Page 1

EDITAT DE TMT MEDIA INTERNATIONAL FONDATOR VALENTIN POPESCU Anul XIII, Nr. 3426, Joi, 15 martie 2018, 16 pagini Preț 1 leu

Ministrul EnErgiEi Anton Anton și vicEprEMiErul viorEl ștEfAn, în șEdință lA tErMocEntrAlA MintiA

Pag. 5

PAG. 5

PAG. 2

FOSTUL MANAGER AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD, GĂSIT INCOMPATIBIL DE ANI

INCINTA I A CETĂȚII DEVA AR PUTEA FI REDESCHISĂ LA FINELE ACESTUI AN

Și funcționarii publici amenință cu proteste. „Lefurile s-au diminuat!”

După angajații din sistemul sanitar și grefieri, și funcționarii publici se revoltă din cauza Legii salarizării. Liderii sindicali susțin că, din pricina actului normativ, lefurile personalului din sectorul bugetar s-au diminuat considerabil. Ei amenință cu declanșarea unor proteste, în perioada ce urmează.

2

Un lider de sindicat s-a blocat în subteran și a intrat în greva foamei Vicepreședintele Departamentului Vulcan al Sindicatului Muntele din cadrul CEH, Marian Iriza, a decis să recurgă la o formă extremă de protest, pentru a atrage atenția guvernanților și a reprezentanților CEH despre problemele cu care se confruntă mineritul din Valea Jiului. Acesta s-a blocat, ieri dimineață, în subteranul minei Vulcan, pentru ca ulterior să ia decizia extremă de a intra în greva foamei.

3


02 ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Din cauza Legii salarizării,

și funcționarii publici amenință cu proteste. „lefurile s-au diminuat!’’ După angajații din sistemul sanitar și grefieri, și funcționarii publici se revoltă din cauza Legii salarizării. Liderii sindicali susțin că, din pricina actului normativ, lefurile personalului din sectorul bugetar s-au diminuat considerabil. Ei amenință cu declanșarea unor proteste, în perioada ce urmează. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro Într-un comunicat transmis presei, Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) anunță declanșarea unor acțiuni sindicale, în perioada imediat următoare, pe motiv că legea care face referire la salarizarea angajaților din sectorul bugetar ''nu și-a atins obiectivele propuse''. ''La fel ca și în cazul angajaților din poliție sau din sistemul penitenciar, o mare parte a

funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică nu au beneficiat de creșteri salariale. Mai mult, au avut loc diminuări ca urmare a aplicării noilor reglementări salariale și fiscale. În această situație se află angajații instituțiilor din subordinea ministerelor (ANPC, Garda de Mediu, Inspecția Muncii, ANPIS, ANOFM, Instituția Prefectului), precum și angajații sistemului instituțional din Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Transporturilor, Direcțiile de Sănătate Publică, etc.'', se arată în același comunicat.

Se strâng semnături Președintele SNFP, Sebastian Popescu, spune că, pe langă acțiunile în instanță și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării,

incinta i a cetății deva ar putea fi redeschisă la finele acestui an

Cetate Deva, una dintre principalele obiective turistice din județ, ar putea fi vizitată, de la sfârșitul acestui an sau poate la începutul anului viitor, în totalitate. Primarul municipiului Deva, Florin-Nicolae Oancea speră ca incinta I a cetății să fie reabilitată cu ajutorul fondurilor europene, până la finele acestui an. „Lucrăm la redeschiderea incintei I a Cetății, ceea ce va da o nouă valoare monumentului emblematic al Devei, va adăuga un plus de atracție pentru turiști și o nouă deschidere pentru întreaga zonă. Sperăm ca, până la sfârșitul anului, acest deziderat să devină realitate și incinta I să fie deschisă publicului. După amenajările ne-

cesare, aici vor putea fi organizate evenimente culturale și sociale care vor da viață bătrânei noastre Cetăți. În paralel, suntem pe ultima sută de metri pentru depunerea documentației pentru accesarea de fonduri europene, în valoare de 5 milioane de euro, pentru reabilitarea incintei I, prin proiectul „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății, monument istoric și al naturii cu valoare turistică ridicată, în municipiul Deva – Incinta I”, a declarat Florin Oancea, edilul-șef al municipiului Deva. Fondurile europene vor putea fi accesate după redeschiderea Axei 5 a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Petronela Tămaș

pentru recunoașterea și recuperarea unor drepturi salariale, organizația sindicală pe care o conduce se află, la ora actuală, în plină campanie de strângere de semnături în vederea declanșării de acțiuni de protest. ''Nemulțumirile apărute în spațiul public cu privire la salarizarea diferitelor categorii de bugetari

scot în evidență tot mai mult indiferența Guvernului și, în special, a reprezentanților Ministerului Muncii și Justiției Sociale față de nevoile acestora''. SNFP reprezintă funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică centrală și locală.

PUBLICITATE

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎU DE MORI ANUNȚĂ 1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2017 au avut în proprietate clădiri nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data de 31.03.2018; 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2018 la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2017, legate de destinația și valoarea acestora; 3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2017 dețineau mijloace de transport radiate din circulațe au obligația să depună la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii; 4. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri, teren, se aplică incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator celui în care persoana depune documente justificative la compartimentul Impzite și Taxe din cadrul administrației locale. De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până la data de 31.03.2018, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Rîu de Mori. Relatii suplimentare la telefon:0254/776.046.


03 ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Protest extrem la Vulcan

Un lider de sindicat s-a blocat în subteran și a intrat în greva foamei Vicepreședintele Departamentului Vulcan al Sindicatului Muntele din cadrul Companiei Energetice Hunedoara, Marian Iriza, a decis să recurgă la o formă extremă de protest, pentru a atrage atenția guvernanților și a reprezentanților CEH despre problemele cu care se confruntă mineritul din Valea Jiului. Acesta s-a blocat, ieri dimineață, în subteranul minei Vulcan, pentru ca ulterior să ia decizia extremă de a intra în greva foamei. În jurul amiezii, Iriza a fost convins de către liderii sindicali să participe la ședința Consiliului de Administrație al CEH, desfășurată la Petroșani, PUBLICITATE

unde au pus pe tapet, din nou, problemele existente în minerit. Marian Iriza a luat, ieri dimineață, decizia de a rămâne în subteranul minei Vulcan, pentru ca mai apoi să recurgă la o formă extremă de protest, respectiv greva foamei, pentru a atrage în acest fel atenția tuturor factorilor de decizie cu privire la problemele majore cu care se confruntă în acest moment industria extractivă din Valea Jiului. În jurul prânzului, conducerea Sindicatului Muntele a reușit să îl determine pe Iriza să iasă din subteran și să participe la ședința Consiliului de Administrație al Complexului

Anunț de participare

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea Administrativ Teritorială comuna Șoimuș, sat Șoimuș, nr. 310, județul Hunedoara, telefon 0254/237350, fax 0254/237350, e-mail: primariasoimus@gmail.com. Anunț de participare: la procedura de selecție publică de proiecte de interes public local pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul general al comunei Șoimuș pe anul 2018, 1. Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șoimuș, cod de înregistrare fiscală: 4468358, adresa: Județul Hunedoara, Sat Șoimuș, Comuna Șoimuș, nr.310, număr de telefon/ fax: 0254/237350, e-mail: primariasoimus@gmail.com 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă - Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Consiliului Local Șoimuș nr. 15/15.02.2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul Comunei Șoimuș alocate pentru activități nonprofit de interes general și local. 3. Sursele de finanțare și de plată:bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Șoimuș, județul Hunedoara, în limita sumei de 120.000 lei, repartizată astfel: - 60.000 lei pentru acțiuni si activități pentru susținerea cultelor religioase, - 60.000 lei pentru promovarea și dezvoltarea mișcării cultural sportive, servicii recreative și întrajutorare socială. 4. Adresa la care trebuie transmise/depuse propunerile de proiecte , în plic sigilat: Primăria Șoimuș, sat Soimuș, nr. 310, județul Hunedoara, compartiment achiziții publice, cu menționarea pe plic a denumirii proiectului, adresa și numele complet al solicitantului, precum și mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 5. Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se pot obține pe site-ul Primariei Șoimuș din Ghidul solicitantului. 6. Preluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin Dispoziția primarului nr. 41/2018, în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant , în limita bugetului alocat. 7. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Șoimuș conform L.350/2005 art. 20 alin.1 este 16 aprilie 2018, ora 15:30. 8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor de către Comisie este 17 - 20 aprilie 2018. 9. Durata finanțării: anul 2018, conform contractului de finanțare. Anuntul a fost publicat în Monitorul Oficial al României , Partea a VI-a, nr. 47/13.03.2018.

Energetic Hunedoara, ce a avut loc la Petroșani. „Sunt, în acest moment (ieri, în jurul orei 16:00 – n.r.), împreună cu domnul Iriza în mașină și ne îndreptăm spre sediul CEH, pentru a participa la ședința Consiliului de Administrație. Noi nu renunțăm la protest, vom fi în continuare în stare de alertă până în momentul în care ne vor fi rezolvate doleanțele. Am avut de dimineață (ieri – n.r.) o întâlnire la Prefectură cu domnul vicepremier Viorel Ștefan și domnul ministru Anton Anton, în cadrul căreia le-am adus la cunoștință problemele cu care ne confruntăm și care se pot acutiza, respectiv lipsa lichidităților și a plății contribuțiilor angajaților”, a declarat președintele Sindicatului Muntele, Darius Cîmpean.

