__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Schäferhunden

Nr. 3 2019


Innhold HS leder .......................................................................................... HS info............................................................................................ Redaktøren...................................................................................... NM IGP og SL .............................................................................. Avd. Møre og Romsdal ................................................................. Tillitsvalgte og avdelinger.............................................................

side 3 side 5-8 side 14 side 16-36 side 37-40 side 43

Utgivelsesplan Schäferhunden 2019: april juni oktober desember

Vi minner om

MIMI- prisen som avdelingene kan søke om. Pokalen har påskriften “oppdretter med omsorg for klubb og fellesskap” og deles ut av hovedstyret etter innstilling fra avdelingene, til oppdretter som har gjort en innsats i sin avdeling for å bringe sine valpekjøpere inn i et aktivt medlemskap i klubben. Prisen overrekes avdelingen på representantskapsmøtet for videreformidling til vinnerne.

Annonsepriser: 1/1 2.000,- helår 8.000,- 1/2 1.000,- helår 4.000,- 1/4 700,- helår 2.800,Tillegg for nettpubilsering for avdelinger + 500,Kun nettpublisering for avdelinger 1.000, Helårsannonse + web banner kommersielle annonser 1/1 side + weblink 13.000,1/2 side + weblink 8.000,Kun weblink

5.000,-

Tillegg for bakside på tidsskriftet (kun for helårsannonsører) + 5.000,-

2

Klubbens adresse er: Norsk Schäferhund Klub c/o Arne Kristianstuen Åsheimvn. 4 1461 Lørenskog


NORSK SCHÄFERHUND KLUBS TIDSSKRIFT Nr. 3 - 2019 - 94 årgang Utgiver: Norsk Schäferhund Klub Stiftet 7 mars 1922 Redaksjon: Annett Bäck Redaksjonell info: Stoff til redaksjonen kan sendes på mail til: redaktor@norskschaeferhund.com Tekst sendes i word, bruk times new roman skrift strl. 10. Bilder sendes i jpg eller tff format ca 1 Mb. Disse sendes i egen mail med bildetekst. Total maks 16 Mb, pr mail. Eller legges i dropbox. Redaksjonen frasier seg ansvar for opplysninger og stavefeil i innsendte annonser. Vi forbeholder oss rett til å forkorte innsendte brev og atrikler. Abonnementspriser: Kr. 400,-/år - Utland Kr. 450,-/år

HS leder Vil starte med og takke alle medhjelpere under årets Norsk vinner og NM i lydighet for et fantastisk vel gjennomført arrangement. Til tross for at godværet glimret med sitt fravær store deler av helgen, så satte ikke dette en demper for verken innsats eller humør. En stor takk også til alle deltakere for en meget sportslig og profesjonell holdning. Kan også meddele at selve arrangementet gikk i balanse med tanke på økonomi. Vi arbeider hele tiden med og utvikle våre arrangementet. Nytt for året var at vi la ut små filmsnutter fra selve arrangementet på klubbens Facebook side, slik at de som ikke kunne overvære selve arrangementet kunne få ta del i det. Resultater ble også publisert meget raskt. Dette ble godt mottatt og noe vi kan bygge videre på. Bilder og reportasjer kommer i tradisjons tro i julenummeret. IGP NM ble i år avholdt i Trøndelag med Avd. Nordenfjelske som teknisk arrangør. En stor takk til avdelingen for et meget proft og vel gjennomført mesterskap som var et NM verdig. Man kunne selvsagt ha ønsket seg større deltager antall, men kvaliteten på ekvipasjene var upåklagelig. Tilskuere fikk bevitne hundesport på høyt nivå og deltagere som viste meget god sportsånd. Arrangementet er godt dokumentert i dette bladet. HS benytter anledningen til å gratulere årets Norgesmester Ingrid Austad med hunden Holly som verdige vinnere. Gratulerer til Norske eiere og oppdrettere som deltatt på SSM, HAS og på Siegershau. På grunn av alvorlig sykdom hos hunder over hele landet så har avdelinger måtte kanslere/flytte mange arrangement. Vi krysser alle fingrene for at dette går over, slik at vi igjen kan komme i gang med trening og konkurranser med vår trofaste følgesvenn.

Geir

Betalingsinfo: Kasserer Lisbeth Kvinge hs_kasserer@norskschaeferhund.com Konto: 7874.05.75030 utenlandsbetalinger: IBAN NO5978740575030 BIC: DNBANOKKXXX Org nr. 983 992 811 Alle innbetalinger vedr. medlems-kontigent skal til Norsk Kennel Klub Fremside: Norgesmestere IGP Ingrid Austad med Holly v. Hessenstein. Foto av Trond Selnes

3


A 39,1 % 32,8 % 38,0 % 34,5 % 0,0 % 38,8 % 0,0 %

Ant. D Ant. E Ant Fri 4 0 51 7 1 38 3 1 35 6 0 37 1 1 1 3 1 35 0 0 0

Schäferhund (Import) År Ant. røntget Ant. A 2017 64 25 2018 58 19 2019 50 19 (2018 NH) 55 19 (2018 LH) 3 0 (2019 NH) 49 19 (2019 LH) 1 0 Ant. C 9 12 11 12 0 10 1

A 45,5 % 59,1 % 31,0 % 31,1 % 18,2 % 8,6 %

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri 2014 22 10 8 2 2 0 18 2015 22 13 5 2 1 1 18 2016 42 13 13 14 1 1 26 2017 45 14 15 5 10 1 29 2018 55 10 22 19 2 2 16 2019 35 3 16 11 5 0 7

Ant. B 26 19 16 18 1 16 0

A 35,7 % 37,5 % 28,8 % 38,9 % 24,8 % 23,1 %

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D Ant. E Ant Fri 2014 387 138 125 76 41 7 263 2015 355 133 118 55 38 11 251 2016 313 90 125 60 29 9 215 2017 314 122 111 58 20 3 233 2018 254 63 95 66 25 5 158 2019 251 58 99 75 17 2 157

HD-statistikk frem tom 15.09.

