Page 1

SOS-NYT 2/2010 Lille hjælp med store konsekvenser Udsatte familier får en håndsrækning. Side 3-5

To danskere evaluerer SOS Børnebyerne i Kenya Side 4-5

Stærke bånd: SOS-barn vender hjem og hjælper i Haiti Side 10-11


Leder

Familien som udgangspunkt på familien og familiens rolle. Det er SOS Børnebyernes helt fundamentale grundtanke, at børn har det bedst i en familie. På den baggrund arbejder SOS Børnebyerne for børns mulighed og ret til at vokse op i en families trygge rammer – om det er deres egen biologiske familie eller en familie i en SOS-børneby. Det gælder verden over, at familien er den base, vi alle vender tilbage til. Om ikke fysisk, så i vores tanker og vores handlinger. Det er vores familie, der har slebet og formet os til de mennesker, vi er som voksne. Derfor er det så vigtigt at kunne hjælpe de børn, som er i fare for miste deres familie, eller allerede er blevet forladt. I Haiti betyder SOS-familien så meget, at de unge, de er flyttet, vender nu tilbage til børnebyen for at hjælpe efter jordskælvet. Her i Danmark sætter vi også fokus på familien ved bl.a. at deltage i ECCO Walkathon, hvor du i år har mulighed for at gå en tur og hygge med din familie og samtidig støtte SOS Børnebyernes arbejde. Du kan læse mere om både Haiti og ECCO Walkathon i dette blad. Måske har du lagt mærke til, at SOS nyt ser lidt anderledes ud, end det plejer. SOS Børnebyerne har eksisteret i mere end 60 år, og det var tid til at tilpasse vores logo og udtryk en smule til år 2010. Jeg håber, du vil tage godt imod vores nye udseende uden at glemme, at vi stadig står for de samme værdier, som vi har gjort over seks årtier. Fordi vi ved, de virker.

Line Wolf Nielsen

n I dette nummer af SOS nyt sætter vi fokus

SOS Børnebyernes familieprogrammer hjælper børn til at vokse op i deres egen familie. Som den lille dreng fra Gambia, der sammen med sin bedstemor besøger socialcentret i Bakoteh. Læs mere om familieprogrammerne på side 4

Indhold

Tak for din støtte

Hanne Elisabeth Rasmussen Direktør, SOS Børnebyerne

Gå med! SOS Børnebyerne deltager i år i ECCO Walkathon, og det kan du også. Mød os rundt omkring i Danmark og gå en tur for en god sag. Side 8

Forside: En vigtig del af genopbygningen i Haiti foregår i børnenes hoveder. De skal lære at lege og være børn igen, som denne pige fra SOS-børnebyen i Port-au-Prince. Foto: Line Wolf Nielsen

2

Tak fra Haiti En helt utrolig opbakning har gjort det muligt at hjælpe tusindvis af børn og ­familier i Haiti efter jordskælvet. Side 9 SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


tema: familier

Hvor er min mor og min far? Børn uden forældre er de mest sårbare overhovedet. Det er derfor, at SOS Børnebyernes arbejde er målrettet forældreløse og børn, som er alene eller risikerer at miste mor og far n Gråd fra en baby kan skabe panik og fysisk

ubehag for mange. Det er en naturlig reaktion hos voksne, som er med til at sikre et lille, hjælpeløst barn den nødvendige omsorg og kærlighed. For uden mor, far eller familie til at tage sig af det, mindskes et barns muligheder for at overleve, vokse op og klare sig. Uanset hvor et barn vokser op, så er familien det vigtigste udgangspunkt, for at barnet kan klare sig godt. Hvis et barn er alene, risikerer det at miste alle de mest basale ting – mad, beskyttelse, støtte og kærlighed. Beskyttende rammer FN vurderer, at antallet af forældreløse børn på verdensplan ligger på omkring 163 millioner.

”Forældreløs” dækker i den sammenhæng både over børn, der ingen forældre har, og børn, som har mistet enten mor eller far. Tallet er bekræftet med stor usikkerhed, for mange lande registrerer ikke den slags. Uanset tallets usikkerhed vokser alt for mange børn op uden en families beskyttende rammer, selvom det er en del af børns grundlæggende rettigheder at vokse op i en familie. Derfor har SOS Børnebyerne også specialiseret sig i at skabe trygge familier. Vi kan give børn, der har mistet deres forældre, eller hvis forældre har opgivet at tage sig af dem, en ny familie i en SOS-børneby og vi forebygger, at børn bliver forældreløse. Det kan du læse mere om på de næste sider.

