Page 1

Слајд 1

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА Београд, 2013/2014. год.


Слајд 2

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

Циљ теме је упознати се са:

1

Појмом рукавца

2

Врстама рукаваца

3

Прорачуном рукаваца


Слајд 3

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

 Рукавци су места на осовинама, осовиницама и вратилима на којима се уграђују лежишта.  Разликујемо рукавце за клизна лежишта и рукавце за котрљајуће лежаје.  Рукавци за клизна лежишта изложени су јаким отпорима ослонаца, хабању и загревању па због тога представљају критична места.  Рукавци за котрљајуће лежаје нису изложени хабању и загревању јер унутрашњи прстен лежаја чврсто належе на рукавац. Међутим, због релативно малог прелазног заобљења на наслону јавља се знатна концентрација напона.


Слајд 4

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

 У зависности од начина деловања оптерећења, рукавци за клизна лежишта могу бити: радијални аксијални радиаксијални  Основни облици рукаваца за клизна лежишта:

а) спољни цилиндрични радијални рукавац са једним наслоном на вратилу – може да пренесе и мања аксијална оптерећења у једном смеру. На њега је могуће монтирати једноделно лежиште. б) спољни цилиндрични рукавац са два наслона – може да пренесе мања аксијална оптерећења у оба смера. На њега је могуће монтирати само дводелна клизна лежишта. в) унутрашњи цилиндрични радијални рукавац – може да пренесе и мања аксијална оптерећења у оба смера. На њега је могуће монтирати само дводелна клизна лежишта.


Слајд 5

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

 Основне мере радијалних рукаваца за клизна лежишта:

l  0,8  1, 2   d

  0,1  d s  0,15  0, 20   d h  0,15  0, 30   d г) конични рукавац – може да пренесе радијална и мања краткотрајна аксијална оптерећења у једном смеру. Примењује се када је у експлоатацији потребно регулисати радијални зазор.


Слајд 6

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

г) лоптасти рукавац – припада групи радиаксијалних рукаваца. Примењује се када је у експлоатацији потребно да рукавац или лежиште имају угаоно померање (нпр. код предњих осовина камиона и трактора). ђ) аксијални рукавац – због обртања рукавца око своје осе, највећа брзина (v = ω · d/2) је на периферији рукавца и ту долази до највећег хабања. Због тога се притисак повећава према унутрашњости рукавца и највећи је у близини осе. е) аксијални рукавац – ново решење. Убацујемо прстенасту додирну површину и тако добијамо равномернију расподелу притиска. ж) гребенасти рукавац – припада групи радиаксијалних рукаваца.

d  1, 3  1,6   d1

b   d  d1  2

h  1  1,5   b


Слајд 7

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

 Рукавци за котрљајуће лежаје увек су цилиндрични.

 Имају наслон само са једне стране, јер су лежаји једноделни и монтирају се аксијално на рукавац.  Наслон и заобљење за лежај одређују се према врсти и димензији лежаја.


Слајд 8

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

ПРОРАЧУН РУКАВАЦА а) Спољни

рукавац

 Изложен је савијању и површинском притиску.  Вратила се израђују од челика па се на површински притисак проверавају само клизна лежишта.  Зато је за рукавац меродаван само напон савијања тј. момент савијања у пресеку А - В.

MS 32F  l   sd d3 W    sd d 3 W   Ако је Ms мали пречник рукавца се усваја према 32 лежишту или лежају. l MS  F 2  Ако је рукавац обликован за лежај, треба проверити

s 

само степен сигурности рукавца на прелазу наслона.


ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА

Слајд 9

РУКАВЦИ

ПРОРАЧУН РУКАВАЦА б) Унутрашњи

рукавац

 Изложен је савијању и увијању.  Меродавни момент тада је:

Mi = T + 0 

 D 1  D 0 

2M S 2

( ) 0

коефицијент свођења увијања на савијање

 Пречник рукавца је:

 Добијену вредност морамо да прилагодимо стандардним пречницима лежаја или лежишта.

16 M i d3   ud

 Кад се изаберу и провере лежаји и пошто се зна њихова ширина тј. дужина рукавца, као и прелазно заобљење и висина наслона, врши се провера степена сигурности рукавца у пресеку C - D.


ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА

Слајд 10

РУКАВЦИ

ПРОРАЧУН РУКАВАЦА

 Код рукаваца за клизна лежишта, до дужине рукавца (L) долази се из услова да површински притисак између рукавца и лежишне чауре буде мањи или једнак дозвољеном.

F p d l

l  0,8  1,2 pd  3N / mm2 сиви лив по сивом ливу d 2  pd pd  15 N / mm каљен челик по каљеном

челику  Лежајне чауре најчешће се израђују од калајне бронзе и за њих је

pd   5  8  N / mm

2

 Пречник радиаксијалног рукавца (облика као на слици) одређује се из једначине за површински притисак.

4 Fa F p   pd 2 2 A  d  d1

d1  0,2  0,8 d


Слајд 11

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА РУКАВЦИ

Резиме рукавци су места на осовинама, осовиницама и вратилима на којима се уграђују лежишта. разликујемо рукавце за клизна лежишта и рукавце за котрљајуће лежаје.

у зависности од начина деловања оптерећења, рукавци за клизна лежишта могу бити: аксијални, радијални и радиаксијални. рукавци за котрљајуће лежаје увек су цилиндрични. спољни рукавац је изложен савијању и површинском притиску. унутрашњи рукавац је изложен савијању и увијању.

019 Осовине и вратила - Рукавци  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you