Page 1


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

SORIN CERIN

CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme Ediţia de Referinţă 2019

2019

2


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

Copyright © SORIN CERIN 2019 Sorin Cerin. All rights reserved. No part of this publications may be reproduced, stored in a retrieval system or transmited in any form or by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior written permission of Sorin Cerin. Manufactured in the United States of America

ISBN: 978-0-359-83618-5 (Paperback)

3


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

Sorin Cerin este un important poet existentialist din secolul 21, filozof, creatorul Coaxialismului, autorul monumentalei lucrări intitulată :" Culegere de Ințelepciune", considerat a fi unul dintre cei mai reprezentativi gânditori ai genului aforistic pe plan mondial. Multe dintre aforismele sale au fost selectate în antologii prestigioase apărute în diverse colțuri ale lumii, în cele mai prodigioase și însemnate pagini de citate, sau în diverse alte publicații. Culegerea de față cuprinde în plus față de cea apărută în anul 2014 sub titlul de “Culegere de înțelepciuneOpere complete de aforisme, ediție de referință”, și alte 1027 de aforisme aflate în volumul apărut în anul 2019 și intitulat “Judecători”, volum de aforisme, atașat actualei Culegeri de înțelepciune. Actuala culegere de aforisme, intitulată: Culegere de Înțelepciune - Opere Complete de Aforisme - ediția 2019”, ce înglobează un total de 12.513 aforisme, cuprinde alături de volumul de aforisme, “Judecători” și volumele de aforisme enumerate mai jos, fiind până în prezent, cea mai amplă culegere de aforisme scrise până acum de Sorin Cerin cât și cea mai voluminoasă pe plan mondial scrisă vreodată de un autor. Astfel în anul 2014 a apărut în Statele Unite și în limba română, următoarea carte intitulată “Culegere de înțelepciune- Opere complete de aforisme, ediție de referință”, ce avea următoarele ISBN-uri: ISBN-13: 978-1499111088, ISBN-10: 1499111088 În această Culegere de înțelepciune să aflau și cărțile enumerate mai jos apărute de-a lungul timpului la alte edituri, ale căror ISBN-uri erau următoarele:  Dumnezeu și Destin 2014 apare la editura Paco din București, ISBN 978-606- 665-069-4 în

primă ediție și în ediția a doua în Statele Unite ale Americii, ISBN13 978-1495415869, ISBN10 1495415864

4


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

Rătăcire 2013 apare la editura Paco din București, ISBN 978-606- 665-057-1 în primă ediție și în ediția a doua în Statele Unite ale Americii, ISBN-13: 978-1495263538, ISBN10: 1495263533 

Libertate 2013 apare la editura Paco din București, ISBN 978-606- 665-040-3 în primă ediție și în ediția a doua în Statele Unite ale Americii, ISBN-13: 978-149492218, ISBN10: 1494922185 

 În anul 2013 este publicată cartea intitulată Cugetări esențiale la editura Paco din București ISBN 978- 606-665- 027-4, ce include volumele de aforisme, Iluminare, Paradisul și Infernul, Păcatul, Deșertăciune și Contemplare. Înainte de a fi publicate în Cugetări esențiale fiecare volum din cuprinsul acestei cărți apare separat în Statele Unite ale Americii cu următoarele ISBN-uri: 

Contemplare 2012 ISBN13 978-1479-136-339 ISBN10 1479136336

Deşertăciune 2011 ISBN13 9781463615086, ISBN10 1463615086

Paradisul şi Infernul 2011 ISBN 9781463552312, ISBN10 1463552319

  

Păcatul ISBN13 978- 1461179436, ISBN10 1461179432 Iluminare ISBN13 978-1451179412, ISBN10 1461179416

În anul 2009 este publicată Culegere de înţelepciune în care apar pentru prima oară volumele Înțelepciune, Patima și Iluzie și realitate, alături de cele reeditate ca Nemurire, Învață să mori și Revelații, volume apărute atât separat cât și împreună în culegere în edițiile de limbă engleză online sau tipărite, din Statele Unite, Wisdom Collection 2009, ISBN-10: 1453881271, ISBN-13: 978-1453881279. Referitor la cea de limba română, apărută în România, la prestigioasa editură Eminescu, aceasta are următoarele repere:

Copyright © SORIN CERIN 2009 Toate drepturile de reproducere asupra acestei ediţii aparţin Editurii Eminescu:orice reproducere, sub orice formă, a textului, fără acordul scris al editurii este interzisă. www.edituraeminescu.com,E-mail: edituraeminescu@yahoo.com Editura Eminescu este membră World Publishing Industry Coperta: MARIUS CORBU

5


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CERIN, SORIN Culegere de înţelepciune / Sorin Cerin. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2009 ISBN 978-973-22-1086-4 821.135.1-1 În această culegere este publicată întreaga operă de aforisme scrise până la data bunului de tipar din octombrie 2009 de autor, însumând 7012 aforisme. Apar pentru prima oară operele de aforisme: - Înţelepciune -Patima -Iluzie şi realitate cât şi reeditările revizuite: -Revelaţii 21 decembrie 2012 -Nemurire -Învaţă să mori. ISBN-urile celor trei cărți apărute anterior la alte edituri și publicate în Culegere de înțelepciune, ediția din anul 2009, sunt: Revelații, prima editie aparuta la editura Paco, București, ISBN 978 – 606 – 8006 – 02 - 4 Nemurire, prima editie aparuta la editura Paco, București, ISBN 978 – 606 – 8006 – 04 - 8 Învață să mori, prima editie aparuta la editura Paco, București, ISBN 978 - 606-8006 - 14-7

6


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

CUPRINS

I. ÎNŢELEPCIUNE aforisme

1...1500

II. PATIMA aforisme 1501…1992 III. ILUZIE ŞI REALITATE aforisme 1993…2405 IV. REVELAŢII 21 DECEMBRIE 2012 aforisme 2406…4922                     

ABSOLUTUL ABSURD ADEVĂR AMINTIRE CUNOAŞTERE CUVÂNT DESTIN DEŞERTĂCIUNE DOR DUMNEZEU EXISTENŢĂ FERICIRE FIINŢĂ FILOSOFIE FRUMUSEŢE GÂND GENIALITATE GENIUL GREŞEALĂ HAOS ILUZIE

aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme

2406...2445 2446...2478 2479...2602 2603...2660 2661...2731 2732…2801 2802…2987 2988…3118 3119…3178 3179…3258 3259…3384 3385…3490 3491…3509 3510…3520 3521…3552 3553…3598 3599…3638 3639…3652 3653…3698 3699…3818 3819…3947

7


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

               

INFINIT INSTINCT IUBIRE LUMINĂ MOARTE OCHI POLITICĂ RĂUTATE RELIGIE SATAN SINUCIDERE SPERANŢĂ TIMP VIAŢĂ VIITOR VIS

aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme aforisme

3948…4072 4073…4134 4135…4246 4247…4272 4273…4402 4403…4442 4443…4450 4451…4462 4463…4490 4491…4527 4528…4596 4597…4648 4649…4710 4711…4751 4752…4850 4851…4922

V. ÎNVAŢĂ SĂ MORI aforisme 4923…6153 VI. NEMURIRE aforisme 6154…7012 VII. ILUMINARE aforisme 7013…7705 VIII. PARADISUL ŞI INFERNUL aforisme 7706…8227 IX. PĂCATUL aforisme 8228…8754 X. DEŞERTĂCIUNE aforisme 8755…9185 XI. CONTEMPLARE aforisme 9186…9578 XII. LIBERTATE aforisme 9579…10441 

LIBERTATE

aforisme 9579…9803 LIBERTATE, ADEVĂR, LEGITATE, CONŞTIINŢĂ ŞI DUMNEZEU

8


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

aforisme 9804…10115 FILOSOFIA LIBERTĂŢII aforisme 10116…10180

DEMOCRAŢIA aforisme 10181…10441

XIII. RĂTĂCIRE aforisme 10442…10956 XIV. DUMNEZEU ŞI DESTIN aforisme 10957…11486 XV. JUDECĂTORI aforisme 11487…12513 XV.1 PERSUASIUNE aforisme 11487 ..... 11508 XV.2.JUSTIȚIE ȘI ILUZIE aforisme 11509 ..... 11542 XV.3.CONȘTIINȚA DE SINE aforisme 11543 ..... 11601 XV.4.JUSTIȚIE, ILUZIE ȘI IUBIRE aforisme 11602 ..... 11652 XV.5.JUSTIȚIE - DEFINIȚII aforisme 11653 ..... 11695 XV.6.DREPTATE aforisme 11696 ..... 11740 XV.7.JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI MORALĂ aforisme 11741 ..... 11767 XV.8.GREȘEALĂ aforisme 11768 ..... 11807 XB.9. CONSTRÂNGERE aforisme 11808 ..... 11855 XV.10.LEGE aforisme 11856 ..... 11983 XV.11.JUDECĂTORI aforisme 11984 ..... 12270 XV.12.PEDEAPSA aforisme 12271 ..... 12400 XV.13.JUSTIȚIA DIVINĂ aforisme 12401 ..... 12500 XV.14.JUSTIȚIA DIVINĂ ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ aforisme 12501 ..... 12513

9


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

Critica

Acad. Gheorghe VLĂDUŢESCU adnotări referitoare la Culegere de înţelepciune: "Literatura sapienţială are o istorie, poate, veche cât scriitura însuşi. Nu numai în Orientul Antic, dar şi în vechea grecie „ înţelepţii” au ales forma apoftegmatică (sentenţiară), uşor memorabilă, pentru a face, ceea ce se numea în tradiţie elină, paideia, o educaţie a sufletului pentru o formare a lui.Şi în cultura românească tradiţia este bogată. Dl. Sorin Cerin se înscrie în ea făcând o operă de tot remarcabilă. Maximele – reflecţiile sale concentrează o experienţă de viaţă şi culturală şi din prea plinul ei se împărtăşeşte altora.Tuturor acelora care vor deschide paginile acestei cărţi de învăţătură, ca orice carte bună, ea le va răsplăti prin participare la înţelepciune, gândul bun al lecturii ei."

Prof.univ.Dr. Ion DODU BĂLAN remarca în recenzia intitulată - Sorin Cerin Despre creaţia sapienţială… Poet şi prozator de factură modernă, autor de eseuri şi studii filozofice pe teme îndrăzneţe şi ambiţioase despre nemurire,efemeritate şi eternitate, despre moarte, neant,aneant, viaţă, credinţă dor, Sorin Cerin a abordat, în ultima vreme teme asemănătoare, fundamentale, în specia aforismului, în volumele: Revelaţii 21 Decembrie 2012, şi Nemurire.Lucrări care, în limbajul teoriei literaturii, fac parte din creaţia sapienţială, conţinând aforisme, proverbe, maxime etc. care „sont les echos de l’experience”, încât te întrebi cum un autor atât de tânăr are o experienţă de viaţă atât de întinsă şi de variată, transfigurată cu talent în sute de exemplare din această specie a înţelepciuni. Pentru corecta apreciere a literaturii sapienţiale din aceste două volume ale lui Sorin Cerin, mi se pare necesară precizarea, deloc pedantă şi belferească, în virtutea căreia aforismul din sfera literaturii sapienţiale se înrudeşte sau este perfect sinonim, în anumite cazuri, cu proverbul, maxima, cugetarea, vorba cu tâlc, vorba aceea …în limba şi literatura română.

10


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

În faţa unei asemenea creaţii sântem datori să stabilim nuanţe, să aşezăm specia în istoricul ei. Specia aceasta zisă sapienţială cunoaşte o îndelungată tradiţie în literatura universală, de la Homer la Marc Aureliu, Rochefoucauld, Baltasar Gracian, Schopenhauer şi numeroşi alţii iar în literatura română de la cronicarii secolelor XVII şi XVIII, la Anton Pann, C. Negruzzi, Eminescu, Iorga, Ibrăileanu, L.Blaga, G.Călinescu până la C.V. Tudor. Marele critic şi istoric literar, Eugen Lovinescu, exprima odată părerea şi sublinia „caracterul aforistic”, sapienţial, ca una dintre particularităţile care fac originalitatea literaturii române, găsindu-i justificarea în legătura cu firea poporului român, iubitor de proverbe admirabile. Chiar dacă a trăit un timp în afara ţării, Sorin Cerin şi-a purtat după cum ne spun aforismele sale – ţara în suflet, fiindcă vorba ilustrului poet Octavian Goga „ori unde mergem suntem acasă pentru că până la urmă toate drumurile se isprăvesc în noi”. În aforismele lui Sorin Cerin descoperim experienţa proprie a unui suflet sensibil şi a unei minţi lucide, dar şi Welthanschaung-ul neamului din care face parte, exprimată într-o formă concentrată, densă. Observaţiile filozofice, sociale, psihologice, morale. Sorin Cerin este un „moralist” cu o gândire şi sensibilitate contemporană. Unele din aforismele sale concentrate ca energia într-un atom, sunt adevărate poeme într-un vers. Multe din formulările sale gnomice sânt expresia unei minţi iscoditoare, a unei gândiri pătrunzătoare, echilibrate, bazată pe observarea pertinentă a omului şi a vieţii, dar şi pe o bogată informaţie livrescă. Astfel, el se încumetă să definească nemurirea ca „eternitatea clipei” şi recunoaşte „libertatea destinului de a-şi recunoaşte propria sa moarte în faţa eternităţii”, „clipa eternă a lui Dumnezeu care se oglindeşte la infinit în Cunoaştere, devenind trecătoare, deci Destin care este imaginea nemuririi”.”Nemurirea este pustiu doar pentru cei care nu iubesc”,”nemurirea este jocul de lumini al Fiinţei cu Destinul pentru a înţelege ambii importanţa iubirii”. Fireşte literatura gnomică, sapienţială, e dificil de realizat, dar Sorin Cerin are resurse pentru a o realiza pentru cele mai mari exigenţe.A dovedit-o în capacitatea de a pune Absolutul în corelaţie cu Adevărul, Speranţa, Credinţa, Păcatul, Minciuna, Iluzia, Deşertăciunea, Destinul, Absurdul, Fericirea, etc. Un exemplu de corelare logică a astfel de noţiuni şi atribute ale Fiinţei şi Existenţei, ni-l oferă aforismele despre Dor din volumul Revelaţii 21 Decembrie 2012. Bogate şi variate în conţinut şi expresie, definiţiile, judecăţile de valoare asupra uneia dintre cele mai specifice stări sufleteşti ale românului,”Dorul”, noţiune greu traductibilă în alte limbi, pentru că e altceva decât saudode-le portughez, soledad-ul spaniol, spleen-ul englez, zeenzug-ul german, melancolie, francez.

11


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

Fireşte, mai este loc pentru îmbogăţirea acestui capitol, dar ce s-a realizat este foarte bun. Iată câteva exemple care pot fi luate de „pars pro toto” pentru ambele cărţi: „Prin dor vom fi mereu împreună loviţi de aceleaşi valuri ale Destinului ce vor să ne despartă nemurirea de eternitatea lacrimii noastre”, „Dorul este cel care a dat întreaga eternitate la o parte pentru a se putea naşte într-o zi ochii tăi”, „Dorul este libertatea de a fi a iubirii”, „Dorul este focul care arde viaţa pregătind-o de moarte”. (Fragmente din recenzia publicată în Oglinda literară nr.88, Napoca News 26 Martie 2009, Luceafărul românesc, Aprilie 2009 şi Destine literare, Canada, Aprilie 2009) Prof. univ. Dr. Adrian Dinu RACHIERU scria"..putem, pensa, desigur formulări citabile, chiar memorabile.Viaţa de pildă, este "epopeea sufletului", viitorul ni se înfăţişează ca "părintele morţii".În fine părăsind "lumea ţărânei" intrăm în spaţiul virtual, în "eternitatea clipei" (ce ni s-a dat). Fragmente din recenzia publicată în Oglinda literară nr.89 şi Luceafărul românesc, Mai, 2009. Al. Florin ŢENE cuvântului, consideră că:

în recenzia intitulată:Un filozof al metaforei şi un poet al

Recenta carte a scriitorului Sorin Cerin”Revelaţii-21 Decembrie 2012”apărută la editura PACO-2008,Bucureşti, cu o ” postfaţă” pe ultima copertă semnată de Al. Florin Ţene, este structurată în 36 de secvenţe cuprinzând cuvinte asupra cărora filozoful s-a aplecat, explicândule şi interpretându-le filozofic şi chiar etimologic. Înainte de a plonja, prin interpretare, în sensurile adânci ale revelaţiilor trebuie să explicăm ce înseamnă acest cuvânt,ce stă la baza şi etimologia lui. Cuvântul vine de la latinul revelatio, însemnând o dezvăluire, neaşteptată descoperire a unui adevăr ascuns,a unei taine,a unui talent. În concepţie religioasă însemnând o dezvăluire a voinţei lui Dumnezeu, făcută unor persoane,în mod supranatural.Cartea are substanţă filozofică,chiar dacă reflecţiile lui Sorin Cerin sunt cugetări, aforisme sau apoftegme,ordonate tematic şi alfabetic,de fapt sunt adânci expresii ce exprimă o substanţă filozofică, uneori cu sens de previziune. Spuneam mai de mult că sunt probleme pe care le poţi înţelege prin lecturi şi lecturi prin care îţi poţi limpezii şi înţelege problemele. Cartea de faţă face parte din a doua categorie, îmbogăţind pe cititor cu suportul şi înţelepciunea unor meditaţii profunde şi originale.Sorin Cerin, prin această carte, se înfăţişează cititorilor săi cu un bagaj de cultură vastă şi cu o referinţă variată. Îmi dau seama că îl are ca model pe Bergson, dar şi pe existenţialişti. Nu este departe de Goethe şi-l cunoaşte pe Socrate care spunea: Căci atunci întreaga veşnicie nu pare a fi altceva decât o singură noapte senină. De la acest punct pornesc Revelaţiile autorului nostru. Iată ce frumos spune: Viaţa este epopeea sufletului printre clipele irosite ale eternităţii. Aceste cugetări sunt adevărate micropoeme şi ele exprimă sensuri, trăiri, interpretări ce-l apropie de axiomele şcolii ionice, principiile deveniri lui Heraclit: Destinul nu poate începe şi nici sfârşi,fiind sinele începutului şi sfârşitului. Autorul acestui volum de revelaţii este un bun

12


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

cunoscător al limbii române şi exprimă o logică, originală, a cuvintelor din care, uneori, izvorăşte ilogicul sensurilor date de cuvinte sau din propoziţiile formulate. El iubeşte schemele filozofice cu depăşirile limitelor cunoaşterii, prin ontologic ajungând la gnosologic. Unde metafora, comparaţia fără termenul de comparat, are rolul de pelerină de sub care autorul scoate mâna să „vadă“ dacă ”plouă“ cu lumină. Şi întradevăr plouă cu lumina înţelepciuni,fiindcă autorul cunoaşte faptul că limba română are posibilităţile infinitului în exprimare. Fericiţi aceia care n-au ameţit aplecându-se peste abisul ei. (Fragmente din recenzia publicată în Napoca News din 30 ianuarie 2009 ) Prof. Dr. Ion PACHIA TATOMIRESCU sub titlul- Aforismele revelării sacrului dienoc de 21 Decembrie 2012* în cerul lui Sorin Cerin , susţine: “un volum de aforisme, Revelaţii – 21 Decembrie 2012, paradoxiste în majoritatea lor, salvânduse printr-un „curcubeu“ în treizeci şi şase de „culori-teme“ – un curcubeu propriu deci – , ca un steag fluturând în cerul, în priveliştea Fiinţei (luăm sintagma în accepţiunea lui Platon, din Phaidros, 248-b), ori din întrezarita margine a Ei, pentru că autorul, deopotrivă poet, romancier şi sofist, „părinte al coaxialismului“, sau lirosof, după cum i-ar fi zis Vl. Streinu (pe vremea cercetării operei lui Lucian Blaga), ştie să se exercite întru catharsis pe arcul-orizont al cunoaşterii metaforice din complementaritatea bătrânei, veşnicei Câmpii a Adevărului" sau De faţa a IV-a a copertei volumului Revelaţii…, de Sorin Cerin, reţinem o esenţială prezentare semnată de poetul şi criticul literar Al. Florin Ţene: «Reflecţiile scriitorului Sorin Cerin sunt cugetări, aforisme sau apoftegme, ordonate tematic, cu esenţă filosofică, pe care se sprijină autorul ca de un balcon situat deasupra lumii pentru a vedea imediatul, prin ocheanul întors spre sine, iar cu ajutorul înţelepciunii să descopere vocaţia distanţei. Meditaţia autorului acestei cărţi încorporează reflecţii care-i deschid calea spre adevărul adâncurilor filosofiei, exprimată printrun stil concis şi frumos, ce este nedespărţit de perfecţiunea şi puterea de interpretare a gândului pe care-l exprimă. Fiindcă aşa cum scria un înţelept, Filosofia există acolo unde obiectul nu este nici lucru, nici eveniment, ci idee.». Tot cu privire la volumul Revelaţii…(2008), de Sorin Cerin, spicuim câteva esenţiale fraze pentru Distinsul Receptor al aforismelor ceriniene, din cronica Despre creaţia sapienţială, semnată de istoricul / criticul literar, prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan: «Chiar dacă a trăit un timp în afara ţării, Sorin Cerin şi-a purtat – după cum ne spun aforismele sale – Ţara în suflet, fiindcă, vorba ilustrului poet Octavian Goga, „oriunde mergem, suntem acasă, pentru că, până la urmă, toate drumurile se isprăvesc în noi“. În aforismele lui Sorin Cerin descoperim experienţa proprie unui suflet sensibil şi a unei minţi lucide, dar şi Welthan-schaung-ul neamului din care face parte, exprimată printr-o formă concentrată, densă. […] Sorin Cerin e un „moralist“ […]. Unele din aforismele sale, concentrate ca energia într-un atom, sunt adevărate poeme într-un vers. Multe din formulările sale gnomice sunt expresia unei minţi iscoditoare, a unei gândiri pătrunzătoare, echilibrate, bazată pe observarea pertinentă a omului şi a vieţii, dar şi pe o bogată informaţie livrescă. […] Fireşte, literatura gnomică, sapienţială, e dificil de realizat, dar Sorin Cerin are resurse pentru a o realiza pentru cele mai mari exigenţe». Înstrunarea paradoxistă a aforismelor lui Sorin Cerin într-un „curcubeu“ de treizeci şi şase de „culori-teme“ – cum spuneam mai sus – încearcă să circumscrie „sacrei date“ de 21 decembrie 2012: absolutul («Absolutul Omului este numai Dumnezeul său»), absurdul

13


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

(«Absurdul Creaţiei este Lumea născută pentru a muri»), adevărul («Adevărul este zăpada topită a Cunoaşterii, din care răsare iluzia lumii»), amintirea («Amintirea este lacrima Destinului»), cunoaşterea («Cunoaşterea se limitează la a nu avea limite»), cuvântul («Cuvân-tul este esenţa păcii pe care a făcut-o Dumnezeu cu sine, realizând că este lipsa din neant: dorul neantului»), destinul («Destinul este urma lăsată de gândul lui Dumnezeu în lumea sufletului nostru»), deşertăciunea («Deşertăciunea renaşte doar la maternitatea visului de a trăi»), dorul («În dor stă întreaga esenţă a lumii»), Divinitatea Supremă / Dumnezeu («Dumnezeu nu poate lipsi din sufletul unui om care iubeşte fiindcă iubirea este Dumnezeu»), existenţa («Existenţa se hrăneşte cu moartea pentru a naşte viaţa»), fericirea («Fericirea este Fata Morgana a acestei lumi»), fiinţa («Fiinţa şi Nefiinţa sunt cele două căi ale lui Dumnezeu, pe care le ştim noi, din infinitatea de astfel de căi»), filosofia («Filosofia este desăvârşirea frumuseţii spiritului uman în faţa existenţei»), frumuseţea («Frumuseţea este poarta deschisă către graţiile cerului»), gândul («Gândul a născut lumea»), genialitatea («Genialitatea este floarea care răsare numai stropită cu apa perfecţiunii») / geniul («Geniul înţelege că unica frumuseţe a lumii constă în iubire»), greşeala («Greşeala nu poate greşi niciodată»), haosul («Haosul este sensul fiinţei faţă de perfecţiunea nefiinţei»), iluzia («Iluzia este esenţa regăsirii în neant»), infinitul («Infinitul este gardianul întregii existenţe»), instinctul («Instinctul este simţirea de către nefiinţă a fiinţei»), iubirea («Iubirea este unica arie a împlinirii din simfonia absurdului»), lumina («Lumina este marea revelaţie a lui Dumnezeu faţă de el însuşi»), moartea («Moartea nu poate muri»), ochiul / ochii («În spatele ochilor se ascunde sufletul»), politica («Gunoaiele umanităţii îşi găsesc singure locul: sunt bogate!»), răutatea («Răutatea este dimensiunea de bază a umanului, în numele binefacerii sau al iubirii»), religia («Religia este speranţa îndoctrinată»), Satan («Satan este cel mai mare deschizător de drumuri al omenirii»), sinuciderea («Societatea este structura sinuciderii colective cel mai adesea inconştiente sau foarte rar conştiente»), speranţa («Speranţa este cel mai apropiat partener»), timpul («Timpul primeşte moartea, trecând în amintire Destinul»), viaţa («Viaţa este naufragiul timpului pe ţărmul morţii»), viitorul omenirii şi 21 decembrie 2012 («Viitorul este legământul făcut de Dumnezeu cu viaţa» / «Începând cu 21 decembrie 2012, veţi realiza că moartea este veşnica viaţă curăţită de murdăriile acestei lumi»), şi visul («Visu-i împlinirea nonsensului»). (Fragmente din recenzia publicată în revista Zona Interzisă din 30 August 2009)

14


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

I. ÎNŢELEPCIUNE

1. Sfârşitul nu poate începe decât cu începutul spre a se sfârşi cu înstrăinarea de sine, redevenind el însuşi. De aceea fiecare om este un sfârşit continuu. 2. Când iubeşti dai sens acestei lumi. 3. Cu siguranţă ne tragem din mare fiindcă lacrimile noastre sunt sărate şi atunci când le vărsăm pe obrazul timpului, pe faţa noastră se prelinge marea din noi ce a fost acolo dintotdeauna. 4. Cu toţii trebuie să avem libertatea de a muri demni într-o viaţă ce a fost nedemnă de noi fiind supusă păcatului şi deşertăciunii. 5. Veşnicia este inima oprită a Timpului. 6. Dacă viaţa este o iluzie ce anume poate fi adevărul ei? 7. Nimeni nu poate şti ce anume este cunoaşterea fără de adevăr. 8. Cine a pierdut adevărul s-a pierdut pe sine. 9. A respira prin adevăr nu este totuna cu a-l cunoaşte. 10. Adevărul nu poate fi decât absolut fiindcă orice relativitate a sa include şi minciuna faţă de sistemele de referinţă unde devine variabil. 11. Adevărul absolut este unul singur pentru o infinitate de posibile adevăruri relative care mint. 12. Este cineva care cunoaşte adevărul absolut? 13. Cine poate şti ce înseamnă iubirea la picioarele adevărului absolut? 14. A FI este dilema vieţii în faţa eternităţii morţii. 15. Nu putem concepe moartea fără de viaţa din noi care o conştientizează. 16. Întreaga viaţă nu valorează nici cât o clipă a deşertăciunii adevărului absolut. 17. A fi dincolo de tine însuţi este poarta spre înţelepciune. 18. Fără adevărul absolut, este peste măsura noastră să cunoaştem adevărata valoare a propriei noastre existenţe. 19. Dacă vom refuza dorul iubirii vom pierde şi ultima adresă a străinului din noi. 20. Nu măsura cuvintelor este necesară ci însemnătatea lor. 21. Nu vom fi niciodată mai mult decât ne este dat să fim! 22. Nu suntem fiinţă decât în măsura Iluziei Vieţii noastre. 23. A fi este cel mai mare paradox al vieţii în faţa morţii. 24. A crede în ceea ce nu ştii este la fel de adevărat cu a crede în ceea ce ştii atâta timp cât viaţa ta este o iluzie.

15


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

25. Fântâna sufletului tău nu va mai seca decât atunci când în faţa ei va poposi clipa eternităţii spre a se adăpa cu apa morţii. 26. Ne naştem mai morţi decât murim după ce am căutat prin viscolul clipelor întreaga viaţă moartea. 27. Doar neînţelesul se vrea înţeles în nonsensul deşertăciunii acestei lumi a iluziei. 28. Avem o sumedenie de gânduri întreaga noastră viaţă ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la concluzia unui singur gând: Moartea! 29. Toate stelele din ceruri nu pot valora cât steaua ta doar fiindcă este a ta. 30. Nimeni nu poate deschide porţile morţii fără să le închidă la loc după el. 31. Dacă vei combina marea gamă coloristică a suferinţei vei ajunge şi la fericire. 32. Toate căile vieţii duc către moarte. 33. Cel care nu a înţeles că rădăcina timpului său îi susţine copacul vieţii s-a născut degeaba. 34. Oricât de mult vom adora trecutul el tot în viitor va muri odată cu noi. 35. Câtă lumină vor mai avea de conştientizat ochii destinului meu până când acesta se va împlini în moarte? 36. S-au aşternut frunzele speranţelor ce au hărăzit cuvinte în trupul gândului. Asta este lumea. 37. Suntem un vis al unui gând ce trăieşte prin Cuvânt. 38. Cine se poate ascunde de moarte sau cine poate îmbrăţişa vântul? 39. Ştie cineva de ce conştientizarea morţii trebuie să moară? 40. Nimeni nu a fost dincolo de propria sa Iluzie a Vieţii vreodată. 41. Niciodată nu vei afla în cascada privirilor altceva decât Iluzia Vieţii ce cade în torente pe stâncile de granit ale sufletelor. 42. Nu putem să concepem moartea ca fiind altceva decât viaţa de apoi fiindcă nu putem conştientiza moartea decât dacă trăim. 43. Te ador marea mea iubire fiindcă doar prin tine îmi pot afla eternitatea unei clipe. 44. Am ajuns în portul viselor acestei lumi la fel de lipsit de adevăr ca orice alt suflet ce visează că trăieşte prin cunoaştere. 45. Oricât de surd ar bate dangătul clopotelor iubirii noastre ele vor îndepărta în cele din urmă norii deşertăciunii acestei lumi. 46. Nu există aripi ale viselor care să nu fi avut vreodată de-a face cu zborul gândurilor negre. 47. Nimic nu poate fi mai dureros decât atunci când plânge cuvântul care ne-a dat suflarea de a visa la iubire. 48. Nimeni nu poate fi singur atunci când se împrieteneşte cu străinul uitat din el. 49. A fi brav în faţa sorţii nu înseamnă să fii umil înaintea morţii. 50. Eroii sunt sfinţii fiecărei naţiuni. 51. Sfinţii sunt cei care au reuşit să iubească mai mult decât noi. 52. Nu vom reuşi niciodată să ne cunoaştem propriul nostru sine fără sărbători şi aniversări. 53. Sufletul este o aniversare prelungă a propriei noastre vieţi din această lume. 54. Cât suflet poate cuprinde mântuirea de sine a păcatului? 55. Unde este poarta vieţii decât în ochii sufletului tău? 56. Suntem o ţărână brăzdată de plugul dureros al Destinului pentru a da naştere deşertăciunii unui timp.

16


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

57. Când norii vor deveni mai grei decât pământul din noi dus o viaţă de către paşii Destinului fiecăruia, vom înţelege că nu ploaia clipelor din ei ne-au întunecat soarele vieţii, ci lipsa de a fi noi înşine. 58. Uneori suntem mai supăraţi pe cer decât pe faptele noastre. 59. Epistola fiinţei noastre este scrisă cu literele pline de sângele scurs din iubirea Cuvântului Lui Dumnezeu. 60. Nu fi tu însuţi mai mult decât poate fi Dumnezeu faţă de tine. 61. Care scoică nu a simţit vuietul valurilor şi care pasăre nu a înfruntat cel puţin odată vântul? 62. Nici o oboseală nu poate răpune speranţa decât moartea ca fiind oboseala absolută a vieţii. 63. Câte adevăruri nu se perindă naufragiind prin Iluzia Vieţii dar nici unul dintre acestea nu este adevăr absolut deci adevărul real! 64. Cel mai mare dar făcut nouă de Dumnezeu este poezia iubirii. 65. Te ştiu mai demult decât orice vreme, iubire! 66. Cine poate spune că nu este el totul? 67. Nu există nume care să nu dorească renume fiindcă suntem din Dumnezeu. 68. Avem speranţa că vom trăi doar fiindcă trebuie să fim alături de Dumnezeu la fel de vii ca şi el. 69. Nimeni nu va reuşi vreodată să înţeleagă înţelesul măsurii propriilor sale cuvinte. 70. Nu scotoci sertarul gândurilor tale fiindcă vei fi mereu mai debusolat decât acestea. 71. A reuşit cineva să fie propria sa dorinţă? 72. Nu te îndepărta de moarte fiindcă eşti plămădit din ea. 73. Cine poate să creadă în iluzie chiar dacă toţi trăim Iluzia Vieţii? 74. Ochii tăi vor fi mereu mult mai alături de suflet decât oricare parte a trupului exceptând inima. 75. Nu spera la pace cu duşmanul căruia nu îi recunoşti meritele. 76. Marele dezmăţ al acestei lumi constă în cunoaşterea păcatului. 77. A fost vreodată ceva care să nu fie cunoscut înainte de a fi recunoscut? 78. Cine poate fi alături de tine fără Lumina Divină a inimii sale? 79. Şi zăpezile inimii se topesc darămite privirile frugale ale unui suflet încrezător în propria sa eternitate. 80. Nu irosi clipa vieţii tale care se împreună cu moartea fiindcă vei regreta amarnic înstrăinarea de propriul tău sine. 81. Cine poate juca fără să-şi dorească un câştig fie şi el sentimental? 82. Care nori pot să ude privirea fără de speranţe a deşertăciunii din noi? 83. Ai fost vreodată mai departe de tine însuţi? Unde? 84. Oricâte viscole vor trece prin tine nici unul nu-ţi va aduce primăvara decât iubirea. 85. Ascultă sfatul propriului tău Destin! Totul este un dat! 86. Cum poţi fi tu una din stelele cerului, odată ce stelele nu pot fi numărate? A câta stea eşti tu? 87. Care grăunte de praf poate fi mai uşor dus de vântul deşertăciunii vieţii tale decât cunoaşterea? 88. Este răsăritul mai superior apusului doar pentru că îl precede cu o zi iar apusul precede răsăritul cu o noapte? Ar mai fi ziua fără noapte şi răsăritul fără de apus, viaţa fără de moarte?

17


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

89. A spune că moartea se opune vieţii este la fel cum ai afirma că trăieşti adevărul absolut. 90. Nu există Dumnezeu mai real şi nici Dumnezeu mai adevărat decât Dumnezeul cunoaşterii tale. 91. Câte clipe vor mai muri în mlaştina iluziei tale de a fi om? 92. Doamne ascultă absurditatea din noi pentru a ne învia din iluzie! 93. Ştie cineva care sunt gândurile Lui Dumnezeu, chiar dacă acestea sunt plante, munţi, cer, stele sau orice altceva? 94. Sunt mai departe de mine decât de Tine Doamne! 95. Unde voi afla liniştea decât în uitare? 96. Pot să-i spun amurgului din care este clădită lumea că sunt un răsărit în această viaţă? 97. A lipsit cineva de la masa creaţiei? 98. Cât absurd poate fi în inima fără de Dumnezeul Creator odată ce suntem creaţie. 99. Care depărtări pot fi scrutate fără Dumnezeu? 100. Nu pot să simt niciodată că Iluzia Vieţii este un adevăr atâta timp cât orice iluzie reflectă irealitatea şi totuşi, chiar şi neadevărul este un adevăr la rândul lui. 101. Ferice de cel ce crede în iluzie fiindcă astfel îşi poate găsi marele său adevăr! 102. Speră în speranţa Iluziei Vieţii tale fiindcă este unicul lucru real pe care îl ai! 103. Câtă greutate poate căra un gând ce nu recunoaşte că este o iluzie? 104. Nu stropii ploilor sunt cei care aduc norii. 105. Care fluviu se poate revărsa peste munţii iubirii tale? 106. Nu lăsa niciodată ca înţelesul luminii iubirii tale să-ţi scape în neantul întunecos al uitării. 107. Care creangă nu-şi are frunzele sale şi care ram nu-şi va avea florile sale? 108. Nu pleca niciodată din tine fiindcă te vei rătăci până şi de viaţa ta. 109. Care frumuseţe poate să fie vârful muntelui vieţi tale pe care să îl urci până la capăt? 110. Unde bate zefirul lumii din privirea ce ţi-a dat să trăieşti clipa eternă a iubirii altundeva decât în Lumina Divină a privirii? 111. Cine poate fi îngândurat fără de lumina unei amintiri? 112. Nu-ţi ascunde niciodată teama fiindcă va deveni propriul tău Dumnezeu ascuns în tine. 113. Ascultă de timp deoarece te trece de tot şi de toate. 114. Care eternitate poate fi mai mare sau mai mică? Dar care realitate poate fi o eternitate în cugetul tău? 115. Nu spera că vei primi ajutor de la cuvintele vieţii fiindcă toate te duc spre moarte. 116. Cine se roagă la ajutor în Iluzia Vieţii sale nu înţelege că unicul ajutor este doar moartea. 117. Poate exista înţelept fără de înţelepciunea iluziei sau viaţă fără de moartea iluziei? 118. Am crezut în crezul crezului fără să-i recunosc calitatea de a fi adevăr absolut. 119. Fiecare zbucium are cutremurul care l-a creat precum fiecare moarte are viaţa care a născut-o. 120. Caută străinul din tine uitat până şi de moartea ta. 121. Crezul în moarte te duce să cugeţi la viaţă iar crezul în viaţă te duce cu gândul la moarte. 122. Singurătatea este etalonul ce desparte viaţa de moarte. 123. Unicul avantaj al cunoaşterii este că poate motiva suferinţa. 124. Între animal şi lume sunt mai puţine semne de întrebare decât între om şi lume. Oare câte astfel de semne de întrebare sunt în Cuvântul Lui Dumnezeu?

18


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

125. Oricâte frunze ar avea copacul sufletului tău în faţa arşiţei din cuvintele Timpului acestei lumi, ele nu-ţi vor putea umbri niciodată eternitatea pierdută din tine. 126. Nu poţi fi niciodată prietenul sinelui tău decât străinul acestuia fiindcă tu eşti muritor iar sinele tău: nemuritor! 127. Cine ştie câte lacrimi au curs în Cuvântul Lui Dumnezeu de la facerea lumii? 128. Mergem prin Timp de la naştere pentru a avea de unde veni odată cu moartea. 129. Nu există călăuză mai mai bună în această lume decât uitarea. 130. Doar în ochii iubirii vei putea găsi infinitul. 131. Cine poate cunoaşte adevărul absolut al iluziei sau al deşertăciunii? Iată de ce avem impresia rostului împlinit al acestei lumi. 132. Suntem epava Cuvântului Lui Dumnezeu sau corabia sa? 133. De ce omul este obligat să înveţe necunoaşterea? 134. Logica cea mai sigură a cunoaşterii constă în lipsa cunoaşterii. 135. Lumea unui animal se reduce la perimetrul său. Lumea omului la perimetrul ei, dar lumea Lui Dumnezeu mai are perimetre? Dacă are nu este infinită, iar dacă nu are, înseamnă că nu mai este lume. 136. Nu există aşteptare mai lungă pentru nimeni decât moartea. 137. Zorii frumuseţii vin întotdeauna după noapte. 138. Te rog iubite zeu al fericirii arată şi lumii noastre strălucirea spectrului tău care aici înseamnă uitare de tot şi de toate. 139. Ogorul sufletului trebuie udat cu ploile de lacrimi ale iubirii, altfel va deveni deşert. 140. Cine cunoaşte viaţa care să nu mistuie clipele propriului ei Timp? 141. Nemurirea trece înainte de toate prin moarte. 142. Nu cunosc nici un stâlp cardinal al Timpului pe care să scrie eternitate tocmai fiindcă eternitatea nu mai este Timp. 143. Ce ne-am face fără suferinţă în faţa fericirii? 144. Câte focuri mistuitoare pot fi în cuvintele libertate, pace şi democraţie şi cât de uşor pot fi stinse de ignoranţă, prostie şi trufie? 145. Cine a ales o astfel de lume pentru noi şi de ce? 146. Trăim în spatele uşilor închise ale propriului Destin. 147. Marea descoperire a acestei lumi este deşertăciunea. 148. Ne aflăm pe lumea unde munţii dorului sunt cei mai măcinaţi. 149. Cu ce ne-am putea hrăni sufletul în afară de rugăciune în lumea deşertăciunii? 150. De ce este omul fiinţa care a învins în lumea deşertăciunii, detronând toate speciile de animale? Pentru că este cel mai apropiat de perfecţiunea deşertăciunii. 151. Nici un clopot nu va suna mai tare decât acela al mântuirii propriei noastre inimi de dangătul iubirii. 152. Oricât de mult ar viscoli cu clipe peste Destinul nostru, el va rămâne nepăsător la troienele suferinţei din noi, mergând să se împlinească în moarte. 153. Dacă viaţa este o sală de aşteptare a sfârşitului, să fie moartea o sală de aşteptare a începutului? 154. Te rog Doamne spune-mi de ce, pentru ce şi cum de s-a putut întâmpla întregul Tot ceşi aşteaptă moartea? 155. Oricâtă libertate ţi-ar da zborul, teama de prăbuşire te readuce cu sufletul pe pământ. 156. A fi în faţa morţii înseamnă viaţă şi în faţa vieţii naştere dar dincolo de acestea ce mai înseamnă?

19


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

157. Urmele paşilor marilor iubiri vor arde etern fulgii clipelor, topindu-le uitarea din ei. 158. Ne este dat să ştim doar ceea ce cunoaştem din infinitul necunoaşterii. Atunci ceea ce ştim nu este tot necunoaştere? 159. Ne aflăm înainte de noi înşine datorită morţii? 160. Marea revelaţie a fiecărui om constă prin împlinirea propriului său Destin în moarte. 161. Ne naştem singuri şi murim la fel de singuri.Se pare că singurătatea este măsura dată de Dumnezeu sufletelor noastre. 162. Aripile iubirii oricât de sus ar zbura tot în sufletul înconjurat de ţărâna trupului se vor odihni. 163. Marile minuni ale lumii, oricât de impunătoare ar fi ele rămân tot rezultatul setei de putere. 164. Cine a înţeles vreodată Cuvântul Lui Dumnezeu? Mulţi vor spune unii. Atunci care este acela din infinitatea de Cuvinte ale Limbajului Pur Universal? 165. Călătorul trebuie să meargă pe drumul său şi omul pe moartea sa. 166. Deschide fereastra Cuvântului din tine ce ţi-a născut simţirea care se numeşte Eu. 167. Înţelege că doar moartea îţi va putea spune vreodată adevărul despre Iluzia Vieţii tale. 168. Ce reprezintă viaţa în faţa Adevărului Absolut? 169. Adevăratul înţelept va asculta simfonia liniştii şi va bea apa uitării spre a-şi înţelege rostul propriei sale deşertăciuni. 170. Oricât de singuri am fi, fără de Lumina Divină din noi am fi infinit mai singuri. 171. Fiecare petală a florii sufletului tău este o eternitate pierdută din tine de către viaţă. 172. Nu există paşi care să nu calce Timpul în picioare. 173. Cine a numărat vreodată valurile din oceanul ochilor tăi? 174. Nimic nu este mai simplu decât să-ţi spui durerea într-o lume nepăsătoare de orice suferinţă. 175. A văzut cineva furtună liniştită sau iubire fără de furtună? 176. Trăind deşertăciunea nu spera la viaţă împlinită. 177. Nu există pisc care să nu poată fi atins de iubire. 178. Fraza cea mai perfectă este aceea fără de cuvinte. 179. Limita bunului simţ se află întotdeauna pe sceptrul puterii. 180. Cât de amăgitoare pot fi zilele Destinului scurse la picioarele morţii. 181. Apusul este bocetul Timpului iar răsăritul zâmbetul său. 182. Nu poate fi rău mai mare decât acela de a nu afla vreodată în viaţă răul şi binele iubirii. 183. Iluzia Vieţii este visul vieţii care te face să trăieşti ca fiind realitate, momentele a ceea ce crezi tu că ar fi Destin. 184. Să fie visul vieţii o geană din Cuvântul Lui Dumnezeu care-şi doarme adânc realitatea? 185. Nu încerca să speri la moarte înainte de a fi trezit din visul vieţii. 186. Sufletul este pana cu care şi-a scris Dumnezeu Cuvântul Facerii. 187. Oricât de înalte ar fi valurile vieţii ele nu vor întrece niciodată adâncimea oceanului morţii. 188. Cugetarea este un vis lucid din visul Iluziei Vieţii. 189. Înţelepciunea este mai înainte de toate simţire şi abia pe urmă cunoaştere. 190. Locul Destinului este alături de Întâmplare fiindcă doar prin ea se poate împlini fără să uităm că unica Întâmplare Întâmplătoare este Dumnezeu. 191. Câte naufragii nu s-au întâmplat pe oceanul care ne-a dat viaţa speranţei? 192. Ce este mai dăunător sau mai benefic? Prea multă viaţă sau prea puţină?

20


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

193. Doar Dumnezeu poate cunoaşte de ce ştie. 194. Oare cât viitor a avut de îndurat călătorind prin întregul Univers sămânţa gândului nostru ce a devenit trecut într-o clipită aproape fără să ne dăm seama? 195. Suntem un bulgăre de nea care nici măcar nu ştie câţi fulgi de eternitate conţine fiecare clipă din noi. 196. Oare cât trecut a dat la spate Universul pentru a ne visa viitorul? 197. Dacă nu am fi vis ci realitate ar însemna că Dumnezeu a greşit mult faţă de noi. 198. Cum speranţa nu poate spera mai mult decât propriul său sine omul nu poate fi altul decât sufletul său. 199. A fi divin înseamnă a a trage obloanele Timpului peste conştiinţa atavică a firii. 200. Lumina Divină din noi este sufletul Universului nostru. 201. Fericirea nu se va împăca niciodată până la sfârşit cu viaţa. 202. Dacă nu am cunoaşte nu am muri. 203. Rolul vieţii este de a-şi plăti până la ultima clipă datoria sa faţă de moarte. 204. Nu există animal de pradă mai feroce decât Iluzia Vieţii. 205. Cu cât îl simţim pe Dumnezeu mai îndepărtat de noi cu atât devenim mai străini de moarte prin teamă. 206. Unicul viciu divin al Cuvântului Lui Dumnezeu constă în cunoaştere. 207. Prin cunoaştere suferim şi ne bucurăm deopotrivă de noi înşine. 208. Nu există gară în care să nu oprească iluziile deşarte ale vieţii ce-şi aşteaptă moartea. 209. Câtă grijă trebuie să fi avut Dumnezeu de noi atunci când şi-a rostit Cuvântul din care să nu lipsească şi izbăvitoarea moarte. 210. Fără amintire lumea ar dispare. 211. Tot ceea ce ştim noi despre lume este o amintire memorată cândva de Dumnezeu pe care şi-ar fi dorit probabil să o uite dăruindu-ne moartea. 212. Oricât de neînsemnată ar fi fărâma de praf a sufletului nostru aceasta poate cuprinde întregul Univers devenind un Dumnezeu al propriei sale firi. 213. Oricâte toamne se vor aşterne peste arborele Destinului nici una nu este iarna morţii. 214. Nutrim o mare stimă pentru ierarhie fără să realizăm că picioarele ei sunt alcătuite din cel mai pestilenţial noroi al firii umane. 215. Ne trezim în viaţă ca să o trăim sau ca să o murim? 216. Mi-aş dori să naufragiez etern pe oceanul fără de sfârşit al ochilor tăi alături de soarele fierbinte al iubirii. 217. De la adoraţie la rugăciune nu există decât un mic pas de care se va folosi mereu ierarhia. 218. Cine încearcă să afle logica iubirii va muri fără să poată iubi vreodată. 219. Ne naştem cu imaginea propriului nostru suflet pentru a trece cu fiecare clipă a vieţii prin nenumărate imagini ca să rămânem cu ultima imagine din faţa morţii. 220. Nu există deşert mai mare decât acela al vieţii. 221. Oricum îţi vei trăi viaţa vei realiza că aceasta este un mare regret al Eului nostru. 222. Care viaţă nu-şi caută izbăvirea prin Destin? 223. Ce altceva aparţine lumii decât deşertăciunea propriului ei vis? 224. Nu ştiu dacă fără această lume Dumnezeu ar fi mai fericit dar sunt sigur că omul: DA! 225. Şi dacă vom merge până dincolo de stele ne vom găsi vreodată pe noi? 226. Orice adevăr în afară de Adevărul Absolut este nemărginit. 227. Nimic nu este mai liber în această lume decât teama.

21


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

228. Rostul fiecăruia este să murim părăsindu-ne viitorul. 229. Care inimă nu bate sângele cuvintelor şi care cuget o înţelege? 230. Nu sper ca firul de iarbă să devină arbore falnic în lumea omului. 231. Politica este făcută pentru a ni se călca pâinea cuvintelor în picioare, hrănindu-ne astfel cu deşertăciune. 232. Care este scopul lumii când toate scopurile se reduc la moarte?! 233. Te naşti pentru a muri şi dai naştere pentru aceeaşi moarte. 234. A spune că Dumnezeu a greşit este o blasfemie dar a spune că ar fi trebuit să ne facă de la început fără de păcat este o prostie? 235. Descoperă-L pe Dumnezeu mai înainte de toate numai în tine pentru a-L înţelege pe Dumnezeul societăţii tale. 236. Nu există strigăt mai tare decât acela al liniştii. 237. Rupe lanţurile din tine însuţi şi lasă Lumina Divină de dincolo de Iluzia Vieţii să-ţi inunde simţirea pentru aţi înţelege străinul din tine care ai fost cândva tu. 238. Unde se pot întâlni toate punctele unui infinit dacă nu într-un cerc vicios al destinului gândirii noastre? 239. Cu toţii îmbrăţişăm viaţa la naştere pentru a ne dumiri ce am ţinut în braţe abia pe patul morţii. 240. Câtă frumuseţe poate ascunde binele şi răul din cugetul nostru? 241. Viaţa este un joc absurd în care marchează doar cel care ajunge la limita propriei sale întrebări spre a descoperi deşertăciunea. 242. Nu am să înţeleg niciodată de ce valurile Timpului vin din viitor spre a lovi trecutul cu prezentul lor. 243. Când va ajunge lumea la capătul puterilor sale atunci şi poveştile de iubire vor obosi. 244. Singurătatea plouă cu dor peste cimitirul gândurilor noastre. 245. Avem de înţeles ceva în această lume unde bolile fiecărei societăţi constau în ierarhizarea deşertăciunii? 246. Ce poate fi mai simplu decât să complicăm totul? 247. Viaţa înseamnă cuvinte străine de ochii cugetului tău. 248. Marea greşeală a omenirii a fost când a înţeles că poate folosi cuvinte ce conservă simţuri moarte demult. 249. Fiecare fir de praf oricât de neînsemnat ar fi este opera Cuvântului Lui Dumnezeu ca şi cel mai măreţ produs al acestuia: Iubirea. 250. Cum nu există frunză care să nu veştejească aşa nu vei afla niciodată adevărul absolut al eternităţii. 251. Ce mult îmi lipseşti atunci când ninge cu necuvintele tale peste inima mea. 252. În urma noastră nu poate rămâne decât clipa şi atât. 253. Cât de diferiţi putem fi faţă de noi înşine de cele mai multe ori. 254. Marea împlinire a timpului nostru constă în criza de personalitate a acestuia. 255. A - ţi găsi mântuirea de sine oriunde altundeva decât în tine este o mare imposibilitate. 256. Cel lipsit de griji se reazămă numai pe necunoaştere sau uitare de sine. 257. Nu încerca să te învinuieşti de ceea ce faci în Iluzia Vieţii tale fiindcă doar cel ce cunoaşte adevărul absolut ştie ce este vina. 258. Originea suferinţei constă în Iluzia Vieţii ce ne amăgeşte că putem şti cu adevărat cunoaşterea. 259. În iubire nu există limită de vârstă ci doar delimitare de spaţiu.

22


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

260. Cea mai mare singurătate este singurătatea de tine însuţi. 261. Câtă ţărână avem de cărat o viaţă întreagă pe spatele sufletului nostru? 262. Doar cel ce prinde orizonturile cu mâna poate înţelege de ce inima mea soarbe clipa ochilor tăi. 263. Numai dincolo de aparenţe s-ar putea să te întâlneşti cu tine. 264. Doar în liniştea din ochii unui uragan simţi măreţia acestuia precum în liniştea din privirea ta simt adevărul unei mari iubiri. 265. Fi binecuvântată clipă a răsăritului iubirii peste viaţa ţărânei ce o port spre moarte. 266. Nu există regulă a jocului vieţii care să nu includă moartea. 267. Doar atunci când vei înţelege de ce nimeni nu poate fi Nimeni în locul tău vei afla adevărul despre tine însuţi. 268. Nu există râu care să se verse în propriul său izvor în afară de Adevăr. 269. Marile dezamăgiri ale vieţii nu vin niciodată din ceea ce detestăm ci tocmai din ceea ce năzuim. 270. Speranţa este o libertate neînţeleasă pe deplin. 271. Viciul te supune doar dacă îl desconsideri. 272. Malul vieţii tale nu va fi presărat cu spini dacă vei înţelege moartea. 273. Sufletul devine fiinţă doar atunci când devine conştient de ţărâna care îl îmbracă. 274. De ce să mai aşteptăm ziua de mâine dacă întreaga viaţă ne este dată pentru a aştepta moartea? 275. Soarele iubirii va străluci numai acolo unde vor dispărea pentru totdeauna norii oricăror întrebări. 276. Doar amurgul gândurilor îţi poate istorisi întreaga lor zi. 277. Dacă vrei ca floarea sufletului tău să nu se ofilească, stropeşte - i fiecare petală a simţămintelor cu iubire. 278. Oare de ce îl simţim pe Dumnezeu mai aproape abia înaintea morţii? 279. Câte stele are Universul la o singură Lumină Divină? 280. Rădăcinile din sufletul tău nu vor putea fi niciodată smulse de Timp fiindcă se ramifică departe în moarte prin strămoşi. 281. Cu toţii suntem o urmă a strămoşilor noştri pierdută în zăpada glacială a Timpului îngheţat. 282. Limita necuviinţei constă în armele moralei. 283. Cine poate număra firele de păr ale Lui Dumnezeu sau stelele Universului? Acela va putea şti de ce cunoaştem astfel Iluzia Vieţii. 284. Înţelepciunea este unica mimică reală a vieţii dinaintea morţii. 285. Nu există înţelept care să afirme că ştie ci doar înţelept care să înţeleagă de ce nu ştim şi cât mai avem de cunoscut cu fiecare lucru nou ce l-am aflat. 286. Limita Timpului este acolo unde se limitează cunoaşterea Iluziei Vieţii. 287. Înţelepciunea este un păcat ce ar trebui iertat Iluziei Vieţii. 288. Nu există înţelept al înţelepţilor ci doar înţelept al înţelepciunii. 289. Cerul intangibil este tabla de scris pentru speranţe. 290. A reuşit cineva să-i fure cerului propria sa stea? 291. Cine petrece cu speranţe adoarme cu vise. Iată Iluzia Vieţii. 292. Tristeţea te macină doar dacă te hrăneşti de la moara Hazardului cu boabele putrezite ale clipelor fără de împliniri. 293. Caută mereu în afară de tine spre a fi fericit şi a te cunoaşte.

23


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

294. Petalele cuvintelor tale chiar si duse de vânturile nepăsătoare ale toamnelor uitării vor înmuguri în eternul din mine. 295. Ce poate fi mai trist decât să vezi un Cuvânt cu faţa plină de sânge, lovit de Neînţeles? 296. Doar la masa tăcerii vei reuşi să înţelegi Cuvântul. 297. Fără amintire am fi fără viitor. 298. Tăria pietrei se vede doar în oglinda Timpului. 299. Câtă sudoare are de îndurat sufletul pentru a se împlini prin moarte? 300. Aripile dorului se frâng cel mai greu. 301. Oare ne-ar fi mai bine dacă am cunoaşte Adevărul Absolut? 302. Mai departe de tine nu poate fi decât cel mai apropiat ţie: Dumnezeu. 303. Între profan şi sacralitate se interpune iubirea. 304. Amăgirea naşte lumea speranţelor. 305. Marea linişte nu constă în moarte ci în conştientizarea liniştii. 306. Oricâte gări vei întâlni nici una nu te va regăsi pe tine însuţi precum gara morţii. 307. Cine poate asculta cuvintele stelelor fără să nu-şi privească bolta propriei sale vieţi. 308. Marea nemărginire se termină vrând nevrând în visare şi moarte. 309. Privesc la stânca Iluziei Vieţii şi mă întreb de ce este un sfinx al morţii? 310. Am crezut în nemărginire nu fiindcă nu m-aş fi mulţumit cu visul acestei vieţi ci fiindcă ştiam că doar acolo se ascunde Adevărul Absolut. 311. Viaţa este locul unde marile speranţe sunt marile înfrângeri. 312. Cunoaştem visul pe care îl trăim în această lume cu pietrele lui de hotar roase de deşertăciune: viaţa şi moartea. 313. În ierarhie nu există egalitate. 314. Ca orice alt vis şi visul vieţii are propriile sale coşmaruri de aceea aeriseşte camera sufletului înainte de a înţelege zorii noii zile. 315. Ascultă de tine însuţi pentru a-L putea auzi pe Dumnezeu. 316. Care urmă nu-şi şterge lacrima amintirii odată şi odată de pe faţa timpului său? 317. Suferinţa este dirijorul clipelor de la opera vieţii noastre. 318. Dacă istoria nu s-ar pierde în tot felul de repetiţii ar putea avea odată şi odată un spectacol reuşit. 319. Am tras obloanele timpului pentru a înţelege adevărul Luminii Divine din sufletul tău. 320. La capătul drumului va fi mereu acel ceva care îţi va spune dacă a meritat să baţi atâta cale spre a ajunge acolo. 321. Sinceritatea în lumea viselor este cheia coşmarurilor fiindcă propovăduieşte un adevăr ce nu poate exista niciodată într-o irealitate a unui vis.De aceea viaţa noastră este sinceră cu noi şi cunoaşterea ce o avem despre lume. 322. Unicul adevăr al acestei lumi este iubirea şi credinţa în aceasta. 323. Chiar de vom ajunge într-o zi la stele visul vieţii îşi va găsi noi pagini ce ne vor arăta calea spre moarte. 324. Totul este o trecere prin deşertăciune şi durere în lumea umbrelor efemere. 325. Ce s-ar face zborul fără aripi şi moartea fără viaţă? 326. Oriunde vei merge vei întâlni propria ta moarte ce caută să te înţeleagă. 327. Ce poate fi mai ascuns acestei lumi decât adevărul? 328. Oare câte vorbe deşarte se vor mai revărsa în mlaştina deşertăciunii până când vom deveni conştienţi de aurul Cuvântului Lui Dumnezeu din noi. 329. Nu-i spune inimii de ce bate fiindcă oricum nu te va înţelege.

24


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

330. Lacrima iubirii nu va aparţine niciodată ţărânei din noi. 331. Ce poate fi mai murdar în această lume decât să numeşti profanul drept iubire ce poate fi comercializată? 332. Noroiul de pe faţa lumii nu va putea fi spălat vreodată nici cu un ocean de lacrimi. 333. Oricâte coşuri vom umple la autoservirea vieţii, pe tărâmul morţii nu putem lua nimic cu noi în afară de noi înşine. 334. Există un joc mai adevărat decât cel dintre viaţă şi moarte? 335. Tributul suprem al fiinţei este moartea. 336. Măsura tuturor lucrurilor este Iluzia Vieţii. 337. Cum nimeni nu-şi poate umple paharul propriei sale vieţi cu moarte tot aşa nu va înţelege pe deplin adevărul despre el însuşi. 338. Fiecare căutăm farul pierdut în ceaţa propriei noastre vieţi de către moarte fără să ştim de ce. 339. Destinul este râul Adevărului Absolut care curge prin liniile propriilor noastre palme bătătorite de clipele deşertăciunii. 340. De ce am fi noi o insulă de viaţă în oceanul etern al morţii? 341. Nimic nu poate fi mai înălţător decât zborul alături de seninul neînţelesului destin al propriei tale morţi. 342. A stat cineva la masa Timpului să ştie cum îşi drămuieşte acesta fiecare clipă pe care o irosim fără nici o remuşcare? 343. Haosul este perfecţiunea aranjată astfel de Dumnezeu. 344. Pacea dintre clipe înseamnă Timp. 345. Toate cuvintele duc în cele din urmă la moarte. 346. Ce s-ar face această lume fără de visul cunoaşterii? Unde ne-am trezi dacă nu în realitatea a ceea ce ar trebui să fim noi şi lumea? 347. Să fie viaţa o repetiţie a unei piese pusă în scenă de moarte? 348. Ce poate fi mai divin decât să simţi respiraţia Cuvântului din gândurile tale? 349. Nu există vârf mai înalt de cucerit decât propria ta viaţă. 350. Sinceritatea este o armă a uitării de tine însuţi. 351. Nimeni nu poate spune încotro se îndreaptă moartea. 352. Urma paşilor Destinului tău se vor pierde în ninsoarea clipelor acestui timp iluzoriu. 353. Nu contează lungimea vieţii ci menirea ei. 354. Timpul este o suprapunere de rupturi dintre viaţă şi moarte. 355. Marea schismă tragică a lumii constă în despărţirea acesteia de realitatea propriului său sine. 356. Nu spune nimănui încotro vei merge fiindcă nu s-a născut omul care să înţeleagă moartea. 357. Nimeni nu a suferit mai mult decât Iluzia Vieţii sale. 358. Nebun este cel ce plânge viaţa ignorând cât de mult l-ar putea înţelege moartea. 359. Din norii viselor nu se vor scurge niciodată fulgere atât de mari încât să ardă zorii. 360. Diferenţa dintre vis şi faptă constă în trezirea din ambele. 361. Care vânt poate bate mai profund decât o inimă? 362. Viaţa este o loterie unde cu toţii sperăm. 363. Cea mai adâncă groapă este cea săpată de iubire. 364. Nu există ziduri mai groase decât zidurile dorului. 365. Apusul diferă de răsărit prin sărbătoarea ochilor tăi.

25


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

366. Care cruce este mai grea? Aceea dusă de tine pe Golgota ce-ţi leagă naşterea de moarte sau aceea dusă de lume prin nesăbuinţa de a exista? 367. Copacul cel mai falnic este cel ce are norocul să rămână netăiat. 368. Tăcerea este balanţa caracterului unui om. 369. Prostia este limita dintre tine ca individ şi ceea ce-ţi oferă societatea. 370. S-au spus atât de multe cu privire la fericire încât cu toţii ar trebui să ne lăsăm visele, speranţele şi dorinţele deoparte spre a trăi fericirea altora? 371. Orice mare bucurie a Iluziei Vieţii devine deopotrivă şi o insultă la adresa lumii. 372. Nu există loc sub soare fără de griji şi nici moartea fără de viaţă. 373. Cât praf poate cuprinde întreaga lume ce este un grăunte de praf în Univers? 374. Râul se îndreaptă spre ocean iar acesta spre norii cerului ce vor uda ţărâna plămădită de viaţa datoare cu moarte. 375. Ce înseamnă a fi neînsemnat într-o lume la fel de neînsemnată faţă de Univers? 376. Ninge cu freamătul stelar al apocalipsei peste Dumnezeul din sufletul fiecăruia dintre noi. 377. Am văzut cuvinte bolnave, fără articulaţii, dorite sau nedorite, însângerate sau indiferente, chiar şi cuvinte moarte fiindcă toate sunt la rândul lor una din feţele omului. 378. Ce s-ar face gândul fără de cuvânt? 379. Şi cuvintele îşi au propriul lor Destin. 380. Nu există bogăţie mai mare decât iubirea. 381. Sfatul cel mai înţelept pe care ţi-l poate da cineva este să gândeşti singur. 382. Nu trebuie să pronunţi numele deşertăciunii ci doar să vrei a înţelege această lume. 383. Ce poate fi mai nimic decât nimicul dacă nu Totul? 384. Liniştea are rădăcină în teamă. 385. Cum moara vieţii este făcută să macine clipe, suferinţa este făcută să macine speranţe. 386. A oprit vreodată cineva ploaia fiindcă putrezea un fir de iarbă? 387. Înainte de învăţături şi dogme crede în propriile tale simţuri. 388. Oricât de multă apă a vieţii va curge la vale, nu uita că şi valea este ţărână. 389. Dorinţa este începutul fiecărei iluzii. 390. Fructele iubirii şi simţămintele firii, sunt perfecţiunea noastră. 391. Cine nu înoată în viaţă se îneacă. 392. Cu toţii mergem întreaga viaţă din sinele nostru pentru a avea de unde veni în noi înşine. 393. Numai cel ce nu cunoaşte moartea va iubi cu adevărat viaţa. 394. Oricât de amar ar fi cerul acestei lumi ne este teamă să îl pierdem. 395. Cine poate spune de ce întreaga lume este o răscruce de drumuri desfundate cu un Destin comun prin moarte? 396. Lasă lumea să orbească prin vorbele ei, tu priveşte numai către Lumina Divină din tine. 397. Nu există fericire mai mare decât uitarea în lumea deşertăciunii. 398. Numărul versurilor de laudă necesar Dumnezeului din tine va fi întotdeauna infinit. 399. Nimic nu este mai important în această lume decât moartea pentru care ne pregătim întreaga viaţă. 400. Cel mai mare dar făcut de Dumnezeu acestei lumi deşarte este că nu există ramură care să nu se frângă în copacul deşertăciunii. 401. Fără de moarte am fi mult mai singuri de noi înşine. 402. Suntem o aripă de înger căzută în păcat.

26


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

403. Totul se bazează pe valoare în lumea deşertăciunii noastre, dar care este aceasta? 404. Nu există flori mai frumoase decât cele ale sufletului. 405. Cel ce nu priveşte în trecut nu va înţelege niciodată viitorul. 406. Fără suflet nu există împlinire. 407. Fi atent la moment, poate fi mai important decât întregul timp al vieţii tale. 408. Din grâul suferinţei se plămădeşte pâinea fericirii. 409. Oricât de mult ai căuta frumuseţea în formă aminteşte-ţi că cel care o contemplă, sufletul, nu are nici o formă ci doar simţăminte. 410. Cel mai înalt munte nu este cel care măsoară foarte mult ci acela care nu poate fi cucerit. 411. La ce bun să fii în cea mai liniştită zonă din mijlocul naturii dacă natura sufletului tău este într-o continuă furtună? 412. Respectul este umilinţa dorită şi acceptată fără de care coloana vertebrală a societăţii sar frânge. 413. Cu toţii dansăm tangoul vieţii cu lumea, până când înţelegem că totul a fost o simplă iluzie cu un sens dat. 414. Dumnezeu este unicul ce poate înţelege neînţelesul ce are ca rădăcină cunoaşterea. 415. Fără cunoaştere nu ai şti nici ce este înţelesul şi nici neînţelesul. 416. Lumina călăuzitoare a cunoaşterii stă în Dumnezeu. 417. Existenţa fără cunoaştere nu ar mai exista, de aceea cunoaşterea devine existenţă. 418. A nu cunoaşte existenţa nu înseamnă că ea nu există. 419. A nu cunoaşte existenţa de către rădăcina cunoaşterii, înseamnă că nu există deloc cunoaşterea. 420. Limita dintre un adevăr şi un neadevăr constă în cunoaştere, iar fără cunoaştere atât adevărul cât şi neadevărul ar dispărea.De aceea nici unul şi nici altul nu pot fi Adevărul Absolut care se află în afara oricărei cunoaşteri, fiind rădăcina Totului. 421. Cel mai distrugător val este cel ce lasă cele mai adânci urme pe ţărmurile sufletului tău. 422. Nu te încrede în nimic mai mult decât în tine însuţi fiindcă Dumnezeul tău se află numai în tine. 423. Fericit este cel care bea apa modestiei fiindcă nimic în această lume nu poate fi mai măreţ decât propriul său suflet. 424. Înţelepciunea nu face casă bună cu trufia şi mărirea fiindcă a fi înţelept înseamnă să ai întreaga lume la picioarele tale fără să mai simţi nevoia să te laude vreodată cineva. 425. Mulţi caută aurul fericirii în metalul preţios cu acest nume fără să înţeleagă că cea mai mare fericire în această lume este mulţumirea de sine. 426. Experienţa este sabia cu două tăişuri: cunoaşterea şi uitarea, care în loc să te taie cu unul din ele, te va împunge cu un anumit moment atunci când te vei aştepta mai puţin. 427. A îngheţat vreodată frigul căldura sufletului? 428. Oare ce ne-am face fără lacrimile iubirii? 429. Ar fi mai bună lumea dacă am şti de ce ştim? 430. Ascultă-ţi sufletul şi spune-mi dacă a strigat vreodată la tine fără ca tu să meriţi? 431. Cu cât te vei afla mai aproape de vârfurile ierarhiei sociale, prăpastia dintre tine şi adevăr va deveni mai adâncă. 432. Doar malul adevăratei iubiri nu se va surpa niciodată. 433. Cum florile luptă pentru frumuseţe prin colorit omul luptă pentru frumuseţe prin ierarhizare.

27


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

434. Nu-ţi pierde timpul căutând aripi atunci când poţi zbura cu sufletul oriunde vrei. 435. Cel ce plânge după lumea deşertăciunii este la fel ca şi ea. 436. Cum ar arăta această lume dacă marile iubiri nu ar lăsa urme adânci în suflete? 437. Unde altundeva să te ascunzi de timp decât în inima care-ţi transformă trecutul în viitor? 438. Goliciunea viselor constă numai în substanţa gândurilor. 439. Nu-ţi săpa propriul suflet cu mândrie şi infatuare fiindcă doar cu acesta vei rămâne după ce ţărâna din tine se va întoarce la ţărâna lumii. 440. Nu te ascunde de teamă dacă vei dori să o învingi. 441. Iubeşte-ţi teama ca să fii fericit. 442. Ar mai fi la fel de frumos Pământul fără de nori? 443. Nu există om neînsemnat. Fiecare are proprii săi strămoşi care se reduc la acelaşi strămoş comun. 444. Forţa unui om trebuie să stea în primul rând în strămoşii săi. 445. Iubirea strămoşilor tăi este Lumina Divină a sufletului tău. 446. Câte suflete nu au trăit mari iubiri, câte nu au trecut prin viaţă pentru ca tu să exişti astăzi? Mai poţi fi un oarecare neînsemnat? 447. Culorile curcubeului sunt mai aprinse pentru cel ce crede în lumină. 448. Şi marii gânditori au avut gândurile lor mici. 449. Democraţia este pâinea Ierarhiei. 450. Nu te sfătui cu viaţa fiindcă unicul ei sfat va fi deşertăciune. Întreabă moartea dacă merită să trăieşti. 451. Cine îţi spune că ştie ce face crede-l fiindcă nu are altă opţiune. 452. Apogeul duşmăniei se află la cel ascuns de sine. 453. Nimeni nu poate fi mai presus de el însuşi. 454. Nimic nu poate fi mai dureros decât tortura sufletului răstignit pe crucea iubirii. 455. Când privesc această lume mă întreb dacă poate uita Dumnezeu? 456. Cuvântul cel mai adevărat este cel nerostit. 457. Părul frumuseţii Destinului tău este spulberat de vântul morţii unui Timp al norocului de a fi fost în această lume fără de noroc. 458. S-a răsculat Timpul de atâta Iluzie a Vieţii încât a plouat numai cu speranţe deşarte peste înţelepciunea ce înveşmânta moartea. 459. Suntem o lacrimă de vis dincolo de noi înşine mereu. 460. Durerea şi Destinul sunt cele două dimensiuni ale acestei lumi schimbate de Iluzia Vieţii în spaţiu şi timp. 461. Cine ştie câte curcubeie de Timp vor mai trece până am să întâlnesc ochii tăi de dincolo de viaţă. 462. Lasă-mă să fiu singur cu mine însumi şi nu-mi insulta amăgirea cu frunza ruginită a iubirii vieţii tale. 463. Suntem cenuşa izvorâtă din cuptorul facerii ce arde iubirea părinţilor pentru noi. 464. Câte stoluri vor mai brăzda cerul vieţii mele în căutare de moarte prin Destin? 465. Urmele viselor sunt lacrimile trezirii. 466. Spune câte cuvinte ai hrănit cu inima ta? 467. Te înţeleg înger al morţii că eşti unica noastră destinaţie unde viaţa va rămâne fără Destin.

28


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

468. Am să te strâng în braţele viitorului meu pentru a ne regăsi în eternitatea fără de trecut a morţii. 469. Am crezut în bolta înstelată a sufletului tău mai presus decât în steaua mea şi m-am pierdut de mine dar şi de steaua noastră. 470. De ce numai visul poate naşte sau ucide, dărui sau iubi? 471. Cât de clasică este pentru fiecare dintre noi moartea atunci când devine un tipar al destinaţiei vieţii. 472. Să credem în Iluzia Vieţii trăindu-ne astfel viaţa. Iată una din formulele magice de a fi fericit. 473. Toate cuvintele vieţii tale sunt un bulgăre de zăpadă care se rostogoleşte neîncetat spre cuptorul încins al morţii. 474. Numai ochii tăi pot fi mai adânci decât întregul Univers la un loc. 475. Atunci când am vrut să cuprind fumul de ţigară spunându-ţi cât de mult te iubesc nu am greşit. 476. Doar în palma ta am găsit şanţurile râurilor din care să beau apa vieţii. 477. Nimeni şi nimic în această lume nu va reuşi să despartă acelaşi Dumnezeu aflat în două suflete. 478. Trandafirii sunt mai frumoşi atunci când înţeapă fiindcă doar astfel le simţi măreţia. 479. Uită de lume dacă vrei să te înţelegi pe tine însuţi. 480. Linia orizontului vieţii mele se ascunde în inima ta. 481. Am respins orice contact cu unele cuvinte răcite pentru a nu mă îmbolnăvi. 482. Nu-mi mai spune încotro să mergem fiindcă cu toţii avem acelaşi drum spre moarte. 483. Nimeni nu ştie cu precizie de unde anume vine pentru a-şi răspunde de ce merge. 484. Ţi-am visat lumina stelei tale în noaptea sufletului meu şi de aceea am înţeles de ce anume te iubesc. 485. Chiar dacă paşii de foc ai Timpului lasă urme adânci în sufletele noastre nu vor reuşi niciodată să calce în picioare miracolul amintirii pentru care existăm. 486. Nici norii nu-şi iartă stropii atunci când sting focul unei iubiri. 487. Am renăscut din cenuşa propriei noastre mântuiri asemenea unei păsări Phoenix. 488. Mergi mereu dincolo de mine însămi dacă doreşti să mă întâlneşti. 489. Lasă păcatul în pace fiindcă nu are nici o vină în sinea lui că există. 490. Atunci când steaua noastră va străluci dincolo de orice moarte, spaţii sau timpi vei înţelege că nu am trăit niciodată viaţa ci clipa. 491. Am să mă întorc cu faţa dorului spre orizontul inimii tale obosite de norii roşii ce se anunţă a fi norii de vânt ai împlinirii. 492. Lasă-mi deşertăciunea vieţii să curgă spre oceanul morţii din mine. 493. Nu te întrista atunci când ramul care ne uneşte destinele se rupe sub greutatea gândurilor noastre fiindcă merge spre aceeaşi moarte spre care mergem şi noi. 494. Nu există înţeles greşit fiindcă şi acela este tot un înţeles dar cu un alt sens. 495. De ce frigul privirii tale arde orice cuvânt neîmbrăcat îndeajuns de sufletul meu? 496. Cum reuşeşte Timpul să cânte romanţa eternă a iubirii când el macină eternitatea? 497. Poartă harta înţelepciunii cu tine spre a nu naufragia printre valuri de regrete pe ţărmul ratării. 498. Nu există om cu adevărat fericit întreaga lui viaţă ci doar om cu adevărat trăit de viaţă. 499. Nu lăsa gheaţa cuvintelor să-ţi inunde lacrima dorului.

29


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

500. Cu toţii avem diverse ţinte pe care le dorim îndeplinite în viaţă uitând că şi viaţa are ţinta ei în moarte. 501. La început vei găsi frumuseţea în tine şi abia pe urmă în afara ta. 502. Oricât de mult te vei înveli cu pleoapele ochilor nu vei reuşi să uiţi de frigul unor sentimente. 503. Cui să-i spui de senin, de cel mai senin sens al vieţii tale dacă nu palmelor bătătorite de zborul aripilor morţii spre nicăieri. 504. Care oglindă poate fi mai plină de viaţă decât luciul unui lac al suferinţei plin de sudoarea acestei existenţe încât dă pe dinafară? 505. Nu te îngrijora de nimic fiindcă şi acesta îţi este predestinat prin moarte. 506. A ajuns cineva să înţeleagă sensul acestei lumi împotmolite în propriul ei Destin? 507. Fiecare tren îşi are calea sa precum fiecare viaţă, moartea sa. 508. Numărul zilelor vieţii ţine de moarte. 509. Cel obosit să se odihnească, cel viu să trăiască dar cel mort mai poate să moară? 510. Ce mare diferenţă este între mine şi cel din afara mea încât ajung deseori să mă întreb cine sunt eu? 511. Oriunde ai merge tot ai avea de venit înapoi în afară de moarte. 512. De ce sunt cataclisme? Fiindcă se cutremură până şi cuvintele Lui Dumnezeu de această lume. 513. Am să mă aşez în braţele luminii ochilor tăi pentru a - ţi putea contempla aştrii infiniţi din tine. 514. Nu atinge niciodată moartea dacă vrei să trăieşti. 515. Ţi-aş dărui un buchet de iubire din florile inimii mele ce nu se vor ofili niciodată. 516. Vrei să afli adevăratul înţeles al menirii noastre din această lume? Priveşte singurătatea şi întreabă-te dacă este bună? 517. Nimeni nu este nimeni decât dacă nu s-a născut să poată muri. 518. M-am plimbat pe faleza privirii tale şi am încercat să înţeleg zborul pescăruşilor unor gânduri spre nemărginire dorind să înţeleg de ce trăim în lumea orizonturilor morganatice. 519. Instinctul vieţii are ca apărător suprem: Moartea! 520. Navighez în deriva sorţii pe lumina ochilor tăi încercând să aflu farul călăuzitor al marii noastre iubiri în noaptea unor sentimente albite de bruma speranţelor de a fi împreună. 521. Cel mai bun drum este cel pe care îl iubeşti. 522. Nu fastul unei sărbători este important ci menirea sărbătorii de a schimba ceva în noi. 523. Fără sărbători am fi mult mai săraci şi am pierde legătura noastră cu sacrul din noi. 524. În clipa eternei noastre iubiri privirea ta este o sărbătoare. 525. Darul este puntea spre libertatea de a fi alături unul de altul. 526. Aminteşte-ţi mereu de strămoşii tăi fiindcă ei sunt cel ce eşti tu azi. 527. Nu-ţi înfrunta Destinul fiindcă te vei înfrunta pe tine însuţi. 528. Arşiţa cuvintelor nu poate fi udată cu ploaia tăcerii decât prin iubire. 529. Lasă Soarele să-ţi inunde fereastra inimii ca întunericul din tine să se risipească odată cu zorii iubirii. 530. Oare de câţi spini am avea nevoie Doamne pentru a ne mântui? 531. Nu risipi grăuntele cuvântului fiindcă acesta poate să înmugurească prevestind primăvara menirii tale în această lume. 532. Cel fără de păcat nu se poate naşte în lumea păcatului lăsată de Dumnezeul iubirii! 533. Nu striga dincolo de tine fiindcă oricum nu vei fi înţeles.

30


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

534. Oricât de departe vei călători sfidând spaţiile şi timpii tot în tine va fi cel mai departe. 535. Care petală din floarea sufletului tău nu va rugini în toamna uitării? 536. Nu te încrede niciodată în hainele Cuvântului fiindcă acestea pot fi la fel de înşelătoare precum hainele unui om. Crede numai în sufletul Cuvântului. 537. Ce repede apune viaţa în spatele astrului de vis al morţii. 538. Viscolul sentimental al vieţii devine focul lăuntric ce-mi arde sufletul aflat la poarta marii noastre iubiri. 539. Lasă Timpul să vorbească orice fiindcă toate ale lui sunt trecere. 540. Pe unii îi ţine în viaţă doar invidia deşertăciunii ce îi îndeamnă să se răzbune pe Deşertăciunea împlinită. 541. Vai de cel care nu-şi cunoaşte ora exactă a propriei sale vieţi. 542. Marile vârfuri ale acestei lumi sunt Deşertăciunea şi Nonsensul. Care este cel mai înalt? 543. Priveşte un cadavru şi întreabă-te unde este marea grandoare a vieţii? 544. Diferenţa dintre omenire şi omenie este ca şi cea dintre viaţă şi moarte. 545. Semenii omenirii vieţuiesc iar ai omeniei convieţuiesc! 546. Nu există număr al cărui origine să nu înceapă cu unu cum nu există Dumnezeu care să nu fie Unul Singur şi Întâmplător. Oare ar trebui să plângem singurătatea Lui Dumnezeu sau a omului? 547. Ascultă cum sună ceasul naturii sufletului tău. 548. Ce poate fi în regatul morţii care să poată fi cunoscut cu certitudine în această lume? 549. Tot ce are un timp al său va muri. 550. Şi Timpul se naşte ca orice trecere ce merge spre moarte odată cu vremea sa. 551. Numai limita voinţei îţi poate spune deschis cine eşti tu în această lume a păcatului. 552. Care sfinx nu-şi are piatra sculptată de vântul clipelor şi care om nu este erodat de Timp? 553. Cu Timpul alături de tine eşti sigur de moarte. 554. Numai răsăritul îţi poate aduce apusul şi acesta iarăşi răsăritul. 555. Oricât de fierbinte ar fi vara este mult mai apropiată toamnei decât iarna. 556. Cum de nu oboseşte această lume ducând atâta deşertăciune şi păcat? 557. Deja îmi este dor de clipa luminii tale să-ţi simt mirosul de fân al amintirilor cosite de uitare. 558. Întreabă-ţi singurătatea de ce anume avem fiecare propria noastră lume a Destinului? 559. De ce doare dorul în lumea păcatului? 560. Cine a greşit eu sau Dumnezeu când am ajuns în lumea păcatului care devine şi lumea mea? 561. Şi cel ce nu-şi caută calea merge pe un drum la fel de bun ca şi cel ce o caută cu cerbicie. Ambii vor ajunge la aceeaşi moarte. 562. Depinde de moarte dacă ţi-ai trăit sau nu cu adevărat viaţa. 563. Cât sânge va mai curge prin venele Destinului acestei lumi a păcatului? 564. Tot ce are Destin moare. 565. Cine are Destin nemuritor? 566. Nu poate exista Destin nemuritor fiindcă acesta trebuie să se împlinească odată şi odată. 567. Un Destin nemuritor este un Destin neîmplinit. 568. A se împlini un Destin în nemurire este ca şi cum ai accepta că nemurirea este un deznodământ şi prin urmare are un sfârşit. 569. Vocea cea mai puternică o are uneori tăcerea.

31


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

570. Zborul cel mai înalt este numai în tine. 571. Toate frumuseţile lumii nu valorează cât inima ta. 572. Oricât de frumoase ar fi marile minuni ale lumii ele nu pot sta nici măcar la picioarele marilor iubiri. 573. Postamentul logicii este ilogicul. 574. Cât cer Doamne, cât cer are această lume plină de păcate. 575. Numai penitenţa rugăciunii ne poate mântui Doamne? 576. Ce a fost înaintea lumii va fi şi după ea. 577. Diferenţa dintre realitate şi iluzie constă în Adevărul Absolut. 578. Adevărul este tabla pe care se scrie Cuvântul. 579. Doar Dumnezeu îi poate spune EU fiecăruia dintre noi. 580. Ne naştem doar pentru a călca în picioare lumea păcatului o viaţă întreagă, mergând care încotro pentru a ne întâlni cu toţii aceeaşi moarte. 581. Te rog iubire lasă-mi Destinul în sufletul tău. 582. Teama este aerul vieţii. 583. Cât de goi am fi dacă nu ne-am îmbrăca sufletul cu ţărâna naşterii? 584. Oare e o simplă întâmplare faptul că Pământul e rotund? 585. Durerea sufletului nu poate fi tratată decât cu suflet. 586. Nimic nu doare mai tare decât iubirea. 587. Ai fost o speranţă a visului vieţii mele pierdută în ceaţa deşertăciunii acestei lumi. 588. Ce poate fi mai important decât trezirea din visul vieţii? 589. Am visat cu tine această viaţă, întâlnindu-te, de aceea ai devenit marea iubire a vieţii mele. 590. Îţi mai aminteşti când te iubeam până dincolo de infinit? Atunci nu credeam că infinitul poate fi atât de mare. 591. Îmi este dor de ochii tăi şi de clipele frumoase aflate în Cuvântul Lui Dumnezeu despre tine. 592. Eternitatea este o simplă fantasmă în raport cu cerul senin din ochii tăi. 593. Este atât de mult senin în mine încât sper mereu în furtuna unei mari iubiri. 594. Ce ne-am face noi oamenii fără de moarte? Dar fără de iubirea care să ne arate calea de dincolo de moarte? 595. Nu există sărăcie mai mare decât ignoranţa. 596. Dacă ar trebui să aleg darul cel mai de preţ dintre spaţiu şi timp nu aş alege nimic, ci maş gândi la Cuvântul Lui Dumnezeu care le-a gândit pe amândouă doar pentru Iluzia Vieţii. 597. Dacă fiecare cuvânt rostit ar fi un strop, până unde s-ar întinde oceanul cuvintelor şi ce ţărmuri ale limbajului ar spăla? 598. Doar prin tine poţi învăţa să mor. 599. Mi-am rupt singurătatea asemeni unei coli de hârtie şifonate de Destin pentru a ne întâlni undeva cândva. 600. Ce ne-a dăruit Cuvântul Lui Dumnezeu în lumea păcatului? Viaţa şi Moartea. 601. Să fi greşit Cuvântul Lui Dumnezeu atunci când a rostit lumea păcatului, să fi fost Dumnezeu mai neştiutor decât viitoarea Satană ce avea să se nască din creaţia Lui? 602. Cea mai lungă viaţă nu este aceea care durează mult ci aceea care doare cel mai tare. 603. Nimic nu poate fi mai strălucitor decât Lumina Divină din sufletul tău. 604. Inima nu-ţi va spune niciodată: bate-ţi Clipa, ci o va face ea singură. 605. Cine nu crede în apus pierde înţelesul răsăritului.

32


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

606. Suntem o lume a gardurilor ridicate între noi dar şi între noi înşine faţă de noi. 607. Plăcerea este deseori un pandantiv al ororii mai mult sau mai puţin ascunse. 608. Eşti femeia visurilor mele din visul vieţii dar nu ştiu care dintre aceste vise sunt reale. 609. Ascultă-ţi Clipa şi nu crede niciodată în Timp. 610. Viaţa are nevoie de înţeles şi de aceea nu ne va explica niciodată moartea. 611. Care floare poate fi mai frumoasă decât ochii tăi atunci când îşi plâng lumina care le spală speranţele cu împlinirea de a fi împreună? 612. Am să strig până dincolo de mine spre a fi auzit de necuvintele privirii tale. 613. Suntem o lume a întrebării: De ce? 614. Te simt alături de mine chiar şi atunci când locuieşti în florile de meri al amintirii mele. 615. Numai stelele ştiu de ce este atât de întunecos Universul viselor noastre. 616. Lângă tine şi toamna devine primăvară, iar ruginiul simţămintelor se transformă în mugurii nespuşi ai iubirii. 617. Nu există piatră de râu care să nu fi fost spălată de acesta. 618. Cum stolurile se învelesc cu orizonturile toamnei tot aşa moartea se acoperă cu iluziile vieţii. 619. Numele real al visului este ştiut numai de Dumnezeu. 620. Numai inima ta poate să ştie cât de sângeriu este orizontul iubirii vieţii tale. 621. Nu te plânge de viaţă ci de somnul pe care-l trăieşti visând astfel. 622. Îmi este imposibil să înţeleg furtuna iscată pe oceanul sufletului tău care s-a despărţit de eternul său senin. 623. Doar cel ce nu a înotat niciodată într-o lacrimă nu a înţeles ce este iubirea. 624. Oare am să cobor vreodată în gara unde locuieşte înţelesul sufletului meu? 625. Deschide fereastra amintirii pentru a nu lăsa timpul să te treacă dincolo de tine însuţi. 626. Numai libertatea de a şti poate să-ţi dezvăluie tristeţea de a nu fi liber. 627. Gândul cel mai de preţ este acela care te lasă să fi alături de tine însuţi. 628. Cu ce ar mai rămâne omul dacă i-ar dispare speranţa? 629. Filosofia este o religie unde Mesia va veni mereu la infinit fără a ajunge vreodată în gara acestei lumi. 630. Laşitatea este onoarea minciunii. 631. Forţa se supune inteligenţei doar dacă este înţeleasă. 632. Cu ce altceva poate sta omul la masa propriei sale tăceri dacă nu cu voinţa Iluziei Vieţii sale? 633. Ce s-ar fi făcut Cristul fără crucea sa? 634. A întrebat cineva în gara sorţii de ce ocoleşte atât de mult trenul vieţii până să ajungă la moarte? 635. Cel mai îngrijorător lucru nu este suferinţa ce deseori pare o veşnicie ci faptul că nu ştim dacă toată această suferinţă ne va fi răsplătită cândva printr-un anumit sens. 636. Există fericire care să nu fi cunoscut durerea vreodată? 637. Lasă-ţi focul inimii să ardă şi să devină o stea eternă a iubirii din care s-a născut. 638. Nu există altă doctorie pentru suflet decât iubirea şi opusul ei: ura! 639. A ajuns cineva la masa eternităţii de unde s-a întors sătul? 640. Nu există limbă care să nu macine cuvinte precum nu există mântuire care să nu macine păcate. 641. Şi-a aflat cineva capătul propriilor sale puteri în afara propriului suflet? 642. Omul este invincibil prin spiritul său.

33


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

643. Nu există operă mai măreaţă pentru om decât Omul. 644. Dacă Dumnezeul omului nu ar avea formă de om cu siguranţă că omul ar fi mai fericit fiindcă ar fi obligat să caute forma propriului său Dumnezeu uitând de Ierarhia suferinţei prin care omul devine propriul său Mântuitor şi mântuit. 645. Suferinţa este cel mai mare învăţat al acestei lumi. 646. Scrisul este arta de a îmbălsăma cuvintele. 647. Ce departe e Dumnezeu când eşti fericit şi ce apropiat când suferi. 648. Dacă pe viitor omul va schimba faţa Lui Dumnezeu dintr-o faţă omenească într-o faţă a naturii cu formele sale de relief variat atunci va mai urca o treaptă în aflarea căii de a redeveni şi a se apropia de propriul său sine. 649. Cel ce-şi dă silinţa să-şi trăiască viaţa cu orice preţ uită că şi viaţa îşi dă silinţa să îl trăiască pe el. 650. Ce s-ar face cunoaşterea fără adevăr? 651. Adevărul adevărat sau fals. Ambele sunt tot adevăruri. 652. O societate mondială fără discriminări rasiale sau etnice este un vis prea frumos pentru aşa zisa globalizare unde cei care au reuşit să fure, să ucidă, să mintă, să mistifice adevărurile istoriei vor să-şi ia partea leului. 653. Lumea este o mare mistificare. 654. În numele democraţiei s-au comis cele mai odioase masacre iar în numele religiei cele mai scabroase îndobitociri umane din toate timpurile. 655. Dacă nu ar fi cunoscut termenii de democraţie şi religie omenirea ar fi fost cu milenii mai evoluată decât azi. 656. Puntea dintre Dumnezeu şi Diavol se numeşte democraţie. 657. Cel ce-şi numără anii nu-şi va trăi niciodată viaţa propriei sale clipe. 658. Meritul religiei este acela de a demonstra omului inutilitatea sa în faţa unui Dumnezeu care a greşit creând o lume ce va cunoaşte păcatul şi Diavolul. 659. Oricât de mari adulatori ai Lui Dumnezeu sunt popii tot Diavolul este cel care le dă să mănânce fiindcă fără Diavol credincioşii nu le-ar mai da un ban. 660. Dumnezeu a făcut omul după chipul şi asemănarea Lui pentru ca vorbele lumii să fie după chipul şi asemănarea ei. 661. Ce s-ar face popii fără un Diavol pe care să îl combată? 662. Lumina zilei nu ar mai fi la fel de strălucitoare fără amintirea suferinţei. 663. Oare cum ar arăta această lume dacă Iluzia Vieţii ne-ar lăsa să mai visăm alături de bine şi rău şi alte opusuri ale acestora? Ar mai fi iubirea cel mai important atribut al Lui Dumnezeu? 664. Oportunitatea de a fi noi înşine în această lume înseamnă de la sine oportunism faţă de cei care au uitat demult cine anume sunt. Nu e un păcat? 665. Turnul îngerilor care veghează Cuvântul Lui Dumnezeu ce a creat această lume se află doar în Adevărul Absolut. 666. Dacă Dumnezeu ne-ar înţelege ar trebui să ştim de ce anume ştim? 667. Armonia este o măsură a hazardului. 668. Ascultă şoaptele clipelor pentru a putea înţelege vocea timpului. 669. Nimeni nu poate fi în locul tău decât tu însuţi. 670. Crede în lacrimile cuvintelor fiindcă acestea nu ştiu să mintă niciodată ci sunt minţite de cel care le foloseşte la minciuni. 671. Amintirea verii sentimentale dă căldura iernii singurătăţii.

34


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

672. De ce trebuie să cununăm osânda cu păcatul acestei lumi? 673. Adevăratul câştigător de cele mai multe ori nu este învingătorul ci învinsul. 674. Cum ar arăta bolta sufletului nostru fără lumina divină a stelelor unor amintiri ce răsar din întunericul singurătăţii? 675. Întreaga lume se oglindeşte în noi chiar dacă oglinda ei este spartă de la naşterea păcatului originar fiindcă cioburile nu aduc noroc. 676. Suferinţele biciuiesc clipele timpului pentru miracolul de a fi pe lume. 677. Doar pentru Dumnezeu nu mai există miracol!Ce sărac poate fi. 678. Câtă nevoie avem noi oamenii de miracol, de necunoscut şi de întâmplare deoarece nu avem puterea să ne înfruntăm lucizi Destinul. 679. Dacă accidentatul ar şti că mâine va muri ar mai merge în acel loc? 680. Dacă toate nu s-ar împlini prin Destin, timpul nu ar mai avea un trecut care să nu poată fi schimbat. 681. Unde-ţi este cerul inimii tale dar calea paşilor iubirii ce se vrea împlinită până dincolo de moarte? 682. Stropul de vis al vieţii tale chiar dacă a ajuns să ude deşertul deşertăciunii acestei lumi nu l-a putut face pe acesta roditor. 683. Experienţa este un artificiu al visului acestei vieţi şi de aceea trăim până la moarte focul de artificii al înstrăinării de noi înşine. 684. Bogăţia este o măsură a nebuniei iar sărăcia a deşertăciunii de aceea nu este recomandată nici una şi nici alta. 685. Poate o democraţie să excludă ierarhia sau poate o ierarhie să fie democratică? 686. Ziua este atributul suprem prin care noaptea poate să se justifice şi invers. 687. Lupta dintre bine şi rău ar înceta imediat odată ce binele ar înţelege durerea răului. 688. Stigmatul prostiei a ajuns coroană împărătească în această lume plină de vorbe goale. 689. Doar răul îţi poate spune dacă ai făcut bine. 690. Educaţia este un tatuaj al minţii. 691. Libertatea omului nu vine nici din ştiinţă şi nici din practică ci numai din credinţă. 692. Religia este o cale iluzorie prin care unii oameni încearcă să fugă de moarte. 693. Oricât de ascuţită ar fi gheara unei fiare tot gheara care va avea noroc va fi cea care va sfâşia cel mai adesea prada. 694. Ce s-ar fi făcut arta fără romantism? 695. În vara inimii soarele iubirii arde cel mai tare. 696. Încotro sunt cardinalele sufletului tău ce navighează în derivă pe oceanul vieţii?În moarte! 697. Oricât de mult te-ar certa Cuvântul, nicăieri nu vei reuşi să găseşti mai multă înţelegere decât în sensurile lui. 698. Apropierea de Dumnezeu îi face pe unii puternici iar pe alţii laşi, ticăloşi şi imbecili tocmai fiindcă primesc în dar o forţă pe care nu toţi ar fi meritat-o. 699. Originea lumilor se află în Cuvântul Lui Dumnezeu la fel ca şi originea celui mai amărât suflet. 700. Diferenţa dintre fiară şi om este că fiara sfâşie prada pentru a-şi satisface nevoile fiziologice iar omul îşi sfâşie prada pentru a-şi satisface nevoile spirituale niciodată îndestulătoare. 701. Omul a ajuns în spaţiul cosmic fiindcă a reuşit să întreacă fiara în tortură şi cruzime. 702. Judecata cea mai dreaptă este aceea care nu include dreptul nimănui.

35


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

703. Ne considerăm în mod eronat stăpânii acestei lumi crezând că dacă stăpânim anumite vanităţi şi ierarhii sociale stăpânim şi lumea. 704. Ce altceva rămâne din noi decât Cuvântul Lui Dumnezeu pe care l-am trăit vrând nevrând o viaţă? 705. Vor mai exista stele în urma Iluziei Vieţii? 706. Imaginea poate înlocui multe cuvinte dar imaginea Cuvântului nu-L poate înlocui niciodată pe Dumnezeu. 707. Câte zile mai am de dus Iluzia Vieţii în spatele sentimentelor mele din această lume? 708. Doar cel năpăstuit cunoaşte sensul forţei divine şi iarăşi mă întreb de ce? 709. Nu suntem nici unii mai fericiţi decât ceilalţi şi de aceea a fost nevoie de ierarhizarea socială care să ne dea titulatura de mai puţin fericiţi, mai fericiţi, prea fericiţi şi alte liste de fericiri mai mult sau mai puţin amare. 710. Oare ce s-ar fi făcut moartea fără viaţa noastră? 711. Nu există pod al vieţii care să nu unească două maluri ale morţii precum nu există mal al morţii nedespărţit de apa vieţii. 712. Suntem atât de străini de noi încât considerăm Iluzia Vieţii drept propria noastră viaţă fără să ştim cine suntem de fapt, de unde anume venim şi ce anume este cu adevărat moartea care ne aşteaptă pe fiecare. 713. Cum ar arăta lumea cunoaşterii noastre fără numere? Cu siguranţă nu ar mai putea fi bogată şi prosperă pentru cei aleşi sau blestemaţi de soartă. 714. Cel ce stăpâneşte Iluzia Vieţii stăpâneşte lumea.De aceea este nevoie de cât mai mult spectacol în care să evolueze numeroşi magicieni ai moralei şi bunăstării iluzorii. 715. Chiar dacă pe Terra va fi în viitor o singură naţiune cu actuala Iluzie a Vieţii, acea naţiune va fi cea mai nefericită din întreaga istorie fiindcă nu va mai cunoaşte o altă naţiune unde să poată evada cerând azil politic. 716. Dacă ar dispare Iluzia Vieţii ar dispărea cu ea atât moartea cât şi viaţa, nefericirea cât şi fericirea, fiind înlocuite de alte fenomene care ar putea fi sau nu asemănătoare. 717. Iscusinţa este arta de a şti cum să-ţi aranjezi perna pe care să-ţi doarmă cât mai nestingherit trecutul. 718. Suntem în zorii unei lumi care nu cunoaşte noaptea din care tocmai am sosit. 719. Răzvrătirea este a doua natură a vieţii după iluzie prin care viaţa încearcă să-şi ţină în frâu Destinul. 720. Experienţa ne arată calea iluziei. 721. Adâncimea unei priviri nu se măsoară în kilometri ci în profunzime. 722. Aceeaşi toamnă vine atât peste cele mai semeţe fire de iarbă cât şi peste cele mai pricăjite. 723. Instinctul fiarei se supune subzistenţei iar al omului înţelepciunii de a-şi asigura subzistenţa. Să fie înţelepciunea mai malefică decât fiara? 724. Toate florile din lume nu valorează mai mult decât o toamnă care le ucide. 725. Fără de sfinţi am fi mult mai singuri iar fără de noi am fi mai sinceri. 726. Adevărul nu poate fi tras la ruleta norocului şi nici a deşertăciunii fiindcă acesta le împarte pe amândouă. 727. Ce altceva rămâne din noi decât un adevăr pe care nu l-am înţeles niciodată? 728. Ce ne-am face fără surâsul îngerului iubirii din sufletele noastre? 729. Ce altceva poate fi această lume decât un înţelept care şi-a pierdut judecata judecând libertatea mereu neîndestulătoare a spiritului?

