__MAIN_TEXT__

Page 1

STX 2019

- og du kan endda bo her


Indhold

Velkommen fra en 3.g’er 3 Sorø Akademis Skole 4 Fællesskab og fritid 7 Sådan er stx opbygget 8 De otte studieretninger på Sorø Akademi 9 Vigtige datoer i 1.g 11 Introforløb 12 Kostskolen 15 Til jer, der skal vælge gymnasium 16

Tak til elevfotograferne: Kasper Valentin Poulsen, 3a (18/19) Nanna Ebert Flindt, 2z (18/19) Alberte M. Hagedorn, 2v (18/19) Thor H. Christensen, 3v (17/18) Mathias Christoffersen, 3v (17/18) Anastasia F. Christensen, 3c (17/18) Magnus A. Bagger, 3c (17/18) Fotografer: Anne Beth Witte, Rune Johansen og Jakob Vind Andre foto-bidrag: Olav Nygaard og Hanne Rosenkrantz-Theil Ansvarshavende: Kristian Jacobsen Redaktion (afsluttet dec. 2018): Camilla A. Kjærulff Design: annadesign.dk / Tryk: Jannerup


Velkommen - fra en 3.g’er

Tiden på Sorø Akademis Skole har, for mig, budt på uforglemmelige oplevelser, lige fra den første nervepirrende skoledag, til de efterfølgende ekskursioner, studietur og vand- og kongebal. Afleveringsopgaver og lektier giver til tider kamp til stregen, men lærernes entusiasme og engagement i undervisningen, gør selv de tungeste tekster og sværeste matematiske beviser overskuelige og interessante. Gymnasietiden handler ikke kun om hårdt skolearbejde, men også om at have det sjovt og være en del af et større fællesskab, hvilket skolens studiemiljø giver rig mulighed for. Jeg udlever eksempelvis både mine musikalske og sociale evner i skolens kor, hvor vi sammen lærer, udvikles og udfordres med og af hinanden.

Husk på, at karakterer ikke er alt. Giv dig selv lov til at fokusere på andet end karakterer og have det sjovt. Lev dit ungdomsliv, for det får du ikke tilbage igen!

Gymnasietiden er en sjov, nervepirrende og udfordrende tid, men hvis du har styr på dine ting, er tro mod dig selv, og husker at have det sjovt, så skal skolens historiske og smukt udsmykkede gange nok vise dig vejen. Line Højberg Bjerregaard, 3y

3


Sorø Akademis Skole

– undervisning og dagligdag Vi er det lokale gymnasium for Sorø by og opland; samtidig har vi en kostskoleafdeling med dansktalende gymnasieelever fra hele Danmark og fra rundt omkring i verden.

Sorø Akademi er et alment gymnasium (stx) som efter et tre-årigt forløb fører til studentereksamen. I vores flotte historiske bygninger og moderne faciliteter kan du få viden og et højt fagligt niveau. Kosteleverne udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal på ca. 560.

FOKUS PÅ DET FAGLIGE Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, lektiecafé, idræts- og motionsaktiviteter, sociale aktiviteter, pædagogisk støtte til fx ordblinde eller vores talentprogrammer.

4

DET HELT SÆRLIGE VED SORØ AKADEMI Gymnasiets mange bygninger er bygget på forskellige tidspunkter gennem århundreder og er samlet på et område ned til Sorø Sø; omgivet af byen på den ene side og parken på den anden. Det var her grundlæggeren Frederik II sendte sin søn, Christian IV, i skole for mere end 400 år siden. Og her finder du blandt andet den flotte og fredede hovedbygning med klasseværelser, festsal og spisesal for kosteleverne. På området ligger også den nyeste bygning, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, til kemi-, biologi- og fysikundervisning, kostskolebygningerne, der støder op til parken; og den store Sorø Klosterkirke, som vi benytter til koncerter, samlinger og dimission.

