__MAIN_TEXT__

Page 1

STX 2021


Indhold

Velkommen fra to 3.g’ere Undervisning og dagligdag Kostskolen Introforløb Sådan er stx opbygget De otte studieretninger på Sorø Akademi Fællesskab og fritid Rektor: Kære kommende elev Vigtige datoer i 1.g

3 4 7 8 10 11 15 17 19

Tak til elevfotograferne: Jonas Fich Kristensen, 3v (20/21) Magnus A. Bagger, 3c (17/18) Fotografer: Kristian Kjeldgaard Hoppe, Jeppe Michael Jensen, Rune Johansen, Jakob Vind, Anne Beth Witte Andre foto-bidrag: Camilla A. Kjærulff og Olav Nygaard Ansvarshavende: Kristian Jacobsen Redaktion (afsluttet sep. 2021): Camilla A. Kjærulff Lay-out og design: annadesign.dk Tryk: KLS Pureprint


Velkommen

- fra to 3.g’ere Det føles næsten som om jeg lige er startet. Tiden er gået stærkt lige siden første skoledag – med afleveringer, lektier, studieturen, fester og masser af andre aktiviteter. Gymnasietiden er en fantastisk tid man virkelig skal værdsætte, for lige pludselig er det slut. Et godt råd er: Husk at leve. Afleveringer er vigtige og skal nås til tiden og være gennemførte, men det sociale er mindst lige så vigtigt. Det er 3 år man ikke får tilbage igen, så man vil ikke ende med at fortryde noget, man ikke har gjort.

Christian Nielsen, 3a

”ACADEMIA SORANA” - sådan står der skrevet på Akademiets hovedbygning. Udefra virker bygningen nærmest dyster. Indeni afslører den et væld af farver. Tilsvarende har min gymnasieoplevelse været. Hvad der i begyndelsen virkede overvældende, blev til muligheder og oplevelser. Smukke omgivelser danner ramme for Sorø Akademi ligesom traditionerne, der leves her - traditioner, der skaber en tæt-knyttet sammenholdsfølelse blandt elever, men som samtidigt skal give plads til nytænkning og udvikling.

Karla Kjellberg, 3x

3


Sorø Akademis Skole

– undervisning og dagligdag Vi er det lokale gymnasium for Sorø by og opland; samtidig har vi en kostskoleafdeling med dansktalende gymnasieelever fra hele Danmark og fra rundt omkring i verden.

Sorø Akademi er et alment gymnasium (stx) som efter et tre-årigt forløb fører til studentereksamen. I vores flotte historiske bygninger og moderne faciliteter kan du få viden og et højt fagligt niveau. Kostelev­ erne udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal på ca. 580.

FOKUS PÅ DET FAGLIGE Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, lektiecafé, idræts- og motionsaktiviteter, sociale aktiviteter, pædagogisk støtte til fx ordblinde eller vores talentprogrammer.

4

DET HELT SÆRLIGE VED SORØ AKADEMI Gymnasiets mange bygninger er bygget på forskellige tidspunkter gennem århundreder og er samlet på et område ned til Sorø Sø; omgivet af byen på den ene side og parken på den anden. Det var her grundlæggeren Frederik II sendte sin søn, Christian IV, i skole for mere end 400 år siden. Og her finder du blandt andet den flotte og fredede hovedbygning med klasseværelser, festsal og spisesal for kosteleverne. På området ligger også den nyeste bygning, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, til kemi-, biologi- og fysikundervisning, kostskolebygningerne, der støder op til parken; og den store Sorø Klosterkirke, som vi benytter til koncerter, samlinger og dimission.

Alle har stor glæde af Akademiets køkken, hvorfra dygtige medarbejdere hver dag leverer spændende, sund mad til både kostelever og dagelevernes kantine.


Hverdagen på Sorø Akademi foregår i historiske bygninger i kombination med moderne undervisningsfaciliteter. Her bliver du klogere på fag og faglighed i mødet med lærerne, og her får du et stærkt fællesskab med de andre elever fra din klasse, din årgang og hele skolen.

5


På kostskolen bliver du en del af et fællesskab, hvor du opbygger venskaber og sociale relationer, man ikke får andre steder. Hver alumne har sit eget værelse. Morgenmad, frokost og aftensmad serveres på buffet med sunde og veltillavede retter fra skolens eget køkken.


