Page 2

TREWE ZADATAK 2

Текст задатка:  На слици је приказана греда савијена у доњем делу, делу а ослоњена на вертикалном делу о фиксне испусте А и B, док је на крају хоризонталног дела оптерећена теретом G. Греду у равнотежи одржава трење с испустима. Одредити О минимални статички коефицијент трења који одржава равнотежно стање греде, као и нормалне притиске и силе трења у тачкама A и B, при чему тежину и дебљину б греде треба б занемарити ако је ј h  1m, l  2m и G  0, 5kN.

1052 - Трење - Задатак 2  
1052 - Трење - Задатак 2