Page 1

STX 2018 - og du kan endda bo her


Indhold

Velkommen fra en 3.g’er

3

Sorø Akademis Skole

4

Fællesskab og fritid

7

Sådan er stx opbygget

8

De otte studieretninger på Sorø Akademi

9

Vigtige datoer i 1.g

11

Introforløb og introuge

12

Kostskolen 15 Til jer, der skal vælge gymnasium

16

Tak til vores elevfotografer: Magnus A. Bagger, 3c Anastasia F. Christensen, 3c Thor H. Christensen, 3v Mathias Christoffersen, 3v Andre foto-bidrag: Anne Beth Witte, fotograf, Louise Højlund Kisum Olav Nygaard og Hanne Rosenkrantz-Theil Ansvarshavende: Kristian Jacobsen Redaktion: Camilla A. Kjærulff Design: annadesign.dk / Tryk: Jannerup


Velkommen

– fra en 3.g’er Det har været en rejse fyldt med oplevelser siden jeg begyndte på Sorø Akademi. Fyldt med udfordringer, venskaber – og ikke mindst de sagnomspundne gymnasieafleveringer. Efter min tid på Akademiet føler jeg mig klogere, mere erfaren og mere afklaret omkring, hvad jeg vil bagefter. Når jeg tænker tilbage, er der flere ting, der står klart frem. Oplevelser som min studietur til Irland, der indeholdt alt fra Trinity College til Guinness Storehouse; og vandreture i de irske bjerge til ’Cards Against Humanity’ på værelserne om aftenen. Lærere, der med deres engagement får selv de sværeste matematikopgaver, strofe efter strofe af Iliaden og historiske begivenheder – der foregik så lang tid tilbage, at deres betydning kan virke banal – til at være interessante og informative. Men vigtigst af alt et studiemiljø, hvor man kan være sig selv, forfølge sine interesser, og hvor det at have det sjovt, gå til akademifester, førfester osv. og generelt bare leve den ungdom, man har lyst til, naturligt flettes ind i et seriøst undervisningsmiljø. Hvis jeg skal give et råd til fremtidige elever, så vil det være at vælge det, I har lyst til. Alle mine folkeskolekammerater valgte enten sproglige eller sam-

fundsfaglige linjer og sagde, at matematik på A niveau er umuligt at gennemføre. Men i mine to år her, har jeg ikke fortrudt mit valg på noget tidspunkt – jeg er faktisk glad for det. Og tænk over det: Hvis alting er værd at opleve, så er oplevelsen af ikke at opleve, hvad alle andre oplever, vel også værd at opleve? Jeg ville faktisk kalde det en værdifuld oplevelse. Så tag gymnasielivet stille og roligt, gør jer umage og vælg det, I brænder for. Når I er sammen med andre, der deler jeres interesser, kommer vennerne naturligt. Rasmus Kirkeby Strøbæk, 3x

3


Sorø Akademis Skole

– undervisning og dagligdag Vi er det lokale gymnasium for Sorø by og opland; samtidig har vi en landsdækkende kostskoleafdeling med dansktalende gymnasieelever fra hele verden.

Sorø Akademi er et alment gymnasium (stx) som efter et tre-årigt forløb fører til studentereksamen. I vores flotte historiske bygninger og moderne faciliteter kan du få viden og et højt fagligt niveau. Kosteleverne udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal på 560. FOKUS PÅ DET FAGLIGE Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, lektiecafé, idræts- og motionsaktiviteter, sociale aktiviteter, pædagogisk støtte til fx ordblinde eller vores talentprogrammer.

