Læring og erfaring i en Corona-krise - Inspiration til udvikling i Sorø Kommune

Page 1

Læring og erfaring i en Corona-krise – Inspiration til udvikling af Sorø Kommune

Jeg kunne ikke have været et bedre sted under Corona-

Det er meget vigtigt, at vi

krisen, end Sorø.

får fortalt, hvad vi laver. Evalueringen er virkelig god at få sat på dagsordenen.

Covid-19

Det var lige ved at være for meget. Det var rødglødende, og jeg var på 24/7, også i weekenderne. Men det giver mig en stolthed, hvordan vi har klaret det i Sorø Kommune, så det har været det hele værd.”

Det har været en oplevelse,

og

det

har været fantastisk at arbejde sammen. med jer om det.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.