Page 1

БРОЙ 02/ 2013

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

“ПОЖАРНИКАР НА ГОДИНАТА 2012”


В БРОЯ: Национален конкурс

Фотоизложба

„Пожарникар на годината 2012”

„Бисер – спомен за бедствието и човешката солидарност”

Първа копка

Нова сграда на 09 РСПБЗН в столицата

Кръгла маса

„Стратегия за доброволците за защита при пожари и бедствия”

Международно сътрудничество

Делегация от Държавата Израел в ГДПБЗН Разработка

Оценяване параметрите на устойчиви на огън врати

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 02/ 2013 г. (842) година двадесета ISSN 1314-8044

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 01.03.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 02/ 2013


Национален конкурс

„Пожарникар на годината 2012”  На 11 февруари в концертната зала на Централния военен клуб в столицата на тържествена церемония бяха наградени победителите.  В заключителния етап на конкурса в съответствие с новия регламент бяха отличени служители на ГДПБЗН в основните направления на дейност.  Титлата „Пожарникар на 2012 г.” спечели главен инспектор Севдалин Кехайов – началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Златоград при ОУПБЗН – Смолян.

ла”, дългогодишен партньор в провеждането на националния конкурс на ГДПБЗН, директорът на Националния дворец на децата Таня Досева, журналисти, общественици, ветерани, близки на наградените. Сред официалните гости беше делегация от сродните служби на Държавата Израел, пристигнала на посещение у нас. Министър Цветанов поздрави огнеборците и им благодари за достойната и професионална работа, която се измерва в спасен човешки живот. Той припомни, че през последните

БРОЙ 02/ 2013

3

112

На церемонията по награждаването на отличените служители присъства зам.-председателят на Министерския съвет и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, неговият заместник Димитър Георгиев, Лазар Каменов – зам.-министър на физическото възпитание, младежта и спорта, главният секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев, директорът на ГДБОП главен комисар Станимир Флоров, председателят на БЧК Христо Григоров, Христо Друмев – председател на фондация „Доверие и закри-

години българските пожарникари откликнаха на призиви за помощ и работиха всеотдайно рамо до рамо със свои колеги от Русия и Израел, което ги превърна в неделима част от европейската система за сигурност. „Днес само част от вас получават награди, но те са резултат от екипната дейност при кризисни ситуации” - допълни министър Цветанов и подчерта, че ръководството на министерството полага максимални усилия за подобряване условията на работа на служителите на


Национален конкурс ГДПБЗН – МВР. „Обявени са обществени поръчки на стойност 130 милиона лева за пожарна и високопроходима техника. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Околна среда”, отбеляза вътрешният министър. В контекста на прилагането на приетата Национална стратегия за развитие на доброволчеството министър Цветанов изтъкна, че до края на настоящата година доброволните формирования ще наброяват 2000 души, а в края на следващата година се очаква те да бъдат 4000. В националния конкурс титлата “Пожарникар на годината” спечели главен инспектор Севдалин Кехайов – началник на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” – Златоград. През изминалата година ръководената от него служба е реагирала на 106 произшествия, от тях 38 пожара. В други 54 случая екипът му е участвал в аварийно-спасителни операции. Голяма част от тях са из-

ра Загора и Смолян – Недялко Недялков и Стефан Стайков, получиха признанието на българските пожарникари за демонстриран личен принос при осигуряването на пожарната безопасност и защитата на населението. Директорът на СОУ „Никола Вапцаров”- Айтос, Анка Желязкова бе отличена за превантивната дейност, която осъществява сред учениците.

при битов пожар. Един от първите членове и ръководител на доброволното формирование на Столична община Благой Тошев също получи приз в рамките на Националния конкурс „Пожарникар на годината”. Главен комисар Николай Николов връчи на кмета на с. Бистрица Николай Гюров грамота за проведената кампания „Ако обичаш природата и планината, стани

вършени по време на февруарските наводнения, при които бе обявено бедствено положение на територията на общините Златоград и Неделино. Областните управители на Ста-

Директорът на ГДПБЗН – МВР главен комисар Николай Николов отличи Станислав Георгиев от Видин за гражданска доблест. С риск за живота си той евакуира възрастно семейство

един от нас – запиши се доброволец” и отбелязването на 5 декември – Международния ден на доброволеца.

112

БРОЙ 02/ 2013

4

"SOS 112"


Национален конкурс Регламент ни или колективни награди се отличават: а) представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани; б) членове на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. Основните промени от 2011 г. в регламента на ежегодния Национален конкурс „Пожарникар на годината” са новият раздел „Превенция” и въвеждането на категорията „Отличени”. Според регламента НК „Пожарникар на годината” се провежда след приключване на календарната година в два етапа – областен, организиран от СУПБЗН/ОУПБЗН, и национален, организиран от ГДПБЗН – МВР, при който наградените се определят от Национална експертна комисия. Разделите и подразделите на конкурса за служители са следните: А) „Пожарникар на годината – комплексен победител” – за държавни служители, работeщи в различни направления на дейност. Б) Пожарникари на годината от направление „”Пожарогасителна и спасителна дейност”: – подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”); – подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”). В) Пожарникари на годината от направление „Контролна дейност”, осъществяващи държавен противопожарен

контрол или превантивен контрол: – подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”); – подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”). Г) Пожарникари на годината от направление „Превенция”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. В раздел първи на категорията „Пожарникари на годината” се награждава един служител, а в подразделите на разделите „Б”, „В” и „Г” – по двама служители, от които първият „Победител”, а вторият „Подгласник”. В съответствие с регламента на конкурса директорът на ГДПБЗН – МВР води регистър на победителите в конкурса. По статистически данни в периода 1995 – 2012 г. в конкурса на национално равнище общо са наградени 221 служители от органите за ПБЗН при МВР. Наймного носители на титлата „Пожарникари на годината” до момента са били представители на СУПБЗН – 33-ма души, на второ място – област Бургас с 16 на брой, следвани от област Сливен с 13 служители и област Плевен – с 12. В категорията „Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 г. са шестима граждани от страната. БРОЙ 02/ 2013