4

DET HELT SÆRLIGE VED SORØ AKADEMI Gymnasiets mange bygninger er bygget på forskellige tidspunkter gennem århundreder og er samlet på et område ned til Sorø Sø; omgivet af byen på den ene side og parken på den anden. Det var her grundlæggeren Frederik II sendte sin søn, Christian IV, i skole for mere end 400 år siden. Og her finder du blandt andet den flotte og fredede hovedbygning med klasseværelser, festsal og spisesal for kosteleverne. På området ligger også den nyeste bygning, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, til kemi-, biologi- og fysikundervisning, kostskolebygningerne, der støder op til parken; og den store Sorø Klosterkirke, som vi benytter til koncerter, samlinger og dimission. Alle har stor glæde af Akademiets køkken, hvorfra dygtige medarbejdere hver dag leverer spændende, sund mad til både kost­ elever og dagelevernes kantine.


Hverdagen på Sorø Akademi foregår i historiske bygninger i kombination med moderne undervisningsfaciliteter. Her bliver du klog­ ere på fag og faglighed i mødet med lærerne, og her får du et stærkt fællesskab med de andre elever fra din klasse, din årgang og hele skolen.


På Sorø Akademi er skoleåret fyldt med aktiviteter i hverdag­ en og særlige arrangementer, som Kongebal, forestillinger og sportsturneringer. Der er med andre ord masser af tilbud, du kan engagere dig i, ud over undervisningen.


Fællesskab og fritid

– sammen er det sjovere På Sorø Akademi foregår en masse aktiviteter. Vi synger, laver billedkunst, dyrker sport, åbner laboratorierne i fritiden og har det sjovt sammen med de andre i klassen eller de andre elever på skolen. SPORT OG IDRÆT Alle skolens elever har adgang til motions- og styrketræningslokaler, udendørs fodbold-, cricket- og tennisbaner og naturligvis den omgivende park og sø med badebro og kanoudlån. Vi tilbyder mange fælles idrætsaktiviteter om eftermiddagen og om aftenen. Vores elever har også selv dannet deres egne foreninger, og på den måde har vi fx fået både en fægteklub, en rugbyklub og snart en cricketklub. FRIVILLIGT ARBEJDE Du kan melde dig som besøgsven i Røde Kors, indsamler eller noget helt andet. For mange af aktivi-

teterne får man et frivilligbevis, som derefter kan benyttes i forbindelse med optagelses-­eller ansættelsesforhold. ÆLDGAMLE TRADITIONER Tag fx vores berømte Kongebal for 3.g’erne og Vandballet for 1.g’erne, hvor vi kommer i vores pæneste festtøj, og forældrene inviteres med. Hvert år fejrer vi Holbergs fødselsdag med en halv fridag for alle og en tur i Det Kongelige Teater for 3.g’erne.

MARSKALLER Det er en af skolens meget gamle traditioner, at elever kan melde sig som marskal og være med til at hjælpe til ved de store baller. Der er 80 marskaller til stede, og de bærer skærf i skolens farver. Det er marskallerne, der får hele festen til at hænge sammen.

7


Sådan er stx opbygget

– nogle fag skal du have, andre kan du vælge

Uddannelsen stx kombinerer obligatoriske fag med studieretningsfag og valgfag. Og alle får både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag. Hvis du fx vælger en ”naturvidenskabelig” studieretning, får du også både sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en ”sproglig” studieretning, får du også fx matematik og fysik. På den måde opnår du almen dannelse: En bred viden om mange forskellige ting.

OBLIGATORISKE FAG – DE FAG ALLE SKAL HAVE De fag, du skal have på stx, kan du se i midten af figuren på næste side (orange). De fylder mest og er de samme for alle studieretninger.

STUDIERETNINGER GIVER FAGLIGT FOKUS På Sorø Akademi har vi otte studieretninger. På figuren overfor ser du, hvilke fag de forskellige studieretninger tilbyder. De er fordelt inden for de tre hovedgrupper: naturvidenskabelig (grøn), samfundsfaglig (blå) og sproglig (grå). Studieretningen vælger du først efter, du er begyndt på gymnasiet.

8

VALGFAG De to-tre valgfag du typisk kan få, afhænger af din valgte studieretning. På Sorø Akademi udbyder vi følg­ende c-valgfag: astronomi, erhvervsøkonomi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi og retorik. Disse skal du først vælge senere.

