на горското стопанство и доброволци от местното население. Мобилизирани са специалисти и техника от близко военно поделение. Поискана е помощ и от авиобаза „Крумово” на ВВС откъде е изпратен вертолет със специална техника за гасене от въздуха. По разпореждане на началника на ОУПБЗН-Хасково в пожарогасенето се включват: – хеликоптер на МО, за пожарогасене на труднодостъпни места; – модул за гасене на горски пожари на МО, под.52740-гр.Хасково в състав от 40 военнослужещи; – структури на горските стопанства, с високопроходими


Август 2013

Шест къщи изгоряха в курортното село Шипково В малките часове в нощта срещу сряда, 7 август жителите на китното планинско село бяха събудени от стихиен пожар, тръгнал от дома на стара жена, която приготвяла зимнина. Огънят бързо се прехвърлил върху още пет къщи, разположени една до друга и обитавани също от възрастни хора. По чудо жертви няма.

Четири екипа огнеборци – три от Троян и един от Ловеч – успели да локализират пожара и да не позволят той да се разрасне. Въпреки това материалните загуби не са малки. Изгорели до основи са шестте къщи с цялото имущество и стопански постройки на обща площ от 350 кв метра.

Местната администрация помага на пожарникарите с техника за разчистване на остатъците от пожара. Собствениците на изгорелите къщи ще бъдат подпомогнати от общинския съвет – социални работници правят оценки на щетите за да могат парите да достигнат най-бързо до хората.

Валентин Ангелов – началник на РСПБЗН-Свиленград:

Пожарът в Сакар беше най-мащабният в страната през това лято

Над 22 000 декара са поразените площи, село Равна гора беше пред евакуация Преди 5 години имаше голям пожар в Сакар на същото място. Оттогава досега такава огнена стихия на територията на общината не е имало. Оказва се, че този пожар до момента е най-големият в цялата страна като размер, щети, по броя на участващите хора и техника. Пламъците бързо се развиха на широк фронт, обхванаха огромни площи. Обсъждаше се дори вариант в общината да се обяви бедствено положение. Това беше тежка битка с огъня. Бих казал, че отначало силите бяха неравни, защото климатичните условия бяха създали трудна обстановка за работа – силен вятър, високи температури, пресечeна местност. След първоначалните действия и сформирането на щаба и в

двата последователни пожара получихме не само помощта, която очаквахме, а дори и много повече. По два дни идваха хеликоптери, модулът от Министерството на отбраната бе тук

112

БРОЙ 08/ 2013

12

всеки ден, помощ получихме и от противопожарните служби почти от цяла Южна България – Смолян, Пазарджик, Стара Загора, Ямбол, Бургас и съответно от Хасковска област. При


Август 2013

не се развива огънят. Пожарите трябва да се разглеждат поотделно, защото ако кажем „общо“, хората включени в гасенето ще станат 300 души. Около 70 пожарникари с 20 автомобила, 35 военни, 20 горски, 20 души от доброволното формирование, екипажите на хеликоптерите, вероятно е имало и други хора, които са идвали да помогнат. Имаше един пострадал пожарникар от Хасково, състоянието на който не е тежко. Някакво дърво е паднало на главата му. Инцидентът станал през тъмната част на денонощието, когато

огнеборците са гасили пожара на върха (местността „Големия Карабаш“). Като цяло обаче пряка опасност от това някой да пострада от огъня нямаше. Преди 5 години в тази местност също вилня голям пожар и тогава изгоряха не малко декари иглолистни насаждения. За жалост, сега засадените на тяхно място отново изгоряха. Самата местност е рискова, защото е с много непристъпни места и досега нямаше пътища. Сега с тази техника, която докарахме, направихме пътища почти до всяко едно място. При последния пожар, който е в

БРОЙ 08/ 2013

13

112

втория пожар се включиха 22 автомобила, 35 души от модула на Министерството на отбраната, доброволното формирование. В потушаването на огъня участваха и две „Камацу”-та на „Мини Марица Изток“ и едно на „Пътни строежи“ – Пловдив. Всички просеки бяха направени от тях, и то доста добре. Жител на с. Левка – Вълкан Проданов, ни предостави водоноска. Общината също предостави водоноски, като пое и изцяло храната на огнеборците и горивата на всички автомобили, които участваха в гасенето. Почти всички от доброволното формирование се включиха с голям хъс и желание да помагат, въпреки че все още не са окомплектовани с необходимото оборудване и облекло. И в двата пожара те действаха по едно денонощие наравно с екипите на пожарната. Помощта от местното население беше почти нулева. Изключение прави една фирма – „Христо Тодоров“, която се занимава със земеделие в района и се включи с два високопроходими автомобила с вода, цистерни и помпи. Представители на фирмата бяха непрекъснато до нас, осигуряваха трактори за подораване, за да


Август 2013 иглолистния масив, общата поразена площ е около 2000 дка, от които 1200 дка са горски площи. Засегнатите площи пък от пожара през миналата седмица са около 20 000 дка. Важното е,

пожар е нямало никакви причини за лумване на пламъци, но резултатът е налице. Това ме навежда на мисълта, че се е действало умишлено. Що се отнася до това, че пламъците са