”Min familie er mit liv. Uden dem… Det ved jeg ikke. Familien er det vigtigste, jeg har.” Jelica, 16 år, SOS-børnebyen i Kraljevo, Serbien

Spaleck

SOS Børnebyernes familieprogrammer og socialcentre hjælper udsatte familier til at kunne klare sig selv. Der findes mere end 560 SOSfamilieprogrammer og socialcentre på verdensplan. SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

3


Tema: familier

Lille hjælp med store konsekvenser Det kan lyde banalt, men et sted at få sine børn passet på en ordentlig måde kan være altafgørende for, at en familie kan få mad på bordet. Så kan mor og far få tid til at gå på arbejde uden at skulle lade børnene blive alene hjemme. Derfor hjælper mange SOS-socialcentre med børnepasning

passe det lille landbrug, som lige nøjagtig giver nok til at kunne brødføde børnene – og hun skal gå på markedet og sælge sine afgrøder. Inden hun blev en del af SOS Børnebyernes familieprogram, havde hun svært ved at få familiens hverdag til at hænge sammen. De to ældste børn måtte komme med i marken, mens de to mindste måtte blive alene hjemme. Uden beskyttelse og opsyn. I dag kan hun sende de ældste i skole, imens de to små bliver passet i familieprogrammet. Og Julia Elisabeth kan koncentrere sig om at være en god mor og familieforsørger. Fakta

n Børn har det nu engang bedst hos deres

egen velfungerende familie. Måske ikke med materiel rigdom, men med masser af kærlighed og omsorg. Derfor gør SOS Børnebyerne rundt om i verden stadig mere for at hjælpe de sårbare familier, der har brug for en håndsrækning til at klare sig igennem en barsk hverdag. Julia Elisabeth fra El Salvador har nok at se til. Hun har sit lille hus, hvor hun bor alene med sine fire børn. Hun skal samtidig også

Alle børn har ret til en familie SOS Børnebyerne arbejder ud fra FN’s Børnekonvention. Det betyder bl.a., at vi arbejder for børns ret til en familie og sikkerhed, som er nogle af de mange rettigheder, der indgår i konventionen. Børnekonventionen er underskrevet af alle FNs medlemslande undtagen USA.

Fakta

Forebyggelse i fokus Ethvert barn bør vokse op i trygge rammer hos sin biologiske familie. Derfor har SOS Børnebyerne stadig større fokus på at forebygge forældreløshed ved at række barnets biologiske forældre en hjælpende hånd. Det er meget forskelligt fra land til land, hvorfor børn mister deres familie, eller familier bliver splittet, men fattigdom spiller ofte en rolle. Nogle fattige forældre kan ikke klare at tage sig af deres børn, fordi de er syge eller ikke kan finde arbejde. Andre rammes af krig eller naturkatastrofer. Derfor støtter SOS Børnebyerne sårbare familier. Familierne bliver styrket, så børnene ikke overlades til sig selv.

dene.

4

Fleischanderl

Når vi hjælper familierne, får vi også pengene til at række længere, og vi når længere ud i lokalsamfun-

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


familier

Hanne Elisabeth Rasmussen, SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

Lugtigheid

”En velfungerende familie er nøglen til at kunne beskytte børn og give dem de bedste rammer for at udvikle sig.”

Alle forældre ønsker sig det bedste for deres børn. Børnene skal være glade, sunde og klare sig godt som voksne. For nogle kræver det en ekstra indsats, før det lykkes, og i SOS Børnebyernes familieprogrammer er vi klar til at hjælpe.

5


Studie i en børneby

Det gør virkelig en forskel En universitetsopgave og et samarbejde med SOS Børnebyerne gav Anja Lousdal Hamborg og Majken Tangkjær Larsen et helt unik indblik i hverdagen i en ­kenyansk børneby n To måneder brugte Majken og Anja i Kenya.

Det var den tid, det tog at komme ind under huden på nogle af de mennesker, som får hjælp af SOS Børnebyerne, eller som arbejder for organisationen ude i felten. Nu er de to kandidatstuderende hjemme igen og er klar til at fortælle om oplevelserne over en kop kaffe hjemme i lejligheden i Århus – langt fra Nairobis slum. ”Vi havde de kritiske briller på, da vi tog af sted. Vi havde jo fået en opgave af SOS Børnebyerne, hvor vi skulle se på de ting, der kan forbedres. Men opholdet i Kenya var fyldt med fantastiske oplevelser,” fortæller Anja. De to danskere skulle blandt andet undersøge, hvordan livet i en SOS-familie virkelig er, om der er overensstemmelse mellem SOS Børnebyernes politikker og det arbejde, der bliver udført i de enkelte projekter – og

selvfølgelig undersøge, hvor der er plads til forbedringer. Anja og Majken fordelte opgaverne mellem sig, så Anja skulle fokusere på familielivet i børnebyen, mens Majken skulle se nærmere på SOS Børnebyernes familie- og socialprogrammer. Optaget i familien ”Det var virkelig fantastisk at få lov til at være i børnebyen og ude i projekterne i så lang tid, så vi virkelig kunne komme under huden på dem, det hele handlede om. I starten er der meget facade, og man får de standardsvar, som medarbejderne tror, man vil høre. De kunne jo nærmest policy udenad. Men som tiden gik, blev vi en del af familien,” siger Anja. Udveksler opskrifter Anja og Majken blev en del af hverdagen i børnebyen ved at deltage i det almindelige familieliv. For at kunne lave observationer bedst muligt, foretrak Majken enten kun at hjælpe med pligterne eller kun observere som en flue på væggen i løbet af dagen. Anja hjalp også med pligterne i familien som f.eks. at hente vand. Voldsom fokus på uddannelse Efter de to måneder hos SOS Børnebyerne

