Page 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Lekcja 1, 2 7. IX. 2004r. Temat: Higiena i zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej. Prowadzić notatki na lekcjach (minimum 5 zdań) Zeszyt podlega ocenie Podręcznik: “Technologia Informacyjna” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Autorzy E. Grubiel, ... , M. Sysło Wydanie II Sposób oceniania: Zeszyt Odpowiedzi ustne Sprawdziany Odpowiedzi pisemne Regulamin pracowni informatycznej – Komputerowe Stanowisko pracy

a) Wyposażenie stanowiska komputerowego b) Urządzenie

Mariusz Jaroszek klasa I “D” 2004 / 05

ERGONOMIA – zajmuje się przystosowaniem urządzeń, np. Mebli i sprzętu komputerowego, do wygodnej pracy użytkownika. Oraz zapewnienia komfortu poprzez dopasowanie tych urządzeń do właściwości psycho-fizycznych każdego człowieka.


Pojęcie Technologii Informacyjnej Technologia informacyjna zajmuje się przystosowaniem (dopasowaniem możliwości) informatyki do różnych dziedzin życia.

INFORMATYKA – nauka która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji. Głównym narzędziem pracy jest komputer. Głównym pojęciem Informatyki jest algorytm.

d) programy multimedialne “Tańcz! To proste” “Lew Leon uczy i bawi” e) programy graficzne “GIMP 2.0” “Corel Draw 9 Suite” f) programy antywirusowe “Avast 4.6d “ “Anti Viren Kit” g) pakiety biurowe “MS Office 2003” “Open Office.org”

Podział programów na grupy ze względu na ich funkcje: a) programy do tworzenia i przeglądania Eksplorator Windows ACD See b) programy edukacyjne “EduROM - Gimnazjum” “eTeacher 4.0 – Język angielski” c) programy komunikacyjne “MSN Messenger” “Hyper Terminal”

h) gry komputerowe “Europa Universalis” “Ghost Master”


Lekcja 3, 4 14. IX. 2004 r. Temat: Zasada wprowadzania i redagowania tekstów. 1. Prawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze

Lekcja 5, 6 4. X. 2004 r. 7, 8 12.X. 2004 r. Temat: Opracowywanie dokumentu wielostronicowego - “Polityka Oświatowa Unii Europejskiej”

a) Kciuki powinny wskazywać Spację, a palce wskazujące układa się nad parami liter: F i J, R i U, 5 i 8, U i N.

Układ dokumentu:

b) Nie wolno krzyżować rąk.

a) TYTUŁ - “Polityka Oświatowa Unii Europejskiej”

Tekst wpisujemy w miejscu gdzie miga kursor. Jeśli go nie ma należy kliknąć w odpowiednie miejsce na ekranie. Do tekstów urzędowych, oficjalnych, używamy czcionki o rozmiarze 12 punktów. Tekst dzielimy na akapity. Następnie dokonujemy formatowania (zmieniając np. kolor czcionki czy podkreślając litery lub pogrubiając).

b) I ROZDZIAŁ – Powstanie Rady Unii Europejskiej II ROZDZIAŁ – Programy edukacyjne Unii Europejskiej III ROZDZIAŁ – Trzy wielkie czynniki przemian 1. Podrozdział: Program Sokrates (5) 2. Podrozdział: Program Leonardo da Vinci (6) 3. Podrozdział: Program Młodzież (7) d) Wstawianie przypisów przypis¹ _____ 1. .........

e) Sekcje i akapity


Programy edukacyjne SOKRATES - jego głównym celem jest pomoc w podnoszeniu jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem programu jest również rozwijanie poczucia jedności z Europą, kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, pogłębianiu europejskich doświadczeń oraz wiedzy o innych krajach Europy, jak również wspomaganie umiejętności przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych.