че там нямаше нанесени толкова много щети на горския фонд – някъде около 1200 дка широколистна гора и 200 дка иглолистна. Останалите засегнати декари са лесонепригодни площи и пасища. Собствеността е различна, както държавна, така и общинска, и частна. Може да се каже, че двата пожара са поголеми от този в „Карабаша“ през 2008 г. Причините за избухването на пожара е единствено и само човешката небрежност. За втория пожар по разпореждане на прокуратурата се води дознание, което да установи дали е умишлен. Четири дни охранявахме пожарището и го оставихме без нито една димяща клонка и без никакви съмнения за възобновяване на пожара. След като целият периметър бе обходен и огледан няколко пъти, се оттеглихме и оставихме „Държавното горско стопанство“ да охранява. По техни думи два часа преди избухването на втория

тръгнали от няколко огнища, никой не може да каже. Нашият екип е отишъл при доста развит пожар и не сме установили, че е от няколко места. Стърнищата вече почти никой не пали. Става дума за други неща – запалена цигара, огънче, косене на пасище, без да се предприемат мерки и т. н. Нещото, което ме притеснява най-много, са изхвърлянето на фасове през прозореца на пътуващите автомобили.

112

БРОЙ 08/ 2013

14

Първият пожар тръгна от стената на яз. Мелницата край с. Студена и се разви с много голяма скорост към местността „Карабаша“. Докато извикаме допълнителни сили, огънят вече беше преминал военния път, който свързва с. Михалич с този за Студена. Оттам нататък основната цел бе да спасим с. Равна гора и наистина бяхме в готовност за евакуация на жителите на селото. Имаше реална опасност за хората, която ние предотвратихме. Пламъците бяха спрени до самото село. Обсъждаше се вариант дори да се обяви бедствено положение. С помощта на техниката на Христо Тодоров и брат му, който също се занимава със земеделие, подорахме около селото, за да не се разпространи огънят. При втория пожар опасността беше пламъците да прехвърлят асфалтовия път и да тръгнат към Дервишка могила. Който посети мястото на пожара, ще разбере, че там наистина се е водила битка и никой не е отстъпил. Знаехме, че дадем ли назад, преминалите пламъци отиваха чак до върха, до Вишеград. На няколко места широката 20-метрова просека беше прехвърлена от върховия горски пожар в боровия масив, но огнеборците са


Август 2013 реагирали своевременно и са го ликвидирали в дълбочина от около 70 метра. Няма как да кажем, че имаме модерна техника, тъй като постоянно се усъвършенства и става все по-нова. Вече се прави специализирана техника, примерно, за гасене на горски пожари, небостъргачи, различни нефтени предприятия, летища и т. н. С една дума техниката се професионализира и специализира, а ние работим с универ-

сална, която за някъде става, за другаде – не, някоя е остаряла, друга – малко по-нова, но примерно не можем да я ползваме в определени ситуации. Нашите нови автомобили „Рено“ не може да ги вкараме там, където можем да вкараме ЗИЛ, който е по-високопроходим, но стар. Само днес сме го ремонтирали три пъти – спука водно съединение, водна помпа, какво ли не му стана. Въпреки това го оправяме и отново е на място-

то на пожара. Що се отнася до кадровия потенциал, искам да кажа, че в момента сме с командировани 10 служители от другаде. Да поясня, че това са си наши служители, които при категоризация на службата бяха съкратени и преназначени в район Хасково, Тополовград и др. Десет души, които ежемесечно се командироват, за да могат да служат в нашата Пожарна. Щатът на свиленградската РСПАБ в момента е 23 души с мен.

Пред 14 септември

Професионален празник на служителите от ГДПБЗН-МВР г. в Пловдив, за патронен празник на всички пожарни команди в страната се приема денят Петдесятница или Света Троица. Този празник е съществувал до 1946 г. С Решение №385 от 13.09.1995 г. датата 14 септември е обявена за Професионален празник на служителите от Национална служба „Противопожарна охрана”. С това се възражда една стара традиция, чието начало е поставено преди 90 години. В изпълнение на Плана за управленска дейност на ГДПБЗН – МВР за 2013 г. от 9 до 13 септември в национален мащаб предстои организирането и провеждането на традиционната Седмица на пожарната безопасност. Тържественото честване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН ще бъде на 13 септември (петък). БРОЙ 08/ 2013

15

112

Стара традиция е организации и ведомства да имат празник, който обикновено се свързва с народни обреди и имената на светии – покровители, съответстващи на тяхната дейност. Пожарните команди в страната чествали професионалния си празник на различни дати – на Спасовден, на Архангеловден, на Опална неделя (Сирни Заговезни), на Богоявление.

На голяма почит от пожарникарите като покровител на огъня бил Св. Пророк Илия, чиято памет се празнува на 20 юли или 2 август – Илинден. За свой патрон и покровител го приемат пожарните команди в Пловдив, Асеновград, Казанлък, Ямбол, Стара Загора, Гоце Делчев. На патронните си празници всички пожарни команди празнували с молебен, водосвет, общи народни трапези, демонстрации и шествия (паради). На 14 септември 1905 г. в София бил свикан Първият пожарникарски събор (конгрес). На събора единодушно е решено 14 септември да бъде общ патронен празник на пожарникарите в страната. Като такъв той се празнува в продължение на 30 години – до 1935 г. Съгласно решение на конференцията на пожарните командири, състояла се през май 1935


