SCHÄFERHUNDEN NR.2-2019

Page 1

Schäferhunden

Nr. 2 2019


Innhold HS leder .......................................................................................... HAR´s sekretariat info.................................................................. Ungdomsarbeide............................................................................ HBU info ........................................................................................ Redaktøren...................................................................................... Avd Bergen..................................................................................... Avd. Grenland - Hundens dag..................................................... Avd. Oslo......... ............................................................................... Avd. Fredrikstad .......................... ................................................ Avd. Nordenfjeldske....................................................................... Tillitsvalgte og avdelinger.............................................................

side 3 side 5-8 side 9 side 13 side 14 side 16-19 side 21 side 22-24 side 26-33 side 35-49 side 51

Vi minner om

MIMI- prisen som avdelingene kan søke om. Pokalen har påskriften “oppdretter med omsorg for klubb og fellesskap” og deles ut av hovedstyret etter innstilling fra avdelingene, til oppdretter som har gjort en innsats i sin avdeling for å bringe sine valpekjøpere inn i et aktivt medlemskap i klubben. Prisen overrekes avdelingen på representantskapsmøtet for videreformidling til vinnerne.

Annonsepriser: 1/1 2.000,- helår 8.000,- 1/2 1.000,- helår 4.000,- 1/4 700,- helår 2.800,Tillegg for nettpubilsering for avdelinger + 500,Kun nettpublisering for avdelinger 1.000, Helårsannonse + web banner kommersielle annonser 1/1 side + weblink 13.000,1/2 side + weblink 8.000,Kun weblink

5.000,-

Tillegg for bakside på tidsskriftet (kun for helårsannonsører) + 5.000,-

2

Utgivelsesplan Schäferhunden 2019: april juni oktober desember

Klubbens adresse er: Norsk Schäferhund Klub c/o Arne Kristianstuen Åsheimvn. 4 1476 Rasta


NORSK SCHÄFERHUND KLUBS TIDSSKRIFT Nr. 2 - 2019 - 94 årgang Utgiver: Norsk Schäferhund Klub Stiftet 7 mars 1922 Redaksjon: Annett Bäck Redaksjonell info: Stoff til redaksjonen kan sendes på mail til: redaktor@norskschaeferhund.com Tekst sendes i word, bruk times new roman skrift strl. 10. Bilder sendes i jpg eller tff format ca 1 Mb. Disse sendes i egen mail med bildetekst. Total maks 16 Mb, pr mail. Eller legges i dropbox. Redaksjonen frasier seg ansvar for opplysninger og stavefeil i innsendte annonser. Vi forbeholder oss rett til å forkorte innsendte brev og atrikler.

HS leder juni 2019 Sesongen er godt i gang rundt om i landet og det meldes om økning i deltagelse hos de fleste arrangører. Dette lover godt for årets store høydepunkter som er Norsk vinner, NM i lydighet og NM IGP/SL. Mere info rundt disse arrangementene finner dere på klubbens hjemmeside. Arbeidet med 100 års jubileet og de punktene vedrørende promotering av rase og klubb er i startfasen og HS kommer til å legge ned mye tid og arbeid etter Norsk Vinner og NM i lydighet på disse viktige sakene. Vi har også klart og få på plass et HAR Sekretariat som vil være oppe og gå i løpet av kort tid slik at vi kan holde den servicegraden vi ønsker ovenfor våre oppdrettere og medlemmer. Mere info rundt HAR Sekretariat finner dere i bladet. Ungdomsarbeidet er også under videreutvikling. Ny skipper på skuta er Christopher Andersen som allerede har kommet med mange gode tanker og ideer på hvordan vi både bør og skal arbeide videre med ungdommen slik at de blir aktive i vår klubb og med vår rase. Christopher planlegger også å dra på en «studietur» til Danmark for å besøke våre Schæfervenner og deres ungdomsleir. Mere informasjon finner dere i bladet og selvsagt kommer det mye informasjon på vår hjemmeside etter hvert som den nye strukturen begynner å sette seg. Når det gjelder hjemmesiden så er vi smertelig klar over at det er et stort behov for å strukturere opp siden bedre samt rydde opp masse av innholdet som ligger ute. Vi er godt i gang med «rydde» prosessen. Hovedstyret benytter anledningen til og ønske dere alle en fantastisk sommer. Ser fram imot og møte MANGE av dere på Maura i sommer. Enten som deltager på Norsk Vinner/NM i lydighet eller som publikum.

Geir

Abonnementspriser: Kr. 400,-/år - Utland Kr. 450,-/år Betalingsinfo: Kasserer Lisbeth Kvinge hs_kasserer@norskschaeferhund.com Konto: 7874.05.75030 utenlandsbetalinger: IBAN NO5978740575030 BIC: DNBANOKKXXX Org nr. 983 992 811 MVA Alle innbetalinger vedr. medlems-kontigent skal til Norsk Kennel Klub

3hAR´s SEKRETARIAT INFO

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. rø. Ant. A Ant. B Ant. C 2014 387 138 125 76 2015 355 133 118 55 2016 313 90 125 60 2017 314 122 111 58 2018 254 63 95 66 2019 154 32 66 45

Ant. D 2 1 1 10 2 3

Ant. D 41 38 29 20 25 10

Ant. E 0 1 1 1 2 0

Ant. E 7 11 9 3 5 1

Ant Fri 51 38 18 37 1 18 0

Ant Fri 18 18 26 29 32 14

Ant Fri 263 251 215 233 158 98

A 39,1 % 32,8 % 34,6 % 34,5 % 0,0 % 36,0 % 0,0 %

A 45,5 % 59,1 % 31,0 % 31,1 % 18,2 % 8,0 %

A 35,7 % 37,5 % 28,8 % 38,9 % 24,8 % 20,8 %

B 40,6 % 32,8 % 34,6 % 32,7 % 33,3 % 36,0 % 0,0 %

B 36,4 % 22,7 % 31,0 % 33,3 % 40,0 % 48,0 %

B 32,3 % 33,2 % 33,2 % 35,4 % 37,4 % 42,9 %

C 14,1 % 20,7 % 23,1 % 21,8 % 0,0 % 20,0 % 100,0 %

C 9,1 % 9,1 % 33,3 % 11,1 % 34,5 % 32,0 %

C 19,6 % 15,5 % 19,2 % 18,5 % 26,0 % 29,2 %

D 6,3 % 12,1 % 7,7 % 10,9 % 33,3 % 8,0 % 0,0 %

D 9,1 % 4,5 % 2,4 % 22,2 % 3,6 % 12,0 %

D 10,6 % 10,7 % 9,3 % 6,4 % 9,8 % 6,5 %

E 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %

E 0,0 % 4,5 % 2,4 % 2,2 % 3,6 % 0,0 %

E 1,8 % 3,1 % 2,9 % 1,0 % 2,0 % 0,6 %

A og B 79,7 % 65,5 % 69,2 % 67,3 % 33,3 % 72,0 % 0,0 %

A og B 81,8 % 81,8 % 61,9 % 64,4 % 58,2 % 56,0 %

A og B 68,0 % 70,7 % 68,7 % 74,3 % 62,2 % 63,6 %

Godkjent 93,8 % 86,2 % 92,3 % 89,1 % 33,3 % 92,0 % 100,0 %

Godkjent 91,0 % 90,9 % 95,3 % 75,5 % 92,7 % 88,0 %

Godkjent 87,6 % 86,2 % 81,2 % 92,8 % 88,2 % 92,9 %

HD statistikk t.o.m 10.06.2019

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. rø. Ant. A Ant. B Ant. C 2014 22 10 8 2 2015 22 13 5 2 2016 42 13 13 14 2017 45 14 15 5 2018 55 10 22 19 2019 25 2 12 8

Ant. E 0 1 0 0 1 0 0

Ant. B 26 19 9 18 1 9 0

Ant. D 4 7 2 6 1 2 0

Ant. A 25 19 9 19 0 9 0

Ant. C 9 12 6 12 0 5 1

Schäferhund (Import) År Ant. rø. 2017 64 2018 58 2019 26 (2018 NH) 55 (2018 LH) 3 (2019 NH) 25 (2019 LH) 1

5


6 2 2 3 4 5 4 1

Schäferhund (Import) År Ant. røntget 2014 63 2015 50 2016 81 2017 64 2018 58 2019 27 1 4 5 9 9 4 2

2 0 1 2 1 3 3

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget 0 1 2014 22 17 5 2015 22 21 0 2016 41 36 3 2017 44 33 4 2018 58 43 8 2019 23 17 2

0 55 40 63 46 49 23

2 8 10 11 7 4 1

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget 0 1 2014 343 297 21 2015 333 286 27 2016 300 247 26 2017 306 258 27 2018 242 212 13 2019 153 130 11

AD statistikk t.o.m 10.06.2019

3 2 2 5 4 1 1

3 0 0 0 6 4 1

3 17 10 16 14 13 11

0 87,3 % 80,0 % 77,8 % 71,9 % 84,5 % 85,2 %

0 77,3 % 95,5 % 87,8 % 75,0 % 74,1 % 73,9 %

0 86,6 % 85,9 % 82,3 % 84,3 % 87,6 % 85,0 %

1 6,3 % 10,0 % 11,1 % 14,1 % 6,9 % 7,4 %

1 22,7 % 0,0 % 7,3 % 9,1 % 13,8 % 8,7 %

1 6,1 % 8,1 % 8,7 % 8,8 % 5,4 % 7,2 %

2 3,2 % 6,0 % 4,9 % 7,8 % 6,9 % 3,7 %

2 0,0 % 4,5 % 4,9 % 2,3 % 5,2 % 13,0 %

2 2,3 % 3,0 % 3,7 % 2,3 % 1,7 % 0,7 %

3 3,2 % 4,0 % 6,2 % 6,3 % 1,7 % 3,7 %

3 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 6,9 % 4,3 %

3 5,0 % 3,0 % 5,3 % 4,6 % 5,4 % 7,2 %


Körungen aus dem Ausland / An alle WUSV-Vereine Breed Surveys abroad / to all WUSV member clubs

Dear Sir or Madam, We would like to inform you that, because of the steadily increasing costs, we have to raise the processing fee for breed surveys from abroad. We regret this but, please understand, that the efforts for breed surveys from abroad are much higher than for breed surveys from Germany. The higher fees are of concern for all breed surveys from abroad as of June 30, 2019. Also, in the future for new survey and lifetime survey the same fee will be billed; the processing fee per breed survey will be 35.- Euro for each. Please forward this information also to your members. Best regards A.Fath Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir uns gezwungen sehen, zum 01.07.2019 die Gebühren für die Bearbeitung der Körungen aus dem Ausland zu erhöhen. Wir bedauern diese Notwendigkeit, bitten aber um Ihr Verständnis, dass der Arbeitsaufwand bei Körungen aus dem Ausland wesentlich größer ist als bei Körungen aus Deutschland. Die Erhöhung der Körscheingebühren betreffen alle Körungen aus dem Ausland, die nach dem 30.06.2019 stattfinden. In Zukunft wird es nur noch eine Gebühr geben, es wird nicht mehr unterschieden zwischen Neuankörung und Wiederankörung. Die Körgebühr beträgt dann pro Hund einheitlich 35,00 €. Wir bitten Sie, diese Information auch an Ihre Mitglieder weiterzugeben. Wir danken schon heute für Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen A. Fath

7


Norsk Schäferhund Vinner (NSV) Denne tittelen kan du få på din hund dersom du har oppnådd 3 X V1 for 3 forskjellige dommere i brukshundklasse ved våre spesialutstillinger etter tysk mønster. Følgende hund har oppnådd 3 x V1 for 3 forskjellige dommere og kan derved tituleres med tittelen Norsk Schäferhund Vinner (NSV).