C 9,1 % 9,1 % 33,3 % 11,1 % 34,5 % 31,4 %

C 19,6 % 15,5 % 19,2 % 18,5 % 26,0 % 29,9 %

D 9,1 % 4,5 % 2,4 % 22,2 % 3,6 % 14,3 %

D 10,6 % 10,7 % 9,3 % 6,4 % 9,8 % 6,8 %

B C D 40,6 % 14,1 % 6,3 % 32,8 % 20,7 % 12,1 % 32,0 % 22,0 % 6,0 % 32,7 % 21,8 % 10,9 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 32,7 % 20,4 % 6,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

B 36,4 % 22,7 % 31,0 % 33,3 % 40,0 % 45,7 %

B 32,3 % 33,2 % 33,2 % 35,4 % 37,4 % 39,4 %

E 0,0 % 1,7 % 2,0 % 0,0 % 33,3 % 2,0 % 0,0 %

E 0,0 % 4,5 % 2,4 % 2,2 % 3,6 % 0,0 %

E 1,8 % 3,1 % 2,9 % 1,0 % 2,0 % 0,8 %

A og B Godkjent 79,7 % 93,8 % 65,5 % 86,2 % 70,0 % 92,0 % T.o.m 15.09 67,3 % 89,1 % 33,3 % 33,3 % 71,4 % 91,8 % 0,0 % 100,0 %

A og B Godkjent 81,8 % 91,0 % 81,8 % 90,9 % 61,9 % 95,3 % 64,4 % 75,5 % 58,2 % 92,7 % 54,3 % 85,7 % T.o.m 15.09

A og B Godkjent Merknad 68,0 % 87,6 % 70,7 % 86,2 % 68,7 % 81,2 % 74,3 % 92,8 % 62,2 % 88,2 % 62,5 % 92,4 % T.o.m 15.09

HD Statistikk 2014 - 15.09.2019

5


AD-statistikk frem tom 15.09.2019 Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget 0 1 2 2014 343 297 21 8 2015 333 286 27 10 2016 300 247 26 11 2017 306 258 27 7 2018 242 212 13 4 2019 242 209 16 3

3 17 10 16 14 13 14

0 86,6 % 85,9 % 82,3 % 84,3 % 87,6 % 86,4 %

1 6,1 % 8,1 % 8,7 % 8,8 % 5,4 % 6,6 %

2 2,3 % 3,0 % 3,7 % 2,3 % 1,7 % 1,2 %

3 5,0 % 3,0 % 5,3 % 4,6 % 5,4 % 5,8 %

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget 0 1 2014 22 17 5 2015 22 21 0 2016 41 36 3 2017 44 33 4 2018 58 43 8 2019 35 28 2

2 0 1 2 1 3 3

3 0 0 0 6 4 2

0 77,3 % 95,5 % 87,8 % 75,0 % 74,1 % 80,0 %

1 22,7 % 0,0 % 7,3 % 9,1 % 13,8 % 5,7 %

2 0,0 % 4,5 % 4,9 % 2,3 % 5,2 % 8,6 %

3 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 6,9 % 5,7 %

Schäferhund (Import) År Ant. røntget 2014 63 2015 50 2016 81 2017 64 2018 58 2019 49

2 2 3 4 5 4 3

3 2 2 5 4 1 1

0 87,3 % 80,0 % 77,8 % 71,9 % 84,5 % 85,7 %

1 6,3 % 10,0 % 11,1 % 14,1 % 6,9 % 6,1 %

2 3,2 % 6,0 % 4,9 % 7,8 % 6,9 % 6,1 %

3 3,2 % 4,0 % 6,2 % 6,3 % 1,7 % 2,0 %

0 55 40 63 46 49 42

1 4 5 9 9 4 3

Norsk Schäfervinner HS ønsker å gi en hyllest til de som oppnådd tittelen i “NSV” i henhold til vårt reglement. Vi ønsker derfor å opprette en profil på disse hundene, slik at de kan fremheves og ta imot den hyllest de fortjener. Det er et sterkt ønske fra vår del at dere sender inn navn på deres hund som mottatt tittelen, sammen med bilde av hunden. Slik at vi får registrert de på hjemmesiden, i tidsskriftet og på Facebook siden. I fremtiden er det ønskelig at dere sender inn resultater og bilder så kjapt som mulig, av deres nye titulerte hunder, slik at vi kan være på banen tidlig med å gi fortjent hyllest. Med sportslig hilsen HS

