{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

STX 2020


Indhold

Velkommen fra en 3.g’er 3 Sorø Akademis Skole 4 Fællesskab og fritid 7 Sådan er stx opbygget 8 De otte studieretninger på Sorø Akademi 9 Vigtige datoer i 1.g 11 Introforløb 12 Kostskolen 15 Til jer, der skal vælge gymnasium 16

Tak til elevfotograferne: Edith Dam Kaagaard, 3v (19/20) Kasper Valentin Poulsen, 3a (18/19) Magnus A. Bagger, 3c (17/18) Anastasia F. Christensen, 3c (17/18) Fotografer: Jakob Vind, Anne Beth Witte og Rune Johansen Andre foto-bidrag: Kristian Kjeldgaard Hoppe, Olav Nygaard og Camilla A. Kjærulff Ansvarshavende: Kristian Jacobsen Redaktion (afsluttet dec. 2019): Camilla A. Kjærulff Lay-out og design: annadesign.dk Tryk: Jannerup


Velkommen - fra en 3.g’er

Der står et egetræ tæt på hovedbygningen. Det må være et par hundrede år gammelt. Det har formentlig ikke stået der, da Kong Frederik II opførte Akademiet i 1586. Men måske var det en lille spire, da Holberg donerede sin formue og sin bogsamling til skolen. Måske kastede det sin første lange skygge, da hovedbygningen brændte ned. Måske voksede det helt ind i himlen, da Ingemann skrev I østen stiger solen op. I dag står det kroget og fortier alt det, det angiveligt har set. Jeg har haft en god tid på Akademiet. Min årgang var den første til at afprøve introklasseordningen. Efter at have gået i en introklasse i et par måneder blev vi fordelt i nye blivende studieretningsklasser. Det gjorde, at jeg havde venner i hver af de nye klasser. Det gav en følelse af fællesskab og samhørighed på tværs af hele årgangen. Som mange andre opdagede jeg, at båndet til de to ældre årgange blev styrket gennem deltagelse i skolerelaterede aktiviteter. Jeg spillede selv på basketballholdet mit første år og var træner for holdet mit andet og tredje år. For den åbne elev er engagement nøglen til tre gode år. Der er noget som binder eleverne på Sorø Akademi sammen. Det er noget, der ikke helt kan beskrives med ord. Det er noget, der insisterer på at stå mellem linjerne. Det

er noget, der blæser mellem bladene på træerne. Det er noget, der spejler sig i søen. Det er noget, der overskrider tid og rum. Det er den indre skoleuniform vi aldrig tager af. Kristian Jydegaard Axelsen, 3b

3


Sorø Akademis Skole

– undervisning og dagligdag Vi er det lokale gymnasium for Sorø by og opland; samtidig har vi en kostskoleafdeling med dansktalende gymnasieelever fra hele Danmark og fra rundt omkring i verden.

Sorø Akademi er et alment gymnasium (stx) som efter et tre-årigt forløb fører til studentereksamen. I vores flotte historiske bygninger og moderne faciliteter kan du få viden og et højt fagligt niveau. Kosteleverne udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal på ca. 560.

FOKUS PÅ DET FAGLIGE Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, lektiecafé, idræts- og motionsaktiviteter, sociale aktiviteter, pædagogisk støtte til fx ordblinde eller vores talentprogrammer.

4

DET HELT SÆRLIGE VED SORØ AKADEMI Gymnasiets mange bygninger er bygget på forskellige tidspunkter gennem århundreder og er samlet på et område ned til Sorø Sø; omgivet af byen på den ene side og parken på den anden. Det var her grundlæggeren Frederik II sendte sin søn, Christian IV, i skole for mere end 400 år siden. Og her finder du blandt andet den flotte og fredede hovedbygning med klasseværelser, festsal og spisesal for kosteleverne. På området ligger også den nyeste bygning, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, til kemi-, biologi- og fysikundervisning, kostskolebygningerne, der støder op til parken; og den store Sorø Klosterkirke, som vi benytter til koncerter, samlinger og dimission.