Kostskolen

– et lærerigt og aktivt fællesskab Hvis du bor på kostskolen, mens du går i gymnasiet på Sorø Akademi, er du kun fem minutter væk fra din undervisning, og du får automatisk nogle ekstra oplevelser med i din tid på gymnasiet. Du lærer at tage hånd om dig selv og har gode rammer for at højne din faglighed og kulturelle dannelse. Vores kostelever udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal. Du kan bo på kostskolen for, hvad der nogenlunde svarer til udeboende SU.

DAGLIGDAG OG KOSTSKOLELIV Kostskolens elever (alumnerne) bor fordelt på fem huse. Det er her, du får din trygge base og er sammen med de andre på kostskolen. Hver alumne har sit eget værelse, og normalt er det indrettet, så to deler et badeværelse med toilet. Her er voksne (kostlærere) døgnet rundt, som du kan komme i kontakt med. I hverdagen går du i skole sammen med gymnasiets øvrige elever i klasser blandet af dagelever og kostelever alt efter din valgte studieretning. Der er altid liv på skolen, for både kost- og dagelever benytter skolens sportsfaciliteter, lektiecafe og andre tilbud efter skoletid.

HVIS DU GERNE VIL VÆRE ELEV PÅ KOSTSKOLEN For det kommende skoleår er der ansøgningsfrist 5. januar 2021, dvs. før man almindeligvis søger om optagelse på landets gymnasier. Kommende 1.g’ere skal huske både at søge optagelse i gymnasiet via optagelse.dk (frist 1. marts 2021) og søge om optagelse på kostskolen på skolens hjemmeside (frist 5. januar 2021). Ansøgning til vores kostskole kan dog også indsendes på andre tider af året, og vi modtager gerne jeres ansøgning, når I har besluttet jer. VENTELISTE Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året. Ansøgere på ventelisten vil derfor, i de fleste tilfælde, kunne blive optaget på et senere tidspunkt.

RUNDVISNING Kom til en af vores søndags-rundvisninger i efteråret, hvor rektor og tre kostelever fortæller om livet i kostskolen. Tjek hjemmesiden mht. datoer, og tilmeld dig ved at ringe til skolen.

7


Introforløb

– kom godt fra start Den første tid på Sorø Akademi er ”grundforløbet”, hvor vi introducerer dig til gymnasieundervisning og de tre hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (humaniora). Herefter vælger du studieretning, og får endnu et introforløb, hvor du bliver rystet sammen med din nye studieretningsklasse. Både i grundforløbet og i studieretningen lærer I hinanden godt at kende; du får en makker, en af de andre elever, der er din netværkspartner, og I er i netværksgrupper. Hver klasse har også tilknyttet en studievejleder.

8


Den allerførste uge bliver der taget i mod af introguiderne fra 2. og 3.g, der hjÌlper og arrangerer fÌlles aktiviteter for alle nye elever.

9


Sådan er stx opbygget

– nogle fag skal du have, andre kan du vælge

Uddannelsen stx kombinerer obligatoriske fag med studieretningsfag og valgfag. Og alle elever får både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag.

Hvis du fx vælger en ”naturvidenskabelig” studieretning, får du også både sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en ”sproglig” studieretning, får du også fx matematik og fysik. På den måde opnår du almen dannelse: En bred viden om mange forskellige ting. OBLIGATORISKE FAG – DE FAG ALLE SKAL HAVE De fag, du skal have på stx, kan du se i midten af figuren på næste side (orange). De fylder mest og er de samme for alle studieretninger.

STUDIERETNINGER GIVER FAGLIGT FOKUS På Sorø Akademi har vi otte studieretninger. På figuren overfor ser du, hvilke fag de forskellige studieretninger tilbyder. De er fordelt inden for de tre hovedgrupper: naturvidenskabelig (grøn), samfundsfaglig (blå) og sproglig (grå). Studieretningen vælger du først efter, du er begyndt på gymnasiet.

10

VALGFAG De to-tre valgfag du kan få, afhænger af din valgte studieretning. På Sorø Akademi udbyder vi følgende c-valgfag: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi og retorik. Disse skal du først vælge senere.

A, B OG C-NIVEAU Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er: C-niveau er et-årigt, i alt ca. 75 timer. B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer. A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

MINIMUMSKRAV For at blive student skal du have mindst fire fag på A-niveau, normalt tre fag på B-niveau og en række fag på C-niveau.

Du kan læse flere detaljer om studieretninger og valgfag på vores hjemmeside soroeakademi.dk.


