Page 1

БРОЙ 01/ 2013

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

spisanie_sos112@abv.bg

ЯНУАРСКИ ПОРОЙ И СВЛАЧИЩА В НЕДЕЛИНО


В БРОЯ: Първа копка

Инцидент

Нова сграда на пожарната в Казанлък

Голям пожар на гара Илиянци

Презентация

Явленията “Back draft” и “Flash over”

Бедствие

Януарски порой и свлачища в Неделино

Есенно-зимен сезон

Съвети за пожарната безопасност в дома НСПС ”Огнеборец”

Анализ

Телефон 112 през 2012 година

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 01/ 2013 г. (841) година двадесета ISSN 1313-7085

Срещи в АЕЦ-Козлодуй и Враца

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 06.01.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 01/ 2013


Първа копка

Нова сграда на пожарната в Казанлък  Изработването на проекта е финансирано от общината  Средствата за строежа в размер на повече от 1,8 млн лева са осигурени от Министерството на вътрешните работи

модерни помещения. Той благодари на огнеборците за тяхната всеотдайност и професионализъм, въпреки тежките условия

в които те е трябвало да работят и добави, че ръководството на министерството планира за тази година поръчка за закупуване на нова техника и пожарникарите в региона ще получат нови пожарни автомобили. В сградата, където до този момент от 1905 г. се помещава РСПБЗН – Казанлък, е направен един основен ремонт през далечната 1936 г. Оттогава досега по нея са извършвани само няколко козметични ремонта. Проектът предвижда новата сграда да бъде построена на два етапа, съобразена с всички европейски стандарти. Изработването му е финансирано от община Казанлък, а средствата за реализацията възлизат на БРОЙ 01/ 2013

3

112

На 15 януари 2013 г. на специална церемония в Казанлък беше направена първа копка за строежа на новата сграда на РС„Пожарна безопасност и защита на населението”. Присъства зам.-председателят на Министерския съвет и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, директори на главни дирекции в министерството, директорът на ОДМВР-Стара Загора, областният управител и кметът на Казанлък, общински съветници, проектантът и изпълнителят на строежа на бъдещата сграда, много граждани. Министър Цветанов изрази надеждата си строежът да бъде изпълнен в срок, за да може служителите на регионалния сектор да разполагат с нови и


Първа копка 1 843 000 лв. и са осигурени от Министерството на вътрешните работи. Вътрешният министър посети

и общинския детски комплекс „Св. Иван Рилски”, Покривът на сградата, който беше сериозно повреден, е ремонтиран със

средства в размер на 72 120 лева от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

РСПБЗН-Казанлък през годините Първата пожарна служба в града е създадена през 1905 година и се помещава в края на града в сграда, която е била обор за бикове. Започва работа с четири каруци и една ръчна двубутална помпа. През 1936 г. общината взема решение да се създаде съвременна пожарна служба. Като начало сградата е приспособена за нуждите на огнеборците: направен е резервоар с вместимост от 58 000 литра, купена е автомобилна помпа-водоноска от 2500 литра. Назначен е първият пожарен командир с офицерски чин – Иван Пълов.

Днес РСПБЗН-Казанлък обслужва общините Казанлък и Мъглиж. Районът включва 34 населени места с общо население 82 760 души и площ от 1024 кв. км. В нея са включени горски фонд от 542 000 дка и земеделски земи 325 000 дка. Личният състав на службата е 43 души. От 2000 година досега неин началник е гл.инсп. Анчо Шишков. Проектът за нова сграда включва построяването на изцяло нова и модерна база, съобразена с всички европейски изисквания. Изпълнител на строителството е фирма „Билдинг-ТД” ЕООД – Сливен. Строежът ще бъде завършен

за две години и включва два етапа: Първи етап – изграждане на 3 гаража за пожарни автообили; помещение за диспечер; битови помещения за дежурния персонал; 10 спални помещения; площадкова газификация с котелно; кухня; стая за почивка и склад; отопление и вентилация; ВиК; канал за ремонт на автомобили. Втори етап – изграждане на 4 гаража; три стаи за диспечери; стаи за изпълнение на служебните задължения на личния състав; фитнес зала; конферетна зала; кафе, столова и санитарни възли. „SOS 112”

НСПС "Огнеборец"

Срещи в АЕЦ-Козлодуй и Враца На 18 януари 2013 г. вицепрезидентът на НСПС”Огнеборец” Венцислав Станков, Янчо Петков – член на Управителния съвет, Богдан Личев – председател на Контролната комисия и техническият сътрудник Снежка Паунчева посетиха Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в АЕЦКозлодуй.

На срещата бяха дискутирани въпроси, отнасящи се до вещевото доволствие, обсъждане на предстоящите промени през 2013 година на някои вътрешно – ведомствени подзаконови нормативни документи (наредби и инструкции) от професионален и социален характер за служителите в ГДПБЗН, както и

112

БРОЙ 01/ 2013

4

въпроси, касаещи офертата с мобилен оператор Виваком. Проведена бе и среща с председателя на областния съвет на област Враца – Ивайло Диковски, на която бяха обсъждани въпроси от организационен характер, касаещи дейността на синдиката в областта.