Alle har stor glæde af Akademiets køkken, hvorfra dygtige medarbejdere hver dag leverer spændende, sund mad til både kostelever og dagelevernes kantine.


Hverdagen på Sorø Akademi foregår i historiske bygninger i kombination med moderne undervisningsfaciliteter. Her bliver du klogere på fag og faglighed i mødet med lærerne, og her får du et stærkt fællesskab med de andre elever fra din klasse, din årgang og hele skolen.


Pü Sorø Akademi er skoleüret fyldt med aktiviteter i hverdagen og sÌrlige arrangementer, som Kongebal, forestillinger og sportsturneringer. Der er med andre ord masser af tilbud, du kan engagere dig i, ud over undervisningen.


Fællesskab og fritid

– sammen er det sjovere På Sorø Akademi foregår en masse aktiviteter. Vi synger, laver billedkunst, dyrker sport, åbner laboratorierne i fritiden og har det sjovt sammen med de andre i klassen eller de andre elever på skolen.

SPORT OG IDRÆT Alle skolens elever har adgang til motions- og styrketræningslokaler, udendørs fodbold-, cricket- og tennisbaner og naturligvis den omgivende park og sø med badebroer, kanoer og kajakker. Vi tilbyder mange fælles idrætsaktiviteter om eftermiddagen og om aftenen. Vores elever har også selv dannet deres egne foreninger gennem de sidste par år, og på den måde har vi fx fået både en fægteklub og en rugbyklub. Danmarks første cricketkamp blev spillet på Sorø Akademi, og vi spiller stadig cricket hver mandag. Vi spiller også fodbold, badminton, basketball, volleyball og har mange andre aktiviteter. FRIVILLIGT ARBEJDE Du kan melde dig som besøgsven i Røde Kors, indsamler eller noget helt tredje. For mange af aktivi-

teterne får man et frivilligbevis, som derefter kan benyttes i forbindelse med optagelses- eller ansættelsesforhold. Skolens “frivillig-ambassadører” inviterer hvert år nye elever ind i det frivillige arbejde. ÆLDGAMLE TRADITIONER Tag fx vores berømte Kongebal for 3.g’erne og Vandballet for 1.g’erne, hvor vi kommer i vores pæneste festtøj, og forældrene inviteres med. Hvert år fejrer vi Holbergs fødselsdag og 3.g’erne inviteres i til en aftenforestilling i Det Kongelige Teater.

MARSKALLER Det er en af skolens meget gamle traditioner, at elever kan melde sig som marskal og være med til at hjælpe til ved de store baller. Der er 80 marskaller til stede, og de bærer skærf i skolens farver. Uden marskallernes frivillige indsats kunne vi ikke afholde baller. Det er meget populært at være marskal – når vi skal bruge ca. 80 til bal får vi 120-130 ansøgninger.

7


Sådan er stx opbygget

– nogle fag skal du have, andre kan du vælge

Uddannelsen stx kombinerer obligatoriske fag med studieretningsfag og valgfag. Og alle elever får både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag.

Hvis du fx vælger en ”naturvidenskabelig” studieretning, får du også både sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en ”sproglig” studieretning, får du også fx matematik og fysik. På den måde opnår du almen dannelse: En bred viden om mange forskellige ting. OBLIGATORISKE FAG – DE FAG ALLE SKAL HAVE De fag, du skal have på stx, kan du se i midten af figuren på næste side (orange). De fylder mest og er de samme for alle studieretninger.

STUDIERETNINGER GIVER FAGLIGT FOKUS På Sorø Akademi har vi otte studieretninger. På figuren overfor ser du, hvilke fag de forskellige studieretninger tilbyder. De er fordelt inden for de tre hovedgrupper: naturvidenskabelig (grøn), samfundsfaglig (blå) og sproglig (grå). Studieretningen vælger du først efter, du er begyndt på gymnasiet.

8

VALGFAG De to-tre valgfag du kan få, afhænger af din valgte studieretning. På Sorø Akademi udbyder vi følgende c-valgfag: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi og retorik. Disse skal du først vælge senere.