De otte studieretninger på Sorø Akademi SAMFUNDSFAGLIG

4

5 SAMFUNDSFAG A ENGELSK A

SAMFUNDSFAG A

SPROGLIG

+ VALGFAG

MATEMATIK A + VALGFAG

DANSK A FYSIK C

BIOLOGI A KEMI B

MATEMATIK B

SAMFUNDSFAG C

+ VALGFAG

6

FRANSK A SAMFUNDSFAG B

BEGYNDERSPROG A / FORTSÆTTERSPROG B*

+ VALGFAG

OLDTIDSKUNDSKAB C

KUNSTNERISK FAG C***

MATEMATIK A

HISTORIE A

FYSIK B + VALGFAG

1

ENGELSK A

ENGELSK B

BIOTEK A

NATURVIDENSKABLIG

SAMFUNDSFAG B

OBLIGATORISKE FAG

+ VALGFAG

2

ENGELSK A

RELIGION C

NATURVIDENSKAB C / B**

3

TYSK A

IDRÆT C

7

SPANSK A ENGELSK A LATIN C + VALGFAG

MATEMATIK A

8

FYSIK B KEMI B + VALGFAG

* Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk. ** Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik. *** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

11


Der er rige muligheder for at lære alle de øvrige elever fra de andre årgange at kende fx. gennem skolens mange fritidsaktiviteter. Jeg har selv spillet på skolens basketballhold og fodboldhold, hvor vi virkelig hygger os og har det sjovt sammen på tværs af årgangene. Man får hurtigt følelsen af at man hører til på Akademiet. Felix Raagart, 2x (tv)

12


13


Pü Sorø Akademi er skoleüret fyldt med aktiviteter i hverdagen og sÌrlige arrangementer, som Kongebal, forestillinger og sportsturneringer. Der er med andre ord masser af tilbud, du kan engagere dig i, ud over undervisningen.

14


Fællesskab og fritid

– sammen er det sjovere På Sorø Akademi foregår en masse aktiviteter. Vi synger, laver billedkunst, dyrker sport, åbner laboratorierne i fritiden og har det sjovt sammen med de andre i klassen eller de andre elever på skolen.

SPORT OG IDRÆT Alle skolens elever har adgang til motions- og styrketræningslokaler, udendørs fodbold-, cricket- og tennisbaner og naturligvis den omgivende park og sø med badebroer, kanoer og kajakker. Vi tilbyder mange fælles idrætsaktiviteter om eftermiddagen og om aftenen. Vores elever har også selv dannet deres egne foreninger gennem de sidste par år, og på den måde har vi fx fået både en fægteklub og en rugbyklub. Danmarks første cricketkamp blev spillet på Sorø Akademi, og vi spiller stadig cricket hver mandag. Vi spiller også fodbold, badminton, basketball, volleyball og har mange andre aktiviteter. FRIVILLIGT ARBEJDE Du kan melde dig som besøgsven i Røde Kors, indsamler eller noget helt tredje. For mange af aktivi-

teterne får man et frivilligbevis, som derefter kan benyttes i forbindelse med optagelses- eller ansættelsesforhold. Skolens “frivillig-ambassadører” inviterer hvert år nye elever ind i det frivillige arbejde. ÆLDGAMLE TRADITIONER Tag fx vores berømte Kongebal for 3.g’erne og Vandballet for 1.g’erne, hvor vi kommer i vores pæneste festtøj, og forældrene inviteres med. Hvert år fejrer vi Holbergs fødselsdag og 3.g’erne inviteres i til en aftenforestilling i Det Kongelige Teater.

MARSKALLER Det er en af skolens meget gamle traditioner, at elever kan melde sig som marskal og være med til at hjælpe til ved de store baller. Der er 80 marskaller til stede, og de bærer skærf i skolens farver. Uden marskallernes frivillige indsats kunne vi ikke afholde baller. Det er meget populært at være marskal – når vi skal bruge ca. 80 til bal får vi 120-130 ansøgninger.

