Page 1

БРОЙ 02/ 2014

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

„ПОЖАРНИКАР НА ГОДИНАТА 2013”


В БРОЯ: Национален конкурс

Оперативна програма „Околна среда”

„Пожарникар на годината 2013”

Нови 67 пожарни автомобила срещу горските пожари

Нормативни изисквания

Осигуряване на аварийно и евакуационно осветление

Европейска солидарност

Помощ за сирийските бежанци от правителството на Хърватия

Разработка

Процедура по предоставяне и поддържане на акредитация Международна изложба

„SECURITY – Защита и сигурност 2014”

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 02/ 2014 г. (854) година двадесет и първа ISSN 1314-8044

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 28.02.2014 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 02/ 2014


Европейска солидарност

Помощ за сирийските бежанци от правителството на Хърватия

Република Хърватия посланик Лйерка Алайбек предостави материална хуманитарна помощ на Република България. Докато

съществува приятелство между двете страни, Хърватия се посвещава да помага на България за справяне с натиска и нуждите на най-уязвимите – бежанците от Сирия, заяви тя. Помощта е част от цялостния отговор на хърватското правителство на приоритетните нужди, идентифицирани от българското правителство, като то се присъединява към международната общност за справяне с хуманитарната криза в Сирия и директния й ефект върху държавите-членки на ЕС, изтъкна г-жа Алайбек. Тази материална помощ е на стойност повече от 33 000 евро и включва легла, маси и столове, възглавници, калъфки и чаршафи. Най-вероятно чрез БРОЙ 02/ 2014

3

112

Навременната помощ е двойна помощ, ние разчитаме на европейската солидарност, тъй като предприемаме мерки за охрана не само на нашата, но и на границата на Европа. С тези думи заместник-министър Васил Маринов благодари на посланика на Република Хърватия Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбек за предоставената материална помощ в подкрепа на сирийските бежанци у нас. Заместник-министърът изтъкна, че кризата с миграционния натиск през последните два месеца е овладяна до голяма степен, вече няма настанени бежанци в палатки, ремонтът на сградите в Харманли приключва и скоро битовите условия и там ще отговарят на европейските. От името на правителството на


Европейска солидарност Националния оперативен щаб тя ще бъде разпределена в Харманли. Първата финансова помощ, която хърватското правителство предостави на българската агенция за бежанците в началото на декември 2013 г., позволи закупуването на храна за 1000 души, предоставяне на медицински услуги за 2400 души за едномесечен период, както и закупуването на памперси и храна за 280 деца за пет месеца.

Оперативна програма „Околна среда”

Нови 67 пожарни автомобила срещу горските пожари На 25 февруари 2013 г. с тържествена церемония приключи първия етап на мащабен проект, който се реализира за първи път в системата на пожарната безопасност на България с усилията на много хора и държавни институции.

На финала на този първи етап, плод на съвместна работа на МВР и министерството на окол-

ната среда и водите, заместник-председателят на Министерския съвет и министър на

112

БРОЙ 02/ 2014

4

вътрешните работи Цветлин Йовчев връчи ключовете на 67 нови пожарни автомобила. Той благодари на служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за професионализма и всеотдайността им в работата. „Във всички случаи, в които се налагаше вашата намеса, показвахте самоотверженост и жертвоготовност, дадохте всичко от себе си, за да помогнете на хората, които са в беда. Вярвам, че новите автомобили ще ви подпомогнат много”. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова допълни, че машините са екологични и са предназначени найвече за погасяване на пожари


Оперативна програма „Околна среда” в българските национални и природни паркове, резервати и защитени територии. „Наличието на такава техника е напредък както в защитата на тези места, така и в работата на пожарна безопасност“, заяви тя. На тържествената церемония присъстваха Н.Пр. Матиас Хьопфнер – посланик на Германия, Антонио Бенедети – представител на фирма Ивеко Магирус, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, директори на национални природни паркове и представители на държавни институции. Водосвет за здраве отслужи Тивериополският епископ Тихон.

Проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” по Оперативна програма „Околна среда” На 8 март 2013 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” по Оперативна програма „Околна среда”. Проектът е на стойност 97 666 910,33 лв., от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца. Общата цел на проекта е обезпечаване изпълнението на дейностите по локализиране и ликвидиране на горски пожари в националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните резервати.

5

112

БРОЙ 02/ 2014


Оперативна програма „Околна среда” В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат доставени и въведени в експлоатация 134 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари лек тип, клас L, категория 3 и 134 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари среден тип, клас М и на 6 броя високопроходими пожарогасителни автомобили с оборудване за мониторинг при гасене на горски пoжaри категория 3 за нуждите на 67 териториални структури за пожарна безопасност и защита на населението, които ще бъдат използвани в случай на горски пожари на територията на 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата, обхванати от настоящата процедура и влизащи в гасителните райони на 67 РСПБЗН. Предвижда се доставката на 4800 комплекта лични предпазни средства, необходими за екипите от ГДПБЗН – МВР, обслужващи същите защитени територии, както и 18 термовизионни камери, необходими за идентифициране на скрити огнища на горене (тлеене) в рамките на трите Национални парка – Рила, Пирин, Централен Балкан и 150 сгъваеми резервоара за вода за пожарогасене.

Национален конкурс

„Пожарникар на годината 2013”

На 25 февруари 2014 г. от 11 часа в концертната зала на централния военен клуб в столицата се състоя тържествената церемония на заключителния етап и награждаването на победителите в ХІХ Национален конкурс „Пожарникар на годината”. На сцената са спуснати националният флаг на Република България и на Европейския съюз. В средата са разположени емблемите на ГДПБЗН – МВР и на традиционния партньор в провеждането на конкурса, фондация „Доверие и закрила”. Тук са знаменосци с представителното знаме на ГДПБЗН – МВР. Тържеството бе открито с националния химн на Република България. На тържествената церемония присъстваха заместник-министрите на вътрешните работи Васил Маринов и Пламен Ангелов, главният секретар на МВР

гл. комисар Светлозар Лазаров, председателят на фондация „Доверие и закрила” Христо Друмев, представители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, служители на главната дирекция, ветерани, близки на наградените, гости. „Победителите в заключителния етап на Национален конкурс „Пожарникар на годината 2013” са героите на деня, защото техният труд и професионализъм се ползват с голямо обществено доверие”, се казва в приветствието на министър Цветлин Йовчев до служители-

112

БРОЙ 02/ 2014

6

те на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”. В поздравителния адрес вътрешният министър подчертава, че през изминалата година пожарникарите и спасителите са положили големи усилия и са постигнали високи резултати за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на миграционния натиск. Със заповед на министър Цветлин Йовчев директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов бе удостоен с почетното отличие „За доблест и заслуга” II-ра степен. Наградата му е присъдена за принос при


