Page 1

SORIN CERIN *** LIBERTATE


2 ___________________________________ Sorin Cerin

Copyright © SORIN CERIN 2013 Sorin Cerin. All rights reserved. No part of this publications may be reproduced, stored in a retrieval system or transmited in any form or by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior written permission of Sorin Cerin.

Toate drepturile rezervate autorului. Nici o parte din această lucrare nu poate fi copiată fără permisiunea scrisă a autorului

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CERIN, SORIN Libertate / Sorin Cerin. - Bucureşti : PACO, 2013 ISBN 978-606-665-040-3 821.135.1-1


Libertate _____________________________________ 3

SORIN CERIN

LIBERTATE

BUCUREŞTI, 2013


4 ___________________________________ Sorin Cerin

CUPRINS LIBERTATE ....................................................................7 *Aforisme de la 1 la 225 LIBERTATE, ADEVĂR, LEGITATE, CONȘTIINȚĂ ȘI DUMNEZEU ................................................... 27 *Aforisme de la 226 la 537 FILOSOFIA LIBERTĂȚII ............................................58 *Aforisme de la 538 la 602 DEMOCRAȚIE .............................................................. 66 *Aforisme de la 603 la 863


Libertate _____________________________________ 5

„Literatura sapienţială are o istorie, poate, veche cât scriitura însuşi. Nu numai în Orientul Antic, dar şi în vechea grecie „ înţelepţii” au ales forma apoftegmatică (sentenţiară), uşor memorabilă, pentru a face, ceea ce se numea în tradiţie elină, paideia, o educaţie a sufletului pentru o formare a lui. Şi în cultura românească tradiţia este bogată. Dl. Sorin Cerin se înscrie în ea făcând o operă de tot remarcabilă. Maximele – reflecţiile sale concentrează o experienţă de viaţă şi culturală şi din prea plinul ei se împărtăşeşte altora. Tuturor acelora care vor deschide paginile acestei cărţi de învăţătură, ca orice carte bună, ea le va răsplăti prin participare la înţelepciune, gândul bun al lecturii ei.” Academician GHEORGHE VLĂDUȚESCU


6 ___________________________________ Sorin Cerin


Libertate _____________________________________ 7

LIBERTATE

1.

Libertatea este raportul dintre necesitate și oportunism.

2.

Libertatea a fost și va rămâne vârful de lance al Iluziei Vieții.

3.

Cele mai mari crime s-au comis în numele libertății.

4.

Libertatea este cel constructor al închisorilor.

5.

Vântul libertății nu va sufla niciodată în pânzele Adevărului Absolut atâta timp cât realitatea aparține Iluziei Vieții.

6.

Nu există libertate fără Dumnezeu. Chiar și ateii au Dumnezeul lor indiferent cum s-ar numi acesta.

7.

Libertatea este cel mai de preț dar făcut închisorii din noi de viață.

8.

Prin libertate chiar și gratiile speranțelor pot să viseze.

9.

Adevărul Absolut nu poate accepta compromisuri, adevărul libertății, da.

mai

de

seamă


8 ___________________________________ Sorin Cerin

10.

În fața Destinului până și libertatea este coruptă.

11.

Dumnezeu Absolut.

12.

Cel ce meditează la libertate nu se poate numi un om liber.

13.

Doar libertatea sinelui tău, va decide dacă ai trăit sau nu pe acest pământ.

14.

Cea mai mare libertate pe care o poate cunoaște ființa umană este libertatea morții și a iubirii.

15.

Cât de liberă este pasărea furtunii care-și frânge aripile iubind fulgerele ce străbat întunericul destinului?

16.

Pașii adevăratei libertăți nu vor duce niciodată spre Iluzia Vieții ci spre inadaptare socială.

17.

Porțile libertății se deschid cu adevărat mai repede uitării decât dorinței de a deveni liber.

18.

Oare cel ce nu a iubit profund vreodată știe ce este libertatea?

19.

Fiecare nebunie își are libertatea ei, cum fiecare libertate nesupunerea ei.

20.

Nebun este cel ce se crede liber dorind averi, titluri sau distincții.

este

libertatea

Adevărului


Libertate _____________________________________ 9

21.

Nu libertatea te ridică în societatea de consum a sclavilor.

22.

Respiră libertatea și vei înlătura orice teamă de moarte.

23.

Câți nu s-au înecat cu libertatea neștiind să înoate către țărmurile ei?

24.

Fii liber de tine însuți.

25.

Libertatea este cea mai mare provocare a morții și iubirii înaintea vieții.

26.

Libertatea este sensul dat vieții de către Destin, păcat că este giratoriu.

27.

În libertatea iubirii nu există compromis.

28.

O clipă de iubire și libertate adevărată valorează mai mult decât o viață încorsetată.

29.

Nu există împlinire a vieții fără libertate.

30.

Libertatea nu se calculează în orizonturi nesfârșite ci în gratii.

31.

Cât de liber poate fi cel ce arde de nerăbdare să fie liber?

32.

A crede că ești liber nu înseamnă a fi liber în Iluzia Vieții.

33.

De ce învinge libertatea deplină a morții în fața vieții?


10 __________________________________ Sorin Cerin

34.

Cât de morți trăim încătușați în precepte, legi și morale și cât de liberi murim lăsând în urmă toate acestea?

35.

Fericirea nu constă neapărat în libertate, dar libertatea știe cel mai bine să gestioneze fericirea.

36.

A fi liber nu înseamnă neapărat să nu suferi, să nu trudești, ci să îți placă toate acestea.

37.

Între plăcere și libertate există un raport al dublei impuneri.

38.

Plăcerea poate fi o opțiune a libertății dar nu neapărat.

39.

A-ți place nu înseamnă a te elibera.

40.

Câte furtuni nu a învins libertatea spre a ajunge pe tărâmul făgăduințelor care se numește Lumea de Apoi?

41.

Îngenunchează în biserica propriului tău suflet dacă vrei să fii liber.

42.

Masca libertății se numește desfrâu.

43.

Prin timp libertatea devine cel mai mare temnicer al vieții.

44.

Între timp și libertate este o relație de amiciție doar atunci când intervine uitarea, plictisul, iubirea, ura sau moartea.

45.

Oricât de mult s-ar juca viața cu libertatea va pierde în cele din urmă prin moarte.


Libertate ____________________________________ 11

46.

Prin sângele libertății nu circulă anii de plumb ai vieții ci eternitatea clipelor iubirii.

47.

Libertatea este veșmântul fericirii dus de vântul sorții.

48.

Cel ce se consideră liber nu a cunoscut niciodată libertatea.

49.

A fi liber cu adevărat înseamnă a-ți trăi clipa fără a avea viitor sau trecut.

50.

Pacea cu tine însuți, poate fi o premisă a libertății dar nu neapărat.

51.

Nu te preocupa de viitor fiindcă curând va deveni din prezent, trecut, odată cu tine. Gândește la clipa eternă care ți-a fost dată spre a fi fericit.

52.

Libertatea este cel mai mare compromis al omului cu propriul Dumnezeu.

53.

Statuile libertății sunt ridicate prin munca sclavilor.

54.

Libertatea este povara sufletului și deseori dușmanul trupului, în societatea de consum a vieților.

55.

Libertatea este înainte de toate destin, care la rândul lui nu mai este libertate.

56.

Și libertatea își are destinul ei de a fi sau nu liberă față de noi.


12 __________________________________ Sorin Cerin

57.

Zorii libertății nu stau în scop sau voință ci în întâmplare.

58.

Libertatea L-a corupt până și pe Dumnezeu când a creat iubirea.

59.

A fi liber nu înseamnă a trăi în afara destinului.

60.

De ce este nevoită viața să ne țină adevărata libertate în frâu?

61.

Poate exista libertate în legitate fără iubire, vis sau speranță?

62. Viața este un conglomerat de legități care se coordonează și subordonează reciproc neavând niciodată libertatea de a fi independente. 63. Libertatea este lacrima oricărei filosofii care aspiră să o cunoască. 64. Libertatea nu este doar un concept ci o stare de spirit. 65. Oare cum ar arăta libertatea dacă am alunga din sufletele noastre vălul dens al Iluziei Vieții? 66. Absolutul minciunii este libertatea. 67. Nu crede în libertate atât cât timp viața ta este supusă Destinului ce poate fi liber sau nu. 68. Prin libertate cei mai mulți șarlatani și-au găsit libertatea de a minți. 69. Munții libertății nu pot fi cuceriți de provocări.


Libertate ____________________________________ 13

70. Lasă ca libertatea să-ți inunde oceanul vieții propriului tău compromis cu Dumnezeul ascuns în venele tale fiindcă cu siguranță și El este liber. 71. Libertatea este un legământ cu Dumnezeu, un sejur în lumea străbunilor din sângele tău. 72. Ca să înțelegi libertatea, înțelege-ți rădăcinile. 73.

Nu libertatea te doboară când vrei să învingi ci străinul din tine pe care nu l-ai înțeles la timpul potrivit.

74.

Prin libertate și dușmanul tău devine prieten.

75.

Nu-ți călca libertatea în pașii nesăbuinței dacă nu vrei să alergi pe cioburile dureroase ale suferinței de a nu mai exista tu cel ales de propriul Dumnezeu.

76.

Plăcerea în libertate devine sabia ale cărei tăișuri nu vor rugini niciodată.

77.

Acunde-te de libertate dacă știi că patima ei stă în tine.

78. 79.

Nu-i prinde în păr libertății arginții care te vor sclavul lor.

80.

Nu libertatea este semnul morții viselor tale, ci viața.


14 __________________________________ Sorin Cerin

81.

Ascultă-ți instinctul morții de vrei să trăiești liber.

82.

Plăcerea nu este libertate.

83.

Libertatea este făuritoarea propriului nostru Dumnezeu.

cunoașterii

84.

Hoția libertății nu se numește furt, ci vis.

85.

Cât de departe poate muri libertatea de cei care ne dorim cu adevărat o mare iubire?

86.

Scara libertății va avea mereu treptele rupte pentru cei care vor să ajungă în podul sentimentelor față de Dumnezeul Iubirii nepregătiți de a fi ei înșiși.

87.

Gara libertății se numește Iubire iar trenul ei, Destin.

88.

Omul nu poate învia fără libertatea Lui Dumnezeu.

89.

Ar trebui să pot muri liber fără a-mi înțelege libertatea unui Dumnezeu care nu m-a cunoscut niciodată cu adevărat.

90.

Doar lacrimile libertății pot fi șterse de pe obrazul vieții.

91.

Câtă libertate să fi avut Păcatul Originar care ne-a cotropit?

92.

Alături de libertate nimeni nu poate fi liber.


Libertate ____________________________________ 15

93.

Nu există vârf al libertății în afară de moarte.

94.

Credeam că libertatea își are dorul ei și mam înșelat amarnic.

95.

Prin libertate Iubirea devine Destin.

96.

Libertatea este piatră de moară pentru viață.

97.

Doar cel ce a înotat în apele învolburate ale vieții va înțelege compromisul pe care-l face viața cu moartea.

98.

Câtă iarbă a speranței a tuns libertatea?

99.

Nu cred în sfârșitul libertății atât timp cât Iluzia Vieții ne lasă visele.

100. Pragul libertății este Destinul de care ne lovim atât de rău, încât murim în cele din urmă. 101. Libertatea este fagurele viselor care-și ascunde mierea speranțelor cel mai adesea în moarte. 102. Câtă libertate trebuie să fi avut Păcatul originar înainte de a fi cunoscut? 103. Care sângelui? 104.

fiară

nu

recunoaște

libertatea

Războiul este libertatea păcii.

105. Nu moartea este liberă să aleagă crima, ci viața. 106.

Libertatea adevărului este minciuna.