Promisiuni din partea vicepremierului Liderul Sindicatului Muntele a mai precizat că, în cadrul întâlnirii avute, ieri dimineață, la Prefectură, cu vicepremierul și ministrul

Energiei, li s-au dat asigurări că nu se dorește renunțarea la minele de cărbune. „S-au purtat discuții cu domnul vicepremier Viorel Ștefan pe problema serviciilor de sistem, accesării ajutorului de stat pentru minele Lupeni și Lonea, dar și în ce privește problemele legate de activitatea minieră, respectiv procesul investițional la cele două mine care nu beneficiază de ajutorul de stat, fiind totodată solicitată și prelungirea acordării subvenției cu producție la minele Lupeni și Lonea, care beneficiază de ajutor de stat. Am adus în atenție viziunea noastră în ceea ce privește termocentralele și anume SIEG cu două grupuri pe cărbune la Mintia și un grup pe cărbune la Paroșeni. În urma discuțiilor purtate, vicepremierul ne-a dat asigurări în ce privește rezolvarea problemelor legate de plata salariilor și a contribuțiilor, în acest sens fiind necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern. În ce privește celelalte solicitări, urmează să purtăm în continuare discuții”, a mai menționat Cîmpean. Mihaela Tămaș - Răducu

Operatorul regional Apa Prod SA Deva își deschide porțile pentru vizitatori Hunedorenii interesați să vadă cum arată și funcționează stațiile de tratare a apei, dar și cele de epurare a apei uzate din județ sau „Muzeul Apei” vor avea posibilitatea să le viziteze, la mijlocul săptămânii viitoare. Operatorul regional Apa Prod SA marchează, în data de 22 martie, „Ziua Mondială a Apei”, prilej cu

care va organiza „Ziua Porților Deschise”. Astfel, doritorii sunt așteptați joi, 22 martie, între orele 08:0015:00, la obiectivele pe care doresc să le viziteze. „Grupurile mai mari de 10 persoane, inclusiv elevi și studenți, sunt rugate să transmită, pe adresa de e-mail biroupresa. apaprod@yahoo.ro, ora și locația pe care

doresc să o viziteze. Aceste informații pot fi transmise și pe pagina de Facebook a Apa Prod S.A., printr-un mesaj privat”, anunță reprezentanții societății Apa Prod SA Deva. Personalul fiecărui obiectiv va fi și ghidul vizitatorilor, oferind astfel toate informațiile necesare și răspunzând întrebărilor acestora. Ramona Ștefan


04 ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Din distribuție face parte și renumita actriță Carmen Tănase

o comedie de cinci stele pe scena centrului cultural din deva „Gaițele” lui Alexandru Kirițescu vin la Deva, marți, 24 aprilie, la ora 18:30, pe scena Centrului Cultural „Drăgan Muntean”. Piesa este una dintre cele mai valoroase comedii de moravuri din dramaturgia românească. O comedie care lasă un gust amar și dă de gândit. Cu titlul original „Cuibul de viespi”, „Gaițele” reflectă atitudinea critică a dramaturgului față de societatea vremii sale: o „lume putredă, care mi se dezvăluise în toată hâda ei goliciune”, după cum a descris-o Kirițescu. Acțiunea piesei se petrece prin vara anului 1930, în casa Anetei Duduleanu, văduva moșierului Tasse Duduleanu - o casă în care domină egoismul, răutatea, urletele și meschinăria întreținute de cele trei „gaițe” - Aneta și surorile ei, Zoia și Lena - care își petrec timpul bârfind, jucând cărți, mâncând dulcețuri și urmărind ceremoniile funerare din oraș. Cea mai populară piesă a lui Kirițescu e la fel de senzațională și astăzi, după aproape 90 de ani de la premieră, pentru că, în bună parte, nici noi nu ne-am schimbat: ne place să ne dăm în spectacol și reușim de minune!

Din distribuția spectacolului fac parte: Florina Cercel (Aneta Duduleanu), Carmen Tănase (Zoia), Virginia Rogin (Lena), Carmen Ionescu (Fraulein), Ioana Farcaș (Colette Duduleanu), Antonia Ionescu (Wanda Serafim), Ana Maria Carablais (Margareta Aldea), Maria Nicola (Zamfira), Mircea Silaghi (Mircea Aldea), Liviu Cheloiu (Georges Duduleanu) și Sebastian Bălășoiu (Ianache Duduleanu). Biletele pentru spec-

tacol sunt puse în vânzare la prețul de 80 de lei, la agenția de bilete a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva și pot fi achiziționate de luni până joi, între orele 16:00-17:00, și sâmbăta, între orele 11:00-13:00. Informații suplimentare și rezervări se pot obține la numărul de telefon 0721.055.037. Mihaela Tămaș - Răducu FOTO: Maria Ștefănescu

copiii de la centrul de pedagogie curativă simeria își etalează, astăzi, talentele artistice

O nouă ediție, a cincea, a Festivalului – concurs intitulat ''Nerostite chemări'', organizat la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria, va avea loc astăzi, 15 martie. Ca de fiecare dată, în fața unui public minunat, copii și tineri cu deficiențe ușoare și severe și asociate, din mai multe colțuri ale țării, își vor etala talentele pe care le au, înnăscute sau câștigate cu multă trudă, efort și

sudoare, la dans, teatru, interpretare vocală și sau instrumentală, euritmie, recitare sau creație literară. Festivalul este unul regional și la ediția de anul acesta s-au înscris aproximativ 200 de elevi și tineri, atât din Hunedoara, cât și din alte județe, precum Mureș, Cluj, Suceava, Timiș, Caraș–Severin, Buzău, Bistrița-Năsăud, Sibiu și Gorj. La finalul festivalului, ei vor fi recompensați

nu doar cu ropote de aplauze din partea asistenței prezente, ci și cu trofee, precum și cu o masă caldă și tort, oferite, cu multă generozitate, de sponsori. Evenimentul este organizat an de an, de cadrele didactice de la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria, și urmărește, printre altele, stimularea potențialului artistic și creativ al copiilor aflați în dificultate, dezvoltarea capacităților de interrelaționare și socializare, cultivarea interesului, respectului și dragostei faţă de adevăratele valori umane ascunse în cel mai sensibil lăcaș: sufletul. Ramona Ștefan

Urmăriți astăzi de la ora 17.30, emisiunea „Spune Ce Crezi”, cu ioAnA popeSCu la InfO HD. Invitatul emisiunii: prof. univ. dr. ing. radu Sorin Mihai - rector Universitatea Petroșani VESTIMEnTAțIA REALIzATOAREI ESTE OfERITă DE „MAGAzInUL MARA” DEVA

COAfURă: SALOn HAIRSTYLIST DAVID


05

ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

După 4 ore de discuții, în care zeci de energeticieni au protestat în curtea sucursalei

Ministrul Energiei Anton Anton și vicepremierul viorel ștefan, în ședință la termocentrala Mintia

Zeci de angajați ai termocentralei Mintia au ieșit, pentru a doua zi, consecutiv, în curtea sucursalei, pentru a protesta. Revendicările acestora au făcut referire la faptul

că nu le-a fost plătită o parte din contribuțiile sociale, dar și faptul că exista pericolul de a se mai închide din grupurile energetice. După patru ore de discuții purtate între mi-

nistrul Energiei Anton Anton, vicepremierul României Viorel Ștefan, conducerea CEH și reprezentanți ai sindicatelor, „apele” s-au mai liniștit în rândul angajaților. Aproximativ 100 de angajați ai Termocentralei Mintia au protestat timp de două zile în curtea firmei. Ieri, la sediul companiei au răspuns „prezent” ministrul Energiei Anton Anton și vicepremierul Viorel Ștefan, pentru a mai calma lucrurile. Asta, deși, inițial oamenii spuneau că „nu vor ieși din firmă fără se ne dea explicații, doar dacă își iau zborul, altfel nu.”

Ciprian iștoc, liderul Sindicatului Solidaritatea Hunedoara: „Sperăm să redăm angajaților speranța că vor ieși la pensie de la acest loc de muncă”

„Suntem mulțumiți de discuția de astăzi. Am avut dreptate atunci când am zis că Mintia riscă să rămână cu un singurl grup energentic. Mâine (astăzi-n.red.) era ziua în care trebuia să se întâmple acest lucru. nu vom opri niciun grup energetic. Comitetul interministerial va stabili care grupuri vor fi înlocuite, cu ce capacități și pe ce tip de resurse. Sperăm ca această ultimă acțiune de protest

să repună Mintia pe harta energetică a României și să nu ne mai întâlnim cu situația neplăților drepturilor salariale. Mai avem un hop de trecut. Mai avem mulți salariați care au venitul minim pe economie. Am ajuns de la sub 100, în 2017, la aproape 300 acum. Următorul demers pe care vrem să îl inițiem este depărtarea muncii calificate de salariul muncii pe economie. Sperăm să redăm anga-

jaților speranța că vor ieși la pensie de la acest loc de muncă.”

Viorel Ștefan, vicepremier al româniei

„Am ajuns la concluzia că putem face o echipă care să gestioneze în cele mai bune condiții viitorul CEH. Dacă problema era simplă, o rezolvau alții înaintea noastră.

faptul că astăzi (ieri-n.red.) am stat patru ore în discuții cu reprezentanții sindicatului și cu cei din conducerea companiei și am dezbătut fiecare problemă în parte, este un mare câștig. Discuțiile s-au încheiat cu semnarea unui protocol între noi, reprezentanții Guvernului și liderii de sindicat care

consfințește un lucru foarte important și anume că, de aici încolo nimic nu se va întâmpla în legătură cu deciziile ce vizează viitorul companiei, decât cu implicarea sindicatelor ca parteneri de dialog. Mai exact, este vorba despre un memorandum care era pregătit să intre în Guvern în ședința de mâine

La nivelul CEH sunt 4.600 de angajați, între care, 760 sunt la Mintia. Petronela Tămaș

Mircea Crișovan lider Sindicatul Liber independent electrocentrale Deva

„Până la proba contrarie trebuie să avem încredere în ce ne-au promis. Dacă nu respectă putem ieși acum cu documentul semnat azi și să vedem de ce nu se țin de promisiuni. Atunci, oamenii tot așa vor reacționa. Memorandumul s-a anulat, cel care trebuia să intre mâine (azi-n.red.) în ședința de Guvern și se va face altul. Important este că vor fi invitați la toate discuțiile și vom vedea care sunt programele și ce vor să facă în continuare.”