BH NUCH LP1 Team-Leri Emzi (PO3 AK Uso Vom Leithawald - IPO1 AK Kiami`s Fiona) eier: Elisabeth Hamre Landløpet

V1 12 august 2017 Nschkl. avd. Hedmark. Dommer: Morten Nilsen V1 2 desember 2018 Nschkl. avd. Hedmark. Dommer: Bjørn Lundberget V1 8 juni 2019. Nschkl. avd. Nordenfjeldske. Dommer: Leif Belgen

HS ønsker å informere om at vi nå har fått på plass 2 navn som skal arbeide for klubben i HAR- Sekretariat. De er i skrivende stund under opplæring og vi satser på at de er oppe og går innen kort tid. Benytter anledningen til å takke alle medlemmer for den tålmodigheten dere har vist i denne overgangsfasen. HS har definert arbeidsområdet til sekretariatet med følgende oppgaver så lang: Avlskåringer, norske og tyske Sjekke/føre/sende ut kåringspapirer. Oppdatere «Avlsgodkjente tisper/hanner» og sende til webmaster. Sende kåringer til tidsskriftet. Sende oversikt over kåringer til kåringsdommerne. Sende oversikt over tyske kåringer til Tyskland. Ta ut kåringsstatistikker Parringer/fødsler Sjekke/legge ut på valpelista. Tysk mønster utstillinger Sende premielister fra alle utstillingene etter tysk mønster til WinSis.

8


UNGDOMSARBEIDE

Hei alle medlemmer og ivrige ungdommer. Mitt navn er Christopher Andersen, medlem i avd.Romerike, og har ansvaret for ungdomsarbeidet I klubben. Målet med ungdomsarbeidet er å styrke rekruttering og kunnskap blant de yngre schæferhund-entusiaster. Det håper vi å gjøre med nøye planlagte samlinger, oppfølgning av den enkelte, og sist men ikke minst at vi har det gøy sammen. Vil også benytte sjansen til å oppfordre avdelinger til å satse mer på ungdommene. La de gå i ringen med valper, la de få prøve seg med lydighet på innlært hund, la de figurere for rutinert hund i gruppe C. Slik at de kan kjenne og føle på hvordan hundetrening virkelig er. Vi starter på Norsk Vinner i år. Der vil vi ha et opplegg for barna hver eneste dag. Invitasjon og påmelding vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og Facebook, så fort opplegget er helt klart. Påmelding vil også være mulig på plassen. Dette arrangementet er åpnet for alle barn. Det vil også bli gitt ut informasjon om samling til høsten i regi av HBU og avd. Hedmark. Her kan alle ungdommer som er medlemmer bli med. Sist, men ikke minst, vil jeg takke Bjørn Lundberget for en fantastisk innsats og engasjementet med dette prosjektet. Selv har jeg vært gjennom dette løpet, og det er meg en ære og kunne ta over etter et slikt forbilde! Spørsmål og kontakt kan gjøres via FB: Christopher Andersen

Mob: 94971452 Mail: Chrizand@online.no

9


s

14

- 26 -


s

Svenska Schäferhundklubben hälsar er hjärtligt välkomna till Svenskt Schäfermästerskap i VÅRGÅRDA

Förhandsinformation

Svenskt Schäfermästerskap 25-28 juli

URMA

DIRK GABRIEL Som domare vid årets SSM kommer den populära Dirk Gabriel. Han är medlem i SV sedan 1980. Dirk dömde senast på den tyska segrarutställningen 2015. Han har tidigare också dömt på SSM i Västerås. Dirk dömde också så sent som i höstas på utställningen i Habo Han bedriver i Tyskland en framgångsrik uppfödning under kennelnamnet vom Quartier Latin. Under SSM dömer Dirk alla vuxna tikar!

URMA

FRANK GOLDLUST är sedan 1971 medlem i den tyska schäferföreningen SV och ett par år senare blev han också ”Körmeister” Frank är också en mycket framgångsrik uppfödare under kennelnamnet Frankengold. Frank har dömt på många platser över hela världen och på segrar utställningen i Tyskland ett flertal gånger senast 2018. Han har också dömt SSM ett flertal gånger. Frank dömer alla vuxna hanar på årets SSM

SSM2019

OBSERVERA!! I år har vi också glädjen att liksom tidigare presentera Öppenklass / Övergångsklass för hundar mellan 24 - 36 mån - se regler för deltagande

Årets valpdomare

URMA

URMA

URMA

Åke Imland dömer hanar

Ann-Chatrine EdofF dömer alla långhårsvalpar

Leif Einarsson dömer tikar

Klassindelning valpar 4-6 månader • 6-9 månader • 9 -12 månader Samtliga valpdomare på årets SSM är välkända sedan flera år varför de ej behöver närmare presentation!

BOENDE www.tangahed.se

Tånga Fritid AB Box 65 447 22 Vårgårda • Mail: info@tangahed.se • Tel: +46 (0)322-624311• Fax: +46 (0)322-624211

Besök även http://schafertidningen.se för att få fler alternativ till boende och för att göra Din anmälan

VÄLKOMMEN TILL VÅRGÅRDA! - 27 -

15


12


hbu LEDER Juni 2019

Sesongen er fullt i gang i det langstrakte land, vi ønsker dere alle lykke til med trening samt prøvestart. Vi i HBU er i gang, vi har tatt for oss og snakket om hva gjør vi med skogsbruksen og hvor går vi videre. Over ferien skal vi ha fellesmøte i klubben hvor vi forventer å ha flere ting på plass. Det er fortsatt fullt mulig å sende oss noen ord om tanker, meninger og ønsker. Videre jobbes det nå med NM i lydighet som avvikles på Maura i forbindelse med Norsk Vinner 2019. Dommer her er Arild Berntsen og det blir også i år ei felles trening onsdagen. Vil annonseres på HBU siden. Sølen uka står for døren nå, vi ønsker kursleder, instruktører samt deltakere ei riktig flott kurs. Helgen 30. august – 1. september arrangeres NM i IPG. Teknisk arrangør er avd. Nordenfjeldske i Trondheim, bare å sette av helgen. Det er også åpent for IPG I og II etter kapasitet. Følg med på våre Facebook sider. Sluttelig arrangeres NM i SHP 19. oktober, teknisk arrangør er avd. Romerike lokallag Alme, atter ei helg som er verd å settes inn i kalenderen. Ønsker dere alle sammen en riktig god sommer J

Berit

13


redaktør Blad nr. 2 inneholder mye resultat, og annet som er sendt inn fra avdelinger og medlemmer. Ønsker at dere alle blir flinkere å sende inn stoff som passer i bladet. Også dette nr. vil finnes i digital versjon, enn så lenge reklamebasert, men fremtiden vil vise om dette er et konsept som vi ønsker. Pr. idag så vil dere fortsatt få trykket versjon og den digitale. Sommeren er kommet med alt hva det innebærer. Samtidlig som man ønsker å møte denne årstiden med åpne armer, så innebærer den også at man må tenke på sin firbeinde venn. Flått beskyttelse, huggorm og fremfor alt varme i bil ! Vi står nå infor flere av schäferhundens 17 mai aktiviteter. Først ut er Norsk Vinner og NM i Lydighet i Maura. Så NM i IGP og SL i Trondheim, og til slutt NM i SPH i Fredrikstad. Lykke til alle involverte. Tusen takk til alle som bidratt med stoff til dette nr.

“Ju längre man ligger i vattnet desto blötare blir man”

Annett

dr baddaky drbaddaky.no

Omega-3 EPA og DHA av høy kvalitet. Rask forbedring av hud og pels, økt nyrefunksjon og stimulering av immunforsvar. Godt for leddene.

S IN C E

Pels

14

Hud

Klør

Ledd

Nyrer

Immunsystemet


Bruk Centaura når insektene begynner å summe Insektavvisende spray til hest, hund og menneske

Hvorfor Centaura?

NYHET 400 ml

Insekter er mer enn en plage. De kan spre sykdom, forverre hudsykdommer og forårsake allergiske reaksjoner. Så enten du er rytter, veterinær, kusk, jeger eller bare friluftsmenneske så beskytter Centaura deg, hunden din og hesten din mot et brett spektrum av insekter, deriblant mygg, flått og fluer. Centaura inneholder en høy konsentrasjon av den aktive ingrediensen icaridin. Centauras behagelige, milde sammensetning er sikker for alle, også barn fra 3 års alder og alle med følsom hud. Centaura er så mild at den ikke skader lærutstyret ditt eller misfarger klærne dine. Og med sin behaglige duft og flekkfrie sammensetning gir Centaura en behagelig følelse – og holder deg insektsfri – hele dagen. Centaura er registrert for bruk på hester, hunder og mennesker og effekten er dokumentert i mange forskjellige klima og mot flere vanlige insekter. Centaura er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet i Norge (Reg.-Nr.: P-302753). Kan brukes umiddelbart før konkurranse.

L

4 24 Bruk Centaura på hesten din, hunden din og deg selv når du skal være ut – og overalt der insektene summer og begynner å stikke og bite.

Centaura virker raskt og gir deg umiddelbar beskyttelse.

