Page 1

Слајд 1

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ Београд, 2013/2014. год.


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 2

Дат је каишни пар следећих карактеристика:

• снага коју преноси:

I P P kW 1,7

• број обртаја погонског каишника: • преносни однос:

i

n1  ( I  P)  80(min 1 )

IP 6,3

• положај гоњеног каишника:

vertikalan

• преоптерећење: K A  ( R.B.D)  7(%) • снага са електромотора на радну машину преноси се:

pljosnatim kaišem


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 3

Потребно је:

1. Извршити прорачун димензија каиша. 2. Дати конструктивни цртеж прорачунатих каишника на одговарајућем формату у одговарајућој размери.

3. Моделирати каишнике у познатом CAD пакету.

Потребне податке при раду усвојити уз образложење.


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 4

Познати подаци: За I = Станко = 6 и P = Радовановић = 11

• Снага коју преноси каишни пар: P 

I  P 6  11   10kW 1, 7 1, 7

1 • Број обртаја погонског каишника: n1  ( I  P)  80  (6  11)  80  1360 min

• Преносни однос:

I  P 6  11 i   2, 698 6,3 6,3

• Преоптерећење: K A  ( R.B.D)  7  16  7  112%


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 5

Фактор неравномерности оптерећања ( K A ) добија се интерполацијом из таблице 4.18 стр.167 - 1 :

25 : 0,1  12 : x 0,1 12 x 25 x  0, 048

K A  1, 4  0,048

K A  1, 448


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 6

1.1 Дебљина каиша

( h)

:

Из таблице 4.14 стр. 158 -

1,

усвајам:


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 7

материјал каиша:

кожа стандардна (мало савитљива)

h  (3  7)mm  4mm најмањи однос:

d1  25  30 h

усвајам:

d1  30 h

1.2 Пречник мањег каишника ( d1 ) :

d1 d1  30  h  30  4  120mm   30 h d1  160mm усвајам стандардни пречник:


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 8

1.3 Пречник гоњеног каишника (d 2 ) :

d2  d1  i  k k  0,985

- фактор клизања каиша

d2  160  2,698  0,985  425, 205mm усвајам стандардни пречник:

d2  450mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 9

1.4 Брзина каиша

v

(v )

:

d1    n1 0,160   1360   11,39m / s 60 60

1.5 Стварни преносни однос

i

(i ) :

d2 450   2,86 d1   k 160  0,985

1.6 Осно растојање

(a) :

a  (0,6  2)  (d1  d2 )  2  (d1  d2 )  2  (160  450)  1220mm усвајам стандардно осно растојање:

1.7 Одвојни углови

( )

:

d 2  d1 450  160 sin     0,097 2a 2 1500

  arcsin 0,097  5,547

  5 32'50"

a  1500mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 10

1  180  2  180  2  5,547  168,906  2  180  2  180  2  5,547  191,094 1.7 Дужина каиша ( L p ) :

(r2  r1 )     90 (225  80)    5,547 Lp  (80  225)    2 1500  cos5,547  90 Lp  (r1  r2 )    2a  cos  

Lp  3972, 2mm Усвајам стандардну дужину каиша: Lp  4000mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 11

1.8 Стварно осно растојање

a

a

(a) :

1, 01 Lp  (r1  r2 )    2 cos 

   (r2  r1 ) 90

1, 01 4000  (80  225)   

2cos 5,547

1.9 Обимна сила ( Ft ) :

Ft 

  5,547 (225  80)

P 10   0,88kN v 11,39

90

 1534, 05mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 12

1.10 Дозвољени корисни напон ( kd ) :

 kd   kdo    v    kdo - основни корисни напон , таблица 4.19 стр.168 - 1 , d  30 ,  kdo  1,5  2,5N / mm2 за кожу стандардну и однос h 2 усвајам:  kdo  2,5 N / mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 13

 - фактор обухватног угла , таблица 4.20 стр.168 - 1, за обухватни угао 1  168,906 , и пљоснати каиш:

  0,97

 v - фактор брзине каиша , таблица 4.21 стр.168 - 1, за брзину каиша v  11,39m / s

интерполацијом добијамо: v  0,986


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 14



-фактор врсте и положаја каишног пара таблица 4.22 стр.169 -

1 :

за вертикалан положај каишног преносника :

  0,8

 kd   kdo    v    2,5  0,97  0,986  0,8  1,91N / mm2


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 15

1.11 Ширина каиша

(b) : Ft  K A 880 1, 448 b   166,8mm  kd  h 1,91 4

Из таблице 4.23 стр.169 -

1 , усвајам:

- ширину каиша: - ширину каишника:

- дебљину кожног каиша:

b  160mm B  180mm h  5mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 16

1.12 Учестаност промене напона савијања ( f s ) :

fs 

2v 2 11,39   5, 69s 1 Lp 4

f max  (5 10)s 1 - из таблице 4.14 стр.158 1 , за материјал каиша: кожа стандардна (мало савитљива)

f s  f max , што задовољава.


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 17

1.13 Сила затезања каиша (оптерећење вратила)

FR  (2,5  3,5)  Ft  sin

( FR ) :

 2

180 FR  3  Ft  sin  3  0,88  sin  2, 64kN 2 2 1.14 Број обртаја гоњеног каишника

n2 

(n2 ) :

n1 1360   475,5min 1 i 2,86

1.15 Пречници вратила (d v ) : Конструктивно усвајам за пречнике вратила:

dv1  30mm

и

dv 2  40mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 18

1.16 Избор клина: Из таблице 4.7 стр.107 -

 2

За пречник вратила

усвајам нормални клин: SRPS M.C2.020 и 30

dv1  30mm :

b  8mm h  7mm

t  4,1mm r  0, 4mm

Жлеб у главчини:

d  2, 4  30  2, 4  32, 4mm За пречник вратила dv 2  40mm :

b  12mm h  8mm

t  4,9mm r  0,5mm

Жлеб у главчини:

d  2,6  40  2,6  42,6mm


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 19


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 20


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 21


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ II ГРАФИЧКИ РАД – КАИШНИ ПАРОВИ Слајд 22

ЛИТЕРАТУРА

1 Спасоје Драпић, Машински елементи II за III разред машинске школе

 2 Спасоје Драпић, Машински елементи I за II разред машинске школе

II графички рад - Каишни парови  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you