Page 1

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 03/ 2013

112

spisanie_sos112@abv.bg

МЕЖДУНАРОДНО УЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ MODEX FALCK


В БРОЯ: SECURITY EXPO 2013

България - Румъния

Обща намеса при бедствени ситуации

Сигурност и охрана в служба на обществото

Бедствия Оперативна програма „Околна среда”

Ураган и сняг по Първа пролет

Техника за борба с горските пожари и наводненията

Международно учение в Монтана

Издирване и спасяване при разрушения в градска среда Форум

Компетенции на инженерите с проектантска правоспособност да изработват част “Пожарна безопасност” Интернет-игра

„В бедствието герой бъди ти”

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 03/ 2013 г. (843) година двадесета ISSN 1314-8044

Спорт в МВР

Първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон Разработка

Оценяване параметрите на устойчивите на огън врати

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 09.04.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 03/ 2013


SECURITY EXPO 2013

Сигурност и охрана в служба на обществото На 6 март 2013 г. в „Интер Експо център” в столицата за двайсети пореден път стартира международната специализирана изложба SECURITY EXPO 2013. И тази година на нея бяха представени най-добрите тенденции в управлението на системи за сигурност и охрана, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, ИТ-управление на данни и др.

ве участват и няколко структури от Министерството на вътреш-

БРОЙ 03/ 2013

3

112

Традиционно специализираната изложба се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи. „Имаме обща цел – да подобрим услугата сигурност, която получават българските граждани“, каза при откриването зам.-министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев. По думите му участието на организации от 15 държави показва, че има нужда от подобна инициатива. „На този форум се създават възможности пред фирмите да разширят контактите си, а най-добрите им практики да бъдат оценени от бъдещите им клиенти“, допълни още той. В изложението със свои щандо-

ните работи – Академията на МВР, Институтът за специална техника, ГД „Гранична полиция”, Дирекция „Национална система 112“ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Те представят своите възможности за приемане на сигнали от бедстващи граждани, както и за реакция при бедствия и аварии. Специално място е отделено и на новите системи за сигурност по българските граници, въведени по изискванията на Шенген. На откриването присъстваха посланикът на Обединеното кралство Н.Пр. Джонатан Алън и председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.


Оперативна програма „Околна среда”

Техника за борба с горските пожари и наводненията  На 9 март 2013 г. на тържествена церемония в Министерството на околната среда и водите министър Нона Караджова и директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  Общата стойност на двете проектни предложения, чиято цел е закупуването на техника за борба с горските пожари и наводненията е за 195 млн. лева. „Специалистите са категорични, че все по-често ще ставаме свидетели на пожари и наводнения и ето защо е необходимо да бъдем подготвени”, заяви министър Караджова. По думите й техниката, която ще бъде осигурена със средствата по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще позволи да се реагира адекватно при възникването на кризисни ситуации в планински и високопланински местности. Тя припомни, че Министерството на околната среда и водите изпълняват различни проекти, насочени към осигуряване на пожарна превенция в гористи райони. „Това е част от интегрирания подход за борба с природните бедствия, който двете министерства реализират”, каза още министър Караджова. Директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов благодари на екипът на Министерството на околната среда и водите за оказаното съдействие при създаването на двата проекта. „Осигурените средства ни дават възможност за закупуването на 134 пожарни автомоби-

ла за гасене на горски пожари”, каза той. По думите му, до този момент за тази цел огнеборците са използвали пожарна техника, предназначена основно за реакция при градски условия. Проектните предложения предвиждат и закупуването на летателна техника, която ще бъде оборудвана не само за борба с огнената стихия, но и ще притежава съоръжения за евакуация и спасяване. „По втория проект ще бъде осигурена специализирана тех-

112

БРОЙ 03/ 2013

4

ника за борба с наводненията”, каза гл. комисар Николов. След реализирането му страната ни ще притежава възможности за разгръщането на временни селища, в които да се осигурява подслон, вода и храна на до 2000 души. Зам.-министър Димитър Георгиев също благодари на МОСВ, че са създали възможност структура на МВР да получи финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. „Подписването на


Оперативна програма „Околна среда” днешните договори е резултат на извършен от специалистите в ГДПБЗН и МОСВ обективен и задълбочен SWOT-анализ, който ясно показа как да преодолеем слабостите и кои са силните ни страни в борбата с пожарите и наводненията”, каза той и подДвата договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са за проектни предложения „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” на стойност 97,6 млн. лв. и „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция при наводнения” на стойност 97,3 млн. лв. Те се финансират от Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”. Мерките, насочени към борба с горските пожари и наводненията, са включени в предложението за разширява-

черта, че интегрирания подход при преодоляването на кризисни и бедствени ситуации гарантира на българските граждани по-високо ниво на сигурност и защита. Ивелина Георгиева, зам.-министър в МОСВ поздрави екине на обхвата на програмата, одобрено от Европейската комисия на 14 февруари 2013 г. Проектът за предотвратяване на горските пожари обезпечава изпълнението на дейностите в националните и природните паркове, резерватите и поддържаните резервати. Той предвижда осигуряване на специализирана летателна техника за мониторинг и гасене на горски пожари, съвременни специализирани пожарогасителни автомобили с висока проходимост, лични предпазни средства и друго оборудване.

пите, създали двете проектни предложения. Според нея реализирането им ще гарантира създаването на една адекватна екологична инфраструктура, поставена в услуга на природата и гражданите.

Изпълнението на проекта ще намали загубата на биологично разнообразие и ще помогне за опазването на растителни и животински видове от дивата флора и фауна. Конкретната цел на втория проект е да обезпечи изпълнението на дейности за борба с наводненията и овладяване на последствията от тях чрез осигуряване на специализирана техника и оборудване за изпомпване с голям капацитет, за издирване и спасяване, за пречистване на вода и временно настаняване при наводнения.

Хеликоптер за гасене на пожари и спасителни акции  Обявена е обществена поръчка за доставката на летателна техника за ГДПБЗН  Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” Обявлението за обществената поръчка е поместено и в официалния вестник на ЕС, като е посочена и цената – 46 939 920 лева. Изброени са и параметрите, на които трябва да отговаря летателната техника. Хеликоптерът трябва да може да носи 3 тона извънбордов товар. Не е фиксирано дали горските пожари ще се гасят по широко разпространената сис-

тема ”Бомби бак”, която се окачва отвън, или доставчикът, спечелил поръчката, ще предложи друг вариант. Задължително условие е, обаче на машината да могат да се поставят и други системи за спасителни дейности, които да се използват при различни ситуации. Пак в името на многовариантността, кабината на хеликоптера трябва да може да се

5

112

БРОЙ 03/ 2013


Оперативна програма „Околна среда” преобразува в зависимост от операцията, в която участва. За да може да се използва и за медицински цели, в кабината трябва да могат да се побират поне две носилки за транспортиране на пострадали. Когато се използва за евакуация, в него

трябва да има място за 10 души. При транспортиране на екипи огнеборци за гасене в труднодостъпни местности, освен екипажа в кабината трябва са побират 8 души с пълно оборудване. Максималната продължителност на полета на машината

трябва да бъде два часа и половина. Екипажът е от първи и втори пилот, но при гасене на горски пожари е предвидено и участието на пожарникар, който да преценява от въздуха ситуацията и да държи връзка с оперативния щаб на земята.