ABCD Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics - finn nærmeste forhandler www.bivet.nu/no Centaura dreng hund 210x297 + 3 mm NO 2019 FINAL.indd 1

04-Apr-19 9:37:59 AM

15


Fra Avd. Bergen Resultater utstilling og valpeskue Norsk Schäferhundklub avdeling Bergen 6. april 2019 Dommer for utstilling og valpeskue var Ulrica Barck fra Sverige. For avdelingen var det et nytt og særdeles hyggelig bekjentskap. En hyggelig, positiv dame som satte stor pris på det fine, varme vårværet og sightseeing i vår vakre by. Før utstillingen startet hadde vi invitert til en uoffisiell lydighetsprøve. Marianne Solberg stilte som dommer og vinner ble Gerd Orderud med hunden Ulvebo`s Henna Ringpersonell for dagen var ringsekretær Gro Anita Tjensvold Midtvedt og skriver Lene Landsvik. I pausen var det klart for barn og hund. Dommer var Juniorhendler Maria Kinsarvik Steinsland. Hun gjorde en god jobb og delte ut pokaler til alle vinnere. Dommerreferat: Efter en något nervkittlande fredagseftermiddag och kväll med försenade flyg och en del inställda flygningar till Bergen, kom jag äntligen fram på kvällen till ett otroligt vackert landskap som dessutom bjöd på vårsol. Lördagen på avd. Bergen bestod av lydighetstävling och för min del att döma den officiella utställningen. Ett härligt mottagande med god stämning och god mat, duktiga medarbetare i och utanför ringen samt sist men inte minst-hög kvalité på hundarna gjorde dagen till en toppendag! Dessutom, sportsliga handlers med bra kondition! Välbyggda hundar, lätta att hantera samt härligt temperament och gångvilja. Nämner några som satte sig lite extra på näthinnan. BIR-valp NH blev Qoxy von Zidena, dagens BIM-valp blev hanen från 4-6 månader Rallarbos Willas vars far Rallarbos Gaston senare under dagen blev BHI samt BIM. Typfulla valpar med en fin framtid framför sig. Grattis! Vinnare av juniorklassen, Ö-Tito av Schäferborgen, en hane med härlig kraft och prägel, visar sig med en fin manke såväl i stående som i rörelse, slutade som BH2. Som sagt, vinnare i championklass samt även BIM blev en ny bekant för mig, Rallarbos Gaston. En angenäm ny bekanntskap! Välpigmenterad, välbyggd med mkt fina förhållanden. Unghundsklassen vanns av Kelly av Svebö, blev dagens BIR-vinnare. Med fin fasthet, resning och mycket harmoniska rörelser. En tik i en fin “ram”. Ett stort grattis allihop till fin jyckar! Återigen, ett stort tack för inbjudan till en mycket trevlig dag! Vill också rikta ett tack till Siv som “tog hand om” mig och dessutom gav mig en spännande sightseeing av er otroligt vackra stad Bergen! Ha en fin vår allihop, tvåbenta och fyrbenta. Lycka till med allt under året. Med vänlig hälsning Ulrica Barck

16

Dommer Ulrica Barck, ringsekretær Gro Anita Tjensvold Midtvedt og skriver Lene Landsvik.


Valpeskue 4 - 6 Måneder Hannhund ML1 HP BIM Rallarbos Willas uregw-0001, 27/10/18, Sort/Brun E: Toralf Jarle Aarak, Saudavegen 6427, Sandeid, 5585 Sandeid O: Tommy Oftedal, Petter Melhum,Tore Melhum, 4353 Klepp Stasjon (NUCH AD BH Ipo2 Rallarbos Gaston - Ipo1 kkl Rallarbos Lara) 6 - 9 Måneder Hannhund ML1 HP Xoto Av Røstadgården NO56901/18, 20/09/18, E: Hrefna Björk Jónsdóttir O: Øyvind Sæther, 2480 Koppang (IPO3 VA Xambo Vom Suentelstein - BH Lykke Av Røstadgården) 6 - 9 Måneder Tispe ML1 HP BIR Qoxy Vom Zidena NO57791/18, 02/10/18, E: Tom Jonas Bøe O: Tom Jonas Bøe, Elstad Tonje-Marie, 2890 Etnedal (KBHV15 KBHVJ15 BH AD IPO3 Skovhytten’s Matthæus - BH IPO1 Biba Av Thorarinn) ML2 HP Xtra-Fin Av Røstadgården NO56903/18, 20/09/18, E: Sæther, Øyvind O: Sæther, Øyvind, 2480 Koppang (IPO3 VA Xambo Vom Suentelstein - BH Lykke Av Røstadgården) ML3 HP Rallarbo’s Vega NO59711/18, 17/09/18, E: Amalie Erdal O: Tore Mehlum, Mehlum Petter, Oftedal Tommy, 4333 Oltedal (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - Rallarbo’s Karma) 6 - 9 Måneder Tispe langhår L1 Rallarbo’s Vanessa NO59710/18, 17/09/18, E: Torild Mobakk Sviund, Jon Ola Sviund O: Tore Mehlum, Mehlum Petter, Oftedal Tommy, 4333 Oltedal (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - Rallarbo’s Karma)

BIR og BIM Valp Normalhår

Utstillingsresultater Schäferhund normalhår Juniorklasse Hannhund EX1 CK CERT BHK2 Ø-Tito Av Schäferborgen NO49572/18, 27/05/18, E: Jan Helge Aske O: Svein-Egil Vagle, Vagle Laila, 4309 Sandnes (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - Wenke Av Schäferborgen) Unghund Klasse Hannhund EX1 CK RES.CERT BHK3 Æxo Av Schäferborgen NO44821/17, 11/04/17, E: Jan Helge Aske O: Laila Vagle, Vagle Svein-Egil, 4309 Sandnes (IPO1 AD BH Kaspar Von Tronje - N UCH AD BH IPO1 Quiquita Banana Av Locathelli) Championklasse Hannhund EX1 CK BHK1 BIM N UCH BH AD IPO2 Rallarbo’s Gaston NO41897/15, 01/05/15, E: Toralf Jarle Aarak, Saudavegen 6427, 5585 Sandeid O: Tommy Oftedal, Mehlum Petter, Mehlum Tore, 4336 Sandnes (SCHH3 Conbhairean Uno - BH AD SCHH3 Dana Vom Elzmündungsraum)

Beste hannhund

Juniorklasse Tispe EX1 CK BTK3 Lana Av Svebø NO46077/18, 14/05/18, E: Reidun Hopland, Svenn Børre Steinsland O: Steinsland, Svenn Børre, 5708 Voss (BH IPO3 AD Team Marlboro Hilton - BH IPO1 AD Cindy Av Svebø) EX2 CK BTK4 Sabrina Av Waltzygården NO43268/18, 10/04/18, E: Magne Erik Rygh, Anna-Bell Uriarte Gullaksen, Fanaveien196, 5239 Rådal O: Magne Erik Rygh, 5239 Rådal (AD BH IPO1 Chess V.D. Torenhoeve - AD BH Jenna Av Waltzygården) EX3 Skoglytrollets Chilly NO43864/18, 23/04/18, E: Siv Stokke, Ågotaskaret 49, 5267 Espeland O: Siv Stokke, 5267 Espeland (IPO1 AK17-18 18-19 IPO2 VA(DK) Team-Dika’s Dot Dk BH AD SL1 N UCH Rallarbo’s Unique)

17


Unghund Klasse Tispe EX1 CK CERT BTK1 BIR Kelly Av Svebø NO31116/18, 22/11/17, E: Svenn Børre Steinsland, Bjørn Lundberget O: Steinsland, Svenn Børre, 5708 Voss (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - Fanta Av Svebø) EX2 CK Gipsygården’s Roli DK14837/2017, 27/07/17, E: Per Gunner Landsvik O: Ånje Nilsen, 9870 Sindal, Danmark (IPO1 AK Jeff Du Schellenthal - BH AD IPO1 Hatani’s Mynne) V Latro Mundo’s Chessy NO53382/17, 06/08/17, E: Mauricio A. Vargas, Siv Stokke, Austre Åsen 8, 5306 Erdal O: Mauricio A. Vargas, 5306 Erdal (AD BH IPO1 Chess V.D. Torenhoeve - Mighty Workers Bellami)

Vinner av uoff LP

Brukshundklasse Tispe EX1 CK RES.CERT BTK2 BH IPO1 RW-17 Ice Tindra Krissy IS21708/16, 25/12/15, E: Sæther, Øyvind O: Bergsteinsdottir, Kristjana, Island (N UCH BH AD SCHH3 Giro Av Røstadgården - Kolgrimu Diesel Holm) Schäferhund Langhår Juniorklasse Hannhund EX1 Xantos Vom Freese Land SZL1777, 22/03/18, E: Jon Ola Sviund, Torild Mobakk Sviund, Snertingdalsveien 131, 2836 Biri O: Bernd Freese, 32257 Bünde, Tyskland (IPO2 Zitan Vom Repitition - IPO1 Tee-Jay Vom Freese Land) Åpen Klasse Tispe EX1 Woho’s Sheeba SE10690/2017, 17/12/16, Sort/Rødbrun E: Beatrice Andersson O: Magnus Engström, Marie-Louise Engström, 27592 Sjöbo, Sverige (IPO1 Idol Vom Diemel - SE UCH IPO1 Woho’s Easy) Barn & Hund med dommer Maria Kinsarvik Steinsland

18

Dommer Ulrica Barck


Vi arrangerte RIK prøver 30 mars 2019 i avd Bergen på Grimseid. En Sporhundprøve - ikke bestått. To Ferdselprøver - begge bestått. Dommer: Kari Meyer Myrland Dagen startet tidlig med utlegging av spor til sporhund-prøven og videre opp på plassen vår på Grimseid for Ferdselprøve. Bergens regnet fornektet seg ikke, men humøret til del-tagere og arrangører var likevel på topp. To fornøyde deltagere på ferdselprøven som først bestod lydighetsdelen og siden beferdet del, en flott prøvedag. Gratulerer til Anne-Brit Balevik med Citagardens Enzo (Schæfer) og Anette Matland med Poebels Alot (Belgisk Fårehund) Siv Stokke Brukskomiteen avd Bergen

Karaktertest 7. april 2019 NSchK avd Bergen arrangerte K-test i april. Tidlig vårsol, men kaldt. Folk i godt humør :) 5 påmeldt, men en syk, så 4 gjennomførte og bestod. Ikke alltid lett å få tak i personell til å hjelpe, så takker så mye til alle som var med som hjelpere denne dagen - uten dere hadde vi ikke fått dette til. Figuranter: Nils Birger Nesse, Karstein Myrdal, Knudsen Arve Personell fra andre komiteer :) Testleder: Christine Lilleskare Også stor takk til dommerene Arvid Jacobsen og Åshild E Hagen Flinke hunder med førere: Rase Hundens navn Eier/ fører Schäfer Olle Tarrigq`s Grethe Olsen Schäfer Gipsygården.s Roli Per Landsvik Schäfer Ubere Matris Buffy Veronica Fond Sørensen Schäfer Ilene vom Frankengold Inger Mari Raaen For dere som ikke fikk meldt på til denne K-test - det er en ny mulighet 31.8.19 :)

19


AVDELING GRENLAND ØNSKER VELKOMMEN TIL SPESIALUTSTILLING FOR SCHÄFERHUND NORMAL OG LANGHÅR VALPESKUE SAMT LYDIGHETSPRØVE ALLE KLASSER OG RASER LØRDAG 21.SEPTEMBER Arrangementet finner sted i Herkules Idrettsplass i Skien Dommer valpeskue og utstilling: Leif Vidar Belgen Dommer lydighetsprøver alle klasser: Trond Morten Teigen Aktivitetsavgift utstilling og lydighetsprøver er kr.350,00. Aktivitetsavgift valpeskue og veteranklasse er kr.200,00 Start klokken 10.00 oppmøte kl.09.00 Utstillingen starter så snart valpeskue er ferdigbedømt Påmeldingsfrist: 7.september Påmelding på NKK DogWeb eller på mail til eigir-bk@online.no Kontaktpersoner: Lydighetsprøver Utstilling/valpeskue:

Bente Engebretsen telf. 91382737 Magne Henne telf. 90185866 og Inger Kristiansen telf.97060603

Innbetaling av avgift bankkto: 2670.08.00988 ved påmeldig på mail Ved påmelding viaDogWeb blir tilbakemelding automatisk sendt så snart katalognummerne er klare. Arrangementsadressen: Sondre Norheimsvei 20., Skien

VELKOMMEN TIL OSS I AVDELING GRENLAND

20


Fra Avd. Grenland - Hundens dag HUNDENS DAG LØRDGA 25 MAI Avdeling Grenland deltok på hundens dag i Skien som ble arrangert av NKK region Telemark. Avdelingen deltok med egen stand brosjyrer og eget banner. Medlemmer deltok og hundene oppførte seg eksemplarisk. Schäferhundene gjorde en meget god reklame for rasen i de disiplinene de var aktive. Kaffe, kaker og pølser ble standert av region Telemark. Dagen ble avsluttet med premieutdeling til samtlige deltakere. Et fint arrangement og en fin anledning for unger og voksne til å bli kjent med de ulike rasene.