Opracowując dokument wielostronicowy należy:

1. Poznać jego treść, w celu utrzymania hierarchii tekstu. 2. Ustalić styl dokumentu. 3. Wprowadzić nagłówki i stopki 4. Utworzyć przypisy 5. Podzielić dokument na sekcje 6.Ponumerować strony 7. Wprowadzić elementy graficzne 8. Wygenerować spis treści (indeks)

Posiada 7 komponentów: 1. ERASMUS 2. COMENIUS 3. LINGUA 4. MINERVA 5. GRUNDTVIG 6. EURIDICE 7. ARION

Lekcja 9, 10 19.X.2004r. Temat: Redagowanie tekstu z zastosowaniem tabulatorów. CENNIK

Leonardo Da Vinci Dokształcanie osób, które osiągnęły już pewien poziom wiedzy i chcą podnosić swoje kwalifikacje. Program udziela wsparcia finansowego międzynarodowego projektu z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Młodzież Polega na wymianach młodzieży pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Wymiany te mają na celu wspólne poznawanie kultury. Istnieje także Wolontariat Europejski, czyli wyjazd młodzieży na okres jednego roku, do innych krajów - w ramach pomocy w realizacji programów lokalnych. Inicjatywy młodzieżowe - wspierają realizację, projektów na szczeblu lokalnym w zakresie tematyki młodzieżowej w Europie.

Przejścia do następnego pola tabeli w poziomie dokonujemy poprzez użycie klawisza tabulacji. Zadanie na lekcji: Utwórz poznaną na lekcji metodą Plan lekcji, a następnie przekształć go w tabelę.


Lekcja 11, 12 26.X.2004r. Temat: Edycja tabel i formularzy, oraz tworzenie wzorów matematycznych.

Lekcja 15 Temat: Elementy grafiki komputerowej.

16.XI.2004r.

Grafika jest jedną z dziedzin sztuki. 1. Sposoby otrzymywania tabeli w dokumencie tekstowym Word.

GRAFIKA KOMPUTEROWA - to każdy obraz powstały za pomocą komputera.

* KONWERSJA dokumentu z tabulatorami * poprzez wstawienie * poprzez rysowanie Zadanie do wykonania na lekcji: a) Utwórz za pomocą tabulatorów Spis adresów w programie MS Word. Np.

2. Utwórz wzory matematyczne za pomocą programu EQUATION 3.0 lub OpenOffice.org.MATH

MS

∆ = b² - 4ac

Lekcja 13, 14 9.XI.2004r. Temat: Test sprawdzający nasze umiejętności dotyczące programu Microsoft® Word.

a) Grafika BITMAPOWA - składa się z punktów (pikseli) - zajmuje dużo miejsca na dysku - ulega zjawisku pikselizacji - skojarzone rozszerzenia: *.bmp Programy: - Microsoft Paint - Gimp 2.0 b) Grafika wektorowa - jest tworzona za pomocą wzorów matematycznych - zajmuje mało miejsca na dysku -można ją skalować bez utraty jakości - skojarzone rozszerzenia: *.wmf ; *.cdr Programy: - Corel Draw - Adobe Photoshop


Zadanie do wykonania na lekcji: Wykonaj rysunek w edytorze Gimp według przepisu: 1. Wybierz Plik / Nowy

2. Typ wypełnienia: białe 3. Utwórz nową przezroczystą warstwę i zaznacz na niej obszar o kształcie okręgu. 4. Ustaw bieżący kolor jako brązowy, a kolor tła jako żółty. 5. Następnie wypełnij zaznaczony obszar gradientem (płynnym przejściem pomiędzy dwoma kolorami). 6. Utwórz kolejną przeźroczystą warstwę i nanieś na nią pierwszą literę w kolorze brązowym. 7. Czynności powtórz dla kolejnych liter imienia. www.dobreprogramy.pl

Lekcja 16 Temat: Praca z bitmapami.

30.XI.2004r.

Do pracy z bitmapami możemy użyć programów: “Paint” , “Gimp” , “Paint Shop Pro” Bitmapa jest zbiorem punktów (pikseli) ; każdy piksel ma określony kolor – dlatego bitmapy zajmują dużo przestrzeni dyskowej. Samodzielna praca na lekcji, z użyciem edytora graficznego “GIMP”. Lekcja 17 Temat:Grafika animacyjna.

13.XII.2004r.

