Page 1


xecutive

สวัสดีครับแฟนคลับ ทุกท่าน ฉบับ เดือนพฤศจิกายนนี้คงเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟน คลับเป็นอย่างยิ่ง เพราะตามกระแสเรียกร้อง ทีเ่ ข้ามาอย่างล้นหลามว่าอยากเห็น ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ ขึ้นปก อีกครั้ง เราเลยจัดให้ในทันที แต่จะ ให้ ณเดชน์ ขึ้นปก คนเดียวก็จะธรรมดา เกินไป เราจึงชวน ญาญ่า - อุรสั ยา เสปอร์บนั ด์ นางเอกวัยใสดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง 3 มาถ่าย ประกบคู่ตอกย้ำกระแสความแรงของละคร เรื่อง ดวงใจอัคนี ละครเรื่องที่ 2 ในละครชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ที่กำลังออนแอร์เรียกเรตติ้ง อยู่ในขณะนี้ รีบพลิกเข้าไปดูภาพสวยๆ น่ารัก สดใสพร้อมบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ได้ใน Fashion Interview ครับ

ที่พลาดไม่ได้เช่นกันในคอลัมน์ Drama People กับการให้สมั ภาษณ์ครัง้ แรกในรอบ 4 ปี ของ แคทรียา อิงลิช ทีก่ ลับมาสร้างความฮือฮา บนหน้าจอทีวีช่อง 3 ในละครเรื่อง แฝดนะยะ และเช่นเคยกับคอลัมน์ Fan Club’s Page แฟนคลับ เคน – แอน ไม่ดูไม่ได้กับภาพและ ความในใจทีเ่ หล่าเพือ่ นๆ แฟนคลับ เคน – แอน ส่งภาพและข้อความมาให้เราได้ปลื้มกัน ส่วน แฟนคลับ สมาร์ท ทีต่ ง้ ั ตารอชมภาพบรรยากาศงาน Meet & Greet ของคนรักสมาร์ท รีบพลิกไปชม ได้เลย รับรองสนุกแน่นอนครับ ขอให้กำลังใจผูท้ ป่ี ระสบอุทกภัยในปีน้ี ทุกจังหวัด และขอขอบคุณสำหรับทุกน้ำใจที่มี ให้ซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติ สิ่งที่มี โอกาสได้พบเห็นคือ ความรัก ความสามัคคี ความห่วงใย ความช่วยเหลือยามทุกข์มาเยือน ทัง้ ดารา ศิลปิน ผูป้ ระกาศและคนดู ขอให้เราจดจำ วันเหล่านี้ไว้ แล้วพบกันใหม่กับ ฉบับเดือน ธันวาคม ฉบับส่งท้ายปี รับรองมีเซอร์ไพร์สครับ

เจ้าของ บริษัท วิช 106 จำกัด

ประสาร มาลีนนท์ ประวิทย์ มาลีนนท์ วรวรรธน์ มาลีนนท์ สมรักษ์ ณรงค์วิชัย บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ อัชฌา สุวรรณปากแพรก นันท์ทัพพ์ ลีรัตนขจร

ที่ปรึกษา

: : : : : : :

ประธานกรรมการ บรรณาธิการอำนวยการ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

: วิบูลย์ ลีรัตนขจร : วิบูลย์ ลีรัตนขจร : เสรี ชัยสงเคราะห์ : ดวงใจ อาศน์สุวรรณ : อำนาจ เตชะอำนวยวิทย์

บรรณาธิการ : ประทีป บุญฟู กองบรรณาธิการ : เมธี บาฮา, : สุวรรณา แย้มเรือง, : มธุรส อยู่ทอง บรรณาธิการศิลปกรรม : สุรชัย เรืองปราชญ์ ศิลปกรรมสร้างสรรค์และโฆษณา : ไพรัตน์ คงทน บรรณาธิการฝ่ายภาพ : ธนกฤต ศุภวิบูลย์ผล ผู้จัดการฝ่ายผลิต : วินัย โยงรัมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายโฆษณา เลขานุการฝ่ายโฆษณา

: สมภพ โกมลวนิช : บุบผา จันทสอน : สมหญิง สุขสวัสดิ์, : เบญจาภรณ์ บุญพิทักษ์ โทร. 081-3599310, 081-3599316

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ : ฝ่ายการตลาด : ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน : ฝ่ายบัญชีและการเงิน :

วนิชา หาญสงคราม ณัฐพร นรานันทรัตน์ รัชนี กฤษฎากมล ภิรญา ธำรงบัวสงค์

แยกสี-เพลท บริษัท สุนทรฟิล์ม โทร. 02 216-2760-8, 02-613-7008-17 พิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) โทร. 02-551-0533-44

วิบูลย์ ลีรัตนขจร บรรณาธิการอำนวยการ

สำนักงาน 573/127 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2530-9470-3 โทรสาร 0-2530-9470-3 ต่อ 308 www.106familynews.com

Where to find F3 Magazine จุดที่ท่านสามารถรับแจกหนังสือ (หนังสือมีจำนวนจำกัด) เมืองไทยประกันชีวิต / กองทัพเรือ / เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารมาลีนนท์ ทั้ง 2 อาคาร จุดที่ท่านสามารถอ่านหนังสือได้ แพลตินม่ั คลับ สยามพารากอน / แพลตินม่ั คลับ เอ็มโพเรีย่ ม / แพลตินม่ั คลับ เดอะมอลล์ (รามคำแหง) / แพลตินม่ั คลับ เดอะมอลล์ (โคราช) / แพลตินม่ั คลับ เดอะมอลล์ (บางแค) / แพลตินม่ั คลับ เดอะมอลล์ (ท่าพระ) / แพลตินม่ั คลับ เดอะมอลล์ (งามวงศ์วาน) / ห้องพรีเมียร์เลานจ์ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล / กรมศุลกากร / AIS SHOP / (อาคารจามจุรีสแควร์) โรงพยาบาลยันฮี / โรงพยาบาลสุขุมวิท / โรงพยาบาลวิภาราม / โรงพยาบาลบางมด 1 / โรงพยาบาลพระราม 2 / โรงพยาบาลกรุงธน 1 / โรงพยาบาลพญาไท 3 / โรงพยาบาลธนบุรี / โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลเพชรเวช / โรงพยาบาลศรีสยาม / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น / โรงพยาบาลบางนา 1 / โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 / โรงพยาบาลเจ้าพระยา / โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน โรงพยาบาลลาดพร้าว / โรงพยาบาลเวชธานี / โรงพยาบาลวิภาวดี / โรงพยาบาลนนทเวช / โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา / ร้านกาแฟ Coffee World / ร้านกาแฟ 94 / ร้านกาแฟ True Coffee ร้านบ้านไร่กาแฟ / ร้านกาแฟ Amazon / ร้านกาแฟ วาวี / มหาวิทยาลัยสยาม / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / มหาวิทยาลัยหอการค้า / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยชินวัตร / ร้านเสริมสวยเกตุวดี / ร้านเสริมสวย Markthawin / ร้านเสริมสวย Cutcha กิจกรรมที่สามารถรับนิตยสารได้ ตลาดนัดดารา อาคารมาลีนนท์ / งานคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร / งานคอนเสิรต์ Channel 3 Power Team

F 3 : TV 3 Fan Club’s Magazine ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 0-2530-9470-3 ต่อ 105 - 6 E - mail : f3magazine - member@hotmail.com www.106familynews.com ติดต่อโฆษณา โทร. 08-1359-9310, 08-6341-0356, 08-1359-9315 - 16

ภาพและข้อความในนิตยสารฉบับนีเ้ ป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั วิช 106 จำกัด ห้ามมีการพิมพ์ซำ้ หรือเผยแพร่กอ่ นได้รบั อนุญาต


วิกสามพระรามสี่ Text : สมรักษ์ ณรงค์วิชัย

างเข้าเดือนพฤศจิกายน ใกล้เทศกาลงานฉลองส่งท้ายปีเข้าไปทุกที ผมมีข่าวดีมาฝากแฟนคลับช่อง 3 สำหรับผู้ที่ตั้งตารอคอยปฏิทินช่อง 3 ประจำปี พ.ศ.2554 ขณะนี้เราได้จัดทำสำเร็จลุล่วงและพร้อมวาง จำหน่ายในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ เซเว่น อีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศครับ เราตั้งใจอยากให้ผู้ชมได้ใช้เป็น ของขวัญของฝากและของสะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่ในราคาที่ไม่แพง โดยเราทำออกมาทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ แขวนให้เลือกกันตามสะดวกครับ แต่ปีนี้จัดทำพิเศษโดยที่ภาพไม่เหมือนกันขอแนะนำควรซื้อทั้ง 2 แบบ การถ่ า ยทำปฏิ ท ิ น สำหรั บ ปี พ .ศ.2554 เรายั ง ร่ ว ม ฉลองวาระที่ช่อง 3 จะครบรอบ 41 ปี โดยใช้นักแสดงชั้นนำ จำนวน 41 คน ภายใต้คอนเซ็ปต์ซุปเปอร์สตาร์ ดังนั้นภาพ ที่จะออกมาก็จะสวยหล่อ โก้หรู ในบรรยากาศและไลฟ์สไตล์ หลากหลาย เช่น ไลฟสไตล์สบายๆ ริมทะเล สระว่ายน้ำ บรรยากาศท่ามกลางสวนต้นไม้ดอกไม้ รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่ แฝงความเซ็กซี่แบบมีคลาส เป็นต้น อย่างเช่นในเดือนพฤษภาคม มี เบนซ์ - พรชิตา ริต้า - ศรีริต้า และเจนี่ อยู่ท่ามกลางสวนไม้ดอกใน อารมณ์เซ็กซี่ แต่สวยสดใส หรือความสดใสร่าเริงใน บรรยากาศชุ ่ ม ฉ่ ำ ของสระน้ ำ กั บ ดาราวั ย รุ ่ น อย่ า ง ณเดชน์ ญาญ่า มินท์ - ณัฐวรา และมินต์ - ชาลิดา ในเดือนเมษายนรวมถึงความชุ่มฉ่ำของสายฝนในเดือน กันยายน กับ เคน แอน และพลอย นอกจากนี้ยังเป็น ครั้งแรกของ ป๋อ - ณัฐวุฒิ กับการถ่ายปฏิทินกับเรา ประกบ คู่กับ นก - ฉัตรชัย และหมิว - ลลิตา ท่ามกลางหมู่มวล ดอกไม้สีสันสดใสม่วง ชมพู คราม และอีกหลายเดือนที่ คุณผู้ชมจะต้องประทับใจแน่นอนครับ เพราะเราตั้งใจทำออก มาเป็นพิเศษเพื่อแฟนๆ ช่อง 3 โดยเฉพาะ ในฉบับนีผ้ มได้นำภาพจากปฏิทนิ ปีพ.ศ. 2554 บางส่วน มาให้แฟนๆ ได้ชมกันเป็นตัวอย่าง แล้วรีบจับจองกันนะครับ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 006 November 2010 / VOL.12

อย่าลืมเลือกปฏิทินช่อง 3 เป็นของขวัญ ของฝากและของสะสม สำหรับเทศกาลปีใหม่น ี้ ราคาไม่แพง ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ 30 บาท และแบบแขวน 65 บาท ส่วนการจัดกิจกรรมมอบลายเซ็นจากเหล่า ดาราดังสำหรับผู้ที่มีปฏิทิน ณ อาคารมาลีนนท์ ขอให้ติดตาม ข่าวสารจากทางช่อง 3 อย่างต่อเนือ่ งครับ


November 2010 Updates

14 20

10 Gossip Social F3 ขอบอก

เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับดารา ที่จะทำให้คุณอมยิ้ม

30 86

สามสี Monthly Highlight

ไอเดียแต่งตัวหลากสไตล์

Being & Leisure

73 76 78 80

Health Zone วิตามิน อี ไม่ได้มีดีแค่เรื่องผิวพรรณ Star & Sport มาดเท่ที่ต้องใช้สมาธิสูง ของเจสัน ยัง กับกีฬายิงปืน กินกับดารา หนุ่มโกสินทร์ พาไปชิมอาหารแกล้มเพลงเพื่อชีวิต Music, Movies & Books สาวเจิน ณิชชาพัณณ์ ชวนพักผ่อนในยามว่างด้วย

กิจกรรมธรรมดาๆ แต่ได้อารมณ์สุนทรีย์

82 Travel เที่ยวทะเล ชิมคุ๊กกี้ ไปกับน้ำฝน พัชรินทร์ 88 My Car บุ๋ม ปนัดดา โชว์ลีลาสาวเท่บนมอเตอร์ไซค์ ไม่ธรรมดาจริงๆ

Entertainment 27

I Love Concert

ภาพประทับใจจากคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร จ. กาญจนบุรี และคอนเสิร์ต สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทย จ. กำแพงเพชร และสุพรรณบุรี 44 เรื่องย่อละคร ละครใหม่เรื่อง ระบำ ละครใหม่เรื่อง ๗ ประจัญบาน และ ดวงใจอัคนี 48 ตีตั๋ว ทัวร์กองถ่าย ครบทุกรส ทุกอารมณ์ ไปกับ คู่เดือด

Fashion & Beauty 50 Fashion Interview

76 Star & Sport

Interviews

ต้ อ นรั บ คู่ พ ระนางจากละครดวงใจอั ค นี ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ ประกบคู ่ ญาญ่า อุรสั ยา 90 56 Behind the Scene 38 68 My Beauty 64 72 Stylish Stars สไตล์น่ารักๆ ของสาวฟิล์ม แห่งมิส ทิฟฟานี พร้อมกับ Street Fashion

38

ส่วนตั๊ว ส่วนตัว พบกับของสะสมแนววินเทจที่ถูกใจ มาวิน ทวีผล Drama People คุยกับหนุ่ม สันติสุข พรหมสิริ และเปิดใจ แคทรียา อิงลิช ที่คืนจอละครถึง 2 เรื่อง Rising Stars เดินไปตามความฝันกับ โอ๊ค พีระพันธุ์ ที่ประเดิมละครเรื่องแรกใน ปฐพีเล่ห์รัก และอีกหนึ่งสาวหน้าใส ออย มิรา จากละคร 365 วันแห่งรัก

22 Hot Shot 24 Facepage ใครหลงใหลเสน่ห์หนุ่มเซอร์ เชิญทางนี้ บอย ปกรณ์ มีภาพส่วนตัวมาฝากจ้า 26 Star Flashback สวยใสวัยเยาว์ของ มินต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง 36 เพื่อนสนิท สัมพันธ์แนบแน่นต่างภาษา แต่ใจเดียวกัน ของบอย โชคชัย 58 Fan Club’s Page 63 Subscription 84 Horoscopes

Drama People

Fan Club’s Favourites

24 Facepage

My Car


Gossip

บรรยากาศ ม ว ท่ ำ ้ น หนาวแต่ น แบบนีปลายฝนต้ ้ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ แต่ก็ทำให้ได้เห็นน้ำใจคนไทยหลั่งไหลเป็นสายธารเข้าชโลม

Text : เต้ย โต๊ะข่าวบันเทิง

ใจผู้ที่กำลังเดือดร้อนไม่ขาดสาย ไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงที่ระดมพลเข้า ช่วยกันเต็มที่ ว่าแล้ว GOSSIP ฉบับนี้ก็เลยต้องขอขยับปากเม้าท์ ประกาศ คุณงามความดีให้กับเขาเหล่านี้กันหน่อย

เจ๊สั่งลุย!

เริม่ กันทีเ่ จ๊รา่ งใหญ่..อุบ๊ ! เจ๊ใหญ่แห่งวงการผูจ้ ดั ละครไทย “พี่กอบสุข จารุจินดา” รายนี้ ฟิตปั๊ง ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ เจ๊แกทุ่มทั้งกายและใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เต็มที่ จะหาว่าเม้าท์เราก็ไม่ว่า เจ๊คนนี้แหละที่เป็นตัวตั้งตัว ตียกทีม “๗ ประจัญบาน” ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วม มอบของให้ กำลังใจชาวบ้านเป็นกลุ่มแรกๆ และไม่ได้ไปวันเดียวนะจ๊ะ ไปติดต่อกันเป็นเดือน งานนี้เห็นแล้วบอกได้คำเดียว อนุโมทนาน้ำใจอันงามแท้ ขอให้เรตติ้ง “๗ ประจัญบาน” พุ่งกระฉูดละกันจ๊า

ขวัญใจคนข่าว ชาวปักษ์ใต้

สถานการณ์ สร้างวีรบุรุษ! ส่วนทางด้านเจ้าชายภูวเนศ แห่ง เมืองปารวัตร หรือไอ้ปูเป็น ขวัญใจสาวๆ จากละคร “ธาราหิมาลัย” ที่รับบทโดย “หนุ่มอั้ม - อธิชาติ ชุมนานนท์” รายนี้ว่าง จากถ่ายละครเป็นไม่ได้ ทุ่มทุนควงแขน คุณหมอทิพย์ธารา “คิมเบอร์ล ี แอน เทียมสิร”ิ ซ้อนเจ็ทสกี บึ่งลุยน้ำท่วมเอาของไปมอบ ให้กับชาวบ้านถึงมือที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกได้คำเดียว เห็นภาพแล้วได้ใจชาวบ้านระแวกนั้นไป เต็มๆ

จะเม้าท์เชิดชูแต่ดารา ก็จะหาว่าเอนเอียง ข้าม ฟากฝั่งมาเม้าท์นักข่าวกันบ้าง รายนี้เห็นหน้าก็ต้อง ร้องอ๋อกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับ “แยม - ฐาปนีย์ เอียดศรีชัย” หลังจากไปรายงานข่าวน้ำท่วม เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน อยู่ที่โคราชนานเป็นเดือน ใน ที่สุด She ก็ต้องประกาศสละเรือที่ภาคอีสาน เพราะ บ้านเกิดทางภาคใต้ก็เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมไม่ น้อยไปกว่ากัน งานนี้ She ไม่ธรรมดา เล่นประกาศ อำลาหน้าจอ ขออนุญาตแฟนๆ ครอบครัวข่าวกลับไป ช่วยเหลือรายงานข่าวที่บ้านเกิด เห็นน้ำใจ She งาม อย่างนี้ นี่สิเขาถึงว่ากันว่า คนปักษ์ใต้ไม่เคยทิ้งกัน จริงๆ

ริต้าซุ่มบิน นอกเงียบ...

หลังจากปิดฉาก ไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ในละครเรื่อง “ศิลา พัชร ดวงใจนักรบ” ล่าสุดนางเอกสาวลูก ครึ่งมหาเสน่ห์ “ริต้า - ศรีริต้า เจนเซ่น” ขอพับเสื้อผ้าใส่ กระเป๋าบินไปเมือง นอกแบบเงียบๆ แต่งานนี้อย่าคิดลึกว่าริต้าบินหนีข่าวฉาว คาวโลกีย์ ไปหาแฟนหนุ่มนักเรียนนอกดีกรีทายาทห้าง เซ็นทรัลนะจ๊ะ เพราะแท้ที่จริงแล้ว สาวเจ้าขอเบรกงานไป เรียนต่อในสาขาการออกแบบแฟชั่นคอร์สสั้นๆ เพียง 3 เดือน ส่วนกลับมาจะมีผลงานอะไรนั้น ติดตามข่าวคราว ได้ใน F3 เล่มต่อๆ ไปได้เลย TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 010 October 2010 / VOL.10

ทีวีซี ปลื้มดารา

“ตระกูลกี้”

และแล้วก็ถึงบางอ้อ เมื่อ นางเอกสาวนัยตาแขก “พิ้งกี้ - สาวิกา ไชยเดช” ขอประกาศพักงาน ระยะยาว งานนี้ใครก็คงหนักใจไม่ เท่า “พี่ปิ่น - ณัฐนันท์ ฉวีวงษ์” บอส ใหญ่แห่งค่ายละครทีวีซีน ที่ต้องรับ บทหนักไปเต็มๆ เพราะขาดนางเอก “เงาพราย” แต่แล้วฟ้าก็มีตา คั ด สรร ส่ ง นางเอกคนใหม่ ม าให้ งานนี้หนีไม่พ้นนางเอกตระกูลกี้ที่นอกจากพิ้งกี้, แจ๊กกี้ แล้วก็ยังได้ “มาร์กี้ - ราศี บาเลนซิเอก้า” มาร่วมหอลงโลงรับบทนางเอกไปอีกหนึ่ง คน...ซะงั้น!


Gossip

Text : เต้ย โต๊ะข่าวบันเทิง

หนูสิชวดมงกุฎ MISS WORLD…

แต่ได้ใจคนทั่วโลก

หนูสิ - สิริรัตน เรืองศรี Miss Thailand World 2010 แม้ว่าจะพลาดมงกุฎบนเวที MISS WORLD ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก็ไม่ทำให้คนไทยต้องผิด หวัง ด้วยความสวยเข้มในแบบฉบับสาวไทย ทำให้เธอ สามารถครองใจคนทั่วโลกได้ด้วยการคว้าตำแหน่ง Miss World People Choice Poll (รางวัลขวัญใจประชาโลก) ที่ได้มาจากการโหวตผ่านเว็ปไซต์กูรูนางงามอย่าง www.missosology.com มาครอง มิหนำซ้ำงานนี้ She ยังแบกศักดิ์ศรีหญิงไทย ผ่านเข้ารอบ 25 คน สุดท้าย เป็นครั้งแรกของสาวไทยบนเวทีระดับ MISS WORLD ที่ผ่านเข้ารอบลึกๆ แบบนี้ก็ว่าได้

ครอบครัวข่าวช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย 53

“ดวงตา ตุง” รีเทิร์น ส่วนสาวพันปีอย่าง “พี่ตุ๊ก - ดวงตา ตุงคะมณี” รายนี้ต้อง บอกว่าอยู่เฉยเป็นไม่ได้ เพราะมัน อึดอั๊ด..อึดอัด! ต้องหาอะไรทำ ตลอดเวลา ล่าสุดทุบกระปุกลงทุนเปิดร้านอาหารโชว์เสน่ห์ปลาย จวัก กันอีกครั้งในรอบ 10 ปี กับแบรนด์ “ดวงตา ตุง” งานนี้เจ๊แก รับประกันความอร่อย สูตรเด็ด ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ฯลฯ พูดแล้ว น้ำลายสอ เอาเป็นว่าแฟนๆ ไปอุดหนุนกันได้ที่ “ร้านดวงตา ตุง” ทรี สแควร์ ทาวน์อินทาวน์ แว่วมาว่ารายได้ทั้งหมดเจ๊ตุ๊กแกยกให้ เป็นเงินขวัญถุงแต่งงานลูกชาย “น้องพัตเตอร์” ในอนาคตจ๊า...อิอิ

ชื่อเป็นเหตุ!

บัญชี “ครอบครัวข่าวช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย 53” ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014 3003 689

เกิดมาเพิ่งจะเชื่อเรื่องของดวงกับเขาก็คราวนี้ล่ะน๊า... ไม่ได้ งมงายนะ แต่เรื่องของการเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยมันเห็นผล จริงๆ เอาง่ายๆ ใครทีเ่ ปิดดูละครช่อง 3 ตอนนีต้ อ้ งรูจ้ กั กับ “สรวิชญ์ สุบญ ุ ” อย่างแน่นอน เพราะนี่คือชื่อใหม่ของ “หมอก้อง - สุริยา สุบุญ” ที่เพิง่ จะเปลีย่ นชือ่ มาไม่ถงึ ครึง่ ปี ก็ดวงดีมงี าน มีละครเข้าตล๊อด...ตลอด!!! บทบาทแต่ละเรื่องก็ไม่ธรรมดานะ ประกบพี่เคนบ้าง ประกบหนุ่มอั้ม บ้าง สงสัยงานนี้งานหนักคงไม่มีเวลาออกตรวจคนไข้แหงเลย...ใช่ มั้ยละจ๊ะคุณหมอ...หุหุ

พระเอก...

ดาวโหลด ดูละครดวงใจอัคนีแล้ว ก็อดรนทนไม่ ได้กับมาด

ทะเล้นจอมกวนของพระเอก หนุ่ม “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่า คนอาร๊าย...น่าหยิกน่ากัด ยิ่งแฟชั่นในเล่มนี้แล้ว อยาก จะยืนแทนที่สาว “ญาญ่า” ซะจริง...จริ๊ง แต่ก็อย่างว่า หนุ่มคนนี้เขารับรางวัลพระเอกดาวรุ่งมาหลายเวที แต่ He ก็ไม่ ปลื้มนะ เพราะอยากให้เรียกว่า “พระเอกดาวโลด” มากกว่า แหมๆ อันนี้ฟังแล้วเลิศดูเป็นลูกอีสานอย่างแท้จริง งั้นคุณพี่ก็ ขอให้คุณน้องรุ่งโรจน์ โลดแล่นเป็นดาวประดับวงการบันเทิง ตลอดไปเลยละกันจ๊า

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 012 November 2010 / VOL.12

ความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ระสบอุทกภัยน้ำท่วมของ “ครอบครัวข่าว 3” ต้องบอกว่าน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้ง บริจาคเข้ามารวมกันแล้ว ณ เวลานี้เกินร้อย ล้าน ซึ่งทางช่อง 3 ก็เตรียมจะจัดทำให้เป็น ระบบเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย โดยจะ สรรหาคณะกรรมการมาดูแลแบ่งสันปันส่วน ไปให้ถึงมือผู้เดือดร้อนทุกบาททุกสตางค์ และจะวางแผนช่วยเหลือในระยะยาวในการ เยียวยาฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองหลังน้ำท่วมด้วย ใครที่บริจาคมาสบายใจได้เงินไม่รั่วไหลชัวร์ ส่วนใครที่สนใจจะร่วมบริจาคก็ส่งมาได้ที่

“คู่เดือด”

ผู้จัดดี๊ด๊า... “4 หัวใจแห่งขุนเขา” เปิดตัวไปได้สวย ในที่สุด “ดวงใจอัคนี” ที่หลายๆ คนรอคอยก็เผยโฉมออกมาให้ได้ชมกัน งานนี้ไม่เพียงผู้ชมที่ชื่นชอบติดกันงอมแงม ด้าน 4 ผู้จัดก็ดี๊ด๊าไม่แพ้กัน ยิ่งเพิ่งจัด งานเลี้ยงฉลองปิดกล้องซีรี่ส์ “4หัวใจแห่งขุนเขา” พอเจอคำถามนักข่าวว่า วางแผนซีรี่ส์เรื่องไหนต่อไปรึป่าว ก็เลยเบรนสตอร์ม รวมหัวกันตอบพร้อมเพรียง ว่า อยากทำอีก แต่จะเป็นไปได้แค่ไหน ต้องเคาะประตูถามผู้ใหญ่วิกสามก่อน ละจ๊า...


Social

Text : กองบรรณาธิการ

ทีวี 360 องศา รักษ์น้ำเพื่ออนาคตกับ SCG

แซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พิธีกรรายการ ทีวี 360 องศา จากครอบครัวข่าว 3 นำทัพศิลปินดาราและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ร่วมกับผู้ชมทางบ้านทำประโยชน์เพื่อน้ำและสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ทีวี 360 องศา รักษ์น้ำเพื่ออนาคตกับ SCG ครั้งที่ 2” ตอน เก็บ ขยะ...ชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง ในพิธีเปิดมีคุณสำราญ ฉัตรโท รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร SCG กล่าวเปิดงาน

เมืองไทยประกันชีวิตแบ่งปันน้ำใจ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทของ คนหัวคิดทันสมัย แบ่งปันน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งนายสาระ ล่ ำ ซำ กรรมการผู ้ จ ั ด การและประธานเจ้ า หน้ า ที ่ บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแรง ร่วมใจจัดถุงยังชีพและมอบเรือกู้ภัย โดยจัดส่งขบวน รถในการแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตามพื้นที่ที่ ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือสังคมตลอดจนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถคมนาคมได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีได้ดังเดิม

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 014 October 2010 / VOL.11


Social

Text : กองบรรณาธิการ

3K แบตเตอรี่ ร่วมใจช่วยน้ำท่วม

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานอาวุโส บริษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ของไทยภายใต้แบรนด์ 3K แบตเตอรี่ พร้อมด้วย พนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวน เงิน 300,000บาท ผ่านครอบครัวข่าว 3 โดยมีนายสรยุทธ สุทัศนจินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เป็นผู้รับมอบ

บสย. ขอบคุณสื่อ

ดร. พิชติ อัคราทิตย์ ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานงานแถลงข่าวและขอบคุณสือ่ มวลชน ประจำปี 2553 พร้อมกรรมการรักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไปและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีผแู้ ทน สือ่ มวลชนจากหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสำนักข่าวต่าง ๆ เข้าร่วม งาน ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 016 Novemberr 2010 / VOL.12


Social

Text : กองบรรณาธิการ

กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื่อย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือบริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด บริษัทในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แถลงข่าวงาน “กอดเมืองไทย...ให้หายเหนื่อย” ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย “กอดเมืองไทยแกลเลอรี่” และกิจกรรมประกวดอ่านสปอตโฆษณา ชุด “กอดเมืองไทย...ให้หาย เหนื่อย” ชิงรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยอยากออกไปกอดเมือง ไทย ณ โรงภาพยนตร์โนเกีย อัลตร้า สกรีน 1 ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์

แฟชั่น Autumn/Winter จาก ICC

นาง รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย เครื่องแต่งกายบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรีและเครื่องหนังสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี อิน เตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยนายทาคาชิ ฮายาโนะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินค้าโตคิว ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จัดงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลคชั่นล่าสุด ของแบรนด์ชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส ELLE HOMME, ELLE และ MICHEL KLEIN ในซีซั่น Autumn/Winter ในดีไซน์หรูหรา มีสไตล์ โดยมีนางแบบนาย แบบชั้นนำร่วมแสดงผลงาน อาทิ ณเดชน์, มาวิน, ทวีผล, พีท - เดอะสตาร์, จี๊ด - แสงทอง และตอง - ภัครมัย เป็นต้น TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 018 November 2010 / VOL.12


Paul Anka Live in Bangkok 2010

กลั บ มาอี ก ครั ้ ง สำหรั บ เจ้ า พ่ อ เพลง ป๊อประดับโลก พอล แองก้า ในคอนเสิร์ต “ไทยที ว ี ส ี ช ่ อ ง 3 พรี เ ซ็ น ท์ พอล แองก้ า คลาสสิค โมเม้นท์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2010” ที่ ช่อง 3 และ บีอีซี - เทโรฯ นำมามอบให้ แฟนเพลงชาวไทยทั ้ ง รุ ่ น ใหญ่ ร ุ ่ น เล็ ก ได้ สัมผัสกับบทเพลงสุดคลาสสิค สร้างความ สนุกสนานไปกับจังหวะเต้นเบาๆ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั ่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า ลาดพร้าว งานนี้มีคนดังจากหลากหลาย วงการ ทั้งผู้บริหารช่อง 3 สื่อมวลชน ผู้จัด ละคร ดาราศิลปิน และผู้มีเกียรติมาร่วมชม อย่างคับคั่ง


F3 ขอบอก

Text : กระจิบข่าว Photo : Thanakrit

เบลล์ - มนัญญา ช่วงนี้เห็นสาวเบลล์ – มนัญญา หรือ เบล เกิร์ลลี่เบอร์รี่ ออกจอให้คอละครเห็นบ่อยเป็นว่า เล่น ล่าสุดบวงสรวงละคร “ชื่นชีวานาวี” ประกบคู่กับหมอก้อง – สรวิชญ์ คู่กัดประจำ เรื่อง ความสูสีเรื่องคารมต้องรอพิสูจน์ แต่ที่รอ ไม่ได้คือ ระหว่างสัมภาษณ์สื่อ ดูสาวเบลล์จะไม่ค่อยมีสมาธิ กังวลว่าจะเอาของไหว้ มาทานให้เป็นสิรมิ งคลไม่ทนั โธ่ โธ่ เรือ่ งนีก้ เ็ ข้าใจนะคะ มือใหม่ตอ้ งขอของไหว้มาใช้ ยึดเหนี่ยวจิตใจกันหน่อย ช่ายป่ะตะเอง

หยาด - หยาดทิพย์ สังเกตกันบ้างมั้ยเอ่ย ว่าสาวน้อย ร้อยชัง่ นัยตาหยาดเยิม้ อย่างหนูหยาดทิพย์ จะไม่ค่อยมีลุคผมสั้นให้เราได้เห็นสัก เท่าไร เลยต้องไปถามเจ้าตัวว่าอยาก เปลี่ยนทรงกับเขาบ้างมั้ย สาวช่างจ้อ แถลงไขว่า “อยากลองเปลี่ยนสีผมเป็นสี เขียว แบบในแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ดู แต่ว่าจะ ทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงเรื่องงานเป็นหลัก ด้วย ตอนนี้ก็คงยังทำไม่ได้ ต้องรอให้อายุ เยอะๆ ในวันที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เลย” แม่เจ้า สีที่คุณน้องเลือก แรงใช่เล่น นะคะ ยังไงเจ้คนหนึ่งแหละจะรอดูผมสี เขียวของหนู

ไผ่ – พงศธร

บอกแม่ยกสาวน้อยสาวใหญ่อย่าได้ตกอกตกใจกันไป เชียว เมื่อได้ยินว่า ไผ่ – พงศธร นักร้องลูกทุ่งเสน่ห์แรงคนนี้ เป็นโรคซุปตาร์กับเขาด้วย เหตุเพราะทำงานหามรุ่งหามค่ำ จนตาเป็นต้อกระจกออกแดดเจอทั้งแสงแฟลช แอฟเฟค ต่างๆ นานา ทำให้ตาไม่สแู้ สง ต้องคอยหยอดตา ตลอด ตล๊อด เอ้า!!! แม่ยกทั้งหลายส่งแรงใจไปช่วยเร้ว

จีจี้ – จอมขวัญ

มาเจอเจ้าแม่คอมเมดี้ตัวแม่อย่างพี่จิ๊ก – เนาวรัตน์ ในละครขำอารมณ์ดี อย่างหอ หึ หึ หนูจีจี้ก็กลัวว่าจะ ตามมุกไม่ทัน แต่ที่เจ้าตัวกลัวมากกว่านั้น น่าจะเป็นตัว ละครอื่นที่ไม่ได้รับเชิญ อย่างคุณผีนอกเรื่องที่เจ้าตัว บอกว่าไม่ได้กลัว แต่เกรงใจ เรื่องนี้ต่างคนต่างอยู่แล้ว กันน้า เอ้า ใครมีของขลัง ของดีอะไรส่งมาทางนี้เร้ว

เจนนี่ – ลลิตา

ถ้าไม่ตามไปบุกถึงกอง “สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา” ก็คง ไม่รหู้ รอกค่ะว่า เจนนี ่ แสนซนคนสวย หรือ ลลิตา วิทเมอร์ มาแอบ รับจ๊อบเป็นดารารับเชิญ ในบทแนวถนัดของ เธอ กิ่งแก้ว นักชิมคนสวย แต่เรื่องนี้ เธอถึงขั้นต้องนั่ง สมาธิสงบจิตใจ เพราะเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นโรคจิต ชอบพารานอยซ์ไปก่อน และมีปัญหาเรื่องจำบท กลัว ว่าตัวเองยังทำดีไม่พอ ยังไงแฟนเจนนี่แสนซนทั้งหลายก็เอาใจช่วยสาวสวยคนนี้ด้วย

อาสุเชาว์

ทำเอาสาวๆ ได้ร้องเสียงหลงสิค่ะ เมื่อต้องเข้าฉากเดินฝ่าสายฝนของอาสุเชาว์ใน คู่เดือด นักแสดงรุ่นน้องผู้หวังดีถามว่า “พ่อได้เอาชั้นในมาเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ วันนี้พ่อเปียกกับเขาด้วย” ก็ได้คำตอบมาว่า “ไม่ได้เอามา เพราะปกติไม่ได้ใส่” ว้าย ได้ยินขนาดนี้ไม่กรี๊ดไม่ได้แล้วจ้า TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 020 November 2010 / VOL.12


Hot shot

Text : Mala – mang Photo : Thanakrit

มหนาวมาเมื่อไร ใจฉันทนไม่ไหว... อารมณ์ดีเป็นพิเศษสิจ๊ะ นานทีจะได้เจอะ เจอกับอากาศหนาวเสียหน่อย ปีนี้เขาว่าจะหนาวที่สุดในรอบ 30 ปี อย่างงี้ ต่อให้ทุ่มเททำงานแบบถวายหัวแค่ไหนก็สู้ไหว ไม่เชื่อก็ดูสิ ว่าแต่ละรูปเด็ดๆ ทั้งน้าน

อายุ – ยุวดี อ๊อฟ – พงษ์พัฒน์ / เจสัน ยัง

บอย – พิษณุ

อเล็กซ์ เรนเดลล์

คราวหน้าพี่ขอตัวใหญ่ๆ พี่มองไม่เห็น

ใครอยากเป็นตุ๊กตายกมือขึ้น

กระแต – ศุภักษร ป๋อ – ณัฐวุฒิ

F3 เข้มสะกิดใจ ท่ากินดูไม่จืดเชียว บอยเอ๋ย

มาดพ่อครัวกวนโอ๊ย

หมาก – ปริญ / มิ้นต์ - ชาลิดา

ห่างกันซักพัก ห่างกันสักพัก ให้เธอไปรักคนอื่นมากกว่า

สมาธิแน่วแน่ไปมั้ยจ๊ะ

จอย – รินลณี หล่อ ล่ำ ขนาดแท้ อั้ม – อธิชาติ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 022 November 2010 / VOL.12

น้องๆ เล่นไม่เกรงใจพี่เลยนะ

อั้ม – อธิชาติ/ คิม – คิมเบอร์รี/ณเดชน์/ญาญ่า – อุรัสยา/กาละแมร์ – พัชรศรี/หมาก – ปริญ


Facepage

T ext : May - t Photo : บอย - ปกรณ์

ระหว่างรอดูละครเวที กับพี่จอย t- skirt

กินข้าวกับเพื่อนในคณะ รูปนี้ตอนอยู่ปี 4 คับ...

บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรกั ษ์

ล กับคำลี่ นางเอก

าว สวยมั๊ยครับ

มี ง านเข้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ห ยุ ด หย่ อ นทั้ ง ละคร, ภาพยนตร์ , เดิ น แบบ, ถ่ า ยแบบ, ถ่ายโฆษณา ฯลฯ สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อเครางามมาดเซอร์รายนี ้ ล่าสุดกับผลงาน ละคร วายุภัคมนตรา ซึ่งเป็นเรื่องที่ 4 จากละครชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ที่แฟนละครจะได้ ชมปลายปีนี้ นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์สุดฮาเรื่อง ชิงหมาเถิด และ สบายดีวัน วิวาห์ (สบายดีหลวงพระบาง ภาค 3) ที่กำลังจะเปิดกล้องต้นปีหน้าอีกด้วย เพื่อเอาใจ แฟนคลับของพ่อหนุ่มเครางามเสน่ห์แรง เราจึงกริ๊งกร๊างหาเจ้าตัว ขอดูรูปส่วนตั๊ว ส่วนตัว มาฝากแฟนคลับ F3 ให้หายคิดถึง ก่อนไปชมผลงานของเขากัน ไปโหนสลิง ที่สมุย

น้องพิชชา ณ เชียงใหม่ .ครอบครัวสุขสันต์ ที่เชียงใหม่คับ

ถ่ายรูปติดบัตรค้าบบบ.. 555 ระหว่างพักกองตอน ไปถ่ายหนังที่ลาว

ช่วงสัมภาษณ์สมัครงาน เพิ่งเรียนจบ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 024 November 2010 / VOL.12

รูปนี้ถ่ายจากกล้อง holga


Star Flashback

Text : Machine Photo : น้องมิ้นต์

มิ้นต์ – ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง

มิ้นต์สาวน้อยสู้กล้อง งคราวของนางเอกหน้าใหม่ใสกิ๊กแห่งละคร ปฐพีเล่ห์รัก ส่งรูปน่ารักๆ มาเรียกกระแสเป็นน้ำจิ้ม ให้ กั บ ละครชุ ด 4 หัวใจแห่งขุนเขาเรื่องที่ 3 ขึ้นแท่นรอเป็นนางเอกวัยกระเต๊าะขวัญใจมหาชน คนต่ อ ไปแมทชี น อยากจะบอกค่ะว่า ตอนเด็กๆ น่ารักไม่หยอก มิน่าล่ะ ตอนนี้โตเป็นสาวสวยวัย 17 ทำเอาหนุ่ ม ๆ ตาค้ า งกันเป็นแถว

เข้าสตูดโิ อถ่าย ตัง้ แต่อายุ 2 ขวบ ก็ แหม...อยากทำตามฝัน ของคุณแม่ทอี่ ยากให้ หนูเข้าวงการ ก็ตอ้ งรีบ เตรียมความพร้อมซะแต่ เนิน่ ๆ หน่อย โตขึน้ มาจะ ได้ไม่เขินกล้องกล้อง หนะค่ะ

แม่ลูกรักกันค่ะ

แค่ 6 ขวบก็ได้ถือป้ายงานกีฬาสีโรงเรียนแล้ว

ถ่ายรูปกับน้องชาย 3 คน 9 ขวบ ถ่ายโฆษณาน้ำหวาน

สู้ตายค่ะ ท่าฮิตตอน 8 ขวบ

ใสๆ วันกระเตาะจ้า

ถ่ายละครเรื่อง แรก เรื่องน่ารัก ตอนนั้นอายุได้ 12 ปี

3 ขวบแย้วจ้า

ประมวลภาพจากงานถ่ายโฆษณา TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 026 November 2010 / VOL.12

หลั ง จากปิ ด กล้ อ ง ปฐพี เ ล่ ห์ รั ก เวลาว่ า งเป็ น ไม่ ไ ด้ ห นู มิ้ น ต์ ก็ ต้ อ งรี บ เข้ า ไปเรี ย นคิ ว บู๊ เพื่ อ ละครเรื่ อ งใหม่ ข องพี่ น ก – ฉั ต รชั ย “ตะวั น เดื อ ด” พลิ ก บทบาทให้ แ ฟนๆ ได้ ติ ด ตามกั น อี ก แล้ ว สิ จ๊ ะ เนี่ ย ทุ่ ม เทขนาดว่ า เพื่ อ นจะนั ด แต่ ล ะที ต้ อ งมี เ คลี ย ร์ คิ ว กั บ ผู้ จั ด การส่ ว นตั ว ก่ อ นเลยจ้ า ...


I Love Concert

Text : Honey Dew Photo : น้าเบิร์ด

หมาก – เกรท – ก้อง ประชั นหล่อประชันเสียง

ต่อให้หนาวแค่ไหนก็ไม่ทำให้แฟนๆ คอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร จ. กาญจนบุรี ลดน้อยถอยลงไปเลย จริงๆ คอนเสิร์ตครั้งนี้นำโดยลูกทุ่งรุ่นใหญ่ “สุรชัย สมบัติเจริญ” มาขับกล่อมบทเพลงอมตะเพลง 16 ปีแห่งความหลัง, คิดถึง สุรพล, ดำเนินจ๋า, เดือนหงายที่ริมฝั่งโขง และ น้ำตาจ่าโท จากนั้น อ่าง เถิดเทิง พาคณะตลกมาแจกมุขขำกระจายให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีได้ฮากัน ระลอกใหญ่ ต่อด้วยนักแสดงจากช่อง 3 “ก้อง สรวิชญ์” มากับเพลง ใกล้ สาวนักบู๊ “รัน ณัทธมนกาญจน์” ขึ้นร้อง เพลง จะขอก็รีบขอ สาว “โบว์ AF5” เต้นสะบัดกับเพลง Playgirl “จิ๊บ วสุ” เพลง โอ๊ยๆ “บิ๊กจ๊ะ” มาร้องเพลง บุพเพสันนิวาส ตามมาด้วย “อาท Vacation” ที่มากับ กีต้าร์คู่ใจครวญเพลงเพราะๆ เหตุผลของหัวใจ ให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีเคลิ้มกันไป เป็นแถวๆ และยังมีเสียงหวานๆ ของสาว “มิ้ม อัมราภัสร์” กับเพลง Miss Call ส่วน นางเอกคนสวย “น้ำฝน พัชรินทร์” จากละคร 7 ประจัญบานมากับเพลง เชื่อฉัน หนุ่มสุดฮอต “เกรท วรินทร” ก็มาด้วยกับเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก แต่ที่ต้องถอยหนี เพราะพระเอกหนุ่มหน้าใส “หมาก ปริญ” มาโชว์ความหล่อเสียงใสๆ ในเพลง หวานเย็น ให้แฟนๆ รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ละลายกันไปแถมยังมีการประชันหล่อเรียกเสียง กรี๊ดของ 3 หนุ่มหล่อ หมาก – ก้อง – เกรท และตบท้ายที่ศิลปินฝั่งอโศกอย่าง “เอ็ม อรรถพล” ที่มี Single ใหม่ล่าสุดอย่างเพลง คนใบ้ มาร้องให้ได้ฟังกัน รวมทั้งเพลง อย่าร้อนตัว, ตัวอิจฉา, เกินตัว และ คนใกล้ตัว คอนเสิ ร ์ ต จบแต่ ถ ้ า อารมณ์ ย ั ง ไม่ จ บสามารถติ ด ตามชมเทปบั น ทึ ก ภาพ คอนเสิร์ตได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 24.00 – 01.30 น. และคอนเสิ ร์ ต ฟรี ๆ ดี ๆ แบบนี้ จ ะไปสั ญ จรกั น ต่ อ ที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เตรียมตัวกันให้พร้อม ดารา ศิลปินระดับบิ๊กกำลังขนขบวนไปพบแฟนๆ ถึงที่

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 027 November 2010 / VOL.12 055


I Love Concert

Text : Honey Dew Photo : น้าเบิร์ด

ฮายฮายกชุดโชว์ทุกสเต๊ปแดนซ์

คอนเสิ ร ์ ต สวั ส ดี ลู ก ทุ ่ ง ทั ่ ว ไทย ปี 4 ที ่ จ. กำแพงเพชร นอกจากความ สนุกสนานบนเวทีแล้วยังมีกิจกรรมตามบูทต่างๆ มากมายให้พี่น้องชาวกำแพงเพชร ได้ร่วมสนุกกันก่อนจะเริ่มความมันส์ไปกับ “จักจั่น วันวิสา” ลูกทุ่งสาวเสียงดีที่มา ที เ ดี ย ว 4 เพลงรวด ก็ ย ั ง คิ ด ถึ ง , เบอร์ โ ทรคนเหงา, คิ ด ฮอดบ่ จ ริ ง , สาว ตจว. มอราชภัฎ จากนั้น “หลวงไก่” หยิบเพลงฮิตมาร้อง เก็บไว้นานๆ, ขวัญใจพี่หลวง, อย่าแหลงแผ่วๆ, ผงเข้าตา, ขอบคุณที่ยังรักกัน และก่อนที่จะไปขำให้น้ำเล็ดกับ คณะตลกสุดฮาลูกทุ่งสาวร่างอวบแดนซ์สะบัดช่อ “ฮาย อาภาพร” ก็มาแบบครบ สูตรสำเร็จทั้งเต้น ทั้งหยอดมุข กับเพลง อารมณ์เสีย, เซฟบ๊ะ และยังมีเพลง เมดเล่ย์ 5 เพลงรวดจุ ใ จ และต่ อ ความฮาอี ก ขั ้ น กั บ ตลก คณะหยอง ลู ก หยี จนชาว กำแพงเพชรไม่หยุดหัวเราะตัง้ แต่ตน้ จนจบ ขำกันพอหอมปากหอมคอก็ถงึ คิวดาราสุด หล่อสาวสวย “มะปราง วิรากานต์” กับเพลง ถ้าฉันรวยจะสวยให้ดู หนุ่ม “บอย โชคชั ย ” เพลง รั ก คุ ณ ยิ ่ ง กว่ า ใคร สาวหมวย “แพง พรรณชนิ ด า” กั บ เพลง ขนแขนสแตนอัพ “เกรท วรินทร” ได้ใจชาวกำแพงเพชรไปเต็มๆ เพราะดีกรีความ หล่อมีชัยไปกว่าครึ่งแถมหยิบเพลง กลับมาทำไม มาร้องให้แฟนๆ ได้ฟังกัน แต่ที่ เสียงกรี๊ดสนั่นต้องยกให้สาว “หยาดทิพย์ ราชปาล” ขวัญใจชาวกำแพงเพชรมากับ เพลง จ้างมันเต๊อะ จังหวะสนุกๆ โจ๊ะๆ ก่อนที่ “ตั๊กแตน” มากับเพลงสุดฮิต บอกแม่ ย่าถ้ารักจริง, ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้, แฟนเก็บ, อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้, คืนใจให้กนั , เลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียว 6 เพลงรวดเอาใจแฟนๆ กันเต็มที ่ “บ่าววี” เองก็มาเอาใจแฟนๆ เช่นกันกับเพลง สะตอเลี่ยมทอง, ไม่มีประโยชน์, ขอนไม้ กับเรือ, ฝากฟ้า, แมลงเม่าเหงาใจ และ นกหาฟ้า วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ชาวจังหวัดหนองคายจะได้คุ้มแบบนี้ เช่นกัน ณ สนามกีฬากลาง อบจ. หนองคาย (ศาลากลางเก่า) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปห้ามพลาดนะจ๊ะ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 028 November 2010 / VOL.12


มาร์กี้ – บอย ลั้นลารอบสุพรรณ พร้อมมันส์สวัสดีลูกทุ่งฯ

โหฮี้โห โหฮี้โห...โหฮิ้ว...โปรโมทกันรอบเมืองสุพรรณเลยสำหรับคอนเสิร์ต สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยที่โคจรมามอบความสนุกให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีถึงที่ ศิลปินดาราลงลุยชักชวนพี่น้องชาวสุพรรณฯ มาร่วมมันส์ในคอนเสิร์ตเองเลย ว่าแล้วศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนำร่องที่นักร้องสาวสวย “เอิร์น The Star” กับ 4 เพลงฮิต คำขอจากว่าที่คนถูกทิ้ง, ไม่ใช่ที่ชาร์จแบต, ชัดแล้วค่อยชิด และ อย่าทำอย่างนี้กับ คนที่เธอไม่รัก ต่อด้วย“ตั๊กแตน ชลดา” กับเพลง แฟนเก็บ, อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้ และ คืนใจให้กัน “หลิว อาจารียา” มาสนุกๆ โจ๊ะๆ กับเพลง หัวใจ มีงานเข้า, สัปปะรด และ มั่วนิ่ม ฝ่ายชาย “บ่าววี” นำเพลง ไม่มีประโยชน์, ขอนไม้กับเรือ, ฝากฟ้า และ แมลงเม่าเหงาใจ จากนั้น “หลวงไก่” พกเพลง ขวัญใจ พี่หลวง, สู้เพื่อเธอ, เด็กช่าง และเก็บไว้นานๆ มาเขย่าใจแฟนๆ บ้าง ฝั่งดาราจากช่อง 3 พกลีลาเด็ดมาล้วนๆ อย่าง “บอย ปกรณ์” มากับเพลง เอิง๊ เอ่ย “มาร์ ก ี ้ ราศรี ” ขอโชว์ เ พลง โปะเชะ “เนย โชติ ก า” เพลง โสดไม่ ไ ด้ ต ั ้ ง ใจ “จ๊ะจ๋า พริมรตา” เพลง จะขอก็รีบขอ และหนุ่ม “ป๊อก โฆษวิส” กับเพลง กลับมา ทำไม ทำเอาชาวสุพรรณฯ มีความสุขสนุกไปตามๆ กัน

1. CH 3 Power Team

ศุกร์ที่ 2 พ.ย.53 จ. อุดรธานี ณ. โรงเรียนหนองสำโรง

2. สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทย

เสาร์ที่ 13 พ.ย.53 จ. หนองคาย ณ สนามกีฬากลางอบจ.หนองคาย (หน้าศาลากลางเก่า) จ.หนองคาย

3. TV 3 สัญจร

ศุกร์ที่ 26 พ.ย.53 จ. มหาสารคาม

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 029 November 2010 / VOL.12 055


สามสี

Text : กองบรรณาธิการ

แบ่งปัน

ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินหน้าตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือน้องๆ เยาวชนจาก อ. ระแงะ จ. นราธิวาส ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานของครอบครัวข่าว 3 โดยมี “วิบูลย์ ลีรัตนขจร” ร่วมกับ 5 พิธีกรสาว ปุณยวีร์, วราภรณ์, ปราย, อภิสรา และ สมาพร จากรายการ แจ๋ว นำทีมต้อนรับพร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนและกีฬา เพื่อ ประโยชน์ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายข่าว มาลีนนท์ทาวเวอร์ พระราม 4

ออมทำเงิน เงินทำงาน

ช่อง 3 รับหน้าที่ตัวแทนโทรทัศน์ไทยรับรองคณะรัฐมนตรีกัมพูชา

คุณประวิทย์ มาลีนนท์ นำทีมคณะผู้บริหารของสถานีฯ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่และสองตัวแทนผู้ประกาศข่าว กฤต เจนพานิชการ และมินดา นิตยวรรธนะ จากรายการ “ตู ้ ปณ.ข่าว 3” ให้เกียรติตอ้ นรับนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย พร้อมคณะของนายเขียว กัญญฤทธิ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงข่าวสาร ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานีฯ โดยเฉพาะการดำเนิน งานของครอบครัวข่าว 3 เริ่มต้นการเยี่ยมเยียนกองบรรณาธิการข่าวประจำรายการต่างๆ โดยไกด์พิเศษคุณสำราญ ฉัตรโท และคุณคชาชาญ มงคลเจริญ รองผู้จัดการฝ่ายข่าว เกาะติด การทำงานของทีมครอบครัวข่าว 3 ในห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ จากนั้นนำชม เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบไมโครเวฟ ซึ่งนำมาใช้สนับสนุนรายการทุกช่วงของสถานีฯ ก่อนจะได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงภายในห้องส่ง ห้องควบคุม และเบื้องหลังการ ออกอากาศรายการสด การนำเสนอผ่านจอ VDO Wall จากทีมผู้ประกาศแนวหน้าของสถานี โดยมีคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร โปรดิวเซอร์ประจำรายการข่าว คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนีท้ างคณะดูงานยังได้รว่ มแสดงน้ำใจการเป็นประเทศเพือ่ นบ้านทีด่ ี ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับช่อง 3 โดยมีผู้ประกาศพี่ใหญ่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นตัวแทนรับมอบกลางรายการสด “เรื่องเด่นเย็นนี้” เป็นการส่งท้ายอีกด้วย

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือครบ รอบ 15 ปี

คุณบริสทุ ธิ ์ บูรณะสัมฤทธ์ ผูจ้ ดั การฝ่าย ประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการบริหาร บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มอบ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ 15 ปี TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 030 November 2010 / VOL.12

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันออม แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการ ออมรวมถึงมีความรู้การจัดการวางแผนการออม ให้มากขึน้ ทางสถานีวทิ ยุครอบครัวข่าว 106 Mhz. ได้จัดการสัมมนาเนื่องในวันออมแห่งชาติขึ้น “ออมทำเงิน เงินทำงาน”ในหัวข้อ “ออมทำเงิน 10 ล้านขึน้ ก่อนวัย 50 ปี” โดยมี บัญชา ชุมชัยเวทย์ จากรายการ คุยกับบัญชา ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน คุณอุมาพันธุ ์ เจริญยิง่ ผอ. ฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคล ธ. กสิกรไทย และ คุณธีระ ภู่ตระกูล กรรมการ ผูจ้ ดั การ บลจ. ฟินันซ่า ผู้แต่งหนังสือ “มี 10 ล้านก่อนวัย 60 ต้องทำอย่างไร” มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ถึงแนว โน้มการออมเงิน จากนัน้ ช่วงบ่าย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. พลัส ดร. นิเวศ เหมวชิรวรากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ตลาดทุนและนักลงทุนหุน้ ทรงคุณค่า นพ. กฤชรัตน์ หิ ร ั ญ ศิ ร ิ รองเลขาธิ ก ารสมาคมค้ า ทองคำ คุ ณ โสภาวดี เลิ ศ มนั ส ชั ย เลขาธิ ก ารกองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ า ราชการ (กบข.) ร่ ว มกั น วิเคราะห์เจาะลึกกันในหัวข้อ “2 หมื่น 1 พันจุด” ซึ่ง 2 หมื่นคือราคาทอง 1 พันจุดนั้นก็คือดัชนีหุ้น โดยมีแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุน ตลาดหุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ และกองทุนประเภทต่างๆ ในปี 2554 ติดตามข่าวสารกิจกรรมกันได้ตลอด ที่ FM 106 Mhz. วิทยุครอบครัวข่าวในรายการ คุยกับบัญชา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น.


“ตั๊ก ลีลา” นำทีมซุปตาร์วีนเหวี่ยง ใน “ก่อนบ่ายฯ ระบำดาวดวง”

จากละครฮอตทีฮ่ ติ กันไปทัว่ บ้านทัว่ เมืองละคร “ระบำดวงดาว” สะท้อนวงการ บันเทิงทัง้ ด้านสว่างและด้านมืด แม้ละครจะ จบไปแล้วแต่ความร้อนแรงยังไม่หยุดยัง้ ก่อน บ่ายคลายเครียด จึงนำมาล้อเลียนแบบเรียก เสียงฮาส่งท้ายความสำเร็จกันอีกครัง้ โดยใช้ ชือ่ ตอนว่า “ระบำดาวดวง” เป็นการจับคู่ ระหว่าง วุตม์ สุรนิ ทร และ ชมพู ่ ก่อนบ่ายฯ ส่วนตัก๊ ลีลาเป็น “น้องหวานหวาน” ซุปตาร์ แห่งวงการบันเทิง พ่วงมาด้วย “เจ๊มดแดง” ทีโ่ ป๊งเหน่ง เชิญยิม้ เล่นเหน็บแนม จีบปาก จีบคอได้เนียนมากๆ แม้งานนีว้ ตุ ม์จะมาใน รายการเป็นครัง้ แรก แต่เสน่หอ์ นั แพรวพราว ไม่นอ้ ยหน้าใคร ขนมุขสดมาเล่นเพียบจน ตลกรุน่ พีเ่ กือบหงายหลัง สร้างความ สนุกสนาน พร้อมเสียงฮาได้ตลอดเรียกว่า แฟนพันธุฮ์ าไม่ควรพลาด เสนอตอนแรกวัน พุธที ่ 10 พฤศจิกายนนี ้ ทางไทยทีวสี ชี อ่ ง 3

“คิมเบอร์ลี” เผย “บอย-ณเดชน์” ชอบแกล้ง

นางเอกใหม่แกะกล่องช่อง 3 “คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส เทียมศิริ” เกิดอาการตื่นเต้นที่ ละคร ฉลองครบรอบ 40 ปี ช ่ อ ง 3 “ธารา หิมาลัย” ได้ออกอากาศทำเอาสาวคิมเบอร์ลี นอนไม่หลับ เพราะลุ้นว่าฝีมือการแสดงละคร เรื่องแรกจะถูกอกถูกใจผู้ชมหรือไม่ แถมยังแอบ กระซิบอีกว่าระหว่างการถ่ายทำละครมักจะถูก พี ่ ช ายอย่ า งนาย “บอยและณเดชน์ ” แกล้ ง ประจำคิมเบอร์ลีเล่าว่า “ตื่นเต้นที่จะได้ดูละคร ที่ตัวเองเล่น ดีใจมากค่ะที่ได้มารับบทนี้แต่ก็ หนักใจอยู่ลึกๆ เพราะเป็นละครฟอร์มใหญ่ คิม เองไม่เคยผ่านงานแสดงมา แล้วมาคู่พี่อั้มด้วย นักแสดงรุ่นใหญ่เยอะด้วย แต่โชคดีที่ทุกคนใน กองน่ารักไม่กดดันเราเลย คิมก็พยายามเต็ม ที่ทำการบ้านตลอด เพราะอยากให้คนดูชอบ ละครเรื่องนี้ ชอบการแสดงของคิม พี่อั้มก็ช่วย เยอะนะคะ มานั่งต่อบทให้ อย่างฉากกุ๊กกิ๊กกับ พี่อั้ม คิมเขินมากเล่นเสร็จปุ๊บวิ่งหนีเลยค่ะ ส่วน บรรยากาศในกองก็สนุก แต่แอบมีคิดมากนิด นึงเพราะ พี่บอยกับพี่ณเดชน์ ชอบแกล้งเรา มาก คือพวกเขาชอบแซวคิม อ้วน ช่วงนี้กิน เยอะนะ ชอบกวน ชอบอำเราตลอด ก็มีแอบ เครียดนิดนึงเหมือนกันว่าเราอ้วน อวบ มากเลย หรอ แต่หลังๆชินค่ะ”

“เชลล์ดอน” เปิดตัวซีซั่น 3

บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีซีรีส์ เรื่อง “เชลล์ ดอน” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี สีช่อง 3 มาแล้ว 2 ซีซั่น เตรียมนำซีซั่น 3 ออก ฉายทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-18.30 น. เริ่ม 6 ม.ค. 54 นอกจากนี้ยังประกาศศักยภาพผู้ ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลกผนึกกำลังทีม Production นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบ ภาพยนตร์ 3 มิติ ฟอร์มยักษ์เผยโฉมสู่ตลาด โลกปี 2012 ในซีซั่นใหม่นี้ได้รับเกียรติจากทีม ดารา - นักพากย์จากช่อง 3 ร่วมพากย์เสียงให้ กับตัวละครหลักของเรื่อง ได้แก่ ปอ – ทฤษฎี พากย์เสียง Shelldon, แมท – ภีรนีย์ คงไทย พากย์เสียง Connie, ดอม เหตระกูล พากย์เสียง Dr. Shell, กาละแมร์ - พัชรศรี เบญจมาศ พากย์ เสี ย ง Mrs. Prim, พี เ ค พากย์ เ สี ย ง Herman พร้อมด้วยทีมพากย์มืออาชีพจากช่อง 3 อาทิ นั ย นา ทิ พ ย์ ศ รี , สุ ว ิ ว ั ฒ น์ วั ฒ นาพิ ร ิ ย ะอมร, ดวงกมล สารีรัตน์ ร่วมเสริมทีมอีกด้วย

กระทบไหล่

บวงสรวงละครเรื่อง ตะวันเดือด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาผู้จัด นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช แห่งบริษัท เมตตาและ มหานิยม จำกัด ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่อง ตะวันเดือดขึ้นที่ช่อง 3 หนองแขม นำแสดงโดย ญาญ่า อุรสั ยา, หมาก ปริญ, มิน้ ท์ ชาลิดา, โป๊ป ธนวรรธ์, ร่วมด้วย จอห์นนี ่ แอนโฟเน, เต๋า สมชาย เข็มกลัด, ดอม เหตระกูล, นุ้ย เกศริน และนักแสดงอีกมากมาย กำกับการแสดงโดย หนุ่ม อรรถพร ธีมากร เริ่มการถ่ายทำต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

พิธีกรหนุ่มรุ่นใหม่จากครอบครัวข่าว 3 “แชมป์ พีรพล เอื้ออารียกูล” ต้อนรับกลุ่มน้องๆ นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเป็น กั น เอง ซึ ่ ง ทั ้ ง หมดเดิ น ทางมาเยี ่ ย มชมการ ทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสถานีฯ แถมแลกเปลี่ยนทัศนคติการเป็นนัก สื ่ อ มวลชนมื อ อาชี พ ณ อาคารมาลี น นท์ ทาวเวอร์ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

031


สามสี

Text : กองบรรณาธิการ

แจ็ค AF4 สุดปลืม้ ได้ลอ้ เลียนแวมไพร์ ทไวไลท์ใน “แฟนผมเป็นปอบ”

บรรยายภาพข่าวสังคม

“ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ด ำรง เหรียญประยูร” รองประธาน มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุ ง ยั ง ชี พ พระราชทาน และนมกล่ อ ง พร้อมดื่ม มามอบให้ ครอบครัวข่าว 3 เพื่อ นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก ที่ปรึกษา กรรมการผู ้ อ ำนวยการด้ า นงานรายการ ข่ า ว - นายบริ ส ุ ท ธิ ์ บู ร ณะสั ม ฤทธิ ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ – นาย สำราญ ฉัตรโท รองผู้จัดการฝ่ายข่าว – และ ดร.อภิญญา กัสนารักษ์ ผู้จัดการฝ่าย บุคคล ร่วมรับมอบ ที่อาคารมาลีนนท์

พักงานอัลบัม้ ชัว่ คราวมารับบทเป็น เอ็ดเวิรด์ ปอบไทยพันธุ์ผสม ปี 2010 ล้อเลียนแวมไพร์ ทไวไลท์ แจ็ค-เมธัส ตรีรตั นวารีสนิ สุดปลืม้ กับบท ตลกสนุกสนานรับบทเป็นนักแสดงนำในหนังดังสุด สัปดาห์ เรือ่ ง “แฟนผมเป็นปอป” ผลงานกำกับของ คุย้ -ทวีวฒ ั น์ วันทา แจ็ค เปิดเผยว่า “พอได้บทมาอ่านดูกช็ อบเลย ครับ ในเรือ่ งผมเล่นเป็นเอ็ดเวิรด์ ปอบไทยผสมกับ แวมไพร์ทไวไลท์ ซึง่ เป็นแวมไพร์ของต่างประเทศมา ผสมกัน กลายเป็นปอบไทยเวอร์ชั่นใหม่ทันสมัย ทีห่ วงน้องสาวคือ จ๊ะ - จิตตาภา แจ่มปฐม แต่ในเรือ่ ง จ๊ะไม่ใช่นอ้ งสาวจริงๆ ของผม คือผมหึงจ๊ะ ทีค่ วิ คือ หมาก - ปริญ สุภารัตน์ คอยตามจีบ มันเป็นหนัง ล้อเลียนซึง่ ตลกดีผมเองก็ไม่เคยได้เล่นหนังมาก่อน ด้วย พล็อตเรือ่ งเป็นแบบล้อเลียนเรือ่ งทไวไลท์ ซึง่ ผม ก็เคยดูทไวไลท์ ผมว่าผมชอบนะตลกดี มันจีด้ ”ี ติดตามหนังดังสุดสัปดาห์เรือ่ ง “แฟนผมเป็น ปอบ” ผลงานกำกับของ คุ้ย - ทวีวัฒน์ วันทา นำแสดงโดย หมาก - ปริญ สุภารัตน์, แจ็ค - เมธัส ตรีรตั นวารีส ิ

จิตรลดาช่วยผูป้ ระสบ อุทกภัย

ห ม ่ อ ม ร า ช ว ง ศ ์ สมลาภ กิ ต ิ ย ากร และ นางวริษฐา ราชสิริเสนา ในนามผู้ปกครองโรงเรียน จิตรลดา พร้อมด้วยชาว บ้ า นจากชุ ม ชนวั ด ชลอ มอบสมุ น ไพรรั ก ษาโรค ผิ ว หนั ง เพื ่ อ ส่ ง ไปช่ ว ย เหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย โดยมีนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายสรยุทธ สุทัศนจินดา รับมอบที่อาคารมาลีนนท์

แชมป์ สุดปลื้ม ติดตามนายกอภิสิทธิ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พีอาร์ช่อง 3 ร่วมงานวันก่อตั้ง นสพ.ไทยโพสต์

ที ม งานแผนกสื ่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ ฝ่ า ย ประชาสัมพันธ์ นำโดย วรวรรณ ติณสูลานนท์ วัลลภา เผื่อนปฐม พรนภา เหมะประสิทธิ์ และ นันทวรรณ เนียมวีระ จัดซุ้มส้มตำรสเด็ด ออก ร้านในงานวันเกิดครบรอบ 14 ปี ย่างสู่ปีที่ 15 ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยโพสต์ โดยมี กรรณิ ก า วิริยะกุล ผู้บริหารไทยโพสต์เป็นผู้ชิมและยกนิ้ว ให้ว่าอร่อยจริงๆ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 032 November 2010 / VOL.12

นอกจากเป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ โ ครงการ “รณรงค์ ต ่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ” ให้ ก ั บ ทาง รัฐบาลแล้ว ล่าสุดแชมป์-พีรพล เอื้ออารีย์กูล พิธีกรหนุ่มจากช่อง 3 ได้รับโอกาสเป็นตัวแทน เยาวชนติดตามนายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ ลงพื ้ น ที ่ ใ ห้ ก ำลั ง ใจและความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ ประสบภั ย น้ ำ ท่ ว มที ่ จ ั ง หวั ด ลพบุ ร ี เมื ่ อ วั น พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้ไปเยี่ยม ชาวลพบุรี 2 จุด คืออำเภอบ้านหมี่ และ อ.เมือง นอกจากหนุ ่ ม แชมป์ แล้ ว ดารานั ก แสดงและ บุคคลาครในวงการบันเทิงอีกหลายท่านก็ยัง ร่วมแสดงน้ำใจโดยนำทั้งอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนออกแรงช่วยบรรจุสิ่งของ และ ยังร่วมเดินทางไปให้กำลังใจด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนถึ ง พลั ง ความรั ก ความสามัคคี อย่างไม่แบ่งค่ายและช่อง ซึ่ง ครอบครัวข่าว 3 ขอบคุณในน้ำใจไมตรีนี้อีกครั้ง


วันแห่งความสุขของการ “รวมพลคนมีสขุ ”

พิธีกรคนเก่ง ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข ผู้ดำเนิน รายการ คุยอย่างมีสุข ทางสถานีวิทยุครอบครัว ข่าว FM 106 Mhz. ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 จึงได้จัด กิจกรรมดีๆ “รวมพลคนมีสุข” รวมตัวกันตั้งแต่ เช้าตรู่เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ก่อนเข้าสู่กิจกรรมนำสู่ความสุขไปกับป้าจาย ท้ายสวน ด้วยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ จากนั้น มาสู ่ ป ระติ ม ากรด้ า นงานปั ้ น ของคุ ณ องุ ่ น เกณิกา สุขเกษม ด้าน มิสแอนเดรีย ไฮโซที่เดิน หันหลังจากเมืองกรุงสู่ป่าวังน้ำเขียว ที่ทำให้เธอ ได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ นอกจากนั้น ยังมีศิลปินวง จี วัน แบนด์ และ อัยย์ วีรานุกูล มามอบเสียงเพลงสร้างความสุขให้ได้ฟังกันสดๆ พร้อมกับการสนทนาธรรมะที่ ท่าน ว.วชิรเมธี และนักแสดงดังอย่าง น้ำผึง้ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ มาร่วมสนทนาธรรมะแบบสบายๆ แถมได้ขอ้ คิดดีๆ ครั้งต่อไปรายการ คุยอย่างมีสุข จะมีอะไรดีๆ มาให้ได้ร่วมสนุกต้องคอยติดตามฟังกันให้ที่ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 Mhz. ตั้งแต่ เวลา 10.15 น. – 11.00 น. เป็นต้นไป

รู้จริงปะ? จับเด็กกับดารา สอบสวน ตำรวจหล่อ!!