16 __________________________________ Sorin Cerin

107. Libertatea devine plăcere doar când Iluzia Vieții este de acord cu voința. 108. Gustul libertății este în funcție de cel care-l simte. 109. Câți n-au trecut prin teritoriul libertății neștiind unde se află? 110.

Libertatea nu se învață ci se trăiește.

111.

Credința libertății nu poate avea religie.

112. Dumnezeul libertății n-ar accepta pentru nimic în lume sfinți și arhangheli ierarhici. 113. Și valurile au libertatea lor de a sparge stâncile țărmurilor. 114.

Una este libertatea războiului și alta a păcii.

115. Niciodată norii patimilor nu vor avea libertatea pe care o are soarele iubirii. 116. Înțelesul libertății depline constă în propriul neînțeles. 117. Și jugul își are libertatea lui dacă vrei să o afli. 118. Cel aflat într-o temniță poate fi mult mai liber decât mulți conducători de țări. 119.

Mântuirea de păcate își are libertatea sa.

120. Viciul este calea care te desparte de libertate.


Libertate ____________________________________ 17

121. A fi un om liber nu înseamnă a sluji libertății, a o căuta sau a-i ține slujbe de preamărire, ci a o trăi. 122.

Libertatea își are pacea și războiul ei.

123. În trudă vei găsi mai multă libertate decât în lenevie sau plictis. 124. Ca să răsară soarele libertății și pe strada ta nu privi niciodată spre cer, unde crezi că s-ar putea afla, ci spre tine însuți. 125. Câte dovezi are libertatea că există cu adevărat în Iluzia Vieții? 126. Lanțurile libertății pot fi uneori mai grele decât cele ale subjugării. 127. Fețele libertății privesc mereu spre un singur țel: Absolutul. 128. Care față a libertății ți s-ar potrivi patimilor, nevoilor și dorințelor tale? 129. Nu există șarlatan mai mare decât cel ce practică religia libertății, fiindcă libertatea nu poate fi o religie. 130.

Adevărata libertate nu poate fi condiționată.

131. Sprirtul libertății nu poate trăi pe tărâmul îndoielilor. 132. Libertatea nu se poate vinde sau cumpăra pe taraba destinului.


18 __________________________________ Sorin Cerin

133. Libertatea nu este marfă, deci nu are preț ca ofrandă adusă vieții de moarte. 134. Și libertatea își are surogatele ei: Politica și Religia. 135.

Libertatea în iubire se numește destin.

136. A fi liber față de tine însuți și față de cei din jurul tău înseamnă a te împrieteni cu străinul pe care nu l-ai înțeles din tine. 137. Mai există libertate pe oceanul păcii pe timp de furtună în afara războiului? 138. Libertatea este coșmarul oricărei religii și politici, dacă nu poate fi canalizată în folosul lor. 139. Prin libertate și plămânii distruși ai celui mai bolnav om pot respira. 140. Cât de libere pot fi nașterea sau moartea față de viață? 141.

Nu există libertate dată cu rația.

142. Fii de acord cu ce ți se întâmplă dacă vrei să fii liber. 143. Părerile altora pot fi pietre de moară legate de gâtul propriei tale libertăți. 144. Nu încerca să-ți strângi libertatea în pumnii soartei fiindcă vei rămâne cu simple iluzii.


Libertate ____________________________________ 19

145. Libertatea se învârte asemeni unei roți uriașe dintr-un parc de distracții, înaintea ta. Depinde unde te vei așeza spre a vedea culmile fericirii. 146. Norocul este liber să te îmbrățișeze dar nu înseamnă libertate. 147. Bogăția și sărăcia au propriile lor tipuri de libertate. 148. Nu alege libertatea care te deprimă oricât de frumoasă ar fi. 149. Precum există o lume a oamenilor tot așa există o lume a libertăților. Alege-o pe cea care ți se potrivește dacă ești în stare. 150. Majoritatea oamenilor au de ales dintr-o sumedenie de libertăți, dar niciodată nu o aleg pe cea potrivită lor, decât în foarte puține cazuri. 151. A sta alături de o libertate care nu ți se potrivește, este ca într-o căsnicie nereușită. 152. O libertate nepotrivită te va înlănțui mai mult decât toate lanțurile ce ți-ar putea încarcera ființa. 153.

Fii mai atent la libertate decât la opusul ei.

154. Dacă o libertate te ademenește încearcă să o eviți fiindcă odată și odată te va subjuga.


20 __________________________________ Sorin Cerin

155. Părinții libertății cunoașterea interioară.

sunt

cumpătarea

și

156. Speranțele sunt aripile libertăților, dar nu toate te vor duce pe muntele sacru al fericirii. 157. Nimic nu poate fi mai dureros decât să nu te potrivești propriei tale libertăți iar aceasta să-ți devină un dușman. 158. Pașii libertăților nu au dus întotdeauna spre progres social sau spiritual. 159. Fiecare suflet își are libertatea sa, asemenea sufletelor pereche. Important este să o găsești pentru a fi fericit. 160. Sufletul care nu-și va găsi libertatea sa pereche va fi mereu subjugat de propria conștiință spre nefericire, indiferent câte alte libertăți și-ar găsi. 161. Oamenii distruși, debusolați, care bântuie străzile cu ochii pierduți în orbite sunt cei care nu și-au găsit libertatea potrivită. 162. Vrei să fii fericit?! Găsește libertatea care ți se potrivește. 163. Prin libertate până și cerul poate deveni senin sau noros. 164. Libertatea nepotrivită este o sabie care mai devreme sau mai târziu te va ucide.


Libertate ____________________________________ 21

165. Fii liber, dar nu uita să vezi de ce anume ești astfel. 166. Sentimentele își au libertatea lor până la un punct cardinal al vieții când sunt obligate să-și aleagă o singură libertate, iar dacă alegerea este bună, acea libertate se va numi fericire. 167. Fiecare înțeles își are libertatea lui, de aceea încearcă să vezi cărui înțeles i se potrivește ființa ta. 168.

Libertatea nu înseamnă neapărat egalitate.

169. Egalitarismul social este o premisă a libertății dar nu o împlinire a ei. 170. Lupta de clasă poate ascuți sabia cu două tăișuri a libertății. 171. Nu poți respira libertatea fără a te împăca cu legitățile societății în care trăiești. 172. Nimic nu risipește libertatea mai mult decât voința. 173. Să fie libertatea un ospiciu unde fiecare pare că face ce vrea? Vă înșelați amarnic. 174. Nu există legi mai stricte decât legile libertății. 175. Respectându-te pe tine îi vei respecta și pe cei din jurul tău. Iată una dintre legile libertății. 176. A te simți liber față de ceilalți nu înseamnă câtuși de puțin că ești liber.


22 __________________________________ Sorin Cerin

177. Adevărata libertate o poți dobândi la fel de bine și într-o închisoare. Depinde care sunt valorile libertății tale. 178. Nu asocia libertatea numai cu plăcerea dacă vrei să rămâi liber. 179. Frumusețea libertății nu constă în plăcerea de a fi liber ci în miracolul care-și arată calea spre desăvârșirea propriei tale ființe alături de legitățile lumii. 180.

Hazardul are concretețea sa prin libertate.

181. Prin entropie orice formă de existență este liberă de a fi perfectă redevenind din haos în ordinea legităților. 182. Deseori suferința te apropie mai mult de libertate decât fericirea. 183. Libertatea sufletului este libertatea valorilor lui. 184. Cât de liber poate fi acela pentru care plăcerea este un drog? 185. Pacea sau războiul sufletului nu-ți vor aduce niciodată libertatea dacă nu te vei împăca cu ele. 186. Libertatea a curmat mai multe vieți decât toate războaiele la un loc, doar că acestea nu-i sunt niciodată contabilizate.


Libertate ____________________________________ 23

187. Pacea sufletelor rămâne cel mai adesea un dar al credinței decât al libertății. 188. Nu există libertate mai deplină decât să te jertfești pentru un ideal înfruntând moartea ca pe o simplă indispoziție. 189.

Moartea este paznicul libertății depline.

190. Doar cel ce știe să moară poate ști ce este desăvârșirea libertății. 191. Prin libertate până și moartea devine viață veșnică. 192. Dacă sacrificiile oricât de mari ar fi îți fac plăcere, dacă moartea face parte din acestea, atunci te apropii de libertatea desăvârșită. 193. Sfinții au fost unii dintre cei mai liberi oameni care au trăit pe acest pământ, fiindcă moartea a devenit pentru ei libertatea de a fi mai aproape de Dumnezeu. 194. Câtă libertate poate exista într-o icoană pentru cel credincios? 195. Unii simt desăvârșirea libertății între zidurile bisericilor, alții escaladând munții sau înfruntând furtunile năprasnice ale oceanelor, dar și unii și alții au un ideal. 196.

Nu poți fi liber fără un ideal.

197. Libertatea este pragul către paradis sau infern.


24 __________________________________ Sorin Cerin

198. Libertatea este aerul pe care l-a respirat Dumnezeu atunci când s-a gândit să creeze paradisul și infernul. 199.

Fără iluzia libertății viața n-ar fi existat.

200. Libertatea este drumul prăfuit al Iluziei Vieții. 201. Până și Dumnezeu i-ar fi dat foc libertății când creea infernul necesităților. 202. Cât de liber poate fi acela care este condamnat odată cu nașterea sa, morții? 203. Ce ne-am face fără moarte? Am mai fi atât de liberi? 204. Puntea dintre libertate și speranță se numește împlinire. 205.

Nu poți crea fără libertate.

206. Pacea libertății se numește adesea război și invers. 207. Alături de libertate puțini au murit de foame dar mulți s-au afundat în noroi. 208. Libertatea te lasă să fii fericit dar deseori fericirea nu te lasă să fii liber. 209. Nu tot ce pare libertate te face să fii liber precum nu tot ce te constrânge te și subjugă alungându-ți libertatea.


Libertate ____________________________________ 25

210. Cum libertatea își are teama ei constrângerea își poate avea fericirea și împlinirea ei tocmai în libertate. 211. Câți nu s-au sacrificat pe altarul libertății dorind ca prin constrângere să schimbe lumea? 212. Protestul libertății se numește voință. De aceea viața este o grevă continuă cu noi înșine. 213. Câte spaime nu a tras libertatea până să realizeze că și ea este o formă de constrângere? 214. Viața este un lung șir de compromisuri între libertate și legalitate. 215. Deseori legile dure te fac mai liber decât lipsa lor. 216. A fi liber nu înseamnă doar a fi liber să fii fericit, ci poate însemna a fi liber să devii nefericit. 217. Cum fiecare noțiune își are libertatea ei, de tine depinde ce fel de libertate dorești. 218. Întotdeauna omul a înțeles să-și aleagă o libertate care să-i fie de folos, fapt pentru care a reușit să inventeze dictatura. 219.

Și dictatura își are tipul ei de libertate.

220. Asemănările dintre libertățile dictaturilor și democrațiilor constau în teamă, frustrare, închistare, supunere, îndobitocire și desfrâu ideologic și moral.


26 __________________________________ Sorin Cerin

221. Dacă libertatea unei dictaturi te obligă să faci un lucru datorită ierarhiei și legislației stricte, libertatea democrației te obligă să faci același lucru prin teama de a nu ajunge pe drumuri. 222. Libertatea democrației este opresivă decât libertatea dictaturii.

mult

mai

223. Dacă vrei cu adevărat să fii liber nu-ți căuta libertatea. 224. Diferența dintre democrație și dictatură constă în tipul de libertate abordat. 225. Fiecare libertate își va avea propria ei opresiune.