36


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

730. Nu ai fi niciodată singur dacă Dumnezeul din tine te-ar înţelege. 731. Fără credinţă întreaga înţelepciune ar fi o umbră a unor gânduri. 732. Este atât de mare frumuseţea pierdută din noi încât oricât de multă frumuseţe ne-ar dărui Pământul tot nu vom fi mulţumiţi de ea şi va trebui să inventăm păcate originare sau alte lucruri asemănătoare pentru a ne putea regăsi astfel în Iluzia Vieţii pe care o trăim. 733. Nimeni nu poate afla adevărul pentru care am inventat minciuna. 734. Scopul a devenit o ţintă abia când viaţa a devenit o luptă. 735. Cel care rămâne alături de Dumnezeu vrea să se apropie de propriul său sine. 736. Nu sfida lumina divină a aştrilor fie ei şi din negura uitării fiindcă nici tu nu poţi străluci altfel în faţa Cuvântului Lui Dumnezeu. 737. Nu amâna ziua de azi cu o alta fiindcă nici moartea nu-şi amână ziua şi ceasul hărăzite ţie. 738. Cel ce răstălmăceşte Cuvântul Lui Dumnezeu este cel care are mereu ceva de obiectat asupra mersului acestei lumi. 739. Nu spune niciodată cât de grea ţi se pare Golgota vieţii tale fiindcă nimeni altcineva nu o poate urca în locul tău pentru a şti aceasta. 740. Ce altceva poate să fie înţelepciunea decât un dialog purtat cu Dumnezeul Luminii Divine din tine? 741. Încotro alergi suflete ce-ţi ai propriul tău ceas în moartea pe care nu o vei putea întrece niciodată? 742. Viaţa este un buchet de gânduri dăruite unei priviri ale acestei lumi. 743. Viaţa este un adevăr care ne ajută să citim ora exactă pe cadranul ceasului morţii. 744. Poştaşul fericirii este nimeni altul decât Timpul oricât de multe riduri ţi-ar aduce cu anii săi rebeli. 745. Sunt mai îngândurat acum când vreau sa scap de gânduri decât atunci când le doream. 746. Existenţa este un praf în ochii eternităţii. 747. Doar lacrimile nu pot avea lacrimile lor atunci când plâng. 748. Te rog spune-mi încotro se îndreaptă fericirea fiindcă dacă merge în altă parte decât spre moarte aş vrea să o urmăresc. 749. Fără frumuseţea privirii tale Lumina Divină devine un tăciune stins la marginea unor cuvinte uitate până şi de creatorul lor. 750. Nu există surâs care să nu fi râs vreodată înainte. 751. Grija de noi înşine trebuie să înceapă cu caracterul. 752. Lupii cei mai flămânzi sunt cei încercuiţi. 753. Ai grijă de deşertăciunea vieţii fiindcă nu ştii ce fel de deşertăciune vei găsi dincolo de ea. 754. Vechimea se măsoară în sentimente. 755. Aura cea mai de preţ a dorului este amintirea. 756. Nu te încrede niciodată în viaţă, ci în moarte, fiindcă este unica care nu a minţit niciodată. 757. Dacă omul nu ar fi cunoscut necunoaşterea nu ar fi avut parte niciodată de cunoaştere. 758. Ascultă-ţi vocea sufletului atunci când asculţi de iubire. 759. Raţiunea nu face niciodată casă bună cu iubirea, precum cunoaşterea nu va sta la aceeaşi masă a fericirii cu necunoaşterea.

37


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

760. Ca să fii fericit mai întâi trebuie să-ţi cunoşti fericirea, iar cum cunoaşterea se bazează pe adevăr iar noi nu vom cunoaşte niciodată adevărul absolut este lesne de înţeles de ce nu vom cunoaşte niciodată fericirea adevărată. 761. Nu te îndepărta niciodată de ochii sufletului tău fiindcă s-ar putea să orbeşti văzând prin privirea altuia. 762. A fi străin de tine înseamnă înainte de toate a realiza cât de mult mai ai de cunoscut pentru a parcurge tot necunoscutul. Atunci ne vom mai regăsi vreodată pe cel pierdut din noi? 763. Limita cunoaşterii stă în necunoaştere şi a înţelepciunii în pacea dintre suflet şi suferinţă. 764. Nu pot fi niciodată mai multe speranţe decât cele făurite de propriile tale nevoi. 765. Care senin nu-şi va primi într-o zi norii lui şi care viaţă moartea sa? 766. Opreşte din mers clipa şi încearcă să-ţi înţelegi sensul propriei tale existenţe. Vei reuşi oare fără de iubire? 767. Proroc este acela care îţi vorbeşte prin tăcere sensul cel mai profund al Cuvântului şi nicidecum cel care-ţi va înşira o grămadă de cuvinte al căror Adevăr Absolut oricum nu-l vei afla niciodată. 768. Înţelepciunea este o corvoadă cu tine însuţi. 769. Dacă nu ar fi existat suferinţa cu siguranţă nu am fi avut nevoie de numere şi de enumerări. 770. Cum nu există răsărit al privirii care să nu apună tot aşa nu pot exista nici zorii fericirii care să nu se ascundă după muntele uitării pentru totdeauna. 771. Care astru este mai măreţ decât grăuntele de nisip în faţa eternităţii? 772. Cu toţii am lipsit la împărţirea veşniciei atunci când am primit în dar viaţa. 773. Nicăieri în altă parte nu vei afla lumină mai strălucitoare ca şi în inima întunericului. 774. Nu există suflet mai luminos decât cel care aspiră din cel mai adânc întuneric al deznădejdii către Lumina Divină a iubirii sale. 775. Unde a fost morala Lui Dumnezeu atunci când a lăsat păcatul în această lume? Nu era mai bine să fi gândit o lume fără păcate şi fără posibilitatea de a fi înşelat de Diavol? Chiar nu ştia ce va urma? Atunci e grav! 776. Înţeleptul ară pe ogorul cunoaşterii de pe tarlaua Iluziei Vieţii pentru a pune răsadurile necunoaşterii, iar omul de ştiinţă ară tărâmul necunoaşterii pentru a pune răsadurile cunoaşterii. Cine are dreptate? 777. Care astru va străluci etern înfruntându-şi moartea propriului său Univers din Cuvântul spus la învierea gândului de Dumnezeu? 778. Numai fericirea poate şti suferinţa îndurată de a se întrupa. 779. Nu-ţi arunca suferinţa fiindcă nu ştii niciodată ce fericire vei primi în schimb. 780. A sărit cineva mai departe de propriul său gând? 781. Nebun este acela care-şi doreşte fericirea absolută neştiind că pentru aceasta este necesară suferinţa la fel de absolută. 782. Abia la margine de speranţă îi vei mulţumi propriului tău Destin fiindcă ţi-a lăsat liber dumnezeul din tine. 783. Dacă timpul ar fi o oglindă care să se spargă în mii de cioburi care dintre acestea ar putea fi clipa ta? Cel în care te-ai recunoaşte sau cel în care nu ţi-ai putea privi imaginea chipului tău?

38


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

784. Cu toţii vrem să ajungem pe culmile muntelui cu nume de ierarhie fără să ştim că de acolo nu vom mai avea unde să mergem fiind nevoiţi să coborâm. 785. Care vis nu-ţi zugrăveşte realitatea momentului? 786. Unde duc amintirea aripile eternităţii? 787. Nu există foc mai aprins decât sărutul dorului. 788. Marea împlinire a vieţii constă în moartea pentru care s-a născut. 789. Este prea mult frig de noi înşine în această lume. 790. Speranţa este hrana visului vieţii. 791. Lumea se sfârşeşte cu fiecare dintre noi dacă uităm totul. 792. Curajul te îndeamnă mereu să fii tu însuţi dar realitatea visului vieţii tale te îndepărtează de acest deziderat. 793. Nu-ţi vinde zâmbetul pe banii uitării fiindcă atunci când te vei gândi de ce ai trăit în această lume nu-ţi vei mai aminti nimic. 794. Care floare nu-şi doreşte frumuseţea? 795. Ascultă mersul timpului atunci când calcă peste amintiri şi spune-mi cui îi suspină paşii? Amintirilor sau Timpului? 796. La masa vieţii nici Destinul nu a fost predestinat să se înţeleagă pe sine. 797. Nu uita, căldura privirilor a fost dată pentru a topi gheaţa din cuvintele spuse adeseori fără nici un rost. 798. Diferenţa dintre o vorbă şi un cuvânt constă în Dumnezeul ce a făurit Cuvântul. 799. Adevărata singurătate a privirii este atunci când nu se regăseşte nici în Lumina Divină a Iubirii. 800. Totul trece până şi lumea viselor tale odată cu întreaga existenţă iar tot ce rămâne este doar Iluzia Vieţii tale că aici va mai fi mereu câte ceva. 801. Fericirea constă în visul pe care-l trăieşti şi din care te vei trezi ca dintr-un coşmar sau ca dintr-un vis de neuitat direct în moarte. 802. O pleoapă de reverie peste o geană de lumină a Cuvântului întrupat de Dumnezeu. Asta eşti tu. 803. Nimeni nu poate fi mai presus de Dumnezeul din el însuşi. 804. Simţurile sunt poarta părăginită a visului vieţii. 805. Te ador înger al frumuseţii cu nume de Moarte care dai întreaga strălucire vieţii. 806. Nicăieri nu-ţi vei găsi liniştea decât în moarte fiindcă esenţa vieţii constă în propria ei nelinişte. 807. Care val nu s-a spart şi care viitor nu are un trecut? 808. Luna iubirii noastre a devenit soarele nopţii din care ne amintim argintul săruturilor sub poarta unui zâmbet al Destinului. 809. Nimic nu poate fi mai trist decât atunci când îngheaţă până şi Cuvântul în braţele căruia ne-am ascuns speranţele surde ale inimii. 810. Romantismul este cea de-a şaptea minune a lumii sufletului uman. 811. Păcatul originar a survenit abia atunci când ne-am răcit de sentimente. 812. Oare câte va mai avea de îndurat Cuvântul întrupat din Tine Doamne în această lume a deşertăciunii? 813. Decât o mie de vorbe prefer o singură privire. 814. Cu cât îţi doreşti mai multă bogăţie materială cu atât te umpli cu mai multă sărăcie spirituală. 815. Harul este darul Cuvântului Lui Dumnezeu.

39


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

816. Instinctul vieţii este tot ceea ce ne separă de noi înşine ca suflete ale absolutului şi nemărginirii. 817. Cine poate înţelege de ce trebuia să avem nevoie de o naştere şi o viaţă înaintea morţii? 818. Ce deosebire poate fi între natura sufletului şi natura care ne înconjoară? 819. Am crezut în absolutul privirii tale până când am înţeles că până şi Lumina Divină a iubirii poate fi încătuşată de ţărâna trupului ce se vrea atât de adesea profană. 820. Oară dacă nu am vieţui între limitele binelui şi răului am mai trăi cunoscându-L pe Dumnezeu? 821. Dacă Dumnezeu este unic, este singur ? 822. Să fie acestă lume numai a Dumnezeului omului? 823. Trăim în lumea compromisului deşartă. 824. Ce altceva poate însemna vârful ierarhiei în această lume a pierzaniei decât cea mai de sus treaptă a acestei pierzanii? 825. Cel ce a îmbrăţişat măcar odată-n viaţă o şoaptă de iubire îşi va pierde întunericul sufletului pentru totdeauna. 826. A prins cineva în pumni cel puţin o frântură din timpul vieţii sale? 827. A fi alături de inima ta înseamnă să fi alături de Dumnezeu. 828. Nu te ascunde de tine fiindcă oricum nu te vei găsi niciodată. 829. Disperarea este o notă proastă primită de propriul tău Destin la şcoala înţelepciunii. 830. A existat vreodată un adevărat înţelept disperat? 831. Nu te amăgi şi nu amăgi iluziile acestei lumi fiindcă sunt ele mai înainte de tine amăgite de moartea care te aşteaptă. 832. Cum nu vei şti niciodată ce înseamnă întâiul în Univers sau cel din urmă tot aşa nu vei afla ce anume însemni cu adevărat tu. 833. Nu există ninsoare de speranţe care să nu se topească de căldura timpului uitării. 834. Solitudinea tristeţii, deseori, poate fi unica măsură reală a necunoscutului din tine. 835. Câte aripi au brăzdat cerul inimii tale şi câte au rămas în ea? 836. Fiecare floare are toamna ei. 837. Cu ce este mai deosebită ţărâna trupului tău de praful cuvintelor care se pierd în depărtarea sufletului străin din tine? 838. Marea regăsire a ta cu tine însuţi nu va putea fi decât dincolo de viaţă. 839. A nu crede în fericire înseamnă a nu avea un sens în lumea deşertăciunii noastre. 840. Viaţa se vrea un poem al fericirii dar ale cărui versuri se pierd negreşit numai în moarte. 841. Ce s-ar face întreaga fericire a acestei lumi fără de moarte? 842. Dacă nu am fi cunoscut posibilitatea de a spune nu am mai fi reuşit vreodată să fim de acord cu ceva? 843. Să fim cu toţii martirii Lui Dumnezeu pentru că ne naştem într-o astfel de lume? 844. Fără deşertăciune şi suferinţă ar mai exista sfinţenia? 845. Cred că orice altceva ar fi fost mai bun dacă ar fi fost pus în locul acestei lumi a iluziei deşarte. 846. Care foc nu-şi are viaţa lui şi care viaţă focul ei? 847. Lasă lumea să-şi cearnă deşertăciunea la moara absurdului, fiindcă este înfometată după aluatul nimicniciei. 848. Care gând nu a fost gândit, care viaţă nu a trăit sau care moarte nu a murit în Cuvântul lui Dumnezeu?

40


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

849. Nu-ţi căuta niciodată fericirea fiindcă şi aceasta se află scrisă în destinul tău dinainte de a fi trăit tu ca să poţi muri fără să ştii vreodată de ce. 850. Spune-mi un număr care nu face parte dintr-o enumerare a unei ierarhii! 851. Viaţa este o repetiţie absurdă înainte de spectacolul dat de moarte în cinstea Existenţei. 852. Nu te lupta cu morile de vânt ale timpului tău dacă nu vrei să mănânci doar pâinea deşertăciunii cernută de acestea. 853. De câte ori văd norii arşi de focul zilei îi întreb de ce nu pot să plângă cu lacrimile ploilor din ei? Parcă ar fi imaginea unei dureri surde faţă de care nici o lacrimă nu ar avea curajul să inunde amintirea unei iubiri apuse. 854. Lasă cerul să-şi reverse întregul său senin în privirea ta dacă vei dori să înţelegi ce anume este iubirea. 855. Să nu cauţi niciodată un sens iubirii. 856. Să nu uiţi niciodată că până şi ziua oricât ar fi de împlinită va sfârşi prin apus. 857. Acceptă-ţi Destinul pentru ca între tine şi Dumnezeu să existe înţelegere. 858. Sexul nu poate fi niciodată iubire fiindcă iubirea este forma supremă a sacralităţii, este sfinţenia acesteia iar sexul sfinţenia profanului. 859. Petalele profunzimii ce izvorăsc din lumina destinului tău mă îndeamnă să înţeleg până şi necunoscutul iubirii de până acum. 860. Singurătatea ta este unica monedă care odată dăruită va alunga singurătatea celuilalt. 861. Ai obosit de atâtea clipe câte ţi-au fost scrise să le duci până acum fără să te poţi refugia în nici una dintre ele? Înseamnă că trăieşti degeaba. 862. Rupe foile din calendarul trecut al amintirilor tale şi aruncă-le spre viitor pentru a le readuce în prezent. 863. Ce să facem cu paradisul tău Doamne dacă suntem orbi ca să-l vedem şi surzi să-l auzim? 864. Ce ne-am face dacă am avea toate dorinţele împlinite? Am fi mai fericiţi fără să ne mai dorim nimic? 865. Răbdarea este una din monedele ce trebuie plătite împlinirii. 866. De cele mai multe ori tristeţea spală apa murdară a păcatului originar din noi. 867. Ce ne-am face fără păcat originar şi biserici, fără preoţi şi curve, am fi mai puri? 868. Fiecare ne ducem Destinul pe Golgota aleasă de acesta şi nu de noi. 869. Oare câte stele nu există fără să răsară vreodată pe bolta sufletului nostru într-o mare iubire pierdută de noi şi fiecare stea în parte? 870. Oricât de hotărât ai fi în ceea ce faci decizia o va lua tot Destinul tău. 871. Lasă-ţi steaua Iluziei Vieţii să-ţi răsară peste toate suspinele acestei lumi fiindcă în curând va urma răsăritul morţii pe bolta căreia va străluci. 872. De ce să-ţi fie teamă dacă tot ce ţi se întâmplă este dat dinainte de a fi aici. 873. Lumea este oglinda a ceea ce a fost dinainte de ea. 874. Crede numai în lumina iubirii. 875. Oare am mai exista dacă ar absenta Destinul de la masa vieţii noastre? 876. O viaţă fără Destin este ca un cer fără boltă, o stea fără lumină sau o cunoaştere necunoscută niciodată. 877. Lasă-ţi Destinul să ţi se împlinească până la capăt şi nu încerca să te sinucizi evadând din propria ta lume. 878. Ce minunată poate fi oglinda lacului gândurilor tale care se reflectă în nuferii luminii de un alb imaculat al iubirii.

41


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

879. Vântul potrivnic al Destinului, aduce valurile care şterg întreaga sacralitate a imaginii sentimentelor noastre. 880. Frumuseţea speranţelor lumii este spulberată de timpul unor întâmplări care sunt cel mai adesea nedorite. 881. Imaginea Destinului acestei lumi ne pare mereu una ciudată şi nelalocul ei. 882. Lumea este un stindard al absurdului. 883. Tocmai în veşnicie timpul lipseşte. 884. Cântecul este corola nemuririi. 885. Vraja lumii se destramă doar prin farmecul morţii. 886. Care viaţă nu-şi poartă durerea şi fericirea, deznădejdea sau speranţa? 887. Nimic nu este mai sigur faţă de tine ca şi propriul tău Destin. 888. Chiar şi cei mai frumoşi ochi fără de Lumina Divină a Iubirii pălesc. 889. Nu înota împotriva valului vieţii tale dacă nu vrei să te îneci la picioarele propriei tale morţi fără a înţelege de ce ai trăit vreodată. 890. Ce am mai respira dacă ar dispare aerul speranţei din această lume? 891. Încearcă să te lipseşti de tine însuţi, vei reuşi? 892. Uitarea este boala cea mai sănătoasă. 893. A respecta viaţa înseamnă a respecta şi păcatul originar al ei primit din greşeala Lui Dumnezeu de a se încrede în Satan? 894. Dacă nu respecţi viaţa nu-L vei înţelege pe Dumnezeu. 895. Un Dumnezeu credul care greşeşte mai este Dumnezeu? 896. Ar mai fi un Dumnezeu după chipul şi asemănarea omului dacă nu ar fi greşit atunci când la facerea lumii nu a prevăzut că va fi înşelat de viitorul Satan? 897. Cum nu există cale care să nu ducă undeva, nu există Dumnezeu care să nu fie în fruntea a tot şi a toate, mai puţin în fruntea relelor fiindcă I se va găsi mereu o scuză. 898. Chiar şi nicăieri tot undeva înseamnă. 899. Fiindcă eşti lumină nu te teme niciodată de întuneric ci luminează-l! 900. Respectă-ţi viaţa dacă vrei să-ţi înţelegi moartea. 901. Numai orizontul poate şti dacă l-a atins cineva vreodată. 902. Dacă nu-L vei căuta pe Dumnezeu în tine nu-L vei afla niciodată. 903. Mulţi vor să fugă de ei înşişi în moarte fără să înţeleagă că şi moartea la fel ca şi viaţa se află numai în ei. 904. Acceptă urma lăsată de tine trecutului fiindcă nici un viitor nu o va putea spăla. 905. Care roată nu a fost zămislită să se învârtă şi care moarte nu a fost precedată de o naştere? 906. Ce vei culege din cioburile clipelor vieţii tale sparte de Destin în faţa morţii? 907. Există timp sau trecere fără de moarte? 908. Care rădăcină a vieţii nu a fost zămislită din sămânţa trecerii şi care sămânţă a iubirii nu-şi are rădăcina ei în moarte? 909. Lipseşte - te de orice în afară de iubire fiindcă oricât de inuman ar deveni Dumnezeu faţă de tine, atunci când vei înţelege că a creat iubirea nu vei putea să nu-L iubeşti. 910. Cu toţii suntem un nimeni înaintea Lui Dumnezeu şi atunci de ce am fost creaţi? 911. Ador amintirea ochilor tăi în care am crezut că sunt sufletul Luminii Divine. 912. Doar dorul care doare este dor. 913. La malul speranţelor nu prea acostează niciodată împlinirea.

42


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

914. Nu încerca să repeţi timpul unei trecute iubiri fiindcă acesta e plecat demult odată cu eternitatea sa în care îţi era ascunsă iubirea. 915. Ce să-ţi fac dacă ai lipsit din gara sentimentelor vieţii tale atunci când a oprit şi la peronul inimii tale trenul marii iubiri. 916. În locul iubirii ce anume va rămâne din noi în afară de o amintire prăfuită undeva întrun colţ de cimitir al unor speranţe ce se vor deşarte şi vor trece odată cu ziua acestei lumi? 917. Nu spune nimănui ce este iubirea fiindcă înseamnă că nu ai întâlnit-o cu adevărat. 918. Repetă-ţi într-una cât de singur eşti fără de Dumnezeul Iubirii şi astfel vei ajunge să-L întâlneşti. 919. Nu te amăgi singur crezând în lumea ce nu poate crede decât în ea, fiindcă nu va crede niciodată în tine. 920. Care ocean nu-şi are adâncimea sa şi care suflet nu-şi are Cuvântul Lui Dumnezeu din care a fost întrupat? 921. Nimeni nu va şti vreodată de ce s-a născut un nimeni pentru a muri acelaşi nimeni. 922. Priveşte la vântul cuvintelor neînţelese cum spulberă părul învolburat de evenimente ale acestei lumi şi înţelege-ţi speranţa. 923. S-a învins cineva pe sine fără să moară? 924. Oricât de mult ai dori să devii un altul până la moarte tot tu vei rămâne chiar şi cu amintirile propriului tău trecut. 925. Şi-a schimbat vreodată cineva trecutul ca să poată spune că posedă voinţă? 926. Nu trezi fiara din om fiindcă va fi mult mai fioroasă decât orice animal hăituit de natura acestei lumi. 927. Aruncă tot ce este omenesc din tine pentru a fi înţeles de Dumnezeu. 928. Nu există luptă mai mare decât în sânul unei mari iubiri. 929. Cine vrea să piardă agoniseala unei vieţi pentru a înţelege moartea care te primeşte la fel de gol precum te-ai născut? Doar acela este cu adevărat aproape de lumina creatorului său. 930. Ce ştii tu suflet pribeag câte clipe îţi cheltuie Destinul doar pentru a se îmbăta cu apa vieţii tale? 931. Nici măcar propriul tău Destin nu-ţi aparţine. El este urma lăsată de Cuvântul Lui Dumnezeu numai pentru tine. 932. Ce altceva suntem noi decât albia secată a lacrimii Lui Dumnezeu prin care şi-a exprimat iubirea neînţeleasă de neantul eternităţii. 933. Rămâi cu bine suflet drag ce ai crezut în viaţa morţii când eu mai rămân în viaţa unde există moarte. 934. Poţi opri lumea din mersul ei nebun? 935. De ce ne-am născut sub cerul unde calea căilor este moartea? 936. Fără tine până şi primăvara sufletului devine toamnă iar mugurii viselor, frunze ruginite ce cad peste veşmântul unei amintiri din ce în ce mai dureroase. 937. Nu există comediant mai mare decât lumea în care trăim. 938. Tinereţea ar trebui să fie adevărata senectute a sufletului iar bătrâneţea copilăria lui. 939. Iubirea este Lumina Divină a morţii pentru care ne-am născut. 940. Ascultă-ţi vocea inimii şi întreabă-te de ce îţi bate fiecare clipă a Destinului tău ce ar fi trebuit să devină propria ta eternitate? 941. Care dintre vise este mai adevărat? Cel al ierarhiei lumii sau al mântuirii ei?

43


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

942. Eşti o petală de timp, ruptă din floarea cu nume de Dor, ţinută cândva în mâna Lui Dumnezeu. 943. Să fie mai multe stele decât clipe pe cerul Cuvântului Lui Dumnezeu? 944. Nu te îndemn să speri în nimic dar dacă nu ai mai spera cu ce ai rămâne? 945. Care opus nu-şi are sensul lui şi care moarte viaţa ei? 946. Fiecare vis ne arată imaginea realităţii din care ajungem să înţelegem iluzia precum fiecare iluzie ne arată visul din care înţelegem realitatea. 947. Orice facere este un verb ce are în spate un subiect, precum orice subiect devine opera unui verb.De aceea nici Cuvântul Lui Dumnezeu nu putea fi singur fără de verbul său. 948. Deşi ne credem stăpânii acestei lumi nu suntem decât nişte creaturi jalnice fiindcă fiecare vietate are propria ei lume. 949. A plecat cineva din această lume cu cel puţin un fir de păr din corpul pe care l-a hrănit o viaţă întreagă? 950. Care sfârşit nu a avut vreodată propriul său început? 951. Cel mai departe de tine nu poţi fi decât tot tu însuţi, precum şi cel mai aproape. 952. Dovada existenţei constă în Iluzia Vieţii şi astfel existenţa devine de la sine trupul acestei iluzii. 953. Care rămăşag poate suplini moartea? 954. La botezul zilei să nu duci niciodată stele oricât ar fi acestea de frumoase. 955. Ce s-ar fi făcut amintirea ochilor tăi fără îngerii privirii ce-o însoţeau aievea învingând neantul uitării? 956. Care rădăcină nu-şi va susţine arborele ei? 957. Te-am văzut cât eşti de fermecătoare frumoasă zână a morţii ce alungi fiecare durere şi trecut la coşul unor amintiri disperate pe care urmează să le spele viaţa care le-a dat naştere. 958. Suspinul este frontiera dintre lumina speranţei şi posibilul întuneric al neîndeplinirii ei. 959. Cine poate înţelege neînţelesul va şti ce anume este cunoaşterea. 960. A crede înseamnă înainte de toate a- ţi aminti. 961. Ascultă mai curând de adevărul morţii decât de minciunile vieţii. 962. Dacă nu ar fi binele şi răul ar mai fi lupta sau viaţa acesteia pe care o trăim? 963. Totul nu are nici o valoare în faţa morţii care te aşteaptă pentru ca viaţa ta să-şi împlinească destinul. 964. Nu te întrista văzând alergătorii de ocazie ai oportunismului acestei lumi fiindcă toţii merg spre acelaşi ţel: Moartea! 965. Bogăţia este drogul Iluziei Vieţii. 966. Viaţa este nebunia prin care nebunii se cred mai sănătoşi decât moartea ce îi aşteaptă. 967. Nu există părere care să nu poată fi ruptă de minciuna cu nume de adevăr a acestei lumi. 968. Lauda este măsura ce-ţi arată cât ar mai trebui ca lumea să devină mai bună. 969. Câte cărămizi i-ar trebui Cuvântului Lui Dumnezeu să adauge la edificiul acestei lumi pentru ca aceasta să poată fi cu adevărat înţeleasă de oameni? 970. Doar cel ce luptă ştie că trăieşte. 971. Marele învins al acestei lumi este adevărul! 972. Cine va putea spăla crimele din lumea Cuvântului lui Dumnezeu? 973. Ce putem învăţa din această lume a Iluziei Vieţii Doamne Dumnezeule, unde adevărul rămâne mereu marea necunoscută? 974. Ce s-ar face sfinţenia fără de îngeri şi sacrul fără Dumnezeu?

44


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

975. Doamne, Tu eşti totul, iar noi toate celelalte din afara Totului unde nu a mai rămas nimic? De aceea suntem atât de goi şi înstrăinaţi de noi înşine? 976. Orice neant este un Tot la rândul său. 977. A găsit cineva măsura iubirii? 978. Casa inimii este unica ce nu-şi poate încuia ferestrele privirii niciodată. 979. Risipa este o formă de a umple ceea ce lipseşte din noi.De aceea suntem atât de risipitori! 980. Nimic nu poate fi mai trist decât să vezi Cuvântul iubirii noastre cum zace în ruină sprijinit de gardul uitării. 981. Orice minune este o rază umilă din adevărul ce ar fi trebuit să-l ştim despre noi în Iluzia Vieţii. 982. Doar cel ce se întreabă va şti cât de mult nu ştie. 983. Durerea este o virgulă ce pare eternă după o întrebare fără de răspuns. 984. Ce s-ar face viaţa fără intrigă iar ambele fără de Destinul care să le tempereze prin moarte? 985. Vorba lumii este refularea Iluziei Vieţii conştientă în subconştient că totul este o deşertăciune. 986. Deşertăciunea este Tot ce se află dincolo de Dumnezeul pe care-l considerăm a fi un Tot. Adică noi! 987. Care zăpadă a iubirii nu a fost albă la început, înainte de a fi un torent înspumat ce distruge totul în calea sa? 988. Toate limbile Pământului nu fac cât singurul Cuvânt al Lui Dumnezeu, acela de A Fi! 989. Nu există duşman mai mare decât propria ta viaţă. 990. Dumnezeu nu poate fi găsit decât în tine la fel ca şi moartea, de aceea fiindu-ţi teamă de moarte îţi este teamă de tine şi de Dumnezeu. 991. Nu înşela niciodată Cuvântul Lui Dumnezeu din care ai fost plămădit dacă nu vrei să te înşeli pe tine. 992. A-L asculta pe Dumnezeu înseamnă a te privi în oglinda lumii şi a te întreba dacă-ţi place ce vezi. 993. A fi, trebuie să fie pentru noi a iubi. 994. Nimeni nu poate rămâne în urma morţii. 995. Doar prin sacrificiu ne comparăm cu divinitatea. 996. Cel mai înspăimântător ar trebui să fie neînţelesul şi nimic altceva, doar că lumea ar deveni imediat un iad. 997. Cum moartea poate fi învinsă numai prin moarte şi visul vieţii poate fi învins numai prin vis.De aceea cel ce nu visează nu va ieşi niciodată învingător din lupta sa cu viaţa. 998. Rămâi cel ce eşti fiindcă Dumnezeu nu va recunoaşte în numele tău pe nimeni altcineva. 999. Frumuseţea este eul nostru oglindit pe bolta stelelor eternităţii. 1000.Ce poate fi mai frumos decât să simţi cum rezonează imaginea corpului cu eul tău? 1001.Forma este fulgerul Iluziei Vieţii ce reflectă o frântură din adevărul luminii. 1002.Privirea luminii din noi nu poate fi umbrită decât de roua cuvintelor iubirii. 1003.Ce altceva poate să fie apa vieţii decât o lacrimă a acestei lumi? 1004.Numai visul poate să-ţi povestească realitatea luminii din iubire. 1005.Cel ce nu poate visa îşi iroseşte clipele vieţii degeaba.

45


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1006.Oricâte vieţi ai primi în dar tot ţi-ar mai trebui una pentru aţi alege clipa eternă a morţii dacă nu iubeşti. 1007.Viaţa este cea mai mare risipă de cuvinte. 1008.Rostul morţii este să moară înviind astfel. 1009.Lacrima cuvântului este lipsa de înţelegere şi de aceea vă rog nu faceţi cuvintele să plângă. 1010.Doar norii viselor pot umbri soarele speranţelor ce vor cădea din cerul inimii în ţărâna ce a mai rămas din cuvintele noastre obosite de vremea fiecărui Destin în parte. 1011.Cine poate ruga fulgerul inimii să lumineze adevărul vieţii? 1012. Cine poate întreba, întrebarea de:”a fi” ca să-şi obţină un răspuns? 1013.Nu-ţi acoperi privirea cu viitorul ce-ţi va aduce moartea ci vezi trecutul ce-ţi uită viaţa. 1014.Care pană nu-şi are aripa ei spre a zbura dincolo de orice gând amar al acestei lumi? 1015.Ce ne-am face fără verbul a vrea în această lume cu voinţă iluzorie? 1016.Cel ce-şi pierde amintirea uitării se pierde pe sine. 1017.De ce paşii norilor devin ploaia de vise ce ne spală orizontul acestei lumi? 1018.Câtă nevoie am de petala trandafirului umezit cu lacrima privirii tale ce a încolţit în inima iubirii noastre. 1019.Lasă orice gând atunci când îţi vorbeşte sufletul. 1020.Furtuna a fost creată pentru a spăla timpul de păcatele greşelii Lui Dumnezeu de a face această lume murdară. 1021.Orice viaţă înseamnă limite în afară de iubire. 1022.Poezia este fructul Luminii Divine din noi. 1023.Sărutul este inima ce şterge lacrima depărtării dintre două suflete. 1024.Care tren nu-şi are calea lui sau Destin viaţa sa? 1025.Pacea inimii stă în steaua sa. 1026.Forţa apei vieţii se regăseşte în vuietul cascadei ce cade odată cu noi spre moarte. 1027.Îndoiala este o clipă ruptă de fiecare dintre noi. 1028.Lacrima este rugul aprins al simţirii. 1029.Întreaga viaţă s-a născut din furtuna de a fi noi înşine dar condamnaţi să ne căutăm mereu. 1030.Numai dorul poate şti cât de mare poate fi clipa. 1031.Fulgeră-mi uitarea cu amintirea luminii din tine spre a-mi redescoperi fiinţa pierdută. 1032.Nebunia este surâsul unicului adevăr ce poate exista în această lume. 1033.Nu obosi Cuvântul Lui Dumnezeu cu întrebări despre El şi creaţie fiindcă oricum nu-ţi va răspunde. 1034.Alungă depresia, absurdul şi deşertăciunea din lume şi vezi ce rămâne în locul lor? Nimic! 1035.Ar mai exista pietre preţioase de nu ar fi iubirea? 1036.Nu există valoare fără adevăr. 1037.Care adevăr poate sta la masa acestei lumi, cel al vieţii sau cel al morţii? 1038.Minciuna este unicul adevăr cunoscut! 1039.Care stradă nu-şi are paşii ei şi care paşi nu-şi au lumea lor? 1040.Îmbrăţişarea este mântuirea prafului stelar din noi. 1041.Divinul din noi îşi cere sufletul său pereche.

46


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1042.Prin Cuvânt şi Dumnezeu am făcut legământul cu ţărâna din noi pentru care ne-am născut spre a putea muri. 1043.Nimeni nu poate pierde nimic în această lume în afară de iluzie fiindcă marile iubiri îl vor însoţi mereu. 1044.Toţi sculptorii din lume nu ar putea sculpta lumea aşa cum a făcut-o Dumnezeu. 1045.Iubita mea eşti un poem de lumină scris de taina iubirii noastre şi dăruit stelei în care ne vom regăsi eternitatea. 1046.A trăi înseamnă ori a vegeta ori a iubi. Alege! 1047.Xenofobia este arta prostiei adusă la rang de perfecţiune fiindcă nimeni nu este mai străin de tine decât sufletul tău. 1048.Cartea este odiseea prin care poate trece un cuvânt. 1049.Norocul este faţa descoperită a Destinului. 1050.Libertatea este măsura trasată de moarte vieţii. 1051.Nu există nimic mai important pe lume decât inima clipei în care îţi este dat să mori. 1052.Trăim într-o lume bolnavă de boala preţului fiindcă se doreşte neapărat preţioasă. 1053.Care iubire există fără cerul sentimentelor brăzdat de nopţile înstelate ale farmecului? 1054.Dacă ai fi infinitul aş sta până l-aş cuprinde pentru tine. 1055.Rămâi cumva cu viaţa ta la nesfârşit? 1056.Singurătatea este o limită a bunul simţ lăsat de Dumnezeu. 1057.Morala este ceea ce nu trebuie să faci din ceea ce îşi doreşte majoritatea. 1058.Opreşte timpul şi simte-i clipa fiindcă doar în ea trăieşti. 1059.Între nume şi renume stă Iluzia Vieţii. 1060.Cine ştie care biserică este mai apropiată Lui Dumnezeu? 1061.Nu te limita la a vrea să cunoşti ci treci dincolo la a vrea să simţi dacă vrei să cunoşti cu adevărat. 1062.Ura este faţa pălmuită a iubirii. 1063.Diferenţa dintre o iluzie şi alta stă doar în visul ce se va destrăma odată cu venirea zorilor morţii. 1064.Ascultă ploaia de suflete a stelelor ce-şi părăsesc bolta spre a se naşte aici, ascultă cum se lovesc de asfaltul neputinţei noastre de a fi eterni. 1065.Numai moartea poate evalua nepărtinitor viaţa. 1066.Doar Dumnezeu poate beneficia de toate scuzele fiindcă El este Totul. 1067.Te rog toamnă lasă-mi primăvara amintirii să-mi inunde ruginiul uitării tale. 1068.A fi înseamnă aţi aminti. 1069.Care speranţă în ruină nu a fost cândva un edificiu semeţ? 1070.Orice întrecere cu natura deşertăciunii acestei lumi este o deşertăciune şi mai mare. 1071.Numai somnul îţi poate spune că mai există şi vise reale. 1072.Rămâi în afara lumii şi nu o lua în seamă dacă nu vrei să devii la fel de nebun ca şi ea. 1073.Lumea este un ospiciu unde fiecare nebun îşi impune norma sa de normalitate. 1074.Bisericile sunt simbolul absurd al umilinţei. 1075.Omul trebuie să-şi caute neapărat un mântuitor fie el luat şi la preţ de speculă, după câte păcate se săvârşesc zilnic. 1076.Unde eşti înger al amintirii şi durerii ce-mi spui că de fapt trăiesc prin tine? 1077.Ce-i poate lipsi Lui Dumnezeu dar nouă? Poate de aceea avem atât de mare nevoie de El fiindcă nu-I lipseşte nimic. 1078.Orice părăsire este o regăsire tardivă a unui altceva.

47


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1079.Ziua este absurdul nopţii iar noaptea somnul unde îşi visează ziua viaţa. 1080.Împlinirea este o fărâmă din ceea ce ar trebui să devină un adevăr. 1081.Fără muncă întregul vis al vieţii s-ar nărui sub cupola grea a realităţii. 1082.Odihna este un spaţiu dintre două respiraţii ale Iluziei Vieţii. 1083.Doar cel fără noroc poate spune că a avut noroc. 1084.Pacea este o îndoială acceptată de ambele părţi. 1085.Lupta este o încercare de mântuire a păcatului propriei tale naşteri. 1086.Limba unei naţiuni este patosul prin care sufletele acelei naţiuni îşi strigă dorul, fericirea şi disperarea în faţa vieţii. 1087.Sufletul este o fărâmă din neputinţa Lui Dumnezeu. 1088.Durerea este oglinda prin care trebuie să ne vedem putinţa de a schimba ceva pe faţa ridată a lumii. 1089.Focul este forma cea mai superioară a purităţii ţărânii din noi ce ajunge cenuşă. 1090.Puterea este o culme măcinată mereu de viscolul păcatului până ce dispare definitiv. 1091.Orgoliul este supunerea oarbă în faţa speranţei. 1092.Trufia este un şomaj al gândirii. 1093.Banii sunt modul cum percepem lumea. În cazul de faţă fără nici o valoare spirituală sau sacră ci doar profană şi mercantilă. 1094.Absurdul este unica pată de culoare a adevărului absolut lăsată acestei lumi. 1095.Mânia este o notă dezacordată a gândului. 1096.Jocul este cauza pentru care viaţa este aşa cum este fiindcă se joacă cu noi de la început şi până la capăt. 1097.Cearta este o isterie regizată pe acordurile dorinţelor neîmplinite. 1098.Prostia este unica descoperire demnă de luat în seamă a Iluziei Vieţii. 1099.Oare dacă am afla că speranţa este de fapt o legumă ne-am mai dori să o cultivăm? 1100.În somnul gândirii ar fi putut fi viaţa fără de păcat? 1101.Nu rezistenţa la cel ce se luptă împotriva speranţelor tale contează ci Destinul ce a fost demult dat de Dumnezeu pe taraba deşertăciunii acestei lumi. 1102.Lacrima este lumea scoasă de sub masca speranţei sub care se ascunde. 1103.Ridurile sunt albii săpate de râul suferinţelor acestei lumi. 1104.Care furtună nu-şi are şi vraja ei sau Destinul viscolul său? 1105.Rotunjimea oului a făcut lumea să se învârtă la nesfârşit în jurul absurdului. 1106.Scânteia este o stea neînţeleasă de eternitatea propriei sale clipe. 1107.O lume fără de paşi ar fi uitată de timp. 1108.Dispărând bisericile ar dispare şi păcatele pentru care sunt necesare? 1109.Viitorul este jocul de lumini al lumii cu voinţa noastră imaginară. 1110.Zidul ne aminteşte că trăim arătându-ne esenţa vieţii. 1111.Pacea sufletului a fost dintotdeauna un tren fără şine care venea de nicăieri şi mergea de unde a sosit. 1112.Sentimentul este o culoare de Destin ce ne-a pătat sufletul. 1113.Fierul este metalul cu care ne comparăm adeseori când uităm că rugineşte. 1114.Forţa este o boare de remuşcare a ceea ce şi-ar fi dorit Dumnezeu de la noi înainte să ne împartă păcatul cel mare al lumii, greşind că l-a creat pe Diavol. 1115.Vraja este o pictură ieftină cumpărată de creaţie la taraba de chilipiruri a lumilor cu durere. 1116.Natura este imaginea Lui Dumnezeu văzută de Iluzia Vieţii noastre.

48


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1117.Ce s-ar face cerul fără boltă dar lumea fără iubire? 1118.Jarul este sufletul pierdut al focului. 1119.Oare ar mai aduce potcoava noroc dacă nu ar bate ţărâna din noi? 1120.Urma este o frază întreruptă a Destinului. 1121.Bunătatea este o lovitură ascunsă dată despărţirii. 1122.Cerul este lacrima Timpului care îşi recunoaşte existenţa sa fără nici o valoare în faţa eternităţii lumilor. 1123.Normalul înseamnă a fi la fel de anormal ca toţi ceilalţi. 1124.Lumina este identitatea gândului. 1125.Graba este o măsură a uitării de unde ai plecat şi unde vei ajunge. 1126.Taina este o torţă a Destinului. 1127.Seducţia este sabia simţirii scoasă din teaca deşertăciunii. 1128.Zorii sunt geana adormită a luminii din noi. 1129.Forma este îmbrăcămintea Iluziei Vieţii. 1130.Frumuseţe fără formă este ca şi cum ar fi viaţă fără gând, sau iluzie fără haina sa. 1131.Ornamentul este tactica deşertăciunii de a-şi dovedi valoarea. 1132.Ce altceva este rostul lumii decât o pensulă care nu-şi găseşte vopseaua niciodată pentru a picta imaginea adevărului? 1133.Valoarea este o notă din solfegiul amăgirilor fredonat de Dumnezeu la ceasul creaţiei. 1134.Onoarea este o ruină a unei amintiri ce trebuie să fie valoroasă. 1135.Bunătatea este imaginea pe care am vândut-o demult Lui Dumnezeu pentru fericirea de a ne fi creat atât de absurzi. 1136.Nonşalanţa este o filă din uitarea de sine nerecunoscută de nimeni. 1137.Cumpătarea este un dar al absurdului. 1138.Evenimentul este un timp care-şi uită acasă propriul său ceasornic. 1139.Societatea este o rămăşiţă din ceea ce suntem fiecare dintre noi. 1140.Istoria care nu se repetă nu mai este istorie. 1141.Istoria este o succesiune de amintiri ce au avut norocul să poată fi înţelese de Iluzia Vieţii. 1142.Care rai şi-a uitat iadul acasă şi mai este călcat de Dumnezeu? 1143.Ofranda este un mijloc de a-L mitui pe Dumnezeu pentru păcate. 1144.Depărtarea este o lacrimă a apropierii. 1145.Supărarea este curcubeul fericirii de a cunoaşte patima lumii. 1146.Patima este o spărtură de Destin ale cărui cioburi se pot aduna doar cu abstinenţă. 1147.Numai rugina poate şti ce înseamnă fierul. 1148.Oricâte frunze ale amintirii vor aşterne copacii sufletelor în ţărână acestea tot ţărână vor deveni şi niciodată arbore. 1149.Mai lung sau mai scurt drum decât acela până la Dumnezeu nu este nici unul. 1150.Norii sufletului îţi varsă ploaia lacrimilor spre a răcori arşiţa sentimentală din deşertul deşertăciunii acestei lumi. 1151.Care nuanţă a Luminii Divine din tine nu este cea mai caldă atunci când iubeşti? 1152.Nu există întuneric mai mare decât în sufletul ce nu poate iubi. 1153.Prăpastia dintre dor şi durere are adâncimea unui simplu rid pe faţa arsă de aşteptare a Timpului. 1154.Numai valul ştie cât de dureros se sparge de stânca întâmplării de a fi apa care-şi stinge focul propriului suflet.

49


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1155.Cine îşi poate înţelege necuviinţa cu sine însuşi? 1156.Cel ce-şi aruncă crezul pe apa râului uitării este cel mai năpăstuit de umbra adevărului propriei sale naşteri. 1157.Nimic nu este mai important pentru viaţă decât moartea. 1158.Nu există o orânduire a moralei fără o ierarhie a durerii. 1159.Doar cel ce înfruntă morala poate şti cât de benefică este aceasta. 1160.Morala este piatra de hotar a limitei dintre fericire, suferinţă şi răzbunare. 1161.Deznădejdea este o speranţă bolnavă, încât abia mai poate lăsa paşi Destinului. 1162.Amintirea de a fi a vieţii este esenţa a ceea ce suntem noi azi. 1163.Sufletul este o amintire a propriului trecut ce s-ar vrea mereu viitor, devenind dor şi astfel care suflet nu-şi poartă dorul său? 1164.Pedeapsa este o răzbunare a moralei. 1165. Doar cel ce cunoaşte ştie cât nu ştie. 1166.Renumele este un nume pe care a patinat timpul lăsându-şi urma propriei sale patine. 1167.De n-ar fi floarea inimii tale ce s-ar face frumosul? 1168.Paşii sunt idolii creaţiei. 1169.Ce ar mai rămâne din noi dacă L-am înlătura pe Dumnezeu? Nimic! 1170.Cultura va fi mereu oglinda moralei care se doreşte altfel decât este acum. 1171.Visul este ceea ce credem că nu suntem pentru a fi. 1172.Care nor nu-şi are ploaia lui sau pasăre aripa ei? Dar care om nu-şi areDestinul său sau care viaţă moartea ei? 1173.Fă pace cu tine însuţi ca viaţa să nu-ţi impună propria ei pace. 1174.Dacă originea păcatului îl are ca şi creator pe Dumnezeu mai este acesta păcat sau devine creaţie mirifică? 1175.Chiar dacă Dumnezeu ar fi cel mai mare păcătos din această lume nu l-am putea conştientiza decât ca fiind cel mai bun şi curat, iar păcatul Lui ar deveni imediat numai al nostru, fiindcă dacă am pierde iluzia celui mai puternic în care să credem şi care este Dumnezeu nu ne-ar mai rămâne nimic. 1176.Oricât de neînsemnat ar fi izvorul, el este creatorul oceanului. 1177.Ce-i poate lipsi cel mai mult acestei lumi în afară de Dumnezeu? 1178.Rolul zorilor este de a şterge visele cu buretele uitării de noi înşine. 1179.Amăgirea este o replică pierdută a firii. 1180.Grija este o datorie a vieţii de pe vremea când se împrumuta la Destin crezând că va putea plăti înapoi fiecare simţire a sa. 1181.Lăcomia este o formă absurdă de rugăciune prin care se doreşte mai mult decât îndestulător. 1182.Invidia este libertatea de a fi înlănţuit cu propriile tale lanţuri. 1183.Răutatea este o formă de sado - masochism meschin ce se vrea adeseori morală. 1184.Linguşitorul este o fiinţă nesigură pe sine ce vrea să se hrănească deseori cu forţa celorlalţi. 1185.Cât spaţiu îi este necesar unei clipe eterne? 1186.Locul sufletului este în dor, amintire şi speranţă. 1187.Bine ai venit lumină a iubirii mele fiindcă am obosit de atâta întuneric meschin al societăţii. 1188.Societatea este forma supremă de sado-masochism pe care a putut să o descopere omenirea.

50


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1189.Doar cel ce caută va şti de ce nu poate găsi. 1190.Nuferii sălbatici ai inimii plutesc doar pe râul vieţii în valurile căruia strălucesc ochii morţii. 1191.Eleganţa este un furt de priviri al luminii din noi. 1192.Romantismul este arta inimii. 1193.Sobrietatea este o petală care ştie că odată ce va fi smulsă din floarea ochilor ei se va veşteji. 1194.Ce poate fi mai versatil decât viaţa? 1195.Amăgirea este calea atât de lunecoasă a paşilor lumii încât te pierzi şi cazi în braţele unui Destin apropiat dar străin de tine. 1196.Graţia este un joc de lumini divine al sufletelor. 1197.Admiraţia este o lebădă al cărei graţie se oglindeşte pe lacul ochilor de jad ai împlinirii. 1198.Singurătatea este o filă ruptă adeseori din noi pe care am pierdut-o la jocul nostru cu nume de Târziu. 1199.Uimirea este natura în stare de beţie inocentă la crâşma infantilă a speranţei din noi. 1200.Reproşul este o sabie poleită cu sentimente ruginite. 1201.Intriga este natura vieţii. 1202.Asuprirea este fardul pus unor suflete spre a fi purtat obligatoriu de acestea. 1203.Învingătorul va rămâne doar cel ce va reuşi să se învingă pe sine. 1204.Care casă nu-şi are zidurile ei? 1205.Nu există gard pentru sufletul ce speră. 1206.Oricât de mare ar fi o nenorocire nu uita că pot fi altele şi mai mari, de aceea nenorocirea ta poate fi o mare bucurie pentru cei care trăiesc în nenorociri şi mai mari ca tine. 1207.Dacă am fi cunoscut numai fericirea aceasta nu ar fi însemnat nimic fără de durere. 1208.Versul furtunii din noi va începe mereu cu: sper! 1209.Dogma este o corabie în derivă care în loc să vadă salvarea în ţărmul care se zăreşte la orizont, vede ca unică salvare tocmai naufragiul în sine. 1210.Risipa este un ideal al dorinţei ascuns adesea sub masca necunoaşterii. 1211.Sexul este o insultă adusă iubirii. 1212.Războiul este o mare neîmplinire a unor speranţe la nivel social. 1213.Oare de ce trăim în frigul cuvintelor în loc să simţim căldura inimilor lor? 1214.Fiecare culoare este un strigăt disperat al naturii după străinul din noi, iar toate aceste strigăte la un loc ne dau armonia formei spre a fi fericiţi. 1215.Graba este o încercare de a mutila timpul. 1216.Intuiţia este pauza în care lăsăm să vorbească şi străinul din noi. 1217.Balanţa este piedestalul minciunii în Iluzia Vieţii. 1218.Nedumerirea este scara ce-ai vrea să te urce la cerul adevărului dar nu face decât să te înalţe cu o palmă de iluzie deasupra ta. 1219.Zidul este prima punte spre libertate fiindcă fără de el nu ai cunoaşte-o. 1220.Care ceas îţi cunoaşte cu adevărat timpul iubirii tale? 1221.Ai pierdut o bătălie, un război? Ai pierdut o viaţă, o moarte? Atunci ai pierdut pierderea. 1222.Doar cel ce uită zborul frânt al vieţii îşi poate aminti renaşterea sa în moarte. 1223.Legea este albia prin care trebuie să curgă infracţiunile. 1224.Bunătatea este adeseori o formă provincială de vanitate.

51


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1225.Infinitul este un neînţeles necesar pentru a înţelege. 1226.Facerea lumii a trebuit să fie adunată ciob cu ciob de către rugile noastre pentru a ne înlătura păcatele, după ce a fost spartă de Dumnezeu într-o clipă de neatenţie. 1227.Rugăciunea este o formă de desăvârşire a Iluziei Vieţii. 1228.Nutrim adesea speranţa în mai bine fără să realizăm că în acel bine se află adeseori un rău şi mai mare. 1229.Spaţiul este maidanul creat de Dumnezeu pentru a se juca cu noi. 1230.Cu cât este mai mare fericirea cu atât devine mai orbitoare încât aproape că nu o mai poţi vedea. 1231.De n-ar fi fost născută întrebarea nici dorinţa n-ar fi existat. 1232.Numai la tâmpla timpului ne stă viaţa şi la umbra sa: moartea. 1233.Ruina unei iubiri se numeşte întotdeauna amintire. 1234.Pe drumul prăfuit de vise al vieţii învăţăm doar un singur lucru cu adevărat: să murim. 1235.O linişte oricât de mare ar fi, dacă devine apăsătoare, tot furtună şi strigăt deznădăjduit se numeşte. 1236.Rostul timpului este să treacă viaţa, iar al vieţii să-şi poată prinde timpul ce o va traversa spre moarte. 1237.Nu te gândi la nisipul paşilor pierduţi ai timpului trecut fiindcă ei sunt demult o amintire în clepsidra viitorului. 1238.Copilăria este o toană a Destinului, prin care se vrea mai serios decât păcatul prin care va fi obligat să treacă. 1239.Nu există revenire care să nu se fi despărţit cel puţin odată spre a avea de unde veni la fel ca şi viaţa ce trebuie să-şi reîntâlnească mereu moartea. 1240.Normalitatea este o stare de spirit a Iluziei Vieţii. 1241.Dacă ar fi ca Dumnezeu să piardă totuşi ceva, acel lucru ar fi creaţia pierdută în păcat. 1242.Realitatea este o dramă a unei iluzii cu happy - end în moarte. 1243.Oare ar mai fi florile atât de frumoase dacă nu ar plânge norii pentru ele? 1244.Liniştea este o momeală a vieţii prin care se vrea respectată. 1245.Există pădure a fericirii fără copacii iubirii? 1246.Care catedrală a inimii nu-şi are crucea şi credinţa ei? 1247.Nepăsarea este lacrima Destinului. 1248.Măreţia este o butaforie a Iluziei Vieţii. 1249.Remuşcarea este lozul câştigător al inimii în faţa uitării. 1250.Ce suntem noi în afară de o mare mirare care se întreabă pe ea: de ce? 1251.Flamura gloriei va fi vopsită mereu în culorile suferinţei îndurate spre a fi obţinută. 1252.Nu există boală mai mare decât uitarea unei mari iubiri. 1253.Boala este un dicţionar în care se află şi Cuvântul Lui Dumnezeu ce a făcut lumea în care ne aflăm. 1254.Justiţia este enigma de nedezlegat a păcatului acestei lumi. 1255.Replica este cealaltă parte a feţei ce trebuie întoarsă spre a fi lovită întru iertarea păcatului zămislit din Cuvânt. 1256.Vremea este aleea pe care îşi plimbă timpul toanele. 1257.Suspiciunea este o pană smulsă din aripa ce întregea o dorinţă. 1258.Incertitudinea este cearta timpului cu propria lui vârstă. 1259.Ofilirea este o rămăşiţă de iluzie ce merge pe calea uitării. 1260.Sugestia este abilitatea de aţi trişa propriile gânduri.

52


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1261.Amăgirea este trafic de sentimente. 1262.Spaima este o pată murdară de culoare spirituală. 1263.Ratarea este o apropiere de deşertăciunea acestei lumi. 1264.Libertatea este un pod surpat între cele două iluzii ale binelui şi răului. 1265.Apa este oglinda Iluziei Vieţii din care se adapă clipele Timpului ce o duce spre moarte. 1266.Imitaţia este o urmă a fericirii apuse. 1267.Ochii sunt oglinda iubirii pe care nu o doresc ciobită. 1268.Tăişul sabiei este pragul dintre bine şi rău. 1269.Orizontul este onoarea de a prinde depărtarea necuprinsul. 1270.Ţărmul este un dezmăţ al valurilor ce merg spre pierzanie. 1271.Sacrul este moneda cerută de Dumnezeu profanului. 1272. Şi păcatul are propria sa sacralitate. 1273.Talpa lumii nu va călca niciodată propria sa moarte. 1274.Binele şi răul în această lume convieţuiesc sub acelaşi acoperiş. 1275.Şi urâţenia poate fi o marcă a frumuseţii. Depinde din ce unghi priveşti. 1276.Optimismul este un pesimism ignorat. 1277.Fuga este a doua rundă a zădărniciei după ignoranţă. 1278.Respectul este cel mai adesea o înfrângere ascunsă sub masca bunăvoinţei. 1279.Ura este consoarta dragostei fără de care nici una nici alta n-ar exista. 1280.Arma este unul dintre numele purtate de pace. 1281.Care viscol al privirii nu-şi are vântul propriei lui deşertăciuni? 1282.Lumea este o goană spre moarte văzută cu încetinitorul simţirii. 1283.Muntele vanităţii este o răzvrătire a câmpiei cu nume de morală. 1284.Limbajul este adeseori o lovitură sub centură dată Cuvântului. 1285.Grija este o teamă conştientizată care ne-a adus cunoaşterea pe care o ştim şi odată cu aceasta Păcatul Originar şi moartea. 1286.Banalitatea este a doua natură a necunoaşterii. 1287.Mentalul este sursa timpului şi a spaţiului cognoscibil. 1288.Valoarea este o anomalie a mentalului în lumea deşertăciunii fără de care nu am exista. 1289.A construi înseamnă în primul rând a făuri o naştere ce va muri. 1290.Clarviziunea este unica ce vede în oglindă ridurile ascunse ale cunoaşterii. 1291.Vulcanii simţămintelor sunt un etern semn de întrebare a minciunii ce afirmă că ar şti totul. 1292.Frumuseţea unui munte stă în urcuşul său. În vârf devine un trecut cucerit. 1293.Ce altceva poţi învinge în această lume în afară de timp prin moarte? 1294.Rolul jucat de viaţă la teatrul absurdului va fi cel de vampă iar al morţii de inocentă. 1295.Pe scena lumii se petrec mai multe atrocităţi decât găsim noi în farmecul naturii. 1296.Fericirea este un spital al Iluziei Vieţii. 1297.Gândul este forma spaţiului umplută cu timp. 1298.Şansa este un grăunte de vis ce poate deveni matur prin coşmar sau imagini de neuitat. 1299.Nimicnicia s-a născut în om! 1300.Refularea e o frântură de dorinţă ce nu poate păşi în văzul lumii fără să fure hainele alteia. 1301.Regretul este răzbunarea şansei. 1302.Răzbunarea este făţărnicia libertăţii de aţi recunoaşte limitele pe care le vrei mai extinse.

53


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1303.Făţărnicia este roata preţuirii care-şi învârte propriul subiect până ce ameţeşte. 1304. Deşertăciunea este o faţă a nuntirii spaţiului cu timpul. 1305.Căsătoria este deseori o formă ce devine letală pentru fericire. 1306.Efemeritatea este forţa realităţii acestei lumi. 1307.Călătoria este mijlocul de existenţă al vieţii. 1308.Cruzimea este şansa primită de timp de la spaţiul care-l obligă să treacă fiindcă altfel se sfârşeşte. 1309.Doar furtuna iubirii poate ţine casa inimii cu ferestrele deschise. 1310.Nu există voce mai puternică decât vocea gândului. 1311.Cântecul de lebădă al vieţii este uitarea iubirii. 1312.Părăsirea este o farsă făcută spaţiului de către timp. 1313.Opintirea este un mod prin care încercăm să cunoaştem mai mult decât ne este dat să visăm. 1314.Somnul este o călătorie zilnică prin moarte. 1315.Dorul este limita dintre extaz şi durere. 1316.Cumpătarea este puntea ce leagă speranţa de propria sa libertate aflată în faţa zidului vieţii. 1317.Care stea nu-şi are dorul ei după propria-i lumină ce-i traversează timpurile amintirii. 1318.Dacă timpul nu s-ar fi revărsat din lumea eternităţii am mai fi cunoscut moartea? 1319.Jurământul este o formă nobilă de preţuire care şi-a pierdut demult blazonul în deşertăciunea lumii noastre. 1320.Căutăm sacralitatea pentru a ne satisface poftele profanului fiindcă una fără cealaltă nu pot exista. 1321.Biserica este o şoaptă de lumină a sacralităţii din noi cu ajutorul căreia căutăm prin întuneric profanul. 1322.Fără romantismul pierdut nu am fi găsit niciodată iubirea. 1323.Nu te îndatora sorţii dacă nu vrei să-ţi plăteşti viaţa pentru a muri. 1324.Suntem o mare ale cărei talazuri vor să-şi afle ţărmurile pierdute demult în uitarea lor străbună. 1325.Aţi fi sete de apa vieţii înainte de moarte este un mare păcat originar pe care ai fost obligat să-l trăieşti. 1326.Compasiunea este nota de trecere dată speranţei. 1327.Ce reprezintă lumea în afară de obligaţia de a muri? 1328.Cum se poate ca moartea să devină obligaţie în Iluzia Vieţii Doamne? 1329.Care lacăt al durerii nu s-a închis peste sufletul timpului? 1330.Ce este ierarhia? Priveşte floarea absurdului şi întreab-o de ce moare când ochii tăi îşi spală lumina cu privirea sa? 1331.Mai dinainte de Cuvânt îl vei afla pe Dumnezeu. 1332.Ai văzut vreodată un Dumnezeu obosit, beat, prost sau deştept tocmai fiindcă e deasupra oricărei inteligenţe? 1333.Câtă iarnă va mai trece pentru a spăla vara unei amintiri? 1334.Cine nu-şi încearcă stânca sufletului nu va şti niciodată cât de mult îl va ţine deasupra abisului acestei lumi. 1335.Nici o mare nu este mare înaintea micimii infinite. 1336.Nu te rezema de suflet dacă nu poţi să speri. 1337.Care stradă a gândurilor tale este fără gropi?

54


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1338.Vremea care nu-şi aminteşte de nori nu mai este demult fiica Timpului. 1339.Visul fără de somn nu se împlineşte niciodată. 1340.Lacrima este o mântuire regretabilă. 1341.Lumina este un întuneric al necunoaşterii. 1342.Ce ne-am face fără de moarte? 1343.Care rază de iubire poate forma un curcubeu fără de tine? 1344.Cel ce vrea să ştie mai mult decât a cunoscut lumea iubeşte! 1345.Care dor doare cel mai tare fără de iubire? 1346.Ai văzut vreodată timp fără zi care să nu-şi respecte clipele? 1347.Poate fi amintirea un ram netăiat al prezentului? 1348.Nu te pot cuprinde cu inima fiindcă sângele cuvintelor tale este un neînţeles. 1349.Înţelepciunea este o oază de linişte pentru gând. 1350.Care iubire a uitat să zâmbească? 1351.Nu există forţă mai puternică decât gândul. 1352.Durerea nu poate fi decât un balsam dat vieţii pentru nesimţire. 1353.Reveria este o picătură de armonie în tumultul amintirii. 1354.Liniştea este un surâs al graţiei de a se împăca cu sine. 1355.Neantul este Tot ce a mai rămas de necuprins din Totul Lui Dumnezeu. 1356.Fapta este o poleială de voinţă peste amăreala căreia se toarnă dulceaţa iluzorie a Destinului. 1357.Dăruirea este diamantul voinţei. 1358.Logica este un indicator de drum ruginit despre care nimeni nu poate şti de ce a fost pus tocmai acolo. 1359.Oricât de mult am venera Timpul, el va rămâne mereu hoţul clipelor noastre. 1360.Lenea este un mod de a alerga mai repede către moarte, sărind anumiţi paşi ce ar fi trebuit să-i parcurgi. 1361.Intuiţia este un mod de a-i spune celor ce-ţi sunt scrise spre a se împlini. 1362.Care zori ai iubirii nu-şi au porţia lor de rouă a mântuirii de păcatul originar? 1363.Lumea ar fi trebuit botezată: Nimeni, Iubire şi Neant.Pe care l-aţi alege? 1364.Oare am obosit să fim mereu cei mântuiţi fără să putem mântui şi noi? 1365.Supremaţia este stindardul absurdului. 1366.Prin magie Iluzia Vieţii devine hărţuită. 1367.Unde te grăbeşti înger părăsit de moarte? 1368.Ordinea firii stă în moarte. 1369.Respectul este o formă de desfrâu al moralei. 1370.Doar cel ce merge poate ajunge altundeva. 1371.Oare îngerul morţii moare şi el? 1372.Nu există prăpastie adâncă pentru cel ce zboară pe aripile înţelepciunii. 1373.Verbul este un fel de a fi al gândului. 1374.Câte poate suporta un cuvânt? 1375.A clădi poate însemna deseori a dărâma. 1376.Dacă cuvântul a fost cărămida de temelie a lumii cu siguranţă suferinţa a devenit acoperişul ei. 1377.Oricât de mult l-ai condamna pe Dumnezeu El nu va putea fi niciodată pedepsit şi de aceea ne devine cel mai valoros prieten.

55


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1378.Cu toţii credem în viaţă uitând că menirea ei este de a ne reda morţii din care ne-am născut. 1379.Care început nu-şi are sfârşitul şi care sfârşit începutul său în afară de iubirea dumnezeiască din noi? 1380.Asuprirea este eminenţa cenuşie a Iluziei Vieţii fără de care întreaga piramidă de carton a ierarhiei s-ar prăbuşi. 1381.Conformismul trebuie să curgă prin şanţurile săpate de morală iar nonconformismul prin cele săpate de iubire.De aceea cei ce iubesc nu se pot supune întotdeauna moralei. 1382.Care moarte nu-şi are viaţa ei? 1383.Suntem străini de noi înşine tocmai fiindcă îl considerăm pe Dumnezeu monedă de schimb pentru toate împlinirile sau neîmplinirile noastre. 1384.Cu toţii îi rămânem în cele din urmă datori Lui Dumnezeu oricât de mult ne-am plăti fiecare datorie în parte. 1385.Pietatea este o orgie a deşertăciunilor lumii în faţa onoarei presupusului Adevăr Absolut. 1386.Intuiţia este o balanţă ce-şi are contragreutatea ei în subsolul inconştientului. 1387.Cruzimea este o recunoaştere umilă a neadevărului Iluziei Vieţii. 1388.Fiecare suntem o mască mai mult sau mai puţin colorată de sentimente, dar folosită întotdeauna abuziv, la carnavalul vieţii. 1389.Câţi dintre noi suntem copaci fără pădure? 1390.A defini ceva înseamnă înainte de toate a renaşte acel ceva.De aceea renaştem cu fiecare clipă în care ne definim propria noastră existenţă. 1391.Spaţiul este o lopată cu ajutorul căreia îşi sapă Destinul albia. 1392.Opinia este strigătul vanităţii. 1393.Ce s-ar face deşertăciunea dacă şi-ar pierde voalul cu nume de urcuş sub care-şi ascunde neputinţa? 1394.Care suflet a aflat adevărul absolut despre ospiciul cu nume de lume? 1395.Ospiciul este un leagăn în care se dă unul din adevărurile iluziei. 1396.Porunca este un zâmbet fals al vanităţii. 1397.Binele este o formă de a fi a răului pe când răul a binelui. 1398.Ispita este rodul pântecelui ce se va hrăni cu fructul cugetului, până ce acesta va deveni patimă. 1399.Originea este răscrucea dimensiunilor. 1400.Cum ar fi fost lumea fără de orgia păcatului? 1401.Dacă am uita răul şi binele lui deopotrivă cu ce ne-am alege? 1402.Simţirea este lumina gândului. 1403.Fără eros lumea ar fi un etern patos. 1404.La taraba vieţii să nu mergi cu adevărul fiindcă nu vei primi nici o clipă. Iaţi câte iluzii doreşti şi vei putea cumpăra orice. 1405.Lacrima este o scânteie de lumină în deşertul arid al iluziei. 1406.Alături de ochii tăi mă simt aidoma vremii fără de timp. 1407.Ce s-ar face timpul fără de lumina clipei? 1408. Somnul este natura libertăţii de aţi învinge propriile limite. 1409.Zborul este o aripă frântă a Iluziei Vieţii pe care Adevărul Absolut ar dori să o vindece. 1410.Cum de a ajuns pentru atât de mulţi oameni sacralitatea o traumă? 1411.Orgoliul este o fereastră spre închisoarea gândului.

56


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1412.Valoarea nu poate fi recunoscută decât de adevăr iar cum noi nu cunoaştem Adevărul Absolut nu cunoaştem nici esenţa valorii. 1413.Căile sunt făcute pentru paşii care să le urmeze spre moarte. 1414.Doar alături de fericire vei afla ce poate fi suferinţa. 1415.Nu spune nimănui cât de amară poate fi viaţa fiindcă toţi sunt condamnaţi să o guste. 1416.Pentru a ieşi din viaţă cu fruntea gândurilor tale ridicată spre paradis va trebui să nu cauţi adevărul în această lume, care nu te va lăsa niciodată să-l afli. 1417.Fericirea sau suferinţa sunt două introspecţii ale minciunii Iluziei Vieţii. 1418.Care orânduire nu a fost rânduită de păcatul ce reprezintă esenţa gândului fiinţei umane? 1419.Umanismul înseamnă înainte de toate bestialitate sau ferocitate poleite cu minciuna sacralităţii. 1420.Locul viitorului va fi mereu undeva în trecut de aceea atunci când vrei să vezi înainte priveşte înapoi. 1421.Ispita este cămaşa de forţă a voinţei iluzorii. 1422.Am răsărit din neantul creaţiei şi vom apune în acelaşi neant cu deosebirea că am iubit. 1423.Ce tulburătoare poate fi epopeea inimii care-şi caută moartea iubind privirea vie a ochilor unei mari iubiri. 1424.Doar iubirea poate cuprinde orizontul eternităţii. 1425.Poezia este o lacrimă a Destinului prelinsă pe inima ochilor tăi. 1426.Fără de romantism am fi fără de noi înşine. 1427.Lirismul este poarta către înţelepciunea inimii. 1428.Care măsură poate măsura iubirea? 1429.A fi rebel înseamnă a iubi cu patimă în lumea Iluziei Vieţii. 1430.Amintirea frumuseţii inimii tale este o boare dusă de eternitate spre marea răscruce a Destinelor noastre ce se vor uni binecuvântate de Infinitul Iubirii. 1431.Suferinţa este vânzătoarea de clipe de la taraba vieţii. 1432.Fiecare om este un vârf la poalele căruia se află strămoşii săi. 1433.Chiar dacă ţi se pare banal să vezi într-o mulţime atâţia oameni, gândeşte-te că fiecare om este rezultatul atâtor şi atâtor poveşti de iubire prin care au trecut strămoşii lui.De aceea este deosebit. 1434.Oricât de neînsemnat ar fi omul, el vede întreaga lui lume făcând ca lumea să vadă propriul ei om prin mentalul lui. 1435.Energia este o risipă din divinitatea iniţială care stă la originea creaţiei şi care se disipă continuu. 1436.Dacă fiecare Cuvânt îşi are viaţa lui în această lume, înseamnă că îşi are şi moartea la fel ca şi noi? Să fie o lume pentru om şi una pentru Cuvântul sacru al Lui Dumnezeu? 1437.Care zaruri pot fi aruncate vremii tale? Cele trucate de păcat sau cele sacre ale divinităţii? 1438.Tăcerea este deseori cel mai sfâşietor strigăt spus acestei lumi. 1439. De ce nu vindeci doamne ochii lumii care nu mai văd demult adevărul, fiind bolnavi de orbirea păcatului? 1440. Tot ce are măsură este limitat la fel ca spaţiul şi timpul sau alte dimensiuni. Asta înseamnă că fiecare dimensiune este un întreg iar timpul şi spaţiul îşi au fiecare corpurile lor la fel ca şi noi oamenii. Poate că şi noi suntem dimensiuni în alte lumi. 1441.Cu toţii suferim într-un fel sau altul de boala timpului pierdut din noi.

57


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1442.Unic înseamnă a fi adevărat. Ce poate fi adevărat în Iluzia Vieţii? Ceea ce nu se raportează la adevărul ei: Iubirea. 1443.Nimeni nu poate trece dincolo de sine. 1444.Amăgirea este o clipă naufragiată în cascada gândurilor cuprinse de torentul speranţelor neîmplinite. 1445.Teama şi curajul sunt aceeaşi persoană. Depinde cum o provoci, ce faţetă îi abordezi. 1446.Cine poate pronunţa corect Cuvântul Lui Dumnezeu din care ne-am creat dar mai ales cine îi cunoaşte cu adevărat semnificaţia? 1447.Vâltoarea speranţei este dorinţa neîmplinită. 1448.Demiurgul purităţii este lacrima. 1449.Canoanele frumuseţii sunt date de ce a mai rămas divin din păcat. 1450.Nimic nu poate fi mai scump decât pacea din Cuvântul Creaţiei Lui Dumnezeu bolnav de păcat. 1451.Şapte zile i-au trebuit Domnului ca să facă lumea iar nouă să facem doar o săptămână plină de iluzii şi amăgiri. 1452.Care spin nu-şi apără floarea sa? 1453.Cât respect trebuie să fi avut Dumnezeu faţă de Cuvântul Lui odată ce nu l-a mai suspectat de un posibil, viitor, păcat originar. 1454.Oriunde ai merge tot nicăieri vei ajunge alături de moarte. 1455.Trufia vieţii redă imaginea nostalgică a morţii. 1456.Cel mai de preţ preţ este cel nepreţuit. 1457.Răceala Cuvântului nu vine de la frigul de afară ci de la cel din tine. 1458.Dacă valoarea ar fi iubirea în locul banului am trăi într-o lume perfectă. 1459.Suntem forţaţi de societatea măştilor să purtăm pe fiecare sentiment o mască fiindcă altfel nu am fi morali. 1460.Spiritualitatea devine un complex oedipian într-o societate bolnavă şi înfrântă. 1461.Utopia este numele societăţii dezvoltate de păcatul originar. Să fi fost Dumnezeu un utopic? 1462.Pocăinţa este o formă de absurd a angoasei. 1463.Altruismul este o înţelegere făcută cu pacea străinului din tine. 1464.O operă care nu operează nimic nu mai este operă. 1465.A te supune înseamnă a te înstrăina de tine. 1466.Care remarcă nu-şi are marca ei? 1467.Specia este culoarul pe care aleargă genele fiinţei. 1468.Prin gene Dumnezeu îşi spune punctul de vedere. 1469.Splendoarea nu stă numai în frumuseţe iar frumuseţea doar în iluzie, ci toate stau înainte de toate în iubire. 1470.Oglinda surâsului tău în care mă îmi privesc viitorul este vraja inimii Lui Dumnezeu. 1471.Pasiunea este arta de a iubi. 1472.Şansa este cheia ruginită a Cuvântului Lui Dumnezeu aflată pe maidanul vieţii. 1473.A fi înfrânt nu înseamnă a fi frânt. 1474.Cel ce îl ceartă pe Dumnezeu este cel mai mare neputincios. 1475.Pacea este o verigă lipsă din lanţul păcatelor. 1476.Focul cel mai arzător este dorul inconştient al morţii care susţine viaţa. 1477.Nu-ţi risipi focul vieţii pe instinctul înşelător al frigului din inima ta.

58


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1478. Dacă nu vrei să devii cenuşă sentimentală spulberată de vântul deşertăciunii spre nicăieri cugetă. 1479.Dacă Dumnezeu este începutul şi sfârşitul tu nu vei fi niciodată nici început şi nici sfârşit pentru nimeni şi nimic în lumea aceasta în afară de iubire. 1480.Arta este puntea făcută din lemnul morţii pe care nimeni nu o poate trece în această viaţă. 1481.Comparaţia este arta de a te substitui inconştient incomparabilului Dumnezeu. 1482.Unde şi-ar mai aranja lumea păcatele dacă nu s-ar privi în oglinda cunoaşterii? 1483.Deseori asociem binele vieţii şi răul morţii doar fiindcă înţelegem răul mai puţin. 1484.Ispita este o cale de căinţă impusă de soartă. 1485.Uitarea este leacul suferinţelor vieţii care este o mare amintire a unui trecut în care a încremenit viitorul. 1486.Oropsit e tot ce se naşte în lumea păcatului. 1487.Graba de a ajunge undeva te face să trăieşti dar nu uita că atât timp cât trăieşti nu vei ajunge nicăieri decât în moarte. 1488.O minciună care minte devine un adevăr. 1489.Fără necaz lumea nu s-ar mai putea vindeca de ea însăşi. 1490.Cel mai de preţ leac al acestei lumi este minciuna fiindcă te lasă să speri. 1491.Dacă fiecare tabără vrea pacea ei înseamnă război. 1492.Doar prin mândrie îşi va împodobi goliciunea cel ce nu are nici măcar hainele cuvântului pe el. 1493.Fără cer lumea ar fi numai ţărână fără de Cuvânt. 1494.Nimeni nu poate cunoaşte întâmplarea decât Dumnezeu, unicul întâmplător. 1495.Care lumină nu-şi are strălucirea ei şi întuneric lumina lui? 1496.Totul începe şi se termină cu Dumnezeul din noi înşine. 1497.Nu există stea fără Universul ei. 1498.Tot sfârşitul inimii începe cu începutul iar tot începutul începe cu sfârşitul care l-a determinat, de aceea o iubire adevărată nu se poate termina niciodată. 1499.Nu există paradis fără libertate. 1500.Atunci când se luptă libertatea cu constrângerea şi învinge libertatea se numeşte paradis, altfel este infern.

59


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

II. PATIMA

1501. Lumea este marea patimă a Lui Dumnezeu. 1502.Fără de patimă lumea ar fi un deşert fără de artă şi cultură. 1503.Între artă şi patimă va exista mereu o virgulă care se numeşte iubire. 1504.Prima haină pe care a îmbrăcat-o Cuvântul Lui Dumnezeu a fost Patima. 1505.Patima este norocul Destinului şi sorocul blestemului. 1506.Patima trezeşte mai multe suspiciuni decât orice, tocmai fiindcă a realizat în această lume mai mult decât orice altceva. 1507.Patima este cerul iubirii pe bolta căruia fiecare îşi caută steaua lui. 1508.Patima nimiceşte doar atunci când este confundată cu ajutorul, care este total diferit. 1509.Patima este prima treaptă de care s-a împiedicat Iluzia Vieţii. 1510.Dacă am fi ştiut să respectăm patima întreaga lume şi-ar fi lepădat veşmântul actual al deşertăciunii. 1511.Între patimă şi deşertăciune sălăşluieşte ignoranţa. 1512.Nu patima este aceea care te face să uiţi de tine ci ignoranţa ta prin care desconsideri forţa care era primenită să te înalţe dincolo de animalul secătuit ce nu are spiritualitate şi care se numeşte:Patimă! 1513.Patima este vehiculul care a dus omenirea către tărâmul spiritualităţii. 1514.Fără de patimă nu ar fi existat spiritualitate. 1515.Patima este unicul lucru al cărui însuşiri reflectă fiinţa umană în ansamblul ei. 1516.Patima este torţa ce a aprins flacăra iubirii. 1517.Patima este aceea care desparte binele de rău în aşa fel încât o poţi afla în amândouă unindu-le în acelaşi timp. 1518.Patima a devenit nu odată religie. 1519.Cel ce va trăi în spatele înţelesului propriilor sale patimi va trăi mereu ascuns de el însuşi. 1520.Pe mulţi a ucis patima fiindcă nu au înţeles-o. 1521.A înţelege patima este ca şi cum ai înţelege dorul. 1522.Patima este mama păcatului dar şi mântuitoarea acestuia. 1523.Oricât de revoltaţi am fi pe păcate, oare cum ar arăta o lume fără de patimi? 1524.Patima devine păcat doar pentru cel care o ia de la sânul iubirii şi o aşază la cel al urii. 1525.Omul este Patimă, Speranţă şi Iubire. 1526.Cel mai adesea confundăm patima cu voinţa, fapt pentru care credem că omul poate avea voinţă în visul iluzoriu al vieţii. 1527.Ce s-ar face iubirea sau speranţa fără de patimă? 1528.Patima este unica fiică a veşniciei Cuvântului Lui Dumnezeu care nu-ţi poate ascunde niciodată iubirea şi speranţa în această lume sau în fiinţa ta. 1529.Chiar şi în cele mai depărtate unghere ale blestemului vei descoperi în cele din urmă:Patima!

60


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1530.Nu poate exista blestem fără patimă în schimb patimă fără de blestem vei găsi deseori în iubire. 1531.Ce altceva poate însemna succesul în ochii patimii decât o continuă căutare, o nouă luptă care nu se va sfârşi niciodată? 1532.Blestemul este fiul patimii. 1533.Blestemul trece dincolo de spiritualitate într-un transcendental al urii pentru a reveni de fiecare dată cu şi mai mare putere înlănţuind păcatele nimicniciei ce sălăşluiesc în uitarea din noi. 1534.Patima se reazămă deseori pe blestem în lumea păcatului. 1535.Cât blestem ascunde o operă monumentală scrisă cu patimă? 1536.A existat vreodată dor, iubire şi blestem fără de patimă? 1537.Moartea este patima vieţii precum viaţa a morţii. 1538.Oricâtă patimă ar ascunde cel ce aruncă zarurile acestea tot pe culoarea deşertăciunii acestei lumi vor cădea. 1539.Fără de patimă nu am cunoaşte nimic. 1540.Toate adevărurile relative ale acestei lumi şi-ar pierde sensurile în lipsa patimii. 1541.Cum ar fi văzut Dumnezeu dacă nu ar exista patima?Ar mai putea fi iubit? 1542.În cer nu există decât bolta pe care stau aşezate patimile Lui Dumnezeu cu privire la lumile celor care cunosc îndoiala dar şi fericirea. 1543.Patima mântuirii este absurdul. 1544.Nu poţi iubi fără patimă dar poţi pătimi fără să iubeşti. 1545.Câte vise nu s-au destrămat uitând de patimile care le-au hărăzit. 1546.Toate câte sânt se vor vărsa în oceanul patimilor acestei creaţii pentru a se mântui de propriul lor sine prin moarte. 1547.Nimic nu poate fi mai răvăşitor dar şi mai înălţător decât patima care a creat toate minunile acestei lumi. 1548.Ar mai fi existat poezia fără patimă? 1549.Patima este lanţul care nu rugineşte niciodată pentru cel care crede în clipă şi iubire. 1550.A pătimi înseamnă mai degrabă a suferi cel mai adesea pentru un crez în care speri să afli cealaltă faţă a patimii, cu nume de fericire. 1551.Cum ar arăta ochii fericirii dacă nu ar putea fi spălaţi de lacrimile patimii? 1552.Amurgul este istoria patimilor iar răsăritul născătoarea lor în lumea visului hărăzit de păcat. 1553.Patima realităţii este visul, al iluziei realitatea şi astfel patima ţine înlănţuite visele acestei lumi de Adevărul Absolut. 1554.Alături de cunoaştere şi afectivitate nu se află voinţa pentru definirea conştiinţei noastre ci patima. 1555.Câte valuri de sânge nu au curs pe obrazul istoriei pentru că undeva cândva a fost înţeleasă greşit patima. 1556.Patima este mireasa destinului acestei lumi. 1557.Numai în sufletul patimii vei putea întrezări Adevărul Absolut. 1558.Lăcaşul patimii este numai în inimile noastre. 1559.Poţi privi viitorul sau trecutul fără patima de a spera sau aţi aminti? 1560.Caută-ţi rostul la picioarele patimilor tale şi îl vei găsi. 1561.Câtă patimă se află ascunsă în pace şi câtă pace în război. 1562.Patima este focul care ţine vie flacăra vieţii.

61


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1563.În lumea patimii nu poate apune niciodată soarele iubirii sau uraganul urii. 1564.Vrei să afli adevărul?Atunci caută-l în cioburile patimilor tale în care te-ai tăiat de atâtea ori. 1565.Patima este puntea pe care va călca viţa la nuntirea ei cu moartea. 1566.Clipa adevărului aparţine în primul rând patimilor tale. 1567.Dumnezeu a lăsat patima pentru a cunoaşte păcatul greşelii din care am fost hărăziţi. 1568.Îmi amintesc de ochii tăi pierduţi în patima timpului de a fi mereu trecător. 1569.Pătimim fiindcă suntem făcuţi să iubim şi nu să păcătuim. 1570.Nu există sacrilegiu mai mare decât să confunzi patima cu păcatul. 1571.Patima a creat întreaga lume după ce a fost zămislită de pătimaşul Dumnezeu. 1572.Care om nu-şi are patima iubirii sau a urii lui? 1573.Ce singuri am fi fără patimile iubirilor noastre. 1574.Dumnezeu nu s-ar fi putut face înţeles fără patima de a fi iubit. 1575.Patima răbdării este moartea întrezărită prin fereastra vieţii. 1576.Patima iubirii este oceanul din lacrimile sărate ale ochilor tăi pierdut în cuvântul eternităţii unei singure clipe pe care scrie cu litere de foc:Te iubesc! 1577.Patima durerii este mântuirea. 1578.Patima fericirii este speranţa. 1579.Patima speranţei este însăşi patima. 1580.Patima absurdului este înţelesul. 1581.Patima dorului este lacrima cerului izvorâtă din norii ce pot uni depărtările într-o singură inimă. 1582.Patima amintirii este teama de a nu uita.De aceea trăim într-o teamă atavică a păcatului originar, fiindcă fiecare dintre noi suntem o mare amintire a Dumnezeului din noi. 1583.Patima vieţii este moartea. 1584.Patima libertăţii este infinitul neînţeles din noi. 1585.Patima lumii este deşertăciunea. 1586.Patima deşertăciunii este progresul. 1587.Patima patimii este Dumnezeu. 1588.Patima luminii este propriul ei întuneric şi al întunericului, lumina din sinele său. 1589.Patima haosului este creaţia. 1590.Marile creaţii ale omenirii sunt marile patimi ale ei. 1591.Înţelege-ţi patimile pentru a te cunoaşte. 1592.Trăim prin patimă fiindcă Dumnezeul nostru a pătimit prin Cuvânt pentru noi. 1593.Prin patimă înţelegem ce este binele şi răul. 1594.Spiritualitatea omenirii s-a clădit datorită patimii de a cunoaşte. 1595.Nu putea exista universul nostru spiritual fără patimă. 1596.Întreaga noastră spiritualitate se reazămă pe cerul patimilor noastre. 1597.Ceea ce trăim cu adevărat în această lume este patima ce va pleca odată cu noi în moarte. 1598.Diferenţa dintre viaţă şi moarte constă în patimă. 1599.Patima este altarul perfecţiunii. 1600.Patimile oceanului vieţii sânt valurile remuşcărilor de a fi creat fiinţa şi odată cu ea moartea prin patima cunoaşterii.De aceea lacrimile noastre sunt sărate fiind din valurile acelui ocean. 1601.Nu există luptă mai grea decât aceea dusă de patimile păcii în această lume a durerii.

62


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1602.Frumuseţea este faţa patimii iubirii din noi. 1603.Care patimă nu-şi are steaua ei pe cerul viselor? 1604.Paradisul este împărăţia patimilor iar infernul lumea părăsită pentru totdeauna de acestea. 1605.O lume fără patimi ar fi mai înainte de toate o lume fără de iubire. 1606.Patima este izvorul care umple ulciorul visului Iluziei Vieţii. 1607.Patima este mântuirea de sine a visului. 1608.Patima este miracolul prin care omul a învăţat să iubească. 1609.Patima este farmecul deşertăciunii acestei lumi. 1610.Nu vei găsi nicăieri mai multe flori ale cuvintelor decât în sufletul patimilor. 1611.Patima este opreliştea de care se împiedică timpul destinului nostru. 1612.Vrei să vezi cu adevărat cum arată lumea? Priveşte-i feţele patimilor ei. 1613.Patima este scânteia care a aprins focul cunoaşterii, incendiind trupul Cuvântului Lui Dumnezeu cu iubire. 1614.Patima este plânsul prin care lumea devine copil. 1615.Patima este fiinţa Destinului şi nefiinţa morţii. 1616.Patima face să doară până şi uitarea. 1617.Nu există patimă mai profundă decât aceia din sufletul Cuvântului Lui Dumnezeu prin care existăm. 1618.Nu poate exista mântuire sau păcat, fericire sau durere fără de patimă. 1619.Patimile au născut religia şi păcatele prin care omul a iubit, urât sau ucis,spre a se mântui cu aceiaşi patimă. 1620.Iubirea pătimeşte numai cu adevărul. 1621.Religia priveşte multe patimi ca fiind un desfrâu fiindcă subzistă punând centură de castitate iubirii, lăsând omul să adore doar divinitatea absolvită de vina existenţei acestor patimi. 1622.Care artă nu-şi are patimile ei? 1623.Prin patimă frumosul a devenit o cale ce duce dincolo de ceaţa deşertăciunii acestei lumi. 1624.Patima divinităţii nu poate fi decât absolutul. 1625.O divinitate fără patimă este un ulcior fără apa. 1626.Doar cel ce nu pătimeşte nu trăieşte. 1627.A ne depărta de înţelesul patimilor înseamnă a ne depărta de noi înşine alegând cale pribegiei pe meleaguri străine sufletelor noastre. 1628.Patima este pridvorul dorului. 1629.Care patimă nu-şi are frumuseţea sau nefericirea ei? 1630.Patima este sensul vieţii. 1631.Patima este răscolirea de sine a trecutului care se aşterne deseori peste viitor învelindu-l cu nostalgie şi puritate. 1632.Patima este râul învolburat al visului acestei lumi ce cade în cascada vieţii strigând înspăimântat nemurirea odată ajuns în faţa morţii. 1633.Patima este ţărmul Cuvântului pe care am naufragiat iubind. 1634.Patima este amintirea de a fi noi înşine. 1635.Câte patimi nu şi-au pierdut iubirile pe strada întunecată a paşilor nimănui ce trec grăbiţi zilnic pe lângă noi? 1636.Patima este rostul Cuvântului.

63


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1637.Un suflet fără patimi este fără de el însuşi. 1638.Lasă-ţi patimile să-ţi spună tot ce au de adăugat şi apoi priveşte în sufletul tău dacă vrei să te cunoşti sau să te recunoşti. 1639.Patima a mântuit păcatul originar prin ea însăşi, iubind! 1640.Patima este cel mai valoros cadou primit în dar de la Dumnezeu, cu condiţia să ştim cum să îl folosim, iubind. 1641.Doar cel ce va iubi patima din iubire va trăi etern. 1642.Patima este înţelegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu lumea pentru a învăţa să iubim, să fim fericiţi chiar dacă noi am învăţat mai degrabă să urâm, suferind. 1643.În urma patimilor noastre nu mai rămâne nimic interesant despre noi. 1644.Omul este înainte de toate patimă şi mister al acestei patimi. 1645.Fericirea este un mod anume de a privi patima propriei tale fiinţe. 1646.A învins sau a pierdut cineva ocolindu-şi propriile sale patimi care-i reflectau voinţa? 1647.Suntem un zbor al patimilor din noi care se vor prăbuşi odată cu moartea în apa uitării acestei lumi. 1648.Câtă patimă trebuie să fi pus Dumnezeu în creaţia sa odată ce putem iubi această lume. 1649.Numai focul patimii poate aprinde sublimul pasiunii. 1650.Care zâmbet nu-şi are patima lui? 1651.În sufletul fără patimi este cel mai singur şi pierdut deşert. 1652.Patima este umbra Luminii Divine. 1653.O aşteptare fără patimi îşi uită iubirea acasă. 1654.Simt patima iubirii în respiraţia gândurilor tale. 1655.Poate exista iubire adevărată fără patimă? 1656.Cine nu şi-a îmbrăţişat propriile lui patimi s-a născut degeaba. 1657.În faţa patimii să nu te apleci ruşinat niciodată ci să-i înţelegi motivul pentru care te ceartă fiindcă în acel moment se ceartă mai întâi pe sine iar acel sine trebuie să fi tu! 1658.Câtă patimă trebuie să cuprindă o rugăciune pentru a fi auzită de Dumnezeu? 1659.Spitalele patimilor sunt bisericile, locul unde acestea trebuie înţelese aşa cum sunt sau ar trebui să fie. 1660.În lumea patimilor iubirea ar trebui să fie regină dacă nu ar fi ridicate la rang de prinţese patimile cele mai nocive iubirii. 1661.Cel ce se ridică deasupra patimilor iubirii îşi renegă propria sa viaţă. 1662.Îstoria este dicţionarul patimilor prin care a pătimit omenirea. 1663.Praful patimilor iubirii din noi a aparţinut stelelor din eternitatea Universului. 1664.Patimile norilor sunt ploile din furtunile cărora pot înţelege că primenesc viaţa. 1665.Nu există patimă care să nu poată pătimi. 1666.Trecutul este patima viitorului prin care acesta va deveni prezent. 1667.Care timp nu pătimeşte cu spaţiile trecerii sale spre nicăieri, pierzându-se în infinitul eternităţii? 1668.Nu munca asiduă este cheia succesului ci patima din sângele acestuia. 1669.Patima înfrângerii naşte cel mai adesea succesul şi al succesului înfrângerea. 1670.Toamna este anotimpul patimilor frunzelor care cred în nemurire şi primăvara cel al patimilor unor muguri ce cred în moarte. 1671.Fiecare soartă îşi are patima ei. 1672.Câtă patimă este în magia unui sărut? 1673.Lacrimile sunt cel mai adesea stelele unde strălucesc patimile marilor iubiri.

64


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1674.Câtă nemurire stă în patima fiecărei clipe? 1675.Nemuritorii nu cunosc decât o singură patimă:Pe aceea a eternităţii! 1676.Câtă patimă poate fi în ochii reci ai morţii care au uitat pentru totdeauna viaţa acestei lumi care moare? 1677.În sufletul patimii nu vei găsi niciodată minciuna. 1678.Adevărul Absolut nu poate fi găsit decât în patimile pătimirilor noastre. 1679.Poate fi ceva mai viu dar şi mai dureros decât patima pătimirii? 1680.Viaţa este mai înainte de toate patimă şi moarte. 1681.Esenţa lumii stă în patima de a iubi. 1682.Doar cel ce nu pătimeşte nu are Destin. 1683.Fiecare urcuş îşi are porţia lui de patimi care cel mai adesea trebuie achitate la coborâre. 1684.Ar ma alerga timpul pe patina sa dacă nu ar fi primit patima patinei propriei sale clipe eterne? 1685.Patima oboselii este mulţumirea de sine. 1686.Cât de mult trebuie să fi pătimit patima neajunsului de a nu putea cunoaşte absolutul? 1687.Priviţi minunile lumii dacă vreţi să aflaţi feţele patimilor. 1688.Viaţa este un echilibru al patimii care se transformă mereu din ură în iubire şi invers. 1689.Porţile morţii se deschid când viaţa se împiedică de propria ei patimă de a trăi. 1690.Dacă vrei pace fă-o mai înainte de toate cu patima războiului. 1691.În inima patimii vei întâlni dragoste şi ură, mister şi agonie dar niciodată deşertăciune. 1692.Patima fără disperare îşi pierde din propriul său adevăr al vieţii. 1693.Iubirea este un demers al patimii pentru a-şi consolida nemurirea. 1694.Vremea fără patimă îşi pierde patina propriei sale notabilităţi. 1695.Cât mister poate fi în haosul iubirii şi câtă patimă în misterul haosului. 1696.Moartea este poarta nemuririi patimilor din noi. 1697.Nu are importanţă câţi ani ai trăit ci câte patimi ale iubirii şi urii au călcat eternităţile clipelor prin care ai trecut. 1698.Viaţa merge înainte prin patimile speranţelor. 1699.Alături de moarte patima devine un înţeles absolut ce a aparţinut minciunii unei vieţi iluzorii. 1700.Între noi şi patimile noastre se interpune Iluzia Vieţii. 1701.Paradisul sau infernul sunt două modalităţi de a privi aceeaşi patimă cu nume de iubire. 1702.Patima este noutatea cea mai veche a acestei existenţe prin care cunoaştem lumea păcătuind şi pătimind. 1703.Câtă patimă se află în strigătul surd al ochilor marilor iubiri? 1704.Priveşte şanţurile palmelor celor care pătimesc şi vei afla pe unde curge fluviul patimilor speranţei acestora. 1705.Noaptea şi cuvintelor dorm uneori dar nu şi patimile florilor din sufletele noastre care mai speră în nemurire chiar şi toamna. 1706.Suntem flacăra patimii iubirii divine care ne-a creat. 1707.În cenuşa patimii nu te vei regăsi niciodată învingător. 1708.Libertatea este mai înainte de toate patima convertită la speranţă şi visare a gândului. 1709.Aminteşte-ţi că patima nemuririi este eternitatea. 1710.Patima orizontului este dorinţa de a nu fi cuprins vreodată de către privirile reci ale morţii care-l vor încremeni forţându-l să nu mai alerge niciodată.

65


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1711.În faţa patimii acestei lumi de a trăi să nu speri niciodată în nemurire decât în iluzie, moarte şi Destin. 1712.Jocul patimilor este cel mai periculos joc al Iluziei Vieţii fiindcă se apropie cel mai mult de adevăr şi odată cu acesta de realitate. 1713.Sinele nostru se reduce la patimile noastre şi la neant. 1714.Urma patimii Lui Dumnezeu este Cuvântul precum urmele patimilor noastre sunt gândurile. 1715.A refuza să înţelegi patima înseamnă a refuza să redevii tu însuţi. 1716.În lumea patimilor împărat trebuie să fie păcatul. 1717.Diversiunea patimilor stă în unicitatea păcatului originar iar al păcatelor în unicitatea patimii primordiale de a iubi! 1718.Dacă vrei să înţelegi sensu existenţei tale îngenunchează la tălpile propriilor tale patimi. 1719.Patima este pridvorul de unde visul poate privi Adevărul Absolut devenind Iluzie a Vieţii. 1720.Şi timpul pătimeşte pierzându-şi vremea la zarurile pătimaşe ale sorţii de a fi dator cu o moarte. 1721.În sufletul patimii nu are ce căuta vremurile pierdute la ruleta hazardului de către Timp. 1722.Oare pot exista îngeri fără patima iubirii? 1723.În urma patimii Iluzia Vieţii primeşte sens descoperind iubirea. 1724.Victoria este deseori patima deşertăciunii. 1725.În inima dorului doar patima poate fi înţeleasă. 1726.Patimile nu-şi vor cere niciodată scuze fiindcă ar trebui iertat Dumnezeu. 1727.Patima iubirii şi a urii este quintesenţa lumii. 1728.Patima este o străfulgerare de Destin în ochii pierduţi din singurătatea Timpului pierdut din noi. 1729.Dacă ar fi o înţelegere între patimă şi moarte lumea nu ar mai fi o mare deşertăciune. 1730.Patima este amvonul din care viaţa cântă imnul iubirii şi al urii, murind cu fiecare clipă în eternitatea morţii. 1731.Nimeni şi nimic nu va putea înlătura patima din sângele păcatului originar fiindcă i-a dat acestuia viaţă. 1732.Nu-ţi irosi patimile clipelor vieţii pătimind prin uitarea de tine însuţi. 1733.Patima speranţei este viitorul. 1734.Patima iubirii este absolutul. 1735.Patima fericirii este împlinirea. 1736.Patima purităţii este seninul fără de norii aducători de furtună. 1737.Patima lirismului este poezia. 1738.Patima naşterii este necesitatea. 1739.Patima morţii este uitarea. 1740.Patima vieţii este amintirea. 1741.Patima divinităţii sunt îngerii adevărului. 1742.Patima oboselii este înfăptuirea unui trecut. 1743.Patima patimii este pătimirea. 1744.Patima frumuseţii este înstrăinarea de tot ce devine vechi şi perimat. 1745.Patima marilor iubiri este străinul din noi. 1746.Patima aspiraţiei este amintirea propriului viitor. 1747.Patima dimineţii este răsăritul viitorului adormit de noapte.

66


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1748.Patima zilei stă în noaptea cuibărită în sufletul ei adeseori. 1749.Patima nopţii este timpul care-şi aminteşte de întunericul sensurilor propriilor sale clipe eterne. 1750.Patima timpului este furtuna amintirii care-i poate răvăşi întregul viitor. 1751.Patima spaţiului stă în deşertăciunea propriilor sale depărtări din sufletele noastre. 1752.Patima drumului este nesfârşirea. 1753.Patima muzicii stă în suferinţa transformată de iubire o mare fericire. 1754.Patima înţelepciunii este instinctul. 1755.Patima pasiunii este pacea cu tine însuţi. 1756.Patima libertăţii este echilibrul. 1757.Patima surâsului este lacrima fericirii. 1758.Patima gândului este Cuvântul Lui Dumnezeu care îl gândeşte până şi pe acesta. 1759.Patima societăţii constă în ierarhie. 1760.Patima ierarhiei este nemurirea. 1761.Patima nemuririi este viaţa dincolo de orice altă viaţă. 1762.Patima ochilor este transparenţa inimii. 1763.Patima împlinirii este dorul uitării de sine. 1764.Patima echilibrului este durerea şi fericirea. 1765.Patima călătorului este drumul care nu se sfârşeşte niciodată în inima sa. 1766.Patima desfrâului este lumea. 1767.Patima deşertăciunii este Universul. 1768.Patima visului stă în ochii marii iubiri a Destinului tău. 1769.Patima regretului este dorul după suferinţa ce ar fi echilibrat fericirea devenită plictisitoare. 1770.Patima străinului din tine este iubirea vieţii tale. 1771.Patima păcatului este perfecţiunea binelui dar şi a răului. 1772.Patima perfecţiunii este necunoaşterea. 1773.Patima iubirii florilor stă în culoarea sentimentelor unei toamne aurii şi plină de roade care le va ucide. 1774.Patima uni strigăt de durere stă în ceea ce ar fi dorit să uite sau să-şi reamintească Cuvântul Lui Dumnezeu. 1775.Patima pământului este deşertăciunea ţărânii sale măcinată de timpul pătimaş spre a fi înghiţită de uitarea morţii devenind în cele din urmă praf stelar. 1776.Patima luminii este privirea din ochii unei mari iubiri. 1777.Patima întunericului este revelaţia amintirii luminii spirituale a divinului. 1778.Patima culorii sentimentale stă în divinul din noi. 1779.Patima mântuirii omului stă în păcatul său originar. 1780.Patima amintirii este transformarea trecutului în viitor. 1781.Patima răului se află în propriul său bine. 1782.Patima valorii stă în urmele care au călcat totul în picioare, până şi păcatul spre a învinge pe podiumul deşertăciunii. 1783.Patima sensului este propriul său nonsens atunci când conştientizează cunoaşterea care se sprijină pe necunoaşterea eternă. 1784.În patima unui zâmbet se află întregul sens al acestei lumi. 1785.Patima liniştii este tăcerea însângerată a presimţirii morţii. 1786.Patima regăsirii este pacea interioară.

67


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1787.Patima umilirii este victoria. 1788.Patima victoriei este ierarhia. 1789.Patima trupului este o altă ţărână ca şi el,cât mai multă ţărână. 1790.Patima sexului este iluzia ce devine fantezie. 1791.Patima fanteziei este miracolul. 1792.Patima miracolului este misterul. 1793.Patima misterului este echilibrul dintre miracol şi dezamăgire. 1794.Patima pâinii stă în grâul ce va naşte gândul şi cuvântul. 1795.Ce poate fi mai profund decât să înţelegi patimile zorilor unei noi zile ce tocmai au înfruntat noaptea uitării unei mari iubiri. 1796.Cuvântul este înainte de toate patimă, gând şi Destin. 1797.Câtă patimă arde în jarul unei mari iubiri? 1798.Patima faimei este nemurirea căutată doar de muritori fiindcă nemuritorii nu ştiu ce este aceasta. 1799.Oare pot exista lacrimi fără de patimile lor? 1800.Patima profunzimii stă în lacrima prezentului continuu. 1801.Patimile simţurilor sunt focurile stelare din tine. 1802.Patima inimii este jarul dorului. 1803.Întotdeauna marile speranţe ale dorului au pătimit la porţile nemuririi iubirilor uitate de furtuna prezentului. 1804.O lume fără de patimi ar fi o lume fără de ea însăşi. 1805.Pacea luminii stă în patima trecerii ei peste timpii şi spaţiile deşertăciunilor. 1806.Câte patimi şi speranţe s-au pierdut la porţile cimitirelor? 1807.Nimic nu poate pătimi mai mult decât Destinul. 1808.Înţelegând patimile mântuirii vei şti de ce până şi timpul a ales să treacă din această lume. 1809.Ce ar mai rămâne din noi în lipsa patimilor? 1810.Întreabă-ţi propriile tale patimi dacă îţi acceptă sau nu propriul prezent şi vei afla cine eşti. 1811.Toate cuvintele şi înţelesurile acestora au patimile lor. 1812.Patima pătimirii este cel mai sfânt înţeles al acestei lumi. 1813.Care patimă nu-şi are păcatul ei originar? 1814.Cum ar arăta păcatul originar fără de patima iubirii dar aceasta fără de păcatul originar? 1815.Până şi instabilitatea devine stabilă în sufletele patimilor. 1816.Ar mai avea strălucire şi profunzime lacrimile fără de patimile lor? 1817.Suntem o lacrimă de patimă şi simţire. 1818.Care valuri de dor nu-şi au stâncile patimilor lor? 1819.Nicăieri în altă parte nu vei descoperi mai multă profunzime şi adevăr decât în patimă. 1820.Patima este păcat originar şi nu poate recunoaşte jumătatea de măsură a superficialităţii pe care ar fi trebuit să o acceptăm cândva. 1821.Dacă patima ar fi devenit superficială am fp scăpat de păcatul originar dar atunci nu am mai fi iubit. 1822.Cel ce nu pătimeşte iubind nu trăieşte. 1823.Fără de păcatul originar nu am fi trăit fiindcă nu am fi cunoscut patima iubirii. 1824.Mântuiţi-mă mântuitorilor de orice altceva dar numai de patima iubirii nu!