รายการรู ้ จ ริ ง ปะ? ยกกำลั ง 3 มาแปลกจั บ เอาเหล่ า เด็ ก ๆ ตั ว จิ ๋ ว ร่ ว ม 10 คนกับดารา ที่เคยมีประสบการณ์กับ ตำรวจไทยอย่าง จิก๊ - เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ กับนักแสดงและตลกชื่อดัง เอ เชิญยิ้ม และ แหม่ม - วิชุดา พินดัม พิธีกรรับเชิญคู่ กั บ น้ า เน็ ก จั บ ตั ว ตำรวจหล่ อ มาสื บ สวน โดยได้รับเกียรติจากนายตำรวจ 4 นายคือ สร.ต.อ.พัดธงทิวส ดามาพงศ์ ผู้กองปืน ตำรวจเทรนเกาหลีขวัญใจสาวๆ ที่มีข่าว คลิปเต้นเพลง Sorry Sorry ร.ต.ท. ธนาทัศน์ ศรีพพิ ฒ ั น์ หรือผูก้ องปุย นายตำรวจเสียงดี เคยออกอั ล บั ้ ม เพลงของตั ว เองมาแล้ ว ร.ต.ท.นนทกร เตียวตระกูล ผู้กองเตียว ตำรวจโหราศาสตร์ เล่ น มายากลและ ดู โ หวงเฮ้ ง ได้ ส ร้ อ ยตำรวจตรี ก รวิ ก จันทร์เด่น หรือ หมวดแวน ตำรวจฮิปฮอป แชมป์ไอซ์ บีทบ็อกซ์ ปี 2010 ฯลฯสมาร่วม เล่นเกม ค้นหา “สุดยอดตำรวจ” โชว์ไหน จะสามารถเอาชนะใจเด็กๆ และเอาชนะ ใจ 3 คอมเมนเตเตอร์ คว้ า ตำแหน่ ง “สุดยอดตำรวจ” จากรายการรู้จริงปะ? ลุ้นเงินแสนกับทางรายการไปได้?ตามลุ้น กันในวันศุกร์ ที่ 12สพฤศจิกายนนี้ ห้าทุ่ม ทางช่อง 3

ดาราช่อง 3 ประเดิมสนามให้น้องๆ พิการทางสมองและปัญญา

คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการไทยทีวีสีช่อง 3 ได้บริจาคสนามฟุตบอลให้ กับน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ไว้เล่นกีฬาออกกำลังกาย กันและยังมีพี่ๆ ดาราจากช่อง 3 มาเตะเปิดสนามให้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น เต๋า สมชาย, บอย โชคชัย, เกรท วรินทร, กิก ดนัย, เอ็กซ์ ไฮแจ็ค, ท๊อป ณัฐนันท์, แจ๊ค จักรพันธ์, อ๊อด The Singer, เค้ก ธีร พันธ์, โก้ นฤเบศ, เก่ง ชัชวาล, ป๊อก โฆษวิส และ หนึ่ง กรณ์พงษ์ งานนี้ผู้ให้ก็อิ่มบุญ ผู้รับก็อิ่มใจ และดีใจที่มีสนามไว้ออกกำลังกายกันยิ้มเบิกบานใจกันทั่วหน้าจริงๆ

ดนตรี กวี ชีวติ เพือ่ น้าหว่อง

สืบเนื่องจาก น้าหว่อง - มงคล อุทก มี อาการป่ ว ยหมอนรองกระดู ก เคลื ่ อ นและมี อาการติดเชื้อในกระแสเลือด มิตรสหายและ เพื ่ อ นพี ่ น ้ อ ง รวมถึ ง ศิ ล ปิ น ได้ ร วมน้ ำ ใจ จั ด คอนเสิร์ต “ดนตรี กวี ชีวิต เพื่อน้าหว่อง” หา รายได้ช่วยเหลือ มงคล อุทก เมื่อ 12 ตุลาคม 2553 ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่อย่าง น้าหงา คาราวาน, แอ็ด คาราบาว, ปู พงษ์สิทธิ์ และศิลปินเพื่อ ชีวิตอีกหลายๆ คนมาช่วยกัน รวมถึงแฟนเพลง มาร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อช่วยรักษาพยาบาลของ น้าหว่อง สามารถบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ตลาดบางกรวย เลขที่บัญชี 148-204049-4 นะครับ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

033


สามสี

Text : kik pr Photo : sooksan/somkiat/nopasit

ช่อง 3

ขอบคุณทุกน้ำใจ หลั่งไหลไทยช่วยไทย

หลังจากที่ ครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดย “สรยุทธ สุทัศนจินดา” ได้ออก อากาศเชิญชวนบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้อาคารมาลี นนท์ ได้กลายเป็นศูนย์รวมน้ำใจ ทั้งพนักงานช่อง 3 รวมถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ ตำรวจ ที่นำรถขนส่งพร้อมกำลังพล ขน อาหารยั ง ชี พ และของใช้ ท ี ่ จ ำเป็ น กองทั พ อากาศ สนับสนุนอากาศยานในการลำเลียงสิ่งของ รวมถึง บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่พร้อมใจกันนำทั้งเงิน ตลอดจนเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ ต่างๆ และยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆที่ส่งรถบรรทุกมาช่วยช่วยลำเลียงสิ่งของให้ถึงมือผู้ ประสบภัยเป็นคาราวานครอบครัวข่าว 3 ออกจากอาคารมาลีนนท์วันละหลายขบวน ที่ขาดไม่ได้ คือน้ำใจจากขบวนรถออฟโรดที่ร่วมเดินทางไปกับคาราวานดาราพร้อมสิ่งของอีกมากมาย ตลอด 2 สัปดาห์ธารน้ำใจจากพี่น้องคนไทยหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย ที่อาคารมาลีนนท์ พร้อมยอดเงิน บริจาคเกือบทะลุถึงกว่า 130 ล้านบาททีเดียว นอกจากธารน้ำใจไทยช่วยไทยที่มาไม่ขาดสายแล้ว ยังมีทีมข่าวทั้งภาคสนามและทีมข่าว Sky Report เข้าร่วมปฏิบัติการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นำโดย กฤต เจนพานิชการ รวม ถึงดารา ผู้ประกาศข่าว และเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ช่วยกันคนละไม่คนละมือในการบรรจุสิ่งของ และได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่เดือดร้อน อาทิ “ดนัย จารุจินดา” ตัวแทนของพี่ปิ่น แห่ง ทีวีซีน ขนสิ่งของมาร่วมบริจาคพร้อมด้วย สาวเจิน วรัญญา และ หนุ่มแจ็ค จักรพันธุ์ ที่นอกจาก จะนำน้ำดื่มมาบริจาคแล้วยังช่วยขนสิ่งของขึ้นรถอีกด้วย รวมถึง สาวกระเต็น วราภรณ์ สมพงษ์ มายด์ กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ จากข่าว 3 มิติ กฤต ไก่ ภาษิต กุ๊ก กฤติกา และ ผู้ประกาศอีกหลาย ท่าน มาช่วยบรรจุสิ่งของอีกด้วย เหล่าดาราอีกหลายท่านที่เดินทางมาร่วมบริจาคสมทบทุน อาทิ แอฟ ทักษอร สงกรานต์ เตชะณรงค์ ชาย ชาตโยดม วิกกี้ ดอม โอ๊ต วรวุฒิ และที่ยอมสละเวลาร่วมเดินทางไปปลอบขวัญและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบ อุทกภัยถึงที่นำโดย กอบสุข จารุจินดา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช จ๋า ยศสินี หนุ่มป๋อ ณัฐวุฒิ อั้ม อธิชาติ เบนซ์ พรชิตา อาร์ท พศุตม์ น้ำฝน พัชรินทร์ น้ำฝน กุลณัฐ แบงค์ ปวริศร์ ทีเซีย เดนิส มาริโอ้ เมาเร่อ เฟิสท์ เอกพงศ์ ท้อป ณัฐนันท์ ส้ม The Singer โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 034 November 2010 / VOL.12


สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถ บริจาคเป็นเงินสดได้ท ี่ บัญชี ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53 ชื่อบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014 – 300 - 3689 ธนาคารกรุงเทพ สาขามาลีนนท์ หรือส่ง sms ได้ทั้งค่าย DTAC TRUEMOVE และ AIS TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

035


เพื่อนสนิท

Text : แอบเม้าท์ Photo : Thanakrit

บอย & อังเดร วามสนิทของเพื่อนหลายต่อหลายคู่มา จากเหตุบังเอิญทำให้ได้รู้จักกัน อย่างคู่นี้ เป็นต้น เมื่อหนุ่มจอม Crazy กีฬา บอย – โชคชัย บุญวรเมธี และนายแบบคิวทอง ลูกครึ่งไทย – นอร์เวย์ที่จองเกือบทุกโฆษณา อย่างอังเดร นีลเซ่น โคจรมาเจอกันได้ เหตุ เพราะมีผู้จัดการคนเดียวกัน แต่ทั้งสองหารู้ ไม่ว่าการรวมตัวมาบอกเล่าความสนิทให้ฟัง คราวนี้กลายเป็นการจับ 2 หนุ่มมานั่งยาง โดนผู้จัดการคนสนิทนี่แหละ เป็นพยานปากเอก ของทุกเรื่องราวที่เม้าท์มอย

เรื่องผู้หญิง อยากสานสัมพันธ์กับสาวไทย? บอย : ใช่ อยากคุยเป็นอะไรอย่างงี้ครับ เขา ก็จะมาถามภาษาไทย (หันไปถามอังเดร) มีกค่ ี นแล้วอังเดร อังเดร : ไม่บอก ผมจีบผู้หญิงไม่เป็น บอย : ฮ่า ฮ่า ฮ่า อยูเ่ ฉยๆ ผูห้ ญิงก็เข้ามาหา อังเดร : ก็งั้นแหละ มาเยอะ ผมก็จะไปถามเขา เรือ่ งผูห้ ญิง ประสบการณ์ ใครเปลี ่ยนบ่อยกว่ากัน การทำงานด้ ว ย ความรั ก ด้ ว ย อั ง เดรเขาจะเชี ย ่ วชาญ ย้อนความ เจอกันครั้งแรก พี่หนึ่ง : (ชี้ไปที่อังเดร) คนนี้เลย บอกว่าเป็น อังเดร : พี่หนึ่งแนะนำให้รู้จัก หลังจากที่เขา เจอคนเยอะ เพื่อนกัน แต่ไม่ซ้ำหน้า เหมือนจะบอกว่าเขามีลูกเล่นแพรวพราว ดูแลบอยมาก่อนแล้ว 5 – 6 ปี อังเดร : ก็เป็นเพื่อนกัน ผมเป็นคนที่คบ กว่าเรา บอย : ก็ไปงานด้วยกันแหละครับ จะร่วม ง่ า ยๆ คนที่อยากรู้จัก ก็รู้จักได้ ผมไม่ห้าม บอย : ก็ ค งมากกว่ า เพราะอั ง เดรเขาเป็ น งานกันบ่อยมาก เหมือนเป็นคู่แฝดดูโอ้เลย บางที ใครเจ้าชู้มากกว่ากัน ผู้ใหญ่แล้ว เพราะที่บ้านเขาเปิดรีสอร์ท ต้อง งานไหนมีบอย ก็ต้องมีอังเดร ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง บอย : เจ้าชู้คนละแบบครับ อังเดรเขาจะ บริหารโรงแรมรีสอร์ทเอง เขาก็เลยดูโตกว่าวัย ตลอด พี่หนึ่ง : เพราะเด็กรุ่นบอย ในต่างประเทศ เจ้าชูเ้ ข้ากับคนง่ายกว่า เขาจะมีความเป็นเฟรนลี่ วันไหนไม่ได้ทำงานคู่กัน เหงามั้ย ที่นอร์เวย์อายุเท่านี้ก็ต้องออกจากบ้านไปทำงาน แต่ผมก็จะมีความนิง่ ๆ เพราะเป็นคนคุยไม่คอ่ ยเก่ง อังเดร : ก็เหงานะ อังเดรชอบผูห้ ญิงทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ เวิรค์ กิง้ วูแมน ดูแลเขาได้ บอย : ก็เหงาครับ เพราะอังเดร เขาเจออะไร แล้ว อยู่คนเดียว และเวลาคุยกันรู้เรื่องก็จะเป็น แดดร่มลมตก 2 หนุ่มหน้าตาดี ก็เดินทางมาถึงโรงแรมใจกลางเมือง เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกับพี่หนึ่ง ผู้จัดการคู่บุญที่ทำให้เขา ทั้งคู่ได้มาเจอกัน ทราบมั้ยค่ะว่าก่อนหน้านี้ หนุ่มบอยแอบไม่ชอบหน้าหนุ่งอังเดร เหตุ เพราะกลัวว่าอังเดรจะหล่อกว่า เอากับเขาสิค่ะ ผู้ชายคนนี้ แต่ยังไงแล้วสองหนุ่มก็จับมือ โชว์ความสนิทให้เราได้เห็นกันแล้ววันนี้

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 036 November 2010 / VOL.12


แล้วโดนใจบอยด้วยมั้ย บอย : ผมจะชอบแบบเด็กๆ หน่อยก็ดีนะ มันดูกระชุ่มกระชวย ผมเป็นคนชอบแบบกุ๊กกิ๊ก พ่อแง่แม่งอน เมื่อกี้บอกว่าอังเดรขี้เล่นทำไมวันนี้เงียบจัง บอย : ยังไม่สนิทมั้ง อังเดร : ก็ต้องดูก่อนว่าต้องคุยยังไง อย่าง เพื่อนคนหนึ่ง ผมชอบแกล้งเขาตลอด ทุกคน ก็ชอบแกล้งเขา เพราะเขา หลับได้ บอย : รับได้ ไม่ใช่ หลับได้ ที่ปรึกษาด้านภาษาไทยทำงาน บอย : นอร์เวย์จะพูดเร็วและฟังไม่ค่อยรู้ เรื่อง ลิ้นจะรัวๆ นิดนึง บางทีประโยคเดียวคุยกัน ตั้ง 3 - 4 ครั้งว่า อังเดรพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่อง ผม ต้องมานั่งเรียบเรียงใหม่ ทันเขามั้ย เวลาเขาคุยเล่นกันเร็วๆ อังเดร : ก็จะมาถามทีหลัง จากผู้จัดการ ด้วย คุณแม่ด้วย เพราะคนในวงการคุยกันเร็ว มาก คุณแม่เป็นคนไทยก็จะช่วยได้ ถึงเวลาเผากันแล้ว บอย : เขาเป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักจริง ครับ ผู้หญิงอยากได้อะไรให้ ตัวเองเนี่ยจะลำบาก ก็ไม่เป็นไร Support 100% อังเดรเขาเป็นคนกิ๊ก เยอะ อังเดร : ไม่ใช่เป็นกิ๊ก เป็นเพื่อนกัน บอย : เอ้าเป็นเพื่อนก็ได้ แล้วเวลาเขารัก ใครปุ๊บก็จะลืมเพื่อนไปเลย ลืมพี่หนึ่งเลย อาจจะ ไม่โทรหา จะอยู่กับแฟนตลอดเวลา (อังเดรเริ่มก้ม หน้า) ความจริงๆ เป็นเจ้าบุญทุ่ม เดี๋ยวนี้เผื่อใจเยอะกว่าเดิม หรือยัง บอย : เขาทุ่มทีเป็นล้านเลย พี่หนึ่ง : คนอื่นเตือนแล้ว แต่เขาไม่ฟัง บอย : ยิ่งเตือนก็เหมือนยิ่งยุ อังเดร : โมโหตัวเองมากครับ เพราะเราให้ เขาเอง จริงๆ ไม่ค่อยเป็นอย่างงี้ เครียดมาก

ท้องเสียเข้าโรงบาล เลย พี่หนึ่ง : ทำงานหาเงินมา 2 – 3 ปี หมดใน ช่วงครึ่งปี บอย : แต่ก่อนรักเดียวใจเดียว แต่เดี๋ยวนี้ รักเผื่อเลือก อังเดร : เดี๋ยวนี้รักตัวเองมากกว่า พี่หนึ่ง : แต่ 2 คนนี้ เขาจะถูกมองว่าเป็น เกย์ เวลาไปเที่ยวกลางคืน ล่าสุดไปเที่ยวกัน ทั้ง อังเดรและบอยไม่ค่อยจะควงใคร ผู้หญิงก็จะถาม ว่ายูเป็นเกย์เหรอ เสียดายอะ หน้าตาหล่อทำไม เป็นเกย์กัน ได้ติดตามดูผลงานกันมั่งมั้ย ไหนๆ ก็มี ผู้จัดการคนเดียวกัน บอย : ดูๆ ก็ช่วยกันดู มีอะไรก็ถามกัน อย่างอังเดรถ่ายโฆษณา แล้วบอยเปิดเจอก็โทร ไปบอกโฆษณามาแล้ว ยูเก็บตังค์ได้เลย พี่หนึ่ง : เพราะอังเดรจะมีอุปสรรคเรื่อง ภาษาไทย แม้ว่าจะคบผู้หญิงไทยมาเยอะมาก แต่ไม่เคยพัฒนาเรือ่ งภาษาไทยเลย 2 คนนีจ้ ะต่าง กันคือ อังเดรชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่างชาติ ของเขา แต่บอยไม่ชอบไปปาร์ตี้ บอย : จริงแล้ว เวลาผมไปเที่ยวเฉพาะ เรื่องงาน เพราะผมเป็นคนนอนเร็วติดเป็นนิสัย 4 – 5 ทุ่มหลับแล้ว แต่อังเดรเขาตาสว่างเป็นนกฮูก ไปแล้ว อังเดร : ผมอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุ 17 ก็เริ่ม อิสระ ไปเที่ยวรู้จักคนมากขึ้น ออกไปนั่งชิลล์ คุย กับเพื่อน เราออกไปเที่ยว เราก็มีเหตุผล ได้รู้จัก คนใหม่ๆ พี่หนึ่ง : คนใหม่ๆ เนี่ย หมายถึงแฟนใหม่ๆ อังเดร : ใครก็ได้ ทุกคนชอบมองว่าผมเจ้าชู้ รู้จักคนเยอะผิดด้วยเหรอ ดูท่าทางน่าเป็นห่วงนะ สำหรับอังเดรมีอะไร ต้องห่วงบ้าง บอย : ฝากให้อังเดรพูดภาษาไทยเก่งๆ จะ ได้ๆ งานเยอะๆ แล้วก็เรื่องรีสอร์ทที่เขาทำ ขอให้

ขายดี มีคนมาพักเยอะๆ รักษาสุขภาพด้วย ไม่ให้ ขี้แตก อังเดร : บอยเขางานเยอะ ไม่มีเวลาเที่ยว เดีย๋ วผมจะเทีย่ วเผือ่ ตอนนีก้ ใ็ ห้เขาทำงานเก็บเงิน เดีย๋ วผมพาเทีย่ วนอร์เวย์ ค่าเครือ่ งต่อคนก็ 4 หมืน่ มานอนที่บ้านผม แต่ต้องออกค่ากับข้าวนะ

โอ้โห เชื่อแล้วค่ะว่าหนุ่มคนนี้ เขางกจริงๆ ปล่อยให้เขาคิดเรื่องเงินไปเที่ยวกันก่อน ส่วนสาวๆ หนุ่มๆ มาช่วยกันติดตามผลงานของทั้งคู่ไม่ว่าจะ เป็นโฆษณา และละครที่กำลังสนุกสนานอย่าง “ดวงใจอัคนี” ด้วยนะคะ โอกาสดีถ้าหาก 2 หนุ่มไป เที่ยวกันมาแล้ว จะแอบฉกรูปมาให้ดูกันค่า

แต่งหน้า : สุรพล ลิ้มวาณิชย์ สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

037


Drama People Text : Dolly Photo : Thanakrit Drama People

My Beloved สันติสุข พรหมศิริ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 038 November 2010 / VOL.12


ต่อมาดินจะเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ แต่เป็นคนที่จริงจังกับชีวิต ณเดชน์ก็จะเป็นไฟ เป็นคนมุทะลุ ขึงขัง โฉ่งฉ่าง เวลามี เรื่องก็จะชกก่อน ส่วนลมก็จะเป็นคนเจ้าชู้

ได้เล่นละครชุดนี้ทั้ง 4 เรื่องครบทุกรสทุกแนวเลย

ครับ ถ้าใครได้ดูครบทั้ง 4 เรื่องก็ครบรสแน่นอน ผม เล่นครบเลยทั้ง 4 เรื่อง แต่ละเรื่องก็มีผู้กำกับแต่ละคน อย่างเรื่องแรก ธาราหิมาลัย ก็จะถ่ายก่อน ส่วนผู้กำกับที่ เหลือก็จะมาบอกผมให้เล่นคาแรกเตอร์ให้เหมือนเดิมกับ เรื่องแรก เพราะมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน ผมเป็นคนเดียว ในทั้ง 4 เรื่องที่ถ่ายเยอะที่สุด กลายเป็นผู้รู้ทั้ง 4 เรื่อง เขา ก็จะมาถามว่าบ้านนี้วางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่ไหน กินข้าวกัน ตรงไหน เราก็บอกไปตรงนีๆ้ เพราะมันจะได้เหมือนกันทัง้ 4 เรือ่ ง

รูส้ กึ อย่างไรทีไ่ ด้มาแสดงร่วมกับเด็กรุน่ ใหม่ๆ ทัง้ นัน้ เลย

อย่างหมากกับณเดชน์ ก็เคยเล่นกันมาแล้วในละคร เรื ่ อ งเงารั ก ลวงใจ อย่ า งบอย อั ้ ม คิ ม ก็ เ ป็ น ครั ้ ง แรก ซึ่งน้องๆ ค่อนข้างมีความตั้งใจในการทำงาน คือเขาเป็น เลือดใหม่ของช่อง 3 เขารู้ว่าเขาเข้ามาเป็นนักแสดง เขามี สติ รู ้ ว ่ า ต้ อ งมาทำงานตรงนี ้ ก็ จ ะต้ อ งเหนื ่ อ ย จะต้ อ ง เดินทาง กินนอนอยู่ในรถตู้ เขาก็เข้าใจมันไม่ได้สบาย ก็มี ความตั ้ ง ใจกั น ดี มั น ก็ เ ป็ น เรื ่ อ งของประสบการณ์ ต ้ อ ง อาศัยเวลาซักนิดนึง

ได้อะไรกับการทำงานร่วมกับนักแสดงรุ่นใหม่

ข้ อ ดี ค ื อ ทำให้ เ ราแอคที ฟ ไม่ ท ำให้ เ ราตกยุ ค และทำให้รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาคิดยังไง พูดยังไง สื่อสารกัน แบบไหน บางมุขเราคิดว่าขำเรายิงออกไปกลับเป็นว่า พวกเขาเฉยๆ บางอย่างเขาขำกัน เราก็ฟัง อ๋อ เขาขำกัน อย่างนี้ๆ อย่าง ณเดชน์ นี่เป็นตัวยิงมุขเลย ในกองเขา เรียกกันว่า ณเดชน์ เชิญยิ้ม เพราะเขาเป็นคนที่ฮาตลอด เป็นคนที่ทะเล้นที่สุดในกอง

เกือบ 25 ปีในวงการบันเทิงของ หนุ่ม - สันติสุข พรหมศิริ เราเชื่อว่าผู้ชมทุกคนยังคงมีความสุขในการ ชมผลงานของเขา และก็ยังอยากเห็นเขาโลดแล่นอยู่บน จอทีวีต่อไปอีกนาน และที่แน่ๆ เขาเองก็ยังคงมีความ สุขอยู่กับการทำสิ่งที่เขารัก เพื่อสร้างความสุขให้กับ ทุกคนเช่นกัน

อัพเดทผลงานละคร

ส่วนใหญ่จะมีงานกับช่อง 3 เป็นหลัก มีหลายๆ แนว ทั้งบู๊ ตลก ผู้ร้าย คนดี ก็มีเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง ละครชุด 4 ดวงใจแห่งขุนเขา ซึ่งผม เล่นทั้ง 4 เรื่องเลย อีกเรื่องก็ฉีกแนวไปเป็นแนวบู๊ เรื่องรหัสทรชน ครับ กับละครซีรี่ส์ชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ที่กำลังออนแอร์อยู่ ในเรื ่ อ งผมรั บ บทมนตรี เป็ น พ่ อ ของพี ่ น ้ อ งฝาแฝดทั ้ ง 4 คน คือทิพย์ธารา อัคนี ปฐพี และวายุภคั พูดง่ายๆ ก็คอื ดิน น้ำ ลม ไฟ ส่วนแม่ ก็คือคุณจินตรา คือเราไปทำกิฟท์มาแล้วมีลูกแฝดพร้อมกัน 4 คน ในเรือ่ งจะเป็นครอบครัวทีอ่ บอุน่ สมัยใหม่และฐานะดี โดยเป็นเจ้าของไร่ บุคลิกในเรื่องจะเป็นคนสบายๆ ไม่ซีเรียส รักลูกมากและสอนลูกแบบ สมัยใหม่ ส่วนลูกก็จะมีคาแร็กเตอร์ต่างกันไปของแต่ละคน เวลาเรา อบรมสั่งสอนแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป อย่างน้ำเป็นคนที่เยือก เย็นตามชื่อของเขา เป็นคนรักเดียวใจเดียวและค่อนข้างจะเซ็นซิทีฟ

บทไหนที่ชอบมากที่สุด

เป็นผู้ชายอารมณ์ดี ตลกๆ หลายๆ เรื่องที่ผมชอบอย่างเรื่องแม่ค้า ขนมหวาน มีพี่ต้อย เศรษฐา พี่ตุ๊ก ญาณี ยอมรับว่าตอนเล่นสนุกมาก เพราะเราเป็นคนที่ไม่ซีเรียสกับชีวิต มีความสุข ส่วนบทที่ท้าทายผมมาก คือบทที่ต้องเก็บอารมณ์ ยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ ยิ่งเล่นยาก บทที่ต้องแสดง ด้วยสายตา ด้วยสีหน้า

มีความสุขกับวงการบันเทิงอย่างไร

สนุกที่งานมันไม่ซ้ำซากจำเจ เราได้เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ ได้เจอคน ใหม่ๆ ได้เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ เลยทำให้ไม่เบื่อ แล้วมันเป็นงานที่ คล้ายเราอยู่ในโลกของเรา ในเมืองของเรา คือในกองถ่ายเราจะทำอะไร ก็เต็มที่ เหมือนเราแอบไปสร้างผลงานซักชิ้น พอเสร็จแล้วก็ออกมาฉาย ตอนออกฉายเราก็มีความสุขกับมัน

เป้าหมายในวงการบันเทิง

ที่ชอบจริงๆ ก็คือเรื่องของการแสดง แต่คงจะทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ ตลอด จุดมุ่งหมายของผมคือการเป็นผู้กำกับ ต่อไปในอนาคตก็คงจะ กำกับละครกำกับหนัง ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ อาจจะไปเป็นผู้ช่วยก่อนซักเรื่องสองเรื่อง ผมอยู่ตรงนี้มานาน เห็นอะไร มาเยอะ คือเรามีของมีวัตถุดิบนะ ขอบคุณสถานที่ : Amaranta Suites ถ. ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 5 Tel. 0 - 2691 - 1688

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

039


Drama People Text : Dolly Photo : Thanakrit Drama People

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 040 November 2010 / VOL.12


แคทรียา อิงลิช ารหวนกลับคืนจออีกครั้งของสาวแคทรียา อิงลิช ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง แถมยังสร้างความฮือฮา ไม่น้อยกับความท้าทายใน 2 บทบาท ทั้งบทสาวประเภทสองและบทนักมวยสาวห้าว ในละครเรื่องแฝดนะยะ และในละครพีเรียดเรื่องดวงตาสวรรค์ ที่กำลังถ่ายทำอยู่ ขอบอกว่าเวลา 4 ปี ที่เธอห่างหายไม่ได้ทำให้รูปลักษณ์ ภายนอกของเธอเปลี่ยนแปลงไปเลย เพียงทัศนคติเท่านั้นที่ดูจะเติบโตขึ้น ฟีดแบ็คเรื่องแฝดนะยะเป็นอย่างไรบ้าง

ดีมากค่ะ อย่างวันก่อนไปเจอเพื่อน แล้วโทรทัศน์ที่อยู่ในระแวกนั้น ทุกเครื่องเปิดดูละครเรื่องแฝดนะยะกันหมดเลย เพื่อนก็บอกว่าแกชั้น ดีใจแทนแกจังเลย คือคนดูจะชอบบทที่เป็นกระเทยมาก เขาบอกว่าน้อง ปรางค์นา่ รัก ตอนแรกเราก็กงั วลว่าจะเล่นแล้วเหมือนกระเทยหรือเปล่านะ เพราะเราเป็นผู้หญิง แน่นอนก็จะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในนั้น แต่ปรากฎ มีแต่คนบอกว่าเหมือนกระเทยมาก เราก็ดีใจ

แล้วไปฝึกท่าทางกระเทยมาจากไหน

ไม่ได้ฝึกค่ะ แต่เพราะเราคลุกคลีกับกระเทยเยอะ พอได้มาเล่นปุ๊บ ตอนแรกก็เล่นเยอะเกินไป พี่ไก่ วรายุธ บอกว่าเบาๆ อย่า fake อย่าเล่น เหมือนการ์ตูน ให้มันเป็นแบบจริงๆ เราก็เบาลงมา เลยออกมาเป็นกระ เทยที่แบ๊ว เรียบร้อยๆ น่ารักๆ ช่างทำผมก็ยังบอกเลยว่า แคท ท่าทาง เธอดูจะเหมือนกระเทยมากขึ้นนะ ในชีวิตจริงเราก็พยายามจะให้คล้าย ด้วย เพื่อที่เวลาเข้าฉากแล้วเราจะได้ไม่เขิน ก็พยายามจะเล่นนอกจอ ด้วย เวลาอยู่ในกองถ่ายที่พัทยา ในช่วงพักเราอยากจะกินกาแฟ ก็จะ ออกไปแบบเป็นกระเทย เพื่อจะดูว่าชาวต่างชาติคิดว่าเราเป็นกระเทย หรือเปล่า เราก็ดูสายตาของชาวต่างชาติเขาก็มองๆ สงสัยๆ เราก็ อืม ได้ผล เราจะคอยเช็คตลอดว่าเหมือนไหม

พอได้เล่น 2 บทบาท สับสนไหม

็ไม่นะ แต่จะต้องเมกชัวร์ว่าเราเล่นตัวไหน พอตัวน้องสาวแป้งมา ปลอมตัวเป็นพี่ชายปรางค์ จะต้องแต่งตัวเหมือนกระเทย บางทีเราก็ เอ ฉากนี้คือแป้ง หรือปรางค์ คือเราต้องให้ชัวร์ว่าตัวไหน การที่เราจะ ทำให้ดูแตกต่างคือการใช้คาแรกเตอร์ของแป้งในเสื้อผ้าของปรางค์ มันจะได้เห็นเด่นชัดว่านี่ไม่ใช่ปรางค์นะ เพราะถ้าเล่นแล้วมันจะดูไม่ออก ว่าตัวไหนเป็นตัวไหน เวลาปรางค์กลับไปอยูบ่ า้ นแป้ง ก็ให้อยูใ่ นคาแร็กเตอร์ ของตัวเอง

ครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อจากพี่ไก่ ให้มารับบทนี้คิดมากไหม

ไม่เลย ตอนแรกพี่ไก่ติดต่อมาเรื่องดวงตาสวรรค์ ปรากฏว่าบทยัง ไม่ได้เขียน พี่ไก่ก็บอกว่าจะมีเรื่องนี้เข้ามาก่อนนะ อยากเล่นไหม เราก็ ขอดูเรื่องย่อก่อน พอเราเห็นปุ๊บแล้ว อุ๊ย อยากเล่น

ด้วยความที่ห่างหายไป 4 ปี กลับมาเล่นใหม่เป็นรู้ยังไงบ้าง

เรื่องสุดท้ายที่เล่นคือ เล่ห์ร้ายอุบายรัก เล่นกับคุณชาคริต ตอน แรกคิดว่าเราต้องเคาะสนิม แต่ปรากฏว่าวันสองวันแรก เข้าบทปุ๊บได้ เลย เราใช้ตัวของเราเองเข้าไปด้วย คือการที่เล่นโรแมนติกคอเมดี้นี่ไม่ ยากอยู่แล้ว ก็เลยไม่มีปัญหา TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

041


จิตแพทย์อยู่แล้ว เพื่อนๆ ก็แนะนำว่าไปหา จิตแพทย์ดีไหม เราก็ว่าถ้าหนักกว่านี้ก็คง ต้องไป

เพราะตัวละครตัวนี้เก็บกดมาก

ใช่ เก็บกดมาก มันเลยทำให้เราเก็บ กดไปด้ ว ย แต่ ต ั ว เราไม่ ไ ด้ เ ป็ น เหมื อ นตั ว ละคร แพน นะ เรากลายเป็ น โรคเครี ย ด ตอนเราอยู่กับเพื่อนได้คุยสนุกสนานก็คลาย เครียดบ้าง อีกอย่างเราก็ไม่อยากดูต้นแบบ นะ เพราะไม่อยากจะไปจำ ไม่อยากให้เกิด การเปรียบเทียบ ควรใช้ความคิดของเราใส่ ไปในการแสดงดีกว่า เล่นไปตามความรู้สึก ของเราที่เขาควรจะเป็นแบบนี้ๆ

กลับมาด้านการแสดงอีกครั้ง แล้วงาน เพลงล่ะ

งานเพลงก็ไม่ทิ้งค่ะ เพราะใจเรารัก การอยู่บนเวทีค่ะ ก็ดูๆ ไปก่อน แต่ตอนนี้ขอ งานละครก่อนค่ะ อีกอย่างการกลับมาใน ครั้งนี้ก็เจอบทหนักทั้ง 2 เรื่องเลย

ช่วงที่ห่างหายไป 4 ปี ไปทำอะไรมาบ้าง

2 ปีแรกก็ไปทำอัลบั้มเพลง แล้วอีก สองปีก็ว่าง ก็ไปดูแลน้องหมา ชื่อชาแนล เป็นพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ เพราะน้องหมา เป็นมะเร็ง แล้วก็เสียไปแล้ว ก็ถือเป็นการ โชคดีที่ช่วงนั้นไม่มีงาน เพราะว่าเราต้องพา เขาไปโรงพยาบาลตลอดเลย ก็ดีใจที่เรามี เวลาได้ดูแลเขาเต็มที่ เพราะเขาผ่าตัดถึง 2 ครั้ง ก็ผูกพันกับเขามากเลยเพราะอยู่ด้วยกัน มา 8 ปี แล้วเป็นตัวแรกของเราด้วย พอเขา เสียเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเลย ก็ยังจำ ได้ว่าแม้จะปางตายแค่ไหนเขาก็ยังยิ้มสู้ เรา ก็ได้แบบอย่างจากเขาเหมือนกัน คือยิ้มสู้ พรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ วันนี้ฉันมีความสุข

มีคนรู้ใจหรือยัง

คิดถึงเรื่องการแสดงบ้างไหม

ก็ค ิ ดถึง นะ แต่ ช่ ว งนั้ นมั นยัง ไม่ มี บ ทอะไรที ่ น่ าเล่น แหม การ คัมแบ็กทั้งทีก็น่าจะเป็นบทอะไรที่ดีๆ ไปเลย เราก็ต้องเลือกที่มันดีที่สุด กลับมาแล้วคนพูดถึง