Инциденти

Три деца изгоряха във Видин Фургон в ромския квартал „Нов път” пламнал като факла, децата били оставени сами и заключени отвън с катинар. В нощта на 5 март, около 20,55 часа съседи забелязват, че от прозорците на фургона, в което живее петчленно семейство, излизат пламъци и дим и веднага подават сигнал на тел. 112. Съобщението е получено в 20,59 часа и минута по-късно за мястото на пожара тръгват два екипа огнеборци от РСПБЗНВидин. Разстоянието до пожара от 5 км е изминато за 6 минути и веднага след пристигането, като първи Ръководител на място ст. инспектор Димчо Горанов взема решение огънят да се атакува през вратата. За целта е построена смесена водопроводна линия на един главен шланг „В”, лява на малък шланг „С” за гасене на основния пожар и дясна на един малък „С” шланг за защита на съседния фургон. Успоредно с това поставя задача спасителният екип да извърши разкъртване и разглобяване на металната конструкция на фургона. Направен е един отвор за

отдимяване от северната част на фургона и един от източния. След разрязването на фургона, между 21,26 и 22,45 часа са намерени три овъглени детски трупа. Това са Борислав на 7 години, Брайан – на 4 и Джена – на 2 години. По данни на съседи, родителите им са оставили заключени трите си деца без надзор, при работеща печка

112

БРОЙ 03/ 2013

6

на твърдо гориво, зареждана с празни пластмасови шишета и гуми. Семейството обитавало фургона след извеждането му от рушаща се общинска къща на улица „Горазд” във Видин, където се било самонастанило. Във фургона не е имало нито ток, нито вода. Бащата Ангел Борисов (33-годишен) и майката Анка Георгиева


Инциденти

част от населението е на много ниско равнище. Само от началото на годината има десетки случаи на пожари с електроотоплителни уреди и на печки на твърдо гориво. Има и жертви

– предимно стари, лежащо болни или трудноподвижни хора, често самотни или лишени от постоянни грижи от своите близки. БРОЙ 03/ 2013

7

112

(24-годишна) са задържани за 24 часа. Води се следствие. Трагичният инцидент за кой ли път поставя въпроса за липсата на каквато и да е отговорност за живота и здравето на децата, отглеждани в условията на ужасяваща бедност, особено в ромските квартали. В конкретния случай, освен късното откриване на пожара от съседите, децата са били обречени и заради заключената външна врата на фургона. Така те са попаднали в огнения капан, без каквато и да е възможност да се спасят, като избягат навън. Прави впечатление, че въпреки засилената превантивна и разяснителна дейност, особено в навечерието и по време на отоплителния сезон, противопожарната култура на голяма


Инциденти

Голям пожар във Военния клуб на Велико Търново  Една от емблематичните сгради в центъра на старопрестолния град, строена през 30-те години на миналия век, пламна в ранните часове на 24 март.  Повече от три часа огнеборци от Велико Търново, подпомогнати и от свои колеги от Горна Оряховица, водиха битка с огъня.

Основната версия за пожара е, че той е тръгнал от сцената на театралната зала на клуба, предизвикан вероятно от неизправна електрическа инсталация. Струпаните декори и други

дървени елементи се възпламенили и огънят бързо се пренесъл и в другите помещения на клуба, в част от намиращата в съседство със залата пицария и в част от помещенията

112

БРОЙ 03/ 2013

8

на малък хотел, намиращ се в североизточното крило. Работата на огнеборците била силно затруднена от неизправността на хидрантните кранове в сградата, които били в много лошо състояние. Това наложило подвозването на вода, което допълнително усложнило гасенето. Добрата организация и бързата реакция на намиращите се в клуба самодейци, на които предстояло излизане на сцената, предотвратили инциденти. Щетите вероятно ще възлязат на повече от 100 000 лева, тъй като сцената и салонът с всички седалки са унищожени напълно. От собственика на клуба – Министерството на отбраната, се ангажираха със скорошна оценка на щетите и начало на ремонт на съоръжението.


България - Румъния

Н

а 19 март 2013 г. в Гюргево беше подписан План за обща намеса при бедствени ситуации в трансграничната зона между България и Румъния и съпътстващите го Стандартни оперативни процедури – за уведомяване, за наблюдение и за намеса. Подписи под докумен-

тите положиха директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Николай Николов и бригаден генерал Йоан Баш, генерален инспектор на Генералния инспекторат за извънредни ситуации. Разработването и прилагането на Плана за обща

намеса и Стандартните оперативни процедури е в рамките на Стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Обща намеса при бедствени ситуации

Пожарните служби на двете страни подписаха план за съвместни действия в трансграничнте региони на двете страни.

при реализирането на проекта. Той оцени постигнатите резултати като много добра основа за развитие на връзките между двете партньорски служби. Според гл.комисар Николай Николов подписването на Плана за обща намеса в трансграничния район гарантира по-висока степен на сигурност на над 5 млн. български и румънски граждани, живеещи от двете страни на река Дунав. Основ-

ната предпоставка за ефективна и успешна интервенция при всяка бедствена ситуация са точните и правилно разчетени действия на оперативните екипи, нещо което гарантираме с въвеждането на стандартните оперативни процедури между пожарните служби на България и Румъния. Той допълни, че по този европейски проект за българските пожарни служби предстои да бъдат закупени 6 БРОЙ 03/ 2013

9

112

На 19 март 2013 г. в Гюргево беше подписан План за обща намеса при бедствени ситуации в трансграничната зона между България и Румъния и съпътстващите го Стандартни оперативни процедури – за уведомяване, за наблюдение и за намеса. Подписи под документите положиха директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Николай Николов и бригаден генерал Йоан Баш, генерален инспектор на Генералния инспекторат за извънредни ситуации. Разработването и прилагането на Плана за обща намеса и Стандартните оперативни процедури е в рамките на Стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Бригаден генерал Йоан Баш благодари на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” за доброто сътрудничество


България - Румъния пожарни и 3 аварийно-спасителни автомобила и лаборатория тип HAZMAT, които ще бъдат разпределени по северната ни граница. Стойността на спеСтратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” предвижда крайдунавските области от България и Румъния да получат съвременна пожарна техника и оборудване. Той стартира преди две години и през този период бяха изготвени Плана за обща намеса, Стандартните оперативни процедури и речник на оперативните термини, в който са включени обяснения на специалната терминология на български, румънски и английски. Целта е

циализираната техниката е за 2 млн. евро. В рамките на тържествената церемония бяха демонстрирани възможностите на новата огнеборците от двете страни на границата да реагират побързо при съвместни операции и да се повиши ефективността на общите им действия. От 11-ти до 15-ти март т.г. бе проведено командно-щабно занятие в румънския град Кълъраш. Разиграването на няколко учебни ситуации позволи на експертите от двете страни да оценят в реално време как се прилагат разработените съвместни оперативни процедури, засягащи територията и на двете страни. Команднощабното занятие показа на практика как функционират

пожарна техника, с която ще бъдат оборудвани румънските пожарни служби по поречието на р. Дунав.