Национален конкурс

Васил Маринов връчи титлите „Пожарникар на годината” на главен инспектор Атанас Атанасов – началник на РСПБЗН – Сандански и главен инспектор Николай Кирилов – началник на РСПБЗН – Крумовград. Със заповед на министъра на вътрешните работи и двамата са наградени с „Почетен знак на МВР” III-та степен. Само час преди церемонията по заключителния етап на националния конкурс „Пожарникар на годината 2013” с тържествен ритуал българските пожар-

БРОЙ 02/ 2014

7

112

организирането и оборудването на местата за настаняване на бежанци. Традиционният конкурс „Пожарникар на годината” има за цел да покаже съвременното лице и да утвърди постиженията на професията в осигуряването на пожарната безопасност, спасяването и защитата при бедствия. Той се организира и провежда в четири раздела. Първият, в който се излъчва комплексен победител, е за държавни служители, работещи по различните направления на дейност. Вторият, според категорията на служителите, е за работещите в направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”. Третият – за служители от направление „Контролна дейност”. Четвъртият обхваща направление „Превенция”. В настоящия конкурс е създадена и категорията „Отличени” – за партньори, представители на изпълнителната и местната власт, общественици, доброволци. Двама пожарникари станаха комплексни победители за първи път в историята на конкурса. Заместник-министър

никари и спасители получиха ключовете на 67 пожарни автомобила за гасене на горски пожари. Това се случи в годината, в която се навършват 90 години от създаването със закон на фонд „Пожарно дело”. Тогава е купен и първия пожарен автомобил в България за тютюневата фабрика „Асенова крепост” в град Асеновград. През последните години, с усилията на държавата и по европейски програми и проекти, техническото превъоръжаване на органите за пожарна безопасност и защита на населението върви с бързи темпове, за да бъдат защитени в по-висока степен живота, здравето и имуществото на българските граждани. В името на професионализма и ценностите на една от най-уважаваните професии – на пожарникаря, през 1995 г. е основан Националният конкурс „Пожарникар на годината”. Традициите в професията на пожарникаря са дълбоки е респектиращи. Още през 1894 г. пожарникарите имат свой печатен орган – списание „Пожарникар”. Негов издател е видният български


Национален конкурс патриот Спиро Костов – един от първите командири на Столичната пожарна команда. В първия брой на списанието са публикувани 10 нравствени за-

поведи към пожарникарите, завещани и пренасяни от поколенията в техния професионален път. Такава е и целта на ежегодния Национален конкурс „По-

жарникар на годината” – издигане престижа на дейността на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Победителите и подгласниците в разделите на заключителния етап на конкурса са наградени с „Писмена похвала” от главния секретар на МВР. Всички носители на титлата „Пожарникар на 2013 г.” получават и специален приз статуетка.

Победител в раздел „Превенция” в подраздела за служители от категория „Д” и „Е” е пожарникар ЮЛИЯ КЕЧЕДЖИЕВА – „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” – СУПБЗН. Победител в раздел „Превенция” в подраздела за служители от категория „Д” и „Е” е пожарникар Юлия Кечеджиева – „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” – СУПБЗН. Пожарната характеристика на специализирания териториален участък в район „Лозенец” в столицата, в който работи, е динамична по отношение дейностите и функциите в обектите. Оценката за цялостната разностранна дейност на пожарникар Кечеджиева е през 2013 г. е отлична – участие в проверки, изготвяне на документи с високо качество и ефективност върху за спазване на установените противопожарни норми и правила. При всички задължения, в нейната работа основен акцент е превантивната дейност.

Подгласник в същия подраздел на конкурса е главен пожарникар АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧИН – началник на УПБЗН – Септември ОУПБЗН – Пазарджик. Отговорностите му за състоянието на пожарната безопасност и защита на населението са големи. Особено полезен при извършването на превантивна дейност е професионалния му опит като служител, постъпил в органите за ПБЗН през 1983 г. Той активно участва и подпомага взаимодействието с органите на местното самоуправление. Седмицата на пожарната безопасност, ученическите конкурси и състезания в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, работата с гасаческите групи от 12-кметства на територията на община Септември, дежурствата през летния пожароопасен сезон съвместно със служителите от Държавното горско стопанство, посещенията на домове на самотноживеещи и трудноподвижни хора са част от проведената от служителя превантивна дейност.

112

БРОЙ 02/ 2014

8


Национален конкурс Победител от направление „Превенция” в подраздел за служители кат. „В и Г” е главен инспектор БЛАГОй ЯНКОВСКИ – началник на група ДПК, П и ПД в РСПБЗН – Смолян. Повече от 16 години работи в това направление, като проявява изключителна креативност, инициативност и умение успешно да си сътрудничи с други институции и организации. От 2005 г. работи съвместно с община Смолян по европейски проекти с превантивна насоченост, успешно реализира редица международни проекти и има голям дял в обучението на Доброволното формирование на община Смолян. Упорити и системни са занятията с членовете на МПО „Млад огнеборец”, прекрасна е комуникацията с представителите на училищата, обектите и институциите в района.

Подгласник в същия подраздел на националния конкурс е инспектор ИВАН ПОПОВ – инспектор по ЗН в ОУПБЗН – Бургас. Притежава богат професионален опит. Ползва се с висок авторитет сред колегите си. Той е представителят на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” в Европейския алианс на пожарникарите (EFFUA). Поддържа отлични отношения и с органите на държавната, общинската власт и обществени организации в област Бургас в превенцията. На 28 август на територията на пристанище „БМП – Порт Бургас” възниква инцидент с откриването на радиоактивен източник в скрап. Инспектор Попов предприема действията за локализирането и обезвреждането му, проявявайки самообладание и висок професионализъм.

Победител за 2013 г. в раздел „Превенция” за служители кат. „Д и Е” е главен пожарникар БИСЕР ПЕТРОВ от РСПБЗН – Крумовград при ОУПБЗН – Кърджали. По линия на държавния противопожарен контрол обслужва промишлени, учебни и детски заведения, хотели и други на територията на общината. Познава отлично особеностите на района. Участвал е в извършването на две комплексни проверки, а самостоятелно е извършил 90 контролни и 480 тематични проверки на обекти. Връчил е 191 разпореждания, 22 акта за установяване на административни нарушения, 18 констативни протоколи. От приложените мерки са издадени 21 наказателни

9

112

БРОЙ 02/ 2014


Национален конкурс постановления и 1 заповед за принудителна административна мярка. Във водените на контрол 20 новостроящи се обекта е извършил 40 контролни проверки с предписани мероприятия.