21


Fra Avd. Oslo NSchK Avd. Oslo hadde gleden av å ønske velkommen til lydighet stevne, valpeskue og utstilling første helgen i Juni ved Maridalen Skole i Oslo. Værguden var ikke med oss da Lydighets stevnet ble sparket igang på Lørdag. Men regnet var ingen hindring for de 20 ekvipasjene som stilte til start i klassene LP I, LP II, LP III og FCI3. Dommer for dagen var Lene Berntsen. Søndag var derimot værgudene mer lunefulle og presenterte strålende sol til utstillingsfolket. Rammene var satt for en flott utstillingsdag. 35 hunder stilte til start. Dommer: Sven Erik “Pelle” Lundquist. Avdelingen takker sponsor Sportsman´s Pride, deltakere og publikum for to fantastisk dager i idylliske Maridalen. --- tekst slutt ---Prøvde å få til noen bilder av hver klassevinner men fikk ikke noen bilders om ble bra. Har derfor lagt ved noen andre bilder fra helgen som du kanskje kan bruke. :) Pallen FCI 3 1. plass: Fyhr’s Robin, Border Collie, Kristin Gudem 2. plass: Myrullen’s Lazy Haste, Border Collie, Kristin Gudem 3. plass: Borderness Cleo, Border Collie, Finn Hugo Øien Dommer: Lene Berntsen

Pallen LP I 1. plass: Pekanimos Aquilegia, Golden Retrieve, Karin Irene Hansen 2. plass: Up Swing Mysterious Lady, Golden Retrieve, Karin Irene Hansen 3. plass: Charmeur, Chodsky pes, Tomm Erling Pentz Pedersen Dommer: Lene Berntsen

Pallen LP II 1. plass: Naámans Hera Heartbreaker, Nova Scotia Duc, Unni Kristine Solberg 2. plass: Lochaline’s Robin’s Uniqu, Engelsk Springe, Anette Kind Petersen 3. plass: Keisy Nell, Border Collie, Janne Birgitte Olsen 3. plass: Stribukkens, Stor Puddel, Mette Nilsen

Pallen LP III 1. plass: Veemtroppens Justitia, Schäferhund, Hanne Brubak 2. plass: Vega, Border Collie, Marianne Elise Methi 3. plass Hottonia’s Enestående, Border Collie, Tove Andersen

22


Bilder fra utstillingen: BIR BIM Langhår BIR: Romi’s Viola BIM: Blåbærtangen’s Ixo

Beste valp Normalhår BIR: Haukåsen’s Henrik BIM: Cefa av Trinento

Beste valp Langhår BIR: Haukåsen’s Herman BIM: Yobaro’s Tasha

BIR BIM Normalhår BIR: Romi’s Xexxi BIM: Johnny B Av Svebø

UK 1UKK CK CERT 1BTK BIR Romis Xexxi

23


Romi’s Xexxi

Langhår valp Yobaro´s Tasha

Normalhår Unghund kl Johnny B Av Svebø

Langhår Akela Av Trinento

Langhår

24

Høydemåling

Langhår Blåbærtangens IXo

Langhår Romis Viola

Oppdretter klasse Kennel Trinento


21 – 22 september inviterer Norsk Schäferhund Klub HBU til Figurantutviklingssamling nr. 4 med Mads Moselund og Thomas Lindahl. Sted: NSchK avd. Fredrikstad, Lilleng Gård Lillengveien. 1623 Gressvik. Pris: kr 1500,- inkl. enkel Lunch begge dager. Påmeldingsfrist: 25.08.2019 Hvem passer samlingen for: Samlingen passer for de som ønsker å videreutvikle seg som figurant og har startet på sin figurantutdannelse. Nybegynnere som har tatt figurantkurs, etablerte figuranter på lokal prøveplan, og de som allerede er mesterskapsfiguranter.

Litt om instruktørene: Mads og Thomas er erfarne treningsfiguranter, de har begge kjørt opp mange hunder til IGP prøver, SSM, NM og WUSV VM. Begge er erfarne prøvefiguranter og mesterskapsfiguranter, de har figurert på Svenske, Danske og Norske Mesterskap. Mads kan alt om hvordan du skal trene både hund og deg selv for å nå toppen, som WUSV VM i 2018 var han med i kampen helt frem, og ble blant de 3 beste til å figurere i WUSV VM. Mads har også stått som figurant motprøvene på FMBB WC 2013. Hva må du gjøre: Sett av helgen og meld deg på, og HBU oppfordrer alle avdelinger å sende sine figuranter til samlingen. Bindende påmelding innen 25.08.2019 til: Terje Lindahl epostadresse terjelindahl@gmail.com.

Vi vil også trenge hunder på alle nivåer til samlingen, påmelding på Messenger til Terje Lindahl. Figurantene kan også ta med hunder/ekvipasjer fra egen treningsgruppe. Hundeførere må ha RIK – lisens, husk ta med utskrift (finnes på Min side NKK.no/Eposter). Figurantene må ta med figurantkort. Om du lurer på noe send Messenger til Terje Lindahl.

Vil du videreutvikle deg, meld deg på.

25


Fra Avd. Fredrikstad Helgen 11 - 12 Mai arrangerte NSchK avd. Fredrikstad den årlige vårprøven med UHP, BH/VT, SL og IGP prøver, helgen etter, 18 – 19 mai Offisiell utstilling og Skue, Norsk og Tysk kåring og LP stevne. Dommer BH/VT – SL – IGP, Terje Hammerseng og UHP Gunnar Olsen. Dommer for utstilling og Skue, Ulla Søgaard Hansen(DK), ringsekretær Svein Nilsen og skriver Lill Karlsen. Dommer for kåringene var Leif Belgen, figurant Thomas Lindahl. Dommer for LP var Arild Berntsen, konkurranseleder Finn Åge Johannessen og skriver Grethe Lindahl. Det var 10 påmeldte til BH/VT, 1 SL1, 1 SL2, 6 IGP1, 4 IGP4 og 4 UHP. Til utstillingen var det 30 påmeldt og 2 til Norsk og 2 til Tysk kåring, og 34 ekvipasjer påmeldt til LP stevnet. Alt ble avholdt på avdelingens trenings bane på Lilleng Gård, og sykkelprøven ble avholdt ved Tomb jordbruksskole . BH/VT lørdag 11.05 Det var påmeldt 10 til BH/VT mens 8 ekvipasjer stilte til start. Alle 8 besto.

Vidar Slaathaug med Thunderwolf’s Tequila Sunrise, Linda Kristin Bolstad med Imbriani’s Akira, May Siri Gangestad med Komsa’s Wera, Lene Merete Torp med Karmakollen’s Heily, Hege Secilie Johannessen med Falkøe’s Pia, Gunnar Olsen med Irina av Solhella, Lena Lintho med Zita av Trinento og Nina Røstad med Gaya Av Thorarin. Gunnar Olsen med Irina av Solhella

Hege Cecilie Johannessen med Falkøen’s Pia

Lene Merete Torp med Karmakollen’s Hailey

26

Lind Kristin Bolstad med Imbriani’s Akira

Lena Lindtho med Zita av Trinento

Nina Røstad med Gaya av Thorarin


May Siri Gangestad med Komsa’s Wera

Vidar Slaathaug med Thunderwolf’s Tequilas Sunrise

SL og IGP prøver søndag 12.05.19 Til start stilte 1 SL1,1 SL2, 6 IGP1 og 4 IGP3.

Resultater SL/IGP SL1 Embla Citrin av Bergsprekken SL2 Team Cayira’s Maja IGP1 Komsa’s Lana IGP1 Cassy av Heldenhaft IGP1 Hardstyles Concerta IGP1 Kustmarken’s Itor IGP1 Black Workers Jetson IGP1 Abardi Busra IGP3 Vaktas Ezsa IGP3 Amazing Zenta av Heldenhaft IGP3 Nibstrup ALupi IGP3 Mecberger Vida UHP søndag 12.05 Resultater UHP UHP Komsa’s Wera UHP Karmakollen’s Hailey UHP Zita av Trinento UH Liquido Goldie

Cathrine Anderssen Leif Heger

A: 95 B: 93 Sum 188 A: 96 B: 78 Sum 174

Helle Hansen A: 100 B: 72 C: 80 Sum 252 Britt Haugen A: 25 B: 91 C: 91 Sum 207 Pia Albinsson A: 80 B: 76 C: 90 Sum 246 Steinar Jenssen A: 92 B: 75 C: 90 Sum 254 Lasse Harms A: 70 B: 80 C: 85 Sum 235 Vanja O lsen A: 85 B: 88 C: 91 Sum 264 Finn Åge Johannessen A: 92 B: 90 C: 88 Sum 270 Cert Annette Tobiassen A: 93 B: 86 C: 78 Sum 257 Anita Berge A: 89 B: 87 C: 94 Sum 270 Cert Mikael Sømhovd A: 83 B: 93 C: 84 Sum 260

Mai Siri Gangestad Lene Merete Torp Lena Lintho Besfort Xhafa

Bestått Bestått Bestått Bestått

27


Steinar Jenssen med Kustmarkens Igor

Vanja Olsen med Abardi Busra

Britt Haugen med Cass

Lasse G. Harms med Black Workers Jetson

Pia Albinsson med Hardstyles Concerta

Anette Tobiassen med Amazing Zenta av Haldenhaft

Anita Berge med Nibstrup ALupi Finn Ă…ge Johannessen med Vaktas Etza

28

Cathrine Anderssen med Embla Zitrin av Bergsprekken


LP stevne 19.05 LP1 – 14 påmeldte i klassen Nr 1. Explosive Angel Graffiti Nr 2. JK’s Angel In Brown Nr 3. Karmakollen’s Hailey