GRAFIKA ANIMACYJNA - jest to grafika w której wykorzystano ruch. Spotykamy się z nią podczas oglądania filmów telewizyjnych. W internecie spotykamy się z grafiką animacyjną tzw. FLASH lub GIF. Cechy formatu GIF: - 256 kolorów - składa się z klatek - klatki jednego obrazka powinny być tego samego rozmiaru Aby uzyskać efekt animacji trzeba stworzyć ramki (klatki) czyli kolejne fazy ruchu.

Piłka1.gif

Piłka2.gif

Piłka3.gif


Lekcja 16 Temat: Aparat Cyfrowy oraz Skaner.

7.XII.2004r.

APARAT CYFROWY – to urządzenie do robienia zdjęć. Zdjęcie Piłka4.gif

Piłka5.gif

Iluzoryczna droga piłki

KOREKCJA TONALNA – skorygowanie jasności i kontrastu obrazu oraz nasycenie barw. Dzięki filtrom grafiki (elementom programów graficznych) można np. wyostrzyć kontury zdjęcia, uzyskać efekt rozmycia konturów zdjęcia lub dokonać konwersji obrazu kolorowego do monochromatycznej mapy bitowej. Można przekształcać fragmenty zdjęć poprzez wycinanie, kopiowanie i wklejanie. Można nanieść na obraz inne zdjęcie lub dorysować nieistniejące szczegóły (obrócić, wykadrować, zwiększyć lub zmniejszyć).

SKALOWANIE – jest to operacja polegająca na zmianie wielkości obrazu bez zmiany rozdzielczości (“rozciągnięcie myszką”).

powstaje w podobny sposób co w aparacie analogowym, z tą różnicą, że obraz pada nie na kliszę lecz na matrycę światło-czułą CCD. Następnie zostaje zapisany w postaci zdigitalizowanej (cyfrowej) na karcie pamięci. Zalety aparatu cyfrowego: Niskie koszty eksploatacji Możliwość natychmiastowego zobaczenia wykonanego zdjęcia. Możliwość edycji i retuszu Możliwość przeglądania bez drukowania Cechy aparatu cyfrowego: Rozdzielczość – ilość pikseli na cal , obecnie wystarcza 3,1 MPIX Głębia kolorów: 32-bit to minimum Pamięć – Minimalnie 128 MB Secure Digital lub MMC Ogniskowa: np. 2.5 f Balans Bieli, Wyświetlacz TFT Wyjście Universal Serial Bus, TV, Audio

SKANER Skanery dzielimy na płaskie, ręczne i rolkowe. a) Skaner płaski Można skanować na nim Książki, kartki, negatywy oraz obiekty 3D. Skanowanie za jego pomocą polega na położeniu materiału do skanowania na szybie. Pod szybą przejeżdża równomiernie głowica. Z matrycą CCD i rejestruje światło odbite od materiału z nad szyby.


b) Skaner ręczny Jest najmniej wygodnym ze wszystkim ale jednocześnie najtańszym. Skanowanie za jego pomocą polega na ręcznym ślizganiu modułu po powierzchni do skanowania. c) Skaner rolkowy – służy do skanowania tylko samych kartek. Polega na włożeniu kartki do specjalnego otworu, dalej kartka zostaje w ciągnięta i przechodzi przez jego mechanizmy skanujące.

Lekcja 18 Temat: Graficzna interpretacja danych. Do graficznej reprezentacji danych służą m.in. Wykresy. Typy wykresów: 1. Wykres LINIOWY 10 9 8 7

OCR – programy przekształcające litery ze zeskanowanych dokumentów do postaci edytowanej (cyfrowej.)

6

Column 1 Column 2 Column 3

5

Można za pomocą tego typu wykresu zaprezentować tendencję wzrostową lub spadkową.

4

Przykład zastosowania: - Wykres kursu walut

3 2

Lekcja 17 Temat: Formatowanie tabeli w Excelu.

4.I.2005 r.

21.XII.2004r.

1 0 Row 1

Row 2

Row 3

Row 4

W tabelach umieszcza się dane tekstowe, liczbowe oraz walutowe. ŚREDNIA_______(A5:A10) {Nazwa funkcji} {lista argumentów} Średnia obliczy średnią arytmetyczną dla wyznaczonych argumentów (pól określonych w nawiasie)

2. Wykres KOLUMNOWY

Dzięki temu typowi wykresu, możemy dokonać porównania poszczególnych wartości.