Подгласник в същия подраздел на конкурса е главен пожарникар КИРИЛ КАРАИВАНОВ – от РСПБЗН – Раковски при ОУПБЗН – Пловдив. Работил е ползотворно вече 22 години и в двете основни професионални направления на дейност. Осъществява голяма част от дейността на районната служба самостоятелно. Взаимодейства с полицейските звена, общинските администрации и другите структури на държавните и контролните органи. Участва в извършването на пожаро-технически експертизи. Главен пожарникар Караиванов се включва активно и при сериозни произшествия и при погасяване на сложни пожари. Водения от него МПО „Млад огнеборец” традиционно заема призови места, като през 2012 г. достига до републиканските състезания.

Победител в раздел „Контролна дейност” сред служителите от категория „В” и „Г” е инспектор ЛЮДМИЛ ЛОЗАНОВ – ВНД началник на група ДПК, П и ПД в РСПБЗН – Шумен. Обслужва специализиран участък със 70 обекта и териториален, включващ райони от територията на град Шумен и община Хитрино с 21 села. Активно участва в контрола на инвестиционния процес и новото строителство. Работи в комисиите по защита на горските територии от пожари. При сформирането на доброволните формирования инспектор Лозанов оказва пълно съдействие по организацията, обучението и регистрирането им. Оказва методическа и експертна помощ при провеждане на обучения и тренировъчни занятия на външни структури и в учебните заведения.

Подгласник на инспектор Лозанов е старши инспектор ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ – началник на група ДПК, П и ПД в РСПБЗН – Горна Оряховица при ОУПБЗН – Велико Търново. Освен професионална работа в областта на контролната дейност в района си през годината е участвал и в гасенето на характерен пожар в Локомотивно депо – Горна Оряховица. В почивен ден старши

112

БРОЙ 02/ 2014

10


Национален конкурс инспектор Валери Великов пръв се явява на произшествието. Заварва да гори електрически локомотив и разлято около него трансформаторно масло. Съществува опасност за разпространение на пожар към съседен локомотив и близкостояща сграда. Без колебание поема ръководството на пожарогасенето. След компетентните действия пожарът бързо е локализиран и загасен при минимални материални щети. Организирано е обучение на персонала на БДЖ – Пътнически превози и Товарни превози относно мерките на пожарна безопасност за недопускане на пожари в подвижния състав и сградите. Отстоявайки професионалните интереси на службата, старши инспектор Великов се ползва и с висок обществен авторитет.

В подраздела на конкурса „Пожарогасителна и спасителна дейност” за държавни служители категория „Д” и „Е” победител за 2013 г. е ГАЛИН СТОЯНОВ – старши спасител в група „Спасителна дейност” при ОУПБЗН – Габрово. През 2013 г. спасител Галин Стоянов е участвал при извършването на 45 аварийно-спасителни действия и оказване на помощ, както и при ликвидирането на 5 пожара. На 14 март 2013 г. поради ураганен вятър и значителни материални щети в общините Габрово, Трявна и Дряново е обявено бедствено положение. Повалени са клони, цели дървета, стълбове за улично осветление, пътни табели, светофарни уредби, билдбордове, счупени са прозорци, съборени върху пътните платна са топлоизолации и др. Повредени са държавни, общински и частни обекти. В тази сложна обстановка, с увереност в действията си и стриктно спазване на правилата за безопасност, в състава на един от спасителните екипи спасител Галин Стоянов участва изключително ефективно при реакцията на над 15 сигнала, породени от бедствието. Уважаван е от колегите си заради професионалните си и човешки качества.

Подгласникът в същия раздел e главен пожарникар ПЕТЪР ЦОЛОВ – командир на екип в РСПБЗН – Белоградчик при ОУПБЗН – Видин. Служителят има съществен принос при овладяването на пожар в град Димово, възникнал на 25 юли 2013 г. в непосредствена близост до жилищни сгради. По собствена инициатива организира гражданите и се включва активно в пожарогасителните действия преди пристигането на екип на РСПБЗН – Белоградчик. На 20 октомври 2013 г., благодарение на отличната си алпийска подготовка, главен пожарникар Петър Цолов спасява при произшествие германски гражданин, паднал при изкачване на скала над с. Дъбрава, община Белоградчик. Помощта е оказана с риск за собствения живот. Служителят се изкачва по въжена система, като достигайки до пострадалия му оказва първа помощ и психологическа подкрепа до пристигането по-късно на алпинисти от група „Спасителни дейности” при ОУПБЗН – Видин.

11

112

БРОЙ 02/ 2014


Национален конкурс В подраздела „Пожарогасителна и спасителна дейност” за държавни служители с категория „В” и „Г” победител е инспектор ГЕОРГИ СТАНЧЕВ – група „Оперативен център” при ОУПБЗН – Плевен. Отличава се с характерните за професията професионални качества и умения, като се изявява като много трудолюбив, всеотдаен и инициативен служител. Притежава ръководни умения, като е способен да оценява правилно обстановката и да взема своевременни решения. Отзовава се с готовност на помощ на свои колеги, като се ползва с голям авторитет. Занимава се активно с пожароприложен спорт и водолазна дейност. През 2013 г. е участвал в гасенето на големи и сложни пожари и при извършването на аварийно-спасителни дейности като пожар в „Метро” в Плевен, инцидент с опасни вещества през м. ноември, активно участва в дейностите по международните проекти на ГДПБЗН.

Подгласник в раздела е инспектор АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – инструктор ІV степен в сектор „Пожарогасене и спасителна дейност” в 05 РСПБЗН при СУПБЗН. За едногодишния период служителят е ръководил оперативните действия при гасене на 48 пожара, от които три големи и сложни по развитие. Участвал е при извършването на 5 аварийно-спасителни дейности. Отличава се със завидни физически качества и спортен талант, като в състава на Националния отбор по пожароприложен спорт е допринесъл в изключителна степен за класиранията му на челни позиции. Носител е на републиканския рекорд по ППС в дисциплината „Изкачване със щурмова стълба”. Умее да предава знанията и опита си, както на колегите си, така и на подрастващите, с които работи.

Националният конкурс има и раздел, в който титлата „Пожарникар на годината” се присъжда на служители, проявили героизъм при изпълнение на служебния си дълг.