Zupra´s Perle Fotograf: Line Tiller Christensen

6


Circular Letter to all WUSV Member Clubs Ladies and Gentlemen: According to the regulations of the Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. a successful character test is required for dogs who were born from July 01st, 2017 on if they are supposed to be used for breeding. The same applies for these dogs if they are supposed to be presented at a breed survey and a breed show. In order to grant you enough time for the implementation of the scheme for character testing the SV stipulated a transitional period provided that the dogs affected shall only take part in breed shows in Germany but are not supposed to be used for breeding in our country. All dogs who were born before July 01st, 2020 are admitted to SV breed shows in Germany. For breed surveys in Germany a successful character test is also required for dogs who were born from July 01st, 2017 on. For breed surveys in your country the SV Board of Directors also granted a transitional period that applies for dogs who were born before July 01st, 2020 and who are admitted to be presented on the occasion of a breed survey. However, for dogs who will be born from July 01st, 2020 on the SV will also require a successful character test for breed surveys abroad. Please kindly inform your members that along with the certificates for breed surveys also a certificate of a successful character test will have to be submitted for all dogs born from July 01st, 2020 on. In case of doubt please do not hesitate to contact us again. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anschreiben an alle WUSV-Vereine Sehr geehrte Damen und Herren, die Ordnungen des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. schreiben vor, dass Hunde ab Wurftag 1.7.2017 über eine Wesensbeurteilung verfügen müssen, um zur Zucht verwendet werden zu können. Ebenso ist für solche Hunde die Wesensbeurteilung Voraussetzung für die Teilnahme an der Körung und der Zuchtschau. Damit Sie in Ihren Ländern genügend Zeit haben, die Wesensbeurteilung zu installieren, hat der SV festgelegt, Ihnen eine Übergangszeit einzuräumen, sofern der Hund nicht in Deutschland zur Zucht eingesetzt wird, sondern nur an Zuchtschauen teilnehmen möchte. Alle Hunde, die vor dem 1.7.2020 geboren sind, können ohne Einschränkung an SV-Zuchtschauen in Deutschland teilnehmen. Für die Körung in Deutschland ist die Wesensbeurteilung ebenfalls für alle Hunde Pflicht, die ab 1.7.2017 geboren sind. Für die Körung in Ihrem eigenen Land hat der SV-Vorstand ebenfalls eine Übergangszeit eingeräumt. Auch hier können Hunde teilnehmen, die vor dem 1.7.2020 geboren sind. Ab Wurftag 1.7.2020 wird der SV jedoch die Wesensbeurteilung auch bei der ausländischen Körung fordern. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Mitglieder auch darüber zu informieren, dass mit den Nachweisen für die Körung für Hunde ab Wurftag 1.7.2020 auch der Nachweis einer zuvor abgelegten Wesensbeurteilung erbracht werden muss. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. With kind regards / Mit freundlichen Grüßen Anne Fath -

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. Hauptgeschäftsstelle Tel.: (0821) 74 00 2 - 13 Fax: (0821) 74 00 2 - 9913 Internet: www.schaeferhunde.de E-Mail: annefath@schaeferhunde.de

________________________________________________

7


Ladies and Gentlemen: Please be informed that time and time again, and very much to our regret, the processing of breed survey documents from abroad is delayed because the documents provided are not complete and thus entail correspondence which otherwise could have been avoided. In order to facilitate the administrative handling of breed surveys from abroad we shall proceed as follows from now on: 1. The complete documents shall be passed on to the SV by the national club where the breed survey took place. We will then assume that the documents presented were verified by the hosting club and will consider the official presentation by the club as a confirmation of the examinations and breed shows from the respective countries. 2. In order to ensure a trouble-free process the following complete documents shall be submitted for each participating dog: * Original Pedigree * Companion Dog Test (BH) * IPO1 respectively IGP1 examination * Recognized stud-rating (youth class, young dog class, working dog class) * Verifications of a stud-rating in the „open classes“ (older than 24 months without trial certificate) shall only be recognized by the SV if obtained under an SV judge. CACIB shows hosted abroad in terms of the intermediate classes shall not be recognized for breed surveys. * Recognized HD diagnosis respectively stamp on the pedigree * Recognized ED diagnosis respectively stamp on the pedigree Please kindly understand that we will have to return the entire documents for breed surveys for all dogs involved to the hosting club in case that the papers provided turn out to be incomplete. 3. Documents that we receive from third parties shall immediately be returned to the club in charge without prior verification. In the interest of a smooth and timely processing of breed survey documents we would like to thank you in advance for your kind attention and for your support in terms of the above mentioned items. We will also inform the breed survey judges that the examination documents shall from now on only be submitted to the SV by the hosting clubs. Thank you very much for understanding. In case of doubt please contact us at any time.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Bearbeitung der Körungen aus dem Ausland verzögert sich die abschließende Bearbeitung der Körungen leider immer wieder, da die Unterlagen bei der Einreichung unvollständig sind und so eine vermeidbare Korrespondenz anfällt. Um die Bearbeitung der Körungen aus dem Ausland zu vereinfachen, werden wir in Zukunft wie folgt vorgehen: 1. Die kompletten Körunterlagen werden über den durchführenden Verein eingesandt. Wir gehen dann davon aus, dass die Unterlagen vereinseitig geprüft wurden und sehen diese offizielle Einsendung als Bestätigung über die Prüfungen und Zuchtschauen aus dem jeweiligen Land. 2. Um eine reibungslose Bearbeitung zu gewährleisten, müssen für jeden Hund folgende Unterlagen vollständig eingereicht werden: * Original-Ahnentafel * BH-Prüfung I* PO1 bzw. IGP1-Prüfung * Anerkannte Zuchtbewertung (Jugendklasse, Junghundklasse, Gebrauchshundeklasse) * Nachweise über eine Zuchtbewertung in der „Offenen Klasse“ (älter als 24 Monate ohne Ausbildungskennzeichen) werden SV-seitig nur anerkannt, wenn sie unter einem SV-Richter absolviert wurden. CACIB-Schauen aus dem Ausland mit den Zwischenklassen werden für die Körung nicht anerkannt. * Anerkannter HD-Befund bzw. Stempel auf der Ahnentafel * Anerkannter ED-Befund bzw. Stempel auf der Ahnentafel

8


Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die gesamten Körunterlagen unbearbeitet an den Verein zurückreichen müssen, sollten die Nachweise nicht bei allen Hunden komplett sein. 3. Unterlagen, die nicht von dem zuständigen Verein eingeschickt werden, müssen wir umgehend und ungeprüft an den Verein schicken. Im Interesse einer schnellen und zeitnahen Bearbeitung der Körungen bedanken wir uns im Voraus für die Beachtung der vorgenannten Punkte sowie Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit. Unsererseits werden wir auch die amtierenden Körmeister darüber informieren, dass die Unterlagen zukünftig nur über den Verein eingereicht werden können. Wir danken für Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen Hartmut Setecki Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. - Hauptgeschäftsstelle – Sachbearbeiterin: Brigitte Elges Tel.: (0821) 74 00 2 - 57 Fax: (0821) 74 00 2 - 9957 Internet: www.schaeferhunde.de E-Mail: brigitteelges@schaeferhunde.de ________________________________________________

Zupra´s Perle Fotograf: Line Tiller Christensen

9


HS fikk mandat fra representantskapet 2019 til å utarbeide ny organisasjonsstruktur som følge av at Hovedavlsrådet ble vedtatt nedlagt. Vi ønsker med dette å dele noen av våre tanker/ideer med våre medlemmer.