10 9 8 7 6

Column 1

5

Column 2 Column 3

4 3

TABELA – zbiór powiązanych ze sobą informacji przedstawionych zwykle jako układ poziomych wierszy zwanych rekordami i pionowych kolumn dzielących rekordy na pola.

Przykład: Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach.

2 1 0 Row 1

Row 2

Row 3

Row 4


Ukazuje dane całościowo.

Wykres KOŁOWY

Przykład zastosowania: Row 1 Row 2 Row 3 Row 4

- Wykres dotyczący budżetu państwa.

X

Y

- 50

50

JEŻELI(test_logiczny;wartość-jeżeli-prawda;...) Funkcja sprawdza Zwraca jedną wartość, jeśli podany warunek ma wartość PRAWDA lub inną wartość jeśli ma wartość FAŁSZ.

Dzięki zastosowaniu wykresów możemy wyciągnąć wnioski na dany temat. Stosując wykres słupkowy kolumnowy możemy w najlepszy sposób porównać np. terytoria państw Europejskich.

Zadanie do wykonania w trakcie lekcji: Dokonaj tablicowania funkcji y=sin  x W zakresie od 0 do 2 co 0,01 Wykreślić tę funkcję. Jest to funkcja cykliczna. Wartości zmieniają się od 1 do -1 x 0

Lekcja 19, 20 Temat: Wykresy funkcji. 1. Wykreśl funkcję f(x) = |x|

1.II.2005 r. ;

skok – różnica między dwiema liczbami. |x| = x dla

x0

|-x| = x dla x < 0

y=(-50;50)

y =sin(B7)

0,01 ... Jaki będzie twój kapitał po 3 latach jeśli początkowa kwota kapitałowa wynosić będzie 1000 zł oraz oprocentowanie wynosić będzie 10% w skali roku.


zadłużenia od spłaconej raty kredytu.

Lekcja 21 Temat: Pobieranie danych z internetu.

8.II.2005 r.

Aby pobrać dane z internetu musimy najpierw uruchomić przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox. Następnie otworzyć stronę www. Poprzez wpisania w pasku adresu: adresu owej strony, np. www.google.pl Jest to najpopularniejsza z wyszukiwarek internetowych. Aby pobrać dany element należy najpierw go zaznaczyć, wybrać polecenie Edycja / kopiuj. Później otworzyć dokument Word w użyć polecenia Edycja / Wklej. Należy pamiętać o tym iż każdy obiekt umieszczony w internecie jest czyjąś własnością. Dlatego kopiując i umieszczając w swojej własnej pracy można nie więcej niż 1/3 oryginału, a także umieścić adres odnośnika do źródła.

Lekcja 22 Temat: Operacje finansowe.

15.II.2005 r.

Zadanie do wykonania podczas lekcji: W twojej miejscowości znajdują się trzy banki. Zamierzasz zaciągnąć kredyt w wysokości 4200 zł na zakup komputera. Masz jednak problem, ponieważ nie wiesz, z której oferty skorzystać. Każdy bank proponuje bowiem kredyt na innych warunkach. BANK A: - Oprocentowanie: 12% w skali roku - Spłata kredytu w 12 miesięcznych ratach, równych wysokości. - Do każdej raty bank dolicza odsetki należne za dotychczasowy okres

BANK B: – Oprocentowanie 12 % w skali roku, – Odsetki są potrącane z góry tzw. W dniu zaciągnięcia kredytu – Spłata rat równej wysokości co miesiąc BANK C: Oprocentowanie 12% w skali roku – Spłata kredytu w 12 miesięcznych ratach równej wysokości – Do każdej raty bank dolicz odsetki należne za 1 miesiąc aktualnej kwoty zadłużenia. BANK A: Kredyt: 4200zł Oprocentowanie w skali roku: 12% Oprocentowanie w skali miesiąca: 12% / 12 m-cy Miesięczna rata: 4200zł / 12 m-cy = 350 zł –