Пред 14 септември

Във връзка с празника и седмицата на пожарната безопасност във всички поделения на ГДПБЗН в страната е създадена организация за повишаване информираността на обществото за мерките за пожарна безопасност и дейността на органите за ПБЗН на МВР. Съобразно с обективните условия и оперативната обстановка тя включва: – широка предварителна разгласа на мероприятията чрез СМИ с провеждане на пресконференции по актуални въпроси и др. при съдействие от говорителите към САДПВО-МВР; – организиране на приемни с открити телефони за граждани – от 9.30 до 12 ч. на 9, 10, 11 и 12 септември с графици за дежурство; – провеждане на Ден на отворените врати в структурите за ПБЗН с демонстрации на възможностите им за извършване на оперативни дейности и разясняване на мерки за пожарна безопасност и защита при бедствия; – провеждане на подходящи обществени места и в удобно за гражданите време на демонстрации за извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при различни по характер произшествия, включител-

но умения на млади огнеборци и състезатели по пожароприложен спорт; – провеждане на публични срещи с представители на органите на държавната власт и местното самоуправление за обсъждане на взаимодействието, изпълнението на плановете за защита при бедствия, създаването на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях; – провеждане съвместно със структурите на Министерство на образованието и науката (МОН) на мероприятия за деца от групите за предучилищна подготовка в работещите към момента детски градини. Проявите ще включват игрови елементи и състезания, занятия по евакуация и др., като се отдаде предпочитание на оживени публични и централни места и такива за отдих с детски атракциони и др.; – организиране провеждането на втория етап на кампанията за сформиране на младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец” за учебната 2013/2014 г., като ще се обърне внимание на насрочването на обучителни семинари и други

112

БРОЙ 08/ 2013

16

форми за учители за самостоятелно провеждане на подготовка от тяхна страна като инструктори и съдии; – тържествени събрания и провеждане на срещи с ветерани и бивши служители от органите за пожарна безопасност и защита на населението и др.; – честване на 13 септември на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР с отдаване почит към загиналите при изпълнение на служебния им дълг служители. В рамките на предстоящата седмица на пожарната безопасност е препоръчително организирането и на дарителска кампания в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния дълг служители от ГДПБЗН и други служители по социални и здравословни причини, като средствата бъдат преведени (при изрично упоменаване в платежните нареждания „Дарение деца”) по банков път в срок до 05.09.2013 г. по сметката на ГДПБЗН: БНБ - ЦУ, ул.„Ал.Батенберг” №1 IBAN: BG 48 BNBG 9661 3100 1573 01 BIC: BN BG BG SD ГДПБЗН – МВР


Почит

Ден на спасението За първи път официално беше отдадена почит към паметта на хората, дали живота си, спасявайки други, след като с решение на Министерския съвет от 20 декември 2012 г. 15 август бе обявен за Ден на спасението. Навършват се 50 години от подвига на д-р Стефан Черкезов, лекар от великотърновското село Стрелец, който през 1963 г. спасява 47 пострадали при тежка катастрофа със запален автобус и единствен умира от тежките си изгаряния. В негова чест от 2005 г., по идея на публициста д-р Тотко Найденов, започна неформалното отбелязване на

този ден в памет на хората, дали живота, спасявайки други. Традиционно пред Паметника на военните чинове, загинали във войните, пред ВМА в столицата, точно в 12 ч., беше отдадена почит, съпроводено с вой на сирени от линейки. На входа и на други лечебни заведения със същия ритуал беше почетена паметта както на д-р Стефан Черкезов, така и на над 130 лекари, 15 медицински сестри, десетки полицаи, огнеборци, минни спасители и останалите българи, загинали при спасяване на човешки живот.

Държавен вестник

Промени в нормативната уредба

В брой 75 на Държавен вестник от 27.08.2013 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОПБП и Наредба № Із-2377/2011 г. за ПНПБЕО и топлина, водоснабдяване за пожарогасене, електрическите инсталации и уредби в места от трета група „Експлозивна опасност”, оборудването на строежите с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. Публикуваните изменения и допълнения на Наредба № Із-2377/ 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са свързани основно с изисквани-

ята за пожарна безопасност при експлоатация на преместваеми обекти с гъвкаво покритие. В бр. 75 на Държавен вестник е обнародвано и Постановление № 178 от 20 август 2013 г. за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет от 2009 г. Постановлението влиза в сила от 4 юли 2013 г. БРОЙ 08/ 2013

17

112

Основните моменти от промените, заложени в Наредба № Із-1971/2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, са по отношение обхвата на наредбата, регламентиран в чл. 1, както и изискванията към пожарозащитните прегради, степента на огнеустойчивост на сградите и допустимите площи, безопасната евакуация, вентилационните системи за отвеждане на дим


Инцидент

Горя аерогарата на столицата на Кения Огромен пожар обхвана международното летище на столицата Найроби на 6 август 2013 г. По данни на местните власти огънят обхванал първо сектора за пристигащи пътници, но бързо се прехвърлил върху целия терминал и унищожил и залата за заминаващите. Добрата организация и бързата реакция на огнеборците са предотвратили човешки жертви. Изключва се възможността за терористичен акт, въпреки общо взето, размирната обстановка в този район на черния континент. Международното летище „Джо-

мо Кениата” е най-голямото и модерно в Централна и Източна Африка. То обслужва редовни

линии на „Бритиш Еруейс”, КЛМ, „Ер Франс” и турските авиолинии.