комуникационните и логистичните връзки между оперативните звена на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и Генералния инспекторат за извънредни ситуации. Подобно занятие ще бъде проведено на територията на област Видин. Партньори по проекта са румънските окръзи Констанца, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Олт, Долж и Мехидинц и Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” в градовете Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра и Русе.

Бедствие

Ураган и сняг по Първа пролет Първата седмица на пролетта всъщност се оказа последната седмица на зимата. Месецът, наречен на бога на войната Марс, ни обяви война на много фронтове и стовари върху страната сняг, дъжд, градушки и ураганни ветрове. По някаква ирония, кулминацията на бедствията дойде точно на 22 март, който е прието да наричаме Първа пролет. Синоптиците ни предупредиха, като оцветиха с код „жълто” 24 области, но в някои райони на страната очакванията бяха надминати. Силният вятър, който бушуваше на много места в страната, изкорени дървета, отнесе покриви и събори билбордове. В Русе ураганът премина със скорост от 122 км/ч и нанесе

доста щети в историческия център на града, където има доста стари и неподдържани сгради. В Плевен поривите на вятъра бяха с 90 км/ч, а в Пловдив – над 72 км/ч. Телефон 112 прегря от

112

БРОЙ 03/ 2013

10

обаждания на граждани видели се в чудо от стихията. На всички сигнали и адреси бяха изпратени екипи от пожарникари и спасители, за щастие няма информация за пострадали граж-


Бедствие

ване на водните нива при Ново село, Видин и Силистра, но те остават под критичната точка. От МВР припомнят на гражданите и правилата за безопасно поведение при силни ветрове и смерч. Специалистите съветват да потърсим подслон и да бъдем възможно най-кратко време на открито. Когато сте навън, трябва да внимавате за падащи отломки и други предмети. Силните ветрове и смерчът засягат предимно горните етажи и тавански помещения. Преценете и ако е необходимо, използвайте за убежище мазето на сградата. Ако сте далеч от дома си, за временно укритие

можете да използвате обществените сгради и подлези. Кога-

то сте на път и не можете да намерите бързо подслон, е добре

да спрете автомобила далеч от електропроводи, дървета и надвиснали скални маси. По Черноморието високите вълни са разрушили част от бреговата ивица в местността Косата в Поморие. От петте изградени диги три са почти отнесени от морето. Подкопана е и подпорната стена, която разделя бунгалата и почивните станции, където наскоро са извършени укрепителни работи. Експерти от областна администрация в Бургас са направили оглед и оценка на щетите. Местните хора са силно обезпокоени, тъй като курортния сезон вече чука на вратата.

БРОЙ 03/ 2013

11

112

дани. Най-много са сигналите на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, София. В Габрово ураганът също е нанесъл доста повреди – пострадалите обществени и жилищни сгради са над 420. Сред тях са градският театър, някои училища. Досега са подадени 280 заявления за помощ за отстраняване на щетите. По данни, получени от Министерството на околната среда и водите, няма данни за опасни повишения на нивата на реките и язовирите. По поречието на река Дунав се наблюдава покач-


Бедствие

Невиждана буря в Копривщица Копривщица беше връхлетяна от буря с невиждани досега размери. Както съобщава кореспондентът на БГНЕС, ураганният вятър, придружен със снеговалеж, предизвика огромни щети в града и в горските масиви около него. Географското разположение на града-музей е благоприятно и не предполага възникването на силни ветрове. Този път в котловината се разрази силна буря, която унищожи стотици декари гори и нанесе съществени щети в градската част. Ураганният вятър в нощта срещу 23 март беше окачествен като смерч, който предизвика бедственото положение. Близо денонощие градът остана без електричество, а комуникациите бяха силно нарушени. Вятърът, придружен от снеговалеж предизвика натрупвания на големи преспи на места. Изкоренени бяха множество 50-годишни и дори вековни дървета, както в горските масиви край града, така

и в самия град. Засегнати бяха редица частни домове и някои къщи-музеи, сред които Дебеляновата и Каравеловата къща. Най-засегнат от урагана е новоизграденият крайречен парк, където повалените огромни борови дървета са унищожили голяма част от съоръженията. Множество дувари, порти и стопански сгради са сринати от

112

БРОЙ 03/ 2013

12

падналите дървета. На помощ бяха изпратени екипи от ОУПБЗН-София окръг с моторни резачки и друга техника. Работни групи от горското стопанство и общината веднага направиха оглед на засегнатите терени и предприеха мерки както за отстраняването на изкоренените и паднали дървета, така и за предотвратяване на


Бедствие инциденти в бъдеще. Най-засегнатите местности са Буленец, Баркиш, Св. Атанас, Връх Свети Димитър, Войводенец, Ченайка, Дядо Ганчо. Междувременно работни групи отстраняваха авариите по електропреносната мрежа и възстановиха захранването в следобедните часове на 23 март. Пътят за Копривщица в посока от София беше почти блокиран от огро-

мните повалени борове, които сформираните специални групи отстраниха и почистиха в рамките на деня. Дори по-възрастните жители на Копривщица не си спомнят подобно бедствие и такъв горолом. Областният управител на Софийска област Красимир Живков коментира предстоящите мерки за разрешаването на възникналите проблеми

вследствие на природния катаклизъм. Предстои да се уточнява окончателният размер на щетите в държавния и в общинския горски фонд и материалните щети в града. Вероятно ръководството на общината ще потърси съдействие от министерства и институции за справяне с последиците от бурята.

Международно учение в Монтана

Издирване и спасяване при разрушения в градска среда

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” участва в Проект MODEX FALCK.

В спасителните операции по време на трейнинга в Монтана участваха 109 души от първореагиращи екипи на Естония, Словения и Чехия (в състав от спасители, алпинисти, медици

и водачи на кучета+кучета), заедно с екип за координация от 7 експерта на Европейската Гражданска защита. В учението се включиха наблюдатели, обучители и оценители от Холандия, БРОЙ 03/ 2013

13

112

Проектът се реализира по програмата на Механизма за Гражданска защита на Европейската комисия. Цикълът от учения се ръководи се от холандският консорциум FALCK NUTEC, провеждани в различни държави:  2-5 ноември 2012 – Холандия – Маасвлакте;  14-17 декември 2012 – Холандия – Твенте;  25-28 януари 2013 – Дания – Тинглев;  8-11 февруари 2013 Франция – Екс ан прованс (Фос сюр мер);  22-25 март 2013 България – Монтана;  27-30 май 2013 Естония – Хаапсалу. Целта е да се тестват възможностите на европейските държави за международно реагиране и сътрудничество при ликвидирането на мащабни бедствия.