A, B OG C-NIVEAU Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er: C-niveau er et-årigt, i alt ca. 75 timer. B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer. A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

MINIMUMSKRAV For at blive student skal du have mindst fire fag på A-niveau, normalt tre fag på B-niveau og en række fag på C-niveau.

Du kan læse flere detaljer om studieretninger og valgfag på vores hjemmeside soroeakademi.dk.


De otte studieretninger på Sorø Akademi SAMFUNDSFAGLIG

4

5 SAMFUNDSFAG A ENGELSK A

SAMFUNDSFAG A

SPROGLIG

+ VALGFAG

MATEMATIK A + VALGFAG

DANSK A FYSIK C

BIOLOGI A KEMI B

MATEMATIK B

SAMFUNDSFAG C

+ VALGFAG

6

FRANSK A SAMFUNDSFAG B

BEGYNDERSPROG A / FORTSÆTTERSPROG B*

+ VALGFAG

OLDTIDSKUNDSKAB C

KUNSTNERISK FAG C***

MATEMATIK A

HISTORIE A

FYSIK B + VALGFAG

1

ENGELSK A

ENGELSK B

BIOTEK A

NATURVIDENSKABLIG

SAMFUNDSFAG B

OBLIGATORISKE FAG

+ VALGFAG

2

ENGELSK A

RELIGION C

NATURVIDENSKAB C / B**

3

TYSK A

IDRÆT C

7

SPANSK A ENGELSK A LATIN C + VALGFAG

MATEMATIK A

8

FYSIK B KEMI B + VALGFAG

* Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk. ** Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik. *** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

9


Jeg sætter stor pris på de flotte omgivelser og ældre bygninger, vi undervises i her på Akademiet. Jeg er samtidig meget glad for de nye foodlab lokaler, vi har fået til rådighed ... Ann-Cecilie Hansen, 2v

10


Vigtige datoer i 1.g

12. AUGUST 2020 SORØ AKADEMI START

CA. 12 UGER

Grundforløb: En introduktion til gymnasiet. Dette forløb er ens for alle, og her bliver du klædt på til at vælge studieretning.

FØR START Vælg et fremmedsprog ud over engelsk. Vælg et kunstnerisk fag.

NOVEMBER DU STARTER PÅ DIN STUDIERETNING

KLAR TIL 2.G OG 3.G

JANUAR 2021 Vælg valgfag til 2.g og 3.g.

11


Introforløb

– kom godt fra start Den allerførste uge bliver der taget i mod af introguiderne fra 2. og 3.g, der hjælper og arrangerer fælles aktiviteter for alle nye elever.

Den første tid på Sorø Akademi er ”grundforløbet”, hvor vi introducerer dig til gymnasieundervisning og de tre hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (humaniora). Herefter vælger du studieretning, og får endnu et introforløb, hvor du bliver rystet sammen med din nye studieretningsklasse. Både i grundforløbet og i studieretningen lærer I hinanden godt at kende; du får en makker, en af de andre elever, der er din netværkspartner, og I er i netværksgrupper. Hver klasse har også tilknyttet en studievejleder.


”At skulle starte et helt nyt sted med masser af indtryk kan være ret så nervepirrende, men i intro-forløbet blev vi rystet rigtig godt sammen og lærte hinanden at kende hurtigt. Jeg kan allerede mærke, det bliver tre fede år!” Ida Marie Stertzel, 1b

13


På kostskolen bliver du en del af et fællesskab, hvor du opbygger venskaber og sociale relationer, man ikke får andre steder. Hver alumne har sit eget værelse. Morgenmad, frokost og aftensmad serveres på buffet med sunde og veltillavede retter fra skolens eget køkken.


Kostskolen

– et lærerigt og aktivt fællesskab Hvis du bor på kostskolen, mens du går i gymnasiet på Sorø Akademi, er du kun fem minutter væk fra din undervisning, og du får automatisk nogle ekstra oplevelser med i din tid på gymnasiet. Du lærer at tage hånd om dig selv og har gode rammer for at højne din faglighed og kulturelle dannelse. Vores kostelever udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal. Du kan bo på kostskolen for, hvad der nogenlunde svarer til udeboende SU.