Наводнение

Амур заля Далечния изток

Незапомнени дъждове, които продължават близо месец поставиха на изпитание властите и населението на най-далечния край на Русия – Сибир. Една от

най-големите и пълноводни реки на света Амур, подхранвана от своите притоци, излезе от коритото си и наводни Хабаровският край. Съсипана е рекол-

112

БРОЙ 08/ 2013

18

тата в Амурската и Еврейската автономна област, спешно се прехвърлят храни в засегнатите райони. Залети са и значителни територии от граничните зони с Китай. Нивото на Амур при Хабаровск достигна невижданите 760 см и още се покачва (историческият максимум досега е бил 642 см, измерен през 1897 година). От опасната зона вече са изведени над 17 000 души, 5000 от тях деца. Залети са над 5500 къщи, в които живеят 30 000 души, възможно е цифрата на застрашените да надхвърли 100 000 души.


Разработка

Оценка на огневите характеристики на клапи и въздухопроводи (Продължение от брой 7)

При оценяване на клапите и въздухопроводите се вземат предвид два типа области на приложение – пряко и разширено. Обхватът на прякото приложение на резултатите от изпитванията се дава в стандарти, даващи методите за изпитване. В тях се разрешава изменението на определени параметри на изпитания продукт, на база направените по време на изпитването измервания, наблюдения и постигнатите резултати. Обикновено тук се разрешава изменение на линейните размери на образците, площта на обособени части от тях, геометричните размери и обемната плътност на съставните части и др. Обхватът на разширеното приложение на резултатите от изпитванията се описва в специално разработени стандарти, в които се разглеждат изменения в конструкцията на изпитаните образци, базирани на математически модели, разгледани в самите стандарти, в Европейските кодове за проектиране или в специализирана литература. За клапите и въздухопроводите, възможността за разширено приложение на резултатите са

разгледани в стандартите от серията БДС EN 15882-x. По-голямата част от тези стандарти са в процес на разработка, но 3 от тях са приети като европейски норми. Прякото приложение на резултатите от изпитване на клапи на устойчивост на огън е описано в стандартите за изпитване. Те се отнасят до промяна на условията на ползване на продуктите спрямо условията при изпитване. В практиката се прилагат параметрите на изпитания продукт, като се дава възможност за: – Намаляване на геометричните размери за всички клапи от същия тип (включително всяко геометрично отношение), при условие, че компонентите остават в същото положение като при изпитването. – Възможните изменения на параметрите на поддържащата конструкция са следните: – Изпитване на пожарозащитна клапа, монтирана във или на стандартна поддържаща конструкция, приложимо за поддържаща конструкция от същия тип, с устойчивост на огън, не по-малка от тази на стандартната поддържаща конструкция, използвана при изпитването (по-дебела, по-плътна, с повече слоеве на плочата, както е под-

ходящо). – Резултатите от изпитването могат да се прилагат също и към клетъчни или кухи блокчета за зидане или плочи, които имат време на устойчивост на огън, не по-малко от устойчивост на огъната, изисквана за монтиране на пожарозащитната клапа. – Ако при изпитването е избрана специфична поддържаща конструкция, различна от описаната в стандарта, резултатите от изпитването са приложими само за тази специфична конструкция, преградна стена или под, имаща дебелина и/или плътност, по-голяма от тази на изпитаната. Разширеното приложение се дава в специализирани стандарти, които за клапите са в процес на разработване. Специализираните стандарти са БДС EN 15882-1 „Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 1: Устойчиви на огън канали“ и БДС EN 15882-2 „Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 2: Клапи“. Оценката на продуктите от своя страна включва определяне на техническите параметри на конструкцията, като се дава инБРОЙ 08/ 2013

19

112

Област на приложение на продуктите


Разработка формация за всички направени изпитвания и класификации и възможните промени, които могат да се правят за приложението им в практиката. За да изпълняват функциите си, пожарните клапи трябва да бъдат оценени по следните показатели: а) да се задействат и да се поддържа тяхното затворено положение; b) да имат известни характеристики на пропускане; с) да включват топлинен механизъм, който да затваря клапата (той може да бъде проектиран при конструкцията на клапата), в който се използва чувствителен елемент, който трябва да бъде изпитан съгласно 5.2.5; d) да имат огнеустойчивост в затворено положение. На тази база се изпитват и измерват следните характеристики, описани в продуктовия стандарт [6] метода за изпитване: 1. Чувствителен елемент, реагиращ на температура Топлинният механизъм трябва да бъде оборудван с чувствителен елемент, реагиращ на повишаване на температурата. 2. Капацитет на натоварване на чувствителния елемент Топлинният механизъм трябва да бъде оборудван с чувствителен елемент с капацитет на натоварване. 3. Реакция на задържане: време на затваряне Времето на затваряне на клапата при всяка установена температура, трябва да бъде в период от 2 min. 4. Позиция на показанията Когато пожарните клапи включ-