”Vi lavede boller i karry til dem. Det blev moderen meget glad for. At der var nogen, der gjorde noget godt for hende, så hun lige kunne få en pause. Og samtidig kiggede de os nysgerrigt over skulderen og vi udvekslede madopskrifter.” Anja Lousdal Hamborg

6

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


Studie i en børneby

Privatfotos

I rollen som iagttager og som deltager. De to danskere brugte begge metoder i deres ophold. Fakta

Studerende i felten Majken Tangkjær Larsen og Anja Lousdal Hamborg er begge pædagoger og i gang med kandidat-overbygningen på pædagogisk antropologi på DPU ved Aarhus Universitet. Som et led i uddannelsen rejste de til Kenya, hvor de skulle bo i en SOS-børneby og lave deres feltstudier. De udarbejdede i den forbindelse en rapport, Privatfoto

i Kenya er Majken og Anja ikke i tvivl om, at organisationen hjælper de sårbare børn. Men f.eks. den meget voldsomme fokus på uddannelse i Kenya gør, at det ikke ligner et børneliv, som vi kender det fra Danmark. ”Børnene i børnebyerne har det godt, men det er også et hårdt børneliv: De står tidligt op, er i skole til klokken 16 om eftermiddagen, hvorefter den står på lektielæsning og pligter i huset. Der er meget stor fokus på uddannelse og skolegang, for børnene er helt afhængige af at få en uddannelse i forhold til os her i Danmark, hvor vi har et socialt sikkerhedsnet under os. Det har de ikke i Kenya,” siger Anja. I rapporten foreslår de, at SOS-mødrene f.eks. kunne få mere hjælp til det huslige, så der blev mere tid til børnene.

som indgår i SOS Børnebyernes løbende udvikling af projekterne.

Rollemodeller i projekterne Majken oplevede, hvordan SOS Børnebyerne hjælper børn og unge, også uden for børnebyerne. ”Der er store problemer med uønskede teenage-graviditeter, så socialarbejderne giver f.eks. seksualundervisning og fortæller hvordan man bruger et kondom. Og så bruger de rollemodeller fra slummen, som børnene kan forholde sig til. Det er lettere at forstå problemerne med teenage-graviditet, hvis det er en ung pige fra slummen, der fortæller om det, end hvis det er en ressourcestærk medarbejder fra SOS Børnebyerne, der ikke selv bor i slummen. Det kan børnene og de unge forstå,” slutter Majken.

Fakta

Må man komme ud og arbejde i en børneby? Som udgangspunkt er det ikke muligt at komme ud og arbejde frivilligt i en børneby. Det er vigtigt for børnene, at der ikke er stor udskiftning blandt de voksne, og det er vigtigt for børnebyen at skabe arbejdspladser i lokalsamfundet. Anja og Majkens ophold var en del af deres studie, hvor de undersøgte SOS Børnebyernes nye programpolitik. Du kan læse programpolitikken på www.sos-borneby.dk

Privatfoto

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

Når man engagerer sig i hverdagen i børnebyen, bliver man helt automatisk næsten en del af familien. Noget som både Anja og Majken oplevede i Kenya.

7


stort og småt

Gå med SOS Børnebyerne Årets ECCO-Walkathon løber af stablen i flere danske – og udenlandske – byer, og vil henover som­meren og efteråret give dig muligheden for sund motion og hyggelig dag sammen med familie og venner

SOS Børnebyerne deltager som en af tre samarbejdspartnere i ECCO Walkathon. De penge, som bliver rejst i forbindelse med ECCO Walkathon, vil blive brugt som hjælp til en ny børneby i Cibitoke, i Burundi – midt i Afrika. Her vil 120 børn få et nyt hjem og en kærlig familie, og over 200 børn vil komme til at gå i skole. Du kan læse mere om SOS-børnebyen i Cibitoke og se, hvordan du kan tilmelde dig Walkathon på www.sos-borneby.dk

n I Århus har de allerede travet vejene tynde med familie, venner og fornuftigt fodtøj. Til august venter København efterfulgt af bl.a. Odense og Kolding. Det efterhånden traditionsrige ECCO Walkathon løber af stablen i syv forskellige byer, hvor du får mulighed for at gå for en god sag. For hver kilometer du går, går der nemlig penge til et velgørende formål, som du vælger – og i år har du også mulighed for at vælge at støtte ny SOS-børneby i det lille afrikanske land Burundi. ”Jeg håber, at virkelig mange vil benytte lejligheden til at gå en hyggelig tur med venner, familie, naboer eller kolleger og samtidig være med til at hjælpe forældreløse og sårbare børn. Man kan støtte en afrikansk familie, mens man hygger sig med sin egen – det er da et stærkt koncept,” siger SOS Børnebyernes programchef Kasper Kanstrup.