NSchK organisasjonskart

NschK organisasjonskart

Representantskapsmøte

REVISOR

VALGKOMITEEN

ORDENSRÅD

DU

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Avlsansv

Bruksansv

2 stk Vara

Styremedlem

Hvor av 1 er Ungdomsansv

Sekretariat

Utdanning (dommer og instruktører)

PR/ Webmaster/

Redaktør

NSchK organisasjonskart

NschK organisasjonskart

Leder

Nestleder

Kasserer

PR/ Webmaster/ Redaktør

Sekretær

Avlsansv

Sekretariat

Bruksansv

Styremedlem

2 stk Vara Hvor av 1 er Ungdomsansv

Utdanning (dommer og instruktører)

10


Etiske retningslinjer Etikk Innen hundesporten har vi etiske regler som gjelder for hund, hundehold, avl og oppdrett, men ingen regler for menneskene (medlemmene) i klubben, annet enn god norsk folkeskikk. NschK HS arbeider nå med å sette opp egne regler for dette som skal gjelde for alle som er involvert i klubben vår. Etikk i Norsk Schäferhund Klub – En troverdig hundesport for alle Norsk Schäferhund Klub skal være et hyggelig sted å være hvor ingen skal føle seg fornærmet, mobbet, ekskludert eller nedverdigende behandlet. Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hunden har som en del av vår historie og samfunnsnytte. Omsorg og velferd for hunden som individ skal prege all vår virksomhet. I schäferhundmiljøet er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger. Vår holdning og imøtekommenhet kan være avgjørende for om noen velger å bli i klubben eller ikke. Med bakgrunn i dette ønsker HS i NSchK etablert noen etiske retningslinjer for å skape klare og positive rammer for alle som er med i klubben. Nedenfor finnes utkast til retningslinjer som tydeliggjør hva Norsk Schäferhund Klub står for og hva vi tar avstand fra. Disse er som følger: • Retningslinjer mot trakassering • Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i NSchK Hvis du har vært utsatt for noe eller kjenner til forhold som ikke er akseptable, kan det noen ganger være lettere å henvende seg til en uavhengig person eller instans. Dersom du har vært utsatt for noe som utvilsomt er et lovbrudd, vil det være hensiktsmessig å vurdere om saken bør anmeldes direkte til politiet uten å gå via NSchK først. Retningslinjer mot trakassering Formål Bakgrunnen for at vi nå ønsker å etablere regler mot trakassering i schäferhundklubben, er at det nå er på tide at alle som er involvert i klubben skal føle seg velkomne og trygge, og at schäferhundklubben skal være en arena hvor alle tar tydelig avstand fra enhver form for trakassering. Trakassering er en atferd som krenker en person, og som kan være knyttet til kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, funksjonshemming, legning eller alder. Hva er trakassering? Eksempler på trakassering kan være fordømmelse eller nedsettende omtale av grupper, mennesker og dyr. Det kan også være et spørsmål om usynliggjøring eller tilbakehold av informasjon basert på ønske om å diskriminere en tredjepart. Trakassering gjør at en person eller gruppe føler seg fornærmet, truet, krenket eller mishandlet. Hensikten med dette verktøyet er å kunne opptre forebyggende og være veiledende for hvordan vi forholder oss til hverandre på en måte som styrker bildet av schäferhunden som en sunn livsstil og moderne sport der fellesskapet er en kjerneverdi. Reglene gjelder for alle hundeeiere og medlemmer som er involvert i schäferhundklubben – formelt eller uformelt. Tilnærming Schäferhundklubben skal tilby et kameratslig og trygt sosialt miljø der alle føler seg trygge og blir sett. Vår tilnærming til hverandre skal være preget av respekt for hverandres forskjeller og meninger. I klubben aksepteres ingen former for trakassering. Ingen skal behøve å kjenne seg fornærmet, mobbet eller oppleve seg utestengt hverken på grunnlag av kjønn, etnisitet, utseende, mening eller seksuell legning. Alle må hjelpe til med å forebygge trakassering gjennom å sterkt ta avstand fra slike handlinger og støtte den eller de som har blitt utsatt for dem. Det er alltid de voksnes ansvar å gripe inn dersom man avdekker slike handlinger mot barn/ungdom. Etiske retningslinjer for medlemmer og tillitsvalgte og aktive i NSchK 1. Jeg er en del av Norsk Schäferhund Klub. Vi har alle et ansvar for hvordan vi snakker om sporten vår i offentlig sammenheng, inkludert sosiale medier. Hvordan vi opptrer og hvordan vi snakker om klubben, er avgjørende for hvordan schäferhundklubben oppfattes. Det er god lojalitet å ville at fellesskapet skal lykkes. 2. Jeg tar ansvar og handler. Vi må alle reagere, handle og ta ansvar for eventuelle brudd på våre retningslinjer. Ved «selv å praktisere det vi forkynner», bidrar vi til NSchKs troverdighet, hvilket er en forutsetning for en attraktiv klubb. Vi må også ta ansvar, respektere våre rammevilkår og handle ærlig og korrekt på en slik måte at det vi alltid gjør, gjør oss fortjent til den tillit schäferhundklubben er avhengig av. 3. Jeg deler min kunnskap. Gjennom å dele og spre vår kunnskap, både internt og eksternt, bidrar vi til et åpent læringsklima som gagner hele hundesporten. Kunnskapsoverføring er en viktig del av vår virksomhet. Det handler om å gi tilbakemeldinger både internt og til våre aktive, og kommunisere våre beslutninger. Med et åpent klima menes også at vi skal gi rom for alle involverte til å ha rom og en stemme til å være med å påvirke den videre utviklingen av sporten.