Бедствие

Януарски порой и свлачища в Неделино Напук на календара, вместо сняг и виелици, зимата стовари проливни дъждове над по-голямата част на страната. „Обичайните заподозрени” – Източните Родопи, Странджа и Сакар – получиха най-обилните порции вода от небето по никое време.

и Ангелови колиби. Река Кичуковска е излязла от коритото си и е заляла пътен участък между град Неделино и с. Крайна. Това е същият участък, който пострада от проливните дъждо-

БРОЙ 01/ 2013

5

112

Започналите на 17 януари и продължили повече от едно денонощие дъждове достигнаха между 90 и 200 литра на квадратен метър. Първенец в класацията стана община Неделино с 200 литра - там беше обявено и бедствено положение. Застрашена беше и община Златоград. Като цяло тревожна остана обстановката на територията на областите Смолян и Кърджали, но по данни на ГДПБЗН и другите служби на МВР там няма получени сигнали за пострадали или бедстващи граждани. Активирали са се свлачища почти във всяко населено място в община Неделино. Прекъснати са пътищата до седем населени места - Раевица, Учерума, Тънка бара, Върлино, Козарка, Крайна

ве миналата година и за който отново не бяха отпуснати средства за възстановяване на подпорната стена. На място с тежка техника е и работна група, като се прави всичко възможно да се ограничат пораженията върху инфраструктурата. Аварийни екипи разчистват зоните в Неделино, където са се образували кални наноси. Общинска комисия извършва оглед на щетите. Заварени от пороите, 26 деца не могат да се приберат по домовете си, тъй като два училищни автобуса, които превозват ученици от административния център до близките населени места, не могат да стигнат до селата. Децата са от селата Тънка Бара, Върлино и Козарка. Родителите им са известени, при децата има учители, раздадени им са храни и напитки. Обмисля се вариант, ако до края на деня не


Бедствие се намери начин децата да бъдат извозени, те да бъдат настанени в общежитие в града или в частни домове. В предбедствено положение е община Златоград, Количеството на валежите в района от достигна 90 л/кв. м. По данни на Областната дирекция на МВР-Смолян язовир "Златоград" прелива заради обилните дъждове, но с нормални темпове. Нивото на водата е 60 см над преливника, но е далече от критичните стойности. Изпусканите количества вода не са опасни за населените места след язовирната стена. Язовирът се наблюдава непрекъснато и са уведомени институциите в Кърджали, тъй като в техния район реката се разлива и трябва да са подготвени и да предприемат действия за евентуална евакуация при нужда. Рязко се е повишило нивото на река Върбица в района на Златоград и е достигнало 40 см до преливане. Затова е преустановено движението към и от Бенковски. Определени са евентуалните разливни зони и

е информирано местното население. На място работят екипи от пожарникари и спасители. Предприети са всички възможни действия за защита на хората в района и на тяхното имущество. Изведени от помещенията са работещите в две предприятия в по-ниските зони на града поради опасност от наводняване на сградите. Има готовност за евакуиране на обитателите от квартали в близост до реката, ако нивото продължи да се повишава. Заради проливните дъждове са се активизирали и няколко свлачища в общината. На много места в Смолянска област по пътните настилки има свлечени камъни, които затрудняват движението. Те се отстраняват. В цялата Смолянска област е повишена опасността от падащи камъни и от Областното пътно управление призовават водачите на автомобили да шофират с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните и метеорологични условия. От Министерството на

112

БРОЙ 01/ 2013

6

околната среда и водите (МОСВ) е постъпила информация, че е възможно да започне преливане на язовир "Студен кладенец". Опасно свлачище застрашава живота на над 70 души в село Тънка Бара, край Неделино. Пристигнали екипи от Геозащита - Перник ще решават какви мерки да се вземат, за да се предпазят хората и най-застрашените къщи. Земната маса се е активирала заради дъжда и топящия се сняг. Пукнатината в скалата е над 30 сантиметра, а дълбочината й е около метър. Има голяма опасност свлачището да тръгне надолу към селото. Проблемът съществува от близо 6 години, но до момента никой не е обърнал внимание на сигналите на местните хора. Сега много от тях могат да останат без домовете си. Три къщи вече са с напукани стени. Найзастрашена е една от сградите, в която живеят 12 души. Общината е готова да ги евакуира, но те отказват да я напуснат, защото се страхуват за имуществото си.