Международно учение в Монтана

Дания, Швеция, Австрия, Италия, Белгия и Великобритания. Отиграни бяха спасителни действия след земетресение с последващо наводнение. За тренировъчни полета бяха използвани симулаторите на Учебния център на ГДПБЗН – МВР и обекти от инфрастуктурата на град Монтана. Тренировъчни аварийно-спасителни дейности се проведоха: І. В град Монтана:  в района на недостроената сграда на хирургическия блок;  левия скат на язовир „Огоста” в района на кантона и водовземната кула (от стената до паметника) и в района след

сградата на хидрометеорологичната станция (срещу хотел „Ринг”);

 в Учебния център и полигона на ГДПБЗН; ІІ. В село Ерден, община Бойчиновци – в нефункциониращо ВиК съоръжение (тунел). По сценария на учението спасителните екипи от Естония, Словения и Чехия бяха подложени периодично на различни симулирани предизвикателства, при които се тестваха реакциите им за реагиране при непредвидени условия: задържане на член на екипа на границата, пренясящ съмнителен багаж; искане на помощ от местни граждани, по време на спасителна акция; вмешателство в работата на екипите на местни доброволци; пожар и евакуация на базовия

лагер и др. За реализацията на учението бяха привлечени сили и средства на различни структури на МВР: ГДНП (национална полиция – жандармерия), ГДГП (гранична полиция), ГДКИС (комуникационно-информационни системи), ОД на МВР – Монтана. В учението участваха и външни на МВР структури: Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в Област Монтана (областен щаб), БЧК, артисити и др. Сценарии: (симулират се дейст-

112

БРОЙ 03/ 2013

14


Международно учение в Монтана вия, като в страна извън ЕС)  На 21 март 2013 г., в 09:35 ч. местно време (07:35 CET) земетресение с магнитут 7,2 по Рихтер разтърсва Монтана, ЕУЛАДН (страна извън ЕС). Епицентърът на земетресението е на 18 км. югозападно от град Монтана. Последвано е от няколко вторични труса с магнитут 5.0 и 5.9 по скалата на Рихтер. Очакват се още вторични трусове;  По първоначални данни се предполага, че са загинали 400 души, 750 са ранени, а 220 са затрупани под разрвалини на разрушени сгради;  Нарушена е инфраструктурата. Избухват няколко пожара в обществени и частни сгради. Болниците в региона са изчерпали капацитета си, а хуманитарните органицзации работят на ръба на възможностите си.

Хиляди души са останали без подслон;  Земетресението предизвиква земно свлачище, чиито земни маси се срутват във водите на язовир Огоста и предизвикват

приливна вълна. Засегната е крайбрежната зона, има десетки изчезнали;  Трафикът е блокиран от атомобилни катастрофи.

Спорт в МВР

Първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон От 4 до 7 март 2013 г. в град Банско се проведе Републиканско първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон за служители на МВР. В него взеха участие над 100 състезатели и състезателки от различни дирекции на МВР, на Министерство на правосъдието и НСО. В отбора на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, с ръководител комисар Румен Богоев, бяха включени служители от ГДПБЗН, ОУПБЗН – София, Ловеч, Благоевград, Габрово и СУПБЗН в дисциплините “слалом”, “ги-

15

112

БРОЙ 03/ 2013


Спорт в МВР

гантски слалом” и “биатлон”. За дисциплината “слалом” се проведоха два манша, а за “гигантски слалом” – един. Стартът на дисциплината “слалом” беше на 5 март, “гигантски слалом” и “биатлон” – на 6 март, а “смесена щафета биатлон” – на 7 март. Състезанията протекоха при много добри атмосферни условия и добре обработени писти. По традиция от последните години ГДПБЗН-МВР завоюва призови места във всички дисциплини, както следва: Биатлон – мъже първо място и златен медал за пожарникар Николай Недев; трето място и бронзов медал за инспектор Васил Михайлов; четвърто място и грамота за инспектор Веселин Чалин; второ място (за служители над 45 години) и сребърен медал за пожарникар Симеон Симеонов Биатлон – жени четвърто място и грамота за инспектор Радостина Атанасова; осмо място за инспектор Ивелина Дренска; второ място (за служители над 45 години) и сребърен медал за пожарникар Искра Парлапанова Смесена щафета биатлон трето място и бронзови медали

за инспектор Васил Михайлов, инспектор Радостина Атанасова и пожарникар Николай Недев Слалом – мъже трето място и бронзов медал за пожарникар Любчо Джолев Слалом – жени шесто място и грамота за инспектор Ивелина Дренска; второ място (за служители над 45 години) и сребърен медал за пожарникар Искра Парлапанова Гигантски слалом – мъже второ място и сребърен медал за инспектор Димитър Стамболийски; шесто място и грамота за пожарникар Любчо Джолев Гигантски слалом – жени седмо място за инспектор Ивелина Дренска; трето място (за служители над 45 години) и бронзов медал за пожарникар Искра Парлапанова Изключителен успех постигна отборът на ГДПБЗН в дисциплината Комбинация (биатлон и гигантски слалом) първо място и златен медал за инспектор Димитър Стамболийски; второ място и сребърен медал за пожарникар Николай Недев; трето място и бронзов медал за инспектор Веселин Чалин

112

БРОЙ 03/ 2013

16

В отборното класиране състезателите на ГДПБЗН спечелиха първо място в дисциплината „Ски алпийски дисциплини” и „Биатлон”. В крайното класиране завоювахме общо четиринадесет медала, от които два златни, шест сребърни, шест бронзови и шест призови места в шестицата, като в алпийските дисциплини в първите петнадесет са класирани по пет служители от отбора. Освен традиционният шампион по биатлон Николай Недев, съществен принос за спечелване на първото място имат Димитър Стамболийски, Любчо Джолев, Радостина Атанасова, Ивелина Дренска и Васил Михайлов. Миналогодишните млади и перспективни състезатели, показаха умения и стабилност в участията си в съответните дисциплини, което спомогна за защитаване на първите позиции в алпийските дисциплини и биатлона. Предстоят анализи на представянето и търсене на възможности за затвърждаване на завоюваните позиции в тези дисциплини.


2013 година

Наследени екологични катастрофи по света Актуалната тема за екологията е важен проблем, свързан с бъдещето на планетата, на природата и на хората. Част от промените в околната среда се дължат на естествените природни цикли, но повечето проблеми и екологични катастрофи са създадени от човека, съзнателно или случайно. Вижте някои от най-странните причинени от хората еко-бедствия, наследени през 2013 година. Калният вулкан Сидуарджо, на олово-цинкови руди град, и има два ръкава. През 1960 г. дом на 20 000 души. Днес тук има само едно езеро с площ 68 Индонезия

Пичър, Оклахома, САЩ

Считан за най-токсичното място в Съединените американски щати, Пичър някога е бил богат

Аралско море, Казахстан

000 кв. км., а в началото на нашия век езерата вече са три, с общ размер 17 160 кв. км. Някогашните острови са пустинна суша, като на места могат да се видят ръждясващите корабчета плавали някога по огромното езеро. Според статистиките, в момента югозападните части на Аралско море може да просъществуват между 50 и 125 години.