Om ECCO Walkathon Alle deltagere går 6 eller 10 km, og for hver kilometer du går, donerer ECCO 7,50 kr. eller 1 € - til en organisation, som du selv vælger. I år kan du støtte WWF Verdensnaturfonden, SOS Børnebyerne eller Børnehjertefonden i Danmark.  Det koster 50 kr. at deltage i Walkathon som voksen. Børn slipper med det halve.

Datoer for ECCO Walkathon 2010 Århus 13. juni København 29. august Odense 4. september Warszawa 11. september Hamborg 19. september Kolding 16. oktober Aalborg (ikke offentliggjort ved redaktionens afslutning)

Kæmpe opbakning til Haiti

Line Wolf Nielsen

n Heldigvis var der rigtigt mange danskere,

Selv om der endnu er lang vej endnu, før hverdagen bliver normal, så er det igen blev almindeligt at se børn smile i Haiti.

8

der støttede enten SOS Børnebyerne eller andre humanitære organisationer, da omfanget af katastrofen i Haiti stod klart. SOS Børnebyernes indsats efter jordskælvet har kun kunnet lade sig gøre, fordi så mange valgte at bakke op. I alt blev der samlet mere end 2,6 millioner kroner ind til Haiti. De fleste betalte penge ind til SOS Børnebyernes indsats, men der var også dem, der gik skridtet videre og med koncerter, udstillinger, kagesalg, loppemarkeder osv. osv. sørgede for, at mange skæppede noget ekstra i indsamlingsbøsserne. Også SOS Børnebyernes lokalgrupper har været meget aktive og stået for en række lokale arrangementer og indsamlinger. Til alle jer, der gav, og til alle jer, der fik andre til at give: TAK! Uden jer kunne vi ikke hjælpe. SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


Preisch

Heldigvis overvinder nogle familier de dårlige odds og bliver i stand til at tage sig af deres børn igen.

Hvorfor flytter de tilbage? n Enkelte SOS-børn flytter tilbage til deres

biologiske familier, selv om børnene egentlig boede i en SOS-børneby. ”Nogle faddere er bekymrede over, at enkelte børn flytter tilbage til en familie, som i første omgang ikke har kunnet tage sig af dem, men der er jo i virkeligheden tale om en meget lykkelig udvikling,” forklarer Mette Amtoft, der er serviceleder i SOS Børnebyerne. ”Alle børn bør vokse op i en familie – helst deres egen, men det kan desværre ikke altid

lade sig gøre. Men hvis familien nu overvinder de udfordringer, de havde, og igen bliver i stand til at tage sig af barnet, så er det selvfølgelig en god ting, at et barn igen får muligheden for at vokse op sammen med sine nærmeste,” siger Mette Amtoft. SOS Børnebyernes arbejde tager altid udgangspunkt i, hvad der er det bedste for det enkelte barn, og det sker i et tæt samarbejde med barnets eventuelle familie og de sociale myndigheder.

Nye navne-etiketter n Du kan stadig købe selvklæbende nav-

neetiketter hos SOS Børnebyerne, og de har også fået nyt udseende. Brug dem til at sætte i f.eks. bøger og på breve og vis, at du støtter SOS Børnebyerne. Et ark med 28 etiketter koster 25 kroner og kan bestilles på www.sos-borneby.dk

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

9


De unge vender tilbage for at hjælpe

”Hvor er dine sko? Løb ind og få dine sko på.” Nathalie Nozile kan huske fra sin egen barndom, hvordan hendes egen SOS-mor altid sørgede for, at ingen børn løb barfodede rundt på de stenede stier i børnebyen i Port-au-Prince. I dag er hun et af de tidligere SOS-børn, der for en stund er vendt hjem for at hjælpe, hvor de kan n Nathalie er tilbage i hus nummer 18, hvor hun selv voksede op. Hun bor ikke længere i SOS-børnebyen i Haitis hovedstad, men læser i stedet jura på universitetet i Florida. Men noget i den 25-årige kvinde bød hende at tage tilbage til Haiti, som stadig ligger i ruiner

10

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


Haiti

Mange børn kræver mange årvågne voksne. Nathalie hjælper til, hvor hun kan i børnebyen.

Fakta

Jordskælvet i Haiti Den 12. januar sidst på eftermiddagen blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv, der havde sit epicenter lige ud for hovedstaden Port-au-Prince. Jordskælvet havde en styrke på 7,0 på Richter-skalaen og ødelagde bygninger, veje og infrastruktur i landet, der i forvejen var hårdt plaget af fattigdom. Mellem 200.000 og 300.000 mennesker omkom.