Инцидент

Голям пожар на гара Илиянци  Изгоряха осем бракувани пътнически вагона  Причина за пожара е „небрежност при боравене с открит огън”, води се следствие

OЦ за изключване на напрежението по контактната ел. мрежа и за осигуряване на още два автомобила за водоснабдяване и още един автомобил за гасене. Построени са две смесени гасителни линии: дясна от три главни, лява, дясна и средна на по три малки и лява от три главни, лява, дясна и средна на по три малки, за ограничаване разпространението на пожара в южна и северна посоки. Водоснабдяването се осъществява чрез подвозване на вода от пожарен хидрант на бул.” Илиянци” и от водоема на територията на Фирма „ЕТЕМ”. Водачът на Първи ПА “Рено Мидлум” своевременно подава гасителните средства. Междувременно на мястото на пожара пристигат екипът на оперативните дежурни по град, началникът на 02 РСПБЗН комисар Василев, началникът на

БРОЙ 01/ 2013

7

112

На 18 януари 2013 г. около 20,50 часа в района на гара Илиянци избухва пожар. Десет минути по-късно от тел.112 в Оперативния център на ГДПБЗН е получено съобщението за инцидента и за местопроизшествието заминават две пожарни автомобила от 02 РСПБЗН. В 21:09 часа двата екипа пристигат на мястото на пожара и заварват следната обстановка: горят осем бракувани жп вагона, разположени в близост до контактната ел. мрежа, като разпространението на пожара е в три посоки. Началникът на дежурната смяна инсп. Бацанов докладва в Оперативния център за пристигането на мястото на пожара и за създалата се обстановка. Поставя задача на II-ри екип да осигури водоснабдяване на гасителния автомобил. Същевременно изисква съдействие от

отдел ПГ и СД комисар Димитър Иванов, един екип от 01 РСПБЗН, два екипа от 05 РСПБЗН, един екип от УСПБЗН-Кремиковци, два екипа от сектор „Спасителни дейности”, един екип от Академия на МВР. На първи екип от 05 РСПБЗН е разпоредено да построи гасителна линия за недопускане разпространението в западна посока към другите коловози на гарата, а на другите ПА е поставена задача да водоснабдяват гасителните автомобили чрез подвозване. При извършването на гасителните действия обстановката максимално е запазена за извършване на оглед. Пристигане на мястото на произшествието в 21:09 часа. Подаване на гасително вещество в 21:10 часа. Пожарът е локализиран в 21:13 часа и ликвидиран в 21:30 часа. Разчистване - от 21:30 до 23:20 часа. Прибиране в 00:02 часа на 19.01.2013 г. Повредено и унищожено имущество: 8 бракувани пътнически вагони - 3 собственост на Холдинг БДЖ, и 5 - собственист на фирма „Феникс Норд”. Личен състав участвал в ликвидиране на произшествието – 43 пожарникари. Количество използвани гасителни средства – 59 000 л. вода.


Есенно-зимен сезон

Съвети за пожарна безопасност в дома (Продължение от бр. 12/12)

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА КОМИНИТЕ!

Комините служат за изхвърляне на дима извън отопляваните помещения. За да се постигне този ефект е нужно да се образува т.нар. възходяща тяга.

Възходящата тяга или „тегленето” на комина се получава в резултат на образуване на горещи димни газове с по-малко тегло от това на студения външен въздух, респ. се получава разлика в наляганията в началото на топлия комин и във външното въздушно налягане. Колкото е по-висок и по-топъл комина, тягата е по-добра и рискът от конденз е по-малък. Ако няма строително – конструктивни пропуски при строежа на комина, най-вероятни причини димът от камината или печката да се връща в стаята са: - „НЕДОСТАТЪЧНА ТЯГА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМА”; - „НЯМА ВЪЗХОДЯЩА ТЯГА („КОМИНЪТ НЕ ТЕГЛИ”)”; - „КОМИНЪТ ЗАВЪРШВА В ЗОНА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ”; - „ОБРАТНА ТЯГА”.

1. „НЕДОСТАТЪЧНА ТЯГА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМА” – това може да се дължи на: 1.1. НЕДОСТАТЪЧНО ВЪЗДУХ в помещението, което води до: - протичане на процес на непълно горене, който от своя страна е свързан с образуване на силно отровен газ без цвят и мирис, а именно – въглероден окис; - невъзможност въздухът от помещението да спомогне за „издигане” на дима в комина, което пък благоприятства разстилане на дим и отровен въглероден окис в стаята. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИТЕ НАВЛИЗАНЕ НА ПОВЕЧЕ ВЪЗДУХ В СТАЯТА ЧРЕЗ ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ПРОВЕТРЯВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИ КЪМ СЪСЕДНИ ПОМЕЩЕНИЯ! 1.2. МНОГО ШИРОКО ОТВОРЕНА КАМИНА – дима се охлажда от въздуха в стаята и се губи тягата. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА ЗАТВОРИТЕ ДО БЛАГОПРИЯТНОТО

ПОЛОЖЕНИЕ КАМИНАТА! 1.3. „ЧАСТИЧНО ЗАПУШВАНЕ (БЛОКИРАНЕ) НА КОМИНА” – Това може да се дължи на дефект от строителството, а именно случайно попаднал и непочистен строителен материал. Друг не по – рядко срещан случай е натрупани и непочистени сажди, които стесняват комина. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ

112

БРОЙ 01/ 2013

8

ИЗВЪРШИ ПРЕКАРВАНЕ НА ГЪВКАВА ЧЕТКА ИЛИ СПУСКАНЕ ОТ ГОРНИЯ КРАЙ НА КОМИНА СПЕЦИАЛНА МЕТАЛНА ТОПКА, ВЪРЗАНА С ВЪЖЕ!