Това престижно отличие за 2013 г. получава пожарникар ИВАйЛО ЯНЧЕВ – началник на дежурна смяна в Първа РСПБЗН – Варна. През 2013 г. главен пожарникар Янчев, като ръководител на място, е взел участие в ликвидирането на 275 произшествия, като същевременно е провел 176 занятия с дежурната смяна и 44 пожаротак-

112

БРОЙ 02/ 2014

12


Национален конкурс тически занятия. На 07.10.2013 г. е получен сигнал за пожар в апартамент на третия етаж в блок 8 на ул. „Йордан Йовков” във Варна. Като първи ръководител главен пожарникар Ивайло Янчев разпорежда към мястото на пожар да се отправят два пожарни автомобила. Заварената обстановка е бурно горене в апартамента, като са застрашени дете и баща му в апартамента на горния 4-ти етаж над горящия. Веднага главен пожарникар Янчев предприема спасителни действия, като разбива вратата на апартамента, за да достигне до застрашените хора . Въпреки паниката, която е обзела семейството, успява да ги евакуира. Евакуацията се извършва посредством допълнителни спасителни качулки към въздушния дихателен апарат. Първо е спасено момичето на 13 години, а след това баща му, 40-годишен. Служителят е принуден да действа бързо, предвид създалата се ситуация – горене в целия апартамент, силно задименото и нагрято стълбище от продуктите на горене. Не е допуснато, разпространяването на пожара към съседни помещения. Едно от сложните произшествия, при ликвидирането на което активен участник е главен пожарникар Янчев, е и ликвидирането на последствията от взрива на 14 август 2013 г. на ж.п. цистерната с пропан – бутан в Петролна база „Газтрейд” ООД, с. Езерово. В участъка за пожарогасене, където се запалват 3 надземни резервоара с по 40 т газьол. Той е ръководител на първия пристигнал екип. За умелите си действия при това произшествие главен пожарникар Янчев е награден с „Писмена похвала” от главния секретар на МВР и от началника на ОУПБЗН – Варна.

Комплексни победители за 2013 г. в Националния конкурс „Пожарникар на годината” за служители от категория „Б”, „В” и „Г”, работещи едновременно по две от основните направления на дейност на ГДПБЗН – Контролна дейност” и „Пожарогасене и спасителна дейност”. Националната експертна комисия, която определи победителите в тазгодишния конкурс, взе решение в раздела равностойно като победители да бъдат наградени двама държавни служители. Със заповед на министъра на вътрешните работи двамата комплексни победители се награждават с „Почетен знак на МВР”, който, както и призовете ще им бъдат връчени лично от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветлин Йовчев.

„Пожарникар на годината” в раздел „А” на конкурса се присъжда на главен инспектор АТАНАС АТАНАСОВ – началник на РСПБЗН – Сандански при ОУПБЗН – Благоевград.

Служителят многократно е награждаван за високи постижения в служебната му дейност, като в органите за ПБЗН е постъпил през 1987 г. след дипломирането му по специалността „Противопожарна техника и безопасност” във Академията на МВР. Последователно е преминал през всички стъпала на служебната кариера, придобивайки професионална вещина, широки знания и умения. Взема бързи, точни и адекватни решения при възникване на критични ситуации. В състояние е да организира, ръководи и контролира дейността на подчинените му служители и да решава проблемните въпроси, отнасящи се до дейността на службата. Има съществен принос за сформирането и обучението на

13

112

БРОЙ 02/ 2014


Национален конкурс доброволните формирования на територията обслужвана от РСПБЗН – Сандански. Организира официалната среща на ГДПБЗН с ръководствата на гръцките противопожарни служби за Северна Гърция, на която бе подготвено споразумение за взаимодействие между двете страни при ликвидирането на произшествия, възникнали в близост до граничните райони.

„Пожарникар на годината” за 2013 г. в раздел „А” на конкурса е и главен инспектор НИКОЛАй КИРИЛОВ – началник на РСПБЗН – Крумовград при ОУПБЗН – Кърджали.

През 2006 г. печели титлата „Пожарникар на годината” в направление „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност”, като същата година е назначен и за началник на районната служба в Крумовград. Проявява се като инициативен ръководител, притежаващ необходимата теоретична подготовка и управленски опит. Осъществява необходимия контрол и проявява взискателност в работата на своите подчинени. Познава много добре особеностите на обслужвания район и се радва на отлично обществено мнение. РСПБЗН – Крумовград обслужва по линия на контролната дейност териториалните граници на Община Крумовград, а по линия на оперативната дейност са и придадени допълнително три населени места от Община Момчилград. Общинският център е разположен на 48 км от областния град Кърджали. Територията обхваща 843,320 кв. км площ и 79 населени места, от които 1 град и 78 села. По-големите промишлени обекти в сферата на обувната, тютюнопреработващата, шивашката промишленост и енергетиката са 12. На територията на община Крумовград има 28 детски и учебни заведения, 4 хотела и туристически хижи. С активното участие на гл. инспектор Кирилов през 2012 г. в общината е създадено и регистрирано доброволно формирование. Проведен е първоначалният му курс на обучение, а към момента тече процедура по обезпечаването му със защитни облекла и оборудване. През 2013 г. главен инспектор Кирилов е ръководил ликвидирането на 25 пожара и 10 аварийно-спасителни операции. При ликвидиране на 2 от пожарите е участвало и доброволното формирование на Крумовград. В районната служба се води и обучението на 4 младежки противопожарни отряда, с пълен комплект спортни съоръжения и екипировка на децата.

В рамките на официалната церемония свои награди обяви и Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, връчени от президента на синдиката Любомир Еленков. За активно участие в ликвидирането на взрива на 14 август 2013 г. на ж.п. цистерна с пропан-бутан в петролна база „Газтрейд” на с. Езерово и проявен висок професионализъм при реален риск за своя живот, наградени са:

112

БРОЙ 02/ 2014

14


Национален конкурс 1. Инспектор НИКОЛА КОЛЕВ – сектор ПГ и СД при ОУПБЗН – Варна 2. Пожарникар КРАСЕН КОСТОВ – РСПБЗ-Девня при ОУПБЗН – Варна 3. Главен пожарникар ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – началник на дежурна смяна в 03 РСПБЗН-Варна при ОУПБЗН – Варна 4. Пожарникар ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ – водач на специален автомобил в 03 РСПБЗН-Варна От няколко години в регламента на ежегодния национален конкурс е въведена и категория – „Отличени в НК „Пожарникар на годината”. В нея за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението с индивидуални или колективни награди се отличават представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани и членове на доброволните формирования. Ето и наградените в тази категория в конкурса за 2013 г.:

Да си областен управител е особено отговорно, а ангажиментите при бедствия и стихийни пожари са големи. За втора поредна година през пожароопасния сезон в област Стара Загора се случиха такива сложни събития, изискващи намесата от областния управител – г-жа ЖИВКА АЛАДЖОВА.

Под нейно ръководство бе разработена и доказа своята ефективност „Програмата за подготовка на област Стара Загора за провеждане на пожарогасителни и спасителни дейности през 2013 г.” С тази програма се координира подготовката и извършваните гасителни и спасителни действия на техниката и личния състав на ЕСС – включваща на територията на областта ОУПБЗН, ОДМВР, военните поделения чрез изградените в тях модули за бързо реагиране, РДГ, РИОСВ, РЗИ, ЦСМП, общински администрации, фирми и енергийните предприятия на територията на областта – осигуряващи тежка верижна техника за пожарогасителните действия в помощ на службите за ПБЗН. В резултат на бързите и успешни действия на силите на ЕСС, възникналите през месеците август и септември 2013 г. големи пожари в горския фонд бяха погасени успешно. С правилните действия на оперативните щабове, използването на тежка верижна техника и модули за бързо реагиране на МО по разпореждане на Областния управител, пожарите в областта, въпреки големите обхванати територии, бяха ограничени главно в лесонепригодни площи и малки участъци от горския фонд. Не бе допуснато навлизането на пожарите в населените места и опожаряването на обитаеми къщи. Призът „отличен” на г-жа Живка Аладжова е за нейния съществен личен принос в осигуряването на пожарната безопасност и защитата на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Стара Загора.