5

112

Националният конкурс „Пожарникар на годината” е основан през 1995 г. от тогавашната структура Национална служба „Противопожарна охрана” с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност при МВР. От 1996 г. когато е изготвен първият писмен регламент на конкурса, той се превръща в ежегоден и постоянна форма за издигане престижа на органите за ПБЗН на МВР, стимулиране на работата на служителите от ГДПБЗН – МВР, извеждане на добри практики в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. Според регламента на конкурса в него се излъчват победители в двете основни направления на дейност – оперативно-техническо и държавен противопожарен контрол (съответно за офицери и сержанти). След обединяването в единна структура на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция „Гражданска защита” при МВР в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в МВР бе преразгледан и актуализиран регламентът на конкурса. В съответствие с новия регламент на ежегодния Национален конкурс „Пожарникар на годината” той има две категории: за служители от органите за ПБЗН в основните направления на дейност и за външни лица, за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението. С индивидуал-


Национален конкурс

Представяме победителите КОМПЛЕКСЕН ПОБЕДИТЕЛ за държавни служители, работeщи в различни направления на дейност Главен инспектор СЕВДАЛИН СЛАВЧЕВ КЕХАЙОВ – началник на РСПБЗН – Златоград към ОУПБЗН – Смолян. Раздел “Г”

Пожарникари на годината от направление „ПРЕВЕНЦИЯ”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях Подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”) ПОБЕДИТЕЛ Главен пожарникар МАРКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКАНСКИ – старши пожарникар ППДК при РСПБЗН – Панагюрище при ОУПБЗН – Пазарджик.

Раздел “Г”

Пожарникари на годината от направление „ПРЕВЕНЦИЯ”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях Подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”)

ПОДГЛАСНИК Пожарникар ДИЯН ДРАГАНОВ ХРИСТОВ – пожарникар в „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” на РСПБЗН – Балчик при ОУПБЗН – Добрич.

112

БРОЙ 02/ 2013

6


Национален конкурс Раздел “Г”

Пожарникари на годината от направление „ПРЕВЕНЦИЯ”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях Подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”) ПОБЕДИТЕЛ Инспектор НАДЯ ДЕЧКОВА КОЦЕВА – инспектор по защита на населението и инженерна защита в сектор „ППД и К” при ОУПБЗН – Плевен.

Раздел “Г”

Пожарникари на годината от направление „ПРЕВЕНЦИЯ”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях Подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”) ПОДГЛАСНИК Инспектор ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИХОВ – инспектор по защита на населението и инженерна защита от група ППД при сектор „ППД и К” на ОУПБЗН – Добрич.

Раздел “В”

Пожарникари на годината от направление „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ”, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол Подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”) ПОБЕДИТЕЛ Главен пожарникар СТАНЧО КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ – младши инструктор І ст. в направление ДПК и ПД в РСПБЗН – Карнобат при ОУПБЗН - Бургас.

7

112

БРОЙ 02/ 2013


Национален конкурс Раздел “В”

Пожарникари на годината от направление „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ”, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол Подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”) ПОДГЛАСНИК Главен пожарникар АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ – старши пожарникар по ДПК в група ДПКППД на РСПБЗН – Кърджали при ОУПБЗН – Кърджали.

Раздел “В”

Пожарникари на годината от направление „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ”, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол Подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”) ПОБЕДИТЕЛ Инспектор ПЕТЯ КИРИЛОВА КЮПОВА – ГОСПОДИНОВА – инструктор в група „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” в Първа РСПБЗН – Варна към ОУПБЗН – Варна.

Раздел “В”

Пожарникари на годината от направление „КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ”, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол Подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”) ПОДГЛАСНИК Инспектор І ст. инж. БОРИС ГЕОРГИЕВ НАСТЕВ – инструктор в сектор „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” при 04 РСПБЗН към СУПБЗН.

112

БРОЙ 02/ 2013

8


Национален конкурс Пожарникари на годината, отличени за гражданска доблест и героизъм Главен пожарникар ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ – командир на екип в група ПГСД на РСПБЗН – Сливен към ОУПБЗН Сливен.

Раздел “Б”

Пожарникари на годината от направление ”ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” Подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”) ПОБЕДИТЕЛ Главен пожарникар СТОИЛ ХРИСТОВ СТОИЛОВ – старши пожарникар в „Пожарогасителна и спасителна дейност” в РСПБЗН – Харманли при ОУПБЗН – Хасково.

Раздел “Б”

Пожарникари на годината от направление ”ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” Подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”) ПОДГЛАСНИК Старши спасител ГЕНКО ИЛИЕВ АРГИРОВ – спасител в група “Спасителни дейности” при ОУПБЗН – Пловдив.

Раздел “Б”

Пожарникари на годината от направление ”ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” Подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”) ПОБЕДИТЕЛ инспектор НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ НИКОЛАЕВ – ВНД началник на група „Оперативен център” при ОУПБЗН – Бургас. 9

112

БРОЙ 02/ 2013


Национален конкурс Раздел “Б”

Пожарникари на годината от направление ”ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” Подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”) ПОДГЛАСНИК Старши инспектор ДАНКО СТОЕВ ДАНКОВ – началник на група „Пожарогасителна и спасителна дейност” в РСПБЗН – Стара Загора при ОУПБЗН – Стара Загора.

Категория Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ роден през 1984 г. в град Видин

Категория Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 БЛАГОЙ ТОШЕВ ръководител на “ДФ – Столична община”

Категория Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ – кмет на с. Бистрица, район Панчарево на Столична община.

112

БРОЙ 02/ 2013

10


Национален конкурс Категория Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 АНКА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА директор на СОУ „Никола Вапцаров” в град Айтос, област Бургас.

Категория Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ областен управител на област Стара Загора.

Категория Отличени в НК „Пожарникар на годината” за 2012 Инж. СТЕФАН НИКОЛОВ СТАЙКОВ областен управител на област Смолян.

11

112

БРОЙ 02/ 2013


Кръгла маса

„Стратегия за доброволците за защитата при пожари и бедствия” На 7 януари 2013 г. в столицата се проведе първият дискусионен форум, посветен на прилагането и предизвикателствата пред приетата стратегия за доброволното движение в страната. В рамките на срещата бяха представени мненията и опитът на държавни и неправителствени институции, ангажирани с пожарната безопасност и защитата от бедствия.