și care a fost contestat de liderii de sindicat și asupra căruia am convenit să fie rescris. Prin acest memorandul se va înființa un comitet interministerial care creiona strategia și liniile de dezvoltare a companiei. Reprezentanții sindicatelor vor putea lua loc la masă, la discuții, cu statut de invitat, dar acest statut le va permite să își

susțină în timp real punctele de vedere. O altă chestiune este referitoare la banii pentru contribuțiile oamenilor. Vom promova demersul pentru a crește suma care se acordă în contrapartidă cu asigurarea serviciului tehnologic din sistem. Aceasta este soluția și sunt șanse majore ca în următoarea perioadă se va rezolva.”

fostul manager al spitalului de pneumoftiziologie Brad, găsit incompatibil de Ani

Fostul manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Brad, Ionel Circo, a fost declarat în stare de incompatibilitate după ce a exercitat simultan și funcția de medic specialist pneumolog în cadrul

CMA Dr. Udrescu. Potrivit unui reprezentanților Agenţiei Naţionale de Integritate, în perioada 16 ianuarie 2012 - 1 decembrie 2013, Ionel Circo a deţinut și exercitat simultan funcţia de manager al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și pe cea de medic specialist pneumolog în cadrul CMA Dr. Udrescu, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin.(1), lit. a) din Legea 95/2006. „Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmite-

rea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, precizează ANI într-un comunicat remis, ieri, presei. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Mihaela Tămaș - Răducu


06 ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Grupul PPE solicită CE un răspuns rapid pentru apărarea industriilor europene si evitarea unui război comercial cu SUA

Grupul PPE din Parlamentul European (PE) dorește evitarea unui război comercial cu SUA provocat de impunerea de taxe vamale suplimentare pentru importurile de oțel și aluminiu din UE, solicitând Comisiei Europene (CE) să formuleze un răspuns rapid în această chestiune, susține deputatul european Iuliu Winkler, vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional (INTA) a PE. ”Decizia președintelui Trump de a impune taxe vamale suplimentare pentru importurile de oțel și aluminiu a fost o surpriză amară pentru Grupul PPE, susținător al comerțului liber și echitabil, pus în slujba oamenilor. (...) De aceea, solicităm Comisiei Europene să găsească răspunsul cel mai rapid, ferm si convingător, dar în același timp proporțional pentru apărarea industriilor europene si evitarea unui război comercial care ne-ar costa pe toți bunăstarea cetățenilor noștri”, a declarat Iuliu Winkler, miercuri, la Strasbourg, în cadrul dezbaterilor din plenul legislativului european pe marginea declarației CE referitoare la decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului. Potrivit europarlamentarului UDMR, protecționismul de care dă dovadă SUA în privința importurilor de oțel și aluminiu nu va rezolva problemele, iar printre cele mai afectate state vor fi cele din estul Europei, printre care și România. ”Noi știm că protecționismul nu rezolvă probleme, ci le creează. Un război comercial nu are câștigători, ci numai perdanți. Cetățenii americani, printre care și susținătorii președintelui Trump, vor pierde. Industriile americane și europene vor pierde. Statele din estul Europei printre care și România vor avea mult de suferit, deoarece marii producători globali de oțel, Rusia, Ucraina, Turcia, își vor îndrepta exporturile către acestea”, a subliniat Winkler. De altfel, vicepreședintele INTA precizează că în viziunea Grupului PPE din PE parteneriatul dintre UE și SUA trebuie să fie în beneficiul companiilor europene și america-

ne, al economiilor de pe cele două maluri ale Atlanticului și să producă creștere economică sustenabilă și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. ”Cu toate acestea, noi resimțim datoria pe care o avem față de cetățenii europeni și nu vom accepta un comportament agresiv și protecționist fără să reacționăm imediat. Decizia SUA nu este compatibilă cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În consecință, considerăm că CE trebuie să întocmească de urgență documentația prin care UE, dar și aliații noștri, să sesizăm OMC. În același timp, Comisia trebuie să investigheze toate contramăsurile comerciale pe care UE le va lansa în situația în care, în săptămânile următoare, nu apare o soluție la litigiul creat”, a spus europarlamentarul UDMR. Conform lui Iuliu Winkler, problema pe care președintele Trump dorește să o rezolve prim impunerea unilaterală de taxe vamale provine, cu precădere, din criza creată de supraproducția de oțel din China. ”În China avem de-a face cu o economie centralizată, planificată, în care subvențiile de stat distorsionează, pe piața globală, prețul produselor siderurgice. (...) SUA, UE și aliații lor trebuie să continue demersurile pentru depășirea crizei de supraproducție și găsirea unor soluții comune la problema subvenționării de către anumiți parteneri globali a producției de oțel și a distorsiunilor care apar în acest mod. Măsurile unilaterale ale SUA nu sunt o soluție la această problemă globală, ci reprezintă o nouă criză”, a explicat vicepreședintele INTA. Iuliu Winkler a mai atras atenția asupra faptului că statele din estul Europei printre care și România vor avea cel mai mult de suferit. ”Marii producători globali de produse siderurgice se află în vecinătatea Europei de Est - Rusia al treilea producător global, Ucraina pe locul 6, și Turcia pe locul 9 al topului exportatorilor - își vor îndrepta exporturile interzise în SUA către cele mai apropiate țări. Acest lucru ar putea costa România mii de locuri de muncă și ar putea afecta chiar

viitorul industriei siderurgice. Valoarea exporturilor românești de produse siderurgice pe piața SUA se ridică la 160 de milioane de euro anual, fiind vorba de circa 120.000 de tone, iar al exporturilor de aliaje speciale de aluminiu de circa 15 milioane de euro anual, aproxima-

tiv 4.000 de tone. Aceste cifre au o relevanță limitată în condițiile în care fluxurile comerciale din economia globalizată vor suferi perturbări imprevizibile”, a subliniat Winkler. Strasbourg, 14 martie 2018

PUBLICITATE

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BURJUC ANUNȚĂ 1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2017 au avut în proprietate clădiri nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data de 31.03.2018; 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2018 la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2017, legate de destinația și valoarea acestora; 3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2017 dețineau mijloace de transport radiate din circulațe au obligația să depună la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarațe în acest sens, însoțită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii; 4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren, mijloace de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoanelor care dețin documente justificative pe care le depun la compartimentul Impzite și Taxe din cadrul administrației locale, până la data de 31.03.2018. De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până la data de 31.03.2018, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Burjuc. Relatii suplimentare la telefon:0254/268.220


07

ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Campanie de informare și prevenire

Polițiștii hunedoreni, în mijlocul vârstnicilor, vulnerabili în fața infractorilor

Este cunoscut faptul că unii dintre cei mai vulnerabili în fața infractorilor sunt vârstnicii și copiii. Pentru a venit în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, pentru a-i ajuta să nu devină victime ale unor escroci, polițiști din cadrul Compartimentului Prevenire al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, împreună cu cei din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au PUBLICITATE

prezentat acestor oameni câteva aspecte legate de infracționalitate. Ieri, la Centrul de recreere pentru pensionari din municipiul Hunedoara, unde vârstnicii se întâlnesc zilnic pentru diverse activități recreative, polițiștii din cadrul Compartimentului Prevenire al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, împreună cu cei din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au susținut o activitate preventivă, de conștientizare a persoanelor vârstnice. „Aceste persoane fac parte din publicul țintă vulnerabil despre modurile de operare ale infractorilor în comiterea infracțiunilor de furt din locuință prin false calități, înșelăciuni prin metoda „accidentul” și tâlhării. Am prezentat șapte cazuri de infracțiuni săvârșite în municipiul Hunedoara în perioada ianuarie – martie a acestui an, detaliind modul de operare al infractorilor, prejudiciile create și atrăgând atenția asupra importanței conduitei preventive necesare a fi adoptată de persoanele vârstnice. Au fost prezentate pe larg recomandările preventive, maniera eficientă de comportament antivictimal, dar și pașii de urmat în caz de vic-

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HĂRĂU ANUNȚĂ 1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2017 au avut în proprietate clădiri nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data de 31.03.2018; 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2018 la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2017, legate de destinația și valoarea acestora; 3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2017 dețineau mijloace de transport radiate din circulație au obligația să depună la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii; 4. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri sau teren se aplică începând cu data de 01 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative) la Compartimentul Impozite și Taxe locale din cadrul Primăriei comunei Hărău până la data de 31.03.2018. Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) și art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, după cum urmează: - în cazul impozitului pe clădiri la 10 %; - în cazul impozitului pe teren la 10 %; - In cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. Contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, care achită integral, până la data de 31.03.2018, beneficiază de această bonificație . Relatii suplimentare la telefon:0254/233.201.

timizare”, a declarat subcomisar de poliție Andrea Fieraru. În cadrul evenimentului, au fost distribuite 80 de pliante preventive „prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului” realizate de I.P.J. Hunedoara. Petronela Tămaș

Mii de elevi hunedoreni vor susține simulările la examenul de Bacalaureat. testările încep peste câteva zile Elevii din clasele terminale vor susține, în perioada următoare, simulările ''examenului de maturitate''. Aceștia vor intra în febra emoțiilor începând cu prima zi a săptămânii viitoare. Puțin peste 3.000 de liceeni hunedoreni sunt așteptați în sălile de examinare, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ). Simulările probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat vor avea loc din 19 și până în 22 martie. Luni, în prima zi, elevilor le vor fi evaluate cunoștințele acumulate la Limba și literatura română. Această probă

va fi urmată, în ziua următoare, marți, 20 martie, de testul scris la Limba și literatura maternă. Miercuri, în 21 martie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, urmată de cea la alegere a profilului și specializării, care se va derula joi, pe 22 martie, conform

calendarului aprobat prin ordin de ministru al Educației Naționale. Elevii vor afla rezultatele obținute în data de 3 martie 2018. În județ, simulările examenului de Bacalaureat vor fi susținute, mai exact, de 3.028 de liceeni. Ramona Ștefan


08 ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Pentru cei cu probleme

La UAMS Baia de Criș au început pregătirile pentru Paște Peste foarte puțin timp toți creștinii vor celebra Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, iar pregătirile pentru marele praznic bisericesc au început deja. Amarildo Szekely Paștele va fi sărbătorit în toate gospodăriile, dar și în unități medico – sanitare, acest lucru urmând a se întâmpla și în județul Hunedoara.