ват контактни импулсни устройства, такива устройства трябва да могат да подават информация (при температура на околната среда), която да показва конкретната позиция (затворена и отворена) на клапата. 5. Защита от корозия Когато производителят възнамерява да докаже повишена устойчивост и трайност на корозия на пожарната клапа, трябва да бъдат проведени допълнителни изпитвания. Друга възможност е чрез използване на познати устойчиви на корозия продукти, компоненти и обработки, като това трябва да бъде декларирано. 6. Задвижващи механизми Задвижващите механизми трябва да бъдат изградени и монтирани трайни и устойчиви, за да функционират съгласно предназначението си, без разхлабване или изместване на части, или други сериозни недостатъци. Задвижващите механизми трябва да бъдат оценени за електрическа безопасност. Конструкцията на задвижващите механизми трябва да бъде такава, че да не е причина за проваляне на изпитването, при пряко огнево въздействие. Тъй като димът се разглежда като не по-малко опасен от пожара, затварящите механизми могат да се използват, така че да затворят секцията по-рано, например при задействане на пожароизвестяването. Те могат да са част от изпитвателната конструкция, ако задвижващия механизъм е основен за задвижването на образеца. Ако задвижващ механизъм е свързан с пожарна клапа за всеки-

112

БРОЙ 08/ 2013

20

дневна употреба, той трябва да се изпита едновременно с пожарната клапа, за да бъде сигурно, че няма да причини по някакъв начин повреда на пожарната клапа. 7. Допълнително се оценява продължителността на работа 7.1. Продължителност на задържане Извършва се изпитване за оценяване продължителността на задържане, чрез изпитване на чувствителния елемент по отношение на температурата и капацитета на натоварване. 7.2. Продължителност на експлоатационна издръжливост За осигуряване на изискванията от тази гледна точка, трябва да се вземат под внимание следните заместващи характеристики: Способността на пожарната клапа да докаже своята експлоатационна издръжливост по време на работа на системата. Приложението на продукта в системата определя броя на достигнатите цикли по време на изпитването. Пожарната клапа издържа изпитване на цикли на отваряне и затваряне, когато: – изискващите се цикли са напълно завършени, за средно време за всяко придвижване, по-малко от 120 s; – средното време за последното придвижване е по-малко от 120 s. 7.3. Други експлоатационни критерии Когато производителят планира да даде информация по отношение на аеродинамичните характеристики, това трябва да се направи в съответствие с EN


Разработка Когато са доказани характеристиките за изолираща способност (I), класификацията се записва заедно с тази по непроницаемост (Е). Изискванията за пропускане на дим са дадени в ЕN 1366-2, за класификация (S) и това трябва да се приложи, ако пожарната клапа, е предвидена за крайно приложение, където такава характеристика се изисква найголеми и най-малки размери при температура на околната среда и най-голям размер (измерван непрекъснато) пет минути след началото на огневото изпитване. Определят се параметри от вида на: – Чувствителност на задържане на пожарна клапа – тази оценка може да се направи при всяка температура, при условие, че образците се затварят за периода от две минути; – Чувствителен елемент: чувствителност на температура и капацитет на натоварване – топлинният механизъм с чувствителен елемент, реагиращ на нарастване на температурата, се определя в съответствие с ISO 10294-4; – Изпитване на въздействие на солеви разтвори – определя се съгласно изискванията на БДС EN 60068-2-52. – Изпитвания за цикли на отваряне и затваряне: – Изпитвания за цикли на отваряне и затваряне преди провеждане на изпитване на огнеустойчивост; – Трайност на клапата на отваряне и затваряне. 9. Аеродинамични характеристики на клапата

Аеродинамичните характеристики се определят по методи, описани в БДС EN 1751 и ISO 5135. Те включват: а) клапи с пропускане през лопатки; b) клапи с пропускане през корпуса; с) устойчиви характеристики – скорост пропускане на клапата/ налягане; d) експлоатационно изпитване по отношение на усукването; е) изпитване за пренасяне на топлина; f) възстановяване нивата на степента на звука.

Оценяване на съответствието Съответствието на пожарната клапа с изискванията на този стандарт трябва да бъде доказано чрез: а) първоначално изпитване на типа; b) производствен контрол на производителя, включващ оценка на продукта. Първоначалното изпитване на типа (ITT) се провежда, за да докаже съответствието на пожарната клапа с изискванията на стандарта. Всички съществени характеристики, цитирани по-горе, за които производителят декларира експлоатационни качества, са обект на първоначално изпитване на типа. Проведените предварителни изпитвания, в съответствие изискванията на този стандарт, могат да се вземат под внимание за целите на първоначалното изпитване на типа, при условие, че изпитванията: БРОЙ 08/ 2013

21

112

1751. 8. Пожарни клапи: непроницаемост, изолираща способност, пропускане, експлоатационна надеждност Оценката за непроницаемост (Е) на пожарната клапа, като една от характеристиките на огнеустойчивостта, трябва да се направи на базата на: а) Най-големия размер – 50 цикъла отваряне – затваряне преди изпитване на огнево изпитване (освен ако не е възможно повторно отваряне на клапата след като е била затворена). С изключение на пожарни клапи „единична употреба” (без механичен затварящ елемент), но затварящи се чрез промяна на състоянието си, като например чрез изцяло набъбващи продукти, изпитване на 50 цикъла отваряне – затваряне и на студено пропускане, могат да не се правят, следователно не могат да се смятат като допълнително ограничение по отношение на пропускането. Експлоатационната надеждност ще бъде удовлетворена чрез изпитване на 0 или 50 цикли отваряне – затваряне при температура на околната среда; b) Най-голям размер – пропускане през клапата (измервано непрекъснато) когато е затворена, пет минути след началото огневото изпитване. с) Пукнатини или отвори, превишаващи определени размери и запалване на памучния тампон, и поява на устойчиво горене по неизложената страна, по периметъра на свързване на клапата със стената или пода или въздуховода (проницаемост).