15

112

БРОЙ 02/ 2014


Национален конкурс

112

БРОЙ 02/ 2014

16


Национален конкурс

17

112

БРОЙ 02/ 2014


Национален конкурс

Отличен в националния конкурс „Пожарникар на годината” е кметът с трети мандат на община Ловеч – г-н МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ.

В негово лице РСПБЗН – Ловеч има един отличен партньор за съвместна работа по осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината, превантивната дейност и повишаване противопожарната култура на населението и особено на подрастващите. С негово съдействие вече девет години Община Ловеч е съорганизатор и домакин на традиционния есенен турнир на МПО за купата „Юлиян Манзаров”. Благодарение на добрите ни отношения с общинската администрация, като част от програмата „Достъпна зелена градска среда”, се реализира проект за изграждане за първи път в страната на специализирана спортна площадка за младите огнеборци, както и за изработване на необходимите спортни съоръжения. През 2013 г. благодарение на активните действия на общината беше изградено и регистрирано доброволно формирование с численост 30 човека. Доброволците са оборудвани с необходимите защитни облекла и лични предпазни средства и са преминали курс за първоначално обучение. Още от заемането на поста си г-н Казанджиев активно работи за изграждане на добри отношения между побратимените градове Ловеч и Ерфурт, Германия и заздравяване връзките между съответните обществени структури и организации. За периода от 1999 г. досега за РСПБЗН са дарени четири напълно оборудвани противопожарни автомобили, автомеханична стълба, два автомобила за оказване на медицинска помощ, лекотоварен и два високопроходими автомобила. От пролетта на 2010 г. РСПБЗН – Ловеч и Община Ловеч съвместно поставиха началото на партньорски, професионални и приятелски отношения с колегите от професионалната пожарна служба в гр. Базел, с градската управа и доброволната пожарна служба на гр. Райнах, Кантон Базел, Швейцария. В резултат на това през 2011 г. службата се сдоби с още един, напълно оборудван за пожарогасене и спасителни дейности, автомобил в отлично техническо състояние, като се очаква предоставянето на противопожарен автомобил и за създаденото доброволно формирование. С отличието, което получава г-н Минчо Казанджиев, по достойнство се оценява личният му принос за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община Ловеч.

С колективна награда е отличено Доброволно формирование А-25-01 „Общински доброволци – Средец” в състав 14 човека, от които две жени, с ръководител г-н НИКОЛА ЧОБАНОВ. Доброволците се награждават за преминалото успешно обучение в първоначалния основен курс и по проект с предоставена безвъзмездна финансова помощ по Ос 2 – Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дей-

112

БРОЙ 02/ 2014

18


Национален конкурс ности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., както и за участието им в ликвидирането на големите горски пожари в землищата на селата Горно Ябълково, Белеврен, Вълчаново и Зорница под ръководството на РСПБЗН – Средец при ОУПБЗН – Бургас. През 2012 г. бе приета Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България, а през 2013-а – План за изпълнение на стратегията за развитие на доброволните формирования (ДФ) през периода 2013 – 2020 г. Към момента са регистрирани 136 доброволни формирования с 1920 доброволци, които през годината са участвали в ликвидирането на 46 сложни пожара. Така ще се осигури по-равномерното покритие на територията на страната и участието на гражданското общество в осигуряването на пожарната безопасност и защитата на населението.

Отличен в Националния конкурс „Пожарникар на годината 2013” е един от първите и най-дейни доброволци – ръководителят на Доброволно формирование „Свиленград” г-н ВАЛЕРИ ЧАКЪРОВ. Още преди да е станал редовен доброволец Валери Чакъров участва в подпомагането на участниците в ликвидирането на крупни произшествия. Включвал се е активно, заедно със свои колеги от общинската администрация, в погасяването на големите горски пожари в Сакар планина и наводнението през 2010 г. на р. Марица. През 2013 г. след официалното регистриране на доброволното формирование всички доброволци се включват активно в погасяването на мащабния пожар между селата Студена, Михалич, Равна гора и Дервишка могила в местността Карабаша. Във времето, дадено им за почивка, Валери Чакъров участва в подпомагането на щаба с логистични дейности по осигуряването на горива и резервни части за пожарната и другата участваща техника, доставката на храна и вода. Приел доброволчеството за своя лична кауза Валери Чакъров увлича доброволците за целенасочена подготовка и готовност за реагиране при критични ситуации.

По повод заключителния етап на Националния конкурс „Пожарникар на годината 2013” за проявена гражданска доблест и героизъм за спасяване при пожар с риск за собствения живот на пострадала 82-годишна жена индивидуално се отличават и двама студенти от град Русе: СиМЕОН СиМЕОНОВ и МаКСиМ аСЕНОВ, родени през 1991 г. В ранната утрин на 05 февруари 2014 г. те стават свидетели на възникнал пожар в къща на ул. „Неофит Рилски” № 54 в град Русе. Преди пристигането на пожарните екипи те се притичват на помощ и евакуират, спасявайки живота й, пострадалата собственичка. За проявеното високо чувство за отговорност и смелостта при спасителните действия, предприети незабавно с риск за собствения живот, заслужват да служат за пример.

19

112

БРОЙ 02/ 2014


Нормативни изисквания

Осигуряване на аварийно и евакуационно осветление

Целта на аварийното и евакуационно осветлението е:  да се освети посоката на евакуационния път по цялата му дължина, за да се осигури преминаване до и през изходите, отвеждащи до безопасно място;  да осигурява осветяването на противопожарните кранове, сигнални бутони и др.

 да осигури безпрепятствено извършване на действията, свързани с безопасността на хората и имуществото при аварийни условия. Аварийно евакуационно осветление е част от аварийното осветление, която осигурява осветеност за безопасност на хората, напускащи мястото или опитващи се да завършат потенциално опасни процеси, преди да напуснат място. Аварийно работно осветление е част от аварийното осветление, която дава възможност нормалните дейности да продължат без съществени промени.

Аварийно осветление е предвидено да се използва, когато захранването за нормалното осветление отпадне. Евакуационно осветление – това е част от цялостната система за осветление, която продължава да работи в случай на авария (прекъсване или срив), отпадане на централното електрозахранване и основното осветление. Чрез евакуационното осветление се постига: Осветление в зоната на работното място и на евакуационните пътища в продължение на един час. Обозначаване на евакуационния път чрез знаци за изход (фиг. 1).