68


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1825.Patima este zborul necuprinsului viitor peste mântuirea de sine a trecutului ce devine astfel prezent. 1826.Patima este darul cel mai de preţ al îngerilor ce pot iubi absolut. 1827.În patimă stă orizontul mântuirii noastre prin care ne vom redescoperi străinul pătimaş pierdut din noi. 1828.Patima este unicul mare adevăr al Iluziei Vieţii. 1829.Patima este tot ce poate da mai mult inima unei mari iubiri. 1830.Ce poate fi mai măreţ decât patima iubirii din catedrala sufletului tău dragostea vieţii mele? 1831.Nu există mai multă pace decât în catedrala unei patimi care iubeşte. 1832.Cea mai mare luptă se dă în pacea unei patimi. 1833.În iubire nu poate exista discernământ. 1834.Ar putea fi o iubire preţioasă în faţa eternităţii? 1835.Care păcat ar exista fără de iubire sau ură? 1836.Ce viaţă ar putea exista fără de iubire. 1837.Care dor ar fi împlinit fără de iubirea lui? 1838.Există înger bun sau rău care să nu poată iubi? 1839.Doar paşii iubirii pot lăsa eternitatea propriilor lor urme pentru care fiecare devenim o urmă a eternităţii sufletelor noastre. 1840.O viaţă fără de suferinţă ar fi la fel ca şi un dor care nu-şi întâlneşte niciodată iubirea vieţii lui. 1841.Viaţa înseamnă de la sine lupta imperfecţiunii cu absolutul. 1842.Câte pagini ar trebui să scriem pentru a înţelege unicul cuvânt lăsat de Dumnezeu ce a făcut lumea? 1843.Nimic nu poate fi mai condamnabil decât greşeala Lui Dumnezeu. 1844.În urma Lui Dumnezeu nu poate rămâne nimic. 1845.Ar putea exista un Dumnezeu care să nu poată face totul? 1846.Suntem o rămăşiţă a durerii de a gândi din Cuvântul primordial. 1847.Încotro să mergem din această lume dacă nu avem unde să cunoaştem necunoscutul eternităţii? 1848.Care soartă îşi recunoaşte greşeala? 1849.Dacă nu am crede în Dumnezeu am mai reuşi vreodată să sperăm? 1850.Imaginea haosului trebuie să devină perfectă pentru a înţelege imperfecţiunea. 1851.Ce greşeală poate avea necunoaşterea? 1852.Încotro putem întâlni absolutul iubirii pentru care existăm? 1853.În inima suferinţei nici pe Dumnezeu nu poţi să-L întâlneşti uneori. 1854.Lasă amintirea să-şi cearnă propria uitare dacă doreşti nemurirea. 1855.Nu există oameni de nimic ci fiinţe care şi-au pierdut străinul din ele în lumea care le-a făcut străine de ele. 1856.Lumea este catedrala strigătului surd. 1857.În fericire vei afla cea mai multă suferinţă. 1858.Care Destin a aflat în această lume ce căuta fără să cunoască absolutul? 1859.Unde alergi iubire dacă nu ştii de ce iubeşti? 1860.În lumea iubirii nu poţi refuza dorul. 1861.Care stea nu-şi are împlinirea ei în moartea acestei dimensiuni a cunoaşterii cu toate că ne luminează eternitatea?

69


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1862.L-a privit cineva pe Dumnezeu în afara sufletului său? 1863.Oare am mai muri dacă nu am cunoaşte iubirea care ne face nemuritori? 1864.Oare ce primeşte viaţa în schimbul faptului că ne vinde morţii? 1865.Am putea vreodată să vorbim despre necunoscutul morţii la fel cum vorbim despre cel al vieţii odată ce moartea în sine este un mare necunoscut? 1866.Oare mila îi aparţine sacrului sau profanului atâta timp cât tot ceea ce este sacru nu poate fi profanat cu durerea sau mizeria acestei lumi? 1867.Singurătatea este cel mai mare viciu al absolutului. 1868.De câtă lumină ar avea nevoie întunericul pentru a visa un răsărit? 1869.Să nu te miri dacă în lumea patimilor vei pătimi. 1870.Oare patima în sine pătimeşte sau ne lasă nouă acest viciu al ei? 1871.Nu cred să învăţ a pătimi vreodată. 1872.Dacă nu am fi dorul patimilor Lui Dumnezeu, acesta nu ar fi descoperit pentru noi iubirea niciodată. 1873.În inima dorului vei descoperi patimile iubirii. 1874.Am mai fi avut îngeri păzitori în diverse religii dacă nu ar fi existat patimile? 1875.Viaţa înseamnă mai înainte de toate, lupta cu inerţia propriilor noastre patimi. 1876.Care patimă nu-şi are începutul şi sfârşitul în pătimirea care a născut mântuirea? 1877.E cumplit să pătimeşti de cele mai multe ori dar cum ar fi existenţa fără aceasta?Am mai iubi sau am mai fi fericiţi? 1878.Patima patimilor este sufletul iubirii. 1879.Marea revelaţie a lui Dumnezeu stă în patima Sa de a se descoperi pe Sine. 1880.În spatele patimilor Lui Dumnezeu se află cele ale Diavolului. 1881.Cel lipsit de patimi este străin de el fiindcă omul este patimă, iubire şi Destin. 1882.Un cuvânt fără patimă este un înţeles acoperit cu o mască. 1883.Pacea stabilităţii unei orânduiri sociale constă în patimile pro sau contra menţinerii ei. 1884.Nimic nu poate fi mai apropiat Adevărului Absolut decât patima în această lume. 1885.Să nu te apleci niciodată înaintea patimii care-ţi cere să nu mai fi om, dar să respecţi întotdeauna patimile care te fac om. 1886.Câtă libertate este în patimile suferinţelor şi câte constrângeri în cele ale fericirilor. 1887.Suntem o fărâmă de patimă într-un ocean de uitare al morţii care ne înconjoară mereu amintirea Lui Dumnezeu despre noi. 1888.Fiecare patimă este unică în felul ei la fel ca şi adevărul.De aceea marele adevăr născut de Iluzia Vieţii este patima. 1889.Cum nu pot exista două adevăruri absolute tot astfel nu pot fi două patimi identice. 1890.Suntem unici prin patimile noastre. 1891.Cum este îndeajuns să se schimbe un singur fractal pentru ca întreaga structură să îl urmeze, tot astfel fiecare patimă îşi schimbă propriul ei Univers. 1892.Patimile au fost deopotrivă salvatoarele şi inchizitoarele omenirii. 1893.Ne naştem în zorii pătimirii pentru a muri răstigniţi la tălpile apusului ce ne va mântui de propriul nostru sine. 1894.Putem vorbi de adevăr absolut uitând de patimile şi pătimirile propriei noastre existenţe? 1895.Nu suntem cu nimic mai mult decât propriile noastre patimi. 1896.În faţa morţii doar patimile pot vorbi. 1897.Pacea cu patimile se încheie pătimind.

70


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1898.O lume fără patimi şi-ar pierde pentru totdeauna mântuirea care nu ar mai avea sens. 1899.Poate exista undeva mai multă patimă decât în pătimirile mântuirii? 1900.Poate exista o limită a patimilor? 1901.Patimile sunt punţile ce unesc Iluziile Vieţii de adevărul absolut prin unicitatea lor. 1902.În marile capodopere veţi întâlni marile patimi. 1903.Patimile ne transformă visul vieţii în iluzia realităţii. 1904.În sufletul patimii până şi absurdul poate deveni zeul celui mai împlinit sens. 1905.Dacă vrei să te cunoşti întreabă-ţi patimile. 1906.Cel ce nu-şi recunoaşte patimile este străin de el însuşi. 1907.Alienarea socială a început odată cu dosirea propriilor ei patimi. 1908.Trăim în lumea absurdului şi deşertăciunii fiindcă patimile adevărurilor noastre sunt cenuşăresele societăţii în loc să devină reginele ei. 1909.Numai în patimă vei afla libertatea. 1910.Plenititudinea vieţii stă în patimile sale. 1911.Cine nu înţelege sensul patimii s-a născut degeaba. 1912.În patimă stă rădăcina mântuirii de tine însuţi. 1913.Nu există Timp care să nu zboare pe aripile patimilor. 1914.Cum ar arăta o iubire care şi-ar pierde pentru totdeauna propria ei patimă? 1915.Ar mai exista florile zâmbetului din lumea deşertăciunii dacă ar dispărea patimile frumuseţii? 1916.Unde este patimă este şi dorinţă. 1917.Patima mântuirii constă în păcatul căzut la tălpile suferinţelor noastre. 1918.Un timp fără de patimă este un timp fără viaţă. 1919.Ca să creieze lumea mai înainte de toate Dumnezeu a trebuit să facă patimile. 1920.Cum ar arăta altarele pasiunii fără florile patimilor? 1921.Un cuvânt dezbrăcat de patimă nu poate fi nici măcar trist. 1922.Patima fericirii stă în suferinţa de a înfăptui fericirea. 1923.Priveşte cum ard uneori focurile sufletelor şi înţelege de ce patimile pătimesc chiar şi prin fericire. 1924.Ce s-ar face înţeleptul fără patima îndoielii? 1925.Nimic nu poate fi mai greu decât o patimă dar nici mai înălţător. 1926.Suntem surâsul unei patimi a dorului când mamele ne strigau naşterea pătimind pentru viaţa noastră. 1927.Fără patimile creaţiei viaţa nu ar mai avea nimic înălţător în ea. 1928.Oricât de sărac ar fi un om va rămâne mereu bogat în patimi şi pătimiri. 1929.Speranţa va fi ultima care va reuşi să întindă mâna patimii celui care-şi va pierde orice dorinţă de a mai reuşi. 1930.Niciodată nu vei fi înfrânt atâta timp cât ai patimile alături de tine. 1931.Întreabă-ţi dorul despre patimile lui şi te vei cunoaşte. 1932.Ce singure ar rămâne lacrimile dacă nu ar fi patimile care să navigheze pe oceanele mântuirii lor. 1933.În patima norilor iubirii noastre se ascunde adevărul din apa vieţii ce va cerne odată cu ploaia noilor naşteri viitorul. 1934.Patimile sunt la fel ca şi îngerii, bune sau rele. 1935.Somnul patimilor lasă viaţa să treacă pe lângă tine fără să o trăieşti. 1936.Adevărata viaţă doar alături de patimi o poţi trăi.

71


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1937.Ce ar mai rămâne din noi dacă ne-am pierde toate patimile? 1938.În lipsa patimilor nici măcar pacea morţii nu am putea să o găsim. 1939.Cât adevăr poate spune o minciună prin patimile sale? 1940.Suntem măsura patimilor noastre. 1941.Nu există altă poartă spre viaţă sau moarte decât poarta patimilor noastre. 1942.Alungă-ţi patimile din destin şi acesta va dispare.Vei reuşi vreodată? 1943.Până şi deşertăciunea îşi are patima ei prin care se îndoieşte de adevăr la fel ca şi adevărul absolut de ea. 1944. Prin patimă deşertăciunea a devenit mama Iluziei Vieţii pe care a botezat-o:Realitate. 1945.Patima creaţiei se află în sfinţenie. 1946.O sfinţenie fără patimă este aidoma unui creator fără creaţie. 1947.Câtă patimă îşi pune omul în rugăciunea sa către Dumnezeu? 1948.Religiile sunt dicţionare de patimi şi pătimiri. 1949.Prin mântuirea de păcatul originar am lăsat Cristul să pătimească în locul nostru chiar dacă şi noi pătimim cu fiecare clipă furată eternităţii de Timpul vanităţii şi deşertăciunii noastre. 1950.Nu ar putea exista o viaţă fără păcatul ei originar fiindcă ar însemna să-şi alunge toate patimile. 1951.Chiar şi patima care a creat cele mai monumentale opere poate deveni un păcat la fel ca şi patima sfinţeniei. 1952.Religiile au preluat patimile omului şi le-au atribuit divinităţilor înstrăinând astfel omul de propriul său sine, născând o societate alienată. 1953.Adevărata religie a omului ar trebui să recunoască patimile care-l înalţă la sfinţenie sau care-l coboară în infernul simţămintelor sale. 1954.Câtă patimă se află în clipa trecerii noastre în eternitate? 1955.Înainte de toate suntem patima sângelui nostru. 1956.Numai patima ochilor tăi poate să-mi arate Lumina Divină ce a creat sfinţenia acestei lumi, iubind. 1957.În patimă se regăseşte miracolul iubirii. 1958.Cred în Dumnezeu cu patimă fiindcă este Adevărul Absolut care a pătimit pentru noi dorind să fie liber de propriul sine, născând Iluzia Vieţii, unde fiecare înţeles are patima lui. 1959.Ce ar mai rămâne din Cuvânt dacă ar dispărea haina patimilor lui? 1960.Suntem alături de Dumnezeu prin patimile divinităţii din noi. 1961.Te iubesc Doamne fiindcă am înţeles sensul patimilor acestei lumi. 1962.Nu eşti singur fiindcă nu există patimă prin care să nu fi pătimit cineva cândva înaintea ta. 1963.În orice lucru sau fenomen se află ascunsă o patimă care l-a creat. 1964.Trăim ca să trecem prin patimi pătimind. 1965.Doar patimile te ridică sau te coboară în această lume. 1966.Viaţa este înainte de toate un dinamism al patimilor ei. 1967.Patima învierii este aceea care a născut creaţia şi pe care a avut-o Dumnezeu când a visat lumea noastră. 1968.Nicăieri nu vei întâlni o paletă mai mare de patimi decât în iubire. 1969.Să fie moartea somnul patimilor noastre? 1970.Patimile te doboară doar atunci când nu poţi înţelege marea revelaţie pe care a avut-o Dumnezeu creînd patimile iubirii.

72


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

1971.Nimic mai nobil decât să pătimeşti din prea multă iubire dar şi mai dureros. 1972.Prin patima iubirii Dumnezeu devine viu în noi. 1973.Înţelege patimile creaţiei, echilibrului şi iubirii şi nu vei fi doborât niciodată de alte patimi. 1974.Dacă sfinţenia se regăseşte în patima iubirii, divinitatea se află în patima creaţiei. 1975.Câtă patimă poate fi în mântuirea de sine a omului? 1976.Patimile sunt porţile omenirii care despart absurdul de absolut. 1977.Patima va fi mereu balanţa care-ţi va spune cine eşti. 1978.Uitarea este un surâs fără patimă. 1979.Care orizont al inimii nu-şi are patimile lui? 1980.Fiecare aripă îşi are patima zborului ei. 1981.Dorul este patima amintirii. 1982.Nicăieri nu vei găsi mai multă ardoare decât în focul patimii. 1983.Ochii sufletului văd prin lumina patimilor viaţa. 1984.Instinctul este sufletul patimilor. 1985.Suntem ţărâna propriilor noastre patimi dusă de vântul destinului spre moarte. 1986.Întreaga valoare a lumii stă în patimile ei. 1987.Nu existe bine care să nu respire prin patimile răului din el. 1988.Calea iubirii e pietruită cu patimi. 1989.Un cer al iubirii fără de patimi nu ar mai avea niciodată un orizont. 1990.Suntem ţărână, patimă şi dor. 1991.Fiecare vreme îşi are vremurile patimilor şi pătimirilor ei. 1992.Patima este focul divin al eternităţii adevărului absolut.

73


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

III. IlUZIE ŞI REALITATE

1993.Tot ce rămâne în lumea iluziei este crezul în speranţă. 1994.Iluzia este o realitate care şi-a pierdut cardinalele pe cadranul propriei sale busole. 1995.Iluzia este o realitate întoarsă pe dos. 1996.Iluzia devine realitate doar atunci când este cunoscută. 1997.A cunoaşte iluzia este o realitate precum a cunoaşte realitatea este o iluzie fără adevărul absolut. 1998.Nu există realitate care să poată fi cunoscută fără de adevărul absolut. 1999.Lumea este o iluzie străjuită de speranţa realităţii. 2000.Dacă adevărul absolut este concret atunci nu permite libertatea iar dacă nu este concret devine relativ.De aceea trăim iluzia doar pentru a fi liberi? 2001.Numai visul poate şti ce este realitatea. 2002.Care zori nu-şi vor propria lor zi sau care iluzie nu-şi vrea realitatea sa? 2003.Am mai cunoaşte vreodată fericirea dacă nu am avea libertatea de-a o dobândi? 2004.Libertatea este esenţa iluziei iar cunoaşterea realitatea ei. 2005.Iluzia este reţeta sigură spre fericire. 2006.Dacă nu am trăi realitatea iluziei nu am fi niciodată fericiţi. 2007.Doar cel ce speră poate şti ce vrea. 2008.Iluzia este mărunţişul de cunoaştere dezvăluit unui vis numit viaţă de către adevărul absolut. 2009.Doar pe patul morţii vei înţelege binele sau răul Iluziei Vieţii. 2010.Faptul că şi iluzia cunoscută ca atare este o realitate ne dezvăluie caracterul adevărului absolut care şi atunci când pierde o face câştigând. 2011.Numai spaţiul poate reda timpului forma cuvântului său, precum iluzia redă libertăţii forma inimii sale. 2012.Adevărul absolut se ascunde în destinul nostru fiindcă oricâtă libertate ţi-ar da Iluzia Vieţii el nu poate fi decât unul singur. 2013.Care destin nu-şi are masca sa sub formă de iluzie? 2014.Fără iluzie nu am fi niciodată fericiţi. 2015.Iluzia este esenţa acestei lumi. 2016.Dacă realitatea înseamnă limita, concreteţea şi absolutul netransformabil, iluzia este libertatea, relativitatea şi lipsa oricăror limite. 2017.Dumnezeu este adevărul absolut la care ne raportăm cu toţii propriile noastre libertăţi, fericiri şi vise. 2018.Iluzia este starea de hipnoză a realităţii unde şi aceasta se crede liberă şi fericită. 2019.Numerele sunt concreteţea adevărului absolut ce înoată pe apele iluziei. 2020.Câte speranţe, fericire şi dinamism ascunde iluzia şi dramatism adevărul ei. 2021.Drama, împlinirea, fericirea, speranţa sunt simple metafore scrise de Iluzia Vieţii adevărului iluzoriu. 2022.Cum ar arăta stelele în lipsa iluziei de a cunoaşte frumosul?

74


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2023.Nu poate exista iubire fără iluzie, iar cum Dumnezeu este iubire înseamnă că nu poate fi perceput de noi decât prin iluzie. 2024.Oricât de mult adevăr pare a ascunde viaţa noastră fără adevărul absolut pe care nu-l cunoaştem, totul este o mare iluzie. 2025.Care adevăr relativ poate minţi absolut sau care adevăr absolut poate minţi relativ? De aceea nu pot exista adevăruri relative decât în iluzie iar adevărul absolut este unul singur şi indivizibil. 2026.Întotdeauna în spatele iluziei va sta adevărul absolut. 2027.Numai războiul poate şti ce este pacea şi adevărul minciuna, iar iluzia, realitatea. 2028.Moartea este adevărul cel mai de preţ al iluziei. 2029.Într-o lume a realităţii minciuna trebuie să devină adevărul suprem. 2030.Cel ce nu visează nu trăieşte. 2031.Câtă zbatere pentru o iluzie şi cât adevăr pentru o minciună clădesc această lume. 2032.Fără de iluzie nici inima florilor nu ar mai putea fi dăruită iubirii. 2033.Marea întrebare este cât de adevărată poate fi o iluzie care minte în ochii înlăcrimaţi ai dorului de adevăr? 2034.Realitatea este o minciună recunoscută de adevărul absolut al cunoaşterii. 2035.Dacă nu s-ar sprijini pe minciună nici adevărul nu ar mai exista. 2036.Faţă de moarte viaţa ştie să-şi mintă propriul adevăr. 2037.Doar cel ce caută un sens al existenţei va descoperi Iluzia Vieţii în faţa morţii. 2038.Cine eşti tu străine ce crezi în lumea visului bântuit de viaţă? 2039.Faţă de Iluzia Vieţii cel mai mare mincinos este adevărul absolut. 2040.Atunci când iluzia se vrea perfecţiune devine poezie. 2041.Doar cel ce minte minciuna lumii va cunoaşte adevărul existenţei. 2042.Oricât de drepţi am fi nu am putea accepta concreteţea adevărului absolut. 2043.Iubirea este cea mai adevărată minciună pe care se sprijină adevărul absolut. 2044.Fără de iubire până şi adevărul absolut s-ar nărui asemeni unui castel de nisip. 2045.Pacea cea mai adevărată este cea făcută cu tine însuţi. 2046.Care iluzie nu-şi cere dreptul la adevărul ei şi care adevăr nu fuge de iluzie? Iată cauza deşertăciunii acestei lumi. 2047.A crede înseamnă a minţi adevărul absolut care se sprijină pe minciună pentru a putea deveni adevărat. 2048.Dacă adevărul absolut s-ar sprijini pe un alt adevăr pentru a deveni adevărat atunci nu ar mai fi absolut ci relativ, deci o minciună relativă faţă de celălalt adevăr. 2049.Adevărul lumii noastre este iubirea înveşmântată în dor şi speranţă, păcat şi durere. Sfâşietoare simbioză de destin cosmic al stelei care ne-a plămădit. 2050.Fiecare adevăr al iluziei are propriul său timp, pe când adevărul absolut are eternitatea. 2051.Iluzia este unicul adevăr al realităţii. 2052.Cât nisip va mai cerne timpul inimii în clepsidra cuvântului prin care Dumnezeu a visat lumea iubirii? 2053.A fi liber de tine însuţi înseamnă a fi mort. 2054.Fără durere lumea ar fi o mare fără valuri care nu ar cunoaşte niciodată ţărmurile fericirii. 2055.Cuvântul în această lume devine sufletul iluziei. 2056.Fără iluzie, adevărul realităţii, ar fi fost atât de singur încât s-ar fi pierdut în neantul nonexistenţei pentru totdeauna.

75


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2057.Iluzia înseamnă înainte de toate ritm, culoare şi vibraţie, toate pentru un crez, o speranţă şi un vis. 2058.Realitatea este un joc de imagine al iluziei. 2059.Realitatea este cea care îi dă iluziei trăinicie. 2060.Doar cel ce se îndoieşte de cunoaştere va descoperi lipsa acesteia de scrupule în faţa vieţii. 2061.Cele mai mari valori ale Iluziei Vieţii nu constau în subiectul speranţelor noastre ci în ierarhia care le-a înlănţuit mereu. O altă mare deşertăciune. 2062.Dacă speranţa ar fi un adevăr înseamnă că Iluzia Vieţii ar fi o minciună odată ce cu toţii sperăm o viaţă întreagă. 2063.Lumea este o străfulgerare de iubire şi păcat terfelită în praful deşertăciunii. 2064.Valoarea este soclul care ştie să mintă atât de bine adevărul încât şi acesta devine adevărat. 2065.Greşeala neînţeleasă de adevărul Iluziei Vieţii se numeşte iertare. 2066.Fără iluzie, lumea ar fi o stea nevăzută de nimeni. 2067.Iluzia este suprema revelaţie a sinelui. 2068.Limita dintre iluzie şi realitate stă în iubire şi teamă. 2069.Cine poate înţelege cu adevărat iluzia fără să o cearnă prin realitate? 2070.Suntem clădiţi spre a suferi eşecul realităţii în faţa iluziei dorinţelor noastre de desăvârşire tocmai pentru a progresa. 2071.Marea descoperire a omului va consta în redescoperirea propriului său sine. 2072.Nu există iluzie mai reală şi nici realitate mai iluzorie decât propria noastră viaţă. 2073.Lasă-ţi timpul să-ţi cearnă realitatea fiindcă şi el este o iluzie. 2074.Cine se poate întrece cu propria sa Iluzie a Vieţii? 2075.Trăim realismul fiindcă nicăieri în altă parte nu poate părea o iluzie mai reală decât în propria noastră existenţă. 2076.Viaţa noastră este o frântură de extaz asezonată cu exaltarea de a fi uitând că ambele sunt măsurate de Iluzia Vieţii. 2077.Numărul este hotarul iluziei. 2078.Ştiinţa este o înţelegere a simţurilor noastre iluzorii cu iluzia trăită de propriul nostru sine. 2079.Cine poate şti de ce ştie realitatea de existenţa propriei sale iluzii precum iluzia de existenţa propriei sale realităţi. 2080.Fără de teamă iluzia ar fi fără de realitate şi fără de iubire, realitatea ar fi fără de iluzie. 2081.O realitate fără de iluzie este o realitate moartă din faşă. 2082.Marea schismă dintre realitate şi iluzie s-a produs atunci când omul s-a temut mai mult decât a putut să iubească şi astfel s-a născut Păcatul Originar. 2083.Îşi poate imagina cineva libertatea fără iluzie? 2084.Nici o speranţă nu ar fi poposit din zborul viselor sale în sufletul realităţii dacă nu ar fi fost iluzia. 2085.Doar cel ce va coborî în adâncurile iluziei va înţelege profunzimea propriei sale realităţi. 2086.Nu visul este cel ce visează ci tu, de aceea nu-i contesta realitatea. 2087.În lumea noastră va fi mereu îndeajuns de multă teamă şi niciodată îndeajuns de multă iubire, de aceea trăim realitatea fricii.

76


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2088.Odiseea iubirii este pentru noi destinul frânt al unei iluzii dacă nu dorim să uităm de teama sfâşietoare regăsită în propriul nostru Păcat Originar. 2089.Boala este pentru noi o realitate şi de aceea survine din teama care e corpul realităţii, dar să nu uităm că şi teama este realitatea unei iluzii. 2090.Fără de inimă iubirea nu ar mai înţelege timpul ce ticăie orele absurde ale realităţii. 2091.Viitorul este norocul iubirii din lozul încă nedesfăcut de teama ce devine astfel trecut. 2092.Niciodată nu va fi îndeajuns de multă iubire în schimb, teamă, da! 2093.A crede în realitatea Iluziei Vieţii înseamnă a îmbrăţişa teama iar a crede în iluzia acesteia este ca şi cum ai cuprinde iubirea. 2094.Teama este unealta Păcatului Originar ce ne determină să trăim realitatea iluziei şi nu iluzia realităţii. 2095.Nu poţi să iubeşti fără de teamă. 2096.O lume perfectă ar fi un echilibru perfect între iubire şi teamă, între realitate şi iluzie fiindcă teama va reprezenta mereu realitatea şi iubirea iluzia. 2097.Teama determină iubirea şi iubirea teama. 2098.Să fi iubit atât de mult strămoşii noştri încât să ne fi dat teama lor de a pierde iubirea? Să fie aceasta cauza pentru care noi trăim această realitate mizeră a deşertăciunii? 2099.Ce poate fi mai adevărat în această lume decât teama, dar mai fals decât iubirea împlinită şi mai sincer decât cea neîmplinită? 2100.Pacea este pauza dintre două temeri. 2101.Dacă Păcatul Originar este teama înseamnă că originea lui stă în iubire! 2102.Puteam iubi mai mult Doamne decât ne era dat? De aceea am primit cadou Păcatul Originar ca o punte dintre realitate şi iluzie? 2103.La originea Păcatului Originar stă teama izvorâtă din iubire. 2104.Odată ce realismul temerilor inundă în romantismul iubirii depăşindu-l cu mult pe acesta, înseamnă că omenirea se îndreaptă din nou spre iubire? 2105.Care aripă a iubirii nu-şi doreşte zborul către absolut? 2106.Dacă realismul temerilor îţi desluşeşte concreteţea prin care nu vei atinge niciodată absolutul, iluzia iubirii îţi desluşeşte speranţa ce te poate duce spre absolut şi pentru a trasa o frontieră între acestea Dumnezeu ne-a dat Păcatul originar spre a înţelege importanţa temerilor prin sacrificiu. 2107.Fiinţa este o exaltare a propriei sale iluzii. 2108.Nu există limită decât în teamă. 2109.Oportunismul este o anexă a fricii de tine însuţi. 2110.Laşitatea devine comodă doar în faţa fricii. 2111.Mântuitorul şi mântuirea fără de teamă nu ar fi existat niciodată. 2112.Care biserică sau religie ar exista fără de teamă? 2113.Inundă sufletul cu lumina iubirii care va înlătura întunericul temerilor tale. 2114.Nu există vrăjitor şi nici vrajă ci doar înstrăinare de sinele nostru care este iubire. Dacă am redeveni stăpâni în casa sufletului nostru toate deşertăciunile acestei lumi ar dispărea imediat. 2115.Anotimpul vieţii noastre este cel al iubirii. 2116.De cât spaţiu ar avea nevoie timpul pentru a-i putea dărui eternităţii o casă? 2117.Fără de teamă nu ar exista Păcatul Originar, realitatea Iluziei Vieţii, ora fixă, numerele, banii, profanul, nebunia, minciuna, deşertăciunea şi multe altele. 2118.Nu există argument fără moment.

77


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2119.Viscolul deşertăciunii nu poate bântui niciodată o mare iubire. 2120.Suntem pietre de râu spălate de apa Timpului ce-şi caută disperate propria lor eternitate pierdută de Dumnezeu pe calea morţii. 2121.Nimic nu poate egala pierderile nemăsurate ale clipelor de către Timp decât pasiunea iubirii de a deveni eternă. 2122.La masa dorului să nu pleci niciodată plin de temeri fiindcă vei fi alungat la drumul uitării. 2123.Opreşte străinule de tine la catedrala sufletului tău şi roagă-te să poţi fi binecuvântat cu amintirea Dumnezeului din tine. 2124.Lasă lumea să-şi care crucea ei şi aminteşte-ţi că mântuirea provine din teamă. 2125.Curajul este elixirul ce-ţi va deschide prima poartă a iubirii din tine. 2126.Nu te mânia dacă lumea pare mai normală decât orice realitate a iluziei fiindcă doar nebunia îi poate desluşi calea cea dreaptă către iluzia realităţii. 2127.Fii mai nebun decât poate fi normalitatea croită de Destin a acestei lumi, dacă vrei să înţelegi vreodată ce este Iluzia Vieţii şi realitatea sa iluzorie. 2128.Nici o piatră de moară nu poate fi legată de gâtul realităţii acestei lumi în afară de iubire. 2129.Doar cel ce asudă clipa poate primi în dar graţiile timpului. 2130.A te certa cu deşertăciunea existenţei este totuna cu a lovi vântul din înţelesul Cuvântului iubire cu pumnii celui care nu poate recunoaşte romantismul. 2131.Poarta către paradis este străjuită de spinii care dau graţie paradisului făcându-l un loc privilegiat. 2132.Cu toate că marile speranţe sunt adesea marile neîmpliniri, jucăm la loteria vieţii până la moarte păcătuind obligatoriu pentru a avea nevoie de mântuire şi Mântuitorul de serviciu care ne dă jetoanele Păcatului Originar în cazinoul clipelor acestei lumi. 2133.Fără de paşi am fi cu toţii aşi dar faţă de aşi cine ar mai fi asul din mâneca Destinului care să ne arate moartea în toate nuanţele ei? 2134.Iarba amintirii odată cosită aduce anotimpul morţii Cuvântului facerii tale. 2135.Egalitarismul este o valoare îmbrăcată pe dos. 2136.Câte degete ale căilor Destinului tău are palma pe care ţi-a dat-o timpul vieţii tale? 2137.Romantismul este numele străinului din noi ce se aşteaptă redescoperit. 2138.Orice libertate are propriile sale limite. 2139.Nimeni nu poate şti cât de liber este Dumnezeu faţă de El însuşi fiindcă dacă este perfect devine încorsetat de propria Sa perfecţiune iar dacă este imperfect nu mai poate fi Dumnezeul perfecţiunii decât al imperfecţiunii. 2140.Unicul nu poate fi niciodată liber deoarece toate căile sunt El. De aceea cred că Dumnezeu a făcut lumea păcatului tocmai pentru a fi liber prin noi. 2141.Oricât de mult am dori realitatea aceasta tot prin iluzie se va pronunţa, raportându-se la iluzie. 2142.Care iluzie este mai reală? Iluzia realităţii sau realitatea iluziei? 2143.Realitatea nu poate exista fără de iluzie cum nu poate fi binele fără de rău, frumosul fără de urât şi viaţa fără de moarte în dualismul aşa zisei cunoaşteri ale noastre. 2144.Diferenţa dintre iluzie şi realitate constă în modul de a privi iluzia. 2145.A nega realitatea înseamnă a accepta iluzia dar a nega iluzia nu mai înseamnă a accepta realitatea ci a o denigra. 2146.Iluzia nu se epuizează niciodată pe când realitatea oricât de iluzorie ar fi ea, da!

78


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2147.Câte vise se pierd în zori, speranţe în moarte şi iubiri în uitare căutând în van realitatea inimii nemuritoare? 2148.Realitatea poate exista doar în nemurire fiindcă doar acolo nu se poate sfârşi ca să reînceapă cu un alt vis. 2149.Doar eternitatea poate fi reală fiindcă nu moare, nu se uită sau nu se reaminteşte niciodată. 2150.Tot ce este trecător, este iluzie, deoarece are nevoie de amintire, iar amintirea de uitare, iar uitarea de neant. 2151.Doar crezul poate da aura realităţii unei iluzii. 2152.Fără credinţă întreaga lume ar fi o amintire uitată de mult neavând forţa de a polei propria sa iluzie cu un nimb de falsă realitate atât de necesară speranţei. 2153.Nu există durere care să nu se creadă reală. Iată preţul plătit de noi realităţii şi speranţei izvorâtă din aceasta. 2154.Forţa este paleativul desfrâului iluziei în faţa propriei sale oglinzi în care îşi priveşte gândurile dăruite cunoaşterii. 2155.Suntem o fărâmă de gând într-o mare de iluzie. 2156.Care spectru este mai extins? Cel al vieţii sau al morţii? Al cunoscutului sau al necunoscutului? 2157.Nu spune niciodată nu, fiindcă exişti într-o afirmaţie a Lui Dumnezeu prin Cuvântul facerii. 2158.Infinitul la fel ca şi eternitatea nu pot avea decât o singură cale care se numeşte realitate, pe când iluzia are o infinitate de căi pe care ar putea merge unica cale a realităţii. 2159.Nu te întreba niciodată de ce, deoarece întrebarea nu poate aparţine decât iluziei având mai multe opţiuni decât unica opţiune a infinitului care se află în toate, ştiindu-le pe toate. 2160.Care vreme nu-şi duce vremurile după ea? 2161.Panica este o diademă a neputinţei. 2162.Flacăra Destinului tău este aprinsă pentru aţi lumina eternitatea în moarte şi nicidecum în viaţă. 2163.Realitatea nu are ramuri fiind unică pe când iluzia este arborele cu rădăcinile adânc înfipte în inima Lui Dumnezeu dăruită prin Cuvântul facerii iubirii din noi. 2164.Care mal nu-şi are apa lui şi care moarte viaţa sa? 2165.Oricât de limpede ar fi visul acestei lumi tot în apa gândului pierdut se va scălda odată şi odată. 2166.Poate că şi Dumnezeu este disperat de coşmarul pe care îl are cu noi visând Cuvântul facerii. 2167.Fiinţă fără de vis nu poate exista. 2168.Visul este esenţa existenţei noastre. 2169.Infinitul inimii se află doar în eternitatea clipei ochilor tăi. 2170.Soarele adevărului nu te poate orbi niciodată. 2171.Focul cuvintelor te ard doar dacă în gândurile tale este frig. 2172.Care val nu-şi are ţărmul viselor lui? 2173.Eşti unică fiindcă există o clipă la fel de unică ca şi tine în această iluzie a timpului pierdut din noi. 2174.Care inimă îţi aminteşte vreodată câte clipe a bătut deşertăciunea simţirii? 2175.Marea speranţelor nu-şi va trăda niciodată orizonturile unde-şi adoarme depărtările.

79


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2176.Cel care-şi uită vremea timpului său alegând clipa, nu-şi va afla niciodată propriul loc în spaţiul limitat al deşertăciunii dintre absurd şi agonie. 2177.Doar cel ce stă la masa gândului înfometat va înţelege rostul său. 2178.Tâmplele gândurilor nu albesc niciodată fiindcă sunt înnegrite de păcatele dorinţelor mereu. 2179.Necesităţile şi vitregiile vieţii au născut cea mai mare gamă de păcate. 2180.În finitul iluziei totul trebuie să aibe un rost pe când în infinitul realităţii nu, deoarece doar căile finitului pot fi infinite ca număr şi niciodată unica cale a infinitului. 2181.Iluzia este firul care nu poate cuprinde niciodată realitatea singurei căi a infinitului. 2182.Ce departe este iluzia de infinit şi de unica realitate a acestuia. 2183.Cunoaşterea este tărâmul iluziei. 2184.Realitatea este necunoscutul etern iar iluzia cunoscutul trecător. 2185.Munca este hrana iluziei. 2186.Desfrâul ideatic este poarta prin care iluzia îşi cunoaşte propria lume lăsând sacralitatea absolutului şi infinitului în schimbul deşertăciunii şi profanului. 2187.Câte iluzii nu se nasc şi mor în această lume pentru a forma societatea iluziilor cu structurile ei ierarhice pline de absurd? 2188.Unicul adevăr şi acela neînţeles al acestei lumi este iubirea ce devine poarta care te trece din iluzie la realitate şi absolut ce nu pot fi înţelese ci doar simţite fiindcă cunoaşterea aparţine doar iluziei. 2189.Trăieşte-ţi armonia visului pe care s-ar fi putut să-l o pierzi la loteria propriului tău Destin, unicul pod spre absolut al întregii tale vieţi. 2190.Nu-ţi şterge lacrima clipei care te-a născut fiindcă este adevărul tău ce te va reda morţii cu întregul trecut. 2191.Care armonie poate fi superioară iubirii? 2192.Numai spaţiul nemărginit al privirii tale ştie ora exactă la care trebuie să sosească timpul iubirii care l-a străbătut. 2193.Sunt gol de mine însumi atunci când mă întreb de ce cunosc întrebarea al cărui răspuns va deveni negreşit o nouă întrebare la rândul său ca să aflu în cele din urmă moartea. 2194.Câte Destine nu a spălat timpul pentru a nu fi taxat de Dumnezeu? 2195.Jarul cuvântului ce a aprins steaua ta se numeşte iubire fără de care te vei stinge în frigul cuvintelor acestui Univers. 2196.Doar o lacrimă de speranţă I-a fost de ajuns Lui Dumnezeu pentru a crea. 2197.Să fie Iluzia Vieţii noastre una dintre amintirile Lui Dumnezeu? 2198.Doar florile sufletului pot ajunge la iubirea în care se reazămă Destinul. 2199.Ce mirare că ştim că putem să uităm totul despre care nu ştim nimic! 2200.Nu există lovitură mai mare decât să-ţi simţi floarea iubirii sufletului tău ofilită. 2201.Din care gând poate izvorî pacea cu tine însuţi dacă tu nu cunoşti cauza naşterii tale? 2202.La piaţa gândurilor societatea îţi vinde istorie pe taraba prăfuită a neîmplinirii unui timp bolnav de boala propriilor sale zile ce nu mai pot fi remediate decât prin arta de a fi învăţate să moară. 2203.Opreşte nemărginirea din dorinţa dorului tău de a exista pentru o frântură de clipă şi vezi dacă-ţi mai doreşti atât de mult deşertăciunea acestei lumi. 2204.Ploaia cuvintelor sufletului tău nu va putea înlătura deşertul societăţii în care te-ai născut de-ar fi să ude întreaga agonie a absurdului acestei existenţe.

80


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2205.Şi dacă vei învinge în viaţă te-ai întrebat vreodată ce altceva vei câştiga decât agonia unui absurd mediocru şi pustiu de el însuşi? 2206.Învingător în această lume este cel care învaţă să uite de amintirea dureroasă a vieţii tocmai pentru a deveni un ratat al morţii. 2207.Care dor nu ştie să doară dar care om ştie să moară? 2208.Nu există soare al dorului care să nu strălucească în întunericul sufletului tău. 2209.La ceas de dor parcă nici clipele nu-ţi mai pot sălta Destinul spre o nouă zi. 2210.Sărutul este o aripă de înger care şi-a regăsit nesfârşirea spaţiilor în cele două inimi. 2211.Am căzut în păcatul morţii ca într-o patimă spre a reuşi să uităm viaţa care ne-ar fi aşteptat la capăt de drum? 2212.Numai zefirul unei îmbrăţişări poate şti de ce vântul care l-a dăruit pustiului acestei lumi nu poate fi prins în palmele unei amintiri eterne. 2213.Nu există zare a cunoaşterii care să-şi fi pierdut orizontul iluziei de a vrea ceva anume. 2214.Te naşti pentru a lăsa urma fără de urmă a muririi. 2215.Doar cel venit în cunoaştere află de necunoaştere. 2216.Iluzia unui nemuritor devine adevăr absolut prin eternitatea ei. 2217.Nimeni nu poate înţelege de ce până şi iluzia este un adevăr iar adevărul este realitate. 2218.Dacă nu ar fi adevărul, iluzia nu s-ar dori niciodată reală, deci realitate. 2219.Prin adevăr iluzia devine nu numai reală, realitate dar mai ales realitatea devine iluzorie. 2220.Adevărul este puntea prin care orice realitate devine o iluzie şi iluzia realitate astfel şi adevărul devine o fărâmă de iluzie reală. 2221.Adevărul este iluzionistul care transformă iluzia în realitate. 2222.Fără adevăr nici iluzia nu ar mai exista. 2223.Adevărul Absolut este oglinda în care se reflectă toate adevărurile relative care mint şi se împart în două şi anume: cele care reflectă realitatea iluziei ce poate fi adevărată sau iluzia realităţii care iarăşi poate fi adevărată. 2224.Nu vei găsi nicăieri adevăruri care să oglindească realitatea fără ca aceasta să nu fie înfrumuseţată de iluzie. 2225.Nu pot exista două sau mai multe adevăruri cu privire la un subiect care să pretindă ce este real fiindcă realitatea nu poate fi definită decât printr-un singur adevăr. 2226.Diferenţa dintre iluzie şi realitate constă în faptul că iluzia poate fi definită de minimum două adevăruri până la maximul de o infinitate de adevăruri pe când realitatea poate fi definită de un singur adevăr. 2227.Un infinit redevine o unitate deci o unicitate şi astfel o infinitate de adevăruri pot redeveni un singur adevăr care să transforme iluzia cu o infinitate de adevăruri în realitatea unicului adevăr. 2228.Adevărul absolut include în sinele său o infinitate de posibilităţi care pot fi adevăruri relative ce-şi dezvoltă propriile lor iluzii care se oglindesc în realitatea Adevărului Absolut.La infinit suma tuturor acestor iluzii pot clădi o realitate unică reflectată de Adevărul Absolut dar nici o astfel de iluzie nu-şi poate clădi realitatea ei decât ca iluzie. 2229.Unicitatea (realitatea) este reflectată de Adevărul Absolut iar multitudinea (iluzia) de adevărurile relative care mint. 2230.Existenţa este unică în ansamblul ei şi multiplă în structura sa, astfel ansamblul existenţei este o realitate dar nu şi entităţile structurale care-i definesc fenomenologia ca atare ce aparţin adevărurilor relative, deci iluziei. În cazul lumii noastre, Iluziei Vieţii. 2231.Nu există formă a realităţii fără de conţinutul iluziei sale în existenţă.

81


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2232.Existenţa este un compromis dintre realitatea unicităţii formei şi iluzia multitudinii conţinutului acesteia. 2233.Dacă forma existenţei nu ar fi umplută cu iluzia conţinutului reflectată de adevărurile relative mincinoase atunci realitatea ei ca întreg ar fi pusă la îndoială. 2234.Orice formă care nu este unică ci multiplă nu poate fi adevărată fiindcă nu poate fi reflectată de Adevărul Absolut care este unic. 2235.Forma nu poate fi adevărată decât ca unic întreg şi nu în calitate de structură alături de alte forme care o includ sau care include la rândul ei alte forme. Doar astfel poate fi definită de către Adevărul Absolut care este unic. 2236.Sufletul nostru este infinitul unic din fiecare, este forma indivizibilă care reflectă diversitatea iluziei şi care este reflectată de către Adevărul Absolut trăind în Iluzia Vieţii adevărurile relative izvorâte din diversitatea acestei lumi. 2237.Atâta timp cât nu vom înţelege că fiecare suntem unici, absoluţi şi infiniţi în adâncurile sufletului nostru, că suntem forma care include întregul Univers într-o inimă ce poate iubi nu vom reuşi niciodată să ne împăcăm cu străinul uitat din noi care este tocmai această formă. 2238.Fiecare om este un Dumnezeu indiferent cât de bun sau de ticălos este fiindcă este o formă unică şi infinită prin sufletul său. 2239.A spune că omul este o parte din Dumnezeu înseamnă că doar Dumnezeu este adevărat fiind unic iar omul iluzie? Cum forma fiecăruia este unică înseamnă că şi omul este real, dar multitudinea conştientizată de acesta este iluzie. 2240.Cum ar arăta lumea fără de Iluzia Vieţii? Ar fi o lume fără diversitate fiindcă numai în diversitate există o multitudine de adevăruri relative care în totalitatea lor mint nefiind Adevărul Absolut unic. 2241.Orice adevăr unic care reflectă forma lui unică este un Adevăr Absolut. O multitudine de forme unice reflectă un singur Adevăr Absolut deoarece nici o formă unică nu poate fi mai mult sau mai puţin unică în funcţie de adevărurile relative. 2242.Nici o formă unică nu se poate reflecta la o altă formă unică decât prin unicitate şi nu prin ansamblu pentru a fi reală. 2243.Adevărurile relative ale iluziei se nasc atunci când formele unice se raportează prin ansamblul lor unele la altele ceea ce determină iluzia şi diversitatea. 2244.Cum fiecare cuvânt este unic în felul său şi omul este la fel chiar dacă o mulţime de oameni nasc societatea şi cuvintele determină limbajul. 2245.Limbajul este imaginea oglindită a Iluziei Vieţii caracteristică unei societăţi pe o anumită treaptă a dezvoltării sale. 2246.Realitatea stă în formele care, luate în ansamblu alături de altele devin iluzii ce împart, despart sau înmulţesc sentimente şi trăiri. 2247.Iubirea este la început cea mai adevărată iluzie din Iluzia Vieţii noastre fiind unică, fapt pentru care va deveni şi reală. 2248.Iubirea este unica iluzie pe care o putem transforma în realitate, căreia îi dăm formă unică spre a putea fi definită de Adevărul Absolut unic devenind suflet infinit ce va dăinui etern. 2249.Iubind naştem din iluzie lumea unui nou suflet ce-şi va lumina cu steaua lui eternitatea. 2250.Marile iubiri devin realităţi fiindcă sunt unice pentru îngerii sufletelor lor. 2251.Cum ar fi o lume fără de vise? Nu ar fi o stea fără de lumină sau un înger fără de aripi? 2252.Să transformăm visele în realitate iubind.

82


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2253.De ce am descoperit bisericile? Doar pentru a ne ruga neputinţa de a iubi? 2254.Muzica este calea trasată de portativul iluziei spre a fi urmată de iubire. 2255.Chiar şi Neadevărul Absolut este tot un adevăr la fel ca şi minciuna sau iluzia şi tot la fel de absolut ca şi Adevărul Absolut cu deosebirea că ceea ce reprezintă este exact inversul acestuia. 2256.Cel mai scump lucru în această lume a deşertăciunii nu poate fi decât Iluzia Vieţii. 2257.Infinitul nu-şi va număra niciodată zilele şi nici nu va fi complexat de mărime întrucât toate sunt în el şi el în toate. 2258.Lupta cea mai mare nu este cu duşmanul tău de moarte cu cu moartea din tine pe care nu o poţi înţelege. 2259.Între moarte şi fiinţă există un singur legământ: Iluzia Vieţii. 2260.Nu moartea este de vină pentru că viaţa greşeşte faţă de tine. 2261.Pentru infinitul din tine orice iluzie prinde conturul realităţii pe care o trăieşti ca Iluzie a Vieţii fiindcă în unicitatea lui pot fi incluse toate câte sunt dar mai ales câte nici nu ştii că pot fi. 2262.Psihicul uman este descărcarea energetică a formei unice a sufletului prin oglindirea în acesta a diversităţii de alte forme luate ca ansamblu. 2263.Nu există lucru care să nu fie visat ca fiind unic şi indivizibil de către Dumnezeu, iar noi oamenii în loc să percepem expresia unicului infinit care reflectă lucrul acela în sine, percepem lucrul în ansamblul unui sistem structurat pe interferenţe şi relaţionări care devin legităţi şi forţe. Astfel legea, forţa sau orice alt mijloc care face ca unicul să relaţioneze cu un altul este sursa primară a iluziei. 2264.Câtă iluzie stă în putere fiindcă a fi puternic înseamnă a stăpâni ansamblul finit al unui sistem şi nu unicitatea infinită a formei a cărei putere se numeşte meditaţie. 2265.Voinţa este încercarea formei de a transcede de la unic la multiplu prin acţiunea asupra altor forme creând ansamblul, fiind primul pas al iluziei. 2266.Conştiinţa este un ansamblu al cunoaşterii, voinţei şi afectivităţii, o trinitate pe picioarele căreia se sprijină Iluzia Vieţii. 2267.Nu există om slab ci doar om care a uitat să viseze. 2268.Cu toţii ne învingem moartea abia după ce am murit fiindcă atunci a murit şi moartea noastră odată cu noi. 2269.Spaţiul şi timpul sunt cele două forme unice care în ansamblul lor devin structura Iluzia Vieţii fiindcă spaţiul fără timp şi timpul fără spaţiu devin infinite. Să fie lumea noastră marea iubire a acestor două dimensiuni? 2270.Fără de vis şi iluziile acestuia am simţi durerea destinului mult mai atroce, bolnav fiind de gândul plin de păcat originar al Dumnezeului din noi. 2271.Suntem un amurg continuu al visului vieţii ce speră în răsărit. 2272.Chiar şi frumuseţea are urâţenia ei. 2273.Fiecare frumuseţe îşi are partea ei de imperfecţiune precum urâţenia de perfecţiune. 2274.Înţeleptul va afla frumuseţea până şi în imaginea monştrilor pe când cel ce nu gândeşte nu o va afla nici măcar în marile creaţii ale lumii. 2275.Nu te ascunde în spatele zilei ce ţi-a vestit viaţa lumii acesteia fiindcă pleoapele viitorului ei se scălda încă de atunci în apa rece a morţii. 2276.Cine a găsit vreodată lacrima eternităţii pe pleoapele Timpului? 2277.Care răsărit îşi doreşte să ajungă un apus uitat? 2278.Cine crede în iubire se scaldă în eternitatea clipei adevărului absolut.

83


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2279.Suntem creaţi pentru a hrăni cu viaţa noastră clipa eternităţii în care ne vom pierde pentru totdeauna. 2280.Nu există suflet care să nu aibe clipa eternă a lui în care să poată muri. 2281.A creat cineva vreodată nemurirea altundeva decât în clipa propriei sale morţi? 2282.Dacă şi stelele mor,dacă Universul va muri şi el, dacă în urma noastră nu va mai rămâne niciodată nimic, dacă nimeni şi nimic nu-şi va mai aminti de noi, oare am existat cu adevărat? 2283.Câte vieţi i-ar trebui unui om să înţeleagă iluzia firii lui hărăzită din hipnoza karmică primită de la Dumnezeu? 2284.Întreaga splendoare a nemuririi ar păli dacă nu ar exista speranţa care să creadă în ea. 2285.Nu fericirea este aceea care te ţine în viaţă ci teama de moarte. 2286.Am învăţat vreodată ce este iubirea şi cum de poate înfrunta teama de moarte? 2287.Cine s-a spălat cu apa vieţii pe inima rănită de iubire va înţelege că nonsensul acesteia. 2288.Unde sunt palmele bătătorite ale clipelor bătătorite de timpul amintirii din noi? 2289.Chiar şi cel ce-şi doreşte nemurirea nu poate lăsa să moară timpul ce-şi bate clipele în inima lui pentru a iubi. 2290.Dacă nu am cunoaşte fericirea am mai şti că dincolo de viaţă se află moartea şi dincolo de iluzie, realitatea? 2291.Dumnezeu a încercat cu mult înaintea ta să creeze, de aceea ori ce ai face sau ai spune este doar o iluzie a noului fiindcă nu există nimic nou care să nu fi provenit de vechiul ce a fost cândva mai nou decât noutatea ta. 2292.Dacă Dumnezeu ar uita nimic nu ar mai exista. 2293.Întreaga lume cu iluziile sale se sprijină pe Dumnezeul care este înainte de toate marea amintire a totului, fără de care toate dimensiunile ar deveni neant. 2294.Numai libertatea iluziei îl poate face pe om înţelept. 2295.Nu există pace decât cu tine însuţi. 2296.Limita dintre superior şi inferior se află în numai în tine şi moare odată cu tine. 2297.Timpul morţii este nemurirea şi al vieţii moartea. 2298.Cel mai mare dar al iubirii este moartea. 2299.Cel ce crede în iubire nu va uita niciodată că întreaga eternitate se ascunde într-o singură clipă. 2300.Cât de mare poate fi fericirea celui ce şi-a îndeplinit dorinţele sale cele mai arzătoare iar acum nu mai speră şi nu mai visează la nimic? 2301.Nu socoti câţi ani ai trăit ci câte clipe. 2302.Măsoară-ţi întotdeauna fericirea cu sufletul şi niciodată cu raţiunea fiindcă în afară de iluzie nimic nu poate fi raţional în această lume. 2303.A făcut cineva pace cu iubirea? 2304.Marea frumuseţe a lumii nu constă în minunile ei ci în visele care-şi caută mereu o împlinire în zorii unei întâmplări. 2305.Oare există un om mai năpăstuit decât acela ce nu poate visa? 2306.Lovind în pacea unei inimi vei stârni furtuna păcii tale. 2307.Sapă cât mai adânc în ţărâna corpului tău dacă vrei să-l transformi în ogor roditor fără de buruieni. 2308.Teama este rareori un remediu şi adesea o vindecare. 2309.Care rădăcini nu-şi au ţărâna lor udată de lacrimile timpului? 2310.Nebun e cel ce regretă moartea.

84


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2311.Care fericire nu-şi are porţia ei de suferinţă? 2312.Frumuseţea devine un stindard doar dacă şi alţii cred în ea. 2313.Care stea nu-şi are razele ei şi care vis lumea lui? 2314.Cât de departe poate fi infinitul odată ce tu eşti o frântură de clipă a acestui infinit? 2315.Ce alţi sfinţi crezi că vei găsi în catedrala sinelui tău decât Iubirea, Moartea, Viaţa şi Destinul? 2316.Universul din tine nu este cu nimic mai prejos decât cel din exteriorul tău.De aceea singurătatea ta este doar o iluzie. 2317.Liniştea amurgului duce în inima ei întregul zbucium al zilei pe când veselia gălăgioasă a răsăritului are în sufletul său întreaga linişte adusă din nefiinţă. 2318.Doar cel ce crede în noroc va avea ghinion. 2319.Prin şansă viaţa devine o întâmplare şi moartea o constatare. 2320.Grija este ceasornicul vieţii. 2321.Doar apa vieţii spală faţa morţii. 2322.Care bine nu-şi are răul lui şi frumos urâtul său sau iubire ura ei?Doar Destinul nu-şi mai are niciodată opusul lui fiindcă este esenţa propriei Iluzii a Vieţii în jurul căreia se împletesc toate visele noastre. 2323.Oricât de frumoasă ar fi casa viselor noastre la temelia ei se află Cuvântul. 2324.Teama este poarta inimii spre necunoscut. 2325.Crăiasa Iluziei Vieţii este Speranţa fără de care întreaga lume s-ar nărui. 2326.La originea ceasului nostru biologic stă hipnoza propriilor noastre gene. 2327.Lacrimile sunt roadele ochilor. 2328.Fără de aspiraţii nu am reuşi să înţelegem niciodată moartea. 2329.Cel care nu poate fi gândit nu există. 2330.Gândul este soclul existenţei. 2331.Care zbor nu-şi va pierde aripile viselor odată şi odată. 2332.Fără întrebare nici o viaţă nu şi-ar recunoaşte moartea. 2333.Viaţa este o întrebare a morţii iar moartea a vieţii. 2334.Nu există oprelişti pentru întrebarea care speră. 2335.Viaţa este o limită continuă la tălpile necunoaşterii pierdute în apa morţii. 2336.Fără orizontul păcii sufleteşti, toate războaiele inimilor s-ar prăbuşi în Dumnezeul din noi îndepărtându-L şi mai mult de speranţele viselor noastre. 2337.Flacăra visului vieţii arde zorii morţii cu amintirea ei. 2338.Şi necunoaşterea aparţine existenţei precum tot ceea ce nu există, atâta timp cât existenţa este produsul unui gând şi există prin conştientizare. A conştientiza necunoaşterea sau inexistenţa înseamnă a le atribui existenţei. 2339.Care societate nu-şi are rădăcina în minciună, crimă, hoţie şi amăgire? 2340.A fi destoinic înseamnă aţi recunoaşte victoriile din bătăliile pierdute. 2341.Revolta este natura raţiunii. 2342.Oprimarea te îndeamnă să învingi mai mult decât orice alt îndemn. 2343.Nu există imn mai profund decât acela fredonat de Dumnezeul sinelui tău. 2344.Rugăciunea este revolta inimii în faţa neputinţei. 2345.Nu există vrăşmaş mai mare decât victoria ce-ţi stinge focul speranţei. 2346.Credinţa s-a vrut dintotdeauna o punte dintre viaţă şi moarte . 2347.Paradisul este a doua natură a infernului iar infernul a paradisului.

85


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2348.Cea mai cumplită descoperire a umanităţii nu sunt nici armele de distrugere în masă şi nici războaiele sau viruşi perfizi ci societatea omenească în actualul ei stadiu. 2349.Omenirea a trecut la spiritualitate atunci când a conştientizat pentru prima oară moartea. 2350.Paradisul este speranţa unde săgeţile dorului nu pot ucide clipa eternităţii. 2351.Câte remuşcări să fi avut Dumnezeu pentru păcatul nostru originar pe care nu l-ar fi dorit nimeni? 2352.Cât de adâncă poate fi tăcerea morţii în faţa vieţii? 2353.Divinitatea este un strigăt de durere la adresa Dumnezeului ce a greşit lăsându-ne păcatul originar. 2354.Câtă sfinţenie îi trebuie omului spre a redescoperi străinul uitat din sine? 2355.Cea mai grea luptă este cu tine însuţi. 2356.Tot ce are o cale va muri în cele din urmă. 2357.Rodul gândului este cuvântul din vântul deşertăciunii ce şuieră la tălpile morţii. 2358.Dorinţa cea mai vie se reazămă întotdeauna pe moarte chiar dacă ţelul ei ar fi nemurirea. 2359.Cel ce caută urma luminii nu va obosi niciodată în Iluzia Vieţii. 2360.Nu aspira dincolo de tine fiindcă te vei rătăci în infinitatea propriului tău Univers din sufletul tău. 2361.A rătăcit vreodată lumina iubirii în întunericul deşertăciunii încât să nu-l poată lumina? 2362.Un Dumnezeu uman ar mai fi un Dumnezeu al omului?Un Dumnezeu care să mintă, ucidă sau să posede întreaga arie de calităţi negative alături de cele pozitive? 2363.Un Dumnezeu pe care nu L-am cunoaşte niciodată, o lume pe care nu am cunoaşte-o niciodată şi o Iluzie a Vieţii care nu ar exista niciodată ar fi adevăratul paradis al Adevărului Absolut faţă de care cunoaşterea nu poate exista întrucât cuprinde o multitudine de adevăruri relative care se raportează unele la altele.Adevărul Absolut nu poate fi decât unul singur. 2364.În lupta vieţii nu poate exista niciodată pace deplină. 2365.Ascultă-ţi inima cum îţi bate fiecare clipă ce vrea să treacă porţile sufletului tău spre a deveni unica ta eternitate îngenuncheată la tălpile reci ale morţii. 2366.Animalele nu au coborât odată cu omenirea în infern fiindcă nu şi-au descoperit propria lor spiritualitate. 2367.Viaţa este o ninsoare de vise care se aşterne peste naştere în troienele întâmplărilor datoare cu o moarte. 2368.Atunci când vei reuşi să cuprinzi orizontul vei fi trecut în lumea unde lumina nu mai lasă umbră şi întunericul te orbeşte cu graţia sincerităţii adevărului absolut al morţii ce nu poate fi decât unul singur: Amintirea Lui Dumnezeu faţă de tine. 2369.Câte inimi de lacrimi nu s-au spart de stâncile Destinului acestei lumi? 2370.Iluzia este un curcubeu pe care se caţără viaţa. 2371.Viaţa este un echilibru ce nu poate fi atins niciodată de către propria ei iluzie. 2372.Pe faţa iluziei nu se va prelinge niciodată lacrima realităţii decât atunci când visul în sine pare real cum de altfel este şi viaţa noastră. 2373.Fericirea iluziei va fi pusă întotdeauna la zid de către darul Absolut al realităţii. 2374.În iluzie pot fi o infinitate de posibilităţi fapt ce a determinat posibilitatea apariţiei cunoaşterii pe când în realitate nu poate fi decât o singură posibilitate, aceea a Adevărului Absolut care este unic şi indivizibil. 2375.Toate lumile iluziei nu fac cât singurul Adevăr Absolut.

86


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2376.Care adevăr al iluziei poate fi absolut? Niciunul! Dar relativ? Toate! 2377.Cum de există stele care trec pragurile timpilor în lumea iluziei şi ce sunt acestea raportate la Adevărul Absolut? 2378.Nu depărtarea aştrilor te doboară ci aceea a sufletelor aflate alături de tine. 2379.Ochii sunt tot ce a mai rămas în noi din marea primordială, sunt orizonturile nesfârşite cu valuri de speranţe şi stânci de doruri în care se sparg iubiri. 2380.Oare de ne-ai dat doamne atât de mult cer în lumea suferinţei? 2381.Numai stropii ploilor acestui absurd de viaţă vor reuşi să înţeleagă norii ispitelor care vor să curgă către văile parnasiene ale iubirii. 2382.Poate ascunde iluzia adevărul ochilor tăi? 2383.E prea frig în cuvintele troienite de păcat doamne. 2384.Oare doar iluzia poate cunoaşte fericirea? 2385.Ce singur ai fost doamne dacă ţi-ai dorit visul acestei lumi. 2386.Infinitul este unicul adevăr aflat la pieptul iluziei pe care nu-l vom cunoaşte niciodată, tocmai fiindcă nu poate fi decât unic. 2387.Suntem un dor care doare sub soare. 2388.Să fie privirea ta un joc morganatic al Iluziei Vieţii? 2389.Doar iubirea nu poate fi iluzie fiindcă sălăşluieşte în infinitul unic al Clipei. 2390.Cerul privirii tale se pierde în ţărâna trupului meu spre a naşte orizontul iubirii din lumea speranţelor. 2391.Suntem un foc al destinului stins de Iluzia Vieţii care ne deschide larg porţile morţii. 2392.Poate îndura cineva mai multă suferinţă decât fericirea iubirii? 2393.Dacă nu ar fi totul trecător Iluzia Vieţii ar deveni realitate. 2394.Adevărul Absolut nu trece niciodată fiind înainte de toate eternul infinit pe când iluzia trecătorul finit. 2395.Fiinţa în afară de Dumnezeu nu poate fi decât trecătoare fiindcă simte iar simţirea include o multitudine de repere finite. 2396.O fiinţă eternă şi infinită care să se raporteze la finit nu poate fi decât unică fiindcă infinitul este unic şi acesta este Dumnezeu. 2397.În trupul iluziei nu vei afla niciodată pacea deplină fiindcă sinele iluziei este o luptă continuă. 2398.Numai moartea poate înţelege farmecul iluziei în clipa marii treceri către adevărul eternităţii sale. 2399.Poate fi ceva mai de preţ decât iluzia mântuirii în lumea deşertăciunii şi a păcatului? 2400.Să fie păcatul originar doar o iluzie a deşertăciunii sau în realitate să fie cauza creaţiei? 2401.Să fie iluzia oglinda lui Dumnezeu sau paravanul Diavolului? 2402.Nu există iluzie care să nu se mărginească la Destin. 2403.Să fi învăţat Dumnezeu prin iluzie ce anume este iubirea şi Diavolul mântuirea? 2404.Doar iluzia poate avea vremea şi efemeritatea ei. 2405.Te întreb Moarte,ce va mai rămâne din noi când se va destrăma voalul acestei Iluzii a Vieţii?

87


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

IV. REVELAŢII 21 DECEMBRIE 2012

ABSOLUT 2406.Există oare un absolut al absolutului? Acela e cu siguranţă nimicul sau necunoaşterea. 2407.Absolutul prostiei e un adevăr. 2408.Absolutul adevărului e necunoaşterea lui. 2409.Absolutul vieţii este speranţa. 2410.Absolutul deşertăciunii este necuprinsul. 2411.Absolutul iubirii este nefiinţa. 2412.Absolutul sexului este deprimarea. 2413.Absolutul Omului este Dumnezeul său. 2414.Absolutul creaţiei este Lumea. 2415.Absolutul frumuseţii este speranţa într-o altă frumuseţe. 2416.Absolutul prostiei este necunoaşterea ei. 2417.Absolutul timpului este Clipa. 2418.Absolutul cunoaşterii este necunoaşterea. 2419.Absolutul filosofiei este credinţa. 2420.Absolutul credinţei este mântuirea de sine. 2421.Absolutul păcatului este Moartea. 2422.Absolutul mântuirii este păcatul. 2423.Absolutul creaţiei este minciuna. 2424.Absolutul Morţii este Adevărul. 2425.Absolutul naşterii este Iluzia Vieţii. 2426.Absolutul Iluziei Vieţii este nonsensul. 2427.Absolutul religiei este umilinţa. 2428.Absolutul absolutului este Deşertăciunea lumii. 2429.Absolutul absolutului pentru Infinit este perfecţiunea. 2430.Absolutul absolutului Cunoaşterii este Necunoaşterea. 2431.Absolutul visului este trezirea. 2432.Absolutul abundenţei este disperarea. 2433.Absolutul sărăciei este lăcomia extremă. 2434.Absolutul virtuţii este umilinţa. 2435.Absolutul abstinenţei este normalitatea. 2436.Absolutul abuzului este consecvenţa dusă la paroxism. 2437.Absolutul accidentului este evenimentul primordial unic şi întâmplător: Dumnezeu. 2438.Absolutul războiului este victoria înfrângerii. 2439.Absolutul alpinistului este dorinţa de a-şi escalada propria sa moarte. 2440.Absolutul absurdului este exactitatea într-o lume iluzorie.

88


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2441.Absolutul dorinţei este sfârşitul speranţei, precum absolutul speranţei este sfârşitul dorinţei. 2442.Absolutul infinitului este numărul unu:” Un infinit.” 2443.Absolutul cuviinţei este înţelegerea oricărui păcat. 2444.Absolutul aşteptării este Moartea. 2445.Absolutul lăcomiei este sărăcia.

ABSURD 2446.Absurdul adevărului este cuvântul, precum absurdul cuvântului este un adevăr, neştiind nimeni Adevărul Absolut. 2447.Absurdul minciunii este cunoaşterea Iluziei Vieţii. 2448.Absurdul absurdului este un Adevăr. 2449.Absurdul Morţii este învierea viilor. 2450.Absurdul Vieţii constă în mântuirea de păcatul Existenţei. 2451.Absurdul Existenţei este limita de unde începe cunoaşterea Iluziei Vieţii. 2452.Absurdul Destinului este împlinirea lui prin necunoaşterea Morţii. 2453.Absurdul purităţii unei lacrimi constă în plâns. 2454.Absurdul speranţei constă în găsirea propriului său orizont. 2455.Absurdul milei este de a crede în mântuire. 2456.Absurdul liniştii constă în strigătul singurătăţii din tine. 2457.Absurdul creaţiei este Lumea născută pentru a muri. 2458.Absurdul frumuseţii este iluzia sa. 2459.Absurdul visului este să visezi că visezi propria ta trezire care este viaţa noastră, fiind cu adevărat treaz. 2460.Absurdul melancoliei constă în amintirea unui posibil viitor. 2461.Absurdul amintirii este faptul că se produce într-un prezent a cărui mărime nu poate fi definit la frontiera dintre trecut şi viitor. 2462.Absurdul absolutului este acceptarea verbului A FI. 2463.Absurdul cuvântului este sensul. 2464.Absurdul nemuririi este amintirea. 2465.Absurdul cunoaşterii este Adevărul. 2466.Absurdul dorului este dorul de străinul din tine. 2467.Absurdul fericirii constă în împlinirea sa, atunci când devine o simplă normalitate. 2468.Absurdul imperfecţiunii este perfecţiunea ei. 2469.Absurdul disperării este atunci când aceasta devine o normalitate, învingând. 2470.Absurdul neputinţei este politică. 2471.Absurdul morţii constă în viaţa de apoi. 2472.Absurdul facerii este creaţia păcatului. 2473.Absurdul Destinului constă în mântuire. 2474.Absurdul uitării este că şi aceasta posedă propriul său adevăr prin amintirea sa. 2475.Absurdul fiinţei este nonsensul propriei sale existenţe în păcat. 2476.Absurdul necesităţilor este dorinţa de saturaţie. 2477.Absurdul omenirii constă în cele şapte minuni ale sale, concepute prin Iluzia Vieţii.

89


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2478.Lumea nu poate avea niciodată un sfârşit fiindcă nu a avut niciodată un început în eternitatea gândului Lui Dumnezeu. Sfârşitul poate sta doar în cunoaştere. ADEVĂR 2479.Viaţa este o minciună uitată de orice adevăr. 2480.Chiar şi neantul este un adevăr. 2481.Niciodată nu vom afla un adevăr fără să ajungem la malul Morţii. 2482.Ştie cineva ce este un adevăr fără să cunoască esenţa cunoaşterii? 2483.Adevăr fără de cunoaştere nu există, precum viaţă fără de moarte. 2484.Întotdeauna în spatele unui adevăr se va afla un altul. 2485.Adevărul este cel mai înrăit duşman al libertăţii de sine. Niciodată nu se va abate de pe calea sa. 2486.Adevărul este împărăţia cunoaşterii, în schimb cunoaşterea este sclava adevărului. 2487.Niciodată adevărul nu va înţelege Viaţa datorită Morţii! 2488.Adevărul este ca şi salcia la malul apei. Înfloreşte doar dacă e udat cu deşertăciunea acestei lumi, recunoscută ca atare. 2489.Adevărul va fi mereu primul la masa Morţii şi ultimul la cea a Vieţii, fiindcă prima îl duce iar cea de a doua îl reneagă. 2490.Adevărul este calvarul ştiinţei. 2491.Adevărul este cheia imposturii. 2492.Adevărul este gardianul Vieţii şi susţinătorul Morţii. 2493.Adevărul este mirajul celui care îl caută. 2494.Ce sens ar mai avea Viaţa dacă nu ar şti că Moartea se ascunde în spatele unui mare adevăr? 2495.Adevărul este zarul care nu cade niciodată în timpul Vieţii. 2496.Adevărul este valul care îneacă ştiinţa. 2497.Adevărul este norul ce va acoperi soarele cunoaşterii în această lume. 2498.Adevărul este unicul strigăt auzit de către om, al Morţii. 2499.Adevărul este nasturele care nu se încheie niciodată la cămaşa Destinului. 2500.Adevărul este răsăritul ce apare drept apus celui care pretinde că îl ştie. 2501.Adevărul are cea mai adâncă vizuină în sufletul celui care îl caută. 2502.Adevărul este lipsit de orice mustrare de conştiinţă, tocmai fiindcă nu o poate avea. 2503.Adevărul este cel mai mare impostor al Destinului. 2504.Adevărul este moara care macină prostia. 2505.Adevărul este instinctul de a înţelege minciuna lumii. 2506.Adevărul este cerul pe care se sprijină Iluzia Vieţii. 2507.Adevărul este zăpada topită a Cunoaşterii, din care va răsări iluzia lumii. 2508.Adevărul este şoapta auzită de un surd şi rostită de un mut. 2509.Oare există ceva mai tăcut decât adevărul? 2510.Adevărul nu se va scălda niciodată în mocirla cunoaşterii. 2511.Adevărul este palma de pumnul căreia se loveşte creaţia. 2512.Adevărul este lumina luminii pe care noi o percepem mereu: stinsă. 2513.A deschide uşa adevărului este ca şi cum ai accepta sfârşitul lumii.

90


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2514.Adevărul este limbă care tace când rosteşte un cuvânt şi strigă când nu spune nimic. 2515.Adevărul este palma primită de această lume pe obrazul făgăduinţei Lui Dumnezeu. 2516.Adevărul este părintele păcatului. 2517.Adevărul este pustnicul Morţii şi călăul Vieţii. 2518.Adevărul este liniştea de dinaintea furtunii. 2519.Adevărul nu primeşte niciodată oaspeţi la masa cunoaşterii sale. 2520.Adevărul nu a îmbrăţişat niciodată mai mult decât o singură cunoaştere. 2521.Adevărul va fugi mereu de tine fiindcă nu te poate cunoaşte. 2522.Adevărul nu se poate sparge niciodată în mai multe cioburi fiindcă nu poate fi decât unul singur. 2523.Adevărul este floarea cu o singură petală: cea adevărată. 2524.Adevărul este şansa acestei lumi de a-şi înţelege nonsensul. 2525.Adevărul în această lume este necunoaştere. 2526.Totul trebuie să se raporteze la adevăr, deci întreaga cunoaştere, la necunoaştere. 2527.Nu poate exista un adevăr mai mare decât nonsensul existenţei. 2528.Adevărul se roagă numai la biserica deşertăciunii în această lume. 2529.Adevărul nu va număra niciodată anii, ci clipele. 2530.Adevărul este lozul norocos al deşertăciunii. 2531.Adevărul este gara unde nu opreşte niciodată trenul cunoaşterii. 2532.Adevărul este peste limita necuviinţei de a afirma că îl cunoşti. 2533.Adevărul este prostia în stare pură în care se reflectă întreaga înţelepciune a lumii şi invers. 2534.Adevărul este gardul de care se sprijină prostia. 2535.Adevărul este orizontul cunoaşterii pe care nu îl va putea atinge niciodată. 2536.Adevărul este roata necunoaşterii care duce Destinul acestei lumi spre nonsens. 2537.Adevărul este piatră care trebuie şlefuită atât de mult încât dispare de la sine. 2538.Adevărul este steaua care va străluci doar în noaptea Morţii. 2539.Adevărul este muntele ce nu va putea fi niciodată escaladat de către Iluzia Vieţii. 2540.Adevărul este moartea iluziei şi naşterea realităţii. 2541.Niciodată nu vei cunoaşte adevărul într-o lume unde unicul adevăr este minciuna creaţiei. 2542.Adevărul este unicul ţărm la care se scufundă corăbiile cunoaşterii. 2543.Adevărul este ochiul magic al şansei de a şti cât de mult minţim. 2544.Adevărul este răsăritul speranţei de a cunoaşte unde începe Moartea şi unde se sfârşeşte Viaţa. 2545.Adevărul este şansa care vrea să ucidă inerţia accentuând-o. 2546.Adevărul este fumul ce nu va pluti niciodată în aerul realităţii decât în cel al Iluziei Vieţii. 2547.Adevărul este marja de eroare a ştiinţelor. 2548.Adevărul este eroarea ucigătoare a gândului. 2549.Adevărul este nesupusul Iluziei Vieţii şi împăratul necunoaşterii. 2550.Adevărul este unicul susţinător al Morţii. 2551.Adevărul este iarba necosită din lumea de apoi, cu care se hrănesc caii clipelor acestei lumi. 2552.Adevărul este inamicul declarat al ştiinţei şi prietenul genialităţii. 2553.Adevărul este izvorul prostiei şi deşertul cunoaşterii.

91


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2554.Adevărul este iubire. 2555.Adevărul sunt ochii tăi ce vor să se ascundă în lacrima unei clipe eterne. 2556.Adevărul nu se poate spune niciodată ci doar simţi. Orice ai spune poate fi combătut. 2557.Adevărul este Dumnezeul Primordial, este unica lipsă din Tot dar şi din Totul de la spatele Totului, etern, infinit. 2558.Adevărul este cărămida pe care se reazămă întreaga construcţie a minciunii. Altfel s-ar dărâma. 2559.Adevărul este unicul sens al nonsensului. 2560.Adevărul este ploaia acidă care seacă şi mai mult deşertul vieţii. 2561.Adevărul nu va străfulgera niciodată în ochii care nu iubesc. 2562.Unicul adevăr al acestei lumi este iubirea. 2563.Adevărul va înota întotdeauna singur pe oceanul vieţii, neacceptând nici un compromis cu nimeni şi nimic. 2564.Adevărul este stânca de care se loveşte valul cunoaşterii, pulverizându-se în infinitul eternităţii. 2565.Adevărul este amintirea nemuririi. 2566.Adevărul este calea speranţei ce poate regăsi Moartea. 2567.Adevărul este visul uitat de Dumnezeu în ochii înlăcrimaţi ai unei mari iubiri. 2568.Adevărul este liniştea mormântală a cuvântului creaţiei ce nu mai suportă minciuna existenţei de a fi. 2569.Adevărul va fi mereu, cel care va pierde primul trenul oricărei iubiri. 2570.Adevărul este lacrima speranţei de a fi împreună într-o lume a despărţirilor. 2571.Adevărul este cel care spală Moartea cu Apa Vieţii. 2572.Adevărul este depărtarea din ochii care îl caută. 2573.Adevărul este neliniştea gândului de a se fi născut în minciuna acestei lumi. 2574.Adevărul este conştiinţa neantului şi unica minciună a acestei lumi posesoarea atâtor adevăruri false. 2575.Adevărul este creanga pe care stă Destinul minciunii acestei lumi. 2576.Adevărul este pasărea cu aripile frânte din visul cunoaşterii. 2577.Adevărul este la fel de unic pe cât de unică este Moartea. 2578.Adevărul va merge mereu la braţul Morţii într-o Viaţă a iluziei. 2579.Adevărul va înţelege doar ceea ce nu poate fi înţeles. 2580.Adevărul va crede numai în necredinţa iluziei. 2581.Adevărul se usucă mereu primul la soarele uitării. 2582.Adevărul are ţepi doar atunci când îl căutăm. 2583.Adevărul ştie să mintă cel mai tare minciuna. 2584.Chiar şi cel mai absolut fals este un adevăr. 2585.Cine poate alege adevărul falsului în locul vieţii şi să fie profund religios? 2586.Adevărul religiei constă în acceptarea supremaţiei adevărului minciunii despre creaţie. 2587.Adevărul nu va cere niciodată o nouă minciună la masa Vieţii, însă minciună va cerşi mereu un alt şi alt adevăr, sperând că până la urmă va găsi unul care să îi convină. 2588.Adevărul este aripa frântă a oricărei iubiri. 2589.Adevărul este pacea dintre sens şi nonsens. 2590.Adevărul va alerga mereu de cuvânt pentru a da acestuia un sens. 2591.Adevărul este prosopul deşertăciunii cu care s-a şters Dumnezeu pe mâini în momentul creaţiei acestei lumi.

92


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2592.Adevărul va fi etern un copil al Iubirii în care aceasta nu va crede niciodată. 2593.Adevărul este tablă neagră pe moartea căruia stă scris cuvântul. 2594.Adevărul este instinctul iubirii care se luptă cu lacrima unei clipe eterne în lumea deşertăciunii. 2595.Adevărul este mantia sub care stă ascuns absolutul unei iubiri. 2596.Adevărul este zborul nefast din care se prăbuşesc sentimentele într-o mare iubire. 2597.Într-o mare iubire va trebui să accepţi că adevărul suprem este minciuna acestei lumi trecătoare. 2598.Adevărul este unicul care va şti să iubească o mare iubire, combătând-o. 2599.Nici un val din oceanul vieţii nu ar fi adevărat, dacă acesta nu s-ar lovi în cele din urmă de moarte. 2600.A asculta de adevăr în această lume este ca şi cum ai înţelege în sfârşit importanţa sinuciderii. 2601.Adevărul este unicul care nu va putea urca vreodată muntele cunoaşterii tocmai fiindcă aceasta se sprijină pe el. 2602.Ce poate fi mai neadevărat decât un adevăr în această lume deşartă?

AMINTIRE 2603.Întreaga lume este o mare amintire prin propriul său Destin care la rândul lui este amintirea imaginii Lui Dumnezeu. 2604.Amintirea este speranţa de a fi în ochii care se pierd scrutând orizontul iubirii, spre nicăieri. 2605.Amintirea este libertatea care nu poate recunoaşte unicul timp liber: viitorul. 2606.Amintirea este dorul fericirii. 2607.Amintirea este lacrima Destinului. 2608.Amintirea este unicul fluviu al dorinţei care se revarsă în oceanul împlinirii, unui Destin. 2609.Amintirea este lanţul unor clipe ce vor să lege eternitatea de stâlpul Întâmplării. 2610.Amintirea este roata de foc a timpului care se învârte invers, în clipa noastră eternă, aprinzând-o şi aducând trecutul în viitor. 2611.Amintirea nu rupe niciodată pagina trecutului din calendarul unei iubiri. 2612.Amintirea este marea regăsire a Destinului prin el însuşi. 2613.Amintirea este ploaia de vară a clipelor aduse din trecut să ude viitorul. 2614.Amintirea este fericirea îndurerată de a te şti mereu în mine şi nicăieri în urma mea de stea căzătoare în clipa Destinului nostru etern. 2615.Amintirea este unicul vis prin care ochii tăi, pot deveni un etern viitor. 2616.Amintirea este lumina libertăţii de sine a spiritului. 2617.Amintirea este unica libertate a acestei lumi, care te duce în viitorul unde orice voinţă este posibilă faţă de trecutul încremenit şi neschimbat. 2618.Amintirea este eliberarea de sine a cuvântului întrupat din noi. 2619.Amintirea este ramul unei istorii care loveşte în fereastra Destinului, spunându-i cât este de etern.

93


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2620.Amintirea inimii mele se hrăneşte cu urmele lăsate de cuvântul întrupat din tine cu nume de iubire. 2621.Amintirea nu poate uita niciodată ce a mai rămas din noi în lumina eternă a existenţei. 2622.Simt că lumea este o eternă amintire a Destinului ca imagine a Lui Dumnezeu şi mai simt tot atât de bine că adevărata lume nu a suferit niciodată. 2623.Doar amintirea este aceea care suferă dorind trecutul în viitor, dorind libertatea de a alege, dorind voinţa pierdută din lumea adevărată a Destinului, care se pierde adânc în Dumnezeu. 2624.Amintirea este şi va rămâne izvorul suferinţelor acestei lumi, unicul adevăr! 2625.Amintirea este adevărul lumii care ne arată că lumea reală nu avea trecutul încremenit ci se revărsa către viitorul tuturor oportunităţilor. 2626.Amintirea ne arată sensul invers al scurgerii temporalităţii, cum de altfel este lumea reală şi nu această lume imaginară a Iluziei Vieţii. 2627.Amintirea este unicul adevăr din acest vis al vieţii care-ţi arată calea încremenită de trecutul ce încătuşează voinţa şi libertatea sinelui aflat mereu în viitor. 2628.Amintirea te roagă să ierţi această lume care nu-ţi aparţine deloc, nefiind lumea ta reală ci lumea unei iluzii opuse totalmente lumii tale reale în care viitorul curge către trecut şi nu invers cum ar trebui de altfel. 2629.Amintirea este jocul care sfârşeşte cu începutul. 2630.Amintirea este esenţa romantismului şi pasiunii. 2631.Amintirea este frunza care revine din căderea toamnei la stadiul de mugure al primăverii, eternizând clipa marii noastre iubiri. 2632.Amintirea este primăvara eternă a vieţii. 2633.Amintirea nu poate fi niciodată urâtă, ci viaţa care curge în sensul invers al amintirii fără să înţeleagă că adevăratul său sine pierdut este amintirea. 2634.Suntem străini de noi înşine fiindcă nu putem înţelege că amintirea ne călăuzeşte spre viitor şi niciodată spre trecut. 2635.Amintirea este sensul existenţei noastre pe care îl înţelegem de fiecare dată greşit datorită Iluziei Vieţii. 2636.Amintirea iubirii este dorul care doare cel mai tare, fiind propriul nostru sine. 2637.Amintirea este sinele nostru care se vrea călător liber spre viitorul tuturor libertăţilor faţă de lumea care merge mereu spre trecutul încremenit. 2638.Amintirea este unica ce poate rupe tăcerea lumii prin voinţa preluată din viitor. 2639.Doar amintirea poate poseda voinţă în această lume fiindcă aparţine unui viitor care primeşte trecutul în braţele sale. 2640.Omul nu posedă voinţă în această Iluzie a Vieţii fiindcă s-a înstrăinat de propria sa amintire de sine. 2641.Viitorul curge mereu spre trecut hrănindu-l cu noile sale clipe ale acestei lumi, în pofida amintirii care e sinele uitat al omului şi readuce trecutul spre viitor, determinând fiinţa şi fiinţarea omului. 2642.Sufletul omului este amintirea propriului său sine etern faţă de Dumnezeu. 2643.Amintirea este esenţa devenirii şi a fiinţării. 2644.Amintirea este sinele sufletului întregii lumi. 2645.Amintirea este regăsirea de sine a eternităţii din noi. 2646.Fără amintire totul s-ar nărui. 2647.Amintirea aduce trecutul acolo unde îi este locul: în viitor.

94


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2648.Dacă s-ar prăbuşi amintirea s-ar prăbuşi întreaga noastră fiinţă cu lumea sa cu tot. 2649.Cum ar putea sinele nostru să nu fie străin de noi, care în loc să ne pierdem viitorul în trecut ar trebui să ne pierdem trecutul în viitor! Atunci am fi liberi şi am poseda cu adevărat voinţă reală şi nu doar iluzorie. 2650.Ne vom regăsi străinul din noi doar atunci când vom înţelege pe deplin amintirea. 2651.Ce poate fi mai măreţ pe lumea asta decât să întrezăreşti marele adevăr al amintirii? 2652.Marea revelaţie a sinelui nostru constă în amintire. 2653.Amintirea este sensul tuturor sensurilor acestei existenţe. 2654.Amintirea este oceanul ale cărui valuri zidesc eternitatea şi nu erodează ţărmul timpului precum face Iluzia Vieţii. 2655.Amintirea este unicul cuprins care poate cuprinde în braţele sale voinţa Lui Dumnezeu. 2656.Amintirea este cuvântul Lui Dumnezeu spus pentru fiinţa din noi. 2657.Amintirea este esenţa Destinului. 2658.În amintire se regăsesc atât imaginea Lui Dumnezeu reflectată în oglinda cunoaşterii cât şi imaginea creaţiei alături de acestea. 2659.Amintirea este sensul sensurilor Marii Contemplări a Lui Dumnezeu, Cunoaşterii şi Creaţiei, într-o singură voinţă. Aceea de a fi! 2660.Amintirea este magia adevărului. CUNOAŞTERE 2661.Dacă dispare cunoaşterea acestei lumi dispare şi lumea. 2662.Paradoxal cunoaştem doar binele şi răul de aceea avem un infinit şi o infinitate de puncte într-un cerc finit. Dacă am cunoaşte şi alte opusuri ale binelui şi răului, am avea alături de punctul infinit şi cercul finit ce ascunde infinitatea şi finitatea şi alte reprezentări. 2663.Lumea fără de cunoaştere nu ar mai fi iar Dumnezeu ar dispărea din noi. 2664.Dumnezeu se află în noi doar oglindindu-se în cunoaştere. 2665.Oglinda cunoaşterii este unică. Odată spartă fiecare ciob al său devine o lume de sine stătătoare. Cine a spart-o? 2666.Destinul nostru nu ar putea fi imaginea Lui Dumnezeu dacă nu s-ar reflecta în cunoaştere. 2667.Cunoaşterea nu se supune decât iubirii, deci Dumnezeului din noi. 2668.Cunoaşterea va cere mereu un subiect acestei lumi în afară de absolut. 2669.De ce nu poate accepta cunoaşterea absolutul? Tocmai fiindcă oglinda cunoaşterii absolutului a fost spartă de Dumnezeu la ceasul creaţiei privind lumea noastră într-un singur ciob. 2670.Cunoaşterea este o alianţă în sine, compusă din aspiraţiile sale şi ceea ce poate inspira. 2671.Doar cunoaşterea posedă voinţă nu şi omul, tocmai datorită faptului că orice formă de cunoaştere a omului este în realitate necunoaştere. 2672.Cunoaşterea omului este necunoaştere fiind oglinda în care se priveşte sufletul uman, exterioară acestuia, diferită de ceea ce crede el că este realitatea sa iluzorie, inversul a ceea ce el consideră a fi cunoaştere, deci necunoaştere. 2673.Cunoaşterea acestei lumi este liniştea care ascunde furtuna în buzunarul peticit al iluziei.

95


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2674.Cunoaşterea este somnul Lui Dumnezeu mai adânc decât vremea, în care visează că se priveşte în oglinda unui viitor jucat demult la zarurile existenţei. 2675.Cunoaşterea în sine, este unicul adevăr care vede deşertăciunea acestei lumi devenind necunoaştere pentru om, tocmai ca acesta să poată trăi iluzia. 2676.Cunoaşterea este o furtună doar pentru superficial şi o linişte pentru înţelept. 2677.Cunoaşterea este visul acestei lumi deşarte care nu se lasă înţeleasă. 2678.Cunoaşterea este stăpâna inimii până în momentul când inima începe să simtă. 2679.Cunoaşterea este izvorul legităţii în această lume iluzorie. 2680.Nu există lege fără de cunoaştere precum nu există amintire fără de Destin. 2681.Cunoaşterea te aşteaptă doar în gara unde trenul vieţii tale nu opreşte niciodată. 2682.Cunoaşterea este suspinul deşertăciunii. 2683.Cunoaşterea este răsăritul sufletului căzut accidental în această lume a necunoaşterii sau iluziei, devenind necunoaştere pentru suflet. 2684.Adevărata cunoaştere în lumea iluziei este intuiţia pe care nu o aflăm cunoscând ci necunoscând. 2685.Cunoaşterea este stâlpul infamiei acestei lumi iluzorii. 2686.Cunoaşterea este zefirul frumuseţii care nu poate fi niciodată văzut ci doar simţit în lumea deşertăciunii. 2687.Cunoaşterea nu te roagă niciodată ci te obligă. 2688.Cunoaşterea se limitează la a nu avea limite. 2689.Cunoaşterea nu afirmă niciodată că e înţeleaptă, însă înţelepciunea va şti mereu. 2690.Cunoaşterea este fluxul adevărului şi refluxul iluziei. 2691.Cunoaşterea este ţărmul ce nu poate fi atins niciodată în această lume iluzorie. 2692.Cunoaşterea este dorul de a fi dincolo de tine. 2693.Cunoaşterea este trandafirul al cărui ţepi te rănesc doar dacă îi înţelegi. 2694.Cunoaşterea devine frumuseţe numai acolo unde ştii că totul e o deşertăciune în această lume, afară de iubire. 2695.Cunoaşterea devine o odisee a spiritului doar dacă acesta îşi părăseşte închisoarea pământului în care este întrupat. 2696.Cunoaşterea te părăseşte doar dacă începi să crezi în deşertăciunea acestei lumi. 2697.Cunoaşterea te iubeşte doar dacă nu vei întreba nimic niciodată cu privire la absolut şi vei asculta şoaptele Universului din inima sufletului tău. 2698.Cunoaşterea este zefirul eternităţii. 2699.Cunoaşterea este frumuseţea infinitului plecat să se odihnească puţin pentru această lume deşartă. 2700.Cunoaşterea este dorul care nu poate fi cuprins al necuprinsului. 2701.Cunoaşterea este ramură de măslin a Lui Dumnezeu care nu se va ofili niciodată chiar de întreaga lume ar dispare cu deşertăciunea ei cu tot. 2702.Cunoaşterea noastră constă în cuviinţa cuvântului de a-şi întrupa iubirea în ţărână. 2703.Cunoaşterea este ochiul sufletului ce înţelege că este orb în această lume. 2704.Cunoaşterea te va asculta doar dacă nu vei avea de spus nimic. 2705.Cunoaşterea Iluziei Vieţii te primeşte la masa ei doar dacă nu ştii nimic despre deşertăciune. 2706.Cunoaşterea este ulciorul care nu primeşte niciodată apa vieţii, înţelegând că aceasta este iluzie, umbră şi Destin.

96


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2707.Cunoaşterea nu loveşte niciodată viaţa şi nici nu o ceartă ci o iartă, înţelegând faptul că orice corp luminat de un soare are o umbră a sa, la fel cum este şi viaţa o umbră a cunoaşterii în care se oglindeşte Dumnezeu. 2708.Cunoaşterea nu strânge niciodată recolta înţelepciunii ci o seamănă aşteptând să răsară moartea. 2709.Cunoaşterea adevărului absolut începe abia acolo unde se sfârşeşte imaginea iluzorie a lumii. 2710.Cunoaşterea nu vine niciodată cu prima zăpadă a iubirii şi nici cu ultima, ci cu primăvara când toate zăpezile se topesc în moarte. 2711.Cunoaşterea te cheamă spre nicăieri iar iluzia îţi găseşte un scop precis în această lume deşartă. 2712.Cunoaşterea va şti ce face iluzia: Cunoscând-o. Iluzia nu va şti ce face cunoaşterea: Necunoscând-o! 2713.Cunoaşterea va dori să alerge doar alături de Dumnezeu şi Creaţie în această lume. 2714.Cunoaşterea adevărului absolut nu poate fi celebrată fiindcă nu poate fi cunoscută de Iluzia Vieţii. 2715.La naşterea cunoaşterii Iluziei Vieţii participă doar deşertăciunea. 2716.Cunoaşterea Iluziei Vieţii este duşmanul adevărului şi prietena deşertăciunii. 2717.Cunoaşterea nu pleacă niciodată de unde este primită. 2718.Cunoaşterea Iluziei Vieţii nu are nici un salon unde să poată primi adevărul absolut. 2719.Adevărata cunoaştere este doar aceea a adevărului absolut. 2720.Doar în cunoaşterea adevărului absolut se oglindeşte Dumnezeul nostru şi Creaţia. Noi nefiind decât imaginea acestora. 2721.Cunoaşterea adevărului absolut te place doar atunci când nu o place Iluzia Vieţii tale. 2722.Cunoaşterea este cuvântul care ştie mult mai mult decât crede oricine că ştie. 2723.Cunoaşterea este cuvântul în inima căruia sălăşluiesc o infinitate de alte cuvinte printre care şi cel al iubirii: Dumnezeul nostru. 2724.Cunoaşterea Iluziei Vieţii crede doar în credinţa deşertăciunii. 2725.Nimic nu este mai înălţător decât să crezi în cunoaştere şi nimic mai degradant decât să realizezi deşertăciunea acesteia. 2726.Ce poate fi mai cunoscut decât necunoscutul? 2727.Încotro putem cunoaşte cu adevărat decât nicăieri? 2728.De ce atunci când ştim că ştim înţelegem cu adevărat cât de mult nu ştim? 2729.Cine poate spune că cunoaşte adevărul absolut în afară de steaua care moare pe cer a cărei clipă a devenit eternitate în momentul morţii? Devenind astfel poate unică şi adevărata cunoaştere? 2730.Oriunde am dori cunoaşterea adevărului absolut este în zadar fiindcă oricum nu poate fi cunoscută vreodată în deşertăciunea acestei lumi, în schimb oricât de mult am încerca să alergăm de Iluzia Vieţii vom reuşi doar să ne amăgim. 2731.Oare putem fi mai încolo cu o treaptă a cunoaşterii, atât timp cât unica treaptă a cunoaşterii este absolutul acesteia?

97


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

CUVÂNT

2732.Cuvântul este moartea instinctului. 2733.Cuvântul este lumea fiinţei. 2734.Cuvântul este universul sufletului. 2735.Cine nu se regăseşte în cuvânt e pierdut de sine. 2736.Cuvântul este lacrimă în care se pierde iubirea. 2737.Cuvântul este conştiinţa Lui Dumnezeu. 2738.Cuvântul este corabia înţelepciunii. 2739.Cuvântul este esenţa Destinului de a fi etern. 2740.Cuvântul este patima eternă a existenţei de a crede în moarte. 2741.Cuvântul este libertatea sensului de a fi giratoriu, în funcţie de context. 2742.Cuvântul este aripa care nu se poate frânge a gândului. 2743.Cuvântul este puntea dintre adevăr şi deşertăciune. 2744.Cuvântul este sacrilegiul acestei existenţe de a fi. 2745.Oricum ar fi cuvântul, frumuseţe sau păcat, blestem sau sacralitate, el tot în braţele Lui Dumnezeu se odihneşte. 2746.Cuvântul este esenţa păcii pe care a făcut-o Dumnezeu cu sine realizând că este lipsă din neant: dorul neantului. 2747.Dorul este cuvântul prin care-L putem simţi pe Dumnezeul Primordial al Limbajului Pur Universal, iar iubirea cuvântul prin care îl cunoaştem pe Dumnezeul nostru uman. 2748.Nimic nu poate fi mai măreţ decât să-ţi fie dor iubind cuvântul. Atunci îl simţi cu adevărat atât pe Dumnezeul Primordial ca lipsă eternă din neantul infinit cât şi pe Dumnezeul tău, care este iubire. 2749.Cuvântul a devenit Dumnezeu abia atunci când a lipsit neantului etern fiindu-i atât de dor de el încât a devenit eveniment primordial. 2750.Oare ce era cuvântul înainte de a fi Dumnezeu? Un dor uitat de sinele eternităţii. 2751.Nu cuvântul în sine este Dumnezeu ci dorul eternităţii care l-a simţit şi sfinţit astfel, ca fiind, Dor, Lipsă din eternitate, Eveniment Primordial deci Dumnezeu. 2752.Cuvintele Limbajului Pur Universal între care se află şi Dumnezeul nostru, au fost sfinţite prin Dor sau Lipsă, de Dumnezeul Primordial, iar Dumnezeul nostru a preluat Dorul de la tatăl Său, atribuindu-L propriului său sine care este iubire. Poate de aceea trăim într-o lume atât de pasională. 2753.Cuvântul provine din dorul eternităţii de propriul sine, determinând finitul primului înţeles. 2754.Oare ce s-ar face eternitatea fără cuvânt? S-ar pierde definitiv în sinele său inert. 2755.Ce anume a provocat dorul eternităţii? Faptul că a ajuns să-şi dorească lumina în singurătatea rece a nefiinţei. 2756.Cum s-a simţit eternitatea singură nefiind fiinţă cu simţire? Prin Instinct. Instinctul este caracteristica nefiinţei de a simţi primul său Cuvânt: Dor, deci Lipsă. 2757.Cuvântul este fiinţă indiferent ce sens reprezintă acesta, fiindcă fiinţează în gândire. 2758.Cuvântul nefiinţă este tot un Cuvânt al fiinţei chiar dacă înţelesul său este nefiinţa. 2759.Nefiinţa în sinele său nu poate poseda un cuvânt prin urmare nici instinctul său nu poate fi definit cu certitudine că şi instinctul existenţei de exemplu.

98


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2760.Cuvântul este murirea de sine a existenţei. 2761.Cuvântul este epopeea care se sfârşeşte mereu într-un înţeles ce va avea un nou început în propriul său sine. 2762.Nu există cuvânt muritor precum nu există cuvânt nemuritor ci cuvânt în care-şi ţine onoarea înţelesul. 2763.Cuvântul este floarea din grădina speranţei care creşte numai cu Destin în această existenţă. 2764.Cuvântul este pasiunea fiinţei de a se dori eternă prin înţeles. 2765.Cuvântul este libertatea prin care orice înţeles poate fi îngropat în eternitatea uitării. 2766.Cuvântul este replica fiinţei dată pustiului eternităţii. 2767.Cuvântul este absurd doar dacă vrei ca înţelesul său să devină absolut. 2768.Cuvântul este lumea faţă de care soarele eternităţii nu apune niciodată. 2769.Orice cuvânt în lumea noastră are propria sa încărcătură de dor şi iubire. 2770.Cuvântul vis este un vis doar dacă nu devine realitate faţă de un altul. Un exemplu concludent este lumea noastră. 2771.Oare ce se află în esenţa fiecărui cuvânt în afară de dorul instinctual al nefiinţei? 2772.Cuvântul te crede doar dacă îl crezi şi tu. 2773.Cuvântul nu te minte niciodată dacă nu îl minţi. 2774.Cuvântul nu poate pribegi la poarta vieţii tale niciodată. 2775.Cuvântul nu se închină nimănui ci desluşeşte. 2776.Cuvântul îmbină sau dezbină, leagă sau dezleagă. Niciodată nu este cel care greşeşte. 2777.Cuvântul nu te ascultă ci te învaţă mereu. 2778.Cuvântul este certitudinea faptului că viaţa ta deţine un sens, cunoscut sau nu. 2779.Cuvântul nu pleacă niciodată din inima ta oricât de mult l-ai alunga. 2780.Cuvântul te serveşte cu înţelesul său chiar dacă îl vei blestema. Nu uita că şi blestemul este tot un cuvânt. 2781.Nu fugi niciodată de cuvânt fiindcă şi esenţa sufletului tău tot în cuvânt sălăşluieşte. 2782.Cuvântul te ridică sau te coboară. Înţelege-l şi nu-l duşmăni niciodată. 2783.Cuvântul nu vrea nimic altceva decât înţelepciune.De aceea încearcă să îl onorezi cu aceasta. 2784.Cuvântul nu-ţi va refuza dărnicia dar nici nu ţi-o va cere. În schimb te va judecă. 2785.Nu cuvântul este meschin ci sensul dorit de tine unui anume cuvânt. 2786.Cuvântul trăieşte în frază precum tu convieţuieşti în oraş. Nu îi murdări străzile frazei fiindcă nu îţi aparţin ţie ci eternităţii clipei. 2787.Nu uita! Într-un cuvânt poţi trăi infinit mai uşor decât într-o mie de oraşe la un loc. 2788.Vai de cel care-şi uită cuvintele vieţii sale. 2789.Cuvântului nu trebuie să i te închini, ci să-i respecţi sensul. 2790.Cuvântul nu este vântul deşertăciunii chiar dacă atât vântul cât şi deşertăciunea sunt cuvinte. 2791.Cuvântul este şansa acestei existenţe de a-şi exprima suspinul prin Dumnezeu. 2792.Nu fugi niciodată de cuvânt.Şi fuga este tot un cuvânt! 2793.Respectă cuvântul ca şi pe tine însuţi. Iată cheia fericirii. 2794.Să nu-ţi fie frică niciodată de moarte. Nu uita că şi aceasta este un cuvânt zămislit din Dorul Nefiinţei. 2795.Cine nu se regăseşte în Cuvânt nici nu s-a născut vreodată. 2796.Cuvântul este trupul şi sângele sufletului tău. Respectă-le!