ЗА ПО-СИГУРНИ РЕЗУЛТАТИ ПОТЪРСЕТЕ УСЛУГИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТ (КОМИНОЧИСТАЧ)! 1.4. „КЪЩА – КОМИН” – въздуха в сградата пречи на работата на комина, както е показано на фигурата. Когато е зле изолиран покрива или има отворен прозорец над етажа с работещ отоплителен уред, поток въздух тръгва отдолу – нагоре и замества излезналия през отворения прозорец въздух. По този начин се понижава налягането на долния етаж и се издърпват газовете от комина. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА УПЛЪТНИТЕ И ИЗОЛИРАТЕ ПО – ДОБРЕ ГОРНИТЕ ЕТАЖИ И ДА ОСИГУРИТЕ СВЕЖ ВЪЗДУХ ОТ НАЙ – НИСКО ВЪЗМОЖНОТО МЯСТО!


Есенно-зимен сезон - при ползване на неизолирани метални тръби извън сградата. При това е възможно и образуване на кондензация, която също силно възпрепятства тягата. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА КОМИНА С НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ! *ЗАБЕЛЕЖКА: ЗИДАНИТЕ ТУХЛЕНИ КОМИНИ В МНОГО РЕДКИ СЛУЧАИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ! 3. „КОМИНЪТ ЗАВЪРШВА В ЗОНА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – върхът

на комина е под въздействие на повишено налягане, което може да се дължи главно на вятър На фигурата е показан комин, който е разположен по-ниско от покрива, както и в зона, която е под ветрово въздействие. Т.е комина е разположен в област на надналягане, което пречи на дима да напусне комина и намалява тягата или създава т.нар. обратна тяга. При това, както и при отворени врати или прозорци откъм подветрената страна (подналягане) се получава връщане на дима в помещението. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА КОМИНЪТ ДА СЕ УДЪЛЖИ ИЗВЪН ОБЛАСТТА С НАДНАЛЯГАНЕ! ОБИКНОВЕНО ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА КОМИНА НА ВИСОЧИНА 0,5 – 1 м НАД БИЛОТО НА ПОКРИВА ИЛИ СЪСЕДЕН ПО – ВИСОК ОБЕКТ, НЕ СЕ НАБЛЮДАВАТ ПРОБЛЕМИ С ВРЪЩАНЕ НА ДИМ!

4. „ОБРАТНА ТЯГА” 4.1. „ОБРАТНА ТЯГА ПОРОДЕНА ОТ НАЛИЧИЕ НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И ДР. ОТВОРИ В СТЕНИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В ОБЛАСТ С НИСКО НАЛЯГАНЕ” – този проблем се наблюдава основно при къси комини, както и когато въздушния поток около къщата създава области на повишено и на понижено налягане. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ ПОТЪРСИ НАМЕСАТА НА СПЕЦИАЛИСТ, КОЙТО ДА УСТАНОВИ И ИЗВЪРШИ НАЙ - ЕФЕКТИВНАТА ОТ ПО – ДОЛУ ОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ : -МОНТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА КОМИННА НАСТАВКА; -НАМАЛЯВАНЕ НА ГЪРЛОВИНАТА НАД ОГЪНЯ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В КОМИНА; - УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ОТКЪМ ОБЛАСТИТЕ С ПОНИЖЕНО НАЛЯГАНЕ. 4.2. „ОБРАТНА ТЯГА ПОРОДЕНА ОТ ВЯТЪР” – това е случай, при който върха на комина е в област на въздушно завихряне, дължащо се на увличане на вятъра нагоре или настрани от някакъв обект – сграда или дърво. Въздухът попада върху комина с посока отгоре – надолу и избутва дима. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА КОМИНЪТ ДА СЕ УДЪЛЖИ ИЗВЪН ОБЛАСТТА НА ЗАВИХРЯНЕ ИЛИ ДА СЕ ПРИБЕГНЕ ДО УСЛУГИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ЗА МОНТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА КОМИННА НАСТАВКА!

БРОЙ 01/ 2013

9

112

1.5. “ПРОПУСКИ НА ВЪЗДУХ” – най – често местата, в които се получават пропуски на въздух са: - около розетката, където димоходните тръби влизат в зидан комин; - в местата на свързване на димоходните тръби; - около вратичките за почистване на сажди; - по дължината на комина, когато замазката не е изпълнена добре или е напукана. В гореописаните случаи димните газове се охлаждат от пропуснатия въздух и се намалява тягата, вследствие на което възниква обратно движение на дима, т.е навлизане в помещението. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ УСТАНОВЯТ МЕСТАТА НА ПРОПУСКИТЕ И ДА СЕ ЗАПЪЛНЯТ С НЕГОРИМ МАТЕРИАЛ – ЦИМЕНТ, КАКТО И ОГНЕУПОРНИ УПЛЪТНЕНИЯ! 2. „НЯМА ВЪЗХОДЯЩА ТЯГА („КОМИНЪТ НЕ ТЕГЛИ”)”– това може да се дължи на: 2.1. „ПЪЛНО ЗАПУШВАНЕ НА КОМИНА” – запушване може да се образува от сажди, случайно попаднали строителни материали. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕКАРВАНЕ НА ТВЪРДА ПРЪЧКА (ТЕЛ) ИЛИ СПУСКАНЕ ОТ ГОРНИЯ КРАЙ НА КОМИНА СПЕЦИАЛНА МЕТАЛНА ТОПКА, ВЪРЗАНА С ВЪЖЕ! ЗА ПО – СИГУРНИ РЕЗУЛТАТИ ПОТЪРСЕТЕ УСЛУГИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТ (КОМИНОЧИСТАЧ)! 2.2. „СТУДЕН КОМИН” - комин, които не е добре топлоизолиран, способства за бързо охлаждане на димните газове и бързо намаляване на тягата. Може да се получи задимяване: - след като огъня е загаснал или клапата на отоплителния уред е дълго затворена;