Alle har stor glæde af Akademiets køkken, hvorfra dygtige medarbejdere hver dag leverer spændende, sund mad til både kostelever og dagelevernes kantine.


Hverdagen på Sorø Akademi foregår i historiske bygninger i kombination med moderne undervisningsfaciliteter. Her bliver du klogere på fag og faglighed i mødet med lærerne, og her får du et stærkt fællesskab med de andre elever fra din klasse, din årgang og hele skolen.


Pü Sorø Akademi er skoleüret fyldt med aktiviteter i hverdagen og sÌrlige arrangementer, som Kongebal, forestillinger og sportsturneringer. Der er med andre ord masser af tilbud, du kan engagere dig i, ud over undervisningen.


Fællesskab og fritid

– sammen er det sjovere På Sorø Akademi foregår en masse aktiviteter. Vi synger, laver billedkunst, dyrker sport, åbner laboratorierne i fritiden og har det sjovt sammen med de andre i klassen eller de andre elever på skolen.

SPORT OG IDRÆT Alle skolens elever har adgang til motions- og styrketræningslokaler, udendørs fodbold-, cricket- og tennisbaner og naturligvis den omgivende park og sø med badebroer, kanoer og kajakker. Vi tilbyder mange fælles idrætsaktiviteter om eftermiddagen og om aftenen. Vores elever har også selv dannet deres egne foreninger, og på den måde har vi fx fået både en fægteklub og en rugbyklub. Danmarks første cricketkamp blev spillet på Sorø Akademi, og vi spiller stadig cricket hver uge. Vi spiller fodbold, badminton, basket- og volleyball, og har gang i mange andre aktiviteter. FRIVILLIGT ARBEJDE Du kan melde dig som besøgsven i Røde Kors, indsamler eller noget helt andet. For mange af aktivi-

teterne får man et frivilligbevis, som derefter kan benyttes i forbindelse med optagelses- eller ansættelsesforhold. Skolens “frivillighedskæmpere” inviterer hvert år nye elever ind i det frivillige arbejde. ÆLDGAMLE TRADITIONER Tag fx vores berømte Kongebal for 3.g’erne og Vandballet for 1.g’erne, hvor vi kommer i vores pæneste festtøj, og forældrene inviteres med. Hvert år fejrer vi Holbergs fødselsdag og 3.g’erne inviteres til en aftenforestilling i Det Kongelige Teater.

MARSKALLER Det er en af skolens meget gamle traditioner, at elever kan melde sig som marskal og være med til at hjælpe til ved de store baller. Der er 80 marskaller til stede, og de bærer skærf i skolens farver. Uden marskallernes frivillige indsats kunne vi ikke afholde baller. Det er meget populært at være marskal – når vi skal bruge ca. 80 til bal, får vi 120-130 ansøgninger.

7


Sådan er stx opbygget

– nogle fag skal du have, andre kan du vælge

Uddannelsen stx kombinerer obligatoriske fag med studieretningsfag og valgfag. Og alle elever får både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag.

Hvis du fx vælger en ”naturvidenskabelig” studieretning, får du også både sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en ”sproglig” studieretning, får du også fx matematik og fysik. På den måde opnår du almen dannelse: En bred viden om mange forskellige ting. OBLIGATORISKE FAG – DE FAG ALLE SKAL HAVE De fag, du skal have på stx, kan du se i midten af figuren på næste side (orange). De fylder mest og er de samme for alle studieretninger.

STUDIERETNINGER GIVER FAGLIGT FOKUS På Sorø Akademi har vi otte studieretninger. På figuren overfor ser du, hvilke fag de forskellige studieretninger tilbyder. De er fordelt inden for de tre hovedgrupper: naturvidenskabelig (grøn), samfundsfaglig (blå) og sproglig (grå). Studieretningen vælger du først efter, du er begyndt på gymnasiet.

8

VALGFAG De to-tre valgfag du kan få, afhænger af din valgte studieretning. På Sorø Akademi udbyder vi følgende c-valgfag: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi og retorik. Disse skal du først vælge senere.