Заместник-председателят на Министерския съвет и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов приветства участниците в кръглата маса и припомни, че в стремежа си да гарантира навременна защита на населението, МВР е започнало провеждането на политика на по-тясно сътрудничество с научните среди и по-конкретно с Българската академия на науките. „Споразумението, което предстои да подпишем, ще ни предостави възможност да използваме научните постижения и иновации в полза не само на

защитата от природни и причинени от човека бедствия, но и за повишаване на националната сигурност като цяло”, допълни той. Според него сме свидетели на изключителна гражданската активност, а България е доказала, че има отговорно и солидарно гражданско общество. Министър Цветанов заяви, че след последните промени в Закона за защита при бедствия, доброволните формирования са част от Единната спасителна система на страната. „Трябва да осигурим по-добра подготовка и обучение на доброволците, както

112

БРОЙ 02/ 2013

12

и да предприемем действия за обединяването им в Асоциация на доброволците пожарникари и спасители”, каза още той. Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че на територията на София вече действат 44 доброволци, които подпомагат действията на държавните и общинските структури при възникването на бедствена или кризисна ситуация. „Те са преминали обучение, разполагат с екипировка и на практика са част от Единната спасителна система”, каза тя. Фандъкова благодари на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и на БЧК за оказаната подкрепа при подготовката на столичната доброволна организация. „Надявам се, че до края на месеца ще стартираме изграждането на нова пожарна служба в София, която ще бъде готова до края на следващата година”, допълни столичният кмет. Актуалното състояние на доброволното движение в България бе темата на доклада на главен комисар Николай Николов. Според представената статистика през изминалата година 840 доброволци са участвали в


Кръгла маса ликвидирането на 94 пожара и произшествия. По брой доброволци страната ни заема 27-мо място от 30 изследвани държави – в челото на класацията са Словения и Австрия. „След приемането на Стратегията за развитие на доброволните формирования в 65 общини са положени основите и към настоящия момент сме регистрирали 861 доброволци”, каза гл. комисар Николов. Той допълни, че целта е до 2016 г. техният брой да стане 4000 души. Европейският поглед по темата бе представен от Даниел Гьорев, личен асистент на еврокомисар Кристалина Георгиева. Пред участниците във форума той сподели, че на територията на ЕС 100 млн. европейци участват в доброволни формирования. Добрият пример е в страни като Швеция и Холандия, където 40 на сто от населението се занимава с доброволни и социални дейности. Пламен Стоилов, кмет на Русе, представи постигнатите успехи и проблемите, с които се е сблъскал при формиране на доброволния отряд. „Приетата Стратегия за доброволните формирования е ново и опти-

мистично начало”, подчерта той. Заключенията от дискусията бяха обобщени от зам.-министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев. „На първо място е необходимо местната власт да бъде подпомогната в усилията й да осигури оборудване, екипировка и сграден фонд на доброволните формирования. Нужно е да се предприемат действия за обединяването им с други структури на гражданското общество в единна организация”, каза той.

Участниците в кръглата маса се обединиха около идеята, че са необходими промени и в нормативната база: да се променят размерите на възнагражденията на доброволците, които да покриват реалните им разходи, както и окончателно да се промени статута на доброволните организации. Акцент трябва да бъде поставен върху популяризиране дейността на доброволците сред децата и младежите и повишаване мотивацията на гражданите за включването им в подобни формирования, както и форми за стимулиране на работодателите им.

* * * (Из доклада на гл. комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН-МВР) В историческото развитие на системата за осигуряване на пожарната безопасност на населението, доброволните пожарни команди имат специално място. За родоначалник на доброволните пожароспасителни дружини се приема Русия. Малко покъсно доброволни общества се създават в Германия, Австрия, Полша, Чехословакия, Италия и други. По техен пример през

1896 г. в гр. Русе е създадена първата доброволна пожарна команда в България, a през 1897 г. и в гр. София. През 1934 г. е публикуван „Правилник за организацията на пожарната охрана”, съгласно, който общините в България са длъжни да организират и издържат професионални пожарни команди или доброволни пожарни охрани. По това време се създават доброволни пожарни дружества, издава се устав на

доброволците и правилник за управлението им. В редиците на доброволците са привлечени изтъкнати интелектуалци и специалисти - лекари, архитекти, инженери, ветеринарни медици и др. През 1946 г. е приет “Закон за противопожарната защита”, с който се одържавява противопожарната охрана в страната. За съжаление, в процеса на изграждане, развитие и функциониране на доброволните БРОЙ 02/ 2013

13

112

Начало и първи стъпки


Кръгла маса пожарни отряди е допуснат и доста формализъм, следствие от незаинтересоваността на някои общински управи и на пропуски в нормативната уредба.

Рестарт в новите условия Едва през 2003 г. е разработена нормативна уредба за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на НСПБЗН – МВР, а през 2007 г. Министерството на държавната политика при бедствия и аварии стартира изграждане на доброволни спасителни отряди към общините. Повод за това е необходимостта от запълване на създалия се през годините вакуум, следствие от преустановената дейност на доброволните отряди и липсата на подготвени доброволци, които да подпомагат професионалните служби при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. Рискът от възникването им на територията на Р България и необходимостта от допълнителен ресурс за справяне с тях през годините значително се увеличи, вследствие на глобалните

климатични промени. Само за изминалата 2012 г. на територията на страната възникнаха множество бедствия като тежката зимна обстановка през месец януари в община Ябланица, Ловешко, общините Етрополе, Годеч и Своге от София-област, областите Варна, Враца, Сливен, Шумен, Габрово и Плевен; наводнението в село Бисер, община Харманли; земетресението в град Перник и големите горски пожари в Биосферния резерват „Бистришко бранище”, Национален парк „Рила” в местността „Белия бор”, село Голям Дервент, Ямболско в близост до границата с Турция. В повечето от тях активно участие взеха доброволни групи, като по статистически данни през 2012 г. в 94 пожарa и други произшествия са взели участие 850 доброволци и доброволни групи.