A, B OG C-NIVEAU Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er: C-niveau er et-årigt, i alt ca. 75 timer. B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer. A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer. MINIMUMSKRAV Du skal have mindst fire fag på A-niveau, mindst tre fag på B-niveau og en række fag på C-niveau.

Du kan læse flere detaljer om studieretninger og valgfag på vores hjemmeside soroeakademi.dk.


De otte studieretninger på Sorø Akademi SAMFUNDSFAGLIG

4

5 SAMFUNDSFAG A ENGELSK A

SAMFUNDSFAG A

SPROGLIG

+ VALGFAG

MATEMATIK A + VALGFAG

DANSK A FYSIK C

BIOLOGI A KEMI B

MATEMATIK B

SAMFUNDSFAG C

+ VALGFAG

6

FRANSK A SAMFUNDSFAG B

BEGYNDERSPROG A / FORTSÆTTERSPROG B*

+ VALGFAG

OLDTIDSKUNDSKAB C

KUNSTNERISK FAG C***

MATEMATIK A

HISTORIE A

FYSIK B + VALGFAG

1

ENGELSK A

ENGELSK B

BIOTEK A

NATURVIDENSKABLIG

SAMFUNDSFAG B

OBLIGATORISKE FAG

+ VALGFAG

2

ENGELSK A

RELIGION C

NATURVIDENSKAB C / B**

3

TYSK A

IDRÆT C

7

SPANSK A ENGELSK A LATIN C + VALGFAG

MATEMATIK A

8

FYSIK B KEMI B + VALGFAG

* Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk. ** Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik. *** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik.

9


Jeg valgte Sorø Akademi, fordi det har et godt ry. Jeg kendte en pige, der gik her, og hun havde fortalt, at det var et ambitiøst sted med engagerede lærere og elever. Og engang jeg var på besøg, kunne jeg bare med det samme godt lide bygningerne og stedet. Så jeg var ikke i tvivl om, at det skulle være her. Og det har jeg ikke fortrudt. Oliver Sintayehu Jensen, student 2017

10


Vigtige datoer i 1.g

15. AUGUST 2018 SORØ AKADEMI START

CA. 12 UGER

Grundforløb: En introduktion til gymnasiet. Dette forløb er ens for alle, og her bliver du klædt på til at vælge studieretning.

FØR START Vælg et fremmedsprog ud over engelsk. Vælg et kunstnerisk fag.

NOVEMBER DU STARTER PÅ DIN STUDIERETNING

KLAR TIL 2.G OG 3.G

JANUAR 2019 Vælg valgfag til 2.g og 3.g.

11


Introforløb og introuge – kom godt fra start

Den allerførste uge bliver der taget i mod af introguiderne fra 2. og 3.g, der hjælper og arrangerer fælles aktiviteter for alle nye elever. Den første tid på Sorø Akademi er ”grundforløbet”, hvor vi introducerer dig til gymnasieundervisning og de tre hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (humaniora). Herefter vælger du studieretning.

I grundforløbet lærer I hinanden godt at kende; du får en makker, en af de andre elever, der er din netværkspartner, og I samles i netværksgrupper. Hver klasse har også tilknyttet en studievejleder.


Når man bor på kostskolen, er man rigtig meget sammen med de andre, og har det sjovt og hyggeligt med dem. Men jeg nyder også nogle gange bare at være mig selv på mit værelse med en god bog. Anna Torsth Thomassen, 2a

13


På kostskolen bliver du en del af et fællesskab, hvor du opbygger venskaber og sociale relationer, man ikke får andre steder. Hver alumne har sit eget værelse. Morgenmad, frokost og aftensmad serveres på buffet med sunde og veltillavede retter fra skolens eget køkken.