99


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2797.Cuvântul este infinitul care nu-şi găseşte liniştea în finitul din tine până nu îl înţelegi mai mult decât pe tine însuţi. 2798.Cuvântul este frumuseţea Lui Dumnezeu ascunsă în ochii sufletului tău. Nu o murdări niciodată. 2799.Şi Destinul este un Cuvânt la rândul său. Cuvântul este unicul lucru în care trebuie să crezi. 2800.A folosi cuvântul nu este un păcat, dar a-l batjocori şi blestema este un sacrilegiu. 2801.Crede în cuvânt ca şi în tine însuţi şi vei fi fericit.

DESTIN 2802.Cum am putea Doamne să ne regăsim în faţa ta care are un astfel de Destin în această lume? 2803.Trăim prin Dumnezeu al cărui imagine este Destinul nostru.De ce atât de amarnic? 2804.Destinul nostru este libertatea pe care o are Dumnezeu în această lume. 2805.Destinul nu poate fi alungat nicicând de tine fiindcă eşti tu. 2806.Destinul este mai presus decât tot ce înţelegi tu despre propria ta soartă. 2807.Destinul nu te părăseşte niciodată, nici dincolo de viaţă, fiind lumina sufletului tău care îţi veghează calea spre nemurire. 2808.Destinul ascultă doar paşii Lui Dumnezeu a căror urmă este. 2809.Destinul nu simte nici durerea şi nici fericirea, nici pericolul şi nici şansa fiind toate acestea la un loc. 2810.Destinul te conduce mereu în propriul său infinit şi niciodată dincolo de el. 2811.Destinul înţelege doar neînţelesul şi cuprinde doar necuprinsul, fiind toate la un loc: înţeles, neînţeles şi cuprins, necuprins. 2812.Destinul este unica şoaptă a Lui Dumnezeu înţeleasă parţial de sinele tău. 2813.Destinul alungă tristeţea din tine doar dacă îi înţelegi inefabilitatea. 2814.Destinul nu-ţi va risipi niciodată clipele fiindcă există doar în clipa eternă a sinelui tău şi atât. Risipitorul este Iluzia Vieţii. 2815.Destinul este zăpada care se aşterne peste cunoaştere ferind-o de frigul existenţei, tocmai pentru a trece prin faţa morţii acestei vieţi. 2816.Destinul este neliniştea din tumultul metafizic al împlinirii prin moarte. 2817.Destinul este căutarea de sine găsită doar de Dumnezeu. 2818.Destinul lucrează doar prin sudoarea Lui Dumnezeu. 2819.Destinul este scânteia vie a eternităţii imaginii Lui Dumnezeu. 2820.Destinul este soarele care nu va apune niciodată peste infinit. 2821.Destinul este lumina ce va lumina pururea calea sufletului în nemurire. 2822.Destinul este culoarea iubirii şi simfonia frumuseţii neînţeleasă de către noi datorită Iluziei Vieţii. 2823.Destinul este urma lăsată de gândul Lui Dumnezeu în lumea sufletului nostru. 2824.Destinul este aria celebră din freamătul universului de a fi. 2825.Destinul este raza care ne arată că undeva în spatele muntelui morţii există cu adevărat astrul iubirii din noi. 2826.Destinul este armonia neînţeleasă a iubirii din noi.

100


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2827.Destinul este marfa care nu se poate vinde niciodată pe tarabă vieţii. 2828.Destinul cunoscut de noi, este preludiul morţii cântat la corzile vieţii. 2829.Destinul se scutură mereu numai de praful clipelor trecătoare. 2830.Destinul are tăria de caracter de a recunoaşte suferinţa dar şi amăgitoarea fericire, însă niciodată moartea deplină fiindcă aceasta nu există. 2831.Destinul este acela care-ţi arată cum tot ce se naşte moare. 2832.Destinul este unica ramură din pomul vieţii care nu poate fi împodobită sau aranjată după placul unuia sau altuia. 2833.Destinul nu poate muri niciodată fiind amintirea eternă a urmei paşilor lăsaţi de Dumnezeu lumilor. 2834.Destinul nu poate începe şi nici sfârşi, fiind sinele începutului şi sfârşitului. 2835.Destinul nu priveşte niciodată trupul unei întâmplări ci sufletul acesteia. 2836.Destinul este hotarul fără frontiere al nemuririi întrucât în el sălăşluieşte existenţa. 2837.Destinul este oceanul unde toate corăbiile navighează într-un singur punct: acela al infinitului. 2838.Destinul nu pleacă şi nici nu vine vreodată ci se află în tot şi în toate. 2839.Destinul nu mulţumeşte nimănui fiind sinele tuturor. 2840.Destinul se apleacă doar clipei, din a cărei eternitate ne priveşte călătoria prin lumea Iluziei Vieţii. 2841.Destinul nu poate surâde nimănui în vreun fel sau altul fiind surâsul în sine al tuturor. 2842.Destinul nu poate ierta şi nici combate, precum nu poate premia şi nici celebra un anumit suflet, fiind libertatea fiecăruia de a contempla frontierele propriei sale urme lăsate de paşii Lui Dumnezeu. 2843.Prin Destin libertatea devine un înţeles. 2844.Destinul nu crede niciodată în lacrimile propriei sale existenţe ci le şterge cu buretele amintirii pe care-l va stoarce în sufletele noastre. 2845.Destinul este un hoinar ce calcă peste deşertăciunea existenţei. 2846.Destinul este arta mântuirii de sine. 2847.Destinul nu alege niciodată ci ia totul. 2848.Destinul nu poate fi rupt de Întâmplarea Întâmplătoare, deci de Dumnezeu. 2849.Destinul este lanţul Întâmplărilor Neîntâmplătoare care se succed unicei Întâmplări Întâmplătoare definită de Evenimentul Primordial care e Dumnezeu. 2850.Destinul este o lege doar dacă devine înţeles astfel de către deşertăciune. 2851.Destinul respectă deşertăciunea doar atunci când împlineşte o iluzie. 2852.Destinul se confundă mereu cu adevărul, fiindcă orice Destin trebuie să fie adevărat precum orice adevăr trebuie să posede un Destin al său, bineînţeles că în afară de adevărul absolut, al cărui Destin este înlocuit de întâmplarea Întâmplătoare, deci de Dumnezeu. 2853.Destinul este drumul care nu duce niciodată altundeva, decât la Dumnezeu. 2854.Destinul este surâsul inconfundabil al Lui Dumnezeu în această lume deşartă. 2855.Destinul este cel mai greu dar şi mai uşor concept al acestei lumi. Greu, fiindcă este urma lăsată de Dumnezeu a cărei mărime nu poate fi cuprinsă decât de infinit. Uşor fiindcă nimic nu-i este mai apropiat omului decât propriul său Dumnezeu în afară de Deşertăciune. 2856.Destinul nu te întreabă niciodată de ce şi cum, ci te duce ştiind dinaintea ta cine eşti. 2857.Destinul este o mare lipsă a inimii noastre pe care o vom regăsi numai în marea iubire a vieţii.

101


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2858.Destinul nu poate lipsi niciodată din fiecare pas al nostru indiferent că este grăbit sau trist, că iubeşte sau urăşte. Destinul va fi mereu prezent. 2859.Destinul este unicul prezent al acestei lumi. 2860.Destinul te constrânge doar dacă vrei să-i înţelegi prezentul pe care tu nu îl vei trăi niciodată, fiind un viitor care se pierde în trecut. 2861.Care este frontiera dintre trecut şi viitor? Cât de mare? Aceasta este Destinul nostru. 2862.Destinul nu poate rămâne nici în urmă şi nici să meargă înaintea noastră, decât cu noi, luându-ne în propriul său prezent. 2863.Destinul este povestea prezentului, care se zbate între trecut şi viitor, înţeleasă doar de viitorul devenit trecut. 2864.Destinul este marea emoţie a Lui Dumnezeu transpusă în limbajul Iluziei Vieţii. 2865.Destinul este prezentul care odată devenit trecut în Iluzia Vieţii scrie istoria clipei ce dispare pentru totdeauna în propria sa eternitate. 2866.Destinul este limita oglinzii cunoaşterii ce poate reflecta absolutul şi infinitul în Iluzia Vieţii. 2867.Destinul este un concept al Iluziei Vieţii care nu poate fi determinat fiindcă nimeni nu poate spune care este frontiera dintre trecut şi viitor. De aceea Destinul poate fi doar trăit dar nu şi identificat în timpul trăirii. 2868.Ştim că există Destinul, precum ştim că există prezentul dar nu ştim unde anume în spiritul nostru. 2869.Lumea este plină de tot felul de doctori de Destin, de ce? 2870.Destinul este pagina unei uitări care va fi uitată la rândul său tocmai de amintirea uitării. 2871.Destinul nu promite niciodată nimic ci face totul. 2872.Destinul alege numai o singură cale din infinitatea de căi pentru tine. 2873.Destinul are în trecut o singură cale şi în viitor o infinitate. Astfel trecutul devine finitul iar viitorul infinitul, despărţite şi alese de Destin. 2874.Destinul este liniştea care alege doar o singură furtună prin propria ta viaţă. 2875.Destinul se roagă numai unui singur trecut al său. 2876.Destinul zboară numai către împlinire. 2877.Destinul este coala ruptă a infinitului. 2878.Destinul este refugiul morţii din această viaţă. 2879.Destinul este unica legătură a hazardului cu legitatea. 2880.Destinul este libertatea oricărui bine de a fi rău şi invers. 2881.Destinul este amăgirea de a fi liber pe o cale strictă a vieţii tale. 2882.Destinul este lupta sinelui cu visul acestei lumi. 2883.Destinul moare ultimul pe corabia vieţii. 2884.Destinul lasă să se întrevadă numai amăgirea voinţei. 2885.Destinul primeşte un singur dar de la Dumnezeu: moartea. 2886.Destinul nu trage niciodată la căruţa vieţii singur, ci alături de propriul său adevăr. 2887.Destinul caută lumina vieţii în moarte. 2888.Destinul vrea toate clipele anilor vieţii tale pentru a le îndesa într-o singură clipă eternă: aceea a morţii! 2889.Destinul reuşeşte de fiecare dată să se împlinească numai prin moarte. 2890.Destinul te urmăreşte în tine însuţi fiind imaginea propriei tale vieţi din imaginea Lui Dumnezeu. 2891.Destinul lipseşte de la masa speranţei tale doar prin moarte.

102


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2892.Nimic nu-i este mai apropiat Destinului decât moartea, fiind unica lui împlinire. 2893.Ce poate fi mai împlinit în această lume decât Destinul prin măreţia morţii? 2894.Destinul este inima morţii ce bate în această lume. 2895.Destinul nu reprezintă niciodată ci prezintă totul. 2896.Destinul este sinele tău în raport cu lumea, care se va împlini prin moarte.De aceea moartea este viaţa Destinului. 2897.Moartea se împlineşte prin Destin, iar Destinul prin moarte. 2898.Destinul este curajul morţii de a pătrunde pe tărâmul vieţii. 2899.Destinul este rama ce întregeşte tabloul morţii în viaţa noastră. 2900.Nicăieri nu vei găsi mai multă moarte decât în Destinul vieţii iar viaţă în Destinul morţii, fiindcă Destinul se împlineşte prin moarte, iar moartea prin Destinul venit din viaţă. 2901.Destinul vibrează mereu cu o singură coardă şi anume: calea lui. 2902.Destinul ajunge în moarte doar ca un trecut, iar moartea îl primeşte ca pe un viitor. 2903.Timpul nu este altceva decât relaţia Destinului cu moartea din lumea noastră. 2904.Destinul este inima timpului care-l readuce pe acesta în propria sa eternitate de o clipă. 2905.Destinul este lupta dintre bine şi rău unde învinge întotdeauna moartea. 2906.Destinul este frumuseţea viitorului de a deveni trecut. 2907.Destinul este prezentul care nu poate fi decât unic. 2908.Destinul este amintirea viitorului în propriul său trecut. 2909.Destinul este esenţa vieţii care se împlineşte numai prin moarte. 2910.Destinul este ramura ce va bate în fereastra iubirii noastre furtuna vieţii, de câte ori vom uita de noi înşine. 2911.Destinul cântă la pianul clipelor soarta unei singure clipe eterne. 2912.Ce miracol e această lume cu infinitatea ei de clipe eterne! 2913.Destinul este miracolul vieţii de a se împlini prin moarte. 2914.Destinul urmăreşte doar urma Lui Dumnezeu. 2915.Destinul este lumina lumii ce arde numai prin împlinirea sa în moarte. 2916.Lumina Destinului poate străluci numai în întunericul morţii şi nicidecum în ziua vieţii. 2917.Cine crede în Destin crede în nemurire. 2918.Cascada Destinului se varsă numai în moarte. 2919.Destinul îţi arată de fiecare dată că viaţa adevărată e numai în moartea unde se împlineşte şi nicidecum în această lume a neîmplinirii. 2920.Destinul îşi revarsă frumuseţea în clipa vieţii eterne a muririi. 2921.Destinul este imaginea Lui Dumnezeu în Iluzia Vieţii noastre. 2922.Destinul este limita de unde nici miracolul nu mai are nimic de spus. 2923.Destinul este eternitatea clipei dintre viitor şi trecut. 2924.Destinul este prezentul etern care se împlineşte prin moarte. 2925.Frica de moarte este o prostie la fel de mare precum ar fi frică de propriul tău Destin! 2926.Destinul nu te poate ierta niciodată fiindcă nu cunoaşte păcatul întrucât recunoaşte moartea ca izbăvire de tine însuţi. 2927.Destinul reuşeşte de fiecare dată să recunoască doar un singur lucru şi anume: eternitatea din tine. 2928.Destinul te îndeamnă să trăieşti mai mult decât te îndeamnă viaţa să trăieşti şi să mori mai puţin decât te îndeamnă viaţa să mori. 2929.Pentru Destin eternitatea vieţii se află în moarte. 2930.Numai Destinul poate împăca viaţa cu moartea.

103


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2931.Destinul nu rămâne niciodată înmărmurit de ororile sau minunile vieţii ci le înţelege prin moartea care la va împlini pe toate. 2932.Destinul este cel mai mare neînţeles al înţelesului. 2933.Destinul este stânca, unde va înfrunta de fiecare dată moartea acestei vieţi, eternizând-o. 2934.Destinul este grăuntele de nisip al infinitului din această lume finită. 2935.Destinul este urma iubirii Lui Dumnezeu prin care putem privi eternitatea. 2936.Destinul este frontiera unde trecutul se întâlneşte cu viitorul, unde clipa devine eternă şi din toate acestea se naşte Iubirea. 2937.Destinul respiră prin plămânii infinitului acest finit cu nume de viaţă. 2938.Destinul primeşte de fiecare dată un răspuns din partea vieţii cu toate că nu o întreabă niciodată nimic. 2939.Ce poate fi mai măreţ decât să privesc Destinul din ochii tăi plini de mine? 2940.Destinul este locul unde Totul se luptă cu Nimicul, învingând eternitatea. 2941.Destinul se reculege numai la statuia eternităţii vieţii prin moarte. 2942.Destinul nu urmăreşte niciodată urmă fiind el urma aceea lăsată de Dumnezeu acestei lumi. 2943.Destinul nu va fi niciodată suplimentul lăsat de Dumnezeu la masa deşertăciunii, ci complimentul acestuia. 2944.Destinul va triumfa mereu asupra oricărui triumf prin înfrângere. 2945.Destinul ascultă toate faptele, grijile, neliniştile vieţii tale cu eternitatea sinelui său din moartea împlânta astfel. 2946.Destinul răspunde doar prin moarte acestei vieţi. 2947.Destinul va cere mereu mai mult decât poţi tu să dai de câte ori nu vei înţelege moartea care te aşteaptă mereu triumfătoare. 2948.Destinul este eternitatea, este viaţa veşnică din lumea de apoi văzut din această Iluzie a Vieţii. 2949.Destinul răsare doar în această lume unde totul moare. 2950.Destinul este tot ce pot înţelege atunci când mă pierd în ochii tăi fără de înţeles. 2951.Destinul nu te poate convinge niciodată de nimic, fiind convingerea în sine, precum nu te poate obliga niciodată, fiind obligaţia în sine. 2952.Destinul este eternul sine al tuturor lucrurilor, fenomenelor şi conceptelor din această lume. 2953.Destinul este pacea din războiul nimănui, dar în care suntem angrenaţi cu toţii. 2954.Destinul este floarea cu petala eternităţii din toamnă vieţii. 2955.Spunând Destin spui totul. 2956.Destinul şi iubirea. Poate fi unul fără de celălalt? 2957.Destinul este rugăciunea eternităţii din inima Lui Dumnezeu. 2958.Destinul este flacăra ce arde numai viaţa în eternitatea morţii. 2959.Destinul nu este durere şi nici suspin în împlinirea sa din moarte, în schimb este numai suferinţă în viaţă. 2960.Destinul nu revine niciodată de unde a plecat în lumea vieţii. 2961.Destinul nu se supune decât propriului său sine. 2962.Destinul este trandafirul al cărui ţepi există doar în viaţă. 2963.Unicul loc unde Destinul nu se poate împlini niciodată în lumea vieţii, este: Iubirea. 2964.Destinul nu lasă niciodată întrebări în spatele său decât regrete sau împliniri.

104


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2965.Destinul nu te poate ajuta niciodată fiind propriul tău sine la frontiera dintre trecut şi viitor sau eternitatea din tine. 2966.Povestea fiecărui Destin, este reflectarea unei eternităţi în trecut. 2967.Destinul este unicul sens al acestei lumi. 2968.Destinul este unica corabie din oceanul vieţii care navighează cu pânzele eternităţii unde suflă vântul împlinirii sale prin moarte. 2969.Destinul destinului este amintirea amintirii şi moartea morţii: viaţa eternă. 2970.Ce poate fi mai înălţător decât să ştii că Destinul este imaginea Lui Dumnezeu din această lume, că este eternitatea dintre trecut şi viitor, finit şi infinit, dintre infinitul mare şi cel mic şi că toată această eternitate devine povestea unei vieţi? 2971.Destinul este cel mai fidel prieten. Nu te va părăsi niciodată. 2972.Destinul recomandă acestei lumi să nu se amestece niciodată în moarte, fiindcă viaţa nu o poate înţelege. 2973.Speranţa moare ultima iar Destinul niciodată. 2974.Ştie cineva unde anume a lipsit vreodată Destinul? 2975.Nimeni nu poate şti ce este dincolo sau dincoace de Destin. 2976.Destinul nu ascunde niciodată nimic fiindcă îţi dă şi îţi ia totul. 2977.Destinul este unica stea a sinelui tău care nu va muri niciodată. 2978.Destinul este ploaia clipei tale ai cărei stropi va uda viaţa veşnică. 2979.Destinul este caruselul unde norocul este ştiut întotdeauna de dinainte de a fi. 2980.Destinul este valul care se sparge numai de ţărmul morţii. 2981.Destinul te aşteaptă doar în tine şi niciodată în afara ta. 2982.Chiar şi uitarea Destinului este o amintire predestinată. 2983.Destinul este unicul care va reuşi să moară în moarte, trăind astfel etern. 2984.Destinul te priveşte în aceeaşi măsură ca şi moartea. Oare nouă ne e frică de moarte sau de predestinarea ei? 2985.Orice poţi să-ţi pierzi în această lume în afară de Destin. 2986.Destinul este ecoul Lui Dumnezeu. 2987.Destinul este imaginea Lui Dumnezeu.

DEŞERTĂCIUNE 2988.Deşertăciunea este cana din care bem suferinţa apei vieţii. 2989.Deşertăciunea este unicul sens al acestei lumi. 2990.Chiar şi deşertăciunea are scopul său bine definit. 2991.Suntem tentaţi să atribuim deşertăciunii toate lacunele necunoaşterii noastre. Oare acestea nu sunt şi ele un adevăr universal valabil? 2992.A zugrăvi deşertăciunea după voalul Iluziei Vieţii este ca şi cum ai admite că ştii adevărul absolut. 2993.Ce anume poate fi mai împlinit în această lume decât deşertăciunea? 2994.Deşertăciunea te înţelege doar dacă nu o vei înţelege la rândul tău, altfel va deveni destructivă. 2995.Deşertăciunea este împlinirea singurului adevăr al iluziei, acela de a fi iluzoriu.

105


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

2996.Deşertăciunea este mantia care nu va acoperi niciodată trupul împlinirii absolutului. 2997.Deşertăciunea este împlinirea fericirii din această lume. 2998.Deşertăciunea crede doar în propriul său adevăr pe care îl defineşte ca fiind un adevăr universal valabil pentru tot şi toate. 2999.Oriunde va fi naştere şi moarte vă fi şi deşertăciune, fiindcă adevărul absolut nu moare şi nu se naşte niciodată. 3000.Deşertăciunea te macină doar dacă o cunoşti. 3001.Deşertăciunea nu ascunde niciodată frumuseţea şi împlinirea. 3002.Deşertăciunea nu plânge niciodată din lipsa adevărului ci tocmai de prea mult adevăr. 3003.Deşertăciunea te duce acolo unde spiritul nu poate înţelege cum de ochii care plâng cu lacrimi de iubire pot sta inerţi într-un sicriu. 3004.Deşertăciunea nu va înţelege niciodată sensul unei amintiri decât reversul său: murirea. 3005.Deşertăciunea te ascultă numai dacă nu o auzi. 3006.Deşertăciunea este marele adevăr absolut al sensului lumii noastre. 3007.Deşertăciunea te lasă să o atingi doar dacă o consideri o mare împlinire. 3008.Deşertăciunea va fermenta întreaga ta viaţă, adevărul despre tine însuţi, renegându-l în cele din urmă. 3009.Deşertăciunea te crede doar dacă nu o crezi niciodată. 3010.Deşertăciunea este negativul acestei vieţi al cărui pozitiv este lumea. 3011.Deşertăciunea respiră aerul încrederii de sine al lumii, uitând că se află într-o grotă unde acesta lipseşte cu desăvârşire. 3012.Deşertăciunea luptă cu adevărul pentru a-şi afla un sens în frumuseţe. 3013.Deşertăciunea nu va înţelege niciodată o mare iubire fiindcă iubirea nu acceptă niciodată un alt adevăr oricare ar fi acela. 3014.Deşertăciunea se priveşte în oglinda morţii fiindcă doar această o lasă să devină atât de frumoasă în viaţă. 3015.Deşertăciunea nu spune niciodată alege, ci ia! 3016.Niciodată deşertăciunea nu se poate ascunde în şoaptele unei iubiri fiindcă nici una dintre acestea nu cred în nimic, decât în propriul lor sine. 3017.Deşertăciune ştiai cât de departe erai de mine atunci când vroiai să înţelegi sensul acestei lumi? 3018.Deşertăciunea va înota alături de dorinţă şi speranţă în apele tulburi ale vieţii. 3019.Deşertăciunea va fugi mereu de Destin pentru ca acesta să nu se împlinească şi ea să dispară. 3020.Deşertăciunea este moneda plătită de Dumnezeu propriului său Cuvânt de a fi. 3021.Deşertăciunea este lipsa conţinutului şi niciodată conţinutul în sine dar să nu uităm că şi lumea noastră este deşartă. 3022.Deşertăciunea este duşmanul declarat al Destinului, ce nu acceptă goliciunea din sufletul ei. 3023.Deşertăciunea este tot ce poate fi mai frumos în această lume. 3024.Culmea deşertăciunii? Cele şapte minuni ale lumii. 3025.Fără deşertăciune nu ar mai fi frumosul şi perfecţiunea, fiindcă ambele suplinesc golul lăsat de deşertăciune în inima Destinului. 3026.Deşertăciunea ar vrea să-mi spună că nu ştie unde se ascunde adevărul dar se poticneşte renegându-l.

106


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3027.Deşertăciunea lasă mereu să se înţeleagă cât de mare nevoie avem de o împlinire a fericirii uitând să spună care este preţul acestea. 3028.Deşertăciunea este zefirul împlinirii acestei lumi în ochii morţii. 3029.Deşertăciunea este dorul care nu crede niciodată în lumea de apoi. 3030.Deşertăciunea este cuvântul care nu poate înţelege de ce a gândit Dumnezeu această lume. 3031.Deşertăciunea este speranţa care încă mai speră în propria sa împlinire. 3032.Deşertăciunea te respinge numai la picioarele infernului. 3033.Deşertăciunea renaşte doar la maternitatea visului de trăi. 3034.Deşertăciunea devine cel mai bun sfetnic atunci când înţelegi sensul acestei lumi. 3035.Deşertăciunea are un singur duşman: iubirea. 3036.Deşertăciunea se vrea mormântul iubirii, uitând că aceasta nu moare niciodată. 3037.Fără deşertăciune am trăi în cea mai plictisitoare dintre lumi, tocmai fiindcă aceasta crede în frumuseţea lumii. 3038.Deşertăciunea este cea mai modestă dintre toate graţiile lumii, fiind mereu blamată şi oropsită. Este unica ce ne lasă să credem în frumos, împlinire şi perfecţiune. 3039.Deşertăciunea duce tot greul lumii, devenind unicul sens. 3040.Deşertăciunea va combate ignoranţa fiindcă crede în perfecţiunea propriului său vis, chiar dacă faţă de adevărul absolut este absurd. 3041.Deşertăciunea devine cel mai mare paznic al absurdului, în al cărui adevăr crede cu străşnicie. 3042.Deşertăciunea este mântuirea de sine a absurdului cu o nouă credinţă: Împlinirea sa ca Tot. 3043.Deşertăciunea pariază numai pe caii care nu trag căruţa iubirii pe drumul călcat de paşii Lui Dumnezeu. 3044.Deşertăciunea speră în propria sa fericire: naşterea morţii şi moartea naşterii. Sensul lumii. 3045.Deşertăciunea invită Destinul spre a se împlini mereu dincolo de viaţă. 3046.Deşertăciunea nu oboseşte niciodată afirmând că genialitatea aparţine umanului care respiră prin ţărâna acestei lumi. 3047.Deşertăciunea respectă cu sfinţenie norocul, tocmai fiindcă nu acceptă să fie întrebată: de ce; ce şi cum. 3048.Deşertăciunea este alpinistul pentru care absurdul va fi vârful pe care-l va escalada întreaga sa viaţă. 3049.Nimeni nu a plătit vreodată deşertăciunea pentru frumuseţile de basm ale acestei lumi. 3050.Deşertăciunea nu poate înţelege infinitul însă creează un finit ce poate cuprinde cu inima sa infinitul. 3051.Doar deşertăciunea poate spune:” întregul infinit”, uitând intenţionat că infinitul nu poate fi niciodată un întreg, tocmai fiindcă nu se termină niciodată.Şi totuşi este un singur infinit. Unu. 3052.Deşertăciunea este mama suspinului şi al durerii, pentru a ne arăta soarele fericirii din spatele acestora. 3053.Ce ştie deşertăciunea cu privire la lumina cunoaşterii? Doar faptul că aceasta e necunoaştere. În schimb deşertăciunea are propria sa cunoaştere: iluzia. 3054.Deşertăciunea este moaşa de la sorocul acestei lumi.

107


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3055.Deşertăciunea nu cultivă niciodată realitatea adevărului absolut ci doar pe aceea a iluziei. 3056.Deşertăciunea joacă până în zorii muririi la balul absurdului. 3057.Deşertăciunea te ajută să răzbeşti în viaţă înstrăinându-te de tine. 3058.Deşertăciunea este palma Lui Dumnezeu dată cunoaşterii adevărate. 3059.Deşertăciunea imită cunoaşterea până în cele mai mici detalii dar nu o poate înţelege. 3060.Deşertăciunea te iartă cel mai adesea crezând în mântuirea de adevărul absolut. 3061.Ce poate fi mai perfect decât deşertăciunea? 3062.Nimic nu alege mai bine decât deşertăciunea. 3063.La sânul deşertăciunii te vei simţi mereu apărat. 3064.Părăsind deşertăciunea te vei părăsi pe tine însuţi. 3065.Lacul deşertăciunii nu va oglindi niciodată adevărul absolut. 3066.Să nu spui niciodată mai mult decât e cazul fiindcă are deşertăciunea grijă de restul. 3067.Te poţi lipsi de orice în afară de deşertăciune. 3068.Deşertăciunea te ridică, te coboară sau te doboară. O vei ierta fiindcă doar ea te poate înţelege. 3069.Deşertăciunea este premiul pe care îl merităm cu toţii în această viaţă. 3070.Deşertăciunea respiră împlinirea şi absolutul din gândurile tale. 3071.Deşertăciunea este unica ambianţă confortabilă a acestei lumi. 3072.Deşertăciunea devine răsărit sau amurg oricând, ceea ce adevărul nu o poate face. 3073.Deşertăciunea te scaldă în apa vieţii uitată de Destin la colţul străzii Întâmplării. 3074.Deşertăciunea este cel mai mare risipitor al clipelor. 3075.Deşertăciunea este cenuşăreasa acestei lumi, care ascunde cele mai mari frumuseţi. 3076.Oare ce s-ar face lumea fără deşertăciune? Ar muri imediat. 3077.Deşertăciunea se va lupta pentru tine mai tare decât oricine altcineva. 3078.Nimeni nu te poate iubi în această lume ca şi deşertăciunea. 3079.Lasă deşertăciunea să-ţi inunde lumina sufletului tău fiindcă aceasta este viaţa. 3080.Oricât de mult te-ar iubi deşertăciunea în această lume, nu te va ierta niciodată dacă vei dori să-i cunoşti propriul său adevăr. 3081.Deşertăciune, este numele fiecăruia dintre noi scris la naştere de către Destin. 3082.Deşertăciunea mă inspiră să vreau mai mult adevăr dar niciodată despre sinele ei. 3083.Deşertăciunea mă înţelege doar dacă nu o înţeleg. 3084.Deşertăciunea este pagina care nu se termină niciodată în viaţă. 3085.Deşertăciunea nu poate lipsi din nici un adevăr al acestei lumi care se respectă. 3086.Deşertăciunea îşi aminteşte numai de trecut uitând cu desăvârşire viitorul care va face mereu aceeaşi greşeală de a deveni prezent. 3087.Deşertăciunea vieţii luminează numai calea morţii. 3088.Deşertăciunea iluziei? Nu există aşa ceva. 3089.Deşertăciunea deşertăciunilor este doar viaţa ta fără de iubire. 3090.Deşertăciunea te admiră numai dacă înţelegi că nu trebuie să şti orice alt înţeles în afară de cel al Iluziei Vieţii. 3091.Deşertăciunea de şi va alerga alături de lume învingând-o, o va lăsa să câştige trofeul deşertăciunii, dându-i în sfârşit un sens. 3092.Speranţa deşertăciunii va fi mereu aceea de a crede în absolutul străin acestei lumi. 3093.Prin deşertăciune nu vei fi niciodată pe viitor străin de tine însuţi, fiind înstrăinat deja.

108


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3094.Deşertăciunea scrie cu litere mari pe viaţa fiecăruia iar adevărul vrea să le şteargă mereu, invocând morala. 3095.Ce deşertăciune poate fi mai mare sau mai mică decât o altă deşertăciune? 3096.Niciodată nu am văzut Deşertăciunea îmbrăcată mai frumos decât atunci când purta mantaua Moralei. 3097.Deşertăciunea este o istorie a faptelor ce se vor proiectate în viitor. 3098.Deşertăciunea nu va nimeri niciodată adevărul absolut oricât de mult şi-ar dori acest lucru, însă adevărul absolut o va prinde de câte ori va dori. 3099.Oricât de multe nonsensuri are deşertăciunea, sinele ei este un sens. 3100.Deşertăciunea se implică în fiecare adevăr al iluziei dar nu şi în acelea ale realităţii. 3101.Şi iluzia are realitatea ei precum şi deşertăciunea adevărul său. 3102.Oare unde vei găsi mai mult adevăr decât în deşertăciune? 3103.Poate spune cineva unde începe şi unde se termină deşertăciunea acestei vieţi? 3104.Aş da orice să alung deşertăciunea din ochii cuvintelor dar nu reuşesc fiindcă sunt născut pentru a muri. 3105.Cine poate să definească deşertăciunea fără să se definească pe sine? 3106.Deşertăciunea este ceasul al cărui sonerie sună de două ori în viaţă: la naştere şi la moarte. În rest ne arată cum trecem pe lângă eternitatea clipelor nepăsători având destul timp pentru a muri atât de repede de fiecare dată. 3107.Deşertăciunea ne lipseşte de fiecare dată când aflăm un adevăr, uitând că şi acela aparţine deşertăciunii. 3108.Deşertăciunea nu scuteşte pe nimeni de frumuseţea propriei sale iluzii. 3109.Ce urâtă ar fi această lume fără deşertăciune. Am crede cu adevărat în ea. 3110.Oricât de mult ai dori iubirea nu vei putea urî deşertăciunea fiindcă este unicul înlocuitor al iubirii acestei lumi. Mama ei vitregă. 3111.Indiferent cât adevăr iluzoriu s-ar ascunde în spatele deşertăciunii, aceasta este o realitate. 3112.Nimeni nu a aflat vreodată ce se ascunde dincolo de deşertăciune decât în iluzia din sufletul ei. 3113.Nu există un sacrilegiu mai mare decât să nu crezi în deşertăciune. 3114.Absurdul şi deşertăciunea se aseamănă, fiindcă absurdul recunoaşte deşertăciunea ca fiind absurdă iar deşertăciunea absurdul ca fiind deşert.La mijloc e lumea. 3115.Deşertăciunea va căuta întotdeauna un orizont al mântuirii acestei lumi, dar pe care să nu-l poată atinge niciodată. 3116.Deşertăciunea este unica ce recunoaşte adevărul acestei lumi în propriul său suflet. 3117.Deşertăciunea nu umileşte pe nimeni decât dacă o recunoaşte. 3118.Te rog iubita mea deşertăciune ajută-mă să înţeleg unde se fardează viaţa aceasta de are atâtea frumuseţi divine?” În inima mea” aud răspunsul tău.

DOR 3119.Prin dor vom fi mereu împreună loviţi de aceleaşi valuri ale Destinului ce vor să ne despartă nemurirea din eternitatea lacrimii noastre.

109


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3120.Ce dor trebuia să-i fi fost infinitului atunci când a înţeles că ceva lipseşte din el şi astfel s-a născut haosul, instinctul şi Dumnezeul Primordial al lumilor. 3121.Dorul este esenţa a Tot şi a Toate. 3122.În dor stă întreaga esenţă a lumii. 3123.Dorul este Dumnezeu şi de aceea atunci când îmi e dor de tine îl simt pe Dumnezeu în sufletul meu. 3124.Dorul este cel care a dat întreaga eternitate la o parte pentru a se putea naşte într-o zi, în ochii tăi. 3125.Prin dor infinitului nefiinţei i-a lipsit fiinţa şi astfel a înţeles pentru prima oară că sensul dorului va fi în lumea noastră iubirea. 3126.De câte ori îmi e dor de tine îl înţeleg pe Dumnezeu, păcatul originar dar şi infinitul care s-a lăsat înfrânt doar ca să ştie că vei exista. 3127.Ce poate fi mai presus şi mai măreţ decât dorul, în această lume unde trăim Iluzia Vieţii. 3128.Dorul este moarte şi Destin, este infinit şi nefiinţă, este finit şi Dumnezeu, este libertatea de a ştii că poţi iubi cu tot sufletul tău: nemurirea. 3129.Prin dor fiecare dintre noi putem înţelege nemurirea ca fiind ceea ce s-a rupt din nefiinţa eternă a noastră pentru a iubi. 3130.A înţeles cineva cu adevărat dorul? 3131.Doamne cât de greu îmi e să simt dulcea durere a dorului de Tine, în ochii iubirii mele. 3132.Dorul este poarta divină către lumina iubirii. 3133.Prin dor devenim nemuritori, întrucât e partea din Dumnezeu care nu moare niciodată, fiindcă ne aminteşte de eternitatea nefiinţei din noi, făcându-ne să iubim şi mai mult fiinţa, din eternitatea nefiinţei sale. 3134.Atunci când îmi e dor de tine privesc cerul şi vreau să înţeleg cum poate fi atât de senin dar şi de singur în acelaşi timp. Îmi răspunde prin stelele care traversează timpul aducând trecutul în prezent. 3135.E atât de mult haos în dorul tău încât te întreb dacă îngerii iubirii au înţeles vreodată de ce fuge orizontul speranţelor. 3136.Te aştept la poarta dorului deschisă numai pentru tine. 3137.Dorul este libertatea de a fi a iubirii. 3138.Dorul te ascultă doar atunci când înţelegi că în el se află mereu Dumnezeu. 3139.Dorul este mai sincer decât sinceritatea întregii lumi la un loc. 3140.Fără dor, toate lumile fiinţei ar apune în ochii trişti ai infinitului nefiinţei. 3141.Dorul este focul care arde viaţa, pregătind-o de moarte. 3142.Dorul este tot ce poate fi mai măreţ şi mai frumos în această existenţă. 3143.Dorul va reveni mereu în gara sufletului tău de fiecare dată când vei simţi cât de mult iubeşti. 3144.Dorul nu te poate părăsi atât timp cât iubeşti tocmai fiindcă Dumnezeu este dor. 3145.Nu încerca să înţelegi această lume fiindcă nu ai să-ţi poţi înţelege dorul. 3146.Dorul este lipsa, este evenimentul Primordial, este Dumnezeu! 3147.Dorul este valul care trece de frontiera sufletului tău sfinţindu-l cu apa iubirii. 3148.Dorul este puntea dintre viaţă şi moarte dintre iubire şi Destin. 3149.Dorul este oglinda prin care Destinul ca imagine oglindită a Lui Dumnezeu, îşi vede faţa. 3150.Adevărata sfinţenie o vei vedea în ochii unde dorului.

110


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3151.Sfinţii sunt oameni cărora le-a fost mai dor de iubire decât multor altora. 3152.Sfinţenia este cu atât mai adâncă cu cât poţi să te afunzi în dorul etern de început de lume al muririi din nemurire. 3153.Voi fi alături de tine chiar şi după moarte prin dorul eternităţii sufletului meu de a ne împlini iubirea prin Destin. 3154.Dorul este unica realitate care transcede acest vis al iubirii noastre. 3155.Dorul nu te va doborî niciodată decât dacă vei vrea să-L înţelegi. 3156.Să nu blestemi niciodată Dorul fiindcă îl vei blestema pe Dumnezeu. 3157.Dorul este Dumnezeu, este sufletul său primit în inima ta, faţă de Destin care este imaginea Sa. 3158.Cele mai sfinte lacrimi sunt cele ale dorului. 3159.Doar privind dorul din ochii tăi pot înţelege de ce a lăsat Dumnezeu neînţelesul în această lume. 3160.Pe patul de moarte aminteşte-ţi că eşti parte din Dorul care e Dumnezeu. 3161.Dorul este perfecţiunea Totului de la facerea lumilor prin lipsa sa din infinitul căruia îi era dor de propria sa lipsă, în care se afla haosul şi instinctul primordial. 3162.Nimic nu este mai simplu dar şi mai complicat decât Dorul, Evenimentul Primordial sau Dumnezeul Primordial. 3163.Dorul este primul înţeles al fiinţei. 3164.Ce poate fi mai sfâşietor sau mai de neînţeles decât dorul. 3165.Toate lumile s-ar prăbuşi unele în altele dacă stelelor nu le-ar fi dor de Lumină Divină pe care au venit în timpul nostru, mergând mereu spre viitor desăvârşind Fiinţa Lui Dumnezeu. 3166.E atât de mult dor care doare în clipa eternă a ochilor tăi încât m-am pierdut în fiinţa ta naufragiind în căutarea marii noastre iubiri, pe care am aflat-o în braţele dumnezeului din sufletul tău. 3167.Atunci când îţi e cumplit de dor trăieşti din plin prin porii fiinţei tale iubirea. 3168.Cum pot să întreb dorul de ce e spuma valurilor albă şi tu eşti în această lume atât de departe sufletului meu de mine? 3169.Prin dor se naşte visul. 3170.Am zburat pe aripile dorului pentru a te aduce în inima mea. Atunci l-am întâlnit pe Dumnezeu. 3171.Te iubesc cu acelaşi dor ca şi prima oară, fiindcă nu îl pot schimba pe Dumnezeu. 3172.Era atât de mult Dumnezeu în dorul sufletului meu pentru tine încât am hotărât să-ţi spun: Te iubesc! 3173.Prin dor L-am descoperit pe Dumnezeu. 3174.Toţi cei care-şi dedică cu adevărat viaţa Lui Dumnezeu sunt oameni cărora le este cu adevărat dor de Lumină Divină spirituală a Dumnezeului din care se trag. 3175.Îmi e dor de cuvântul inimii tale pierdut în clepsidra spartă a Destinului nostru. 3176.Oricât de mult vei readuce timpul înapoi, nu vei mai reuşi niciodată să prinzi din zbor aceeaşi clipă care ne va uni prin dor întreaga noastră viaţă. 3177.N-ai să reuşeşti niciodată să fugi de dorul în privirea căruia ne întâlnim mereu chiar şi dincolo de eternitate. 3178.Oare ce căutăm în inima aceluiaşi dor care bate pentru noi?

111


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

DUMNEZEU 3179.Dumnezeu este unicul înţeles din toate iluziile acestei lumi fiind iubire. Diferenţa dintre Dumnezeu şi iubire constă în faptul că Dumnezeu poate fi înţeles dar iubirea nu va putea fi niciodată înţeleasă de şi sunt unul şi acelaşi, un întreg. 3180.Dumnezeu nu poate lipsi din sufletul unui om care iubeşte fiindcă iubirea este Dumnezeu. 3181.A te ruga Lui Dumnezeu este la fel cu faptul de a te ruga iubirii. Diferenţa constă în localizare. Dumnezeu va fi mereu cel care veghează iubirea din noi, pe când iubirea aceea care îl va avea pe Dumnezeu unicul său reper. 3182.Dumnezeu este Totul, dar în primul rând un Tot al neînţelesului din Om. 3183.Dumnezeu nu se justifică pentru nimic din ce se întâmplă în această lume uneori odioasă, tocmai fiindcă Dumnezeu este justificarea în sine. 3184.Dumnezeu nu poate conversa cu nimeni fiind un singur cuvânt şi anume: iubire. 3185.Dumnezeu nu poate fi găsit decât în sinele nostru care îl caută. 3186.Dumnezeu este cea mai mare căutare a sinelui nostru care de altfel face parte din El. 3187.Dumnezeu este atunci când regăsim în propriul nostru Eu străinul din noi. 3188.Dumnezeu este muntele al cărui vârf se pierde în infinit. Dacă ar fi văzut vreodată ar dispare complet. 3189.Dumnezeu este marea revelaţie care cântăreşte enigma iubirii fără a şti vreodată greutatea ei. 3190.Dumnezeu este cerul al cărui nori nu pot acoperi niciodată Lumina Sa Divină. 3191.Dumnezeu este necuprinsul ţinut în palmele sufletului. 3192.Dumnezeu este cuvântul care spune infinit mai mult decât întreg limbajul cunoscut vreodată. 3193.Dumnezeu este marele suspin al acestei Existenţe care oricât de mult se străduieşte nu poate fi niciodată perfectă. 3194.Dumnezeu este perfecţiunea din oceanul imperfecţiunii în care înotăm de la naşterea morţii spre moartea morţii. 3195.Dumnezeu este mai mult decât poate fi un infinit şi mai puţin decât poate fi un finit. 3196.Dumnezeu există peste tot dar de găsit nu îl vom putea afla niciodată, fiind mereu ceea ce vrem mai mult atât de la noi cât şi de la existenţă. 3197.Dumnezeu nu este un subiect anume fiind peste tot ceea ce putem noi cataloga astfel. Este o stare de fapt. 3198.Dumnezeu este cea mai importantă amintire a omului: aceea de a fi! 3199.Dumnezeu este eternul punct circumscris într-un cerc care are o infinitate de puncte. Adică finitul şi infinitul. Prin punct este finit iar prin infinitatea de puncte redevine finit atunci când cercul se închide. Astfel Dumnezeu este finitul ce include infinitul care redevine finit prin cerc. 3200.Dumnezeu va fi mereu ploaia ce va uda existenţa cu noi stele ale infinitului. 3201.Dumnezeu este marea revelaţie a evenimentului primordial ce apare ca o lipsă din semantic, semiotic şi asemiotic. 3202.Dumnezeu este iubirea reflectată în oglinda cunoaşterii alături de creaţie. 3203.Dumnezeu este faţa adevărată a Destinului, unică Întâmplare Întâmplătoare, pe când Destinul este imaginea Lui Dumnezeu, a acestei Întâmplări Întâmplătoare.

112


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3204.Cea mai mare absurditate ar fi ca până şi Dumnezeu să se roage. 3205.Fără Dumnezeu întreaga existenţă ar fi debusolată. 3206.Dumnezeul Primordial nu poate fi creat, devansând Cuvântul Matrice al Creaţiei, prin propria Sa primordialitate. 3207.Dumnezeu este unic întâmplător, este evenimentul primordial produs de infinitul regăsit în finit pentru a redeveni infinit. 3208.Evenimentul Primordial - Dumnezeu, este prima devenire din aura Totului care şi-a găsit întreaga sa infinitate în infinitatea de puncte incluse într-un cerc devenit finit deci: punct. 3209.Dumnezeu este punctul care determină atât finitul cât şi infinitul dintr-un cerc. 3210.Dumnezeu este cuvânt iar noi facem parte din sinele său. 3211.Ce a fost Evenimentul Primordial – Dumnezeu? A fost prima memorare a eternităţii prin care s-a născut finitul. A fost Gândul Primordial. 3212.Doar finitul se naşte, nu şi infinitul. 3213.Cum s-a produs prima memorare a eternităţii, Evenimentul Primordial - Dumnezeu? Ce a închis cercul infinitului spre a defini punctul? Răspunsul este: Unicitatea. Infinitul este unic şi astfel unicul devine memorat ca atare de finit. 3214.Dumnezeu îţi devine mai apropiat abia acolo unde libertatea sinelui tău e constrânsă, pe când iubirea Lui doar acolo unde te poţi simţi liber cu adevărat. 3215.Dumnezeu există doar în funcţie de libertatea sinelui tău. 3216.Atunci când Dumnezeu deschide poarta sinelui tău te lasă să-L vezi cu ochii simţirii. 3217.Nu-L vei putea găsi niciodată pe Dumnezeu dacă nu te vei simţi cu adevărat liber indiferent de încercările la care eşti supus. 3218.Frumuseţea Lui Dumnezeu constă în libertatea pe care reuşeşti să ţi-o regăseşti în această lume a suferinţei. 3219.De mult mai multe ori frumuseţea Lui Dumnezeu constă în suferinţă decât în fericire.De aceea Dumnezeu te ajută să treci peste necazuri. 3220.Dumnezeu nu va dormi niciodată somnul pe care îl visezi tu în această viaţă. Deci fă o diferenţă între tine şi Dumnezeu. 3221.Cu toţii căutăm fericirea de a fi ajutaţi de Dumnezeu, neştiind că se află numai în noi şi nicăieri în altă parte. 3222.Să nu-L cauţi pe Dumnezeu în pustiul din tine fiindcă nu-L vei găsi niciodată. Aminteşte-ţi că Dumnezeu este partea cea mai de preţ a ta.De aceea caută-L mereu în tot ce poate fi mai bun în fiinţa ta. 3223.Mulţi vor să-L asculte pe Dumnezeu în propriile lor legi şi reguli, alţii în şuierul vântului, alţii în rugăciunile sau prosternările lor, dar Dumnezeu nu poate fi auzit decât în tăcerea cea mai adâncă din tine, unde-ţi va răspunde cu o altă tăcere şi mai adâncă. 3224.De ce vrei să-L cunoşti pe Dumnezeu? Fericirea îşi are originea în suferinţă iar Dumnezeu în durerea din tine. 3225.Poate fi Dumnezeu mai bun decât tot ce consideri tu că poate fi mai bun? Da! Dar fereşte-te de ceea ce poate fi astfel fiindcă înseamnă că poate fi şi mai rău decât orice rău cunoşti tu. 3226.Dumnezeu are nevoie de ruga omului doar în măsura în care omul îl simte astfel mai aproape pe Dumnezeu. 3227.Fericiţi cei care se simt atât de liberi faţă de şinele lor încât să-L poată întâlni pe Dumnezeu.

113


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3228.Dumnezeu este acel străin etern din sufletul fiecărui om. Îl vei descoperi abia atunci când vei alunga străinul din tine. 3229.Dumnezeu este singurul care s-a născut determinând finitul din infinit, prin propria Sa unicitate ce a devenit Eveniment Primordial şi conştiinţă de sine datorită eternei lipse din infinit. 3230.Nimic nu ar fi putut exista fără Dumnezeu fiindcă Dumnezeu este Totul. 3231.Paradoxal cel mai mare, dar şi cel mai mic număr este Unu, din întreaga numerologie, fiindcă infinitul şi Dumnezeu nu pot fi decât Unul singur. 3232.Dumnezeu este făuritorul întregii legităţi a Totului. Fără legitatea de a fi eterna lipsă a finitului din infinit, Totul nu ar mai avea nici un sens, iar Dumnezeu ar dispare fiind întocmai sensul Totului. 3233.Chiar şi cei fără de Dumnezeu sunt parte din Dumnezeu. 3234.Nu există Dumnezeu bun sau rău, ci doar Dumnezeu în care se poate regăsi sinele omului sau nu. 3235.Dumnezeu este eternitatea ce a ales finitul pentru a gândi. 3236.Alături de Dumnezeu înseamnă mai aproape de tine. 3237.Primindu-L pe Dumnezeu în tine te împrieteneşti cu străinul din tine. 3238.Nu uita, Dumnezeu nu-ţi cere să te supui nici unui ritual anume, ci doar modului cum înţelegi tu propria ta libertate. 3239.Te poţi simţi mai liber şi implicit mai aproape de Dumnezeu chiar şi sub cele mai ferecate lacăte ale suferinţei, sau cât se poate de încorsetat în cele mai luxoase palate. Totul depinde de modul cum îţi înţelegi propriul tău Eu atunci când îi vorbeşti de Dumnezeu. 3240.A te ascunde de Dumnezeu este la fel ca şi cum te-ai ascunde de tine însuţi. 3241.Nimeni nu poate fi fericit fără Dumnezeu fiindcă devine sclavul ţărânii din el. 3242.A sta aproape de Dumnezeu este ca şi cum ai fi aproape de tine. 3243.A-L linguşi pe Dumnezeu este ca şi cum te-ai minţi pe tine. Nu uita: Dumnezeu este mai înainte de toate în tine. 3244.Niciodată nu vei putea înţelege faţa Lui Dumnezeu dacă nu-ţi vei înţelege propriul tău Destin. Aceasta este faţa Lui Dumnezeu pentru tine. 3245.Dumnezeu nu va alerga niciodată de tine dacă vei înţelege că sensul vieţii constă în moarte şi întreaga suferinţă a lumii este o deşertăciune. 3246.Poate fi Dumnezeu opus acestei lumi pe care a gândit-o? Nu, fiindcă este propria sa imagine. Da, fiindcă aceasta este o iluzie. 3247.Care este sensul iluziei acestei lumi dată de Dumnezeu? Moartea. 3248.Să fie faţa Lui Dumnezeu realitate în moarte precum este iluzie în viaţă? Da! Doar viaţa se pierde în mrejele iluziei nu şi moartea care devine unica realitate a acestei iluzii. 3249.Niciodată în viaţă nu vei putea fi total alături de Dumnezeu fiindcă ar însemna să înlături vălul Iluziei Vieţii şi să te sinucizi. 3250.Dumnezeu a lăsat acest vis al vieţii pentru a ne putea trezi în eternitatea morţii de unde să memorăm existenţa alături de Dumnezeu. 3251.Dragostea de Dumnezeu survine din necesitatea omului de a se regăsi pe sine. 3252.Este o mare diferenţă între Dumnezeul omului şi Dumnezeul Primordial sau Evenimentul Primordial. Primul se regăseşte în şi prin om iar cel de al doilea transcede mereu dincolo de om. 3253.Cum universul uman înseamnă cunoaşterea lui, universul dumnezeiesc înseamnă iubirea lui.

114


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3254.Oare cum ar arăta lumea fără de iubire, fără de Dumnezeu? Simplu, ar fi o lume fără de suflete. 3255.Sunt conştient, deci gândesc prin Dumnezeu! 3256.Dumnezeu este eternitatea fiecărei clipe prin care trecem. 3257.Dumnezeu s-a născut din dor, din propria sa lipsă din neant. 3258.Dumnezeul nostru poate fi definit ca fiind dorul din iubire.De câte ori ne e dor iubind îl regăsim pe Dumnezeu în noi. EXISTENŢĂ 3259.Sufletul îşi doarme viaţa în patul existenţei pentru a se trezi în Destin. 3260.Numai existenţa poate însufleţi moartea. 3261.Existenţa este sufletul Destinului. 3262.Existenţa poate lipsi numai din cuvânt. 3263.Nu tot ce gândim există dar gândirea noastră aparţine existenţei. 3264.Existenţa este un cuvânt spus de Dumnezeu când a împărţit Destinul. 3265.Existenţa este numai pentru a fi. 3266.Existenţa este viitorul continuu care se revarsă asupra unui trecut inert. 3267.Existenţa este steaua care apune etern peste un trecut de o clipă la fel de eternă. 3268.Existenţa nu rămâne niciodată în urma nimănui ci doar în sinele său. 3269.Existenţa nu moare şi nici nu se naşte ci respiră prin ambele. 3270.Existenţa este limita de unde orice gând poate zbura la Dumnezeu. 3271.Existenţa este cuvântul ce răsare din eternitate spre a fi murirea alături de nemurire. 3272.Existenţa se reculege etern la gândul Lui Dumnezeu conştientizându-l cu al său: a fi. 3273.Existenţa nu promite niciodată nimic ci face. 3274.Doar nonexistenţa poate promite verbului de a face al existenţei. 3275.Existenţa se minte de două ori prin Iluzia Vieţii, odată prin prezentul de a fi care vine din viitorul va fi şi a doua oară prin trecutul de a fost care devine: este. 3276.Existenţa se hrăneşte doar cu legitatea propriului său hazard. 3277.Existenţa rămâne mereu în urma Lui Dumnezeu şi etern în faţa omului. 3278.Existenţa nu poate fi înţeleasă decât de Destin, astfel ambele determină conştiinţa existenţială. 3279.Existenţa recunoaşte viitorul şi trecutul doar dacă nu e privită de ochii pierduţi şi trişti ai umanităţii. 3280.Prin Destin existenţa devine a fost din va fi. 3281.Destinul existenţei este conştiinţa sa de sine, propria sa memorare. 3282.Fără Destin, existenţa ar fi un absurd. 3283.Nu putem vorbi despre absurdul existenţial decât dacă extrapolăm Destinul. 3284.Destinul nu poate fi absurd în existenţă, însă absurdul poate avea un destin în aceeaşi existenţă. 3285.Orice Destin al existenţei este un dat al Lui Dumnezeu, fiind imaginea sa, care nu poate fi schimbată prin absurd. 3286.Absurdul existenţial intervine doar când cel care conştientizează existenţa este înveşmântat de mantia Iluziei Vieţii.

115


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3287.Existenţa absurdului este la fel de absurdă precum Destinul ei. 3288.Nu absurdul în sine este absurd în existenţă ci nominalizarea întregii existenţe ca fiind absurdă cu toate că aparţine unui Destin. 3289.Absurdul existenţial survine numai în lipsa Destinului. Chiar şi absurdul are un destin al său deci nu mai este absurd ci dat. 3290.Orice existenţă care nu are întrezărit un Destin al său devine absurd, dar să nu uităm că orice absurd are totuşi un Destin al său. 3291.Existenţa se hrăneşte cu moartea pentru a naşte viaţa. 3292.Fără moarte întreaga noastră existenţă ar muri. 3293.Existenţa te surprinde numai atunci când ai impresia că o înţelegi. 3294.Existenţa este un înţeles al Destinului. 3295.Existenţa se clatină numai prin gând, se macină prin cuvânt, dar moare din nepăsarea uitării. 3296.Existenţa te va însoţi şi după moarte fiindcă moartea există datorită vieţii. 3297.Existenţa nu cunoaşte moartea doar ca o altă faţă a sa. 3298.Existând putem cunoaşte existenţa morţii, dar murind o vom recunoaşte pe aceea a vieţii. 3299.Existenţa este calea care nu are un final nici după moartea sa. 3300.Existenţa se naşte doar acolo unde este recunoscută ca atare. 3301.Existenţa înseamnă conştientizare, memorare a unui dat. 3302.Existenţa dispare imediat ce e uitată şi nu mai poate fi amintită. 3303.Existenţa este o mare amintire. 3304.Existenţa este zbuciumul inimii de a-şi aminti iubirea. 3305.Existenţa noastră este păcatul de a ne fi născut pentru a cunoaşte moartea şi fericirea de a fi murit spre a uita naşterea morţii. 3306.Existenţa este ţărmul la care trage necontenit corabia vieţii scufundându-se în moarte. 3307.Existenţa doarme doar atunci când nu o percepi. 3308.Existenţa fără de cunoaştere nu există pentru om. 3309.Dacă nu ai cunoaşte existenţa aceasta ar muri imediat. 3310.Existenţa noastră este reflectarea în oglinda cunoaşterii a Dumnezeului nostru care este iubire alături de creaţie. 3311.Existenţa este cuvântul matrice născut din trei cuvinte matrice: Iubire, Cunoaştere, Creaţie. 3312.Existenţa te crede doar dacă o recunoşti. 3313.Niciodată nu vei putea refuza să urmezi existenţa orice ai face, chiar şi după moarte. 3314.A părăsi existenţa este ca şi cum nu te-ai fi născut niciodată pentru a muri sau nu ai fi cunoscut niciodată nimic. 3315.Chiar şi atunci când tu nu mai ştii nimic exişti, dar pentru alţii. Dacă nici aceştia nu ar mai şti nimic, atunci exişti doar pentru Dumnezeu. 3316.Existenţa nu poate fi decât conştientizată deoarece este şi suflul Lui Dumnezeu în ea, deci şi sinele nostru ca parte din acesta. 3317.Existenţa oricât de absurdă ar părea, nu va fi niciodată părăsită de Destin. 3318.Existenţa te-a ales prin voia Lui Dumnezeu deci acceptă - i înţelesul. 3319.Sinuciderea poate să fie un înţeles profund al existenţei. 3320.Prin sinucidere nu părăseşti existenţa ci o înţelegi că atare. 3321.Existenţa te constrânge numai atât: să fi. E de ajuns.

116


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3322.Existenţa te roagă doar să o cunoşti pentru a exista. 3323.Existenţa este surâsul morţii pe buzele vieţii. 3324.Existenţa este fiorul eternităţii. 3325.Existenţa este ploaia nemuririi din deşertul muririi. 3326.Existenţa este zidul surpat al eternităţii refăcut de Dumnezeu. 3327.Existenţa este fructul marii amintiri a Lui Dumnezeu despre sine. 3328.Existenţa este darul suprem făcut de murire, nemuririi. 3329.Existenţa este libertatea constrângerii de a se simţi liberă. 3330.Existenţa este muntele urcat doar de Destin. 3331.Existenţa este malul nemuririi spălat de murire. 3332.Existenţa este visul realităţii Lui Dumnezeu. 3333.Existenţa este dorul îndurerat de propria sa amintire eternă. 3334.Existenţa este zbuciumul tăcut al amintirii despre nemurire în murire şi despre murire în nemurire. 3335.Existenţa este haosul devenit prin legitate, perfecţiune. 3336.Existenţa este aripa frântă în murire a Destinului. 3337.Existenţa este pasiunea verbului de a fi, alături de moarte. 3338.Existenţa este fuga prin hazard a Lui Dumnezeu. 3339.Existenţa este un înţeles prea simplu pentru a cunoaşte moartea şi prea complicat pentru a recunoaşte nemurirea. 3340.Existenţa este un apus al vieţii care apune numai prin răsăritul morţii. 3341.Existenţa decide: dacă şi cum, pe când Destinul: când. 3342.Existenţa nu poate rămâne niciodată singură fără de Destin. 3343.Existenţa devine tristă doar dacă o complicăm noi. 3344.Existenţa ne roagă să o înţelegem numai atunci când o pierdem din amintire, pe patul de moarte, sau când hotărâm o anume sinucidere într-un fel sau altul. 3345.Existenţa este cea mai frumoasă în ochii unei mari iubiri fiindcă noi suntem iubire. 3346.Existenţa nu poate uita niciodată în sufletul nostru o mare iubire. 3347.Existenţa ne recunoaşte numai prin iubire fiindcă noi suntem iubire şi ne uită atunci când încetăm să mai iubim. 3348.Existenţa este unica care ne primeşte toate gândurile zi de zi, dar şi unica care le cerne zilnic. 3349.Existenţa nu vrea nimic mai mult de la noi, decât iubire şi se va îmbrăca imediat în ţinuta sa de gală pentru ochii noştri, fiind mai frumoasă ca niciodată. 3350.Ce minunată e existenţa atunci când iubeşti şi cât de tristă atunci când uiţi de tine. 3351.Pentru existenţă, până şi suferinţa în iubire este o bucurie dacă vei şti să o înţelegi că viaţă profundă şi dat divin. 3352.Existenţa este pasiunea Lui Dumnezeu de a fi prin iubire. 3353.Existenţa este suflul divin al iubirii de noi, răvăşit uneori de furtuna goanei după fericire cu orice preţ. 3354.Existenţa este perfecţiunea hazardului de a fi etern în faţa absurdului. 3355.Existenţa nu are nici o vină asupra absurdului Iluziei Vieţii, dar să nu uităm că şi acesta există. 3356.Diferenţa dintre absurd şi existenţă constă în modul de a perfecţiona hazardul prin legitate. Absurdul nu restricţionează nicicum hazardul pe când existenţa: da. 3357.Existenţa nu este instinct în schimb instinctul poate exista în existenţă, fiind cunoscut.

117


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3358.Existenţa înţelege instinctul ca fiind o stare de fapt pe când instinctul înţelege existenţa ca fiind o personalizare a unui subiect tabu. 3359.Existenţa este floarea care nu cunoaşte toamna nici în grădina divină. 3360.Existenţa este armonia dizarmoniei. 3361.Existenţa a lipsit din inima deşertăciunii dar nu şi de la masa ei, când Dumnezeu a împărţit zarurile. 3362.Existenţa este mantia amintirii din frigul uitării. 3363.Existenţa este împlinirea nemuririi prin timp şi a muririi prin eternitate. 3364.Existenţa este frumuseţea ascunsă a stelei care va străluci nemurirea traversând timpii şi spaţiile muririi. 3365.Existenţa noastră este raza de lumină a amintirii despre nemurire. 3366.Este de ajuns să spui murire şi exişti, dar la fel de adevărat poţi să spui şi nemurire pentru a exista. 3367.Existenţa desparte moartea de viaţă şi murirea de nemurire fiindcă inima sa bate în fiecare dintre acestea marea iubire a unei amintiri. 3368.Existenţa nu poate fi opusul morţii şi nici al vieţii fiindcă sinele său sunt toate acestea. 3369.Existenţa întinde braţele deşertăciunii doar atunci când nu este înţeleasă. 3370.A înţelege existenţa înseamnă a nu o uită. Vei putea? 3371.Viaţa noastră este o mare uitare a existenţei datorită iluziei pe care o trăim, deci o deşertăciune. 3372.Şi deşertăciunea este un dat şi are un Destin, deci poate să nu fie deşartă dacă existenţa sa e recunoscută ca atare, la fel şi iluzia poate să nu fie iluzie dacă existenţa sa e recunoscută astfel. Numai uitarea adevăratei lor existenţe le fructifică astfel. 3373.Existenţa este amintire dar amintirea nu este existenţă decât dacă duce în spate un Destin. 3374.Existenţa în sine recunoaşte cunoaşterea numai prin instinct. 3375.Existenţa devine o personalizare a instinctului datorită cunoaşterii care are nevoie de un subiect. 3376.Existenţa înţelege armonia prin hazard şi dizarmonia prin perfecţiune. 3377.Existenţa este un sistem al nemuririi al cărei structură este amintirea. 3378.Existenţa este valul eternităţii care spală ţărmul muririi. 3379.Existenţa este memorarea amintirii de a nu uita. 3380.Existenţa este mantia absolutului roasă la mâneci de Destin. 3381.Existenţa este un absolut definit tocmai prin faptul că nimic nu poate fi un absolut al absolutului. 3382.Existenţa ne surprinde doar atunci când realizăm că suntem. 3383.Existenţa este trecutul unei amintiri care nu înţelege că viitorul său nu există pentru prezentul iluzoriu. 3384.Existenţa nemuririi este revanşa absolutului asupra absurdului, iar a muririi revanşa absurdului asupra absolutului. Dar să nu uităm că ambele sunt tot existenţă. FERICIRE 3385.Fericirea ochilor se supune numai pleoapelor ce o pot închide. 3386.Fericirea vieţii constă în uitarea de tine însuţi. 3387.Fericirea se evaporă prima în seceta vieţii.

118


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3388.Fericirea pierde mereu trenul clipelor în gara deşertăciunii acestei lumi. 3389.Niciodată nu vei vedea Fericirea îmbrăcată cu prost gust oricât de proaste ar fi gusturile tale în materie de modă sentimentală. 3390.Fericirea este suferinţă la preţ de chilipir. 3391.Fericirea va alerga mereu mai repede şi decât orizontul palmelor tale bătătorite de suferinţe. 3392.Ştie cineva în această lume ce preţ are fericirea în faţa morţii? 3393.Dincolo de fericire va fi mereu o suferinţă. 3394.Nesăbuinţa este hrana de regim a Destinului, precum cumpătarea desfrâul acestuia, însă fericirea este esenţa Destinului de a fi. 3395.Femeia a devenit poarta spre paradis când Dumnezeu a înţeles infinitul ştiind că poate fi şi fericire în existenţă. 3396.Fericirea acestei lumi este esenţa absurdului. 3397.Fericirea nu cunoaşte împlinirea decât prin iubire. 3398.Fericirea este un joc al hazardului unde lipseşte cu desăvârşire deşertăciunea momentului. 3399.Fericirea doreşte sensul acestei vieţi dar de la a vrea şi a obţine este calea lungă a deşertăciunii. 3400.Fericirea este aceea care s-a împiedicat în istoria acestei lumi lăsând să o întreacă păcatul originar, durerea şi suspinul. 3401.Fericirea nu poate fi purtată la orice eveniment. 3402.Fericirea va fi mereu dorită de către invidie. 3403.Adevărata fericire poate fi înţeleasă doar prin suferinţă. 3404.Cine crede în fericire se înşeală amarnic, nefiind altceva decât minciuna suferinţei acestei lumi bizare. 3405.Fericirea este una din feţele ascunse şi nespălate ale suferinţei. 3406.Fericirea este răsăritul uitat din ochii acestei lumi. 3407.Fericirea va fi alături de tine doar dacă vei înţelege că infinitul nu poate fi înţeles. 3408.Fericirea te vrea la masa ei doar atunci când ai de toate, fiind atât de sătul, încât nu mai poţi servi nimic. 3409.Fericirea se roagă suferinţei să o ierte fiindcă s-a născut în sufletele noastre. 3410.Fericirea este bancnota plătită de suferinţă, Destinului drept recompensă pentru deşertăciunea vieţii. 3411.Fericirea te îndeamnă să o preţuieşti abia atunci când a murit. 3412.Fericirea a fost ultima dintre toate, care a privit cum Dumnezeu a dat cu zarul lumii, la masa păcatelor. 3413.Fericirea este lacrima ce nu ştie să plângă durerea. 3414.Fericirea întruchipează întotdeauna sufletul şi niciodată ţărâna trupului, indiferent care dintre ele este subiectul fericirii. 3415.Fericirea devine împlinită abia atunci când nimeni nu vei mai avea nevoie de o altă fericire: niciodată. 3416.Fericirea se scaldă alături de dorinţă şi speranţă dar de înecat se îneacă numai fericirea înaintea ambelor. 3417.Fericirea orbeşte doar pe cel care crede în ea şi deschide ochii celui care ştie cât este de trecătoare. 3418.Fericirea împlineşte sufletul doar atunci când acesta ştie să iubească.

119


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3419.Fericirea este necuprinsul speranţei de a se împlini Destinul. 3420.Fericirea te doboară doar atunci când crezi în eternitatea ei. 3421.Fericirea nu creşte niciodată în aceeaşi livadă cu nemurirea ci cu suferinţa. 3422.Fericirea te acceptă foarte greu în schimb suferinţa va sta mereu cu braţele deschise. 3423.Fericirea este raza care e umbrită mereu de pomul vieţii în bătaia vântului deşertăciunii. 3424.Fericirea este câmpul cel mai minat cu suferinţă de pe tărâmul vieţii dar şi cel mai căutat. De ce? 3425.Fericirea te doreşte doar atunci când nu mai are ce să-ţi mai dăruiască. 3426.Fericirea este cuvântul care se evaporă cel mai repede în deşertul vieţii. 3427.Fericirea este moara care cerne în cele din urmă suferinţa. 3428.Fericirea este aşteptată numai de suferinţă pe peronul vieţii din gara deşertăciunii. 3429.Fericirea se vrea legământul făcut de suflet cu lumea. Mai trebuie parafat şi de împlinirea care lipseşte mereu încă de la facerea lumii. 3430.Fericirea te ajută doar atunci când lupţi din greu să o uiţi. 3431.Fericirea va juca mereu pe acelaşi teren cu suferinţa, aşa că mare atenţie la cine va câştiga în cele din urmă. 3432.Fericirea ajunge mereu ultima la izvorul împlinirii şi îşi sparge ulciorul mai des decât suferinţa, durerea, deşertăciunea, alienarea şi înstrăinarea de sine, la un loc. 3433.Fericirea devine o plăcere dacă ştii cum să o stăpâneşti. 3434.Fericirea te lasă să o cunoşti doar dacă ştii cum să o eviţi. 3435.Fericirea te părăseşte chiar în braţele suferinţei, pe când suferinţa te va ajuta să afli fericirea. 3436.Fericirea nu se spală niciodată în aceeaşi apă alături de suferinţă chiar de nu e niciodată murdară. 3437.Fericirea este un handicap pentru cel care nu o înţelege. 3438.Fericirea fără suferinţă este ca şi ploaia fără nori. 3439.Fericirea te ajunge din urmă doar atunci când nu o aştepţi. 3440.Fericirea devine emoţia împlinirii doar dacă ai cunoscut îndeajuns de bine suferinţa. 3441.Fericirea îţi va arăta întotdeauna şi negreşit suferinţa în toată splendoarea ei întunecată, pe când suferinţa îţi va arăta negreşit splendoarea fericirii. 3442.Fericirea te lasă să o cucereşti numai cu ajutorul suferinţei. 3443.La nunta fericirii nu a lipsit niciodată suferinţa, precum la cea a suferinţei, fericirea. 3444.Fericirea te invită mereu să cunoşti suferinţa. 3445.Fericirea va învinge în inima ta doar prin iubire. 3446.Pentru mulţi fericirea devine o pasiune, însă puţini reuşesc să o învingă. 3447.Fericirea îţi va şopti despre împlinire dar suferinţa va fi aceea care ţi-o va da. 3448.Cu cât este mai profundă fericirea cu atât devine mai împlinită suferinţa care te aşteaptă la colţul propriului tău Destin. 3449.Fericirea te amăgeşte cu pasiunea sa de a uita suferinţa, pe când suferinţa te amăgeşte cu pasiunea de aţi aminti fericirea. 3450.Fericirea te lasă să descoperi suferinţa iar suferinţa fericirea. 3451.Oricât de mult ţi-ai dori să fi doar fericit este imposibil, tocmai fiindcă fericirea este uitarea de sine în această lume a suferinţei. 3452.Fericirea este fructul care înmugureşte numai în copacul suferinţei. 3453.Fericirea te ispiteşte cu pasiunea de a o avea, pe când, suferinţa te iartă de această osândă.

120


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3454.Fericirea nu te scuteşte niciodată de plata suferinţei pe când suferinţa te iartă de plata fericirii. 3455.Fericirea va fi mereu o bătaie a inimii unei iubiri. Suferinţa toate celelalte. 3456.Fericirea răsare din lacrima suferinţei. 3457.Fericirea este răsăritul speranţelor iar suferinţa amurgul lor. 3458.Fericirea va pluti numai în aerul unde se simte greutatea lacrimilor din norii grei ai unor speranţe deşarte. 3459.Fericirea va primi în inima ei doar ochii plânşi ai suferinţei. 3460.Fericirea absolută te-ar readuce la starea de dinainte de a te fi născut, deoarece ai uita cu desăvârşire de această lume meschină. 3461.Fericirea este cel mai râvnit drog care nu poate fi cumpărat decât prin suferinţă. 3462.Nu-ţi celebra fericirea decât atunci când eşti sigur că o doreşti şi ştii câtă suferinţă vei avea de plătit. 3463.Fericirea va recunoaşte moartea ca o mare suferinţă, fără să recunoască că cea mai mare aducătoare de suferinţă este tocmai amăgirea fericirii. 3464.Fericirea deplină este atât de departe de această lume încât nici lumina cunoaşterii nu va reuşi să o ajungă vreodată. 3465.Fericirea izgoneşte legământul fiinţei cu lumea sa, amăgind-o mereu. 3466.Fericirea este boală Destinului în această lume a suferinţei. 3467.Fericirea este etajul treisprezece care lipseşte de regulă la fiecare clădire din Manhattan. 3468.Fericirea este materia care nu se poate preda în nici o şcoală. 3469.Fericirea va scrie în albumul suferinţei, doar: Te iubesc! 3470.Iar suferinţa: Te doresc! 3471.Nici o depărtare oricât de mare ar fi nu va putea alunga fericirea din amintirea suferinţei. 3472.Visul fericirii nu poate fi împlinit decât de moarte. 3473.Atunci când Dumnezeu a visat fericirea acestei lumi cu siguranţă era bolnav. 3474.Fericirea trebuie înţeleasă ca o greutate ce atârnă de gâtul suferinţei pentru a o scufundă şi mai tare. 3475.Fericirea nu oboseşte niciodată să certe suferinţa care o doreşte cu ochii înlăcrimaţi la rândul ei, sperând că şi ea va fi fericită. 3476.Fericirea este rugul care va arde sufletele acestei lumi cu focul suferinţei. 3477.Fericirea este sensul pierdut al suferinţei. 3478.Fericirea luptă pentru a fugi de suferinţa care o iubeşte mai mult decât orice pe lume. 3479.Fericirea este Destinul fără loc de muncă al acestei lumi. 3480.Fericirea îţi va arăta mereu urâţenia suferinţei pe când suferinţa frumuseţea fericirii. Poate de aceea lumea aceasta este atât de urâtă şi meschină uneori. 3481.Fericirea te lasă să o atingi doar dacă ştii să uiţi de suferinţa inimii tale de a fi chinuită să-ţi bată Destinul întreaga ta viaţă. 3482.Fericirea ajunge să nu te recunoască pe strada Destinului numai dacă nu eşti la braţ cu suferinţa. E cineva? 3483.Fericirea va obosi doar atunci când se va odihni suferinţa: niciodată. 3484.Fericirea va fi mereu aceea care va ţine iubirea trează, dar să nu cumva să o atingeţi că se va destrăma totul. 3485.Fericirea moare doar în sufletele care nu vor să înţeleagă suferinţa.

121


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3486.Fericirea te răneşte doar atunci când eşti sigur că o ai. 3487.Fericirea este Fata Morgana a acestei lumi. 3488.Oare ar mai avea vreun sens această lume dacă nu ar alerga după iluzia fericirii? 3489.Atunci când te cuprinde fericirea să nu o crezi fiindcă vei sfârşi căutând-o în lacrima unei amintiri. 3490.Fericirea este uitarea pe moment a Deşertăciunii FIINŢĂ 3491.Fiinţa primordială este constituită din haosul primordial şi instinctul primordial. 3492.Atunci când haosul ca dezordine ordonată devine instinct, deci o formă de ordonare deci legitate, apare fiinţa. 3493.Dumnezeu este fiinţă. 3494.Nefiinţa este un Dumnezeu. 3495.Dumnezeul Primordial este fiinţa care se raportează la nefiinţă şi nefiinţa care se raportează fiinţei. 3496.Fiinţa şi nefiinţa sunt caracteristicile duale ale aceluiaşi Dumnezeu întrucât nefiinţa implică fiinţa şi invers. 3497.Niciodată fiinţa nu va putea exista fără nefiinţă precum nefiinţa fără de fiinţă întrucât fiinţa se reflectă în infinitul nefiinţei pentru a fiinţa iar nefiinţa în finitul fiinţei. 3498.Unde anume este fiinţa? Simte valurile oceanului vieţii care se sparg de ţărmurile firii noastre, înţelege finitul care se regăseşte în infinit. Toate au un sens al lor. 3499.Fiinţa este dorul din privirea ta care macină clipele Destinului ce cad irosite la picioarele iubirii noastre. 3500.Fiinţa este cerul care crede în propriul său senin etern cu toate că ştie iminenţa morţii. 3501.Fiinţa este lumea ascunsă dintr-un sentiment ce poate fi eternă numai prin nefiinţa ce curge în sângele său. 3502.Fiinţa şi nefiinţa sunt cele două căi ale Lui Dumnezeu, pe care le ştim noi, din infinitatea de astfel de căi. 3503.Fiinţa îşi regăseşte amurgul roşiatic al cuvintelor de dragoste în nefiinţă, iar nefiinţa răsăritul etern al frumuseţii în fiinţă. 3504.Fiinţa este simţire şi suflare, suflet şi perfecţiune, legitate şi deplinătate dar mai înainte de toate este infinitatea de Cuvinte Matrice unde fiecare astfel de Cuvânt are propria sa fiinţă, precum toate la un loc alcătuiesc Marea Fiinţă Primordială. Sau Expresia Limbajului Pur Universal. 3505.Fiinţa este Conştiinţa Limbajului Pur Universal alcătuit din infinitatea de Cuvinte Matrice. Astfel Fiinţa este omniprezentă în Tot şi în Toate. 3506.Fiinţa Primordială a primit în sânul său fiecare Cuvânt Matrice în parte dăruindu-i la rândul său haosul şi instinctul care vor defini legitatea, ordinea, frumuseţea şi toate caracteristicile unei lumi aflate în cadrul unui astfel de Cuvânt Matrice. Bineînţeles că toate acestea vor primi conotaţiile caracteristice fiecărui Cuvânt Matrice în parte care este Dumnezeul lumilor sale. 3507.Fiecare fiinţă are poezia propriului ei haos. 3508.Nu există fiinţă fără de haos.

122


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3509.Fiinţa este simţire.

FILOSOFIE

3510.Filosofia este religia viitorului. 3511.Filosofia este credinţa în stare pură nealterată de politicianismul nici unei religii. 3512.Filosofia este desăvârşirea frumuseţii spiritului uman în faţa existenţei. 3513.Numai prin filosofie vom redeveni copiii care se întreabă de ce răsare luna. 3514.Filosofia este calea eliberării de sine a fiinţei umane. 3515.Filosofia este unicul avantaj al spiritului în faţa Iluziei Vieţii. 3516.Filosofia este împlinirea în sinele omului al cuvântului Lui Dumnezeu cu privire la existenţă şi adevăr. 3517.Filosofia este libertatea de a şti că nu putem cunoaşte decât Iluzia Vieţii. 3518.Filosofia este absolutul cuvântului din această lume. 3519.Filosofia este îngerul ce nu recunoaşte păcatul Lui Dumnezeu. 3520.Filosofia este înţelepciunea de a respecta necunoaşterea adevărului absolut. FRUMUSEŢE 3521.Frumuseţea este o lacrimă pe obrazul adevărului. 3522.Frumuseţea nu va depăşi niciodată limita gândului. 3523.Frumuseţea este serenada Destinului la fereastra iubirii acestei Lumi. 3524.Frumuseţea este partea divină a binelui sau a răului. 3525.Frumuseţea nu te poate înţelege niciodată de ce o înţelegi chiar şi atunci când se ascunde de tine. 3526.Frumuseţea este poarta deschisă către graţiile cerului. 3527.Frumuseţea nu poate ascunde nimic din ceea ce ar vrea să ştie propriul tău instinct. 3528.Frumuseţea aprinde candela fericirii mai rar dar mai profund. 3529.Frumuseţea este visul din care uneori nici Dumnezeu nu ar vrea să se mai trezească. 3530.Frumuseţea este imaginea infinitului, al nefiinţei acestuia din ochii tăi. 3531.Frumuseţea devine artă doar atunci când instinctul se regăseşte în ea. 3532.Frumuseţea reuşeşte de fiecare dată să înduplece orice altceva în afară de instinct. 3533.Există ceva mai frumos decât ochii tăi în care se regăseşte instinctul fiinţei mele? 3534.Cu toţii ştim ce este frumuseţea dar câţi ştiu ce este adevărul? 3535.Suntem înconjuraţi de atât de multă frumuseţe încât ar trebui să existăm în paradis.De ce nu este aşa? 3536.Frumuseţea nu are margini în lumea visului fiindcă se întâlnesc şi coşmaruri nemărginite. 3537.Cui nu îi e dor de frumuseţe? Chiar dacă are destulă. Frumuseţea este la fel ca şi fericirea, niciodată îndeajuns.De aceea paradisul nostru este un infern. 3538.Ce poate fi în inima care nu mai vrea nici măcar frumuseţe?

123


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3539.Deseori frumuseţea este stindardul uitării de sine a spiritului care se închide într-un şablon. 3540.Adevărata frumuseţe există numai în iubire. 3541.Frumuseţea divină a iubirii vine din eternitatea şi haosul nefiinţei prin dorul Lui Dumnezeu direct în ochii tăi. 3542.Frumuseţea este pescăruşul amăgirii care se pierde în spumă unui val al Destinului, neştiind că lovit de stânca timpului, nu va mai prinde nici un răsărit care să-l admire. 3543.Îţi spun că nicăieri nu am aflat o frumuseţe mai mare decât în tăcerea ochilor tăi în care auzeam întreaga simfonie a naturii divine. 3544.Frumuseţea a devenit un etalon datorită înstrăinării de sine a fiinţei noastre, altfel ar trebui să fie o diversitate cel puţin la fel de mare precum sunt inimile noastre. 3545.Frumuseţea este dorinţa de emancipare a sufletului în gara vieţii, conştient fiind că totul e deşertăciune. 3546.Întreaga frumuseţe a lumii se află numai în ochii pe care îi iubeşti. 3547.Frumuseţea la fel şi fericirea nu sunt niciodată îndeajuns. 3548.Adevărata frumuseţe este orizontul sufletului pe care nu-l vei putea cuprinde niciodată în braţe. 3549.Frumuseţea libertăţii de a fi constă în suferinţa plătită pentru aceasta. 3550.Sufletele noastre au fost şi vor fi un miracol al frumuseţii care nu pot fi înţelese de păcatul necesar frumuseţii.De ce oare? 3551.Frumuseţea pământului din noi trece odată cu timpul, în schimb frumuseţea iubirii din noi nu moare niciodată. 3552.Frumuseţea împlinirii nu poate fi gustată decât prin cântărirea suferinţei necesare pentru aceasta.

GÂND 3553.Gândul este oceanul ale cărui ţărmuri este infinitul. 3554.Gândul este frumuseţea ascunsă a Totului. 3555.Nimic nu poate fi mai măreţ decât gândul care ţine acest Univers viu. 3556.Alături de gând nu vei fi niciodată singur ci cu Dumnezeu. 3557.Gândul este sângele simţirii. 3558.Gândul este libertatea de a recunoaşte a propriului tău Destin. 3559.Gândul este inima fiinţei. 3560.Gândul a născut lumea. 3561.Gândul nu moare niciodată ci se uită în eternitatea fiinţei. 3562.Gândul este energia de a fi. 3563.Gândul nu poate fi distrus ci doar alungat. 3564.Gândul este amintirea instinctului. 3565.Gândul este sensul cuvântului, primit de la instinctul primordial. 3566.Primul gând a fost acela al instinctului primordial definit de nefiinţa infinitului. 3567.Gândul este cel care determină multidimensionalitatea şi niciodată invers. 3568.Nu binele şi răul rezultă gândul ci sunt rezultatele unui gând. 3569.Infinitatea de gânduri determină Conştiinţa Universală.

124


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3570.Fiecare Cuvânt Matrice are propriul său gând în al cărui sens se regăseşte şi care determină lumile acelui Cuvânt. 3571.Nu poţi să rupi gândul de cuvânt. 3572.Gândul Cuvântului Matrice va determina o infinitate de alte gânduri atunci când interacţionează cu infinitatea de alte Cuvinte Matrice. 3573.Gândul este esenţa luminii spirituale. 3574.Orice gând este o rază de lumină. 3575.Gândul este sursa dar şi cauza energiei. 3576.Fiecare gând are energia lui proprie. 3577.Şi lumina acestei lumi este o cuantă energetică al unui gând divin pe care noi nu îl cunoaştem sau percepem astfel. 3578.Orice suflet atunci când gândeşte determină în cadrul gândului respectiv o anumită energie care se localizează pe un spectru al Luminii Divine. 3579.Nu există gând care să nu facă parte din Lumină Divină, indiferent cât de brav sau de josnic ar fi, el este energie. 3580.Părintele gândului este Instinctul Primordial al Nefiinţei. 3581.Gândul este sufletul Fiinţei. 3582.Prin gând fiinţa devine Totul din spatele Totului nefiinţei. 3583.Gândul este fericirea existenţei de a se putea reculege la picioarele divine ale Luminii Divine. 3584.Toate gândurile sunt divine oricât de necurate ne par nouă, fiindcă totul are un sens pe care noi nu îl vom afla niciodată. 3585.Omul are şansa prin falsa sa voinţă să nască gânduri curate sau necurate, neştiind ce anume este binele sau răul decât prin intermediul Iluziei Vieţii. 3586.Gândul este adevărul pe care nu-l vom înţelege niciodată despre noi. 3587.Gândul faptelor bune devine un consens al bunei convieţuiri, împotrivindu-se exterminării. E normal să fie astfel în Iluzia Vieţii.De ce se nasc alţii şi alţii pentru a muri şi suferi? Doar pentru a continua suferinţa, pentru a mai fi cineva care să-i ţină stindardul acesteia? 3588.Gândul este ţărmul la care acostează de fiecare dată Destinul. 3589.Fiecare gând are propriul său Destin nemuritor. 3590.Cu toţii căutăm nemurirea neştiind că aceasta se află chiar în gândurile noastre. 3591.De ce putem gândi în lipsa voinţei? Tocmai fiindcă suntem o faţă a fiinţei al cărei Destin este imaginea Lui Dumnezeu. 3592.Gândul nu se poate reculege decât în propria lui fiinţă. 3593.Fiinţa este un gând însă gândul nu este fiinţă ci energie şi fiinţare. 3594.Fiecare dintre noi suntem un gând al Lui Dumnezeu, aflat în ADN-ul fiecăruia, supus unui Destin prin care Dumnezeu se regăseşte în noi. 3595.Gândul reprezintă de fiecare dată consensul fiinţei cu nefiinţa. 3596.Cum putem gândi în lipsa voinţei datorată necunoaşterii adevărului absolut? Suntem demiurgii energetici ai acestei lumi pe care o simţim. Voinţa constă numai în simţire, numai în iubire. 3597.Mai putem poseda caracteristica decizională în lipsa voinţei? Da: iubind! 3598.Frumuseţea sau urâţenia lumii, raiul sau iadul, Dumnezeu sau Satan, toate sunt incluse în energia gândului acestei lumi pe care o producem noi. Noi suntem atât faţa satanică cât şi cea dumnezeiască din gândul lumii. Fără noi dispare atât Dumnezeu cât şi Satan.

125


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

GENIALITATE 3599.Adevărata genialitate nu constă într-o mare inteligenţă ci în instinct. 3600.Genialitatea este o lipsă din normalitatea mulţimii. 3601.Genialitatea nu va gândi niciodată ci va simţi fiindcă esenţa cunoaşterii acestei lumi e o minciună. 3602.Genialitatea este o eternă căutare a ceea ce nu poate fi găsit decât acceptat. 3603.Genialitatea este malul spre care tinde nebunia lumii fără să îl poată atinge vreodată. 3604.Genialitatea este unicul pod care uneşte deşertăciunea de sublim. 3605.Genialitatea este povara acestei lumi simţită de umerii geniului. 3606.Genialitatea este floarea care răsare numai stropită cu apa perfecţiunii. 3607.Genialitatea este eternitatea ce nu poate fi roasă niciodată de oceanul superficialităţii. 3608.Genialitatea este rădăcina hazardului transformat în perfecţiune. 3609.Genialitatea este norocul pierdut mereu pentru a putea fi găsit de această existenţă. 3610.Frumuseţea genialităţii nu constă în vedetism ci în regăsire de sine. 3611.Genialitatea este lacrima ce vrea să spele faţa murdară a cunoaşterii. 3612.Genialitatea nu este o calitate ci un dar care nu poate fi redat nici unei alte persoane. 3613.Genialitatea nu vine niciodată la un anumit suflet dacă nu este mai înainte de toate înţeleasă ca fiind aceea care mută absolutul în hazard şi deşertăciunea în perfecţiune. 3614.Genialitatea este unica fiică a absolutului care a întârziat ca întotdeauna la masa Creaţiei, fiind înlocuită de Deşertăciune. 3615.Genialitatea este dimineaţa care nu va cunoaşte niciodată un apus. 3616.Genialitatea este lacrima Lui Dumnezeu uitată întâmplător pe faţa acestei lumi murdare. 3617.Genialitatea este infinitul care-şi aminteşte că nu poate fi decât unul singur. 3618.Genialitatea este dreaptă care a înţeles dintotdeauna că devine o curbă la infinit, închizându-se într-un cerc care este lumea sa. 3619.Genialitatea este cărbunele care arde mocnit absurdul umanităţii. 3620.Genialitatea este unica şansă a omenirii de a-şi descoperi sinele său pierdut. 3621.Genialitatea este intuiţie, revelaţie, dorinţă de absolut, îmbrăcate şi coafate în nimicnicia plictisitoare a acestei lumi, transformate în lene. 3622.Genialitatea nu se cunoaşte şi nici recunoaşte, se primeşte. 3623.Genialitatea este altarul unde se roagă Deşertăciunea. 3624.Genialitatea este o întâmplare uitată de Dumnezeu în sufletul unui muritor. 3625.Genialitatea este dorinţa absurdului de a deveni absolut. 3626.Genialitatea este lacul unde nu mai poate pescui superficialitatea. 3627.Genialitatea este libertatea pierdută a absolutului acestei lumi considerată nebunie de omul de rând. 3628.Genialitatea este colierul de perle ale cunoaşterii aşezat la gâtul infam al lumii. 3629.Geniul nu va îmbrăca niciodată cămaşa ignoranţei oricât de frumoasă ar fi aceasta ci o va petici pe aceea a perfecţiunii.Şi aceasta pare o nebunie în viziunea omului de rând, nu-i aşa? 3630.Genialitatea este sacul care va ajunge mereu spart la moara Destinului unde se împarte împlinirea.

126


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3631.Genialitatea nu va înţelege niciodată de ce orizontul aleargă mereu de noi şi va încerca să-l prindă la nesfârşit, oricât de mare nebunie ar părea. 3632.Genialitatea este copilăria absolutului dus pe genunchii tociţi de vreme ai hazardului împlinit. 3633.Genialitatea se recunoaşte abia atunci când intră în normalitate. 3634.Genialitatea este firul rupt de Întâmplare al Iluziei Vieţii. 3635.Genialitatea este unica fereastră ce ne lasă să întrezărim adevărul ascuns după privirea ameţită a Iluziei Vieţii. 3636.Genialitatea este ancora ce nu va atinge niciodată fundul oceanului iluziei acestei lumi fiindcă este într-o continuă căutare de sine. 3637.Genialitatea se supune în acelaşi timp atât Lui Dumnezeu cât şi greşelilor acestei existenţe, pe care le va recunoaşte mereu, cu pioşenie. 3638.Cărămida genialităţii nu poate fi niciodată pusă la edificiul iluziei decât la cel al absolutului. De aceea geniul nu poate fi niciodată pe deplin înţeles de vulgul infam care se hrăneşte numai cu Iluzia Vieţii.

GENIUL 3639.Geniul va înţelege că unica frumuseţe a lumii constă în iubire. 3640.Geniul este mereu într-o criză de el însuşi. 3641.Geniul nu va accepta niciodată compromisul cu sine. 3642.Geniul bate la poarta nebuniei pentru omul de rând, în schimb vede omul de rând ca fiind nebun şi debusolat. 3643.Geniul va răsări numai acolo unde a făcut hazardul legământ cu absolutul 3644.Geniul va săpa pământul făgăduinţei dat de deşertăciune pentru a planta absolutul. 3645.Geniul aleargă privind către naştere chiar şi în moarte pe când omul de rând va alerga văzând doar moartea. 3646.Geniul nu va observa niciodată moartea pentru că trăieşte prin ea şi moare prin viaţă. 3647.Omul de rând va iubi ierarhia sinelui pe când geniul regăsirea de sine. 3648.Geniul se trezeşte mereu la ceasul nebuniei de a crede în acel ceva, pe când omul de rând la cel al absurdului şi deşertăciunii. 3649.Geniul va înflori numai acolo unde este îndeajuns de multă deşertăciune pentru a-l uda. 3650.Geniul este unicul pod care uneşte prostia de perfecţiune, absurdul de absolut, deşertăciunea de împlinire, prin simplă întâmplare de a fi în această existenţă. 3651.Geniul se va ridica primul de la masa infamiei şi va pleca ultimul de la aceea a perfecţiunii. 3652.Geniul nu va căuta niciodată perfecţiunea şi nici absolutul fiindcă se va naşte cu ele. GREŞEALĂ 3653.Greşim atunci când ar trebui să ne amintim de păcatul lăsat de Dumnezeu? 3654.Cine a greşit la facerea lumii lăsând să existe greşeala?

127


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3655.Evoluţia de cele mai multe ori are la bază, cărămida greşelii. 3656.Existenţa ne apare deseori ca fiind o greşeală tocmai datorită Iluziei Vieţii. 3657.La originea divină a lumii stă greşeala creaţiei? De aici absurdul şi alienarea? 3658.Dacă Dumnezeu greşeşte înseamnă că şi greşeala este perfectă, prin urmare nu mai este greşeală. 3659.Greşeala din paradis ne vine. 3660.Păcatul originar este libertatea de a şti că totul poate fi perfect chiar şi imperfecţiunea, odată ce admite faptul că Dumnezeu a greşit. 3661.Greşeala a susţinut mai des omenirea decât perfecţiunea, fiindcă omul în sinea lui este imperfect. 3662.Greşeala este un dar de la Dumnezeu şi nicidecum un blestem. 3663.O greşeală hrăneşte mai multe guri decât o sută de perfecţiuni. 3664.Greşeala este sinele recunoscut al omului, faţă de mult prea perfectul străin din el. Cauza angoasei individuale şi sociale. 3665.Fără greşeală omul nu ar putea fi liber. 3666.Greşeala plăteşte mereu la spovedanie pe când perfecţiunea nici măcar nu calcă în biserică! 3667.Fiecare ne lovim de greşeli. Important este cât de tare. 3668.Elimină greşeala şi imediat va dispărea orice urmă de paradis din sufletul omului. Elimină perfecţiunea. Atunci va dispărea orice urmă de infern din acelaşi suflet. Ce preferaţi? 3669.Greşeala va îndemna corectitudinea să avanseze spre noi culmi, tocmai pentru ca această greşeală să-i ia locul. 3670.Greşeala este divină atunci când constă în iubire. 3671.Doar cel care nu a greşit nu-şi poate imagina cum arată paradisul. 3672.Să fie greşeala un noroc sau o nenorocire? 3673.Greşeala nu poate greşi niciodată. 3674.Greşeala greşelii este greşeală faţă de greşeală şi perfecţiune pentru noi. 3675.Cu siguranţă greşeala nu a greşit deloc atunci când a făcut această lume. 3676.Perfecţiunea greşelii este haosul din care ne tragem. 3677.Greşeala originii noastre este limita prin care ne recunoaşte Destinul. 3678.Fără de greşeală nu ar mai fi necesară nici mântuirea iar fără de mântuire am fi mai săraci de noi înşine. 3679.Când Dumnezeu a gândit această lume a început cu siguranţă să aprofundeze cuvântul greşeală. 3680.Greşeala este un mijloc şi nu un scop, de aceea instinctul nu greşeşte niciodată fiind un scop. 3681.Perfecţiunea greşelii constă în iubire. Abia acolo realizăm că şi greşeala poate greşi devenind perfectă. 3682.Greşeala va juca şah o viaţă întreagă cu Dumnezeul din tine. 3683.Nu poţi să umileşti greşeala în faţa perfecţiunii fiindcă niciodată nu vei şti care dintre ele este mai perfectă faţă de adevărul absolut pe care nu-l cunoşti. 3684.Greşeala este farul de pe stânca infinitului care-ţi arată mereu pe unde să mergi pentru a nu-ţi zdrobi Destinul de colţurile tăioase ale stâncii sufletului tău. 3685.Fără cunoaşterea greşelii moartea nu s-ar putea deosebi de viaţă.

128


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3686.Nu greşeala respinge cel mai adesea adevărul ci perfecţiunea şi corectitudinea acestei Iluzii a Vieţii. 3687.Greşeala este darul făcut acestei lumi, prin Destin de către Dumnezeu. 3688.Fără greşeală lumea ar fi debusolată nemaiavând nici un sens. 3689.Oricât de ciudat ar părea dar spre greşeală suntem deseori călăuziţi de propriul nostru instinct care la rândul său nu poate greşi niciodată fiindcă este puntea dintre fiinţă şi adevărul absolut. 3690.Fiinţa umană se hrăneşte cu greşeli pentru a-şi urma calea Destinului. 3691.Nimic nu este fără de greşeală, nici măcar cel mai perfect lucru. 3692.Greşeala face parte din esenţa fiinţei alături de finit. Perfecţiunea constă în infinitul nefiinţei, iar cel care le poate cântări este numai adevărul absolut. 3693.Nu există fiinţă fără greşeală. 3694.Greşeala nu este neapărat ceva rău şi nici ceva bun ci ceva necesar. 3695.Necesitatea este un fruct al greşelii fără de care nu ar exista fiinţare. 3696.Greşeala este valea care-i arată fiinţei cât de înalt poate fi muntele propriei sale măreţii. 3697.Greşeala poate fi oricând perfecţiunea cea mai elocventă dintre toate perfecţiunile dacă imperfecţiunea sa este pe măsura perfecţiunii comparate. 3698.Greşeala este esenţa miracolului accidental al întâmplării de a deveni Destin.

HAOS 3699.Doar unde este simţire este şi haos. 3700.Simţirea a început prin haosul perfecţiunii infinite şi absolute a nefiinţei. 3701.Haosul este prima necesitate care a apărut la fiinţarea fiinţei. 3702.Haosul este sensul fiinţei faţă de perfecţiunea nefiinţei. 3703.Numai prin haos se poate împlini Destinul. 3704.Cum Destinul este imaginea Lui Dumnezeu care transcede lumile înseamnă că haosul ca origine a Destinului este parte din fiinţa Lui Dumnezeu. 3705.Haosul este înainte de toate: fiinţă. 3706.Haosul este primul care a părăsit neantul nefiinţei pentru a deveni naşterea fiinţei. 3707.Pentru a fi, haosul trebuie să includă în structura sa acel ceva, neputând fi neantul. 3708.Haosul este prima treaptă a legităţii. 3709.Şi haosul este legitate determinată tocmai de entropia pe care o reprezintă elementele sale constituante. 3710.Fiinţa se naşte prin haos dar ce anume este haosul de la naşterea fiinţei decât prima memorare de sine, Instinctul Primordial al nefiinţei care simte pentru întâia oară? 3711.Fiinţă fără de haos nu poate să existe. 3712.Haosul este cel care determină de fiecare dată legitatea. 3713.Fiecare lege se naşte din haos pentru a se subordona unei alte şi alte legităţi care vor sfârşi în cele din urmă în acelaşi haos. 3714.Haosul este cea mai simplă dar şi cea mai superioară legitate. 3715.Haosul este coaja în care îmbracă nefiinţa fiinţa. Este oul primordial.