Christin Vanberg Synnøve E Solum Lene Merete Torp

LP2 – 9 påmeldt(Har dessverre ikke bilde) 1 Iver Bente Davidsen 2 Konglegrend’s Brilliant H Pettersen, John Arne 3 Izgara’s Ivory Øystein Dahl LP3 – 7 påmeldt 1 My Trusted Friend Nymeria Ida Kleive 2 Vega Marianne Elise Methi 3 Modesty Blaise Marit (vet) Brevik

FCI3 – 4 påmeldt 1 Amarone Av Bergsprekken 2 MINIPINA’s Damn Goodn Rea 3 Huntingfudges Choice Of J

Heidi Albrigtsen Tommy Haukeland Gerd Hallingby

179p 177p 175p

158,5p 153,5p 147,0p 275,5p 231,0p 228,5p

272,0p 250,0p 242,5p

29


30


VALPESKUE

4 – 6 måneder Hannhund ML1 BIM Falkøen’s Natz

E: Kjell Olaf Olsen, Bjørn Lundberget (IPO1 Nox Vom Tiroler Unterland - N SE UCH IPO2 Falkøen’s Sheeba) 6 – 9 Måneder Tispe

6 – 9 Måneder Tispe

ML1 BIM Fjellas Lykke E: Nordvoll, Jorunn (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - AD BH Fjellas Athea) LANGHÅR

UTSTILLING

Junior Klasse Hann

ML1 BIR Komsa’s Athena E: Anne Winther, Oddbjørn Winther (Max Du Val D’anzin - BH Komsa’s Løkky) LANGHÅR 6 – 9 Måneder Hannhund

EXL1 CK CERT BIR Falkøen’s Igor E: Wenche Olsen, Stina Lundeberget (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - BH AD IPO1 Falkøen’s Oxy) EXL2 Bar-Bara’s Hyro E: Terje Morris Kristoffersen, Marica Bjørnstad (IPO2 BH AD Aldo Vom Grafenbrunn - Iris Av Triveli) VG1 Fjellas Kieran E: Larsen, Kristian (IPO2 BH AD Aldo Vom Grafenbrunn - BH Fjellas Filippa)

ML1 BIR Komsa’s Asterix Carl Alexander E: Mostue, Trude (Max Du Val D’anzin - BH Komsa’s Løkky)

31


Unghund Klasse Hann

EXL1 Rustøl’s Mad Max E: Anders Richvoldsen (AD BH IPO2 IPO3 Rustøl’s Goliath - IPO2 BH AD Geisha Di Casa Beggiato) Åpen Klasse Hann

Juniorklasse Tispe

EXL1 CK 2BTK R.Cert Fughita’s Sookie E: Sølvi Irene Hansen, (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - Fughita’s Montana) EXL2 Jowaskos Amora E: John Harald Pedersen (N UCH BH AD IPO3 Owinn’s Wasco- BH IPO1 JumaGim) EXL3 Cara Av Aursmoen E: Aina Vivian Nordahl (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - BH AD IPO1 Pia AvRøstadgården) VG4 Fjellas Jenny E: Vidar Thoresen (IPO3 SEUCH Trönderjyckens Samuraj - BH AD Fjellas Ea) VG Jowaskos Aya E: Lars Fredrik Gunheim, Siv Helen Gunheim, (N UCH BH AD IPO3 Owinn’s Wasco – BH IPO1 Juma Gim)

EXL1 CK 2BHK R-Cert Bar-Baras Ajko E: Kristoffersen, Terje Morris (N UCH BH AD IPO3 Owinn’s Warro - AD BH SCHH1 Whoppy Von Der Martinskapelle) EXL2 Fjellas Emeric E: Norén, Kari-Ann (AD BH IPO3 Leo Von Der Zenteiche - AD BH Fjellas Athea) Brukshundklasse Hannhund EXL1 IPG1 Abiagas Octavio E: Petra Aulenkamp (IPO3 Xambo Vom Suentelstein - AD BH IPO1 Abiaga’s Henni)

32

DISK Xtas Emma E: Bjørn Lundberget (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøenvasko - IPO1 Kkl Xtas Yolene) Unghundklasse Tispe EXL1 CK 1BTK CERT Geisha Av Solhella E: Kjerstin Havneraas, (BH AD IPO2 Cyrus Vom Osterberger-Land - Calippo Santana) EXL2 Fjellas Itzy E: Christin Røyert (IPO3 AD BH Max Vom Team Arlett - BH Fjellas Filippa) Åpenklasse Tispe EXL1 Fughita’s Qleo E: Sølvi Irene Hansen, (IPOII Xavi Von Tronje - Unia Vom Funken Spiel)


LANGHÅR Unghundklasse Hannhund

EXL1 CK 1BHK CERT BIM Komsa’s Wanando E: Hammoda, Helle Hansen (Avatar Vom Sandstein - N UCH BH AD IPO-V Komsa’s Lana Èn)

Komsa´s Lana Èn

Juniorklasse Tispe GOD Komsa’s Zamba E: Laila Isaksen (IPO2 Fantom Team Ulmental - N UCH BH AD Komsa’s Yarissa)(w) Unghundklasse Tispe EXL1 Komsa’s Wera E: May Siri Gangestad (Avatar Vom Sandstein - N UCH BH AD IPO-V Komsa’s Lana Èn) Åpenklasse Tispe BIR og BIM

EXL1CK 2BTK CERT BH Bibi Mavic Poland E: Evy Høiby (AD BH IPO3 Risco Vom Suentelstein - Maxi Mavic Poland) Championklasse Tispe EXL1 CK 1BTK BIR N UCH BH AD IPO-V NV-18 Komsa’s Lana Èn E: Hammoda, Helle Hansen (IPO3 BH AD Desperados Vom Pendler - N UCH BH AD IPO1NORDV-14 Owinn’s Wanesca)

Oppdretterklasse langhår: Kennel Komsa

EXL2 N UCH BH AD Komsa’s Pippi E: Laila Isaksen (BH AD Jaro Av Trinento - N UCH BH AD Komsa’s Yarissa)

33


39


Fra Avd. Nordenfjeldske Hvor skal man tilbinge Pinsen i Norge? På Stavsøra, i Trondheim SELVSAGT ! For 2 gang etter vi “tatt over” etter avd. Hallingdal inviterte vi til storstevne, LD arrangement i Trondheim over Pinsen. Vi startet fredagen med RIK prøver i mer eller mindre stri regn, og fortsatte over på Lørdageni strålende solskinn til valpeskue og utstilling etter FCI regler, med dommer Frank Goldlust. Dette kom til å bli et rent maratonstevne, så vi er glade at vi hadde strålende solskinn og godt humør hele dagen. Vi fikk også klemt inn 1 hund på Tysk kårng til Leif Belgen når han ankom klubben på ettermiddagen. Vi avsluttet med sedvanlig grillfest med grillet indrefilè og laks med tilbehør, og på natten kom regnet tilbake. Denne dagen passet vi på å gratulere vår kjære æresmedlem Liv Evjen med sin 75 års bursdag! Stort Grattis ! Søndagmorgen bød på ny dag og nye muligheter, og igjen strålende flott vær. Vi hadde da valpeskue og utstilling etter tysk møster (LD mesterskap) med dommer Leif Belgen. Helt mot slutten av dagen ved klokken fem, kom så regnet men det la ikke en demper over den flotte dagen vi hatt. Dagen ble avsluttet med pizza for alle og Leif snakket litt om dagen som vært og hva han sett og opplevd. Mandagen hadde vi RIK prøver, avlskåring og rydding. Tusen, tusen takk til alle som vært med å hjulpet til å gjøre dette mulig. Atskillige dugnadstimmer ligger til grunn for å få til noe så stort som dette. Det er tilrettelegging, gressklipping og dugnad på forhånd. Baking, matlaging, kritikkskjemaer, premier, regnskap m.m. Avdlingen kan være stolt, dette var et superstevne på alle nivåer !!! Tusen takk også til Jutta og Bjørn som hjalp til i ringen begge dagene, helt frem til kveldstimene. Dommerraport fra Frank Goldlust kommer i neste nr. Referent Annett Bäck NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD NORDENFJELDSKE - LANDSDELSSKUE 9. JUNI 2019 Først vil jeg gratulerer avdelingen med et flott gjennomført arrangement. Hvor selv værgudene hadde bestemt seg for å spille på lag med oss, «nesten» hele helga. Jeg vil berømme avdelingen og deres medhjelpere for den gjestfrihet, teknisk gjennomføring og ikke minst, de som jobber med matserveringen i så mange dager. Andre avdelinger i Norge bør ha avd Nordenfjeldske sitt kjøkken som «mal». Tusen takk til de «usynlige» som alt for få skjønner og tenker på, at må til for at et slikt arrangement kan gjennomføres. Ikke er det bare prima matservering under selve utstillingen, men dere følger også opp med mat av restaurantkvalitet på en kamerataften. Dere skal være stolte over den innsatsen som ble lagt ned. J Jeg startet med tysk avlskåring på lørdag ettermiddag. Dette var Sjetnehangen’s Tamara som tok sin IGP2 tidligere i år. Hun gjennomførte Mot og Kamp, med sikkert predikant «Utpreget slipper». Tispen har også høy anatomisk kvalitet. Gratulerer! Takk til figurant Geir Flønes, for vel gjennomført arbeid. VALPESKUE Søndag morgen kom 11 valper til bedømmelse. Jevnt over var alle valper med sikker margin, av kvalitet Meget Lovende. Som naturlig er, er de forskjellige i sin utvikling alt etter hvilken alder de er i. Det som er veldig positivt er at alle var åpne, tilgjengelige i sitt vesen og hadde vilje og evne til å bevege seg rundt i ringen. Flere av disse valpene kommer uten tvil til å hevde seg på ulike arrangementer. Fortsett treningen, og ikke la valpene bli for tunge og løse. UTSTILLING *12 – 18 mnd tispe var en god klasse, hvor de 2 første fremhevet seg noe, spesielt i bevegelser. *18 – 24 mnd tispe var uten tvil den klassen hvor alle deltakere har et stort fremtids-potensiale. Alle er for meg gode avls-tisper for fremtiden. Vinner av klassen har for meg de lille ekstra som gjør at hun skal vinne. *Bruksklasse tispe. Her møtte 3 tisper fra samme kennel. Alle 3 er tisper av høy anatomisk kvalitet. De virkelig kan presentere seg, men på denne dagen var vinnende tispe for meg helt suveren. Hun er middels stor, over middels kraftig, velbygget og presenterer seg med en jordvinnenende og effektiv bevegelse. Jeg Gratulerer. *Hannhund-klassene kunne hatt betydelig flere deltakere, men de som ble fremført var uten tvil godt innenfor høyeste predikat. Med unntak av 1 hund som var skuddredd. *18 – 24 mnd hann. Stor, velbygget og velgående hund som allerede har meritter for å starte i brukshundklasse. *Bruksklasse hann var dagen beste hannhund-klasse. Samtlige hadde et meget bra kjønnspreg, gode proporsjoner og gode vinkler, og ikke minst hadde de en meget god arbeidsglede. Vinnende hund er helt korrekt for- og bakfra. Er velvinklet og viser en langtrekkende bevegelse, og skal roses for sin godt gjennomførte fri v/fot. Gratulerer!