Гую, Китай

Китайският град е пълен с отпадъци от компютърната промишленост, които се разглобяват

Аралско море е може би един от най-големите грехове на хората към планетата. То е голямо безотточно езеро в Централна Азия, образувано от много реки, най-големите от които Амударя и Сърдаря. По време на СССР водите на реките са отклонени за нуждите на населението и за напояване на селскостопански насаждения и езерото постепенно намалява своя обем. Днес то се е свило многократно

ръчно, за да се извлекат части и кабели. Някои детайли се претопяват, изгарят или се разтварят в киселина, за да се извлекат ценните метали. Тези методи са превърнали града във второто най-замърсено място в света. БРОЙ 03/ 2013

17

112

През 2006 г. по време на сондажи избликва кален вулкан, който убива 13 души. От този момент той продължава да бълва лава от гореща сярна кал, а от вулкана се изпуска гореща пара. Калният басейн заема над 25 квадратни километра и расте на ден с по 50 000 куб. метра, колкото дузина олимпийски басейна. Учените смятат, че вулканът ще запази активност още поне тридесет години.

живеят 20-25 души. Причината за това е киселинната вода, която се процежда през минните тунели и се трансформира в токсичен поток. Пукнатините от мините са толкова големи, че заплашват да погълнат цели шосета и къщи. Освен това купищата отпадъци от производството тровят града с токсични съставки.


2013 година Боклукчийски остров, Тихия океан

Във водите на необятния Тихи океан, между бреговете на Калифорния и Хавайските острови, плува огромна купчина отпадъци с размерите на остров. Голямата тихоокеанска камара се състои от 3,5 млн. тона отпадъци, 80-90 на сто от които пластмаса. Размерите на купчината са два пъти колкото щата Тексас. ”Островът” от боклук бил открит за първи път през 50-те години, като оттогава площта му е нараснала десет пъти. Отпадъците попадат във водата през канализацията и биват отнесени навътре от две океански течения. Тъй като теченията в региона се завихрят, боклуците се набиват върху купчините отпадъци и острова расте на височина и ширина.

Кактусовият купол, Маршалови острови През 70-те години на миналия век, за да се отърват от радиоактивните отпадъци след

ядрените тестове на Маршаловите острови, Съединените американски щати създава депо с 3000 куб. метра радиоактивни остатъци от експлозията, добавяйки 84 хиляди куб. метра бетон, за да оформят купол с дебелина 45 сантиметра. Това глътнало на правителството почти четвърт милиард долара. И до днес районът е с повишени нива на радиация.

вания, някои с височина 10-15 метра. С изчерпването на ресурсите островите обедняват, а разрухата почти не позволява развитието на туристически бизнес. Днес островът има широка 150 метра плодородна ивица край бреговете си, а всичко останало е пустош, създадена от човека.

Чернобил, Украйна

Науру, Микронезия

Десетилетия добив на фосфати, основен източник на доходи на острова, са превърнали тропическия микронезийски рай в пустош, унищожавайки 80 на сто от територията му. От мините стърчат варовикови образу-

Атомната централа Чернобил избухва на 26 април 1986 г. замърсявайки въздуха на територия в радиус няколко милиона квадратни метра. Най-опасно е замърсяването за хората в близкия град Припят, в който и до днес могат да се засекат нива на радиоактивност. Въпреки опасностите някои хора смятат за интересно да посетят този град, в който времето сякаш е спряло в ерата на комунизма. Припят е и пример за това как природата може да се възстановява от еко катастрофите, ако хората не й пречат.

НСПС „Огнеборец”

Срещи в страната

На 21 и 22 март 2013 г. президентът на НСПС „Огнеборец” Любомир Еленков, вицепрезидентът Венцислав Станков и председателят на Контролната комисия Богдан Личев посетиха

районните служби в град Разград и град Лозница и проведоха събрания с членовете на синдиката. На срещите бяха поставени на обсъждане редица въпроси от

112

БРОЙ 03/ 2013

18

професионален и социален характер. Бе проведен разговор и с началника на ОУПБЗН, град Разград – комисар Боян Великов, на който бяха разисквани някои от проблемите, поставени от членовете на организацията, които биха могли да бъдат решени на областно ниво.


Форум

Компетенции на инженерите с проектантска правоспособност да изработват част "Пожарна безопасност" Инж. Стефан Кинарев, председател на УС на КИИП формация и документи, необходими за проектирането, които фактически са елемент на заданието за проектиране. Първи започва да работи по проекта (както е прието да се казва в проектантската терминология "от белия лист") проектантът – архитектът или проек-

вертикален транспорт, вътрешно обзавеждане, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, търговия, пране и други услуги. Това налага при започването на проекта да участвуват повече от един проектант, било то архитект или инженер.

тантът инженер в зависимост от характера на строежа. Ако става дума за една жилищна сграда – това е архитектът, ако ще се проектира фабрика за производство на електронни изделия например – това е инженерът технолог. В много случаи в проекта за един строеж се преплитат различни по характер проектни части. Като пример може да се вземе един хотел – в него има хотелски стаи, хранене, спорт,

Всичко посочено до тук е съществуващата и действуваща понастоящем практика в Република България. В процеса на подготовка на своето задание към всички останали части на проекта, водещите архитекти и инженери се съобразяват с действуващата към момента на проектирането нормативна база, в това число и тази свързана с пожарната безопасност. Още при това първоначално планиране се предвиждат неБРОЙ 03/ 2013

19

112

Инвестиционното проектиране по своята същност е първата реална стъпка по реализация на инвестиционните намерения на Възложителя. Съгласно действащата нормативна база за определяне фазите на инвестиционните проекти, а така също и обхвата и съдържанието им (Закона за устройство на територията – чл.139 и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – чл.2 и чл.3) "Възложителят преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори в съответствие със спецификата на обекта за успешно изпълнение на инвестиционното намерение". Проектантският колектив (наричан по-нататък Проектант), който е сформиран от проектанти, работещи в една комплексна проектантска фирма (бюро), от проектанти, упражняващи професията свободно, от няколко проектантски специализирани фирми (бюра) или пък на някакъв друг смесен принцип, започва своите разработки след представяне от Възложителя на Техническо задание и след сключване с него на Договор за проектиране. Съществуват редица случаи, в които Възложителят възлага на Проектанта да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере ин-


Форум обходимите пътища и изходи за евакуация, активните и пасивни мерки за пожарна безопасност и всички изисквания към конструктивните елементи, материалите за облицовки и за прегради и др. След като водещите архитект

в една междинна фаза на проектиране оказва положително влияние върху качеството на проекта, свързано с ПБ. Тази система на консултации работи безотказно повече от 40 години и реално дава своите резултати. Понастоящем (до 05.06.2010 г)

или инженери предоставят своето задание на проектантите, разработващи другите технически части на проекта, те също след като отчетат изискванията на действуващата нормативна база, свързани с тяхната част, разработват своя проект. В случаите, когато съществуват възможности за вземане на едно или друго решение при тълкуване на нормативната база, свързана с пожарната безопасност (ПБ), независимо за проектирането на коя част става дума, проектантите търсят консултацията с компетентните лица, работещи в системата на ПБ. При тези консултации резултатите са двустранни. От една страна проектантът се убеждава в правилността или неправилността на своето решение и така се стига до истинското и точно постигане на желаната цел на проекта. От друга страна компетентният орган по ПБ още