Разработка – са еквивалентни или по-тежки; – са проведени от трето лице, в рамките на национална/доброволна сертификационна схема; – са проведени за същия продукт, или за продукти с подобен дизайн, конструкция и действие, така че резултатите да са приложими за продукта. Продуктите могат да бъдат групирани във фамилии, когато резултатите за една или повече характеристики на продукт от една фамилия са представителни за всички други продукти от тази фамилия. Първоначалните изпитвания на типа трябва да се извършат за всички характеристики, включени в продуктовия стандарт, за които производителят декларира: – при започване на производството на нова, или модифицирана пожарна клапа, суровини или доставка на компонентите; – при нов или видоизменен метод на производство, който може да повлияе на установените свойства; или – те трябва да бъдат повторени за съответните характеристики, когато има промяна в дизайна на пожарната клапа, в суровините или в доставчика на компонентите, или в процеса на производство, които значително ще повлияят на една или повече характеристики. При използването на части за сглобяване, чиито характеристики вече са били определени от производителя, на базата на съответствието с други технически спецификации, тези характеристики не трябва да се оценяват повторно. Специ-

фикациите на тези компоненти трябва да бъдат документирани, както и при проверка за тяхното съответствие. Продукти със знак за СЕ-маркировка в съответствие със съответните хармонизирани европейски спецификации, се приема, че имат определени характеристики, по отношение на СЕ-маркировката, макар че това не заменя задължението на проектанта на пожарната клапа да осигури подходящата конструкция пожарната клапа като цяло с компоненти, имащи необходимите експлоатационни характеристики и стойности, подходящи за конструкцията. Производственият контрол (FPC) се извършва от производителя, за да се създаде, документира и поддържа система за постоянен вътрешен контрол на продукцията, за да гарантира, че пожарната клапа, пусната на пазара, е в съответствие с първоначалното изпитване на характеристиките на образеца. Всички елементи, изисквания и предписания, възприети от производителя трябва да бъдат документирани по систематичен начин под формата на писмени политики и процедури. Тази документация за системата за производствен контрол на продукцията, трябва да осигури общите условия за оценка на съответствието и възможност за постигане на изискванията за характеристиките на пожарната клапа и проверката на ефективното действие на системата за производствен контрол. Във всяка фабрика, производителят може да делегира действия на лице, което има необхо-

112

БРОЙ 08/ 2013

22

димата власт да: а) определя процедурите за доказване на съответствието на продукта на съответните етапи; b) определя и записва всеки отделен случай на несъответствие; с) определя процедурите за коригиране на случаите на несъответствие. Производители със система за производствен контрол, която е в съответствие с EN ISO 9001 и/ или ISO 9002, се приема, че удовлетворяват изискванията на FPC на строителната директива 89/106 ЕЕС. FPC системата включва: а) подготовка на разписани процедури и инструкции, отнасящи се до действията за фабричния контрол на продукцията; b) ефективното осъществяване на тези процедури и инструкции; с) записване на тези действия и резултатите от тях; d) използване на резултатите за коригиране на отклоненията, за компенсиране на въздействието от такива отклонения, разглеждане на всеки отделен случай на несъответствие и, ако е необходимо, ревизиране на FPC за коригиране на причината за несъответствие. Изпълнението на контрола на продукцията действия, свързани със спецификации и проверка на изходните материали и съставни части; проверките и изпитванията по време на производство, в съответствие с честотата, определена в плана за изпитване и проверката и изпитванията на крайните продукти и адаптирани към продукта


Разработка верява следното: а) наличието на всички средства необходими за изпълнение характеристиките на продукта, изискващи се от този европейски стандарт); и b) FPC-процедурите, в съответствие с FPC-документацията, изпълняващи се прилагащи в практиката; и с) наличните процедури, които демонстрират, че при производството могат да се произвеждат пожарни клапи, съответстващи с изискванията на този европейски стандарт и, че пожарните клапи са същите, както типа изпитан образец, за който се проверява съответствието с този европейски стандарт.

Маркировка и документация Пожарните клапи трябва да бъдат маркирани най-малко със следната информация: – име или отличителен знак на производителя; – моделът/типа; – номерът на продуктовия стандарт и годината на публикуване (тоест ЕN 15650:2010), с името на продукта „пожарна клапа”; – класът по огнеустойчивост и друга информация, съгласно ЕN 13501-3; – изисквания за мощност, мощност на ел. задвижване, ток, волтаж, за пневматично задвижване работно налягане ; – модела на задвижване (ако това не може да се види на самия модел); – текст „Тази пожарна клапа

трябва да се инсталира съгласно инструкцията на производителя”; – инструкции на производителя за инсталиране или документ на производителя, с който се дават тези инструкции; – дата на производство (месец и година). Изискванията за някои характеристики не се прилагат за точките, когато няма нормативни изисквания за това съобразено с предвидената употреба на продукта. В този случай, производителите пускащи на пазара своите продукти по тези точки, не са задължени да декларират нито да определят експлоатационните характеристики на техните продукти по отношение на тези характеристики и в информацията, съпътстваща СЕ маркировката (виж ZA.3), може да се използва опцията „Не е определена експлоатационна характеристика” (NPD). NPD опцията може да не се използва за трайността и където характеристиката е обект на прагово ниво. Системата за удостоверяване на съответствието на пожарните клапи е в съответствие с Решение 1996/577/ЕС, изменено с ЕС Решение 2002/592/ ЕС (OJEU 192, 2002-07-20). Удостоверяване на съответствието пожарни клапи трябва да е съобразно оценката на процедурите за съответствие, произтичаща от прилагане на параграфите на този или другите европейски стандарти, посочени там. БРОЙ 08/ 2013