11


4. Jeg respekterer de beslutninger som er gjort. Vi trenger ikke alltid å være enige i de beslutninger som fattes, men vi må forholde oss til dem med respekt. Dette betyr at vi skal være konstruktive, skaffe til veie fakta før vi uttaler oss i spesifikke saker, og ikke handle i affekt når vi framfører våre meninger til kolleger og aktive. Vi bør alltid informere hverandre om de beslutningene som tas. Samtidig må også alle påse at opplysninger om saker, kolleger e.l. gitt i fortrolighet, ikke blir brakt videre. 5. Jeg bidrar til å skape et godt miljø. Gjør ditt beste for å ha en positiv atferd og uttrykksform. Vis respekt og toleranse for andres meninger og synspunkter. Det er et mål at alle skal bidra med positive tilbakemeldinger. Alle har ansvar for hverandre og deres trivsel. 6. Jeg gjør hva jeg kan for at vi skal bli flere i Schäferhundklubben. Jeg er en del av Norsk Schäferhund Klub og tar ansvar og handler gjennom å sette hundens trivsel i sentrum, dele min kunnskap, respektere de beslutninger som tas, og gjøre det jeg kan for at sporten kan vokse i kvalitet og omfang. I hundesporten er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger. Vår holdning og imøtekommenhet kan være avgjørende for om noen velger å bli i hundesporten eller ikke. Vi må alle jobbe for å tiltrekke oss nye interessenter og for å beholde våre aktive gjennom å være gode ambassadører for sporten.

Vi i Kennel Katsuko er strålende fornøyd med vårt oppstartsår. Sammen har vi reist rundt i hele Skandinavia, stilt hund, og heiet på våre schæferhundvenner. Neste år satser vi enda litt hardere, og kjører på med to nye kull allerede til vinteren. Vil du være med å trene RIK, stille hund, eller rett og slett ha det gøy og sosialt med schæferen? Kontakt oss angående kommende valpekull: Christopher Andersen 94971452 Aina & Jarle Nordahl 99466596

12


redaktør Blad nr. 3 inneholder fremst NM. For at bladet skal være variabelt, så er vi avhening av at medlemmer og avdelinger sender inn referat, resultat bilder m.m. De fleste av årets største arrangementer er allerede avholdt. Gjennstår gjør NM i sporhund, som avd. Romerike med LL Alme tar seg av. Lykke til for de som arrangerer og starter der. Høsten har blitt stert preget av den “mystiske hundesykdomen” som isolert mangen hundeeiere fra sine vanliga rutiner, og aktiviteter. Hverken deltakere i FCI VM IGP eller Laget i IGP Nordisk Mesterskap fikk muligghet å starte for NKK. Så dette har bredt seg ut både over våre familjehunder og for konkurransehunder. Pr. idag har i alle fall NKK bestemt seg at noen aktiviteter kan gjennopptas, men viser til rekommendasjoner som de sendt ut til alle hundefolk. Ta hensyn og vær forsiktig. Ta hensyn er vel noe alle og enhver kunne bli flinkere til. For tiden sparkes det over en lav-sko både til høye og venstre. Ikke så nøye hva man treffer med sine sparker, eller hvordan man gjør det. Her må folk gå inn i seg selv og tenke NØYE over hva de faktisk driver på med.

Annett

dr baddaky drbaddaky.no

Omega-3 EPA og DHA av høy kvalitet. Rask forbedring av hud og pels, økt nyrefunksjon og stimulering av immunforsvar. Godt for leddene.

S IN C E

Pels

14

Hud

Klør

Ledd

Nyrer

Immunsystemet


ABCD

Hva har hunden din gjort i dag? På farten med Canosan® Leke ”hent pinnen”, hundesport, jakt og lange gåturer er kun noe av det du og hunden din kan gjøre sammen. Det er naturlig at hunden får større eller mindre slitasje med alderen, og det kan gi ubehag og bevegelsesproblemer. Dessverre forveksler altfor mange hundeeiere symptomene med at hunden bare har blitt eldre og kanskje lit latere.

Canosan® er et leddtilskudd som inneholder GLME – ekstrakt fra grønnleppet musling med naturlige glukosaminoglukaner. Disse omdannes til stoffer som forekommer naturlig i hundens kropp, som en del av leddbrusken

- også for katter

www.canosan.no & finn nærmeste forhandler Canosan® er et kosttilskudd spesielt utviklet til å understøtte den normale funksjon i leddbrusk, leddkapsler, sener og leddbånd. 15


NM IGP og SL 2019 NM komiteen har bestått av Annett Bäck, Hilde Vegsund, Geir Flønes, Odd Skar, Catharina Asphaug, Toril Persen, Ingvild S. Eggan og Tonje A. Rygh. Etter en turbulent start fikk vi til slutt arbeidsro, og kunne også etterhvert se at NM forberedelsene begynte å ta form, og se bra ut. Vi hadde flere arbeidsmøter, og kommuniserte også via en messengergruppe, der vi kunne gjennomgå alle forberedelsene. Tusen, tusen takk til vår som alltid eminente støttekomitee som servert mat og drikke gjennom hele stevnet. Ingen trengte å savne noe som helst i vår kafeteria. Takk til Heidrun som åpnet stevnet med sin Hartangerfele, og til formann Roger som sang nasjonalsangen. Vil også rose HELE Team Nordenfjeldske. Her stiller kreti og pleti opp når vi har stor stevne. Det organiseres, ryddes, rigges, pyntes, bakes og grilles. Mange hadde også benyttet seg av muligheten for å overnatte med campingvogn på plassen. Så her var det bålpanne, grilling og sosialt samvær både før stevnedagene og etter. Uten disse har vi IKKE kunnet avvikle et så flott arrangement, med en så utrulig fin ramme. Helt enormt!! Dommere for NM var invitert Dieter-Horst Träger fra Tyskland og Gunnar Aagesen fra Norge. Begge disse dømte med stødig hånd og godt humør. Figuranter var Andreas Volle på korte programmet og Zharif Hamzic på det lange. Begge med strålende prestasjoner, og de så til å få det absolutt rettferdig ovenfor alle hundene, så som seg bør. Vi er veldig fornøyde med våre valg!! Godt jobba, alle sammen. Dessverre ønsket ingen av de som kvalifisiert seg til VM for året å dra til Italia. Synd. Men vi som var tilstede i Trondheim fikk se mange gode prestasjoner og flotte ekvipasjer. Gratulerer ril alle deltakere. Foto av vår stevnefotograf Berit Roaldseth og av Trond Selnes. Annett Bäck Stevneleder IGP 3 Ingrid Austad med Holly v. Hessenstein