129


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3716.Haosul este divin, iar adevăratul haos poate fi recunoscut doar de către adevărul absolut. Tot ceea ce ni se pare nouă a fi haos este o legitate bine structurată pe care nu o putem înţelege. 3717.Haosul este măsura tuturor lucrurilor şi fenomenelor din lumea fiinţei. 3718.Haosul primordial se reduce la conştientizarea de sine a nefiinţei, care ar vrea să-şi înţeleagă propriul său neînţeles. De aici intervine contradicţia şi odată cu aceasta fiinţarea fiinţei. 3719.Doar prin haos poate fiinţa fiinţa. 3720.Haosul este caracteristică de bază a fiinţării. 3721.Fără fiinţare, fiinţa nu ar putea fi determinată, întrucât fiinţarea este calitatea fiinţei de a se naşte cu simţire, de a trăi această simţire prin raportarea sa la diferite repere. 3722.Haosul se naşte din perfecţiunea absolută a nefiinţei, unde nu există legitate şi nici acel ceva care să producă cel mai mic dezechilibru. Totul este neant în nefiinţă. 3723.Haosul este primul ecou din neantul nefiinţei, produs de perfecţiunea sa absolută. 3724.Poate fi neantul perfect şi absolut odată ce nu are în cadrul său nici un element care să poată fi astfel? Da! Prin haos. 3725.Toate elementele haosului se oglindesc în neant devenind perfecţiunea absolută. 3726.Nefiinţa devine perfectă prin haos iar fiinţa prin nefiinţă. 3727.Şi haosul poate să aibă perfecţiunea sa. 3728.Absolutul perfecţiunii constă din haosul oglindit în nefiinţă. 3729.Din haos se înfiripă iubirea ochilor eterni. 3730.Ascultă valurile Destinului şi spune-mi cum de a reuşit haosul să nască o asemenea iubire? 3731.Ce poate fi mai perfect şi absolut, mai adevărat, decât iubirea izvorâtă din haos? 3732.Ai să înţelegi vreodată perfecţiunea haosului din sufletul tău? 3733.Este ceva mai impunător, mai magnific decât haosul care a simţit nefiinţa? 3734.Să ştii că nicăieri nu mă regăsesc decât în haosul perfect al inimii tale. 3735.Încotro este haosul este şi simţirea. 3736.Dumnezeu s-a născut din haos. 3737.Cât de aproape eşti de mine prin haosul sufletului tău care a născut perfecţiunea privirii în care mă pierd? 3738.Nu există perfecţiune mai mare în tot haosul pe care să o ştim în afară de iubire. 3739.Spune-mi că nu crezi în haosul din mine şi am să înţeleg haosul simţirii tale. 3740.Prin haos s-a întrupat eternitatea simţindu-se infinită. 3741.Fără de haos infinitul nu ar fi reuşit să-şi simtă propria sa nefiinţă. 3742.Te ascult în scoica timpului şi-ţi aştept eternitatea izvorâtă din haos, pentru a mă regăsi. 3743.Ar mai fi sărutul vieţii fără de haos? Dar al morţii? 3744.Suntem străini de noi înşine fiindcă nu vrem să înţelegem perfecţiunea haosului din sufletele noastre. 3745.De ce plânge până şi haosul din inima ta? Înţelege-l, el este străinul din tine. 3746.Anii vor trece de parcă nici nu ar fi fost şi atunci vei rămâne doar tu cu haosul din tine care ţi-a dat suflarea. 3747.Te rog nu risipi niciodată haosul din iubire fiindcă el ţi-a dat simţirea. 3748.Haosul nu te va lăsa niciodată să înţelegi de ce iubeşti, tocmai fiindcă el este simţire. 3749.Poţi să crezi în zăpada timpului fără să-ţi aminteşti de haosul creaţiei?

130


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3750.Am obosit de atâta haos din inima mea şi de aceea simt cum mă apropii de moarte cu fiecare clipă. 3751.Doamne, de cât haos aveam nevoie în adolescenţă atunci când iubeam.. De aceea e bine să redevenim uneori copii, să putem iubi cu adevărat. 3752.Iubirea fără haos este ca şi floarea fără apă. 3753.Ar mai clocoti oceanul în lipsa haosului? 3754.Te ador îngerul meu zămislit din haos. 3755.Perfecţiunea eternă a nefiinţei a avut nevoie de un singur lucru pentru a-şi simţi propria sa măreţie şi acela a fost haosul care a dat simţirea. 3756.Nu plânge frumoasă floare izvorâtă din haosul lacrimii Lui Dumnezeu. Într-o zi ochii noştrii se vor îmbrăţişa. 3757.Te iubesc cum numai haosul poate să o facă! 3758.Prin perfecţiunea haosului îl simţim pe Dumnezeu mai aproape de noi fiindcă prin haosul iubirii s-a născut dorul. 3759.Oare ce s-ar fi făcut lumea fără dorul zămislit din haosul iubirii. 3760.Adevărata bogăţie nu stă în bani ci în dor. Doar în acesta îl poţi regăsi pe Dumnezeu cu întreaga Sa perfecţiune a haosului iubirii. 3761.Există fericire fără haosul care o împlineşte prin simţire? 3762.Celui care se teme de haos îi e frică de iubire. 3763.Este atât de mare răceala vieţii atunci când nu-ţi înţelegi haosul din inima ta încât mulţi ajung la sinucidere. 3764.Să ştii că viaţa ta este un dat venit prin Destin din haos. 3765.Viaţa nu poate fi înţeleasă cu adevărat decât de haosul fiinţei zămislit de nefiinţa eternităţii alături de instinctul primordial. 3766.Haosul a urmat instinctului primordial atunci când nefiinţa a simţit fiinţa, pentru care haosul a precedat instinctului primordial. Haosul fiind dezordinea iar instinctul ordinea. 3767.Atunci când vorbim despre fiinţă nu putem să facem abstracţie de nefiinţa care se află în această. Tot aşa cum haosul şi instinctul se află unul în altul. 3768.Cât haos trebuie să fie în fiecare cuvânt al vieţii noastre? 3769.Ce departe dar şi ce aproape este haosul propriului nostru suflet de noi înşine? 3770.Nicăieri nu vei întâlni fericire mai mare decât în haos. 3771.Haosul a fost primul care a înţeles neantul nefiinţei. 3772.Nu putem vorbi de nefiinţă fără de neant precum de fiinţă fără de haos. 3773.Nefiinţa devine astfel, numai prin haosul fiinţei, altfel ar fi doar neant absolut, încât s-ar surpa în el însuşi până şi adevărul absolut. 3774.Haosul este prima carte de vizită a fiinţei. 3775.Haosul şi instinctul sunt părinţii adevărului absolut ce poate fi recunoscut de către fiinţă şi nefiinţă. 3776.Haosul este prima gară în care s-a oprit nefiinţa la naşterea fiinţei. 3777.Haosul este inima Totului. 3778.Prin haos fiinţa este punctul prezent în orice sistem, deoarece în logica noastră se deplasează infinit prin spaţiu. Infinitatea e dobândită de la nefiinţă. 3779.Prin haos şi instinct fiinţa se află în nefiinţă şi nefiinţa în fiinţă. Astfel finitul va fi mereu în infinit şi invers. 3780.Nicăieri nu vei fi mai aproape de haosul instinctului primordial decât citind o scrisoare de iubire sau privind ochii pe care-i iubeşti cel mai mult.

131


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3781.Am să te aştept iubirea mea până ce haosul instinctului primordial divin ne va înţelege ascunzându-ne în eternitatea unei priviri. 3782.Niciodată nu a fost un haos mai mare în sufletul meu fiindcă niciodată nu am iubit atât de mult. 3783.Fără de haos nimic nu ar renaşte. 3784.Din haos ne vine până şi mântuirea. 3785.Oare ce s-ar face speranţa fără de haos? 3786.Ştii ce înseamnă o frântură de haos primită din privirea ta pentru mine? 3787.Dumnezeu este dor iar dorul doare numai prin haos fiind fiinţă! 3788.Dumnezeu este cel mai perfect haos al sufletului meu. 3789.Am să cred în tine abia atunci când voi înţelege că iubeşti haosul inimii mele. 3790.Nimeni nu poate fi fără de haos. 3791.Îmi e dor de haosul din mine unde te pot regăsi iubirea mea. 3792.Dorul este Dumnezeu iar haosul iubirea Lui în privirile noastre. 3793.Ce departe este fericirea faţă de cel care nu înţelege haosul. 3794.Doar alături de haos îţi vei putea afla mântuirea de tine însuţi. 3795.Ce dor îmi e de haosul din ochii tăi. Abia acum îi simt fiinţa Lui Dumnezeu. 3796.Să ştii iubire că într-una din zilele eterne ale Lui Dumnezeu ne vom regăsi în haosul fiinţei care va deveni un întreg numai al nostru. 3797.Oare întâmplarea de a ne fi întâlnit nu provine din haos precum Dumnezeu şi fiinţa Sa? 3798.Doar Dumnezeu este unicul întâmplător, iar haosul unicul care recunoaşte fiinţa întâmplătorului Dumnezeu. 3799.Întâmplarea este haosul din sângele spiritual al fiinţei. 3800.Nimic nu este întâmplător pe lumea asta decât Dumnezeu, tocmai fiindcă haosul fiinţei noastre este eclipsat de nefiinţa spre eternitatea căreia aspirăm cunoscând o moarte. Dar moartea este tot fiinţă. 3801.Oare am mai dori să atingem infinitul dacă nu ar fi moartea şi am înţelege haosul? 3802.Cât haos a fost în întâmplarea zilei când te-am întâlnit dragostea mea? 3803.Fiecare întâmplare chiar dacă este neîntâmplătoare deci Destin, are imaginea haosului instinctului primordial întipărită în sinele ei. Unica întâmplare întâmplătoare este numai Dumnezeu. 3804.Ce poate avea mai mult haos al instinctului primordial în această lume decât iubirea? Nimic nu poate fi mai pur dar şi mai adevărat în acelaşi timp. 3805.Haosul instinctului primordial există în fiecare fiinţă prin Dumnezeu. Acesta este de fapt sufletul fiecărei fiinţe. 3806.Te aştept în eternitatea haosului din mine. 3807.Adevărata împlinire a vieţii se poate regăsi numai în haosul din interiorul fiecăruia. 3808.Te iubesc cu întreg zbuciumul haosului din mine dragostea mea. 3809.Atunci când vei dori să-ţi aminteşti de mine, ascultă haosul din eternitatea sufletului tău şi vei afla că mă aflu acolo pentru totdeauna. 3810.Te iubesc cum numai haosul poate iubi în fiinţă! 3811.Aş da orice dragostea mea să nu ne pierdem de haosul iubirii noastre. 3812.Sunt alături de tine doar prin haosul iubirii din noi care ne dă suflul speranţei de a fi împreună. 3813.Cu cât înaintăm în vârstă haosul din noi devine din ce în ce mai perfectibil, pierzând elanul tinereţii unde întreaga frumuseţe consta în cât mai mult haos imperfectibil.

132


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3814.Haosul şi instinctul primordial sunt Dumnezeul Primordial. Care definesc Dumnezeul nostru, prin raportarea la Cuvintele Matrice ale Limbajului Pur Universal, regăsindu-se în El. 3815.Fiecare fiinţă îl are atât pe Dumnezeul său propriu cât şi pe Dumnezeul Primordial în sinele ei. 3816.Prin haos Dumnezeul Primordial ne dă energia iar Dumnezeul nostru: iubirea. 3817.Prin haos Dumnezeul Primordial devine fiinţă energetică, o fiinţă total diferită de ceea ce înţelegem în această lume a Dumnezeului iubirii prin fiinţă. 3818.Haosul este Întâmplarea iar instinctul primordial Întâmplătorul acestei întâmplări. Astfel Dumnezeul Primordial redefinit prin Cuvintele Matrice la infinit este Unica Întâmplare Întâmplătoare, pentru fiecare în parte dar şi prin fiecare. Astfel Dumnezeul nostru care este reprezentat de Cuvântul Matrice Iubire, este Unic şi Întâmplător prin iubirea Sa faţă de Dumnezeul Primordial care este tot Unic şi Întâmplător prin ceea ce reprezintă, adică haosul şi instinctul primordial, deci Fiinţa Totului dar şi a Totului din spatele Totului. ILUZIE 3819.Doar prin iubire iluzia devine un adevăr. 3820.Iluzia este numitorul comun dintre minciună şi adevăr descoperit de iubire. 3821.Iluzia este firea nefirească a Destinului. 3822.Iluzia este nevoia de absolut a muririi şi nevoia de murire a nemuririi. 3823.Iluzia este nemărginirea prinsă în braţele morţii. 3824.Iluzia este alienarea Destinului. 3825.Iluzia este absolutul superficialului. 3826.Iluzia este esenţa regăsirii în neant. 3827.Iluzia este amintirea viitorului trecut. 3828.Iluzia este scară cu trepte a timpului etern. 3829.Iluzia este semnul cert al incertitudinii. 3830.Iluzia este fericirea care trăieşte într-o lacrimă. 3831.Iluzia este dorul care doare nonsensul. 3832.Iluzia este repetiţia generală a hazardului la concertul perfecţiunii. 3833.Iluzia este Destinul care şi-a uitat eternitatea prin datul său. 3834.Iluzia este romanţa împlinirii prin neîmplinire. 3835.Iluzia este succesul morţii împotriva doritei vieţi de după moarte în această lume. 3836.Iluzia este nemurirea care învaţă să moară şi a muririi care învaţă să trăiască. 3837.Iluzia este cântecul de lebădă al speranţei împlinite. 3838.Iluzia este mantia suferinţei care te apără de frigul morţii. 3839.Iluzia este dragostea ce nu poate înţelege rugina toamnei. 3840.Iluzia este vântul ce nu poate bate inima Destinului. 3841.Iluzia este cuvântul ce nu cunoaşte adevărul absolut. 3842.Iluzia este orizontul care doarme atunci când aleargă de tine. 3843.Iluzia este drumul care devine nesfârşit atunci când se pierde în zare. 3844.Iluzia este demonul verbului a face dar care nu ştie ce face. 3845.Iluzia este răsăritul asfinţitului şi asfinţitul răsăritului acestei existenţe. 3846.Iluzia este somnul ale cărui vise se cred realitate.

133


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3847.Iluzia este aura cunoaşterii unui singur lucru: necunoaşterea. 3848.Iluzia este depărtarea cea mai apropiată inimii tale: fericirea. 3849.Iluzia este rămăşiţa unui gând care se vrea întreg. 3850.Iluzia este lipsa oricărei împliniri în sufletul Împlinirii. 3851.Iluzia este dorul nebun de propria sa nebunie. 3852.Iluzia este cuminţenia de a fi rău. 3853.Iluzia este deşertăciunea de a înţelege viaţa. 3854.Iluzia este moara care macină absolutul spre a se hrăni cu pâinea absurdului. 3855.Iluzia este frica de moarte, cunoscută numai de către viaţă. 3856.Iluzia este amintirea unei iubiri care primea un sens în această viaţă. 3857.Iluzia este frântura de amintire a unei dorinţe deşarte. 3858.Iluzia este crezul în tine însuţi înainte de a şti ce este un adevăr absolut. 3859.Iluzia este amăgirea luminii cu umbre ale deşertăciunii. 3860.Iluzia este darul de a crede în fericirea morganatică a lumii. 3861.Iluzia este norul adus din întâmplare Uitării de către Destin pentru a cerne eternităţi topite pe asfaltul rece al morţii. 3862.Iluzia nu poate fi cumpărată ci doar plătită. 3863.Iluzia este demonul mistuitor al fricii de moarte şi al dragostei de viaţă în această lume deşartă. 3864.Iluzia se roagă la biserica deşertăciunii cu nume de păcat. 3865.Iluzia este amintirea lacrimii care se prelinge mereu pe obrazul timpului etern. 3866.Iluzia este replica dată de Destin nemuririi. 3867.Iluzia este limita de unde Dumnezeu începe să uite de sine. 3868.Iluzia Vieţii este calea ferată pe care circulă doar trenul morţii dincolo de gara naşterii. 3869.Iluzia este vraja prin care Destinul se vrea un dat şi nu o faţă a Lui Dumnezeu. 3870.Iluzia este începutul care se sfârşeşte şi sfârşitul care începe dintre viaţă şi moarte. 3871.Iluzia va cuprinde numai ceea ce poate fi vânt dus spre nicăieri de Destin. 3872.Iluzia nu-şi poate înţelege niciodată eternitatea propriei sale clipe decât mulţimea anilor nesfârşiţi de alte şi alte clipe străine de ea. 3873.Iluzia te aşteaptă mereu cu zâmbetul pe buze la marginea mormântului fiecărui cuvânt. 3874.Iluzia se vrea regina nemuririi neştiind că este o murire ruinată tocmai de propriul său timp. 3875.Iluzia sălăşluieşte numai în timpul care scrutează orizontul pierdut pentru totdeauna din propriul său spaţiu de visare. 3876.Iluzia este o toană a Nemuririi plictisită de propria sa calitate. 3877.Iluzia devine speranţă împlinită abia atunci când adevărul e uitat. 3878.Iluzia este roata care învârte privirea fiecărui înţeles încotro bate vântul nonsensului. 3879.Iluzia este actorul preferat al propriei noastre existenţe. 3880.Iluzia este romanţa cântată de viaţa fiecăruia dintre noi prin care devenim conştienţi. 3881.Iluzia vrăjeşte adevărul cu frumuseţea sa poleită de deşertăciune amăgitoare. 3882.Iluzia Vieţii este magia care se vrea adevăr şi realitate cotidiană. 3883.Iluzia este numărătoarea inversă a logicii, iar logica numărătoarea iluziei. 3884.Nu poate exista iluzie fără propria ei logică precum nu poate exista adevăr al iluziei care să nu conţină o logică.De şi unicul adevăr este adevărul absolut care nu mai aparţine iluziei devenind astfel ilogic.

134


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3885.Iluzia se deosebeşte de viaţă numai prin moarte. În schimb iluzia morţii se deosebeşte de viaţă prin nemurire. 3886.Doar moartea ne apare ca fiind eternă, nu şi viaţa iluziei. 3887.Iluzia străbate munţii împlinirii într-o clipă, pe când adevărul absolut s-ar putea să nu-i poată străbate deloc fiindcă aceştia par să nu existe. 3888.Iluzia te poate face împlinit pe când adevărul s-ar putea să nu reuşească, de aceea e nevoie de moarte în această lume. 3889.Fără iluzia morţii nu am fi pe deplin împliniţi în viaţă. 3890.Iluzia îţi desluşeşte deşertăciunea vieţii doar dacă nu înţelegi moartea. 3891.Oare am mai şti ce este frumuseţea, împlinirea, iubirea care te sufocă fără iluzia de a şti că ne aşteaptă moartea la un capăt de drum al vieţii. 3892.Libertatea Iluziei Vieţii constă în dorul necuprins către nemuritoarea fericire, neatinsă niciodată de altfel. 3893.Iluzia este libertatea de a atinge fericirea morganatică. 3894.Oare am cunoaşte fericirea dacă nu am muri? 3895.Oare am şti ce este necuprinsul dacă nu ne-am lovi de stânca timpului? 3896.Încotro se îndreaptă paşii Destinului meu voi întreba Iluzia Vieţii? Îmi va răspunde:” către eternitatea lumii de apoi.” 3897.Ce poate fi mai mare deşertăciune, decât adevărul absolut în această lume iluzorie? Adevărul absolut al cunoaşterii este perceput aici drept: necunoaştere! 3898.Cine nu înţelege iluzia propriei sale vieţii nu ştie de ce s-a născut astfel. 3899.Iluzia este aceea care nu te lasă să înţelegi niciodată că de fapt nu poţi înţelege. 3900.Rodul iluziei este fructul nesăbuit al înstrăinării de propriul tău sine. 3901.Iluzia îşi aminteşte de tine doar atunci când refuzi să mai gândeşti sau să mai crezi în ceva anume şi te obligă să devii frustrat. 3902.Ce mare nevoie avem de iluzie în faţa morţii, dar de iluzia de a fi iluzorie moartea. 3903.Iluzia se naşte şi moare odată cu Destinul lumii sufletului tău. 3904.Iluzia Vieţii este moartea vieţii ce moare cu fiecare clipă spre a-şi regăsi nefiinţa. 3905.Iluzia este voalul presărat cu nepăsarea Destinului de a se şti împlinit deoarece crede în împlinire ca fiind un dat. 3906.Iluzia este nemărginirea sufletului de a-şi înţelege propria sa mărginire. 3907.Iluzia este toarta de la ulciorul spart al împlinirii din această lume. 3908.Iluzia este zăpada cunoaşterii care se topeşte în arşiţa deşertăciunii acestei vieţi. 3909.Iluzia este inima ce nu poate înţelege că bate numai mărginirea în privirile nemărginirii unei mari iubiri. 3910.Iluzia este dorul care se doreşte perfecţiune în absurd. 3911.Iluzia este necuviinţa de a şti adevărul într-o lume a cunoaşterii. 3912.Iluzia este sita care va cerne neghina adevărului absolut din deşertăciunea care acceptă iubirea. 3913.Iluzia este poarta care lasă să intre orice în afară de adevărul absolut ce nu poate înţelege iubirea decât ca un absolut. 3914.Iluzia iubirii absolute este o durere poate mai mare decât iluzia în sine, fiindcă este unica şansă în această lume de a privi adevărul absolut. 3915.Iluzia se hrăneşte în mod paradoxal numai cu iubire, tânjeşte după absolutul iubirii, fără a-l putea atinge vreodată. Iată adevărata tristeţe a acestei lumi.

135


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3916.Iluzia te petrece numai până la poarta absolutului după care te lasă să te descurci singur aşteptându-ţi moartea. 3917.Iluzia e un rău necesar în fiecare privire care vrea să iubească, iubirea adevărului absolut pe care nu o va atinge niciodată decât prin moartea de sine. 3918.Iluzia iubirii este începutul etern al unei mari iubiri. 3919.Cea mai crudă şansă pe care o poate avea un suflet: aceea de a vedea cât poate fi de străină faţă de el această iluzie. 3920.Iluzia este şansa pe care o ai de a nu cunoaşte adevărata faţă înstrăinată de tine a acestei lumi. Cine eşti tu, călătorule? 3921.Iluzia rămâne doar acolo unde fuge adevărul, dar vai, această lume este o mare iluzie. 3922.Iluzia se spală cu apa viselor de a putea iubi o iubire ce aparţine numai adevărului, de aici întreaga suferinţă a acestei lumi. 3923.Iluzia leneveşte doar la soarele unde amintirea va uita totul într-o zi. 3924.Iluzia se sfârşeşte doar dacă începe pe când adevărul absolut nu începe niciodată pentru a se putea sfârşi. 3925.Iluzia te adoră numai dacă înţelegi că zorii minunaţi din ochii marii tale iubirii nu vor trece niciodată. 3926.Dacă iluzia marii tale iubiri se sprijină pe adevăr doar în moarte, devenind o iluzie a iluziei morţii, atunci şi iluzia propriei tale vieţi se sprijină numai pe Destin devenind o iluzie a iluziei Destinului. 3927.Iluzia rămâne în spatele tău cu durerea de a căuta orizontul fericirii de una singură. Moartea te aşteaptă în faţa ta cu fericirea de a nu mai avea nevoie niciodată de orizontul durerii. 3928.Iluzia este şansa de a crede în credinţa unui crez dintr-un ocean de deşertăciune. 3929.Iluzia este absurdul atât de rar conştientizat al existenţei. 3930.Iluzia este unica ce decide în această lume caracteristicile absurdului de a deveni perfecţiune. 3931.Iluzia adoră valurile amăgitoare ale nesfârşirii pe care nu le poate cuprinde niciodată, pe când adevărul absolut calcă pe zidurile acestor valuri ruinându-le în necunoaştere. 3932.Iluzia este aroma de răsărit şi de apus a Destinului. 3933.Iluzia este fiorul mereu distinct al dorinţei de a nu se termină niciodată Totul. 3934.Iluzia înoată doar în apele învolburate ale unei întrebări de care adevărul absolut nu are nevoie, cunoscându-i răspunsul. 3935.Iluzia repetă la nesfârşit aria fericirii fără ca să-i afle vreodată adevăratele sale acorduri. 3936.Iluzia va căuta etern doar pentru a avea ce să găsească în răspunsul care o trimite către o nouă căutare de sine. 3937.Doar iluzia poate cunoaşte liniştea fiindcă adevărul absolut nu cunoaşte nimic ci doar recunoaşte neantul. 3938.Iluzia se pierde în ochii adânci ai sufletului tău căutând nemărginirea, spre a afla noi şi noi orizonturi ale iubirii, până când va muri lăsând locul eternităţii în clipa căreia, ne vom pierde definitiv, devenind o stea. 3939.Iluzia este remuşcarea propriului nostru Destin de a-şi fi pierdut eternitatea la ruletă norocului Lui Dumnezeu. 3940.Iluzia este necuprinsul cuprins într-un pumn de ţărână. 3941.Iluzia nu se compară decât cu reflectarea sa în adevărul absolut: acela de a fi adevărată sau nu!

136


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3942.Iluzia, ce mare frumuseţe în căutare de identitate! 3943.Iluzia naşte mereu clipe pe care nu le va înţelege niciodată. 3944.Iluzia sporeşte banii deşertăciunii. 3945.Iluzia te adoră alături de deşertăciunea morţii. 3946.Iluzia revine numai în uitarea de sine, altfel redevine realitate. 3947.Noi suntem iluzia pierdută a unei vieţi la capăt de Destin.

INFINIT 3948.Unica limită a infinitului este continuitatea sa infinită dar să nu uităm că în orice continuitate se află un finit tocmai fiindcă acel ceva continuă dintr-un anumit nivel sau de la un anumit punct. 3949.Infinitul va fi mereu jucăria care nu se poate strica a Lui Dumnezeu. 3950.Infinitul este gardianul întregii existenţe. 3951.Infinitul este poarta care se deschise doar pentru a închide finitul. 3952.Infinitul va include mereu finitul şi se vă exclude pe sine. 3953.Niciodată nu va fi un infinit supus cuiva decât propriei sale legităţi care constă în suma tuturor celorlalte legităţi posibile. 3954.Infinitul devine o sumă de legităţi, doar când trebuie raportat la finit, fiind oglinda acestuia. 3955.Infinitul nu va recunoaşte niciodată naşterea şi moartea în schimb va recunoaşte nemurirea. 3956.Infinitul este departe de orice Iluzie a Vieţii. Întreaga istorie a lumii devine pentru infinit o simplă clipă eternă şi atât. 3957.Infinitul nu a măsluit niciodată zarurile deşertăciunii pe masa existenţei însă finitul, da! 3958.Infinitul este mereu singur în faţa tuturor. 3959.Indiferent cât de abătut ai fi infinitul va fi mereu alături de tine oriunde te-ai afla. 3960.Infinitul este acela care nu împarte şi nici nu desparte niciodată, ci uneşte. 3961.Infinitul este logica care şi-a pierdut sensul, putând fi peste tot şi nicăieri. 3962.Infinitul nu iartă şi nici nu greşeşte niciodată fiindcă nu se recunoaşte decât pe sine. 3963.Infinitul este lacrimă care nu ştie ce e plânsul fiindcă este Totul. 3964.Infinitul este împlinirea supremă a hazardului de a fi. 3965.Infinitul este nonsensul sensului de a cunoaşte. 3966.Infinitul este libertatea care nu poate avea nevoie de libertate neavând încotro să mai alerge. 3967.Infinitul este scopul al cărui scop este tocmai lipsa oricărui alt scop decât acela de infinit. 3968.Infinitul este marginea eternă ce nu acceptă niciodată: marginea. 3969.Infinitul nu poate muri niciodată fiindcă nu se poate naşte în schimb poate fi memorat. 3970.Infinitul este jocul care nu se termină niciodată în gândul Lui Dumnezeu. 3971.Infinitul este oceanul ce nu cunoaşte nici valuri şi nici furtuni fiindcă toate acestea încep şi se sfârşesc la un moment dat. 3972.Infinitul nu cunoaşte decât nemurirea sa.

137


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

3973.Infinitul nu se surpă niciodată în propriul său sine ca şi finitul fiindcă nu are adâncimi. Orice adâncime în infinit îşi pierde orice reper, deci este un nonsens. 3974.Infinitul este unicul ce nu poate aştepta niciodată nimic, fiind: totul. 3975.Infinitul crede doar în propriul său sine şi atât. 3976.Infinitul se măsoară doar cu şinele său. 3977.Oricât de măreţ ar fi infinitul, acesta nu va putea gândi niciodată fără finit, fiindcă nu ar avea nici un reper. 3978.Finitul este cel care dă măreţia infinitului în gândire iar infinitul pe aceea a finitului. 3979.Oricât de mulţi ar fi paşii infinitului aceştia nu vor putea lăsa urme în gândire fără de finit. Orice urmă este un finit. 3980.A crede în infinit este sublim dar a practica acel crez devine imposibil. 3981.Infinitul nu te va înţelege niciodată ci doar te va întreba mereu fără să-ţi poată da un răspuns, într-o lume iluzorie. 3982.Infinitul nu cunoaşte somnul fiindcă nu se trezeşte niciodată din starea lui. Altfel ar deveni finit. 3983.Infinitul spală ochii plini de speranţe ai finitului cu propria sa nemurire dar nu poate opri niciodată lacrima scursă din ei pe faţa Lui Dumnezeu. 3984.Doar finitul poate plânge fiindcă infinitul nu poate începe niciodată să lăcrimeze. 3985.Niciodată să nu fii abătut fiindcă infinitul se află în tine. 3986.Infinitul este cheia care nu va deschide niciodată lacătul deşertăciunii. 3987.Infinitul este vârful care va urca mereu în ochii ce vor să-l cuprindă. 3988.Infinitul este unica ancoră a omului ce poate fi prinsă de adevărul absolut. 3989.Infinitul nu te va întreba niciodată de ce ci îţi va spune: nu! 3990.Infinitul te ascultă doar dacă nu-l întrebi nimic. 3991.Infinitul nu poate înţelege nimic altceva din om decât iubirea care la rândul ei nu poate fi înţeleasă. 3992.Infinitul devine strigătul neputinţei omului în faţa deşertăciunii vieţii.De aceea infinitul este cel care neagă mereu. 3993.Infinitul este: nu, iar finitul este: da. Care din ele sunt cele mai plauzibile şi mai des uzitate în viaţa noastră? De câte ori nu înseamnă da şi invers? 3994.Infinitul nu va săpa albia nici unei dureri fiindcă este mai presus de viaţă. 3995.Infinitul este calea căilor de dinainte de a fi fost vreodată o cale, pe când finitul este calea căilor după ce a fost o cale. Astfel s-a născut viaţa şi a murit moartea în infinit. 3996.Moartea moare doar în infinit şi viaţa se naşte doar în finit spre a muri. 3997.Infinitul nu cade niciodată asemeni unei frunze din copacul nemuririi ci doar finitul. 3998.Aş vrea să întreb infinitul de ce suntem datori cu o viaţă şi o moarte? Răspunsul a fost: când? 3999.Infinitul nu poate alege deoarece nu ştie decât o singură cale a tuturor căilor pe când finitul ştie toate căile spre a putea alege una singură. 4000.Infinitul te înţelege doar dacă nu îl poţi înţelege. 4001.Infinitul te adoră doar dacă nu ştii ce înseamnă adoraţia. 4002.Infinitul te iartă doar dacă crezi minciunile finitului. 4003.Infinitul minte doar dacă vrea finitul altfel nu cunoaşte minciuna. 4004.Infinitul te cuprinde numai atunci când stai departe de el şi îl priveşti din ţarina amară a finitului, altfel nu îl poţi înţelege. 4005.Infinitul nu doare niciodată ci speră prin gratiile acestei lumi.

138


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4006.Infinitul ascultă şoaptele finitului cu sufletul nemuririi. 4007.Infinitul îşi înţelege doar propria sa nemurire ce nu poate fi nicăieri în altă parte decât în sinele său. 4008.Infinitul te orbeşte cu absolutul său încât ajungi să nu mai vezi nimic. 4009.Infinitul nu cunoaşte decât un singur adevăr: adevărul absolut. 4010.Infinitul află de nemurirea sa doar de la finit altfel nu ar cunoaşte-o nefiindu-i necesară. 4011.Nemurirea infinitului îi este necesară doar finitului. 4012.Nemurirea infinitului este soarele finitului fără de care viaţa nu ar exista. 4013.Infinitul nemuritor şi finitul muritor. Iată plânsul acestei lumi. 4014.Infinitul va pluti mereu pe aripa dorului de nemurire al lumii. 4015.Infinitul este podul ale cărui capete nu se întrezăresc niciodată dar este străbătut de speranţa în perfecţiune a acestei vieţi. 4016.Infinitul este dorinţa nemuririi de a uita de moarte. 4017.Infinitul se ascunde doar acolo unde apare iubirea. 4018.Infinitul nu răsare niciodată decât în sufletul care iubeşte. 4019.Infinitul uită pentru totdeauna moartea, ucigând-o. 4020.Infinitul este unicul care poate înţelege moartea. 4021.Infinitul este unicul abis unde gândul se pierde definitiv. 4022.Infinitul nu poate niciodată spune niciodată fiind el în sinea lui acel: niciodată. 4023.Doar norii infinitului pot stropi amintirea secată a iubirii. 4024.Infinitul şi iubirea sunt cele două coordonate mentale care nu încep şi nu se sfârşesc niciodată. 4025.Infinitul este pacea dintre neputinţa şi aspiraţia omului. 4026.Infinitul nu te urcă şi nici nu te coboară. Te întăreşte. 4027.Infinitul se supune doar logicii care nu acceptă logica. 4028.Infinitul este şi un produs al neputinţei noastre. 4029.Infinitul este roata care a deraiat pe traversa finitului într-un gând dumnezeiesc. 4030.Infinitul este focul care nu stinge niciodată amintirea unei iubiri. 4031.Infinitul este roua care va înflori iarba iubirii din ochii tăi. 4032.Infinitul este saltul gândului Lui Dumnezeu în apa neantului. 4033.Infinitul nu înfloreşte decât în inima care nu va bate niciodată iubirea ci o va simţi. 4034.Infinitul nu poate fi gândit ci doar simţit. 4035.Infinitul devine necuprins în sufletele ce ard de focul pasiunii doar dacă acestea înţeleg că întreaga iubire devine eternă doar prin moarte său sfârşit. 4036. O iubire nu se sfârşeşte niciodată tocmai fiindcă în sfârşitul ei se află infinitul. 4037.Ce anume poate să înţeleagă infinitul atunci când ne priveşte? Că prea adesea ne pierdem în finitul minciunii din noi. 4038.Unde poţi găsi mai mult infinit decât într-un cimitir? 4039.Infinitul iubirii este lumina stelei care de şi moartă demult se pierde la nesfârşit în noi şi noi dimensiuni spaţiale amintind etern de existenţa unei mari iubiri ce nu va apune niciodată. 4040.Infinitul este lumina neagră din noi care nu ne luminează ţărâna corpului nostru ci sufletul. 4041.Lumina neagră a infinitului este total opusă luminii albe a finitului dar ambele sunt luminile divine care au hărăzit acest Tot al nostru. 4042.Infinitul devine un coşmar doar pentru cei mărginiţi.

139


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4043.Infinitul este şcoala care te învaţă să spui şi să înţelegi ce înseamnă: nu. 4044.Infinitul se luptă cu tine doar dacă vrei cu tot dinadinsul să-l înfrunţi cu idei finite. Cum nu poţi gândi infinit, lasă-l în pace. Te va învinge. 4045.Infinitul te va ajuta numai în măsura în care vei înţelege de ce nu îl poate cuprinde niciodată finitul. 4046.Infinitul este poarta unicului vis care nu acceptă compromisul de a fi ştiut. 4047.Infinitul nu va irosi niciodată nimic cu tine, din ceea ce crezi tu, că poate însemna irosire în această lume deşartă. Doar finitul este cel ce iroseşte. Deci e mai bine să-l laşi în pace. 4048.Infinitul se ascunde de tine fiindcă nu te poate înţelege la fel cum nici tu nu îl înţelegi la rândul tău. Iubeşte cu adevărat şi-l vei afla. 4049.Infinitul te aude doar dacă strigi înlăuntrul sufletului tău. 4050.Infinitul este orizontul inimii pe care oricât de mult ţi-ai dori să-l cuprinzi, nu vei reuşi niciodată. 4051.Infinitul este vântul din pumnii deşertăciunii pentru cel care nu ştie ce este iubirea. 4052.Infinitul din iubire nu te va aştepta niciodată dacă nu îl vei simţi. 4053.Cine nu a simţit infinitul din iubire nici măcar nu s-a născut pe această lume unde naşterea şi moartea se pierd în infinit. 4054.Niciodată infinitul nu-ţi va întinde mâna dacă tu nu ştii cum să o simţi iubindu-i clipa să eternă. 4055.Infinitul şi iubirea nu pot fi separate niciodată de finit ci doar memorate la nesfârşit. 4056.Infinitul este zeul ai cărui paşi nu vor călca niciodată praful deşertăciunii acestei lumi, fiindcă se află doar în iubirile care de şi trăiesc închise în corpurile de ţărână, sufletele lor se află dincolo de lume. 4057.Infinitul este steaua care luminează aureola iubirii. 4058.Clipa infinitului nu va înţelege niciodată anii grei şi gârboviţi de suferinţe ai finitului. 4059.Nu există sentiment mai înălţător decât să te împaci cu infinitul din tine. 4060.Eşti pe patul morţii? Nu dispera! Gândeşte la infinitul din tine şi înţelege că vei trăi veşnic. 4061.Adevărata lume a infinitului din tine este aceea în care poţi asculta, vedea sau simţi doar cu gândurile. Încearcă să o creezi după inima ta, iubind din tot sufletul. Nu este minunată? Aceasta e calea spre fericire. 4062.De câte ori eşti trist nu uita că există infinit şi toate câte sunt, nu sunt şi vor mai fi, raportate la infinit, sunt: nimic! 4063.Lăsaţi-vă cuprinşi de infinitul din voi şi veţi înţelege de ce sufletele voastre sunt mult mai puternice decât colbul deşertăciunii dus către nicăieri. 4064.Adevărata bunătatea a Lui Dumnezeu o vei simţi doar atunci când vei simţi infinitul iubirii din tine. 4065.Cine nu a iubit niciodată nu s-a născut fiindcă nu s-a hrănit cu infinitul din el spre a trăi în lumina propriului său suflet. 4066.Infinitul este ulciorul care nu se sparge niciodată de stânca timpului. 4067.Infinitul nu va număra niciodată frunzele amintirii ruginite în toamnă târzie a deşertăciunii, fiindcă amintirea lui este eternitatea. 4068.Nu vei putea iubi niciodată fără să înţelegi că infinitul nu poate fi înţeles. 4069.Infinitul nu poate crede decât în iubire.

140


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4070.Infinitul nu spală doar uitarea ci şi viaţa, de aceea e atât amintire cât şi moarte, e lumea de apoi. 4071.Infinitul nu va trece niciodată pe strada vieţii fiindcă este cel care îi detestă limitele. 4072.Infinitul nu înoată în abisul cunoaşterii deoarece aceasta este unicul adevăr care îl ucide.

INSTINCT 4073.Instinctul este gândul nelocuit de nici o idee decât de el însuşi, de simţirea sa. 4074.Instinctul este simţirea de către nefiinţă a fiinţei. 4075.Instinctul primordial este începutul etern al Totului. 4076.Instinctul este aura divină a nefiinţei. 4077.Instinctul este regăsirea de sine a nefiinţei în fiinţă. 4078.Instinctul este prima libertate a nefiinţei: aceea de a fi. 4079.Instinctul este împlinirea de sine a nefiinţei prin fiinţare. 4080.Instinctul este originea Lui Dumnezeu. 4081.Instinctul este prima treaptă a simţirii. 4082.Prin instinct a înţeles nefiinţa că există. 4083.Instinctul etern al nefiinţei infinitului nu este instinctul cunoscut de noi, ci o stare de fapt deasupra oricărui Cuvânt Matrice, caracterizată prin calitatea de a da dimensiune infinitului. Aceasta stă la originea energiei, sensului, Cuvântului şi al Evenimentului Primordial. 4084.Instinctul etern al nefiinţei, ce stă la originea Cuvântului Dor, definit ca fiind Cuvântul Matrice al Dumnezeului Primordial, este dincolo de orice Formă intangibilă, dincolo de orice asimptotism sau tangenţiabilitate, dincolo de orice înţeles, fiind iniţiatorul de facto al înţelesului din neînţeles. 4085.Instinctul etern al nefiinţei stă la originea energiei, nefiind o energie cu un înţeles în devenire al primului Cuvânt Matrice. 4086.Instinctul etern al nefiinţei nu poate fi un Cuvânt în sine neavând un înţeles decât prin Lipsă din semanticul, semioticul şi asemioticul infinit, care este Cuvântul Dor.De aceea Cuvântul Dor este cel care recunoaşte la rândul Lui Instinctul Nefiinţei Infinite. 4087.Instinctul vieţii este teamă de moarte iar al morţii să fie teamă de viaţă? 4088.Atunci când iubeşti o faci mai înainte de toate instinctual. 4089.Instinctul este sufletul oricărei iubiri. 4090.Nu am putea iubi fără instinct. 4091.Instinctul este primul geamăt al fiinţei din nefiinţa sa. 4092.Instinctul este unica limită alături de haos, dintre infinitul fiinţei şi cel al nefiinţei. 4093.Instinctul este Marea Revelaţie a Lui Dumnezeu prin care acesta există. 4094.Instinctul este cu mult dincolo de orice existenţă chiar dacă determină existenţa. 4095.Instinctul şi haosul sunt baza a Tot şi a Toate. 4096.Instinctul este părintele Luminii Divine. 4097.Instinctul este strălucirea conştiinţei de dincolo de orice Univers. 4098.Instinctul este frumuseţea divină a fiinţei regăsită în nefiinţă. 4099.Instinctul poate fi descris dar niciodată, înţeles. 4100.Instinctul nu gândeşte ci simte gândirea.

141


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4101.Instinctul te va înţelege doar când nu vei căuta un înţeles. 4102.Instinctul este centura de siguranţă a vieţii. 4103.Ce s-ar face lumea aceasta fără instinct? Ar mai exista? 4104.Absolut orice fiinţă va fi înveşmântată în mantia instinctului. 4105.Instinctul gândeşte de multe ori mai profund decât orice înţelept. 4106.Instinctul este sufletul fiinţei, în care şi-a lăsat genele nefiinţa. 4107.Nicăieri nu ne apropiem mai tare de perfecţiune decât prin instinct. 4108.Faţă de instinct nu poţi fi alături fiindcă eşti tu, dar mai ales inexplicabilul din tine. 4109.Instinctul este podul dintre existenţă şi adevărul absolut. 4110.Instinctul nu poate fi înţeles niciodată. 4111.Instinctul este regulă care nu cunoaşte legitatea! 4112.Instinctul este inexplicabilul din noi. 4113.Numai prin instinct lumea cunoaşte ora exactă a nemuririi faţă de murire, existând. 4114.Instinctul este marele singuratic al existenţei noastre, atunci când nu iubeşte. 4115.Instinctul lumii este un personaj tragic.Se agaţă de viaţă cunoscând iminenţa morţii. 4116.Instinctul se deosebeşte de tine prin adevăr. 4117.Instinctul este unicul care-şi permite să dea la o parte Iluzia Vieţii. 4118.Numai instinctul îl recunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. 4119.Prin instinct şi ateii au un Dumnezeu al lor. 4120.Dumnezeu se află în noi prin instinct. 4121.Instinctul crede în tine fără să te întrebe nimic despre viaţa ta. 4122.Marii învingători ai lumii au fost aceea care s-au bazat pe propriul lor instinct. 4123.Instinctul este calea spre împlinire dacă ştii cum să o urmezi. Nu o întreba niciodată de ce. 4124.Instinctul este sursa valorii. 4125.Atunci când eşti abătut sau trist nu uita niciodată de instinctul care este mereu găzduit de fiinţa ta. 4126.Instinctul este calea fiinţei. 4127.Instinctul pare cel mai simplu element al cunoaşterii noastre, dar şi cel mai complicat. 4128.Instinctul a clădit sau a dărâmat biserici, a declanşat războaie sau a adus pacea, a iubit sau a urât dar niciodată nu a pretins că ştie de ce. 4129.Instinctul devine farul salvator atunci când corabia vieţii naufragiază. 4130.Marii norocoşi ştiu să-şi cultive instinctul său instinctul îi cultivă pe ei? 4131.Fii aproape de instinct. Iată cheia succesului. 4132.Nu întreba niciodată instinctul de ce fiindcă îţi va răspunde de fiecare dată cu o nouă întrebare. 4133.Instinctul este o întrebare şi atât. 4134.Oricât de neînţeles ar fi instinctul pentru tine, nu uita un singur lucru, este unicul care L-a înţeles pe Dumnezeu!

IUBIRE 4135.Iubirea este lacrima Lui Dumnezeu din această lume prelinsă la colţul ochilor tăi.

142


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4136.Iubirea este aripa frântă a unui înger ce a crezut în această lume. 4137.Iubirea este împlinirea unicului adevăr al acestei lumi care este o mare minciună. 4138.Iubirea este zefirul ce adie peste icoana sufletelor care vor să înţeleagă această lume de neînţeles. 4139.Iubirea este acceptarea celui mai mare rău ca fiind o salvare. 4140.Iubirea nu poate muri niciodată fiindcă nu se poate naşte, ea fiind eternă, undeva acolo, într-un colţ de Destin. 4141.Iubirea va căuta mereu absolutul chiar dacă acesta se ascunde în moarte. 4142.Iubirea este împlinirea unicei promisiuni făcute cu Viaţa şi anume de a fi mai presus de Moarte. 4143.Iubirea crede numai în lumina care nu apune niciodată din aura Dumnezeului clipei în care se află ochii pierduţi unii în alţii. 4144.Iubirea se întoarce către tine doar dacă îl poţi înţelege pe Dumnezeu. 4145.Iubirea este mai presus decât orice creaţie fiind singura care poate străbate eternitatea sufletului tău. 4146.Iubirea este vraja unei priviri care se pierde în lumina Destinului. 4147.Iubirea este unicul adevăr al neînţelesului din toate înţelesurile acestei lumi. 4148.Iubirea este până cu care a scris Dumnezeu pentru prima oară: Sunt singur fără de Tine! 4149.Iubirea este unica arie a împlinirii din simfonia absurdului. 4150.Iubirea este frumuseţea fericirii de a strânge în braţe eternitatea. 4151.Iubirea este răsăritul din ochii tăi a luminii sufletului ce nu va apune niciodată. 4152.Iubirea nu poate cere niciodată iertare. 4153.În iubire nu poţi greşi niciodată decât simţi. 4154.Iubirea nu ştie ce este timpul decât clipa. 4155.Iubirea va fi mereu unică şi indivizibilă. 4156.Iubirea nu plânge niciodată fiind în lacrima eternităţii. 4157.Iubirea se supune doar iubirii, aşa că nu poate trişa. 4158.Iubirea este unica ce va înţelege cât de adânc poate fi sufletul iubit. 4159.Iubirea nu iartă niciodată fiindcă nu cunoaşte greşeala decât împăcarea. 4160.Doar iubirea poate crede mereu în aripa unui înger care nu se va frânge niciodată fără să o intereseze dacă există Dumnezeu sau nu. 4161.Adevărata iubire nu cunoaşte gelozia în schimb gelozia nu va şti niciodată ce este adevărata iubire. 4162.Nu există criterii anume de a defini iubirea, cum nu există suflet care să poată spune că iubirea are doar o singură definiţie. 4163.Iubirea poate fi oceanul din ochii tăi ale cărui valuri se lovesc de sufletul meu, înecându-l în eternitatea momentului. 4164.Iubirea nu minte niciodată ci spune poveşti fiindcă în iubire cu toţii suntem copii. 4165.Într-o iubire nu poţi înşela fiindcă nu cunoşti măsura simţirii şi nici imensitatea sufletului în care te pierzi. 4166.Iubirea este totul din nimic şi nimic din tot. 4167.Iubirea este corabia care navighează mereu pe oceanul simţirii căutând mereu portul fericirii ce nu-l va afla niciodată. 4168.Iubirea nu poate trece nicăieri de noi, decât să rămână în urma noastră. 4169.Cel mai mare rău în iubire este să accepţi amintirea că atare, dar să nu uităm că viaţa este o amintire.

143


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4170.În iubire să nu spui niciodată nu fiindcă nu eşti tu cel care decide ci sufletul tău. 4171.Iubirea este asemenea soarelui. Răsare în spatele zorilor unor priviri, pentru a apune după orizontul însângerat al unei amintiri ce va străluci în noaptea vieţii. 4172.Niciodată nu poţi accepta ceva în iubire fiindcă nu poţi decide. Cel care scrie cu pana iubirii este numai Dumnezeu. 4173.Iubirea poartă Destinul pe unde vrea ea. 4174.Iubirea nu poate fi dulce şi nici amară ci doar iubită. 4175.Iubirea nu călătoreşte niciodată la drum cu viaţa, fiind în gara unei clipe unde viaţa poate să o zărească sau nu. 4176.Descântecul iubirii este oracolul Destinului. Doar iubirea îl poate consulta pentru a fixa boala de care suferă acesta. 4177.Iubirea nu cunoaşte amăgirea fiindcă sinele ei amăgeşte mereu deşertăciunea vieţii cu un nou absolut. 4178.Iubirea şi deşertăciunea nu fac niciodată casă bună. 4179.Iubirea este aceea care fură eternitatea unei singure clipe pentru a da în schimbul ei o viaţă plină de ani grei. 4180.Iubirea va fi mereu străină de politeţe fiindcă nu cunoaşte nici ierarhia şi nici diferenţierile între cele două suflete. 4181.Cel mai sublim adevăr într-o iubire este cearta dintre cei doi care sunt percepuţi ca unul singur. Prin urmare în iubire fiecare se ceartă cu el însuşi. 4182.Iubirea va crede mereu şi negreşit numai în propriul său sine.De aceea tot ce nu se află în universul său devine străin.De aceea îndrăgostiţii sunt cei mai străini dintre oameni. 4183.Iubirea devine povara sufletului ce o poartă dacă refuză să uite de deşertăciunea acestei lumi. 4184.Iubirea este ca şi vântul. Oricât de mult ai încerca să o cuprinzi în braţe nu vei reuşi. Dacă vei dori să o respiri adânc în sufletul tău vei prinde noi puteri. 4185.Iubirea nu se poate desprinde niciodată din clipa hărăzită ei decât dacă vei accepta să părăseşti eternitatea sufletului tău pentru totdeauna, îmbrăţişând nonsensul vieţii. 4186.Iubirea nu poate fi cumpărată şi nici vândută pe tarabă vieţii oricât de mare ar fi preţul ei. 4187.Iubirea poate exista în sufletul unui singur cuvânt o veşnicie. 4188.Ce poate fi mai înălţător sau mai sublim decât iubirea, atunci când îi simţi veşnicia pierdut în privirea celuilalt? 4189.Iubirea te ridică sau te doboară, în funcţie de modul cum îi percepi veşnicia. 4190.În iubire nu este bine să promiţi niciodată nimic tocmai fiindcă iubirea nu promite niciodată nimic ci ia totul. 4191.Să fie nemărginirea sânul la care a supt cândva iubirea ce nu vrea să înţeleagă pentru nimic în lume moartea? 4192.Ce poate fi mai adevărat decât iubirea? Dar mai fals decât nerecunoaşterea ei? 4193.A spune că iubirea se îndreaptă undeva anume este ca şi cum ai afirma că moartea poate fi fără de naştere. 4194.Iubirea fără de moarte nu poate exista fiindcă şi iubirea se naşte chiar dacă nu acceptă moartea niciodată. 4195.Iubirea este unica care poate înţelege absolutul. 4196.Fără de iubire lumea ar fi o eternă sală de aşteptare a morţii. 4197.În iubire subiectul va fi întotdeauna: „Noi”, iar predicatul:” Eternitatea”.

144


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4198.Iubirea nu va înţelege niciodată cum de poţi înţelege. 4199.Iubirea te aşteaptă acolo unde nici Moartea nu se aşteaptă că va găsi Destinul. 4200.Adevărata iubire te loveşte cu propriul tău Destin şi te iartă cu Moartea. 4201.A striga în iubire este ca şi cum ai striga într-o lacrimă. Unicul strigăt va fi doar acela al tăcerii. 4202.Iubirea nu poate înţelege niciodată ecoul stins al cuvintelor ci doar eternitatea lor. 4203.Iubirea nu se aprinde niciodată fiindcă sinele său este lumina eternă, ce a fost, va fi şi este. 4204.Să nu te aştepţi niciodată să primeşti ceva în schimbul iubirii fiindcă aceasta nu poate plăti nici un adevăr. 4205.Iubirea zboară în lacrima eternităţii doar dacă ştii să priveşti cu ochii închişi. 4206.Cel care îţi va arăta iubirea este cel mai mare mincinos. Iubirea nu poate fi văzută niciodată ci doar trăită. 4207.A spune” te iubesc” în iubire, este exact ca şi cum ai vrea să umpli un ocean cu o lacrimă. 4208.Iubirea nu va accepta niciodată să fie înţeleasă. 4209.Iubirea va merge doar în inima care îşi bate propriul Destin. 4210.Iubirea este singură ce acceptă minciuna dorinţei. 4211.Iubire sinceră nu vei vedea niciodată fiindcă în iubire totul devine sincer chiar şi minciuna. 4212.Iubirea este cel mai mare legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Existenţa. Acela de a nu înţelege nimic din această lume, dar să simţi că ştii totul, că vrei totul şi mai ales că înfrunţi orice, pentru o privire. 4213.Nu există iubire pierdută ci doar regăsită. 4214.Nici o iubire nu poate fi mare sau mică precum nici un infinit nu poate fi mare sau mic, când ambele pornesc din suflete. 4215.În iubire nu poţi să uiţi niciodată tocmai fiindcă îţi vei aminti mereu că ai uitat uitarea. 4216.Spune iubire şi taci. E îndeajuns.Pe urmă priveşte moartea. Mai există? 4217.Iubirea te va chinui doar dacă te vei încăpăţâna cu tot dinadinsul să accepţi că în această lume există adevăr şi minciună. Pentru iubire ambele sunt un adevăr. 4218.Înţelegerea în iubire este cel mai chinuitor uragan al vieţii, în schimb furtuna devine liniştea inimii, fiindcă în iubire nu poate fi înţelegere niciodată. 4219.În iubire doar valurile furtunii simţirilor se pot înţelege între ele. 4220.A promite în iubire este ca şi cum ai striga în abis tocmai fiindcă iubirea nu cere niciodată nimic. 4221.Iubirea nu te poate amăgi niciodată ci doar ucide. 4222.Dacă odată cu fiecare clipă ne apropiem de moarte, odată cu fiecare clipă pierdem eternitatea unei iubiri. 4223.Iubirea nu te poate crede pe tine orice ai spune fiindcă va fi mereu partea opusă a personalităţii tale. 4224.Iubirea se bucură doar dacă nu este întrebată niciodată. 4225.Iubirea nu va avea niciodată un vocabular al ei ci doar eternitatea clipei sale. 4226.Iubirea te ucide doar dacă vei încerca să înţelegi infinitul din privirea sa, sau să înţelegi neînţelesul din inimă sa. 4227.Iubirea trebuie acceptată aşa cum e. Nu cere niciodată nici să o lauzi şi nici să o supraestimezi fiindcă toate acestea aparţin unei lumi diametral opuse iubirii.

145


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4228.Iubirea va fi mereu călătorul din gara unei speranţe care priveşte trenul existenţei acesteia efemere cum îi duce pt toţi din jurul său în afară de noi, ce vom merge cu trenul eternităţii. 4229.Iubirea va deţine mereu cheia eternităţii din această lume. 4230.Iubirea te cheamă doar dacă nu o asculţi şi te înţelege doar dacă nu o înţelegi. 4231.Iubirea este fructul uitat de Dumnezeu în grădina păcatului. 4232.Iubirea va complica totul atunci când nu poate fi înţeleasă. 4233.Dar cine crede că iubirea poate fi înţeleasă greşeşte. 4234.Iubirea este nimbul infinitului din această lume. 4235.Iubirea devine pasiune doar atunci când devine comparată cu Destinul. 4236.Iubirea nu poate şti încotro va merge însă pasiunea, da. 4237.Iubirea te încântă doar dacă asculţi infinitul din tine. 4238.Iubirea te va alege din mărgelele Destinului atunci când vei înţelege că unicul sens al existenţei tale este simţirea. 4239.Iubirea este floarea care nu poate fi tăiată niciodată din amintirea unui suflet. 4240.Iubirea este aripa care odată frântă nu va înţelege niciodată greşeala ta. 4241.Iubirea nu va pluti niciodată în aerul superficialităţii. 4242.Iubirea va părăsi pasiunea la unul din colţurile uitării, însă nu va pleca din inima ta decât atunci când această uitare va deveni o amintire. 4243.Iubirea este alături de tine atâta timp cât vei şti să priveşti nemărginitul din ochii ei. 4244.Învaţă să plângi în iubire, să înţelegi că în lacrima ta nu vei fi niciodată tu ci voi. 4245.Doamne, cât de bine ar fi ca atunci când trăim o mare iubire să nu complicăm totul. Să ştim că ochii în care ne pierdem vor fi alături de Destinul nostru la nesfârşit, să ştim că soarele răsare doar cu literă mică şi niciodată cu literă mare? Doamne, oare ar fi bine să putem iubi astfel? Fără să simţim pasiunea în creaţia sinelui nostru? Fără să ne regăsim în acel transcendental tumult metafizic prin care iubirea devine cel mai complicat şi implicit cel mai simplu lucru din această lume? E imposibil, fiindcă atunci când trăieşti o mare iubire şi mai ales pasiunea ei, simţi că orice lucru oricât ar fi de simplu primeşte valenţe pantagruelice, că e inexplicabil şi implicit mai complicat decât orice pe lume. Asta e adevărata iubire şi cine nu a trăit-o niciodată nici măcar nu s-a născut în această lume. 4246.Iubirea este adevărul uitat de Dumnezeu pe drumul prăfuit al vieţii noastre. LUMINĂ 4247.Lumină este necunoscutul aprins din noi spre a ne afla amintirea propriului Eu. 4248.Ce s-ar face viaţa fără lumina morţii care traversează mileniile în prezentul nostru? 4249.Lumina este altarul ce desparte binele de rău în minunatul său spectru al cunoaşterii. 4250.Lumina este gândul Lui Dumnezeu prezent în tot şi în toate. 4251.Lumina este fericirea existenţei de a spune da neantului. 4252.Lumina este marea revelaţie a Lui Dumnezeu faţă de El însuşi. 4253.Lumina este raţiunea existenţei de a fi, peste dimensiunile prin care înţelegem lumea. 4254.Lumină este dorinţa Lui Dumnezeu de a se face cunoscut lumii. 4255.Lumina este darul divin prezent în Iluzia Vieţii.

146


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4256.Lumina poate fi redusă la radiaţie electromagnetică, cuantă, fotoni, dar dincolo de toate acestea este unicul mesager care ne aduce viitorul trecut al morţii în prezent, prin stele. 4257.Doar lumina ne spune că şi în moarte există viitor. 4258.Lumina devine mesager fiind urma adevărului absolut ce traversează Iluzia Vieţii. 4259.Lumină este unica magie ce poate da un înţeles Iluziei Vieţii. 4260.Lumina este poarta deschisă a absolutului către sufletele noastre. 4261.Lumina este miracolul prin care Dumnezeu ne aminteşte mereu. 4262.Fără lumină întreaga lume ar fi lipsită de viaţă. 4263.Lumină este viaţa eternă a morţii care răzbate moartea vieţii detronând dimensiunile prin transcendenţă. 4264.Lumina este visul Destinului de a-şi înţelege propria sa împlinire. 4265.Lumina este cel mai de preţ dar făcut acestei lumi. 4266.Prin lumină îl percepem pe Dumnezeu. 4267.Fără lumină întregul Destin s-ar nărui în propriul său sine. 4268.Lumina este cel mai măreţ mesager al eternităţii. 4269.Lumina Divină este alcătuită din o infinitate de nivele spectrale unde fiecare posedă propria sa energie pentru orice gând din infinitatea de lumi. 4270.Lumina Divină este Conştiinţa Universală formată din infinitatea de gânduri a Cuvintelor Matrice. 4271.Lumina Divină este Gândul Suprem prin care se identifică Dumnezeu în fiinţele noastre. Nu există iad sau rai ci doar spectre energetice ale gândurilor din cadrul Luminii Divine. 4272.Dumnezeu există, este Gândul Universal, este Lumina Divină, în el se află atât binele cât şi răul dar şi o infinitate de opuşi ai acestora. Este adevărat că dacă vom alege un nivel spectral inferior nouă acesta ne va părea iad sau superior, răi.

MOARTE

4273.Moartea este mai aproape decât sinele nostru de noi. 4274.Înţelegem mai adânc neînţelesul morţii decât Iluzia Vieţii. 4275.Ce poate fi Moartea decât împlinirea scopului acestei existenţe? 4276.Nimic nu este mai absolut decât Moartea în această lume. 4277.Unicele adevăruri al acestei vieţi sunt moartea şi iubirea. 4278.Destinul Morţii este acela de a împlini Viaţa. 4279.Moartea este calea pe care a venit lumina ce a trecut prin Viaţă şi a reveni în aceeaşi Moarte faţă de Viaţă. 4280.Mereu Moartea va fi un neant faţă de Viaţa ce nu mai există pentru Moarte. 4281.Există oare o Moarte diferită pentru o anume Viaţă? Niciodată. Întreaga Moarte este la fel, neant. 4282.Viaţa este tărâmul revenirilor pe când Moartea al pierderilor. A revenit cineva din Moarte? Dar s-a pierdut cineva în Moarte? 4283.Nimeni nu se poate pierde în Moarte fiindcă nu are un ţel ca şi în Viaţă. 4284.Moartea este o predestinare a absurdului.

147


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4285.Între Moarte şi Absurd există o înţelegere. Nici unul şi nici celălalt nu pot devansa Viaţa. 4286.Cuvântul înseamnă Viaţă iar Adevărul său: Moarte. 4287.Nemuritoare sunt numai urmele Vieţii lăsate de paşii Morţii. 4288.Moartea vine mereu ca un mare neînţeles. 4289.Moartea se ascunde numai în Viaţă. 4290.Moartea a fost auzită numai de Viaţă şi nicidecum de Moarte. 4291.Scopul Morţii este acela de a lumina calea Vieţii. 4292.Instinctul Morţii este inima Vieţii. 4293.Florile ofilesc numai în Viaţă, niciodată în Moarte. 4294.Doar Viaţa poate naufragia în portul unde va trage netăgăduit, în: Moarte. 4295.Poate fi Moartea neîncrezătoare faţă de Viaţă? 4296.S-a născut vreodată Moartea din altceva decât tot din Viaţă? 4297.Este Moartea un Destin al Vieţii? Cu siguranţă: Da! 4298.Poate fi teamă de Moarte altceva decât flacăra Vieţii? 4299.Ştim ceea ce urmează Vieţii dar niciodată ceea ce urmează Morţii. 4300.Dacă am şti destinul Morţii am pierde Viaţa pentru totdeauna. 4301.Nu există lumină mai mare decât întunericul Morţii. Din acesta îşi trage seva întreaga Viaţă. 4302.Oare dacă nu ar mai muri stelele ar mai trăi? 4303.Există iubire mai mare decât aceea care vrea să existe şi în Moarte? 4304.Ar putea fi Iubire fără Moarte precum Viaţă fără Destin? Ambele se spală în apa Morţii pentru a putea trăi. 4305.Ce poate fi mai aproape decât Moartea în Viaţă? 4306.Ar mai avea Viaţa un ţel fără de Moarte? 4307.Cine nu a înotat în mrejele Vieţii nu va putea înţelege niciodată de ce aceasta trebuie să moară. 4308.Câtă Moarte există într-o mare iubire? 4309.Viaţa acceptă Moartea doar când nu mai are încotro, pe când Moartea acceptă Viaţa necondiţionat. Atunci, cine iubeşte sincer în acest mariaj? 4310.Doar faţă de Viaţă poate exista o Moarte uşoară. 4311.Nicăieri nu te vei afla cu o moarte mai puţin decât cu propria ta Moarte. 4312.Instinctul nu moare niciodată ci devine instantaneu Moarte. 4313.Nu poate fi nimic mai mult decât Moartea precum nu poate fi mai puţin decât Viaţa. 4314.Să ştii ce vrei în faţa Morţii este o nebunie. 4315.Alături de Moarte suntem străini cu toţii. 4316.Fericirea Vieţii este naşterea Morţii. 4317.A iubi Moartea înseamnă a naşte Viaţa. 4318.Cine a aflat ce îi place Morţii? Dar Vieţii? 4319.Este cineva care întors din Moarte să iubească Viaţa? 4320.Privind Moartea am vrea să ştim ce vrem de fapt? 4321.A existat vreodată apusul Morţii? Acela e cu siguranţă naşterea Vieţii. 4322.A vorbi despre Moarte este exact ca şi cum am muri dinainte de a ne fi născut. 4323.A împărţit vreodată Moartea Destinul la masa tăcerii la fel ca şi Viaţa? 4324.Să ştii ce vrei înseamnă să consulţi în primul rând Moartea. 4325.Ai văzut realizat vreodată înţelesul Morţii? Priveşte Destinul.

148


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4326.Cine poate fi mai infatuat decât Viaţa în faţa Morţii? 4327.Există zori fără de noapte, dar Moarte fără de zâmbetul tău? 4328.Moartea va fi întotdeauna prima care te va lua definitiv din această lume. 4329.Să nu crezi în Moarte este ca şi cum ai crede în Viaţă. 4330.Poate să fie mai puternică Moartea decât Iubirea? Prima te ia şi a două te aduce. Important e unde anume? 4331.Nimic nu poate fi mai adevărat decât Moartea şi nici mai fals decât Viaţa. 4332.Moartea nu pleacă niciodată cu mâna goală. 4333.Prin moarte ne luăm rămas bun de la cunoaşterea acestei lumi? Dacă da, atunci înseamnă că aceasta nici măcar nu a existat în visul nostru. 4334.Să fie moartea Golgota vieţii? 4335.Moartea se naşte numai din viaţă. Doar cel născut poate muri. 4336.Naşterea morţii este moartea vieţii în schimb să fie naşterea vieţii, moartea morţii? 4337.Tot ce ştim în această lume este că moartea începe odată cu naşterea şi se sfârşeşte cu moartea. 4338.Ce poate fi dincolo de naştere? Sex, săruturi, iubire. Dar dincolo de moarte? 4339.A înţelege moartea este cel mai de preţ lucru în această viaţă. 4340.Întreaga viaţă este datoare morţii prin simpla sa naştere. 4341.Moartea nu poate muri. 4342.A muri moartea înseamnă a trăi dar a trăi viaţa nu înseamnă a muri. 4343.Moartea este un adevăr spus doar pe jumătate de către viaţă.Cu toţii ştim unde se naşte fără să aflăm unde moare. 4344.Moartea este inerţia în care se pierde viaţa atunci când realizează că este o mare iluzie. 4345.Moartea nu se poate ascunde niciodată de viaţă în schimb viaţa se ascunde mereu de moarte pe tot parcursul său. 4346.A spune că viaţa sau moartea sunt binele sau răul este echivalent cu acceptarea perfecţiunii la una sau alta. Cine este perfectă, viaţa sau moartea? 4347.Dacă lumea noastră nu ar cunoaşte moartea, lumea ar deveni cel mai mare coşmar visat vreodată de un suflet pierdut în oceanul existenţei. 4348.Oricât de mult vom fugi de moarte ne vom îndrepta către sânul ei, fiindcă spre deosebire de viaţă, care are mai multe căi de urmat. Calea morţii trece prin viaţă. 4349.Adevărul morţii nu poate fi decât viaţa precum adevărul vieţii constă în moarte. Nu am putea accepta viaţa ca fiind un adevăr fără existenţa morţii şi invers. 4350.Moartea este lumina care ne arată o singură cale atunci când viaţa înfrântă a greşit definitiv drumul. 4351.Moartea va coborî muntele deşertăciunii urcat de viaţă spre a cuceri vârful suferinţei. 4352.Moartea primeşte doar clipa să eternă şi niciodată anii vieţii înrobiţi de atât de multe clipe. 4353.Moartea este marele neînţeles al vieţii cum probabil viaţa al morţii. 4354.Moartea nu uită niciodată să aducă uitarea pe când viaţa da. 4355.Moartea se poate găsi în tot ce este viu pe când viaţa nu se mai află în tot ce este mort. 4356.Moartea este cea mai mare provocare a vieţii şi totodată cea mai mare înfrângere a sa la infinit. 4357.Moartea spală mereu asfaltul negru al vieţii pe care se topesc fulgii de zăpadă ai Destinului atâtor şi atâtor suflete.

149


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4358.Moartea nu poate începe niciodată fără de viaţă, precum existenţa fără de nonexistenţă. De aceea ambele sunt una doar Iluzia Vieţii noastre le disting astfel. 4359.Moartea nu s-a sinucis niciodată în schimb viaţa, da. Cine este cel cu adevărat păcătos? Moartea sau viaţa? 4360.Sinuciderea există numai în viaţă, odată intrată în moarte îşi pierde orice consistenţă fiindcă moartea nu poate muri. 4361.A încerca să cauţi viul în moarte este echivalent cu a căuta moartea în viaţă. Să recunoaştem. În această viaţă e plin de moarte, dar în moarte? 4362.Moartea este unica libertate absolută a acestei lumi. 4363.Moartea reculege toate amintirile vieţii împlinindu-le în Destin. 4364.Moartea nu reuşeşte niciodată să fie înţeleasă pe deplin de viaţă. 4365.Moartea este unicul joc care nu se mai termină niciodată în ochii vieţii. 4366.Moartea rămâne mereu în urma vieţii pentru a nu pierde nimic din clipele acesteea. 4367.Moartea este împlinirea unui Destin care s-a crezut viaţă. 4368.Moartea înţelege viaţa ca fiind pasul cel din urmă al propriei sale naşteri. 4369.Moartea este pasiunea creaţiei de a fi eternă. 4370.Moartea este darul suprem al deşertăciunii făcut vieţii. 4371.Moartea este patima de care nici Dumnezeu nu a putut scăpa şi anume, propria Sa eternitate. 4372.Moartea va lua totul pentru a nu mai da niciodată. 4373.Moartea crede numai în naşterea vieţii şi niciodată în moartea sa. 4374.Moartea este libertatea de a fi dăruită existenţei de Dumnezeu. 4375.Moartea este creaţia supremă a vieţii. 4376.Începutul morţii începe odată cu naşterea vieţii. Ce coincidenţă divină? 4377.Moartea lipseşte numai din propria sa eternitate. 4378.Moartea este atributul suprem al libertăţii. 4379.Moartea nu va ascunde niciodată nimic vieţii, fiind sufletul acesteia. 4380.Moartea nu este cea care amăgeşte viaţa ci invers. 4381.Moartea va cânta numai în orchestră vieţii iar viaţa nu are nimic de spus în lumea morţii. 4382.Moartea este deplinătatea cunoaşterii acestei Iluzii a Vieţii. 4383.Moartea nu poate ierta viaţa pentru minciuna existenţei sale cu privire la cunoaştere. 4384.Sunt conştient că dacă nu am trăi Iluzia Vieţii, realitatea noastră ar fi moartea deplină. 4385.Moartea nu joacă niciodată cu zaruri măsluite precum viaţa. 4386.Moartea cunoaşte doar un singur adevăr real, pe când viaţa o infinitate de adevăruri ireale. 4387.Este mereu mai aproape Iluzia Vieţii decât adevărul morţii de sinele nostru, de aceea cel care ne trăieşte viaţa este străinul din noi. 4388.Nu poţi să înţelegi Destinul fără moarte, precum nu poţi să înţelegi viaţa fără Destin. 4389.Cel mai îndepărtat adevăr al sufletului nostru de noi este adevărul morţii. 4390.Moartea se sprijină numai pe viaţă. 4391.Ce este viaţa fără de moarte? Moarte eternă. Dar moartea fără de viaţă? Eternitate. În viaţă murim câte puţin cu fiecare clipă care trece. 4392.Moartea este unicul tărâm care nu crede în lacrimi. 4393.Moartea te priveşte doar în măsura în care vrei să înţelegi eternitatea Destinului tău. 4394.Moartea poate să fie cel mai pasional joc al vieţii, unde aceasta poate întâlni eternitatea.

150


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4395.Moartea este absurd doar pentru Iluzia Vieţii. 4396.Absolutul morţii se regăseşte în viaţă prin eternitatea lumii de apoi. 4397.Moartea ajunge să înţeleagă viaţa doar ca un început propriu al său, pe când viaţa: un sfârşit. 4398.Moartea nu revine niciodată pe unde a călcat. 4399.Moartea este cântecul lebedei pe aripile căruia zboară viaţa. 4400.Moartea se naşte odată cu viaţa însă unde se sfârşeşte una începe cealaltă.De ce? 4401.Moartea şi viaţa chiar dacă au un început în naştere, lumile lor nu încep şi se sfârşesc atunci. 4402.Dincolo de orice moarte nu poate fi decât viaţa eternă, întrucât moartea este văzută astfel doar fiindcă o privim din viaţă, altfel nu ar mai fi.

OCHI 4403.Ochii sunt filele poveştilor nemuritoare ale sufletului. 4404.Ochii sunt gara Destinului în care se pierd trenurile speranţelor. 4405.Ce poate fi mai măreţ decât răsăritul eternităţii din ochii tăi? 4406.Oare unde este infinitul? În ochii tăi sau în ochii stelelor de pe bolta Destinului meu? 4407.Am văzut ochi curioşi, fericiţi, împliniţi, trişti, dar niciodată infinitul, decât în ochii tăi. 4408.Ochii sunt porţile prin care lumina ne aminteşte de originea noastră divină. 4409.Ca să ajung dincolo de orice înţeles al lumii, va trebui să mă adâncesc în infinitul ochilor tăi, navigând astfel pe oceanul sufletului tău etern. 4410.Şi orbii primesc lumina prin ochii minţii. 4411.Ochii sunt povestea veşnic neterminată a fiecărui Destin în parte. 4412.Ochii sunt romanţa amintirii prin care existăm. 4413.De ce lăcrimează ochii acestei lumi Doamne? 4414.În spatele ochilor se ascunde sufletul. 4415.Poate fi ceva mai divin decât ochii inimii tale care bat în eternitatea clipei noastre cu lacrimile paradisului regăsit din noi? 4416.Atunci când mint, ochii nu cred nici măcar în sufletul lor. 4417.Ochii vieţii se nasc închişi şi se deschid larg în clipa eternă a morţii. 4418.Ochii sunt limita dintre pământul din noi şi suflet. 4419.Ochii inimii mele bat cu lacrimile speranţei de a te revedea. 4420.Ochii sunt cel mai dureros răsărit din clipa morţii, atunci când încremenesc deschişi către eternitate. 4421.Ochii sunt vitrina sufletului. 4422.Îmi e dor de ochii tăi în eternitatea pierdută din mine. 4423.Ochii sunt frumuseţea ascunsă a eternităţii din spatele Destinului ce transcede această lume. 4424.Mi-aş dori să pot pluti mereu pe seninul ochilor tăi fără a naufragia vreodată într-o furtună pe ţărmul uitării. 4425.A reuşit cineva vreodată să măsoare infinitul din ochii unui singur suflet, oricât de pribeag ar fi acela?

151


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4426.Dincolo de ochii tăi în care mă pierd nu mai poate fi nimic decât pierderea în sine, precum Dumnezeu provine din sinele gândului Lui. 4427.Nici o aşteptare nu e mai dureroasă decât aceea pe care o regăseşti în ochii iubirii tale. 4428.De ce lacrimile părăsesc ochii eternităţii sufletelor noastre? 4429.Am să cred întreaga mea viaţă în ochii sufletului tău, în care-mi regăsesc eternitatea pierdută a infinitului din mine. 4430.Oricât de departe vei fi de mine, ochii tăi vor fi mereu în inima mea, mai aproape decât propriile mele gânduri. 4431.Nu trebuie să-mi spui nimic. Ochii spun mai multe decât orice cuvânt. 4432.Cât haos poate fi în ochii tăi de mă iubeşti atât! 4433.În iubire să nu-ţi ceri iertare niciodată şi cu atât mai mult în ochii care-şi caută lacrima pe umărul căreia să ofteze, aflând eternitatea. 4434.Înţeleg moartea, ştiu că avem această datorie prin Destin, dar nu şi pe aceea a ochilor în care a răsărit numai Lumina Divină a iubirii întreaga lor viaţă! 4435.Ce pot să sper în această existenţă unde ochii mor şi plâng cu toată eternitatea risipită de moartea din ei. 4436.Voi mai întâlni vreodată ochii tăi pe căile ireversibile ale timpului care mi-au readus tinereţea schimbând până şi timpul din mine? 4437.Îmi este greu să înţeleg ochii care se ascund în spatele propriului lor infinit. 4438.Atunci când nu voi mai fi, priveşte ochii cerului şi înţelege cât de mult te pot dori în eternitatea seninului din mine. 4439.Ai ascultat vreodată vuietul valurilor din ochii mei care te doresc mai mult ca oricând pe această lume, gata să fie inundată de oceanul iubirii mele, pentru totdeauna. 4440.Ştii care este sensul acestei existenţe? Priveşte în ochii iubirii şi nu întreba nimic. Îţi va răspunde tot ceea ce vrei să afli. 4441.Îmi este atât de străină această existenţă încât nu odată am vrut să-i părăsesc toate cele şapte minuni ale sale.De ce nu am făcut-o? Fiindcă am descoperit-o pe a opta: ochii tăi! 4442.Nu cred că am să înţeleg vreodată de ce clipele eterne aveau pleoape şi îţi acopereau ochii, tocmai când Lumină Divină a Iubirii te întreba ce cauţi la răscruce de Destin? POLITICĂ 4443.Capitalismul este murdăria comunismului trăită şi spusă pe faţă! 4444.Capitalismul lasă să se cunoască ceea ce este rău din om şi funcţionează cu acest rău. 4445.Comunismul este ceea ce merită Iluzia Vieţii în această existenţă absurdă. 4446.Comunismul este cea mai frumoasă speranţă a omului de a muri liber de sinele său. 4447.Comunismul este faţa aranjată a Iluziei Vieţii. 4448.Nicăieri nu veţi vedea mai fardată mizeria umană ca şi în capitalism.De aceea este mereu învingător! 4449.Gunoaiele umanităţii îşi găsesc singure locul: sunt bogate! 4450.Marii criminali ai omenirii nu sunt marii dictatori ci mizeriile umane care ne doresc libertatea deplină de a fi sclavii lor.

152


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

RĂUTATE 4451.Răutatea este rătăcirea destinului. 4452.Nu există om cu adevărat rău ci doar om înstrăinat de binele din el. 4453.Răutatea este calea pierdută de instinct la porţile muririi eterne. 4454.Răutatea este o nuanţă al unui bine care se doreşte învingător chiar dacă pentru alţii acesta este un mare rău. 4455.Dumnezeu a fost rău cu noi doar atunci când a greşit fără să prevadă păcatul originar sau atunci când l-a lăsat şi generaţiilor următoare? 4456.Ce caută răutatea Ta în Destin Doamne? 4457.Oricât de mult ne-ai ierta Doamne, de ce ai lăsat răutatea pe această lume să convieţuiască alături de divinul şi necesarul bine al răului? 4458.Răutatea este păcat iar păcatul îşi are originea în visul Lui Dumnezeu.De ce? 4459.Ce răutate poate fi mai mare decât să laşi naşterea unei lumi cu păcat? Şi totuşi, ce neam face fără păcat? Cu siguranţă l-am căuta. 4460.Răutatea este dimensiunea de bază a umanului, în numele binefacerii sau al iubirii. 4461.Oricât de mult am urî răutatea aceasta a salvat, poate mai multe destine, decât bunătatea. 4462.Existenţa acestei lumi consideră răul necesar dar nu şi răutatea. Aceasta a venit odată cu păcatul, prin neştiinţa Lui Dumnezeu, care a fost luat prin surprindere de decizia unor îngeri.

RELIGIE 4463.Religia este ceea ce ne-am dori noi să poată fi în faţa absurdului de a fi! 4464.Religia este speranţa îndoctrinată. 4465.Religia este visul aşteptării de a deveni odată tu însuţi ajutat de alţii. 4466.Religia este amintirea sinelui tău că e străin de tine prin păcatul altora. 4467.Religia este fericirea de a şti că poţi fi ajutat într-o lume unde nu te poţi ajuta decât tu însuţi. 4468.Religia este suma tuturor bunelor şi relelor care trebuiesc mântuite de faptul că existăm astfel. 4469.Religia nu poate fi străină de om, ci invers. 4470.Orice religie ajută şi bate în acelaşi timp exact ca şi omul. 4471.Toate religiile recunosc iubirea dar nu toate o practică cum ar trebui. 4472.Nu există religie fără păcat! 4473.Nici o religie nu va recunoaşte mântuirea deplină a practicanţilor ei fiindcă astfel ar dispărea. 4474.Religia este drogul necesar străinului din noi care nu ne iartă că-l drogăm. 4475.Religia este speranţa în desăvârşirea fiinţei noastre la şcoala destinului unor martiri. 4476.Oare ce s-ar face religia fără sfinţi şi martiri? Ar trebui să iubească şi mai mult omul cu toate păcatele lui lăsate de Dumnezeu. 4477.Religia va exista şi va domina atât timp cât omul va fi străin de propriul său sine.

153


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4478.Religia nu poate recunoaşte niciodată că păcatul aparţine Lui Dumnezeu, tocmai fiindcă nu admite că şi Dumnezeu poate greşi nu numai omul! 4479.O religie care ar afirma că Dumnezeu greşeşte ar dispărea a doua zi. 4480.Omul îi atribuie Lui Dumnezeu străinul pierdut din el. Unicul care poate iubi sincer fără oprelişti, devenind sfânt, acceptând alte imagini legendare cu acest statut, pentru a crea religia mântuirii de sine. 4481.Omul nu-L poate accepta pe Dumnezeu ca fiind perfecţiune fără religia care să-i dea acestei perfecţiuni girul de supremaţie. 4482.Religia este lumea perfectă dar şi perfectibilă a omului. 4483.Religia este atributul suprem al înstrăinării de sine. 4484.Religia este unica insulă unde te poţi întâlni cu şinele pierdut din tine. 4485.Religia zugrăveşte frumuseţea sfinţeniei pe care şi-ar dori-o orice om. 4486.Religia este şcoala iubirii unde deseori au fost predate cursuri greşite în total dezacord cu iubirea. 4487.Religia nu poate înţelege niciodată că omul poate fi oglinda străinului din el. 4488.Religia se apropie de om doar în măsura în care acesta se depărtează de sinele său sacru al binelui şi răului. 4489.Dacă ar dispărea religia întreg absurdul social ar dispărea şi atunci ce am pune în locul lui? Omul? 4490.Omul are nevoie de religie fiindcă vrea să-şi suplinească lipsa voinţei prin necunoaşterea adevărului absolut.De aici s-a născut credinţa şi necesitatea practicării ei.De aici provine nevoia de sfinţenie dar nu sfinţenia.

SATAN 4491.Oare ce s-ar fi făcut Dumnezeu fără Satan dar binele fără de rău? 4492.Satan este cel care dă strălucirea Lui Dumnezeu precum răul strălucirea binelui, dar să nu uităm că tot aşa poate exista şi o strălucire a răului. 4493.Satan este mai necesar ca oricând acestei lumi din parohia Lui Dumnezeu, devenită iad! 4494.Satan şi Dumnezeu sunt binele şi răul din noi. Dacă am mai avea şi un alt opus alături de bine ar mai fi încă un personaj cu siguranţă. 4495.Dumnezeu te iubeşte şi îţi vrea binele în schimb Satan îţi vrea răul, spun unii.De câte ori nu avem nevoie de rău pentru a preţui binele? 4496.Toate atrocităţile pe care le poate face Satan sunt cele cunoscute şi imaginate de om. Mai mult decât poate omul imagina Satan nu poate face! 4497.Nu vă fie frică de iad ci de iadul lumii în care trăiţi.De ce nu-l faceţi paradis? 4498.Făuritorii adevăratului rău niciodată nu s-au sfiit să zugrăvească un iad şi mai cumplit decât iadul lumii actuale.Că omul să fie de acord cu mizeria vieţii lui arată-i o viaţă şi mai mizerabilă şi pune-l să aleagă. 4499.Satan a fost întotdeauna făuritorul libertăţii dar şi al eliberării omului de sinele său pierdut din această existenţă sumbră. 4500.Satan te îndeamnă să-ţi trăieşti viaţa trecând anumite bariere, iar aşa zisul Dumnezeu al unora doreşte să trăieşti îngrădit de promisiunile unei vieţi de după moarte. 4501.Fără Satan omul ar fi total străin de el.Ar trăi în paradisul barierelor stricte ale religiilor.

154


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4502.Satan este o latură a fiecărui om, iar Dumnezeu cealaltă. Fiecare devine bună sau rea în funcţie de conjunctura dată de Destin. 4503.Cum ar arăta lumea dacă Satan ar fi mai bun decât Dumnezeu? 4504.Satan este un simbol fără de care conştiinţa noastră nu ar putea funcţiona, însă aura negativă i-a fost dată de către religie, tocmai datorită faptului că omul are nevoie mereu de un ţap ispăşitor pe seama căruia să-şi alunge propriile rele. 4505.Oare ce s-ar întâmpla dacă relele Lui Satan ar fi trecute în cârca omului? 4506.Lipsa Lui Satan ar exclude imediat atât biserica cât şi religia pe care o venerează aceasta. 4507.Oare nu este mai mare blasfemia să ne minţim mereu şi să acceptăm ca sursă a răului din noi divinitatea Lui Satan? 4508.Şi Satan face parte din Dumnezeu, din Lumină Divină, fiind un nivel energetic spectral diferit de cel pe care-L denumim Dumnezeu. 4509.Fără Satan nu am avea nici un nivel de comparaţie, viaţa ar deveni uitată până şi de moarte, murind etern! 4510.Nu Satan a dat păcatul ci Dumnezeul sinelui tău, sărmane om. 4511.Satan este libertatea pe când Dumnezeu constrângerea. Orice extremă al uneia sau altuia duce la rău şi dezechilibru.De acea este necesar un echilibru între Dumnezeul omului şi Satanul omului. 4512.Biserica vrea să îl înlăture total pe Satan ştiind că nu va reuşi să alunge răul din om, iar afacerea va prospera la nesfârşit. 4513.Adevăratul bine al omeniri va fi când biserica se va împăca cu Satan înţelegând necesitatea echilibrului dintre bine şi rău din sinele omului. Atunci lumea va fi mai bună, iar adevăratul bine va triumfa slăvindu-L pe Dumnezeu. Nu şi biserica. 4514.Teama de Satan a născut monştrii istorici ai societăţilor bolnave şi alienate. 4515.Omul este clădit spre a fi natural şi nu artificial. Alungarea şi nu înţelegerea Lui Satan care sălăşluia în om l-a depărtat pe acesta de sensul existenţei sale, afundându-se în absurd. 4516.Eliberarea Lui Satan din teamă sădită de religii va deveni antidotul social al alienării şi absurdului. 4517.Satan va deveni cu atât mai rău cu cât va fi mai neînţeles şi alungat de către feluritele religii. Răul trebuie mai înainte de toate înţeles pentru a deveni un bine şi nu torturat. Altfel vom avea efectul invers. 4518.Satan indiferent că vrem sau nu, face parte din Destin. 4519.Ferice de societatea ce va înţelege cu adevărat semnificaţia Lui Satan. 4520.Dacă Dumnezeul tău îţi spune ce nu e bine să faci, Satan te lasă să afli cât de rău poate fi ceea ce faci pe pielea ta. 4521.Cel mai mare păcat este să nu-i înţelegi pe Satan şi Dumnezeu. 4522.Satan este cel care de milenii umple buzunarele slujbaşilor atâtor religii. 4523.Fără Satan nu am fi văzut splendorile fără de margini ale atâtor catedrale construite cu sângele vărsat pe câmpurile de luptă, cu umilinţa simţită de atâtea popoare asuprite, cotropite şi jefuite în numele religiei. 4524.Satan este cel mai mare deschizător de drumuri al omenirii. 4525.Înţelegându-L pe Satan, foarte multe din relele actuale ar dispărea. 4526.Dumnezeu ţine cu bogaţii, îi ajută să devină şi mai bogaţi, pe când Satan cu săracii. Le spune că Dumnezeul bogaţilor nu are dreptate.

155


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4527.Paradisul Lui Dumnezeu poate apărea după moarte, pe când cel al Lui Satan încă din timpul vieţii. Cine se ascunde de noi şi de ce?

SINUCIDERE 4528.Sinuciderea este rana neputinţei sufletului de a fi el însuşi. 4529.Sinuciderea este lacrima eternităţii închisă în speranţa regăsirii de sine. 4530.Sinuciderea este calea spre adevăratul sine al amintirii din noi. 4531.Sinuciderea este aspiraţia spre realitate din absurdul propriei noastre existenţe. 4532.Sinuciderea este dorinţa de a părăsi Iluzia Vieţii. 4533.Sinucigaşul preţuieşte viaţa la adevărata ei valoare. 4534.Prin sinucidere omul înţelege în ce constă marele bine al vieţii: în moarte. 4535.Sinuciderea este calea spre viaţa eternă a clipei infinite. 4536.Sinuciderea este unicul bine ce poate fi cu adevărat obţinut în această lume. 4537.Sinuciderea este unica libertate unde poate acţiona voinţa unicului adevăr: amintirea de dincolo de naştere. 4538.Sinuciderea este unica şansă pe care o ai de a părăsi această lume a deşertăciunii şi nonsensului. 4539.Fără şansa sinuciderii lumea ar fi fost infinit mai greu de suportat. 4540.Sinuciderea este visul dintotdeauna al amintirii eternităţii ce străpunge această lume absurdă şi mizeră. 4541.Sinuciderea este unica şansă de a -ţi regăsi amintirea eternităţii tale înainte de a te lăsa Iluzia Vieţii să o faci. 4542.Întotdeauna inchizitorii acestei lumi deşarte au blamat sinuciderea ştiind că e unica poartă spre libertate din această lume. 4543.Nimic nu trebuie să fie liber în această lume nici măcar sinuciderea, spun unii, uitând că mor cu fiecare clipă care trece, neştiind că unica voinţă reală poate fi regăsită în amintirea sinelui ancestral numai prin sinucidere. 4544.Este normal ca cei orbi şi surzi ce cred în Iluzia Vieţii să nu fie de acord cu sinuciderea. 4545.Pentru omul Iluziei Vieţii există atât voinţă cât şi realitate în acest vis. Astfel sinuciderea devine păcat. Oare sunt mai fericiţi dacă ştiu că au voinţă reală în această lume care le-a tăiat aripile împlinirii în adevărul absolut încă de la naştere? 4546.Dumnezeu ţi-a dat viaţă şi păcat originar, trăieşte-le! Dumnezeu a greşit fiind înşelat de şarpe. Înţelege-l! Asta e viaţa Iluziei Vieţii care nu acceptă sinuciderea. Să fie adevărata cale spre lumină şi adevăr? 4547.Prin sinucidere îţi eliberezi propriul tău sine de absurdul Iluziei Vieţii. 4548.Cât de mizeră poate fi această Iluzie a Vieţii care te lasă să vezi unica cale de salvare – sinuciderea - din visul acesta absurd cu teamă, de parcă nu ar veni moartea într-o anumită zi care pentru Univers este o frântură de clipă. 4549.Totul are un sens, chiar şi Iluzia Vieţii. Atunci înseamnă că şi sinuciderea are sensul său. 4550.Morala alege viaţa fiind concepută de cei care au nevoie de cât mai multe suflete înrobite la jugul lumii.Ar putea întreţine această mizerie de viaţă morala care acceptă sinuciderea ca fiind un act brav?

156


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4551.Sinuciderea este calea cea mai rapidă spre adevărata împlinire spirituală. 4552.Cum ar putea Iluzia Vieţii să-ţi accepte sinuciderea odată ce abia te-a prins în capcanele visului său. 4553.Viaţa îţi va arăta mereu moartea ca fiind urâtă. Cadavre, putrefacţie, etc. Uitând că acelea sunt resturi ale pământului. Toate pentru a fi descurajat să nu te sinucizi. 4554.Cu toţii ne sinucidem câte puţin în fiecare clipă însă numai prin sinucidere putem poseda adevărata voinţă din absurdul acestei vieţi, dorind că trecutul să curgă spre viitor şi nu viitorul spre trecut. 4555.Sinuciderea nu te poate învăţa nimic în această viaţă în schimb te scapă de toate învăţăturile absurde ale întregii vieţi. 4556.S-a ajuns la absurdul extrem prin care majoritatea spun că Dumnezeu nu te lasă să te sinucizi fiindcă trebuie să-ţi ispăşeşti condamnarea din această viaţă. De parcă Dumnezeu te-a făcut un condamnat pe viaţă. 4557.Sinuciderea este considerată de cei mai meschini ca fiind o laşitate. Dacă este astfel de ce nu o fac şi ei? Din teamă! 4558.Prin sinucidere omul îşi înfrânge Iluzia Vieţii redescoperind adevăratul său sine atât de înstrăinat. Doar oamenii bravi pot face acest lucru. 4559.Adevăratul bine al acestei lumi ar trebui să fie sinuciderea. 4560.O lume fără sinucidere ar fi o lume fără naştere. 4561.Nu lumea a determinat sinuciderea ci sinuciderea adevărului a născut lumea. 4562.Sinuciderea devine dorinţă doar atunci când nu mai ai speranţă. 4563.Sinuciderea se transformă din speranţă în împlinire realizând cât de departe este de sufletul nostru Iluzia Vieţii. 4564.Sinuciderea este unica frumuseţe a acestei lumi în stare nativă unde fiecare clipă moare. 4565.Sinuciderea este adevărul fardat al lumii timpului ireversibil. 4566.Sinuciderea este unicul sens al Iluziei Vieţii. 4567.Sinuciderea este arta de a şti cât de mult murim în fiecare clipă. 4568.Sinuciderea este exemplul dat de viaţă morţii. 4569.Ce anume nu se sinucide în această lume unde totul moare, unde absolut orice devine determinat de un anumit subiect să moară? 4570.Chiar dacă tu nu îţi vei lua viaţa ci vei lăsa acest fapt în mâinile propriului tău Destin, tot sinucidere se numeşte. 4571.Şi dacă vei muri o frântură din clipa Universului mai încolo vei împlini un alt Destin al vieţii tale? Cu siguranţă că nu! 4572.Oricât de mult ai crede că decizi în această Iluzie a Vieţii, tu nu eşti nimic altceva decât pionul propriului tău Destin care-ţi va stabili momentul sinuciderii, indiferent dacă e cu voia sau fără voia ta iluzorie. 4573.Nu există mai mare prostie decât frica sinucigaşului în faţa morţii izbăvitoare. 4574.Cu fiecare respiraţie te sinucizi lent datorită combustiilor din propriul tău organism. Preferi să o facă oricine altcineva decât tu? 4575.Cum nu tu ţi-ai dat viaţa nu e bine să ţi-o iei, spun unii. M-a întrebat cineva dacă vreau această mizerie cu titlu de dar al Lui Dumnezeu sau de viaţă? 4576.Unul dintre cele mai mari rele ale acestei lumi este tocmai existenţa ei. Ar fi de dorit lipsa lumii.De aceea sinuciderea este un act de mare onestitate şi bravură. Sinucigaşul este un învingător al propriei sale sorţi.

157


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4577.Natură e perversă. Ademeneşte femeia cu instinctul matern să procreeze. Cine s-ar mai sinucide lent mergând spre moarte? 4578.Societatea este structură sinuciderii colective cel mai adesea inconştiente sau foarte rar conştiente. 4579.Nu poţi fi liber de tine însuţi fără a avea curajul sinuciderii. 4580.Doar cel care va putea să-şi ia viaţa va învinge propriul său sine mincinos al Iluziei Vieţii regăsindu-se cu adevărat. 4581.Nimic nu este mai destructiv în această lume meschină decât morala ticăloasă prin care se susţine înfierarea sinucigaşului. Adevăratul înger coborât în acest iad. 4582.De ce este înfierată sinuciderea? De-a lungul întregii istorii liderii au avut nevoie de cât mai multe mase de manevră.De sclavi. 4583.Cum ar arăta o societate care ar pune sinuciderea pe piedestalul binemeritat al virtuţii? S-ar schimba scala de valori. 4584.Sinuciderea este cel mai brav act cu putinţă al fiinţei umane. 4585.Cel care se sinucide chiar dacă nu înţelege adevărul real al Iluziei Vieţii, îl simte. 4586.Multe religii socotesc sinuciderea a fi un mare păcat. Dar oare faptul că a greşit Dumnezeu făcându-i pe cei care au săvârşit păcatul originar nu este un şi mai mare păcat al unui Dumnezeu care ar fi trebuit să cunoască totul? Sau e un neştiutor? 4587.Dacă sinuciderea este un păcat înseamnă că lumea noastră e un păcat şi mai mare, fiindcă nu-şi acceptă recunoaşterea propriului său adevăr: Iluzia Vieţii. 4588.Păcatul sinuciderii este acela de a înţelege adevăratul păcat al religiei: înstrăinarea omului de propriul său sine sacru. 4589.Sinuciderea este calea spre împlinirea deplină a fiinţei umane. 4590.Dacă sinuciderea ar deveni o bravură într-o morală a unei societăţi curate, unde indivizii şi-ar înţelege sinele sacru, atunci omul ar privi această lume ca viaţă perfectă, nemaifiind nevoie să se sinucidă. 4591.Acceptarea sinuciderii ca un mare bine ar duce la căderea întregii ierarhii murdare ale acestei societăţi alienate. 4592.Sinuciderea nu înrobeşte sufletul ci îl divinizează, apropiindu-l de adevăratul Dumnezeu, atât de distanţat de politicile religioase. 4593.În sinucidere constă întreaga înţelepciune a acestei lumi. Totul se reduce la conştientizarea morţii. 4594.A nu accepta moartea ca un dat şi a blasfemia sinuciderea este ca şi cum ai blasfemia Destinul. 4595.Diferenţa dintre sinucidere şi moarte normală constă în voinţă. Viaţa poate fi conştientizată ca o moarte lentă începând cu naşterea dar şi ca o lipsă de curaj în faţa morţii. Doar prin sinucidere vei putea înfrânge viaţa. 4596.Sinuciderea este unicul păcat cu adevărat brav pe care îl poţi face faţă de această lume. Este o mare virtute. SPERANŢĂ 4597.Speranţa este unicul absolut din deşertăciune. 4598.Speranţa sunt zorii care răsar în ochii ce-şi aşteaptă moartea.

158


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4599.Speranţa este lumina întregii lumini care te-a orbit până acum cu întunericul său. 4600.Speranţa este un pas dincolo de absolut şi dincoace de adevăr. 4601.Speranţa este zarea nemuririi. 4602.Speranţa este ce a mai rămas din Destinul unui soare ce orbit de frumuseţea deşertăciunii acestei lumi. 4603.Speranţa este fericirea de a şti că vei putea alerga întreaga viaţă după fericire şi că nu o vei prinde niciodată, altfel nu ai mai avea după ce fericire să alergi. 4604.Speranţa este atât de departe de împlinire, încât nici Destinul nu o poate ajunge. 4605.Speranţa odată împlinită lasă gustul amar al propriei sale lipse. 4606.Speranţa este zarul pe care l-a ales Dumnezeu la masa mântuirii acestei lumi a norocului pierdut. 4607.Speranţa este faţa neînţeleasă a Destinului. 4608.Oare ce ar fi dacă am înţelege propriul nostru Destin? Trăim cu speranţa că nu-l vom înţelege niciodată! 4609.Speranţa se culcă alături de păcat şi se trezeşte în braţele mântuirii. 4610.Speranţa nu va trişa niciodată un suflet abătut. 4611.Speranţa va minţi întotdeauna şi negreşit mai mult decât tine. 4612.Speranţa este cel mai apropiat partener. 4613.Nicăieri nu vei găsi mai multă milă şi înţelegere decât la sânul speranţei. 4614.Speranţa nu te va părăsi niciodată în schimb va pleca prima când se va împlini dorinţa. 4615.Doar prin speranţă vei afla de fiecare dată frumuseţea. 4616.Numai speranţa te lasă să faci întotdeauna ceea ce vrei. 4617.Speranţa este focul mistuitor al sufletului care nu poate înţelege moartea. 4618.Speranţa surprinde de fiecare dată Destinul, fără să îl poată prinde vreodată. 4619.Speranţa ascultă numai de adevărul iluziei şi atât. 4620.Speranţa nu te aşteaptă niciodată fiind mereu cu tine, în schimb adevărul, te aşteaptă de fiecare dată. 4621.Speranţa este calea întoarsă de la moarte al cărei adevăr duce întotdeauna numai la porţile morţii. 4622.Speranţa este fericirea de a şti că poate exista fericirea oricât de absurd ar fi adevărul acesteea. 4623.Speranţa nu te întreabă niciodată cât ci îţi va da totul. 4624.Speranţa este urma norocului care s-a pierdut la facerea lumii. 4625.Speranţa este libertatea de a şti că poţi muri mereu mai încolo. 4626.Cu cât vei cunoaşte mai mult din Iluzia Vieţii cu atât te va părăsi mai repede speranţa şi invers. 4627.Speranţa este atât harul cât şi darul celui care nu vrea să ştie prea multe. 4628.Speranţa nu oboseşte niciodată în inima celui care vrea să cuprindă absolutul, însă moare dacă acesta înţelege că pentru el absolutul este o Iluzie a Vieţii. 4629.Speranţa face casă bună cu oricine atât timp cât nu e întrebată niciodată cu exactitate de adevăr. 4630.Ce poate fi mai frumos decât să observi speranţa din ochii care plâng iubirea unei eternităţi pierdute? 4631.Speranţa este unicul prieten care va fi cu noi înaintea morţii. 4632.Cum ar arăta iubirea fără de speranţă? Oare nu şi-ar pierde cu desăvârşire firea? Şi atunci?