Libertate ____________________________________ 27

LIBERTATE, ADEVĂR, LEGITATE, CONȘTIINȚĂ ȘI DUMNEZEU

226. Să te ferească Dumnezeu de libertatea democrației căreia nu i s-au pus frâiele necesare, eșuând în anarhie. 227. Adevărata libertate trebuie să fie un compromis între libertățile opțiunii, opresiunii, și posibilităților. 228. Libertatea fericirii nu este întotdeauna libertatea dorințelor și speranțelor tale. 229. A fi liber înseamnă a fi conștient și răspunzător pentru acțiunile și inacțiunile tale. 230. Pașii libertății se numără abia după ce mergi pe calea pietruită cu obligații și îndatoriri a legii. 231. Până și Destinul își are libertatea lui de a se împlini înaintea morții. 232. Libertatea este coșmarul democrației și locomotiva dictaturii care preamărește omul. 233. Vocea libertății simțăminte.

nu

are

cuvinte

ci


28 __________________________________ Sorin Cerin

234. Nimeni nu era mai liber decât Christos când își ducea crucea pe muntele Golgota spre a fi răstignit. 235.

Câți nu au fost răstigniți pe crucea libertății.

236.

Toate religiile își au rădăcina în libertate.

237. Cei mai liberi sunt pustnicii care-și trăiesc viața în pustietatea ce le asigură un minim de oportunități. 238. Libertatea înseamnă în primul rând un compromis cu tine însuți dar și cu societatea în care trăiești. 239. O libertate dictatură.

fără

compromis

devine

240. Democrația este un drum lung plin de compromisurile libertății. 241. Libertatea este deseori piatra de moară a conștiinței. 242. Haina libertății făcută cadou de viață, omului, se numește voință, peticele ei afectivitate, iar găurile mari apărute din atâtea și atâtea întrebări se numesc cunoaștere. 243. Libertatea este aurora boreală a cuvintelor înghețate din noi ce strălucesc pe cerul vieții, în amintirea unui Dumnezeu al iubirii care ne-a dat suflare și Destin.


Libertate ____________________________________ 29

244. Doar Adevărul Absolut care este Dumnezeu poate cunoaște absolutul libertății. 245. Libertatea cunoaștere.

cunoașterii

nu

înseamnă

246. Conștiința este cunoaștere, afectivitate și libertate a voinței, care la om este înlocuită cu Iluzia Vieții. 247. Libertatea morții este suprema libertate a vieții, precum libertatea vieții este suprema libertate a morții. 248. Nemărginirea are libertatea ei de a se mărgini în nesfârșit precum sfârșitul își are propria libertate de a se rezema pe nemărginire. 249. Între finit și infinit există libertățile Destinului, Conștientizării, Vieții și Morții. 250. Nu libertatea nesfârșitului este vinovată de limitarea cunoașterii umane ci Iluzia Vieții. 251. Dacă am cunoaște libertatea absolută ne-am putea schimba Destinul prestabilit? 252. Un om care și-a pierdut conștiința libertății nu va vedea niciodată lumina de la capătul tunelului împlinirii. 253. Libertatea este sângele adevărului și lumina cunoașterii. 254. Un adevăr liber este un adevăr constrâns să fie liber.


30 __________________________________ Sorin Cerin

255. Libertatea este dincolo de opțiune în cadrul Adevărului Absolut. 256. Relația dintre adevăr și libertate se numește Dumnezeu. 257. Vrei să te curteze libertatea unui adevăr? Fii tu însuți. 258. Cât de indecisă poate fi libertatea în fața adevărului? 259.

Un adevăr fără libertate s-ar nărui.

260. Adevărul credinței crede în libertatea spiritului de a fi chinuit pentru a se împlini. 261. Nu există adevăr care să-și fi înțeles pe deplin libertatea. 262. Libertatea este fiica Existenței.

Adevărului și a

263. Fiecare adevăr își are propria libertate în negație sau afirmație dar libertatea nu mai este liberă la rândul ei să accepte sau să respingă adevărul. 264. Fiecare libertate adevărului.

este o condiționare a

265. Cât de oportunistă este libertatea cuvântului uneori? 266. Adevărata libertate a iubirii o vei găsi în Dumnezeul pe care-l vei vedea în cel drag.


Libertate ____________________________________ 31

267.

Un adevăr este liber prin oportunitatea sa.

268. Rolul adevărului este să cântărească libertatea înainte de a o servi cunoașterii. 269.

O libertate necunoscută este inexistentă.

270. Existență fără libertate și cunoaștere sau libertate fără existență și cunoaștere nu poate exista. 271. Cum un Univers necunoscut nu există tot astfel o libertate a unui Univers necunoscut nu poate exista. 272.

Libertatea este premisa cunoașterii.

273. Prin libertate cunoașterea oportunitatea existenței. 274.

primește

Libertatea este esența cunoașterii.

275. A nu avea libertatea să cunoști decât parțial nu înseamnă că nu ai libertatea acelui parțial. 276. Libertatea este fagurele cu miere al existenței. 277. Alungă libertatea din cunoaștere și vei obține o cunoaștere moartă sau statuia acesteia pusă drept piatră funerară. 278. Cum Iluzia Vieții aparține propriului ei tip de cunoaștere la fel și libertatea aparține propriei sale iluzii în cunoașterea noastră.


32 __________________________________ Sorin Cerin

279. Cunoașterii Absolute îi aparține Libertatea Absolută și nu un alt tip de libertate. 280. Dumnezeu este treimea, Absolută, Libertate Absolută Absolut.

Cunoaștere și Adevăr

281. Cunoașterea va avea întotdeauna libertatea opțiunii, acțiunii sau inacțiunii la fel ca și adevărul care o reprezintă. 282. Fiecare libertate este reprezentată propria ei întâmplare întâmplătoare.

de

283. Doar Treimea Lui Dumnezeu, adică, Cunoașterea Absolută, Libertatea Absolută și Adevărul Absolut aparțin Întâmplării Neântâmplătoare. 284. Întâmplarea în Cunoaștere are propria ei libertate diferită de cea a Adevărului care reprezintă Cunoașterea. 285. Fiecare întâmplare neântâmplătoare este o copie a infinitei Întâmplări Întâmplătoare având libertatea de a se substitui acesteia prin Iluzia Vieții. 286. Libertatea Neântâmplătorului este diferită față de aceea a Întâmplătorului fiindcă prima aparține lumii existenței, iar cea de-a doua Lui Dumnezeu, fiind primordială, tocmai prin Unica Întâmplare Întâmplătoare care este Dumnezeu.


Libertate ____________________________________ 33

287. Nu există libertate care să nu reflecte amintirea creației Lui Dumnezeu în adevărul pe care-l reprezintă, cu bunele sau relele lui. 288. Să fi fost neatent Dumnezeu atunci când ne-a creat libertatea opțiunii de a cunoaște până și păcatul originar? 289. Cunoașterea nu ar fi știut niciodată ce este păcatul dacă nu avea și libertatea inclusă în adevărurile ei. 290. Nu ar fi existat niciodată păcat fără libertate. 291. Întotdeauna adevărul păcatului va fi mai liber decât cel al obedienței și cumințeniei. 292. Libertatea adeseori pare a fi un păcat creat de Dumnezeu pentru a ne înlesni cunoașterea. 293. Câte păcate va mai îndura Cunoașterea din partea libertății care o condiționează prin adevărurile opțiunilor? 294. Lumea a fost creată ca un mare păcat ce conștientizează cunoașterea prin libertate. 295. Să fim mai atenți la păcatele libertății cunoașterii sau la libertatea credinței care ne dezvăluie fața unei cunoașteri străine adesea de noi? 296. Pacea dintre Adevăr, Libertate, Cunoaștere și Păcat se numește deseori știință.


34 __________________________________ Sorin Cerin

297.

Libertatea este ultimul bastion al credinței.

298. Una dintre zilele în care a făcut Dumnezeu lumea a purtat numele de libertate. 299. Adevărul eternitate.

libertății

poartă

numele

de

300. Libertatea este cuvântul care poate avea cele mai multe înțelesuri din întreg dicționarul de cuvinte. 301. Ce mare diferență este între politica libertății și libertatea politicii. 302.

O șansă nu înseamnă libertate.

303.

Esența războiului stă în libertatea păcii.

304. Fiecare râu are dreptul și obligația de a se vărsa în mare dar nu și libertatea de a se vărsa unde dorește el. 305. Libertatea va fi mereu un joc al cărui câștigător va fi invicibila moarte. 306. Cine pune pariu cu libertatea își amanetează viața. 307. Dorința libertății a ucis cele mai multe vise și speranțe din toate celelalte dorințe posibile. 308. Libertatea este unicul ogor pe care nu poate ara niciodată până la capăt viața ci moartea. 309. Libertatea este soclul pe care ființa umană așează statuia Lui Dumnezeu.


Libertate ____________________________________ 35

310. Pagina cu numele libertății este cea mai udată cu sânge dintre toate celelalte file ale istoriei. 311. Nu te rezema pe libertate în viață dacă vrei să mori liber. 312. Libertatea nu-și va asuma niciodată dreptul la avere sau alte bunuri. 313.

Libertatea salvează viața prin moarte.

314. A fi liber nu înseamnă a fi neapărat fericit ci conștient că poți fi și mai nefericit. 315. Toate bunurile din lume nu valorează cât libertatea sufletului tău față de el însuși. 316. Libertatea poate fi atât cea mai mare fericire din lume cât și cea mai adâncă tristețe. 317.

Nu libertatea te îndeamnă să devii liber.

318. Libertatea este mana cerească a morții și stăpâna ce ține în sclavie viața. 319. Pace libertății care a înțeles viața ca fiind război. 320. Gratiile închisorii simțămintelor tale îți pot aduce mai multă libertate decât toate nesfârșirile orizonturilor la un loc. 321. Fiecare libertate a unei vieți va deveni o poveste cu final deschis.


36 __________________________________ Sorin Cerin

322. Rostul libertății nu este acela de a te face liber cu adevărat ci conștient de tine însuți. 323. Libertatea nu se măsoară în timp ci în viață și moarte. 324. Păcatul libertății este devenirea istorică a deznădejdii. 325. Cât de liber poți să fii într-o lume paranoică și dezaxată? 326.

Nebunia își are libertatea propriilor lanțuri.

327. Nemernicia deseori își înșală până și propria libertate. 328. Asupririle au aprins cel mai adesea flăcările libertăților. 329. Între drept și libertate există prăpastia opțiunilor. 330. A manipula libertatea înseamnă a nesocoti legitățile lumii. 331. Între asuprire și libertate există o asemănare prin dreptate dar și o neasemănare prin adevăr. 332. Ca să înțelegi libertatea îndreaptă-ți privirea spre moarte. 333. Nu există lege care să fie liberă dar există libertate prin lege. 334.

Legea este Dumnezeul libertății.


Libertate ____________________________________ 37

335. Fiecare lege îți va arăta propriul ei îndemn către libertate. 336. Legea e liberă înaintea libertății să poată discerne sensul supunerii. 337.

Cât amar nu a adus libertatea libertinilor.

338. Vulcanul libertății erupe doar cu ajutorul legilor naturii prin care a lăsat Dumnezeu lumea. 339. Nici o lege nu poate susține libertatea dacă este contra naturii firii omului. 340. Libertatea omului este un compromis între natura firii lui față de societatea străină față de el și natura firii Dumnezeului străin din interiorul lui. 341. Adevărul care nu se regăsește în libertate este un neadevăr. 342. Și libertatea minciunii este un adevăr la rândul ei, dar reflectă o altă față a libertății. 343. A fi liber să iubești nu înseamnă a te elibera de tine ci din contră a deveni sclavul celui mai frumos sentiment al lumii. 344. Libertatea este cea mai mare dilemă a adevărului. 345. Libertatea iubirii este suprema libertate a Destinului.