Презентация

ЯВЛЕНИЯТА “Back draft” и “Flash over” ТИПОВ СЦЕНАРИЙ НА ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЕ Сценарий на развитието на пожара:  Количеството на произведения дим е все по-значимо и се натрупва в горната част на помещението.  За да се развие още, пожарът има нужда от установяването на цикъл на обмен между вътрешността на помещението и външната среда.

Потокът на движение на свеж въздух (наличие и големина на отворите) ще ориентира развитието на пожара; • или към ситуация на димна експлозия • или към ситуация на експлозивно горене

112

БРОЙ 01/ 2013

10


Презентация

ДИМНА ЕКСПЛОЗИЯ “Back draft” 1 - ДЕФИНИЦИЯ Димна експлозия:  Силно нагрят дим, струпан в затворено помещение, който избухва при навлизане на свеж въздух.

2 - ПАРАМЕТРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЯВЛЕНИЕТО Ситуация  Пожарът се развива в затворено помещение:  Обмен навлизане/излизане почти не съществува.  Навлизането на въздух е много малко и генерира слабо непълно горене;  Огънят затихва;  Произведените от огнището на възникване на пожара дим и топлина се изтеглят трудно от помещението;  Поради струпването на дим и на топлина, налягането се повишава.

Горим материал  Димът е силно зареден с неизгорели газове, сажди и газове от пиролизата.  Сместа превишава своята Горна Граница на Възпламенимост.

Окислител  Тъй като кислородът е до голяма степен консумиран в началната фаза, а притокът на свеж въздух отвън е недостатъчен, скоростта на реакцията се забавя:  Пожарът преминава от бързо към бавно горене.

Топлина  Тъй като топлината не се отвежда, температурата в помещението е много висока.  Много високата температура води до повишаване на налягането в горната част на помещението.  Горенето се свежда до това на тлеещите елементи, които продължават да излъчват известно количество топлина, с което поддържа или повишава нивото на температурата, т.е. на затворената в помещението енергия.

Дим  В състава на дима се появяват константи (постоянни величини):  Съдържанието на въглероден оксид (CO) е високо,  Наличието на голям брой молекули, богати на въглерод.  Във фазата на “димно” горене, помещението се изпълва с плътен, мазен и с различни цветове дим. 11

112

БРОЙ 01/ 2013


Презентация

3 - ТИПОВ СЦЕНАРИЙ И ОПИСАНИЕ НА ЯВЛЕНИЕТО В случай на отваряне на помещението, се засмуква голямо количество въздух, издавайки характерен шум, напомнящ свирене. Този приток на въздух обогатява с окислител горимата смес в помещението. За един миг, сместа пада под своята горна граница на възпламенимост и се намира в зоната на възпламенимост.

112

БРОЙ 01/ 2013

12


Презентация 4 - ПРИЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ При наличието на затворено или прозорци, отвън е възможно да се види, че:  Димът е мазен, със съдържание в зависимост от фазата на отделяне вътре в засегнатото помещение.  Димът излиза на талази.  Поява на пулсация, подобна на тази при клапа за пара: огънят “диша”.  Димът излиза под вратите.  Излизащият дим може да бъде отново засмукан леко, на равни интервали.

Накратко, всички тези Признаци за опасност и вероятността от възникване на димна експлозия, затвореното помещение позволява: « просмукването » на силна топлина; преминаването, на “пулсации”, на плътен, мазен и оцветен дим. - НЕ СЕ ВИЖДА НИКАКЪВ ПЛАМЪК Само пропуснатият дим и усещането за топлина отвън говорят за пожара, който “тлее”. Вниманието трябва да бъде максимално, ако признаците за опасност са трудно уловими.

13

112

БРОЙ 01/ 2013


Презентация

ЕКСПЛОЗИВНО Горене “Flash over” 1 - ДЕФИНИЦИЯ  В полуотворено помещение, мигновено преминаване от ситуация на локализиран пожар, към пълното горене на всички горими материали, които се намират в него.

2 - ПАРАМЕТРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЯВЛЕНИЕТО Ситуация:  Пожарът се развива в полуотворено помещение:  Съществува въздушен обмен входове/изходи.  Тъй като пожарът е достатъчно захранен с въздух, той се развива и количеството отделен дим нараства бързо.  Димът се акумулира в горната част на помещението и топлината води до повишаване на отделянето на газове от дестилацията.  Пламъците са ярки.