Стратегията За постигане на тези цели и за възраждането на доброволческото движение бе разработена и приета Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни

112

БРОЙ 02/ 2013

14

ситуации на територията на Република България. Тя определя развитието на доброволните формирования през периода 2012 – 2020 г. Основните нейни цели са:  Създаване на политическа рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на държавната политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението от бедствия и други извънредни ситуации и за ангажиране на гражданското общество и местната власт в нейното осъществяване.  Изграждане на ефективни доброволни формирования на територията на Република България за гарантиране осигуряването на общо приемливо ниво на защита на населението и постигане на средноевропейските нива на реакция на място при произшествия. Очакваните резултати при реализиране на Стратегията са:  Постигане на средноевропейските нива на обезпеченост с пожарникари и спасители за гарантиране осигуряването на общо приемливо ниво на гражданска безопасност;  Адекватна нормативна база, регламентираща дейността на доброволни формирования.  Намаляване времето за реакция при осигуряване защитата на населението от бедствия, пожари и други извънредни ситуации в най–отдалечените и труднодостъпни места. Намаляване броя на загиналите и пострадалите, на материалните загуби и изразходваните средства за участие на екипите.  Изграждане на работещи механизми и способи за стимулиране на граждани за участие в доброволни формирования.


Кръгла маса бедствия и хуманитарната помощ”. На него бе обменен опит и добри практики за дейността и все по-засилващата се роля на доброволните формирования в страните от Югоизточна Европа по време на бедствия и операции по оказване на хуманитарна помощ, като бяха набелязани възможности за бъдещо развитие и регионално сътрудничество в областта на доброволчеството.

На нова нормативна база

 Повишаване квалификацията на доброволците;  Повишаване заинтересоваността и участието на гражданите и бизнеса към дейностите, насочени към осигуряване на собствената им безопасност и подпомагане на дейностите, свързани с доброволчеството. За изпълнението на дейностите, предвидени в Стратегията, ще се разработят Програми за финансиране на обучението, стимулирането, популяризирането и осигуряване на екипировка и оборудване.

вор. За периода 2014 – 2020 г. се предвижда бюджет в размер на 293,1 млн. евро и подготовка на 10 хил. доброволци за изпращане на мисия и за изграждане на мрежа от доброволци за обмяна на опит между отделните организации. На регионално ниво във връзка с българското Председателство на Инициативата за готовност и

На местно ниво в Р България бяха изменени и приети нови нормативни документи, регламентиращи материята на добровoлчеството, поради което бе стартиранa процедура за пререгистриране на доброволните формирования в страната и регистриране на нови. С промените в Закона за защита при бедствия доброволните формирования се обособиха като самостоятелно действащи единици и станаха съставна част

превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE) през месец ноември 2012 г. бе проведен двудневен семинар в София на тема „Доброволци и доброволни формирования и тяхната роля при реагирането при

от Единната спасителна система. В тази връзка беше разработена и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, която бе приета с Постановление на Минис-

Доброволческото движение в Европейския съюз

БРОЙ 02/ 2013

15

112

На европейско ниво все повече се засилва ролята на доброволческото движение, като основно средство за осигуряване безопасността на гражданите и за оказване на помощ при големи бедствия в страните членки на ЕС и извън него. Предприети са действия за създаването на Европейски доброволчески корпус, който ще се казва „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” (EU Aid Volunteers). Неговото създаване се предвижда в чл. 14 от Лисабонския дого-


Кръгла маса терския съвет 123/25.06.2012 г. В тази връзка, в периода септември-октомври 2012 г. във всички области на страната бяха организирани и прове-

дени семинари от областните управители и териториалните структури на ГДПБЗН с кметове на общини. На проведените срещи с кметовете са дискути-

рани специфични проблеми за териториите на съответните общини и за състоянието на доброволните формирования в тях.

* * *

Заключения от Кръглата маса 1. Подпомагане на местните власти в усилията им за осигуряване на оборудване, екипировка и сграден фонд на доброволните формирования за ефективно осигуряване защитата на населението. Осигуряване също на облекло и отличителни знаци за постигане на по-голяма разпознаваемост на доброволците; 2. Популяризиране на ролята и дейността на доброволците чрез активно използване на електронните и печатните медии, както и социалните мрежи, особено сред децата и младежите; 3. Подобряване на възможностите на местните власти за осигуряване на по-добра подготовка и обучение на доброволците;

4. Подобряване на стандартите за численост на доброволците в общините, като се вземе предвид и отдалечеността им от местоположението на основните части на Единната спасителна система; 5. Предприемане на действия за обединяване на доброволните формирования с други структури и организации на гражданското общество, имащи отношение към дейности по спасяване и защита на населението при бедствени ситуации в Асоциация на доброволците за защита при бедствия; 6. Промяна в нормативната уредба във връзка с: • размерите на възнагражденията на доброволците за покриване на реалните им разходи;

• определяне статута на доброволните неправителствени организации и възстановяване на направените от тях разходи; • повишаване мотивацията на гражданите за включване в доброволните формирования и стимулиране на работодателите им. 7. Оптимизиране на координацията между ангажираните държавни структури с доброволците в рамките на Единната спасителна система. 8. Използване в максимална степен на възможностите за европейско финансиране. 9. В момента се обучават 820 доброволци - нашата амбиция е до края на годината броят им да е 2000, а до средата на 2014 г. 4000 доброволци.

Международно сътрудничество

Делегация от Държавата Израел в ГДПБЗН От 11 до 13 февруари 2013 г. официална делегация от Държавата Израел посети Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. Посещението бе в изпълнение на постигнатите договорености по време на двустранната среща на 7 юли 2011 г. между министър Цветан Цветанов и министъра на отбраната на вътрешния фронт на Държавата Израел, г-н Матан Вилнай. В резултат на тази среща бе установено двустранно експерт-

но сътрудничество между ГДПБЗН и структурата, отговаряща за въпросите по управлението при извънредни ситуации и гражданска защита на Израел. Делегацията беше ръководена от г-н Ави Давид, ръководител на дирекция Координация и готовност при извънредни ситуации към Министерство на отбраната на вътрешния фронт и включваше г-н Коби Уимисберг, директор на дирекция Стратегии и сътрудничество към Министерство на отбраната на

112

БРОЙ 02/ 2013

16

вътрешния фронт и ген. Моше Суиса, командир на пожарните и спасителни служби в южния дистрикт, Министерство на обществената сигурност. През първия ден от посещението, след участие в церемонията по награждаване на победителите в Националния конкурс „Пожарникар на годината 2012” в Централния военен клуб, където присъства и Н. Пр. г-н Шаул Камиса-Раз, посланик на Израел в България, се проведе среща с ръководството на ГДПБЗН. По