15


Kære kommende elev på Sorø Akademi

Sorø Akademi er Danmarks smukkeste gymnasium med historiske vores historiske bygninger bygninger og flotog placering smukkeved placering Sorø vedDe Sø. Sorø historiske Sø. De historiske rammer udfyldes rammer hver udfyldes dag af hver alledag af alleelever, vores vores elever og da vi oger lærere, et kostgymnasium, og da vi er et kostgymkan du nasium, vælge atkan bo her. du også Kosteleverne vælge at bo udgør her.ca. Kosteleverne en fjerdedelud­ af gør ca. en skolens samlede fjerdedel elevtal af skolens på 580. samlede elevtal på 580. Vores På Sorø dygtige Akademi og engagerede sikrer voreslærere dygtige sikrer og engagereden høje de lærere –den faglighed hver høje eneste faglighed skoledag i alleåret fag rundt. – hver Og eneste ved at skoledag lære noget året i mange rundt.forskellige Og ved at lære fag, sikrer nogetdu i mange dig flere forskellige fag, sikrer valgmuligheder ogdu en dig almen fleredannelse, valgmuligheder der vil komme og en almen dig til gavn dannelse, restensom af livet. vil komme dig til gavn resten af livet. Du vil både udvikle dig til at blive et kompetent og veluddannet Du vil både udvikle menneske dig til atogblive en aktiv et kompetent og deltagende og borger i verden. veluddannet menneske, og en aktiv og deltagende borger i verden. Vi har fokus på fællesskab og faglighed. Vi tror på, at trivsel Sorø Akademi er en forudsætning har fokus påfor fællesskab faglig udvikling og faglighed. og at faglig udvikling er enelevråd, forudsætning fororganiserer trivsel.  og Skolen har et aktivt eleverne   udfører frivilligt socialt arbejde, og står i høj grad selv Sorø for deAkademi mange forskellige har et aktivt motionstilbud elevråd, eleverne eftermiddag organiserer og udfører frivilligt socialt arbejde og står i høj og aften.

16

Samtidig grad selv har for de Sorø mange Akademi forskellige har enmotionstilbud lang række tra-om eftermiddagen ditioner, hvor fællesskabet og om aftenen. spiller en vigtig rolle. Vi   afholder Vandbal for 1.g’erne og Kongebal for 3.g’erSorøogAkademi ne, vores forskellige har en lang studentertraditioner række traditioner, er som uden alle er kendetegnet sidestykke. Alt sammen ved, rigtig at eleverne festligtogogfællesskabet hyggeligt, og spiller Vi afholder Vandbal for 1.g’erne med tilen at vigtig styrkerolle. fællesskabet. og Kongebal for 3.g’erne, og vores forskellige studentertraditioner er uden giver sidestykke. sammen rigtig En studentereksamen dig de Alt bedste forudsætfestligt for og hyggeligt, og med til at styrke fællesskabet.  ninger videreuddannelse – uanset hvilken uddan  nelse, du vil tage bagefter. En studentereksamen giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse uanset hvilken uddanJeg glæder mig til at byde dig –velkommen på skolen. nelse du vil tage bagefter.   Jeg glæder mig til at byde Kristian Jacobsen dig velkommen på skolen.  rektor Kristian Jacobsen rektor


At skulle starte et helt nyt sted med masser af indtryk kan være ret så nervepirrende, men i intro-forløbet blev vi rystet rigtig godt sammen og lærte hinanden at kende hurtigt. Ida Marie Stertzel, 2b

17


Da jeg startede i 1.g var alting nyt. Jeg er ikke selv fra Sorø, men jeg følte mig meget velkommen lige fra starten. Alle var en smule nervøse i løbet af de første par dage, men vi blev hurtigt rystet sammen og fik en hyggelig klasse med god humor. Helena B. Christensen, 2a (i midten)

18


Vigtige datoer i 1.g CA. 12 UGER 11. AUGUST 2021 SORØ AKADEMI START

Grundforløb: En introduktion til gymnasiet. Dette forløb er ens for alle, og her bliver du klædt på til at vælge studieretning.

FØR START

Vælg et fremmedsprog ud over engelsk. Vælg et kunstnerisk fag.

NOVEMBER DU STARTER PÅ DIN STUDIERETNING

KLAR TIL 2.G OG 3.G

JANUAR 2022 Vælg valgfag til 2.g og 3.g.

19


»

Sorø Akademi er stx-gymnasium for både dag­elever og kostelever. Vælger du Sorø Akademi, bliver du en del af et fællesskab med venskaber, høj faglighed, traditioner og fester. Samtidig har du mulig­hed for at bo her – det gør omkring en fjerdedel af skolens elever.

Tlf.: 5786 5786 kontakt@soroeakademi.dk soroeakademi.dk

Profile for Sorø Akademis Skole

Sorø Akademi STX og kostskole 2021  

Sorø Akademis Skole er et STX-gymnasium i skønne historiske omgivelser, moderne faciliteter og syv forskellige studieretninger. På kostskole...

Sorø Akademi STX og kostskole 2021  

Sorø Akademis Skole er et STX-gymnasium i skønne historiske omgivelser, moderne faciliteter og syv forskellige studieretninger. På kostskole...