112

БРОЙ 01/ 2013

14


Презентация Горим материал  Под въздействието на излъчването от огнището топлина, на дима и стените, материалите, които се намират в помещението, се разлагат бързо, отделяйки горими газове от пиролизата.

Окислител  Окислителят се намира в достатъчно количество, за да поддържа бързото горене.  Той достига до огнището през отворите, които осигуряват притока на въздух.

Топлина  Отделя се голямо количество топлина, която се акумулира в горната част на помещението, в слоя дим и води до силно нагряване на стените.

Дим  Въпреки, че димът излиза през отворите на помещението, една част остава блокирана в горната част, като увеличава топлинния потенциал.  Димът се акумулира под тавана и се наслоява, образувайки “димен матрак”.  Границата между дима и въздуха е ясно маркирана.

3 - ТИПОВ СЦЕНАРИЙ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ЯВЛЕНИЕТО  По време на фазата на разрастване, се образува тяга.  Основните принципи на пневматиката позволяват:  При наличието на отвори, става обмен:  Димът и горещите газове се вдигат в горната част,  Свежият въздух слиза надолу.  Налягане позволява този обмен, много съществен за пожара. 15

112

БРОЙ 01/ 2013


Презентация

 В помещението е създадена нова концентрация на енергия.  Отворите на помещението осигуряват непрекъсната вентилация.  По време на тази фаза, горимите материали, намиращи се в долната част на помещението, се нагряват силно и се увеличава отделянето на газове от пиролизата.  Наслоеният горим дим, натрупан под тавана по време на фазата на развитие, ще играе съществена роля за възникването на експлозивното горене.

112

БРОЙ 01/ 2013

16


Презентация Слой дим  Реакцията на горене произвежда “нов горим материал”.  Горимите елементи в помещението се нагряват под въздействието на пожара, като освобождават газове от пиролизата.  Пожарът се вентилира добре :  Количеството свеж въздух, навлизащ в помещението, се ограничава само от размера на отворите.  Възпламеняването на газовете освобождава още повече енергия, което засилва тяхното горене.  Важен момент е, че димът и газовете, отделени при пожара, са много лесно възпламеними. Димът и газовете, отделени при пожар, не са прости отпадъци или субпродукти на горенето. Те образуват горима смес, която заема горната част на помещението, над хората, които гасят пожара.

Не трябва да се пренебрегва наличието на въглероден оксид сред другите газове в слоя дим, елемент, който е особено опасен, именно от гледна точка на горенето.

Динамика на системата  На този стадий, ситуацията е следната:  Помещението, в което е възникнал пожарът, има отвор навън, който позволява вентилацията на огъня.  Този отвор, обаче, е недостатъчен за отвеждането на цялата енергия и всички отделени вещества.  Пиролизата на горимите елементи в помещението продължава да се увеличава и създава на свой ред горими елементи.  Така наблюдаваме топлообмен чрез излъчване, който води до цикъл от “повишаване на температурата” на цялата система “пожар в помещение”.  Потокът на топлинно излъчване се доближава до 30 kW/m² при 600 °C.  Целулозните горими материали могат да се възпламенят при 20 kW/m².

Възникване на явлението  В този момент, газовата среда в помещението е много лесновъзпламенима и топлината е максимална.  Малки пламъчета се появяват в слоя дим, на границата с въздушния слой, когато бъде достигната температурата на самовъзпламеняване на газовете.  Те прерастват в пламъци, “търкалящи се” в дима, близо до тавана (roll-over). 17

112

БРОЙ 01/ 2013


Презентация

Тази ситуация издава предстоящото възникване (няколко секунди) на експлозивното горене. Горимите материали в помещението; повърхности, предмети) са нагрети до достигане на тяхната температура на самозапалване. Експлозивното горене може да възникне при достигане на 500 °C.  Това е моментът на рязко преминаване от локализиран пожар към пълно горене (букване).  Цялото помещение е напълно опожарено доста дълго време.  “Околната” температура достига приблизително 1000 °C.  Пожарът, локализиран в една част от помещението, го превръща в голямо тлеещо огнище, което заплашва да:  Хване в смъртоносен капан пожарникарите и пострадалите хора,  Дестабилизира организацията на пожарогасенето и спасителните работи,  Разпространи пожара.

Признаци за опасност

 Може да бъдат наблюдавани следните Признаци за опасност, анонсиращи предстоящо експлозивно горене:  Помещението има отвори, които осигуряват приток на въздух,  Огнището е локализирано и гори с ярки пламъци,  Слоят дим става по-плътен и бързо се увеличава.  Може да бъдат наблюдавани следните Признаци за опасност, анонсиращи предстоящо експлозивно горене:

112

БРОЙ 01/ 2013

18


Презентация  Топлината, отделяна от слоя дим е силна и смазваща, принуждава да се наведеш,  В слоя дим се появяват малки пламъчета, последвани бързо от търкалящи се пламъци на границата между слоя дим и въздуха.

Търкалящите се пламъци са елементи, предшестващи експлозивното горене.

