Page 1

1. Рукавци су _______________ вратила,__________________________ и ______________ на којима уграђујемо ________

2. Групиши рукавце : радијални, лоптасти, унутрашњи, аксијални, спољашњи, конични, радиаксијални, цилиндрични a) према правцу деловања силе __________________________________________________ б) према положају на вратилу _________________________________________________ в) према облику __________________________________________________

3. Лежишта су ________________ вратила, ___________________ и ____________________________

4. Заокружи недостатке клизних лежишта a) раде бучно б) морају се разрађивати в) осетљива на ударе

г) велико трење и загревање д) нерастављива ђ) велика потрошња мазива

5. Заокружи предности котрљајућих лежаја a) б) в) г)

не разрађују се нису осетљива на ударе мали отпор трења малих су димензија а имају велику носивост

д) раде тихо ђ) мањи утрошак мазива е) погодна су за велике брзине

6. Да ли се прстени куглични лежај може поставити на унутрашњи рукавац? a) да б) не


7. Уписати облике котрљајућих тела:

а) a) б) в) г) д)

б)

в)

г)

д)

____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ ____________________________

8. Које котрљајуће тело може да пренесе највеће оптерећење ? _________________________ 9. Наведи и обележи на слици делове прстеног лежаја:

1 ___________________________________________________ 2 ___________________________________________________ 3 ___________________________________________________ 4 ___________________________________________________ 10. На вратилу a) један од лежајева мора бити учвршћен б) не мора бити учвршћен ни један лежај 11. Лежајеви за веће пречнике вратила и већих преклопа се монтирају: a) ручно, помоћу цеви и чекића б) помоћу свлакача в) помоћу пресе


12. Колутни лежаји су намењени за: а) радијална оптерећења б) аксијална оптерећења в) радиаксијална оптерећења 13. Проврт лежаја 6208 је:

d=

мм

14. Заптивање котрљајућих лежаја има задатак да: а) ___________________________________________________ б) ___________________________________________________ 15. Заптивање котрљајућих лежаја може бити: а) ___________________________________________________ б)___________________________________________________

16. Навести задатак и улогу спојница: a) б) в) г)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

17. Круте спојнице се примењују за: a) спајање трансмисионих вратила б) еластичну везу вратила в) заштиту трансмисије од преоптерећења 18. Спојница са гуменим улошцима: a) има способност пригушења удара и смањења торзионих осцилација б) омогућава искључење једног вратила при раду в) круто веже вратила 19. Искључне спојнице у току рада омогућавају: а) укључење једног вратила б) укључење и искључење једног вратила в) искључење једног вратила


20. У наведеном списку означи спојнице које нису еластичне: a) б) в) г) д)

канxасте спојнице спојнице са гуменим улошцима фрикционе спојнице спојнице са гуменом траком прирубне спојнице

Питања за трећи контролни  
Питања за трећи контролни  
Advertisement