35


LANGHÅRKLASSENE Alle fremførte hunder står godt innafor høyeste predikat, men man skal ikke glemme at noen av de er på absolutt øverste størrelse grense. *Vinner av 12 – 18 mnd tispe er korrekt oppbygget og har et imponerende bevegelsesmønster. *Vinner av 18 – 24 mnd tispe er også meget velbygget med en stor svartandel og langtrekkende bevegelse. *Åpen klasse tispe var dessverre alene i sin klasse, men dette er også et individ som står i de riktige rammer og er meget velgående. *Bruksklasse tispe ble vunnet av en velbygget og velgående tispe som også gjorde en meget fri v/fot. Hun ble også denne dagen Norsk Schäferhund Vinner. Gratulerer! *Vinner av 12 – 18 mnd hann er en velbygget hund med gode linjer, og energiske bevegelser. Dette er en stor hund som trenger mye trening for å bli litt fastere. *Åpen klasse hann. 2 individer møtte til start. Begge er godt innenfor predikat SG, men vinnende hund er korrekt oppbygget og viser energiske og meget gode bevegelser. Fremstår i ringen med stor selvsikkerhet. *Bruksklasse hann bestod av en velbygget og velgående hann som er på absolutt øvre størrelsesgrense. Det som er verdt å bemerke er at hunden allerede er i brukshundklasse (2,5 år), og er sønn av tispen jeg godkjente i tysk avlskåring på lørdag. Takk til utstillere som meldte på sine hunder for meg denne dagen. Takk til handlere som viste en meget profesjonell og ikke minst, høflig fremføring av hundene. Dere fikk litt ekstra valuta for pengene denne dagen, da dere måtte gjøre 2 stand-mønstringer denne dagen. Takk til Geir Flønes som valgte å gjøre sitt første aspirantarbeide for meg. Generelt til utstillerne, ta godt vare på deres hunder. Tren de jevnt og trutt, og lykke til videre gjennom sesongen. Nok en gang må jeg fremheve avdelingens generelle evne til å gjennomføre et «maratonarrangement». Det er utrolig mange dugnadstimer som ligger bak. Til dere som ennå ikke har besøkt avdelingen, ta dere sammen og kom dere ut. Dere vil bli meget godt mottatt og behandlet i denne avdelingen. DIALOGMØTE Dette ble gjennomført på søndag kveld, der flere interessante problemstillinger ble fremført av medlemmer i klubben vår. Med vennlig hilsen Leif V. Belgen J

36


Valpeskue og ustilling etter FCI regler den 8. Juni 2019 Dommer: Frank Goldlust

4-6 mnd tispe

NORMALHÅR 4-6 mnd hannhund :

Ingodds Urmah ML1 BIM (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – AD BH IPO1 N SE UCH Ingodds Wespe)

Romis Yapp ML1 BIR (IPO2 AK (DE)19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IP1 Romis Qwelle) E: Jan Roald Fenne, Tynset Jolizia Yimmy ML2 (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – Xilly Vom Vogelsberger Sudhang) E: Linda Fredriksen, Undrumsdal

Ulvebos Joplin ML2 (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein – Ulvebos Fenja) E: Carina og Morten Misund Lorentzen, Spongdal Romis Yuna ML3 (IPO2 AK (DE)19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IP1 Romis Qwelle) E: Kristin Karlsen, Mysen Romis Yhr ML4 (IPO2 AK (DE)19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IP1 Romis Qwelle) E: Tove Anita Berget Ersvik, Kristiansund

37


Ingodds Vezzna ML5 (IPO2 Willas Vom Suentelstein BH N UCH Ingodds Essina) E: Marit Langlo, Ørskog LANGHÅR:

(IPO2 Willa Vom Suentelsein _ Farah Vom Pallas av Theahagen) E. Bjørn Pettersen, Melhus Normalhår : Juniorklasse Hannhund:

4-6 mnd tispe:

Sjetnehagens Enjya ML1 (NUCH AD BH IPO1 Chailas Grand Tysan – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagens Tamara) E: Catarina Asphaug, Jakobsli Sjetnehagens Emma ML2 NUCH AD BH IPO1 Chailas Grand Tysan – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagens Tamara) E: Catarina Asphaug, Jakobsli Sjetnehagens Edith Piaf ML3 NUCH AD BH IPO1 Chailas Grand Tysan – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagens Tamara) E: Catarina Asphaug, Jakobsli

Ingodds Russel EXL1 CK (AD BH IPO2 Duran Von Team Huhnegrab – BH IPO1 AD Ingodds Twister) E: Bente Bjerkestrand, Kristiansund Nhackquwhar A Di Marckhell VG (Kherockxz A Di Marckhell – Lhammbhardhia A Di Marckell) E: Kjell Rise, Fetsund Nhanndho A Di Marckhell VG (Kherockxz A Di Marckhell – Lhammbhardhia A Di Marckell) E: Kjell Rise, Fetsund Unghundklasse Hannhund:

Sjetnehagens Enja ML4 NUCH AD BH IPO1 Chailas Grand Tysan – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagens Tamara) E: Toril Schjetne, Heimdal 6-9 mnd tispe:

Finikas Metoo EXL1 CK (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – AD BH IPO1 Isadora Av Waltzygården) E: Frode Thane Larsen, Løten

Pepzy Av Theahagen ML1 BIR

38

Johnny B Av Svebø EXL2 CK (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – BH IPO1 AD Cindy Av Svebø) E: Heidi Brekke, Stange


Ingodds Orwell VG (N SE UCH AD BH IPO1 Ingodds Dallas – AD BH IPO1 N SE UCH Ingodds Wespe) E: Brit Hansine Børsheim, Liv Brækstad Evjen, Mo i Rana

Championklasse hannhund

Åpen klasse hannhund

BH AD IPO1 N UCH Team Cayira Hercules EXL1 CK 1BHK BIM

BH Ingodds Landos EXL1 CK RES:CERT 4 BHK (IPOAdel Von Edelweiss –BH IPO1 AD Ingodds Twister) E: Hanne Nordgård Lilleberg og Leif Esten Lilleberg, Hovin i Gauldal Lothe av Theahagen EXL2 CK (IPO2 BH AD Xabo Vom Osterberger-Land – Farah Vom Pallas Av Theahagen E: Kenneth Samskott, Storås Brukshundklasse hannhund

(AD BH IPO2 Schumann Von Tronje – AD BH IPO1 Gildewangens Jezzi) E: Geir H. Flønes – Annett Back, Leinstrand IPO2 BH AD Odylon Vom Fichtenschlag EXL1 CK CERT 2BHK Holder: Ånje Nilsen og Gerd Sørensen, Danmark

NUCH AD BH IPO1 Ingodds Grassano EXL2CK 3BHK (SCHH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal – BH IPO1 AD Ingodds Twister) E: Per Taksgård/ Liv Brækstad Evjen, Løkken Verk

BH AD IPO1 Ingodds Kondor EXL2 CK (BH AD IPO3 Gary Vom Huhnegrab – C.I.B. N SE UCH BH IPO1 Ingodds Qwissel) E: Trond Elvheim, Liv Brækstad Evjen, Trondheim

N SE UCH AD BH IPO1 Ingodds Dallas EXL3 CK (AD BH IPO2 Schumann Von Tronje - C.I.B. N SE UCH BH IPO1 Ingodds Qwissel) E: Liv Brækstad Evjen / Annar Leikvold, Trondhem

Bukkesti Solan EXL3 CK (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelsein – N SE BH IPO1 AD NV-15 Welinchas Yes) E: Hilde Irene Galborgen, Rakkestad

39


Veteranklasse hannhund

Yobaros Sassy EXL2CK (BH AD IPO1 Team Cayira Hercules – Yobaro Jippi) E: Tore Danielsen, Braskereidfoss Finikas Mira EXL3CK (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – AD BH IPO1 Isadora Av Waltzygården) E: Odd Steinar Riise,, Os i Østerdalen Nhambhardhia A Di Marckhell VG (Kherockxz A Di Marchell – Lhammbhardda A Di Marckhell) E: Kjell Rise, Fetsund

AD BH N UCH Zupras Mailo EXL1 CK (NUCH BH AD Zupras Jello – Ingodds Noblesse) E: Hans Helge Hansen, Mo i Rana Juniorklasse tispe:

Chailas Xanadu VG (AD BH IPO3 Rustøls Goliat – BH IPO_V Ulvebos Bozita) E: Maria Grønning Sande, Trondheim Bukkesti Tasha VG (AD BH IPO3 Rustøls Goliat – Bukkesti Rikke Irene) E: Bente Irene Olsen / Svein Nilsen, Slitu Ozaka av Theahagen VG (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - AD BH Inka Av Theahagen E: BJørn Bye, Orkanger Bizmarks Hof Greta VG (IPO2 Lex Vom Waldfurter-Wald – SE UCH Kranichzug Ulla) E: Leif Esten Lilleberg og Hanne Nordgård Lilleberg, Gauldal i Hovin Sjetnehagens Dixie VG (BH IPO1 AD NUCH Team Marlboro Koby – Sjetnehagens Tyri) E: Catarina Asphaug, Trondheim

Ønita av Schaferborgen EXL1 CK (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – Wencke Av Schaferborgen) E: Nina Martinussen, Mo i Rana

Unghundklasse Tispe

Team Cayira Tirill EXL1 CK 3BTK RES.CERT (IPO3 mark Vom Pendler – Gildewangens Jezzi) E: Unni og Geir Wikstrøm, Tiller NORDJV-18 Romis Xexxi EXL2CK (IPO2 BH AD Aldo Vom Grafenbrunn – NUCH BH AD IPO1 Romis Qwelle)

40


E: Lise Ulleberg Kirkemo, Fetsund NJV Romis Xi EXL3 CK (IPO2 BH AD Aldo Vom Grafenbrunn – NUCH BH AD IPO1 Romis Qwelle) E: Bjørn Karlsen, Mona Iren Berger Karlsen, Ranheim Ingodds Qarmenzzina EXK4 CK ((IPO3 Groovy Di Casa Massarelli – C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina) E: Jorun Kristin Volden Hoem / Lars Hoem, Bosberg