Тест на тавана  Фино разпръснатата вода:  В много гореща среда се изпарява, като абсорбира голямо количество енергия,  При наличие на по-малко енергия, пада бързо без да се изпари.

Импулсното подаване на малки количества вода (“отвори/ затвори”), в разпръсната атакуваща струя, към слоя дим, позволява да се определи незабавно риска от възникване на експлозивно горене: Ако температурата е много висока: водата се изпарява, опасността е непосредствена. Ако температурата не е толкова висока: водата пада на капки, има опасност, но по-малка.

19

112

БРОЙ 01/ 2013


Презентация

ОБОБЩЕНИЕ НА ЯВЛЕНИЯТА 1 – СРАВНЕНИЕ НА ДВЕТЕ ЯВЛЕНИЯ Типови сценарии

112

БРОЙ 01/ 2013

20


Презентация

21

112

БРОЙ 01/ 2013


Презентация Характеристики

Димна експлозия (Backdraft)

Експлозивно горене (Flash-Over)

Обвивка на сградата

 Затворени помещения

 Полузатворени помещения

Отключващ фактор

 Приток на въздух (O²)

 Топлина

 Много плътен, мазен  Излиза под налягане (пулсации)  Необичаен цвят (жълтеникав, кафеникав, зеленикав)

 Плътен, образува слой  Излиза лесно,  Класически цветове

Пламъци

 Няма  Цветни проблясъци

 Видими (жълти)  Малки ярки пламъци  Търкалящи се пламъци

Топлина

 Значителна  Разпределена

 Голяма и смазваща  Идва от горната част

 Приглушени

 Ясни

 Почернели прозорци, много топли  Топли стени  Вибрация на врати, отвори

 Големи отвори захранващи огъня със свеж въздух

 Тлеещ

 Пламъци

 Ударна вълна  Срутване

 Изгаряния  Разпространение

Дим

Звуци

Конструкции

Тип пожар Рискове

2 – ПОЯВА НА ЯВЛЕНИЯТА ВЪВ ВРЕМЕТО  Явленията димна експлозия и експлозивно горене могат да възникнат в различни фази на един и същи пожар.  Те могат да обхванат също така и съседни зони.  Рисковете за пожарникарите са функция от момента и мястото на техните действия.

112

БРОЙ 01/ 2013

22


Презентация Експлозивното горене се появява във фазата на разрастване на пожара. Това е моментът, когато пожарът се разгаря напълно. Димната експлозия може да бъде по-изненадваща и да възникне както във фазата на разрастване на пожара, така и във фазата на неговото отслабвване. В този момент вниманието на пожарникарите е отслабено, което прави тази фаза още по-деликатна и опасна. Изискването за най-голяма бдителност важи за цялото време на оперативната намеса.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1

Да очакваме рисковете от димна експлозия и от експлозивно горене при всеки пожар в затворено и полуотворено помещение.

2

Да използваме цялата екипировка и всички средства за индивидуална защита.

3

Да проконтролираме взаимно със съекипника си (един на друг) всеки елемент от индивидуалната защита.

4

Внимателно да разчитаме признаците за пожар.

5

Да останем неразделно двамата по време на цялата операция.

6

Стриктно да спазваме правилата по време на разузнаването на обстановката.

7

Да предвидим и набележим на място пътищата за оттегляне и аварийните пътища за спешни случаи.

8

Да разполагаме със струйник, позволяващ дебит от 500 l/min при разпръсната струя за атака.

9

Да поддържаме връзка със съекипника си, с останалите двойки, участващи в операцията, както и с командващия спасителните операции. Преди всяко оперативно действие да оценяваме състоянието си на безопасност. БРОЙ 01/ 2013

23

112

10


Анализ

Телефон 112 през 2012 година През 2012 година България кандидатства успешно за участие в проекта HeERO 2 за внедряване на услугата eCall, подготвени са данни за COCOM VІ-ти рунд и COCOM 12-20 Final Questionnaraire, оптимизира се VPN мрежата. За периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. в центровете за приемане на спешни повиквания към телефонен номер 112 са

приети 6 392 391 повиквания. От тях 2 297 219 са били с конкретни искания на граждани за оказване на помощ (реални сигнали), като 1 347 487 пъти са били сигнализирани различни служби за спешно реагиране (т.нар. мерки). Сравнението на 2012 г спрямо 2011 г. показва, че приетите сигнали са се увеличили близо 1,5 пъти, като тези, по които са били ангажирани службите за реаги-

РЦ 112 СОФИЯ МОНТАНА РУСЕ ВАРНА БУРГАС КЪРДЖАЛИ ОБЩО

ОБЩО

ОДЧ

СП (МЗ)

Полиция

176 077

ПБЗН

16 380

Полиция

66 089

ПБЗН

13 318

Полиция

71 303

ПБЗН

10 697

Полиция

60 089

ПБЗН

9 830

Полиция

93 737

ПБЗН

12 949

Полиция

112 943

ПБЗН

17 648

Полиция

580 238

ПБЗН

80 822

тел. 112

Общ брой дадени консултации и резултати от дейността по чл. 16 (предоставяне на данни от регистъра на спешните повиквания, при необходимост на службите