97

93

93

283

CERT

IGP 3 Besfort Xhafa med Bayaz av Bergsprekken

95

94

92

281

CERT

IGP 3 Trond Otter Johansen med Brigaden´s Joker

98

91

91

280

CERT

IGP 3 Pål Helgesen med Sniffer´s Zhot

96

89

90

275

CERT

IGP 3 Maiken Borgersen med Brigaden´s Frost

90

90

91

271

IGP 3 An-Magrit Galåen med Bad Boy av Heldenhaft

96

89

80

265

IGP 3 Gjermund Andersen med Usco v.s. Scalindjo

95

83

85

263

IGP 3 Roar Kjønstad med Niquila´s Dovre IGP 3 Morten Veening med Uzzo v. Scalindjo

83

87

82

252

80

84

72

236

IGP 3 Anette Tobiassen med Amazing Zenta av Heldenhaft

80

53

75

208

IGP 3 Atle Mathisen med Vaktas Erax

Trukket

SL 3 Ole Martin Nymoen med Trollhead´s Lupano

79

65

144

IGP 1 Ole Martin Nymoen med Finika´s Mira

76

stoppet

-

IGP 1 Silje F Nyhagen med Cressi av Heldenhaft

16

Trukket


Innmarsj, loddtrekking og veterinĂŚrbesiktning

17


NM i IPG 2019 ble et meget godt arrangement arrangert av Nsch avd Nordenfjelske. Det var gode forhold både på spormarkene og banen var velorganisert fra start til mål. Godt jobba avd Nordenfjelske! Det var 13 deltagere totalt, 12 deltagere på NM og en deltager IPG 1. Det var en hyggelig gjeng deltagere med et godt samhold, godt humør og god sportsånd. Gratulerer så mye til dere alle fra oss i HBU! Det var hele 7 hunder med poengsum over 260 poeng som er kravet for VM billett. Ingen av deltagerne som hadde over 260 poeng hadde mulighet for å dra til VM i Italia 2019, og takket dermed NEI til å dra. Derfor blir det ingen deltagere med Norsk flagg på brystet på WM 2019 i Italia. Leder HBU Rolf Arne Syversen

Spor legges

Spordommer Gunnar viser avstandskommando til kyr og kalver

Pål

18


Ole Martin

Roar

Maiken

Anette

An-Magrit

Roar

Besfort

Gjermund

19


Trond Otter

Ingrid

Trond Otter Morten

Besfort

20


Trond Otter

Joker Gjermund Ingrid

PĂĽl

Maiken

Maiken

21


Roar

Ole Martin

Besfort

Bayaz

Bad Boy

An-Magrit

An-Magrit 22


Kurzer Bericht, bzw meine Eindrücke zur WM Quali in Trondheim. Ich habe wunderschöne Tage in Trondheim verbringen dürfen. Es begann schon mit dem freundlichen Kontakt zu dem „guten Geist der Veranstaltung, Annett Bäck. Sie hat alles perfekt vorbereitet, vom Flug bis zu den Prüfungsunterlagen. Am Veranstaltungsgelände angekommen, begrüßten mich so viele nette Menschen. Am Vorabend des Wettkampfes saßen wir dann draußen in großer Runde und grillten und führten interessante Gespräche. Beeindruckend schön war es für mich, dass die Mitglieder aus der Ausstellungsbereich sich mit den Mitgliedern aus dem Leistungsbereich sehr gut ausgetauscht haben. Dann wurde zeitnah mir der Herrichtung des Vorführplatzes begonnen (anbringen der vorgeschriebenen Markierungen usw). Danach erfolgten die Probeschutzdienste mir den beiden Helfern, Andreas und Zharif. Beide Helfer zeigten eine sportliche und sehr faire Arbeit. An den darauffolgen Wettkampftagen sahen wir überwiegend gut ausgebildete Hunde, von sehr guter Qualität. Auch der der Kommersabend verlief sehr harmonisch. Insgesamt war es eine super Veranstaltung auf einem hervorragenden Veranstaltungsgelände. Ich wünsche den Hundeführern, die sich für die WM qualifiziert haben, viel Spaß und Glück in Modena. Viele Grüße Horst-Dieter Träger Kort rapport, og mine inntrykk av Norgesmesterskapet i Trondheim. Jeg fikk tilbringe fantastiske dager i Trondheim. Det startet med den vennlige kontakten til “Den gode ånd” av arrangementet, Annett Bäck. Hun hadd forberedt alt perfekt, fra flyturen til stevnedokumentene. Ved ankomst til arrangementstedet, var det så mange hyggelige mennesker som hilste på meg. Etter invigelseseremonien satt vi ute i en stor gruppe og grillet og hadde interessante diskusjoner. Det var imponerende hyggelig for meg at medlemmene fra utstillingssiden hadde en veldig god tone og samhold med medlemmene fra brukssiden. Dagen etter, begynte vi med gjennomgang av banen. Etter bedømmelsen ble det prøvehund der jeg fikk se arbeidet utført til de to figurantene Andreas og Zharif. Begge hjelperne viste et sportslig og veldig rettferdig arbeid. På konkurransedagene så vi stort sett godt trente hunder, av veldig god kvalitet. Også kamerataften var veldig koselig. Alt i alt var det et flott arrangement og en utmerket begivenhet. Jeg ønsker hundeførerne, som har kvalifisert seg til verdensmesterskapet, mye moro og hell i Modena. Vennlig hilsen Horst-Dieter Träger