Haiti: Hovedstad: Port-au-Prince. Areal: 27.750 km2. Det dækker cirka en tredjedel af øen Hispaniola. Nabolandet Den Dominikanske Republik optager resten af øen. Indbyggertal: 8,9 mio. SOS Børnebyerne har arbejdet i Haiti i 30 år og startede straks efter jordskælvet et nødhjælpsprogram rettet mod børn og de allermest udsatte familier. Fokus er også på omsorg og hjælp til de børn, der er blevet alene eller væk fra deres familier. Igennem cirka 100 maduddelingssteder og 16 socialcentre, der er blevet oprettet rundt omkring i Port-auPrince hjælper SOS Børnebyerne i dag udsatte familier Line Wolf Nielsen

med at få en hverdag til at fungere igen. Både med basal fødevarehjælp, men også med opfølgende besøg, støtte og vejledning.

Nathalie elsker stadig sin SOS-mor, og er glad for, at de nu sammen kan hjælpe børnene i børnebyen.

Berører alle Nathalie har gennem årene bevaret kontakten til sin SOS-mor, som stadig regerer i hus nummer 18. Nu kan hun konstatere, at jordskælvet har givet hende en del nye søskende. For alene i hus nummer 18 bor der midlertidigt 27 børn, der også kalder Nathalies mor for mor. En lidt sjov fornemmelse. ”Mange af de nye børn har stadig en fami-

lie. Det bliver hårdt for dem at vende tilbage til deres forældre. Her kan de lege og være børn, får tre måltider om dagen og kommer i bad. Det er ikke en luksus, det er en rettighed som barn. Men for en pige, som er vant til at passe sig selv, mens mor forsøger at sælge lidt grøntsager på markedet, er jeg sikker på, at det faktisk er en stor ting,” siger Nathalie.

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

Line Wolf Nielsen

efter jordskælvet i januar. ”Jeg havde virkelig en stærk trang til at tage tilbage og hjælpe – uanset hvordan,” siger Nathalie. I begyndelsen var det umuligt for hende at komme tilbage. Lufthavnen var kun åben for nødhjælpsorganisationerne - men da den igen åbnede for almindelige fly, kunne hun endeligt rejse hjem og selv se omfanget af katastrofen. Nu hjælper hun, så godt hun kan, med at styre og fordele SOS Børnebyernes nødhjælp. Hendes engelskkundskaber i er høj kurs i det fransktalende Haiti.

11


internationalt nyt

Chile kommer sig langsomt noget til. SOS Børnebyerne iværksatte straks efter jordskælvet et hjælpeprogram rettet mod de svageste børn i børnebyernes nærområde. I alt fik knap 800 børn psykologisk traumehjælp foruden mad og lægehjælp i det omfang, det var nødvendigt i tiden efter jordskælvet. I dag eksisterer hjælpeprogrammet stadig, men har nu fokus på at hjælpe familierne til selv at kunne klare hverdagen efter jordskælvet. *Den 6. maj blev Chile igen ramt af et jordskælv, på 6,4 på Richter-skalaen. Jordskælvet i februar blev målt til 8,8.

SOS-arkiv

n Chile: Mens verdens øjne stadig var rettet mod Haiti, blev Chile ramt af et historisk stort jordskælv i februar. Langsomt vender hverdagen nu tilbage Skolerne er igen åbne omkring byen Concepcion. Men mødrene er stadig nervøse for at sende deres børn for langt væk hjemmefra, hvis nu regionen endnu engang skulle rammes af et jordskælv, som det, der den 27. februar raserede hele regionen og gjorde tusinder hjemløse. Flere bygninger i SOS Børnebyernes projekter fik materielle skader efter jordskælvet, men ingen børn eller ansatte kom

For et barn kan et jordskælv være svært at forstå. Derfor er tryghed og trøst også i fokus efter en katastrofe som den i Chile.

Familiedag over hele verden n FN: Den 15.maj var det FN’s familiedag, og

det blev fejret over hele verden – ikke mindst i de mere end 500 SOS-børnebyer. Her kender de, om nogen, betydningen af at have en familie. ”Uanset hvilken baggrund et barn har, så bør børn bo og leve i en familie, der elsker og støtter dem. Derfor hjælper vi sårbare familier til at blive sammen, og hvis det ikke lykkes, kan det komme på tale at flytte børnene ind i en børneby. Vi sætter altid det enkelte barns behov øverst,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen, der er direktør for SOS Børnebyerne i Danmark.

12

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


Den stille katastrofe n Niger: Op mod 10.000 mennesker er omfat-

Biyack

tet af SOS Børnebyernes nødhjælpsindsats i Niger, hvor hungersnød truer med at ramme halvdelen af det afrikanske lands befolkning. En fejlslagen høst og voldsom tørke har betydet, at det i forvejen sårbare land står over for en akut fødevaremangel. SOS Børnebyerne i Niger arbejder i Tahouaregionen, hvor tørken har været hårdest. Udover egentlig fødevarehjælp vil børn og familier også kunne få lægehjælp. Oprettelsen af kornbanker vil også være en del af hjælpeprogrammet. Kornbanker opkøber billigt korn og lagrer det til dårlige tider, hvor befolkningen så køber kornet tilbage igen til tilsvarende lave priser. Der findes i dag to børnebyer i Niger.