38 __________________________________ Sorin Cerin

346. Libertatea a dăruit cele mai multe lacrimi sau povești de iubire zorilor viitorului. 347. Copacul libertății nu poate rodi într-o societate străină de om, datorită unui om înstrăinat de propriul său sine. 348. Alungă iadul din sufletul libertății și vei vedea cum se va transforma în oprimare. 349. Libertatea este puntea dintre Om și Dumnezeul său. 350. Ce-ar mai rămâne din lume dacă n-ar mai exista libertatea? 351. Toate viciile au partea lor de libertate înaintea adevărului păcatului originar. 352. Prin libertate atât păcatele cât și legile își găsesc legitimitate. 353.

Mărirea libertății înseamnă decăderea ei.

354. O libertate decăzută poate fi împodobită cu dezmăț ideologic. 355. Cea mai mare patimă a libertății este iubirea. 356. Niciodată nu vor conviețui în pace două libertăți diferite sub același acoperiș. 357. Fiecare libertate își are rânduiala și dezordinea ei, iar echilibrul acestora îi arată adevărata față.


Libertate ____________________________________ 39

358. Atât entropia cât și ordinea își au măsura lor de libertate prin care se supun hazardului. 359. Una dintre libertățile cele mai apropiate de Adevărul Absolut este libertatea ordinii hazardului. 360. Cu cât vei înțelege mai profund sensul libertății acestei lumi cu atât îl vei simți pe Dumnezeu mai străin de tine. 361. De cele mai multe ori libertatea progresului înseamnă regres, iar libertatea oprimării, progress. 362. A fi liber nu înseamnă a fi nesupus ci din contră a-ți simți oprimarea drept eliberare de sine. 363. Cât de mieroase pot fi frazele libertății vorbelor și cât de reci atunci când trebuie să te hrănești cu ele. De aceea prefer libertatea tăcerii. 364. Cel care nu moare liber nu s-a născut și nu a trăit niciodată. 365. Supușii sunt deseori mai liberi decât liderii, depinde de ceea ce-ți dorești de la viață. 366. Cel ce-și va dori putere și avere nu va fi niciodată liber și nici nu va muri liber. 367. Adevărata pace a cerurilor o vor primi doar cei ce vor învăța să moară liberi.


40 __________________________________ Sorin Cerin

368. Ce altceva poate fi libertatea principală a lumii decât libertatea deșertăciunii. 369. Când te gândești că toți pașii destinelor acestei lumi calcă prin praful libertății deșertăciunii te întrebi de ce, și ești liber să o faci. 370. Libertatea trăiniciei este distrugerea și uitarea, poate de aceea trăinicia lasă libertății atât de puține căi care să ajungă la ea. 371. Rodul sângelui a fost adesea libertatea cuvântului. 372. Suntem mai liberi să visăm decât să ne trăim visele. 373.

Libertatea veșniciei se numește moarte.

374.

Nu poate exista un crez fără libertate.

375. Religiile și politicile s-au hrănit cel mai mult cu libertatea oamenilor lăsându-I pe aceștia sărăciți de libertăți. 376. Rodul libertății creației stă înainte de toate în Destin, Păcat și Conștiință. 377. Fără libertate s-ar închide până și cerurile Lui Dumnezeu, făcându-I creația uitată pentru totdeauna. 378. Ca existența conștiinței să existe are nevoie de libertate.


Libertate ____________________________________ 41

379. Chiar dacă liberul arbitru al conștiinței umane este o iluzie datorat Iluziei Vieții și acesta are nevoie de libertatea dată de Iluzia Vieții. 380. Conștiința înseamnă în primul rând libertate și abia pe urmă cognitiv, afectiv și volitiv, trei elemente care stau înfășate în mantaua libertății iluziei fără de care n-ar putea exista. 381. O iluzie fără libertate este o iluzie moartă, iar o realitate fără cunoaștere este o irealitate, precum o cunoaștere fără libertate este o necunoaștere. 382. Ca să cunoști trebuie să ai libertatea de a cunoaște. Fără libertate întregul nostru Univers s-ar prăbuși în haosul inexistenței. 383. Primul element cunoscut de Dumnezeu când a început Creația a fost Libertatea. 384. Aripile libertății nu pot zbura pe cerul care nu a cunoscut niciodată iubirea. 385. Ca să iubești trebuie înainte de toate să fii liber a o face. 386. Dumnezeu a fost Liber să iubească Creația și astfel s-a născut lumea. 387. Dumnezeu înseamnă libertate înainte de toate.


42 __________________________________ Sorin Cerin

388. Cum există libertatea binelui tot așa este și libertatea răului. Echilibrul dintre cele două ne determină conștientizarea propriei deveniri ca ființă umană. 389. Libertățile răului, suferinței, fricii, deziluziei au dus de mult mai multe ori la progres și civilizație decât multe alte libertăți la un loc. 390. Atunci când nu-L vei simți pe Dumnezeu îndeajuns de liber să poată fi lângă tine să știi că nici tu nu ești un om liber. 391. Ce diferite sunt libertățile trupului față de cele ale sufletului, a binelui față de cele ale răului și totuși cât de mult au nevoie unele de altele. 392. Opțiunea libertății va avea mereu semnul de întrebare, întrucât viața în sine este un mare semn de întrebare înaintea morții. 393. Viața-și va juca mereu libertatea la zarurile destinului. 394. Crezi că oceanul cu spațiile sale nesfârșite este mai liber între albiile țărmurilor și cerurilor decât Iluzia Vieții tale? 395. Libertatea este ingredientul care se află în esența tuturor înțelesurilor posibile și imposibile ale cunoașterii și implicit a Universului.


Libertate ____________________________________ 43

396. Esența libertății ar trebui să înceapă cu iubirea și să se termine cu eternitatea morții. 397. Cel ce nu a iubit cu adevărat nu a fost liber niciodată înaintea propriului Destin. 398. În afară de libertatea de a muri cea mai mare libertate a unui om este libertatea de a crede într-un Dumnezeu. 399. Adevărata libertate stă în sensul sau nonsensul Destinului. 400.

Nu poți fi liber fără Destin.

401. Ascultăți libertatea gândului dacă vrei să devii memoria altor libertăți la fel ca și sufletul tău. 402. Libertatea morții este darul cel mai de preț al vieții. 403. Nu fi sincer cu libertatea dacă nu vrei să sfârșești în jugul neputinței. 404.

Cel liber de Dumnezeu nu poate fi Om.

405. Doar libertatea amintirii îți poate crea Destinul. 406. Nu există număr fără libertatea de a ști că toate numerele se supun infinitului. 407.

Prin Dumnezeu libertatea a devenit opțiune.

408.

Lasă libertatea să te cuprindă, neșansă.


44 __________________________________ Sorin Cerin

409. Doar drumul orbului nu va vedea libertatea Universului unui surd care la rândul lui nu va auzi Cuvântul Creației Lui Dumnezeu. 410. Câtă Libertate să fi avut Destinul când ne-a denumit oameni? 411. Ce știință poate să dea libertății nota maximă? 412. Sunt liber să mor sau să trăiesc în societatea paranoilor politicilor? 413. Câtă demnitate poate avea cuvântul în fața fărădelegilor politice? 414. Ne naștem străini spre a muri înstrăinați de propriul Destin. 415. Câtă fericire nu a secat dogoarea amintirii pentru a deveni puternici? 416. Să fie Libertatea marea afacere a Lui Dumnezeu cu Destinul nesăbuinței? 417. Vai de cel care-și amanetează Libertatea Destinului! 418. Câtă libertate umanității?

a

murit

în

războaiele

419. Prin libertate până și adevărul morții devine absurd. 420. Cât de mult să fi arat tărâmul libertății ogorul fericirii încât a devenit închisoarea cea de toate zilele a omenirii?


Libertate ____________________________________ 45

421. Libertate a lacrimilor câte nopți au reușit să te înțeleagă? 422. Fără Dumnezeu întreaga libertate ar fi devenit principalul neînțeles al Destinului. 423. Sunt liber să mor dar mai încătușat ca niciodată de închisoarea din mine însumi. 424.

Plăcerea libertății se numește suferință.

425. Toate durerile din lume ar dispărea dacă nu am cunoaște libertatea. 426. Nu libertatea ne ocolește fericirea ci Destinul ei. 427. Te rog iartă-mi Doamne, libertatea de trăi conștient de moartea ce-mi va veni ca un drept pe care mi l-ai interzis Destinului meu. 428. Libertatea este toamna din care ființa nu a reușit să-și ia pe deplin roadele Destinului. 429. Nimic nu a pustiit sufletul omului mai mult decât libertatea de a visa. 430. Câtă libertate poate fi în chinurile facerii unei noi vieți, tot atât de multă va fi în agonia morții acestei lumi din sufletele noastre. 431. Fii liber de propria viață pentru a-ți defini Destinul morții. 432. Libertatea nu poate fi prinsă niciodată în năvodul nesăbuinței sau imposturii, fiind una dintre cele mai iubite fiice ale Adevărului.


46 __________________________________ Sorin Cerin

433. Nu există paradox mai mare decât să-ți lași iubirea liberă, să navigheze pe tărâmul uitării, cu ajutorul libertății de a uita. 434. Niciodată nu m-am simțit mai liber decât în ochii tăi! 435. Niciodată nu L-am crezut pe Dumnezeu Destin până nu am avut libertatea de a te întâlni. 436. Câtă fericire poate exista în libertatea celor care L-au întâlnit cu adevărat pe Dumnezeul sufletului lor. 437. O libertate fără Dumnezeu este o ființă căreia îi lipsește viața. 438. Numai prin Dumnezeu libertatea a devenit Existență. 439. Cât de mult ne-am fi dorit să devenim mai liberi decât sunt sfinții din sângele nostru fără a înțelege că ei nu și-ar fi dorit pentru nimic în lume acest lucru fără Dumnezeu. 440. Atât de liber ca Destinul nu poate fi nimeni pe această lume. 441. Cât de mult aș iubi libertatea trebuie să înțeleg că este amanta multor fărădelegi din mine însumi. 442. Te rog lasă-mi libertatea morții pentru a uita definitv de amintiri și iubirile care nu mi-au înțeles niciodată Destinul.


Libertate ____________________________________ 47

443. Câtă libertate poate muri într-o singură uitare. 444. Vai de libertatea care nu știe să moară odată cu Destinul ei. 445. Nu există libertate mai democrată decât moartea. 446. A fi liber într-o lume ca a noastră înseamnă a deveni dușmanul propriei tale existențe. 447. Libertatea nu trebuie percepută ca un moft al naturii ci ca o legitate fără de care aceasta nar putea exista. 448. Libertatea este o lege fundamentală a Existenței. 449. Libertatea nu se termină și nu începe odată cu Omul sau Existența, ci cu Dumnezeu. 450. Un om liber este un om alături de Dumnezeu. 451. Fiecare este liber atât ca drepturi cât și ca îndatoriri ale libertății. 452. O libertate care nu-ți cere nimic este o libertate falsă. 453. Principiile libertății constau atât în cauză și efect cât mai ales în negarea negației, factori decisivi în evoluția pozitivă sau negativă a Universului cunoscut sau necunoscut.


48 __________________________________ Sorin Cerin

454. Logica libertății se supune celor mai stricte legități ale existenței atât din punct de vedere ontologic cât și gnoseologic. 455. Cum ar arăta gândirea fără libertate dar științele? 456. Argumentele logicii libertății constau în echilibrele opozanților, bine-rău, frumos-urât, din cadrul Coeficientului logic 2 pe care se axează cunoașterea noastră. 457. Un Destin fără porția lui de libertate ar fi inexistent. 458. Chiar și Inexistența este liberă să posede propriul ei Destin de opus al Existenței. 459. Între sistem și structură există libertatea deosebirilor și opozanților. 460. Înainte de Creația Primordială și Destin, Dumnezeu a fost liber să le înfăptuiască prin Cauza Efectului Primordial, care a fost Libertatea. 461. Cum ar arăta o credință fără libertatea mântuirii dar un cer fără un Dumnezeu izbăvitor? 462. Un înțeles fără propria lui libertate ar deveni un neînțeles desăvârșit. 463. Ca Universul să existe a trebuit să fie liber pentru a o face.