Morten

Anette

23


Figurantene Andreas Volle og Zharif Hamzic

Anette

24


Morten

Roar

25


Gjermund

An-Magrit

26


Maiken

27


28


PÃ¥l

29


Trond Otter

30


Besfort

31


Ingrid

32


33


34


35


36


Norsk Schäferhund Klub Møre og Romsdal Kristiansund, 22. – 23.06.2019

Catharina Asphaug, Strand Janne, Strand Jorunn, Jakobsli

Valpeskue og FCI utstilling Dommer: Jørgensen, René

Beste Valp LH Pepzy Av Theahagen

Valpeskue Schäferhund Normalhår 4 - 6 måneder tispe

FCI utstilling - Schäferhund Normalhår

ML1 Romi’s Yhr, (IPO2 AK(DE)19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal - N UCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle)(w), E: Tove Anita Berget Ersvik, Kristiansund N

Ex1 CK Ingodds Russel (AD BH IPO2 Duran Von Team Hühnegrab - BH IPO1 AD Ingodds Twister) (w), E: Bente Bjerkestrand, Frei

ML2 Ingodds Vezzna (IPO2 Willas Vom Suentelstein - BH N UCH Ingodds Essina)(w), E: Marit Langlo, Ørskog

Unghundklasse hannhund

Åpen klasse hannhund

Beste Valp NH Romi’s Yhr Schäferhund Langhår 6 - 9 måneder tispe

Ex1 CK Lothe Av Theahagen (IPO2 BH AD Xabo Vom Osterberger-Land - Farah Von Pallas Av Theahagen)(w), E: Kenneth Samskott

ML1 Pepzy Av Theahagen (IPO2 Willas Vom Suentelstein - Farah Von Pallas Av Theahagen)(w), E: Bjørn Pettersen, Melhus ML2 Sjetnehagen’s Enjya (N UCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson - N UCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara)(w), E: Tina Ytrevik O:

37


Brukshundklasse hannhund

Ex 1 CK Team Cayira Tirill (IPO3 Mark Vom Pendler - Gildewangen’s Jezzi), E: Geir Wikstrøm, Unni Wikstrøm Ex 2 Ingodds Qarmenzzina (IPO3 Groovy Di Casa Massarelli - C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina)(w), Jorun Kristin Volden Hoem, Lars Hoem Åpen klasse tispe

Ex CK BH AD IPO1 Ingodds Kondor (BH AD IPO3 Gary Vom Hühnegrab - C.I.B. N SE UCH BH IPO1 Ingodds Qwissel)(w), E: Trond Elvheim, Liv Brækstad Evjen Beste hannhundklasse 1 BHK Cert BH AD IPO1 Ingodds Kondor 2 BHK Res. Cert Lothe Av Theahagen 3 BHK Ingodds Russel Juniorklasse tispe

Ex 1 CK Ulvebo’s Hevita (SE UCH IPO3 Baggio Von Juvenisty - BH AD Ulvebo’s Bonita)(w), E: Tove Hestmark, Ståle Sivertsen, Utskarpen Ex 2 Zupra’s Qween (SCHH3 Conbhairean Uno Chamona’s Wimse)(w), E: Odd Inge Christensen, Trondheim Brukshundklasse tispe

Ex 1 Ozaka Av Theahagen (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - AD BH Inka Av Theahagen)(w), E: Bjørn Bye, Orkanger Unghundklasse tispe

Ex 1 BH AD IPO1 Ingodds Lisanne (IPO1 Adel Von Edelweiss - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w), E: Sigrun Haugen, Liv Brækstad Evjen, Hovin I Gauldal

38


Championklasse tispe

Schäferhund Langhår Juniorklasse tispe

Ex 1 CK BH N UCH Ingodds Essina (IPO3 BH AD Desperados Vom Pendler - C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina)(w), E: Marit Langlo, Ørskog

Ex 1 Ingodds Scala (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - BH SL1 Ingodds Ulla)(w), E: Berit Neuenkirchen, Frei

Beste tispeklasse 1 BTK Cert Team Cayira Tirill 2 BTK. BH N UCH Ingodds Essina 3 BTK Res. Cert Ulvebo’s Hevita

Ex 2 N’pallaz Av Theahagen (BH AD IPO1 N UCH Team Cayira Hercules - Farah Von Pallas Av Theahagen)(w), E: Marit Kristine Samskott Unghundklasse tispe

Best i Rasen og Best i Motsatt Kjønn BIR Team Cayira Tirill BIM BH AD IPO1 Ingodds Kondor

Ex 1 CK Haffranz Av Quantos (Jadovar Åssy NORD UCH IPO1 BH DKV-15’16 NORDV-15’16 Hira Av Quantos)(w), E: Marit Kristine Samskott Åpen klasse tispe

Oppdretterklasse 1. HP Kennel Ingodd, E: Liv Brækstad Evjen, Trondheim

Ex 1 CK Ingodds Lara (IPO1 Adel Von Edelweiss -

39


BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w), E: Linda Merethe Haugen, Hovin I Gauldal Ex 2 Zupra’s Qikki (SCHH3 Conbhairean Uno Chamona’s Wimse)(w), E: Ann Iren Gundersen, Odd Inge Christensen Ex 3 Ulme Av Quantos (IPO1 AD BH Kaspar Von Tronje - AD BH IPO2 DK UCH Vanta Av Quantos) (w), E: Bjørn Pettersen, Melhus Beste tispeklasse 1 BTK Ingodds Lara 2 BTK Cert Haffranz Av Quantos

Best i Rasen Valp Romi´s Yhr

40

BIR Langhår Ingodds Lara


Yobaro´s Shadow

Zupra´s Perle

41


42


HOVEDSTYRET OG KOMITEER: HOVEDSTYRET Leder Nestleder HBU leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Flønes Rune Gundersen Rolf Syversen Jon-Harald Nymoen Lisbeth Kvinge Arne Kristianstuen Tommy Oftedal Christopher Andersen