действува Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми. Тази Наредба е влязла в сила през 1987 г. и за изминалите 23 години е изиграла своята положителна роля. През последните години обаче силно се измениха условията при които се извършва строителството в Република България. Навлязоха много нови и модерни технологии и материали както наше производство, така и от внос. Разко се увеличи обемът на строителството, появиха се големи сгради – както с голяма разгъната застроена площ, така и с голям брой етажи. Тези сгради имат различни функции – офисни, търговски, хотелски, жилищни и много други, но във всички случаи в тях се събират едновременно много хора. Това води до повишаване на изискванията към тяхната пожарна и аварийна безопасност още на фаза проектиране. Причините за това са много: събиране

112

БРОЙ 03/ 2013

20

на много горими и лесно запалими материали на едно място, трудна евакуация на хората при възникване на пожар или авария поради големите площ и етажност, големия брой хора, а така също и недостатъчната модерна техника за евакуация и пожарогасене. Всичко, посочено до тук, а сигурно има и още редица причини, наложи излизането на 29.10.2009 г. на нов нормативен документ свързан с ПБ – Наредба Iз-1971. С излизането на тази Наредба в действуващата Наредба 4 (за обема и съдържанието на инвестиционните проекти) се включва нова част на инвестиционните проекти "Пожарна безопасност". С това се подчертава особената важност на ПБ за нашето общество. Всички проектанти у нас с по-голям проектантски стаж, си спомнят периода 1975-1990 г., когато към всеки проект се изготвяше част ТБХТПБ (Техническа безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност). Каква беше практиката? Проектантът по всяка една част на проекта разработваше в своя проект раздел от частта ТБХТПБ, свързан с тази част. Главният проектант на строежа (обекта) събираше информацията от всички самостоятелни раздели на отделните технически части на проекта, изработваше общия раздел за целия строеж и оформяше окончателно частта ТБХТПБ за целия строеж. За съжаление след промените през 1989 г., благодарение на силното влияние на лицата, участвуващи в бурно развиващия се строителен бизнес, бяха направени редица промени в Закона за устройство на тери-


Форум вършилите обучението, а така също е предложена технология за изработване на новата част на инвестиционния проект ПБ. Методиката бе обсъдена и приета от Националните професионални секции(НПС) на КИИП и от Управителния съвет на КАБ. Предстои нейното приемане от УС на КИИП. Обемът и съдържанието на новата част ПБ са определени в Приложение 3 на Наредбатa. На фаза идеен проект е предвидено да се посочат пасивните и активните мерки за ПБ. За пасивните мерки е необходимо: 1. Да се направи описание на функционалното предназначение на строежа, в това число на обемно планировъчните и функционални показатели. Тази информация се съдържа в проектите по техническите части разработени в идейна фаза: части Архитектурна, Технологична, Инсталационни (електро, ВК, отопление и вентилация), вертикална планировка и др. 2. Да се определи класа на функ-

пожарна опасност, а така също и описание кои строежи, сгради или части от тях, към кой клас или подклас следва да бъдат причислени. Определянето на КФПО в зависимост от вида на строежа може безпроблемно, точно и ясно да се извърши от проектанта по водещата техническа част (този, който започва първи) независимо дали тя е архитектурната, технологичната или някоя от инсталационните части на проекта. 3. Да се определи степента на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи, като се посочат очакваните приблизителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и други критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа. В глави трета и пета на Наредбата и Приложения 4 и 5 към нея изчерпателно са дадени правилата за определяне степента на огнеустойчивост. Тези правила

ционална пожарна опасност (КФПО). В глава втора на Наредбата много подробно, ясно и еднозначно са дадени класовете и подкласовете на функционална

ще се използват от проектантите по части архитектурна и конструкции на сгради и съоръжения за правилен избор на материали за конструктивни елементи на сградата, на преБРОЙ 03/ 2013

21

112

торията. С някои от тях беше премахнато понятието главен проектант, беше създадена обстановката Възложителят сам да определя какви части на проекта да поръчва и изобщо силно бяха занижени изискванията, свързани както с качеството на проектирането и строителството, така и с мерките за безопасност в т.ч. ПБ. След 1989 г. много бързо отпадна контролът върху изготвянето на част ТБХТПБ и поради липсата на актуализация на нормативните документи свързани с нея, тя се разработваше до голяма степен формално. Независимо от това, все още компетентните органи по ПБ продължават да изискват към проекта по всяка една специалност да има разработен раздел за ТБХТПБ поне за мерките, свързани с ПБ. Новата Наредба Iз-1971 в § 7 от Преходните и заключителните разпоредби задължава двете професионални организации на проектантите в Република България КИИП и КАБ да организират и проведат обучение на своите членове за да могат те успешно да прилагат постановките на новия нормативен документ в проектантската практика. За целта КИИП изготви МЕТОДИКА за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. В тази методика са предложени начините и пътищата за провеждане на обучението на проектантите, вписани в регистрите на КАБ и КИИП, и проверката на знанията им. Посочени са какви документи ще се издават на успешно за-


Форум градните междуетажни плочи, за ограждащите и преградни стени, за стълбищните клетки, за покривите и останалите архитектурни и конструктивни елементи. Този избор ще съответствува както на техническите изисквания на всички действуващи нормативи, така и на изискванията за ПБ. 4. Определяне на класовете по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни и външни повърхности, за технологични инсталации и съоръжения. Тези въпроси са засегнати достатъчно широко в глава четвърта на Наредбата. При избора на материали за конструкцията

водоснабдяване, вентилация, електроснабдяване и технология на строежа ще се съобразят с изискванията, посочени в тази глава на Наредбата и в приложения 6, 7 и 8 към нея, с което ще се постигнат изискванията за необходимата степен на ПБ. 5. Осигуряване на условия за успешна евакуация. Това е един особено важен момент за осигуряване на безопасност на хората при възникване на пожар особено за големите (с голяма площ и етажност) строежи, предназначени за събиране едновременно на много хора. Изискванията към всеки един строеж в това отношение са посочени в глави шеста и сед-

на сградата, покритията за стени, тавани, подове и фасади, за тръбопроводите на питейното и противопожарното водоснабдяване, за въздуховодите на нормалната и на аварийната и противопожарна вентилации, за обвивките на електрическите кабели, електрическите табла, електрическата апаратура, за материалите на технологичните машини, проектантите съответно част конструкции на сгради и съоръжения, архитектура,

ма на Наредбата. Изискванията на тези глави се разпростират най-вече към онази техническа част на проекта, която започва първа да оформя строежа, тъй като проблемите за евакуацията следва да бъдат решени още при разработване на първоначалната компановка на отделните сгради на площадката на строежа, а така също на различните видове технологични подразделения и функционално обособени