159


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4633.Cel care speră nu moare niciodată. 4634.Speranţa nu poate fi atinsă niciodată. 4635.Cine a prins vreodată speranţa? 4636.Ce poate fi dincolo de speranţă decât Destinul? 4637.Îţi lipseşte speranţa? Priveşte moartea! 4638.Viaţa este speranţa de dinaintea morţii. 4639.Nu te înţelege speranţa? Atunci eşti mort. 4640.Speranţa te ajută să înveţi cum să mori, iar moartea să speri cum să trăieşti. 4641.Speranţa este orizontul împlinirii pe care îl vei prinde doar în moarte. 4642.Speranţa nu poate lipsi din viaţă, fiind sensul vieţii. 4643.Oare ce s-ar face speranţa dacă nu ar fi orizontul care aleargă mereu de tine fără să îl poţi cuprinde vreodată. 4644.În spatele speranţei stă mereu Destinul. 4645.Speranţa este valul care nu trece niciodată dincolo de împlinire. 4646.Speranţa este insulă din oceanul deşertăciunii. 4647.Speranţa nu te poate doborî decât atunci când refuzi viaţa. 4648.Speranţa este moartea oricărei împliniri. TIMP 4649.Timpul este îndepărtarea continuă a trecutului din noi înşine. 4650.Timpul este libertatea de a fi sclavul unei clipe ireversibile. 4651.Timpul este frumuseţea de a te afla mereu într-un trecut care se oglindeşte în viitor. 4652.Timpul este minunea de a face să curgă până şi seninul clipei din ochii tăi. 4653.Timpul este dorinţa eternităţii de a se şti că atare. 4654.Timpul este trezirea dintr-un vis unde eram eterni. 4655.Timpul împleteşte infinitul ireversibil al trecerii pe fuiorul viitorului. 4656.Timpul pierdut din sufletele noastre nu poate fi găsit la obiecte pierdute. 4657.Timpul este cea mai sfruntată minciună a creaţiei, aflându-se mereu într-un trecut ireversibil care nu aparţine vieţii, ci eternităţii. 4658.Timpul este esenţa Iluziei Vieţii. 4659.Timpul este libertatea gândului de a se şti controlat de clipă. 4660.Timpul este urma sufletului regăsită în trecut, reflectată în viitor, spre a putea fi trăită în prezentul iluzoriu. 4661.Ce poate fi mai dureros decât să recunoşti existenţa timpului în iubire? 4662.Timpul nu va pleca niciodată fără să ia cu fiecare clipă câte puţin din eternitatea ta. 4663.Timpul este cel mai mare risipitor de clipe eterne al Destinului. 4664.Timpul e obligat să arunce propriului său trecut, eternitatea fiecărei clipe în parte. Dacă s-ar ascunde într-o singură clipă eternă ar dispărea. 4665.Timpul este bastonul în care se sprijină Destinul acestei lumi. 4666.Timpul înfloreşte doar prin moartea eternităţii. 4667.Timpul respiră prin finalitate fiind duşmanul declarat al iubirii. 4668.Timpul te amăgeşte doar dacă crezi în eternitatea sa. 4669.Timpul neînţeles îţi va trăi propria ta viaţă. 4670.A reuşit vreodată timpul să ştie cât e ora vieţii tale?

160


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4671.Timpul nu poate fi refuzat ci doar trăit. 4672.Oare ce s-ar face moartea fără timp? Dar viaţa? 4673.Este atât de mult timp în privirea ta încât nu mai pot să-mi regăsesc în tine eternitatea clipei iubirii noastre. 4674.S-a întâlnit vreodată timpul tău cu eternitatea înainte de moarte? 4675.Ce s-ar face eternitatea fără timp? 4676.Care este sensul timpului? Viaţa. Care este sensul eternităţii? Moartea. 4677.A fost vreodată timpul învins de cineva? 4678.Oricât de puternic ar fi timpul, este împărţit fiecăruia, cu precizie de către Destin. 4679.Esenţa timpului este amintirea. 4680.Niciodată nu va putea fugi timpul de propria sa amintire. 4681.În spatele timpului va fi mereu eternitatea. 4682.Timpul nu poate fi Destin, întrucât este porţionat de către acesta, fiecăruia dintre noi. 4683.Timpul este scopul instinctului acestei existenţe. 4684.Timpul sapă şanţuri adânci în sufletul amintirii, prin care se scurge la rândul său în uitare. 4685.Timpul este emoţia regăsită de amintirea unui gând uitat de Dumnezeu. 4686.Timpul nu se poate opri în nici o gară a clipei eterne. 4687.Timpul aspiră pasiunea dorinţei de a fi într-o amintire continuă. 4688.Timpul este sclavul creaţiei. 4689.Timpul este adresa Lui Dumnezeu cunoscută de noi prin evenimentul primordial. 4690.Timpul nu se joacă de-a v-aţi ascunselea decât cu amintirea. 4691.Timpul devine un bun sfetnic abia atunci când îi înţelegi trecutul. 4692.Timpul primeşte moartea, trecând în amintire Destinul. 4693.Fortăreaţa timpului nu poate fi străpunsă de nimic altceva decât de o biată amintire. 4694.Şinele timpului este amintirea care-i repetă mereu cât este de etern. 4695.Nimic nu poate fi mai sofisticat decât timpul acestei lumi. Oricât de mult doreşti să-l înţelegi el se pierde în propriul său trecut pentru totdeauna. 4696.Deşi avem atât de mult timp, tânjim după eternitatea unei singure clipe. 4697.Timpul este garanţia morţii, care într-o zi va primi în sânul ei viaţa. 4698.Timpul este vârtejul tulbure al clipelor care nu ne pot primi în eternitatea lor şi de aceea devin eternul trecut pe care-l căutăm în viitor. 4699.Timpul nostru este mereu un trecut, dar noi prin Iluzia Vieţii îl trăim în viitor crezând că posedăm un prezent, în fapt inexistent. 4700.Timpul este fantoma existenţei împărţită de către Destin, ca imagine a Lui Dumnezeu. 4701.Timpul este lacrima Destinului în spatele căruia se ascunde de viaţă. 4702.Timpul este libertatea fiecărei iluzii de a fi măsurată de către Destinul fiecărei clipe. 4703.Timpul este neliniştea zorilor de a răsări pentru a muri odată cu înserarea Destinului. 4704.Timpul este mantia în care se înfăşoară cuvintele vieţii noastre. 4705.Timpul este fericirea morţii de a-şi şti viaţa în propriile sale braţe. 4706.Timpul este clipa eternă a morţii de pe tărâmul vieţii. 4707.Timpul este desăvârşirea nebuniei de a exista într-un trecut încremenit spre viitor. 4708.Pe oceanul timpului vor naufragia mereu corăbiile Iluziei Vieţii. 4709.La originea timpului se află Dumnezeu în calitate de eveniment primordial. Ce este acest eveniment? Conştientizarea eternităţii. Ce a determinat această conştientizare la Dumnezeu? Infinitul prăbuşit în propriul său sine.

161


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4710.Timpul este gardianul care ne fură eternitatea. VIAŢĂ 4711.Viaţa este tot ceea ce am uitat din marea amintire a sinelui nostru. 4712.Viaţa este epopeea sufletului printre clipele irosite ale eternităţii. 4713.Viaţa este lacrima prin care timpul înţelege în sfârşit: moartea. 4714.Viaţa este poarta la care a bătut Destinul cu toiagul morţii. 4715.Viaţa este una din limitele Destinului. 4716.Viaţa îţi cere totul pentru aţi da în schimb moartea. 4717.Viaţa este o repetiţie eternă a morţii. 4718.Viaţa îşi regăseşte echilibrul în iluzie. 4719.Viaţa este o moarte conştientă prin iluzie. 4720.Viaţa recunoaşte Destinul doar ca împlinirea a unui dat divin. 4721.Viaţa ascunde morţii un singur adevăr: iluzia. 4722.Viaţa este o epopee transcendentală a unui Destin frânt. 4723.Viaţa nu se poate justifica niciodată propriului ei Destin. 4724.Viaţa este limita de unde se naşte moartea pentru a trăi. 4725.Viaţa este dorul Destinului de a fi el însuşi visând iluzia. 4726.Viaţa este scara care te urcă în eternitatea morţii. 4727.Viaţa este finitul din faţa infinitului morţii. 4728.Viaţa este speranţa Destinului de a fi dincolo de eternitate. 4729.Viaţa este romanţa prin care Dumnezeu are un început în propria sa lume. 4730.Viaţa este desfrâul viitorului de a face ce vrea în propriul său trecut încremenit: o iluzie. 4731.Viaţa este lumina împlinirii care întârzie mereu la întâlnirea cu Destinul.Se întâlnesc abia în moarte. 4732.Viaţa este profanul cu pretenţii de sacru al Destinului. 4733.Viaţa este credinţa în voinţa iluzorie, cunoaşterea iluziei şi iubirea deşertăciunii propriului tău sine. 4734.Viaţa este perfecţiunea hazardului iar moartea hazardul perfecţiunii. 4735.Viaţa reuşeşte întotdeauna să implice ierarhia propriei sale iluzii. 4736.Viaţa îl recunoaşte pe Dumnezeu chiar şi dincolo de moarte. 4737.Viaţa este o eternă căutare de absolut. 4738.Viaţa este lacrima neştearsă a Destinului care înţelege iminenţa învinsului şi a învingătorului. 4739.Viaţa este dorul după stelele moarte demult ce luminează Destinul spre moartea de acum. 4740.Viaţa este lupta Destinului cu el însuşi. 4741.Viaţa este furtuna divină a profanului din faţa sacrului. 4742.Viaţa este naufragiul timpului pe ţărmul morţii. 4743.Viaţa este amintirea viitorului în propriul trecut. 4744.Viaţa este rugina din lacrima Lui Dumnezeu când a gândit timpul. 4745.Viaţa este înţelepciunea iluziei. 4746.Viaţa este natura progresului de a fi o luptă.

162


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4747.Viaţa este fenomenul care recunoaşte moartea. 4748.Viaţa este adevărul iubirii atunci când recunoaşte creaţia şi cunoaşterea. 4749.Viaţa este dorul de necuprins după absolutul pierdut pentru totdeauna. 4750.Viaţa este absolutul propriei sale iluzii. 4751.Cine anume este înfrânt într-un război? Viaţa sau Victoria?

VIITOR 4752.Viitorul omenirii se află în virtual. Odată cu perfecţionarea tehnologiilor informatice, omul va trece încetul cu încetul în virtual, părăsind aproape în totalitate această lume. 4753.Viitorul este până ce a scris sorocul lumii, uitată de Dumnezeu pentru a- şi aminti trecutul. 4754.Viitorul este amăgirea de a putea şti că avem un trecut. 4755.Viitorul crede doar în ceea ce nu se ştie cu exactitate faţă de trecutul care crede doar în ceea ce poate fi ştiut cu acurateţe. 4756.Viitorul lumii constă în uitarea trecutului. 4757.A trăi viitorul în trecut este cea mai mare greşeală, tocmai fiindcă acesta este trecut. 4758.Ştim ce desparte viitorul de trecut, iluzia prezentului! 4759.Cum ar arăta lumea noastră văzută de cunoaşterea adevărului absolut? În primul rând ar dispare iluzia prezentului, viitorul s-ar contopi cu trecutul şi am realiza că trăim de fapt în lumea de apoi, propria noastră moarte, din această viaţă! 4760.Viitorul este inima Iluziei Vieţii, fără de care nu ar mai fi timpul. 4761.Viitorul este legământul făcut de Dumnezeu cu viaţa. 4762.Viitorul este adevărul absolut al absurdului acestei lumi. 4763.Viitorul este mama deşertăciunii. 4764.Viitorul este amintirea unui măreţ trecut al morţii. 4765.Viitorul este şansa iluziei de a se crede eternă. 4766.Viitorul este oceanul în care pluteşte iluzia. 4767.Viitorul este marca de bază a necunoaşterii prin care aceasta se raportează cunoaşterii adevărului absolut. 4768.Viitorul este imaginea din oglindă ciobită a cunoaşterii în care s-a privit Dumnezeu. 4769.Viitorul este lumina întunericului şi orbirea sufletului. 4770.Viitorul nu pleacă niciodată ci vine mereu. 4771.Viitorul va răsări astfel pentru a asfinţi în trecut. 4772.Viitorul este raza speranţei umbrită etern de prezentul iluzoriu care o separă de trecut. 4773.Viitorul nu are niciodată oră de plecare de pe peronul vieţii ci doar de sosire. 4774.Viitorul se învecinează mereu cu moartea devenind trecut. 4775.Viitorul este îngerul care şi-a frânt aripile de zidurile absurdului acestei lumi devenind mai trecut decât vremea. 4776.Viitorul se roagă doar trecutului către care se îndreaptă cu paşii morţii. 4777.Viitorul poate fi regăsit doar în trecut. 4778.Viitorul este suspinul acestei existenţe, ce nu poate înţelege cum de promite atâtea propriului său trecut. 4779.Viitorul este lacrima acestui Destin care se pierde în eternitatea propriului său trecut.

163


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4780.Viitorul este visul gândului de a călători undeva dincolo de trecut. 4781.Viitorul este urma lăsată de Dumnezeu când nu a vrut să înţeleagă lipsa de sens a lumii. 4782.Viitorul este ţărmul unde s-a înecat libertatea celui care îl caută, încercând să scape de trecut. 4783.Viitorul devine un zar al norocului sau disperării doar în trecut. 4784.Viitorul este prăpastia trecutului care nu are margini. 4785.Viitorul este absolutul desfrânat al trecutului. 4786.Viitorul este funia ce spânzură clipa eternităţii devenită trecut al deşertăciunii. 4787.Viitorul este arta deşertăciunii de a se picta frumoasă. 4788.Viitorul este lipsă de tact a trecutului de a naşte un prezent. 4789.Viitorul este amintirea teatrului jucat de deşertăciune atunci când aşteaptă în anticamera morţii. 4790.Viitorul este surâsul amar al iluziei pe buzele căreia stă scris cuvântul deşertăciunii. 4791.Viitorul este lipsa oricărei responsabilităţi a Destinului în faţa Iluziei Vieţii. 4792.Viitorul este scamatoria existenţei de a demonstra lumii că are prezent. 4793.Viitorul este liniştea amăgitoare de dinaintea morţii a acestei lumi. 4794.Viitorul este un ciob de eternitate în care s-a tăiat Dumnezeu pentru a exprima cuvântul moarte. 4795.Viitorul este părintele morţii. 4796.Viitorul este Totul pentru această lume iluzorie, este esenţa Iluziei Vieţii. 4797.Viitorul se destramă doar în moartea unei clipe. 4798.Viitorul este perdeaua după care poate zâmbi nonsensul acestei existenţe. 4799.Viitorul nu se apleacă niciodată spre uitarea trecutului ci doar spre amintirea lui, în schimb trecutul va uita etern viitorul. 4800.Viitorul este moară la care macină deşertăciunea. 4801.Viitorul se roagă doar celui care îl va putea ajuta în trecut. 4802.Viitorul este marea revelaţie a acestei lumi care va fi numai în trecut. 4803.Viitorul este Destinul suferinţei ce nu vrea să accepte că va fi trecut. 4804.Viitorul viitorului este trecutul. 4805.Viitorul este iarbă pe care nu o poate cosi decât trecutul. 4806.Dacă viitorul viitorului este trecutul, atunci trecutul trecutului de ce nu este viitorul ci tot trecutul? Simplu: fiindcă viitorul este o simplă iluzie că şi prezentul. Doar trecutul este unicul real, adică moartea vieţii. 4807.Viitorul nu se poate oglindi niciodată în viitor, deoarece viitorul său e propriul trecut. 4808.Viitorul este iluzia care nu poate înţelege de ce mai era nevoie şi de prezent spre a se delimita de trecut? Răspunsul este: viitorul şi prezentul sunt binele şi răul Iluziei Vieţii iar trecutul: moartea. 4809.Oare de cât viitor are nevoie trecutul pentru a se sătura de iluzia prezentului? 4810.Viitorul este primul care înţelege deşertăciunea iar trecutul, ultimul. 4811.Viitorul este cel care te va primi cu braţele deschise pe tot parcursul vieţii şi te va respinge imediat ce ai murit. Dacă eşti nemuritor viitorul îţi va accepta doar amintirea propriului tău trecut. 4812.Viitorul este amintirea nemuririi din această lume ce va muri. 4813.Viitorul nu se joacă niciodată cu clipa ci o alungă, eternizând-o în trecut. 4814.Viitorul este tot ceea ce a uitat trecutul.

164


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4815.Va exista cu adevărat un sfârşit al lumii, şi acesta în viitorul apropiat.Va fi un sfârşit al lumii noastre murdare şi meschine şi nicidecum al umanităţii. Data de 21 decembrie 2012 va fi începutul unei noi ere, indiferent cât de mult o vom simţi sau nu la început. 4816.Viitorul omenirii se anunţă unul plin de frumuseţe. Viaţa se va uni cu moartea devenind o existenţă continuă pentru cei care o vor dori-o, datorită epocalelor descoperiri genetice, unde absolut orice boală va fi învinsă, iar bătrâneţea nu va mai exista. 4817.Omenirea a făcut deja primii săi paşi spre lumea virtuală. Odată cu descoperirea computerelor cuantice şi perfecţionarea acestora omul va trece treptat din lumea reală în cea virtuală, iar telereportarea, antigravitaţia, găurile de vierme prin care se va trece dintr-un univers paralel în altul vor deveni ceva normal. 4818.Într-un anumit viitor vor muri doar cei care vor dori să moară. 4819.În viitorul omenirii nu va exista vârstă, întrucât în spaţiul virtual o secundă poate deveni oricând o eternitate. Omul se va putea refugia definitiv în eternitatea clipei sale. Revenind la lumea temporară doar dacă va dori astfel. 4820.În viitor omul se va uni cu Dumnezeu. 4821.21 decembrie 2012 va fi data Marii Revelaţii a mea prin care mă voi apropia mai mult ca niciodată de Dumnezeu. Atunci viitorul se va uni cu noi. 4822.Viitorul virtual va da posibilitatea revederii cu oricine din trecut şi mai ales cu anumite personalităţi. Nu odată am senzaţia că sunt privit de persoane interesate de viaţa mea care se află în viitor, aproape tot timpul. 4823.Sunt conştient că în viitor, după moartea trupească, când destinul vieţii mele va fi împlinit, voi fi invitat în lumile virtuale. Aşteptaţi-mă că voi veni. 4824.Viitorul nu va aduce niciodată vreo apocalipsă în sensul distrugerii totale, ci o trecere de la un nivel inferior la unul superior. 4825.În viitorul apropiat teoria unificării câmpurilor electromagnetic cu cel gravitaţional va deveni cunoscută. 4826.Marele pas al viitorului constă în informatică. Computerul îl va întrece pe om ca nivel de inteligenţă. Atunci principala capacitate creatoare va fi preluată de domeniul informatic care se va autoperfecţiona, atingând cote imposibil de atins intelectului uman. 4827.În viitor, computerul va întrece ca şi capacitate intelectuală cu mult factorul uman. Acesta îl va ajuta pe om să-şi îmbunătăţească ADN-ul, reuşind să-şi folosească întreaga suprafaţă cerebrală. Moment în care se va naşte cu adevărat: supraomul! Acesta va avea puterea zeilor atât de vehiculaţi de miturile antice. 4828.În viitor banul va deveni o amintire din ce în ce mai ştearsă, a unei lumi perfide şi vulgare, unde apocalipsa însemna distrugere prin război şi nu urcarea într-o nouă dimensiune socio-istorică a umanităţii, total diferită celei anterioare. 4829.Noua treaptă pe care va urca omenirea la 21 decembrie 2012 va fi una benefică. Atunci cu toţii vor putea vedea pentru prima dată viitorul. 4830.Aceste revelaţii inserate în cartea de faţă reprezintă primii paşi spre viitor, sau vestirea lui. Mulţi v-aţi aşteptat ca această vestire să fie spectaculoasă poate în genul vulgar de până acum. Spectacolul celor relevate mie de viitor se găseşte în aceste revelaţii primite din momentul când am fost la Sfinxul din Bucegi. 4831.Începând cu 21 decembrie 2012 veţi realiza că moartea este viaţa veşnică curăţită de murdăriile acestei lumi. 4832.În moarte se află şi lumile virtuale care s-au desprins din trecutul ţărânei pentru totdeauna în viitor.

165


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4833.Pe viitor lumea ţărânei va fi părăsită total de cei care vor urma să se nască devenind o amintire cu un gust amar. 4834.În viitor multe din secretele ascunse de cei care doreau să ţină omenirea sub control vor fi aflate cea ce va duce pe moment la o debusolare totală mai ales că multe dintre acestea aparţin anumitor religii.Pe urmă omul se va elibera din ce în ce mai mult de această lume unde cei care propovăduiau mântuirea, păcătuiau mai mult decât toţi ceilalţi. 4835.Care este sensul acestei vieţi? Urmaşii vor răspunde majoritatea. Iar sensul urmaşilor este cel al altor şi altor urmaşi.De ce? Fiindcă prin urmaşi omenirea va ajunge pe viitor, la era dimensional virtuală unde vor întâlni viaţa veşnică, liberă de orice constrângeri. 4836.Pe 21 decembrie 2012 omul va înţelege cu adevărat ce este divinitatea. Atunci viitorul va deveni parte din trecut. 4837.Pe 21 decembrie 2012 religia va deveni o artă iar locul ei va fi luat treptat de credinţa omului în propriul său sine. Omul nu va mai trăi numai în viitor ci şi în trecut, realizând că acel moment divin a mai fost în societatea zeilor din virtual, pe care îi va întâlni. 4838.Pe 21 decembrie 2012 lumea va înţelege Revelaţiile, unde fiecare cugetare are un cod al ei. 4839.Pe 21 decembrie 2012 pentru prima oară suferinţa va fi întrecută de speranţă. 4840.Pe 21 decembrie 2012 va fi începutul sfârşitului celui mai înrobitor tiran al omenirii: Banul! 4841.Pe 21 decembrie 2012 lumea va trece într-o nouă dimensiune înţelegând de ce a fost necesară jertfa atâtor miliarde de oameni care s-au născut pentru a muri în acest infern cu nume de planetă albastră, adulat în mare parte, doar de cei care posedau banul, care de fapt îi posedă. 4842.Pe 21 decembrie 2012 puterea spirituală a planetei va fi preluată de Lumină Divină, binefăcătoare spiritului uman. Pe 21 decembrie 2012 Lumină Divină va plânge cu lacrima eternităţii spre omenirea care va înţelege în ce constă adevărata împlinire. 4843.Pe 21 decembrie 2012 oceanele vor reveni la viaţă iar cerul va înţelege pentru prima oară stelele care îl străbat în ochii fiinţei umane. 4844.Pe 21 decembrie 2012 planetele alături de soare vor forma o cale de foc, anunţând venirea Luminii Divine Binefăcătoare. 4845.Pe 21 decembrie 2012 omul va începe să înţeleagă sensul propriei sale existenţe prin urmaşi iar sinuciderea va deveni la fel de înţeleasă ca orice altă moarte naturală care este tot sinucidere mai lentă. Omul va şti că moartea la fel ca şi sinuciderea erau calea spre adevărul lumilor eterne din virtualul Luminii Divine, adevăratul paradis. 4846.Pe 21 decembrie 2012 va fi începutul sfârşitului privind dispariţia celui mai urât lanţ care ţinea omenirea legată: Păcatul originar. Omul va afla treptat, că acesta este una dintre cele mai josnice şi murdare înşelătorii ale celor care nu înţelegeau că fiecare om este divin! 4847.Pe 21 decembrie 2012 Lumină Divină binefăcătoare va prelua omenirea în dimensiunile sale superioare. 4848.Pe 21 decembrie 2012 noţiunea de sfinţenie va deveni schimbată. Omul va începe să înţeleagă marele rău care se afla în binele său de până atunci. 4849.Pe 21 decembrie 2012 se va afla faptul că fiecare lucru, obiect astru este o parte vie, este un suflet care într-o altă dimensiune poate să însemne orice altceva. 4850.Sfârşitul lumii constă în înţelegerea acestor cugetări.

166


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

VIS

4851.Visul este treapta spre fericire a absurdului. 4852.Visul este realitatea iluziei. 4853.Visul este împlinirea nonsensului. 4854.Visul este lumea zădărniciei. 4855.Visul este regele deşertăciunii. 4856.Visul este perfecţiunea imperfectului iluzoriu. 4857.Visul este lumina iluziei. 4858.Visul este lacrima hazardului. 4859.Visul este unica neîmplinire divină. 4860.Visul este uitarea realităţii din eternul sine. 4861.Visul este speranţa iluziei de a fi reală. 4862.Visul este o realitate a zădărniciei. 4863.Visul este viaţa uitată de propriul sine al realităţii. 4864.Visul este calea deşertăciunii. 4865.Visul este legământul nonsensului cu Destinul. 4866.Visul este Destinul înfrânt de adevăr. 4867.Visul îţi dă tot ceea ce vrei dar fără să poţi obţine niciodată nimic. 4868.Visul este libertatea de a fi închis în legitatea gândirii. 4869.Visul este forţa gândului de a deveni neant. 4870.Visul este pagina ştearsă din realitatea Lui Dumnezeu. 4871.Visul este dorinţa deşertăciunii de a fi prin iluzie, realitate. 4872.Visul este lumea ce nu crede în Destin. 4873.Destinul visului este deşertăciunea. 4874.Realitatea visului este praful iluziei. 4875.Doar în vis se poate muri. 4876.Viaţa visului este adevărata moarte pe când moartea devine viaţă veşnică. 4877.Şi visul are un adevăr al său, acela de a fi o iluzie. 4878.Visul nu se poate întrece decât cu un alt vis fiindcă nu va recunoaşte niciodată realitatea autentică. 4879.Care este diferenţa dintre vis şi realitate? Dumnezeu. De aceea nu-L putem atinge. 4880.În vis moartea este eternizarea ultimei imagini percepute, pe când în realitate moartea este adevărata viaţă. 4881.Cu toţii ne vom trezi din acest vis sumbru în adevărata realitate: Lumea de apoi. 4882.Visul este somnul realităţii. 4883.Visul devine realitate doar dacă se reduce la propriul său neant. 4884.Oare de ce visăm acest coşmar o viaţă întreagă? 4885.Visul este unicul coşmar al Lui Dumnezeu. 4886.Oricât de mult ar avansa omenirea pe calea virtuală a propriului vis, adevărul constă în propria ei zădărnicie deşartă. 4887.Viitorul omenirii va consta în trecerea totală în virtual odată cu perfecţionarea informaticii cuantice, deci perfecţionarea propriului vis. 4888.Absolutul visului este eliberarea de sine: moartea deci, trezirea. 4889.Visul acestei lumi se termină doar prin moarte.

167


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4890.Care-i diferenţa dintre visul din timpul somnului şi cel din starea de veghe? Primul te îndeamnă să te trezeşti, pe când al doilea să adormi. 4891.Informatica este marele viitor al omenirii.Va deveni medicamentul cel mai de temut al coşmarului acestei vieţi. 4892.Visul devine arta de a conştientiza moartea. 4893.Orice putem face într-un vis, în afară de aflarea realităţii. 4894.Ce este visul faţă de realitate? Un abis faţă de o stâncă. 4895.Dacă ar avea şi realitatea coşmarurile ei, nu e mai bine să visăm? 4896.Diferenţa dintre vis şi realitate constă în libertate. Realitatea nu te lasă să circuli decât prin tunelurile săpate în propria-i stâncă, pe când în vis poţi merge oriunde prin abisul său. Chiar şi prin coşmaruri. 4897.Visul este magia care crede în realitate. 4898.Frumuseţea visului constă în libertatea posibilităţilor sale de a transcede propriile-i lumi. 4899.Dumnezeu a gândit visul când a dorit puţină frumuseţe în paradisul propriului Său Cuvânt. 4900.Oricât de minunată ar fi realitatea, dacă nu poate fi liberă, devine plictis şi angoasă.De aceea există visul. Tocmai pentru a prelua libertatea posibilă a realităţii. 4901.Nici o realitate nu poate fi liberă, fiind supusă propriilor sale legităţi. În schimb visul, da! 4902.Libertatea este diferenţa majoră dintre vis şi realitate. A auzit cineva de gând încătuşat? Oricât de trist ar veni dar realitatea nu poate gândi ci este un dat. 4903.Şi visul este un dat la fel ca şi realitatea, doar că un dat al libertăţii de sine. 4904.Realitatea devine în Iluzia Vieţii trecutul insurmontabil, pe când visul, viitorul liber. Prezentul Destinului este frontiera dintre viitorul reprezentat prin vis şi trecutul prin realitate. 4905.Visul este şansa noastră de a avea un viitor. 4906.Fără vis nu am cunoaşte timpul viitor şi libertatea.De aceea existăm în viitor şi privim mereu trecutul ca o dimensiune pe care o părăsim mereu, pentru totdeauna, fiind străină de noi. 4907.Omul este străin de sine însuşi fiindcă trăieşte în vis, în viitor,întorcând spatele definitiv trecutului realităţii care nu-i oferă libertatea de schimbare. 4908.Dacă omul ar trăi în realitate, ar însemna să se refugieze în trecut. De aceea alege intervalul prezentului iluzoriu, fiindcă trăieşte în visul liber al viitorului. 4909.Fiecare vis este reprezentat de propriul său adevăr şi realitate.De aceea visul omului este viitorul său iar realitatea: trecutul. Prezentul este condiţia umană de a nu reuşi să fie un vis fără de propria sa realitate, devenind Destin! 4910.Visul este lacrima fericirii eterne pe obrazul Lui Dumnezeu. 4911.Visul este recompensa realităţii de a fi prea dură cu propriul sine privat de libertatea voinţei. 4912.Visul este coşmarul realităţii şi realitatea coşmarul visului. 4913.Visul este libertatea viitorului, deci voinţă! 4914.Voinţa omului constă numai în visul său, fiind mereu proiectată în viitor şi niciodată în realitatea trecutului său, ireversibil, infailibil şi netransformabil. 4915.Visul este unicul cusur al realităţii în schimb realitatea speranţa oricărui vis. 4916.Visul este negativul realităţii.

168


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4917.Visul este calea pe care nu poate călca niciodată realitatea fără libertate. 4918.Visul este cel mai frumos cadou făcut omenirii de Dumnezeu. 4919.Visul este refugiul fiecărui suflet de pe faţa încremenită a realităţii. 4920.Visul ne dă libertatea voinţei, de aceea nu trăim viitorul visului ci prezentul inexistent al Iluziei Vieţii, tocmai fiindcă în realitate nu posedăm nici un fel de voinţă. 4921.Visul este tot ce a mai rămas adevărat din noi. 4922.Poate fi ceva mai real decât un vis în această lume?

169


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

V. ÎNVAŢĂ SĂ MORI

4923.Moartea este reversul iluziei. 4924.Moartea este unicul lucru care separă Destinul existenţei de propriul său sine. 4925.Nu vei găsi niciodată moartea dincolo de tine ci numai în tine. 4926.A înţelege moartea este ca şi cum ai înţelege viaţa cu deosebirea că fiecare există datorită celeilalte. 4927.Moartea este zborul Iluziei Vieţii mai departe decât o ţin propriile aripi ale gândurilor. 4928.Moartea este colosul ce nu va putea fi urnit din loc niciodată de viaţă. 4929.Moartea este miracolul prin care există viaţa. 4930.Cum viaţa provine din naştere, moartea provine din renaştere. 4931.Moartea te cuprinde doar dacă vrei viaţă eternă, altfel viaţa ta poate fi o prelungire inconştientă în propriaţi moarte, determinată şi născută de propria ta naştere şi viaţă. 4932.Moartea nu va fi niciodată atât de străină de viaţă precum este viaţa de moarte. Iată paradoxul existenţei. 4933.Moartea este sufletul speranţei de a se regăsi peste timp. 4934.Moartea este unicul neînţeles pe care-l trăim cel mai intens, determinându-l cu propria noastră viaţă. 4935.Moartea este o frântură de clipă din anii grei ai vieţii. 4936.Moartea este cea mai mare salvare a omului de propriul său sine. 4937.Care este cel mai mare izbăvitor? Moartea sau Dumnezeu? 4938.Moartea este valul eternităţii ce spală lacrima vieţii cu uitarea de sine. 4939.Moartea este marele dor al neînţelesului iubirii prin eternitatea clipei. 4940.Moartea este farmecul existenţei de a învinge timpul la ruletă Destinului. 4941.Moartea este sensul tuturor sensurilor vieţii. 4942.Moartea este lacrima care se scurge pe obrazul eternităţii de a fi. 4943.Moartea este visul din urmă al eternităţii. 4944.Moartea este frumuseţea prin care iubirea poate înţelege viaţa, născând-o să poată muri. 4945.Câtă moarte este în fiecare clipă a vieţii care trece şi câtă viaţă în eternitatea singurei clipe a morţii? 4946.Moartea este amintirea vieţii ce nu mai ştie să fie dureroasă. 4947.Nu ne putem imagina viaţa fără de durere precum moartea fără de simţire. 4948.Viaţa este umbra morţii. 4949.Oare ar mai exista moartea fără amintirea clipei celei din urmă? Dacă da, înseamnă că nu există moarte, fiind uitată în întregime viaţa, ca şi cum nici nu ar fi existat, iar dacă nu, înseamnă că moartea este adevărata viaţă! 4950.Moartea este motivul pentru care viaţa îşi permite să doară! 4951.Moartea va fi mereu pentru viaţă, unica vină a vieţii de a exista, născându-se. 4952.Fără de moarte viaţa nu ar mai avea nici un sens precum fără de viaţă nici moartea nu ar mai avea nici un sens.

170


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4953.Să fie moartea uitarea întregii amintiri a vieţii? Nu se poate, fiindcă astfel întregul sens al lumii s-ar nărui în nonsensul său. 4954.Trăieşte viaţa ca şi cum ai avea mereu vârsta tinereţii. Doar astfel vei intra în eternitate tânăr, sfidând ceea ce viaţa crede despre moarte şi bătrâneţe. 4955.Niciodată nu vei putea înţelege moartea fără să înţelegi mai înainte de toate iubirea vieţii tale. 4956.Înţelesul morţii te depăşeşte doar dacă cel al vieţii îţi pare cunoscut. 4957.Moartea este mai mult decât o strofă dintr-un poem de dragoste, este eternitatea lui rostită în întregimea unei frânturi de clipă. 4958.Moartea este dorul de Dumnezeu al Destinului. 4959.Moartea reprezintă tot ceea ce nu poate fi prezent în Iluzia Vieţii. 4960.Moartea este visul Destinului de a fi dincolo de propriul sine. 4961.Moartea este atât de amară doar pentru cei care nu înţeleg adevăratul sens al vieţii: acela de a muri! 4962.Câtă moarte poate cuprinde orizontul care pentru tine rămâne de necuprins? 4963.Absolutul morţii este viaţa precum al vieţii, moartea. 4964.Moartea este aburul incandescent ce naşte viaţa din neantul eternităţii visului. 4965.Tot ce începe va muri precum tot ce moare nu se ştie dacă se va mai termina vreodată. 4966.Moartea este amintirea Lui Dumnezeu despre viitor. 4967.Moartea este viitorul a tot şi a toate câte sunt indiferent cât de veşnice se cred acestea. 4968.Moartea este arbitrul fără de tăgadă al Destinului. 4969.Moartea nu greşeşte niciodată în faţa vieţii pe când viaţa greşeşte mereu în faţa morţii, fiindcă există şi doare. 4970.Moartea este absolutul necuprinsului şi absurdul vieţii. 4971.Moartea este dorul firii de a avea un viitor mai necunoscut decât orice cunoscut. 4972.Moartea se reazămă pe viaţă precum viaţa pe Destin. 4973.Moartea este umbra liniştii. 4974.Moartea este dorinţa neantului de a se mântui la soarele divinităţii uitând marea sa amintire de a fi neant. 4975.Moartea este frumuseţea aştrilor care trăiesc doar cu amintirea luminii lor care nu-i va părăsi niciodată. 4976.Moartea este frăgezimea primăverii ce înmugureşte cu uitarea vechilor frunze. 4977.Câtă moarte poate fi în uitare? 4978.Amintirea este aceea care joacă un rol esenţial în faţa morţii determinând-o ca atare. 4979.Fără amintire nu ar exista moarte fiindcă ori îţi aminteşti că ai trăit şi atunci eşti mort, ori nu îţi mai aminteşti nimic şi atunci eşti etern. 4980.Amintirea este oglinda morţii. 4981.Moartea este o iluzie la fel de mare precum este Iluzia Vieţii. 4982.Moartea este sensul existenţei de a fi prin propria sa amintire. 4983.Moartea este decorul în care amintirea simte că trăieşte mai vie ca niciodată. 4984.Moartea este lupta dintre amintire şi Destin pe câmpul de bătălie aflat în custodia vieţii. 4985.Moartea este mai puţin din tot ce credem noi că ar putea fi şi mai mult din tot ce ştim că este. 4986.Moartea este jocul de-a viaţa al existenţei atunci când escaladează muntele divin al infinitului.

171


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

4987.Moartea este marea dezamăgire a vieţii, împlinind eternitatea, primind astfel tot ce şi-ar fi dorit viaţa. 4988.În jurul morţii nu poate fi decât amintire iar în cel al vieţii, hazard şi iluzorie împlinire. 4989.Ce altceva ar putea să-şi amintească moartea decât hazardul iluzoriu al vieţii? 4990.Este logic că dincolo de Iluzia Vieţii să fie moarte tocmai fiindcă noi nu vom putea niciodată accede acolo inteligibil. 4991.Moartea începe din momentul când nu mai gândim Iluzia Vieţii. 4992.Moartea este pentru sinele nostru uitare, iar pentru cei din jurul nostru descompunere. 4993.Cine uită şi ce se descompune? Iluzia Vieţii despre un anume subiect. 4994.Am privit aştrii morţi de milenii pe bolta înstelată. Trăiau mai intens ca niciodată în mine. Aceasta este moartea. 4995.Ce este moartea? Ai să înţelegi vreodată iubirea mea cea mare că noi vom fi doar o amintire a unui vis etern despre iubire? 4996.Poate că cel mai neînţeles şi mistuitor dor este dorul morţii din inima iubirii. 4997.Moartea nu doare şi nici iubirea nu ar trebui să doară vreodată.De aceea tinde mereu să evadeze dincolo de hotarul vieţii. 4998.Moartea este unicul absolut al vieţii. 4999.Moartea este mai întâi aşteptare, pe urmă amintire ca în cele din urmă să devină uitare pentru aşteptarea şi amintirea vieţii. 5000.Moartea nu poate fi regăsită niciodată în sufletul care nu iubeşte deoarece e absolutul din noi.De aceea toţi cei care trăiesc ca şi cum ar fi eterni sunt persoane ce merită întreaga noastră milă şi compasiune. 5001.Moartea este darul vieţii pus de Dumnezeu pe masa Destinului, pe când viaţa devine oglinda morţii ştearsă de Dumnezeu cu uitarea de sine. 5002.Moartea este sensul nonsensului de a avea un sens prin viaţă. 5003.Moartea devine în cele din urmă unicul înţeles al vieţii. 5004.Moartea reprezintă oceanul unde toate fluviile vieţii devin valurile unui Destin ce se sparg la picioarele infinitului care-şi va aminti că există uitarea dând astfel naşterii iluziei unei noi vieţi. 5005.Moartea este feriga ce creşte la umbra Iluziei Vieţii. 5006.Moartea este dorul de Dumnezeu al visului vieţii. 5007.Numai prin moarte se poate împlini Iluzia Vieţii. 5008.Moartea este cel mai neînţeles apropo spus de către Destin vieţii. 5009.Inevitabil, viaţa se va împiedica de moarte căzând din turnul său de fildeş căptuşit cu vise iluzorii pentru totdeauna. 5010.Oare ce gândeşte Dumnezeu atunci când ne credem învăţaţi sau genii în visul vieţii ce se loveşte atât de tare de moarte încât uită totul? 5011.Moartea este lumina care s-a opintit pentru o fărâmă de clipă în întunericul vieţii. 5012.Moartea te face mereu să înţelegi viaţa ca fiind o enigmă de care nu-şi va mai aminti niciodată eternitatea. 5013.A te juca cu visul morţii este poate unica îndeletnicire reală din întreaga Iluzie a Vieţii. 5014.Moartea este compromisul vieţii cu propriul său sine. 5015.Moartea declară mereu război oricăror altor înţelesuri în afară de cele ale iubirii, iertării şi uitării. 5016.Moartea este pasul făcut de Iluzia Vieţii în eternitatea propriului său vis, uitând întreaga sa amintire de a fi vis.

172


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5017.Prin moarte orice vis devine realitate. 5018.Moartea se substituie vieţii doar prin amintire. 5019.Moartea uimeşte Destinul cu viaţa sa eternă care s-a întâmplat o singură dată, în momentul uitării Iluziei Vieţii, devenind ea însuşi: Destin. 5020.Înaintea morţii doar vieţii îi mai trebuie curaj! 5021.Moartea devine în final adevărata regăsire a omului cu propriul său sine. 5022.Ce înseamnă viaţa privită din pragul morţii? Dar al miliardelor de aştri ai unei singure galaxii? Nimic! 5023.Nimic nu este mai etern decât clipă prin care treci în viaţă şi moartea prin care nu mai treci deloc. 5024.De ce să ne fie teamă de moarte odată ce nu simte frigul Iluziei Vieţii? 5025.Cu toţii suntem singuri înaintea morţii şi liberi de noi înşine după aceea. 5026.Cum moartea este un neant al vieţii tot aşa fiecare suntem un nimeni înaintea morţii. 5027.Câte amintiri se aştern la picioarele morţii de către viaţă, ce vor deveni uitate tocmai de către viaţă.De ce? Ce poate face moartea cu ele? 5028.Oare ce s-ar face iubirea fără de moarte? 5029.Câtă moarte se aşterne cu fiecare fulg de nea topit pe asfaltul negru al vieţii? 5030.Moartea stă mereu în faţa Destinului. 5031.Alături de moarte nici viaţa nu mai ştie cine este. 5032.Moartea devine un înţeles abia când nimeni nu-şi mai poate înţelege viaţa. 5033.Mult trăieşte viaţa prin moarte dar mai mult trăieşte moartea prin viaţa ce moare. 5034.Moartea este un simbol al neînţelesului absolut al vieţii. 5035.Marea evadare din viaţă nu poate fi decât în moarte, în teama provocată de aceasta. 5036.A evada din propria ta teamă de moarte înseamnă izbăvire de tine însuţi, înseamnă a deveni marele învingător al propriei tale vieţi. 5037.Cine a încercat să înţeleagă moartea s-a iertat pe sine de propria sa viaţă. Iată cheia mântuirii de sine. 5038.Moartea nu poate muri decât trecând prin viaţă. 5039.Moartea ar muri dacă nu ar sta îmbrăcată în cămaşa vieţii. 5040.Moartea este soclul prin care respiră viaţa noile sale clipe. 5041.Fără de moarte întreaga viaţă ar muri definitiv. 5042.Ce altceva poate să fie moartea, decât oglinda în care se poate privi visul vieţii? 5043.Moartea reprezintă zorii în care se destramă visul vieţii. 5044.Mă gândesc la moarte şi iubire. Oare ce ar fi viaţa fără de ele? 5045.Unicul lucru de care nu te poţi ascunde şi nici nu poţi fugi este uitarea visului vieţii atâta timp cât trăieşti. 5046.Oare ce s-ar face viaţa fără de amintire? Dar moartea? 5047.Moartea nu poate înţelege decât dacă vorbeşte în limba absolutului pe când viaţa doar în cea a absurdului. 5048.Moartea este marea teamă a vieţii de propriul său sine. 5049.Moartea nu te îndeamnă niciodată să înţelegi iubirea, ce face parte din propriul absolut al morţii, pe când viaţa, da.De aceea viaţa este atât de absurdă. 5050.Lacrima morţii nu va plânge niciodată cu regret ci cu uitare. 5051.Moartea te îndeamnă să înţelegi eternitatea clipei pe când viaţa efemeritatea ei. 5052.Ce departe e moartea de cei care uită de eternitatea sufletelor lor. 5053.Moartea este ziua când sufletul iese la lumina adevărului după noaptea visului vieţii.

173


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5054.Niciodată nu vei putea înţelege moartea dacă nu vei simţi infinitul din tine însuţi. 5055.Cu cât te vei depărta de moarte cu atât viaţa va deveni mai efemeră. 5056.Sensul vieţii constă în moarte iar al morţii în absolutul eternităţii clipei. 5057.Floarea morţii nu poate veşteji niciodată, fiindcă este eternă, pe când cea a vieţii se pierde în noianul de eternităţi pe care le iroseşte cu fiecare clipă care trece. 5058.Moartea este dorul de destin al eternităţii. 5059.Moartea nu se poate călăuzi după principii ci numai după absolut. Pot exista principii în absolut? Cu siguranţă că nu, datorită faptului că s-ar contrazice unele pe altele determinând acelaşi absurd al vieţii. 5060.Moartea te deprimă doar dacă uiţi că tu eşti o mare amintire a ei din care ai luat naştere, fiind prins de capcana timpului. 5061.Moartea este muntele al cărui vârf trece dincolo de norii vieţii, strălucind în lumina eternităţii. 5062.Moartea învinge necuprinsul vieţii prin propriul său absolut. 5063.Moartea doare doar în viaţă. 5064.Cel aflat în moarte nu mai aparţine evenimentelor vieţii. Prin urmare moartea nu poate durea, plictisi, învinge, la fel ca şi viaţa. 5065.Câtă dreptate are moartea atunci când moare faţă de viaţă. 5066.Unde nu s-a născut moartea a murit viaţa. 5067.Să fie atât de mult destin în moarte, încât nici viaţa să nu îl poată învinge? 5068.Nu poate exista moarte mai îndepărtată sau mai apropiată de noi, precum nu poate exista infinit mai îndepărtat sau mai apropiat. 5069.Să fie moartea blestemul vieţii de a se fi născut? 5070.Nicăieri în această lume nu vei putea găsi mai multă moarte decât în fericire. 5071.Viaţa trebuie să doară pentru a exista faţă de moarte. 5072.Nu poate fi absurd mai mare decât naşterea datoare cu o moarte. 5073.Abisul morţii este adevăratul sens al vieţii. 5074.În moarte nu poţi să spui niciodată: dincolo, pe când în viaţă, da! 5075.Moartea este modul cum îşi vede eternitatea Iluzia Vieţii. 5076.Moartea este rugul aprins de viaţă pentru a lumina calea unei singure clipe a eternităţii în care te vei pierde pentru totdeauna. 5077.Pentru viaţă, moartea devine o condamnare obligatorie. Iată caracterul obscen al vieţii faţă de moartea care îi dă viaţă, vieţii. 5078.Nimeni nu poate fi singur în moarte învăluit de infinit. 5079.Moartea este dorul străinului aflat în noi de propriul său infinit. 5080.Niciodată nu vei şti unde începe moartea şi unde se sfârşeşte viaţa tocmai fiindcă visul tău despre lume se spulberă la ivirea zorilor eternităţii. 5081.Doamne câtă moarte poate fi în inima care nu se regăseşte în înţelesul acestei lumi şi câtă viaţă pentru cei ce nu vor să înţeleagă pe deplin viaţa. 5082.Niciodată nu vei găsi cel mai ascuns lucru al lumii tale dacă nu vei muri. 5083.Cât poate fi de îndepărtat visul despre străinul din tine înainte de a muri şi cât de apropiat atunci când sensul existenţei tale derivă din marea necunoscută a nonsensului propriei tale existenţe. 5084.Oare a oprit vreodată trenul împlinirii în lumea privirii tale condamnată la moarte? Şi dacă da, de ce? 5085.Să fie moartea marea împlinire a crezului acestei lumi absurde?

174


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5086.Cât de multă moarte poate fi în surâsul plin de viaţă al tinereţii condamnată cândva să se nască? 5087.Oare e atât de greu să mori, precum este să înţelegi sensul vieţii? 5088.Care zbor al clipelor poate să fie moartea? Dar care clipă a eternităţii poate să alunge totul din marea amintire a lumii despre tine? 5089.Cine poate să înţeleagă infinitul morţii dintr-o singură clipă de viaţă? 5090.Suntem născuţi din clipă pentru a muri în destinul infinit al ei. 5091.Doamne, cât de departe suntem de noi atunci când vrem să înţelegem moartea. 5092.Nu cred să existe viaţă căreia să-i fie teamă de nemurire chiar dacă aceasta ar însemna moarte. 5093.Moartea nu va putea lua asupra ei niciodată vina de a exista a vieţii. 5094.Nu poate exista o vină a morţii. 5095.Niciodată nu vei putea cădea la pace cu străinul din tine decât prin izbăvirea morţii. 5096.Viaţa este sclava verbului a face şi de aceea vede moartea ca fiind aceea care desface. 5097.Moartea se împlineşte doar prin despărţirea definitivă de această viaţă. 5098.Viaţa tinde mereu către moarte, pe când moartea se depărtează mereu de la întâlnirea cu viaţa. 5099.Celor ce le e teamă de moarte le e teamă de calea aleasă de viaţă. 5100.Nu moartea vrea să se lepede de noi, ci viaţa. 5101.Moartea defineşte un neînţeles al înţelegerii propriului nostru sine. 5102.Moartea nu poate să cuprindă nici una dintre frontierele vieţii prin care aceasta navighează naufragiind printre clipe. 5103.Alături de moarte nu poate sta deşertăciunea, fiindcă aceasta nu mai poate fi cunoscută la fel ca şi în viaţă. 5104.Câtă moarte poate fi într-un număr ce poate fi numărat şi câtă eternitate în tot ceea ce nu mai poate fi numărat! 5105.Nimeni nu va putea ascunde vreodată moartea de propriul său sine.De aceea trăieşte. 5106.Nu există adevăr mai mare în această viaţă de cât acela prin care eşti obligat să asculţi simfonia morţii odată cu trecerea fiecărei clipe. 5107.Cel mai viu sentiment persistă doar înveşmântat în moarte pentru a nu răci de atât de multă viaţă. 5108.Dorul de moarte este teamă de viaţă în schimb teama de moarte este sensul vieţii. 5109.Fără de moarte ne-ar fi prea teamă de această lume. 5110.Oare cât paradis poate ascunde moartea care înspăimântă uneori viaţa? 5111.Unde se termină viaţa moare moartea. 5112.Nimeni nu ştie cât de amară este moartea, în schimb ştim suferinţa vieţii. 5113.Viaţa este apanajul cunoaşterii şi moartea al incertitudinii. 5114.Prin moarte până şi incertitudinea devine mister. 5115.Ce s-ar face viaţa fără de misterul morţii? 5116.Avem mai mare nevoie de moarte decât de viaţă tocmai fiindcă moartea trăieşte doar în viaţă. 5117.Moartea este darul suprem pe care îl face viaţa existenţei. 5118.Ar mai fi viaţa dacă nu ar muri? 5119.O viaţă fără de moarte ar fi o viaţă fără de naştere. 5120.Pentru a şti ce se află dincolo de moarte vă trebui să ştii ce se află dincolo de naştere.

175


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5121.Viaţa survine prin naştere iar moartea se naşte prin moartea vieţii. Oare naşterea vieţii, moartea cui este? 5122.Naşterea morţii este sfârşitul vieţii. 5123.Cătă viaţă şi moartea se află în naştere? 5124.Totul se reflectă în oglinda amăgitoare a instinctului. Inclusiv naşterea şi moartea. 5125.Venim din naşterea vieţii şi mergem spre naşterea morţii, la fel de goi precum am sosit. 5126.Tot ceea ce suntem şi realizăm se reduce la moarte, inclusiv planeta, sistemul solar, galaxia, totul. 5127.Limita morţii este doar propria sa naştere. 5128.Viaţa are două limite, naşterea şi moartea, noi cunoaştem la nivel dual, binele şi răul, frumosul şi urâtul, în schimb moartea are doar o singură limită cunoscută de noi, aceea prin care murim. 5129.Dacă moartea nu s-ar limita la viaţă ar fi eternă. Faptul de a avea un început în viaţă, înseamnă că are un sfârşit, neputând fi infinită prin început! 5130.O dreaptă chiar dacă ar continua la infinit, odată ce are un început ea nu mai este infinită.La fel şi moartea. 5131.Posibilitatea faptului că moartea să fie finită doar la un capăt, respectiv acela al vieţii, ne demonstrează că şi aceasta începe din viaţă. 5132.Tot ceea ce începe din viaţă, inclusiv moartea ajunge să se sfârşească în aceeaşi viaţă.De aceea există Lumea de Apoi. 5133.Lumea de Apoi este o altă dimensiune care are ca punct de plecare dimensiunea noastră. 5134.Tot ce are un început are şi un sfârşit, inclusiv moartea. Ce altceva poate fi sfârşitul morţii decât renaşterea în Lumea de Apoi? 5135.Tot ce are un început posedă şi o desfăşurare a începutului respectiv. Moartea se va desfăşura în propria sa lume. 5136.Moartea este absolutul ce nu poate fi relativ decât etern. 5137.Adevărata eternitate nu constă în moarte ci în uitare! Uitarea este aceea care va părăsi pentru totdeauna până şi moartea. 5138.Moartea este uitare doar pentru Iluzia Vieţii dar nu şi pentru Lumea de Apoi care începe prin părăsirea acestei Iluzii a Vieţii. 5139.Moartea ar fi uitare deplină doar dacă nu ar avea primită în sinele ei informaţia faptului că a început din fosta viaţă ce a murit. 5140.Nu putem şti dacă prin moarte devenim eterni numai faţă de viaţă şi Iluzia Vieţii sau faţă de eternitatea nenăscută şi nemuritoare a Totului? 5141.Faţă de infinitul Uitării Eterne întreaga moarte este doar o frântură de clipă. 5142.Întreaga eternitate a clipei, este doar o clipire a destinului din Uitarea Eternă. 5143.Atât ceea ce este dinainte de naştere, cât şi viaţa sau moartea nu sunt decât nişte simple cărămizi din edificiul infinit pus la temelia Uitării Eterne. 5144.Oare dacă am şti adevărul absolut despre moarte sau viaţă am fi mai fericiţi? 5145.Sensul vieţii care se pierde sau se regăseşte la fel ca şi în viaţă prin nemurire în moarte este o mare minciună a Iluziei Vieţii. 5146.Trăim de parcă am fi eterni în această lume trecătoare unde ne aşteaptă cu braţele deschise moartea, cum probabil ne-a aşteptat undeva cândva, naşterea. 5147.Moartea nu este un somn adânc fiindcă nu putem vorbi de moarte adâncă. 5148.Moartea nu este o scuză prin care viaţa îşi poate arăta faţetele ei nu tocmai frumoase. 5149.Oare trebuie să mulţumim Unicului Întâmplător atât pentru moarte cât şi pentru viaţă?

176


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5150.Prin moarte ne reunim cu Dumnezeu fiindcă atât Dumnezeu cât şi moartea fac parte din aceeaşi Întâmplare Unică. 5151.Dacă tot ce se câştigă în viaţă se pierde în moarte cine este învingătorul? 5152.Moartea nu va putea ascunde niciodată nonsensul existenţei. 5153.În moarte se ascunde sinele tuturor lucrurilor şi faptelor din această viaţă. 5154.Pe cât de departe privim moartea faţă de viaţă, pe atât de departe este şi adevărul absolut de acestea. 5155.Alături de moarte nu poate fi decât unicul său opus care este viaţa. 5156.Moartea nu mai are nici un opus în afară de viaţă, dar nici ceva asemănător ei în toată lumea vieţii. 5157.Marele paradox al vieţii constă în a ne simţi singuri alături de moarte chiar dacă ne izbăvim prin ea. 5158.Cu cât ne simţim mai aproape de moarte cu atât viaţa din noi îşi va îndeplini ţelul propriei sale naşteri. 5159.Teama de moarte a născut întreaga cultură. Trăim ca şi cum am fi eterni. Doar astfel uităm de moarte. 5160.Dacă ne-am fi amintit de moarte, dacă am recunoaşte cu adevărat moartea şi am trăi ca şi nişte muritori întreaga noastră cultură ar dispărea, odată cu orgoliile vieţii. 5161.Privesc aglomeraţia de pe acest bulevard. Fiecare aleargă fără să se gândească o clipă că de fapt aleargă spre clipa morţii. Peste un secol toată această aglomeraţie va fi ţărână uitată de mult şi dusă de vânturile deşertăciunii pe care nu a vrut să o recunoască, spre cele patru zări. 5162.Oare şi fulgii de nea se cred eterni în căderea lor? 5163.Ce poate fi mai măreţ decât să înţelegi cu adevărat moartea? 5164.Menirea acestei lumi constă în moarte. Până şi cele mai îndepărtate galaxii ale gândurilor noastre vor muri într-o bună zi. 5165.Este atât de multă moarte în privirea acestei lumi încât toate religiile vorbesc despre jertfe făurite tocmai pentru a nu privi în ochi lumea. 5166.Moartea este un festin al Destinului. 5167.Destinul nostru constă în moarte! 5168.Cine nu vrea să înţeleagă moartea nu va putea niciodată să-şi cunoască cu adevărat propriul său Destin. 5169.Diferenţa dintre Moarte şi Destin este dată numai de către Iluzia Vieţii, altfel nu ar fi nici o deosebire, întrucât destinul nostru constă numai în moartea unde se împlineşte. 5170.Cine poate şti cât de multă nevoie avem de moarte într-o viaţă atât de străină de noi înşine. 5171.Ceasul morţii există doar raportat la viaţă dar nu şi la moarte unde orologiile pot să nici nu existe. 5172.Nimeni nu îşi poate înţelege propria moarte înainte de muri. 5173.Moartea este ca şi omul nu ştie când se va sfârşi crezându-se eternă. 5174.Ce s-ar face omul fără moarte? 5175.Ar mai rămâne ceva din viaţă dacă nu ar fi moartea? 5176.Câte doruri naşte moartea în această lume? 5177.Oare cine a înţeles cu adevărat moartea vreodată? 5178.Să fi mereu dincolo de moarte cu întreaga ta simţire. Este cel mai înţelept lucru cu putinţă din această lume.

177


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5179.Moartea nu va cerşi niciodată milă vieţii pe când viaţa se va prosterna mereu înaintea morţii. 5180.Moartea este cel din urmă mare adevăr al acestei lumi! 5181.Nimeni nu a putut vreodată să iubească viaţa şi să înţeleagă moartea în acelaşi timp. 5182.Oare ar mai fi poezia iubirii în această lume dacă nu ar fi moartea? 5183.Ce departe e moartea de noi în timpul acestei vieţi pe care o trăim ca şi cum ar fi eternă. 5184.Niciodată nu te vei putea ascunde de moarte, însă de viaţă: da! 5185.Moartea este cea mai ascuţită lamă a cuţitului cu nume de Destin.Va tăia mereu şi negreşit, viaţa. 5186.Dacă moartea este uitarea totală de sine iar viaţa marea amintire a sinelui, înseamnă că sensul vieţii este uitarea iar al morţii, amintirea. 5187.Niciodată moartea nu-şi va aminti viaţa decât în măsura în care ar fi şi aceasta viaţă. 5188.Dacă moartea este noaptea vieţii iar viaţa noaptea morţii, înseamnă că zorii morţii constau în viaţă şi ai vieţii în moarte. 5189.Cum ar fi această lume fără de moarte? Dar moartea fără de lume? 5190.Dacă moartea nu are un sfârşit decât un început la terminarea vieţii, înseamnă că întreaga moarte este un etern început al vieţii. 5191.Prietenia dintre moarte şi viaţă se numeşte existenţă. 5192.Dacă nu ar naşte viaţa moarte şi moartea viaţă nici una dintre ele nu ar exista. 5193.Valurile morţii nu vor sparge niciodată talazurile dorului. 5194.Doar atunci când ninge cu viaţă se aşterne zăpada morţii. 5195.Atunci când viaţa trece moartea petrece. 5196.Să fie moartea unicul sens al adevărului absolut referitor la această lume? 5197.Dacă moartea este un sens viaţa este miracolul care îl va urma. 5198.Moartea provoacă suferinţă doar celor care cred în viaţă. Cum aceştia sunt toţi cei care trăiesc înseamnă că sensul vieţii de a se săvârşi prin moarte este suferinţa. 5199.Moartea este dorul ce doare viaţa acestei lumi. 5200.Mai încolo de moarte este neantul ideatic, mai înainte de viaţă acelaşi neant. 5201.Să fim doar o scânteie aprinsă de neant pentru a se încălzi la focul suferinţei noastre de a conştientiza moartea? 5202.De ce oamenii deschid ochii atunci când mor atâta timp cât moartea nu poate fi văzută? 5203. Dacă moartea este uitare de sine, de ce trebuie mai înainte de toate să o conştientizăm? 5204. Cine a văzut vreodată sau a înţeles uitarea de sine a morţii? 5205.Atunci când moartea devine o salvare, viaţa este întotdeauna medicul de gardă. 5206.Moartea este cea mai adâncă tăcere din toate tăcerile strigate de viaţă. 5207.Sensul morţii este ajutat de viaţă să se nască. 5208.Salvarea constă în moarte abia atunci când viaţa nu mai are nimic de spus. 5209.Prin moarte orice Destin pare a fi împlinit. 5210.În spatele morţii nu rămâne decât iubirea iar în faţa ei, tăcerea. 5211.Nimic nu ascunde mai multă moarte decât iubirea, tocmai fiindcă împlinirea Destinului nostru constă în moarte. 5212.Este atât de multă moarte în surâsul acestei primăveri a vieţii noastre încât cu siguranţă toamna va părea o mare renaştere. 5213.Fără de moarte viaţa nu ar mai fi. Deci moartea este izvorul din care se adapă viaţa pentru a exista. 5214.Visul vieţii apare numai în somnul morţii.

178


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5215.Oare de ce numai somnul morţii poate visa viaţa? 5216.A te trezi din somnul morţii care visează viaţa este ca şi cum ai renaşte în viaţa veşnică. 5217.Odată ce moartea este eternă înseamnă că nu poate începe precum nu se poate sfârşi niciodată ceea ce înseamnă că trăim pe tărâmul morţii unde avem impresia datorită Iluziei Vieţii că ne-am născut pentru a muri. 5218.Dacă tot ce nu se poate sfârşi ar avea un început ar însemna că acel început ar deveni la infinit tocmai sfârşitul. 5219.Adevărata viaţă este atunci când te trezeşti din visul morţii care este viaţa acestei lumi. 5220.Oare de ce ne visează somnul morţii astfel viaţa noastră? De ce întregul vis pluteşte pe oceanul suferinţei însetat de averi şi ierarhii ca şi cum ar fi etern? 5221.A te depărta de moarte este ca şi cum te-ai depărta de propriul tău somn în care-ţi visezi viaţa. 5222.Oare de ce nu putem fi apropiaţi morţii în visul propriului ei somn? 5223.Cum ne va apărea moartea când ne vom trezi din visul vieţii? 5224.A iubi moartea este ca şi cum ai realiza că-i visezi propriul său vis atunci când aceasta doarme adânc pe perna eternităţii! 5225.Moartea ne pare înfricoşătoare fiindcă visul vieţii nu vrea să vadă niciodată zorii eternităţii care spală cu lumina lor divină sufletul iubirii. 5226.Nu pot să cred în viaţă fără să înţeleg mai înainte de toate moartea. 5227.Moartea este dorul în care viaţa nu se poate împlini niciodată. 5228.Apa morţii nu va spăla niciodată tărâmul trecător al suferinţei şi absurdului vieţii. 5229.Între mine şi moarte nu există decât un singur pod: viaţa. 5230.Moartea este cea mai mare minciună a vieţii. 5231.Moartea este modul cum vede viaţa libertatea deplină. 5232.Moartea lipseşte cu desăvârşire din sufletul care iubeşte, tocmai fiindcă acesta trăieşte cu adevărat visul semnului morţii care este viaţa. 5233.Cine iubeşte visul vieţii nu va putea înţelege niciodată somnul morţii fiindcă atunci când visezi uiţi că de fapt dormi. 5234.Datoria noastră este de a ne trezi din visul vieţii în somnul morţii scăldat cu razele eternităţii. 5235.Cine poate înţelege viaţa fără să simtă florile primăvăratice ale morţii care vor naşte noile fructe ale Destinelor? 5236.Uitând de moarte uiţi de tine însuţi. 5237.Totul este trecător în afară de moarte pe această lume. 5238.Lumea noastră este mai infimă decât un grăunte de nisip în faţa măreţiei Universului, în schimb fiecare dintre noi suntem la fel de eterni că şi Universul prin moarte. 5239.Nimeni nu poate cunoaşte notele simfoniei propriei sale morţi. 5240.Odată ce ne trezim din somnul morţii, unde am visat viaţa, întregul nostru vis se destramă, uitând de moarte pentru totdeauna sau reamintind-o aidoma unui coşmar. 5241.Numai treziţi din somnul morţii vom putea înţelege cu adevărat visul nemuririi. 5242.Înaintea şi înapoia vieţii este somnul morţii. Nu poate exista somn fără stare de veghe cum nu poate exista moarte fără de viaţă. Ce altceva poate fi somnul morţii decât o noapte oarecare a vieţii eterne? 5243.Cine oare ne visează viaţa din somnul morţii? Cine doarme pentru fiecare dintre noi? Cine a obosit într-atât de mult încât doarme visând propria noastră viaţă?

179


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5244.Universul este gigant doar pentru finitul visului vieţii şi nicidecum pentru infinitul morţii. 5245.Fiecare viaţă are propriul ei Destin, deci propriul ei vis. Înseamnă că fiecare vis este visat de o persoană diferită pentru fiecare din noi, persoană care doarme somnul morţii noastre ca noi să ne visăm în acesta viaţa. 5246.Cine oare îmi visează în somnul morţii viaţa mea şi de ce? Să fie propriul meu străin de mine? Alter egoul meu? Să fie tot ceea ce nici eu nu pot şti despre mine însumi? 5247.Ce departe este moartea de mine atunci când uit că-mi trăiesc viaţa. 5248.Nimic nu poate fi mai sfidător decât să înţelegi că moartea este unicul fenomen ce nu poate muri în această lume. 5249.Atunci când vrei să cunoşti moartea orice raţiune devine nefolositoare. 5250.Ce poate fi mai iraţional decât viaţa în faţa morţii? 5251.Atunci când vorbeşti despre moarte să nu spui niciodată că de n-ar fi viaţa ar deveni eternă. Dimpotrivă, nu ar exista deloc. 5252.Oare câtă moarte ascund ochii plânşi ai orizonturilor ce mor cu fiecare apus şi renasc cu fiecare răsărit? 5253.Splendoarea morţii privită prin ochii vieţii constă în uitare. 5254.Nimeni nu poate cunoaşte momentul morţii dacă moartea înseamnă uitare de tot şi de toate. 5255.A fi în moarte înseamnă a fi în nefiinţă deci a nu fi dar a nu fi, chiar şi în moarte înseamnă viaţă. 5256.Niciodată nu vei găsi ceva mai înţelegător decât moartea. Orice ai face ea te va înţelege luându-te sub aripa sa ocrotitoare. 5257.Moartea există doar atâta timp cât conştientizezi că trăieşti. 5258.A considera moartea în afara vieţii este ca şi cum ai considera că poţi muri fără să trăieşti! 5259.Ce tristă pare moartea pentru cei care-şi trăiesc viaţa ca şi cum ar fi eterni. 5260.Moartea nu poate fi nici dincolo şi nici dincoace de viaţă ci numai în viaţă, în cunoaşterea noastră. 5261.Dincolo de viaţă, moartea nu mai este moarte fiindcă dispare întreaga noastră cunoaştere. 5262.Moartea este un fenomen la fel de natural ca şi viaţa din care se naşte. 5263.Moartea aduce deseori suferinţă pentru cei rămaşi tocmai fiindcă viaţa nu poate accepta că a pierdut suferinţa celui plecat. 5264.S-a reîntors cineva din moarte sau din viaţă înainte de propria sa naştere? 5265.Nici o frunză ruginită nu poate înverzi cum nici un om nu mai poate trăi odată căzut din pomul vieţii, în schimb acelaşi pom va înmuguri primăvara următoare. 5266.Pentru a învăţa să trăim am avut nevoie de o lume de apoi cu infernele dar şi paradisurile sale. Pentru a învăţa să murim va trebui mai înainte de toate să înţelegem de ce am avut nevoie să ne clădim o lume de apoi? 5267.Lumea în care trăim are mai mare nevoie de moarte decât de viaţă fiindcă fără de moarte viaţa nu ar mai naşte nimic! 5268.Niciodată moartea nu va fi îndeajuns de departe de tine pentru a te lăsa ca să-ţi trăieşti visul vieţii numai în griji şi nevoi. Mereu va fi o izbăvire. 5269.Fără de izbăvirea morţii viaţa şi-ar îndeplini cu prisosinţă rolul, acela de a - ţi ucide în totalitate libertatea propriului tău spirit.

180


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5270.Prin moarte orice sfârşit devine un început. 5271.Dincolo de limita vieţii se află moartea, dar dincolo de limita morţii ce se află? 5272.Speranţa în viaţă se poate împlini sau nu fiindcă cunoaştem cele două contrarii, binele şi răul. În moarte unde par să nu existe contrarii, se mai împlinesc vreodată speranţele? Da, voi spune eu. O singură speranţă şi numai a celui care şi-a dorit moartea! 5273.Norii vieţii nu vor umbri niciodată soarele morţii. 5274.Ce altceva poate fi moartea decât ecoul surd strigat de adevărul absolut al vieţii Destinului acestei lumi? 5275.Nu fugi de moarte fiindcă vei fugi de tine însuţi. 5276.Niciodată nu vei înţelege viaţa dacă nu te vei împăca cu moartea. 5277.Rolul morţii este acela de a da strălucire vieţii iar cel al vieţii de a detesta moartea. Care dintre acestea este mai onestă? 5278.Niciodată să nu crezi în viaţă fiindcă joacă fals prin propria sa iluzie a binelui şi răului, putând să te înşele sau să te părăsească în orice moment. Moartea în schimb, nu te va părăsi şi nici nu te va înşela niciodată. 5279.Cu toţii putem fi siguri de un singur lucru în această viaţă şi anume de moarte. 5280.Cu toţii ne gândim cel puţin odată în viaţă la ceasul morţii, fără să realizăm că moartea nu are ceas neavând temporalitate. 5281.Pentru a ajunge curat pe tărâmul morţii va trebui neapărat să-ţi ştergi mai înainte picioarele pe preşul vieţii. 5282.Oh moarte, cum ne poţi îndura ştiind că respirăm prin tine, că fiecare suflare ne apropie de braţele tale izbăvitoare iar majoritatea dintre noi te urâm? 5283.Moartea există atât timp cât o cunoaştem. 5284.De orice ne-am putea lipsi în această viaţă dar niciodată de moarte. 5285.Nebun este acela care se va ascunde de moarte dar brav cel care va învinge viaţa. 5286.Degeaba vei iubi viaţa fiindcă aceasta tot în moarte se va împlini pe sine. 5287.Nu visa la viaţă ci la moarte.De aceea te-ai născut doar pentru a muri. 5288.Unicul adevăr ce poate sta în faţa morţii este naşterea. 5289.Naşterea este prima clipă ce va curge pe râul vieţii spre oceanul iminent al morţii. 5290.Cum ar arăta Destinul nostru dacă nu s-ar împlini în moarte ci în viaţă? Infernal. 5291.Niciodată să nu cauţi infernul în moarte ci numai în viaţă. 5292.Moartea există doar atât timp cât o cunoşti, la fel şi paradisul sau infernul Lumii de Apoi. Odată uitate toate acestea dispar. 5293.Moartea este unicul lucru care dispare prin propriul său sine şi înţeles. Dacă uiţi totul odată intrat în moarte dispare şi moartea raportată la tine. 5294.Viaţa este o amintire, pe când moartea o uitare a acestei amintiri. 5295.Câţi dintre noi nu am vrea să uităm amintirea vieţii? Dar câtor dintre noi ne e teamă de moarte? 5296.Viaţa ne-a zămislit o lume nedreaptă şi rea tocmai pentru a iubi moartea? 5297.Ferice de tine cel care ai înţeles sensul morţii din marea iubire a vieţii tale. 5298.Pe adevăraţii morţi nu-i vei găsi decât în această lume. 5299.Absolutul libertăţii constă în moarte. 5300.Nicăieri nu poţi fi mai liber decât în moarte. 5301.Adevărata înţelepciune constă în a te împăca cu propria ta moarte. 5302.Câtă nemărginire este în moarte dar noi suntem la fel de incapabili să o cunoaştem precum nu putem realiza nimic din tot ce s-ar afla dincolo de Univers.

181


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5303.Moartea la fel ca şi viaţa se pot defini prin clipe. Diferenţa constă că viaţa este o lungă succesiune de clipe pe când moartea se ascunde în eternitatea unei singure clipe. Atunci de câte ori murim oare în decursul unei singure vieţi? 5304.Ce diferenţă este între liniştea morţii şi strigătul surd al vieţii? 5305.Tot ce-i rămâne vieţii este ţărâna pe care a închiriat-o sufletului cândva. În schimb morţii îi rămâne sufletul.De aceea trebuie să trăim pentru moarte şi nicidecum pentru viaţă. 5306.Învaţă să mori. Iată calea spre Lumină Divină. 5307.Valurile oceanului vieţii oricât de învolburate ar fi nu vor putea niciodată sparge stânca impunătoare a morţii. 5308.Cel care se ascunde de moarte în viaţă, nu realizează că străbate în fiecare clipă a vieţii, eternitatea morţii acelei clipe. 5309.Nu există deşertăciune mai mare decât viaţa precum nu există adevăr mai mare decât moartea. 5310.Numai prin moarte vei atinge eternul absolut. 5311.Teama de moarte este cea mai mare înşelătorie a vieţii. Câte suferinţe ar fi avut de îndurat cel ce a murit de tânăr? 5312.Moartea pare cufundată în beznă numai pentru viaţă. 5313.Întotdeauna să priveşti moartea ca sursă şi susţinătoare a vieţii şi nicidecum că o distrugătoare a acesteia. Ce s-ar face viaţa fără de moarte? Dar Dumnezeu fără de Diavol? Dar binele fără de rău? Care dintre aceste contrarii îi aparţin morţii sau vieţii rămâne de văzut. 5314.Întreg oceanul clipelor vieţii încape într-o singură picătură de clipă din apa morţii! 5315.Dacă nu ar fi fost moartea nu s-ar fi născut dorul şi poezia lui. 5316.Întreaga frumuseţe a vieţii poate străluci numai dacă se reflectă în oglinda morţii. 5317.Doar în viaţă poţi fi singur dar nu şi în moarte. 5318.Iluzia vieţii este poarta de intrare în imperiul morţii. 5319.La fel cum ai venit în viaţă vei merge în moarte. Tot ce ai primit în această lume vei lăsa aici. 5320.Odată mort, pentru tine va dispare definitiv această lume dacă nu ţi-o vei putea aminti. Amintirea este esenţa vieţii şi unicul sens dat vieţii de către moarte. 5321.Toate vorbele şi speranţele tale, toate realizările şi iubirile tale, toate nu sunt decât karmă în faţa morţii iminente. 5322.Ce anume este mai de preţ în această lume? Lipsa de încredere în viaţă sau lipsă de încredere în moarte? Iată cauza deşertăciunii acestei lumi. 5323.Toate câte sunt dar mai ales nu sunt se datorează în primul rând morţii ca opus al vieţii. 5324.Eşti abătut, înfrânt şi debusolat în faţa vieţii? Gândeşte-te că întreaga lume este la fel ca şi tine în faţa morţii. 5325.Cauza pentru care Lumea de Apoi a devenit o continuare al lumii noastre constă mai înainte de toate în nevoia celor care au reuşit sub acest soare de a avea o continuitatea a reuşitei lor. 5326.Oricât de mult s-ar spăla deşertăciunea vieţii în apa morţii ea tot murdară va rămâne. 5327.Dacă moartea constă în uitare înseamnă că este cel mai important balsam al vieţii. Adesea trăim uitând de moarte. 5328.Cine vrea să trăiască etern uită că o poate face numai murind etern cu fiecare clipă care trece!

182


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5329.Murim cu fiecare clipă prin care trecem tocmai fiindcă viaţa nu ne lasă să ne regăsim intrând odată pentru totdeauna în eternitatea acelei clipe. 5330.Moartea este cununa de spini ai vieţii atât de necesară propriei noastre mântuiri. 5331.Am plecat din ceea ce Iluzia Vieţii noastre defineşte neant pentru a ne trezi în acest vis cu nume de viaţă doar pentru a şti că putem să murim? 5332.Moartea nu a fost niciodată o alegere morală pentru viaţă. 5333.Doar dacă viaţa este morală ar putea fi dorinţa de sinucidere o cale imorală. 5334.Nu te poţi depărta de moarte decât de tine însuţi. 5335.Moartea moare odată cu ea. 5336.Viaţa nu este decât puntea dintre cele două mari necunoscute ale Iluziei sale, înainte de aceasta şi după. Venim din necunoscut şi mergem către acesta după cum venim din trecut şi mergem către viitor. Trăim doar prezentul al cărui clipă o ignorăm de fiecare dată trecând la următoarea, pentru a nu muri. 5337.Oare ce ar mai rămâne din moarte dacă s-ar lua vălul Iluziei Vieţii de pe faţa clipelor noastre? 5338.Nu defăima niciodată pe cel mort fiindcă în moarte nu există vină şi nici fărădelegi ca şi în Iluzia Vieţii. 5339.Cinsteşte pe cei morţi de câte ori poţi chiar şi pentru faptul de a fi înotat înaintea ta prin apa deşartă a vieţii spălându-se cu împlinirea propriului lor Destin. 5340.Nu uita că în această lume toţi mugurii ce dau în floare nasc frunzele vieţii ce vor rugini. De aceea întreaga splendoare a vieţii are drept scop: moartea! 5341.Moartea este la fel de îngăduitoare cu cel invidios, ticălos sau laş precum este cu cel ajuns, bogat sau harnic. Pe toţi îi primeşte deopotrivă în regatul ei ca împlinire a propriului lor Destin. 5342.Toate feţele ce trec azi pe stradă mâine vor fi oase albite într-un cimitir. Tot ce rămâne după noi în această lume este amintirea. Dacă am uita cu toţii această lume ea nu ar mai exista. 5343.Ce depărtat ne pare Destinul faţă de moarte şi totuşi Destinul se împlineşte de fiecare dată numai prin moarte. 5344.Cum lumina stelelor prinde viaţă în lumea noastră cu toate că în lumea lor sunt moarte demult tot aşa Lumină Divină a sufletelor noastre va prinde viaţă într-o altă lume. 5345.Şi amintirea noastră va dispărea într-o zi din această lume ca şi cum nici nu ne-am fi născut vreodată dar şi amintirea acestei lumi din Univers ca şi cum nici n-ar fi existat. Atunci există? 5346.Cum noi vedem în depărtările Universului galaxii şi stele care nu mai există demult, tot astfel altcineva ne va putea vedea amintirea noastră în lumi despre care nici măcar nu ştim că vor exista vreodată? 5347.Până unde va merge lumina stelelor moarte? Dar Lumină Divină a sufletelor noastre? 5348.Fiindcă lumina stelelor moarte demult nu se va opri niciodată traversând noi şi noi lumi ale viitorului tot aşa nici Lumină Divină a sufletelor noastre nu se poate opri. 5349.Cum stelele prin lumina lor duc cel mai îndepărtat trecut al Universului în cel mai îndepărtat viitor înseamnă că există un viitor cert dincolo de orice viitor al lumii noastre care poate depăna amintirile a tot şi a toate devenind etern. Să fie acest absolut al viitorului Lumea de Apoi? 5350.Numai prin moarte omul devine sfânt. 5351.Sfinţenia este unica lege cedată de moarte vieţii.

183


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5352.Fără de moarte până şi Dumnezeu ar deveni un simplu scamator. 5353.Dacă viaţa defineşte legitatea, moartea defineşte haosul din care trebuie ordonată această legitate. 5354.Niciodată haosul morţii nu va fi echivalent cu cel al vieţii. 5355.Dincolo de orice viitor se află eternitatea viitorului ce vine din eternitatea trecutului care la rândul său trebuie să devină scopul unei alte cause temporare, ajungând la eternitatea infinităţilor temporare. Infinitatea temporară înseamnă tocmai lipsa timpului. Astfel venim din moarte şi ne întoarcem în moarte. 5356.Nimeni nu poate greşi în moarte decât numai în viaţă. 5357.Să ştii că ştii cât de mult nu poţi să ştii în viaţă, este primul pas spre a înţelege moartea. 5358.Atunci când dai pomană morţilor le transmiţi o parte din lumină sufletului tău, din iubirea de care au mereu atât de multă nevoie în Lumea de Apoi unde lumea noastră este înlocuită de Lumină Divină a iubirii. 5359.Cu cât îi vei cinsti şi îi vei iubi pe cei morţi cu atât o părticică din Lumină Divină a sufletului tău îţi va pietrui calea pe care vei merge odată şi tu, dându-le în acelaşi timp hrana spirituală celor care nu se mai pot hrăni decât cu iubire fiindcă Dumnezeul nostru este iubire. 5360.Cu cât vei iubi mai profund în viaţă cu atât îţi va fi mai uşor să treci pragul dintre cele două lumi. Dacă emani iubire vei fi răsplătit cu iubire. Nu degeaba Dumnezeul nostru este iubire. 5361.Nimeni nu poate înţelege de ce există viaţa precum nu poate şti de ce există moartea. Tot ce ne e dat să ştim este să simţim într-un anume fel şi atât. 5362.Nimeni nu va putea vreodată să-ţi arate steaua morţii tale cum nimeni în afară de tine nu o va putea vedea. 5363.Ce diferită este viaţa de moarte şi cât de necesare îi sunt una celeilalte. 5364.Oricât de buni jucători am fi în jocul cu viaţa tot jocul cu moartea va fi cel în care vom câştiga. 5365.Niciodată să nu subestimezi măreţia morţii fiindcă aceasta este eternă faţă de perenitatea vieţii. 5366.Dumnezeu este iubire. Noi suntem parte din iubirea Lui Dumnezeu. Să fie moartea tot ceea ce îi poate fi zămislit acestei iubiri? Da, voi răspunde eu. Dar numai acea moarte considerată de către viaţă a fi moarte şi nicidecum adevărata moarte care nevăzută prin intermediul Iluziei Vieţii înseamnă cu totul altceva. 5367.Doar celor ce nu-şi pot vedea Lumină Divină a sufletelor lor le este frică de moarte. 5368.Teama şi suferinţa este tot ceea ce ne dăruieşte de cele mai multe ori viaţa atunci când ne gândim la moarte. 5369.Cred în Lumină Divină a inimii tale iubirea mea şi de aceea mi-aş dori să ne ascundem în eternitatea unei clipe de unde să nu mai trecem niciodată prin viaţa morţii cuvintelor spuse doar pentru a fi uitate. 5370.Câtă simţire poate naşte moartea acestei lumi care îţi spune că-ţi trăieşti viaţa? 5371.Sunt o frunză ruginită a vieţii ce îşi caută alinarea în eternitatea morţii. 5372.Toate vorbele din lume nu pot valora cât o singură privire de a ta atunci când mă pierd în lacrima cuvântului ce-şi găseşte numai în eternitatea morţii adevărata strălucire şi acesta se numeşte: iubire. 5373.Prin iubire moartea devine cu adevărat împlinită iar viaţa înfrântă definitiv.

184


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5374.Oare ce ne-am face în această viaţă dacă nu am putea să iubim şi să murim din atât de multă iubire? 5375.Încotro se îndreaptă vântul sentimentelor ce duce fumul cuvintelor în uitare? Dar soarele iubirii ce apune după o zi a dorului ce tocmai se sfârşeşte? Către moarte sau doar către moartea acestei vieţi trecătoare? 5376.Cel ce nu crede în moarte nu va putea iubi niciodată. 5377.Doar cel ce iubeşte moartea alungând orice teamă, va putea renaşte în sufletul său. 5378.Oare fără moarte ne-am mai putea naşte? 5379.Cum timpul morţii este infinit tot astfel trebuie să devină şi spaţiul ei.De aceea toate stelele Universului nu sunt decât o fărâmă din măreţia morţii. 5380.Am să cred în viaţă abia atunci când va avea curajul să ne arate acea parte a iluziei sale căreia nu-i mai este teamă de moarte. 5381.Prin teama de moarte viaţa îşi arată mrejele propriei sale laşităţi. 5382.Fără de moarte ar mai fi speranţa? 5383.Nu există dor mai nimicitor decât dorul de moarte. 5384.Unde sunt cei care au crezut în viaţă de-a lungul mileniilor? În moarte! 5385.Unicul adevărul pe care-l poate spune viaţa celor ce o traversează este: moartea. 5386.A sta cu spatele la moarte şi a privi în faţă doar viaţa este ca şi cum ai întoarce spatele adevărului dar şi adevăratului tău Destin care se împlineşte numai în moarte. 5387.A înotat cineva în apa morţii pentru a şti dacă aceasta este rece sau caldă, murdară sau limpede? 5388.Diferenţa dintre moarte şi viaţă constă numai în adevăr. Una dintre acestea minte. Să fie moartea? Mă îndoiesc. 5389.Moartea este şi va rămâne cea mai mare necunoscută a acestei vieţi. 5390.Dacă în viaţă avem necunoscutul iar moartea este opusul său, înseamnă că în moarte am avea cunoscutul? 5391.Dacă adevăratul cunoscut ar fi moartea şi necunoscutul viaţa prin Iluzia Vieţii, înseamnă că unicul cunoscut adevărat este că noi ştim că nu cunoaştem. 5392.Să fie moartea, lacrima în care se ascunde marea noastră iubire? Să fie aceasta apa morţii ce scaldă murii vieţii sufletului nostru? 5393.Cum aş putea să nu cred în raza de lumină a ochilor eternităţii din moarte care mă desprind de această lume murdară şi meschină? 5394.Oh moarte ajută-mă să trăiesc! 5395.Ce-aş putea înţelege fără de moarte din această viaţă? 5396.Departe doare dorul, departe călătoreşte lumina stelelor, departe au rămas toate câte sunt, nu sunt şi vor mai fi. Departe au rămas toate acestea în inima morţii. 5397.Moartea este unicul vers profund al acestui poem care vrea să fie viaţa. 5398.Nimic nu poate fi mai rece pentru viaţă decât atunci când este obligată să se spele cu apa morţii la fiecare apus de Destin. 5399.Doar moartea poate înţelege nebunia acestei vieţi, pe care o ia sub aripa sa ocrotitoare. 5400.Dacă nu ar fi moartea viaţa ar fi un drum etern al suspinelor. 5401.De ce plânge viaţa din noi pe cel plecat pe drumul morţii? 5402.Te privesc în inima mea cu fiecare bătaie de Destin, tu marea libertate a fiinţei mele de dincolo de mine cu nume de Moarte. 5403.Doar în moarte voi înţelege şoapta Destinului care m-a născut în această lume a suspinelor.

185


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5404.Să nu suferi niciodată pentru cel plecat în moarte fiindcă viaţa ta este o fărâmă de suferinţă faţă de marele ocean al liniştii care este moartea. 5405.Teama de moarte este cea mai mare minciună pe care ţi-o poate spune viaţa. 5406.Moartea este libertatea absolută dar şi adevărul absolut ce străjuieşte viaţa. 5407.Există oare absolut în această viaţă? Atunci când ai totul realizezi că tot nu ai nimic. Unde altundeva poate fi acest absolut decât numai în moarte? 5408.Nu există şi nu va exista vreodată jocul cu moartea din simplul fapt că moartea nu se va juca niciodată cu tine cum face viaţa. Nu te poţi juca decât cu viaţa şi atât. 5409.Poate fi cineva mai mort sau mai puţin mort? În nici un caz. De aceea ai încredere deplină în moarte. Ea nu te va trişa niciodată. 5410.Suntem suflet şi ţărână, praf stelar şi amăgire în schimb avem cel mai mare atu al acestei existenţe: Moartea! 5411.Nu ştiam să pot învăţa vreodată moartea din mine cum se moare şi viaţa din sângele meu cum se trăieşte decât atunci când am realizat că nu pot muri fără să trăiesc şi nici să trăiesc fără să mă sprijin de moarte. 5412.Îmi este dor de tine, mai dor decât întregul ocean al vieţii pe care-l pot ţine în palmele morţii mele de atât de mult dor de tine. 5413.Niciodată paşii morţii nu vor lăsa urme de neşters în această lume. 5414.Cheia vieţii deschide uşa înţelepciunii, adevărului şi luminii spirituale doar dacă crezi în moarte. 5415.Ce departe este moartea de mine câteodată şi cât de grea îmi pare viaţa atunci. 5416.Nu spune niciodată nu şi nici niciodată fiindcă totul se sfârşeşte în acel odată. 5417.Există ceva cu adevărat în faţa morţii care să nu fie deşertăciune? 5418.Tot ce poate muri este liber de sine. 5419.Spune-mi moarte ce contează pentru tine în această lume? 5420.Oare ce ne-am face fără moartea din noi, care se apropie cu fiecare clipă ce trece? 5421.Spune-mi moarte care este sensul pe care-l poţi da vieţii decât acela al deşertăciunii deşertăciunilor? 5422.Dacă trandafirii ofiliţi ai vieţii pot durea şi suspina în faţa morţii, niciodată moartea nu va durea şi nu va suspina în faţa vieţii. 5423.Mulţumeşte-i morţii că exişti! 5424.Iartă viaţa pentru tot ceea ce ţi-a făcut, pentru faptul că îţi lasă moartea ca ultimă opţiune alături de tine pe tot parcursul existenţei sale. 5425.Suntem iertaţi să putem muri! 5426.Te ador moarte fiindcă eşti unica ce înţelegi durerea vieţii. 5427.Nimeni nu poate fi pregătit vreodată de moarte fără să fie lăsat de viaţă pentru aceasta. 5428.Vei ajunge la iubirea eternă doar prin moarte. 5429.A iubi fără de moarte este ca şi cum ai trăi fără de viaţă. 5430.În moarte nimic nu mai poate muri. 5431.De ce atunci când nu mai suportăm viaţa fugim în moarte? A fost cineva care nemaisuportând moartea a revenit la viaţă? 5432.Sensul existenţei se împlineşte numai prin moarte. 5433.A uita de moarte este ca şi cum ai uita de tine. 5434.Nu încerca să omori moartea. 5435.Oare a fost mai sinceră vreodată viaţa decât în faţa morţii? 5436.Nu poţi restitui vieţii ceea ce datorezi morţii.

186


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5437.Moartea nu va lipsi niciodată de la numărătoarea clipelor. 5438.De moarte nu te poţi împiedica decât o singură dată chiar dacă în viaţă ai căzut de nenumărate ori. 5439.Fii liber de orice teamă fiindcă poţi muri. 5440.Înţelege moartea ca un nou început şi nicidecum ca un sfârşit. 5441.Cu toţii vorbesc despre frumuseţea vieţii cea plină de durere uitând să amintească şi de frumuseţea morţii tocmai fiindcă necunoscutul ei nu doare şi nu simte pe cel trecut dincolo? 5442.Niciodată nu vei putea vorbi de eternitatea vieţii în schimb de eternitatea morţii da. Eternitatea nu poate muri niciodată! 5443.Ultimul vis, ultima amintire a acestei vieţi va trece odată cu tine în eternitate pentru totdeauna. Aceea este eternitatea ta. 5444.Fii sigur că nici o viaţă nu valorează nici măcar cât cea mai mică fărâmă de moarte. 5445.Nu crede în viaţă ci în moarte. Trăieşti pentru a muri. 5446.Nu existenţa moare, ci toate câte sunt în ea şi se nasc mereu, precum nu moartea moare, ci toate câte sunt în ea şi mor mereu. Astfel adevărata existenţă este moartea şi nicidecum viaţa. 5447.Moartea nu se repetă niciodată. Este unica simfonie unde se cântă fără nici o repetiţie aria eternităţii. 5448.Moartea nu te va reculege ci te va culege. 5449.Unde poate fi mai multă sinceritate decât în eternitate şi unde poate fi eternitatea decât în moarte? 5450.Floarea morţii nu se va ofili niciodată fiindcă nu poate muri. 5451.Orbirea vieţii este aceea care nu ne lasă să înţelegem moartea. 5452.Dacă Destinul nu s-ar împlini în moarte întreaga viaţă ar fi un adevăr absolut. 5453.Nimeni nu poate lipsi la întâlnirea sa cu moartea pe peronul unde trenul vieţii întârzie pentru totdeauna. 5454.Deşi viaţa te cheamă de atâtea ori în fiecare clipă pe care o pierde la ruletă deşertăciunii moartea nu te va chema decât o singură dată şi atunci va trage lozul câştigător. 5455.Cel care se sinucide alege calea propriei sale eternităţi. 5456.Nu pot să cred în nemurirea vieţii decât în aceea a morţii. 5457.Ştii să fi fost vreodată o iubire care să nu se piardă în moarte? 5458.Nebun este acela căruia îi e teamă de moarte şi nu de viaţă. 5459.A durut, a plâns, a suferit vreodată moartea? 5460.Moartea nu minte fiindcă nu este viaţă. 5461.Îngerul morţii nu va crede niciodată în Iluzia Vieţii. 5462.Am fost clădiţi să fim eterni şi nemuritori prin Destinul nostru care se împlineşte numai în eternitatea morţii. 5463.Doar în viaţă există o prăpastie între zefirul iubirii şi blestemul despărţirii. Niciodată în moarte. 5464.În lipsa morţii viaţa ar fi prima care i-ar lua locul. 5465.Să lupţi o viaţă întreagă pentru a muri demn! 5466.Oare dacă nu am şti că vom muri am mai lupta pentru a trăi? 5467.Cel învins de lupta vieţii va învăţa cum se moare mai uşor. 5468.Dacă nu ar fi moartea în Destinul acestei lumi am mai alerga după perfecţiune? 5469.Te doresc mai mult decât poate dori iminenţa morţii această lume.

187


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5470.Sunt un ram desprins din părul privirii tale şi dus de vântul rece al amurgului vieţii către inima plină de uitare a morţii ce va bate ora unei lumi pierdute din tot ce a fost marea noastră iubire. 5471.Multe am văzut în această lume dar niciodată nu mi-a fost dat să văd un singur lucru: Moartea. 5472.Să fie taina morţii potirul din care îşi sorb viaţa cuvintele noastre? 5473.Câte speranţe nu a ucis viaţa şi câte nu a născut moartea? 5474.Doar înţelesul morţii poate rămâne neclintit în urmele pline de uitare ale vieţii. 5475.Moartea este o mare absenţă pentru cel dispărut şi adesea o durere insuportabilă pentru viaţa celui rămas. 5476.Cimitirele sunt unicele locuri unde toate prezenţele celor trecuţi de pragul vieţii, sunt marile lor absenţe. 5477.Nicăieri nu vei întâlni o lume a absenţei decât într-un cimitir. 5478.M-ai întrebat mirată de ce privesc absent paşii cuvintelor tale care mă rănesc adesea cu urmele lor înfipte adânc în ţărâna corpului meu? Pentru că Destinul nostru este moartea. 5479.Absenţa morţii tale din această lume semnifică prezenţa ta dincolo de Iluzia Vieţii.De aceea visăm. 5480.Cel ce respiră aerul iminentei morţi în lumea deşertăciunii va înţelege că orizontul împlinirii nu poate fi prins niciodată de pumnii plini de sudoare ai acestei vieţi. 5481.Nu există sfânt care să fi iubit mai mult viaţa decât moartea! 5482.Sensul adevăratei sfinţenii este acela de a înţelege moartea iubind. 5483.Sfinţenia morţii este idealul suprem pe care ar trebui să-l atingă orice înger fiindcă moartea este eternitate şi absolut, este infinit şi nemărginire. 5484.Of Doamne ce grea este moartea pentru cei care nu pot înţelege perenitatea vieţii şi zbuciumul clipelor care-şi pierd eternităţile la ruletă deşertăciunii acestei lumi. 5485.În moarte niciodată nu poţi fi singur chiar dacă eşti absent. 5486.Marea singurătate o afli numai în viaţă şi nicidecum în moarte. 5487.Spune-mi doamne de ce nu ne-ai lăsat o viaţă care să poată înţelege moartea. 5488.Niciodată nu vei putea spune niciodată în moarte. 5489.E atât de multă ceaţă în privirea morţii încât şi visele se rătăcesc pentru totdeauna. 5490.În moarte până şi absurdul îşi pierde sensul. 5491.Nu poţi fi nici departe şi nici aproape în moarte ci doar în moarte şi atât. 5492.De ce îi este atât de străină moartea vieţii chiar dacă nici una nu poate fi fără de cealaltă? 5493.Oare ce s-ar întâmpla dacă viaţa ar face pace cu moartea şi moartea cu viaţa? 5494.Oare fără de moarte, fără să moară zi după zi, am mai putea rupe câte o filă din calendarul vieţii? 5495.Nu există cale de mijloc în moarte. 5496.Ce poate fi mai sincer decât moartea şi mai nesincer decât viaţa? 5497.Moartea nu aleargă niciodată după Destinul tău fiindcă acesta se împlineşte numai în ea. 5498.Oare câtă moarte poate fi într-un Destin care se sprijină întreaga viaţă pe moarte pentru a se mântui prin aceasta în cele din urmă? 5499.Viaţa moare cu fiecare clipă în timp ce moartea se împlineşte. 5500.Şi dacă moartea nu s-ar hrăni cu viaţa ar mai fi Destinul bucătarul acestora? 5501.Nu te lipsi de moarte în clipele vieţii tale fiindcă numai prin eternitatea ei vei putea da sens vieţii.

188


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5502.A dezamăgit vreodată pe cineva moartea? 5503.Cine poate fi înşelat de moarte? 5504.Moartea nu va lipsi niciodată de la împlinirea vieţii tale. 5505.Nu există clipă de fericire care să nu aleagă moartea odată cu naşterea unei noi zile. 5506.Şi durerea moare în cele din urmă odată cu viaţa. 5507.Cel mai profund şi mistuitor dor este dorul de moarte. 5508.Prin iubire până şi moartea devine viaţă. 5509.Doar cei care învaţă să moară o viaţă întreagă pot deveni sfinţi. 5510.Pe altarul morţii se săvârşesc toate bunele şi relele vieţii dar nu şi marile iubiri. 5511.Moartea dă sens vieţii şi iubirii. 5512.Marile iubiri sunt fără de moarte fiindcă traversează împreună cu steaua morţii eternitatea absolutului. 5513.Nu există eternitate fără de moarte şi nici sfârşit fără de viaţă. 5514.Nu moartea ucide, ci viaţa. 5515.A te lipsi de moarte este ca şi cum ai crede că viaţa este eternă. 5516.Nu de moarte să-ţi fie teamă ci de viaţă. Moartea nu doare şi nici nu există traversând clipele ce poate să-ţi facă bine sau rău. 5517.Moartea este marea absenţă a vieţii. 5518.Dacă moartea nu este Marea Amintire a vieţii atunci nici Lumea de Apoi nu poate exista după tiparele vieţii. 5519.A respins vreodată moartea pe cineva? 5520.Niciodată moartea nu a făcut deosebire faţă de clipa ce s-a prelungit în eternitate a cuiva. 5521.Prin moarte orice suflet neînsemnat devine creatorul propriei sale clipe eterne, propriei sale lumi. 5522.Doar prin eternitatea morţii poţi să fi cu veşnicia Lui Dumnezeu. 5523.În Univers sunt mai multe stele decât firele de nisip de pe toate plajele lumii acestei vieţi. Toate aceste stele intră odată cu moartea lor în amintire prin propria lor lumină ce va călători etern sfidând spaţiile şi timpii pentru ca într-o seară să poată licări peste un „Te iubesc” scris de o mână tremurândă pe una din plajele Universului, unde fiecare fir de nisip este o stea. 5524.Te rog viaţă, lasă-mi moartea în pace! 5525.Nu înţelege greşit propria ta moarte atunci când îţi este teamă de viaţă. 5526.Nu există actor care să-şi poată juca propria moarte. 5527.Moartea nu e un joc ci unicul lucru serios al acestei lumi. 5528.Rolul morţii tale este unicul rol ce nu poate fi dat nimănui altcuiva. 5529.Chiar şi panica sau disperarea pe care o încearcă unii în faţa morţii aparţine vieţii. 5530.Nu defini moartea cu termenii vieţii fiindcă te vei înşela amarnic. 5531.Cel ce nu ascultă de moarte săvârşeşte cel mai mare păcat faţă de el însuşi. 5532.Să fie moartea marea amintire a acestei lumi? 5533.Nu încerca să te întreci cu propria ta moarte fiindcă s-ar putea să-ţi pierzi până şi ruleta propriului tău Destin. 5534.Numărul morţii tale nu îl vei putea pune niciodată la socoteală. 5535.Să nu te simţi niciodată stânjenit faţă de moarte. Aceasta nu are inhibiţii. 5536.Moartea nu este o îndatorire sau o obligaţie ci o certitudine şi atât.

189


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5537.Cel ce va batjocori moartea va fi cel mai mare duşman al propriului său Destin care se împlineşte numai în moarte. 5538.O lume fără de moarte este o lume care nu există. 5539.Nici o stea nu ar fi strălucit dacă nu ar fi fost sortită morţii şi luminii ce va călători etern prin aceasta. 5540.Doar prostul se teme de moarte şi nu de boli, bătrâneţe sau suferinţele vieţii, uitând că moartea nu poate fi bolnavă şi nici nu suferă sau doare. 5541.Veşnicia se conştientizează în viaţă şi se trăieşte în moarte. 5542.Nu poate exista o deşertăciune mai mare decât să crezi în nemurirea vieţii. 5543.Adevărata nemurire constă în eternitatea morţii. 5544.De ce s-ar teme viaţa de moarte dacă i-ar muri moartea? 5545.Viaţa vieţii şi moartea morţii. Iată două lucruri identice. 5546.Care este diferenţa în cele din urmă dintre visul vieţii şi cel al morţii? 5547.Tot ce rămâne pentru noi în această viaţă este moartea. 5548.Nu te scălda în apa vieţii fără să ştii să înoţi către moarte. 5549.Întotdeauna mâine va fi o nouă zi dar nu şi pentru moartea ta. 5550.Încearcă să crezi în tine amintindu-ţi de moarte. Abia atunci vei trăi cu adevărat. 5551.În moarte orice loz devine câştigătorul propriului său noroc. 5552.S-a odihnit cineva în moartea care nu te oboseşte? 5553.Roua morţii nu se aşterne niciodată peste zorii ce vor să vină ci doar peste cei care sunt eterni, care nu vor mai veni sau pleca niciodată. 5554.Câtă moarte este în uitare şi uitare în moarte! 5555.Cel ce uită moare odată cu propria sa uitare. 5556.Prin moarte nu se trece fiindcă moartea te trece pragul eternităţii. 5557.Speranţa în moarte, iată cel din urmă cadou al vieţii. 5558.De ce trăim ca şi cum am fi eterni dacă ne este frică de moarte? 5559.S-a rupt vreodată o filă din calendarul morţii? 5560.Câtă moarte este în această lume şi câtă lume în moarte? 5561.Fii sincer cu tine însuţi şi caută moartea din tine. O vei găsi în uitare, amintire, vis şi Destin. 5562.Oriunde mergi cu inima, sufletul, mintea şi trupul te îndrepţi spre moarte, de aceea pe calea morţii nu poţi rătăci niciodată. 5563.Cel ce caută lumina prin întunericul vieţii o va găsi la venirea zorilor unei mari iubiri ce va dori deşertăciunea de a trece peste moartea ce nu poate trece. 5564.Moartea ta nu va veni niciodată pentru tine ci doar pentru ceilalţi! 5565.Doar tu vei absenta la propria ta moarte. 5566.De ce te temi de moarte? Nimeni nu a fost vreodată prezent la propria sa moarte. 5567.Doar marile iubiri şi sfinţii pot înţelege cu adevărat moartea. 5568.Cel care vede moartea drept pedeapsă divină nu poate înţelege că aceasta nefiind viaţă nu poate pedepsi şi nici urî. 5569.Nici de absenţa propriei tale morţi nu poţi scăpa în această viaţă. 5570.Absenţa morţii defineşte viaţa dar absenţa propriei tale morţi faţă de tine oare nu defineşte Viaţa de Apoi? 5571.Nu moartea este cea care te judecă ci absenţa propriei tale vieţi în Viaţa de Apoi, a deprinderilor bune sau rele, unde ai ajuns prin absenţa ta în faţa morţii tale.