Meniu special Sărbătorile Pascale vor fi sărbătorite, conform datinei străbune, și la Unitatea de Asistență Medico – Socială (UAMS) din comuna hunedoreană Baia de Criș. „De Paște va fi o masă tradițională, în care ouăle înroșite și carnea de miel vor fi la loc de cinste. Bineînțeles că, în funcție de afecțiunile de care suferă, beneficiarii noștri vor primi un meniu adecvat. Până a ajunge, însă, acolo, doresc să precizez că, în această perioadă a Postului Paștelui, în unitate au fost săvârșite slujba Sfântului Maslu, de către trei preoți locali, taina Sfintei Spovedanii și împățirea cuminecăturii. De asemenea, programul nostru obișnuit de recreere al beneficiarilor a continuat, așa cum este el stabilit.

Astfel, ca de obicei, s-a organizat festivitatea pentru sărbătoriții lunii. Totodată, au fost organizate manifestări speciale dedicate zilelor de 1 și 8 martie. Și, bineînțeles, va continua programul de excursii, dar și cel de spectacole oferite de elevii de la școala din comună, cu care avem o foarte bună colaborare, ori de la alte instituții de învățământ din apropiere”, a declarat Diana Bulz, managerul de la UAMS Baia de Criș.

Îngrijiri la cele mai înalte standarde La UAMS Baia de Criș întâlnim o gamă largă de servicii. Astfel, unitatea din comuna hunedoreană Baia de Criș acordă servicii de îngrijire, asistență sanitară, precum și

COMUNICAT DE PRESĂ Noi proiecte în sprijinul românilor PSD a câștigat alegerile, în 2016, cu un program care a avut următorul mesaj - mai mulți români în clasa de mijloc. La aproape doi ani de la câștigarea alegerilor, mesajul din program nu a rămas la nivel de slogan, ci a devenit realitate. Astfel, au fost adoptate măsuri salariale care au venit în sprijinul românilor, iar în paralel au fost implementate mai multe proiecte aplicate, adresate claselor sociale vulnerabile. Alte două proiecte de lege, aflate în diverse etape de avizare, vor veni în sprijinul tinerilor dezavantajați, dar și al oamenilor care doresc să lucreze de acasă. Primul proiect de lege, care a trecut recent de Senat, prevede ca tinerii aflați în situații defavorabile să poată da concurs pentru ocuparea unui post temporar în instituțiile publice locale. Pro-

alte prestații specifice pentru persoanele cu nevoi medico-sociale. „UAMS Baia de Criș are o capacitate de 50 de paturi, iar personalul deservent este în număr de 40 de oameni, incluzând un post de director și 39 de funcții de execuție, repartizate în șapte compartimente. Mai precizez și că UAMS Baia de Criș este structurată pavilionar. Dormitoarele beneficiarilor (corp A), spațiul destinat birourilor (corp B), bucătăria și spălătoria sunt amenajate fiecare în alt pavilion. În mo-

iectul se adresează tinerilor care au între 16-26 de ani, ce nu au nici măcar 12 luni de experiență în muncă și care provin din sistemul de protecție a copilului, sau au un copil în întreținere. Astfel, un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din instituțiile publice va fi atribuit, în mod exclusiv, acestor tineri, cu condiția ca acestea să fie vacante. La finalul celor 24 de luni, contractul individual de muncă va înceta de drept, iar postul va putea fi ocupat de o altă persoană aflată într-o situație asemănătoare. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care va avea votul decisiv. Al doilea proiect, denumit telemunca, a primit votul decisiv al Camerei Deputaților, în februarie. Potrivit acestuia, salariații vor avea posibilitatea de a munci de acasă sau din alt loc, însă numai dacă activitatea desfășurată la angajator este îndeplinită cu ajutorul tehnologiei. În des-

mentul de față întreaga capacitate a UAMS Baia de Criș, respectiv de 50 de locuri, este ocupată. În atare condiții, sunt liste de așteptare pentru cei care îndeplinesc condițiile de a beneficia de serviciile pe care le oferim. Și pe această cale doresc să îi asigur pe toți beneficiarii serviciilor noastre, precum și pe colaboratori și orice persoană interesată, că prestațiile pe care le oferim vor crește calitativ și în continuare”, a mai spus managerul de la UAMS Baia de Criș, Diana Bulz.

fășurarea activității lor, telesalariații își vor organiza programul de lucru în strânsă coordonare cu angajatorul. Categoriile sociale vulnerabile vor fi mereu în atenția Guvernului, iar programele implementate vin ca măsuri imediate și eficiente. Deputat Natalia-Elena Intotero, Ministrul Românilor de Pretutindeni


09 ActuAlitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Victorios la Campionatul mondial de făcut pizza

deveanul Mircea toderaș s-a întors acasă cu patru medalii și mai multe diplome

A reprezentat, cu cinste, județul Hunedoara, la Campionatul Internațional de Pizza 2018, ce a avut loc foarte recent, la București. A fost unul dintre cei mai buni, motiv pentru care s-a întors acasă cu patru medalii, de bronz și de argint, dar și cu două diplome și un certificat foarte important pentru cariera sa. Pizzerul Mircea Toderaș (foto), din Deva, căci despre el este vorba, a avut parte de o experiență de neuitat la mondialul de pizza din Capitală, dar și de o victorie pe măsură. El a reușit să impresioneze, cu cele trei feluri de pizza -surpriză pe care le-a făcut, un juriu foarte pretențios, format numai din nume ‚’grele’’ în domeniu, adevărați maeștri internaționali, o parte dintre ei sosiți din patria-pizza, Italia. Jurații au fost încântați de creațiile alimentare ale deveanului. Până și italianul Francesco Speranza, președintele juriului, a ținut să îl felicite personal. Deși s-a aflat la prima participare la această importantă competiție de talie internațională, cunoscutul și talentatul pizzer din Deva a reușit să se evidențieze între cei peste 90 de concurenți de pe întreaga planetă, sosiți la București, din 12 țări. Aceștia s-au întrecut, timp de două zile, pe 12 și 13 martie, în cele mai alese și mai delicioase feluri de pizza, într-un adevărat maraton culinar. Concurenților li s-au pus la dispoziție șapte cuptoare pentru a-și expune magia culinară sub privirile publicului și al unui juriu din care au făcut parte nume celebre, personalități marcante ale gastronomiei mondiale. A fost un festival al culorilor și

aromelor de toate soiurile, în cadrul căruia mâncarea a fost ridicată la rang de artă. Nu au lipsit live-cookinguri și show-urile culinare. La final, doar câțiva dintre bucătarii înscriși în această strânsă competiție au câștigat, primind recunoștință internațională, printre victorioși aflându-se și pizzerul Mircea Toderaș. El s-a întors acasă, la Deva, ieri dimineață, cu patru medalii, între care două de bronz și una din argint, precum și cu două diplome și un certificat care atestă calitatea sa de membru activ al Asociației Culturale Euro Est Alternativ România (ACEEA), cea care a organizat și ediția din acest an a Campionatului Internațional de Pizza din Capitală. De menționat că, el a fost singurul hunedorean participant la acest concurs, dar și unicul bucătar din regiunea de vest a țării căruia i s-a oferit acest prilej.

„A fost o onoare” În cele două zile ale concursului, participanții s-au luptat la trei categorii, pizza clasică, creativă sau alternativă. Toate cele trei feluri de pizza pe care a trebuit să le facă tânărul bucătar devean, cu mai bine de 12 ani de experiență în mânuitul aluatului de pizza,

i-a impresionat mult pe jurați. Nici nu aveau cum să nu producă o puternică impresie, având în vedere ingredientele, numai unu' și unu', folosite de pizzerul devean, printre care aur alimentar, icre negre de sturion, foie -gras, considerat un adevărat capriciu culinar de lux, sau florile comestibile. Dar, înainte de toate, pe lângă produsele de înaltă calitate, se știe că, cea mai bună pizza se face cu multă pasiune, fapt demonstrat și de pizzerul devean. Acesta spune că participarea la acest concurs i-a adus o mare satisfacție. „A fost o onoare pentru mine să particip la acest campionat. Concursul a fost foarte reușit, cu o organizare excelentă. Am rămas fără cuvinte și impresionat. Pot să spun că am avut parte de o experiență unică. Juriul, format din cei mai buni specialiști, a fost unul foarte exigent. Orice detaliu a contat”, spune Mircea Toderaș. De șase ani, el are deschisă o pizzerie în Deva, singura din oraș și din vestul țării de unde clienții pot savura o pizza la metru. În concurs, în afară de

pizza cu aur, gătită pe blat negru, din cărbune vegetal, și cea clasică, cu salam și mozzarela, pizzerul din Deva a mai conceput una, la categoria alternativă pentru care a fost recompensat cu medalia de argint. Gătită cu migdale, banane confiate, căpșuni, flori comestibile, și Sambuca, un lichior italian, cu aromă de anason, aceasta nu numai că a arătat extraordinar, dar a fost și foarte gustoasă. Campionatul Internațional de Pizza s-a desfășurat

sub „bagheta” Iuliei Drăguț și a lui Radu Zărnescu, din conducerea ACEEA, cea mai mare organizație gastronomică din țara noastră și din care și pizzerul devean face parte, fiind și membru activ, ''cu acte''. De altfel, el a participat, la invitația făcută de ACEEA, la această importantă competiție internațională, care se bucură de o mare popularitate printre bucătarii de pe întreg mapamondul. Ramona Ștefan


10 puBlicitAtE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Anunț

ANGAJARE

Medic cu experiență de muncă în Franța ofer gratuit sfaturi și contact cu agenție recrutare de încredere pentru găsire posturi de medici în Franța. Telefon 0721.788.278, email dr.munteancorneliu@yahoo.com.

Societatea Smart -Deva, angajează 2(doi) electricieni L.E.A. Informatii la telefon: 0745.988.198.

nou S-a deschis Azil de Bătrâni în Hunedoara.

Angajare SC CAUTĂ SPRE ANGAJARE ȘOFERI DE TIR PENTRU GERMANIA.

CONDIȚII EXCELENTE.