แล้วอย่างเรื่องดวงตาสวรรค์ล่ะ

เป็นอะไรที่เครียดมาก ใกล้จะปิดกล้องแล้วล่ะ เป็นละครเรื่องแรก ที่เล่นบทซีเรียสแบบนี้ เป็นละครพีเรียดด้วย คือเราร้องไห้เกือบทุกฉาก ทั้งร้องจริงและร้องแบบมารยา การร้องไห้ตลอดเวลามันเครียดมาก คือ เราอินกับบทมากอยากจะให้มันออกมาดีที่สุด เราก็เอากลับไปบ้าน ด้วย คือไม่ปล่อยทิ้ง พออ่านบทปุ๊บ เราก็จะคิดว่าฉากนี้จะต้องแสดง อย่างไร อารมณ์จะเป็นยังไง มันกลายเป็นว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาทุกวัน ทำให้ชีวิตจริงของเรามีโลกส่วนตัวสูง ไม่อยากเจอใคร ไม่อยากคุยกับ ใคร กลายเป็นคนนิ่งมากขึ้น จากการที่เราเป็นคนสนุกสนาน เราจะ นึกถึงงานอย่างเดียว จนปวดหัวไมเกรนทุกวัน ตอนแรกกะว่าจะไปหา 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 042 TVNovember 2010 / VOL.12

(หัวเราะ) เอาไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้งานเรา เยอะมาก มีงานทุกวันจริงๆ ไม่มีเวลาคิดกับ เรื่องนี้ แล้วเราก็กำลังมีความสุขกับการทำงาน เราไม่ต้องคอยเป็นห่วง ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร ตอนนี้ขอรักงานก่อน

แล้วเวลามีปัญหาปรึกษาใคร

ก็เพื่อนฝูง เรามีด้วยกัน 3 สาว ไปไหนไปด้วยกัน ไปนั่งชิลล์ๆ ไป ปาร์ตี้กันก็แค่นี้แหละ อีกอย่างเราเป็นคนมีเพื่อนน้อยมาก

วางเป้าหมายในการทำงานอย่างไร

อืม ก็เรื่อยๆ นะ จริงๆ แล้วเราก็มาถึงจุดนี้ รู้สึกว่า อนาคตเราได้ โกอินเตอร์ก็ดี มันก็แล้วแต่โอกาส ไม่ซีเรียสนะ แต่เราก็จะทำวันนี้ให้ดีที่ สุดนะคะ ขอบคุณสถานที่ : Around the Corner @ Grass ทองหล่อ 10


TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

043


เรื่องย่อละคร Text : Small World

ออกอากาศทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 20.30 เป็นต้นไป อัคนี หรือ ไฟ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) ทายาทแห่งตระกูล อดิ ศ วรเป็ น หนึ่ ง ในฝาแฝดสี่ ค นของ มนตรี (สันติสขุ พรหมศิร)ิ กับ สุพรรษา (จินตหรา สุขพัฒน์) ถูกวางตัวให้เป็นพี่ชายคนสุดท้าย เขาเป็นคนค่อน ข้างเจ้าอารมณ์ และได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการ ฟาร์มโคนมซึ่งเป็นหนึ่งกิจการหลายอย่างของ ครอบครัว อั จ จิ ม า หรื อ จี ๊ ด (อุ ร ั ส ยา เสปอร์ บ ั น ด์ ) ทายาทแห่ ง ตระกูลพศวัต ลูกสาวของ พิศาล (เมทนี บูรณศิริ) และเป็นน้อง สาวของ ศิลา (โชคชัย บุญวรเมธี) เธอเป็นคู่แข่งในทุกๆ เรื่องของ อัคนีมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนที่ตัวจังหวัด และยังสอบติดคณะ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์เหมือนกันอีกด้วย สาเหตุที่ ทั้งคู่ไม่ถูกกันนั้นคือ การมีเรื่องบาดหมางกันระหว่างมนตรีกับ พิศาลในอดีต เพราะทั้งคู่เกิดไปหลงรักสุพรรษา แถมยังชิงดีชิง เด่นกันในเชิงธุรกิจฟาร์มโคนมอีกด้วย ในที่สุดมนตรีก็เป็นฝ่าย

ชนะใจสุพรรษาไปครองคู่ พร้อมกับควบรวมไร่ ของตัวเองกับของสุพรรษาจนใหญ่โตเกินหน้าเกิน ตาของพิศาล เมื่ออัคนีและอัจจิมามาเรียนที่คณะเกษตร ด้วยกัน ก็แข่งกันเป็นที่หนึ่งที่สองมาตลอดจนจบ แล้วแยกย้ายกันไปตามวิถีชีวิตของตัวเอง อัจจิมา ไปเรียนที่เดนมาร์ก ส่วนอัคนีกับพี่น้องนั้นรับ ราชการต่างอำเภออยู่สองสามปี ก่อนจะบินไป เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเพื่อดูแล ทิพย์ธารา (คิม เบอร์ลี แอน เทียมศิริ) น้องสาวคนสุดท้องที่ไป เรียนต่อทางด้านแพทยศาสตร์ที่นั่น หลังจากนั้นทั้งอัคนีและอัจจิมาจึงกลับมา บริหารงานที่ฟาร์มซึ่งมีอาณาบริเวณติดกัน ทำให้ ทั้งคู่กลับกลายมาเป็นคู่แข่งกันอีกครั้ง อยู่มาวัน หนึ่ง วิรัชหรือใหญ่ (จิรายุ ตันเจริญ) เพื่อนที่คณะ สัตวศาสตร์ได้ส่งการ์ดเชิญงานแต่งงานมาให้กับ อัคนีและอัจจิมา โดยขอให้อัคนีเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว ทั้งคู่จึงตกลงตอบรับที่จะไปร่วมงานที่จัดขึ้นที่ ภูเก็ตในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า นั่นทำให้ทั้งคู่มีอัน ต้องเตรียมชุดสำหรับงานที่จะมาถึง ทั้งคู่จึงต้อง TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 044 November 2010 / VOL.12

พบเจอและปะทะคารมกั น ตลอด แต่ ก ารพบอั ค นี โ ดย บังเอิญครั้งหนึ่งก็ทำให้เธอพบ ว่ า อั ค นี เ ข้ า ออกโรงพยาบาล แห่งหนึ่งอยู่เป็นประจำ เธอแอบ ตามเขาไปก็ พ บว่ า เขาแอบมา พบเพื ่ อ นหญิ ง ชราคนหนึ ่ ง ซึ ่ ง ไม่รู้ว่าเป็นใคร ไ ก ร ภ พ (พนมกร ตังทัตสวัสดิ์) เศรษฐี กำมะลอจากกรุ ง เทพ เกิ ด มาต้ อ งใจที ่ ด ิ น อั น งดงามของฟาร์มพศวัตเข้า แล้วเมื่อรู้ว่าพิศาล เจ้าของไร่เป็นเพื่อนสนิทพ่อบุญธรรมผู้ล่วงลับ ของเขา เขาจึ ง จั ด การวางแผนใช้ ค วามสนิ ท ฮุ บ เอาไร่ น ี ้ เ พื ่ อ นำไปขายต่ อ และเมื ่ อ เขาเห็ น อัจจิมาก็เกิดต้องใจหวังจะเอาเป็นเมียของเขา ด้วยในคราวเดียวกัน ไกรภพได้หลอกพิศาลว่า จะลงทุนทำรีสอร์ท พิศาลเห็นว่านี่จะเป็นช่องทาง ที่จะแข่งกับมนตรี ซึ่งมีกิจการรีสอร์ทอยู่ด้วยเขา จึ ง ตกลง ไกรภพหลอกเอาเอกสารสำคั ญ โดย อาสาว่าจะจัดการเรื่องขายที่กับขับไล่ที่ชาวบ้าน ในขณะเดียวกันเขาก็หลอกพาศิลาลูกชายของ พิ ศ าลไปที ่ บ ่ อ นการพนั น เพื ่ อ หลอกล่ อ ให้ เ ป็ น หนี้สินก้อนใหญ่ เมื่ออัจจิมารู้เรื่องที่บิดาขายที่ซึ่งมีชาวบ้าน อาศัยอยู่เพื่อลงทุนกับไกรภพ จึงเกิดการทุ่มเถียง แต่เธอก็ไม่อาจขัดบิดาได้ ส่วนศิลาซึ่งเป็นคนเกก มะเหรกเกเรและไม่ชอบหน้าอัคนี เพราะศิลาเคย หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนอัคนี ทำให้ทั้งคู่ ชอบชิ ง ดี ช ิ ง เด่ น กั น จนเป็ น เหตุ ใ ห้ แ ฟนอั ค นี

เสียชีวิต จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ศิลาเกลียด อัคนีและคอยวางแผนกลัน่ แกล้งอัคนี เขาใช้คนงาน ของอัคนีซึ่งติดเงินเขาอยู่คอยเป็นหนอนบ่อนไส้ ปั่นป่วนฟาร์มอดิศวรอยู่ตลอดเวลา อัคนีต้องคอย แก้เรื่องราวที่ศิลาทำเอาไว้ ทำให้ทั้งคู่กลายเป็น ไม้เบื่อไม้เมาชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถจะมอง หน้ากันได้ เมื่อวันงานวิวาห์ของวิรัชใกล้มาถึง เขาขอ ให้อัจจิมาเป็นเพื่อนเจ้าสาว อัจจิมาจึงต้องเดิน ทางไปก่อนวันงานเพื่อเตรียมงานต่างๆ ในฐานะ เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เกาะรายาในภูเก็ต ที่เกาะ


รายาอัคนีกลับได้พบกับคู่ต่อสู้หัวใจคนสำคัญ นั่นคือพฤกษ์ หนุ่มไฮโซเจ้าของรีสอร์ทที่จะใช้จัด งานแต่งงาน ทั้งอัจจิมาและพฤกษ์เกิดปิ๊งปั๊งจี๋จ๋า กันจนทำให้อัคนีหมั่นไส้และเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหึง หวงคู่ปะทะคารมคนนี้เข้าเสียแล้ว อัคนีต้องทำ ทุกวิถีทางเพื่อจะทำลายความสัมพันธ์ของพฤกษ์ กับอัจจิมาจนเกิดเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้น ก่อนถึงวันงานวิรชั ได้จดั ปาร์ตส้ี ละโสด อัจจิมา ซึ่งรับเป็นเพื่อนเจ้าสาวจำเป็นต้องมาร่วมกับอัคนี ทำให้เกิดการปะทะคารมและขัดแย้งกันตลอด เวลา ช่วงท้ายของงานสละโสด ทั้งคู่เกิดถูกจับให้ ดวลเบียร์กันจนเมามายและพอตื่นมา ก็พบว่า นอนอยู่บนเตียงเดียวกันแถมยังมีหยดเลือดอยู่ อัคนีตื่นโดยไม่รู้ว่าหยดเลือดสีแดงนั้นเป็นเพียง ลิปสติกของ เจ๊ต่อ (เกริก ชิลเลอร์) จากอาการ มึนเมาจึงเข้าใจผิดว่าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดลง ไปแล้ ว ส่ ว นอั จ จิ ม าก็ น ึ ก ว่ า ตั ว เองเสี ย รู ้ คู ่ ป รั บ ตลอดการ อัคนีอยากขอโทษอัจจิมา แต่เธอหนี

หรื อ ไม่ อั ค นี ก ั บ อั จ จิ ม าจะ ลงเอยกันเช่นไร ต้องติดตาม ชมในละครเรื ่ อ ง ดวงใจอั ค นี เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 53 ทางช่อง 3

กลับบ้านไปก่อน ทำให้อัคนีต้องพึ่งวายุภัคพี่ชาย จอมเจ้ า ชู ้ ว างแผนเข้ า ฟาร์ ม พศวั ต เพื ่ อ ขอโทษ อัจจิมา เมื่ออัคนีมาถึงฟาร์มอดิศวรรังสรรค์เขาได้ รับข่าวร้ายว่าในคืนงานเลี้ยงส่งท้ายปี โรงเก็บ หญ้ า แห้ ง ของฟาร์ ม ถู ก วางเพลิ ง ยั ง ดี ท ี ่ ปฐพี (ปริญ สุภารัตน์) กับ วายุภัค (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) ระดมคนมาช่วยไว้ทัน แต่ถึงกระนั้นนายเข้ม ที่เป็นคนงานสำคัญก็ถูกทำร้ายจนอาการ โคม่ า และนายเข้ ม คงเป็ น คนเดี ย วที ่ บอกได้ว่าใครคือคนทำ เมื่อศัตรูหัวใจคนสำคัญคือ พฤกษ์ ตัดสินใจมาเยี่ยมอัจจิมาหวัง สานความสัมพันธ์ ปฐพีและวายุภัคจึง รวมหัวกันวางแผนให้พฤกษ์เป็นนกต่อ ทอดสะพานให้อัคนีกับอัจจิมาได้พบกัน ทั้งสามจึงวางแผนทัวร์พิเศษให้กับพฤกษ์ เพราะรู้ว่าเขาต้องชวนอัจจิมามาด้วย และ หลอกให้ มิลค์ (สุมณทิพย์ เหลือง อุทัย) ช่วยแยกพฤกษ์ให้ออกห่างจาก อัคนี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ไร่ พ ศวั ต จะรอดพ้ น มื อ ไกรภพ

บทประพันธ์ : ซ่อนกลิ่น บทโทรทัศน์ : ปารดา กันตพัฒนกุล กำกับการแสดง : ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผลิตโดย บริษัท : โนพลอบเล็ม จำกัด รายชื่อนักแสดง 1. ณเดชน์ คูกิมิยะ รับบท อัคนี (ไฟ) 2. อุรัสยา เสปอร์บันด์ รับบท อัจจิมา (จี๊ด) 3. สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย รับบท พัชรา (มิ้คล์) 4. รณเดช วงศาโรจน์ รับบท พฤกษ์ 5. จิรายุ ตันเจริญ รับบท ใหญ่ หรือ วิรัช 6. ภัณฑิลา ฟูกลิ่น รับบท ปีใหม่ 7. จินตหรา สุขพัฒน์ รับบท สุพรรษา 8. สันติสุข พรหมศิริ รับบท มนตรี 9. โชคชัย บุญวรเมธี รับบท ศิลา 10. พนมกร ตังทัตสวัสดิ์ รับบท ไกรภพ 11. เมทนี บูรณะศิริ รับบท พิศาล 12. เกริก ชิลเลอร์ รับบท เจ๊ต่อ และนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

045


เรื่องย่อละคร Text : Small World

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๙.oo เป็นต้นไป ในยุคสมัยที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ จ่าดับจำเปาะ (อ๊อฟ - พงษ์พัตน์) ทหารแห่งกองทัพไทยเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางเจอเรือของกองกำลัง ทหารของร้อยโทโตโมะ (เอ็ม อภินันท์) ทรมานเชลยศึกคนไทยทนเห็นความ ทารุนไม่ไหวเข้าห้าม แต่โตโมะกราดยิงชาวบ้านตายหมด จ่าดับเข้าตะลุยทหาร ญี่ปุ่นจนแพ้ จ่าดับดีใจที่ได้เอาคืนพวกใหญ่คับแผ่นดิน พอถึ ง บ้ า น พบเมี ย รั ก ที ่ อ ุ ้ ม ท้ อ งลู ก ๗ เดือน นอนจมกองเลือด โดยพวกโตโมะตาม จองเวร สิ่งแทนใจสุดท้ายคือกางเกงแดงที่เย็บ ไว้ ร อสามี จ่ า ดั บ ตั ้ ง ใจชำระแค้ น ส่ ว นตั ว ใส่ กางเกงแดงควงปืน บุกค่ายทหารญีป่ นุ่ แต่ถกู โตโมะ และลูกน้องยำเละ โชคดีมีชายชุดดำมาช่วยชีวิต ไว้ จ่ า ดั บ ฟื ้ น ขึ ้ น มาในฐานบั ญ ชาการของ พล.ต.ท. กัมปนาท (สรพงษ์ ชาตรี) ซึ่งมีภารกิจ ลับต่อต้านญี่ปุ่น จ่าดับเลยเอาด้วย งานแรกจ่า ดับลุยเดี่ยวแต่เกือบเสียเรื่องเมื่อเจอลูกน้องเก่า อย่าง ดั้น มหิทธา (แบงค์ - ปวริษฐ์) ที่กำลังจีบ ทหารญี่ปุ่นสาว จ่าดับต้องหนีทหาร ตังกวย (หนุ่ม กรรชัย) ช่วยจ่าดับจากทหารญี่ปุ่นไว้ทันที่ บ่อน จากนั้นจ่าดับมาตามลูกน้องเก่า เหมาะ เชิงมวย (เจสัน ยัง) แต่ดนั พูดผิดหูกบั อัคคี เมฆยันต์ (อาร์ต พศุตม์) หนุ่มสำอางเข้าของบ่อน จนเกิด ตะลุมบอน กัมปนาทต้องเข้าสงบศึกและสั่งให้ ทุกคนตามหา กล้า ตะลุมพุก (แมททิว ดีน) TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 046 November 2010 / VOL.12

เป็นกุญแจอีกดอกที่สำคัญที่จะตบตาพาเข้าหา ทหารญี ่ ป ุ ่ น แต่ พ อจะลงมื อ จุ ก เบี ้ ย วสกุ ล (ต๊อก - ศุภกรณ์) มือระเบิดมัวแต่ปลุกพระในคอ จนโตโมะล้อมจับทุกคนได้ จ่าดับกับพวกร่วมใจ ถล่มค่ายญี่ปุ่นจนย่อยยับ ชื่อของ ๗ ประจัญ บาน ถูกกล่าวขาน โดยการโพนทะนาของ จ่าอึ่ง (กล้วย - เชิญยิม้ ) และ เจ๊อา่ ง (อ้น - ศรีพรรณ) ที่ ค้าขายกับญีป่ นุ่ แต่ในใจเชียร์พวก ๗ ประจัญบาน ด้ า น พลเรื อ เอก มาซาฮารุ (ปริ ญ ญ์ วิกานต์) เร่งให้โตโมะกำจัดพวก ๗ ประจัญบาน ส่วนกัมปนาททำทีช่วยฝ่ายญี่ปุ่นจนรู้ความลับ เรื่องญี่ปุ่นเร่งหาเหล็กน้ำพี้ จ่ า ดั บ ไปที ่ ว ั ด ระหว่ า งทางได้ ช ่ ว ย เพี ย งจั น ทร์ (ฝน - กุ ณ ณั ฏ ฐ์ ) ลู ก สาวของ หลวงไพรัชพิสิทธิ์ นายทหารใหญ่ (หมู - สมภพ) จากเหตุการณ์ทิ้งระเบิด แต่เพียงจันทร์ก็ถูกลูก น้ อ งของโตโมะพากลั บ ไปไม่ น านงานหมั ้ น เชื่อมสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ระหว่างเพียงจันทร์ กับโตโมะก็ถูกจัดขึ้น จ่าดับและพวกได้เบาะแส เรื่องเหมืองเหล็กจึงออกตามหา ระหว่างทาง ดั ้ น มหิ ท ธาได้ ช ่ ว ย ขมิ ้ น (ฝน - พั ช ริ น ทร์ ) ลูกสาวของ ลุงโชติ ช่างตีเหล็กมือหนึ่ง (ไกรลาศ เกรียงไกร) ไว้จากพวกญี่ปุ่น ขมิ้นจึงปลอมตัว เป็นชายเพื่อขอนำทาง ๗ ประจัญบานเข้าป่า ระหว่างนั้น เหมาะ เชิงมวย ได้ขอไปเยี่ยมแม่ที่ ป่วยที่หมู่บ้าน และบังเอิญไปช่วย ยูริ (มิ้ม - อัมราภัสร์) เจ้าหน้าที่ทหารญี่ปุ่นไว้จากหน่วย ต่อต้าน เหมาะกับยูริเหมือนรักแรกพบ แต่ด้วย เชื้อชาติก็ได้แต่หักห้ามใจ


การตามล่าเข้มข้นขึ้นทันที เมื่อพวก ๗ ประจัญบานเข้าใกล้บอ่ พระแสง เป็นบ่อศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่ตระกูลของ เกสร (กนกกร ใจชื่น) สาวชาว บ้านสืบทอดรักษาไว้ ๗ ประจัญบานปลอมตัว เป็นชาวบ้านเข้าไปในเหมือง พวกญี่ปุ่นทิ้งศพ แรงงานชาวบ้านสร้างความเจ็บแค้นให้คนไทย ทุกคนที่ต้องฝังศพเพื่อนร่วมชาติ ที่กองบัญชาการญี่ปุ่น เพียงจันทร์แกล้ง เป็นคู่หมั้นที่ดีเพื่อหลอกล้วงความลับให้พวก จ่าดับ แต่โตโมะจับได้ การปะทะครั้งยิ่งใหญ่ เกิดขึ้น ขมิ้นพาเพียงจันทร์ลอบหนี แต่ถูกยูริ สายลับญี่ปุ่นขัดขวางไว้ กัมปนาทตามมาช่วย กลุ่มผู้หญิงให้รอด หลังพักรบ จ่าดับกับเพียงจันทร์ได้เรียนรู้ กันและกัน แต่จ่าดับตั้งกำแพงหัวใจไว้แน่นหนา เพราะไม่ลืมการตายของเมีย ทำให้เพียงจันทร์ น้อยใจ ตรงข้ามกับดั้นและอัคคีที่แย่งกันจีบ ขมิ้น งานแต่งของเพียงจันทร์กับโตโมะถูกเลื่อน ออกไป เพี ย งจั น ทร์ ร ี บ มาบอกจ่ า ดั บ แต่ ย ั ง ไม่ทันถึงบ้านของ ๗ ประจัญบานเพียงจันทร์ก็ หายตั ว ไปอย่ า งลึ ก ลั บ จ่ า ดั บ ร้ อ นใจที ่ เ พี ย ง จั น ทร์ ห ายตั ว ไปเหมื อ นโตโมะ กั ม ปนาทได้ เบาะแสจาก นายพลพัลลภ (สุเชาว์ พงษ์วิไล) ว่าญี่ปุ่นกำลังเคลื่อนย้ายของสำคัญ นายทหาร ฝ่ายสัมพันธมิตร ดันแคน (ปีเตอร์ ธนะสูตร) ให้ ข ้ อ มู ล ญี ่ ป ุ ่ น ยั ง ไม่ ว างมื อ จากแผนบั น ได ๓ ขั้นเพื่อพิชิตศึก ภารกิจตามล้างศัตรูและ ตามหาหัวใจคืนเริ่มขึ้นอย่างดุเดือด ยูริถูกวาง เป็ น มื อ สั ง หารตามล่ า พวก ๗ ประจั ญ บาน เกสรขอตามไปแก้ แ ค้ น ขมิ ้ น เองก็ ข อพั ก รั ก มาเริ ่ ม รบและสั ญ ญาว่ า เสร็ จ งานแล้ ว ถึ ง จะ เสี ่ ย งหั ว ก้ อ ยเลื อ กระหว่ า งอั ค คี ก ั บ ดั ้ น ๗ ประจัญบานตามรอยขบวนเคลื่อนย้ายญี่ปุ่น จนมาถึงหมูบ่ า้ นชายแดน พบชาวบ้านนอนตาย อย่ า งไร้ ร ่ อ งรอยการต่ อ สู ้ จู ่ ๆ เกสรล้ ม ป่ ว ย ตั ง กวยขอถอนตั ว ไปก่ อ นเพื ่ อ พยาบาลเกสร คนที ่ เ หลื อ เดิ น ทางต่ อ ไป ระหว่ า งทางขมิ ้ น ล้มลงอีกคน อัคคีกับดั้นแทบฆ่ากันตายเพราะ ต่างโทษอีกฝ่ายว่าเป็นต้นเหตุทำให้ขมิ้นเครียด ด้านจ่าดับก็มีอาการหายใจอึดอัดแต่เก็บเป็น ความลั บ จนกระทั ่ ง ตามขบวนขนย้ า ยทั น แต่ แ ล้ ว กลั บ พบร่ า งเพี ย งจั น ทร์ ถู ก ทิ ้ ง ในป่ า ในสภาพคนป่วยหนัก เพียงจันทร์แข็งใจบอก

ความลับทีน่ า่ สะพรึงกลัวว่า คื อ ขบวนขน ย้ายกำลัง ขนส่งแก๊สพิษ เพือ่ ไปทดลอง โปรยลงต้นน้ำ และเธอคื อ หนึ ่ ง ในคนที ่ โตโมะจับตัว มาให้กลุ่มนัก วิทยาศาสตร์ ไ ด ้ ท ด ล อ ง เพื่อแก้แค้น จ่าดับแทบคลั่งออกตามลากตัว โตะโมเพื่อหยุดยั้งแผนชั่วและเอายาแก้พิษ มาให้เพียงจันทร์ เกสร และขมิ้น ที่กองบัญชาการกรุงเทพฯ กัมปนาท ถูก นายพลพัลลภ คนไทยขายชาติที่ลอบ ขายข่าวให้พลเรือเอกมาซาฮารุ ใส่ความว่า เป็นมือสังหารเตรียมฆ่าท่านผู้นำ แต่หลวง ไพรัชพิสิทธิ์ สั่งลูกน้องแหกคุกพากัมปนาท หนีก่อนถูกยิ่งเป้า และกัมปนาทลอบเข้าถึง

ตัวท่านผูน้ ำเพือ่ เปิดโปงการกระทำของนายพล พัลลภ ด้านพลเรือเอกมาซาฮารุ ส่งยูริมาฆ่า ปิ ด ปากนายพลพั ล ลภ เพราะกลั ว จะเปิ ด เผยแผนการลั บ จากนั ้ น มาซาฮารุ ส ั ่ ง ถอน กองกำลั ง กลั บ ยู ร ิ ส ั ง หรณ์ ใ จว่ า ต้ อ งถู ก ปิดปาก ยูริคิดถึงและหวงใยเหมาะ จึงยอม ทรยศลอบขโมยยาถอนพิษ และมุ่งหน้าไป หา ๗ ประจัญบาน ๗ ประจัญบานจะสามารถหยุดยั้งแผน ชั ่ ว ของโตโมะได้ ห รื อ ไม่ และยู ร ิ จ ะนำยา ถอนพิษมาช่วยชีวิตเพียงจันทร์ เกสร ขมิ้นได้ ทันเวลาหรือไม่ ต้องติดตามชม ๗ ประจัญบาน ทางไทยทีวีสีช่อง 3

ดัดแปลงจากบทภาพยนตร์ดั้งเดิมของ : โดย ส.อาสนจินดา บทโทรทัศน์ : สิงห์พยศ ผู้กำกับ : วีระชัย รุ่งเรือง ดำเนินการ : บริษัท สุขสันต์หรรษา 52 จำกัด รายชื่อนักแสดง ๑. พงษ์พัตน์ วชิระบรรจง รับบท จ่าดับ จำเปาะ ๒. เจสัน ยัง รับบท เหมาะ เชิงมวย ๓. กรรชัย กำเนิดพลอย รับบท ตังกวย แซ่ลี้ ๔. พศุตม์ บานแย้ม รับบท อัคคี เมฆยันต์ ๕. ปวริษฐ์ มงคลพิสิฐ รับบท ดั้น มหิทธา ๖. แมททิว ดีน รับบท กล้า ตะลุมพุก ๗. ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท จุก เบี้ยวสกุล ๘. กุณณัฏฐ์ ปรียะวัฒน์ รับบท เพียงจันทร์ ๙. พัชรินทร์ จัดกระบวนพล รับบท ขมิ้น ๑๐. อัมราภัสร์ จุลกะเศียน รับบท ยูริ ๑๑. กนกกร ใจชื่น รับบท เกสร ๑๒. ทีเซีย เดนนิส รับบท ชะอม ๑๓. อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบท ร้อยโท โตโมะ และนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

047


ตี ตั๋ว ทัวร์กองถ่าย

Text : Hom hom Photo : Thanakrit

ยืดเส้นยืดสายกันหน่อย หน้ า เครี ย ดกั น ทุ ก คน เมื่อปลัด ด่ า ตะโกน ถามหาความยุติธรรม

ตอน...

ครบรส ทุ ก อารมณ์ ของ

มื่อความยุติธรรมในสังคมไม่เท่าเทียมปลัดดำ บุญรักษา จึงต้องมาต้ดพ้อต่อระบบราชการท่ามกลางสายฝน เปรียบเสมือนฟ้ารับรู้ความเสียใจครั้งนี้ด้วย

.ปลาหิมะผัดกะเพรากรอบราดข้าว TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 048 November 2010 / VOL.12

บู๊ แบบหล่อเข้ม


3 สาวเม้าส์กระจาย

เสื้ อ คู่ เ ดื อ ด คอลเลคชั่ น ล่ าสุด

ไม่ต้องตกใจไปว่าทำไมวันนี้ Hom Hom มาเป็นทางการเชียว ก็มาให้กำลังใจพี่ป๋อ หรือ ปลัดดำ นายอำเภอหนุ่มประจำอำเภอน้ำงาม จากละครเรื่องคู่เดือด มาคราวนี้ก็ได้เห็นน้ำตา ลูกผู้ชายที่ถูกกดดันจากเจ้านาย เพราะเกิดไป เหยียบเท้าขาใหญ่ซะได้ จนต้องถูกลงโทษให้ พักงาน นี่ถือเป็นอีกหนึ่งไคลแม็กซ์ของเรื่อง จึงถือ เป็นการรวมตัวนักแสดงเกือบครบ ณ ที่ว่าการ อำเภอน้ ำ งาม ประโยคเด็ ด ของปลั ด ดำที ่ ว ่ า “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่รับใช้ประชาชน หน้าที่ของข้าราชการที่ ดีคือ ต้องรับใช้ประชาชน” ซีนนี้ตรึงอารมณ์พี่ โหน่ง – วีระชัย ผู้กำกับขนาดแอบเช็ดน้ำตาลง มาจากรถโอบี ส่วนพี่ป๋อก็ตาแดงไปทั้งวัน เพราะความสุดยอดในฝีมือการแสดงของ นักแสดงหลายท่าน ทำให้ใช้เวลาไม่เยอะ แต่ก็ มาใช้ เ วลาพอสมควรเมื ่ อ ต้ อ งมี ฝ นเข้ า มา เกี่ยวข้อง เพราะใช้น้ำเยอะไปหน่อย ฝนเทียมที่ ทำจากสปริงเกอร์ด้วยความจุของรถดับเพลิง 1 คันไม่พอ ต้องขอเวลา 30 นาที กลับไปเติมน้ำ ระหว่างนั้นก็มีเวลาเดินทัวร์รอบกอง ส่องไปเจอ คุณอาไพโรจน์มานั่งตากแอร์เย็นๆ กับเจ้าหน้าที่ ส่วน 3 สาว พี่ปู พี่จุ๊บแจง พี่เบนซ์ ก็มา เม้าท์เรื่องราวในกองให้ฟัง จนพีอาร์ประจำค่าย ต้องแซวว่าเปียแชร์กนั เหรอ เอ...ว่าแต่จะเอาสักมือ มั้ยค่ะ แต่ที่น่าเสียดาย สาวก้อยไม่ได้เข้าฉาก ด้วย จะได้ถามเรื่องฉายา “เจ้าหนูจำไม” ที่พี่ปู ตั้งให้ เพราะความสงสัยในทุกเรื่อง จนบางครั้ง เจอพี่ป๋อดักคอเข้าให้ และกลายเป็นคู่กัดประจำ กองไปเลย ไม่ต้องห่วงค่ะถึงขั้นนี้แล้ว ให้กำไรผู้อ่าน แน่นอน เก็บเบื้องหลังคิวบู๊ระหว่างดำกับขาว พี่ น้องต่างสายเลือด หรือพี่ป๋อ กับพี่อั้ม ที่บู๊กลาง ป่ามาฝากกว่าจะได้คิวบู๊งามๆ และสมจริง ต้อง อาศั ย ความพร้ อ มของร่ า งกาย และสมาธิ ท ี ่ แม่นยำ พลาดไปมีเจ็บตัวแน่

คิวบู๊กันมันส์หยดขนาดนี้ เพราะได้อาหาร การกินที่ดีจากทั้งแฟนคลับอธิชาติ และบอย – พิษณุมาช่วยเสริม เรียกว่าอิ่มหมีพีมันกันเต็มที่ มีทั้งแม่ครัวกอง และแม่ครัวรับเชิญ มาถ่ายไกล ถึงในป่าในเขา อาสุเชาว์ บอกว่ายังได้กินกุ้งเผา เลย เชื่อแล้วว่าอู้ฟูขนาด และอีกเรื่องไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ เพราะ กองนี้เขาสร้างกระแสดี ขนาดแค่ละครกำลัง ถ่ า ยก็ ม ี เ สื ้ อ กอง ปาเข้ า ไปหลายคอลเลคชั ่ น แล้ว ล่าสุดเป็นของหนุ่มอธิชาติ ที่แม้ว่าจะมา ช้ า อี ก 2 สั ป ดาห์ จ ะปิ ด กล้ อ งแล้ ว แต่ ก ็ เ ป็ น ท้ายสุดที่ทุกคนยินดีรับ ไม่อยากจะอวดเลยว่า ได้กับเขามาด้วย อิอิ

ก่อนที่จะอิจฉากันมากกว่านี้ ขอจรลี ไปดีกว่า และฝากรอติดตามละคร คู่เดือด ผลงานเรื่องแรกพระเอกป๋อกับช่อง 3 และ ยังมีนักแสดงท่านอื่นที่ทุ่มเทกันสุดตัวอีก เพียบ

รอคิวอยู่ แต่ก็ร่าเริงค่ะ

คนชั่วต้องเจออย่างงี้ Crepe Suzette with Movenpick Ice-cream TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

049


Fashion Interview

Text : White – T Photo : Thanakrit

Hot & Chic ณเดชน์ คูกิมิยะ VS อุรัสยา เสปอร์บันด์

หลังจาก ธาราหิมาลัย ซึ่งเป็นตอนแรกจากละครชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ลาจอไปและกวาดเรตติ้งจากแฟนละครไปแล้ว ถึงคิวละครเรื่อง ดวงใจอัคนี นำแสดงโดยพระเอกนางเอกที่กำลังฮอตสุดๆ และกำลังเป็นขวัญใจของ หนุม่ ๆ สาวๆ ในเวลานี้ หนุม่ หล่อลูกครึง่ ไทย - ญีป่ นุ่ แบรี่ - ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ และสาวสวยหน้าใสลูกครึ่งไทย - นอร์เวย์ ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ เพื่อเอาใจแฟนคลับ F3 ได้ทำความรู้จักพวกเขาให้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 054 November 050 2010 / VOL.12


พูดถึงบทบาทในละครเรือ่ ง ดวงใจอัคนี

ณเดชน์ : เรื่องนี้ผมรับบทเป็นตัวอัคนีครับ คาแร็คเตอร์เป็นคนมุทะลุ เจ้าอารมณ์ เป็นคนใช้ กำลังนิดนึง ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ เป็นคนพูดตรง แล้วการทีจ่ ะเป็นนายไฟหรืออัคนีได้คอ่ นข้างยาก เพราะว่าภูมิหลังของตัวละครค่อนข้างลึก ทั้ง เรื่องผู้หญิง เรื่องแฟน เรื่องครอบครัว ซึ่งมีความ บาดหมางกันระหว่างครอบครัวจี๊ดกับครอบครัว ของนายไฟ ญาญ่า : เรื่องนี้จะเป็นผู้หญิงที่ห้าวๆ แรงๆ ในละครชื่อว่าจี๊ดค่ะ อารมณ์จะจี๊ดตลอด ทะเลาะกับพระเอกทั้งเรื่อง ก็ยากมากเพราะ ต่างจากละครเรื่องแรกค่อนข้างจะนิ่งๆ ไม่ค่อย พูดอะไรเท่าไหร่ ก็ต้องทำการบ้านเยอะมากค่ะ

เสน่ห์หรือความน่าสนใจของละคร เรื่องนี้

ญาญ่า : เป็นละครที่สนุกค่ะ คนดูก็คงยิ้มไป ด้วยค่ะ เพราะว่าทั้งเรื่องจะออกการ์ตูนๆ นิดนึง ไม่เครียด ณเดชน์ : มันเป็นคอมเมดี้มากกว่า มีกลิ่นอาย ของความเป็นวนิดานิดนึง ถึงพระเอกจะทะเลาะ กับนางเอกยังไง ก็ยังมีความสนุกยังมีความ ทะเล้นอยู่บ้าง มันก็เลยทำให้ละครสนุก ไม่น่า เบื่อ ถึงครอบครัวจะแตกแยก แต่ว่าตรงความ แตกแยกมันไม่ใช่แบบว่าชีวิตจนเกินไป ก็จะมี เรื่องราวหลายๆ อย่างที่ทำให้เรื่องสนุก แล้วก็ น่าดูน่าติดตามครับ

นักแสดงนำส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ หมดเลย เวลาเข้าฉากร่วมกัน มีอะไร ติดขัดบ้างมั๊ย

ณเดชน์ : มันก็แน่นอนครับ เวลาเข้าบทเข้า ฉาก บางทีก็เทคบ้าง ผมถึงชอบคำว่าเทคบ่อย (หัวเราะ) บางทีก็พูดรัวบ้าง พูดไม่รู้เรื่องบ้าง บางทีสมาธิหลุดขำแตกกัน พี่หมากพี่บอยมอง หน้ากันขำก่อนสั่งเทคอีก... ญาญ่า : ทั้งหมดก็ยังเด็กๆ กันอยู่ แต่ก็สนุก ค่ะ คือเข้าฉากแล้วไม่เกร็ง เพราะเป็นเพื่อนกัน หมด แต่ทุกคนก็เล่นเต็มที่ พี่ ณเดชน์ ก็เล่นเต็ม ที่ ซ้อมก็เต็มที่ ตั้งใจมากค่ะ

รู้สึกอย่างไรกับการตอบรับจากแฟน ละครที่คอยให้กำลังใจ

ณเดชน์ : โอ้ย...ผมกราบเลยครับ (หัวเราะ) อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับ ที่ให้โอกาสและ ให้กำลังใจ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

051 055


Fashion Interview

Text : White – T Photo : Thanakrit

พอใจกับผลงานมากน้อยแค่ไหน

ญาญ่า : อืม... ถ้าผลงานที่ออกมาก็ค่อน ข้างจะพอใจ แต่ยังคิดว่าตัวเองต้องทำให้ดี กว่านี้ค่ะ ณเดชน์ : จริงๆ ก็มันมีไปเรื่อยๆ นะครับ การแสดง การทำงาน และก็ชีวิตในวงการ ผมว่าผมยังไม่เจออะไรมาก ผมยังต้องเจอ อะไรมากกว่านี้อีกเยอะ บางทีเราก็อาจจะ ไหลไปหลงไป แต่เราก็พร้อมที่จะดึงตัวเอง กลับมา และมีสติ

ตอนนี้รู้ตัวเองบ้างมั๊ยว่า กำลังเป็น หนุ่มฮอตสุดๆ เลยหล่ะ...

ณเดชน์ : (ยิ้ม) ก็รู้ครับ แต่ไม่ได้แบบว่า หลงใหลไปกับเสียงชม หรือว่าอะไร ก็คิดว่า ตัวเองก็ยังเป็นเหมือนเดิม

แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตบ้าง ณเดชน์ : เงินครับ... (หัวเราะ) ก็เปลี่ยนไป เยอะครับ เวลาส่วนตัวเวลาให้กับครอบครัว บางทีเราก็ตอ้ งปรับตัวกับสิง่ ทีเ่ ราทำในตอนนี้ เวลาส่วนใหญ่ก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาไปทำ อย่างอื่น บางทีมันก็เบื่อและก็เหนื่อย แต่ว่า เอาน่า สักสองปีสามปี ทำงานไปก่อน เหนื่อยไปก่อน อดทนไปก่อน แล้วคิดว่าถึง จุดๆ หนึ่ง ถ้าทุกอย่างมันพร้อมแล้ว ผมก็จะ ไปทำอะไรหลายๆ อย่างที่เราชอบที่เราฝัน ได้ โดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบหรือกฎของ ความเป็นธุรกิจบันเทิง ก็มีที่คิดไว้เยอะครับ อาจเป็นงานเบื้องหลัง แต่ว่าผมอยากไป เรียนทางด้านดนตรี แล้วก็มาทำเพลงกับ เพื่อน นอกจากนั้นก็จะเอาเวลาไปเที่ยวทั่ว โลกเลย ญาญ่า : ก็คล้ายๆ พี่ณเดชน์ค่ะ เหมือน เวลาก็จะน้อยลงค่ะ การเรียนการทำงานมัน ก็จะ... (ณเดชน์พูดแทรก... นี่เกือบได้ F ด้วยนะ) แต่อาจารย์เขาก็โอเคค่ะ เขาจะ บอกว่าตัด 30 % ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีขึ้นค่ะ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 054 November 052 2010 / VOL.12


ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว ปีนี้พวก คุณวางแผนไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

ญาญ่า : ไม่ได้ไปไหนค่ะ พอดีปีนี้ครอบครัวจะ มาที่เมืองไทย ที่บ้านก็จะจัดงานคริสต์มาสค่ะ ณเดชน์ : ปีใหม่นี้ก็คิดว่าจะขึ้นเชียงใหม่ไป สวนบ้านพี่ แล้วก็ต่อไปที่ลาวไปบ้านเพื่อน ไป น้ำตกปากเซ

ตอนนี้ทั้งสองคนดูเหมือนเรื่องงาน กำลังรุ่ง แล้วเรื่องความรักล่ะ...

ณเดชน์ : ตอนนี้เหรอครับ โสดครับ ว่างครับ (ฮอตขนาดนี้ไม่มีกิ๊กหรืออะไรจริงๆ เหรอ) ไม่มี ครับ... สงสารผมเถอะ เพราะว่าผมทำงานก็ไม่ ค่อยได้เจอใคร ผมก็ทำคนเดียว ออกคนเดียว และก็ไปคนเดียว ญาญ่า : ไม่มีเหมือนกันค่ะ ตอนนี้อยากทำงาน เรียนหนังสือ

เมื่อกี้แอบเห็นแต่ละคนหิ้วกระเป๋ามา ด้วย ในกระเป๋ามีอะไรบ้าง

ญาญ่า : ก็จะมีมือถือ กระเป๋าตังค์ กระเป๋า เครื่องสำอาง หมากฝรั่ง แล้วก็น้ำหอม ณเดชน์ : ของผมก็มีถุงยาครับ แล้วก็มีพวก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แล้วก็ยาประจำตัว แค่นั้น ครับ

มีไลฟ์ไตล์การใช้โทรศัพท์หรือบีบีกัน ยังไง...

ณเดชน์ : ผมเป็นคนไม่ชอบโทรศัพท์ครับ ไม่ ค่อยคุยโทรศัพท์เท่าไหร่ ถ้าจำเป็นจริงๆ ก็โทร หาแม่ โทรคุยทีท่ ำงาน ไม่คอ่ ยจับโทรศัพท์เท่าไหร่ บีบกี ไ็ ม่มคี รับ ห่างไกลโลกประชาชนครับ (หัวเราะ) ใช้มือถือแต่พอดี (เคยคุยโทรศัพท์นานสุด...) โอ้โห นานแล้วครับ สมัยเรียนอยู่ ม. 3 – ม. 4 ผมคุยทั้งคืนเลยคุยกับผู้หญิง ขอแม่นอนคน เดียวก็โทรคุยกันถึงตีหนึ่งตีสองเลย ญาญ่า : ของหนูเวลาอยู่ที่บ้านคุณแม่จะยึด โทรศัพท์ค่ะ (ณเดชน์... หนุ่มๆ โทรมาเยอะหรือ เปล่า...หา) คือจริงๆ บีบีมันทำให้ไม่คุยกับคน อื่น หนูก็เล่นพอสมควร แต่ก็ไม่เท่าไหร่

คำพูดติดปาก

ณเดชน์ : เอ๊อะ... เป็นคำอุทานครับ อ้าว อะไร อย่างนี้ครับ ญาญ่า : อำ... อาฮ๊า (หัวเราะ) TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

053 055


Fashion Interview

Text : White – T Photo : Thanakrit

ตอนนี้กำลังชอบเพลงอะไรมากที่สุด

ณเดชน์ : ตอนนี้ชอบเพลงของ แคลอรี่ บลา บลา เพลงประกอบ ละคร 4 หัวใจแห่งขุนเขา เนื้อเพลงแบบว่าผู้หญิงผู้ชาย คือความ เข้าใจกันมันจะเกิดจากความที่คุณคุยกันแล้วรู้เรื่องใช่มั๊ยครับ เพลงนี้ มีความหมายว่า ถ้าไม่คุยกันเนี่ย ก็จะไม่รู้เรื่อง ถ้าไม่คุยกันก็จะ ร้องไห้ แต่ถ้าคุยกันทุกอย่างก็จะจบ ทุกอย่างก็จะเข้าใจ แล้ววันใหม่ๆ วันดีๆ ก็จะเกิดขึ้นมา ญาญ่า : อุ๊ยหนูก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันอ่ะ แต่เพลงนี้ชื่อว่าเพลง อะไรนะ (หัวเราะ) นึกชื่อเพลงไม่ออก

ฝากผลงาน

ญาญ่า : ก็ขอฝากละครเรื่อง ดวงใจอัคนี ด้วยนะคะ เป็นละครที่ทุก คนตั้งใจเล่น แล้วก็ตั้งใจทำ เป็นละครที่น่ารัก หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ ณเดชน์ : ฝากไว้ด้วยครับ สำหรับ 4 หัวใจแห่งขุนเขา รวมไว้ด้วยกัน สำหรับตอนของเราก็เป็น ดวงใจอัคนี เป็นเรื่องราวสนุกครับ แฮปปี้ ไม่มีอะไรที่ต้องซีเรียสมาก ก็ขำๆ หากว่าใครอยากจะดูฝีมือนักแสดง ใหม่ๆ หน้าใหม่ๆ อย่างพวกเราหลายๆ คน ก็ติดตามชม 4 หัวใจแห่ง ขุนเขาด้วยครับ

แบบนี้ไม่ชมไม่ได้แล้ว ใช่ไหมล่ะแฟนๆ F3 กับละคร ดวงใจอัคนี ทุกวัน ศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 20.30 น. แล้วทุกคนจะรัก พวกเขายิ่งขึ้น ขอบอก... TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 054 November 2010 / VOL.12


Behind the Scene

Text : Baitoey Photo : Vampllws & หญิงยอ

จับคู่ดวงใจ ญาญ่า & ณเดชน์ กระแสฟีเวอร์ยังท่วมท้นไม่ขาดสาย แม้ว่าจะดำเนิน เข้าสู่เรื่องที่ 2 ของซีรี่ส์ละครชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขาแล้ว พระ – นางในเรื่องก็น่าจับตาไม่แพ้กัน ทีเซอร์แก่นเซี้ยว ที่กระหน่ำโปรโมททำเอาแฟนๆ หลายคนนั่งไม่ติดจอ นับวันและเวลารอดู F3 กลัวไม่จุใจ ให้ทั้งคู่สร้างความ ประทับใจอีกครั้งในการถ่ายแบบเซ็ตคู่นี้

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 056 November 2010 / VOL.12


แม้ว่าณเดชน์จะเคยขึ้นปกกับเรามาแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกของการ ทำงานร่วมกันกับสาวญาญ่าใน F3 เรื่องอุปสรรคต่างๆ หายห่วง เพราะคู่ นี้เขาเข้าขากันได้เป็นอย่างดี เวลานัดช่วงเย็นย่ำ แดดร่มลมตก สาวญาญ่ามาจากซ้อมเต้นก็ ตรงดิ่งมาแต่งหน้าทำผมก่อน ณ Speed Channel ที่ทำการของเคเบิ้ลช่อง ใหม่ ย่านทาว์นอินทาว์นที่แฟนความเร็วจะยลชมกันต้นเดือนมกราคมปี หน้า แม้ว่านี่จะเป็นงานที่ 3 ของวันสำหรับสาวน้อยคนนี้ แต่เธอก็ยัง alert พลังงานล้นเหลือ บอกว่ายังไหวอยู่ แค่ท่าโพสน้อง พี่ก็รู้แล้วว่าไหวจริง แม้ว่าท่าทางจะต้องกระโดดบนรองเท้าส้นสูงร่วม 5 นิ้ว ก็ไม่หวั่น “เพราะ หนูชินแล้ว” ญาญ่าบอก แชะได้ไม่กี่ช็อต พระเอกก็ตามมา ทีมงานจับแต่งหล่อให้พร้อม ประกบคูซ่ ะเลย ทัง้ ณเดชน์และญาญ่าวันนีค้ งเหนือ่ ยหน่อย เพราะคอนเซ็ป สวิงสวาย เคลื่อนไหว ให้เกิดเส้นสายด้วยการบิดร่างกาย เข้ากันอย่าง ลงตัวด้วยเสื้อผ้ารับลมหนาวจาก Senada …..(รอแบรนด์) ทุกอย่างราบเรียบดูเหมือนจะไม่มีเรื่องให้เม้าท์ แต่เราก็ยังตาดี สะดุดกับรองเท้าแตะสุดเบสิกของหนุ่มณเดชน์ ก็เลยขอเคลียร์กับเจ้าของ ซะหน่อยว่าทำไม๊ ทำไมรองเท้าช่างธรรมดาสามัญเหลือเกิน ได้ความว่า “เป็นคนชอบใส่รองเท้าแตะ เวลาใส่ผ้าใบแล้วรู้สึกอึดอัด บางทีก็อยากให้ น้องทั้ง 10 (นิ้ว) มีโอกาสหายใจบ้าง” คำตอบน่ารักขนาดนี้ ใครจะไปกล้า รังเกียจละจ๊ะ เพราะในกองละคร ณเดชน์บอกว่ารองเท้าแตะสุดเลิฟเป็นที่ หมายปองของใครหลายคน ไม่ใช่อยากใส่นะ แต่เอาไปซ่อนแทน มาดูฝั่งนางเอกของเราบ้างดีกว่า ไม่ว่าจะโพสยากแค่ไหนก็ไม่หวั่น แต่มาแอบเหงื่อตก เพราะอากาศอบอ้าว และยังต้องใส่เสื้อผ้ารับลมหนาว ก่อนเพื่อน พอได้พัดลมตัวจิ๋วก็ทำเอายิ้มออก ก็น่ารักขนาดนี้ ใครจะปล่อย ให้หนูร้อนได้ละจ๊ะ

ด้วยความเป็นมืออาชีพใช้เวลาไม่นาน ภาพสวยๆ ก็ถูกเก็บ มาฝากแฟนๆ ให้ชมอย่างสมใจ ส่วนความรู้สึกของทั้งคู่ และ เรื่องราวความสนุกสนานจากละคร “ดวงใจอัคนี” ติดตามได้ จาก Fashion Interview โลดค่า....

เย้ ได้พัดลมแล้ว

ฮั่นแน่ แอบถ่ายเหรอ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

057

เต


TEERADECH

Fan Kane Fan Club

ชาวแฟนเคนทำกิจกรรมร่วมกับพี่เคน

ดเป็นพระเอกที่มีแฟนคลับทั่วทุกหัวระแหง สำหรับพระเอก สุดฮอต เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ยิ่งได้มาจับคู่กับ นางเอกคู่ขวัญ แอน ทองประสม ในละคร 365 แห่งรัก ความร้อนแรงก็ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ Fan Club Fever ฉบับนี้ ก็เลยผนึกกำลังพาแฟนคลับแอน-เคน มาเล่าเรื่องกุ๊กกิ๊กๆ ในเวอร์ชั่น 365 ที่ฉันรักแอน-เคน มาเริ่มที่พี่กันเคนก่อนค่ะ

ชื่นใจจังได้อยู่ใกล้พระเอกในดวงใจแน็ต จากใจพี่เคนถึงชาว Fan Kane ทุกคนครับ

น้องแน็ต-ปวีณนันท์ ศรีเพ็ญ ตัวแทนชาว Fan Kane สมัครใจเป็นแฟน คลับพี่เคนตั้งแต่ได้ดูเรื่องอุ้มรัก เฝ้า สะสมรูปพี่เคนมาตลอดจนได้เจอพี่เคน ก็ได้รับความเป็นกันเองตั้งแต่ครั้งแรก เลย แน็ตบอกว่าเคยให้พี่เคนเซ็นรูป เซ็นไปคุยไป แน็ตเขินหยิบจดหมายของ ตัวเองที่จะให้พี่เคนกลับมาไว้ที่ตัว พี่ เคนก็งง แล้วทวงว่าจดหมายนี้ให้พี่เหรอ ทำเอาขำกันยกใหญ่ ครูกุ๊กขอกอดหน่อย น่ารักที่ซู้ดดดดด

แน็ตรักพี่เคนมากๆๆ ค่ะ พี่เคนเป็นความทรงจำที่ดีและเป็น แรงบันดาลใจให้แน็ตทำสิ่งที่ดี เข้าใจว่าพี่เคนมีงานเยอะ ยังไงก็ อย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ เสมอนะคะ จะได้มีผลงานออกมา ให้ชาวแฟนเคนดูกันอีกเยอะๆ พวก เรา Fan Kane เป็นกำลังใจให้พี่เคน เสมอและตลอดไปค่ะ

ปกติพี่เคนไม่ค่อยได้มีกิจกรรมกับแฟน คลับ เพราะงานเยอะ จึงทำให้เจอพี่เคนได้ ตามงานอีเว้นท์เท่านั้น เมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ เคนก็จะมีกระทู้ให้พวกเราได้คุยกัน เคยมีข่าว ว่าพี่เคนประสบอุบัติเหตุจากการถ่ายละคร ตอนนั้นชาว Fan Kane เป็นห่วงมาก ตัวแน็ต เองเลิกเรียนก็รีบไปเยี่ยมจากนครปฐมเหมือน กันค่ะ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 058 November 2010 / VOL.12

เซ็นตัวใหญ่ๆ โตๆ เลยนะคะพี่เคน อิอิ


ANNE THONGPRASOM

Happy Birthday to ANNE

ก็กลับมายึดพื้นที่หัวใจคนดูอีกครั้งกับบทสาวแสนงอนของ แอน ทองประสม ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของ สาวแอนด้วย น้องเกด-เขมิกา โสอุบล ก็เลยอาสาส่งภาพบรรยากาศ การเซอไพรซ์วันเกิดพี่สาวคนสวยมาให้เราได้ยลกัน

First Impression

เค้กรูปพี่แอนเหมือนในดาราการ์ตูน

ของขวัญปี 2007 เคยรักยังไงก็ยังงั้น ไม่มีเปลี่ยน

เกดหลงรักพี่แอนตั้งแต่อายุ 7 ขวบ หลังจากดูละครก็คิดว่าทำไม ผู้หญิงที่ชื่อ แอน ทองประสม ถึงได้เก่ง ขนาดนี้ พอเรียนจบ ทำงานมีเวลาแล้ว สิ่งแรกที่คิดทำเลยคือ เป็นแฟนคลับพี่ แอนอย่างจริงจัง ตั้งใจว่าจะตามไปกรี๊ด ไปเป็นกำลังใจให้ทุกงาน ที่อยากเป็น แฟนคลับเพราะชอบการใช้ชีวิต การ วางตัว เค้าเป็นไอดอลของเกดจริง ๆ ค่ะ

พี่แอนซึ้งน้ำตาไหล ตอน HBD ปี 2009

Wanna tell

ขอพูดเหมือนที่เจอกันทุกครั้ง คือ เกดคิดถึงพี่แอนนะคะ พี่แอนคือกำลังใจ สำคัญ เวลาที่ท้อ เจออุปสรรคหรือปัญหา แค่เกดมองรูปพี่แอน แค่นั้นก็ทำให้หาย เหนื่อย มีแรงสู้ต่อไป พี่แอนอาจไม่ใช่ที่ หนึ่งของคนทั้งโลก อาจไม่ใช่ที่หนึ่งของคน ทั้งประเทศ แต่พี่แอนคือที่หนึ่งในใจ เรารัก พี่แอนค่ะ และขอบคุณสำหรับกอดอัน อบอุ่นทุกๆ ครั้งที่เจอกัน เลิฟยู จุ๊บ จุ๊บค่ะ พี่สาว สวยขนาดนี้ เล่นเอาดอกไม้หมองไปเลย

Anne Family : annethong.com

ผอมลงอีกมั้ย มาอุ้มทีนึง ซิพี่สาว

ครั้งหนึ่งแฟนคลับตามไปส่งพี่แอนที่รถซึ่ง ไกลมาก ทั้งที่พี่แอนมีงานต่อแต่ก็จอดรถรอ พอ เห็นน้องเหนื่อยก็เข้ามากอดทีละคน กอดแล้ว กอดอีกจนหายเหนื่อย และบางทีเกดก็จะขอ เช็คน้ำหนักพี่แอนโดยการขออุ้ม ถ้าตัวเบาๆ ก็ จะบอกว่าผอมลงอีกแล้วให้ทานข้าวเยอะๆ ซึ่งพี่ แอนก็ไม่เคยขัด อยากอุ้มก็อุ้มเต็มที่เลยจ้า เรียกว่าได้ใจน้องไปเต็มๆ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

059


Fan Club’s Page

Text : Dolly Photo : Smart Fanclub

Smart’s

Wonderland

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้วสำหรับงาน Meet ของพลพรรคคนรัก สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์ ซึ่งทางทีมงาน น้องปลา และน้องโกโก้ จาก Smart Fan Club ก็ใจดีนำภาพบรรยากาศในงาน พร้อมบทสัมภาษณ์จาก ปากพี่มาร์ท และแฟนคลับมาฝากชาว F3 ให้ได้ตาร้อนผ่าวๆ

ช่วยเล่าความประทับใจในงาน Meeting ครั้งนี้ที่มีต่อน้องๆ พี่ๆ ในคลับ

Smart : ประทับใจทุกปีครับ แต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกๆ คนเอาเค้กมา

เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังในงาน ดีใจที่ทุกๆ คนไม่ลืมวันเกิดของผม ขอบคุณ สำหรับความตั้งใจของแฟนคลับจริงๆ ครับ และก็มีพี่ๆ น้องๆ ที่มาจากต่าง ประเทศทั้ง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แล้วมีมาจากเวียงจันทร์ด้วยครับ (หัวเราะ) ส่วนในไทยเองก็มาจากหลายที่มากเลยครับทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ วันนั้นฝนตกทั้งวันด้วยนะ แต่ทุกคนตั้งใจที่จะมาจริงๆ ครับ อีกเรื่องที่ประทับ ใจคือทุกคนไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ แต่ทุกคนดูรักกันเหมือนพี่ เหมือนน้อง อบอุ่นดีครับ (ยิ้ม)

เรื่องฮาๆ เด็ดๆ ระหว่างสมาร์ทกับแฟนคลับ

Smart : ปีนี้เรื่องขำๆ เยอะครับ แฟนคลับผมแซวเก่งครับ (หัวเราะ) เรื่องฮาๆ ก็มีพี่คนนึงเอามะม่วงมาฝาก พี่เค้าบอกผมว่าเอามาจากสวนลุงท๊อป เราก็ เอ๊ะ! ลุงท๊อปอะไร ก็งงเลยครับ ปรากฎว่าพี่เค้าเอามาจากลุงท๊อป ท๊อปซุเปอร์มาร์เก็ต (ฮ่าๆๆ) ตลกดีครับ อีกเรื่องก็ตอนที่เดินไปนั่งแต่ละโต๊ะ แฟนคลับก็จะตักของมาให้ผมทาน มีน้องคนนึงถือจานเปล่ามาแล้วยื่นให้ ผมก็รับนะ น้องเค้าบอกว่า จานนี้เสิร์ฟ Love น้องเค้าเขียนคำว่า Love ใส่กระดาษวางในจานครับ ผมตั้งตัวไม่ทันเลยครับ ปีนี้สนุกมากๆ ครับ

3 FAN CLUB’S MAGAZINE 060 TVNovember 2010 / VOL.12


แฟนคลับเปิดใจ

จาก....เอริกะ @ ลำลูกกา คลอง 4

จากที่ได้มา Meet 3 นี้ สำหรับเอเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มี โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก พี่ทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แฟนคลับทุกๆ คนน่ารักมากๆ บรรยากาศในงานสนุกสนานตลอดเวลา พี่สมาร์ทให้ความเป็น กันเองกับแฟนๆ ทำให้รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ ที่สำคัญที่สุดงานนี้เรา ยังได้มิตรภาพและความประทับใจดีๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีก ด้วยนะคะ

จาก.....ปาม

รู้สึกประทับใจหลายๆ อย่าง ทั้งพี่ๆ น้องๆ ในคลับ ถึงแม้ว่าเราอาจ จะเคยคุยกันบ้างในบอร์ด แต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยเจอกัน แต่ทุกๆ คนก็ดี มาก มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน รู้สึกประทับใจในตัวพี่สมาร์ทมาก เพราะพี่เค้ามีความเป็นกันเองไม่ถือตัว แฟนคลับอยากให้ทำอะไรก็ทำ หมดไม่มีปฏิเสธ ไม่ว่าจะป้อนอาหารหรือแม้แต่ให้กอด พี่สมาร์ทก็กอด ด้วยความเต็มใจ

จาก...ตุ๊ก @ จอมทอง

รู้สึกยินดีที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ได้เจอพี่ สมาร์ทขวัญใจของทุกคน พี่สมาร์ทไม่ถือตัว และเป็นกันเองกับแฟนคลับมาก ไม่หยิ่งอย่าง ที่ข่าวออกมาเลย เอ็นเตอร์เทนแฟนคลับสุดๆ งานนี้สนุกมากมายจริงๆค่ะ

จาก.....พระจันทร์สีชมพู

จาก....milk

ประทับใจพี่สมาร์ท และทีมงานในคลับ มาก พี่สมาร์ทเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากค่ะ จะติดตามผลงานพี่สมาร์ทต่อไปค่ะ

งาน Meet SFC #3 ที่ผ่านมาสนุกมาก เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่มาร์ทตัวจริง ไม่คิดว่าจะ เป็นกันเองขนาดนี้ (คิดว่าคงจะได้แค่มองอยู่ ไกลๆ เท่านั้น) แต่พี่มาร์ทเป็นกันเอง อบอุ่น และใกล้ชิดกับแฟนคลับมาก ดีใจที่ได้มาร่วม งานนี้ค่ะ ประทับใจพี่มาร์ทมากเลย จะขอเป็น กำลังใจให้เสมอน่ะค่ะ

จาก...จันทร์เจ้า @ กาญจนบุร ี

ดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน Meet 3 เดิน ทางมาไกลแต่คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ พี่มาร์ทเป็น กันเอง น่ารัก ไม่หยิ่งเลย ปลื้มถูกคนแล้ว และ จะเป็นแฟนคลับตลอดไป อยากให้จัดงานดีๆ แบบนี้ไปทุกๆ ปีเลยค่ะ

จาก.... กุ้ง @ ภูเก็ต

ไม่ว่า Meet 1-2-3 สิ่งที่ประทับใจคือความอบอุ่นและความเป็นกันเองของ SFC ทุกคน

ถ้ายังไม่เต็มอิ่มจุใจ ก็สามารถคลิกเข้าไปชมเพิ่มได้ที่หน้า facebook ของ F3 TV Fan Club Magazine และ www.smart-krissada.net ชาว SFC ยินดีต้อนรับทุกท่านจ้า TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

061


Fan Club’s Page

หมอก้องบอกรูปแฟชั่น สวยดีนะครับ

ระแสเรียกร้องจากแฟนๆ หน้า Fan Club’s Page ที่โหวตกันเข้ามา อย่างถล่มทลายให้จับคู่น่ารักน่าชังอย่างพระเอกหนุ่มหน้าใส “ณเดชน์” กับสาวน้อย “ญาญ่า” มาขึ้นปก F3 ซักกะที ซึ่งพวกเราก็ไม่กล้าทำให้แฟนๆ ผิดหวังจัดให้ตามคำเรียกร้อง หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะคะ มีอะไรติชม ก็ส่งมาคุยกันได้ใน Facebook พิมพ์ F3 TV Fan Club เหมือนเดิมค่ะ

หมอน้ำ กระแสรับดีค่ะ

ผมอยากลงปก F3 บ้างอะ

อะ..มีมองหน้าปก หล่อเหมือนกันนะเรา 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 062 TVNovember 2010 / VOL.12

ประกาศให้แฟนๆ ทราบโดยทั่วกันว่า ตอนนี้เรากำลังรวบรวมแฟนคลับ ของดาราและผู้ประกาศของช่อง 3 ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของดาราคน ไหน ให้รีบแสดงตัวมาโดยด่วน ที่หน้า F3 TV Fan Club ของเราได้เลย เพื่อส่งรูป สวยๆ เก๋ๆ ทีถ่ า่ ยคูก่ บั ดาราคนโปรดของคุณมา ซึง่ จะเป็นรูปคู ่ หรือมาเป็นกลุม่ แก๊งค์ ก็ได้ รูปของคุณจะได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร F3 ของเราค่ะ ส่วนใคร ที่เป็นชื่นชอบณเดชน์และญาญ่าฉบับนี้ก็เข้าไปกดถูกใจให้เราเยอะๆ นะคะ

หมอก้องถือ F3 โปรโมทในรายการ TV 3 Star Chat ด้วย


November 2010 BLUE BLOOD GEL 50ml.

มูลค่า 1,500 บาท BLUE BLOOD GEL เจลบำรุงผิวหน้า เพื่อฟื้นฟูและเติมออกซิเจน ให้ ผิ ว หน้ า ให้ ไ ด้ รั บ ความชุ่ ม ชื้ น ผิ ว หน้ า จึ ง อ่ อ นนุ่ ม เนี ย นเรี ย บ ขาวใส กระชั บ และเต่ ง ตึ ง ใช้ ไ ด้ ดี กั บ ทุ ก สภาพผิ ว โดยไม่ ท ำให้ เ กิ ด อาการแพ้ หรือระคายเคือง ผลิตภัณฑ์ที่สถาบันความงามแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปา นำเข้าจากต่างประเทศ ค้นคว้าและวิจัยจนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม และลิ ข สิ ท ธิ์ ค วามงามเฉพาะจากยุ โ รป ได้ ม าตรฐาน iso9001:2000 จากสถาบัน URS ประเทศอังกฤษ สอบถามได้ที่ 0-2434-6316-8

ผลิตภัณฑ์ BLUE BLOOD GEL 50ml. มูลค่า 1,500 บาท

*หมายเหตุ : สินค้าสมนาคุณ เฉพาะผู้สมัครสมาชิกรายปีเท่านั้น

PERSONAL DATA ใบสมัครรับนิตยสาร ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ชื่อ - นามสกุล

สมั ค ร เพื่อรับนิตยสาร พร้อมจัดส่ง

12 ฉบับ เพียง 480 บาท 6 ฉบับ เพียง 240 บาท 3 ฉบับ เพียง 120 บาท

BACK ISSUE

โทรศัพท์

Name - Surname

เพศ

ชาย

วัน / เดือน / ปี เกิด

หญิง /

โทรสาร

e-mail สถานที่ส่งนิตยสาร

/

อาชีพ นักศึกษา พนักงานบริษัท อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ โฆษณา/วิทยุ/โทรทัศน์ นักวิชาการ/อาจารย์ มัณฑนากร/สถาปนิก/นักออกแบบ กลุ่มโรงแรม/ท่องที่ยว อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................

โทรศัพท์

โทรสาร

e-mail

การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท

วิธีชำระเงิน ISSUE # 10

ปก สิ - สิริรัตน เรืองศรี

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท วิช 106 จำกัด ธนาคารยูโอบี สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 260-2-10440-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 140-255902-5 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ‘F3 Magazine’ โทรสาร 02-530-9470-2 ต่อ 207 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม ‘บริษัท วิช 106 จำกัด’

ISSUE # 11

ปก อั้ม - อธิชาติ / คิมเบอร์รี แอน โวลเทมัส

สนใจรับนิตยสาร F3 ย้อนหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2530-9470-2 ต่อ 106 โทรสาร 0-2530-9470-2 ต่อ 207 www.106familynews.com

เช็คธนาคาร

สาขา

เช็คหมายเลข

วันที่


Rising Stars

Text : May-t Photo : Thanakrit

โอ๊ค - พีระพันธุ์ อารยาพันธุ์ ลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มหล่อคมเข้มคนนี้จาก หนังโฆษณาหลายเรื่อง รวมทั้งเดินแบบ ถ่ายแบบ และ ผลงานการแสดงที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากภาพยนตร์ เรื่อง นางตะเคียน ล่าสุดเขากำลังมีผลงานละครทางช่อง 3 พร้อมกันถึง 3 เรื่องด้วยกัน โดยประเดิมเรื่องแรก ปฐพี เล่ห์รัก หนึ่งในซีรี่ส์บิ๊กโปรเจ็คฉลอง 40 ปี ช่อง 3 ที่เจ้า ตัวทุ่มเทสุดๆ วันนี้เราจึงชวนเขามาทำความรู้จักกับแฟน คลับ F3 กัน ผลงานตอนนี้มีอะไรบ้าง

ตอนนี้มีละครเรื่อง ปฐพีเล่ห์รัก รับบทเป็น ต้นไทร เป็นคู่ปรับและอยู่ คนละแก๊งค์กันกับหมาก เกี่ยวกับเรื่องตกแต่งรีสอร์ทบนเขา ซึ่งเป็นคู่แข่ง กัน แล้วก็จะมากวนๆ แกล้งพระเอกตลอด ไม่ร้ายมากออกเป็นทะเล้นๆ ส่วนอีกสองเรื่องคือ รหัสทรชน เล่นเป็นตำรวจ อยู่แก๊งค์พี่เคน เรื่องนี้ก็ บู๊แอ็กชั่น อีกเรื่องที่กำลังถ่ายทำเรื่อง ปลาไหลป้ายแดง TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 064 November 2010 / VOL.12


เข้ามาร่วมแสดงในละครเรื่อง ปฐพีเล่ห์รัก ได้อย่างไร

ผมได้มีโอกาสรู้จักพี่คิง (สมจริง ศรีสุภาพ) แกบอกลองมา เล่นเรื่องนี้สิ เป็นโปรเจ็คใหญ่ฉลอง 40 ปี ช่อง 3 พี่เขาก็เลยลองให้ เล่นบทนี้ประเดิมดูกับช่อง 3 เรื่องแรก

ก่อนเข้าวงการ ทำอะไรมาก่อน

ต้องบอกก่อนเลย คือผมเข้าวงการช้า จริงๆ เมื่อก่อนผมเป็น เด็กเรียนนะครับ ผมเรียนจบปริญญาตรี วิศวะคอมพิวเตอร์ ตอน อายุ 20 ผมเรียนเร็วมากเพราะสอบเทียบมา หลังจากเรียนจบผม ก็ได้มีโอกาสทำงานในบริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ทำงานมา 7 ปี เป็นโปรแกรมเมอร์ จังหวะที่ทำงานก็ได้เรียนปริญญาโทไปด้วย แล้วช่วงนั้นกำลังทำโปรเจ็คจบ ก็ไปหาวิทยานิพนธ์ที่จุฬาฯ แล้ว เผอิญไปเจอโมเดลลิ่ง เขาก็เลยให้เราไปแคสโฆษณาปรากฎว่าได้ ก็มีงานโฆษณามาเรื่อยๆ แล้วก็มีเอ็มวี หนังสั้นบ้าง หลังจากนั้นก็ ได้มาเล่นหนัง รูมเมท, นางตะเคียน

ตัดสินใจยากมั๊ย ก่อนจะออกจากงานมาทำตรงนี้

ผมได้เงินเดือน 45,000 กว่าบาทนะ ก็ตัดสินใจยากนะครับ แต่ผมมองว่าผมจบปริญญาโทมาแล้ว ผมก็มีความรู้ในระดับหนึ่ง ผมคิดว่ายังไงๆ ความรู้มันก็อยู่กับตัวเรา แต่ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดี ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ทำ มันก็คงจะหลุดลอยไป ตอนนี้ก็ออกมา สามปีแล้ว แต่ก็มีงานเรื่อยๆ

ครอบครัวมีความเห็นอย่างไรบ้าง

แม่ก็บอกว่ากลับไปทำงานประจำเถอะลูก (หัวเราะ) ทุกวัน เลย คือพ่อแม่ผมเป็นคนที่สร้างอะไรมาเอง ตั้งแต่เขาไม่ได้มีอะไร มา ทุกอย่างเขาสร้างมาเองกับมือ แม่ผมก็รับข้าราชการ พ่อผมก็ เป็นผู้จัดการแบงค์ แต่ว่าเกษียนแล้ว อย่างแม่ผมเป็นคนที่รับ ราชการ เขาต้องการความมั่นคง มีความก้าวหน้า แม่ผมก็มองว่า ผมทำงานประจำมีรายได้เข้ามาทุกเดือนตลอด อยู่ในวงการเรายัง ไม่ดัง บางเดือนก็มีงานเยอะ บางเดือนก็มีงานน้อยสลับกันไป แต่ มุมมองผมคิดว่า ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดี สักวันหนึ่งถ้าเผื่อมันไม่ดี เราก็พร้อมที่จะถอย แล้วก็กลับไปทำงานที่ถนัดของเราดีกว่า

ตอนนี้รู้สึกว่าเรายังเป็นหน้าใหม่อยู่มั๊ย

คือจริงๆ แล้วมันก็ไม่ใหม่ แต่ก็ไม่มีใครรู้จักเราเป็นเรื่องเป็น ราว (หัวเราะ)

กินหมูกะทะ จะมีมีทติ้งกับเพื่อนทั้งมัธยม มหา’ลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ก็ เจอกันตลอด

ปกติเป็นนักดื่มนักเที่ยวมากแค่ไหน

ก็ไปได้ครับ คือถ้าว่างก็จะไป เพราะผมเป็นคนมีเพื่อนเยอะ เวลาเราไป เที่ยวไปดื่มเราก็ต้องดูแลตัวเอง ไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร เราก็อยู่ของเรากับกลุ่ม เพื่อนเรา แล้วก็ไม่หนักแบบเมาหัวทิ่ม เราก็ต้องรู้ตัวเอง

สเป็คผู้หญิงที่ชอบ

ผมชอบผู้หญิงขาวหมวย ตัวบางๆ ไม่ชอบผู้หญิงแข็งแรงบึกบึน ไม่ชอบ ผูห้ ญิงตัวใหญ่ๆ แต่พอได้คยุ ได้รจู้ กั แล้วก็ตอ้ งดูนสิ ยั เป็นคนเข้ากันได้ ทำงานเก่ง พูดเพราะ แค่นี้พอแล้ว

เรื่องน่าอายที่สุดในชีวิต

ผมว่าผู้ชายทุกคนน่าจะเคย คือเวลาผมนอนผมไม่ใส่กางเกงใน ผมใส่ กางเกงขาสั้นแล้วมันเป็นซิป เราก็นอนแล้วตื่นมาท่าไหนไม่รู้ ไอ้นั่นมันเข้าไป อยู่ในซิป (หัวเราะ) ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในซิป ดึงก็ไม่ออกเพราะเจ็บ ทำไงดี เอา กรรไกรมาตัดก่อนเหลือแต่ซิป เรียกพ่อมาดูในห้องน้ำ พ่อพาไปโรงพยาบาล คือตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องตลกเลย เขาเห็นของเราหมดเลย ก็ไม่ได้เป็นเด็กมาก ไง ประมาณสัก ม. 4 – ม. 5 โตแล้ว แล้วหมอก็เป็นผู้หญิง พยาบาลก็รุมดู (หัวเราะ)

กิจกรรมก่อนนอนและตื่นเช้าของทุกวัน

ก่อนนอนก็จะซิทอัพก่อน ทำร่างกายให้เหนื่อยเพลีย บางทีก็นั่งอ่าน หนังสือ หรือเล่นอินเตอร์เน็ตให้ตามันล้าๆ แล้วก็หลับ แล้วก็จะสวดมนต์ก่อน นอน ตื่นเช้าสิ่งแรกล้างหน้าแปรงฟัน แล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ บางทีก็คุยกับที่ บ้านทักทาย ออกไปเล่นกับหมาบ้าง บางทีถ้าตื่นเช้ามากๆ ก็จะออกไปทำบุญ ตักบาตร จริงๆ แล้วผมเป็นคนชอบทำบุญนะครับ

แฟนคลับให้กำลังใจและติดตามบทบาทการแสดงของเขาทางช่อง 3 ได้ในละคร ปฐพีเล่ห์รัก, รหัสทรชน, ปลาไหลป้ายแดง กันเยอะๆ นะครับ

ในวงการมีใครเป็นไอดอล

ที่เก่งจริงผมว่าคุณชาคริต แย้มนาม ผมว่าเขาสุดยอด เขา เท่ห์ดีเวลาเขายิงปืน เวลาเขาเล่นเขาเจ๋ง อีกคน ติ๊ก - เจษฎาภรณ์ นี่ก็สุดยอด ดูละคร วนิดา แล้วแบบเขา Born to Be สุดๆ

เด็กวิศวะส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูละคร ปกติเป็นคนดูละครบ้างมั้ย

ตอนนี้ต้องดูบ้าง เพราะว่าต้องดูเขาเล่นไง ไม่ได้ดูเพื่อความ สนุกสนานอย่างเดียว เราดูว่าคนนี้เขาเล่นยังไง เขาแสดงอารมณ์ ยังไง ผมคิดว่าละครมันคือศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่ง อย่างเมื่อก่อนผม เรียนวิศวะ คนเรียนวิศวะก็จะคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองเจ๋ง พอได้มารู้ ตรงนี้ เราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลย ตอนนี้ผมรู้เลยว่าจริงๆ แล้วคน ที่ทำงานด้านนี้เก่งๆ เขาก็มีพรสวรรค์ของเขาจริงๆ ผมได้เรียนรู้ อะไรเยอะแยะไปหมด ได้เปิดหูเปิดตา ได้รู้ว่าโลกเรามันเป็นยังไง

เวลาทำงานได้เงินมา คุณมีวิธีเก็บเงินหรือบริหารจัดการ อย่างไรบ้าง

เวลาได้ตังค์มาปุ๊บจะเอามาให้พ่อเลย ให้พ่อไปเล่นหุ้น เราก็ จะมีเงินในบัญชีระดับหนึ่ง แล้วตัวผมเองจะไม่มีบัตรเครดิตรูดเลย เพราะบางทีเวลาเราไปซื้อโน่นซื้อนี่เราไม่ค่อยได้ดู สิ้นเดือนแทบ อ้วกเลย บางทีไปช็อบปิ้งทีหมดไปสามพันสี่พันก็จะไม่รู้ตัวเลย ฉะนั้นเวลาเราจะไปซื้ออะไรเราจะไปกดเอทีเอ็ม ก็จะเป็นการ ควบคุมตัวเอง

ไลฟ์สไตล์ยามว่างส่วนใหญ่ทำอะไร

ไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนง่ายๆ เล่นฟิตเนส เล่นอินเตอร์เน็ต อ่าน หนังสือ ที่บ้านผมเลี้ยงหมาก็เล่นกับหมาบ้าง ส่วนใหญ่ตอนเย็นๆ ผมจะไปวิ่งที่ ม. เกษตร เพราะบ้านผมอยู่ตรงข้าม ม. เกษตร ช่วง วันหยุดก็ไปดูหนังบ้าง ไปโยนโบล์ลิ่งกับเพื่อนบ้าง บางทีก็นัดเพื่อน แต่งหน้า : ศราวุธ สาลีนาค ทำผม : ธนาพล มูลคำ สถานที่ : Amaranta Suites 02-6911688 , 02-6910605

พีระพันธุ์ อารยาพันธุ์ (โอ๊ค) วันเกิด : ส่วนสูง : งานอดิเรก : กีฬา : นักแสดง Idol : ของสะสม : สีที่ชอบ : ผลงาน :

7 กรกฎาคม 185 ซม. Fitness, วิ่ง, Internet ปิงปอง, บาส, เทนนิส ชาคริต แย้มนาม, เจษฎาภรณ์ ผลดี หนังสือการ์ตูน ขาวมุก โฆษณา, เดินแบบ, ถ่ายแบบ, เอ็มวี, ภาพยนตร์ นางตะเคียน, ละคร ปฐพีเล่ห์รัก, รหัสทรชน, ปลาไหลป้ายแดง TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

065


Rising Stars

Text : May-t Photo : Thanakrit

าวสวย หน้าใส อนาคตไกล

ออย - มิรา โกมลวณิชย์

กแสดงสาวสวยหน้าใหม่แกะกล่องจากรัว้ คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ ที่ฝันจะเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยรุ่นพี่ๆ โดยชิมลางงานแสดงครั้งแรก รับบทเป็น ณิชนิชา คุณหนู เอาแต่ใจ ประกบคู่กับหนุ่มหล่อเสน่ห์แรงขวัญใจแฟนคลับ หลุยส์ สก็อต ในละครดราม่าคอมเมดี้ 365 วันแห่งรัก ที่กำลังกวาดเรดติ้งอยู่ในขณะนี้ F3 ไม่พลาดที่จะตามตัว มาพูดคุยเปิดใจถึงงานละครและไลฟ์สไตล์ของเธอกัน ชนิดทันกระแส... ผลงานละคร 365 วันแห่งรัก

เรื่องนี้คาแร็คเตอร์เป็นเหมือนคุณหนูเอาแต่ใจตัวเอง ขาดความ อบอุ่น พอมาเห็นพระเอกแล้วเรารู้สึกว่าเขาอบอุ่นจังเลย ความรู้สึกของเรา กับพระเอกจะรู้สึกเหมือนพ่อ แต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเราชอบเขา อะไรแบบนี้ แต่พอนางเอกมาเห็นก็จะหึง ในเรื่องกึ่งๆ ร้ายนิดนึง ทำให้ เรื่องสนุกขึ้นค่ะ (เป็นละครเรื่องแรก) เรื่องแรกค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีถ่าย โฆษณา เอ็มวี แล้วก็นิตยสารบ้าง TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 066 November 2010 / VOL.12


เตรียมตัวอย่างไรบ้าง กับบทที่ได้รับ

ด้วยความที่ออยแคสติ้งเข้ามาเล่นละครเรื่องนี้เร็วมาก เหมือนกับว่าเปิดกล้องไปแล้ว แต่ยังหาตัวที่ออยเล่นยังไม่ได้ แล้ว ตอนหลังได้มีโอกาสเข้ามาเล่น คือเจอแอ็กติ้งเจออะไรมันก็แบบ ไม่ทันแล้ว ผู้กำกับก็บอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่สอนให้เอง แล้วก็ได้พี่ แอน พี่เคน พี่หลุยส์ พี่ตอง ก็ช่วยๆ สอน ช่วยบอกทริกทุกอย่าง พี่ แอ้ว (อำไพพร จิตต์ไม่งง ผู้กำกับ) ก็เป็นแอ็คติ้งโค้ชที่ดีมากค่ะ

ฉากแรกของละครเรื่องแรก เป็นยังไงบ้าง

ตื่นเต้นมากค่ะ ฉากแรกเล่นกับพี่เคน พี่หลุยส์ เราก็แบบ โอ้โห... ซุปเปอร์สตาร์ แล้วเราก็ชื่นชอบผลงานของพี่ๆ ทั้งสอง มานานแล้ว เกร็งมาก วันนั้นแบบท่องบทมาเป๊ะมาก คือเล่นดีไม่ดี ยังไงไม่รู้ แต่ว่ายังไงต้องไม่พลาดที่เรา (หัวเราะ) แต่ก็หลายเทค เหมือนกันค่ะ

อธิบายความเป็นออยให้เรารู้จักหน่อย

ออยก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งธรรมดาๆ อยู่กับเพื่อนก็จะร่าเริงปกติ ออยไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยมาก แต่ก็ไม่ได้แรง ออยจะมี มุมตลกๆ เฮฮาอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วคณะสถาปัตย์ที่ออยเรียนจะมี เพื่อนผู้ชายเยอะ ออยก็จะเฮฮาได้ทั้งกลุ่มเพื่อนผู้หญิงและก็ผู้ชาย แต่ออยจะมีปัญหาตรงที่ออยเป็นคนคิดมากขี้กังวล ตอนหลังก็ พยายามไม่คิดอะไร ปล่อยไป เรื่องมันผ่านไปแล้ว ก็แก้อันใหม่ให้ มันดีๆ กว่า

อะไรคือจุดเด่นของออย

ยิ้มค่ะ มีคนบอกออยยิ้มแล้วโลกสดใส แต่ว่าเมื่อก่อนออย ไม่ค่อยยิ้ม คือเวลาออยเขินแล้วออยจะหน้าบึ้ง แล้วออยก็เขิน ตลอดเวลา แต่ตอนหลังๆ ออยจะพยายามยิ้มมากขึ้น

มองข้างหลังแล้วเหมือนพ่อมาก ตอนนั้นออยก็เบลอๆ แล้วเขาก็ยืนถือตะกร้า อยู่ ก็เลยคิดว่าเป็นพ่อ ออยก็ไปหยิบของหยิบอะไรมาเต็มเลย แล้วออยก็เอา ไปใส่ในตะกร้าเขาเยอะมาก แล้วเขาก็มองแบบอะไรเนีย่ (หัวเราะ) เราก็อายมาก ก็ขอโทษค่ะๆ เลยรีบๆ โกยทุกอย่างออกมา แล้วรีบออกมา อายมากค่ะ มาเล่า ให้คุณพ่อฟัง พ่อก็ขำ

เป้าหมายในวงการบันเทิง

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำงานตรงนีต้ อ่ ไปค่ะ อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดขี น้ึ อยากเป็นแบบพี่แอนค่ะ (หัวเราะ) พี่แอนเป็นไอดอลของออยเลยค่ะ

นอกจากงานในวงการแล้ว มีอะไรที่คิดอยากจะทำอีกบ้าง

อยากเปิดธุรกิจส่วนตัวค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าออยชอบไปนั่งร้านกาแฟ คิด ว่าสักวันหนึ่งต้องมีให้ได้ แล้วก็อยากเปิดกิจการอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทำตอน แก่ คือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ ก็อยากเปิดให้

สิ่งท้าทายที่อยากทำสักครั้งในชีวิต

อยากไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียว ที่ไหนก็ได้อยากไปคนเดียวเลย อยาก รู้ว่าเราไปคนเดียวเราต้องทำยังไง อยากรู้ว่าเราสามารถเอาตัวรอดคนเดียว ได้มั๊ย เพราะที่ผ่านมาเราก็ยังพึ่งคนอื่นอยู่ดี อยากลองลุยไปคนเดียวเลย

มาร่วมให้กำลังใจกับบทบาทการแสดงของเธอในละคร 365 วันแห่งรัก ได้ทกุ วันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 นะครับ

ตอนนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่า

เรียนอยู่ปี 5 ปีสุดท้ายแล้วค่ะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เรียนทางด้านอินดัสเทรียลดีไซน์ เรียนทางด้านกราฟฟิก อะไรอย่างนี้ค่ะ ซึ่งออยก็ชอบตรงนี้

นักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนก็จบมาจากสถาปัตย์จุฬาฯ อยากเดินตามรอยรุ่นพี่บ้างมั๊ย

อยากค่ะ...(แล้วคณะนี้เขามีสอนการแสดงด้วยเหรอ) ก็เคยมี คนถามนะคะว่าคณะสถาปัตย์มีภาคการแสดงด้วยเหรอ เห็นจบมา เป็นดาราหมดเลย (หัวเราะ) แต่ออยก็มีเล่นละครสถาปัตย์นะคะ ก็ทำละครกันเองหมดเลย ตอนนี้เขาก็ยังมีเล่นอยู่ มีรุ่นพี่ๆ ก็เข้า มาดูเข้ามาช่วยเป็นประจำค่ะ

ไลฟ์สไตล์ยามว่างส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง

ออยชอบไปนัง่ ตามร้านกาแฟค่ะ นัง่ อ่านหนังสืออ่านนิตยาสาร แล้วออยชอบไปดูพวกขายของตกแต่งภายใน เพราะว่าออยชอบ ด้านนี้ แล้วก็มีกิจกรรมทั่วไป ช็อปปิ้ง ดูหนัง เดินเล่น

แหล่งช็อปปิ้งสุดโปรด

สยามค่ะ ไปสยามบ่อยมาก สยามเป็นบ้านหลังที่สองของ ออยค่ะ ชอบตรงที่ว่ามีร้านหลากหลาย คือออยเป็นคนชอบเดิน ตลาดมาก ชอบดูของที่แบบว่าตาดีได้ตาร้ายเสีย ชอบขุดคุ้ย ชอบ เดินดูซะมากกว่า แต่ซื้อน้อย (หัวเราะ)

สไตล์การแต่งตัว

ออยชอบใส่เดรสค่ะ เพื่อนออยก็บอกว่าออยเป็นคนแต่งตัว หวานๆ ค่ะ แต่จริงๆ ออยก็แต่งได้ทุกแนวค่ะ

ดอกไม้ที่ชอบมากที่สุด

ออยชอบดอกไฮเดรนเยียร์ เพราะดอกไฮเดรนเยียร์ตรงกลีบ มันจะมีรายละเอียด จะเป็นแบบว่าดีเทลเยอะๆ ออยรู้สึกว่าออย เป็นคนจุกจิกๆ แล้วก็เป็นคนมีหลายมุม

มุมมองความรักของออย

ไม่รู้สิ ออยว่าความรักมันออกแบบไม่ได้ มันไม่มีรูปแบบ ตายตัว แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคน แล้วแต่ความต้องการ

ประสบการณ์หน้าแตกสุดๆ

ครั้งหนึ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับคุณพ่อค่ะ คุณพ่อก็ใส่ชุด ทำงานเสื้อขาวกางเกงสแล็คอะไรอย่างนี้ แล้วทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่ง แต่งหน้า : ศราวุธ สาลีนาค ทำผม : ธนาพล มูลคำ สถานที่ : Amaranta Suites 02-6911688 , 02-6910605

มิรา โกมลวณิชย์ (ออย) วันเกิด : ส่วนสูง : น้ำหนัก : งานอดิเรก : สิ่งที่ชอบ : ศิลปินที่ชอบ : กีฬา : สีที่ชอบ : ของสะสม : ผลงาน :

24 เมษายน 2531 170 ซม. 48 กก. อ่านนิตยาสาร Shopping, ออกแบบงานอาร์ตต่างๆ ประดิษฐ์สิ่งของแนวอาร์ตๆ แอน ทองประสม ว่ายน้ำ ชมพู ตุ๊กตาเป็ดลอยน้ำ ถ่ายโฆษณา, MV, ละคร 365 วันแห่งรัก TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

067


My Beauty

Text : Midori & Hima

Let’s Party, Girls ระหน่ำความสวยกันให้ถงึ ใจก่อนอวดโฉมในงานปาร์ตี้ ฉบับนี้ F3 มีแนวเมกอัพแสนสวยสองลุคมาแนะนำให้สาวๆ เลือกสวย ตามบุ ค ลิ ก ของคุ ณ ไม่ ว่ า จะหวานฉ่ ำ ดุ จ เจ้ า หญิ ง ผู้ เ ลอโฉม หรือร้อนแรงด้วยสีแดงแบบสาวมัน่

เจ้าหญิงแสนหวาน

หลับตาฝันถึงปราสาท ทุง่ หญ้า ท้องฟ้าสีครามและเจ้า ชายขีม่ า้ ขาวดูสิ แล้วอย่าลืมเนรมิตตัวเองให้เป็นเจ้าหญิงน้อย คอยรักด้วยล่ะ

1.อย่าปล่อยให้ผิวแห้ง ไม่ชุ่มชื้น บำรุงด้วยครีมบำรุงเพื่อให้ผิวเปล่งปลั่ง พร้อมลงเมกอัพสีสันหวานหยด ลอง Ipsa The Time Reset Cream CS เพียงใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิว ตอนเช้าและก่อนนอน เกลี่ยให้ ทั่วใบหน้า เนื้อครีมเข้มข้นจะซึมซาบสู่ผิวได้ดีราวกับหลอมละลายลงไป ส่งมอบเนื้อสัมผัสที่เข้มข้นแต่ไม่เหนอะหนะ เมื่อเนื้อครีมซึมซาบสู่ผิวคุณ จะรู้สึกได้ถึงผิวที่ชุ่มชื้นดุจน้ำค้างยามเช้า 2.ปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนด้วย Ettusais Base Version Up UV ก่อนจะตามด้วยแป้ง Ettusais Sparkling Pact ช่วยปกปิดจุดบกพร่อง บนใบหน้า 3.เน้นความกลมโตให้ดวงตาด้วยการเขียนอายไลเนอร์ให้ชิดเส้นขอบ ตามากที ่ ส ุ ด จากนั ้ น เขี ย นขอบตาล่ า งจากด้ า นนอกเข้ า มาด้ า นในหั ว ตา ประมาณครึ่งของตาล่าง จากนั้นเกลี่ยอายแชโดว์สีบางเบาให้ทั่วเปลือกตา ไล่ ระดับสีตามความต้องการ อาจเน้นบริเวณหัวตาด้วยกลิตเตอร์เพิ่มความโดดเด่น แวววาว 4.แต่งคิ้วให้สวยเป็นธรรมชาติ เน้นสีที่ไม่เข้มจนเกินไปนักอย่างสีน้ำตาล 5.ปัดบลัชออนบนพวงแก้มเน้นลักษณะเป็นวงกลมเพื่อลุคน่ารักสดใส แนะนำ Nars Sex Appeal Blush บลัชออนปัดแก้มสีพีชสุดอ่อนหวานแต่แฝง ไปด้วยความเซ็กซี่ ดึงดูด 6.เรียวปากฉ่ำวาวนั้นคือเสน่ห์ของลุคนี้ ห้ามพลาดกับ Ettusais Jelly Gloss สี PK 3 ให้ทั่วริมฝีปาก ที่สำคัญอย่าปล่อยให้ริมฝีปากแห้งแตกเป็นขุย เพราะทากลอสอย่างไรก็จะไม่สวยนะ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 068 November 2010 / VOL.12

ลุ ค หวานแบบเจ้ า หญิ ง จะดู ส วยเพอร์ เ ฟ็ ค ต์ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น หากคุณเลือกสีหวานแบบพาสเทลที่เข้าคู่กัน อย่างเช่น ดวงตา สีม่วงอ่อนกับบลัชออนสีชมพูอ่อนหวาน หรืออายแชโดว์สีเขียว อ่อนกับบลัชออนสีส้มพีช จากนั้นลองปัดไล้แป้งไฮท์ไลท์เพื่อ เพิ่มความสว่างเรืองรองให้ผิว


เปรี้ยวเข็ดฟันกับสีแดง

วยเฉิดฉายโดดเด้งด้วยสีแดงดุจนางแบบแสนมั่นใจบนแคทวอล์ค เรียวปากสีแดงอันเจิดจรัสบนใบหน้าผุดผ่อง จากนัน้ ลองปัดมาสคา ร่าทีม่ ี สีแดงผสมอยูด่ ว้ ย ผลลัพธ์นะ่ เหรอ ก็สวยเด็ดอย่าบอกใครน่ะสิ

1. ลงเมกอัพเบส เตรียมความพร้อมให้ผิวสวยเนียน ก่อนลง แป้งฝุ่นอัดแข็งตามลงไป 2. เลือกอายแชโดว์สีที่ไม่เข้มมากนักระบายให้ทั่วเปลือกตา ไล่สามระดับสีเพื่อให้รูปดวงตาดูมีมิติ 3. ปัดมาสคาร่าด้วย Majolica Majorca Lash Gorgeous Wing Neo สี RD 400 Limited Edition มาสคาร่าสีแดงสด สำหรับฤดูกาลนี้เท่านั้น! เพื่อขนตาดูหนาเป็นแพสุดฉ่ำ ด้วยหัวแปรง ทรงกลมรู ป แบบเกลี ย ว ที ่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยส่ ว นผสม Fix Coat Base ช่วยเคลือบขนตาแต่ละเส้นให้ดูหนาเป็นแพ และโค้งงอน ดูอ่อนโยน รูปแบบหัวแปรงหวีเกลียว จะช่วยให้เส้นใยไฟเบอร์เกาะติดหวีแปรง มากกว่ามาสคาร่าทั่วไป สูตรกันน้ำไม่ทำให้เลอะเปื้อน ล้างออกง่าย 4. ไล้ใบหน้าด้วย Cle de Peau Beaute Palette Vintage II Limited Edition พาเลทเนื้อเนียนละเอียดดุจกำมะหยี่ที่มอบสีสัน อันหรูหรา ช่วยแต่งแต้มใบหน้าและเรื่อนร่างให้เป็นประกายระยิบ ระยับ ด้วยส่วนผสมล้ำสมัย Polymer Silicone Pastel ช่วยรังสรรค์ เนื้อผลิตภัณฑ์เนียนระเอียด มอบสภาพผิว นวลนุ่มดุจแพรกำมะหยี่ สีสันสวยดูกระจ่างใสยาวนาน แต่คงความรู้สึกสบายให้กับผิวและ ช่วยป้องกันผิวสูญเสียความชุ่มชื่น พร้อมคุณสมบัติสรรสร้างรูปหน้า และพวงแก้มให้ดูสง่างามมีมิติ 5. แต้ ม เรี ย วปากให้ แ ดงฉ่ ำ จนใครๆ ต้ อ งเหลี ย วมอง ลอง Lancome Absolu Rouge Lipstick สี Lwren Scott ลิปสติก สีแดงเนื้อเนียนละเอียด ติดทนนาน 6. เติ ม ความสดใสให้ เ รี ย วเล็ บ ด้ ว ย Majolica Majorca Artistic Nails (Speedy &Glossy) สี PK400 ยาทาเล็บสีชมพู ประกายเม็ ด สี แ ดง มอบความแวววาวใหม่ ส ี ส ั น สดฉ่ ำ เร่ า ร้ อ น แฝงความงามอันน่ารักบนเรียวเล็บ

Tips for Glow Skin ลองใช้ Cle de Peau Beaute Palette Vintage II Limited Edition สีสันหลากหลายในตลับเดียว ทั้งสีส้มปะการัง สีชมพู สีเบจทราย สีทองบรอนซ์ สีขาวหม่น สีเหลืองทอง สีเงิน สีทองแชมเปญ ปัดไล้ผิวหน้า ลำคอ เนินอก ดูสิ (1) ถือแปรงแนวตั้งเพื่อตักสี A ด้วยการปัดแปรงกลับไปกลับมาสอง ถึงสามครั้ง แนบแปรงลงกับส่วนล่างของโหนกแก้ม แล้วไล้เฉดเป็นวงรี แนวทะแยงเพื่อทวีสีผิวสุขภาพ (2) ถือแปรงแนวตั้งเพื่อตักสี B ด้วยการปัดแปรงกลับไปกลับมาสอง ถึงสามครั้ง ไล้เฉดบริเวณใต้ตา และโค้งคิ้ว, ทั่วหน้าผาก, ลงมาตามสัน จมูก และปลายคางก่อผลลัพธ์รูปหน้าประติมากรรมธรรมชาติ (3) ถือแปรงแนวตั้งเพื่อตักสี C ด้วยการปัดแปรงกลับไปกลับมาสอง ถึงสามครั้ง ไล้เฉดไปตามแนวหน้า, ปลายค้าง และแนวตีนผมเพื่อก่อรูป หน้าประติมากรรมธรรมชาติ อย่างมีโครง มีมิติ เทคนิคเพื่อผิวเปล่งประกาย (1) ถือแปรงแนวตั้ง และปัดกลับไปกลับมาสองถึงสามครั้งเพื่อตัก แป้งทั้งตลับ (2) ไล้เฉดให้ทั่วหน้าผาก, ลงมาตามจมูกและบนปลายคางเพื่อก่อ ประกายดุจอัญมณี TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

069


Beauty Update Text : Midori & Hima

Classic Sweet Scent

หอมรัญจวนใจ เติมกลิ่นกายให้หอมหวาน ลุ่มลึกกับ Jean Paul Gaultier Classique Eau de Toilette 100 ml. ราคา 4,100 บาท ด้วยกลิ่นกุหลาบผสาน กลิ่น Star Anise วานิลา ขิง และดอกส้ม

Bronzing Me

อาบไล้ประกายเรืองรอง รับรองว่าผิวเรืองรอง เพียงมีตลับนี้ MTI Sign Collection Bronz Powder ราคาตลับละ 320 บาท แป้งอัดแข็งประกายมุกเงินและมุกทอง สำหรับตกแต่ง ผิวให้เปล่งประกาย ให้สีสันกลมกลืนเป็นธรรมชาติ พร้อมบำรุงผิวด้วยพืชพรรณธรรมชาติ 4 ชนิด แครนเบอร์ร ่ี แอปเปิ้ล ผลทับทิม และแซฟฟลาวเวอร์ มี 3 สี ให้เลือก ทั้งสีน้ำตาลประกายทอง สีชมพูประกายทอง และ สีครีมประกายเงินและทอง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2693-2480

New Technology for Hairs

กำราบเส้นผมแห้งด้วยความร้อน ถึงความร้อนจะเป็นหนึง่ ในตัวการทีท่ ำให้เส้นผมแห้งเสีย แต่นวัตกรรมใหม่ล่าสุด Thermo Intense Systems ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยทำให้เส้นผมฟื้นฟูจากความ แห้งเสียร่วมกับกระบวนการความร้อน ภายใต้ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ Kerastase Nutritive Systeme Thermo Intense โดยคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ด้วยตัวเองที่ บ้านผ่านการนวดและสระจากศีรษะจรดปลายผม โดยใช้ น้ำอุ่น ไดร์เป่าผม และเครื่องรีดผมหรือเครื่องม้วนผม โดย มีให้เลือกสองสูตรทัง้ สำหรับผมแห้งปานกลางจนถึงผมแห้งมาก เน้นตั้งแต่การทำความสะอาด บำรุงล้ำลึกและบำรุงปกป้อง เส้นผม หาซือ้ ได้ตามซาลอนชัน้ นำ สนใจรายละเอียดเพิม่ เติม คลิกดูที่ www.kerastase.com

เตรียมตัวสวยทั่วเรือนร่างก่อนเทศกาลสังสรรค์ช่วงสิ้นปี เด่นเกินใครด้วยใบหน้า แสนสดใส กลิ่นหอมหวานฟุ้งจรุง เรียวปากสีสวยสด พร้อมผิวเย้ายวนประกายเรืองรอง ด้วยเมคอัพดีๆ ที่ F3 อยากแนะนำ Magic in Bento Peeling Your Skin

ผลัดเซลล์ผิวหน้าให้สดใส Artistry Intensive Skincare Renewing Peel ราคา 3,480 บาท ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณกลับมา อ่อนนุ่มและเรียบเนียนขึ้นได้ภายใน 8 นาที เพียงมาส์คผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้บนใบหน้าแล้วล้าง ออก ด้วยการทำงานของ Mucor Miehei Mushroom Enzyme ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่สามารถ ปรับการทำงานได้ตามค่า PH ของผิว โดยมีรูป แบบการทำงานคล้ายกับเอ็นไซม์ตาม ธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเปลี่ยน เซลล์ผิว ช่วยให้วัฏจักรของผิวดำเนินต่อไปได้ อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม

Rose Cheeks

พวงแก้มระเรื่อจากกุหลาบ แป้งอเนกประสงค์อย่าง Lancome La Rose Deco ราคา 2,000 บาท คือสิ่งที่สาวๆ ควรมีเอา ไว้ติดกระเป๋า เพื่อปัดไล้ใบหน้าให้ สว่างสดใสอมชมพูระเรื่อ พร้อม สัมผัสบางเบาดุจอากาศ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 070 November 2010 / VOL.12

เรียวปากแสนสดใส..น่าหม่ำ Nars Bento Box Set Limited Edition ราคา 4,100 บาท เซ็ตถ้วยคาบูกินี้ประกอบด้วย ถ้วยสองใบที่ใส่ลิปสติกสูตรใหม่ 2 เฉดสี สีแดง ไมโกะและชมพูซากุระ ทั้งหมดนี้ทำด้วยมือโดย ผู้ชำนาญ มาพร้อมแปรงทาลิปสติกที่บรรจุมาใน กล่อง มีเพียง 3,000 เซ็ต ทั่วโลก และในประเทศ ไทยมีเพียง 450 เซ็ตเท่านั้น

Lift Up & Protecting

ยกกระชับผิวพร้อมปกป้องแสงแดด เติมความชุ่มชื้นให้ผิวในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วย Clinique Repairwear Lift SPF 15 Firming Day Cream ราคา 3,200 บาท มีให้เลือกสองสูตรสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก และผิวผสมค่อนข้างมัน เนื้อครีมเกลี่ยง่าย มอบความเบาสบายให้ผิว พร้อมช่วยให้ผิวกระชับตึง ลดเลือนริ้วรอย


Health Zone Text : กระดังงาลนไฟ

itamin E

วิตามิน อี มีดีมากกว่าทำให้ผิวสวย เรารู้จักวิตามิน อี ดีแค่ไหน? แน่นอนสาวๆ หลายคนที่ อยากมีผิวสวยมักจะนึกถึงวิตามิน อี เป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะ ใช้รับประทานหรือเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีวิตามิน อี เป็นส่วนผสม แต่จริงๆ แล้ววิตามิน อี มีดีมากกว่าการทำให้ ผิวสวย เรียบ เนียน นะคะ

ถ้าจะกล่าวว่า วิตามิน อี คือจุดเริ่มต้นสู่การมีสุขภาพดี ก็คงไม่ ผิดนัก เพราะวิตามิน อี คือสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงประสิทธิภาพที่ จะช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่ให้ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ เอ...พูดมาถึงตรงนี้ แล้วเจ้าสารอนุมูลอิสระนี้คืออะไร? แล้วมันมาจาก ไหนล่ะ? เอาเป็นว่า ตราบใดที่พวกเรายังรับประทานอาหาร มีการหายใจ แล้วร่างกายเกิดการเผาผลาญอาหาร ร่างกายเรานี่แหละจะผลิตสาร พิษขึ้นมาชนิดหนึ่งตลอดเวลาเรียกว่า อนุมูลอิสระ เจ้าสารพิษอนุมูล อิสระนี้คือตัวร้ายทำลายเซลล์ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว รวมไปถึง เซลล์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด เซลล์สมอง เซลล์ผิวหนัง เป็นต้น อ่านมาถึงตรงนี้เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมละค่ะว่าเจ้าอนุมูลอิสระนี่ ร้ายกาจมากแค่ไหน และเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคอะไรบ้าง ดังนั้น วิตามิน อี จึงเป็นวิตามินในลำดับต้นๆ ที่ได้รับการแนะนำ ให้รับประทานเสริม เพราะมีรายงานทางการแพทย์จำนวนมากยืนยัน ประโยชน์ของมันว่าสามารถใช้ป้องกันร่างกายจากความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ใช้บำรุงผิวพรรณ หรือบำรุงระบบหัวใจ และหลอดเลือด อ้อ...แต่ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษานะคะ หากใครป่วยเป็น โรคใดๆ แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาจากหมอนะคะ การทานวิตามินก็ เพือ่ ช่วยเสริมให้รา่ งกายแข็งแรงและลดความเสีย่ งจากการป่วยไข้นะคะ และทางที่ดีก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการบริโภคด้วย

เรากลับมาว่ากันต่อถึงวิตามิน อี นะคะ เหตุที่เราต้องรับประทาน วิตามิน อี เพราะร่างกายของเราไม่สามารถผลิตวิตามินชนิดนีข้ น้ึ มาได้เอง และเหตุที่เป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน เราจึงจำเป็นต้องรับประทาน เข้าไปเท่านั้น นอกจากเราจะรับประทานในรูปแบบของอาหารเสริมที่ บรรจุแคปซูลแล้ว เรายังสามารถรับประทานได้จาก ไขมันจากพืช เมล็ด ถั่ว ผักใบเขียว ธัญพืชต่างๆ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด ถั่วเหลือง หรือได้จากไขมันสัตว์ เช่น น้ำนมแม่ นมวัว น้ำมันตับปลา เนื้อสัตว์ ไข่ ตับ เป็นต้น เห็นไหมค่ะว่าวิตามิน อี มีประโยชน์มากมายแค่ไหน อย่ามัวแต่เอาวิตามิน อี ไปทาผิวอย่างเดียวนะคะ สุขภาพในระยะยาวยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ หากสุขภาพ ภายในของเราแข็งแรงแล้ว รับรองค่ะว่าสุขภาพภายนอก รวมถึงผิวพรรณ ก็จะเปล่งประกายชนิดที่เรียกว่าราศรีจับยังไงยังงั้นเลยค่ะ

Vitamin E can help…

วิตามิน อี ช่วยได้

- ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆ - ช่วยบำรุงผิวพรรณ เช่น ผิวขาดความชุ่มชื้น หรือรอยแผล เป็น - ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับสมอง หรือโรคทางระบบประสาท เช่น อัลไซม์เมอร์ และพาร์กินสัน - ช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด - ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกาย - ช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง - ช่วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการก่อนการมีประจำเดือน อาการปวดประจำเดือน TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12 071


Street Fashion

Text : Baitoey Photo : Thanakrit

อธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม) นักแสดง

พรรณชนิดา ศรีสำราญ (แพ) นักแสดง

สรวิชญ์ สุบุญ (ก้อง) นักแสดง ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (บอย) นักแสดง

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 072 October 2010 / VOL.11


สุธัญญา โยธ ิกุล (ใบเตย) นักแสดง

ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง (ณัฐ) นักแสดง

ภัณทิลา ฟูกลิ่น (แอร์) นักแสดง และพิธีกรรายการ สตอร์เบอร์รี่ชีสเค้ก

วรนันท์ จันทรัศมี (จุ้มจิ้ม) นักแสดง

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE October 2010 / VOL.10 073


Stylish Stars

Text : Baitoey Photo : Thanakrit

Fi m ฟิลม์ ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร หนูข้าวฟ่างเด็กในสังกัดเจ๊จูน ผู้มั่นใจในความงาม ส่งตรงมาจากเวทีประ กวดมิสทิฟฟานี่ 2007 ฟิล์ม - ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร แอ็คติงน่าหยิก แบบนี้ ทำเอากระแสแฝดนะยะพูดถึงไปทั่วบ้านทั่วเมือง แต่วันสบายสไตล์เก๋ๆ ก็น่า รักน่าหยิกไม่แพ้กัน

Tips เลือกให้เข้ากับบุคลิก รู้จัก Mix & match

สไตล์การแต่งตัว : เป็นคนแต่งตัวหลาย

สไตล์ ส่วนใหญ่จะเน้นแนวน่ารัก สีขาว ชมพู หรือไม่ก็พาสเทล ถ้าออกงานจะต้องให้หรูขึ้น ด้วยสีดำ สีขาว นาฬิกา Mosch

ino

เทคนิคต่อราคา : ต่อสุดชีวิตเลย เพราะเรารู้

สีน้ำตาล สีเทาเพราะตอนนี้อากาศเย็นแล้ว

อยู่แล้วว่าราคาประมาณเท่าไร ก็ต่อเท่าที่จะต่อ ได้ มัดมือชกเลย

สีโปรด : ขาว ชมพู ดำ เหลือง

เจ้าแม่คลั่ง Shop : ในระดับหนึ่ง เพราะซื้อ

Fashion intrend : เสื้อแขนยาวโทนอบอุ่น

Accessory ขาดไม่ได้ : แหวน สร้อย ต่าง หู อย่างน้อยจะไปไหนก็ไม่มีทางลืม เพราะ สำรองไว้ในรถด้วย

แหล่ง Shopping : สยาม เมเจอร์รัชโยธิน แล้วก็จะมีร้านประจำที่อื่นอยู่ด้วย

วิธี Shop อย่างฉลาด : ต้องกำหนดตัวเอง ก่อนว่า วันนี้จะซื้ออะไร แล้วก็ซื้อแต่อย่างนั้น TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 074 October 2010 / VOL.11

อย่างเดียว เพราะถ้าเราไม่ได้วางแผนมาเลย ก็อาจจะเสียเงินเยอะ ก่อนหน้านี้ก็เซิร์ฟเทรนด์ แฟชั่นจากอินเตอร์เน็ตก่อน

ทีหนึ่งเยอะ อย่างเราเจอเสื้อที่เราถูกใจไปแล้ว มาเจออีกตัวถูกใจอีกก็ซื้อ หรือบางทีซื้อมาแล้ว ไม่ชอบทีหลัง ก็จะให้คุณแม่ ให้น้องสาวไป

Brand โปรด : Chaps, JASPAL เหตุผลแรกที่ซื้อ : สำคัญที่ความพึงพอใจ ของเราเป็นหลัก ต่อมาก็เรื่องราคา


Star & Sport

Text : White tea Photo : Thanakrit

เจสัน ยัง กร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อ ที่พักหลังหันมาเอา ดีด้านการแสดงอย่างเต็มตัว ล่าสุดกับผลงาน ละครที่กำลังออนแอร์ เรื่อง ๗ ประจัญบาน และ กำลังจะมีละครอีกสอง 2 เรื่องคือ เทพธิดาปลาร้าไห 2 และ สืบสวนป่วนรัก กำลัง 3 อีกด้วย แม้ช่วงนี้ ต้องถ่ายละครทั้ง 7 วัน และต้องทำการบ้านเตรียม พร้อมกับการแสดงแล้ว หนุม่ เจสัน ยัง ก็ไม่ปล่อยปละ ละเลยที่จะดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึงฝึกสมาธิ ด้วยการหาเวลามาเล่นกีฬายิงปืนกับเพือ่ นๆ ก๊วนยิงปืน เป็นประจำ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 076 November 2010 / VOL.12


...การยิงปืนทีด่ อี ยูท่ เ่ี รายืนระยะได้มย๊ั สมมติ คุณยิงเยอะความล้ามันอาจจะมี โอเคห้านัด แรกอาจจะเป๊ะ ยิงไปสักระยะหนึ่งจะยิงได้เป๊ะ นานแค่ไหน เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ แล้วการยิงที่ดีขอ ให้ยิงเป็นกลุ่ม จะเข้าเอ็กซ์หรือไม่ก็แล้วแต่ ขอ ให้เป็นกลุ่มไว้ แสดงว่าสมาธิดี มือเราเที่ยง มัน อยู่ที่ปืนแล้ว ต้องปรับศูนย์ให้เข้ากับสายตาของ เจ้าของปืนนั้นๆ ถ้ายิงในลักษณะสะเปะสะปะ แล้วไม่เข้ากลุ่มต้องฝึกใหม่ ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ เลย การยิงปืนต้องซ้อมบ่อยๆ ต้องให้ชิน ปืนกับ เราต้องรู้จักกันเลย เราต้องรู้จักปืนของเราเป็น อย่างดี แล้วก็ฝึกซ้อมให้บ่อยให้เกิดความ ชำนาญ... เขาออกตัวว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามาซ้อม ยิงปืนเท่าไหร่ เพราะต้องถ่ายละครทางช่อง 3 ทั้ง 7 วันเลย แต่ก็จะมีการนัดเพื่อนๆ ก๊วนยิงปืน ในชมรมฯ นานๆ ครั้งซึ่งเป็นเดือนกว่าจะรวมตัว กันได้ ...อย่างวันนี้เราก็นัดกันมายิงเพื่อเป็นการ ฝึกซ้อม แล้วก็มีการรวมตัวซ้อมเพื่อไปแข่งทั่ว ประเทศนะครับ แล้วแต่ว่าที่ไหนจะจัดแข่ง ผมก็ อยากลงแข่งอยู่เหมือนกันครับ แต่ผมคิดว่าฝีมือ ในการยิงก็ยังธรรมดาครับ ต้องฝึกไปเรื่อยๆ นี่ แค่ขั้นอนุบาลเท่านั้น เมื่อกี้ที่เห็นยิงเข้าเป้า... ปืนดีครับ (หัวเราะ) แล้วก็โอ้โห กระบอกหนึ่งก็ หกหลักนะครับ เป็นของพี่ในชมรมก็ให้หยิบ ยืมมาในการถ่ายแมกกาซีนในครั้งนี้ ก็จับครั้ง แรกเหมือนกัน รู้สึกดีครับ... ...สำหรับกีฬายิงปืนถ้าพูดถึงในเรื่องของ การออกกำลังกาย มันอาจจะไม่ใช่เป็นกีฬาที่ ต้องใช้กำลังเยอะ แต่เราได้สมาธิที่สูง เพราะว่า สมาธิเราจะไม่ได้ออกทางร่างกายเยอะ ไม่ เหมือนฟุตบอลไม่เหมือนชกมวย หรือกีฬา ชนิดอื่นที่เราต้องกระจายสมาธิออกทางเท้า ทางมือ ทางมูฟเม้นท์ต่างๆ แต่นี่คือสายตา ลมหายใจ มันมีจังหวะหายใจยังไง กลั้น หายใจยังไง ช่วงไหน คือต้องเรียนรู้ ต้อง ฝึกฝน เพราะฉะนั้นมันเป็นพลังสมาธิที่เล็ก แหลมและคม... ...นอกจากนี้เรายังได้รู้จักผู้คน ...ผมชอบกีฬายิงปืนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ คนชอบยิงปืนมาก พีเ่ ขาก็เป็นนักกีฬายิงปืนด้วย มากมาย หลากหลายสายอาชีพ ข้าราชการ ฝึกยิงปืนครั้งแรกตอนอายุประมาณ 14 – 15 ปี ก็เลยมีการพูดคุยกัน พี่โอ๋เลยพามาที่สนาม ทหาร ตำรวจ ทำงานบริษัทเอกชน เจ้าของ ฝึกยิงลูกโม่ก่อน ตอนนั้นยิงที่สนามยิงปืนฟาร์ม อีกอย่างเราก็โตขึ้นมีความรับผิดชอบบรรลุ ธุรกิจส่วนตัว ทั่วไป มีหมดเลย เราก็ได้มารู้จัก จระเข้ เป็นชมรมทีม่ ชี อ่ื เสียงทางด้าน ไอ.พี.เอส.ซี. นิติภาวะเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะครอบ พี่ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ สังสรรค์ ทานข้าว (ปืนสั้นลูกซอง) ซึ่งมีผู้ที่มีความชำนาญ แล้วก็มี ครองอาวุธปืนได้ คือมีไว้เพื่อการกีฬา เลยสนใจ แลกเปลี่ยนความคิด อัพเดตชีวิตกัน แล้วพี่ๆ ทักษะดีมาเป็นผู้ฝึกสอนให้ เขาจะสอนทักษะ และฝึกซ้อมอย่างจริงๆ จังๆ แล้วก็มาเข้าชมรม เขาก็น่ารัก ให้ความเอ็นดู แล้วก็คอยเทคแคร์ ในการยิง ยิงลูกโม่ยิงยังไง วิธีทำสมาธิ ยิงให้ เป็นสมาชิกชมรมกีฬายิงปืนปทุมธานี ประมาณ เราเป็นอย่างดีครับ เหมือนเราได้เปิดทัศนะคติ เข้าเป้ามันมีหลักการอย่างไรบ้าง ก็เริ่มจาก สองปีแล้วครับ ... ของเรา ได้เปิดมุมมองของเรา เราก็จะได้ เบสิก เลยกลายเป็นคนชอบกีฬายิงปืนตั้งแต่ ...ผมรู้สึกว่ากีฬายิงปืน เราจะเท่ห์ใน ประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ... ตอนนั้น แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆ... สนามนะ จริงๆ มันเป็นดาบสองคมนะครับ ไม่ หลังจากไปศึกษาต่อทางด้านภาพยนตร์ ต้องพูดถึงกีฬา พูดถึงการครอบครองอาวุธปืน หากใครกำลังมองหากีฬาที่ท้าทาย และใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา เป็นดาบสองคม จุดประสงค์ของคนที่สนใจต้อง ฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ หลายปี ทำให้เขาห่างหายจากการยิงปืนไปพัก ถามตัวเองก่อนว่าสนใจกีฬายิงปืนเพื่ออะไร ถ้า รวมถึงได้ฝึกสมาธิ ลองเลือกการยิงปืน ใหญ่ และกลับมาเริ่มสนใจกีฬายิงปืนอย่าง เพื่อมองเป็นกีฬาเต็มที่เลย ต้องรู้ว่าปืนให้คุณ จริงๆ จังๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และให้โทษ ในเมื่อเราครอบครองแล้ว กฎหมาย อย่างหนุ่มเจสันซิครับ ถือเป็นอีกหนึ่ง ชนิดกีฬาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ ...พอดีผมไปเล่นหนัง 666 ตายไม่ได้ตาย สามารถให้เราครอบครองได้ในขอบเขตการ ซึ่งพี่โอ๋ เวิร์คพ้อยท์เป็นโปรดิวเซอร์ แล้วเขาเป็น ควบคุม อย่างไรเราต้องรู้ข้อกฎหมาย... TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

077


กิ นกับดารา

Text : Suki Photo : Thanakrit

นตรี กวี ชีวิต

แหล่ ง พบมิ ต ร ของโก

โก - โกสินทร์ ราชกรม น้องคร๊าบ วันนี้พี่อู๊ด เอ้ย สุกี้...พามา ร้านอาหารโปรดสไตล์หนุม่ โก – โกสินทร์ ราชกรม ที่คืนนี้โกยอมลัดคิวการชมละคร “แฝดนะยะ” ที่ตัวเองแสดงอยู่ พาสุกี้มาหา อะไรทานตามประสาคนรู้ใจ (เหรอ!!!) แถวๆ บ้านเขาเลย เพราะร้านนี้โกเป็นลูกค้าประจำ มากว่า 6 ปีแล้ว อยากจะรูน้ กั เชียวว่าร้าน 4x4 พงไพร ของพีห่ นิง – ธนัญญา โพธิ์กลางดอน มีเคล็ดลับอะไรที่มัดใจให้หนุ่ม คนนี้เดินเข้าออกร้านเป็นว่าเล่นประหนึ่งว่าเป็นบ้านของ ตัวเอง ก็เลยได้เหตุผลมา 3 ข้อ คือ 1.เดินทางสะดวก 2.ได้ปลดปล่อยเต็มที่ เพราะทุกคนในร้านรู้จักเป็นพี่เป็น น้องกันหมด และ 3. น่าจะสำคัญที่สุด เพราะเขามาเฝ้า ลูกสาว แม่เจ้า สุกี้เสียใจ เจอคนมีเจ้าของแถมมีเรือพ่วง อีก ก่อนที่สุกี้จะเสียสติไปมากกว่านี้ โกเลยต้องรีบพา ลูกสาวมาให้เจอก่อนเรื่องจะวุ่นวาย เป็นสุนัขขนปุยแสน เชื่อง เฮ้อ! เป็นอันโล่งอก หันกลับมาดูบรรยากาศรอบๆ ร้านบ้าง โต๊ะเต็มตั้งแต่ หัวค่ำ เพราะขาประจำต่างมาจับจองพื้นที่หมดแล้วทั้งที่เป็นคืน วันอังคาร พี่หนิงเจ้าของร้านบอกว่า “มีลูกค้าหลายกลุ่ม ถ้า เป็นครอบครัวก็จะมาทานข้าวเย็นกัน ค่ำๆ มีวงประจำที่ใช้ชื่อ เดียวกับร้านเล่นให้ฟังถึงตี 2 เลย” นอกจากความเด็ดของวงดนตรีที่เป็นจุดดึงดูดลูกค้า เรื่องอาหารก็เด็ดดวงไม่แพ้กัน ยกมาจานแรกเรียกน้ำย่อยกับ หมูทอดสมุนไพร ทานเล่นระหว่างคุยก็เพลินดี แถมโรยหน้า ด้วยตะไคร้หั่นซอยตำละเอียดลงทอดให้กรอบกรุบกรับ รสชาติ

หมูสันคอ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 078 November 2010 / VOL.12

เค็มๆ มันๆ จนทานเล่นไม่น่า จะพอแล้ว ตามมาติดๆ ไก่ทอด เกลือ ที่พิถีพิถันตั้งแต่เลือก ส่วนปีกกลางของไก่มาทอดให้ แห้ง คลุกเคล้าเบาๆ กับน้ำจิ้ม ก่อนเข้าปาก แบบนี้ก็บังคับมือ ให้หยุดไม่ได้เลย เคี้ยวกรุบ เพลินๆ จนได้กลิ่นหอมของ แกงป่าไก่ ลอยมาเตะจมูก ยกซดสัก 1 ซู้ด ลิ้มรสชาดที่ หนุ่มโกบอกว่า ถือเป็นเมนู ประจำตัว ชวนใครมาทาน ต้องไม่พลาดเมนูนี้ ฟุดฟิดจมูกเหมือนได้ กลิ่นพริกไทยลอยมา อ๋อ... ที่แท้ก็ส่วนผสมหนึ่งของ หอย นางรมกระทะร้อน สามารถ เลือกวัตถุดิบอื่นมาทานได้ตาม ชอบ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หรือ ปลาหมึก ถูกใจอย่างไหนก็สั่ง ได้เลย รับประกันไม่มีแป้งผสม ให้เสียอารมณ์ ก่อนปิดท้ายด้วย ปลา ช่อนสมุนไพร ทางร้านเอาใจ


เจ้าของร้านให้เกียรติร่วมโต๊ะ

ลูกค้าสุดฤทธิ์ด้วยการทำปลาเป็นชิ้นแล้วทอด ราดด้วยเครื่องสมุนไพร โอ๊ย...คุณขา พูดแล้ว จะหาว่าสุกี้เว่อร์ ก็สมุนไพรเขาเข้าเครื่องจน ขนลุกเลยค่า เรื่องของความแซ่บเนี่ยต้องยกให้ ทุกเมนูของร้านเขาเลย เพราะนอกจากเป็น กับข้าว แล้วยังเป็นกับแกล้มให้สาวกเพือ่ ชีวติ มา สังสรรค์กันด้วย เพลิดเพลินกับทุกเมนู เงยหน้ามาอีกที โกหายไป ไหนซะแล้ว มองซ้ายมอง ขวาหาไม่เจอ งั้นมองตรงๆ ก็เห็นอยู่ข้างเวทีละก้า ไป นั่งตีกลองแจมร่วมกับวง 4 x 4 พงไพร นอกจากเอาดีด้าน ละคร เรื่องดนตรีเขาก็พอไหวนะเนี่ย แต่ก็ยัง ถ่อมตัวว่ายังต้องฝึกอีกเยอะ เพราะนักดนตรี ร้านนี้แต่ละคน มากฝีมือกันทั้งนั้น เพราะ สามารถหยิบจับเครื่องดนตรีใกล้ตัวมาเข้า จังหวะได้อย่างรื่นหู บอกสรรพคุณของร้านมาเยอะขนาดนี้ ชักอยากมากันบ้างแล้วสิ แวะเข้ามาดูลาดเลา ที่ Fan Page ของร้านได้ใน Facebook เซิร์ชคำ ว่า 4×x 4 พงไพร แล้วแวะเข้าไปดูในอัลบั้มรูป ก็จะเห็นช่างไม้สุดหล่อ นั่งไสไม้สร้างร้านอยู่ ด้วย

ปลาช่อนสมุนไพร

ไก่ทอดเกลือ

หมูทอดสมุนไพร

เป็ น ไปตามธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ห นุ่ ม โกต้ อ ง เลื อ กเมนู ย กนิ้ ว ยื น ยั น ความอร่ อ ย ที่ แ ม้ จ ะ ลำบากใจสักเล็กน้อย แต่ก็ตัดสินใจเลือกหอย นางรมกระทะร้อนเป็นนางเอกของงานนี้ ส่วน นางเอกในละครเขาจะประสบคู่กับใครก็คอยลุ้น เป็นกำลังใจให้ด้วยทั้ง มนต์รักลูกทุ่ง และดวงตา สวรรค์ ไม่นานเกินรอ ได้ชมกันแน่

หอยนางรมกระทะร้อน แกงป่ าไก่ Suzette with Movenpick Ice-cream Crepe สถานที่ : ร้าน 4 x 4 พงไพร เลย ซ.พุทธบูชา 49 นิดเดียว เลี้ยวเข้าสวนธนพลาซ่า ตรงมาสุดซอยใช่เลย

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

079


Music, Movies & Books Text : Tee Photo : Thanakrit

เจิน – ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ สาวสวยมากความสามารถ นอกจากการเป็นพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ แล้ว เธอยังเป็นนักแสดงที่กำลังจะมีผลงานละครเรื่อง เพลิงทรนง และ ดอกส้ม สีทอง มาให้แฟนๆ ชมหายคิดถึงกัน แต่วันนี้เธอมาเล่าถึง หนังโปรด เพลงโปรด และหนังสือเล่มโปรดให้แฟนคลับ F3 ได้อัพเดทกันก่อนครับ ชอบดูหนังค่ะ ปกติถ้ามีเวลาก็ จะไปดูหนัง แต่จะดูในโรงภาพยนตร์ เป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ซื้อแผ่นมา ดูที่บ้าน ชอบหนังแนวโรแมนติก คอมเมดี้ ส่วนใหญ่จะดูหนังฝรั่ง มากกว่า เพราะด้วยองค์ประกอบ หลายๆ อย่าง ทั้งโปรดักชั่นก็ดี เนื้อเรื่องก็ดี ส่วนหนังไทยก็ดูบ้าง จะเลือกดูเป็นบางเรื่องไปค่ะ ถ้าจะดูก็ดูเรื่องของโปรดักชั่น ดูว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ แต่ไม่ค่อยได้ตามนักแสดงเท่าไหร่

บางระจัน ภาค 1

อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่ง เราไม่ได้มีความคาดหวังว่าหนัง เรื่องนี้จะต้องดีหรือมันจะต้องอะไร มากมาย แต่พอไปดูแล้วเขาทำ ออกมาได้ดี สมจริง จำได้เลยว่าดู จบแล้วรู้สึกแบบมันตัน มันจุกคอ ถึงแม้ตอนจบจะไม่จบแบบแฮปปี้ แอนดิ้ง แต่ความรู้สึกมันเต็มอิ่ม ประทับใจตรงที่มันลงตัวทุกอย่าง ทั้งการแสดง ทั้งเนื้อเรื่อง ทั้งสิ่งที่ เราได้จากมัน ความรู้สึกที่ได้จาก หนังที่พาเราไปเรื่อยๆ มันจบแล้ว มันเต็ม ก็เลยรู้สึกประทับใจ ทั้งหมดเลยค่ะ

America’s Sweethearts : คู่รักอลวน มายาอลเวง

เป็นหนังที่ แคทเทอรีน ซีต้า โจนส์ กับจูเลีย โรเบิร์ต เล่นเป็นพี่ น้องกัน คือปกติหนังไทยหรือ ละครไทยตัวพระนางก็จะเป็นตัว ดำเนินเรื่อง แต่เรื่องนี้ทุกคนคือนักแสดงนำ แล้วเนื้อเรื่องสนุกเข้มข้น แล้วก็น่ารักดี เรื่องนี้ตัวแคทเทอรีนเป็นดาราดังมาก แล้วเขาจะเป็น คนที่เฟคอ่ะ ถ้าเปรียบกับละครบ้านเราก็เหมือนในระบำดวงดาวเป็น หวานหวาน (หัวเราะ) เรื่องนี้ชอบ จูเลีย โรเบิร์ต ตรงที่เขาทำทุกอย่าง ด้วยความจริงใจ ดูแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆ แล้วเรื่องความดีความชั่ว ความจริงใจ ความมีคุณธรรมศีลธรรมทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมด อยู่ที่เราจะเลือกเป็นแบบไหน

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 080 November 2010 / VOL.12

ส่วนใหญ่จะฟังวิทยุตอนเวลาขับรถ แต่ก็ไม่ เลือกฟังนะคะ คือจะเป็นคนที่ถ้าขึ้นรถคนอื่น เปิดอะไรมาฟังได้หมด ส่วนใหญ่ฟังเพลงป็อบ มากกว่า ผสมผสานฮิปฮอปนิดนึง มีกลิน่ ของร็อค นิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะ

เพลง Live and Learn : บอย โกสิยพงษ์ ขับร้อง : กมลา สุโกศล

เพลงนี้ชอบความหมาย เคยดูรายการที่พี่ บอยมาให้สัมภาษณ์ว่า เขาคัดเลือกนักร้องยังไง ตอนแรกเราก็คดิ ว่าทำไมต้องเอาคุณกมลา มาร้อง แล้วเราก็นึกจินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าคนอื่นมาร้องมัน จะเป็นประมาณไหน ก็ได้ฟังความคิดเห็นของเขาว่า เนื้อเพลงนี้เป็นแนวสอน ชีวิต แล้วคนที่มาร้องก็ควรจะเป็นคนที่สามารถสอนคนอื่นได้ จะต้องมี ประสบการณ์มามากกว่า เป็นคนที่คนอื่นรับฟังได้ ก็เลยเหมาะกับคุณกมลา แล้วเขาก็สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ดี คือการร้องของเขาแต่ละคำพูดที่ เขาร้องออกมามันมีความหมาย มันไม่ได้แค่ร้องให้เพราะ ก็เลยชอบมากค่ะ


เพลง Billionaire : Travie McCoy feat. Bruno Mars

คือเพลงนี้พอขึ้นมาปุ๊บ I wannabe billionaire โอ้โฮ มันโดนใจ เชื่อว่าทุกคนก็คงมีความฝัน ถ้าฉันเป็นมหา เศรษฐีนะ ฉันก็คงจะแบบได้โน่นนี่นั่น ไปเที่ยวอะไรอย่าง นี้ มันเหมือนเป็นความฝัน แล้วก็ด้วยเพลงเขาก็เพราะดี มีฮิปฮอปนิดนึงแล้วก็มีท่อนฮุคร้องได้ ก็สนุกสนานดี

Trouble is a Friend : Lenka

เพลงนี้สะดุดตรงทำนองก่อนเลย มัน อธิบายไม่ถูก แนวๆ เหมือนแบบสมัยคาวบอย ชักปืนยิงกันอะไรอย่างนี้ แล้วเนื้อเพลงเขาก็ดี ด้วย น่ารักดี ก็คิดว่าเป็นเพลงที่หลายคนได้ ฟังแล้วคงชอบเหมือนกัน

เพชรพระอุมา : ผู้เขียน - พนม เทียน

ตอนแรกพี่สาว เขาไปยืมเพื่อนมา อ่านกัน แล้วคือหนู มีพี่เป็นผู้หญิง 4 คนพี่น้อง ยืมเพื่อน มา 4 เล่มแรก อ่าน วนกัน พออ่านแล้วมันวางไม่ลงแล้วมันสนุก จริงๆ หลังจากนั้นก็เลยหุ้นตังค์กัน ซื้อทั้งชุดเลย ทั้งเซ็ตเลย อ่านกันทั้งวันทั้งคืน ไม่กินข้าว อ่าน ไม่หลับไม่นอน ทำให้กลายเป็นว่า จากคนที่ไม่ อ่านหนังสือจากตัวหนังสือเล็กๆ เยอะๆ แล้วก็ มาอ่านหนังสือได้เป็นเล่ม เป็นสิบๆ เล่ม รวมทั้ง ภาค 1 ภาค 2 รวมกัน 48 เล่ม พูดได้วา่ เพชรพระอุมา เป็นเหมือนประตูสโู่ ลกการอ่านของเราเลยก็วา่ ได้ แล้วก็เป็นนิยายที่สนุกด้วย ต้องบอกว่าเจินได้ ความรู้ทั่วไปจากเล่มนี้ก็เยอะนะคะ

เริ่มแรกเจินก็เหมือนเด็กทั่วไป คือเกลียดหนังสือ อ่านไม่ได้ เลยนะ ตัวหนังสืออย่างเดียวไม่มีรูปภาพ แล้วพอเราอ่านหนังสือ ไม่ได้ เราจะเบือ่ ในการอ่านหนังสือเรียน ไม่คอ่ ยอ่านหนังสือเรียน พี่สาวก็เลยให้อ่านนิยาย เล่มแรกก็คือ เพชรพระอุมานี่แหละ หลังจากนั้นก็เริ่มชอบอ่านหนังสือเยอะและกว้างมากขึ้น พออ่าน นิยายแล้ว ก็เริ่มเปลี่ยนแนวมาอ่านวิชาการบ้าง ชีวประวัติบ้าง เป็นอะไรหลากหลายมาเรื่อยๆ

คำมั่นสัญญา : ผู้เขียน - ทมยันตี

เรื่องนี้เคยทำเป็นละครมาแล้ว เป็นเรื่องราวความรัก ระหว่างพระเอกชื่อสาริน ซึ่งเป็นลูกของนายทหารชั้นต่ำกว่า แล้วนางเอกชื่อชลันดา ก็จะเป็นลูกนายทหาร ซึ่งมีความ ผูกพันตั้งแต่เด็ก มีความรักความห่วงใยเข้าใจกัน จนโตขึ้นก็มี เรือ่ งระยะห่างของความไม่เท่าเทียม เขาก็คอ่ ยๆ เฟดตัวออกมา ไปอยูต่ ามชายแดน แต่กจ็ ะเขียนจดหมายส่งดอกไม้มาทุกเดือน ส่วนนางเอกก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้รักและมีลูกด้วยกัน คนหนึ่ง แล้วผู้ชายก็ไปมีภรรยาน้อย ชีวิตเขาน่าเศร้า ที่พ่อแม่ ผู้หญิงต้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมียน้อยก็มาอาละวาด ที่บ้าน ตัวเองก็ป่วยอีก มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน สุดท้ายคือพระเอกด้วยความที่เวลามันเหลือสั้นแล้ว ผู้หญิงใกล้จะตายแล้ว เขาก็ละทิ้งและก้าวข้ามเขตของเขาที่เขาวางตัวเองไว้ตลอด ซึ่งจริงๆ แล้วมัน ควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้น ชีวิตมันก็จะมีความสุขแล้ว พออ่านเรื่องนี้จบก็ร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร ร้องไห้จนแม่งง เป็นอะไร ไม่ใช่แค่นั้น แล้วหลังจากนั้นก็ซึมไปหลายวันเลย ยังอินอยู่กับในเรื่อง

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เครื่องรางยมทูต ตอนที่ 1 แนว : Fantasy นักแสดง : แดเนียล แรดคลิฟ, เอ็มม่า วัตสัน, รูเพิร์ท กรินท์, ทอม เฟลตัน ผู้กำกับ : เดวิด เยทส์ เข้าฉาย : 18 พฤศจิกายน 2553 เสียน้ำตาให้หมา ผู้เขียน : ชาติ ภิรมย์กุล สำนักพิมพ์ : มติชน

ชือ่ ก็บอกตรงตัวอยูแ่ ล้วว่าเกีย่ วกับน้องหมา แถม เป็นน้องหมาแสนรักของชาติ ภิรมย์กลุ ตัวเอกชูเรือ่ งมา ตัง้ แต่ คนเลีย้ งหมา, อยูก่ บั หมา และวันของหมา จนมา ถึงเล่มนี ้ แม้วา่ ปัก๊ – ปอน 2 สหายคูน่ จ้ี ะลาโลกไปแล้ว แต่แฟนๆ ก็ยงั เรียกร้องอยากอ่านเรือ่ งราวของทัง้ คูอ่ ยู ่ คุณชาติ ภิรมย์กลุ จึงต้องตัดใจปาดน้ำตา บรรเลง ปากกาเล่าถึง 2 สิงห์นอ้ี กี ครัง้ ดูสวิ า่ คุณจะเสียน้ำตา เหมือนชือ่ เรือ่ งหรือไม่???

ตอนจบของหนังสือทีเ่ รียกว่า ขายดีทส่ี ดุ ยังมาถึงเล่มเจ็ด บทสรุปของ เรือ่ งราวทัง้ หมดของพ่อมดแฮร์ร ่ี พอตเตอร์และพ้องเพือ่ น ก็ถงึ คราวของจอ เงินจะได้เห็นจินตนาการจากตัวหนังสือ ลงแผ่นฟิลม์ จบเรือ่ งราวทีค่ อนักอ่าน ให้ชอ่ื ว่าเป็นครึง่ หลังของนิยายเล่มยาวนี ้ ความสนุกสนาน ตืน่ เต้น บอกได้ เลยว่าครบรส!!!

NOLOGO Single

นอกจากจะหล่อขัน้ เทพแล้ว วิธคี ดิ ของเขาก็ขน้ั เทพเช่น กัน เมือ่ โดม ปกรณ์ ลัม และพ้องเพือ่ น NOLOGO หยิบคำสอน ท่าน ว. วชิรเมธี มาแต่งเป็นเพลงสอนใจวัยโจ๋ หลังจาก 2 เพลง แรก อินเซน (INSANE) และ คนทีเ่ ข้าใจ กระแสแรงจนฉุดไม่อยู ่ แล้วดูสวิ า่ เพลงนีจ้ ะแรงขนาดไหน TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

081


Travel

Text : blah blah blah Photo : Namfon

รับลมชมทะเลที่หัวหิน

น้ำฝน - พัชรินทร์ จัดกระบวนพล

นางเอกสาวสวยน้ำฝนชื่นชอบการเดินทาง ยิ่งการได้ไปเที่ยวทะเลเป็นอะไรที่เธอ โปรดปรานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะทะเลหัวหินซึ่งเธอบอกว่าถือเป็นจุดหมายสำหรับการพัก ผ่อนตากอากาศอันดับต้นๆ ว่างจากคิวถ่ายละครปุ๊บ เธอก็รีบนัดนัดแนะครอบครัวหรือ ไลอ้อน จทีแบตฯ ่สิงคโปร์ ที่นี่เป็นประจำ เพื่อนๆสวยๆ ไปพัหน้กาผ่เมอร์ อนชาร์ “จริงๆ ในชีวิตฝนไปเที่ยวหัวหินบ่อยมาก เกินสิบครั้งแล้วแหละ ไปทำงานบ้าง แล้วก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวเพราะว่าเป็นทะเลที่ใกล้ กรุงเทพฯ ที่สุด แล้วอยู่ใกล้บ้านเราด้วย เพราะบ้านฝนอยู่แถวๆ บางใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะไปพักผ่อน เล่นน้ำทะเล แล้วก็ทานข้าวทานอาหาร ไปเดิน ตลาดหัวหิน เหมือนโปรแกรมเดิมๆ แต่ฝนรู้สึกว่ามันน่าเที่ยวทุกครั้ง ที่เราไป” นอกจากเป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และความสะดวกของการเดิน ทางแล้ว เธอยอมรับว่าหลงมนต์เสน่ห์ของความคลาสสิคของเมืองหัวหิน ที่ผสมผสานความเป็นไทยในสมัยอดีตเข้ากับความโมเดิร์นสมัยใหม่ ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มากมาย ทั้งที่พัก รีสอร์ต โรงแรมชั้นนำ การเดินทางที่สะดวกและง่าย สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี “อย่างแรกคือมันยังคงบรรยากาศของความเก่า แล้วก็มีความ สะดวกสบายอยูใ่ นนัน้ ด้วย มีพร้อมทุกอย่างทัง้ ทะเล หรือตลาด หรือทีเ่ ทีย่ ว ที่สามารถไปเดินได้ ช็อปปิ้งกลางคืน ร้านอาหารอร่อยๆ ทุกอย่างมีหมด ฝนว่าหัวหินเป็นที่ๆ ยังมีกลิ่นอายของความโบราณ มาแล้วมีความสุข ไม่ค่อยสกปรกค่ะ รู้สึกว่ากลับไปกี่ครั้งๆ ก็ยังเหมือนเดิม” ส่วนทริปครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นทริปแห่งความทรงจำที่เจ้าตัวประทับใจ มั่กๆ เพราะเป็นการไปเที่ยวครั้งแรกในชีวิตของเธอที่ได้ออกไปเที่ยว กับเพื่อนๆ อย่างจริงจัง “ประทับใจเพราะว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ครั้งแรก แล้วก็สนุกมาก ขับรถไปกันเอง คือเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถมีคน ขับรถไปได้ พวกเราก็นั่งไปเป็นเพื่อนได้ แล้วก็เหมือนกับไปเปลี่ยน บรรยากาศ ปกติเราจะปาร์ตี้กันอยู่ที่บ้านเพื่อนอย่างเดียว อันนี้เราไป ปาร์ตี้ริมทะเลก็สนุกสนานมากค่ะ” นอกจากกิจกรรมเล่นน้ำทะเล เดินชายหาดแล้ว อีกสถานที่หนึ่ง ที่เธอชอบมาแวะเวียนทุกครั้งที่มาเที่ยวที่นี่ คือการเดินชมตลาดหัวหิน ซึ่งตอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของหัวหินไปแล้ว และเป็นสถานที่ยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเธอบอกว่าที่นี่ถือเป็นสีสัน TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 082 November 2010 / VOL.12

เย็นชื่นฉ่ำ ชิลล์ๆ ที่ชะอำค่ะ

ยามค่ำในสิงคโปร์


ยามราตรีของหัวหิน เพราะเป็นแหล่งรวมแผงอาหารนานาชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารทะเล ขนมไทย โรตีแขก นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจำหน่ายอีกหลากหลายอีกด้วย “สถานที่ๆ ต้องมาทุกครั้งเวลามาที่หัวหินก็คือ ตลาดหัวหินค่ะ ไปเดินบ่อยมาก ไปทุกครั้งก็ ยังเดินทุกครั้ง มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหัวหิน มีทั้งแบบเสื้อที่ออกแนวให้รู้ว่านี่มาหัวหินนะ ถ้าซื้อจากที่นี่ หรือพวกร้านอาหารเล็กๆ ที่มีขายอยู่ตามข้างทางในตลาดหัวหินก็น่านั่ง อาหารก็ โอเค อร่อย” ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทะเล และอยากเห็นทะเลไทยสวยงามเหมือนที่เป็นอย่างทุกวันนี้ เธอฝากทิ้งท้ายสำหรับทุกคนที่มาเที่ยวทะเลหรือที่อื่นๆ ว่าอยากให้ไปเที่ยวกัน แล้วก็ช่วยกันดูแล รักษาธรรมชาติ ไม่ทิ้งขยะตรงที่ๆ มันไม่ใช่ถังขยะ เพราะเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้ว เช่นทะเล หลายๆ แห่ง “คือตอนนี้ขยะเยอะมากจนไม่สามารถจะไป เที่ยวได้ มันกลายเป็นแบบไม่น่าเที่ยว ก็อยากให้ช่วยกัน อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ แล้วก็อย่าทิ้งขยะในที่ๆ ไม่ใช่ที่ทิ้ง นะคะ” คุยเรื่องออนทัวร์กับทริปสุดประทับใจกันไปแล้ว เราก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงธุรกิจส่วนตัวของเธอเห็นว่าตอนนี้ นอกจากงานแสดงแล้ว เธอยังเป็นแม่ค้าขายขนมคุ๊กกี้ แบรนด์ “บิ๊กนัท บาย น้ำฝน พัชรินทร์” ที่กำลังออนทัวร์ ติดลมบนอยู่ในขณะนี้ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี “จุดเริ่มต้นจากคุณแม่ ไปเรียนทำคุ๊กกี้ระหว่างที่ฝน ไปถ่ายละคร แล้วพอตอนมารับกลับเขาก็จะได้ขนมโน่นนี่ ที่คุณแม่เรียนทำมาให้ที่กองได้ชิมกัน ปรากฎว่าที่กองบอก ว่าอร่อยมาก แม่ต้องทำขายนะ คือทุกคนพูดอย่างนี้หมด ก็เลยลองคิดดูว่ามันน่าสนใจ ลองทำเป็นธุรกิจเล็กๆ ดู แต่ฝนไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวในส่วนลงมือทำ เป็นแค่ลูกมือ ส่วนใหญ่ฝนจะเป็นคนชิมว่าโอเคสูตรนี้อร่อย อันนี้อร่อย แล้ว แล้วก็เป็นคนคอยดูเรื่องการตลาดเรื่องการขาย “ฟีดแบ็คดีมากค่ะ ยิ่งตอนนี้ใกล้ปีใหม่ก็จะมีออเดอร์ เยอะเหมือนกัน คือเราเน้นทำของให้อร่อย เวลาคนชิมเขา จะได้อยากซื้อต่อ เราทำเหมือนให้คนที่บ้านเรากินเอง เพราะฉะนั้นเราก็ไม่หวงอะไรที่มันแพงๆ เราใส่หมดค่ะ เพื่อให้มันอร่อย ก็มีหลายอย่าง มีถั่ว มีมะม่วงหิมพานต์ เม็ดอัลมอนด์ มีสามรส รสวนิลา กาแฟ และก็ช็อคโกแล็ต” แม้ตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง เพราะ ยังหาทำเลดีๆ ไม่ได้ และยังไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตรงนี้ได้เต็มที่ แต่ สำหรับแฟนละครหรือใครที่สนใจอยากลองชิมและอุดหนุนขนม คุ๊กกี้ของเธอสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดดาราช่อง 3 นอกจากนี้ เธอยังออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ที่มีคนเชิญ หรือโทรสั่งได้ที่ เบอร์ 084-639-7745, 081-297-7766 ลองสั่งมาทาน นะครับ แล้วคุณจะติดใจ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12 083


Horoscopes Text : ห้องโหรพลอยพยอม

ประจำฉบับเดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

tars of the Month แอน ทองประสม เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน

บ้านเจ็บป่วย หรือเสียเงินก้อนโต

ป็นผู้หญิงที่มีโลกของตัวเอง มีความเป็นส่วนตัวสูง มาก เป็นดาราเจ้าบทบาทขวัญใจประชาชนและ เป็นดาวค้างฟ้า แต่ในชีวิตจริงแอบเชิดไม่ชอบ ให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว และเธอก็ไม่ชอบยุ่งเรื่อง ของใคร ระมัดระวังตัวมาก ข่าวคราวด้านเสียหาย แทบไม่มี เธอมีคาเเร็คเตอร์ของแมลงป่องแห่งเดือน พฤศจิกายน คือ เงียบ เรียบไม่ชอบสุงสิงกับใคร เก็บความลับเก่ง ไม่เคยมีขา่ วความเสียหายของใคร ออกจากปากแอน ทองประสม และในช่วงเดือน พฤศจิกายนนีเ้ ธอกำลังมีความสุขมาก คนรักเอาอก เอาใจดีมาก มีกำลังใจกำลังกายในการทำงาน เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่กม็ เี รือ่ งต้องระวังเพราะมี เกณฑ์เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล หรือญาติผู้ใหญ่ใน

ราศีเมษ (๑๖ เม.ษ. – ๑๕ พ.ค.)

ช่วงนี้คลื่นซ้ำกรรมซัดวิบัติเยื่อน แต่ความที่ เป็นคนดีก็เลยมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเยอะแยะ ไปหมดน่าปลื้มใจแทน กลุ่มที่ทำงานออฟฟิศโดย เฉพาะพนักงานบัญชี การเงิน วิศวกร สถาปนิก งานมีปัญหามาก แต่ได้รับความร่วมมือในการ แก้ไขเป็นอย่างดี กลุ่มค้าขายอยู่ในเกณฑ์ขายดี แต่เหนื่อยมาก ความรักของคนราศีนี้อยู่ในเกณฑ์ ดียังหวือหวาร้อนแรง สุขภาพช่วงต้นเดือนระวัง ป่วยไข้บางรายถึงกับหามเข้าโรงพยาบาล ประมาณนั้น เดือนนี้ต้องระวังการเสียเงินก้อน ใหญ่จากการป่วยไข้

พศุตม์ บานแย้ม เกิดวันที่ ๓ พฤศจิกายน

นุ่มเดือนพฤศจิกายน เป็นนักรักตัวฉกาจ เป็น หนุ่มสไตล์สาวชอบเพราะพูดน้อยต่อยหนัก ความลับไม่มีเปิดเผย แถมคาแร็คเตอร์ดุ ไม่มีใคร กล้าถาม เป็นหนุ่มลุยๆ แมนๆ มองสาวทีละลายไป เลย ในช่วงเดือนนี้เนื้อหอมมาก อย่าว่าแต่แฟน คลับที่หลงรัก เพื่อนร่วมงานยังแอบเหล่ มีสาวๆ โฉบมาทักทายเยอะมากแฟนตัวจริงต้องทำใจ มี เกณฑ์เจ็บป่วย ผิดคิว หามเข้าโรงพยาบาล ญาติ ผู้ใหญ่ป่วยไข้ ระวังอุบัติเหตุจากการขับรถ ต้อง รักษากติกา “เมาไม่ขับ” เพราะเดี๋ยวมีงานเพิ่มใน การต้องไปรายงานตัวต่อศาล การเงินมีรายจ่ายสูง มาก หาได้เท่าไหร่จ่ายหมด แต่งานยังเข้ามามาก ไม่น่าห่วง แต่มีเกณฑ์เสียชื่อเสียง ต้องระวัง

ราศีพฤษภ (๑๖ พ.ค. – ๑๕ มิ.ย.)

ช่วงนี้กามราคะจัดเป็นพิเศษที่เคยนิ่งไม่เคย สนใจเพศตรงข้ามระยะนี้เริ่มหมกหมุ่นครุ่นคิด หนุ่มสาวที่ไม่เคยมีแฟนก็อยากจะมีแฟน ชาวราศี พฤษภในเดือนนี้ มีโอกาสเดินทางไกลต่าง ประเทศอันเนื่องมาจากการงานเช่นไปดูงานหรือ เป็นตัวแทนไปประชุม เซ็นสัญญาหรือลางานไป พักผ่อน เป็นต้น การเงินการทองคู่ครองดูแลดี สุขภาพย่ำแย่แต่ผู้ใหญ่ให้ลาภ

ราศีเมถุน (๑๖ มิ.ย. – ๑๕ ก.ค.) ช่วงเดือนนี้อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะแฟนไม่รักไม่เอาใจเหมือนเคยหรือจับได้ ว่าแฟนแอบไปมีกิ๊ก เก็บกดมาจากบ้านพาลมาทะเลาะกับผู้คนที่ทำงาน ระวังจะบานตะไทนะจ๊ะ คือ ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด รู้จักเก็บรักษาอารมณ์ไว้บ้าง การเงินหมดเปลืองไปกับสังคม การงาน ผู้บังคับบัญชายังเมตตาดี มีก็แต่ปัญหาส่วนตัว สุขภาพย่ำแย่ไม่แพ้ราศีไหนปวดเนื้อปวดตัวเป็นพิเศษ

TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 084 November 2010 / VOL.12


ราศีกรกฏ

(๑๖ ก.ค. – ๑๕ ส.ค.) จะพบรักในงาน ปาร์ตี้ หรือในการ ออกงานสังคม ความรัก ช่วงนี้ดีมากอบอุ่น โรแมนติก ชาวราศีกรกฎเป็นราศีแห่งความโรแมนติก อ่อนไหว ช่วงนีม้ อี าการโรแมนติกเป็นสองเท่า มอง ทุกอย่างเป็นสีชมพู เป็นช่วงอินเลิฟ ชื่อเสียง ดีมาก การงานได้รบั คำชมอย่างท่วมท้น ทุกอย่างดี ไปหมด สุขจนแทบจะสำลัก

ราศีตุลย์

(๑๖ ต.ค. – ๑๕ พ.ย.) ยังลั้นลาพา เพลินมองโลกสดใส คล้ายสีรุ้ง ขนาดน้ำท่วมบ้านยังอารมณ์ดีเลย เงิน ทองก็ไม่ติดขัดเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องไปค้นตาม ซอกตู้ ชาวราศีตุลย์ที่น้ำท่วมบ้านเจ้าหน้าที่ บรรเทาสาธารณภัยก็เข้าถึง ข้าวปลาอาหารก็ไม่ อดอยาก เป็นกลุ่มทำใจได้ไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่ ส่วนชาวตุลย์ส่วนอื่นเป็นช่วงมีความสุขมาก สมใจอยากในทุกสิ่ง...เงิน ทอง ความรัก

ราศีกันย์

(๑๖ ก.ย. – ๑๕ ต.ค.) ชาวราศีกันย์ หลายท่านกำลังย่ำแย่ กล้ำกลืนฝืนทน อัน เนื่องจากอิทธิพลของ ดาวพระเสาร์ที่เข้าทับ ลัคน์ ตั้งแต่ปลายปีที่ แล้วจนบัดนี้ยังไม่เลิกรา หลายท่านแก้ไข สถานการณ์การเงินได้ แต่ตัวเองกลับมีความกลุ้ม แฝงในใจ บางรายยังมีความเครียดลึกๆ ข้างใน บางรายยังเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น คิดแบบบวกๆ คือยังดียังมีเงินจ่าย ถึงจะเป็นการ จ่ายเพือ่ รักษาพยาบาล เพือ่ นฝูงระยะนีเ้ ข้าใจกันดี พึ่งพาอาศัยได้ เพื่อนร่วมงานก็ดีพึ่งพาได้ สรุปทุก อย่างรอบตัวดีหมดยกเว้นตัวเอง คือต้นเหตุของ ความทุกข์ทุกอย่าง แบบนี้ต้องหมั่นทำบุญ ตักบาตร นั่งสมาธิ แล้วจะคลายทุกข์ได้

ราศีพิจิก

(๑๖ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค.) เป็นช่วงมีพลังสูงสุดในรอบปีนี้ มีกำลังใจ ดีมาก มีกำลังกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ แม้ในช่วง ที่อากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ฝนตกลมพัด คลื่นซัด น้ำท่วม ไม่ได้มีผลใดๆ กับชาวราศีพิจิก เลย มีพลังแฝงมากมายในการแก้ไขปัญหาชาว ราศีพิจิกอยู่ในช่วงดวงดี ถ้ามีปัญหา ทุกอย่างจะ ถูกแก้ไขได้หมด แฟนก็ดี งานก็ดี โชคก็มี... แต่มี ค่าใช้จ่ายสูงมากในเดือนนี้ ปลายเดือนระวัง อุบัติเหตุ

(๑๖ ม.ค. – ๑๕ ก.พ.) ระยะนี้การเงินไม่ ดีแต่เครดิตดี ไม่มีเงินสด แต่มีเครดิต แถมสถาบัน การเงินให้วงเงินแบบ ชนิดไม่อั้นด้วย เป็น ระยะที่การใช้จ่ายเงินสดมีสูงมาก ไม่เคยโอดี แบงค์ ยังต้องทำเลยเพื่อรักษาชื่อเสียง หน้าที่การ งานมั่นคงรับรองไม่ถูกย้ายหรือโดนเลื่อยขาเก้าอี้ แน่นอน เป็นระยะปลอดภัยด้านการงาน ความรัก ก็มั่นคง ยกเว้นในครอบครัว ระวังคนเฒ่า คนแก่ ในบ้านจะเจ็บไข้ได้ปว่ ยหามเข้าโรงพยาบาล โชคลาภที่ได้ระยะนี้เป็นทุกขลาภ

ราศีกุมภ์

ราศีสิงห์

(๑๖ ส.ค. – ๑๕ ก.ย.) หลายคนกำลัง พบมรสุมทางการเงิน อย่างหนัก ทั้งกลุ่มคน ทำงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ กลุ่มค้าขาย คาดการณ์ผิดพลาดไปหมดคิดว่าจะได้กำไรเกิด ขาดทุน โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกร ผู้รับเหมา ไปรับ งานก็คำนวณแบบผิด ขาดทุนยกใหญ่ งานช้า งานเสียหายพานจะถูกปรับถูกฟ้อง ชาวออฟฟิศ บางรายถูกบีบออกจากงานไปได้งานใหญ่โก่งค่าตัว ซะสูง แต่ทำงานให้เขาไม่ได้ ระยะนี้แทบจะเอา เท้ามาก่ายหน้า ไปพึ่งหมอดูก็พูดจาไม่รู้เรื่องพาล จะถูกหมอดูดุอีก ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้คุณ เรียกว่าช่วง “ดวงตก” ทำบุญเยอะๆ ค่ะไม่นานก็ผา่ น สุขภาพดี ไม่น่าห่วง

ราศีมังกร

ราศีธนู

(๑๖ ธ.ค. – ๑๕ ม.ค.) ราหูยังทับลัคน์ การเจ็บไข้ได้ป่วยยังมี เกณฑ์ บางรายถึงกับ หกล้มหกลุกกระดูก แตก การเงินยังผูกติด กับงานคือถ้างานดี เงินก็ดี รายที่เป็น ลูกจ้างประจำหรือทำงานออฟฟิศ การเงินไม่มี ปัญหา (เป็นปัญหาของนาย) กลุ่มนักธุรกิจค้าขาย ระยะนี้เหนื่อยแต่ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำ ชาวราศี ธนูระยะนี้ออกงานสังคมบ่อยบางรายแฟนชอบ หายตัว ไม่ต้องไปสนใจไปไหนไม่รอดหรอก สุดท้ายก็มาตายรัง เชิดๆ ไว้เถอะ

(๑๖ ก.พ. – ๑๕ มี.ค.) ระยะนี้ดวงดี ทำอะไรดูดีมีกระแส ตอบรับด้านบวกตลอด จะมีโชคลาภด้าน อบายมุข เช่นมีคน เลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์ ถูกหวยรวยล็อตเตอร์รี่ เป็นต้น ดาวการเงินเด่นมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา ชาวราศีนี้ส่วนใหญ่ระยะนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน คู่ครองก็ไม่มีปัญหา ที่ยังไม่มีแฟนจะพบรักกับ เพื่อนร่วมงาน คติที่ว่า “รักแท้แพ้ใกล้ชิด” ยังใช้ได้ดีสำหรับชาวราศีกุมภ์

ราศีมีน

(๑๖ มี.ค. – ๑๕ เม.ษ.) โชคลาภที่ได้มา ล้วนเป็นทุกขลาภทั้ง สิ้น ได้อย่างเสียอย่าง อยู่เสมอ หรือโชคลาภ ที่ได้มาแต่ละครั้งถูกหารสองเสมอ เป็นระยะที่ห่าง ไกลคู่ครองหรือมีปัญหากับแฟนอย่างหนัก การ งานยังมีปัญหา กลุ่มทำงานออฟฟิศระยะนี้งาน หนัก กลุ่มนักธุรกิจการค้าช่วงธุรกิจกำลังผันผวน เก็งไม่ค่อยจะถูก เอาแน่ไม่ได้แต่ไม่ถึงกับขาดทุน ช่วงนี้ระวังเครดิตชื่อเสียงมีเสียหาย

สนใจปรึกษาดวงกับห้องโหรพลอยพยอม ติดต่อ dt.wk555@gmail.com O8O-O8O-4556, O8O-586-9666 TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12

085


New Products

กสิกรไทยจับมือกูเกิล สร้างตัวตนเอสเอ็มอีผ่านออนไลน์

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ สรองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย และ นางสาวพรทิพย์ กองชุน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย กูเกิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมประชาสัมพันธ์ K SME BIZ on Web เปิดธุรกิจเอสเอ็มอีบนโลกออนไลน์ เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีไทยมีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ฟรีแก่ลูกค้าธนาคาร เพื่อเพิ่ม โอกาสขยายธุรกิจด้วยออนไลน์ พร้อมเครื่องมือจาก Google มากมาย และให้สทิ ธิลกู ค้าธนาคารประชาสัมพันธ์ผา่ น AdWords ฟรีมลู ค่า 2,000 บาท สมัครได้ที่ http://getweb.ksmecare.com

ฮอทต้า ...HOT กว่าเดิม

“ฮอทต้า” ผู้รู้จริงเรื่องขิง พร้อมตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพและ รสชาติให้ผู้ดื่มไปอีกขั้นสร้างสรรค์ที่สุดแห่งนวัตกรรมกับเครื่องดื่มน้ำขิง 2 สูตรใหม่ “ฮอทต้าพลัส ขิงผสมใยอาหาร 4,000 มิลลิกรัม” และ “ฮอทต้า ขิงต้นตำรับผสมน้ำผึ้ง” ทางเลือกที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักการ ดูแลสุขภาพและมองหาเครื่องดื่มสมุนไพรระหว่างวัน เพื่อสุขภาพดีที่ดูดี มากกว่า...ฮอทต้า ให้ประโยชน์มากกว่าน้ำขิง ใส่ใจดูแลสุขภาพคุณ

ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ จับมือ เอไอเอส

ซัมซุงฉลองความสำเร็จยอดจอง “ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ” กว่า 3,000 เครื่อง ขยายฐานสาวกแท็บเล็ตด้วยการจับมือกับ เอไอเอส พร้อมสิทธิพิเศษรับโปรแกรมแผนที่นำทางตลอดชีพจาก Route 66 ทั้งเพิ่มระบบนำทางด้วยเสียงฟรี 1 ปี (จากปกติ 1 เดือน) พร้อมของ รางวัลมูลค่า 2,000 บาท

BSC ห่วงใยวัยซน

BSC Kiddo ห่วงใยความปลอดภัยของลูกน้อยวัยซนสร้างสรรค์ชุด เสื้อผ้าเพื่อความปลอดภัย BSC Kiddo Safety Clothes นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาการหนูน้อยวัยซนเสื้อกางเกงที่เพิ่มความหนาเป็นพิเศษด้วยใย สังเคราะห์รองรับแรงกระแทกบริเวณหัวเข่า ข้อศอก ของเด็กวัยหัดคลาน หัดเดิน วัยซน 6 เดือน – 2 ขวบ ที่ชอบค้นหาและทำสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่ง ต่าง ๆ รอบตัว ชอบซุกซน คลานและปีนป่าย BSC Kiddo Safety Clothes ราคาเพียง 475 บาท สนใจแวะช้อปได้ที่เคาน์เตอร์ BSC Kiddo ณ The Mall และ Robinson ทั่วประเทศ

กินเล่นๆ ได้ประโยชน์จริงๆ

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่ว สำเร็จรูป ตรา นัทวอล์คเกอร์ (Nut Walker) แนะนำ 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ถั่วผสม เดอลุกซ์ (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, อัลมอนด์, บราซิลนัท, เฮเซลนัท, พีแคน) และ แมคคาดา เมียอบเกลือ จากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีและส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% อุดมไป ด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผ่านกรรมการวิธีการอบที่ได้มาตรฐาน มีทั้งแบบซองและกระป๋อง หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE November 2010 / VOL.12 087


My Car

Text : F Team Photo : Thanakrit

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

เป็นสาวสวยที่มากความสามารถรอบด้าน ทั้งการเป็นนักแสดง การถ่ายแบบเดินแบบ งานพิธีกร อีเว้นท์ ฯลฯ และยังเป็นนักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามอง แต่อีกด้านเธอยังสนใจเรื่องของ มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจ จนเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ถึง 5 คันด้วยกัน และยังก่อตั้งทีมแข่งมอเตอร์ไซค์ ของตัวเองอีกด้วย วันนี้เราจึงพามารู้จักชีวิตอีกด้านหนึ่งของเธอ กับ เพื่อนคู่หู Suzuki Hayabusa ตอนนี้พูดถึงฝีมือในการขี่เป็นไงบ้าง เริ่มสนใจการขับขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เมื่อไหร่

จริงๆ บุ๋มเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ ไหนแต่ไร ตอนแรกคิดว่าเราเป็นผูห้ ญิง จะไหวเหรอ อย่างที่สองคือพ่อแม่ไม่ชอบ และทุกคนก็จะห้าม คือบุ๋มเป็นลูกคนเดียว แม่บุ๋มฝันอยากให้บุ๋มเป็น นางสาวไทย พ่อบุ๋มอยากให้บุ๋มเป็นอาจารย์เป็นด็ อกเตอร์ บุ๋มก็ทำให้เขาแล้ว เรียนใกล้จบด็อกเตอร์ แล้ว แล้วของตัวเองล่ะ มานั่งนึกแล้วจะให้ฉันขี่ มอเตอร์ไซค์ตอนเป็นป้าเหรอ (หัวเราะ) ฉันรู้ว่าฉัน ขี่ยังไง ไม่ได้ระห่ำขนาดที่จะได้รับอุบัติเหตุจน กระทั่งทำงานไม่ได้ ไม่ประมาทขนาดนั้น คือรถก็ เป็น เครื่องบินบุ๋มก็เรียน เรือบุ๋มก็ขับเป็น เหลือแต่ มอเตอร์ไซค์ มันเป็นอีโก้ไง แล้วมันเป็นสิ่งที่เรา ชอบอยู่แล้ว

ทำไมถึงเลือก SuZuki Hayabusa คันนี ้

Suzuki Hayabusa คือรถที่ขี่แล้วติดใจ บุ๋ม ว่ามันสั่งได้ดั่งใจนะ มันคือคู่หูที่สามารถสร้าง อิสระให้กับบุ๋มได้ สามารถทำความฝันของบุ๋มให้ เป็นจริงได้ เป็นสามีในฝันค่ะ (หัวเราะ) จริงอยู่มัน อาจจะมีน้ำหนักเยอะ แต่ถ้าเกิดมันเริ่มทะยาน แล้ว มันคืออิสระจริงๆ มันคือเหยี่ยวจริงๆ สมชื่อ ของมันเลย แล้วก็มีโหมดไฟฟ้าหลายต่อหลาย อย่างที่เราสามารถสั่งได้ว่าฉันอยากจะให้มันนุ่ม นวล อยากจะให้มันกระชาก ทำให้บุ๋มรู้สึกโอเค มันเป็นสิ่งที่เราต้องการ

ตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์กี่คัน

ตอนนีม้ ี 5 คัน จะเป็นคันนี ้ Suzuki Hayabusa สีดำเลขทะเบียน 1 ที่เลขทะเบียนนี้ เพราะว่าเป็น คันแรกที่ได้ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เขาก็ เลยให้เลข 1 เป็นเกียรติ เป็นรถ ปี 2009 ค่ะ อีก 4 คันจะเป็นคาวาซากิหมดเลย TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 088 November 2010 / VOL.12

เท่าที่ดูก็ไม่แพ้ผู้ชายคนไหนนะ (หัวเราะ) เลือดขึ้นหน้าเหมือนกันนะเวลาที่ใครมาบรึ้นๆ ใส่หน้า ไม่ได้เลย

ที่เพิ่งไปเขาใหญ่ ออกจากองครักษ์ไปทาง ปราจีนฯ ข้ามเขาใหญ่ไปลงปากช่อง ข้ามอีกฝั่ง กลับกรุงเทพฯ เลย สนุกมากค่ะ

อัพเดตผลงาน

ตอนนีม้ ลี ะคร 365 วันแห่งรัก ทีก่ ำลังออนแอร์ เรื่อง ๗ ประจัญบาน แล้วอีกเรื่องที่กำลังจะเปิด กล้อง เรือ่ ง หนูแดง แล้วก็มงี านพิธกี รหลายรายการ งานพรีเซ็นเตอร์ แล้วก็แบรนด์เมเนเจอร์ของเครื่อง สำอางทีท่ ำอยู ่ BSC Panadda แล้วก็เสือ้ ผ้า ปนัดดา ตอนนี้ตั้งทีมแข่งเองด้วย บูตกิ ก็ค่อนข้างจะลงธุรกิจเต็มตัว นอกจากนี้ก็ ค่ะ ชื่อทีม ปนัดดา เรสซิ่งทีม เข้าไปดูใน เว็บไซต์ www.panaddaracing.com ได้ แต่บุ๋มไม่ ทำงานเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เคยลงแข่งเอง เพราะบุ๋มรู้ว่าบุ๋มระห่ำ อีกอย่างพอ พาณิชย์ ของท่าน อลงค์กรณ์ พลบุตร แล้วก็สอน มีเจ้าตัวเล็กแล้วมันมีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ก็เลย หนังสืออยู่ที่ ม. รังสิต สอนปริญญาโทค่ะ ให้น้องๆ ทำความฝันแทนเราได้มั๊ย ซึ่งก็เป็นก๊วนๆ ในกลุ่มนี่แหละ โดยที่บุ๋มมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ยุ่ง กับยาเสพติด ห้ามเอามอเตอร์ไซค์ฉันไปแว้นซ์ อวดสาว ต้องเรียนหนังสือ และที่สำคัญต้องเอา มอเตอร์ไซค์ฉันเข้าเส้นชัยให้ได้ ก็แข่งมาหลาย สนามอยู่นะ ได้มา 13 ถ้วยกันแล้ว

เป็นคนขี่เร็วมั๊ย

ถามว่าเร็วมั๊ย เร็ว บุ๋มเป็นสิงห์ทางตรง คัน นี้บุ๋มเคยทำสูงสุด 340 กม./ชม. บุ๋มเป็นคนบ้า ระห่ำเป็นคนชอบความเร็ว

ช่วงนี้เห็นดาราหลายคนซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่กัน เคยร่วมทริปร่วมก๊วนมอเตอร์ไซค์กันบ้างหรือ เปล่า ดาราไม่คบเลยค่ะ (หัวเราะ) เพราะกลัวเป็น ข่าว ขนาดตอนนั้นไปเชียงคานกันในก๊วนที่เป็น หนึ่งในนักแข่ง ทั้งหมดเราไปกันสามคนสามคัน แต่บังเอิญมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันพัง ก็เลยส่งจาก นาแห้วมากรุงเทพฯ เหลือสองคันเข้าเชียงคาน หาว่าดิฉันไปกับคุณโฬม (พัชฏะ) เขาไม่เกี่ยวเลย ก็เลยเป็นไปได้เวลาออกทริปจะไม่มีดารา

งานรัดตัวขนาดนี ้ หาเวลาขีม่ อเตอร์ไซค์ตอนไหน คือตัง้ ใจไปลงสนามค่ะ หรือไม่กอ็ อกทริปเลย ถ้ามีเวลาขีม่ อเตอร์ไซค์กจ็ ะไปทันทีเลย อย่างล่าสุด


ส่ วนตั๊ว ส่วนตัว

Text : ผลีผลาม Photo : Thanakrit

intage

เสน่ ห ว ์ น ิ เทจที ม ่ าวิ น หลงใหล วิน – มาวิน ทวีผล

าไม่ได้บุกมาถึงประตูห้องนอนก็คงไม่รู้หรอกค่ะว่า พ่อหนุ่ม วิน – มาวิน ทวีผล ที่นอกจากเอาดีด้านนายแบบ แล้วยัง ขยั น โชว์ แ อ็ ค ติ้ ง ในละครอยู่ เ ป็ น ระยะ ล่ า สุ ด ก็ ม าในมาดเท่ เป็นองครักษ์พิทักษ์เจ้าชายใน ธาราหิมาลัย นามว่า “ราจีฟ” หุ่ น เท่ ๆ แบบนี้ อ ยู่ ใ นเครื่ อ งแบบ ทำเอาสาวๆ เคลิ บ เคลิ้ ม อยู่ ไม่น้อย ใครจะไปเชื่อละว่า ตัวจริงก็เป็นนักสะสมตัวยงด้วย

ยิ่งได้เห็นกับตาว่าของรักของหวง สุดคลาสสิคที่เขาหลงใหล จนถึงขั้นเนรมิต ห้องนอนเป็นอาณาจักรขนาดย่อมเพื่อเก็บ ของรักทั้งหลาย เจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องออกไปไหน ให้อยู่ในนี้ทั้งวันก็ยังไหว ก็เล่นมีตู้เย็นอยู่ในห้องขนาดนี้ และ ยังมีแมวเปอร์เซียสุดเลิฟ แต่ที่เลิฟไม่แพ้กันก็ตู้โชว์กระจกใส ที่เจ้าของ อาณาจักรบรรจงจัดเรียงแว่นตาวินเทจสุดหวงเป็นคอลเลคชั่น Rayban ที่คอเดียวกันอยากจะครอบครองใจจะขาด “อย่างผมถือว่ามีครบสำหรับนักสะสม ทั้ง Rayban 40 ปี, Rayban 50 ปี ที่จัดทำขึ้นในปีที่ครบรอบ และก็ Diamond Heart อันนี้ชอบที่สุด และหายากมาก เป็นรุ่นเก่าขาแว่นสามารถเกี่ยวหูได้ เพราะตัวแว่นมัน หนัก รุ่นนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว และเวลาที่ผมตามหาของแต่ละชิ้น ผมจะ ศึกษาข้อมูลดูก่อน เช็คราคาให้ชัวร์ เพราะเคยเสียค่าโง่มาแล้ว ตอนนี้ก็ ซื้อเยอะกว่าเดิมจะได้หักลบกลบค่าโง่กันไปครับ”

เอ๊ะๆ เหลือบตาไป เห็นว่าชั้นถัดลงมาของตู้ ยังมีกล้องแบบต่างๆ ที่ เจ้าตัวเพิ่งเริ่มเล่น และ สะสม กล้องบางตัวถ่าย ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่หมด ม้วนเลย ที่ยังถ่ายไม่ หมดก็ได้เหตุผลว่า “ผม เป็นโรคจิตอย่างหนึ่ง เป็นวัตถุนิยม ขอให้มี ไม่ ต้องใช้ก็ได้” เหตุผลนี้ ถ้าจะจริงเพราะภูเขารองเท้าร่วม 50 คู่ ที่เขานำมาอวด แฟน F3 เป็นทีแ่ รก ก็นอ้ ยคูท่ จ่ี ะได้ใส่ เพราะซือ้ มาเก็บเป็นส่วนใหญ่ โดยมี 2 แบรนด์ หลักที่โปรดปราน คือ Converse ที่มาจากโรงงานในอเมริกา ซึ่งตอนนี้ก็หายาก หน่อย เพราะโรงงานปิดไปแล้ว และ Onitsuka Tiger มีทุกเฉดสีให้เลือกใส่ มหกรรมงานอวดของรักครั้งนี้ มาวินบอกว่าเอาออกมาบางคู่ก็ลืมไปแล้ว ว่ามี นี่คือครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่เอาออกมาเชยชมอีกครั้ง ดูแววตาของความ ปลาบปลื้มนี่ก็รู้ว่าเขารักมันจริงๆ แต่ต้องขอวงเล็บใหญ่ๆ ว่ารองจากแฟนนะ แหม เรื่องนี้ก็เข้าใจได้ค่ะ

ทัวร์รอบห้องดูทุกซอกทุกมุม ก็ยังได้กลิ่นอายมนต์เสน่ห์วินเทจคุกรุ่น พอหันมาเห็นตู้กระจกติดผนังบรรจุด้วยเสื้อสีสันต่างๆ สกรีนลายซูเปอร์ ฮีโร่ และการ์ตูน นี่ก็ใช่เลย พิพิธภัณฑ์ของเก่าสไตล์วินเทจดีๆ นั่นเอง งานนี้ก็ได้แต่ยุให้เจ้าตัวเร่งสปีดสะสมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลย จะได้แบ่งปัน ความสุขเช่นนี้ร่วมกัน เพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนอยากจะเห็นมันกับตา ตัวเองแล้ว TV 3 FAN CLUB’S MAGAZINE 090 November 2010 / VOL.12

F3 Vol 12  

F3 Vol 12 F3 Vol 12 F3 Vol 12

F3 Vol 12  

F3 Vol 12 F3 Vol 12 F3 Vol 12