Международно сътрудничество време на срещата и двете страни изказаха задоволство от традиционно добрите двустранни отношения между България и Израел, като потвърдиха желанието си за задълбочаване на взаимодействието и експертното сътрудничество между съответните структури в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. Накратко беше представена структурата на главната дирекция и нейните основни функции и задачи. Беше обсъден въпросът за доброволчеството и изграждането на доброволни формирования в страната, като от израелска страна бе подчертано, че това е важен въпрос, който може да залегне в бъдещото тясно сътрудничество на експертно ниво между съответните структури. Беше разгледан и дискутиран и проектът на Съвместна декларация за намерения за двустранно сътрудничество и взаимопомощ относно управлението при извънредни ситуации, изпратен ни от израелската страна предварително за разглеждане. Двете страни се обединиха около мнението, че подобен документ, който да постави в рамка бъдещото сътрудничество и да набележи конкретни дейности за съвместна работа е необходим, но до неговото подписване може да се пристъпи след като и българската страна се запознае в под-

робности със способностите, нуждите и функциите на съответната израелска структура за реагиране при извънредни ситуации. Подписването на един бъдещ Меморандум или споразумение за сътрудничество с Министерство на отбраната на вътрешния фронт на Израел би допринесло за задълбочаване на експертното сътрудничество между двете страни в борбата с природните и причинени от човека бедствия и предизвикателствата, пред които сме изправени. Делегацията посети Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”. Доц. Георги Ботев, декан на Факултета, изнесе презентация за историята и създаването на факултета и програмите за обучение в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

На следващия ден бе посетен Учебния център на ГДПБЗН в гр. Монтана, където бяха представени основните задачи и програми за обучение на Центъра. Гостите разгледаха изградените полигони и тренировъчна база на Центъра и проявиха интерес към провеждащото се обучение по водно спасяване и за реагиране с опасни вещества и материали. През последния ден от визитата на израелската делегация, след проведена среща със заместник-министъра на вътрешните работи г-н Димитър Георгиев, бяха посетени Националния оперативен център на ГДПБЗН и Центъра за аерокосмическо наблюдение, където бяха представени системите за ранно оповестяване и информация и координация в случай на извънредни ситуации.

Нашите партньори

Министерство на отбрана- гражданска защита, противо- трешния фронт към настоящия действието при кризи, бедствия момент е г-н Ави Дихтер. та на вътрешния фронт и аварии. То отговаря и за ранното преупреждение при теористични заплахи и обединява всички дейности на местно и централно равнище в Израел. Министър на отбраната на въ-

Между министъра на вътрешните работи на Р България и министъра на отбраната на вътрешния фронт на Държавата Израел е подписано резюме от проведената на 7 юли 2011 г. БРОЙ 02/ 2013

17

112

Министерство на отбраната на вътрешния фронт е сравнително нова структура, създадена през 2011 г., която се занимава с въпросите по управлението при извънредни ситуации и


Международно сътрудничество дискусия за двустранно сътрудничество и взаимна помош относно управлението при извънредни ситуации. Следва да бъде изготвена и подписана Декларация за намерения за сътрудничество.

во” в резултат на проведеното в периода 10 – 11 септември 2012 г. Второ правителствено заседание между България и Израел в Тел-Авив.

Служба за борба с пожарите и за спасяване

Министерство на общест- Пожарните и спасителни служвената сигурност би на Израел отговарят за Министерството отговаря за поддържане на обществения ред в Израел чрез следните органи: полиция, управление на затворите, комисия за борба с пожарите и спасяване, орган за борба с наркотиците и алкохола и Агенция за защита на свидетелите. Към настоящия момент министър на обществената сигурност е г-н Ицхак Ааронович. Между министъра на вътрешните работи на Р България и министъра на обществената сигурност е подписана „Декларация за намерения за сътрудничест-

дейностите по пожарогасене и предотвратяване разпространението на пожари, както и спасяване на хора и имущество. Пожарникарите действат при гасене на пожари както в затворени, така и в открити пространства, при работа с опасни вещества, за спасяване в случай на пътни инциденти, както и всякакви други спасителни дейности. Министърът на обществената сигурност назначава ръководителя на Комисията за борба с пожарите и спасяване. Понастоящем комисар е г-н Ша-

хар Аялон. Пожарните служби се формират и действат на регионален принцип. Създадени са общински съюзи, в които действат общинските звена за борба с пожарите, отговорни за реагирането на инциденти, случващи се в рамките на тяхната юрисдикция. Структура на пожарните и спасителни служби се състои от общо 24 органа, 20 от които са общински съюзи на противопожарните и спасителни служби и 4 общински подразделения. Съществуват общо 95 пожарни станции, разпределени на територията на цялата страна. Службите се ръководят от Командир, който е отговорен за ежедневните оперативни дейности. От 2011 г. има общо 1900 пожарникари, инженери и административни служители в пожарните и спасителни служби на Израел.

Инцидент

Цигара и алкохол „подпалиха” трудноподвижна пенсионерка На 21 януари 2013 г. в Пловдив в 22:49 ч. чрез телефон 112 пожарникарите от 01 РСПБЗН – Пловдив са вдигнати по тревога за пожар, възникнал в апартамент на осмия етаж в жилищна кооперация на ул. „Белица”. Причината за възникването на пожара е небрежност при боравене с открит огън – забравена цигара в леглото от трудноподвижна 58-годишна пенсионерка. Отоплявала се е с електри-

чески печки – акумулираща и ветилаторна, но те са били извън огнището на пожара и към момента на възникването му не са били включени към електрическата инсталация. За късмет димните газове са усетени от съседите, подали сигнала за пожар. За минути пожарникарите ликвидират произшествието, а пострадалата обитателка, вдишала отровни димни газове, е откарана с екип на ЦСМП в

112

БРОЙ 02/ 2013

18

Клиниката по токсикология към УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив. Местопроизшествието е посетено и от ІІ РУ „Полиция” при ОДМВР – Пловдив. След направената кръвна проба на пострадалата е установено наличие на алкохол в кръвта 2, 2%, допринесло за небрежността с цигарата в леглото, причинила пожара. Материалните загуби от пожара са унищожени мебели, дрехи и покъщнина.