A, B OG C-NIVEAU Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er: C-niveau er et-årigt, i alt ca. 75 timer. B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer. A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

MINIMUMSKRAV For at blive student skal du have mindst fire fag på A-niveau, normalt tre fag på B-niveau og en række fag på C-niveau.

Du kan læse flere detaljer om studieretninger og valgfag på vores hjemmeside soroeakademi.dk.


De otte studieretninger på Sorø Akademi SAMFUNDSFAGLIG

4

5 SAMFUNDSFAG A ENGELSK A

SAMFUNDSFAG A

SPROGLIG

+ VALGFAG

MATEMATIK A + VALGFAG

DANSK A FYSIK C

BIOLOGI A KEMI B

MATEMATIK B

SAMFUNDSFAG C

+ VALGFAG

6

FRANSK A SAMFUNDSFAG B

BEGYNDERSPROG A / FORTSÆTTERSPROG B*

+ VALGFAG

OLDTIDSKUNDSKAB C

KUNSTNERISK FAG C***

MATEMATIK A

HISTORIE A

FYSIK B + VALGFAG

1

ENGELSK A

ENGELSK B

BIOTEK A

NATURVIDENSKABLIG

SAMFUNDSFAG B

OBLIGATORISKE FAG

+ VALGFAG

2

ENGELSK A

RELIGION C

NATURVIDENSKAB C / B**

3

TYSK A

IDRÆT C

7

SPANSK A ENGELSK A LATIN C + VALGFAG

MATEMATIK A

8

FYSIK B KEMI B + VALGFAG

* Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk. ** Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik. *** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

9


Jeg værdsætter i høj grad venligheden og åbenheden blandt lærere og elever her. Når man går på sådan en historisk og smuk skole, er det en oplevelse bare at være elev på skolen - og på en måde være en del af historien! Olivia Eschericht Jensen, 2v

10


Vigtige datoer i 1.g

14. AUGUST 2019 SORØ AKADEMI START

CA. 12 UGER

Grundforløb: En introduktion til gymnasiet. Dette forløb er ens for alle, og her bliver du klædt på til at vælge studieretning.

FØR START Vælg et fremmedsprog ud over engelsk. Vælg et kunstnerisk fag.

NOVEMBER DU STARTER PÅ DIN STUDIERETNING

KLAR TIL 2.G OG 3.G

JANUAR 2020 Vælg valgfag til 2.g og 3.g.

11


Introforløb

– kom godt fra start Den allerførste uge bliver der taget i mod af intro­ guider­ne fra 2. og 3.g, der hjælper og arrangerer fælles aktiviteter for alle nye elever.

Den første tid på Sorø Akademi er ”grundforløbet”, hvor vi introducerer dig til gymnasieundervisning og de tre hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (humaniora). Herefter vælger du studieretning, og får endnu et introforløb, hvor du bliver rystet sammen med din nye studieretningsklasse. Både i grundforløbet og i studieretningen lærer I hinanden godt at kende; du får en makker, en af de andre elever, der er din netværkspartner, og I er i netværksgrupper. Hver klasse har også tilknyttet en studievejleder.


Når man bor på kostskolen, er man rigtig meget sammen med de andre, og har det sjovt og hyggeligt med dem. Men jeg nyder også nogle gange bare at være mig selv på mit værelse med en god bog. Anna Torsth Thomassen, 3a

13


På kostskolen bliver du en del af et fællesskab, hvor du opbygger venskaber og sociale relationer, man ikke får andre steder. Hver alumne har sit eget værelse. Morgenmad, frokost og aftensmad serveres på buffet med sunde og veltillavede retter fra skolens eget køkken.


Kostskolen

– et lærerigt og aktivt fællesskab Hvis du bor på kostskolen, mens du går i gymnasiet på Sorø Akademi, er du kun fem minutter væk fra din undervisning, og du får automatisk nogle ekstra oplevelser med i din tid på gymnasiet. Du lærer at tage hånd om dig selv og har gode rammer for at højne din faglighed og kulturelle dannelse. Vores kostelever udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal. Du kan bo på kostskolen for, hvad der nogenlunde svarer til udeboende SU.

