Page 3

TREWE ZADATAK 2

 Треба посматрати равнотежу греде греде. На њу делује активна сила терета и две реакције храпаве везе у А и B.  Реакција састоји се из нормалних  храпаве везе реакција FNA у тачки А и FNB у тачки B, које су орјентисане   у супротне стране и од сила трења клизања F A и FB у тачкама А и B, које су орјентисане навише пошто греда тежи да се креће наниже.  Граничне силе трења су: F A  0  FNA и FB  0  FNB

1052 - Трење - Задатак 2  
1052 - Трење - Задатак 2