Kostskolen

– et lærerigt og aktivt fællesskab Hvis du bor på kostskolen, mens du går i gymnasiet på Sorø Akademi, er du kun fem minutter væk fra din undervisning, og du får automatisk nogle ekstra oplevelser med i din tid på gymnasiet. Du lærer at tage hånd om dig selv og har gode rammer for at højne din faglighed og kulturelle dannelse. Vores kostelever udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal. Du kan bo på kostskolen for, hvad der nogenlunde svarer til udeboende S.U. DAGLIGDAG OG KOSTSKOLELIV Kostskolens elever (alumnerne) bor fordelt på fem huse. Det er her, du får din trygge base og er sammen med de andre på kostskolen.

Hver alumne har sit eget værelse, og normalt er det indrettet, så to deler et badeværelse med toilet. Her er voksne døgnet rundt, som du kan komme i kontakt med. I hverdagen går du i skole sammen med gymnasiets øvrige elever i klasser blandet af dagelever og kostelever alt efter din valgte studieretning. Der er altid liv på skolen, for både kost- og dagelever benytter skolens sportsfaciliteter, lektiecafe og andre tilbud efter skoletid.

HVIS DU GERNE VIL VÆRE ELEV PÅ KOSTSKOLEN For det kommende skoleår er der ansøgningsfrist d. 1. marts 2018, og det hænger sammen med, at dette også er fristen for optagelse på landets gymnasier. Kommende 1.g’ere skal huske både at søge optagelse i gymnasiet via optagelse.dk og søge om optagelse på kostskolen på skolens hjemmeside. Ansøgning til vores kostskole kan dog også indsendes på andre tider af året, og vi modtager gerne jeres ansøgning, når I har besluttet jer. VENTELISTE Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året. Ansøgere på ventelisten vil derfor, i nogle tilfælde, kunne blive optaget på et senere tidspunkt.

RUNDVISNING Kom til en af vores weekend-rundvisning i januar og februar eller kontakt os, hvis du er interesseret i at se kostskolen og dens faciliteter.

15


Til jer, der skal vælge gymnasium

Sorø Akademi er måske Danmarks smukkeste gymnasium med vores historiske bygninger og fine placering ved Sorø Sø. De historiske rammer udfyldes hver dag af alle vores elever og lærere, og da vi er et kostgymnasium, kan du også vælge at bo her. Vores kostelever, alumnerne, udgør ca. en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 560.

Vi har gode undervisningsfaciliteter til alle fag, og vores naturvidenskabelige laboratorier i Videncentret er i verdensklasse. For at komme ud at se omverdenen med egne øjne tager vi på studieture til udlandet og er ofte på ekskursioner, ligesom vi har besøg af elever fra vores internationale partnerskoler, gæstelærere og foredragsholdere. Sorø Akademi har en lang række traditioner, som alle er kendetegnet ved, at eleverne og fællesskabet spiller en vigtig rolle. Vi afholder Vandbal for 1.g’erne og Kongebal for 3.g’erne. Og hvert år fejrer vi Holbergs fødselsdag med en halv fridag og en tur i Det Kgl. Teater for alle 3.g elever. Til sidst er vores studenter-

Tlf.: 5786 5786 info@soroeakademi.dk soroeakademi.dk

traditioner uden sidestykke. Alt sammen rigtig festligt og hyggeligt og med til at styrke fællesskabet. En studentereksamen giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse. På Sorø Akademi sikrer vores dygtige lærere den høje faglighed i alle fag – hver dag. Og ved at lære noget i mange forskellige fag sikrer du dig flere valgmuligheder og en almen dannelse, der vil komme dig til gavn som aktiv borger i et demokratisk samfund. Kristian Jacobsen Rektor

Sorø Akademi STX og kostskole 2018  

Læs om vores gymnasium samt mulighederne for at blive kostelev og bo her som ca. en fjerdedel af vores elever gør.

Sorø Akademi STX og kostskole 2018  

Læs om vores gymnasium samt mulighederne for at blive kostelev og bo her som ca. en fjerdedel af vores elever gør.

Advertisement