DAGLIGDAG OG KOSTSKOLELIV Kostskolens elever (alumnerne) bor fordelt på fem huse. Det er her, du får din trygge base og er sammen med de andre på kostskolen. Hver alumne har sit eget værelse, og normalt er det indrettet, så to deler et badeværelse med toilet. Her er voksne (kostlærere) døgnet rundt, som du kan komme i kontakt med. I hverdagen går du i skole sammen med gymnasiets øvrige elever i klasser blandet af dagelever og kostelever alt efter din valgte studieretning. Der er altid liv på skolen, for både kost- og dagelever benytter skolens sportsfaciliteter, lektiecafe og andre tilbud efter skoletid.

HVIS DU GERNE VIL VÆRE ELEV PÅ KOSTSKOLEN For det kommende skoleår er der ansøgningsfrist d. 4. januar 2019, dvs. før man almindeligvis søger om optagelse på landets gymnasier. Kommende 1.g’ere skal huske både at søge optagelse i gymnasiet via optagelse.dk (frist 1. marts 2019) og søge om optagelse på kostskolen på skolens hjemmeside (frist 4. januar 2019). Ansøgning til vores kostskole kan dog også indsendes på andre tider af året, og vi modtager gerne jeres ansøgning, når I har besluttet jer. VENTELISTE Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året. Ansøgere på ventelisten vil derfor, i nogle tilfælde, kunne blive optaget på et senere tidspunkt.

RUNDVISNING Kom til en af vores søndags-rundvisninger, hvor rektor og tre kostelever fortæller om livet i kostskolen. Tjek hjemmesiden mht. datoer, og tilmeld dig ved at ringe til skolen.

15


Til jer, der skal vælge gymnasium

Sorø Akademi er måske Danmarks smukkeste gymnasium med vores historiske bygninger og fine placering ved Sorø Sø. De historiske rammer udfyldes hver dag af alle vores elever og lærere, og da vi er et kostgymnasium, kan du også vælge at bo her. Vores kostelever, alumnerne, udgør ca. en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 560. Vi har fokus på fællesskab og faglighed. Vi tror på, at trivsel er en forudsætning for faglig udvikling og at faglig udvikling er en forudsætning for trivsel. Nye elever bliver rystet sammen i vores introforløb og igen, når de, efter tre måneder, begynder på deres valgte studieretning.

Eleverne på Sorø Akademi er aktive på mange måder: Vi har et aktivt elevråd, eleverne laver frivilligt arbejde og arrangerer selv motionstilbud om eftermiddagen og om aftenen. Sorø Akademi har en lang række traditioner, som alle er kendetegnet ved, at eleverne og fællesskabet

Tlf.: 5786 5786 kontakt@soroeakademi.dk soroeakademi.dk

spiller en vigtig rolle. Vi afholder Vandbal for 1.g’erne og Kongebal for 3.g’erne. Til sidst er vores studentertraditioner uden sidestykke. Alt sammen rigtig festligt og hyggeligt, og med til at styrke fællesskabet. En studentereksamen giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse. På Sorø Akademi sikrer vores dygtige lærere den høje faglighed i alle fag – hver dag. Og ved at lære noget i mange forskellige fag, sikrer du dig flere valgmuligheder og en almen dannelse, der vil komme dig til gavn som aktiv borger i et demokratisk samfund. Kristian Jacobsen Rektor

Profile for Sorø Akademi

Sorø Akademi STX og kostskole 2019  

Læs om vores gymnasium, hvor du også kan vælge at bo som ca. en fjerdedel af vores elever gør.

Sorø Akademi STX og kostskole 2019  

Læs om vores gymnasium, hvor du også kan vælge at bo som ca. en fjerdedel af vores elever gør.

Advertisement