23

112

и условията на производството му. Производителят трябва да има или да разполага с налични инсталации, оборудване и персонал, които да му дават възможност за извършване на необходимите проверки и изпитвания. Той може да изпълнява това изискване, чрез сключване на договор с подизпълнител, с една или повече организации, или лица, притежаващи необходимите умения и оборудване. Производителят трябва да калибрира или проверява и да поддържа в изправност измервателното и изпитвателното оборудване, независимо от това дали е негово или не, с оглед доказване съответствието на продукта с техническата спецификация. Пожарни клапи, произведени като единични екземпляри, прототипи, оценени преди да е налице цялата продукция и клапи произведени в много малки количества (по-малко от 30 за година), трябва да се оценяват по следната процедура: – Извършва се първоначална оценка на типа; – FPC-системата, с която трябва да се гарантира, че изходните материали и компонентите са подходящи за производството им. – За прототипи, предназначени за серийно производство, първоначална проверка и FPC-системата, се извършват преди започване на производството или преди въвеждане на FPC-системата в практиката. При първоначалната оценка на завода и FPC-системата се про-


Разработка Таблица 13 – Определени задачи за изпълнение за оценка на съответствието за пожарни клапи по система 1

Задачи

Задачи, задължение на производителя

Задачи, задължение на органа по сертификация на продукта

Съдържание на задачата

Заводски производствен контрол (FPC)

Параметри свързани с характеристиките, приложими за предвидената употреба, които се декларират

Допълнителни изпитвания на образци, съгласно определения план за изпитване

Характеристики, приложими за предвидената употреба, които се декларират

Първоначално изпитване на типа (ITT)

Характеристики, приложими за предвидената употреба, които се декларират

Първоначална проверка на завода и FPC

Параметри свързани с характеристиките, приложими за предвидената употреба, които се декларират. Документация на FPC и на завода.

Непрекъснат надзор, оценка и одобрение на FPC

Параметри свързани с характеристиките, приложими за предвидената употреба, които се декларират

ЕС-сертификат за съответствие Когато са изпълнени условията за съответствие с изискванията на продуктовия стандарт, нотифициращият орган за сертификация на продукта изготвя ЕС-сертификат за съответствие, който дава право на производителя да постави ЕС-маркировката. Този сетификат трябва да включва: – име, адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган по сертификация на продукта; – име и адрес на производителя, или на негов оторизиран представител в ЕЕА, място на

производство; – описание на продукта (тип, идентификация, употреба и т.н.); – условия на които съответства продукта (съгласно изискванията на продуктовия стандарт); – подробни условия за приложение на продукта (например условия за приложение при специфични обстоятелства); – номер на ЕС сертификата за съответствие; – име и длъжност на лицето, упълномощено да подпише сертификата.

СЕ-маркировка и етикет Производителят е отговорен за

112

БРОЙ 08/ 2013

24

поставяне на СЕ-маркировката. Тя трябва да бъде в съответствие с директива 93/68/ЕС и да е поставена на етикет на всяка пожарна клапа и на съпътстващата документация за продажба (например документ за доставка). Следващата информация трябва да придружава знака за СЕ-маркировката: а) идентификационен номер на сертифициращия орган; b) име или марка за идентификация и адрес на производителя; с) последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката; d) номера на СЕ-сертификата


Разработка за съответствие или на сертификата за производствен контрол; е) препратка към този европейски стандарт; f) описание на продукта: общо наименование, модел/тип, материал, размери и т.н., предвидена употреба; g) информация за тези при-

ложими съществените характеристики, които се обявяват, представени като: 1) декларирани стойности и където е подходящо, нива или класове (включващи „изпълнил” за „изпълнил/не изпълнил” изискванията, където е необходимо) за всяка съществена характеристика, както е посочено

в колона „Забележки”; 2) „Неопределена експлоатационна характеристика” за съществени характеристики, които производителя не е задължен да декларира. На фиг. 18 е даден пример за необходимата информация за пожарна клапа, етикет и документи за продажба.

СЕ 01234

Знак за СЕ маркировка даден в Директива 93/68/ЕЕС Идентификационен номер на органа по сертификация

AnyCo Ltd,PO Box 21,B-1050 10 01234-CPD-00234

Име или знак на производителя. Забележка: Може да добави адреса на производителя.

EN 15650: 2010 Пожарна клапа Тип/модел: FD ABCD

Последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката. Номер на ЕС сертификата за съответствие.