Фиг. 1 За да се осигури видимостта при евакуацията, аварийните осветители се инсталират наймалко на 2 m над пода. Обозначителните знаци за изход (най-често използван е знак

БРОЙ 02/ 2014

112

изобразяващ „бягащ човек”) се инсталират на всеки изход и по дължината на целия евакуационен път. аварийно евакуационно осветление се разполагат:  над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека;  за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;  в близост до площадките между етажите и междинните нива;  при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;  при промяна на котата на

20

пътя в проходи и коридори (стъпала);  във всяка пресечна точка на коридорите;  извън и в близост до крайния евакуационен изход;


Нормативни изисквания върхността на евакуационния път. Отражението от стените и тавана се пренебрегват. Специфициране на дистанцията от която се наблюдават знаците за изход максималната дистанцията от която се наблюдава знака за изход е: d = s. p d – максимална дистанция; p – височина на пиктограмата. Ако знак – лепенка трябва да се забелязва от 10 m : 1000 sm = 100.Р или Р = мин. 10 sm. s – е константа: 100 за осветени отвън и 200 за тези със собствен светлоизточник (фиг. 2).

Фиг. 2

освете хоризонталната ност не трябва да е по-малко от 10% от необходимото нормално осветление за определеното помещение, но също така не трябва да е под 1, но също тaка не трябва да е под 15 lux;  съотношението между минималната осветеност и средната осветеност не трябва да е под 0.1 lux;  минималната продължителност на светене на аварийните евакуационни осветители при авариен режим трябва да е поне 1 h; осветление  аварийното трябва да достигне цялата си стойност до 0.5 s. За евакуационно осветление се взема под внимание само директната светлина върху по-

Нормативни позовавания Аварийно работно осветление се изисква за строежите от всички класове на функционална пожарна опасност, в помещенията със системи и апарати, осигуряващи безопасността на строежа, както и на хората в него, в кабините на асансьорите. Не се изисква аварийно работно осветление на многофамилни еднофамилни жилищни сгради. За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение на многофамилни еднофамилни жилищни сгради, при които броят на хората в най-населеБРОЙ 02/ 2014

21

112

 в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;  в близост до местата за разположение на уреди за пожарогасене и на бутони за пожароизвестяване. Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx. Захранването на евакуационното и аварийното осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване. Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s – пълната осветеност. Хоризонталната осветеност не трябва да е по-малко от 0.5 lux на височината на пода в свободните централни площи, което изключва 0.5 m по протежението на границите на помещението. Осветеност на места с висок риск:


Нормативни изисквания ния етаж е повече от 50, както и във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение еднофамилни жилищни сгради, независимо от броя на пребиваващите, се изисква аварийно евакуационно осветление. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват. Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават съгласно изискванията на Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). Аварийното евакуационно, и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта. Проверката и обследвания на аварийните системи се извършва  ежедневно;  месечно;  годишно. Всички проверки трябва да бъдат описани в дневник. Ежедневна проверка включва: визуална проверка на осветителите. Визуалната проверка установява дали на индикатора на всеки осветител, показва, че зарядното захранване към батериите е налице и че лампите функционират. Месечната проверка включва: всеки осветител се включва на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период дос-

татъчен да се провери, че всеки един от тях работи при авариен режим. След проверката в авариен режим, осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване. След това трябва бъде направена нова проверка за да се потвърди, че зарядното захранване към батериите е налице. Тези проверки служат и за разреждане и зареждане на батериите. Ако това не се извършва редовно, живота на батериите намалява рязко (многократно). Годишна проверка включва: всеки осветител се включва на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период от време, за който аварийното осветление е проектирано (примерно 1 час). Проверява се дали в края на този период всички осветители работят. В края на периода за инспектиране в авариен режим осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване. След което трябва бъде направена нова проверка на всеки от осветителите, за да се потвърди, че зарядното захранване към батериите е налице. Поддръжка на аварийното осветление: аварийните осветители с автономно захранване изискват значително по-големи разходи за поддръжка, поради следните причини: животът на батериите, вградени в аварийните осветители, според БДС EN стандартите трябва да бъде 4 години. Това се постига при условие, че осветителите са качествени и се извършва редовно инспектиране, свързано с

112

БРОЙ 02/ 2014

22

частично разреждане на батериите поне веднъж месечно и цялостно веднъж годишно. Честа практика е светещият евакуационен знак да се смята за евакуационно осветление, с което се нарушава пожарната безопасност при наложителна евакуация. Евакуационният знак няма нужната осветеност, (необходимото нормално осветление за определеното помещение, но също тъка не трябва да е под 15 lux; съотношението между минималната осветеност и средната осветеност не трябва да е под 0.1). Литература: 1. Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г., за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2010. 2. Наредба Iз2377, за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти, 2011. 3. БДС EN 1838:2005 Приложно осветление. Аварийно евакуационно осветление. 4. БДС EN 50172: 2006 Системи за осветление при авария. 5. БДС EN 50171: 2006 Централни системи за електрозахранване. 6. БДС EN 60598-2-22:1998/ A1:2004 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление. 7. Safety Luminaires and, Safety Lighting Systems. Catalogue 810. 8. Димитров Ст. Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради, Албатрос, 2007. Инж. Камен Грозданов


Разработка

Процедура по предоставяне и поддържане на акредитация

Акредитацията е първата и основна стъпка от цялостна система, включваща оценяване на съответствието на продуктите с приложимите изисквания. Тя обезпечава необходимостта за гарантирано, свободното движение на стоки в Общността, отговарящи на изискванията и осигуряващи високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, опазване на околната среда и сигурността. 2. Устройството и дейността на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието се прилага за органи, извършващи оценяване на съответствието както в регулирани, така и в нерегулирани области. В чл.1 ал.2 т.3 е регламентирано, че само акредитирани органи за оценяване на съответствието могат да бъдат определяни да извършват дейности по оценяване на съответствието в области, регулирани от законодателството, доколкото със закон не е определено друго. Акредитацията е доброволен или задължителен процес, официално удостоверяващ техническата компетентност на лабораториите за изпитване, калибриране, органите за контрол или сертифициращите органи. BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 6, ревизия 3, в сила от 01.01.2013 г. е основен документ описващ етапите на изпълнение на процеса по акредитация. Документът е разработен на основание на Закона за националната акре-