Libertate ____________________________________ 49

464. Cât de sublimă este libertatea care-ți îndeplinește dorințele dar și cât de amarnică este aceeași libertate care nu le poate îndeplini? 465. Libertatea este sistemul care include în structura lui toate sensurile și nonsensurile cunoașterii. 466. Fără libertate cunoașterea nu s-ar fi putut închega într-un TOT anume, formând Conștiința ci ar fi fost o mare necunoscută în forma pe care o știm azi, rămânând la nivelul cunoașterii animalice. 467.

Cauza Conștiinței este Libertatea.

468. Dacă nu am avea libertatea să conștientizăm lumea, aceasta ar fi cu totul altceva pentru noi, poate Paradisul din care am coborât cunoscând moartea, sau un infern căruia i-am fi trăit doar prezentul, asemenea multor animale ce nu pot conștientiza. 469. Fără libertatea conștiinței nu am avea viitor și trecut, rămânând să trăin un prezent animalic. 470. Lumina Divină a Conștiinței ne-a adus opțiunea libertății de sine care depinde de noi în ce scop o folosim, pozitiv sau negativ. 471. Prin libertate omul și-a primit conștiința de a fi demiurg concurându-L uneori pe Dumnezeu în opera creației.


50 __________________________________ Sorin Cerin

472. Datorită conștiinței libertății, atunci când omul nu-L poate egala pe Dumnezeul din sângele său, devine Diavol. 473. Libertatea conștiinței înseamnă o luptă continuă, creativă dintre binele și răul conștient sau subconștient al omului, dintre ceea ce știm noi despre noi și străinul din noi, având ca rezultat atât realizări ale binelui dar și ale răului. 474. Cu siguranță la începuturile istoriei sale milenare, omul era mult mai aproape de subconștientul său, de așa zisul străin ce sălășluiește în el, dar având libertatea conștiinței, în loc să se apropie de toate acestea s-a depărtat nepermis de mult. De aceea vedem azi atâtea conflicte și războaie, crime și atrocități de toate felurile. 475. Viitorul omenirii constă în modul cum vom aborda libertatea propriei noastre conștiințe. 476. Destinul este o cacealma fără libertate, el nu are libertatea de a se schimba pe el, cât libertatea de a schimba efectele a căror cauză este. 477. Destinul este unicul element al cunoașterii care nu are libertate în structura lui ci doar în efectele lui, față de conștiință, de exemplu. 478.

Opusul Destinului este Conștiința.


Libertate ____________________________________ 51

479. Atunci când Dumnezeu și-a trecut pragul propriului Destin a fost liber să creeze, Conștientizând. 480. Cum ar arăta viața fără libertatea morții, dar moartea fără libertatea vieții ar mai exista? 481. Prin libertate Cuvântul devine Adevăr primind un Destin al cărui efecte se vor impregna în Conștiință, ajungând fapte, idei sau creații. 482. Să fie libertatea rămășagul Lui Dumnezeu cu Conștiința capabilă de a crea Paradisul sau Infernul Universului? 483. Cât de liber trebuia să fie cerul când a înțeles că sufletul lui se împarte între zi și noapte, între bine și rău, între Paradis și Infern doar pentru a-și putea conștientiza Existența? 484. Dumnezeu a avut libertatea de a decide dacă să creeze sau nu Conștiința lumii, conștient fiind că binele nu poate exista fără rău, frumosul fără urât, Paradisul fără Infern și atunci a decis, știind că toate acestea vor evolua iar alături de bine și rău vor exista și alte elemente, formând lumi cu logici din ce în ce mai complexe. 485. Libertatea de opțiune a Lui Dumnezeu s-a transformat în energie dând astfel Existenței un impuls pentru lumile ei, energie care a fost


52 __________________________________ Sorin Cerin

motorul Conștiinței Conștiinței materiale.

spirituale

dar

și

al

486. Jaloanele principiilor libertății se impart între decizie, cunoaștere și conștientizare. 487. Cel ce-și risipește libertatea cugetului se aruncă singur în închisoarea trupului. 488. Libertatea dorește mai degrabă simțămintele sfinților din inima ta decât furtunile ei. 489. Aminteșteți că Dumnezeul din tine, ți-a creat lumea prin libertate de aceea dăruiește și tu celorlalți sentimentele libertății. 490. Întreabă-ți conștiința din ce cauză moare libertatea? 491. Libertatea este aluatul pus la copt de Dumnezeu la facerea lumii. 492. Cu cât numărul libertăților dintr-un înțeles este mai mare cu atât acesta devine mai boem dar fără libertăți devine văduv. 493. În dreptate libertăți.

nu pot exista prea multe

494. Egalitatea este supusă unei singure libertăți, aceea de a defini echilibrul. 495. Câți nu-și doresc egalitate și atunci vin fiecare cu libertățile lor pe care le închină unei singure libertăți, aceea a dictaturii egalității.


Libertate ____________________________________ 53

496. Libertatea socială va fi mereu parțial opusă libertăților individuale de aici legalitatea. 497. Prețuiește adevărul dacă vrei să-ți tihnească libertatea. 498. Libertatea nu este un capriciu al naturii ci face parte din esența ei. 499. Libertatea va face mereu un joc de egalitate în fața Destinului. 500. Nu există luptă mai dreaptă decât cea a libertății. 501. Libertatea este aceea care aprinde Lumina Divină în sufletele noastre. 502. Libertatea înseamnă și pasiune dar pasiunea deseori nu mai înseamnă libertate. 503. Fără libertate nici o stea din cerul nesfârșit al ființei noastre nu ar mai străluci. 504. Câte suflete tot atâtea compromisuri cu libertatea. 505. Libertatea întețește flacăra Luminii Divine din noi. 506. Pașii libertății devin nesinceri când drumul pe care-l alegem este minciuna. 507. Cel ce se reazămă pe libertate îl iubește pe Dumnezeu.


54 __________________________________ Sorin Cerin

508. Din mulțimea de pe stradă câți oameni sunt liberi cu adevărat și câți meditează la Lumina Divină din sufletele lor? 509. Candela libertății poți să o menții aprinsă prin meditație asupra conștientului, subconștientului și Dumnezeului din tine, față de care nu ai voie să faci nici un compromis. 510. Cel ce crede că libertatea se poate obține pe căi dosnice sau josnice nu a avut-o niciodată. 511. Libertatea este o himeră sau o utopie pentru omul fără Dumnezeu, Adevăr și Suflet. 512. Nimic nu poate fi mai înălțător decât să dai lanțurilor libertate. 513. Umilința este o libertate decăzută din Paradis, pentru sufletele obscure și flacăra Paradisului pentru cei îndeajuns de liberi să spele picioarele murdare ale dreptății. 514. Doar libertatea poate dovedi care este greutatea și puritatea Adevărului. 515. Diamantul libertății va străluci doar în palatele sufletelor care vor ști să prețuiască moartea deasupra vieții. 516. Câți n-au murit pentru libertatea altora, înstrăinați de propriul lor Dumnezeu? 517. O libertate obținută prin fapte reprobabile este o libertate falsă care mai devreme sau mai


Libertate ____________________________________ 55

târziu va deveni lanțul vieții tale, ce-ți va lega Destinul de osia Morții. 518. Muntele libertății este adesea înconjurat de spinii deznădejdii de pe fruntea Mântuitorului. 519. Dumnezeu se află prin libertate în fiecare înțeles dând astfel voie conștiinței să se nască. 520. Libertatea este o sursă de fericire dacă știi ce anume să consumi din ea. 521. Conștiința libertății nu va accepta niciodată moartea ca fiind o dispariție ci o transformare, o nouă viață, un nou Univers. De aici în lume totul se transformă și nimic nu moare, iar cum fără libertate nici Dumnezeu n-ar exista, înseamnă că transformarea este cu adevărat o realitate. 522. Libertatea este paharul din care oricât ai bea tot nu te vei sătura. 523. Ar mai fi existat progresul, devenirea și ființarea, conștiința și cunoașterea, nașterea și moartea fără libertate? 524. Cât de singuri și debusolați sunt cei care nu-și înțeleg îndeajuns opțiunea libertății propriului suflet. 525. Libertatea este nesfârșitului din noi.

simțirea

eternității

și


56 __________________________________ Sorin Cerin

526. Libertatea cuprinde tot ceea ce am dori sau spera, visa sau iubi, iar ca să le putem îmbrățișa pe toate acestea trebuie doar să înțelegem capriciile libertății. 527. Libertatea va cere cel mai puțin de la tine dacă o vei dori cu sufletul și nu cu trupul. 528. Treptele libertății sunt alunecoase pentru minciună, perfidie și desfrâu. 529. Lipsa libertății nu înseamnă inexistența ei, ci neaflarea ei. 530. Alături de libertate poate fi numai cel ce este alături de iubirea Lui Dumnezeu. 531. Prin libertate conștiința poate da un înțeles lumii. 532. Chiar și o conștiință încătușată și oprimată este liberă fiindcă toate înțelesurile ei au libertatea Lui Dumnezeu în ele, totul este să-L găsești pe Dumnezeu. 533. Dumnezeu nu este nici spirit nici om ci o Conștiință a Libertății axată pe iubire, adevăr și cunoaștere. 534. Prin Dumnezeu libertatea devine Calea și adevărul Viața eternă, de aceea moartea există doar ca o premisă a vieții. 535. Fără păcate nici Dumnezeu nu ar fi fost liber.


Libertate ____________________________________ 57

536. Chiar dacă ne convine sau nu și păcatele fac parte din esența libertății. 537. Dacă nu ar fi fost răul, păcatul, la care să se raporteze binele și virtutea, am mai fi avut libertatea de a spera, dori sau visa?


58 __________________________________ Sorin Cerin

FILOSOFIA LIBERTĂȚII

538. Câte clipe pot trece fără libertatea trecerii, câte spații pot cuprinde nesfârșirea? Iată că și timpul sau spațiul nu ar exista fără libertate. 539. O Existență care nu ar avea libertatea să se raporteze la inexistență nu ar fi. 540. Libertatea Universului.

este

sufletul

și

esența

541. De câte ori nu ne găsim libertatea în voință ne simțim debusolați fiindcă facem parte din sufletul unui Dumnezeu liber. 542. Libertatea este floarea care renaște de fiecare dată în esența lucrurilor, fenomenelor, proceselor chimice, fizice, mecanice, cuantice, prin transformare, descompunere în elemente inițiale, recompunere și revitalizare în noi și noi lumi. 543. Existența înseamnă înainte de toate libertate și Dumnezeu. Prin Dumnezeu Existența a fost cunoscută și creată iar prin libertate Dumnezeu a fost liber să o cunoască și să o creeze.


Libertate ____________________________________ 59

544. Esența libertății constă în opțiunea acțiunii sau inacțiunii. 545. Materia este un concept prin care libertatea are opțiunea transformării, remodelării și translatării de la un spațiu la altul, care are în esența lui tot libertatea. 546. Particulele elementare nu ar putea reacționa între ele fără libertatea opțiunii anumitor legi cuantice care-și găsesc esența în Gândul Primordial a Lui Dumnezeu ce a determinat Evenimentul Primordial datorită libertății. 547.

Libertatea esenței este devenirea.

548. Relația dintre esență și libertate se numește ordine indiferent că e sub forma entropiei sau a structuralizărilor ordonate simetric. 549. Esența dă substrat libertății de a-și crea propria ei ordine. 550. Esența este acea parte a Gândului Primordial pe care a frământat-o libertatea pentru a da Existenței un sens. 551. Libertatea este structura pe care s-au dezvoltat toate legile Universului. 552. Esența ființei umane constă libertatea de a conștientiza necesitatea.