EI 60 (ve-h0) S Cxxx

Номер на европейския стандарт и година на публикуването му Описание на продукта Тип на произведения продукт /номер на модела Информация за огнеустойчивостта (пълна класификация по EN 13501-3)

Фиг.18. Пример за маркировка СЕ на пожарна клапа не на чувствителния елемент; г) време на задържане: д) време на затваряне; е) експлоатационна издръжливост: цикли на отваряне/затваряне; ж) устойчивост на огън експлоатациона издръжливост на ефективното сечение (по показател „непроницаемост” – Е); з) Стабилност на реакция на

задържане: чувствителен елемент, реагиращ на температура и капацитет на натоварване; и) Продължителност на експлоатационна изправност: цикли на отваряне/затваряне. На долната фигура е даден пример за вида на СЕ маркировката за документи, съпътстващи пожарните клапи. БРОЙ 08/ 2013

25

112

Освен това, знака за СЕ-маркировка трябва се постави на документа, съпровождащ продукта/продуктите. Този символ се придружава и със следната допълнителна информация: а) номинални условия/чувствителност на задействане; б) капацитет при натоварване на чувствителния елемент; в) температура на задейства-


Разработка СЕ 01234

Знак за СЕ маркировка даден в Директива 93/68/ЕЕС Идентификационен номер на органа по сертификация

AnyCo Ltd 10 01234-CPD-00234

Име или знак на производителя. Забележка: Може да добави адреса на производителя. Последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката Номер на ЕС сертификата за съответствие

EN 15650: 2010 Пожарна клапа Тип/модел: FD ABCD

Номер на европейския стандарт и година на публикуването му Описание на продукта. Тип на произведения продукт /номер на модела.

Номинални условия/чувствителност на задействане: – чувствителния елемент капацитет на натоварване; – чувствителния елемент температура на задействане.

Информация за всички контролирани характеристики

Реакция на задържане (време на задържане): Издържа ............ – време на затваряне. Експлоатационна издръжливост: – цикли издържа 10 000 цикъла Устойчивост на огън: – експлоатациона издръжливост на ефективното сечение(по Е) – непроницаемост Е EI 60 S (ve-h0) – изолираща способност I – пропускане на дим S – механична устойчивост (по Е) – ефективно сечение (по Е) Стабилност на реакция на задържане: – чувствителен елемент; – температура и капацитет на натоварване. Издържа ............. Продължителност на експлоатационна изправност: цикли на отваряне/затваряне. Издържа ............... Фиг.19. Пример за вида на документи с СЕ маркировката, съпътстващи пожарните клапи.

112

БРОЙ 08/ 2013

26


Разработка допълнително, продуктите трябва да са придружени от: – Спецификация на продукта Производителят трябва да осигури и запази подробно описание на продукта, включващо всички основни компоненти. то трябва да включва описание на използваните материали (например плътности, дебелини и др.) за изработване на пожарната клапа. трябва също да бъдат включени подробности за поддържащата конструкция, метода на монтаж, включително подробности за закрепване и фиксиране, подробности за задвижването, използваните уплътнения на отвори или линейни съединения между въздуховода и поддържащaта конструкция и др. – Информация за монтажа Производителят трябва да осигури съответните детайли за монтажа, които да включват най-малко информация за: а) закрепването и монтажа; b) свързването с външни инсталации (например електриче-

ски или пневматично); с) информация за безопасността и здравето при монтаж. – Информация за експлоатация трябва да се осигури съответната информация за експлоатация, която да включва най-малко информация за: а) процедури за проверка и експлоатация; b) препоръчителна честота на експлоатационните проверки; с) проверки за установяване въздействието на корозия. За въздухопроводи няма разработени продуктови стандарти и те се пускат на пазара със становища за допустимост, издадени от ГДПбЗН-МвР. ЛИТеРАТУРА 1. Бдс EN 13501-3 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в

инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи”. 2. Бдс EN 1366-2 „Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 2: Пожарозащитни клапи”. 3. Бдс EN 13501-4:2007+ A1:2009 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дима”. 4. Бдс EN 1366-x „Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации”. 5. Бдс EN 12101-x „Системи за управление на дим и топлина”. 6. Бдс EN 15882-x „Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации”. Бдс EN 15650 “Вентилация на сгради. Противопожарни клапи”. д-р инж. Детелин Спасов инж. Елисавета Хлебарова

IN MEMORIAM На 25 август 2013 г. почина полк. любен Нешков е заемал бен Нешков органите за поо.р. полк. ЛюбеН Нешков редица ръководни длъжности: жарна безопасност и защита зам.-началник РПО-ловеч, зам.- на населението имаха отличен (роден на 11.03.1951 г.).

27

професионалист, уважаван и авторитетен ръководител. Загубихме един прекрасен човек и приятел, отдал съзнателния си живот в служба на професията. със своя професионализъм, отзивчивост и трудолюбие той остава пример за подражание и дълбоко уважение.”

Поклон пред светлата му памет! БРОЙ 08/ 2013

112

В издадения некролог от името на гдПБЗН–МВР се отбелязва 25-годишната работа и личен принос на дългогодишния служител и бивш заместник-директор на Национална служба „Противопожарна охрана” (НсПО) при МВР за развитието, усъвършенстването и укрепването на Противопожарната охрана на страната. По време на службата си о.р.

началник на група – оперативен дежурен по град сПО, началник отдел НсПО–МВР. От 1994 г. до 2001 г. е заместник-директор на НсПО. За постигнати значими резултати в дейността си о.р. полк. любен Нешков многократно е награждаван с високи държавни отличия – значка „Отличник на МВР”, „Почетен знак” – ІІІ и ІІ степен, и много други. В лицето на о.р. полковник лю-


Август 2013 по света

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br08 13  

profesional edition for fire safety and civil protection

Sos112 br08 13  

profesional edition for fire safety and civil protection

Advertisement