DAGLIGDAG OG KOSTSKOLELIV Kostskolens elever (alumnerne) bor fordelt på fem huse. Det er her, du får din trygge base og er sammen med de andre på kostskolen. Hver alumne har sit eget værelse, og normalt er det indrettet, så to deler et badeværelse med toilet. Her er voksne (kostlærere) døgnet rundt, som du kan komme i kontakt med. I hverdagen går du i skole sammen med gymnasiets øvrige elever i klasser blandet af dagelever og kostelever alt efter din valgte studieretning. Der er altid liv på skolen, for både kost- og dagelever benytter skolens sportsfaciliteter, lektiecafe og andre tilbud efter skoletid.

HVIS DU GERNE VIL VÆRE ELEV PÅ KOSTSKOLEN For det kommende skoleår er der ansøgningsfrist d. 5. januar 2020, dvs. før man almindeligvis søger om optagelse på landets gymnasier. Kommende 1.g’ere skal huske både at søge optagelse i gymnasiet via optagelse.dk (frist 1. marts 2020) og søge om optagelse på kostskolen på skolens hjemmeside (frist 5. januar 2020). Ansøgning til vores kostskole kan dog også indsendes på andre tider af året, og vi modtager gerne jeres ansøgning, når I har besluttet jer. VENTELISTE Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året. Ansøgere på ventelisten vil derfor, i de fleste tilfælde, kunne blive optaget på et senere tidspunkt.

RUNDVISNING Kom til en af vores søndags-rundvisninger i efteråret, hvor rektor og tre kostelever fortæller om livet i kostskolen. Tjek hjemmesiden mht. datoer, og tilmeld dig ved at ringe til skolen.

15


Kære kommende elev på Sorø Akademi

Sorø Akademi er Danmarks smukkeste gymnasium med vores historiske bygninger og smukke placering ved Sorø Sø. De historiske rammer udfyldes hver dag af alle vores elever og lærere, og da vi er et kostgymnasium, kan du også vælge at bo her. Kosteleverne ud­ gør ca. en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 580. På Sorø Akademi sikrer vores dygtige og engagerede lærere den høje faglighed i alle fag – hver eneste skoledag året rundt. Og ved at lære noget i mange forskellige fag, sikrer du dig flere valgmuligheder og en almen dannelse, som vil komme dig til gavn resten af livet. Du vil både udvikle dig til at blive et kompetent og veluddannet menneske og en aktiv og deltagende borger i verden. Vi har fokus på fællesskab og faglighed. Vi tror på, at trivsel er en forudsætning for faglig udvikling og at faglig udvikling er en forudsætning for trivsel.    Sorø Akademi har et aktivt elevråd, eleverne organiserer og udfører frivilligt socialt arbejde og står i høj

Tlf.: 5786 5786 kontakt@soroeakademi.dk soroeakademi.dk

grad selv for de mange forskellige motionstilbud om eftermiddagen og om aftenen.   Sorø Akademi har en lang række traditioner, som alle er kendetegnet ved, at eleverne og fællesskabet spiller en vigtig rolle. Vi afholder Vandbal for 1.g’erne og Kongebal for 3.g’erne, og vores forskellige studentertraditioner er uden sidestykke. Alt sammen rigtig festligt og hyggeligt, og med til at styrke fællesskabet.    En studentereksamen giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse – uanset hvilken uddannelse du vil tage bagefter.   Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på skolen.  Kristian Jacobsen rektor

Profile for Sorø Akademi

Sorø Akademi STX og kostskole 2020  

Sorø Akademi er både lokalt stx-gymnasium for Sorø og gymnasiekostskole med danske elever fra hele verden. Vi har fokus på høj faglighed og...

Sorø Akademi STX og kostskole 2020  

Sorø Akademi er både lokalt stx-gymnasium for Sorø og gymnasiekostskole med danske elever fra hele verden. Vi har fokus på høj faglighed og...

Advertisement