Page 1

MEHANIKA I STATIKA

TREWE Beograd, 2010. god.


TREWE ZADATAK 2

Текст задатка:  На слици је приказана греда савијена у доњем делу, делу а ослоњена на вертикалном делу о фиксне испусте А и B, док је на крају хоризонталног дела оптерећена теретом G. Греду у равнотежи одржава трење с испустима. Одредити О минимални статички коефицијент трења који одржава равнотежно стање греде, као и нормалне притиске и силе трења у тачкама A и B, при чему тежину и дебљину б греде треба б занемарити ако је ј h  1m, l  2m и G  0, 5kN.


TREWE ZADATAK 2

 Треба посматрати равнотежу греде греде. На њу делује активна сила терета и две реакције храпаве везе у А и B.  Реакција састоји се из нормалних  храпаве везе реакција FNA у тачки А и FNB у тачки B, које су орјентисане   у супротне стране и од сила трења клизања F A и FB у тачкама А и B, које су орјентисане навише пошто греда тежи да се креће наниже.  Граничне силе трења су: F A  0  FNA и FB  0  FNB


TREWE ZADATAK 2

 Аналитички услови равнотеже су:

 X F  F  0  F  F Y  F F  G  0  M F  h  G  l  0 NA

NB

 Fi A

FNB FNA  FNB

l G h

NA

A

NB

 FN

B

NB

h 1 0    0,25 2l 22

l 2  FN  G   0,5   1kN h 1

F A  FB  0  FN  0,25  1  0,25kN

1052 - Трење - Задатак 2