Finanskrisen kaster stadig skygger over udsatte familier n Verden: Mens vi herhjemme diskuterer om

finanskrisen er slut eller bare er på standby, så er dens konsekvenser stadig meget virkelige ude omkring i verden. Det ser man i statistikkerne, hvor den vanskelige situation, som mange familier er i, træder tydeligt frem. Mange har mistet deres job, har færre penge, flere familier oplever misbrug og vold. Her er nogle helt aktuelle konsekvenser af krisen:

Mexico: Pigerne trækkes ud af skolen for at sparre penge. Der er nu otte procent færre piger i forhold til drenge i skolerne end før krisen. Rumænien: Flere og flere familier beder om at få deres børn anbragt uden for hjemmet. Elfenbenskysten: Forældre har ikke råd til at sende deres børn i skole. Der er 14 procent færre børn af en årgang, der nu starter i skole.

Neelemann

Familier verden over har mærket konsekvenserne af den globale økonomiske krise.

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

13


Line Grove Hermansen

frivillige i peru

I flere år har lokalgrupper i hele landet samlet ind til en ny SOS-børneby til Perus børn. Husene er opkaldt efter de områder, hvor frivillige har samlet ind til opførelsen, så i dag løber forældreløse børn ud og ind af døren i ”Casa Jutlandia”, ”Casa Guldborgsund”, ”Casa Selandia” og ”Casa Islas Danesas”.

Perus børn i nyt ”dansk” hjem

n SOS-børnebyen ligger højt i Andesbjergene i byen Ayacucho, der i flere årtier var hårdt ramt af kampene mellem oprørsgruppen Den Lysende Sti og regeringstropper. Man regner med, at over halvdelen af alle børn i området lever i ekstrem fattigdom. ”De børn, hvis biologiske forældre af den ene eller anden grund ikke kan være hos dem, skal ikke bare have dækket deres basale behov. De skal opleve, at de er elsket. De skal have et trygt hjem, en mor og en familie,” sagde SOS Børnebyernes internationale præsident Helmut Kutin under den officielle indvielse, der for mange af børnene var deres første rigtige fest. Efter indvielsen var de danske frivillige

14

inviteret til frokost med SOS-familierne, og de kom også rundt og så det forebyggende arbejde, SOS Børnebyerne står for i området. ”Jeg talte med den SOS-mor, som var i det hus, hvor jeg spiste. Stemningen var bare så god; det er utroligt, at en kvinde kan give de børn så meget. Og da vi takkede hende for det store arbejde, sagde hun bare, at hun jo også selv havde fået en familie,” fortæller Bente Jacobsen, SOS-frivillig fra Gribskov, som deltog. De frivillige, som rejste for egen regning, tog efter indvielsen videre og besøgte det peruvianske højland, blandt andet inkabyen Machu Pichu, samt andre SOS-børnebyer.

Fakta

Fakta om børn i Peru Peru har 28 mio. indbyggere og har de senere år oplevet stor fremgang og vækst. Men i nogle regioner, og særligt for de mest udsatte børn, er situationen fortsat kritisk. Man regner med, at omkring 3,8 mio. peruanere lever i ekstrem fattigdom, heraf er 2,1 mio. børn.

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

Line Grove Hermansen

22 danske SOS-frivillige indviede tidligere i år den børneby for forældreløse og sårbare børn i Peru, de i flere år har været med til at samle ind til


frivillige i peru

Indsatsen uden for børnebyen n Udover selve børnebyen, der har plads til

117 børn, arbejder SOS Børnebyerne i Ayacucho også med at forebygge, at børn bliver forældreløse. I 22 små socialcentre rundt om i byen støtter SOS Børnebyerne sårbare familier, så de bedre kan tage sig af deres børn. Nancy Martinez er leder af hele indsatsen – både socialcentre og børneby. For med socialcentrene som det ene ben i arbejdet, og SOS-børnebyen som det andet kan SOS Børnebyerne tage udgangspunkt i det enkelte barns behov. ”Der er rigtig god sammenhæng mellem de forskellige områder, vi arbejder med. F.eks. kan SOS-mødrene fra børnebyen holde oplæg

i socialcentrene om børns rettigheder og god ernæring,” fortæller Nancy Martinez. Fokus er hele tiden på at forbedre vilkårene for familierne, så de kan tage sig af deres egne børn. Socialcentrene arbejder sammen med øvrige organisationer og myndigheder i området. Indsatsen går blandt andet ud på at sikre, at familierne kender deres rettigheder og er registreret officielt af myndighederne. Det giver bedre adgang til sundhedsydelser, uddannelse osv. Desuden skaber SOS Børnebyerne netværk af små lokalkomiteer og tilbyder forskellige former for uddannelse til de sårbare familier.