Avd. Nordenfjeldske Avd. Fredrikstad Avd. Romerike Avd. Romerike Avd. Romerike Avd. Oslo Avd. Rogaland Avd. Romerike

459 04 107 976 98 477 913 54 635 958 86 017 936 40 351 922 88 482 990 86 948 949 71 452

hs_leder@norskschaeferhund.com rune.gundersen@ncc.no hbu_leder@norskschaeferhund.com hs_sekretaer@norskschaeferhund.com hs_kasserer@norskschaeferhund.com akr5@online.no tommyoftedal@hotmail.com chrizand@online.no

Medhjelpere for medlemsregistret Lisbeth Kvinge - l-kvin@online.no Mailadresser som er avlsrelatert - har_leder@norskschaeferhund.com - har_sekretariat@norskschaeferhund.com Klubbens adresse: Norsk Schäferhundklub, c/o Arne Kristianstuen, Åsheimvn. 4, 1461 Lørenskog

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET - hbu_leder@norskschaeferhund.com

Rolf Syversen Avd. Romerike 913 54 635 Kari Strande Avd. Romerike 934 21 097 Zarif Hamzik Avd. Romerike 480 84 681

ORDENSRÅDET DISIPLINÆRUTVALGET Liv Evjen Avd. Nordenfjeldske 997 18 130 Arne Kristianstuen Avd. Oslo 922 88 482 Rolf Mangerud Avd. Romerike 928 43 969 Knut Brekke Avd. Oslo 412 78 839 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 Arvid Strømsvik Avd. Rogaland 908 48 415 VALGKOMITE Adr: Liv Evjen, Fagerheim alle 81 b, 7040 Trondheim Svein Nilsen Avd. Indre Østfold 464 31 339 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 e-post: liv.evjen@online.no Odd Brattøy Avd. Møre og Romsdal 478 35 861 REVISORER Magne Henne Avd. Grenland 995 05 212 Revisor Knut Brekke Avd. Oslo 950 21 749 Vara Toril Bjerke Avd. Indre Østfold 905 18 039

AVDELINGENS ADRESSER: Avd. Agder Postboks 4568 4673 Kristiansund Tlf: 47 94 25 59 Kto: 5081 08 29289

Avd. Halden Postboks 61 1790 Tistedal Tlf. 922 96 804 Kto: 103 07 77150

Avd. Arendal Postboks 66 4852 Færvik Tlf. 952 99 577/997 49 250 Kto: 2800 10 28563

Avd. Hallingdal c/o Trine Lunde Gallebergvn. 180 3070 Sande i Vestfold Tlf. 478 25 980 Kto: 2351 20 86659

Avd. Bergen Postboks 6 5258 Blomsterdalen sekretaerschaferbergen@gmail.com Tlf. 913 71 231 Avd. Finnmark Postboks 2274 9508 Alta Tlf. 78 44 06 45 Kto: 4901 25 05328 Avd. Fredrikstad Opalveien 14 1639 Gml. Fredrikstad Tlf: 957 75 544 Kto: 6105 06 32880 Avd. Grenland v/Inger Kristiansen Langstadsgt. Sør 38 A 3725 Telemark Tlf. 35 52 24 72/970 60 603 Kto: 2670 08 00988

Avd. Indre Østfold c/o Svein Nilsen Plogveien 12 1809 Askim Tlf. 464 31 339 Kto: 0532 08 97868

Kto: 2003 20 72551 Avd. Oslo c/o Lise Ulleberg Kirkemo Rovenvn. 426 1900 Fetsund Tlf: 907 26 450 Kto: 0530 40 37107

Avd. Kongsberg c/o Hans Petter Karlsen Edwin wadds vei 11 3610 Kongsberg Mobil: 93212651 Kto: 2291 31 04130

Avd. Rogaland Postboks 61 4301 Sandnes Tlf. 957 07 348/918 87 345 Kto: 0530 51 21461

Avd. Harstad og omegn c/o Rita Skogvoll Skoleveien 4 9407 Harstad Kto: 4750.59.84575

Avd. Moss-Vestby Krokstrandveien 2 1555 Son Tlf. 913 91 911

Avd. Haugaland Frakkagjerdvegen 12 B 5563 Førdesfjorden Tlf. 91638730 /92081884 Kto: 3520 62 04433

Avd. Møre og Romsdal Postboks 47 6529 Frei Tlf. 930 87 327 8 Kto: 0530 30 04884

Avd. Hedmark Postboks 147 2301 Hamar Tlf. 480 04 848 Kto: 1800 28 34800

Avd. Nordenfjeldske Postboks 37 Klett 7083 Leinstrand Tlf. 917 60 353 Kto: 8601 35 12061

Avd. Helgeland Postboks 3016 8603 Mo i Rana Tlf. 75 13 16 75 Kto: 4516 13 51052

Avd. Oppland c/o Kjersti Bjørklund Lars Jordes veg 2 2615 Lillehammer Tlf. 957 69 232

Avd. Romerike c/o Anette Tobiassen Kløfterhagen 39 C 1067 Osl0 Tlf. 950 85 215 Kto: 1321.15.56204 Avd. Sarpsborg Postboks 67 1701 Sarpsborg Tlf. 416 55 795/970 81 890 Kto: 0531 16 15426 Avd. Tromsø og Omegn Postboks 2475 9272 Tromsø Tlf. 77 65 00 05 Kto 4705 20 78050 LL Alme Avd. Romerike LL Kværna Avd. Agder

43


Avsender: NschK v/Arne Kristianstuen, Åsheimvn. 4, 1461 Lørenskog

Profile for Blatt Gruppen AS

Norsk Schäferhunden Klub blad. Nr 3. 2019  

Norsk Schäferhunden Klub blad. Nr 3. 2019

Norsk Schäferhunden Klub blad. Nr 3. 2019  

Norsk Schäferhunden Klub blad. Nr 3. 2019

Profile for sorum
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded