Bo&Miljø September 2020

Page 1

LE UM SU TG AV E

KR F IS UL TI L AN DI SA ST ND RIB OG US VE JON NN ES LA

JU BI I

Bo&miljø MEDLEMSBLAD FOR SØRLANDET BOLIGBYGGELAG | Nr. 3 - 2020

Forkjøpsretten sikret boligdrømmen Side 8-9

Han har medlemskort fra 1945

Historien om boligbyggelaget

Engasjert styreleder

Side 11

Side 14

Side 20