дитация на органи за оценяване на съответствието и БДС ЕN ISO/IEC 17011. Тази процедура се прилага при акредитация на всички органи за оценяване на съответствието (ООС), включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, които са акредитирани или желаят да се акредитират. Стандартът, определящ изискванията към акредитирани лаборатории за изпитване и калибриране, е БДС ENISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)“. При кандидатстване за оценяващ орган за съответствие, като лаборатория за изпитване и калибриране е необходимо изпълнението на двата основни документа BAS QR 2 и БДС ENISO/IEC 17025:2006. Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в процедурата: • Подаване на заявление и откриване на процедура (BASQA 2.1.1) в националния БРОЙ 02/ 2014

23

112

Основополагащ документ относно акредитацията, надзор на пазара и контрол върху продуктите от трети държави и маркировката „СЕ“ е РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юли 2008 година. Той установява цялостна рамка от правила и принципи във връзка с акредитацията и надзора на пазара, като тази рамка не трябва да засяга материалните норми на действащото законодателство, установяващо разпоредбите, които да бъдат спазвани, с цел защита на обществените интереси като здраве, безопасност и защита на потребителите и на околната среда, а следва да цели подобряване на тяхното действие. На база Регламент (ЕО) № 765/2008 от 9 юли 2008 година е приет Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл.1 ал.1 и 2., той урежда: 1. Дейността по националната акредитация на органи, които извършват дейности по оценяване на съответствието или други дейности, за които се прилагат схеми за акредитация, определени с нормативен акт;


Разработка акредитиращ орган на РБългария – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА); • Предварително проучване; • Оценка на място; • Решение; • Поддържане на акредитацията. Етапите на процедурата за акредитация се изпълняват, след като са изплатени всички финансови задължения от страна на ООС към ИА БСА по предишна акредитация, ако е приложимо и по предходни етапи на текуща процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8. Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български. В случай, че кандидатът за акредитация е чуждестранен ООС, който е организация или част от организация, разположена извън територията на Република България, процедурата за акредитация се провежда на английски език или друг език след допълнително договаряне с кандидата. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ. Дейността по акредитация се основава на писмено заявление за акредитация на кандидатстващия ООС. Писмено заявление може да подаде всеки ООС, който не е в процедура за акредитация, преакредитация или разширяване на акредитацията. Всеки ООС може да кандидатства за преакредитация или разширяване на обхват на акредитация, ако не е със спряна или временно ограничена акредитация или не е в процедура

по спиране, ограничаване или отнемане. Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите формуляри и документи, надлежно попълнени и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на интернет страницата на агенцията. Заявлението за акредитация е комплект от документи, съдържащ декларация, с която заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове и правилата на агенцията. Заявлението за акредитация изисква и препраща към формуляри и документи с информация за: a) обща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси, правен статут и човешки и технически ресурси; b) обща информация, засягаща ООС, като например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото лице и адреси на всичките му физически местонахождения, които ще бъдат покрити от обхвата на акредитацията; *заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата на акредитация в зависимост от конкретния случай; c) ясно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за оценка на съответствието, които ООС ще предоставя, и списък със стандарти, нормативни актове, методи и процедури, за които ООС кандидатства за акредитация, включително

112

БРОЙ 02/ 2014

24

ограничение на неговата способност, ако е приложимо); d) участия в междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност, където е приложимо. e) притежавани акредитации, ако е приложимо. Комплектът от документи, включващ заявлението за акредитация и приложимите към него документи/записи, подаван в ИА БСА, трябва да бъде с надлежно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с отбелязване на началната страница на всеки нов документ/запис. След подаване на заявлението, първата стъпка е оценка на възможността за изпълнение и преглед на заявлението. В срок до 30 дни от подаване на заявлението агенцията извършва оценка на възможностите си и компетентността си за неговото изпълнение и извършва проверка за пълнотата и редовността на представените документи, като в случай на непълнота или нередовност на заявителя се дават указания и се определя срок за отстраняването им. В срок до 15 дни от подаване на заявлението ИА БСА извършва оценка на способността си да извърши акредитацията, по отношение на: a) обхвата си на дейност на ИА БСА b) наличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на заявения обхват; c) наличие на подходящи, компетентни и на разположение водещи и технически оценители/експерти; d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация, във връзка с местополо-


Разработка документи; Нередовност на документите са констатира, когато: констатирано е липса на един или повече от атрибутите на документа, представяне на документ с невярно съдържание и/или невалиден документ и/или на документ, принадлежащ на друго юридическо лице; и/или установяване на противоречие с или неизпълнение/неспазване на утвърдена от Съвета по акредитация политика на ИА БСА, и/или установяване на противоречие с или неизпълнение/неспазване на утвърдено решение на ТКА. В случай, че бъде установена непълнота или нередовност на заявлението за акредитация, заявителя се уведомява с писмо, в което се дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 (един) месец за тяхното отстраняване при първоначална акредитация и не по-дълъг от 7 (седем) дни при преакредитация и разширяване на обхвата. Срокът започва да тече от датата на получаване на писмото. В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА документи, допълнени и преразгледани по отношение на редовност и пълнота. Документите трябва да са придружени от писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите от направената проверка на заявлението за акредитация. При неотстраняване на констатирани непълнота/нередовност, заявлението с подадените документи се връща на заявителя с отказ за регистрация на заявлението за акредитация. ОПРЕДЕЛЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ВОДЕЩ ОЦЕНИТЕЛ И БРОй

ПОКАЗАТЕЛИ. В срок до 7 (седем) дни след установяване на пълнота и редовност на всички необходими документи ИА БСА определя водещ оценител по конкретното заявление. С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8. В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо, заявителят има право да възрази еднократно срещу определения водещ оценител и/или определения брой показатели. В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения водещ оценител, на базата на обективни данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант на ООС или разполага с обективни данни, че лицето е било е нает до преди две години от оценката/предстои да е служител (нает да извършва услуги) на конкурентна организация и/или от гледна точка на фактическа некомпетентност се извършва нов преглед за оценка възможността и обхвата, определяне на нов водещ оценител и ново съгласуване с кандидата за акредитация. В случай, че заявителят възрази писмено и аргументирано срещу определения брой показатели, се извършва преразглеждане и обсъждане между страните с цел да се получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за определяне на броя показатели”. В случай, че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с избора на водещ оцеБРОЙ 02/ 2014

25

112

жението на дейността на ООС и/или по отношение на езика, използван от заявителя или други специфични условия във връзка с изискванията за акредитация; e) възможност за спазване сроковете на процедурата за акредитация; Ако дейността, заявена за акредитация е извън обхвата на дейност по акредитация на ИА БСА, то тя информира заявителя и при изрично негово желание може да предприеме действия по реда на процедура за нови дейности. Ако ИА БСА установи, че не е компетентна да извърши оценяване за заявения обхват или не разполага с подходящи водещ оценител/технически оценители/експерти, предлага на заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен член на ЕА. В този случай може да се наложат промени в сроковете по изпълнение на процедурата и цените на услугите по акредитация. Процедура по акредитация се открива след писмено съгласие на заявителя за привличане на чуждестранни оценители/ експерти. В срок до 15 (петнадесет) дни след извършена оценка на възможността за изпълнение на заявлението, ИА БСА извършва проверка по отношение на пълнотата и редовността му. Непълнота, съгласно установените правила от ИА БСА е: констатирано отсъствие на един или повече документи, в подадените документи и формуляри за акредитация или преакредитация, както и съпътстващите ги такива; и/или необосновано отсъствие на информация в един или повече от представените