112

БРОЙ 03/ 2013

22

групи дейности във всяка една сграда поотделно. Естествено за осъществяване на изискванията на в това направление участвуват проектанти по различни технически части на проекта за един строеж: 5.1. Архитектът и технологът – по отношение на пожарните пътища на площадката на строежа, на местата и на размерите на стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни работи, местата на защитени и безопасни зони, евакуационни пътища, евакуационни изходи, дължината на евакуационните пътища. 5.2. Архитектът и проектантът по част електрическа – по отношение на: възможността за евакуация да се използват асансьори и други механични средства за придвижване. 5.3. Архитектът – по отношение: на широчината на изходите, коридорите и стълбищните рамена и площадки, широчината и броя на изходите, местоположението и размерите на евакуационни стълби от открити площадки, вида на вратите на изходите и техните брави, броя на евакуационните стълбища, естественото осветление на евакуационните стълбища, допустимото време за евакуация. 5.4. Проектантите по част газификация и технологична – по отношение местоположението на тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и за газопроводи за втечнени въглеводородни газове и за природен газ. 5.5. Проектантът по част електрическа – по отношение на евакуационното и аварийно изкуствено осветление, електрозахранването на димните люкове, осветяване на пътищата за евакуация и на означенията за


Форум

част водоснабдяване при спазване на изискванията на глава единадесета от Наредбата. 2.1. Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене. Предвиждането на такива уреди е обект на проектантите по различните технически части, като се спазва принципа, че всеки проектант е длъжен да предвиди такива уреди за първоначално пожарогасене за предвидените в проекта от него машини, апарати, съоръжения и инсталации. Например проектантът по част отопление, вентилация, климатична и хладилна техника и газоснабдяване ще предвиди преносими уреди за пожарогасене за предвидените в проекта от него машини и съоръжения: вентилатори, климатични агрегати, помпи, хладилни агрегати и други. Аналогичен следва да бъде подходът и на проектанта по част електрическа по отношение приборите пожарогасене за електрически табла, трансформатори, дизелови електроагрегати и други електрически съоръжения. От разгледаните до тук изисквания на Наредбата за изготвяне на част ПБ във фаза „Идеен проект” се вижда какви ще бъдат

ангажиментите на проектантите по отделните технически части на проекта. Задължително при нейното изготвяне раздели за ПБ към своите проекти ще трябва да разработят части архитектура, строителни конструкции, технологии, водоснабдяване, вентилация, газоснабдяване, електрическа, автоматика и други в зависимост от характера на строежа. Изискващия се обем е изцяло от компетенцията на проектантите инженери и архитекти. Независимо от това проектанти по отделни части или проектантския колектив на строежа като цяло във всички случаи, когато има такава необходимост, ще осъществява консултации с компетентните специалисти по ПБ в Областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението", каквато е и настоящата практика. По своя преценка проектанти на отделни технически части или проектантския колектив на строежа като цяло, могат да използват услугите на специалисти извън колектива за разработване на своя раздел или на частта ПБ. Във всички случаи обаче, отговорността по спазването на изискванията на Наредбата остават на отделния проектант или на всички проектанти от колектива и те заверяват със своя подпис и печат материалите в част ПБ като спазват изискванията МЕТОДИКАТА за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Източник: stroitelstvo.info БРОЙ 03/ 2013

23

112

тях, известяване на пожар или авария. 5.6. Проектантът по част вентилация – по отношение създаване на повишено налягане в стълбищните клетки. За активните мерки за ПБ е необходимо: 1. Да се разработят обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни, пожароизвестителни, оповестителни и димотоплоотвеждащи инсталации. Тези задачи се решават както следва: 1.1. По отношение на пожарогасенето показателите се разработват от проектанти от различни части на проекта в зависимост от това какъв е гасителният агент. При вода това е проектантът по част водоснабдяване, при пара – по част отопление, при използване на газове, прахове, пяна и други агенти – по част технологична. Във всички случаи при проектирането на пожарогасителни инсталации участва и проектант по част автоматика и КИП и/или електрическа. Изискванията към пожарогасенето на строежите са посочени в различни глави на Наредбата и в Приложение 1 към нея. 1.2. Пожароизвестителните и оповестителните системи за един строеж се проектират от проектанти по част автоматика и КИП и/или по част електрическа. 1.3. Димотоплоотвеждащите инсталации се проектират от проектантите по част вентилация при спазване на изискванията на глава девета на Наредбата. 2. Да се дадат обемно планировъчни и функционални показатели за водоснабдяването за пожарогасене. Тези въпроси се разработват от проектанта по


Разработка

Оценяване параметрите на устойчивите на огън врати (Продължение от брой 2) Освен оценените параметри на вратите, при влагането им в строежите, значение имат стойностите на допустимите промени, които могат да се извършат в конструкцията спрямо изпитаната, за да може да се прилага направената класификация. В стандартите за изпитване е въведен раздел за пряко приложение на резултатите от изпитването. В този раздел е дадена информация за възможните промени в параметрите на вратите, при които се запазва направената класификация. Тези промени могат да бъдат въведени автоматично, без да е нужно възложителят да търси допълнително оценяване, изчисления или одобрение. В зависимост от използвания материал, са възможни следните изменения: а) При дървени конструкции Дебелината на крилата на вратата не може да бъдат намалявани, но може да бъде увеличавани. За комплекти врати с крила, съставени от много части, всяко крило трябва да бъде увеличено с един същия размер. Дебелината на крилото на врата и/или плътността могат да бъдат увеличени, при условие, че общото нарастване на теглото не е по-голямо от 25%. За плоски продукти на дървесна основа (например ПДЧ, ПДВ и т.н.) съставът (например видът на смолата) не трябва да се различава от изпитания. Плътността не трябва да бъде намалена,

но може да бъде увеличена. Размерите на напречното сечение и/или плътността на дървените каси (включително и фалцовете) не трябва да бъдат намалени, но може да бъдат увеличени. б) При метални конструкции Размерите на металната обшивка около касите могат да бъдат увеличени за поемане на поддържащата конструкция с увеличена дебелина. Дебелината на метала също може да бъде увеличена до 25%. Видът на метала не може да бъде променян спрямо онзи, който е изпитан. Броят на усилващите елементи за неизолирани комплекти врати и броят и видът на закрепванията на такива елементи в рамките на готовия панел могат да бъдат увеличени пропорционално на повишаването на размерите, но не трябва да бъдат намалени. в) При остъклени конструкции Видът на стъклото и техниката на закрепване на краищата, включително видът и броят на закрепващите елементи на метър от периметъра, не трябва да бъдат променяни спрямо онези, които са изпитани. Броят на остъклените отвори и всеки от размерите (ширина и височина) на стъклата във всяко остъкляване, включено в образец за изпитване, могат да бъдат: - намалени пропорционално на намаляването на размерите на

112

БРОЙ 03/ 2013

24

вратата, или - намалени с най-много 25% само за непроницаемост и/или контрол на излъчването за комплекти врати и за комплекти врати, които удовлетворяват критериите за изолация когато температурата на неизложената на въздействие повърхност както на крилото на вратата, така и на остъкляването е била поддържана през периода на класификация, или - намалени без ограничение, при условие, че общата площ на изпитаното остъкляване е помалка от 15% от крилото на вратата или площта на страничния/ горния панел. Броят на остъклените отвори и всеки от размерите на стъклата във всяко остъкляване, включено в образец за изпитване, не трябва да бъдат увеличавани. Разстоянието между ръба на