I rata: 350zł + 1 miesiąc *1%*350zł = 353,50 zł II rata: 350zł + 2 miesiące*1%*350zł = 392,00 zł XII rata: 350zł + 12 m-cy *1%*350zł = 357,00 zł BANK B: Kredyt: 4200zł Oprocentowanie w skali roku: 12% Oprocentowanie w skali miesiąca: 12% / 12 m-cy Miesięczna rata: 4200zł / 12 m-cy = 350 zł I rata 350zł + 1 miesiąc*1%*4200zł = 392,00 zł II rata 350zł + 1 miesiąc*1%*4200zł = 374,00 zł XII rata 350zł + 12miesięcy*1%*4200zł = 382,00 zł


BANK C: Kredyt: 4200zł Oprocentowanie w skali roku: 12% Oprocentowanie w skali miesiąca: 12% / 12 m-cy Miesięczna rata: 4200zł / 12 m-cy = 350 zł I rata 350zł + 1 miesiąc *1%*4200zł=392,00zł II rata 350zł + 1miesiąc*1%*4200zł-350zł = 388,50zł XII rata 350zł+12 mies. *1%*4200zł-3850zł = 353,50zł

Lekcja 23 22.II.2005 r. Temat: Sprawdzian z wykresów w programie Microsoft Excel. Wykonaj wykres uwzględniający podane wartości w pliku Państwa.xls

Lekcja 24 Temat: Tworzenie formularzy w Excelu.

22. II. 2005 r.

Jednym z najpopularniejszych formularzy istniejącym w szkole jest dziennik ocen. Zawiera on dane o uczniu i jego ocenach, przedmiotach których się uczy, dacie i miejscu urodzenia itp. Każdy uczeń ma przydzielony numer w dzienniku poprzez który jest identyfikowany. Do formularza możemy również wprowadzać nowe informacje jak i usuwać już istniejące.

FORMULARZ – jest to odpowiednio zaprojektowana strona pozwalająca w prosty sposób wpisywać, przeglądać i edytować dane w bazie danych. W większości przypadków tabele z danymi znacznie przekraczają rozmiar możliwy do przedstawienia. Korzystanie z nich bez pośrednictwa formularza było by bardzo niewygodne. Dane osobowe uczniów liceum. Imię Nazwisko:

10 9 8 7 6

Klasa:

5 4 3 2 1 0 Row 1

Row 2

Row 3

Row 4

Column 3 Column 2 Column 1

Rocznik: Zainteresowania: Sport Sztuka Komputery Technika Muzyka


Lekcja 26 Temat: Listy jako bazy danych w Excelu.

Lekcja 25 1.III.2005r. Temat: Wprowadzenie do bazy danych – Acces.

Zaprojektować bazę danych która zawiera nazwiska wypożyczających książki i płyty z biblioteki oraz ich telefon i identyfikator O- Nauczyciel ; Klasa – Uczeń. Oraz wyliczenie kosztów wypożyczenia (1 dzień = 10 gr). Uwaga: Jeżeli “O” to nie płaci.

BAZA DANYCH – uporządkowany zbiór informacji. Każdy rekord składa się z pól określonego typu (liczbowe, tekstowe, wyboru itp.) Na bazie danych możemy wykonywać: dopisywanie i usuwanie rekordów modyfikowanie danych wyszukiwanie danych przegladanie sortowanie i wiele innych

Nazwa pola

Programy do tworzenia baz danych: OpenOffice.org Base 2 Microsoft Acces dBase Nazwa pola

Typ pola

Państwo

tekstowy

Stolica

tekstowy

Uwagi

Powierzchnia

liczbowy

w tys. km²

Ludność

liczbowy

w mln

Przynależność do Unii Europejskiej

tekstowy

TAK/NIE

22.III.2005r.

• •

Typ pola

Nazwisko

tekstowy

Imię

tekstowy

Kto

tekstowy

Telefon

specjalny

Tytuł

tekstowy

Opis

tekstowy

Data wypożyczenia

datowy

Data zwrotu

datowy

Opłata

walutowy

Uwagi

0 – Nauczyciel; Klasa - uczeń

K-Książki; CD-płyty

Wszystkie wiersze powinny być zapełnione. NIE MA PUSTYCH WIERSZY!!! Pole jest wypełnione jednorodnym typem danych.