Line Grove Hermansen

Tryghed i hverdagen n Maribel er bare fire år. Hun bor i en lille hytte hos sin næsten blinde bedstemor. Maribel har aldrig kendt sin far, og moderen er psykisk syg og forsvinder flere uger af gangen. Her står Maribel i families køkken, der består af et bålsted og et halvtag over gårsdagens gryde med bønner. Maribel kommer hver dag i SOS Børnebyernes socialcenter, hvor der ligger en børnehave. Her får hun mad og omsorg, men socialarbejdere forsøger at få moderen til at modtage behandling. SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

15


Gymnastikbørnene fra Flying Superkids turnerer Danmark og verden rundt med deres show. Showet skal flot og professionelt, men børnene skal have det sjovt samtidigt.

Flyvende superbørn hjælper børn Benhård disciplin og leg er lige vigtigt hos Flying Superkids. Hvis man vil være god, skal man øve sig. Men det skal også være sjovt, mens man gør det, lyder mantraet n ”Så drenge, ind på række. Nu skal vi lave vejrmøller. Nej, husk de stærke arme. Ja sådan, meget bedre. Flot!” Træningen er i gang på Gymnastikgården ved Århus, hvor Flying Superkids holder til. I øjeblikket er begyndertræningen i gang for drengene. Måske er der kommende flyvende superbørn i mellem. I hvert fald holder trænerne godt øje med de mest talentfulde gymnastikbørn. Måske bliver de en del af det gymnastikhold, der hvert år optræder for tusindvis af mennesker i både Danmark og udlandet. Udover flot gymnastik, gøgl og dans synger gymnastikbørnene også. De har blandt andet lavet en sang, ”SOS”, der støtter SOS Børnebyerne. "Jeg kan godt lide, at det er barnet, der er i fokus hos SOS Børnebyerne. Det er jo ikke barnets skyld, at der er krig eller naturkatastrofer. Børnene skal have lov til at være børn, fortæller lederen af Flying Superkids," Lars Godbersen.

16

Støtten til SOS Børnebyerne startede for år tilbage, da grundlæggeren af Flying Superkids, Uwe Godbersen fik sympati for organisationens arbejde. Siden har sønnen Lars Godbersen ført samarbejdet videre. Når de tager på opvisningsrejser i udlandet, forsøger han at give børnene en anden oplevelse. Da de for eksempel var i Dubai, var det vigtigt for ham at børnene forstod, at Dubai ikke kun er luksushoteller og grønne golfbaner. Det er også mange arbejdere fra Indien og Pakistan, der lever i fattigdom. ”Jeg håber, at børnene og de unge får en holdning til det. Jeg vil gerne give dem muligheden for at få indsigt i, hvordan børn lever i andre lande,” siger han.

Fakta

Flying Superkids: • 400 børn går til gymnastik på Gymnastikgården. • 50 børn er med i bruttotruppen omkring Flying Superkids. • 70 forestillinger om året i ind- og udland. Mød SOS Børnebyerne og Flying Superkids rundt om i landet, når Flying Superkids tager på sommerturne. Læs mere på www.flyingsuperkids.com

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010


bliv fadder

Hele verden – fælles udseende

Flying Superkids

Sansoni

n SOS Børnebyerne arbejder i 132 lande, hvor organisationen i hvert enkelt land er lokalt funderet. Det giver stort engagement og ejerskab, men har i SOS Børnebyernes 60 års levetid også betydet, at de enkelte lande selv har udviklet deres eget udseende. Og det kan være upraktisk i en globaliseret verden, f.eks. hvis internationale virksomheder gerne vil indgå samarbejde. Med de store krav til en effektiv, stærk organisa-

tion, som de store globale udfordringer for sårbare børn og en ambitiøs strategi giver, har SOS Børnebyerne valgt at få et mere ensartet udtryk over hele verden. Så nu kan alle SOS-lande, fra Burundi til Bolivia over Indien og Danmark, fået fælles logo og materialer, der kan downloades fra en fælles server. Det er nemt og betyder blandt andet, at du nemmere kan genkende SOS Børnebyerne, hvis du rejser i udlandet.

!

”Jeg vil gerne hjælpe ved at tilmelde mig som...”

Fadder for et SOS-barn (200 kr. pr. md.)

Fadder for en SOS-børneby (150 kr. pr. md.)

Jeg ønsker at blive fadder:

SOS-medlem (75 kr. pr. md.)