Анализ

Пожарите вследствие небрежно пушене Кога ще има ефект върху пожарната обстановка прилагането у нас на Директива 2001/95/ЕО на Европейската комисия, която определя изискванията за безопасност на стоките и БДС EN 16156 : 2010 "Цигари. Оценяване способността на склонността към запалване. Изискване за безопасност"? БДС EN ISO 12863 : 2010 "Стандартен тестови метод за оценка на склонността към запалване на цигари", влязъл за пазарите в страните членки на Европейския съюз от 17 ноември 2011 г. За анализ бе избран периодът от началото на 2012 г. (от 01.01.2012 до 31.10.2012 г.), като бе потърсена съпоставимост със съответните данни за пожарната обстановка за 5-годишен период – от 2008 до 2012 г. Използваната статистическа информация бе получена по ключова дума „цигара”, тъй като АИС – Произшествия за периода не е отчитала причините и обстоятелствата за възникналите пожари с отделна позиция „цигара” или „небрежно пуше-

не”. Съобразно правилата за регистриране на произшествията с участието на сили и средства на ГДПБЗН – МВР тези причини попадат в обхвата на „небрежно боравене с открит огън”. За анализа бе възприета формулировката „пожари с предполагаема причина небрежно пушене” или само „небрежно пушене”. Данните, обобщени в Табл. 1 за броя на пожарите вследствие небрежно пушене, загиналите и пострадалите при тях за последните 5 години (2008 – 31.11.2012 г.), веднага показаха, че за България проблемът с пожари вследствие „небрежно тютюнопушене” не е от съществено значение. Табл. № 1

ГОДИНА

Брой пожари от небрежно пушене

Загинали

Пострадали

2008

156

1

3

2009

124

7

7

2010

90

3

0

2011

100

7

5

2012

81

9

8

Общо

551

27

23 БРОЙ 02/ 2013

19

112

От началото на 2012 г. на българския пазар навлязоха т. нар. RIP цигари с намалена способност за горене. Това даде повод за извършване в края на 2012 г. на анализ на пожарите, вследствие небрежно пушене по данни от Автоматизираната информационна система „Произшествия” (АИС – Произшествия ) в ГДПБЗН – МВР във връзка с прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейската комисия. За спазване на изискванията на европейската директива и стандарта от м. септември 2011 г. бяха предприети мерки цялата продуктова гама на произвежданите в България цигари да отговаря на изискванията, като оценката за пожаробезопасност се извършва по


Анализ По-детайлен анализ бе извършен на данните за пожарите вследствие на небрежно пушене от началото на 2012 г. до края на аналитичния период – м. октомври 2012 г. Отчитаните данни, показани в Табл. № 2, са за 81 произшествия, като показателно е разпределението им по отрасли: Табл. № 2 Анализът на пожарите вследствие небрежно пушене с жертви и пострадали показва, че те изцяло са в бита или отрасъл „Жилищно-комунално стопанство”, където не се извършва държавен противопожарен контрол. Най-често жертвите са мъже като запалването е вследствие пушене в леглото със заспиване, като се отчита и съвпадение с употреба за алкохол. Посочените обстоятелства показват, че занапред може да се очаква положителен ефект от употребата на RIP цигари върху показателите на пожарната обстановка. Този ефект обаче най-вероятно няма да бъде зна-

ОТРАСъЛ

Пожари вследствие на небрежно пушене (бр.)

Жилищно-комунално стопанство

30

Сметосъбиране

20

Селско стопанство

18

Горско стопанство

4

Други

9

чителен, тъй като голяма част от пушачите често използват тютюн или нефабрично изработени цигари. Сред общия брой от 81 произшествия вследствие небрежно пушене от началото на 2012 г., два случая, независимо от единичния им характер, заслужаваха внимание. Първият от тях бе пожар, възникнал на 29.06.2012 г. в Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна, вследствие небрежно пушене в легло от 59-годишен мъж. Пострадалият получава 60 % изгаряния и почива в болница. Вторият по-

жар, привлякъл вниманието, бе от статистическата категория „Други”, възникнал вследствие заспиване с цигара в хотелска стая на Слънчев бряг. Отговор за значимостта на проблема „пожари вследствие небрежно пушене” бе потърсен и чрез анализ на дела им по показателите, обобщени н Табл. 3. Съпоставката на тези данни с произшествията по причина „небрежно пушене” отново показа, че броят им няма съществено значение по отношение картината на пожарната обстановка като цяло. Табл. № 3

Пожари Общ от Пожари Пожари Пожари Интензивност Общ брой небр. Общ бр. от Година пожари със без на брой постра пушене небр. загуби загуби повикванията жертви дали със пушене загуби

Брой Брой жертви пострадали небр. небр. пушене пушене

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2008

38098

9659

28439

137, 32

112

320

156

319

1

3

2009

30219

8970

21249

120,89

122

298

124

199

7

7

2010

25030

8136

16894

112,87

79

292

90

143

3

0

2011

41890

9487

32403

179,99

122

337

100

247

7

5

2012

41 702

8348

33354

215,76

101

292

81

277

9

8

Общо/ 176939 Средно

44600

132339

153,37

536

1539

551

1185

27

23

112

БРОЙ 02/ 2013

20


Анализ Анализът на данните в Табл. № 3 показа че през разглеждания период основните показатели на пожарната обстановка са варирали в широки граници: - по отношение общия брой пожари от 25 030 през 2010 г. до 41 890 – през 2011 г.; - по отношение съответно на интензивността на повикванията (от 2011 г. и за защита при бедствия и други извънредни ситуации) – от 112, 87 до 215,76 през 2012 г. и то до 31.10. т.г.; - по отношение общия брой жертви при пожари – от 79 през 2010 г. до 122 през 2009-а и през 2011 г. На фона на общите или средноаритметични показатели за периода 2008 – 2012 г. съответните данни в колони 8, 9, 10 и 11, които се отнасят до пожарите