60 __________________________________ Sorin Cerin

553. Esența iubirii constă în libertatea unicului adevăr cunoscut de om: Simțirea, care dă culoare și vitalitate până și Iluziei Vieții. 554.

Esența gândului constă în libertatea sinelui.

555. Fiecare înțeles își are propria esență prin libertate. De aceea între esență și libertate există o relaționare ce stă la baza fundamentului Existenței. 556. Libertatea este locul unde nu se întâmplă nimic dacă nu știi să visezi, să speri sau să dorești. 557. Prin libertate până și Destinul devine permisiv dacă înțelegem să fim liberi indiferent de circumstanțe. 558. Esența răului stă în libertatea binelui de a fi rău. 559. Esența binelui stă în libertatea răului de a fi bine. 560. Esența păcii stă în libertatea războiului și a războiului în libertatea păcii. 561. Oricât de mult ai dori să alungi sau să primești esența libertății unui înțeles din sufletul tău nu vei reuși decât dacă îți vei cunoaște esența libertății propriului suflet, lucru pe care mulți l-au căutat o viață întreagă, unii prin asceză alții prin meditație, reușind mai mult sau mai puțin.


Libertate ____________________________________ 61

562. La copacul libertății să nu mergi niciodată cu toporul fiindcă o singură ramură de-o vei tăia, toate celelalte se vor veșteji. 563. Dacă ar exista un om capabil să elimine esența libertății unui singur înțeles din Conștiința Universală, toate celelalte înțelesuri s-ar elimina reciproc ca într-un joc de domino. 564. Esențele libertăților din înțelesuri sunt fractalii spirituali ai Conștiinței Universale. 565. Interdependența și relaționarea, cauza și efectul, esența și legitatea sunt atributele primordiale și fundamentale ale Libertății. 566. Nu noi alegem libertatea ci libertatea ne alege pe noi dacă o merităm. 567. Libertatea păcatului este adesea pasiunea, dar pasiunea poate fi și cauza sfințeniei. 568.

Libertatea Iluziei Vieții constă în opțiune.

569. Diferența dintre Adevăr și Iluzia Vieții pe care o trăiește omul constă în libertatea opțiunilor voinței. Prin Iluzia Vieții omul are doar iluzia libertății că poate avea oportunitate într-un Destin scris dinainte pe când adevărata libertate a oportunității se clădește în afara Destinului uman, în Conștiința Universală, unde există esențele libertății înțelesurilor, adică la nivel de înțeles.


62 __________________________________ Sorin Cerin

570. Libertatea unei legi stă în subordonare și ordonare iar cum Destinul este la rândul lui o lege și libertatea lui constă în acestea. 571. Un Destin care nu are capacitatea de coordonare deci de legitate pentru cel ce este dat înseamnă că nu poate fi predestinat deci nu există. 572. Ca un Destin să existe trebuie să aibe libertatea de a fi predestinat de legități superioare lui. 573. Destinul este o lege a conștiinței, cu excepția că se axează pe coordonarea unui mare număr de legități ale conștiinței, determinând Iluzia Vieții. 574. O lege a conștiinței care are libertatea de a coordona mai multe legi ale conștiinței, subordonându-se la rândul ei altor legi superioare ale conștiinței, poartă numele de Destin. 575. Legitățile conștiinței sunt tot ce ține de partea afectivă, cognitivă și volitivă a omului ce comprimă fiecare în parte în esențele lor o anumită doză de libertate aflată în subconștientul sau conștientul omului. 576. Fiecare conștient trebuie să aibe libertatea propriului său subconștient, unde să se retragă din când în când și să se relaxeze.


Libertate ____________________________________ 63

577. Jaloanele principalele ale conștiinței Iluziei Vieții sunt: iluzia libertății de decizie, omul făuritorul propriului destin și teama de moarte. Toate aceste iluzii ne mențin în viață și ne fac să credem că avem un alt rost decât cel știut de Adevărul Absolut pe care nu-l cunoaștem. 578. Ca să poată exista conștiința avem nevoie de libertatea voinței, a opțiunii. Fiind predestinați unui Destin nu avem această libertate în realitate. De ce suntem supuși Destinului? Fiindcă nu suntem Conștiința Universală și nici parte a Evenimentului Primordial gândit de Dumnezeu ci oglinda acestora. Cum oglinda nu poate decât să reproducă originalul, am devenit predestinați de original și supuși astfel Destinului, care ne-a dat Iluzia Vieții. 579. Nu există înger pe lumea asta care să nu fi avut libertatea de a greși. 580. Toate culorile spirituale ale lumii n-ar fi nimic fără libertatea de a le amesteca. 581. Nici o viață n-ar putea muri fără libertatea morții. 582. Cât de liberi am putea muri înaintea unei morți care nu ne reprezintă? 583. Alături de moarte fiecare suflet devine o teamă a propriei creații.


64 __________________________________ Sorin Cerin

584. Nu sfida moartea când nu știi ce se ascunde în spatele vieții. 585. Toate stâncile pe care te-a urcat viața nu înseamnă nimic înaintea morții gândurilor tale. 586. Cel ce dorește să trăiască numai în libertate nu va fi liber niciodată. 587. A proroci libertatea nu este totuna cu a o trăi. 588. Pentru a trăi libertatea în deplinătatea ei, iubește-ți propria condiție umană în această lume. 589. A fi liber nu înseamnă a avea tot ce-ți dorești ci a fi liber să-ți dorești pentru a avea. 590. Libertatea este seninul pe care doar razele soarelui iubirii îl poate străbate, ducându-l în sufletul tău. 591. Libertatea nu este eliberare ci împăcare, iubire, acceptare, plăcere și abia pe urmă, fericire. 592. Un om fără necesitățile vieții nu poate fi liber. 593. Câte vieți nu au fost secerate pentru libertatea fericirii și câte nu și-au găsit fericirea hrănindu-se cu pâinea amară a muncii? 594. Regele fals al libertății este banul iar cel real, împăcarea cu propriul sine.


Libertate ____________________________________ 65

595.

Banul este dictatorul libertății.

596. Libertatea este unicul înțeles al cărui opus, poate fi libertate pentru unii și încătușare pentru alții. 597.

Pariul libertății cu moartea constă în viață.

598. Fericit e cel ce-și îndeplinește dorințele dar mai fericit e cel liber de el însuși. 599. Fericirea face pace cu libertatea doar atunci când se împlinește pe când libertatea face pace cu fericirea doar atunci când se regăsește în ea. 600. Meditația este cea mai înaltă chemare către libertate a omului. 601.

Nu poți fi liber râvnind la poziții ierarhice.

602. A-ți trăi viața fără să-i înțelegi libertatea este ca și cum te-ai fi născut orb, surd și mut, ca mai apoi să vrei să le arăți tuturor ce ai văzut, auzit și înțeles din absurdul propriei tale existențe.


66 __________________________________ Sorin Cerin

DEMOCRAȚIE

603.

Democrația este hrana minciunii.

604. Libertatea în democrație se dictatura unora și favorizarea altora.

numește

605. Unica logică a democrației constă în penitenciar. 606. Frumusețea și suferința Iluziei Vieții este o democrație creată de un Dumnezeu beat de elitism și parvenire. 607. Nu există politică care să nu se folosească de iluzia democrației. 608. Orice politician care se respectă este un prestidigitator al democrației scoase din jobenul ros al mizeriei umane. 609. Democrația se luptă cu injustiția la vedere și cu justiția pe ușa din dos. 610. Câtă democrație a curs pe râurile murdare ale vieții, înecându-ne? 611. O palmă democratică nu va fi la fel de dureroasă ca una dictatorială chiar dacă face mai multe ravagii.


Libertate ____________________________________ 67

612. Politica este arta de a manipula minciuna pe obrazul gros al corupției. 613. Arată-mi un politician cinstit și-ți voi arăta doi popi care nu știu ce e greșit din creația Lui Dumnezeu căruia I se închină. 614. Democrația în politică se numește obraz gros și multă răbdare. 615. De ce nu se numește politica artă alături de muzică, literatură sau teatru? Fiindcă în artă minciuna devine, ineficiență, suficiență iar în politică, adevăr. 616. Politica fără mincună ar fi ca tortul fără zahăr sau pasărea fără aripi. 617. Ca să învingi în politică trebuie să știi cum să fii umil înaintea celor pe care-i calci în picioare. 618. Cel puțin politica este o religie mai adevărată decât multe credințe fiindcă își ține sfinții prin parlamente, îi vezi în carne și oase. 619. Religia este democrația neînțelesului din om. 620.

Libertatea este ruina democrației.

621. Democrația celor săraci va sta mereu în lege iar a bogaților în fărădelege.


68 __________________________________ Sorin Cerin

622. De câtă democrație a avut nevoie Dumnezeu pentru a născoci această caricatură de lume? 623. Pacea este reversul amar al democrației luptei cu noi înșine. 624. Fără amenințare nici o democrație nu ar fi autentică. 625.

Teama este cea care întărește democrația.

626. Regretele târzii sunt întotdeauna crema care lustruiește democrația. 627.

Politica este avortonul democrației.

628. Pleava societății va fi mereu mai egală înaintea democrației decât valorile autentice. 629. Democrația de paradă este covorul roșu al politicii. 630. Câtă democrație a cheltuit societatea cu închisorile? 631. Lipsa democrației arată fața adevărată a societății. 632. Democrația este fardul care și-l aplică politica zilnic pe fața brăzdată a fărădelegii. 633. Prin democrație legale.

crimele politicii

devin

634. Fondul democrației rămâne maltratarea iar esența închistarea.


Libertate ____________________________________ 69

635. Nu pot exista represalii mai cumplite decât cele ale democrației. 636. Promisiunile în democrație sunt iluzii vândute drept realitate iar în dictatură, realități vândute drept iluzii. 637. Fiecare societate democratică își are propria poveste prin care cerșește mila hazardului, binecuvântat de blestemul suferinței, care întinde o mână de arginți murdari sufletelor pierdute. 638.

Iluziile sunt florile democrației.

639. Statuile democrației se numesc vânzare, teamă și deznădejde. 640. Egalitatea în democrație înseamnă speranțe deșarte. 641. Democrația democrației se numește dictatură precum dictatura dictaturii, democrație. 642. Cine a plantat democrația a legiferat minciuna. 643. Nu poate exista democrație în ierarhie și elitism. 644. Fiecare societate are structura ei ierarhică ce exclude din start orice adevăr democratic. 645. Adevărul democratic este susținut de egalitate în șanse, idei, speranțe, vise, libertate


70 __________________________________ Sorin Cerin

de a dărui sau a obține bunuri și foloase dar și în înfăptuiri. 646. O democrație lipsită de adevărul democratic este un ocean fără apă sau o pasăre fără aripi. 647.

Dictatura este paznicul democrației.

648. O democrație autentică fără dictatură este asemenea orizontului ce-ar fi prins în brațe. 649. Orice formațiune politică care se declară democrată este mincinoasă atât timp cât are o structură ierarhică. 650. Adevărata democrație autentică o găsiți doar în dictatura care slujește egalitarismul adevărat, fără a fi axată pe ierarhie, ceea ce nu s-a născut până acum. 651. Nu poți vorbi despre democrație în capitalism sau communism fiindcă ambele sunt ierarhizate chiar dacă fiecare minte mai frumos sau mai urât, în funcție de circumstanțe. 652. Pentru ca o societate să fie democratică ar trebui mai înainte de toate ca toți membrii care o compun să fie egali atât în intelect cât și în aptitudini, ceea ce este imposibil. 653. Arta aparține realității care nu îngrădește conștiințe pe când democrația, legii.