(SCHH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal – INT N SE UCH BH SCHH! AD INgodds Follis) E: Arne Holm / Mette Austad, Tynset BH AD IPO1 Ingodds Lisanne EXL2 CK IPO1 Adel Von Edelweiss – BH IPO1 AD Ingodds Twister) E: Sigrun Haugen, Liv Brækstad Evjen, Hovin i Gauldal Championklasse tispe:

Rustøls Nissi EXL5 CK (IPO3 Groovy Di Casa Massarelli – Rustøls Glow) E: Curt Marcel, Tyskland Åpen klasse tisper:

BH N UCH Ingodds Essina EXL1 CK 1 BTK BIR (IPO3 BH AD Desperado Vom Pendler – C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina) E: Marit Langlo, Ørskog Finikas Maica EXL1CK (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – AD BH IPO1 Isadora Av Waltzygården) E: Frode Larsen, Løten Ulvebos Hevita, EXL2 CK (SE UCH IPO3 Baggio Von Juvenisty – BH AD Ulvebos Bonita) E: Tove Hestmark / Ståle Sivertsen, Utskarpen

BH N UCH Welinchas Vizla Av Tosebygda EXL2CK 4BTK (IPO2 AD BH Duncan Vom Messina – N SE UCH BH IPO1 AD NV-15 Welinchas Yes) E: Leif Vidar Belgen, Svein Nilsen, Trøgstad Veteranklasse tispe:

Janis Joplin av Theahagen EXL3 (Cito v. Streithahn - Rewyrs O´Pallas Athene) E: Ronny Vasskog, Bjugn Brukshundklasse tispe:

C.I.B.BH IPO1N SE UCH Welinchas Faiza EXL1CK (BH AD SCHH2 NUCH Welinchas Yaro – BH Welinchas Uta) E: Kristin Karlsen, Mysen Avlsklasse tispe: BH IPO1 AD Ingodds Twister HP AD BH IGP1 Ingodds Fia EXL1 CK CERT 2 BTK

41


BIR og BIM

Di Marckhell) E: Anne Gran, Sjetten Anno av Quantos EXL2CK 2BHK (NORD CH UCH NJV-12 Cito Vom Streithan – DKUCJ BH IPO1 Akita Av Theahagen) E: Brit Synnøve Solen, Lensvik Abiagas Orkan EXL3 CK (IPO3 Xambo Vom Suentelstein – AD BH IPO1 Abiagas Henni) E: Grethe Arneset Toorp, Rakkestad Brukshundklasse hann:

Oppdretterklasse: Kennel Ingodd, Liv Evjen. HP Langhår Juniorklasse hannhund.

Sjetnehagens Zantos EXL1 CK (NUCH AD BH IPO1 Chailas Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagens Tamara) E: Tina-Helen Ytrevik, Langevåg Juniorklasse tispe:

Blåbærtangens Ixo EXL1 CK RES.CERT 4 BHK (NUCH BH REwyrs Lewiz – BH N UCH LP1 Team-Leri Emzi) E: Tove Nafstad, Hernes Åpen klasse hannhund

Ingodds Scala EXL1 CK (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøens Vasko – BH SL1 Ingodds Ulla) E: Berit Neuenkirchen, Frei N-Pallaz av Theahagen EXL2 (BH AD IPO1 NUCH Team Cayira Hercules – Fara Von Pallas Av Theahagen) E: Marit Kristine Samskott, Storås Lheckxz A Di Marckhell EXL1CK CERT 1BHK BIM (BH AD IPO3 Wento Aus Wattenscheid – Fhilhizhia A

42

Yabaros Sarah EXL3 BH AD IPO1 NUCH Team Cayira Hercules – Yobaros


Jippi) E: Anne Cathrin Husevik Kjønsmo, Åsnes i Finnskog

Brukshundkasse tispe:

Unghundklasse tispe:

Bukkesti Tara EXL1 CK (AD BH IPO1 BH IPO3 Rustølens Goliat – Bukkesti Rikke Irene) E: Hilde Irene Galborgen, Rakkestad NJV-18 BH VT IAD Karmakollens Haily EXL2 CK (IPO2 Zitan Vom Repitition – BH Karmakollens Carmenzita) E. Lene Merete Torp, Rakkestad

Sjetnehagens Zeek EXL1 CK CERT 3 BTK (NUCH AD BH IPO1 Chailas Grand Tyson – NUCH BH SLI IPO1 AD IGP2 Sjetnehagens Tamara) E: Catharina Asphaug / Jorunn og Janne Strand, Trondheim Championklasse tispe

Åpen klasse tispe

BH N UCH LP1 Team-Leri Emzi EXL1 CK 2BT (Uso Vom Leithawald/ Kiamis Fiona) E: Elisabeth Hamre Landløpet, Ingeberg Ingodds Lara EXL1 CK 1 BTK BIR (IPO1 Adel Von Edelweiss – BH IPO1 AD Ingodds Twister) E: Linda Merethe Haugen, Hovin i Gauldal

BIR og BIM

Zupras Qikki EXL2 CK RES.CERT 4BTK (SCHH3 Conbharean Unu – Charmonas Wimse) E: Ann Iren Gundersen, Odd Inge Christensen, Klæbu Ulme av Quantos EXL3CK (IPO1 AD BH Kaspar Von Tronje – AD BH IPO2 DK UCH Vanta Av Quantos) E: Bjørn Pettersen, Melhus

43


Norsk Schäferhund Klub Avd Nordenfjeldske LD 9/6-19

9 – 12 mnd Tispe ( 1 ML – 1 IM

Valpeskue etter Tysk Mønster Dommer Leif Vidar Belgen 4 – 6 mnd Tispe Normalhår (4 ML ) ML1 Sjetnehagen’s Emma (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara ) Eier: Catharina Asphaug, Jakobsli ML2 Sjetnehagen´s Enyja (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara ) Eier: Catharina Asphaug, Jakobsli ML3 Sjetnehagen’s Edith Piaf ( NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara ) Eier: Catharina Asphaug, Jakobsli ML1 Ingodds Urmah ( NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – AD BH IPO1 N SE UCH Ingodds Wespe ) Eier: Cecilie Vordahl, Liv Evjen, Lom

4 – 6 mnd Hannhund ( 2 ML )

ML1 Yobaro,s Sassy ( BH AD IPO1 NUCH Team Cayira Hercules – Yobaro’s Jippi ) Eier: Tore Danielsen, Tore Aslaksrud, Braskereidfoss 9 – 12 mnd Tispe Langhår (1 ML ) Langhår

ML2 Romi’s Yuna ( IPO2 AK (DE ) 19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle ) Eier: Kristin Karlsen,Mysen ML3 Romi’s Yhr ( IPO2 AK (DE ) 19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle ) Eier: Tove Anita Ersvik, Kr.Sund ML4 Ingodds Vezzna ( IPO2 Willas Vom Suentelstein – BH NUCH Ingodds Essina ) Eier: Marit Langlo, Ørskog 4 – 6 mnd Tispe Langhår ( 3 ML – 1 IM )

ML1 Romi’s Yapp ( IPO2 AK (DE ) 19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle ) Eier: Jan Roald Fenne, Tynset ML2 Jolizi’s Yimmy ( NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – Xilly Vom Vogelsberger Südhang ) Eier: Linda Cecilie Fredriksen,Undrumsdal

44

ML1 Yobaro’s Sarah ( BH AD IPO1 NUCH Team Cayira Hercules – Yobaro’s Jippi ) Eier: Anne Cathrin Husevik Kjensmo, Åsnes Finnskog


Norsk Schäferhund Klub Avd Nordenfjeldske LD 9/6-19

Hanne Kiil, Snertingdal U Ingodds Russel ( AD BH IPO2 Duran Von Team Hühnegrab – BH IPO1 AD Ingodds Twister ) Eier: Bente Bjerkestrand,Frei

Utstilling etter Tysk Mønster Dommer Leif Vidar Belgen 12 – 18 mnd Tispe ( 5 SG – 1 IM )

12 – 18 mnd Hannhund Langhår (1 SG ) SG1 Bukkesti Tara ( AD BH IPO3 Rustøl’s Goliath – Bukkesti Rikke Irene ) Eier: Hilde Irene Galborgen,Rakkestad SG2 Ingodds Scala ( NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – BH SL1 Ingodds Ulla ) Eier: Berit Neuenkirchen,Frei SG3 N’pallaz Av Theahagen ( BH AD IPO1 NUCH Team Cayira Hercules – Farah Von Pallas Av Theahagen) Eier: Marit Kristine Samskott, Storås

SG1 Ønita Av Schäferborgen ( NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – Wenke Av Schäferborgen ) Eier: Nina Marthiniussen, Mo i Rana

12 – 18 mnd Hannhund (1 SG – 1U)

SG2 Bukkesti Tasha ( AD BH IPO3 Rustøl’s Goliath – Bukkesti Rikke Irene ) Eier: Bente Irene Olsetun, Sli SG3 Ozaka Av Theahagen ( IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein – AD BH Inka Av Theahagen ) Eier: Bjørn Bye, Orkanger

SG1 Blåbærtangen’s Ixo ( NUCH BH Rewyrs Lewiz – BH NUCH LP1 Team-Leri Emzi ) Eier: Tove Nafstad, Hernes

SG4 Chaila’s Xanadu (AD BH IPO3 Rustøl’s Goliath – BH IPO-V Ulvebo’s Bozita ) Eier: Maria Grøning Sande, Trondheim

18 – 24 mnd Tisper ( 4 SG )

SG5 Sjetnehagen’s Dixie (BH IPO1 AD NUCH Team Marlboro Koby – Sjetnehagen’s Tyri ) Eier: Catharina Asphaug, Jakobsli 12 – 18 mnd Tispe Langhår ( 3 SG )

SG1 Isak AV Solhella ( AD BH IPO3 Figo Von Der Werther-Mühle – Caro Von Der Friedrichsöh) Eier :

45


18 – 24 mnd Hannhund ( 1 SG )

rina Asphaug, Jacobsli Åpenklasse Tispe Langhår ( 1 SG )

SG1 Team Cayira Tirill (IPO3 Mark Vom Pendler – Gildewangens Jezzi) Eier: Unni og Geir Wikstrøm,Tiller SG2 Romi’s Xexxi ( IPO2 Aldo Vom Grafenbrunn – NUCH AD BH NV-18 IPO1 Romi’s Qwelle) Eier: Lise Ulleberg Kirkemo, Fetsund SG3 Romi’s Xi ( IPO2 Aldo Vom Grafenbrunn – NUCH AD BH NV-18 IPO1 Romi’s Qwelle ) Eier: Bjørn og Mona Karlsen,Ranheim SG4 Rustøl’s Nissi (IPO3 Groovy Di Casa Massarelli – Rustøls Glow) Eier: Marcel Curth, Tyskland 18 – 24 mnd Tispe Langhår ( 2 SG )