INFORMAȚII LA TELEFON: 0738148427

Relații la telefon: 0753.083.333

ANGAJARE

ANGAJEZ MANAGER PENTRU AZIL DE BĂTRÂNI IN MUNICIPIUL HUNEDOARA. RELAȚII LA TELEFON 0753.083.333

Societate comerciala angajeaza muncitori necalificati pentru montaj/ambalat

Angajare

Conditii avantajoase tel 0744620427’

Caut urgent muncitori,femei si bărbati pentru muncă în agricultură Germania. Caut drujbisti si tractoristi cu experienta. Relatii tel: 0752347661

ANGAJARE Angajez șofer profesionist categoria C+ E, transport intern. Salariu atractiv. Informații la telefon 0721 974 465

tAlon Anunțuri grAtuitE pEntru ABonAții cotidiAnului

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament nume și prenume: ........................................................... Strada ................................................................ nr. ........ Bl. ...... Sc. ....... Ap. ........ Cod poștal ............................. Localitate .............................. Județ ................................ posesor B.i./C.i. seria ............ număr ............................ eliberat de ........................................ data ...................... Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte) ........................ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Data apariției ........................ declar că toatele datele complectate sunt reale rubrica ................................. Semnătura n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin persoanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

Redactor șef - Int. 13

Fotoreporter

Director marketing -

Departament DTP

Savin Cristian Rista tel: 0745.457.229

Petronela Tămaș

Redactori

Ramona Ștefan Mihaela Răducu Amarildo Szekely

Sorin Vrăjitoru

Secretariat - Int. 11 Camelia Vrăjitoru

Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conținutul articolului aparține autorului. De asemenea,în cazul unor agenții de presã și personalitãți citate, responsabilitatea le aparține.

DEVA

Str. Mareșal Averescu, nr. 1, Bloc 1, parter

Telefon/Fax: 0254/222 599 0354/809 784 E-mail: servus@tmtmedia.ro redactia@servuspress.ro

EDITAT DE TMT MEDIA INTERNATIONAL Tipărit la SC TIPOGRAFIA PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897 Fax: 0253 218 343

ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale

COD ISSN 1584 - 465X


11 puBlicitAtE Anunț public privind depunerea solicitări de emitere a acordului de mediu SC SAVROM MULAJ SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare hală industrială Savrom Mulaj, extindere hală existentă, împrejmuire, casă poartă, amenajări exterioare, organizare de șantier, brașamente utilități”, propus a fi amplasat în județul Hunedoara, oraș Simeria, sat Sântandrei, DN.7, KM.383+985 stg. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM HUNEDOARA din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25 în zilele de luni până joi între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 09:00-13:00 și la sediul SC Savrom Mulaj SRL, comuna Vețel, sat Mintia, str. Matei Corvin , nr.202 A județul Hunedoara în zilele de luni--vineri între orele 8.30-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

Anunț

Cumpăr dosare și decizii cu puncte A.N.R.P. Tel: 0773784524

Vanzare auto Vând Mercedes A180, an fabricație 2005, Diesel 1.9, înmatriculat. Preț 2850 euro, negociabil. Informații la tel. 0740 864 461

Vând țuică din mere întoarsă, sau de prune, 50-55 de grade. Informații la telefon: 0745.457.229. Vând iezi de la capră de banat. Relații la telefon: 0740.473.456.

SC AGRO ZOOTEHNICA DEA & DEY SRL PREIA IN ARENDA TEREN AGRICOL SI PASUNE IN ZONA DEVA, SIMERIA SI CRISTUR. OFER INTRE 400 SI 700 LEI LA HECTAR IN FUNCTIE DE TEREN. TELEFON 0720.883.993.

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Vânzare apartament

Cumpăr apartament în Deva, 2 camere, decomandat, suprafață utilă de minimum 50 mp, balcon, obligatoriu geam la baie. Exclus cartierele Micro și Dacia. Ofer 30.000 de euro cash. Telefon: 0729 011 470.

Vânzare apartament

Vand apartament 42 mp, 2 camere, decomandat, renovat, centrala proprie, contoare separate,mobilat (nemobilat), izolat exterior, termopane, balcon, et 5, lift functional, beci la subsol, in zona Micro 15, bl 61. Sunt proprietar nu agentie. Informatii la telefon 0745.233.392

Vânzare apartament

Vând apartament 4 camere în Deva, modernizat, et.1, încălzire centrală cu contor afară, preț negociabil, la cinci minute de gară sau piață. Informații la telefon: 0725.896.141.

Anunțuri Agenția imobiliară Evrika! GARSONIERE Avem cereri pentru garsoniera de cumparat in toate zonele Devei, iar pretul se ofera in functie de oferta. Tel 0723660160 1. Oferim spre vanzare garsoniera in Deva, zona Piata-Gara, cu suprafata mare, recent renovata, panorama deosebita, terasa mare, ocupabila imediat. Tel.:0745253662 APARTAMENTE 2 CAMERE Se cauta de cumparat apartament 2 camere in Deva, inclusiv in zonele Dacia si Micro 15. Se ofera pretul pietei. Tel 0745253662 1. Oferim spre vanzare apartament cu doua camere, et.1, in capatul strazii N.Balcescu Nou, semidecomandat, cu balcon, centrala termica, termopane, gresie si faianta, complet mobilat si utilat modern. Pret 29.000 EU negociabil. Tel 0745253662 2. Se vinde apartament cu 2 camere, zona Zamfirescu, bloc de caramida, et.2, ST=50 MP, aproape de Scoala A.Saguna, intretinut si ocupabil imediat. Pret 33.000 EU negociabil. Tel 0723660160 APARTAMENTE 3 CAMERE Se doreste pentru cumparare apartament cu 3 -4 camere in Deva, etaj intermediar si cu balcon, in zona buna. Plata se face imediat.Tel 0745253662 1. Se vinde apartament cu 3 camere, zona Gojdu (vecinatate Marasti), bloc de caramida, et.4 acoperit cu acoperis pe sarpanta, foarte frumos amenajat, toate dotarile necesare, balcon mare inchis cu termopan. Apartamentul merita vazut si poate fi ocupat imediat. Pret 41000 EU negociabil.Tel 023660160 CASE 1. Se vinde vila in Deva, zona Vulcan, pretabila pentru 2 chiar 3 familii, cu curte si gradina, usor accesibil, constructie noua.Pret 129.000 EU negociabil. Tel 0745253662 2. Oferim spre vanzare casa in zona Lic.Pedagogic, constructie robusta anii 80, 4 camere, bucatarie, 2 bai, garaj, anexe, teren aprox. 900 mp. Casa are o arhitectura frumoasa, este inalta, iar zona este deosebit de linistita, la cateva minute de centrul orasului, are bune vecinatati si poate fi ocupata imediat. Pret 120000 EU neg. Tel: 0723660160; 0745253662 3. Se ofera spre vanzare casa frumoasa in Hondol (20 km. fata de Deva), la asfalt, pozitie buna, priveliste superba. Proprietatea este alcatuita din 2 corpuri, are si baie functionala, o sera mare construita, teren langa casa 6.000 mp imprejmuiti. Zona este linistita si nepoluata. Merita vazuta! Pret 25.000 EU negociabil..Tel 0723660160;0745253662 4. Se vinde casa solida in Barcea Mare, din caramida, cu garaj, anexe construite, 4 camere, bucatarie, baie, cu centrala termica, parchet, gresie, faianta, in centrul satului. Proprietatea este compusa din 2 corpuri de cladire : corpul principal + un corp cu o camera de locuit sau poate avea destinatia de bucatarie de vara. Curtea este mare, aerisita, gradina are teren fertil, iar suprafata totala a terenului este de 1.700 mp. Casa se poate ocupa in timp scurt. Pret 46.000 EU negociabil usor. Tel 0745253662;0723660160


12

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Minifotbal

începe play-off-ul în campionatul municipiului Hunedoara Campionatul de minifotbal al municipiului Hunedoara a intrat în faza sa finală, după disputarea ultimei runde a sezonului regulat. Odată cu disputarea etapei a XXII-a, ultima din sezonul regulat, s-au stabilit cele șase echipe care vor lupta pentru titlu, în play-off, dar și cele tot atâtea ce vor evolua în play-out.

șase și a obținut, in extremis, calificarea în play-off. Acolo s-au calificat și Diavolii Roșii și Liberty, care și-au păstrat locurile de dinaintea disputării ultimei etape a sezonului regulat, ambele având același număr de puncte, departajarea făcându-se după rezultatele directe, favorabile primei menționate dintre acesteechipe.

CS Athletic, ultima calificată în faza superioară

Liderul MFC Corvinul s-a impus la limită

Înaintea acestei ultime runde lucrurile erau destule de clare, singurul mare semn de întrebare fiind în dreptul numelui celei de-a șasea echipe ce va juca în play-off. Iar întrega atenție s-a îndreptat asupra a două jocuri, cele dintre Ultra HD (locul 6, cu 32 de puncte) și Liberty (3, 49p) și, respectiv, dintre CS Athletic (7, 31p) și Diavolii Roșii (2, 42 p). Ultra HD a pierdut în fața celor de la Liberty cu 7-3, și a coborât pe locul al șaptelea, urmând a evolua în play-off, iar CS Athletic, în urma victoriei, la limită, și oarecum surprinzătoare, cu 3-2, în fața celor de la Diavolii Roșii, a urcat pe

play-off înainte de desfășurarea etapei a XXII-a, ultima a sezonului regulat, liderul competiției și deținătoarea titlului, MFC Corvinul (58p) și ocupanta poziției a cincea, Venus 2005 Deva (35 p). Cele două s-au întâlnit în meci direct, victoria revenind, la limită, cu 1-0, celor de la MFC Corvinul, ambele echipe păstrându-și locurile avute în ierarhie. De asemenea, era calificată în play-off și echipa de pe locul al patrulea, Inter Călan (45p), care, în ultima etapă a sezonului regulat, a pierdut, surprinzător, cu 3-2, în fața echipei de pe poziția a zecea,

FC Hunedoara (15p), această din urmă formație, urcând o treaptă în ierarhie, până pe nouă, în urma victoriei obținute.