Фиг. 5 Остъклена конструкция

остъкляването и периметъра на всяко крило или разстоянието между остъклени отвори не трябва да бъде намалявано спрямо това включено в образци за изпитване. Друго разпо-


Разработка ложение вътре в крилото може да бъде променяно, само ако не води до преместване или преразпределение на конструктивни елементи свързани с остъкляването. Декоративните покрития а) Боя Когато не се очаква боядисването да даде принос към устойчивостта на огън на вратите, са приемливи бои по избор и те могат да бъдат нанесени върху крила или каси, за които са били изпитани небоядисани образци. Когато боядисването има принос към огнеустойчивостта на комплекта врата (например набъбващи бои), тогава не трябва да бъде допускана промяна. б) Декоративни ламинати Декоративни ламинати и дървени фурнири с дебелина до 1,5 mm могат да бъдат добавени към лицевата страна (но не и към ръбовете) на крила и

каси на комплекти врати, които удовлетворяват критериите за изолационна способност (нормална или допълнителна процедура). Декоративни ламинати и дървени фурнири, приложени към комплекти врати, които не удовлетворяват критериите за изолационна способност (нормална или допълнителна процедура) и/или такива, надвишаващи дебелина 1,5 mm, трябва да бъдат изпитвани като част от опитния образец. За всички комплекти врати, изпитани с декоративно ламинирани страни, единствените възможни разлики трябва да бъдат в рамките на подобни видове и дебелини на материала (например за цвят, шарка, производител). Допустими изменения на размерите на конструкциите Врати с размери, различни от тези на изпитания образец са

допустими при някои ограничения, но различията са в зависимост от вида на продукта и продължителността на времето, през което критериите за качество са изпълнени. Увеличаването и намаляването на размерите, разрешени от областта на директно приложение, са приложими за общия размер на всяко крило, всеки страничен панел, всеки щурцов панел и всеки горен панел поотделно, като се включат всички фалцове, които могат да съществуват в крилото или панела. Допустимият размер на промяна на размерите е в зависимост от това дали e било достигнато точно времето за класифициране (категория “А”), или преди изпитването да е приключено, е било удовлетворено по-продължително време (категория “B” с надвишаване), в съответствие със стойностите, дадени в таблица 1.

Таблица 1 – Изисквания за надвишаване за категория “B”

Време за класифициране

Всички критерии за функционалните характеристики са удовлетворени за най-малко

15 min

18 min

20 min

24 min

30 min

36 min

45 min

52 min

60 min

68 min

90 min

100 min

120 min

132 min

180 min

196 min

240 min

260 min тези на изпитания образец са допустими, с изключение на комплекти изолирани метални врати, където намаляването на размерите е ограничено. За изпитвания категория “B”

увеличения се допускат само при условие, че вратата е изпитана със декларираните от производителя луфтове и при спазване ограниченията, дадени в таблица 2. БРОЙ 03/ 2013

25

112

За окачени на панти или въртящи се врати За изпитвания категория “А” не се допуска увеличаване на размерите. Неограниченото намаляване на размерите спрямо


Разработка Таблица 2 – Област на директно приложение. Граници на допустими изменения на размерите

Вид комплект врата

Допустими за категория “А”

Допустими за категория “В”

1) Комплекти окачени на панти или въртящи се врати

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове с изключение на комплекти изолирани метални врати, където границата на изменение е намаляване до 50% на широчината и 75% на височината на изпитания образец. Не се допуска нарастване на размера.

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове с изключение на комплекти изолирани метални врати, където границата на изменение е намаляване до 50% на широчината и 75% на височината на изпитания образец. Допустимо нарастване на размерите до: 15% на височината 15% на широчината 20% на площта, с изключение на онези комплекти врати, които удовлетворяват изискванията за непроницаемост с нива на контрол на излъчването.

2) Комплекти хоризонтално и вертикално плъзгащи се врати

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове комплекти врати с изключение на комплекти изолирани метални врати, където границата на изменение е намаляване до 50% на широчината и 75% на височината на изпитания образец. Не се допуска нарастване на размерите.

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове. Допустимо е нарастване на размерите до: 50% на височината 50% на широчината 50% на площта, с изключение на онези комплекти врати, които удовлетворяват изискванията за непроницаемост с нива на контрол на излъчването.

3) Комплекти стоманени, едностранно облицовани сгъваеми затварящи врати (неизолирани)

Допустимо е неограничено намаляване на размерите. Не се допуска нарастване на размерите.

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове. За комплекти врати, които удовлетворяват изискванията за непроницаемост е допустимо нарастване на размерите до: 50% на височината 50% на широчината 50% на площта

4) Комплекти плъзгащи се /сгъваеми врати (изолирани)

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове, с изключение на комплекти изолирани метални врати, където границата на изменение е намаляване до 50% на широчината и 75% на височината на изпитания образец.

Допустимо е неограничено намаляване на размерите за всички видове, с изключение на комплекти изолирани метални врати, където границата на изменение е намаляване до 50% на широчината и 75% на височина на изпитания образец. Допустимо е нарастване на размерите до: 15% на височината 15% на широчината 20% на площта, с изключение на онези комплекти врати, които удовлетворяват изискванията за непроницаемост с нива на контрол на излъчването.

Не се допуска нарастване на размерите.

5) Комплекти ролетни затварящи врати

Допустимо е неограничено намаляване на размерите. Допустимо е нарастване на размерите до: 30% на височината 10% на широчината, с изключение на онези комплекти врати, които удовлетворяват изискванията за непроницаемост с нива на контрол на излъчването.

Допустимо е неограничено намаляване на размерите. Не се допуска нарастване на размерите.

(Продължава в следващия брой)

112

БРОЙ 03/ 2013

26


Интернет-игра

„В бедствието герой бъди ти” се към данте Шилдс, международно известен специалист по бедствени ситуации, и неговата изключително начетена помощничка Мика във високотехнологичната интерактивна игра „В бедствието герой бъди ти”. елате и се състезавайте с членовете на елитния екип на данте от специалисти по бедствени ситуации, в четирите различни бедствени сценарии на територията на сАЩ: земетресение, торнадо, ураган и наводнение. Ако успеете да се докажете като победител, то вие ще сте новия член на екипа. значение е да бъдете подготвени, за да опазите живота и здравето на вас и вашето семейство след възникване на бедствие. тук ще намерите информация, съвети и ресурси, които ще ви помогнат. имате ли необходимите умения за подготовка, оцеляване и възстановяване в случай на природно бедствие? Присъединете

За да започнете играта, посетете http://www.disasterhero.com/

БРОЙ 03/ 2013

27

112

интернет-базираната игра е безплатна, предназначена да обучи деца, родители и учители (наставници) как да се подготвят за защита при бедствия. сайтът е разработен и се поддържа от „American College of Emergency Physicians®”. Независимо дали е природно бедствие или е резултат на човешка намеса, от съдбоносно


Ураган и сняг по Първа пролет

Profile for SOS112 BG magazine

SOS112_magazine_03_2013  

fire safety and civil protection activity magazine

SOS112_magazine_03_2013  

fire safety and civil protection activity magazine

Advertisement