други

167 675

17 485

84 746

3 181

82 632

4 603

82 702

2 938

102 848

6 111

127 104

4 402

647 707

38 720

1 347 487

за спешно реагиране и съдебната власт) от ЗНССПЕЕН 112 1673 бр., разпределени както следва: РЦ 112 - София: 723 бр., РЦ 112 - Монтана: 126 бр., РЦ 112 -

БРОЙ 01/ 2013

112

ране са се увеличили средно 1,6 пъти. Общ брой назначени мерки към Оперативните Дежурни Части и Оперативните центрове на ГДПолиция и ГДПБЗН, Министерство на здравеопазването, и други компетентни институции (Планинска спасителна служба, ДА „Морска администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура”), за 2012 г.:

24

Русе: 141 бр., РЦ 112 - Варна: 157 бр., РЦ 112 - Бургас: 268 бр.,., РЦ 112 - Кърджали: 258 бр.


Анализ РЦ 112 СОФИЯ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VIІ

VIІІ

IX

X

XI

XII

32,08% 34,13% 33,57% 32,90% 34,85% 37,18% 41,85% 41,97% 38,74% 38,61% 38,49% 39,90%

МОНТАНА 27,49% 32,33% 32,99% 30,11% 30,93% 32,12% 35,83% 37,29% 38,95% 34,63% 32,98% 36,57% РУСЕ

35,33% 39,27% 39,63% 38,96% 39,02% 41,39% 44,94% 44,63% 42,44% 40,19% 39,97% 42,71%

ВАРНА

38,02% 35,53% 36,49% 34,11% 36,02% 37,72% 40,77% 41,71% 39,39% 37,64% 34,41% 37,13%

БУРГАС

31,15% 34,49% 33,60% 33,43% 33,31% 36,48% 42,65% 44,64% 38,98% 36,50% 33,78% 34,85%

КЪРДЖАЛИ 27,46% 31,65% 29,75% 29,48% 30,07% 32,09% 35,39% 35,51% 33,77% 34,84% 32,38% 33,76% 31,50% 34,20% 33,65% 32,64% 33,64% 35,79% 39,96% 40,53% 38,24% 37,09% 35,40% 37,38%

Наблюдава се положителна тенденция към завишаване реални сигнали, спрямо броя на постъпилите обаждания за 2012 г, сравнено с 2011 г., изразено

в проценти. Това означава значително повишаване на запознатостта на гражданите с предназначението на тел. 112, като средно за 2012 г това завишение

ТИП СИГНАЛ

2011

1. Медицински инциденти

е 35,86% спрямо 2011 г. Общият брой на приетите сигнали за инциденти и предпоставки за ициденти за 2012 г. е нараснал с близо 60% спрямо 2011 г.

2012

нарастване в%

500 532

791 242

58,1%

81 648

123 418

51,2%

3. Бедствия

1 073

5 762

437,0%

4. Пожари

82 267

134 524

63,5%

5. Аварии

13 568

20 028

47,6%

6. Битов и промишлен инцидент

158

262

65,8%

7. Инциденти с опасни вещества

291

353

21,3%

186 786

340 903

82,5%

55 710

90 881

63,1%

394

765

94,2%

68 725

177 106

157,7%

12. Изгубени, бедстващи хора

7 414

18 091

144,0%

13. Инциденти и събития с животни /оси, влечуги, епизодии, животни, паднали в кладенци и др./

2 466

3 769

52,8%

427 496

586 065

37,1%

15. НЕВЕРЕН СИГНАЛ

4 126

3 635

-11,9%

17. Учение и/или тренировка

8 775

415

-95,3%

1 441 429

2 297 219

2. Tранспортни произшествия с видове превозни средства

8. Престъпления против личността 9. Престъпления против собствеността 10. Терористични актове 11. Сигнал към община

14. Консултация

ОБЩО

59,4% БРОЙ 01/ 2013

25

112

ОБЩО


Анализ Анализът на данните показва: • 58% са се увеличили медицинските инциденти; • 1,8 пъти са нараснали сигналите за престъпления против личността; • 1,6 пъти са се увеличили сигналите за престъпления против

собствеността; • с над 64% са се увеличили пожарите; • с над 51% са се увеличили сигналите за транспортни произшествия; • 2,6 пъти са се увеличили сигналите за предпоставки за инци-

денти, предавани към дежурните в общините. От изнесените данни може да се направи извода, че доверието на гражданите към предоставяне на услугата за спешна помощ постепенно нараства.

6

112

БРОЙ 01/ 2013

26


Анализ

СРАВНИТЕЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА СИСТЕМА 112 през 2011 и 2012г. СРАВНИТЕЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА СИСТЕМА 112 през 2011 и 2012г.

8

27

112

БРОЙ 01/ 2013


Януари 2013 - огън, вода и лед

Profile for SOS112 BG magazine

SOS112_magazine_01_2013  

professional edition for fire safety and civil protection

SOS112_magazine_01_2013  

professional edition for fire safety and civil protection

Advertisement