Cerna Toplița, tot fără niciun punct De asemenea, erau calificate în Și în play-out s-a făcut, așa cum arătam mai sus, o modificare, Fair Play (16p0, care era pe nouă, a pierdut, cu 8-5 de la Bad Boys, și a coborât pe zece, echipa câștigătoare din acest joc, ce a acumulat 27 de puncte, terminând sezonul regulat pe poziția a opta. În fine, Cerna Toplița a rămas „lanternă roșie”, neacumulând niciun punct de-a lungul întregului sezon regulat, pierzând și meciul din ultima etapă disputată, cu scorul de 5-3, în fața penultimei clasate, EKB Hunedoara, rămasă, după acest meci, pe aceeași

poziție, cu 13 puncte.

Cum se joacă în play-off și play-out Prima etapă, atât din play-off-ul, cât și din play-out-ul Campionatului de minifotbal al municipiului Hunedoara, se va juca duminică, 18 martie, cu începere de la ora 18.00, pe terenurile de la baza sportivă „Eurocenter” din Timișoara. În cele două turnee prima clasată pornește competiția cu zece puncte, a doua cu opt, a treia cu șase, a patra cu patru, a cincea cu două iar a șasea echipă din ierarhie, ultima, nu va avea niciun punct. Atât în play-off, cât și în play-out se va juca tur-retur, ceea ce înseamnă că se vor mai disputa zece etape până la terminarea campionatului. Amarildo Szekely

cs Hunedoara, lider cu punctaj maxim în campionatul de fotbal al juniorilor Odată cu disputarea primei runde din acest an a Ligii a IV-a de fotbal Hunedoara, s-au disputat, după același program, și meciourile echipelor de juniori. Ca și în cazul seniorilor, și în Campionatul județean de juniori prima rundă a fost reprogramată, iar competiția s-a reluat cu etapa a XVII-a, a doua din retur.

Jiul a urcat pe podium Conform așteptărilor, CS Hunedoara și-a păstrat poziția de lider, având acum 45 de puncte, după victoria categorică, de acasă, cu scorul de 7-0, obținută în fața celor de la Șoimul Băița (locul 14, penultimul, cu 6 puncte). În urma acestui succes hunedorenii rămând, în continuare, cu punctajul maxim posibil, câștigând toate meciurile disputate

până acum, și, în plus, și-au mărit la opt puncte avansul față de cea de-a doua clasată, Inter Petrila, care, în ultima rundă disputată, nu a reușit decât un egal, 3-3, pe terenul celor de la Aurul Brad (7, 23p). Pe ultima treaptă a podiumului de premiere a urcat Jiul Petroșani (32p), care s-a impus, în derby-ul local, cu 2-0, pe terenul concitadinei Universitatea (13, 10p), dar au profitat și de faptul că fosta ocupantă a poziției a treia, Hercules Lupeni (30p), acum coborâtă pe patru, a stat, din cauza numărului impar de echipe înscrise în competiție, respectiv 15. Pe locurile cinci și șase, în această ordine, au rămas CNS Cetate II Deva (28p) și Retezatul Hațeg (25p), chiar dacă au pierdut, ambele, pe teren propriu jocurile pe care lșe-au disputat, prima cu 3-1 în fața celor de la Dacia Orăștie (11, 14p), iar cea

de-a doua cu 6-4 de la Victoria Călan (10, 19p), ambele rezultate putând fi considerate surprinzătoare. O altă victorie în deplasare a obținut și CSM Vulcan, 2-0 pe terenul celor de la Gloria Geoagiu, dar ambele formații își păstrează pozițiile avute anterior în clasament, cei din orașul – stațiune rămânând pe opt, cu 21 de puncte, iar echipa din Valea Jiului pe nouă, cu 19 puncte. În fine, ultima clasată, Minerul Uricani (5p) a pierdut jocul de acasă,

cu Aurul Certej, scor 3-1, echipa vizitatoare, care a acumulat, astfel 13 puncte, urcând pe locul 12, trimiâând, astfel, pe 13 pe Universitatea Petroșani. Jocurile etapei viitoare se vor disputa sâmbătă și duminică, în deschiderea meciurilor de seniori, după același program, ora de începere a partidelor de juniori fiind 9.30. Amarildo Szekely


13 sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

La „naționalele” de shotokan

Noi medalii pentru karateka de la CS Elite Center Hunedoara Sezonul intern de arte marțiale, indiferent de stilul de luptă practicat de sportivi, este în plină desfășurare. În artele marțiale din România, deși nu au trecut nici măcar trei luni din acest an, s-au desfășurat deja câteva competiții interne importante.

Șapte clasări pe podium Unul dintre recentele concursuri de arte marțiale care s-a desfășurat în țara noastră a fost Campionatul Național de Karate-Do Shotokan WSF. La întrecerea găzduită de Sala Polivalentă din Târgu Secuiesc au luat startul și tineri sportivi legitimați la CS elite Center Hunedoara. Ca de obicei, karateka hunedoreni au avut evoluții remarcabile, reușin să urce de șapte ori pe podiumurile de premiere. Cea mai bună performanță a realizat-o Monica Dan, care a devenit vicecampioană națională la kata individual feminin 1213 ani, aceași sportivă de la CS Elite Center Hunedoara cucerind și o medalie de bronz kumite WKF in-

dividual feminin 12-13 ani, la categoria de greutate de -45 de kilograme. Dublu medaliat național a fost și Mihai Cozorici, care a cucerit, în întrecerea sportivilor cu vârsta de 14-15 ani și în limitele categoriei de greutate de -52 kg, două bronzuri, în probele individuale masculine de kumite shobu ippon și, respectiv, kumite WKF. De asemenea, pentru CS Elite Center Hunedoara au mai urcat pe podiumul de premiere, cucerind medalii de bronz, Rahela Zagor (kumite shobu ippon feminin 12-13 ani, -50 kg), Andrei Dobra (kumite shobu ippon masculin 14-15 ani, -52 kg) și Bogdan Puian (kumite WKF masculin 1415 ani, -63 kg).

Încă o confirmare de la Eric Șoș La competiția de la Târgu Secuiesc, sportivii de la CS Elite Center Hunedoara au fost însoțiți de instructorul lor, Eric Șoș, multiplu campion național, european și mondial, care, odată cu trecerea la seniorat, evoluează la CSU Craiova,

oraș în care este student, la clubul din localitatea sa natală nefiind decât grupe pentru copii și juniori. Eric și-a mai reconfirmat, încă o dată, valoarea, reușind patru clasări pe podiumul de premiere. Astfel, Eric Șoș a devenit triplu campion național, de două ori în probele individuale, în limitele categoriei de

greutate de -84 kg, impunându-se atât la kumite WKF, cât și la kumite shobu ippon, și odată cu echipa, toate aceste distincții fiind obținute în concursul de seniori. De asemenea, hunedoreanul Eric Șoș a devenit și vicecampion național la kata individual masculin seniori. Amarildo Szekely

n Știri pe scurt n Știri pe scurt n Știri pe scurt n Știri pe scurt n Știri pe scurt JUDO/ Medalie la Cupa Europei pentru o deveancă La Antalya, în Turcia, a avut loc, recent, o etapă de Cupa Europei la judo pentru cadeți. Din delegația României, în concursul feminin, au făcut parte șase sportive, toate legitimate la Sport Club Municipal - Centrul Național Feminin (SCM – CNF) Deva. Evoluția devenceleor, antrenate de profesorii Mugurel Ciușcă și Ramona Enache, a fost una bună, concretizată priun cucerirea unei medalii și două clasări în puncte. Cel mai bun rezultat l-a obținut, fără îndoială, Bianca Prodan, care a cucerit medalia de argint în limitele categoriei de greutate de +70 de kilograme. Mai trebuie menționat că au fost aproape de podium, pierzând în meciurile pentru medaliile de bronz, Daria Biriș (-70) și Anne Brebinaru (-44),

care au terminat, astfel, concursul pe locul al cincilea, celelalte trei sportive de la SCM -CNF Deva participante la etapa de Cupa Europei la judo pentru cadeți din Turcia neintrând în puncte.

ATLETISM/ Răzvan Deliu, al doilea la heptatlon Sala de atletism din cadrul Complexului Național „Lia Manoliu” a găzduit, zilele trecute, etapa finală a Campionatului Național de probe combinate pentru seniori, tineret și juniori 1,2 și 3, printre participanți aflându-se și sportivi din județul Hunedoara. Cel mai bun rezultat l-a obținut Răzvan Deliu, în heptatlonul seniorilor, probă în care s-a clasat pe locul al doilea. De asemenea, în concursul masculin de heptatlon al juniorilor 2 Sebastian Bolboacă și Marian Drîngă, ambii

de la CSȘ Hunedoara, au ocupat locurile șapte și opt, iar la juniori 3, Cristian Velican și Eduard Oprea, amândoi de la CNS Cetate Deva, au terminat pe nouă și zece. Județul a avut reprezentante și în concursul de penatlon al fetelor, dar numai la junioare 3, cel mai bun rezultat fiind cel obținut de Andrada Gheață, de la CSȘ Hunedoara, care a fost a patra, în vreme ce colega sa de club Francesca Rus a terminat pe șase, în vreme ce Elisa Enache, Andrada Popi și Viorica Munteanu, toate de la CNS Cetate Deva, au ocupat locurile șapte, nouă și zece.

TAEKWON-DO/ Tania Rache, cu gândul la „europene” Pentru obținerea titlului de vicecampioană a cadeților la Campionatul European de taekwon-do

WTF de anul trecut, tânăra Tania Rache, legitimată la CS Știința Petroșani, în vârstă de 13 ani, a fost desemnată ocupanta poziției secunde în topul celor mai buni sportivi ai județului Hunedoara din 2017, stilul de arte marțiale pe care îl practică devenind disciplină olimpică. Tania Rache, în mod firesc, este satisfăcută de rezultatele obținute anul trecut și le-a mulțumit, în mai multe rânduri, părinților, antrenorului Claudiu Moldovan, sponsorilor și colegilor de antrenament, și își propune să participe, și în acest an, la „europene” și să vină de acolo cu un rezultat cât mai bun. Până atunci, însă, mai este drum lung, iar Tania Rache și colegii săi de la CS Știința Petroșani vor da un prim test important, la începutul lunii viitoare, când se vor desfășura, la București, Campionatele Naționale de taekwon-do WTF.


14

UTILE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

1

Utilități:

Deva

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Transilvaniei.