SG1 Bukkesti Solan ( IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein – N SE UCH BH IPO1 AD NV-15 Welincha’s Yes ) Eier: Hilde Irene Galborgen, Rakkestad Åpenklasse Tispe ( 1 SG ) SG1 Ingodds Lara ( IPO 1 Adel Von Edelweiss – BH IPO1 AD Ingodds Twister ) Eier: Linda M Haugen,Hovin Åpenklasse Hannhund ( 1 SG – 1 IM )

SG1 NJV-18 BH- VT IAD Karmakollen’s Hailey ( IPO2 Zitan Vom Repitition –BH Karmakollen’s Carmenzita) Eier: Lene Merete Torp, Rakkestad SG2 Haffranz av Quantos ( Jadovar Åssy –(NORD UCH IPO1 BH DKV-15,16 Hira av Quantos) Eier: Marit Kristine Samskott,Storås

46

SG1 Sjetnehagen’s Adore ( BH AD IPO1 NUCH Team Cayira Hercules – Sjetnehagen’s Tyri ) Eier: Catha-


Brukshundklasse Langhår ( 1 V )

SG1 Lothe Av Theahagen (IPO2 BH AD Xabo Vom Osterberger- Land – Farah Von Pallas Av Theahagen ) Eier: Kenneth Samskott,Storås Åpenklasse Hannhund Langhår ( 2 SG )

V1 BH NUCH LP1 Team-Leri Emzi (Uso Vom Leithawald – Kiama’s Fiona ) Eier: Elisabeth Hamre Landløpet, Ingeberg V2 Sjetnehagen’s Zeek ( NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara ) Eier: Catharina Asphaug, Jorunn og Janne Strand,Jakobsli Brukshundklasse Tispe ( 3 V – 1 IM V1 Sjetnehagen’s Zantos (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara ) Eier: TinaHelen Ytrevik, Langevåg Brukshundklasse Hannhund ( 4 V )

SG1 Abiaga’s Orkan ( IPO3 Xambo Vom Suentelstein – AD BH IPO1 Abiaga’s Henni ) Eier: Grethe Arnesen Torp, Rakkestad SG2 Anno Av Quantos ( NORD CH UCH NJV-12 Cito Vom Streithahn – DK UCH BH IPO 1 Akita Av Theahagen ) Eier: Britt Synnøve Solem, Lensvik Brukshundklasse Tispe Langhår (2 V)

V1 BH NUCH Ingodds Essina (IPO3 BH AD Desperados Vom Pendler – C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina ) Eier: Marit Langlo, Ørskog V2 AD BH IGP1 Ingodds Fia ( AD BH SchH3 Fred Vom Rumbachtal – BH AD INT N S UCH SchH1 Ingodds Follis ) Eier: Arne Holm, Mette Austad, Tynset V3 BH IPO1 Ingodds Lisanne ( IPO 1 Adel Von Edelweiss – BH IPO AD Ingodds Twister ) Eier: Sigrun Haugen, Hovin

V1 IPO2 BH AD Odylon Vom Fichtenschlag ( VA1 IPO3 Kkl Willy V Kuckucksland – IPO1 Kkl Haydy V Fichtenschlag ) Holder: Ånje Nilsen og Gerd Sørensen, Danmark V2 BH AD IPO1 Ingodds Kondor (BH AD IPO3 Gary Vom Hühnegrab – C.I.B. N SE UCH BH IPO1 Ingodds Qwissel) Eier: Trond Elvheim,Liv Evjen,Trondheim

47


V3 NUCH BH AD IPO1 Ingodds Grassano ( SchH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal – BH AD IPO1 Ingodds Twister ) Eier: Per Taksgård, Liv Evjen, Løkken Verk V4 N SE UCH AD BH IPO1 Ingodds Dallas (AD BH IPO1 Schumann Von Tronje - C.I.B. N SE UCH BH IPO1 Ingodds Qwissel ) Eier: Liv Evjen, Annar Leikvold, Trondheim RIK Bruksprøver. Dommer Annett Bäck SPH LD mester og 86 poeng.

Guri Kårvatn med IPO 3 Veemtroppem´s Jippii

48

Bestått Ferdselsprøve (6 stk bestått) Lise Kirkemo med Romi´s Xexxi Tina-Helen Ytrevik med Sjetnehagen´s Zantos Heidrun Opedal med Chaila´s Zazzie Bonnie Lene Sølberg med Ingodds Jackson Line Tiller Christensen med Zupra´s Perle Tonje Alseth Rygh med Havrevingen´s Optima IGP 1 (2 stk bestått) Ole Martin Nymoen med Trollheads Lupano A: 88 B: 82 C: 73. Totalt 243 poeng G


Hanne Kiil med Absolutely Amazing My av Quantos A: 73 B: 82 C:91. Totalt 246 poeng G SL 1 (1 ikke bestått) SL 3 (1 i.m.) IGBH3 ( 1 bestått) Berit Smaaland med Blackneck´s B-Xerox 94 poeng.

49


50


HOVEDSTYRET OG KOMITEER: HOVEDSTYRET Leder Nestleder HBU leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Flønes Rune Gundersen Berit Hansen Hege Falck-Bilden Lisbeth Kvinge Arne Kristianstuen Tommy Oftedal Christopher Andersen

Avd. Nordenfjeldske Avd. Fredrikstad Avd. Tromsø Avd. Halden Avd. Romerike Avd. Oslo Avd. Rogaland Avd. Romerike

459 04 107 976 98 477 415 15 834 982 34 210 936 40 351 922 88 482 990 86 948 949 71 452

hs_leder@norskschaeferhund.com rune.gundersen@ncc.no hbu_leder@norskschaeferhund.com hs_sekretaer@norskschaeferhund.com hs_kasserer@norskschaeferhund.com akr5@online.no tommyoftedal@hotmail.com chrizand@online.no

Medhjelpere for medlemsregistret Lisbeth Kvinge - l-kvin@online.no Mailadresser som er avlsrelatert - har_leder@norskschaeferhund.com - har_sekretariat@norskschaeferhund.com Klubbens adresse: Norsk Schäferhundklub, c/o Arne Kristianstuen, Åsheimvn. 4, 1476 Rasta

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET - hbu_leder@norskschaeferhund.com

Berit Hansen (leder) Avd. Tromsø 415 15 834 Terje Lindahl Avd. Fredrikstad 952 96 855 Kari Strande Avd. Romerike 934 21 097 Rolf Syversen Avd. Romerike 913 54 635 Heidi Tokstad Avd. Oppland 450 21 977 Zarif Hamzik Avd. Romerike 480 84 681 ORDENSRÅDET DISIPLINÆRUTVALGET Liv Evjen Avd. Nordenfjeldske 997 18 130 Arne Kristianstuen Avd. Oslo 922 88 482 Rolf Mangerud Avd. Romerike 928 43 969 Knut Brekke Avd. Oslo 412 78 839 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 Arvid Strømsvik Avd. Rogaland 908 48 415 VALGKOMITE Adr: Liv Evjen, Fagerheim alle 81 b, 7040 Trondheim Svein Nilsen Avd. Indre Østfold 464 31 339 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 e-post: liv.evjen@online.no Odd Brattøy Avd. Møre og Romsdal 478 35 861 REVISORER Magne Henne Avd. Grenland 995 05 212 Revisor Knut Brekke Avd. Oslo 950 21 749 Vara Toril Bjerke Avd. Indre Østfold 905 18 039

AVDELINGENS ADRESSER: Avd. Agder Postboks 4568 4673 Kristiansund Tlf: 47 94 25 59 Kto: 5081 08 29289

Avd. Halden Postboks 61 1790 Tistedal Tlf. 922 96 804 Kto: 103 07 77150

Avd. Arendal Postboks 66 4852 Færvik Tlf. 952 99 577/997 49 250 Kto: 2800 10 28563

Avd. Hallingdal c/o Trine Lunde Gallebergvn. 180 3070 Sande i Vestfold Tlf. 478 25 980 Kto: 2351 20 86659

Avd. Bergen Postboks 6 5258 Blomsterdalen sekretaerschaferbergen@gmail.com Tlf. 913 71 231 Avd. Finnmark Postboks 2274 9508 Alta Tlf. 78 44 06 45 Kto: 4901 25 05328 Avd. Fredrikstad Opalveien 14 1639 Gml. Fredrikstad Tlf: 957 75 544 Kto: 6105 06 32880 Avd. Grenland v/Inger Kristiansen Langstadsgt. Sør 38 A 3725 Telemark Tlf. 35 52 24 72/970 60 603 Kto: 2670 08 00988

Avd. Indre Østfold c/o Svein Nilsen Plogveien 12 1809 Askim Tlf. 464 31 339 Kto: 0532 08 97868

Avd. Oslo c/o Lise Ulleberg Kirkemo Rovenvn. 426 1900 Fetsund Tlf: 907 26 450 Kto: 0530 40 37107

Avd. Kongsberg c/o Hans Petter Karlsen Edwin wadds vei 11 3610 Kongsberg Mobil: 93212651 Kto: 2291 31 04130

Avd. Rogaland Postboks 61 4301 Sandnes Tlf. 957 07 348/918 87 345 Kto: 0530 51 21461

Avd. Harstad og omegn c/o Rita Skogvoll Skoleveien 4 9407 Harstad Kto: 4750.59.84575

Avd. Moss-Vestby Krokstrandveien 2 1555 Son Tlf. 913 91 911

Avd. Romerike c/o Anette Tobiassen Kløfterhagen 39 C 1067 Osl0 Tlf. 950 85 215 Kto: 1321.15.56204

Avd. Haugaland Frakkagjerdvegen 12 B 5563 Førdesfjorden Tlf. 91638730 /92081884 Kto: 3520 62 04433

Avd. Møre og Romsdal Postboks 47 6529 Frei Tlf. 930 87 327 8 Kto: 0530 30 04884

Avd. Hedmark Postboks 147 2301 Hamar Tlf. 480 04 848 Kto: 1800 28 34800

Avd. Nordenfjeldske Postboks 37 Klett 7083 Leinstrand Tlf. 917 60 353 Kto: 8601 35 12061

Avd. Helgeland Postboks 3016 8603 Mo i Rana Tlf. 75 13 16 75 Kto: 4516 13 51052

Avd. Oppland c/o Kjersti Bjørklund Lars Jordes veg 2 2615 Lillehammer Tlf. 957 69 232 Kto: 2003 20 72551

Avd. Sarpsborg Postboks 67 1701 Sarpsborg Tlf. 416 55 795/970 81 890 Kto: 0531 16 15426 Avd. Tromsø og Omegn Postboks 2475 9272 Tromsø Tlf. 77 65 00 05 Kto 4705 20 78050 LL Alme Avd. Romerike LL Kværna Avd. Agder

51Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.