Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola informačných technológií

Banská Bystrica, Slovakia

Naša škola má takmer 50-ročnú tradíciu. Postupne sa menila a prispôsobovala požiadavkám súčasnosti. Z pôvodného Učilišťa spojov sa najskôr transformovala na Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií, neskôr na Strednú odbornú školu.

www.sos-it.sk