Barnets køn:

Der hvor behovet er størst Dreng Afrika

Latinamerika Pige

Asien Europa Har ingen betydning Navn:

Telefon:

Gade:

Postnr./by:

E-mail:

Cpr.nr.:

Ja tak, SOS Børnebyerne må gerne kontakte mig på e-mail. Tilmeld din støtte til Betalingsservice (beløbet overføres hver den 1. i måneden), dermed sparer vi administration. Tilmelder du dig ikke, sender vi dig girokort. Banknavn: Reg.nr.:

Kontonr.:

Hvis du angiver personlige oplysninger, anbefaler vi, at du sender kuponen i en lukket konvolut. Adressen fremgår bag på bladet. Du kan også tilmelde dig online på www.sos-borneby.dk Som fadder accepterer jeg, at al information om mit fadderbarn er fortrolig og beskyttet af personoplysningsloven. Jeg må derfor ikke offentliggøre, eller på anden måde videregive, information om – og billeder af – barnet til nogen tredje part. Dato: SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

Underskrift:

17


Amerikavej 15 C, 2. sal DK-1756 København V

Porto

Sansoni


SOS Børnebyerne i Danmark Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Bestyrelsen Formand Bjørn Bogason Fhv. vicedirektør Næstformand Jess Myrthu Seniorpartner, kommunikationsrådgiver Stig Andersen Direktør Hanne Høiberg Redaktør Esther Jensen Restauratør, SOS-frivillig i Holstebro Lars Ole Kornum Direktør Charlotte Gøtzsche Programmør, SOS-frivillig i Silkeborg Lisbet Lykke Sørensen Grafiker, SOS-frivillig i Gribskov Peter Völker Vicegeneralsekretær, SOS-Kinderdorf International Inge Lise Wilhjelm Lærer, SOS-frivillig i Ledøje-Smørum SOS Børnebyernes bestyrelse er ulønnet

Udgiver SOS Børnebyerne i Danmark Amerikavej 15 C, 2. sal 1756 København V

”Det er vigtigt for VELUX Fondene at samarbejde med en organisation, der har sikret sig et godt kendskab til de familier, som de hjælper og arbejder med, sådan at det sikres, at pengene kommer til at gøre den største nytte.” Direktør Kjeld Juel Petersen, VELUX Fondene

En lille hjælp gør ofte en stor forskel VELUX Fondene har sammen med SOS Børnebyerne i fællesskab opstartet et mikrolegat projekt. Her får sårbare og forældreløse børn og unge muligheden for at få et mindre legat, der kan hjælpe dem med at rykke skridtet nærmere en tryggere fremtid.

Tlf.: 33 73 02 33 giro nr. 8 03 24 40 E-mail: info@sos-borneby.dk www.sos-borneby.dk Telefon og kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.30 Fredag kl. 9.00 – 15.00

Ansvarshavende Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør Redaktion Line Grove Hermansen, kommunikationschef Thomas Schytz Larsen, kommunikationsmedarbejder

SOS Børnebyerne Nr. 2 / 2010

Billedpolitik SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene så vidt muligt. Børnene skal have lov at være anonyme. Det betyder blandt andet, at vi ikke forbinder navn med billede, så man kan genkende barnet. Fotos og navne kan derfor være ændrede. SOS Børnebyernes regler er i overensstemmelse med EU’s regler om databeskyttelse.

Design og produktion Esben Bregninge Design Color Print A/S Oplag: 96.000

19


VM i fodbold

Wittmann

Børnene fra Cape Town kan være nogle af dem, der nu får gavn af danske fodboldstøvler.

TV 2 samler støvler ind til Sydafrika Under VM-slutrunden i fodbold samler TV 2 og SOS Børnebyerne fodboldstøvler ind til fodbold-spillende børn i Sydafrika. ”Indsamlingsbolde”, hvor du kan aflevere støvlerne, kan du finde i København, Århus, Odense og Aalborg n Fra 11. juni til 11. juli spilles der VM i Sydafrika. Men der spilles fodbold året rundt. Overalt, hvor der er plads. Af børn i alle aldre og i alle dele af verden. Mange af dem mangler dog fodboldstøvler, og derfor samler TV 2 og SOS Børnebyerne fodboldstøvler ind under VM-slutrunden under sloganet ”STØT med STØVLER”.

Indsamlingen foregår fire steder i Danmark i indsamlingscontainere udformet som store fodbolde. Indsamlingsboldene er placeret i Århus, Odense og Aalborg midtby, mens man i København skal ned på Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset for at aflevere sine brugte fodboldstøvler. Det er i øvrigt også på Kvæsthusmolen, at TV 2 har VM-studie og holder fodboldfest under VM. ”På TV 2 vil vi meget gerne støtte en god sag, og fodboldstøvler til Sydafrika var en helt oplagt mulighed i forbindelse med VM. Formålet er fantastisk, og jeg håber, at rigtig mange danskere vil tage deres egne og deres børns brugte fodboldstøvler og smide dem i en af indsamlingsboldene,” siger TV 2s sportschef Frederik Lauesen. Der findes i dag otte børnebyer i Sydafrika, og der bliver spillet fodbold i dem alle sammen.

SOS nyt  

SOS Børnebyernes kvartalsmagasin

SOS nyt  

SOS Børnebyernes kvartalsmagasin

Advertisement