Разработка нител и брой показатели. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА. След съгласуване на определения водещ оценител и броя показатели от заявителя, агенцията открива процедура за акредитация и поставя регистрационен номер на открита процедура върху заявлението за акредитация. ИА БСА изпраща писмо, с което се информира за регистрационния номер на откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително проучване, съгласно приложена към писмото фактура. В срок до 5 (пет) дни от получаване на уведомителното писмо, заявителят е длъжен да заплати определената съгласно Ценоразпис BAS QR 8. ОТКАЗ ОТ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА. ИА БСА отказва откриване на процедура за акредитация, когато е на лице едно или повече от следните обстоятелства: a) Заявена за акредитация дейност извън обхвата на дейност на ИА БСА; б) Липса на компетентност за извършване на акредитация по отношение на заявения от клиента обхват; в) Липса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ оценител и/ или технически оценители/експерти; г) Невъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация, във връзка с местоположение на дейността на ООС и/или по отношение на езика, използван от заявителя и/или други специфични условия във връзка с изискванията за акредитация;

д) Невъзможност за спазване сроковете за акредитация; е) Неизпълнение на финансови задължения по открити процедури и/или поддържане на акредитацията на юридическо лице, към което принадлежи ООС; ж) Неспазване на срока по т. 4.1.2.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по отношение на пълнота и/или редовност; з) Повторно наличие на непълнота или нередовност на подадените документи за акредитация; и) Неприключила процедура за акредитация, преакредитация или разширяване на акредитацията по заявление на същия кандидат; й) Спряна акредитация или започнала процедура по спиране или отнемане на акредитацията на кандидата; к) Период до изтичане валидността на предоставена акредитация по-малък от 8 (осем) месеца при заявление за преакредитация и/или разширяване на обхвата на акредитация; л) Непредставяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация; м) Непостигане съгласие за определен/и водещ оценител и/ или брой показатели. Лицата, на които е отказана акредитация, могат да подадат заявление за акредитация отново след представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на агенцията. Акредитирано лице, желаещо да получи акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.

112

БРОЙ 02/ 2014

26

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ. Предварителното проучване представлява преглед на документите и записите и оценка на тяхното съответствие с изискванията за акредитация. Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на предходни оценки. В етапа на предварително проучване за първоначална акредитация, при изразено писмено желание на заявителя, може да бъде проведена предварителна оценка на място. Предварителното проучване се извършва от определения водещ оценител който да направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация, заявление и съпътстващите го формуляри, оценка по документираната система за съответствие с приложимите изисквания за акредитация. При необходимост може да бъде включен технически оценител/експерт. Предварителното проучване завършва с доклад от водещия оценител с експертно заключение и предложение за следващ етап на процедурата. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ. Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с изискванията за акредитация. Оценяването на място включва един или повече от следните методи: a) Преглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи от системата за управление на ООС за съответствие с изискванията за акредитация(вж. т. 3). Преглед


Разработка на записите на ООс от извършената дейност, за персонала, от контрола на качеството, вътрешни одити, прегледи от ръководството, доклади от предходни оценки, доклади от оценки на други органи по акредитация и др.; б) Офис оценка – оценка на практическото прилагане на документираната система за управление на ООс чрез оценка на документирани доказателства; в) Наблюдение (witness) – наблюдение и оценка на дейности, извършвани от ООс (такива като изпитване; калибриране; сертификация на продукти, на системи, на персонал; контрол; заверяване на доклад по околна среда и други). Наблюдението на дейностите е задължителен елемент от оценката на място; г) изпитване за пригодност – оценка на компетентността на ООс при участието им в междулабораторни сравнения (ILC) при изпитване/калибриране. този метод е задължителен за оценяването на лабораториите за изпитване и/или калибрира-

не; д) интервю – оценка на компетентността на персонала на ООс чрез целенасочено интервю. При оценки на място за първоначална акредитация/преакредитация/разширяване на обхвата се извършва пълно oценяване или оценяване на минимум 80% от заявения за акредитация/преакредитация/ разширяване на обхват. ПОДГОТОВКА НА ОЦЕНКА. Най-малко 10 (десет) дни преди провеждане на оценка, иА БсА договаря периода, състава, пълномощията на екипа и плана за оценка с ООс. Най-малко 5 (пет) дни преди извършване на оценката ООс трябва писмено да потвърди съгласието си с определените дата/и екип, пълномощията на екипа и план на оценката. В случай, че има писмено аргументирано неодобрение от страна на заявителя за член на екипа за оценка, иА БсА извършва нов подбор на екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма на разположение подходящ водещ оценител/техни-

чески оценител/експерт, оценката може да бъде отложена и/ или да бъде привлечен водещоценител/технически оценител/ експерт от друг национален орган по акредитация или да не бъде оценен обхвата, за който не е на разположение технически оценител/експерт на този етап от процеса по акредитация. иА БсА може да изисква писмено от ООс допълнителна информация, необходима за подготовката на оценката, като методи, процедури, инструкции и други съотносими документи. ООс трябва да предостави в иА БсА изисканата информация и всички направени промени в системата си за управление в определен от иА БсА срок. Ако поисканите документи не бъдат представени в определения срок, водещият оценител планира допълнително време при планиране на оценката, което се заплаща съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на иА БсА (BAS QR 8). (Продължава в следващия брой)

Международна изложба

„SECURITY – Защита и сигурност 2014”

27

трафик контрол, ит сигурност и управление на данни, професионални асоциации. По време на международната изложба ще се проведе и семинар, на който доклади, свързани с темата, ще изнесат изтъкнати български и чуждестранни автори и специалисти. МВР е традиционен участник с показвана техника и съпътстващи доклади.

БРОЙ 02/ 2014

112

От 19 до 22 март 2014 г. в интер експо Център – софия под патронажа на министъра на вътрешните работи ще се проведе

21-та международна специализирана изложба и семинар „SECURITY – Защита и сигурност 2014”. На изложбата ще бъдат представени системи за сигурност и оборудване, цялостно сградни решения и интелигентни сгради, физическа охрана, транспорт на пари и ценности, управление на сигурността, обществени системи за сигурност,


Нови 67 автомобила срещу горските пожари

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br02 14  

BG magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br02 14  

BG magazine for fire safety and civil protection

Advertisement