Hunedoara

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enescu, nr. 7.

Apă caldă 0254/212.225 Apă rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864 Ascensoare: 0254/235.090 E.ON Gaz Distribuție: 0265/200.928 0800.800.928 Informații CFR: 0254/212.725

Instituții publice:

Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlcescu, nr. 7

AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sănătate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Județean: 0254/211.350 Prefectură: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

BRAD

Taximetre:

Petroșani

Farmacia „Piață”, Str. A. Iancu, nr. 5

Orăștie

Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

Petrila

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ORIZONTAL: 1) Definitii de poveste, nascocite din trageri tematice. 2) Exemplu deluat din viata – Fin bun din Ardeal. 3) Simpla lalaiala! – Vocale tari dintr-o multime – Fara continut juridic! 4) Repere apreciative de caldura – Indreptar de drept. 5) Formatie reusita (abia) dupa a saptea carte. 6) Un sens pentru nebun – Varf de consum – Mancatul din... rezerva. 7) Model de ınchinare la masa pagana. 8) Complete ın orice... judecata – O scena mai ın fata. 9) Acuz ın faza interna! – Aliment de facut pulbere, daca s-a ales praful – Mot... facut farame! 10) Un blat acoperit – Isi iau nasul la purtare. 11) Pretext de replica.

VERTICAL: 1) Adresa recurenta ın mahala! (pl.). 2) Schimba linii ın acest vacarm! – Raspunde la 03. 3) Fond unic la intrare! – Exprimare de repros – Injur regulat, la iesirea din birt! 4) A se uda la piele – (In) durata ın viata. 5) Tip cu existenta asigurat a. 6) Raman la trecerea pasarelelor – Afara la joaca – Unu din doi. 7) Incarcare cu greutate. 8) Pe cale de consecinta – Dublura pentru mister. 9) Un as intors! – Clubul nevestelor ın activitate – La mijloc tata, pe jumatate beat! 10) Baghete metalice aveti?! – Iesiri usoare din piele. 11) Plasament ornamental.

Întreruperi energie electrică Pentru lucrările anuale de reparaţii și întreţinere instalaţii și reţele electrice, precum și posturi de transformare, Enel Distribuţie Banat anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos: Astăzi, 15 Martie 2018 PETROȘANI, Venus, Bl. 4 09:00 - 16:00 SARMIZEGETUSA; ȘTEI; BOȘOROD; OCOLIȘU MIC 09:00 - 16:00 ILIA, Gării; Cuieșului; Libertății (parțial) 09:00 - 17:00 ȘOIMUȘ (drumul Bradului); BĂLATA; SĂCĂRÂMB; STRETEA; TISA; SĂLIȘTE; TRESTIA; HĂRȚĂGANI (inclusiv Grăilești); CURECHIU (parțial) 09:00 - 17:00

Radare 15 martie DN 7 Deva - Sântuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara DJ 687 Hunedoara – Hăşdat DN 66 Călan – Băcia DN7 Mintia – Veţel DN7 Veţel – Leşnic DN7 Leşnic – Săcămaş DN7 Ilia – Gurasada

DN7 Gurasada – Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Căinelul de Jos - Bejan Uricani pe DN 66A, str. Muncii Sursa: IPJ Hunedoara

Vineri , 16 Martie 2018 RÂȘCULIȚA (parțial-circuit Bulzești-Valea Rusculii) 09:00 - 13:00 CRIVA; TÂRSA 09:00 - 16:00 ȘOIMUȘ (drumul Bradului); BĂLATA; SĂCĂRÂMB; STRETEA; TISA 09:00 - 17:00 ILIA, Gării; Cuieșului; Libertății (parțial) 09:00 - 17:00 RÂȘCA (parțial-circuite str. Principală și CAP) 12:00 - 17:00 Sursa: Enel România


15 progrAM tv

HOROSCOP

Azi cu siguranță e ziua de maximă oportunitate amoroasă. Când cineva poate apărea subit în viața ta. Cineva de care să te îndrăgostești.

Perioadă în care ființa dragă îți e complice în activitățile tale de grup. Îți e complice în împărtășirea viziunilor futuriste, de viitor.

Taur 21.04 - 21.05

Scorpion 23.10 - 21.11

Melancolia și emoționalitatea exagerată te va guverna întreaga zi. Vei avea nevoie de iubire și ființa iubită în viața ta, exact ca eroul principal.

Azi se pare că granița dintre obligațiunile tale zilnice și colaborarea cu ființa dragă va fi foarte fină și subtilă.

Gemeni 22.05 - 21.06

Săgetător 22.11 - 20.12

Azi în relația cu ființa iubită te va ajuta neapărat jovialitatea și dorința maximă de a schimba lucrurile, a le schimba înspre bine.

Nu te lasă să spui, să conștientizezi sau să verbalizezi niște adevăruri. Azi probabil unele vise referitor la o stabilitate afectivă îți vor fi spulberate.

Rac 22.06 - 22.07

Capricorn 21.12 - 19.01

Acuma e perioada în care relația ta are de suferit maxime schimbări. Maxime evaluări de aspecte pozitive ori negative.

Azi nevoia ta de afișare emoțională îți poate crea tensiuni relaționale. S-ar putea ca comunicarea exaltată să îți afecteze în mod direct relația ta.

Leu 23.07 - 22.08

Vărsător 20.01 - 18.02

Azi vei avea parte de multă putere de conștiință. Care te va ajuta cumva expansionist să depășești niște crize relațional-afective.

S-ar putea ca o informație, niște emoții, ceva din exterior pe care ai nevoie să implimentezi în cuplul tău te va face să retrăiești o mare tensiune.

Fecioară 23.08 - 21.09

Pești 19.02 - 20.03

Ai nevoie să înțelegi, că în viața ta a venit un moment, o etapă cînd multe dintre paginile trecute se vor a fi recapitulate.

Azi emoțiile îți vor fi guvernate de gelozie. Emotivitate în conflict cu necesitatea ta de a da explicații oricăror evenimente și stări din relația ta de cuplu.

Program TV Joi 15 martie 2018

Balanță 22.09 - 22.10

08:00 1 Matinal 09:00 1 Matinal 09:45 Teleshopping 10:00 Perfect imperfect 11:00 Perfect imperfect 11:45 Teleshopping 12:00 Parlamentul României 12:30 Teleshopping 13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal 14:55 Vorbește corect! 15:00 Akzente 16:00 Telejurnal 16:05 Akzente 17:00 Telejurnal 17:30 Lozul cel mare 18:00 Banii tăi 18:35 Pulsul zilei 19:35 Pulsul zilei 19:55 Starea zilei 0:00 Telejurnal 21:00 România 9 21:55 România 9 22:30 Starea naţiei 22:55 Starea zilei

07:00 Documentar 360° Geo 08:00 Gala Umorului (R) 09:00 Preţul trădării (R) 10:10 Femei de 10, bărbați de 10 (R) 11:00 Euromaxx 11:30 Teleshopping 11:50 Documentar 360° Geo Câinii campioni 12:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu 13:00 Telejurnal TVR 2 13:40 Cultura minorităţilor 14:10 Se zice că... 15:40 Starea naţiei (R) 16:05 Starea zilei (R) 16:10 Starea naţiei (R) 16:40 Femei de 10, bărbați de 10 17:40 Preţul trădării 18:50 E vremea ta! 19:00 Telejurnal TVR 2 20:10 Mame și fiice 21:45 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu 21:55 Poate nu știai 22:10 O vacanță de vis

07:25 Zâna Măseluță 09:10 Spiritul din cochilie 10:55 Megan Leavey 12:50 Ștrumpfii: Satul pierdut 14:20 Frații Grimm 16:15 Baywatch 18:10 Viața secretă a cuplurilor 19:15 Lumea de dincolo 20:00 Lista mamei 21:45 Numărul de pe brațul străbunicului 22:10 Traffic Stop 22:50 Din adâncuri

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

METEO

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec 21.03 - 20.04

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

BANCURI

BRAD DEVA

ORĂȘTIE

HUNEDOARA HAȚEG

Ea către el: - Logodnicul lui Lili este mai tandru ca tine, îi spune mereu „perla mea”! - Păi el este bijutier. Dar eu sunt ginecolog. Cum ai vrea să-ți spun? O pacientă îi spune dentistului său: - Doctore, n-o să mă doară ? Mor de frică!

Cred că decât să-mi scot o măsea mai bine fac un copil. - N-am nimic împotrivă. Dar hotărâți-vă, ca să știu cum să pun scaunul. Ce mai faceți, domnule doctor? - Nimic, îmi omor și eu timpul... - De ce, ați rămas fără pacienți?

sudoKu

PETROȘANI

Deva: min. 3, max. 14 Hunedoara: min. 4, max. 15 Orăștie: min. 3, max. 14 Brad: min. 3, max. 14 Hațeg: min. 4, max. 15 Petroșani: min. 3, max. 14

Ortodox:

Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post)

Romano-catolic: Sf. Sabin, m.

Greco-catolic:

Aducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor.

Curs valutar EURO ......................... 4.6607 RON USD ............................ 3.7771 RON GBP ............................ 5.2488 RON CHF............................. 3.9871 RON

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de la început dispuse în grilã. regula jocului este simplã: fiecare rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 Știrile Pro Tv

07:00 Observator

10:30 Vorbește lumea

08:00 Neatza cu Răzvan și

13:00 Știrile Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La Maruţă

Dani 10:55 Teleshopping 11:10 Prietenii de la 11 13:00 Observator

17:00 Știrile Pro Tv

14:00 Totul pentru dragoste

18:00 Ce spun românii

16:00 Observator

19:00 Știrile Pro Tv

17:00 Acces direct

20:30 Las fierbinți

19:00 Observator

21:30 Ferma vedetelor 23:30 Știrile Pro Tv 00:00 Las fierbinți (R) 01:00 Pe bune?! 02:00 Spion pe cont propriu 08:15 Ce spun românii (R) 09:15 La bloc (R) 11:45 El Dorado (R) - Orasul de Aur 13:45 Destin în prelungiri (R) 16:15 Clubul guvernantelor 18:15 La bloc 20:30 Paradisul spulberat 22:45 Priest : Răzbunătorul 00:15 Paradisul spulberat (R) 02:30 Cine A.M.