с предполагаема причина небрежно пушене, не влияят съществено. Това се отнася дори за показателите жертви и пострадали, където тежестта на пожарите вследствие небрежно пушене е най-висок, но под 1 %. По отношение превенцията на пожарите вследствие на небрежно пушене настоящият анализ показва нужда от индивидуална превенция, тъй като те възникват основно в отрасъл „Жилищно-комунално стопанство”, в който не се осъществява държавен противопожарен контрол, както и в отрасъл „Селско стопанство”. Това е изключително в сектора на личната собственост на гражданите. Тук трябва да се прибавят и пожарите, възникващи след небрежно пушене в сухи треви, край

пътища и в горски площи. Сред възможните препоръчителни превантивни мерки е и по-сериозният контрол за спазване на законовите разпоредби за забрана на пушенето на обществени места и особено в социални и здравни заведения. За по-категорични данни при анализиране занапред на прилагането у нас на Директива 2001/95/ЕО на Европейската комисия, определяща изискванията за безопасност на стоките и БДС EN 16156 : 2010 "Цигари. Оценяване способността на склонността към запалване. Изискване за безопасност" бе препоръчано „небрежното пушене” да бъде сред обстоятелствата за възникване на пожари при статистическото им отчитане. Галина Панчева

Фотоизложба

„Бисер – спомен за бедствието и човешката солидарност”

На 6 февруари, точно една година след стихийното наводнение, причинило огромни щети и отнело живота на 8 жители на село Бисер в община Харманли, в едно от фоайетата на Министерския съвет бе открита ретроспективна фотоизложба от репортажни кадри, документирали драматичните събития. В 22 снимки на професионални фоторепортери от регионални и национални медии, както и на граждани, са възкресени мигове на човешка болка, която не трябва да бъде забравена, но

21

112

БРОЙ 02/ 2013


Фотоизложба и на взаимопомощ и солидарност, които трябва да бъдат запомнени. Изложбата е осъществена по инициатива на Областна администрация Хасково и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. Тя е израз и на благодарност към всички доброволци, институции и организации, които оказаха и продължават да оказват помощ за преодоляване на щетите в наводнените селища в Хасковска област. След София изложбата ще бъде представена и в Хасково.

Първа копка

Нова сграда на 09 РСПБЗН в столицата

В навечерието на 135-та годишнина на Столичната пожарна стартира строителството на

нова сграда на Девета РС „Пожарна безопасност и защита на населението”. На тържест-

112

БРОЙ 02/ 2013

22

вената първа копка присъстваха софийският кмет Йорданка Фандъкова, зам.-министърът на вътрешните работи Димитър Георгиев, директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов, представители на Столичния общински съвет, районни кметове, огнеборци, граждани. „Надявам се, че в рамките на една година новата сграда на пожарната служба, която обслужва населението и територията на Люлин, Връбница и Банкя ще бъде факт”, обяви кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя подчерта, че Столичната община подкрепя безусловно реализирането на този проект, защото повече от 30 години не е изграждана нова пожарна в столицата. „Всички ние разчитаме на бързата и ка-


Първа копка чествена работа на софийските пожарникари и за нас е важно те да работят при добри условия”, каза още тя. Зам.-министър Георгиев благодари на Столична община за доброто сътрудничество при започването на този проект. Той припомни, че Министерството на вътрешните работи активно с местната власт за подобряване условията на труд на българските пожарникари. „След стартиралите проекти в Перник и Казанлък това е третата нова пожарна служба, която започваме”, допълни той. Девета пожарна служба обслужва територия от близо 11 400 ха. На бързата реакция и адекватна реакция на 65-те служители разчитат над 180-те хиляди жители на районите „Люлин”, „Връбница” и Банкя. Новата сграда ще се намира в ж.к. „Люлин“, 10-та част, на ъгъла на улиците „Орион” и „Ген. Владимир Димчев”. Разгънатата застроена площ на двуетажната сграда ще е около 1200 кв.м. Пожарната служба ще има четири гаражни клетки, от които ще се излиза директно на основен булевард. Проектът на сградата е дар от инж. Илия Илиев.

Разработка

Оценяване параметрите на устойчивите на огън врати са методите за изпитване и оценка на пожарните характеристики. Едни от най-сложните конструкции, осигуряващи пожарната защита в сградите са вратите. В много от членовете на Наредба № Iз-1971 [1] има предписани изисквания към този тип конструкции. В Европейските норми, като конструкции за затваряне с аналогичен принцип на работа, са добавени и отваряемите прозорци.

В предишни разработки са разглеждани основните огневи характеристики на строителните продукти „реакция на огън” и „устойчивост на огън”. Разглеждани са и основните принципи и методи за тяхното определяне. Към изискванията за вратите и отваряемите прозорци са добавени и други, свързани с механичните функции на този тип конструкции. За определянето на всяка функционална, огнева или меБРОЙ 02/ 2013

23

112

Пасивната защита е един от параметрите, оценяващ пожарната безопасност на възли, продукти и конструкции, влагани в съвременното строителство. Тя намира широко приложение при осигуряване на пожарната безопасност в съвременното строителство и се характеризира с голямо разнообразие на предлаганите възли, продукти и конструкции. Колкото по-сложна е конструкцията, толкова по-сложни


Разработка ханична характеристика се разработва стандарт, който описва метода на изпитване, начина на класификация и принципа на оценяване. На фиг. 1 са дадени стандартите за затварящите конструкции, които се разработват и в повечето случаи са на много ранен етап от приемането си като европейска норма. Разработването на стандартите е сложен и изискващ много време процес, но важността на тези конструкции налага работата по тяхното въвеждане да върви с бързи темпове. Методите за оценка са опи-

сани в най-горния ред на фигурата. Искаме да наблегнем на факта, че изискванията за устойчивост на огън са отделени в самостоятелен продуктов стандарт [2]. Тъй като този тип конструкции са подложени на механични въздействия, в отделен стандарт са извадени по-важните параметри, свързани със запазване огневите характеристики на вратите [3]. От своя страна, обкова на вратата е свързан пряко с механичните характеристики на конструкцията. На пазара съществува голямо разнообразие на обков. Анализът на

112

БРОЙ 02/ 2013

24

тяхната работа и характеристики довежда до проблема за взаимозаменяемостта. Този проблем е сложен и стандарта за този тип изпитване е на много ранен етап на разработване. Оценката на огневите характеристики на обкова е разработен и е приет като български стандарт [4]. Както сме споменавали и друг път, изпитванията за определяне на огнеустойчивостта и защитата от дим се извършват съответно по БДС EN 1634-1 и БДС EN 1634-2 [5, 6], като класификацията е определена в БДС EN 13501-2 [7].