Libertate ____________________________________ 71

654. Ca o lege să fie dreaptă ar trebui să aducă suferință fiecăruia în mod egal. 655. Judecătorul suprem suferința.

al democrației este

656. Reproșurile democrației înseamnă război iar ale dictaturii, pace, deoarece democrația îți dă libertate iar războiul, constrângere. 657. Nu poate exista un stil al democrației fiindcă nu pot exista mai multe tipuri de democrații, unde una să fie mai democrată sau mai egală decât cealaltă. 658. Față de multiple autentică este unică compromisuri.

dictaturi, democrația și nu poate face

659. O societate care se pretinde democratică este din start dictatorială fiindcă a striga democrația în gura mare înseamnă a acoperi ceva putred din ea. 660. Înghețul dictaturii nu înseamnă dezghețul democrației. 661. Nu poate exista politică și alegeri electorale democratice fără dictatura strictă a legii cum nu poate exista bine fără rău și frumos fără urât. 662. O democrație care nu-și recunoaște rădăcinile dictatoriale este ca o plantă fără sevă.


72 __________________________________ Sorin Cerin

663. Ca o democrație să înflorească are nevoie de ajutorul dictaturii. 664. Nu poate exista democrație care să nu-și recunoască dictatura pe care o respiră spre a putea subzista. 665. Politica cea mai apropiată de democrație este cea dictatorială. 666. Democrația indivizilor fără intelect sau aptitudini egale într-o societate este cea mai feroce dictatură mascată. 667. Dați poporului legi cât mai aspre dacă vreți să clădiți democrația și nu uitați să vă includeți și pe voi în ele. 668. Lanțurile dictaturilor devin colierele de aur ale democrațiilor dacă sunt lustruite la gâtul claselor conducătoare ale societății. 669. Politica este cea mai de preț artă a minciunii și de aceea trebuie însemnată încă de la început cu felinarul roșu înaintea bordelului plin de promisiuni. 670. Libertatea în democrație se numește noroc iar în dictatură șansă. 671. Câți dintre noi nu ne simțim împliniți de minciuna democrației sau loviți de adevărul crud al dictaturii.


Libertate ____________________________________ 73

672. Democrația este teatrul pe a cărui scenă joacă societatea cu program non-stop. 673. Nimic nu a revoluționat minciuna soială mai mult decât democrația. 674. Între democrație și dictatură există un pod al prieteniei numit: Toleranță pentru dictatură și Casă de Toleranță, pentru democrație. 675. Biserica este exemplul cel mai concludent al dictaturii crâncene ce este simțită drept democrație profundă datorită credinței. 676. Politica este biserica a cărei credință nu și-a vândut roadele în întregime morții și vieții veșnice, lăsând câteva și vieții de zi cu zi. 677. Libertatea fără garduri este ca si cușca care te apără de rechini fără gratii. 678. Divorțul în politică poate însemna căsătorie, în democrație viață iar în dictatură, libertate. 679. Sudoarea în democrație se numește șansă iar în dictatură, închisoare. 680. În iubire nu poate exista democrație iar în ură, libertate. 681. Pacea în democrație se hrănește cu armele războiului precum în dictatură războiul se hrănește cu armele păcii.


74 __________________________________ Sorin Cerin

682. Marii oameni de stat au fost democrați doar când și-au știut asigurate dictaturile în băncile de date ale istoriei. 683. Libertatea este călușul pus în gura dictaturii spre a scoate tot ce știe despre trecutul murdar și pervers al democrației. 684. Democrația și dictatura, chiar dacă joacă două dansuri diferite, se reunesc sub aceeași orchestră a desfrâului ideologic. 685. Dictatura proletariatului este democrația conducătorilor iar cea a conducătorilor, libertatea proletariatului, indiferent dacă sistemul e comunist sau capitalist. 686. A fi democrat înseamnă a te supune legii care știe să te prețuiască la rândul ei. 687. În democrație lipsa speranței se numește neșansă iar în dictatură, datorie. 688. Nefericirea în democrație devine drept la replică iar în dictatură drept la tăcere. 689. Produsul democrației constă în calitatea minciunii, pentru a ne arăta frumusețile Iluziei Vieții iar în dictatură în dezmembrarea minciunii, spre a afla cât de goi suntem și cât mai avem de muncit pentru a ne coase hainele morții spre a scăpa de această lume. 690. A suferi democratic înseamnă a îndura mai puține neajunsuri?


Libertate ____________________________________ 75

691. Când Dumnezeu ne-a dat pacea și războiul a făcut-o pentru libertate. 692. Păcatul Originar l-am primit atunci când am descoperit dictatura sau democrația prin cunoaștere? 693.

Orice politică își are democrația ei.

694. Față de moarte nu există democrație cu toate că de murit murim cu toții deoarece în viață nimeni nu a fost egal cu celălalt. 695. Îngerii de pază ai democrației sunt destinul și întâmplarea. 696. Un Dumnezeu democrat nu mai este Dumnezeu. 697. Pacea în democrație se numește război cu tine însuți. 698. Nu toate florile democrației sunt lipsite de țepi. 699. Presa în democrație devine dușmanul de moarte al păcii interumane. 700. Succesul în democrație se numește îndoială iar în dictatură, desfrâu. 701. Știe cineva ce număr poartă democrația la pantofii păcii sociale și ce preț a plătit pentru aceștia? 702. Nasturii democrației nu se deschid de către oricine ci doar de către cei avuți.


76 __________________________________ Sorin Cerin

703. Și democrația își are democrația ei care constă în dictatură. 704. Folosim democrația cel mai adesea pe post de cârpă cu ajutorul căreia spălăm mizeriile și păcatele societății de consum. 705. Adevărata democrație poate fi recunoscută doar de dictatură. 706. Cum se face că democrația devine dictatură pentru clasele de jos? 707. Câtă dreptate avea democrația când afirma că egalitatea stă în șanse doar că rămâne de văzut ale cui. 708. Copacul nemuririi numai la soarele democrației nu s-ar putea încălzi datorită minciunii și perfidiei existenței. 709. Cele mai mari nedreptăți le veți găsi în democrație. 710. Politica este o construcție a invidiei, oportunismului și lăcomiei aduse la rang de artă. 711. Adevărata democrație pentru om este dictatura. 712. Cine crede că democrația aduce adevărata pace socială se minte amarnic. 713. Viața la fel ca și democrația este un lung și necruțător compromis cu noi înșine.


Libertate ____________________________________ 77

714. Omul este democrației.

animalul

de

corvoadă

a

715. Pe cât de cinică poate fi dictatura pe atât de criminală, democrația. 716. Speranța în adeseori, protest.

democrație

se

numește

717. Nu dictatura este cea care asuprește idealurile umanismului, ci democrația. 718. Lipsa de scrupule în democrație se numește avânt. 719. Dictatura este democrația celor mulți iar democrația a celor puțini. 720.

Mama democrației este desfrâul ideologic.

721. Calea spre democrație este pietruită cu injustiție și fărădelege. 722. Doar cel ce a înotat în apele murdare ale democrației va ști să prețuiască curățenia dictaturii. 723. Într-o dictatură cu toții suntem supuși pe când în democrație doar unii supuși duc greul celorlalți nesupuși. 724. Democrația bogaților nu va fi echivalentă cu cea a săracilor. 725. Bogații sunt marii perdanți înaintea morții, pe când săracii în fața vieții, dar știind că viața


78 __________________________________ Sorin Cerin

i se supune necondiționat în cele din urmă morții, înseamnă că bogăția nu are nici un rost. 726. Libertatea bogăției va fi mereu ferecată cu lanțurile grijilor de a o menține, ajungând să devii sclavul ei. 727. Nu există sclav mai desăvârșit decât bogatul față de avere. 728. Lumea este o sală unde ne așteptăm mai repede sau mai târziu trenul morții care nu te lasă să iei cu tine nimic, prin urmare fuga după avere face parte din decorul Iluziei Vieții. 729. Libertatea de a alege în Iluzia Vieții devine opțiune trucată în dictatura de a fi ales mai repede sau mai târziu de moarte. 730. Destinul este văduva de vază a democrației vieții. 731. Democrația autentică nu are nici prezent și nici viitor, ci doar trecut, înaintea morții. 732. Adevărata față a democrației se oglindește doar înaintea morții. 733. Dacă democrația pare a fi o opțiune, moartea devine obligatorie, indiferent cât de democratic sau nu este să mori. 734. Spaimele democrației sunt moartea și destinul.


Libertate ____________________________________ 79

735. Înțelege pe deplin democrația privind în neadevărurile, înjosirile, iluziile, credințele, religiile și visele ființei umane, pe care să le aplici societății. 736. O democrație perfectă ar fi cea mai aspră dictatură pentru om, fiind în esența lui imperfect. 737. Atât timp cât munca este vânatul de bază în hrana societății de consum, democrația va fi fiara însetată de sânge care conduce haita. 738. Stindardul democrației se numește desfrâu politic. 739. Dumnezeu își arată fața democratic doar sfinților care fac ce vrea El, pentru restul e un dictator. 740. Nu există minciună mai mare decât să afirmi că pot exista legi democratice, de parcă ele s-ar aplica doar celor cărora le convine și nu tuturor inegalilor. 741. Democrația este sosul prin care minciuna politică își asesonează vânatul din societatea de consum. 742. Dacă Dumnezeu face parte din noi, dacă El se identifică cu visele și aspirațiile noastre, dacă este iubire, mai poate fi democrat și cu ceilalți? 743.

Concurența este osia democrației.


80 __________________________________ Sorin Cerin

744. Democrația este libertatea desfrâului și balanța fărădelegii dacă uită să fie dictatorială. 745. O dictatură care înțelege condiția umană este cea mai autentică democrație din lume. 746. Dictatura poate fi atât în slujba omului cât și împotriva lui, pe când democrația oricât s-ar strădui să ajute omul tot va face rabat de la calitate datorită faptului că oamenii nu sunt egali. 747. Într-o societate cu indivizi inegali nu poți face o lege pentru toți ci doar pentru unii, oricât de mult ai trâmbița democrația. 748. Presa în democrație este menghina ce ține capul de afiș al mizeriei umane. 749. Lasă democrația la o parte dacă vrei să devii fericit și încearcă să devii dictator cu tine însuți. 750. Puterea democrației este mai mare într-o societate debusolată și chinuită pe când a dictaturii, într-una ce se crede perfectă. 751. Nu există politician adevărat care să nu cunoască arta manipulării și nici politică care să nu fie în folosul celui care-o promovează. 752. În politică unii sunt mai egali decât alții și de aceea promovează, egalitarismul.


Libertate ____________________________________ 81

753. Nu toate ploile inundă dar toate democrațiile scufundă sau scot la suprafața apei mizeria umană. 754. Prometeu n-ar fi adus niciodată focul într-o dictatură ci numai în democrațiile care se puteau juca liber și nestingherite cu acesta. 755. Flăcările iadului nu sunt mai puțin democratice decât maiestuoasele porți ale raiului. Depinde de opțiunea fiecăruia. 756. A răzbi în democrație înseamnă întrunești calitățile defectelor ei.

757. Paradisul democrației constă în infernul majorității. 758. Cu toate că Dumnezeu este principalul responsabil pentru democrație este totodată cel mai mare dictator. Acesta este sufletul omului. 759. O democrație fără Dumnezeu este ca un infern dictatorial fără Diavoli. 760. Vocea democrației răgușește ori de câte ori vine vorba despre egalitate. 761. Să fi împins Dumnezeu prea tare leagănul democrației, încât aceasta s-a lovit cu capul de stâlpii care-o susțineau, căzând în dictatură? 762. Nu democrația este de vină pentru fărădelegile ei, ci societatea care-o consumă negătită cum ar trebui.