20:00 Aici eu sunt vedeta! 22:00 Guess My Age – Ghiceste varsta 23:15 Xtra Night Show 01:00 Totul pentru dragoste (R)

07:15 Big Man: Falsificatorii de artă (R) 09:30 Teleshopping 10:00 Mama mea gătește mai bine (R) 11:00 Teleshopping 11:30 Camera de râs 12:00 Teleshopping 13:00 Camera de râs 13:30 Teleshopping 14:00 Focus 14:30 Teleshopping 14:45 Benny Hill Show 16:00 Pasiune Toscană 17:00 Elisa 18:00 Focus 18 19:30 Mama mea gătește mai bine 20:30 Totul sau nimic 22:45 Trăsniți din NATO 23:15 Focus din inima României 23:45 Focus Magazin 07:20 Puterea Matrix -destinului Reincarcat 08:00 09:15 inimilorsecreţi 09:30 Regina Agenţi aproape 11:30 capatul30lumii 11:20 Pana Azi 13lamâine 13:30 12:55 Teleshopping Drumul spre regăsire 14:00 14:45 Clona Între prieteni 15:00 de închiriat 16:40 Soț Cântec de leagăn 16:00 Pentru că te iubesc 18:35 Popstar: Never Stop 17:00 In asteptarea dragostei NeverIntrigi Stopping 18:00 in Paradis 20:00 Vieţi Armăschimbate mortală 19:00 20:45 Stadiul Mănâncă roagă-te iubește 20:00 relatiei 22:55 Puterea Animaledestinului de noapte 22:00 00:55 State Super-răi 23:00 de Romania

07:45 Teleshopping 08:30 Pastila de râs 09:15 Teleshopping 09:45 Trădarea 12:00 Știrile Kanal D 13:00 Te vreau lângă mine 15:00 Teo Show 16:30 Bravo, ai stil! All Stars 18:45 Știrile Kanal D 19:45 Exatlon 23:15 WOWBiz 00:30 Știrile Kanal D (R) 01:30 Furtună pe Bosfor (R)


16 sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3426

Joi, 15 martie 2018 www.servuspress.ro

Futsal

Post scriptum la derby-ul Autobergamo – Informatica A trecut și marele derby al futsalului autohton, cel dintre Autobergamo Deva și Informatica Timișoara, încheiat cu bine pentru microbiștii hunedoreni. Amarildo Szekekly redactia@servuspress.ro Autobergamo, care este și deținătoarea titlului, a învins, cu 6-3, după un meci tensionat, pe Informatica, lider al clasamentului în acel moment.

Se gândesc și la Cupă Cu acest succes, devenii și-au asigurat, practic, primul loc în sezonul regulat, urmând a juca, în cele două runde rămase înainte de play-off, cu ultimele două clasate, jocuri care vor fi niște antrenamente cu public pentru trupa antrenorului-jucător Florin Ignat. Odată depășit „hopul” Timișoara, cei de la Autobergamo se gândesc și la Cupa României, alt trofeu pe care vor să-l câștige, alături de campionat. „Important este că am câștigat meciul cu Informatica. Trebuie să recunoaștem, însă, că le-au lipsit timișorenilor doi jucători importanți (Milos Simic, eliminat în secunda 44, și Savio Valadares, accidentat, n. red.). Cu acești jucători pe teren poate era alt meci. Nu știu dacă era și alt rezultat, dar, cu siguranță, era alt meci. Din păcate, după ce am avut 3-0, tot noi am reușit să îi reintroducem în

meci (Informatica egalând la începutul reprizei secunde, n. red.), dar, repet, important este că am câștigat și că vom termina sezonul regulat pe primul loc. Nu vreau să comentez arbitrajul. Nu l-am comentat niciodată. Arbitrajul face parte din joc. Pentru noi urmează o perioadă ceva mai ușoară, și, apoi, Final Four în Cupa României”, a spus Florin Ignat, antrenorul – jucător al celor de la Autobergamo Deva.

Arbitrajul, pus la zid Partida dintre Deva și Timișoara a fost una tensionată, iar acest lucru s-a datorat, în special, prestației nereușite, ca să nu spunem altcumva, a brigăzii de arbitri care a fost delegată să oficiewze la acest meci. Iar arbitrajul a fost criticat, în termeni mai duri sau mai „cu mănuși” de conducătorii celor două cluburi. „Aș avea foarte multe de spus despre meci, și nu numai, dar toate la timpul lor. Din păcate, sunt echipe din Deva care țin cu Timișoara și le cedează orele de la sală, pentru ca Informatica să facă antrenament după noi. Este incredibil așa ceva. Revenind la meci, acesta a fost unul greu, așa cum ne așteptam. Apoi brigada de arbitri ne-a anulat un gol, și habar n-am pentru ce, ei susținând că a fost fault...În tur, când am făcut 2-2, arbitrul Gherman a greșit flagrant, când le-a acordat celor de la Informatica o lovitură de la șapte metri în mod gratuit, iar

FC Autobergamo Deva – CS informatica Timișoara 6-3 (3-2) Sala Sporturilor Deva Spectatori: 1.200 Au marcat: Stoica (1), Obadă (11), Cr. Matei (15 și 39), Ignat (29), Tacot (31)/ Rakic (18 și 26), Deco (20) Autobergamo: 20. Petrișor Toniță - 7. Dumitru Stoica, 17. Alpar Csoma, 2. Adrian Pânzaru, 16. Sergiu Tacot; 1. Darius Savu - 14.Paulo ferreira, 83. florin Matei, 5. Cristian Matei (cpt.), 10. Cristian Obadă, 11. florin Ignat (antrenor jucător), 3. Pedro Da silva, 8. Andre Sasse. Oficiali: Adrian Moț (delegat), Daniel Bordeanu (maseur). Informatica: 1. Vlad Iancu - 14. Stefan Rakic, 12. Milos Simic (cpt.), 19. felipe Oliveira, 10. Andre Deco; 97. Roberto Voin - 17. Theodor Lungu, 8. Valentin Ilaș, 7. Robert Lupu (antrenor - jucător), 9. Daniel Araujo, 6. Roberto apostol, 96. Darius nastai. Oficiali: florin Chirițescu (director sportiv), nicolae Koroscsuk (preparator fizic), Gabriel Lungu (delegat). Cartonașe galbene: Cr. Matei (19), Ignat (38)/Rakic (8), felipe (19), Lupu (20) Cartonașe roșii: -/Simic (1) Arbitri: Gabriel Gherman și Marian Ivănescu (ambii din București) - Romulus Pop (Târgu Mureș - rezervă) Observator: Marius Mititel (București)

nouă nu ne-a dat-o în ultimul minut. Însă tot arbitul Gherman a fost desemnat și la meciul de la Deva, iar eu nu mai înțeleg nimic. Să nu mai zic că a fost o secerare în fața lui, făcută de un jucător timișorean care mai avea un cartonaș galben, și nu acordă nimic. Nu știu, poate arbitrii nu văd bine. Am înțeles că Timișoara trebuie să fie campioană. Eu zic să jucăm și pe teren, să vedem cine iese campioană acolo, pe parchet. Asta este, bine că a trecut. Suntem pe primul loc și avem timp să gândim strategia pentru play-off, indiferent cu cine cădem. Sincer, eu nu văd bine Timișoara în meciul din etapa viitoare cu Miercurea Ciuc. Ne gândeam să facem un protest la Federație, dar întâi vreau să discut cu cei de acolo, să îmi expice ce se întâmplă, că eu nu mai înțeleg nimic. Îi dedic această victorie prietenului meu Vali Ioniță în primul rând ”, a concluzionat, cu ironie, Dorin Popa, președintele celor de la Autobergamo Deva.

Felicitări din partea timișorenilor Așa cum arătam, și cei din conducerea celor de la Informatica au făcut comentarii după joc, făcând, la rândullor, trimitere către arbitraj. „Ar fi câte ceva de comentat după acest meci. În repriza a doua nu a fost nimic deosebit. Uneori mai greșesc și arbitrii, așa cum mai greșim și noi. Felicit echipa din Deva, care a jucat foarte bine. Din păcate pentru noi, se încinge sfârșitul de campionat și ne prinde cam descoperiți. Ați văzut că am jucat în patru oameni tot meciul. Vom juca

cu Miercurea Ciuc la Timișoara și nu îl vom avea pe Simic, eliminat la o fază la care se putea da sau nu cartonaș roșu. Orice este posibil și oricine poate să câștige. A fost foarte multă nervozitate în prima repriză și din cauza asta, cred eu, și arbitrajul a suferit. Ați văzut, toată lumea a fost nervoasă. Când se induce o stare de nervozitate nici arbitrii nu pot să mai gândească foarte bine. Au fost faze controversate, și de-o parte și de alta, dar nu cred că s-a pus problema ca arbitrii să avantajeze vreo echipă. Cred, totuși, că s-a greșit cu eliminarea din primul minut. Normal, dacă te iei după regulament, se dă cartonaș roșu, dar când se produce iregularitatea în primele secunde de joc cred că trebuie să fii un pic orientat ca și arbitru. Gherman cred că a greșit de data aceasta. Nu trebuia să dea cartonaș roșu. De acolo s-a rupt jocul și de acolo s-a pornit totul. Totuși, nu vreau să acuz arbitrajul. Am pierdut cu demnitate și felicit, încă o dată, echipa din Deva. Campionatul este lung și se joacă. Orice se poate întâmpla. Din păcate, noi suntem ceva mai dezavantajați, pentru că avem lotul pe care îl avem. Sper să se întâmple o minune, și aici vorbesc de bani care să vină la club, și știu că și Deva are această problemă, pentru că se scurg în diverse părți. Îl felicit pe Dorin Popa pentru ceea ce face aici. Ăsta e futsalul. Ăștia suntem noi, nebunii care vrem să stăm contra vântului. Nu vreau să mai spun altceva. Vă doresc mult succes și în continuare”, a declarat Gabriel Lungu, președintele celor de la Informatica Timișoara.

Servus Hunedoara nr. 3426  
Servus Hunedoara nr. 3426  
Advertisement