Разработка

Фиг. 1 Стандарти, в областта на изпитването и оценката параметрите на вратите и отваряемите прозорци

EI2 60-C3 Sa

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels

Име или идентификационен знак и адрес на производителя

16

Врата/отваряем прозорец

Последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката Сертификат за оценено съответствие Номер на европейския продуктов стандарт Описание на продукта

Серия № или уникален №

Идентификационен номер

01234 – CPD – 06789 EN 16034

Устойчивост на огън Информация за оценените [класификация] характеристики на продукта Контрол на дима [класификация] Самозатваряне [класификация] Маркировка за съответствие, който се състои от символа СЕ, дадени в Директива 93/68/ЕИО Идентификационен номер на сертифициращия орган Позоваване на свързани с продукта Директиви

01234 (89/106/EC)

БРОЙ 02/ 2013

25

112

Важно е да се обърне внимание на факта, че съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971, изискванията към вратите са за реакция на огън на елементите, от които е изградена вратата, непроницаемостта /Е/ на конструкцията, топлинната изолация /I/, дълготрайността на самозатваряне /C0-С5/ и защитата от дим /Sa или Sm/. Всяка врата може да се изпита за всички характеристики или да се изберат само някои от тях. На база на направените изпитвания се подготвя класификационен протокол, като в него вратата се класифицира, освен по показателя „устойчивост на огън“ за достигнатата огнеустойчивост, така и по показател „пропускане на дим“ за способността и продължителността на самозатваряне и защитата от дим. Примерна класификация за огнеустойчивост е дадена по-долу.


Разработка При извършване на оценката на продукта, съгласно стандарта за устойчиви на огън врати, всяка врата трябва да бъде маркирана с етикет, който да съдържа следната информация за продукта, съгласно Европейската директива 93/68/EC [8]. При наличието на подобна маркировка, вратите и отваряемите прозорци не подлежат на допълнителен разрешителен режим на страните членки. Маркирани по този начин продукти се пускат на пазара на база чл. 5 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти [9]. Продуктите се придружават с СЕ маркировка за съответствие, придружени от европейско одобрение (ЕО) декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. Важно значение при провеждането на изпитванията е изборът на изпитаната конструкция. В

зависимост от начина на действие на вратите и прозорците, стандарта прави следното разделение на типове: - окачени на панти или въртящи се врати; - хоризонтално и вертикално плъзгащи се врати, включително съчленени плъзгащи се врати и врати от отделни секции; - плъзгащи се сгъваеми врати и затварящи устройства; - накланящи се врати; - ролетни затварящи устройства; - отваряеми прозорци; - отваряеми платнени прегради. За приложимостта на конструкциите значение има и материалите, от които те са изградени. Когато комплектът врата и отваряемият прозорец включва страничен, щурцов или горен изравнителен панел, остъклен или неостъклен, те трябва да бъдат изпитани като част от комплекта. Ако е включен само един страничен панел, той винаги трябва да бъде монтиран

Фиг. 2 Остъклена врата със страничен панел

откъм страната на бравата на комплекта врата и отваряемия прозорец /фиг. 2 и 3/. Образецът за изпитване трябва да бъде напълно представителен по отношение на комплекта врата и отваряемия прозорец, предназначени за използвани в практиката, включително съответните повърхностни обработки, елементи на строителния обков и приспособления за закрепване, които са съществена част от образеца и могат да влияят върху поведението му при изпитване. Стремежът е към изпитване на образци с максимални размери.

Фиг. 4 Остъклени врата, странични, горен и щурцови панели

Фиг. 3 Двукрила врата с горен панел

(Продължава в следващия брой)

112

БРОЙ 02/ 2013

26


Нова техника

Русенската пожарна получи първата си нова техника по европейски проект

защитни дихателни маски компресор за въздух и друго специализирано оборудване за областния център за дихателна защита. сред техниката има апарати, които са свързани с изучаване на обстановката на местопроизшествието, термовизионни камери, които могат да открият човешко тяло в тъмнина и в за-

димена обстановка, като също могат да локализират и скритите огнища на пожара. единствено в Русе за момента

са Окръжен съвет-гюргево и главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР. БРОЙ 02/ 2013

27

112

уникална за България техника, осигурена чрез европейско финансиране, демонстрираха русенските пожарникари. Оборудването на стойност над 1,1 млн. лева е първото, което русенската пожарна получава от 1989 г. насам. На демонстрацията бяха представени възможностите на новите специализирани противопожарни автомобили, закупени по проект EMES - „Осигуряване на ефикасен мениджъмънт на съвместните действия при реагиране на извънредни ситуации в граничния район гюргево-Русе“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013г. Бяха показани най-съвременните средства за пожарогасене и апарати за осигуряване на живота и здравето на личният състав в огнището на пожара. Освен двата съвременни пожарни автомобила за гасене с вода и пяна среден тип, са закупени още 120 пожарникарски каски, топлозащитни облекла за пожарникари, 240 комплекта ръкавици, 120 чифта пожарникарски ботуши, осигурителни колани, водоустойчиви осветителни прибори, целолицеви

разполагат с въздушни дихателни апарати с телеметрия. системата предава дистанционно информация за налягането на въздушната бутилка на пожарникаря. тя дава данни при съответното физическо натоварване на организма колко време може да се престои в опасната зона и точно кога трябва да излезе. има и обратна връзка между този, който е на контролния пулт и работещия пожарникар, за да може в случай на критична опасност с команда да бъдат изведени екипите и хората от опасната зона. Освен това системата има датчик отчитащ движението на пожарникаря. този сигнал се приема на телеметричния пулт и ако пожарникарят не се движи и не реагира на подаден сигнал реагира в продължение на 6-7 секунди, се подава сигнал за опасност до целия екип. Партньори по проекта, по който е осигурена модерната техника,


“Пожарникар на годината 2012”

Profile for SOS112 BG magazine

SOS112_magazine_02_2013  

fire safety and civil protection activity magazine

SOS112_magazine_02_2013  

fire safety and civil protection activity magazine

Advertisement