82 __________________________________ Sorin Cerin

763. În democrație fericirea poate da clasă dezamăgirii doar în casele celor puternici. 764. Dacă toți oamenii ar fi egali adevărata democrație ar sta în dictatură dar cum nu este așa adevărata dictatură stă în democrație. 765. Gratiile dictaturii sunt unse cu cheia democrației în sufletele celor mulți. 766. Puntea dintre democrație și libertate se numește utopie. 767. Când democrația îmbracă salopeta proletară se numește dictatură comunistă iar când o dezbracă, capitalistă. 768. Rupeți lanțurile robiei Iluziei Vieții și veți fi adepții celei mai democratice dictaturi și anume: - iubirea de semeni fără a cere nimic în schimb. 769. Religia știe cel mai bine să-și vândă marfa dictatorială împachetată în hârtia poleită a democrației cu iubire, compasiune și întrajutorare. Aviz politicienilor ce-ar trebui mai întâi să învețe cum să se roage la Dumnezeu pentru a fi ascultați de plebe. 770. O democrație fără religie ar fi mai aproape de libertatea individului care nu-L găsește pe Dumnezeu atrăgător dar nu și pentru cei care văd în Dumnezeu libertatea,


Libertate ____________________________________ 83

771. Primul pas spre democrația autentică în istoria omenirii l-au făcut credințele în Dumnezeul ascuns în ființa omului, născând religia. 772. O democrație fără religie este străină de om. 773. Oricât de multe modele democratice i-ai arăta omului, dacă nu se regăsește în ele , vor deveni dictaturi, iar dacă se regăsește, indiferent cât de murdare sau corupte ar fi, vor deveni democrații. 774. Omul simte un sistem social ca fiind cu adevărat democratic atunci când acel sistem copiază sufletul acestuia cu bunele și relele sale. 775. Apără-L pe Dumnezeul omului dacă vrei să aperi democrația, fie acesta religios sau nu. 776. Pentru un om imperfect perfecțiunea paradisului ar fi cel mai dictatorial infern posibil. 777. Societatea, vrem nu vrem, este haina croită de om după chipul și asemănarea sa. 778. Nu toate legile sunt acceptate de societate dar toate își au scopul lor în a menține dictatura democrației. 779. Fiecare democrație își are dictatura sa și invers.


84 __________________________________ Sorin Cerin

780. O democrație fără dictatură este ca o pasăre fără aripi. 781. Nu egalitatea în drepturi susține democrația ci drepturile inegale ale semenilor. 782. Oricât ar protesta democrația în fața dictaturii ar trebui să înțeleagă că sensul propriei existențe depinde de substratul dictatorial care-o menține în forma democratică. 783. Într-o societate democratică un om lipsit de apărare devine o fiară electorală pentru legile care nu-l apără. 784. Ființa umană este o frontieră între democrație și dictatură, între bine și rău, între libertate și necesitate. 785. Vrei să vezi fața hidoasă a societății? Privește-i instituțiile democratice. 786. Într-o democrație vor exista mereu învinși sau învingători pe când în dictatură ori unii ori alții. 787.

Democrația este Fata Morgana a societății.

788. Nu democrația este cea care propulsează societatea ci victimele ei. 789. Să te ferească Dumnezeu de democrația celor însetați de putere. 790. Limitele între democrație, crimă socială și dictatură se numsc cel mai adesea stat.


Libertate ____________________________________ 85

791. O democrație sălbatică este mult mai înfiorătoare decât o dictatură sălbatică fiindcă este imprevizibilă. 792.

Democrația este circul și pâinea poporului.

793. Fiind vocea poporului democrația va cânta mereu pe intonații diferite, până va răguși în dictatură. 794. Doar dictatura democratică poate împărți cu adevărat dreptatea celor slabi și neputincioși. 795. Cum sărutul poate tăia mai multe capete decât sabia, tot așa democrația poate ucide mult mai repede și sistematic decât dictatura. 796. Pacea dintre democrație și dictatură se numește progres social. 797. Fiecare democrație își are dictatura ei, precum fiecare dictatură propria democrație. 798. Spiritul profund al democrației îl vei găsi doar în dictatura legii. 799. Într-o societate, tot ce risipește democrația este cules de dictatură și invers. 800. Nu există dreptate democratică ci doar dictatorială, fiindcă cel ce va împărți dreptatea unora va nedreptăți interesele altora. 801. Modelele sociale sunt pionii de pe tabla de șah a istoriei, pe care doar nebunii îi pot învinge.


86 __________________________________ Sorin Cerin

802. Nu-ți risipi viața încercând să înțelegi mersul lumii, care nu te-a înțeles niciodată. 803. În politică la fel ca și pe scena circului există un singur arbitru, scamatoria. 804. Crimele democrațiilor sunt poleite cu delăsare pe când a dictaturilor cu reflectoare. 805. O fărădelege a democrației nu va avea niciodată impactul celei produse în dictatură. 806.

Democrația este beția societății.

807. Scoate dictatura din democrație și vei avea o dictatură profund nedemocratică. 808. În democrație fiecare poate dansa cum dorește cu o singură condiție: să posede picioare financiare îndeajuns de puternice. Cum majoritatea sunt ologi, dansul devine atât de încins încât oricând poate lua foc. 809. Nimeni nu spune că barza care a adus democrația la maternitatea societății avea ciocul corupt. 810. Ca o lege să fie democratică într-un fel sau altul trebuie să corupă într-un fel sau altul majoritatea. 811. Puntea dintre lege și democrație se numește corupție iar dintre lege și dictatură, disciplină. 812. Oricât vei căuta democrația adevărată ea nu există, fiindcă oamenii nu sunt egali.


Libertate ____________________________________ 87

813. Vrei o societate avansată? Lovește în democrație cu biciul dictatorial al legii. 814. Democrația este înainte de toate un compromis social. 815. Puterea în democrație își ascunde colții de fiară sub fusta voinței populare. 816. În stomacul democrației fierbe focul luptei de clasă. 817.

Cea mai perfectă democrație este dictatura.

818. Oare de ce Dumnezeu nu joacă pe cartea democrației cu sfinții, decât în cazul când aceștia se supun necondiționat? 819. Câte compromisuri a trebuit să facă democrația până să ajungă la putere sub tutela dictaturii legii? 820. Doar în democrație îți poți striga durerea pe strada principală a politicii. 821. Un stat cu adevărat democratic împachetează cu măiestrie dictatura legii.

își

822. Câte suflete atâtea modele democratice, dar pentru a le mulțumi pe toate vei avea nevoie de dictatură. 823. Democrația care calcă cu grijă pe spinii anarhiei se taie de cioburile dictaturii. 824. Democrația nu plătește niciodată ci promite la nesfârșit îndestularea Iluziilor Vieții.


88 __________________________________ Sorin Cerin

825. Anarhia este democrația care și-a pierdut sângele dictaturii din venele ei. 826. Ca să obții puterea în democrație trebuie să asiguri porția de iluzie poporului, pe când în dictatură să hrănești iluzia cu poporul. 827. Atât democrația cât și dictatura pot fi conduse de regi, președinți, guverne sau parlamente, important este cât de pătată este fața de masă a puterii, pe care i se aruncă și poporului câteva firimituri. 828. Conducătorii sunt oglinda poporului în democrație și sabia cu două tăișuri, în dictatură. 829. Pacea sufletească este cea mai cruntă dintre toate păcile lumii, când în joc este iubirea profundă a unei națiuni pentru o cauză. 830. Florile războiului susțin democratic atât coroana mortuară a democrației cât și a dictaturii, important este cât de adânc este săpată groapa uneia sau alteia, în sufletul poporului. 831. Anihilează invidia, oportunismul, lăcomia, spiritul de aventură și vei vedea că lumea nu mai are nevoie de democrație ci de dictatură pentru a deveni liberă. 832. Libertatea este cel mai de temut ingredient al unei democrații populare și flacăra ce poate menține mult timp vie o dictatură democratică.


Libertate ____________________________________ 89

833. În politică înving doar uneltele care nu se tocesc atunci când sapă la muntele onoarei, cinstei și legalității, dărâmându-l, în numele poporului și pentru popor. 834. Libertatea este esența oricărei politici care se respectă, dar de care trebuie să scape pe ușa din dos. 835. Democrația este balanța dintre profitori și făuritori. 836. Dictaturile infernului au deschis mai multe căi spre democrație decât libertatea. 837. Umanismul în democrație se numește toleranță iar în dictatură, anduranță. 838. Revoluțiile vor fi întotdeauna democratice, chiar dacă ucid sau înjosesc ființa umană. 839. Umanismul democrațiilor este unul utopic fiindcă omul trăiește utopia Iluziei Vieții. 840. Sacralitatea democrației stă în lupta care se dă între principii fie ele oricât de profane. 841. Crima în democrație poartă cel mai ades nume de dreptate pe când în dictatură de datorie sfântă. 842. Cel mai greu scapi de injustiția democrației decât de cea a dictaturii. 843. În democrație învingătorii au dreptate, fiindcă fac regulile de aur ale compromisului,


90 __________________________________ Sorin Cerin

care constau în dreptate, liberate și adevăr doar pentru ei și nu pentru învinșii care propovăduiesc același lucru. 844. În dictatură compromisul se numește libertate. 845.

O lume fără speranțe este un cer fără stele.

846. Cât vânt al deșertăciunii să mai cuprindă brațele obosite de iluzii ale societății? 847. Nu învingătorul câștigă în dictatură ci cel învins. 848. Nici democrația și nici dictatura nu se mulțumesc cu ceea ce pot produce, prima vrând tot ce se poate fura iar cea de-a doua, tot ce se poate visa. 849. Liniștea în democrație înseamnă furtună iar în dictatură, ordine. 850. Cel mai desăvârșit paznic al democrației este infernul iar al dictaturii, paradisul. 851. În democrație sărutul ucide mai des decât sabia iar în dictatură, glonțul devine sfânt și iubit. 852. Nu crede în egalitate fiindcă este o utopie a Iluziei Vieții care ne-a născut inegali. 853. Democrația te vrea mai prost decât dictatura fiindcă ai dreptul iluzoriu de a alege ceea ce ți se propune din mai multe posibilități


Libertate ____________________________________ 91

și nu ceea ce ai propune în afara acelor posibilități. 854. Fără mocirla cu care se hrănește, politica ar deveni atât de anemică încât s-ar stinge. 855. Adevărul în democrație se compromis, iar în dictatură, teamă.

numește

856. O dictatură devine prin teamă democrație iar o democrație, prin compromis, dictatură. 857. Nu există egalitate nici în democrație și nici în dictatură, oricâte legi s-ar da în folosul oamenilor, fiindcă pacea deplină în Iluzia Vieții ființei umane nu se va așterne niciodată. 858. Un conducător priceput va ști întodeauna câtă dictatură să ofere democrației și câtă democrație, dictaturii. 859. Democrația privește spre trecutul legislațiilor încercând să le schimbe pe când dictatura spre viitorul acestora dorind să le mențină cât mai neschimbate, dar nici una nici cealaltă nu trăiesc pe deplin prezentul. 860. Nu poți trăi într-o lume perfectă fiindcă ea nu-ți aparține ție ci tuturor tipurilor de modele umane. 861. Fără credința într-un țel anume omul și-ar pierde orice urmă de umanism.


92 __________________________________ Sorin Cerin

862. Dreptatea se împarte de Iluzia Vieții în societate după chipul și asemănarea Dumnezeului ascuns în fiecare dintre noi. 863. Unii înoată încercând să răzbată pe valurile vieții, alții plutesc, dar și unii și alții vor naufragia în moartea care ne dă libertatea de a ne primi la ea, fără nici o discriminare.


Libertate ____________________________________ 93

Tehnoredactare computerizată: George Ş. Savu Tipărită la

 021 211 40 74


94 __________________________________ Sorin Cerin

Sorin Cerin _ Libertate  
Sorin Cerin _ Libertate  

AFORISME

Advertisement