Lekcja 27 5.IV.2005 r. Temat: Konwersja tekstu i danych tekstowych na tabelę. Muszą być jednakowe spacje, tabulatory Tekst podzielony na kolumny Nie może być pustych wierszy

Lekcja 29 Temat: Tworzenie złożonej bazy danych.

19.IV.2005 r.

1. Utwórz tabelę która zawiera liczbę uczniów I klas naszego liceum, nazwę klasy, Wychowawcę i Przewodniczącego. Przykład:

Zadanie do wykonania na na lekcji: Wykonywanie operacj konwersji, metodami poznanymi na poprzednich lekcjach.

Lekcja 28

Klasa IX IY IZ

Liczba uczniów 32 24 30

Wychowawca M. Wanaderska Z. Świderka G. Zegrzyński

Przewodniczący A. Leszczyński B. Małecka G. Manierka

12.IV.2005 r.

Temat: Realizacja korespondencji seryjnej z wykorzystaniem programu Microsoft Word oraz bazy adresowej. Uczeń / Uczennica Mariusz Jaroszek kl. I d Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Cię, na Dyskotekę Wiosenną, która odbędzie się 30 marca 2005 roku, o godzinie 12.00, w sali gimnastycznej, naszego liceum. Samorząd Uczniowski LO IV

Lekcja 30 Temat: Cechy prezentacji multimedialnej.

26.IV.2005 r.

1. Pojęcie prezentacji PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – jest to przedstawienie danej informacji za pomocą tekstu, obrazu i dźwięku. 2. Cechy dobrej prezentacji mało tekstu dobór informacji oraz obrazów zależy od tematu tekst musi kontrastować z obrazem dobór odpowiedniej czcionki przejrzystość czytelność


3. w prezentacji można wykorzystać: zdjęcia rysunki wykresy Obiekty WordArt Cliparty Sieci komputerowe – konspekt 1. Pojęcie sieci komputerowej Pojęcie sieci Rodzaje sieci 2. Elementy składowe sieci Sprzęt komputerowy w sieci Łącza w sieci komputerowej Karty sieciowe Zasoby sieciowe Urządzenia dodatkowe sieci komputerowej 3. Komunikacja w sieci komputerowej 4. Podstawowe Topologie sieci komputerowej Topologia gwiazdy Topologia magistrali Topologia pierścieniowa 5. Środowisko i oprogramowanie komputerowe Organizacja sieci Środowisko sieciowe Oprogramowanie sieciowe 6. Sieć internet i jej podstawowe usługi Pojęcie sieci internet World Wide Web Electronic Mail File Transfer Protocol

Lekcja 31 10.V.2005 r. Temat: Wyszukiwanie i przetwarzanie danych do prezentacji multimedialnej. 1. Niektóre istotniejsze źródła Strona Pierwszej Wolnej Encyklopedii Wikipedia.pl Galeria Obrazków Google Archiwum czasopisma CHIP.pl Komputer Świat Ekspert /forum/ 2. Zapisywanie danych w postaci Dokumentów tekstowych Word.

Lekcja 32 24.V.2005 r. Temat: Zastosowanie efektów multimedialnych w prezentacji.

Do prezentacji można wstawić: Dźwięki Przejścia Filmy Animacje Kliknij Wstaw / Obiekt / (obrazek, film, klip) Dla każdego obiektu można ustawić efekt wejścia.


Lekcja 33 31.V.2005 r. Temat: Nagrywanie narracji i przygotowanie pokazu. skromny ubiór kontakt ze słuchaczami nie czytać treści widocznej na ekranie trzeba znać prezentację staranna wymowa ZASTOSUJ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD

Lekcja 34 7.VI.2005 r. Temat: Prezentacja opracowanego pokazu multimedialnego. indiced@hotmail.com

Technologia informacyjna  

Zeszyt uczniowski do "Technologii informacyjnej", klasa I, IV LIceum Ogólnokształcące w Lublinie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you