Page 1

MEHANIKA I STATIKA

OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE Beograd, 2010. god.


OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE AKSIOMA O VEZAMA

Циљ теме је упознати се са:

1

Дефиницијом аксиоме о везама

2

Применом те аксиоме


OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE AKSIOMA O VEZAMA

 Равнотежа везаних (неслободних) тела у статици проучава се на основу следеће аксиоме:  свако везано (неслободно) тело може се посматрати као слободно ако се уклоне везе а њихов утицај на тело замени дејством реакција веза.  Поступак проучавања равнотеже тела има следећи ток:  издваја се тело чија се равнотежа посматра и примењује се аксиома о везама везама, тј тј. везе се уклањају а њихов утицај на тело замењује се њиховим реакцијама;  у даљем разматрању силе реакција се сматрају активним; и  примењују се услови равнотеже за тај систем сила, из којих се одређују непознате величине.


OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE AKSIOMA O VEZAMA

 Греда тежине G ослоњена је у тачкама A и B о подлогу, а у тачки C је везана штапом, као на слици.  Греда се под  дејством веза и у активне силе G налази у стању равнотеже.  Греда је везано тело, а према аксиоми о везама може се посматрати као слободно тело ако се везе уклоне а њихов утицај замени дејством њихових реакција.     Реакције ц ј везе су у FA , FB и FC и сматрају се активним силама.  На греду под дејством тог система сила примењују се услови равнотеже, из којих се добијају непознати интензитети сила тј. реакција веза.


OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE AKSIOMA O VEZAMA

Резиме

проучавање неслободних тела у статици омогућује аксиома о везама.

0250 - Основни појмови и аксиоме статике - Аксиома о везама  
0250 - Основни појмови и аксиоме статике - Аксиома о везама  
Advertisement