190


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5572.Dacă moartea este uitare moartea ta va uita în primul rând de tine fiind marele absent al ceasului ce-ţi va bate marea trecere. 5573.Lumea aceasta este o clipă frântă din eternitatea morţii. 5574.Viaţa de Apoi este Marea Amintire a eternităţii. 5575.Doar eternitatea clipei unei mari iubiri poate rezista absenţei propriei tale morţi.De aceea sfinţii iubesc învăţând să moară fericiţi. 5576.Adevărata sfinţenie constă în iubire şi în moarte. Ambele se unesc prin eternitate. 5577.Numai prin moarte poţi învia. 5578.Oricât de absenţi suntem la propria noastră moarte sufletul va trebui în cele din urmă să realizeze că are de trecut pragul dintre lumi, mergând către lumina eternităţii. Dar nu va realiza moartea sa ci tocmai învierea. 5579.Doar pentru viaţa din această lume există moartea. 5580.Sufletele care nu sunt pregătite să treacă pragul către Lumea Luminii sau Lumea Vieţii de Apoi şi stau legate de această lume sau de Lumea Morţii Vieţii sunt cele mai nefericite. 5581.Şi stelele trăiesc etern în Lumea Luminii lor la fel cum trebuie să trăiască şi sufletele, aceste stele ce vor lumina cu strălucirea lor alte şi alte lumi. 5582.Nu-ţi fie teamă de Lumea Luminii de după moarte. Tot ce ai lăsat în această lume nu este nimic altceva decât moarte. 5583.Ceea ce rămâne din tine în cimitirele acestei lumi nu eşti tu, ci moartea acestei lumi din tine. 5584.Cei ce se leagă cu disperare de această viaţă nu înţeleg că se leagă de moarte fiindcă moartea există numai în viaţa acestui tărâm. 5585.Dacă viaţa nu ar trebui să ne înveţe cum să murim nu ar mai exista. 5586.De ce să plângi această lume a plângerii? 5587.Şi corpurile unor stele au murit mai demult aproape decât vremea dar lumina eternităţii lor străluceşte şi acum traversând şi lumea noastră.De ce să nu fii stea? De ce să nu treci pragul dintre lumi? 5588.Tot ce rămâne din noi este iubirea fiindcă şi Dumnezeu este iubire.De aceea pentru a trece cu uşurinţă pragul către Lumea Luminii de Apoi va trebui să fi iubit îndeajuns de mult. 5589.Şi lumina iubirii din Lumea de Apoi poate părea întuneric pentru cei ce nu iubesc. 5590.Lumea Luminii de Apoi poate deveni un infern întunecos pentru cei ce s-au lipsit de cel mai important dar primit de la Dumnezeu: Iubirea! 5591.Doar iubind vei înţelege lumina din tine şi prin aceasta atunci când îţi va fi destinat şi Lumea de Apoi. 5592.Lumea Luminii de Apoi este o lume a iubirii. 5593.Trăim o viaţă în această lume pentru a învăţa să iubim şi să fim iubiţi tocmai pentru a înţelege cu adevărat paradisul lui Dumnezeu din Lumea de Apoi. 5594.Fără a şti cu adevărat ce este iubirea nu am putea cunoaşte paradisul şi nici pe Dumnezeu în Lumea de Apoi. 5595.Nu există rău mai mare decât să nu ştii, să nu poţi şi să nu înveţi a iubi ştiind că te aşteaptă Lumea Luminii de Apoi. 5596.Moartea şi durerea înseamnă viaţă. 5597.Nu putem avea decât o singură moarte care să ne cuprindă toate clipele pierdute la ruleta vieţii. 5598.Nu îţi risipi eternitatea luminii sufletului tău în absurdităţile deşarte ale societăţii. Moartea nu iartă pe nimeni.

191


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5599.Lasă ţărâna din tine ierarhiilor bolnave ale acestei lumi şi nu uita că tu eşti lumina ce nu poate muri niciodată ci doar reînvia înapoi în lumina de unde a venit. 5600.A înviat cineva fără să moară sau a murit cineva fără să se nască printre clipele absurdităţii acestei lumi? 5601.Viaţa este cea mai mare risipă de clipe în faţa morţii ce are numai eternitatea propriei sale clipe şi atât. 5602.Stelele căzătoare nu pot fi văzute decât în lumea vieţii care va trece şi ea odată cu propria ei viaţă. 5603.Întreaga viaţă este o simplă respiraţie a morţii. 5604.Drumul către moarte este pietruit cu viaţă. 5605.Ar mai fi frumuseţea vieţii fără de moarte? 5606.Numai prin moarte visul vieţii devine realitate. 5607.Ştii câte clipe s-au spart în lumina eternităţii din mine fără de tine şi fără de înţelesul morţii. 5608.Ce s-ar face poezia acestei lumi fără de moarte? 5609.Sunt abătut de câtă moarte trebuie să ducem cu noi întreaga viaţă. 5610.Privind către moarte priveşti către cauza naşterii tale. 5611.Oriunde te va duce viaţa în această lume tot către moarte vă fi destinaţia finală. 5612.Dacă arborele vieţii nu ar avea rădăcinile în moarte nici o naştere nu ar mai fi datoare cu o moarte. 5613.Te ştiu iubirea mea de dinainte de a fi acest timp cu nume de trecere, de moarte. 5614.Oriunde este timp este şi moarte. 5615.Cu fiecare clipă trecută a vieţii murim până când vom ajunge în marea clipă de unde nu vom mai trece, înviind. 5616.Văzându-te m-am pierdut în eternitatea privirii tale la fel cum mă voi pierde în eternitatea clipei morţii mele înviind. 5617.Doar cel ce crede în lumina sufletului va înţelege moartea. 5618.Toate religiile te pregătesc pentru moarte numai dacă le iubeşti. 5619.Fără de iubire nu poţi fi pregătit să mori. 5620.Nu moartea poartă vina acestei vieţi ci lipsa iubirii. 5621.Nu te teme de moarte ci de iubirea pierdută din tine. 5622.Învaţă mai întâi să iubeşti şi pe urmă să mori. 5623.Te-ai întrupat în infernul ţărânei pentru a iubi. 5624.Iubirea este unica eternitate ce trece cu noi în moarte. 5625.Cu toţii avem nevoie de simbolul unei lumânări la ceas de moarte fiindcă nu am reuşit să iubim atât de mult cât ne-ar cere lumina eternă a Lumii de Apoi. 5626.Nu te îndoi de viaţă, ci de iubirea pierdută în timpul ei. 5627.Vraja iubirii stă în lumina nesfârşită din ochii tăi pe care o voi întâlni doar atunci când voi învia în eternitatea morţii. 5628.Doar iubirea este aceea care nu te lasă nici să mori şi nici să trăieşti fiind adevărata lumină a Lumii de Apoi. 5629.Niciodată să nu porţi ochelari de soare în faţa luminii orbitoare a iubirii. 5630.Marea amăgire a vieţii constă în tot ceea ce te îndepărtează de iubire, de a deveni un sfânt al iubirii care să dorească mai mult lumea luminii eterne de apoi decât viaţa. 5631.Lumina acestei lumi este iubirea şi doar această va trece cu tine în moarte.

192


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5632.Toate bogăţiile acestei lumi de ai avea nu ţi-ar fi de nici un folos în faţa morţii care îţi cere doar iubirea din tine şi atât. 5633.Cel ce iubeşte viaţa mai mult decât moartea este cel ce iubeşte deşertăciunea mai mult decât perfecţiunea eternităţii. 5634.Nu moartea este cea care nu te lasă să o iubeşti ci viaţa din tine. 5635.Nu există avere mai mare decât iubirea, de aceea sfinţii o strâng uneori o viaţă întreagă uitând de bogăţii sau alte ierarhii pe care moartea nu le va accepta niciodată. 5636.Cât timp trăieşti în această lume strânge doar ceea ce te va lăsa moartea să iei cu tine, restul este deşertăciune. 5637.Nu fi lipsit de respect în faţa morţii fiindcă aceasta este împlinirea supremă a unui Destin. 5638.Cauza vieţii se pierde în moarte, iar a morţii în lumina eternă a iubirii. 5639.În faţa iubirii nu există nici măcar pragul dintre lumi. 5640.Dacă am iubi fiecare cel puţin atât cât am fost sortiţi să o facem trăind pe acest pământ nu ar mai exista societate bolnavă. 5641.De viaţă poţi să te desparţi oricând, dar nu şi de moarte. 5642.Moartea este cel din urmă sărut al vieţii. 5643.Cine iubeşte viaţa urăşte moartea tocmai pentru că viaţa se urăşte pe sine însăşi mai presus de orice. 5644.Cei reveniţi din faţa pragului morţii înţeleg mai mult decât oricine importanţa iubirii.De aceea încearcă să nu te împiedici în nimic altceva decât de iubire în cursa întinsă de viaţă. 5645.Numai moartea poate împlini sensul vieţii. 5646.Valurile vieţii lovesc corăbiile clipelor de talazurile morţii în speranţa de a nu mai duce amintiri către alte zări ale firii. 5647.De câtă moarte are nevoie viaţa acestei lumi? 5648.Toate războaiele lumii nu valorează nici cât o fărâmă de iubire. 5649.Nu de viaţă duc adevăraţii sfinţi dorul, ci de moarte. 5650.Cel ce a fost nepregătit de moarte trebuie ajutat cu iubire prin lumina gândurilor iubirii noastre prin pomeni, amintiri, lumânări şi toate semnele posibile ale iubirii. 5651.Doar cel ce dă iubire va primi iubire, precum cel ce-şi dă iubirea celui mort va primi iubirea necesară propriei sale morţi. 5652.Cu toţii ne împiedicăm zilnic de pragurile vieţii şi numai odată de cel al morţii care poate fi cel mai greu de trecut fiindcă te duce în eternitate unde fiecare greşeală primeşte conotaţia nesfârşirii. 5653.Ne dăm seama că am murit abia când realizăm că de fapt trăim sub formă de lumină şi dincolo, când aflăm că am lipsit la propria noastră moarte. 5654.Cu toţii lipsim la propria noastră moarte fiindcă nu există moarte ci doar viaţă veşnică. 5655.Suntem abătuţi în faţa morţii fiindcă trăim trecerea cu fiecare clipă şi vedem moartea ca fiind o trecere definitivă şi nicidecum trecerea la adevărata viaţă a luminii. 5656.Îmbălsămarea corpului după moarte are rolul de a nu permite altor energii ce nu pot merge spre lumină să îl locuiască şi nu pentru că acesta ar mai aparţine defunctului. Lumina sufletului lui merge către aceea a Lui Dumnezeu. 5657.Adevărata lumină a acestei lumi este numai iubirea ce poate străluci în moarte. 5658.Nimeni nu poate recupera ceva după moarte tocmai fiindcă nu a avut niciodată nimic real în acest vis al vieţii.

193


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5659.La fel ca şi noi întreaga lume moare transformându-se în lumina amintirii eterne ce va brăzda infinitul. 5660.Plecăm cu ceea ce am venit, cu lumina din noi şi atât. 5661.Numai în moarte nu vei mai găsi moartea. 5662.Moartea este cu adevărat uitare pentru cel în cauză devenind amintire abia după ce s-a săvârşit, altfel nu ar mai avea nici un sens viaţa. 5663.Ne îndepărtăm de viaţă doar atunci când ne este teamă de moarte uitând câtă notabilitate îi dă moartea vieţii. 5664.Sunt conştient de moartea ce va să vină când voi uita definitiv de viaţă dar şi de moartea ei. 5665.Numai în moarte visul vieţii se destramă lăsând zorii noii zile a eternităţii. 5666.Libertatea morţii constă în eternitate şi a vieţii în lacrimile trecerii. 5667.Ne naştem fără bani de bilet pentru trenul vieţii şi muncim din greu pentru a ne plăti fiecare clipă de călătorie ca să ajungem cu toţii la destinaţia finală cu nume de Moarte. 5668.Mă gândesc la tine dragostea mea, la moartea care ne va uni cândva în eternitatea sa, la ultimul cadou de suferinţă ce ni-l va pregăti viaţa. 5669.Câtă moarte este în frumuseţea unei femei? Câtă moarte vă aduce această prin posibile naşteri? 5670.Nu există naştere care să nu fie condamnată la moarte. 5671.Naşterea în loc să fie sărbătorită ar trebui plânsă fiindcă este o sentinţă de condamnare la moarte iar moartea decizia de eliberare la viaţa luminii eterne. 5672.Să fi fost atât de lipsiţi de iubire încât am fost condamnaţi de a ne naşte în lumea de ţărână pentru a ne reîntoarce în lumea de lumină cu mai multă iubire în noi? 5673.Lumea ţărânei este în marea ei parte şi lumea iubirilor neîmplinite. Să fie această neîmplinire pilda pe care trebuie să o cunoaştem? 5674.Ne naştem pentru a sorbi din fluviul sentimental al acestei lumi durerea şi moartea? 5675.Dincolo de frumuseţe va sta întotdeauna moartea. 5676.Nu există val mai distructiv ca valul vieţii tale. Te va purta întotdeauna şi negreşit spre moarte. 5677.Moartea este unica ce împarte totul în mod egal faţă de viaţa ce face atâtea nedreptăţi. 5678.Dacă moartea te primeşte oricând cu braţele deschise viaţa, odată mort, nu te va mai accepta niciodată înapoi cu aceeaşi identitate. 5679.Ce s-ar face viaţa fără de moarte cu societăţile ei bolnave? 5680.Întreaga lume ar fi un imens spital de nebuni în lipsa morţii. 5681.Odată ajuns pe tărâmul morţii aceasta nu te va lăsa să cazi din nou în prăpastia vieţii. 5682.Nebun este cel ce priveşte viaţa ca ceva etern uitând de moarte.Va ajunge în eternitatea luminii uitând că aceasta este eternitate, prelungindu-şi astfel moartea vieţii. 5683.Doar moartea te poate vindeca de moarte. 5684.Nu părăsi această lume cu gândul dureros al despărţirii oricât de mari avantaje ai fi avut. Toate acestea nu au fost decât vise iluzorii faţă de eternitate. 5685.Cel mai mare dar făcut de Dumnezeu omului la părăsirea acestei vieţi este să nu fie prezent la propria sa moarte, realizând doar viaţa eternă a luminii de dincolo de clipa morţii. 5686.Viaţa şi moartea sunt trecătoare fiindcă una este începutul şi alta sfârşitul acelui început. Dar ceea ce denumim noi prin Lumea de Apoi este dincolo de sfârşitul începutului deci acolo unde nimic nu s-a început pentru a sfârşi fiind eternitate.

194


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5687.Odată trecută viaţa îi trece şi moartea sa lăsând lumea de lumină să inunde eternitatea ce a fost încătuşată cu moartea vieţii. 5688.Nu despre moarte trebuie să vorbeşti ci despre viaţa ce moare mereu. 5689.Avem nevoie de viaţă doar pentru a şti că există şi moarte în lumina eternităţii şi iubirii Lui Dumnezeu? 5690.Seninul vieţii ascunde marea furtună a inevitabilei sale morţi. 5691.Moartea este fărâma de Destin pierdută de viaţă la ruletă hazardului din cazinoul eternităţii. 5692.Nu uita că doar viaţa te poate răni, nu şi moartea ta. 5693.Nici o casă a acestei lumi nu va dăinui nici măcar o clipă din lumea de lumină a iubirii de după moarte. 5694.Toate relele vieţii provin de la cei ce nu sunt îndeajuns de iubiţi şi de la cei ce nu iubesc îndeajuns. Iată cauza bolilor sociale şi faptul pentru care nu ne putem pregăti întreaga viaţă pentru moarte. 5695.Moartea va fi mereu nota de plata la suma socotelilor vieţii. 5696.Moartea nu va termina niciodată nimic altceva decât Iluzia Vieţii. 5697.Spaţiile şi timpii se transformă prin moarte în eternitate. 5698.Celui căruia îi este frică de moarte îi este teamă de eternitate. 5699.Nu moartea te ucide, ci viaţa. 5700.Oare ştim cu adevărat ce anume reprezentăm pentru eternitatea aşa zisei morţi? 5701.Cum orice fiinţă sau obiect poate fi orice altceva dacă s-ar schimba Iluzia Vieţii tot aşa şi moartea poate fi orice altceva. 5702.Nimeni nu se poate depărta în moarte de el însuşi precum nu poate fi străin de propriul său sine cum este în timpul vieţii. 5703.Străinul din tine este moartea neînţeleasă din tine. 5704.Suntem străini de moarte datorită Iluziei Vieţii. 5705.Dacă nu am fi străini de moarte întreaga lume ar fi un paradis. 5706.Tot ce este creat va muri pentru viaţa ce a fost creată la rândul ei. 5707.Moartea a fost creată numai pentru viaţă murind odată cu aceasta fiindcă tot ce este creat va muri. 5708.De ce Iubirea care este Dumnezeu a creat viaţa şi moartea ei? 5709.Nimeni nu se poate lipsi de moarte. 5710.Deznodământul spaţiului şi al timpului constă în moarte. 5711.Dacă alături de spaţiu şi timp, de bine şi rău, am mai realiza şi alte dimensiuni în cadrul Iluziei Vieţii atunci am avea parte alături de viaţă şi moarte de alte şi alte opusuri ale acestora. 5712.Dacă nu am cunoaşte viaţa şi moartea ele nu ar exista. Dacă prin moartea noastră nu mai cunoaştem moartea vieţii aceasta nu există. 5713.Cunoaşterea spaţiului şi timpului înseamnă viaţă şi moarte. 5714.Vietăţile care nu-şi cunosc viaţa şi moartea nu realizează că trăiesc. 5715.Dacă omul nu şi-ar cunoaşte viaţa şi moartea, acestea nici măcar nu ar exista pentru el chiar dacă ar fi o fiinţă vie. Unele vietăţi nu conştientizează că s-au născut şi nici că vor muri vreodată. 5716.Omul a făcut legământ cu moartea abia atunci când a cunoscut-o. 5717.Nu există moarte decât pentru cel care o cunoaşte.

195


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5718.Pragul dintre lumi pe care trebuie să-l treacă fiecare suflet este pragul dintre două moduri diferite de cunoaştere. 5719.Cunoaşterea este influenţată iremediabil de ţărâna acestei lumi care odată ce dispare şi nu ne mai încătuşează sufletul va primi noi valenţe şi dimensiuni, iar moartea vieţii va fi cu totul altceva. 5720.Atunci când ne pregătim pentru moarte trebuie să fim conştienţi că energiei sufletului nostru îi vor deveni accesibile o infinitate de dimensiuni pe lângă spaţiu şi timp, aflate în Lumea Luminii de Apoi. 5721.Momentul desăvârşirii sufletului nostru este trecerea în nefiinţă.. 5722.Trăim în lumea sferelor care se rotesc cadenţând eternitatea luminii în noapte şi zi. 5723.Moartea nu schimbă cu nimic ridurile vieţii în şanţurile cărora stă înscrisă deşertăciunea. 5724.Câte petale au căzut din floarea viselor tale strivite de paşii neiertători ai vieţii ce calcă la fel de sfidători prin moarte precum au călcat şi propria ta naştere ce au acoperit-o cu moarte. 5725.Nu există moarte pentru moarte ci doar viaţă pentru viaţă. 5726.Moartea nu poate fi înţeleasă decât iubindu-L pe Dumnezeu. 5727.Dumnezeu este lumina eternităţii de dincolo de viaţa morţii fiindcă prin El putem iubi iar iubirea este cu mult deasupra oricărei cunoaşteri. 5728.Cunoaşterea prin care realizăm moartea vieţii înseamnă adesea suferinţă.De ce ne-am pierdut din Cuvântul etern al Lui Dumnezeu în această lume perenă? 5729.Păcatul Originar constă în cunoaşterea lui şi implicit a morţii acestei vieţi. 5730.Păcatul Originar nu poate fi depăşit decât prin iubire fiindcă mai presus de cunoaştere este iubirea.De aceea îngerii sau formele energetice superioare sufletului nostru, aceste fiinţe ale luminii ştiu să iubească iar sfinţii învaţă întreaga viaţă să iubească. 5731.Definiţia morţii raportată la viaţă este aceea de a nu fi, de a trece în nefiinţă deoarece Dumnezeu nu te lasă să-ţi cunoşti niciodată propria moarte, de fapt, adevărata viaţă veşnică. 5732.Să fie durerea şi suferinţa şi în eternitatea Lumii de Apoi a Luminii? Nu, în nici un caz. Tot ce doare şi suferă are un început care se datorează unei cauze, iar tot ce începe se va sfârşi, precum tot ce se sfârşeşte nu poate fi etern. 5733.Lumea de Apoi începe cu sfârşitul vieţii, deci are un început ceea ce înseamnă că va trebui să posede şi un sfârşit? Nu! Viaţa la fel ca şi moartea sunt simple vise ale eternităţii despre finitate şi atât. Dimineaţa ne trezim din acest vis şi realizăm cât de eterni suntem. 5734.Dacă viaţa şi moartea fac parte dintr-un simplu vis de ce atunci când ne trezim în faţa pragului dintre lumi unora le este imposibil să-l treacă? 5735.Sufletul nostru putea să viseze orice alt vis nu numai pe cel cu viaţă şi moarte sau spaţiu şi timp, dar asta depinde şi de energia lui spirituală. 5736.Moartea este deşteptarea din visul vieţii. 5737.Nu există vis care să nu se destrame odată cu sfârşitul somnului precum nu există vis al vieţii care să nu se destrame în moarte. 5738.Toate au un suflet: pietrele, munţii, plantele, oceanele, râurile, planetele, stelele, oamenii, îngerii şi toate cele cunoscute şi necunoscute, doar că aceste suflete au o încărcătură spirituală diferită şi trăiesc în dimensiuni diferite unde viaţa şi moartea pot să nici nu existe. 5739.Fiinţa noastră devine uneori atât de amăgită şi temătoare la trezirea din visul vieţii încât nu are curajul să înfrunte adevărul spiritual al Lumii Eterne a Luminii.

196


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5740.Sensul vieţii pentru visul ce-l trăim este moartea iar pentru lumina din noi este purificarea spre a putea aspira la noi dimensiuni. 5741.Viaţa este aceea care îi arată fiecărui suflet omenesc cât valorează la trezirea lui în moarte. 5742.Tot ce are o denumire are un suflet. Chiar şi cuvintele au sufletele lor care te trezesc din viaţă dincolo de moartea acestora. 5743.Orice cuvânt urât are un suflet cu o încărcătură energetică pe măsura sa.De aceea este bine ca în acest vis al vieţii care ne pregăteşte pentru trezirea prin moarte să folosim cuvinte ce au încărcături energetice cât mai benefice. 5744.Lumile cuvintelor nu sunt cu nimic mai prejos de lumea noastră a vieţii şi morţii cu nume de vis. 5745.Câţi dintre noi nu ţin cu dinţii de acest vis numit viaţă fiindu-le extrem de greu să se trezească prin moarte. 5746.Nu-ţi trăi viaţa ca fiind eternă fiindcă te vei trezi din ea prin moarte şi atunci vei fi distrus. 5747.Cu cât vei primi şi vei da mai multă iubire cu atât vei trece mai uşor marele prag dintre lumea visului vieţii şi aceea a Luminii Eterne. 5748.Pomenile şi comemorările sunt semne ale iubirii pentru cel ce a fost, care-l vor ajuta dincolo, încărcându-i lumina ce a rămas din eternitatea sa cu şi mai multă iubire pentru a trece noi şi noi praguri spre perfecţiunea spirituală a dimensiunilor. 5749.Nu fă nimic din ceea ce nu-ţi permite Destinul ce-şi aşteaptă împlinirea în deşteptarea ta în moarte. 5750.Somnul vieţii este un vis primit în dar de la Dumnezeu pentru a - ţi arăta ce poate însemna umbra faţă de Lumea Luminii Eterne. 5751.Nu încerca să te trezeşti prin sinucidere din visul vieţii fiindcă neîmplinindu-ţi somnul vei fi extenuat a doua zi a eternităţii. 5752.Câţi dintre noi nu ne vom trezi încercănaţi şi obosiţi de păcatele acumulate în visul vieţii ce a devenit pentru atât de mulţi un coşmar. 5753.Dă-i celui ce tocmai a murit apă şi hrană la fereastra casei sale pentru a înţelege că nu mai este în acest vis al vieţii, că setea din visul vieţii îi poate fi potolită oriunde cu iubirea şi recunoştinţa celor rămaşi dar mai ales că trebuie să-şi continue drumul spre trezirea la realitatea eternităţii. 5754.Nu-l plânge atât încât să-l opreşti pe cel plecat să treacă pragul spre Lumea Luminii Eterne fiindcă doar acolo este împlinirea lui. 5755.Vai de cei care nu au iubit şi nu au dăruit îndeajuns de multă iubire în viaţă şi stau în sala de aşteptare dintre lumi. 5756.A iubi un suflet trezit prin moarte înseamnă a-l îndemna să plece spre lumina eternă a stelelor ce ne aduce copilăria Vremii în timpurile noastre. 5757.Oare ce vom mai fi unul pentru celălalt ceea ce suntem în visul vieţii după ce ne vom trezi prin moarte în lumea adevărului? 5758.Toate averile din lume nu valorează nimic la trezirea din visul vieţii. 5759.Ce altceva pot fi averile acestei lumi decât ziduri din ce în ce mai înalte înaintea pragului dintre lumi pentru cei ce le deţin. 5760.Ţărâna tot ţărână rămâne iar lumina sufletului nu va fi niciodată umbră. 5761.De câte ori nu ţi-ai călcat în picioare propria ta Lume Eternă a Luminii păcătuind şi crezând în nimicniciile vieţii?

197


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5762.Îşi va aminti vreodată visul vieţii de tine odată ce se va destrăma în negura nopţii prin care ai trecut trezindu-te prin moarte la lumina eternă? 5763.Cuvintele ochilor tăi le voi simţi în lumina din mine, le voi asculta mereu dându-mi aripi să pot zbura în Lumea Eternităţii unde luminile noastre se vor contopi devenind o stea ce va răsări peste zorii altor şi altor lumi. 5764.Toate lumile acestui Univers nu se întind pe durate mai mari decât clipa eternă a morţii. 5765.Poate cineva rosti cuvântul moarte fără să se gândească la distrugere în această viaţă? 5766.Dacă moartea nu ar însemna distrugere faţă de viaţă aceasta din urmă nu ar exista de aceea viaţa trebuie înţeleasă înainte de a condamna moartea. 5767.Nu poate exista gând care să moară şi nici cuvânt fără lumea eternităţii sale. 5768.Suntem o fărâmă de suflet ce va duce eternitatea unei amintiri renăscută prin moarte. 5769.Nimic nu poate fi mai aproape de tine decât viaţa şi moartea ta. 5770.Viaţa este continuarea unui început iar moartea a unui sfârşit. 5771.Numai prin moarte sfârşitul poate începe. 5772.Orice început are un sfârşit precum orice sfârşit un început. Cum moartea e un început al sfârşitului vieţii va trebui să posede şi un sfârşit al începutului morţii şi să se termine odată lăsând locul Lumii Luminii Eterne. 5773.Ştie cineva de unde era cu ani şi ani de zile înainte de naştere? La naştere a uitat întreaga istorie a sufletului său. Viaţa este opusul morţii fiind definită prin uitarea a ceea ce a fost dinainte de naştere ceea ce înseamnă că prin moarte ne vom reaminti identitatea noastră spirituală. 5774.Nimeni nu a fost sătul de moarte în schimb de viaţă, da! 5775.Adevărata moarte este viaţa care ne-a dat uitarea ascunsă din vălul iluziilor sale. 5776.Fără de moarte am muri definitiv fiindcă moartea vieţii nu ar mai putea muri. 5777.Amintirea morţii este unicul balsam al vieţii. 5778.Întreaga fericire s-ar nărui sub paşii grei ai vieţii dacă nu ar fi moartea care să o salveze. 5779.De ce nu ne lasă viaţa să ştim de ce toate drumurile duc către moarte? 5780.Lacrima învierii nu se prelinge decât pe obrazul Morţii. 5781.Câte iubiri nu s-au împlinit prin moarte? 5782.De ce marile iubiri implică şi moartea în zilele lor? 5783.Nu există moarte a iubirii ci numai moarte a vieţii. 5784.Doar marilor iubiri le este dor de moarte uneori fiindcă se identifică cu absolutul ei. 5785.Unicele adevăruri pe care le cunoaştem în viaţă sunt adevărul morţii şi adevărul iubirii. Restul sunt iluzii ale vieţii. 5786.Adevărata înviere spre Lumea Luminii Eterne este atunci când se contopesc adevărul morţii vieţii cu cel al iubirii într-unul singur, adevărul absolut al împlinirii. 5787.Numai lumina morţii poate ajuta viaţa să nu rătăcească prin lumea suferinţei eterne. 5788.Frumuseţea morţii constă în faptul că este sfârşitul vieţii ce poate muri. 5789.Oare ce s-ar face viaţa dacă nu s-ar odihni pe aripa morţii? 5790.O viaţă întreagă stăm pe malul morţii pentru a privi eternitatea unui suflet ce-l iubim. 5791.Orizontul morţii este unicul orizont ce poate fi cuprins de palmele bătătorite ale vieţii tale o singură dată şi pentru totdeauna. 5792.Moartea şi iubirea sunt unicele înţelesuri ce pot da sens vieţii. 5793.Adevăraţii morţi există numai în lumea vieţii ce moare. Sunt cei care nu pot iubi din toată fiinţa lor.

198


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5794.Cum viaţa te-a examinat cu fiecare clipă a sa, moartea îi va da notă vieţii tale pentru modul cum te-a pregătit. 5795.Moartea este uitare numai pentru Iluzia Vieţii care ţi-a şters amintirea identităţii eterne a sufletului tău. 5796.Cum dorul doare viaţa, moartea vieţii moare. 5797.Oare există ceva mai profund decât pasiunea marii iubiri pentru care moartea este împlinirea eternităţii spre care aspiră? 5798.Nu regreta niciodată viaţa fiindcă ţi-a dăruit naşterea în timp ce purtai cămaşa morţii fiindu-i datoare din mulţimea ei de clipe, cu o singură clipă. Aceasta este o clipă de eternitate. 5799.Oare ce ne-am fi făcut fără moarte? 5800.A înţeles cineva vreodată de ce trebuie să murim sau să trăim, să iubim? 5801.Adevărul morţii îl va surmonta întotdeauna pe cel al vieţii. 5802.Moartea nu poate fi văzută decât prin ochii vieţii cât timp trăim. Să vedem pe urmă viaţa numai prin ochii morţii? 5803.Toate marile frumuseţi ale lumii sunt sculptate de moartea fără de care viaţa nu ar mai avea nici un sens. 5804.Numai moartea va putea rupe colierul deşertăciunii de la gâtul vieţii. 5805.Cel bolnav de prea multă iubire se poate vindeca prin moarte. 5806.Moartea vieţii este doar un anotimp al sufletului tău. 5807.Oricât de imens ţi se pare Universul, faţă de moarte este doar un grăunte de nisip pe ţărmul unui ocean al eternităţii. 5808.Nu încerca să înţelegi moartea, infinitul şi eternitatea fiindcă trăieşti şi nu ai acces la adevărul absolut. 5809.Greşim când confundăm moartea cu moartea vieţii. În Moarte moare până şi moartea vieţii lăsând să inunde Lumină Divină a Eternităţii. 5810.Oricât de amăgitoare ar fi orizonturile vieţii ele sunt nişte simple iluzii în faţa marelui adevăr al morţii. 5811.Oricâte trucuri ar folosi viaţa aceasta este învinsă în cele din urmă de Lumea Luminii Eterne. 5812.Dorul morţii doare cel mai tare în viaţă. 5813.Esenţa vieţii se sprijină pe moarte fiindcă viaţa dacă nu ar muri nu ar mai fi. 5814.Visul vieţii ce moare este cel ce a născut durerea. 5815.Oare cine suntem noi cei ce dormim în Lumea Luminii Eterne pentru a ne visa viaţa? 5816.Ce va spune Lumină Divină din noi atunci când ne vom trezi din visul vieţii? 5817.Ar mai fi renăscut pasărea Phoenix dacă nu ar fi fost moartea? 5818.Ce valorează în faţa morţii tale unde eşti absent? 5819.Orice fericire sau suferinţă, durere sau extaz vor fi spălate de valurile morţii. 5820.Nu există altă moarte decât moartea vieţii. 5821.Moartea nu poate fi găsită niciodată de cel ce moare. 5822.Nu există spaţii şi timpi decât între viaţă şi moartea sa. 5823.Moartea este unica întâmplare a vieţii. 5824.Numai viaţa îşi are vremea ei dar nu şi moartea pentru cel ce a murit. 5825.Doar cel ce a urcat muntele vieţii până în vârf va şti cât de departe poate fi văzut orizontul acestei lumi. 5826.Unica împlinire a vieţii constă în propria sa moarte.

199


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5827.Cum nu există ploaie care să ude oceanul nu există viaţă care să cearnă moarte peste Moarte. 5828.Marile iubiri se purifică spălându-se cu apa unde a murit moartea vieţii. 5829.Sunt nimeni fiindcă în viaţă există moarte. 5830.Moartea este marele neînţeles, marele necunoscut prin care viaţa devine o pată de culoare. 5831.Fără moarte viaţa nu ar şti încotro ar trebui să o apuce. 5832.Care dintre cele două vămi este cea mai necesară? Cea a amintirii sau cea a uitării? Cum moartea vieţii moare prin moarte, uitarea amintirii îşi uită propria sa uitare prin Lumea Luminii Eterne. 5833.Suntem străini de noi înşine fiindcă nu ştim să luăm de braţ Moartea ce merge alături de Viaţă. 5834.Oricât de mult am încerca să tolerăm viaţa şi moartea nu vom reuşi decât să ajungem la un compromis cu noi înşine despre noi înşine. 5835.Cea mai mare binecuvântare lăsată de Dumnezeu omului este să poată fi absent de la propria sa moarte a vieţii. 5836.Ce altceva poate să fie viaţa şi moartea ei decât o alternanţă între bine şi rău, întuneric şi lumină, zi şi noapte. Dacă alături de întuneric şi lumină, bine şi rău ar mai fi şi un al treilea intrus atunci şi între viaţă şi moartea ei ar mai fi un al treilea element. 5837.Nici cei mai mari pungaşi nu pot fura nimic acestei lumi. Tot ce este ţărână şi deşertăciune, averi, bogăţii sau onoruri toate rămân aici. 5838.A fost vreodată mai iubită moartea decât viaţa cu toate relele ei? 5839.Cine crede în Destin va înţelege rolul morţii mai uşor. 5840.Niciodată nu va fi uşor să mori fiindcă gândeşte viaţa din tine şi nu moartea. 5841.Cine îşi va mai aminti de poezia dureroasă a unui vis cu nume de viaţă? 5842.Eşti o fărâmă de gând ce licăreşte în răceala nopţii unei lumi pline de durere. 5843.Viaţa este o mare risipă de clipă în braţele morţii. 5844.Să nu te îndoieşti niciodată de moarte fiindcă va veni negreşit. Îndoieşte-te de viaţă şi absurdul paşilor săi. 5845.Nu te ruga la Dumnezeu să-ţi dea ceea ce nu ai scris în cartea Destinului tău ce te va regăsi numai în moarte. 5846.Cât suflet trebuia să fi pus Dumnezeu în cuvântul ce ne-a creat atunci când i-a găsit o scuză vieţii în moarte. 5847.Ce greu îi este morţii să se despartă de propria sa Iluzie a Vieţii atunci când te pierde viaţa şi alergi în Lumea Luminii Eterne unde nu mai există moartea aşa cum o percepem noi. 5848.Întreaga frumuseţe a lumii constă numai în oglindirea sa în moartea ce sălăşluieşte ca un străin fără actele de identitate ale firii din noi. 5849.Nu am zărit niciodată mai multă lumină decât în ochii ce îşi înţeleg pe deplin rostul morţii lor. 5850.Viaţa şi moartea morţii ei sunt paradoxurile firii Lui Dumnezeu. 5851.Nu există niciodată un alt încotro al vieţii decât: Moartea! 5852.Dacă viaţa îţi cere să te supui durerii sale, moartea nu-ţi cere nimic ci îţi dă totul. 5853.Nu moartea este aceea care-ţi ia viaţa fiindcă moartea vieţii tale este totodată şi moartea morţii tale.

200


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5854.Moartea nu îngenunchează pe nimeni cum face viaţa, ci dăruieşte Lumina Divină a Iubirii Lui Dumnezeu. 5855.Moartea este marele pas pe care trebuie să îl facem spre Dumnezeu. 5856.Nu poţi fi în eternitatea clipei stelei tale decât lăsând în urmă deşertăciunea şi absurdul vieţii care ţi-a ros cămaşa peticită a sufletului tău cu dureri şi iluzii deşarte. 5857.Ne naştem crezând în briza speranţelor ce ne îmbrăţişează dorinţa de a ne regăsi sufletul pereche înaintea morţii definitive a vieţii şi morţii acestea, crezând că alături de jumătatea noastră vom fi un întreg al Lumii Luminii Eterne. 5858.Câţi îşi găsesc sufletele pereche în această lume ce pierde mereu la ruleta deşertăciunii în faţa morţii? 5859.Ce poate fi mai trist decât să te reîntorci în eternitate ca o jumătate şi nu ca şi un întreg al unei mari iubiri împlinite? 5860.Prin moarte moare până şi moartea speranţelor ce astfel vor putea îmbrăţişa eternitatea. 5861.Şi dacă s-ar împăca viaţa cu propria ei moarte ce ar mai rămâne din noi? 5862.Suntem străini de noi înşine fiind un produs al neînţelegerilor dintre viaţă şi moarte. 5863.Te ador iubirea mea pentru că numai tu m-ai determinat să fac pace între viaţa şi moartea mea regăsindu-mă în propriul nostru Destin. 5864.Nu ştiam că şi moartea se poate învăţa la fel ca şi viaţa, că şcoala morţii este mult mai superioară celei a vieţii. 5865.Doar cu tine iubirea mea voi reuşi să calc moartea acestei vieţi în picioarele eternităţii din inimile noastre. 5866.Ştiam că inimile noastre se lovesc de moartea fiecărei clipe bătând puternic, că sunt necesare două inimi ca să poată prinde una dintre clipe şi să o transforme în eternitatea iubirii lor. 5867.Până şi dorul s-a născut din moarte. 5868.Povestea fiecărei vieţi trebuie spusă morţii. 5869.Fără de moarte nici un vis nu s-ar mai împlini. 5870.Moartea este cea din urmă amintire a vieţii. 5871.Moartea nu este moarte decât pentru viaţă. 5872.Moartea şi iubirea sunt două mari neînţelesuri pe care ar trebui să le învăţăm în această viaţă. 5873.Lumina iubirii din noi nu va muri niciodată odată cu viaţa. 5874.Ţărâna acestei lumi nu va putea umbri la nesfârşit lumina sufletelor noastre care vor străluci odată cu moartea morţii lor. 5875.Totul este o mare armonie chiar şi viaţa împreună cu moartea sa. 5876.Cum viaţa are o frecvenţă a ei, la fel ca şi întregul Univers, cum în fiecare fractal vei descoperi întregul tot aşa şi moartea are frecvenţa, întregul şi fractalul ei fiind o moarte a morţii. 5877.Dumnezeu este o armonie a conştiinţei universale din care facem şi noi parte. Doar dacă ar muri Dumnezeu am muri şi noi. 5878.Dumnezeu ne-a dat iubirea şi viaţa teama de moarte. Suntem frică şi iubire de aceea din noi nu va rămâne decât ceea ce ne-a dat Dumnezeu atunci când nu vom mai avea viaţa: Iubirea. 5879.Doar iubind vom înţelege eternitatea şi vom fi mai apropiaţi de Dumnezeul Iubirii noastre.

201


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5880.Fiecare avem parte de propria sa moarte a morţii unei vieţi ce ne-a înfăşat cu iluzia sa Destinul. 5881.Moartea nu stă departe de tine ci în tine şi oriunde alergi, o faci împreună cu moartea ta. 5882.Nu fugi de lumină când sufletul tău îi aparţine. 5883.Ascultă de armonia Universului respectându-i deopotrivă viaţa şi moartea, precum viaţa vieţii şi moartea morţii acestuia. 5884.Nu suntem nişte simpli trecători în această lume deoarece luăm întreaga lume cu noi în lumina din noi. 5885.Întreaga lume se naşte şi moare odată cu noi, trăind prin moartea morţii noastre pe aceea a ei. 5886.Nu putem fi solidari cu moartea în sensul de moarte a vieţii ci doar cu moartea ca fiind moarte a morţii vieţii. 5887.Cine ar putea înţelege mai bine moartea decât grijile şi suferinţele vieţii? 5888.Toate stelele Universului se nasc şi mor doar în mintea noastră iar dacă noi nu le-am cunoaşte acestea nu ar exista. 5889.Nimeni nu poate exista decât dacă el sau alţii pot conştientiza propria lui existenţă.La fel nu poate muri. 5890.Dacă nimeni nu ştie despre naşterea şi moartea ta, nici chiar tu atunci nu te vei naşte şi nu vei muri. 5891.Moartea este o conştientizare în cele din urmă. Dacă această conştientizare nu este cunoscută de către nimeni nu există. 5892.Moartea la fel ca şi viaţa noastră sunt sufletul cunoaşterii. Dispărând cunoaşterea dispar şi ele. 5893.Dacă ne-ar lipsi cunoaşterea am fi lipsiţi atât de viaţă cât şi de moarte. 5894.Pentru valurile sau stâncile care nu cunosc această lume nici noi nu existăm în schimb ele există pentru noi tocmai fiindcă cunoaştem lumea şi tot din această cauză şi ele se nasc şi mor, dar numai pentru noi. 5895.Cel mai mare miracol dar şi blestem al acestei lumi este cunoaşterea Iluziei Vieţii prin care totul moare odată cu naşterea. 5896.Nu vei putea simţi armonia Universului dacă nu-L vei înţelege că trebuie să moară. 5897.A cunoaşte înseamnă în primul rând a muri încă de la naştere câte puţin până când vei trece definitiv dincolo. 5898.Teama de moarte este teama Iluziei Vieţii de necunoscutul care o va schimba. 5899.Fără o Lume de Apoi în care să poţi cunoaşte în continuare, toate religiile acestei lumi nu au nici un sens. 5900.Toate inimile bat clipele ce alunecă spre moarte conştiente că la sfârşit de drum vor aluneca şi ele definitiv. 5901.Dacă am susţine că animalele nu conştientizează că vor muri odată şi odată, ar fi mai fericite decât omul? Oare ştiu ce este fericirea? 5902.Dacă omul nu ar conştientiza acest deznodământ final care este moartea, ar fi mai fericit? Dacă nu ar cunoaşte ar mai şti ce este fericirea? Dar mai ales dacă nu ar cunoaşte moartea? 5903.Să fie fericirea dorul după adevărata uitare de noi, să fie moartea? 5904.Oare atunci când omul a aflat despre cunoaşterea vieţii şi a morţii a avut parte de cel mai mare blestem, depărtându-se pentru totdeauna de fericire.

202


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5905.Cel ce nu ştie despre existenţa morţii trăieşte etern chiar dacă existenţa lui se prelungeşte subit în moarte. 5906. Fericirea are sens doar dacă este raportată la cel mai suprem opus al vieţii şi anume, moartea. 5907.Nu poate exista viaţă şi moarte fără cunoaştere şi nici fericire fără aceste trei. 5908.Dacă în Univers nu ar exista cunoaşterea, nici moartea nu ar mai exista. 5909.Cel care nu respectă moartea nu-şi respectă propria sa viaţă. 5910.Care viaţă nu va fi găzduită de moarte? 5911.Nu există paşi care să nu lase urme, cum nu există urme care să nu ducă către moarte. 5912.Visul vieţii se termină la ivirea zorilor morţii. 5913.Diferenţa dintre visul nocturn şi cel diurn este că noaptea visăm în timp ce dormim iar ziua visăm Iluzia Vieţii fără să mai dormim, un vis unde putem să mai intervenim aşa zis conştient pentru ca atunci când vor veni zorii morţii să nu ne trezim ca după un cumplit coşmar. 5914.Liberul arbitru al vieţii ne lasă să intervenim conştient în acest vis în care cunoaştem moartea. 5915.De noi va depinde dacă la trezirea finală din moarte ne vom mai aminti cu drag acest vis al vieţii sau vom dori să-l uităm asemeni unui coşmar. 5916.Ce poate fi mai sincer decât moartea? 5917.Viaţa nu are nici o scuză că a născut-o moartea. 5918.La braţul morţii nu poate merge decât viaţa. 5919.Ce altceva poate ajunge la Dumnezeu în afară de moartea noastră? 5920.Suntem atât de plini de viaţă uneori încât moartea devine pentru noi o prelungire a vieţii ce va muri mereu şi nicidecum o renaştere în eternitate. 5921.Cunoaştem moartea doar atât timp cât o conştientizăm trăind. 5922.Eternitatea şterge orice urmă de nelinişte nefiind o viaţă ce trebuie să moară. 5923.Sunt într-o aglomeraţie pe stradă. Chipuri pestriţe la fel ca şi gândurile sau destinele lor. Toate acestea vor fi morminte pestriţe în cimitire la fel de pestriţe. 5924.Moartea este icoana sufletului la care trebuie să se închine viaţa. 5925.Doar la colţ de moarte vei întâlni adevărul. 5926.Să nu ştie moartea cine este propria ei viaţă ce o naşte? 5927.Doar murind vei putea învia precum doar trăind vei putea muri. 5928.Moartea este o alternanţă la viaţă. 5929.Cerul morţii va fi brăzdat de stelele eternităţii a căror Lumină Divină străluceşte adesea şi în sufletele noastre. 5930.În moarte toate numerele se reduc la întregul infinit al eternităţii.De aceea prin moarte viaţa devine una singură din puzderia de suflete împărţite prin toate colţurile lumii. 5931.Nu încerca niciodată să-ţi înţelegi viaţa fiindcă şi aceasta nu este altceva decât o fărâmă de moarte unită de întregul etern al morţii prin Destin. 5932.Chiar dacă omul ar fi din granit tot s-ar sfărâma într-o bună zi în moarte. 5933.Calea morţii este unicul drum ce nu mai poate fi refăcut niciodată. 5934.Marele adevăr al morţii constă în viaţă. 5935.Nimeni nu va putea înşela moartea nici măcar cu cea mai infimă monedă a vieţii. 5936.În lumea noastră nu poate exista un strigăt în moarte ci numai către moarte. 5937.Dacă viaţa este mama morţii înseamnă că şi viaţa este tot un fel de moarte.

203


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5938.Cine ştie cât de mare este prezentul strivit de trecut şi viitor? Atunci ce altceva să fie moartea decât suprimarea acestui prezent care şi aşa nu ştim cât de mare este. 5939.A fost cineva la masa morţii vreodată ca să poată spune dacă îi plac sau nu bucatele ei? 5940.Dacă viaţa şi moartea ar fi o alternanţă toate clipele s-ar repeta la nesfârşit îmbrăcate cu noi şi noi toalete. 5941.Nimeni nu-şi vede propria moarte ci doar propria sa renaştere într-o altă lume. Moartea în sine nu poate fi conştientizată. 5942.Prin viaţă se naşte mântuirea şi prin moarte pomenirea. 5943.Viaţa este ruga rugului aprins de clipe pe genunchii lacrimilor roşi de suferinţe şi speranţa de a-L găsi pe Dumnezeu în moartea ce pare rece şi impersonală. 5944.Marea întrebare a vieţii constă în propria ei moarte. 5945.Numai în moarte vei şti dacă a existat cu adevărat propria ta viaţă. 5946.Doar cel ce-şi caută moartea şi o întreabă despre adevăr îşi poate înţelege cu adevărat viaţa. 5947.Numai cel care se trezeşte din visul vieţii va putea şti cum arată zorii morţii. 5948.Niciodată nu vei putea spune niciodată morţii în timpul vieţii, precum morţii nu-i vei putea spune niciodată cât de mult durează. 5949.Oare de ce întregul adevăr despre noi se reduce la moarte? 5950.Va înţelege moartea din sufletul nostru mai mult decât viaţa adevărul despre noi? 5951.Nu cred să fie la fel de josnică şi moartea precum viaţa cu eterna ei luptă de subzistenţă. 5952.Cine poate fi mai sincer decât Moartea dar mai mincinos şi perfid decât Viaţa? 5953.Dacă ar fi ca Moartea să privească în urmă ar vedea Viaţa ce moare cu fiecare clipă care trece. 5954.Nu spera să poţi muri etern în fiecare clipă prin viaţa ta scăpând de moartea morţii ei. 5955.Întreaga trudă a vieţii este pentru o strălucire iluzorie.De aceea moartea nu are nevoie de fastul şi strălucirea propriei sale vieţi care o naşte. 5956.Mama morţii este viaţa. 5957.Dacă viaţa nu ar naşte moartea ce alt adevăr ar mai înţelege-o? 5958.Întreaga poezie şi frumuseţe a vieţii se fardează numai în oglinda morţii. 5959.Lipsa de moarte ar fi mai înainte de toate lipsă de viaţă. 5960.Nimeni nu a murit fără o naştere şi nici o naştere nu va exista fără de moarte. 5961.Sunt cu inima ta alături de moartea din noi pentru care s-a născut întreaga iubire a lumii din eternităţile noastre. 5962.Niciunde nu vei putea desluşi mai mult adevăr decât atunci când te vei privi în oglinda morţii pe care o şterge viaţa în fiecare dimineaţă cu sudoarea deşertăciunii. 5963.În toată viaţa ta există doar o singură împlinire absolută: Moartea. 5964.Nimeni nu va reuşi vreodată să-şi insulte propria moarte fiindcă nu o va cunoaşte niciodată, fiind etern o mare necunoscută.De aceea va trece de fiecare dată pe lângă strada ei, greşind mereu adresa propriului său Destin. 5965.Sunt în măsură să-mi înving moartea? Oare ce nebun poate spune aşa ceva când moartea sa nici nu va exista vreodată pentru el ci doar pentru alţii. 5966.Teama aparţine numai vieţii şi nicidecum morţii. 5967.Cine a fost înşelat de moarte? Dar de viaţă? 5968.Nu moartea este aceea care bate la uşa Destinului pentru a muri, ci viaţa. 5969.Frumuseţea morţii stă în ignoranţa vieţii de a fi ea însăşi.

204


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5970.Priveşte departe în largul oceanului clipelor tale părăsite, cât sunt de neînţelese şi de triste fiindcă nu ai rămas în eternitatea nici uneia dintre ele murind pentru această viaţă definitiv. 5971.Moartea este eternitatea şi viaţa perenitatea. Nu încerca să le înţelegi mai mult decât se pot înţelege ele la rândul lor. 5972.Ce ar fi iubirea fără de moarte? 5973.Nu spera în raza morţii fiindcă nu-ţi va lumina niciodată deşertăciunea gândurilor acestei vieţi. 5974.Iubeşte ca să fi iubit şi trăieşte ca să poţi muri. 5975.Cum de moartea nu se satură de atât de mult cer cât îi este dat vieţii sale să cuprindă ca să poată muri? 5976.Sunt o fărâmă de lumină din raza eternităţii văzută de suflarea din mine drept moarte. 5977.Care stea va învăţa să moară fără să strălucească mai întâi pe firmamentul vieţii acestui Univers? 5978.Ce departe eşti de mine dragostea mea atunci când uit de moartea ce ne-ar putea despărţi. 5979.Copacii nu ruginesc niciodată, ci frunzele lor, precum iubirile nu trec niciodată, ci doar zilele lor. 5980.Întâmplător iubirea mea am căutat cerul plin de eternitatea seninului iubirii din el, să-mi spună unde ne vom putea spăla cu orizonturile sale nepieritoare. Mi-a arătat clipa morţii în care va trebui într-o zi să ne refugiem. 5981.Oare există altundeva decât în moarte ceasul infinitului ce bate ora împlinirii Destinului nostru? 5982.Cum poate moartea seduce de fiecare dată viaţa? 5983.Fiecare foc al vieţii va lumina în cele din urmă numai cerul morţii. 5984.Nu există poveste fără de sfârşit decât pentru cel ce a murit. 5985.Sub corola iubirii din pomul vieţii tale se află doar moartea ca ultim deznodământ. 5986.Nu există cale care să nu ducă spre moarte şi nici viaţă fără de Destin care să nu se spele în apa morţii în cele din urmă. 5987.La ce bun atâtea drumuri când toate duc spre moarte? 5988.Cum cerul nu poate avea decât un singur orizont, viaţa nu poate avea decât o singură moarte. 5989.Întreaga cunoaştere se revarsă în moarte. 5990.Cum totul are un sens nici viaţa nu determină moartea degeaba. 5991.De nu ar fi începutul şi sfârşitul nu ar exista nici eternitatea. Odată ce există, putem vorbi de fiinţarea eternităţii, deci despre fiinţa eternităţii ce poate fi un Cuvânt de-al Lui Dumnezeu. 5992.Ce dor trebuie să-i fie vieţii de moarte încât de fiecare dată se împlineşte numai prin aceasta. 5993.Ce nebun trebuie să fii ca să-ţi fie teamă de moartea pe care nu o vei cunoaşte niciodată fiindcă doar viaţa poate cunoaşte moartea. 5994.Atunci când vei fi mort nu vei mai avea nimic de împărţit cu viaţa şi cunoaşterea ei. 5995.Nu există moarte care să nu se înece în apa vieţii pentru totdeauna, ireversibil. 5996.Şi moartea se naşte din viaţă la fel ca şi viaţa din neantul de dinaintea ei, cunoscut de noi astfel. Cum tot ce se naşte trebuie să moară este cât se poate de adevărat că şi moartea trebuie să moară la rândul ei, rămânând Lumea Luminii Eterne.

205


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

5997.Mai departe de moarte nu poate fi decât o altă naştere, odată trecut pragul morţii ce va muri. 5998.Ascultă de armonia Universului atunci când îţi e teamă de moarte. 5999.Întreabă moartea ce este perfecţiunea? Îţi va răspunde cu siguranţă că este o greşeală necesară. 6000.Spune-mi Dumnezeule al iubirii mele care eşti iubire, de ce este atât de rece moartea faţă de viaţă? Cum de nu se topeşte moartea la focul marilor iubiri? Drept răspuns privesc cerul inimii mele ce are nevoie câteodată de odihnă şi atunci trag perdeaua sentimentelor peste focurile stelelor ce îmbrăţişează eternitatea Luminii Divine în marea amintire a marilor iubiri. 6001.Ce poate fi mai presus sau mai prejos decât moartea? Propria ei viaţă de moarte faţă de viaţa de viaţă. 6002.Suntem prea aproape de Dumnezeul iubirii, atât de aproape încât nu-L putem găsi niciodată cu adevărat oriunde l-am căuta în această lume fiindcă se află în noi în fiecare alături de moartea ce va împlini naşterea. 6003.L-am întâlnit pe Dumnezeul Iubirii la colţul străzii cu nume de Destin, unde se vând speranţe pe taraba sufletului meu, roasă de ploile sentimentelor unei amintiri despre moarte. 6004.Aripile morţii nu obosesc niciodată să ducă naşterea vieţii spre eternitatea din noi. 6005.Străluciri sau umbre, valuri sau stânci, stele sau priviri, toate câte sunt au Destinul morţii în ele. 6006.Marile iubiri sunt eterne fiindcă în venele speranţelor, privirilor şi cuvintelor lor curge mai presus de toate eternitatea de dincolo de orice viaţă ce ar mai reuşi să moară. 6007.Este un dat ca viaţa să se desăvârşească în cele din urmă numai prin moarte. 6008.Odată ce eşti mort nu ai cum să-ţi cunoşti moartea decât dacă ai trăi, iar dacă exişti sub forma unei cuante de energie şi cunoşti înseamnă că nu eşti mort, ci viu dar într-o altă formă de existenţă, iar aşa zisa moarte ar aparţine doar rămăşiţelor tale pământeşti. Nici acestea nu mor ci se transformă. 6009.Cel care nu-ţi cunoaşte moartea nu moare niciodată. Păcatul Originar constă în cunoaştere fiindcă doar cel care cunoaşte realizează că poate să nu cunoască, iar tot ceea ce se află dincolo de necunoaştere primeşte un sens absolut numai prin moarte. 6010.Moartea este absolutul a tot şi toate câte sunt. 6011.Libertatea vieţii este consens iar a morţii sens. 6012.Nu există fericire sau suferinţă eternă fiindcă şi ele vieţuiesc urmând calea morţii. 6013.Păcatul originar constă în cunoaştere, dar mai ales în cunoaşterea morţii. Dacă nu am fi cunoscut-o nu am fi conştientizat că vom muri niciodată. Oare animalul ştie că va muri? Pentru el moartea este o întâmplare despre care nu a auzit niciodată că va veni. 6014.Nu pot fi alături de Iluzia Vieţii fiindcă îmi arată moartea. 6015.Vâslele de aur ale omenirii sunt credinţa în iubire şi în sfinţenia acesteia. Doar acestea pot împinge corabia societăţii spre marea regăsire a eternului din noi ce nu este nicidecum moarte, ci viaţă eternă. 6016.Cine poate înţelege infinitul sau moartea? 6017.Nu există moarte decât în cunoaştere. 6018.Cea mai mare distanţă nu se află între părţile Universului, ci între viaţă şi moarte. 6019.Moartea cuprinde întregul Univers într-un singur punct infinit al începutului. 6020.Fără de moarte întreaga lume ar fi fără de viaţă. 6021.Marea regăsire constă în moarte.

206


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6022.Sensul vieţii constă în pregătirea ei pentru moarte. 6023.Numai cine nu a cunoscut viaţa nu va cunoaşte moartea. 6024.Dacă alături de viaţă şi moarte ar mai exista şi alţi opuşi în cunoaşterea noastră nici unul dintre aceştia nu ar muri dar nici trăi. 6025.Rădăcinile vieţii stau adânc înfipte în moarte. 6026.Nu există val care să nu se spargă cum nu există viaţă care să nu moară, în schimb există oceanul Marelui Infinit care va dăinui mereu oricâte valuri sau vieţi se vor sparge de stânca dură a Destinului, iar numele său este Moarte. 6027.Timpul morţii este infinit, de aceea nu va fi niciodată lipsit de el ca şi viaţa. 6028.Moartea nu poate exista decât în cadrul existenţei. 6029.În nonexistenţă până şi moartea dispare. 6030.Prin moarte devenim natura propriului nostru spirit. 6031.Doar în viaţă putem aspira la o moarte mai bună, nu şi în moarte. 6032.Prin viaţă devenim ţărâna timpului care ne modelează iar prin moarte statuia acelui model aşezată pe strada Eternităţii. 6033.Nimeni nu va reuşi să denumească steaua propriei sale morţi. 6034.Dacă viaţa este un strigăt de durere în amurgul însângerat al cuvintelor, moartea este marea nuntire cu infinitul clipei de iubire a Lui Dumnezeu. 6035.Câte clipe a pierdut viaţa în faţa morţii la ruleta timpului deşertăciunii? 6036.Naşterea este poarta către moarte. 6037.Nu există viitor în viaţă care să nu se termine în moarte. 6038.Viaţa este o cale, iar moartea destinaţia eternă a ei. 6039.Lumina gândurilor tale nu va mai fi umbrită de Iluzia Vieţii în moartea adevărului absolut. 6040.Cine iubeşte mai mult viaţa decât moartea nu înţelege cât de trecători suntem în această lume a tranzitului prin durere. 6041.Ce altceva poate fi această lume decât un imens cimitir de speranţe, cuvinte, dorinţe, iubiri amăgitoare, tristeţi ce se vor împlinit până şi în moarte? 6042.Nu poţi excela în moarte decât murind. 6043.Ţelul morţii este eternitatea ei iar al vieţii, moartea.Şi totuşi Iluzia Vieţii ne îndeamnă să iubim viaţa dar să trăim ca şi cum am fi eterni.. 6044.Fericirea nu-şi poate găsi împlinirea decât în timpul ce o va duce inevitabil la moarte. 6045.Cuvântul vieţii este durere şi al morţii Destin. 6046.Moartea nu poate minţi niciodată pe nimeni. 6047.De ce în destinul fiecărei iubiri se află şi moartea? 6048.A refuzat moartea vreodată să-ţi întindă mâna? 6049.Marea fericire, împlinire, revelaţie şi desăvârşire a acestei lumi constă în moarte, indiferent că acceptăm sau nu acest adevăr. 6050.Moartea este marea enigmă a iubirii din noi. 6051.Nu există strigăt mai puternic în această lume decât liniştea morţii. 6052.Nicăieri nu este mai aprins cuvântul Iubire decât atunci când este scris pe tabla neagră a morţii. 6053.Orice vânt va bate către moarte. 6054.Moartea este oceanul eternităţii ce nu poate seca niciodată. 6055.De eternitatea morţii nu poţi să te ascunzi decât în eternitatea din tine unde o vei întâlni.

207


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6056.Oricât de amăgitoare sunt uneori clipele vieţii ele vor deveni un mare adevăr prin moarte. 6057.Ce poţi aştepta de la viaţă în afară de trecerea sa, dar de la moarte în afară de eternitatea sa? 6058.Alături de moarte şi iubire nu poţi fi decât tu şi nimeni altul. 6059.Chiar dacă speranţele mor ultimele să nu uităm că şi ele mor. 6060.Doar oglinda morţii îţi va arăta viaţa în adevăratele sale culori. 6061.Ce altceva poate fi viaţa decât un curcubeu pe cerul morţii? 6062.Nicăieri nu vom fi mai aproape de noi decât dincolo de orice înţeles unde vom întâlni salvatoarea moarte. 6063.Doar moartea va putea escalada în cele din urmă muntele vieţii tale. 6064.Cât ar mai naufragia corabia vieţii dacă nu ar fi farul călăuzitor al morţii? 6065.Peste adevărul morţii chiar şi ninsoarea speranţelor se topeşte. 6066.Viaţa şi moartea sunt cunoaştere. 6067.Viaţa aparţine înţelesului iar moartea neînţelesului ce ar trebui cunoscut dar nu se poate întrucât este mai mult adevăr faţă de cât poate cunoaşte Iluzia Vieţii.. 6068.Ce poate fi moartea decât iubire fără de sfârşit sau eternitate cu început în Iluzia Vieţii? 6069.Nu există mare iubire care să nu-şi spele faţa obosită de Iluzia Vieţii în moarte. 6070.Sunt fără de sfârşit fiindcă voi muri. 6071.Viaţa este un lung ciclu de naşteri din eternitate şi sfârşituri în moarte. 6072.Moartea ar fi un înţeles cunoscut doar dacă viaţa nu ar fi o mare Iluzie ce-ţi dă impresia cunoaşterii. 6073.Nu muri fără iubire fiindcă nu ai trăit decât pentru iubire, restul este deşertăciune. 6074.Întreaga ploaie de cuvinte ale vieţii se scurge în oceanul morţii unde-şi caută un înţeles. 6075.Doar în viaţă poţi fi singur, nu şi în moartea tuturor înţelesurilor. 6076.Dorul de moarte este cel mai crud adevăr al vieţii. 6077.Pe cerul morţii nu vor fi niciodată norii durerii ce ne umbreau viaţa pentru a şti că suntem. 6078.Toate orizonturile vieţii se pierd în nemărginirea morţii. 6079.Prin moarte viaţa devine un înţeles al firii de a cunoaşte existenţa. 6080.Toate inimile acestei lumi sunt deşertăciune şi ţărână, fără de iubire şi moarte. 6081.Prin moarte până şi Iluzia Vieţii capătă sens. 6082.Oricât i-ar fi de teamă vieţii de moarte, aceasta respiră prin plămânii eterni ai morţii. 6083.Poate cineva trăi Iluzia Vieţii sub cerul eternităţii pe care să-l poată cuprinde? 6084.Enigma sufletului nostru arde ca o torţă pentru a lumina taina morţii în sufletul căreia îşi va găsi împlinirea iubirea din noi. 6085.Viaţa fără de moarte este ca şi naşterea fără de viaţă. 6086.Ce sfânt nu aleargă către marele adevăr al morţii iubind mai mult decât un muritor de rând? 6087.Moartea devine o mare sfidare doar pentru cel care nu înţelege deşertăciunea acestei lumi. 6088.Ce s-ar face viaţa fără de cimitire? 6089.Aleea sufletului pietruită de clipele întâmplării duce către moartea neîntâmplătoare. 6090.Ce înţeles poate să primească moartea în faţa vieţii odată ce sensul ei constă tocmai în moarte, iar imaginea sa în iluzie.

208


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6091.Te rog înţelege petalele cuvintelor acestei lumi şi nu le număra fiindcă au fost numărate mai demult decât vremea ta de către moarte. 6092.Nu există foc al vieţii care să nu fie stins de moarte. 6093.Adevăratul miracol al vieţii se desăvârşeşte numai în moarte. 6094.De ce este disperată viaţa în faţa morţii odată ce toate drumurile ei duc către moarte? 6095.Poate exista un miracol mai mare decât moartea pentru care s-a născut viaţa? 6096.În moarte până şi cuvintele devin unite prin eternitatea înţelesurilor lor cu eternitatea înţelesului morţii. 6097.Nu moartea este cea care sfidează viaţa ci propriul ei Destin. 6098.Viaţa este marea sfidare a morţii prin Iluzia falsei eternităţi în care sălăşluieşte un singur mare adevăr: Adevărul Minciunii! 6099.Moartea devine un repaus doar pentru Iluzia Vieţii noastre. 6100.Dacă ar exista cu adevărat moartea atunci ar trebui ca cel puţin un singur om să o trăiască! 6101.Moartea aşa cum ne este zugrăvită de Iluzia Vieţii noastre este cea mai mare minciună pe care o poate afirma viaţa. 6102.Prin simpla existenţă a ei, Moartea devine o altă Viaţă! 6103.Oare de ce vede viaţa moartea ca fiind distrugere? Doar pentru că nu poate fi cunoscută niciodată de către cel în cauză sau pentru că neînţelesul vieţii este astfel faţă de Iluzia Vieţii? 6104.Teama şi Destinul sunt unicele atuuri ale vieţii în faţa marelui adevăr al morţii. 6105.Doar viaţa complică lucrurile atât de simplificate prin moarte. 6106.Cine poate şti clipa în care nu va mai cunoaşte moartea decât unica Întâmplare Întâmplătoare care este Iubirea sau Dumnezeu? 6107.Clipa în care nu mai cunoşti moartea este tocmai clipa morţii tale. 6108.Ar mai curge fluviul Iluziei Vieţii noastre dacă nu ar fi malurile morţii care să îl limiteze? 6109.Nu întreba niciodată viaţa cine eşti tu, ci moartea! 6110.Respiraţia vieţii este teama de moarte. 6111.Aleile adevărului acestei lumi se află printre mormintele cimitirelor. 6112.Oare s-ar mai lupta viaţa cu propriul său sine dacă ar înţelege marele adevăr al morţii? 6113.Doar faţă de viaţă moartea începe printr-o limită. 6114.Numai viaţa poate muri, nu şi moartea! 6115.A plâns vreodată moartea? Atunci de ce să o plângem? 6116.Adevărata viaţă constă în moartea morţii. 6117.Doar Iluziei Vieţii îi este teamă de moartea morţii fiindcă este adevărata moarte. Atunci când mori îţi moare şi moartea ta. 6118.Cine eşti tu străine din mine care înţelegi moartea morţii? Lasă-mă să-mi trăiesc viaţa care cunoaşte moartea. 6119.Cel mai scump se plătesc în viaţă clipele de dinainte de moarte. 6120.Ce s-ar face lumea deşertăciunii fără de moarte? 6121.Oricâte clipe ar cumpăra Iluzia Vieţii pe taraba Destinului, le va vinde în cele din urmă propriei sale morţi. 6122.Viaţa este fiica risipitoare a morţii. 6123.Moartea a scris cele mai nemuritoare opere. 6124.Ceea ce desparte viaţa va uni moartea.

209


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6125.Moartea nu face politică dar o susţine. 6126.Ţărmurile morţii există doar pentru Iluzia Vieţii. 6127.Înţelesul iubirii în moarte este adevărul Lui Dumnezeu. 6128.Toate furtunile vieţii se sting în sufletul morţii. 6129.Moartea este rece numai faţă de Iluzia Vieţii. 6130.Mulţumesc lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat să ne conştientizăm propria moarte a cunoaşterii noastre. 6131.Suntem un dar făcut morţii. 6132.Moartea este nuntirea noastră cu infinitul. 6133.Iarba morţii nu poate fi cosită de timp. 6134.Moartea îi datorează vieţii, viaţa, iar viaţa, îi datorează morţii, moartea. 6135.Nu există moarte care să nu existe. 6136.Murirea este cel mai mare reazem al nemuririi. 6137.Te iubesc fiinţă plămădită din diamantul iubirii şlefuit de viaţă pentru a fi făcut în dar morţii pe care tu nu o vei cunoaşte niciodată. 6138.Roadele pomului vieţii hrănesc moartea. 6139.Moartea ta o vor cunoaşte doar ceilalţi de aceea ea nu poate exista pentru tine şi cum toţi ceilalţi vor avea la rândul lor morţile lor pe care nu le vor cunoaşte, înseamnă că adevărata moarte nici măcar nu există. 6140.Întreaga cunoaştere a lumii nu valorează nici cât o clipă de moarte. 6141.Nebun este cel care măsoară moartea. 6142.Nu pleca urechea la bârfele vieţii despre moarte fiindcă nimic nu-i poate fi mai superior vieţii decât moartea. 6143.Vrei să cunoşti moartea? Priveşte cerul înstelat al marilor iubiri din inima Universului. Multe şoapte pline de Lumina Divină a stelelor au fost supuse de atât de demult încât stelele şi-au pierdut corporalitatea fiind un trecut ce traversează spaţiile şi timpii spre eternul viitor. 6144.În apa morţii nu se va putea spăla niciodată Iluzia Vieţii. 6145.Moartea este adevărul absolut al vieţii. 6146.Viaţa este vis şi moartea realitate. 6147.Din viaţă nu te poţi trezi decât în moarte. 6148.Infinitul nu are cale fiindcă în el sunt toate căile posibile. De aceea eternitatea morţii nu poate trece în infinitul din tine. 6149.Suntem o fărâmă visătoare din praful stelelor iubirii ce va fi dusă curând de vântul eternităţii morţii spre nicăieri. 6150.Oare unde dormim atunci când visăm viaţa, nu în moarte? 6151.Cerul morţii este cel mai luminat fiindcă toate căile stelelor sunt în aceeaşi eternitate a clipei. 6152.Aminteşte-ţi că atunci când te vei trezi din visul vieţii va trebui să redevii din nou: tu. 6153.Viaţa nu suportă moartea fiindcă moartea îi spune vieţii adevărul în faţă cu privire la Iluzia Vieţii.

210


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

VI. NEMURIRE

6154.Nemurirea este eternitatea clipei. 6155.Nemurirea este îngerul care te trezeşte din moartea propriului tău destin. 6156.Nu există moarte mai adâncă decât în nemurire, atunci când a dispărut definitiv viaţa ce va muri. 6157.Nemurirea se regăseşte într-o clipă, pe când viaţa se pierde în anii grei scurşi la picioarele morţii. 6158.Nemurirea este libertatea destinului de a-şi recunoaşte propria sa moarte în faţa eternităţii. 6159.Ce poate fi mai efemer decât timpul în faţa nemuririi? 6160.Nemurirea este jocul la care viaţa pierde mereu. 6161.Nemurirea este visul morţii de a deveni viaţă eternă, deci de a muri, etern, câte puţin, cu fiecare clipă trecătoare. 6162.Nemurirea este oceanul visului care şi-a pierdut ţărmurile la ruleta norocului chior al unui Destin potrivnic. 6163.Nemurirea nu va toarce niciodată timpul la fuiorul eternităţii. 6164.Nimic mai absurd decât expresia:” viaţă nemuritoare”, deoarece nu există viaţă fără de moarte. A fi etern în faţa morţii înseamnă a muri etern cu fiecare clipă trecătoare. 6165.Nemurirea este păcatul de a fi al morţii fiecăruia dintre noi conştientizată de această viaţă. 6166.Nemurirea este balanţa care nu se înclină niciodată către fluviul clipelor trecătoare. 6167.Nemurirea este mai săracă decât viaţa în clipe fiindcă nu poate accepta scurgerea timpului. 6168.Ce poate fi nemurirea decât lacrima destinului prelinsă din clipa eternă a ochilor tăi? 6169.Nemurirea nu cunoaşte viaţa fiindcă aceasta chiar şi eternă este o trecere prin destinul atâtor şi atâtor clipe văduvite de propria lor eternitate. 6170.Nemurirea este nimbul sub care se ascunde visul existenţei. 6171.Ce poate fi dincolo de nemurire decât tot nemurire? Dar dincolo de existenţă? Destin! 6172.Cine poate asculta aria nemuririi în această viaţă fără să cunoască moartea? 6173.Nemurirea nu se poate ascunde nicăieri în această lume chiar dacă este eternitatea unei singure clipe, dar nici nu poate fi aflată vreodată de către visul nostru. 6174.Nimic nu poate fi mai măreţ decât să crezi în nemurire în această lume a muririi. 6175.Nemurirea nu poate fi cunoscută nicăieri în această viaţă fiindcă va fi mereu dincolo de propria sa moarte. 6176.Nemurirea poate fi dobândită doar prin moarte. 6177.Fără de moarte nu ar fi nemurirea. 6178.Nemurirea este clipă încremenită într-o fotografie, iar viaţa, filmul suprapunerii mai multor fotografii ce denotă iluzia de mişcare. 6179.Nemurirea este statică prin eternitatea propriei clipe, iar viaţa dinamică, prin suprapunerea miliardelor de clipe.De aceea pentru a recunoaşte moartea trebuie să mergi

211


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

înainte, trăind, iar pentru a afla nemurirea trebuie să stai în eternitatea propriei tale clipe, murind. 6180.Nemurirea este trandafirul ale cărui petale nu se pot număra niciodată fiind toate din aceeaşi clipă. 6181.Ce poate fi mai măreţ decât să înţelegi sensul nemuririi în această viaţă? 6182.Alături de nemurire nu va mai sta niciodată nimic fiindcă aceasta este totul, este Dumnezeu. 6183.De câte ori privesc în ochii inimii tale redescopăr nemurirea propriului meu destin de dincolo de mine. 6184.Doar privind în ochii morţii vei descoperi nemurirea. 6185.Nemurirea este visul prin care poţi să înţelegi sensul morţii din această viaţă. 6186.Viaţa va sta mereu între două paranteze pe ţărmul nemuririi. 6187.Ascult mirajul de a fi al morţii doar înţelegând nemurirea. 6188.Nemurirea va crede doar în propriul său zâmbet oglindit pentru noi oamenii, în Destin. 6189.Nemurirea nu poate înţelege noul, precum nici vechiul. Numai eternul. 6190.Nemurirea este moartea neînţeleasă îndeajuns de viaţă. 6191.Nemurirea este soclul pe care nu poate fi aşezată nici o statuie, tocmai fiindcă în nemurire nimic nu se poate naşte spre a muri. 6192.Nemurirea este freamătul voinţei unui singur Destin: Eternitatea. 6193.Nemurirea este răsăritul ochilor tăi din inima mea. 6194.Nemurirea înmănunchează tot ceea ce ar trebui să înţelegem din visul acestei vieţi, dar nu vom afla niciodată. 6195.Nemurirea este faţa necunoscută a cunoaşterii. 6196.Nemurirea este focul la care s-a încălzit Dumnezeu când a descoperit prin noi, murirea. 6197.Nemurirea este mănunchiul de raze al iubirii noastre ce nu vor putea lumina pentru nimic în lume uitarea. 6198.Nemurirea este amintirea eternă despre absolut. 6199.Nemurirea este cel mai măreţ adevăr ascuns în iubirea unei clipe eterne. 6200.Nemurirea este farmecul amintirii de a putea iubi eternitatea ochilor tăi. 6201.Nemurirea este strigătul mut al Îngerului Morţii, prin care acesta acceptă iubirea venită până şi din viaţă. 6202.Nemurirea este soarta unui Destin de a fi el însuşi. 6203.Nemurirea este romanţa cântată morţii de către viaţă la balconul miraculosului Dumnezeu. 6204.Nemurirea este valul care se sparge pentru eternitate de stânca destinului unei mari iubiri. 6205.Nemurirea este orizontul existenţei ce nu poate fi atins niciodată de timp. 6206.Nemurirea este seninul pentru care nici viaţa nu poate găsi nori pe taraba unui anume Destin. 6207.Nemurirea este mântuirea de sine a absurdului acestei vieţi. 6208.Nemurirea este insula pe care cu toţii vom naufragia prin moarte, odată şi odată. 6209.Nemurirea este destinul unei Amintiri despre absolut. 6210.Nemurirea este farmecul Lui Dumnezeu. 6211.Ce anume poate să înţeleagă mai bine moartea decât nemurirea? 6212.Nemurirea este moartea privită vie de către viaţă. 6213.Nemurirea se închină numai propriei sale eternităţi.

212


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6214.Nemurirea este salutul rece al eternităţii pe buzele fierbinţi ale trecerii, prin care această viaţă devine vie. 6215.Nemurirea fără de iubire este oarbă. 6216.Nemurirea nu se aseamănă decât cu zâmbetul tău pierdut în eternitatea din mine. 6217.Nemurirea este clipa ce a încremenit de frigul acestei vieţi, îngheţând pentru totdeauna. 6218.Oare de ce fugim mereu de moartea care se află în noi? Doar fiindcă ne este frică de eternitatea nemuririi noastre? 6219.Cine poate înţelege nemurirea din speranţa unui suflet de om? 6220.A fi alături de nemurire este echivalent cu a - ţi înţelege propria ta moarte. 6221.Nemurirea este esenţa paradoxului acestei vieţi.Ne este frică de moarte, vrem să trecem veşnic, uitând că eternitatea nemuririi se află în moarte. 6222.Nemurirea este pasul făcut de Dumnezeu la facerea lumilor, uitând să lase în urma Lui viaţa. 6223.Nemurirea erodează până şi moartea dacă vrea astfel Iluzia Vieţii. 6224.Prin moarte, fiecare dintre noi, trecem în adevărata nemurire. 6225.Nu poate fi un păcat mai mare decât să-i atribui nemuririi viaţa ce nu poate fi niciodată eternă ci doar trecătoare. 6226.Alături de nemurire până şi Destinul se simte stingher, ştiind de minciuna Iluziei Vieţii. 6227.Nemurirea se naşte în noi din teama de moarte. 6228.Nemurirea este vârful ce nu poate fi atins al absolutului vieţii cu nume de moarte! 6229.Nemurirea este darul uitat de Dumnezeu la ruleta norocului acestei vieţi care nu iese niciodată câştigătoare pentru noi. 6230.Nemurirea este izvorul tămăduirii tuturor clipelor acestei lumi deşarte. 6231.Nemurirea te înţelege doar dacă vei recunoaşte moartea. 6232.Fără moarte nu am şti ce este speranţa nemuririi. 6233.Nemurirea este visul de aur al unei omeniri de tinichea. 6234.Fără nemurire nu ar fi moartea, iar fără moarte, viaţa.Cu toate acestea ne dorim nemurirea neştiind că astfel ne dorim eternitatea morţii în pofida trecerii efemere a vieţii. 6235.Nemurirea este întregul morţii, din care s-a desprins frântura de viaţă pe care o dorim eternă. 6236.Nemurirea este dorul divin de a fi el însuşi etern sfidând viaţa trecătoare. 6237.Nemurirea este palatul de cleştar al morţii, în care orice viaţă ar îngheţa, pentru totdeauna, nemaiputând trece niciodată dintr-o clipă în alta. 6238.Nemurirea este stânca pe care nu a escaladat niciodată speranţa vieţii. 6239.Nemurirea este etalonul suprem al Iluziei Vieţii: fugind de moarte, renegă tocmai eternitatea nemuririi. 6240.Nemurirea este libertatea de a fi a morţii dar şi încătuşarea vieţii în propriile sale chingi ale temporalităţii. 6241.Nemurirea este visul din care nimeni nu se mai trezeşte vreodată. 6242.Unde poţi fi mai singur decât în nemurire? 6243.Ce poate fi mai sinceră decât nemurirea privită prin ochii morţii? 6244.Nemurirea este furtuna Destinului din ochii vieţii mele. 6245.Nemurirea este lacrima prin care cuvântul este obligat să tacă etern. 6246.Nemurirea este viaţa eternă a morţii. 6247.Nemurirea este răsăritul care nu apune niciodată peste moarte. 6248.Nemurirea se ascunde numai în lumina necunoaşterii.

213


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6249.Ce-ai face cu nemurirea dacă ai vrea să trăieşti? 6250.Încotro merge nemurirea dacă nu spre propria sa eternitate din moartea continuă? 6251.Soarele nemuririi nu poate străluci niciodată în viaţa definită prin murire. 6252.Nemurirea este arta prin care Destinul uită de sine. 6253.Nemurirea priveşte dincolo de moarte murind continuu. 6254.Nemurirea reprezintă uitarea din marea amintire a Lui Dumnezeu pentru noi. 6255.Nemurirea este magicianul care nu poate înţelege că jonglează cu eternitatea morţii, greşind mereu în visul propriei noastre existenţe. 6256.Nemurirea nu poate crede în perfecţiunea acestei lumi atât de trecătoare. 6257.Nemurirea este visul de a fi eterni în clipa iubirii noastre. 6258.Nemurirea este restul uitat de Destin la masa propriei sale deşertăciuni. 6259.Nemurirea este furtuna ochilor ce îngenunchează privind perfecţiunea iubirii. 6260.Nemurirea este lanţul care ţine moartea trează pentru a naşte viaţa. 6261.Nemurirea este nimbul perfecţiunii al imperfectului Destin. 6262.Nemurirea este jocul dea v-aţi ascunselea a Destinului cu Iubirea. 6263.Nemurirea se roagă Deşertăciunii, pentru a putea înţelege sensul vieţii. 6264.Nemurire? Cuvânt magic prin care putem înţelege moartea. 6265.Unde este nemurirea? În magia privirii tale.De aceea te iubesc. 6266.Fără amintirea nemuririi iubirea cuvântului tău, nu ar mai răsări peste inima mea cu atât de multă viaţă, îngenunchind paşii morţii eterne. 6267.Nemurirea este viaţa pierdută în cuvânt, a Destinului fiecărei iubiri. 6268.Nemurirea este visul somnului etern ce devine astfel realitate, trăind! 6269.Nu cred că există artist pe lumea asta care să poată zugrăvi cu adevărat nemurirea privirii tale, pierdută în eternitatea sufletului meu. 6270.Nemurirea este nostalgia morţii din această viaţă. 6271.Dacă vrei să găseşti nemurirea va trebui să o cauţi mai înainte de toate în eternitatea încremenită a morţii şi pe urmă în această viaţă trecătoare. 6272.Nemurire sau viaţă eternă? Cel mai mare paradox posibil. Viaţa este trecere, iar o trecere la infinit ar fi doar moartea! 6273.Nemurirea este deşertul unde cuvintele însetate nu vor găsi niciodată morganatica oază unde să poată bea apa vieţii veşnice. 6274.Nemurirea este Infinitul care nu-şi poate înţelege propria sa viaţă. 6275.Nemurirea răscoleşte deopotrivă suflete şi trupuri. Sufletul este etern prin iubire, iar trupul se descompune în eternitatea ţărânii din care provine. 6276.Nemurirea este templul speranţei. 6277.Nemurirea este eternitatea clipei. 6278.Nemurirea vine numai pe aripile morţii. 6279.În nemurire se ascunde cel mai mare dar al vieţii: Speranţa. 6280.Nemurirea este dorul necuprins al morţii faţă de viaţă. 6281.Fără nemurire nu am putea iubi. 6282.Nemurirea îi aminteşte vieţii de inerenţa morţii. 6283.Nemurirea este strigătul mut al eternităţii din ochii iubirii. 6284.Nemurirea este valul care se sparge etern de tâmpla deşertăciunii acestei lumi. 6285.Nemurirea este marea regăsire de sine a Dumnezeului iubirii noastre. 6286.Izvorul nemuririi se află numai pe tărâmul eternităţii morţii. 6287.Prin nemurire moartea fiinţează mereu.De aceea este eternă.

214


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6288.Nemurirea se roagă neantului acestei existenţe prin cuvintele de foc ale iubirii. 6289.Prin nemurire iubirea este cuvântul morţii spus pentru eternitate în visul acestei vieţi. 6290.Nemurirea se scaldă pe tărâmul morţii în apa vieţii. 6291.Nemurirea este visul vieţii de a trăi etern, trecând peste clipe o eternitate, neştiind că fiecare clipă este o eternitate. 6292.A trece o eternitate peste clipe, înseamnă a te include în eternitatea unei clipe. A muri. Astfel nemurirea este moartea văzută de viaţă ca fiinţând etern. 6293.Nemurirea se roagă sfinxului din cuvântul privirii tale, acela de a iubi. 6294.Nemurirea nu poate regreta niciodată nimic fiindcă înţelege totul. 6295.Nemurirea este sufletul care se regăseşte în eternitatea propriei sale morţi la fel de viu pe cât era în lumea deşertăciunii. 6296.Nemurirea este flamura dăruită de îngerul morţii acestei vieţi. 6297.Nemurirea este cerul căutat de ochii orbiţi de atâta viaţă deşartă. 6298.Fără simbolul nemuririi întreaga noastră lume nu ar avea nici un sens. 6299.Nemurirea este rugul aprins al viselor noastre. 6300.Nemurirea este ramura pe care viaţa acestei lumi nu se va putea căţăra niciodată. 6301.Nu există iubire care să nu fie nemuritoare. 6302.Fiecare dintre noi devenim eterni atunci când iubim. 6303.Eternitatea este sângele nemuririi iar iubirea sufletul său. 6304.Nemurire fără de moarte nu poate exista. 6305.Nemurirea este surâsul prin care Destinul ne arată că totul are un sens. 6306.Nemurirea este darul divin al existenţei prin moarte. 6307.Nemurirea este cântecul sirenelor eternităţii din visul acestei lumi. 6308.Nemurirea nu poate ascunde nimic din ceea ce ştim, tocmai fiindcă nu ştim nimic despre aceasta. 6309.Nemurirea este liniştea eternităţii în tumultul acestei vieţi, 6310.Nemurirea poate fi auzită numai în infinitul propriului tău suflet. 6311.Prin nemurire viaţa este eternă, cununându-se pentru totdeauna cu moartea. Acest mariaj dă sens întregii noastre existenţe născând speranţa. 6312.Nemurirea este zarea pătată de pescăruşii vieţii ce nu pot muri niciodată pe tărâmul morţii. 6313.Nemurirea este floarea privirii tale ce nu va cunoaşte niciodată toamna unei despărţiri, de această clipă eternă. 6314.Nemurirea este rugăciunea Destinului de a se regăsi pe sine însuşi în faţa morţii. 6315.Cel mai mare blestem constă în nemurirea despărţirii. 6316.Nemurirea are propria sa lume: Eternitatea Clipei. 6317.Nemurirea este amăgirea prin care vrem să ne înţelegem propria viaţă. 6318.Nemurirea este visul cuvântului tău răsărit peste timp în lumea mea, unde tu nu mai exişti demult. 6319.Nemurirea este absolutul deşertăciunii de a fi ideală. 6320.Nemurirea este atât de adâncă în sufletul meu, încât mă simt străin de mine însumi, întro lume unde esenţa speranţei constă în nemurire. 6321.Nemurirea este străinul la masa căruia nu avem ce căuta pe parcursul acestei vieţi. 6322.Oare dacă nu am mai avea noţiunea nemuririi am mai exista? 6323.Fără de nemurire nu aş putea să te iubesc atât de mult.

215


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6324.Tu eşti nemurirea existenţei mele, dragostea mea. Prin tine viaţa mea a devenit un vis împlinit. 6325.Sufletul unui om nu ar putea rezista nemuririi fără de iubire chiar dacă corpul său ar trăi etern. 6326.Noi oamenii suntem nemuritori. O celulă poate trăi la infinit, dar un conglomerat de celule cum sunt oamenii şi animalele îmbătrânesc şi mor fiindcă se reproduc greşit atunci când se copiază unele pe altele. Pentru a fi corpul nemuritor va trebui corectat defectul genetic prin care se copiază celulele care îl compun. Să fi survenit acest accident genetic, odată cu cel prin care gândim doar cu câteva procente din materia noastră cenuşie? 6327.Iubirea este pentru om dovada propriei sale nemuriri pierdută undeva la zarurile istoriei. 6328.Fără de iubire, nemurirea ar fi doar o noţiune fără de conţinut. 6329.Nemurirea este visul de a fi etern al iubirii. 6330.Nemurirea este sclava şi stăpâna iubirii. 6331.Absolutul nemuririi este iubirea. 6332.Nemurirea este speranţa ce nu poate muri iubind. 6333.Care este diferenţa dintre iubire şi nemurire la nivel absolut? 6334.Până şi nemurirea este muritoare în faţa iubirii nemuritoare. 6335.Zborul nemuririi din inima ta naşte eternitatea iubind. 6336.Paşii nemuririi nu pot lăsa urme în timp, fiind eterni. 6337.Nemurirea răscoleşte amintirea oricărei inimi ce bate tangoul muririi în zâmbetul său. 6338.Nemurirea respiră prin plămânii morţii aerul iubirii din noi. 6339.Nemurirea va fi un absurd etern atâta timp cât nu cunoaştem adevărata iubire. 6340.Nemurirea este balsamul ce poate înţelege moartea. 6341.Fără nemurire întreaga moarte ar dispărea. 6342.Nemurirea va îmbrăţişa etern destinele marilor iubiri. 6343.Nu există suflet care să înfrunte nemurirea însă iubire, da. 6344.Un suflet faţă de nemurire este o furnică faţă de un munte, în schimb nemurirea devine furnică când e vorba de iubire. 6345.Pentru a deveni nemuritori va trebui să ştim iubi cu adevărat. 6346.Prin nemurire omul va cunoaşte viaţa eternă a morţii. 6347.Nemurirea este mai înainte de toate marea pace a sufletului cu propriul său sine prin iubire. 6348.Nemurirea este adierea primăvăratică a privirii tale din eternitatea cuvântului: iubire. 6349.Nemurirea nu poate fi plătită şi nici preţuită fiindcă nu se include în cadrul nici unui etalon, la fel ca şi iubirea. 6350.Nemurirea este aripa de dor prin care iubirea începe să doară. 6351.Atunci când iubirea doare devine nemuritoare. 6352.Ce altceva poate să fie nemurirea decât lacrima unei iubiri pierdută în eternitatea clipei? 6353.Doar iubind vei ajunge la izvorul nemuririi. 6354.Chiar dacă corpul nostru ar fi etern, oare ar suporta sufletul plictiseala unei eternităţi fără de iubire? 6355.Numai prin iubire eternitatea devine o clipă şi nemurirea o frântură din această clipă. 6356.Nemurirea este vinul iubirii mai vechi decât vremea care nu se tulbură niciodată decât atunci când este băut la masa Destinului de către Cuvântul: Iubire. 6357.Nu există greşeală mai mare decât să atribui nemuririi teama de moarte. 6358.Atunci când îţi este teamă de moarte încearcă să înţelegi nemurirea clipei în care te afli.

216


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6359.Alături de nemurire orice Destin devine invincibil. 6360.Nemurirea este verdele primăvăratic din grădina eternă a iubirii. 6361.Nu putem iubi fără de cunoaştere. Prin urmare fără de cunoaştere nu putem fi nemuritori. 6362.A cunoaşte nemurirea poate fi cel mai mare blestem dacă nu cunoşti iubirea. 6363.Doar prin iubire omul va cunoaşte nemurirea fiindcă oricât de etern ar fi trupul, fără de iubire ţi-ar muri orice speranţă, orice dorinţă, orice etalon de frumuseţe fiind un mort într-o viaţă eternă. 6364.Nemurirea este stindardul prin care vei reuşi să înţelegi o fărâmă din neînţelesul iubirii. 6365.Cine ar putea îndeplini vreodată condiţiile nemuririi fără de iubire? 6366.Mulţi doresc nemurirea în faţa morţii neştiind că aceasta este tocmai moartea fără de care înţelesurile vieţii şi eternităţii nu ar fi posibile. 6367.Fiindu-ţi teamă de moarte te gândeşti la nemurire, dar oare atunci nu îţi este teamă de iubire, de adevărata şi mare dragoste? 6368.Ce poate fi mai fragilă dar şi mai puternică în acelaşi timp decât nemurirea? 6369.Unde poate răsări soarele nemuririi decât în sufletul cuvântului iubire? 6370.Am rătăcit prin ceaţa nemuririi neştiind ce este această până nu te-am întâlnit pe tine dragul meu suflet pereche. 6371.Ce poate fi mai emoţionant decât să asculţi cântecul de lebădă al nemurii în această lume? 6372.Nemurirea este paradisul îngerilor care au înţeles iubirea. 6373.În faţa nemurii nu trebuie să te apleci niciodată fiindcă nu are preţ la fel ca şi iubirea. 6374.Dumnezeul nostru este iubire şi de aceea nemurirea noastră constă în iubire. 6375.Pe scena nemuririi nu vor juca niciodată actorii unui Destin rupt de iubire. 6376.Nemurirea devine cea mai mare singurătate fără de iubire. 6377.Nemurirea te întâlneşte acolo unde nici nu te aştepţi, fiind ceasul fără de ore al eternităţii tale. 6378.Nemurirea răvăşeşte atâtea inimi doritoare de absolut încât face mai persistent aerul morţii mai tare ca niciodată fără de iubire. 6379.Nemurirea este pavăza prin care Destinul se sprijină pe absolutul singurei sale speranţe de a fi etern. 6380.Nemurirea risipeşte mai mult decât orice clipele atât de trecătoare ale acestei vieţi, alegând doar una singură, aceea a iubirii. 6381.Nemurirea este steaua care nu poate răsări în sufletele fără de iubire. 6382.Nu va exista decepţie mai mare decât atunci când omul va realiza că deşi a obţinut corectura genetică prin care să-şi menţină corpul etern, nu va suporta tocmai eternitatea, întrucât aceasta nu constă într-o infinitate de clipe ci doar într-una singură, de unde este alungat timpul. 6383.Nemurirea este rana ce nu va putea fi vindecată decât prin iubire. 6384.Atunci când omul va descoperi nemurirea va trebui să descopere şi iubirea. 6385.Prin nemurirea trupului omul ar putea trăi moartea eternă a acestei lumi, trecătoare. 6386.Nemurirea este cel mai frumos vis al omenirii de a se depăşi pe ea însuşi. 6387.Prin nemurire absolut totul şi-ar pierde orice preţ, iar societatea ar deveni de o banalitate extremă, încât membrii săi şi-ar dori mai mult decât orice pe lume moartea. Asta dacă nu ar reuşi să trăiască o eternă mare iubire. 6388.Nemurirea este dorul Lui Dumnezeu faţă de propriul său cuvânt al iubirii.

217


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6389.Calea nemurii este drumul cel mai sigur către moarte fără de iubire. 6390.Nemurirea împlineşte mai mult decât orice pe această lume Destinul morţii. 6391.Nemurirea este absolutul frontierei dintre acceptabil şi neacceptabil în această viaţă. 6392.Paradoxal, tocmai mizeria acestei lumi meschine este cea care te ajută să înţelegi şi să îţi doreşti adevărata nemurire din moarte. 6393.În viaţă nu poţi fi nemuritor oricât de etern ar fi trupul tău, tocmai fiindcă viaţa este mişcare, schimbare, transformare. Ce ar deveni toate acestea la infinit? Tot moarte! 6394.Nemurirea este reversul eternităţii sau aducerea morţii în viaţă. 6395.Prin nemurire înţelegem că nu putem înţelege nimic. 6396.Nemurirea se trezeşte odată cu eternitatea, murind continuu, în ziua Cuvântului Lui Dumnezeu. 6397.Nemurirea? Un vis prea real pentru Iluzia Vieţii noastre. 6398.Nemurirea se scaldă în apa vieţii doar pentru ochii care au înţeles ce înseamnă o lacrimă vărsată din iubire. 6399.Până şi nemurirea îşi pierde orice valoare în faţa iubirii. 6400.Nemurirea te face mai puternic doar dacă înţelegi moartea. 6401.Fără de moarte nemurirea ar fi un simplu cuvânt al cărui sens ar fi de o banalitate extremă. Aceeaşi banalitate va deveni viaţa când va reuşi să obţină aşa zisa nemurire a corpului uman în faţa morţii. 6402.Nemurirea este versul unui poem spus de moarte acestei vieţi. 6403.Adevărata nemurire va putea fi atinsă de către suflete numai pe tărâmul morţii.De aceea orice mare iubire este un refugiu în moarte. 6404.Nemurirea este dominoul pe care încearcă să-l construiască viaţa sfidând moartea, fără să înţeleagă că mereu va lipsi cea mai importantă piesă din acesta: Moartea. 6405.Unicul refugiu al nemuririi este în moarte. 6406.Nemurirea este geniul morţii de aceea nu poate fi înţeleasă în viaţă decât de către genialitate. 6407.Geniul este sufletul nemuririi şi de aceea se refugiază alături de aceasta în eternitatea morţii sfidând viaţa pe care o trăieşte prin Destin. 6408.Orice mare iubire are partea sa de genialitate, deci de nemurire. Toate trei convieţuiesc în eternitatea acelei clipe. 6409.În nemurire constă esenţa dorului din această lume. 6410.Ce departe este uneori nemurirea din sufletul nostru de noi înşine atunci când uităm să iubim. 6411.Ce altceva poate să însemne nemurirea decât dorul unei mari iubiri? 6412.Fără nemurire orice amintire şi-ar pierde consistenţa. 6413.Prin nemurire eternitatea devine dor şi amintire sfidând viaţa. 6414.În nemurire nu au ce căuta ticăloşii şi meschinii fiindcă aceştia săvârşesc toate aceste mizerii conştienţi de existenţa morţii salvatoare din inconştientul lor.De aceea au hotărât să aducă nemurirea în viaţă. Rezultatul va fi că vor ridica viaţa la cel mai mare preţ, devenind dorinţa cea mai acerbă a tuturor. 6415.Prin nemurire moartea învinge viaţa. 6416.Nemurirea este saltul Destinului către propriul său absolut. 6417.A acorda eternităţii atributele vieţii este imposibil. Este o falsă nemurire. 6418.Nemurirea sufletului şi nemurirea trupului. Iată două nemuriri care se opun. Care este cea adevărată?

218


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6419.Chiar dacă s-ar schimba întru totul fiinţa umană, odată descoperită nemurirea trupului, va avea o mare problemă cu sufletul ce nu va putea înţelege niciodată o astfel de nemurire, decât dacă se va refugia în clipa eternităţii de unde a venit. 6420.Fără nemurire nici Dumnezeu nu şi-ar fi putut înţelege eternitatea propriei sale clipe. 6421.Nemurirea este clipa eternă a Lui Dumnezeu care se oglindeşte la infinit în Cunoaştere devenind trecătoare, deci Destin. 6422.Destinul este imaginea nemuririi. 6423.Nemurirea este dincolo de Destin, iar orice viaţă eternă ar fi o Iluzie a Vieţii, eternă. 6424.Nemurirea este sfinxul ce nu poate fi erodat de vântul timpului întrucât se află dincolo de acesta. 6425.Nemurirea este zefirul primăverii eterne al iubirii Lui Dumnezeu. 6426.Prin nemurire Dumnezeu iubeşte această lume. 6427.Nemurirea este şansa Destinului de a vedea propria sa imagine, neştiind că sinele său este imaginea nemuririi Lui Dumnezeu. 6428.Nemurirea este moartea morţii pentru Iluzia Vieţii noastre. 6429.Oare cum ar arăta nemurirea fără Dumnezeu? Nu ar mai fi. 6430.Nemurirea prin eternitatea sa trebuie să fie deasupra existenţei.Şi totuşi există! 6431.Nemurirea este răspunsul amintirii despre propriul său sine. 6432.Nemurirea răscoleşte orizontul de neatins al Iluziei Vieţii. 6433.Nemurirea nu poate fi nici mai departe şi nici mai aproape de clipa propriei eternităţi a sufletului nostru, fiindcă nici una din dimensiunile acestei lumi nu pot fi eterne ci trecătoare. 6434.Nemurirea este sufletul iubirii care-şi aminteşte propria sa eternitate. 6435.Fiecare dintre noi avem în sângele sufletului propria nemurire faţă de care sântem înstrăinaţi de păcatul originar. 6436.Nemurirea este cheia oricărei înţelepciuni care nu va deschide niciodată uşa vieţii eterne a morţii. 6437.Nemurirea este tărâmul mântuirii de sine a cuvântului. 6438.Nemurirea este dincolo de orice logică a Iluziei Vieţii. 6439.Iluzia Vieţii vede nemurirea ca fiind o trecere eternă spre moarte, o viaţă eternă, pe când nemurirea este tocmai eternitatea care nu acceptă nici o trecere. 6440.Nu poate exista nemurire trecătoare precum nu poate exista trecere în nemurire, deci viaţă. 6441.Nemurirea este diadema de stele dăruită de Dumnezeu, iubirii. 6442.Nemurirea este frumuseţea prin care cuvântul devine etern în propria sa lume. 6443.Nemurirea este astrul care străluceşte numai pe tărâmul morţii unde nu există trecere. 6444.Omul vede în nemurire salvarea de moarte tocmai fiindcă nu înţelege moartea ca fiind adevărata nemurire. 6445.Te iubesc şi dragostea noastră va fi nemuritoare tocmai fiindcă înţeleg moartea, care este cu totul altceva decât ceea ce ştie Iluzia Vieţii despre aceasta. 6446.Nemurirea este cuvântul infinitului de a fi el însuşi. 6447.Nemurirea este spectrul luminii care nu se mai poate divide în nici una din culorile sale de bază, redevenind acel astru al Luminii Divine. 6448.Tu eşti nemurirea inimii mele dragostea mea, fiindcă numai în ochii tăi pot privi inima sufletului meu. 6449.Este atât de multă nemurire în sângele iubirii noastre încât întreaga eternitate ar putea naviga pe valurile sale.

219


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6450.Oare unde aş putea afla taina nemuririi decât în sufletul iubirii noastre. 6451.Care ar putea fi diferenţa dintre nemurirea mea sau a ta în ochii iubirii noastre? 6452.Nemurirea marilor iubiri izvorăşte din adevărul absolut prin care Dumnezeu a rostit cuvântul ce a clădit întreaga lume. 6453.Prin naştere ne-am trezit din visul nemuririi într-un alt vis, acel al Iluziei Vieţii. 6454.Nemurirea este steaua ce nu răsare niciodată peste Destinul acestei lumi muritoare. 6455.Nemurirea este marea amintire a infinitului de a fi el însuşi. 6456.Nemurirea este dorinţa absolutului de a fi real în visul muritor al acestei lumi. 6457.Nemurirea este libertatea de a fi etern, a cuvântului în lumile existenţei. 6458.Cum destinul îşi are soarta sa şi nemurirea îşi are propria sa moarte. 6459.Eternitatea poate fi o măsură a nemuririi dar nemurirea nu poate fi o măsură a eternităţii decât dacă eternitatea este însufleţită. 6460.Trăim de parcă am fi nemuritori, nefiind niciodată cu adevărat pregătiţi pentru moarte. 6461.Sufletul nemuririi constă tocmai în moarte. Dacă nu ar fi moartea nu ar fi nici nemurirea. 6462.Înstrăinarea de sine este principala frontieră dintre moarte şi viaţă, ce nu va lăsa niciodată nemurirea să o treacă. 6463.Nemurirea aştrilor constă în lumina ce va traversa infinitul dimensional aducându-l mereu într-un prezent continuu al altor şi altor dimensiuni. 6464.Lumina este amintirea eternă a nemuririi. 6465.Nemurirea este palatul de cleştar al Adevărului, unde nu poate intra nici o Iluzie a Vieţii. 6466.Nemurirea este gara unde nu va opri niciodată trenul Iluziei Vieţii tocmai fiindcă nu poate fi străbătută, neavând un capăt de început sau de sfârşit. 6467.Nemurirea este balsamul doar al acelui suflet ce are înaintea sa obligaţia morţii. 6468.Nemurirea nu poate fi mărginită nici de viaţă şi nici de moarte fiind eternul infinit. 6469.Nemurirea este lumina al cărui spectru este o singură culoare: eternitatea. 6470.Romantismul nemuririi constă în moartea sa eternă, numită viaţa veşnică. 6471.Nu există viaţă nemuritoare, fiindcă în viaţă mori cu fiecare clipă care trece. 6472.Nemurirea este zâmbetul absolutului. 6473.Nemurirea trăieşte doar în inima care iubeşte. 6474.Nemurirea este sufletul iubirii. 6475.Nemurirea este raza de speranţă din zâmbetul tău. 6476.A înţelege nemurirea cu cele câteva procente din materia cenuşie este exact ca şi cum ai înţelege infinitul. 6477.Doar 0,3 procente reprezintă diferenţa dintre un ADN uman de altul, ceea ce ne face pe fiecare unici în felul său. Această unicitate ne face să nu înţelegem nemurirea, să fim marginalizaţi la finitate. Adevăratul om nemuritor este unul şi acelaşi într-o infinitate de indivizi. Poate că în acest 0,3 constă şi celălalt procent de aproximativ 80 la sută, de materie cenuşie prin care am putea procesa datele cunoaşterii, dar pe care nu îl putem folosi. 6478.Nemurirea este desfrâul Universului la masa Destinului. 6479.Nemurirea este splendoarea cuvântului: Te iubesc! 6480.Nemurirea este râul care nu poate curge niciodată. 6481.Nemurirea este răspunsul dat de Dumnezeu iubirii. 6482.Nemurirea este sensul de a fi al iubirii. 6483.Nemurirea este nemărginirea iubirii.

220


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6484.Fără de iubire, nemurirea ar fi o simplă minciună a existenţei. 6485.Nemurirea este simbolul rătăcirii acestei lumi muritoare. 6486.Nemurirea rătăceşte numai prin iubire în această lume. 6487.Nimeni nu poate fi nemuritor fără să iubească. 6488.Alături de nemurire eşti mereu alături de iubire, dar câţi o înţeleg cu adevărat. 6489.A spune că înţelegi nemurirea fără să iubeşti este ca şi cum ai afirma că cunoşti mărimea infinitului. 6490.Cine poate înţelege iubirea? Dar nemurirea ei? 6491.În spatele nemuririi nu se află nimic, fiindcă niciodată nu mai rămâne loc de altceva în locul iubirii. 6492.Fii nemuritor iubind! 6493.Nemurirea şi iubirea nu sunt întotdeauna fericire, precum viaţa nu are nimic de a face nici cu iubirea şi nici cu nemurirea fiindcă ambele sunt deasupra a ceea ce numim noi viaţă.De aceea nu le vom putea înţelege niciodată. 6494.Nemurirea este Destinul regăsit al Iubirii. 6495.Nemurirea este cântecul de lebădă al morţii sufletului ce nu poate iubi. 6496.Nemurirea se află în simţământul iubirii şi tocmai de aceea devine sensul existenţei noastre. 6497.Nemurirea este cenuşăreasa acestei existenţe, tocmai fiindcă trăim ca şi cum am fi nemuritori. 6498.Nemurirea este zâmbetul unui trandafir aşezat pe inima ochilor tăi. 6499.Nemurirea nu ştie să piardă nici o viaţă tocmai fiindcă nu o trăieşte niciodată ci o simte, retrăgându-se deseori scârbită din faţa ei. 6500.Nemurirea este visul uitat al vieţii din sufletul care trăieşte ca un nemuritor. 6501.Alături de nemurire vei fi întotdeauna mai singur decât orice pe lumea asta dacă nu vei iubi. 6502.Nemurirea este liniştea furtunii fiecărui suflet care iubeşte. 6503.Nemurirea este culpabilitatea Destinului cu Viaţa descoperită în faţa Morţii. 6504.Nemurirea este respectul purtat de Dumnezeu, Iubirii. 6505.Nemurirea este dorul fericirii de zâmbetul ochilor tăi de a fi etern. 6506.Nemurirea nu poate fi prelungită în timp, fiindcă este clipa. 6507.Nemurirea împărtăşeşte aceeaşi soartă ca şi Dumnezeu faţă de noi. Nu poate fi mai îndelung în noi decât propria noastră viaţă.De aceea este bine să trăim clipa eternă a iubirii. 6508.Spune Doamne, câtă nemurire se pierde în timpul vieţii noastre? 6509.Unde altundeva ar putea fi nemurirea decât în zâmbetul tău? 6510.Privind la tine realizez că înaintea mea se află imaginea nemuririi, dragostea mea. 6511.Nemurirea rătăceşte în fiecare dintre noi naufragiind prin eternitatea fiecărei clipe din care trecem spre moarte. 6512.Nemurirea este un vis pătat cu cafeaua de dimineaţă al Dumnezeului acestei lumi. Altfel nu ar mai fi moartea. 6513.Nemurirea te răsplăteşte cu o moarte în această lume. 6514.Nemurirea este frumuseţea zorilor de a lumina iubirile propriilor lor zile. 6515.Cu cât vei alerga de moarte spre nemurire, vei alerga direct în braţele morţii. 6516.Adevărata nemurire pentru această lume este moartea raţiunii transformată în viaţă eternă prin clipa iubirii.

221


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6517.Nemurirea este dorul inimii de a bate ora exactă a infinitului la întâlnirea cu sufletul pereche. 6518.Nemurirea este clipa eternă prin care devii întreg alături de sufletul tău pereche. 6519.Nemurirea este tot ce a mai rămas neamăgit de Iluzia Vieţii. 6520.Nemurirea este farmecul focului tandru al iubirii. 6521.Nemurirea este floarea cuvântului. 6522.Nemurirea începe întotdeauna acolo unde nu poate exista un sfârşit şi prin urmare nici un început. 6523.Nemurirea este Totul în locul căruia s-a aşezat Dumnezeu, iar acum caută adeseori găzduire în sufletele noastre prin farmecul iubirii sale eterne. 6524.Nemurirea ascultă orice gând care înţelege că moartea este un sens la fel de nemuritor ca şi oricare altul. 6525.Nemurirea respectă întotdeauna viaţa chiar dacă este un neînţeles la fel de mare precum devine nemurirea faţă de viaţă.De aceea ai gândit căile Tale, Doamne? 6526.În nemurire nu poate fi atâta ură, greşeală şi păcat, tocmai fiindcă sufletul are timp destul să înţeleagă unde este greşeala şi să înveţe din aceasta. 6527.Oare nu teamă de moarte şi neînţelegerea nemuririi a născut păcatele, torturile şi crimele? 6528.Nemurirea este valul care se sparge numai în inimile privirilor noastre. 6529.Nemurirea este înţelesul infinitului de a fi viu. 6530.Nemurirea este talazul nedesluşit al adevărului din această viaţă. 6531.Nemurirea este zâmbetul morţii care încearcă să învie pentru eternitate această viaţă. 6532.Nemurirea este răsăritul neînţeles de amurgul continuu al vieţii. 6533.Nemurirea nu va poposi niciodată în gara ochilor tăi fără să iubeşti cu adevărat. 6534.Nemurirea este sufletul pereche al morţii, fără de care aceasta nu va fi împlinită niciodată. 6535.Cei care nu şi-au regăsit din nemărginirea eternităţii sufletul pereche şi nu au trăit o mare iubire nu s-au născut tocmai fiindcă nici viaţa nu poate exista fără de propria ei nemurire. 6536.Nemurirea este frumuseţea sălbăticiei sufletului unei iubiri. 6537.Nemurirea este versul de aur cântat de harfa morţii la festinul vieţii. 6538.Nemurirea este dansul etern al morţii cu viaţa. 6539.Nemurirea ascunde tot atât de multă moarte pe cât de multă viaţă. 6540.Nu poate exista nemurire fără de moarte. 6541.Nemurirea este darul făcut de moarte vieţii. 6542.Nemurirea este amintirea eternei iubiri reflectată în oglinda morţii. 6543.Nemurirea este visul de aur al unui singur zâmbet din ochii tăi. 6544.Nemurirea este marea regăsire a sufletelor pereche în eternitatea clipei din care au rătăcit în viaţă. 6545.Nemurirea este sensul dat vieţii de eternitatea morţii. 6546.Nemurirea este izvorul apei vieţii care nu poate curge niciodată pe tărâmul Timpului. 6547.Nemurirea înţelege numai o singură limită: nemărginirea iubirii de care se loveşte etern! 6548.Nemurirea este steaua Lui Dumnezeu. 6549.Doar Dumnezeu poate purta steaua nemuririi. 6550.Fără de nemurire viaţa şi-ar fi mântuit demult propriul său păcat de a exista.

222


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6551.Nemurirea este speranţa morţii de a fi viaţă şi a vieţii de a fi la fel de eternă precum moartea. 6552.Nemurirea este cel mai fericit surâs al Destinului. 6553.Nemurirea este mantia ce acoperă eternitatea morţii cu propria sa eternitate prin lumea religioasă de apoi. 6554.Nemurirea este rima păcatului originar înaintea Lui Dumnezeu. 6555.Nemurirea este blestem doar pentru cei ce nu înţeleg nimic din iubire. 6556.Nemurirea este sabia cu ambele tăişuri în eternitatea morţii. 6557.Nemurirea este cavalerul ce călăreşte moartea ducând-o în eternitate. 6558.Nemurirea este Destinul prins în braţele vieţii de Dumnezeu. 6559.Nemurirea este tot ceea ce nu poate fi un Tot. 6560.Nemurirea este apă în care se scaldă moartea spre a fi eternă. 6561.Nemurirea este visul din urmă al vieţi de a fi egală prin eternitate cu moartea. 6562.Nemurirea este cascada unde viaţa a înţeles că se îneacă dacă o va trece. 6563.Nemurirea este surâsul primăvăratic al morţii. 6564.Nemurirea este mai mult decât poate înţelege viaţa. 6565.Nemurirea este fantasma prin care Iluzia Vieţii devine realitate şi realitatea prin care Iluzia Vieţii devine fantasmă. 6566.Nemurirea este ecoul inimii din sufletul pereche al marii iubiri. 6567.Nemurirea este respiraţia morţii din propria ei eternitate. 6568.Nemurirea este spectrul viitorul ascuns în trecutul eternităţii amintirii Lui Dumnezeu despre această lume. 6569.Nemurirea este strigătul surd al iubirii înţeles doar de eternitatea clipei. 6570.Nemurirea este un mic repaus al suferinţei timpului din această viaţă. 6571.Nemurirea este dorul care doare numai în timp. 6572.Nemurirea este centrul din care inima porneşte către sensul dat de ea iubirii. 6573.Nemurirea este tot ce simţim din marea amintire a eternităţii sufletului nostru. 6574.Nemurirea este ramul pe care nu poate odihni niciodată pasărea neagră a timpului morţii din această lume, ci doar primăvara vieţii de dincolo. 6575.Nemurirea este râul ale cărui ape învolburate ale vieţii vor scălda numai tărâmul eternităţii de dincolo de viaţă. 6576.Nemurirea este faţa sufletului care şi-a găsit perechea, pe care se prelinge lacrima eternităţii. 6577.Nemurirea este dorul drumului de a trece dincolo de păcatul originar al neînţelesei iubiri. 6578.Nemurirea este trandafirul speranţei de a te mântui de tine însuţi prin înţelesul iubirii. 6579.Prin nemurire, iubirea va avea mereu de spus încă ceva, la infinit. 6580.Nemurirea este acel neînţeles al iubirii pe care toţi pretind că îl cunosc mai mult ca şi orice pe lume. 6581.Nemurirea este răgazul dat de eternitate vieţii. 6582.Nemurirea este răsplata vieţii dată morţii, pentru toţi cei care o râvnesc. 6583.Nemurirea este surâsul păcatului originar dincolo de înţelesul dat de noi iubirii. 6584.Nemurirea este zborul etern al libertăţii de a fi într-o lume a Iluziei Vieţii. 6585.Nemurirea este acel înţeles al iubirii pe care îl ştie toată lumea dar nimeni nu îl poate descrie.

223


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6586.Nemurirea dinaintea vieţii este neant iar după viaţă, moarte în înţelesul nostru, uitând cu totul de iubire! 6587.Nemurirea este pescăruşul al cărui zbor este pierdut în largul eternităţii pentru toţi cei care nu au trecut niciodată printr-o mare iubire. 6588.Nemurirea este orizontul prins de vânt în pumnii timpului vieţii noastre. 6589.Nemurirea este pustiu doar pentru cei care nu iubesc. 6590.Nemurirea? Ce este viaţa decât o moarte continuă a clipelor prin care trecem. Să fie nemurirea o viaţă eternă? Imposibil fiindcă ar fi o moarte eternă. 6591.Nemurirea cum o imaginăm noi, va învinge moartea doar atunci când va dispare definitiv viaţa. Adevărata nemurire este clipa eternă a iubirii ce nu trebuie decât să se învingă pe sine. 6592.Nimbul nemuririi nu va răsări niciodată peste moartea clipelor care este Timpul! 6593.Nemurirea este departe de a fi mărul din care a muşcat păcatul, fiind tocmai păcatul etern şi binemeritat al iubirii. 6594.Atât conştient cât şi subconştient la originea păcatului originar stă iubirea şi de aceea nemurirea este aşa zisul rău în ghilimelele de rigoare, care stă la originea păcatului originar prin iubire. 6595.Nemurirea este orizontul inimilor ce vor să-şi cuprindă sufletul pereche, tocmai ca eternitatea să nu mai fie împărţită în două. 6596.Viaţa este eternitatea împărţită în cele două părţi ale sufletelor pereche, iar nemurirea este regăsirea acestora. 6597.Nemurirea este în primul rând amintirea eternităţii din noi. 6598.Nemurirea este rostul neînţeles de Iluzia Vieţii, dat acestei lumi de către Destin. 6599.Nemurirea este respectul de sine al visului faţă de realitatea propriei sale Iluzii a Vieţii. 6600.Nemurirea este dovada faptului că iubirea nu a avut niciodată un început şi nici un sfârşit prin noi, fiind o amintire a eternităţii noastre împărţită de viaţă în două suflete pereche. 6601.Fiecare stea devine nemuritoare numai prin lumina ei. 6602.Ce ar mai fi nemurirea într-o lume unde nimeni nu ar cunoaşte timpul? 6603.Nemurirea este şanţul din palma existenţei prin care curge râul destinului. 6604.Nemurirea este dialogul dintre infinit şi eternitate. 6605.Nemurirea este rugul aprins al pasiunii de a exista etern murind câte puţin în fiecare clipă. 6606.Nemurirea reface de fiecare dată sensul hazardului de a fi. 6607.Nemurirea ascute mereu pana din aripa îngerului vieţii. 6608.Nemurirea este culpabilitatea morţii în faţa vieţii. 6609.Nemurirea nu va ascunde niciodată altceva decât iubirea. 6610.Nemurirea este regatul de dincolo de destin, unde stăpâneşte eternitatea clipei. 6611.Nemurirea va împlini mereu moartea cu eternitatea vieţii sale ce va muri mereu cu fiecare clipă ce va trece. 6612.Nemurirea reface mereu destinul pierdut al iubirii rătăcite de noi. 6613.Nemurirea este viaţa străinului din noi. 6614.Nemurirea este sufletul clipei. 6615.Nemurirea înţelege un singur cuvânt: iubirea. 6616.Nici o nemurire nu-şi poate recunoaşte propria sa eternitate fiind un Univers într-o singură clipă.

224


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6617.Visul nemuririi noastre constă în lupta speranţei de a fi cu realitatea de a nu fi. 6618.Nemurirea este aripa ce zboară numai în aerul iubirii. 6619.Nemurirea este legenda infinitului din ochii sufletului tău. 6620.Oare de câtă nemurire am avea nevoie pentru a înţelege cât suntem de înstrăinaţi de propriul sine atunci când refuzăm să credem în iubire? 6621.Nemurirea este surâsul tragic al vieţii pentru cei care nu înţeleg moartea. 6622.Nemurirea este dorul ascuns în lacrima morţii ce se scurge pentru prima şi ultima oară pe obrazul tău. 6623.Nemurirea este respectul pe care îl acordă viaţa eternităţii morţii în această lume. 6624.Izvorul nemuririi va fi întotdeauna ascuns celor care nu sunt însetaţi de iubire. 6625.Nemurirea devine cel mai nimicitor cuvânt pentru cei care-şi doresc cu orice preţ veşnicia vieţii, neînţelegând veşnicia morţii. 6626.Nemurirea este romantismul ascuns de iluzoriul nostru păcat originar. 6627.Nemurirea este sfera de cristal care ascunde magia iubirii. 6628.Ar mai arde vreodată flacăra iubirii dacă aceasta nu ar ştii ce este nemurirea propriului ei suflet? 6629.Nemurirea este cuvântul care-ţi va spune mereu că trebuie să înţelegi moartea. 6630.Doar cei care iubesc cu adevărat pot înţelege moartea şi nemurirea clipei eterne. 6631.Nemurirea este visul despre viaţă, izvorât din basmul acestei existenţe, rătăcite dintotdeauna pe tărâmul propriei sale morţi. 6632.Nemurirea nu poate avea un sens al existenţei fără să înţelegi moartea. 6633.Nemurirea este lupta dintre binele vieţii şi răul morţii în această Iluzie a Vieţii, care-şi doreşte să învingă hazardul propriului ei destin. 6634.Suntem eterni. Cui nu îi este dor de iubire? Dar de nemurirea ei? 6635.Nemurirea înţelege cel mai bine moartea, necunoscând deloc viaţa. 6636.Nemurirea este vulcanul sufletului ochilor tăi, iubirea mea. 6637.Valul nemuririi nu va spăla niciodată ţărmul zâmbetului tău fără de iubire. 6638.Răsăritul nemuririi poate fi admirat doar pe tărâmul morţii acestei Iluzii a Vieţii. 6639.Nemurirea este spectrul sentimental al vieţii străinului din noi, în această Iluzie a Vieţii. 6640.Nemurirea este fericirea de a recunoaşte eternitatea iubirii. 6641.Nimeni nu va putea înţelege nemurirea fără să iubească, înţelegând moartea. 6642.Câtă moarte există într-o iubire? Dar câtă nemurire ascunde aceasta? 6643.Nicăieri altundeva nu vei găsi nemurirea decât în moarte. 6644.Nemurirea este cuvântul care nu lăcrimează decât în faţa iubirii. 6645.Nemurirea este dorul vieţii de înţelesul morţii. 6646.Nemurirea este unicul adevăr pe care-l putem întrezări prin Iluzia Vieţii, simţindu-l dar necunoscându-l niciodată. 6647.Nemurirea este valsul întregii istorii care se cântă pe tărâmul unei singure clipe. 6648.Nemurirea este suspinul Timpului dinaintea Morţii. 6649.Nemurirea te ascultă doar prin cântecul de lebădă al vieţii. 6650.Dacă întâlnim nemurirea pe tărâmul etern al morţii, eternitate care există în noi prin iubire, înseamnă că iubirea ţine moartea în sufletul său. 6651.Nemurirea este libertatea de a şti că dincolo de viaţă poate fi o moarte la fel de vie. 6652.Nemurirea Iluziei Vieţii este credinţa de a muri etern cu fiecare clipă trecătoare. Adevărata nemurire nu poate muri etern, fiindcă nu cunoaşte clipele trecătoare. 6653.Nemurirea este zefirul morţii din inima Timpului.

225


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6654.Nemurirea este fluviul vieţii ce se varsă în eternitatea oceanului din inima ta. 6655.Nemurirea nu poate cuprinde decât necuprinsul pe când viaţa doar cuprinsul.De aceea nemurirea nu poate fi niciodată viaţă aşa cum o înţelegem noi. 6656.Nemurirea este semnul prin care moartea înţelege sensul vieţii, îndepărtându-l de clipa propriei sale eternităţi. 6657.Nemurirea va fi la nesfârşit un basm frumos atât timp cât vom cunoaşte lumea prin intermediul Iluziei Vieţii. 6658.Nemurirea devine piscul cel mai râvnit în viaţă fiindcă reprezintă paradoxul prin care viaţa în calitatea sa de moarte trecătoare, odată cu fiecare clipă în parte, nu poate muri. 6659.Nemurirea este lupta sinelui cu inima, răscolind sentimentul ce va aprinde flacăra iubirii. 6660.Nemurirea este blestemul prin care noi nu putem înţelege moartea din cauza Iluziei Vieţii şi binecuvântarea prin care ştim că viaţa poate trăi chiar dacă trece. 6661.Nemurirea omului, înseamnă mereu mai mult decât poate fi însemnătatea unei clipe. Iată faţa Iluziei Vieţii. 6662.Vreţi să găsiţi nemurirea? Binecuvântaţi iubirea. 6663.Nemurirea este făclia Destinului în neantul hazardului de a ne fi întâlnit iubirea. 6664.Nemurirea este unica cale a perfecţiunii prin deşertăciunea Iluziei Vieţii pe care nu o putem urma decât iubind. 6665.Nemurirea este artistul fragil al Destinului în gerul fiecărei ierni sentimentale. 6666.Nemurirea nu poate înţelege măsura fiind eternă.De aceea nici o nemurire nu poate fi explicată decât simţită ca atare iubind. 6667.Nemurirea respectă calendarul vieţii doar pentru cei care nu înţeleg nemurirea. 6668.Nemurirea este voalul la umbra căruia nu se poate ascunde niciodată deşertăciunea. 6669.Nemurirea este regina care-şi poartă trena stelară peste sufletele care nu vor uita niciodată romantismul aştrilor ce-şi scriu patima iubirii cu propria lor lumină. 6670.Cum aştrii îşi scriu nemurirea cu propria lor lumină şi noi ne putem scrie nemurirea cu lumina iubirii noastre. 6671.Ce poate fi mai profund decât să înţelegi adevăratul sens pentru care lumina devine nemuritoare traversând dimensiunile sufletului divin al cuvântului Lui Dumnezeu care este Iubire. 6672.Niciodată nu eşti singur în lumea Lui Dumnezeu, tocmai fiindcă te iubeşte cu propria Sa nemurire. 6673.Răspunde nemuririi clipei fericirii tale iubind şi vei primi înapoi eternitatea ta pierdută prin naştere în lumea Iluziei Vieţii. 6674.Nemurirea este speranţa care ţine aprinsă flacăra fericirii în întunericul acestei lumi. 6675.Nemurirea este nostalgia de tine însuţi a propriului tău sine nemuritor. 6676.Nemurirea este scopul pentru care existenţa devine fiinţă. 6677.Nemurirea este norocul vieţii de a deveni dincolo de moarte: Destin! 6678.Oricât de mult ai juca nemurirea la ruleta hazardului acestei vieţi vei observa că nu vei câştiga niciodată dacă nu vei lăsa să cadă peste jetoanele cuvintelor tale, iubirea. 6679.Nemurirea este trenul care nu poate călători decât în eternitatea unei singure clipe.De aceea nu se va opri niciodată în gara clipelor vieţii tale. 6680.Nemurirea este dorul sufletului de amintirea eternă a cuvântului Iubire spus de Dumnezeu acestei existenţe. 6681.Nemurirea este premiera Iubirii din stagiunea morţii pe durata vieţii.

226


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6682.Viaţa este trecătoare fiind mărginită de moarte. Nemurirea este eternă neputând fi mărginită de absolut nimic, nici măcar de moarte. 6683.Nemurirea este paradisul uitat al sufletului prin care rătăceşte străinul din sinele fiecărui om. 6684.Nemurirea este floarea ochilor tăi care nu se ofileşte niciodată în Destinul inimii mele. 6685.Nemurirea este dansul vieţii la braţul morţii pe scena fiinţei. 6686.Nemurirea este pianul la care cântă speranţa vieţii simfonia eternităţii acompaniată de moarte. 6687.Nemurirea este artistul viselor, magicianul Destinului, prin care această lume prinde culoare. 6688.Nemurirea este curcubeul ce răsare deasupra vieţii străjuită de moarte, iubind. 6689.Paradoxal sensul nemuririi din Iluzia Vieţii, este de a muri etern cu fiecare clipă care trece. 6690.Nemurirea este frumuseţea Luminii la nunta cu Destinul. 6691.Ce poate fi dincolo de nemurire? Dar dincoace? Nimic. Nemurirea este Totul! 6692.Nemurirea este apropierea cea mai deplină de cuvântul Lui Dumnezeu care este Iubire. 6693.Nemurirea este sensul muritorilor şi nonsensul nemuritorilor. 6694.Nemurirea devine cel mai neînţeles înţeles al Eternităţii. 6695.Nemurirea este scopul Destinului de a-şi afla calea către mântuirea propriei sale imagini, reflectată în cioburile sparte ale oglinzii Lui Dumnezeu. 6696.Zorii absolutului nu pot fi regăsiţi decât în nemurire. 6697.Cel mai departe de nemurire este cel care-şi doreşte viaţa veşnică. 6698.Cu cât vei dori să trăieşti mai mult cu atât te vei depărta de nemurire fiindcă aceasta este mai înainte de toate un înţeles al morţii. 6699.Nemurirea este lacrima Destinului scursă pe unul dintre cioburile oglinzii în care-şi reflectă propria sa imagine. 6700.Nemurirea este strigătul surd al singurătăţii din tine ce vrea să înfrunte tumultul acestei vieţi. 6701.Nemurirea este întruparea cuvântului Lui Dumnezeu în iubire. 6702.Nemurirea este şansa pe care o are Destinul de a muri în cioburile propriilor sale clipe. 6703.Nemurirea este farmecul cunoaşterii de a rămâne o mare necunoscută. 6704.Nemurirea este sufletul dorului de eternitatea din tine. 6705.Nemurirea este crucea pe care se poate afla răstignit numai Destinul. 6706.Nemurirea este unicul vis de aur al vieţii care rugineşte în viscolul de clipe ale Timpului. 6707.Nemurirea este unica mântuire a divinităţii de propriul ei sine. 6708.Nemurirea este stânca care nu se poate rostogoli niciodată în apele învolburate ale Timpului. 6709.Nemurirea este borna de hotar a marii amintiri despre propriul nostru sine. 6710.Oare ce ne-am face fără noţiunea nemuririi chiar şi aşa greşită cum o percepem datorită Iluziei Vieţii? 6711.Aspectul nemuririi trebuie căutat în cioburile sparte ale Timpului, unde fiecare în parte ascunde clipa eternă a unei lumi. 6712.În nemurire nu poţi trece dintr-o clipă în alta, dintr-o lume în alta, tocmai fiindcă nu există timp. Acolo unde există timp există şi moarte. 6713.Nemurirea este cel mai căutat înţeles dar şi cel mai neînţeles înţeles.

227


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6714.De ce alergăm după nemurire? Doar din frica de moarte? Sau poate din lăcomia de a deveni din ce în ce mai puternici trăind mai multe vieţi, sau o viaţă prelungită la nesfârşit. Cred că din ambele. Marea dezamăgire va fi când omul va înţelege că nemurirea nu este nici unul dintre aceste aspecte, 6715.A respecta nemurirea înseamnă a învăţa să mori. 6716.Nemurirea va fi izvorul fericirii doar pentru cei care vor înţelege odată pentru totdeauna moartea şi sinuciderea. 6717.Nimeni nu poate accede spre nemurire fără să respecte arta sinuciderii. 6718.Ne sinucidem în fiecare zi câte puţin prin Iluzia Vieţii în schimb nu acceptăm sinuciderea care ne scapă definitiv de această Iluzie a Vieţii care nu poate cunoaşte vreodată nemurirea. 6719.Nemurirea nu poate fi sinucidere lentă prin praful clipelor timpului Iluziei Vieţii tocmai fiindcă nu este viaţă. 6720.Nemurirea este unica oglindă în care îşi poate vedea chipul deşertăciunea acestei lumi. 6721.Nemurirea este paradisul gândului de a fi etern. 6722.Nemurirea este rostul existenţei de a fi dincolo de orice iluzie, fiinţă! 6723.Nemurirea este dorul infinitului de a îmbrăţişa fiinţa. 6724.Doar în nemurire existenţa devine mai presus decât orice destin al Iluziei. 6725.Nemurirea nu poate aştepta niciodată prelungirea vieţii fiindcă nu cunoaşte timpul. 6726.Nemurirea nu este şi nu va putea fi niciodată o viaţă veşnică într-un timp care curge la infinit, tocmai fiindcă timpul este adevărata moarte, iar nemurirea nu poate accepta moartea. 6727.Nemurirea este unicul din întreaga diversitate pe când viaţa înseamnă diversitate. Prelungind viaţa vom prelungi moartea. 6728.Nemurirea este acolo unde clipa se cunună cu absolutul propriului ei sine. 6729.Nemurirea este muntele al cărui pisc nu poate fi escaladat niciodată tocmai fiindcă nu recunoaşte temporalitatea, necesară acestui demers. 6730.Nemurirea este ghemul în care s-a încâlcit aţa Iluziei Vieţii pentru totdeauna. 6731.Nimeni, niciodată nu va putea fi un nemuritor, trăind! 6732.Nemurirea este şoapta Destinului prin care-şi recunoaşte propria existenţă, fiinţând. 6733.Nemurirea este soclul pe care stă etern statuia cuvântului Iubire, care este Dumnezeul sufletelor noastre. 6734.Nemurirea este coşmarul Iluziei Vieţii care nu poate să înţeleagă moartea. 6735.Nemurirea este ecoul surd al clipei neînţeles de Iluzia Vieţii. 6736.Nimeni nu va putea fi nemuritor în viaţă, fără de moarte. 6737.Nemurirea nu este şi nu poate fi prelungirea la nesfârşit a vieţii. O astfel de prelungire va perfecţiona adevărata moarte care este viaţa Iluziei Vieţii. 6738.Nemurirea este zefirul întregii existenţe prins într-o singură clipă de Destin. 6739.Nemurirea este absolutul întregii istorii ce arde flacăra pasiunii unei singure clipe. 6740.Alături de nemurire poţi fi doar privind cimitirul clipelor vieţii tale deşarte. 6741.Nemurirea nu poate fi împărţită de nimeni niciodată, fiind judecătorul absolut ce te absolvă de Iluzia Vieţii, prin ceea ce tu denumeşti a fi moarte. 6742.Nemurirea este miracolul prin care scapi de ticăloşia acestei lumi, murind! 6743.Nemurirea îi judecă pe toţi după faptele lor. Aşa că oricâtă avere ai strânge în această viaţă nu uita că ea nu îţi aparţine nici măcar o frântură din clipa eternă a nemuririi. 6744.Nemurirea este cuvântul nuntit cu Iubirea Lui Dumnezeu. 6745.Nemurirea este zodia al cărei semn va fi mereu acelaşi după moarte.

228


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6746.De câte ori vrei să faci un lucru rău în această lume, nu uita că sufletul tău va avea de înfruntat nemurirea morţii faţă de care viaţa ta nu este nici măcar o frântură de clipă. 6747.Nemurirea a fost dorită dintotdeauna. Important este pentru ce anume. 6748.În faţa nemuririi suntem asemeni unor primitivi ai epocii de piatră care văd o navă spaţială.De aceea îi dăm tot felul de conotaţii. 6749.Adevărata nemurire este numai în tine. 6750.Nemurirea este fila de calendar ce nu mai trebuie ruptă niciodată fiindcă vremea sa nu poate trece. 6751.Fără nemurirea clipei eterne a iubirii, această lume ar fi stearpă de orice pasiune. 6752.Nemurirea este zâmbetul uitării pe faţa Iluziei Vieţii. 6753.Nemurirea este cel mai greu urcuş al iluziei care se sfârşeşte întotdeauna în realitatea morţii. 6754.Pentru nemurire unica realitate a acestei vieţi este moartea. 6755.Nemurirea este tot ce poate fi cuprins în eternitatea zâmbetului tău. 6756.Nemurirea este zăpada morţii care se aşterne peste suferinţa acestei vieţi, îngheţând-o. 6757.Nemurirea nu pleacă niciodată de la întâlnirea cu moartea. 6758.Nemurirea este visul vieţii de aşi recunoaşte propriul destin în eternitatea morţii, aşa cum vrea ea şi nicidecum cum este de fapt. 6759.La izvorul nemuririi nu va ajunge niciodată viaţa, oricât de însetată ar fi, tocmai fiindcă orice ar face nu poate fi eternă. 6760.Oare o viaţă eternă ar fi nemurire? Cum ar arăta o astfel de viaţă? Nu ar ajunge în cele din urmă într-o continuă moarte? 6761.Nemurirea este compromisul vieţii cu sine însuşi. 6762.Nemurirea este lacrima infinitului prelinsă pe faţa neputinţei acestei vieţi de a fi eternă. 6763.Nemurirea este răspunsul dat de Clipă, Timpului, care realizează astfel că nu poate curge etern fiindcă o astfel de curgere înseamnă ca totul să se reducă la un singur infinit, deci la o singură clipă. 6764.Nemurirea este zborul frânt al vieţii în încercarea ei de a înţelege eternitatea morţii. 6765.Nemurirea este Dorul pe crucea căruia s-a răstignit însuşi Timpul spre a fi mântuit. 6766.Nemurirea este absolutul călcat în picioare de Timp din greşeala Existenţei de a trăi, întrupată în gând! 6767.Nemurire, este numele cuvântului spus eternităţii de către deşertăciunea vieţii, pentru a înţelege infinitul. 6768.Câtă moarte este în adevărata nemurire a vieţii? Câtă eternitate este în adevărata nemurire a morţii? 6769.Am îngenunchiat la rădăcina nemuririi sperând să înţeleg sensul acestei lumi. Tot ce am înţeles a fost să privesc către moarte, cu întreaga speranţă care mi-a mai rămas pentru a trăi. 6770.Nemurirea sufletului poate fi găsită numai în speranţa de a te regăsi pe tine însuţi. 6771.Descoperă infinitul din tine şi vei înţelege atât nemurirea cât şi moartea pe tărâmul căruia trăieşte aceasta. 6772.Nemurirea este mai aproape de tine decât orice pe lumea aceasta.De aceea nu te întreba niciodată de ce mori şi de ce trăieşti mereu la frontiera morţii. 6773.Priveşte mulţimea de pe stradă. Toţi aceşti oameni peste câţiva zeci de ani nu vor mai exista. Peste secole nici măcar amintirea lor.Va fi exact ca şi cum nici măcar nu s-ar fi născut. Unde altundeva poate fi nemurirea acestora decât în propria lor moarte? Acum imaginează-ţi că ar fi nemuritori şi ar rămâne mereu în această lume.Ar putea fi eternitatea

229


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

şi nemărginirea mărginite de dimensiunile acestei lumi? Dar de dimensiunile lor spirituale? Nu! Atunci nemurirea nu sălăşluieşte dincolo de viaţă, în moarte? 6774.Nemurirea este lumina ce arde viaţa dând libertatea de sine fiecărui suflet în parte spre a-şi conştientiza propria sa eternitate. 6775.Nemurirea este libertatea inimii de a nu mai fi nevoită să-şi numere bătăile propriilor sale sentimente pe calea iubirii. 6776.Nemurirea este unica apropiere posibilă dintre viaţă şi fiinţă pe drumul fără de întoarcere urmat de către Destin. 6777.Nemurirea este spaţiul fără de timp al speranţei de a fi împreună mereu. 6778.Nemurirea este mai mult decât o simplă eternitate. Este în primul rând eternitatea fiinţei. 6779.Nu poate exista nemurire fără de fiinţă. 6780.A spune, nemurirea fiinţei, este acelaşi lucru cu nemurirea nemuririi, ceea ce este totuna.De aceea fiinţa în sinele său este nemurire. Prin urmare viaţa, nu poate aparţine sub nici o formă fiinţei ci doar Iluziei care o îngrădeşte pe aceasta cu gardul rece al morţii. 6781.Cătă nemurire poate fi în privirea unei iubiri? 6782.Cine înţelege nemurirea înţelege şi iubirea. Este cineva? 6783.Nemurirea ochilor tăi, este taifunul prin care toate clipele vieţii mele se ascund într-una singură. 6784.Nemurirea este sufletul a tot ceea ce nu înţelegem despre moarte. 6785.Nemurirea este moartea de dincolo de noi. 6786.Nemurirea este fericirea de a şti că şi moartea poate fi viaţă. 6787.Nemurirea te cuprinde doar atunci când refuzi să înţelegi Iluzia Vieţii. 6788.Acolo unde vei găsi nemurirea vei înţelege iubirea. 6789.Nemurirea este jocul morţii din dansul vieţii. 6790.Să regreţi viaţa este ca şi cum ai regreta intrarea în nemurirea morţii. 6791.Nemurirea este focul viu al unei amintiri despre o viaţă prelungită în eternitatea morţii. 6792.Nemurirea nu poate respecta niciodată rigorile vieţii, fiindcă nu poate muri câte puţin odată cu trecerea fiecărei clipe. 6793.Nemurirea te cuprinde numai odată cu fiorul dragostei, ce vine pe aripile eternităţii a ceea ce tu consideri a fi moarte. 6794.Dacă în moarte este posibil să nu poţi gândi înseamnă că nemurirea este faza în care vei uita toate gândurile Iluziei Vieţii. 6795.Nemurirea este zborul lin al morţii din această lume atinsă de blestemul gândirii. 6796.Nemurirea este dorul nimănui de a fi neant. 6797.În sufletul nemuririi te vei regăsi cu adevărat pe tine însuţi, la fel de gol de orice gând, cum de altfel erai atunci când te-ai născut sosind în această lume cu moarte. 6798.Nemurirea este un înţeles al iubirii şi tocmai de aceea o vom regăsi începând cu cele mai infime sentimente. 6799.Nemurirea este stindardul pasiunii de a fi a existenţei. 6800.Între moarte şi nemurire există o mare frontieră numai în Iluzia Vieţii noastre, fiindcă dincolo de această Iluzie a Vieţii, ambele sunt un întreg. 6801.Nemurirea este speranţa Iluziei Vieţii din moartea de care aleargă. În aceasta constă esenţa tuturor paradoxurilor existenţei noastre. 6802.Nemurirea este poemul în care speră viaţa iubindu-şi moartea din propriul sine. 6803.Mai departe de nemurire nu vei întâlni niciodată nimic.

230


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6804.Câtă moarte există în nemurire şi câtă viaţă în murire. 6805.De ce se ascunde nemurirea în eternitatea morţii? 6806.Lumea este un continuu demers către moartea ce ascunde nemurirea. 6807.Esenţa nemuririi este eternitatea morţii, precum esenţa morţii, perenitatea vieţii! 6808.Nemurirea este sfetnicul de taină al morţii. 6809.Nemurirea este visul din care speri să nu te mai trezeşti niciodată. 6810.Nemurirea este destinul unei iubiri ce se ascunde într-o singură privire. 6811.Nimic nu poate fi mai efemer decât nemurirea dar nici mai firav decât viaţa.De aceea aceste două se împletesc sperând să-i fure morţii eternitatea. 6812.Nemurirea este valul care se sparge numai o singură dată de stâncile Vieţii. 6813.Nemurirea este absolutul morţii, ce calcă de fiecare dată viaţa în picioare. 6814.Nemurirea este îngerul morţii care îi cere socoteală vieţii pentru faptul că moare de fiecare dată când părăseşte eternitatea unei clipe. 6815.Nemurirea este cuvântul care îngheaţă viaţa dorind să o încremenească în eternitatea unei singure clipe a morţii. 6816.Aţi văzut vreodată momentul în care se deschid pentru totdeauna ochii celui care moare? Aţi observat ultima privire a acestuia? Aceea este nemurirea în care trec toţi ce s-au născut. 6817.Diferenţa de a fi muritori sau nemuritori constă în iubire. 6818.Muritorii vor deschide ochii către nemurirea morţii iar nemuritorii către nemurirea vieţii. 6819.Nemurirea este speranţa Iluziei Vieţii de a-şi duce propriul absurd în eternitate. 6820.Nemurirea este visul de aur al fericirii într-o lume unde totul este o Iluzie a Vieţii. 6821.Nemurirea nu poate fi nici deplină şi nici absolută dacă este cunoscută, gândită şi raţionată. 6822.Nemurirea este frunza purtată de vântul existenţei pe tărâmul unde visează eternitatea. 6823.Nemurirea este mugurul primăvăratic ce nu va înflori niciodată într-o lume a cunoaşterii. 6824.Nemuritorii nu vor cunoaşte niciodată nimic, nici măcar moartea, fiindcă orice cunoaştere mărgineşte existenţa de moarte! 6825.Cunoaşterea este cel mai mare duşman al nemuririi fiindcă se mărgineşte mereu la un anumit reper ceea ce nemurirea nu o poate face. 6826.Este adevărat, nu poţi iubi fără să cunoşti în lumea Iluziei Vieţii. Dar eternitatea clipei unei iubiri este golită de orice cunoaştere în sinea ei, fiind înlocuită numai de extazul indefinit. 6827.Nemurirea este vâltoarea existenţei şi a pasiunii de a se recunoaşte pe sine în eternitatea fără de simţire a extazului divin. 6828.Nemurirea este visul deşert al cunoaşterii de a putea muri şi în eternitate câte puţin în fiecare clipă. 6829.Nemurirea este mai presus de orice gând, fiindcă nu poate fi înţeleasă decât de Dumnezeu. 6830.Nemurirea este drumul pe care ar vrea să îl parcurgă viaţa în eternitatea morţii. 6831.Oricât de superioară ar fi Cunoaşterea, oricât de mulţi coeficienţi logici ar opera, aceasta nu nu va putea înţelege nimic în afară de dimensiunile care o mărginesc, cum ar fi în cazul nostru, spaţiul şi timpul. Chiar şi dacă ar fi mărginită de o infinitate de dimensiuni sau de una singură tot nu ar putea fi cu adevărat nemuritoare. Motivul fiind această mărginire.

231


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6832.Nemurirea nu poate accepta nici o mărginire. 6833.Nemurirea este dincolo de orice limită, acolo unde până şi existenţa uită de sine devenind neant infinit. 6834.Nemurirea nu poate fi o cale a Iluziei Vieţii, fiindcă nu se poate mărgini la o singură cale anume. 6835.Nu există o cale a nemuririi ci doar infinitul acesteia. 6836.Nemurirea nu va putea fi găsită într-un anumit loc şi nici la un anume moment fiindcă nu se va afla niciodată undeva, cândva, anume. 6837.Nemurirea este eternitatea ce poate fi zărită prin ocheanul unei singure clipe. 6838.Ştie cineva cât de mare sau cât de mică este o clipă? Acea frontieră dintre trecut şi viitor? Chiar şi o miliardime de secundă poate fi uriaşă. Orice diviziune poate fi redusă sau mărită la infinit. Acolo se afla infinitul, eternitatea, iubirea şi nemurirea. 6839.Nemurirea este eterna lipsă din infinitul unei priviri căreia îi lipseşte la rândul ei inima ta. 6840.Prin înţelesul nemuririi acceptăm existenţa morţii Iluziei Vieţii ce sălăşluieşte în această lume. 6841.Nemurirea este hrana sufletului ce încearcă să se regăsească pe sine. 6842.Nemurirea nu poate fi mai departe de primul pas al morţii. 6843.Câtă nemurire poate fi într-o singură privire? 6844.Soarele nemuririi va răsări cu adevărat în orizontul sufletului doar trăind eternitatea clipei. 6845.Nemurirea nu poate fi vândută şi nici primită în dar de la viaţă, nefiind nici măcar marfa Destinului. 6846.Nemurirea este somnul eternităţii din care nu-ţi mai poţi aminti niciodată trecerea Timpului. 6847.Nemurirea e în parcul unei veri unde ţi-am simţit pentru prima dată eternitatea privirii tale. 6848.Nemurirea este o iluzie pentru Iluzia Vieţii, tocmai fiindcă este unicul adevăr pe care-l putem simţi fără să îl înţelegem, prin iubire. 6849.Fără de Nemurire nu ar exista Destin. 6850.Nemurirea este frumuseţea orizontului ce nu poate fi atins niciodată în această lume. 6851.Şi dacă se va obţine corpul etern prin intervenţii genetice, niciodată nu se va putea obţine sufletul etern, decât prin uitarea definitivă a oricărei amintiri. Prin moarte. 6852.A - ţi aminti nemurirea este la fel ca şi cum ai memora eternitatea ta de dincolo de naştere şi de moarte, de dincolo de orice viaţă. 6853.Nemurirea este suspinul prin care viaţa nu poate suporta perfecţiunea morţii. 6854.Nemurirea este stânca pe care viaţa ar vrea să o macine timpul etern, neştiind că şi aceasta oricât de mare ar fi tot se va sfârşi odată. 6855.Dacă nu am şti că există noţiunea de nemurire lumea nu ar fi existat în această moarte continuă care în realitate este Iluzia Vieţii noastre. 6856.Fiecare suflet are nemurirea lui şi tocmai de aceea nu poate fi înţeles de viaţa care-l supune mereu la noi şi noi încercări până în momentul morţii când devine înţeles prea târziu. 6857.Ce frumos este răsăritul care aduce ziua ce va muri obligatoriu pentru a face loc alteia, plătind cu moartea nemurirea continuităţii.

232


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6858.Oricât de dor mi-ar fi de tine ştiu că suntem mereu împreună prin nemurirea din noi care ne îndreaptă tăcută către aceeaşi moarte a vieţii şi eternitate a spiritului. 6859.Moartea este dorul sufletului de nemurire. 6860.Nemurirea este speranţa sufletului în regăsirea propriului său Destin. 6861.Nemurirea este trandafirul inimii tale ce nu poate ofili niciodată din unicul vis ce va trece pragul acestei lumi. 6862.Nemurirea este magia prin care trecutul vrea să devină pentru totdeauna viitor. 6863.Nemurirea este în pleoapele ce vor să adoarmă pentru totdeauna viaţa ce moare mereu. 6864.Nemurirea este văduva Destinului. 6865.Nemurirea este singura întâmplare ce devine întâmplătoare prin neîntâmplător. 6866.Prin nemurire şi Dumnezeu a devenit poet. 6867.Nemurirea este colierul pus la gâtul absolutului de către absurdul vieţii. 6868.Nemurirea este viciul de care nu se poate debarasa Viaţa la întâlnirea sa cu Destinul. 6869.Prin nemurire fiecare suflet înţelege cât este de singur. 6870.Cei care-şi doresc nemurirea sunt oameni prea singuri de a fi oameni. 6871.Nemurirea nu poate adormi decât viaţa.De aceea nimic din această lume nu este nemuritor. 6872.Nemurirea este singurătatea de tine însuţi. 6873.Nemurirea este marea amintire prin care şinele tău este singur fără de jumătatea eternităţii sale: sufletul pereche. 6874.Nemurirea este orizontul ce nu poate fi cuprins de nici un gând de-al tău oricât de mult ţi-ai dori acest lucru. 6875.Dacă omul ar primi nemurirea în viaţă ar realiza în cele din urmă că este atât de singur încât s-ar sinucide. 6876.De ce ne dorim nemurirea? Doar fiindcă vrem să ne aflăm singurătatea eternităţii din noi înşine ce şi-a pierdut la naştere sufletul său pereche? 6877.Nu există singurătate mai mare decât a Nemuririi fără de sufletul ei pereche:Moartea! 6878.Doamne, ce singuri pot fi cei care-şi doresc nemurirea! 6879.Nemurirea este raza care sperăm să ne lumineze singurătatea dar nu va face nimic altceva decât să ne ucidă realizând că nu îi vom putea înfrunta eternitatea fără de sufletul nostru pereche. 6880.Nemurirea este visul omenirii dintotdeauna fiind atât de singură. 6881.Nemurirea se poate regăsi în iubire tocmai fiindcă atunci realizăm cât de singuri suntem în realitate fără de sufletul nostru pereche. 6882.La facerea lumii Dumnezeu ne-a împărţit sufletul nemuritor în el şi ea lăsându-ne să ne căutăm mereu nemurirea din noi în ochii celuilalt. 6883.Nemurirea este versul singurătăţii acestei lumi cântat la pianul străinului din noi. 6884.În adevărata nemurire singurătatea va fi înlocuită de extazul eternităţii care nu mai recunoaşte niciodată timpul. 6885.Este adevărat că nemurirea îl va elibera pe om de străinul propriului său sine, dar numai dincolo de viaţa acestei lumi, unde sufletul îşi va găsi perechea sa. 6886.Dacă sufletul nu ar fi fost împărţit în cele două părţi care se caută mereu, nu am fi cunoscut nici binele şi răul, el şi ea, frumosul şi urâtul, mereu cele două opusuri. De aceea în nemurire nici unul dintre acestea nu vor mai putea fi amintite. 6887.Adevăraţii nemuritori ai acestei lumi sunt cei care şi-au regăsit sufletul pereche. Marile personalităţi sunt de fapt mari singuratici.

233


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6888.Nemurirea acestei lumi, nu este niciodată amintire ce regăsire de sine în sufletul tău pereche. 6889.Nemurirea marilor personalităţi sunt amintirile unor mari singuratici. 6890.Nemurirea mea va consta în amintirea singurătăţii din mine. 6891.Nemurirea este depărtarea de noi înşine prin care Destinul se vrea prietenos cu viscolul vieţii. 6892.Nemurirea este raza din soarele inimii ce-şi caută propria galaxie aflată într-o singură privire. 6893.Doar speranţa poate trece de obstacolele nemuririi.De aceea este cel mai de preţ sens al vieţii. 6894.Stindardul nemuririi este solul pe care nu poate fi sădită decât moartea. 6895.Nemurirea este ploaia de jar a cuvintelor ce ard viaţa, topind-o în eternitatea propriilor lor înţelesuri. 6896.Este cineva care a descoperit sensul nemuririi prin cunoaştere? Dar sensul morţii şi al vieţii? Dar cunoaşterea fără de adevărul absolut? Dar adevărul absolut? Doar acela va înţelege adevărata nemurire. 6897.Ce grea este mantia Nemuririi purtată de aceasta, pentru a se apăra de frigul mortuar al gândurilor trecătoare ale acestei lumi! 6898.Nemurirea este pacea dintre moarte şi viaţă care nu poate fi menţinută decât de speranţa amnezică a unei Amintiri despre Eternitate. 6899.Nemurirea este dorul de a fi al vieţii dincolo de orice moarte, înfruntând orice Destin prin visul care se crede realitate. 6900.Nemurirea este viscolul prin care Destinul calcă peste moartea vieţii. 6901.Nemurirea este frumuseţea existenţială a ceea ce viaţa vede drept neant. 6902.Nemurirea este bulgărele de dor al iubirii prin care iubirea doare. 6903.Nemurirea este surâsul etern a ceea ce crede viaţa că ar fi moarte. 6904.Nemurirea nu vede niciodată viaţa ca fiind viaţă ci mai degrabă moarte! 6905.Nemurirea este dansul de la miezul nopţii unde ziua vieţii se împleteşte cu noapte morţii spre a depăna în continuare fuiorul anilor. 6906.Nemurirea este legământul tăcut al morţii cu viaţa, al eternităţii cu clipa. 6907.Nemurirea este visul etern al morţii de a fi viaţă şi al vieţii de a fi eternitate. 6908.Nemurirea este amintirea eternă ce se ascunde în visul unei singure clipe. 6909.Nemurirea este adresa fără de adresant al existenţei. 6910.Nemurirea este lumina unei stele ce vesteşte eternităţii, că acolo, într-un colţişor de Univers a strălucit cândva pentru sufletul marii ei iubiri. 6911.Nemurirea este trezirea din somnul Iluziei Vieţii. 6912.Să nu plângi niciodată după nemurire fiindcă ea este iubire şi nu poate fi plânsă decât înţeleasă. 6913.Să nu îţi ceri iertare niciodată lumii fiindcă doreşti nemurirea, deoarece în iubire, nimeni, niciodată, nu trebuie să îşi ceară iertare. 6914.Nemurirea este nimbul astral al luminii ce duce stelele în eternitate. 6915.Nemurirea este dincolo de praful stelar care se aşterne peste timp. Este lumina stelară care se aşterne numai peste eternitate. 6916.Nemurirea este dorul de Destin al Universului. 6917.Nu există Destin muritor precum nu există nemurire muritoare decât ceea ce-şi imaginează viaţa ca fiind nemurire.

234


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6918.Între nemurire şi Destin există un factor comun: Iubirea Lui Dumnezeu. 6919.Nemurirea este în primul rând iubire şi pe urmă eternitate. 6920.Nemurirea este iubire şi ambele sunt lumină divină stelară din lumină cuvântului Lui Dumnezeu de a fi Universul! 6921.Nemurirea devine ceva abstract doar pentru viaţă dar nu şi pentru iubire.De aceea când iubim ne depărtăm de viaţă, de noi înşine, afundându-ne în eternitatea de dinainte de a fi. 6922.Nemurirea este jocul de lumini al Fiinţei cu Destinul pentru a înţelege ambii importanţa Iubirii! 6923.Nemurirea este dorul Existenţei de a fi iubită. 6924.Nemurirea vieţii este suspinul eternităţii de a se împiedica de Timp. 6925.Nemurirea este malul oceanului eternităţii la care nu vor putea ajunge niciodată corăbiile Timpului. 6926.Zorii nemuririi pot fi văzuţi doar de pe pragul morţii. 6927.În ziua nemuririi toate clipele de prisos vor dispărea odată pentru totdeauna şi spre nicăieri făcând loc eternităţii depline a cimitirului. 6928.Atunci când iubim trăim eternitatea nemuririi de dincolo de naştere şi de după viaţă. 6929.Dacă întreabă cineva ce este nemurirea, spuneţi-i că este fiorul de nedescris al celei mai profunde iubiri. 6930.Nimeni nu poate să spună vreodată câtă moarte este în iubire şi în nemurirea sa, raportată la viaţă, cum nimeni nu poate să spună câtă moarte înseamnă viaţa raportată la nemurire. 6931.Nemurirea este ninsoarea ce aduce primăvara eternă a iubirii în lumea unui singur cuvânt, al unui singur gest. 6932.Să te ferească Dumnezeu de singurătatea nemuririi. 6933.Câtă singurătate este în ochii care îşi doresc nemurirea tocmai fiindcă vor să iubească dincolo de toate pleoapele acestei lumi. 6934.Nemurirea este gara unde opresc şi se intersectează doar două trenuri în această lume. Cel al morţii şi al iubirii. 6935.Nemurirea va despărţi mereu înţelesul de neînţeles, moartea de viaţă, împreunând pentru eternitate iubirea de Destin şi eternitatea de neant. 6936.Nemurirea nu poate trece niciodată de aceea nu poate veni pe aripile timpului decât în eternitatea clipei de dincolo de orice timp, izvorâtă din sufletele care iubesc. 6937.Nemurirea este versul iubirii din strofa recitată dincolo şi dincoace de viaţă. 6938.Nemurirea este frigul iernii sentimentale care îngheaţă clipele Timpului la fereastra Destinului, formând florile de gheaţă ale iubirii, dăruite numai sufletelor marilor iubiri. 6939.Câtă nemurire se află în frumuseţea unui răsărit, al unei privelişti minunate. Primeşte-o în inima ta iubind-o, admirând-o, trăind-o! 6940.Nemurirea este Fata Morgana din eternitatea clipei răpită de Timp. 6941.Nemurirea este visul în care se trezeşte viaţa, realizând că nu este ceea ce a avut iluzia că era pe vremea când visa că doarme în antecamera morţii. 6942.Nemurirea este fântâna unde eternitatea îşi potoleşte setea, cu Apa Vieţii. 6943.Unde altundeva poate fi nemurirea decât în primăvara iubirii mele? 6944.Nu pot să-l înţeleg pe Dumnezeu.De ce ne-a adus în lumea muririi unde tânjim după nemurirea de dincolo de naştere, unde existam numai prin iubirea razelor cuvântului Său de început de lume. 6945.Nemurirea este Destinul Iubirii.

235


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6946.Ai simţit vreodată frigul din trupul cuvintelor atunci când iubeşti? Că nu există cuvânt îndeajuns de fierbinte pentru a explica ceea ce simţi în acel moment? Aceea este Nemurirea! 6947.Ştiam mereu că vei exista şi pentru mine undeva cândva iubirea vieţii mele, luminată de nimbul plin de nemurire al iubirii ce ţi-o port. 6948.Ce poate fi mai profund în această lume decât să înţelegi şi să trăieşti nemurirea iubirii. 6949.Dumnezeu există în noi numai prin noţiunea nemuririi. 6950.Nemurirea este diadema de stele a speranţei noastre. 6951.Nemurirea nu este somnul etern al vieţii pe aripile clipelor ci trezirea eternă în faţa Lui Dumnezeu. 6952.Nemurirea este revelaţia Destinului de a deveni Existenţă prin Iubire. 6953.Nemurirea este surâsul lacrimii ce nu ştie să plângă Viaţa. 6954.Nemurirea este marea întâlnire dintre Amintirea eternităţii şi Viaţă. 6955.Cine poate spune că nemurirea nu poate muri la trezirea dintr-un vis, oricât de nemuritor ar fi acesta? Dar cine poate spune că visul nu este nemuritor la fel ca şi viaţa? 6956.Fără de nemurire întreaga lume ar fi lipsită de poezie. 6957.Am căutat nemurirea în piatra sculptorilor, în strofele poeţilor, în palatele arhitecţilor sau în petalele florilor. Nu am găsit-o decât în ochii tăi. 6958.Nemurirea este petala unei amintiri care nu se uită niciodată. 6959.Nemurirea este visul despre eternitate din care nu te mai trezeşti niciodată pentru a muri. 6960.Nemurirea florilor este cea mai frumoasă dintre toate nemuririle numai atunci când ţii în braţele tale un buchet din acestea dăruit de marea iubire ce ţi-o port. 6961.Orice nemurire are sufletul ei, care împarte sentimente şi trăiri doar alături de moarte. 6962.Nu există nemurire în iubire cum nu există moarte în moarte! 6963.Nemurirea este cel mai frumos cadou primit de Dumnezeu de la propriul Său cuvânt: Iubire. 6964.Cine poate asculta nemurirea? Dar cine poate înţelege nemurirea? Dar cine poate arăta, prinde, atinge, săruta, îmbrăţişa, nemurirea fără să iubească? Nimeni! 6965.Nemurirea este poarta visului care nu se mai deschide trezirii niciodată oricât de mult ai încerca să-i rupi lacătele ferecate ale eternităţii sale. 6966.Am ascultat vuietul valurilor pe ţărmurile nesfârşite presărate cu aurul nisipului adus din răsăriturile solare ale fiecărei zile dar niciodată nu aş fi înţeles ce este nemurirea fără a te întâlni pe tine. 6967.Întreaga tristeţe a lumii ar dispărea dacă fiecare dintre noi s-ar întâlni cu nemurirea iubirii. 6968.Lumea ar fi mai bună, fără durere şi războaie, fără lăcomie şi desfrâu, dacă oamenii şiar întâlni sufletul pereche în această viaţă. Astfel ar cunoaşte nemurirea şi odată cu aceasta nu ar mai trăi viaţa ca fiind nemuritori. 6969.Ce tristă este această lume cu toate relele ei, tocmai fiindcă oamenii nu pot iubi îndeajuns, nu pot înţelege nemurirea iubirii. 6970.Să pleci departe de tine şi să te ascunzi în clipa unei priviri iubite de lumea dezlănţuită înseamnă să înţelegi sensul adevăratei existenţe. 6971.Câtă înţelepciune nu s-a auzit în scoica Timpului, câte valuri ale vieţilor nu a înfruntat aceasta.Cu toate acestea niciodată oceanul nu va fredona în spiralele sale cântecul nemurii fiindcă lipseşte cel mai de preţ lucru: Iubirea. 6972.Paradoxal nemurirea visului este tocmai realitatea!

236


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6973.Cred în nemurirea fiinţei tale fiindcă te iubesc cu toată nemurirea cuvântului sfânt al iubirii. 6974.Te înţeleg nemurire doar atunci când iubesc peste fiinţa mea. 6975.Nemurirea este sângele Destinului care curge prin venele eternităţii. 6976.Să fim fericiţi fiindcă ne aşteaptă nemurirea dincolo de viaţă. 6977.Ce mare miracol se petrece în Destinul marilor iubiri care cunosc nemurirea încă din această lume? 6978.Am fost prinşi în capcana Timpului pentru a ne trăi ceea ce se numeşte miracolul vieţii dar nu există fericire mai mare decât aceea de a trăi miracolul nemuririi prin iubire. 6979.Viaţa este tristeţe şi suferinţă fiindcă şi-a pierdut nemurirea la ruleta Timpului. 6980.Avem nevoie de iubire fiindcă doar astfel ne vom putea depăşi pe noi înşine devenind nemuritorii unui sărut al eternităţii. 6981.Iubirea este lumina inimii şi întunericul înţelepciunii. Nemurirea nu gândeşte. 6982.Nemurirea este fărâma de nebunie, izvorâtă de eternitatea unui sentiment atunci când iubeşti, când totul pare nemărginit şi nu mai există o stavilă pusă de nici o înţelepciune de ori unde ar veni aceasta. 6983.Înţelepciunea poate străjui viaţa precum iubirea nemurirea dar niciodată înţelepciunea nu va putea străjui iubirea şi nemurirea. 6984.Cine poate iubi înţelept nu iubeşte deloc, astfel nemurirea iubirii nu poate accepta nici o formă de înţelepciune decât limbajul inimii. 6985.Înţelepciunea acestei lumi va ascunde mereu moartea în slovele sale pe când instinctul iubirii, nemurirea. 6986.Ce poate fi mai măreţ decât să simţi acel instinct puternic al iubirii care te îndeamnă să faci cele mai neînţelese şi nebuneşti lucruri? Nimic altceva. Aceasta este adevărata nemurire. 6987.Nu există greşeală mai mare decât să cauţi nemurirea în leacurile sau sfaturile învăţaţilor şi nu în iubire. 6988.Nemurirea există în eternitatea sufletului tău care va ieşi la iveală atunci când îţi vei întâlni sufletul pereche. Cei care nu au această şansă o caută pe calea greşită a învăţaţilor.De aceea trăim într-o lume plină de ignoranţă, de războaie, de lăcomii, de invidii, de suferinţe. 6989.Dacă un învăţat îţi va arăta o greşeală aflată în limbajul fără de cuvinte al inimii, atunci să ştii că acolo se află nemurirea. 6990.Nemurirea nu poate înţelege decât dulcea suferinţă a iubirii care nu poate admite răutatea şi meschinăriile lumeşti sub nici o formă. 6991.Nemurirea este marea provocare a iubirii prin sine însăşi. 6992.Nemurirea devine o adevărată disperare pentru cei care nu vor să înţeleagă că sensul tuturor câte sunt şi vor fi este Iubirea. 6993.Nemurirea este ulciorul acelei Vremi din care nu pot bea decât sufletele însetate de iubire. 6994.Mulţi caută nemurirea în cele mai savante leacuri, neştiind că întreaga nemurire se pierde în infinitatea unui simplu sărut sau sentiment. 6995.Nemurirea este cartea vieţii ale cărei file se pierd într-un singur surâs. 6996.Nemurirea este Iubire. 6997.Nemurirea înţelege mai bine ca nimeni altcineva lacrima pură a Iubirii. 6998.Aş vrea să ne ascundem în lacrima Clipei când ne sărutăm, să fim dorul etern al visului ce nu vreau să se mai termine odată cu venirea zorilor noilor zile ale Iluziei Vieţii.

237


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

6999.Nemurirea te întâmpină în pragul morţii prin ultimul tău vis din această viaţă. 7000.Ce este nemurirea omului? Cu toţii trecem prin nemurire aproape în fiecare noapte, visând în timpul somnului. Dacă nu v-aţi trezi niciodată din acel vis, visul respectiv ar deveni nemurirea voastră. 7001.Nemurirea la fel ca şi viaţa este un vis. Diferenţa între nemurire şi viaţă este că visul vieţii se crede realitate şi afirmă că se va sfârşi în moarte, pe când cel al nemuririi nu afirmă sfârşirea lui în moarte. 7002.Nemurirea este balsamul celor care îndureraţi de visul vieţii care se termină în moarte. 7003.Diferenţa dintre viaţă şi nemurire este că din visul nemuririi nu te mai trezeşti niciodată pe când din visul vieţii te trezeşti pentru a cunoaşte moartea. 7004.Nemurirea este visul nonsensului vieţii în faţa morţii. 7005.Dacă nemurirea e liniştea, viaţa e zbuciumul. Prima aduce eternitatea, iar cealaltă moartea. 7006.Nemurirea este visul existenţei ce nu se mai termină în moarte pentru a-şi trăi propriul Destin. 7007.Nemurirea este dorul fiinţei de absolutul ce nu crede în moarte. 7008.Cum viaţă fără de moarte nu există, nemurirea va fi vis fără de trezire. 7009.Nemurirea este şansa Destinului de a se regăsi pe sine. 7010.Nemurirea este rostul existenţei de a fi. 7011.Cu toţii văd nemurirea ca fiind o viaţă eternă. Nu există aşa ceva. Viaţa eternă este moarte eternă, este trecere. Trecerea eternă este moarte. Nemurirea este existenţă eternă, ceea ce este cu totul altceva. 7012.Nemurirea este tot ceea ce am dori să mai rămână din viaţă.

238


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

VII. ILUMINARE

7013. Iluminarea este desăvârşirea absolutului din noi. 7014. Doar prin iluminare putem vedea adevărata Lumină Divină atât în strălucirea zilei fericirii cât şi în întunericul nopţii suferinţelor. 7015. Paşii către iluminare nu trebuie făcuţi cu trufie, infatuare sau mândrie fiindcă prin iluminare nu trebuie să te regăsească alţii pe tine ci tu pe tine însuţi. 7016. Niciodată străinul din tine nu va putea primi iluminarea. 7017. Nu există iluminare fără iubire şi speranţă. 7018. Iubirea şi speranţa sunt stâlpii iluminării iar adevărul sufletul ei. 7019. Zâmbeşte în faţa oricăror suferinţe ale vieţii fiindcă toate sunt trecătoare în afară de clipa când vei deveni etern prin Lumina Divină care te călăuzeşte spre perfecţiune. 7020. Căile iluminării se împart între puterea de a iubi şi speranţa de a înţelege binele şi răul. 7021. Atât binele are răul lui cât şi răul are binele lui. 7022. Nu separa niciodată binele de rău dacă vrei să urci pe culmile iluminării ci încearcă să vezi în fiecare din ele atât sensul lor cât şi opusul lor. 7023. Culmea iluminării se numeşte pacea cu tine însuţi. 7024. Pacea cu tine însuţi este cea mai grea pace dintre toate. 7025. Nu fi întristat dacă vei vedea cum norii deşertăciunii îţi acoperă soarele speranţelor tale fiindcă şi ei au menirea lor, soarele lor, a cărui strălucire te va putea ajuta cândva. 7026. Nu te mânia pe misterul viitorului şi nici pe necunoaştere fiindcă dacă nu ar fi necunoaşterea tu nu ai mai avea cunoaştere şi dacă nu ar fi viitorul nu ai mai avea nici trecut. 7027. Nu există înţelept adevărat care să afirme că ar cunoaşte adevărul absolut al lumii ci doar înţelept care să susţină că adevărata înţelepciune este aceea care îţi desluşeşte infinitatea oceanului necunoaşterii. 7028. Adevărul Absolut este infinitul Luminii Divine. 7029. Când vei simţi fericirea în suferinţă şi suferinţa în fericire vei face primul pas spre iluminare. 7030. Cel care combate cu asprime răul tot aşa combate şi binele pe care-l are acel rău. 7031. Societatea este maşinăria cea mai diabolică creată vreodată de religie, indiferent că se numeşte morală, norme, sau principii ea va rămâne mereu o religie. 7032. Adevărata religie constă în iluminarea de sine a fiecărui om. 7033. Orice aşa zisă religie va avea un păstor care-şi conduce turma şi nicidecum o oaie în mijlocul unei turme de păstori. 7034. Libertatea este strălucirea iluminării. Chiar şi în cele mai grele temniţe ale trupului cel iluminat va rămâne mereu liber. 7035. Nu vei reuşi niciodată să faci pace cu tine însuţi fără a înţelege că unicul adevăr care-ţi este hărăzit este eternitatea momentului propriei tale morţi prin care renaşti etern.

239


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7036. Chiar dacă provii din eternitate, aceasta s-a frânt prin naşterea ta, cum moartea are un început şi eternitatea morţii se frânge prin viaţă devenind viaţă veşnică. 7037. Orice viaţă are un început precum naşterea, începutul vieţii sau moartea, începutul lumii de dincolo.Asta demonstreză că şi moartea este o viaţă la rândul ei. 7038. Tot ce are un început se sfârşeşte în lumea noastră. Un început care nu s-ar sfârşi, cum ar fi lumea morţii ce ne pare eternă, şi-ar găsi sfârşitul în propriul început fiindcă infinitul absolut nu are nici început şi nici sfârşit. 7039. Unica religie adevărată este aceea când comunici cu Dumnezeul din tine. 7040. Religia este cea mai veche impostură a omului alături de curvie. 7041. Pentru a-L înţelege pe Dumnezeu vei avea nevoie de orice altceva decât de religie. 7042. Religia este încătuşarea voită a minţii care caută libertatea luminii Lui Dumnezeu. 7043. Păzeşte-te de religie dacă nu vrei să cazi în păcat. 7044. Religia a făcut mai mulţi morţi decât mulţi dictatori sângeroşi la un loc. 7045. Între religie şi Dumnezeu există marea prăpastie cu nume de libertate. 7046. Religia este cea mai sigură cale de a-l îndepărta pe om de Dumnezeul adevărat şi de a-l înlocui pe acesta cu unul fals şi distrugător. 7047. Nu poate exista inepţie mai mare decât să afirmi că Dumnezeu este religios şi se roagă pentru noi. Prin rugă, Dumnezeu devine slab şi impotent fiindcă acceptă o altă forţă care să-i accepte ruga. 7048. Religia este arta de a şti cum să vinzi sufletele iar biserica taraba pe care poţi să le expui. 7049. Fiecare religie este o dogmă umilitoare la adresa Lui Dumnezeu. 7050. Dumnezeu nu are nevoie de ruga noastră fiindcă nu are slăbiciuni, în schimb dacă noi ne simţim mai liberi rugându-ne, mai descărcaţi de griji, nu avem decât să o facem. 7051. Prin rugăciune ne ajutăm pe noi şi nu pe Dumnezeu. 7052. Dumnezeu se opune oricărei religii fiindcă nu poate fi dogmatic. 7053. Dumnezeu nu a creat un om mai sfânt decât altul. 7054. Răul este la fel de divin ca şi Binele, fiindcă ambele duc la evoluţie şi progres. 7055. Cel mai necesar Binelui (Dumnezeu) este Răul (Satana) pentru ca Binele să strălucească, precum Răului, Binele. 7056. Răul (Satana) poate împinge Binele (Dumnezeu) spre un Bine mult mai pronunţat decât era înainte, iar Răul să devină la rândul lui mai mare Bine, decât era Binele înainte. 7057. Lumina Divină, care este Dumnezeul Absolut are în infinitatea Ei, atât cei doi opuşi ai Binelui şi Răului cât şi o infinitate de alţi opuşi faţă de aceştia. 7058. La rugăciunea Tatăl Nostru, pentru cei care se simt liberi prin rugăciune, în loc de Tatăl Nostru se va spune Lumină Divină, astfel: „Dragă Lumină Divină care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noastri. Amin!” Rugăciunea se va sfârşi aici înainte de:” Nu ne duce pe noi în ispită”, deoarece Lumina Divină, care este Dumnezeu nu ne poate duce niciodată în ispită. 7059. Adevăratul Dumnezeu care este Lumina Divină este Satana! Cel mai mare deschizător de drumuri al omenirii, cel care scoate mereu binele în evidenţă. 7060. Satana este marele bine al lumii fiindcă prin el toţi cei care huzuresc prin binele religios, pot fi oricând sortiţi eşecului.

240


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7061. Religiile te obligă cu forţa să le accepţi binele, pe când Satana îţi dă libertatea de a alege. 7062. Adevăratul Diavol sunt anumite religii care pretind că îl proslăvesc pe Dumnezeu pentru a umple buzunarele preoţilor. 7063. Între Rău, Diavol şi Satana este o mare prăpastie, fiindcă Diavolul şi Răul pot fi chiar aşa zisele religii ale Binelui care te forţează să devii sclavul lor. 7064. Dumnezeu este cel care nu acceptă dogme, religii şi nici nu este un personaj slab care se roagă pentru creaţia Sa care eşti tu. 7065. Vechiul Satanism prin care se făceau tot felul de practici perverse este aşa zisul bine Dumnezeiesc al religiilor în starea lui primară. Prin el religiile îşi arătau superioritatea. 7066. Satanism înseamnă liberatea individului fără a stânjeni şi libertatea celorlalţi indivizi cum face creştinismul iudaic sau alte religii. 7067. Este normal ca religiile să vadă numai monştrii în Satana (Răul) care le dă strălucirea fiindcă altfel nu ar mai exista. 7068. A te ruga la Satana este adevărata virtute a omului înstrăinat de perversiunea religiilor. 7069. Iubirea este nostalgia Lui Dumnezeu asupra suferinţei noastre întrupate în ţărâna amintirii despre iluzie şi destin. 7070. Un surâs al iubirii fără primăvara speranţei ar fi un val fără propriul său ocean. 7071. Lasă-ţi inima cuvântului din care te-ai întrupat să bată pentru iubirea mântuirii de propriul ei destin! 7072. Nu cred că vom înţelege vreodată oda prin care mugurii primăverilor preamăresc măreţia naturii propriei noastre iubiri. 7073. La margine de inimă poţi oricând să cazi în prăpastia uitării de tine însuţi. 7074. Doar unui nenorocit îi poate fi teamă de iubire! 7075. Numai un suflet fără căpătâi poate să batjocorească iubirea atunci când traversează strada vieţii lui. 7076. Lasă-ţi mâna Destinului tău să fie prinsă de clipa iubirii la ţărmul oceanului învolburat al vieţii. 7077. Care dor a uitat să doară vreodată? 7078. Nu există pace între cei ce nu pot iubi cum nu poate exista război între cei ce nu cred în iubire. 7079. Lăsaţi sfinţenia cuvântului fără iubire şi priviţi-vă ochii în oglinda sufletului.Mai seamănă aceştia cu voi? Dacă da, v-aţi născut degeaba! 7080. Nu-mi spune ce este moartea dacă nici măcar iubirea nu poţi să o înţelegi. 7081. Trandafirii zâmbetului tău vor înmuguri etern în sufletul meu făcându-mă să trăiesc la nesfârşit primăvara marii noastre iubiri. 7082. Care dor nu s-a cuibărit în aşternuturile fierbinţi ale iubirii. 7083. Nu pot să cred în moarte atâta timp cât există ţărmul nesfârşit al iubirii unde orice clipă are propria ei eternitate. 7084. Care eternitate poate fi comparată cu inima ta? 7085. Care toamnă a iubirii nu se pierde-n elixirul veşniciei? 7086. Suntem pana cu care Dumnezeu îşi scrie gândurile iubind. 7087. Cel ce nu crede în speranţă nu poate crede în Dumnezeu. 7088. Dumnezeu este înainte de toate speranţa iubirii din noi.

241


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7089. Cu toţii suntem siliţi în cele din urmă să ne scriem istoria iubirii pe tabla neagră a morţii. 7090. Cât de aproape de noi înşine poate fi îngerul iubirii într-o lume unde moartea este obligatorie? 7091. Oare am putea iubi dacă nu ar exista moartea? 7092. Cum ar fi zborul sentimentelor dacă acestea nu ar cunoaşte niciodată aripa morţii? 7093. Fără iubire viaţa ar fi un etern recviem cântat deşertăciunii. 7094. Ce altceva a mai rămas din noi decât iubirea ce poate sta la masa îngerilor luminii? 7095. Ce vrajă mai poate avea inima împietrită în faţa unei mari iubiri? 7096. Pasiunea fără de iubire este un cer fără de stele. 7097. Ce ar mai fi adevărat din noi înşine dacă nu am avea fiecare propria stea care să înfrunte eternitatea Universului? 7098. Care val îşi poate părăsi oceanul sau care om, moartea? 7099. Cel mai sărac suflet nu este cel ce suferă ci acela care nu poate să dăruiască iubire. 7100. Cel ce învaţă să iubească nu a înţeles nimic din iubire. 7101. Câte vise se vor mai pierde în uitarea destinului morţii până să învăţăm câtă nevoie avem de iubire? 7102. Şi atunci ţi-am simţit aripa privirii tale care m-a purtat dincolo de moartea din mine spre eternitatea fiinţei noastre unice unde sufletele noastre pereche devin parte absolută din ea. 7103. Cât valorează plăcerile vieţii dacă tu nu vei afla niciodată ce este iubirea? 7104. Fiecare cale are propriii ei paşi care să o calce în picioare precum fiecare destin este o cale spre moarte a vieţii ce va fi definitiv călcată în picioare de uitarea izbăvitoare a eternităţii iubirii din noi. 7105. O viaţă fără iubire este aidoma unei case fără ferestre unde Lumina Divină a adevărului nu va putea pătrunde niciodată. 7106. Ce am putea fi în afară de iubire? Nimic! Asta rămâne din cei ce nu pot iubi. 7107. Care ocean nu-şi are ţărmurile lui şi care om moartea sa? 7108. Ce altceva poate fi sinceritatea în iubire decât nebunie, împlinire sau zbucium şi nemărginire? 7109. Mai degrabă îţi vei înţelege propia ta moarte decât marea iubire a inimii care şi-a aflat sufletul ei pereche. 7110. Fără iubire ne-am naşte mai bătrâni decât propria noastră vreme. 7111. Care lacrimă a dorului nu luminează cu Lumina Divină din el, întunericul deşertăciunii acestei lumi care uită adesea să iubească. 7112. Cel ce nu crede în sufletul său pereche se depărtează de steaua eternităţii inimii lui ce nu poate aparţine decât celor două destine perechi. 7113. Fiecare iubire este un poem al destinului. 7114. În iubire nu mai există matematică ci numai simţire. 7115. Chiar dacă Vremea îşi are iubirea ei, niciodată iubirea nu-şi va avea vremea sa ci numai împlinirea sa eternă dincolo de orice vremuri, oprelişti sau frontiere.De aceea Vremea nu se va înţelege niciodată cu iubirea.

242


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7116. De câţi spini ai clipelor avem nevoie pentru a înţelege că întreaga noastră viaţă este o fărâmă de praf din inima însângerată a unei clipe unde ne vom afla iremediabil împlinirea destinului nostru astral alături de sufletul nostru pereche. 7117. Ai devenit poemul vieţii mele fiindcă te iubesc mai mult decât au reuşit toate versurile divine ale lumii să dorească strălucirea unor ochi, fiindcă ai tăi par desprinşi din focul astral al Lui Dumnezeu care a dăruit viaţa lumilor. 7118. Străbunii tăi îşi găsesc împlinirea în iubirea ta fiindcă şi ei au iubit la rândul lor pentru a se împlini propriul tău Destin. 7119. Nu te depărta niciodată de ţărmul iubirii tale dacă nu vrei să te îneci în mrejele deşertăciunii. 7120. Nu există lacrimi secate în iubire. 7121. Cât întuneric pot îndura cei care nu acceptă Lumina Divină a iubirii? 7122. Alungă întunericul din privirea ta iubind. 7123. Cel ce vrea să afle calea iubirii va trebui mai înainte de toate să-L descopere pe Dumnezeu. 7124. În iubire nu poate exista nici răzbunare şi nici ură fiindcă ambele sunt străine Dumnezeului iubirii noastre, prin care înţelegem sau îmbrăţişăm privirea sufletului nostru pereche. 7125. Scopul iubirii este eternitatea. 7126. Care iubire nu-şi are destinul propriului zbucium? 7127. Departe de moarte nu poate fi decât iubirea ce a uitat definitiv de viaţă. 7128. În spatele iubirii vei găsi profanul firii înlănţuit de dorinţa nemuririi, precum înaintea iubirii se află doar sacralitatea mântuirii născută din eternitatea profunzimii Lui Dumnezeu care nu mai are nevoie de nemurire fiindcă nu a cunoscut niciodată moartea. 7129. Cel mai înalt munte al speranţei nu poate fi atins decât de sfinţenia iubirii. 7130. Cum ar arăta zorii într-o lume lipsită de iubire? Ar mai reuşi aceştia să alunge noaptea deşertăciunii vreodată? 7131. Dincolo de vis iubirea devine Destin. 7132. Atunci când zăpada timpului va acoperi urmele iubirii din inima ta, aminteşte-ţi că ele n-au existat niciodată dacă nu ard îndeajuns de tare pentru a transforma toţi fulgii de nea ai clipelor în şiroaie care să inunde uitarea pentru totdeauna. 7133. Sper ca într-o zi lumina să înţeleagă apusul ce va naşte zorii speranţei din sufletul tău pustiit de rău dar niciodată de iubirea care aidoma zorilor va renaşte odată cu tine înţelegând eternitatea propriului tău destin. 7134. Nu spera în armonia eternităţii dacă nu ai iubit cu adevărat niciodată. 7135. A iubi înseamnă înainte de toate a-L cunoaşte pe Dumnezeul din lumina ta divină. 7136. Doar iubirea poate înţelege moartea ca pe o renaştere şi viaţa ca pe o moarte. 7137. Iubirea este dor ce doare după lumina divinităţii din noi pe care sperăm să o găsim la celălalt. 7138. Iubirea este energia sublimă prin care sufletul nostru poate vibra odată cu Universul. 7139. Sunt zbucium, mister şi iubire, într-o lume unde totul devine monoton şi trist. Sunt speranţă, zbor şi dor, într-o lume unde aripile devin tot mai grele. 7140. A fi în iubire înseamnă a simţi, iar a muri în iubire înseamnă a uita. 7141. Dorul este coroana de spini prin care iubirea se mântuieşte devenind sfinţenie.

243


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7142. Oceanul eternităţii uneşte pentru totdeauna marile fluvii ale iubirii şi ale morţii sub un singur acoperiş. 7143. În iubire nu-ţi dori întâietatea niciodată fiindcă întregul cer al patimilor acestei lumi se poate prăbuşi peste tine, uitând de pioşenia sfinţeniei. 7144. Nu-ţi arunca iubirea drumurilor prăfuite ale uitării fiindcă acestea nu vor mai duce spre sufletul tău niciodată. 7145. A spune că iubeşti este o înălţare, dar nu una suficient de mare ca şi aceea de a iubi tăcând. 7146. Alături de speranţă, iubirea devine regină. 7147. Care nor nu-şi are în cele din urmă ploaia lui şi care iubire suferinţa ei? 7148. Chiar dacă i-ai construit un palat al iubirii celui care nu iubeşte, tot degeaba, deoarece pentru el, tot o cocioabă părăginită va fi, dragostea ta. 7149. Nu întoarce spatele iubirii fără ca să priveşti înainte de asta faţa morţii. 7150. Soarele iubirii va răsări pe strada ta doar atunci când vei fi cu adevărat singur, sincer şi viu faţă de tine însuţi. 7151. Ce ne-am face fără ploaia amară a suferinţei ce spală cu amintire caldarâmul iubirii? 7152. Lasă orizontul patimilor să poată iubi până şi suferinţa dorului, fiindcă doar aşa vei înţelege rostul iubirii şi al morţii. 7153. Cel ce moare închide pentru totdeauna porţile vieţii în urma sa dar nu şi pe cele ale iubirii prin care trece dorul Lui Dumnezeu din care s-a înfiripat amintirea. 7154. Ce apropiaţi simt ochii inimii tale faţă de dorul eternităţii ce ne arată clipa care ne va ascunde de lumea muririi. 7155. Aş înţelege moartea dacă nu ar exista viaţa. 7156. Existăm în lumea depărtărilor până şi de noi înşine. 7157. Iubirea este diadema de aur ce se află ascunsă sub banalitatea acestei lumi, iar atunci când o găseşti înţelegi importanţa crucială a fiecărei clipe din viaţa ta. 7158. Iubirile sunt lacrimile de foc ale acestei lumi ce ard uitările, mistuindu-le cu ardoarea lor pentru totdeauna. 7159. Ce este iubirea? Pentru aceasta priveşte drept în ochii morţii şi judecă singur. 7160. Lumea este clădită din tălpile însângerate ale dorului tăiat de cioburile iubirii. 7161. La porţile iubirii să nu aştepţi niciodată paznicii liniştii. 7162. Doar iubind vei înţelege sensul vieţii şi al morţii. 7163. Atunci când soarele iubirii apune se aşterne lacrima nopţii din inima deşertăciunii acestei lumi. 7164. Nu există dor care să poată zâmbi viitorului ce nu are în inima lui un trecut. 7165. Nu merge niciodată pe calea ochilor ce nu ştiu să plângă, să ierte sau să primească Lumina Divină a iubirii în sufletul lor. 7166. Cum în iubire nu a existat niciodată un proroc al viitorului, nici un proroc nu a existat fără să iubească. 7167. Nu există sfinţenie mai mare decât iubirea. 7168. Atunci când iubeşti nu poţi fi niciodată singur. 7169. Ultimele înţelesuri ale Cuvântului suflării dumnezeieşti din noi se termină la porţile morţii şi ale iubirii. 7170. Care sculptor poate sparge stânca iubirii spre a-i desluşi chipul?

244


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7171. Fiecare strop al clipei care spală lacrima timpului nostru ar putea deveni o eternitate pentru împlinirea noastră, iubind. 7172. Cât gol ar putea cuprinde uitarea dorului iubirii din noi? 7173. Inima care nu ştie să bată uitarea va rămâne sclava deşertăciunii lacrimii oceanului de speranţe pierdute a iubirii. 7174. Numele iubirii se scrie doar cu literele focului din noi. 7175. Te cred fericire că îţi doreşti cu adevărat iubirea, doar că aceasta nu te poate crede niciodată, decât atunci când e prea târziu. 7176. Speranţa iubirii nu poate sta decât în focul purităţii, sfinţeniei şi desăvârşirii pasiunii ce arde în noi. 7177. Iubirea care nu te ceartă nu poate fi niciodată una adevărată. 7178. Paşii iubirii nu lasă niciodată urme acolo unde lipseşte suferinţa. 7179. Spune cu toată inima: Te iubesc, în faţa a ce consideri tu a fi cel mai sfânt, fiindcă iubirea este sfinţenia pasiunii. 7180. Câte iubiri se vor fi pierdut în ţărâna rece a uitării şi câţi sfinţi s-au îngropat astfel pentru totdeauna? 7181. Fiecare şoaptă a iubirii navighează în derivă pe oceanul deşertăciunii acestei lumi, lovită de valurile pasiunii, blestemului, uitării, dorului, suferinţei, deznădejdii, speranţei, pentru a ajunge în sfârşit pe ţărmul morţii. 7182. Te cred iubire doar atunci când uiţi de adevăr, te cred adevăr doar atunci când îţi aminteşti de iubire. 7183. Soarele din lacrimile dorului tău va răsări în inima arsă de pustiul gândurilor mele. 7184. Care vrajă nu-şi are descântecul ei dar care iubire are aşa ceva? 7185. Nu tumultul sentimentelor este cel care ne determină iubirea ci posibila lipsă a lor. 7186. Între iubire şi prăpastie nu există decât o mică diferenţă ce constă în modul cum priveşti moartea. 7187. Nici o fire nu poate cuprinde natura iubirii. 7188. În afară de neînţeles ar mai putea avea iubirea şi un alt înţeles? 7189. La răspântia dorului doar iubirea va fi cea care te va înţelege, dar nu şi tu pe tine însuţi. 7190. Lasă valurile iubirii să se spargă de stâncile sufletului tău şi fii fericit dacă acestea se vor transforma în nisipul ce va curge prin clepsidra eternităţii sufletelor pereche. 7191. Cea mai mare lipsă de respect de sine o vei găsi în iubire. 7192. Să nu cerşeşti niciodată nimic de la iubire fiindcă este cea mai neîndurătoare simţire din lume. 7193. Bolta nopţii singurătăţii sufletului tău poate fi luminată cu iubire doar dacă vei înţelege câtă nevoie avem de neînţeles. 7194. Cel care judecă iubirea nu se va putea niciodată judeca pe sine. 7195. În pasiunea iubirii până şi moartea devine primăvară. 7196. Iubirea nu se poate închina niciodată la picioarele deznădejdii. 7197. Florile marilor iubirii nu se ofilesc niciodată în glastra ochilor care se pierd în pasiunea vieţii lor. 7198. În iubire nu există alt obstacol în afară de sfinţenia cu care se hrăneşte. Odată pierdută sfinţenia, se pierde şi iubirea. 7199. În iubire nu poţi alege o cale anume fiindcă esenţa ei constă în lipsa oricărei căi.

245


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7200. Urmele iubirii devin pavate cu sfinţenie. 7201. Nu aştepta să te răcoreşti vreodată la umbra iubirii. 7202. Vânturile pustiului din noi sunt cele care spulberă deşertăciunea acestei lumi spre cardinalele unde sălăşluieşte iubirea. 7203. Tăcerea iubirii este cel mai devastator strigăt. 7204. În iubire nu există niciodată pace. 7205. Diferenţa dintre luptă şi iubire constă în faptul că cel învins va fi mereu un învingător. 7206. Prin iubire sfinţenia devine artă. 7207. Frumuseţea iubirii constă în suferinţa pasiunii. 7208. Nimic nu poate fi mai adevărat decât iubirea fiindcă este şi va rămâne mereu un mare adevăr necunoscut. 7209. Cad fulgii de cristal ai cuvintelor inimii ce se sparg pe asfaltul rece şi negru al Timpului dacă nu sunt primiţi în braţele iubirii pentru totdeauna. 7210. Dacă iubirea ar deveni vreodată înţeleasă întreaga lume s-ar prăbuşi în neant. 7211. Pe neînţelesul iubirii se sprijină întregul înţeles al lumii. 7212. Să mori din dragoste de viaţă şi să trăieşti din dragoste de moarte. Iată paradoxul iubirii. 7213. Să nu rogi niciodată iubirea fiindcă este sfinţenia care nu acceptă nici o rugă, îşi clădeşte catedrale doar din sufletele celor care o trăiesc. 7214. A spera în iubire este ca şi cum ai naufragia în eternitate si ai aştepta clipa regăsirii ţărmului pierdut din inima ta. 7215. Pasiunea iubirii constă în neînţeles, suferinţă, inedit şi miracol. 7216. A crede în iubire este la fel cu a crede în izbăvirea morţii doar că una ştii că va veni cu siguranţă pe când cealaltă nu. 7217. În lacrima iubirii inimile nu ştiu să plângă niciodată. 7218. Între iubire şi fericire există legământul morţii. 7219. Doar iubirea poate aduna cioburile sparte ale timpului pierdut din tine pe calea morţii. 7220. Cel ce a închis porţile iubirii în urma lui nu se va mai întoarce niciodată la el, rămânând un străin rece faţă de sufletul său. 7221. Iubirea este furtuna misterului din noi. 7222. Anotimpurile iubirii sunt misterul, dorul şi unicul absolut cunoscut al vieţii: moartea! 7223. Religia iubirii constă în dor. 7224. Cât de dor trebuia să-i fi fost Lui Dumnezeu de noi, încât ne-a clădit suflete cu care să putem iubi. 7225. Întreaga puritate a lumii, sacralitate a fiecărui Cuvânt, ar dispărea fără iubire. 7226. Iubirea nu te poate ierta niciodată ci doar înţelege. 7227. Atunci când clepsidra iubirii se va sparge lumea va dispărea. 7228. Dacă n-ar naviga iubirea pe corabia speranţei distanţele dintre inimile noastre, ar deveni de necurpins. 7229. Dacă ar exista limite în iubire, lumea Cuvântului ochilor tăi ar fi dispărut demult. 7230. Perfecţiunea iubirii nu acceptă nici milă şi nici compasiune tocmai fiindcă omul nu a fost creat pentru nici una dintre acestea.

246


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7231. Ce tristă este romanţa sufletului pătruns de toamna târzie a regretelor care, până şi ele, şi-au pierdut pasiunea pe calea nimicniciei înfăşată în uitarea de sine. 7232. În iubire nu poţi să spui niciodată da sau nu, decât să înţelegi neînţelesul celuilalt, pierdut în misterul Clipei eternităţii. 7233. Fericit cel ce rămâne pururi în iubire fiindcă nu va muri niciodată. 7234. Roata de foc a iubirii este singura care călăuzeşte eternitatea din noi. 7235. Fii fericită catedrală a eternităţii inimii mele fiindcă am părăsit străinul deşertăciunii din mine, iubind! 7236. Cel care va despleti părul clipelor fără să-şi regăsească iubirea ancestrală lăsată de Dumnezeu inimii sale, nu se poate naşte cu adevărat niciodată în această lume. 7237. Pentru cel care nu înţelege frumuseţea unei flori, iubirea poate deveni un blestem. 7238. Iubirii nu-i va lipsi niciodată nimic, iar dacă vei crede aceasta atunci caută adânc în tine şi vezi ce anume îi lipseşte luminii sufletului tău. 7239. Între iubire şi păcat există o singură punte: pasiunea. 7240. Ce s-ar face stelele cuvintelor din părul gândurilor tale dacă nu ar fi aprinse de focul iubirii? 7241. Cum nu există fluviu al speranţelor care să nu se piardă în oceanul eternităţii tot astfel nu poate exista iubire care să nu se regăsească în Dumnezeul pierdut din noi. 7242. Iubirea nu-ţi va cere niciodată trudă ci doar înţelegere fiindcă a trudi înseamnă a lupta pe când iubirea este inversul luptei, unde cel învins câştigă în faţa învingătorului. 7243. Nu poţi fi alături de iubire precum cerul nu poate fi alături de zi sau noapte,de soare sau stele fiindcă toate sunt în ea. 7244. Nu încerca niciodată să-i arăţi iubirii o anumită cale. Nu uita, iubirea nu are niciodată un drum al ei ci toate căile duc spre iubire, unde dispar pentru totdeauna. 7245. Într-o viaţă nu-ţi va ajunge niciodată iubirea ce se reflectă în oglinda morţii spre a exista, cu toate că fugi de moarte. Şi asta e o mare deşertăciune. 7246. Care primăvară a iubirii nu-şi are toamna viselor ei la poalele morţii ce îngheaţă până şi dorul? 7247. Nu disperarea Cuvântului este cea care naşte marile iubiri ci oceanul care fierbe în inima lui, aşteptând zorii privirii tale. 7248. Te înţeleg pe deplin iubire doar atunci când ştiu că există moartea ca ultimă izbăvire. 7249. Cel mai nimicitor foc e cel al dragostei încât te arde fără să fii ars şi te ucide fără să te omoare. 7250. Doar în iubire gheţa cuvintelor pot arde mai tare decât focul. 7251. A face pace în iubire înseamnă război. 7252. În iubire nimic nu costă, dar totul are o valoare nemăsurată, chiar dacă pierzi cel mai de preţ lucru, nu poate fi egalat cu iubirea, niciodată. 7253. Care val nu-şi are apa vieţii lui şi care iubire îşi uită frumuseţea ei, oricât de dureroasă ar fi? 7254. Numai Soarele ştie cât pătimeşte Luna cu fiecare zi cum numai apusul ştie cât de mult pierde mereu înaintea nopţii, şi asta de fiecare dată. Atunci ce importanţă mai are cine este zi sau noapte, zori sau apus, Soare sau Lună în iubire? 7255. Nimic nu poate fi spus în iubire fără să fie şi adevărat oricât de fals ar fi faţă de altă lume. 7256. Iubirea este unica minciună adevărată.

247


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7257. Iubirea este o lungă aşteptare a unui răspuns ce nu va veni niciodată, altminteri sar preface în cenuşa uitării. Aşa că roagă-te să nu-l primeşti vreodată. 7258. Iubirea este spaţiul dintre două inimi ce nu poate fi umplut niciodată cu nimic altceva decât cu dorinţa de a-l umple mereu. 7259. Iubirea îţi acordă cea mai mare libertate din lume abia atunci când te constrânge cel mai tare. 7260. Care mântuire ar putea exista fără de iubire? 7261. Lacrima iubirii nu crede decât în fericire oricât de mult ar suferi. 7262. Despărţirea oricât de grea ar fi nu poate să despartă niciodată iubirea. 7263. Zăpezile amintirilor topite peste dorul uitării se vor scurge în ţărâna eternităţii din noi udând floarea iubirii pentru a ninge din nou cu gerul din cuvinte ce ne vor frige cu iubire pentru totdeauna. 7264. Lumea este un mozaic compus din cioburi de iubire sparte din înstrăinarea de sine a omului. 7265. Între iubire şi ochii tăi există un legământ făcut de absolut şi Dumnezeu. 7266. Dacă moartea este un absolut faţă de viaţă, iubirea este un absolut faţă de Dumnezeu. 7267. Nu vitregi clipa iubirii de dor fiindcă este dor de Dumnezeul perfecţiunii din noi înainte de toate. 7268. Pe drumul dintre mine şi iubire nu pot exista decât spinii destinului. 7269. A fi alături de clipă în ziua iubirii ei înseamnă a fi cu Dumnezeu. 7270. Cum aş defini infernul? Iubire fără de speranţă. 7271. Destinul nu va fici niciodată compatibil cu iubirea fiindcă iubirea nu se poate înscrie în vreun tipar anume. 7272. Imaginea iubirii se transformă de fiecare dată în Dumnezeu. 7273. Cum arată Dumnezeu? Iubeşte şi vei înţelege. 7274. Diferenţa dintre iubire şi ură constă în pacea pe care ura poate să o accepte dar nu şi iubirea. 7275. Nimic nu este mai sincer decât iubirea când minte. 7276. Cel care se simte sufocat de iubire nu iubeşte. 7277. Care destin nu-şi are cerul său şi iubire lacrima orizontului ei? 7278. Atunci când iubeşti îl simţi cu adevărat pe Dumnezeu. 7279. Cel care vrea să afle măreţia Lui Dumnezeu va trebui să trăiască o mare iubire. 7280. Absolutul iubirii este eternitatea Lui Dumnezeu. 7281. Întregul Univers s-ar prăbuşi dacă ar dispărea iubirea. 7282. Ce ar mai rămâne din omenire dacă nu ar cunoaşte suferinţa? Nimic! Dar dacă nu ar cunoaşte iubirea? Nu ar putea rămâne nimic din ceva ce nici nu s-ar fi născut. 7283. La margine de clipă am sperat în iubire, murind câte puţin prin eternitatea din tine. 7284. Focul iubirii nu poate fi stins de lacrima destinului şi nici de cerul Cuvântului dor, ci numai de propria lui eternitate de foc dumnezeiesc. 7285. Marea iubire nu poate muri din fiinţa dorului tău niciodată. 7286. Nu-ţi întreba destinul ce va fi cu iubirea ta fiindcă nici el nu se cunoaşte pe sine, la fel ca şi tine, atunci când e vorba despre iubire. 7287. Iubirea este zâmbetul lacrimii Lui Dumnezeu pentru păcatul nostru originar. 7288. Nu rupe spinii iubirii dacă nu vrei să pierzi taina eternităţii din inima ta.

248


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7289. Cum ar arăta un sfânt care nu ştie să iubească? 7290. Care iubire îşi poate pierde patima pasiunii? 7291. Patima nu iubeşte întotdeauna pe când iubirea pătimeşte mereu. De aceea omul este patimă pe când Dumnezeu, iubirea care pătimeşte pentru el. 7292. Nu există libertate mai mare care să te constrângă mai puternic decât în iubire, precum nu există moarte care să te înfricoşeze decât în viaţă. 7293. Cât de dor îi poate fi Dumnezeului lacrimii tale de orizontul cerului meu, odată ce am fost om deci patimă iar tu iubire şi sfinţenie. 7294. Destinul vieţii devine mereu o ploaie de stele ale clipelor căzătoare pe când iubirea eternitatea unei singure clipe a ochilor tăi. 7295. Cel care respiră aerul proaspăt al iubirii nu se va sufoca niciodată de suferinţele acestei lumi. 7296. În faţa morţii întreaga ta avere va consta în iubirea ta şi a semenilor tăi faţă de tine. Oare ai fost sărac sau bogat în viaţă? 7297. Iubire? Pagini de dor scrise de lacrima privirii tale pe freamătul inimii mele. 7298. Între iubire şi paradis există mereu prăpastia infernului de a ne înstrăina de propriul nostru suflet. 7299. Te înţeleg iubire doar în măsura propriului meu neînţeles avid de tine. 7300. Chiar de ai urca toate treptele infinitului Iubire, ştiu că ar mai rămâne una mereu în plus şi aceea ar fi dorul. 7301. Cine poate şti al câtelea val al amintirii va lovi definitiv timpul stelelor din privirea ta spre dor. 7302. Singurătatea unei clipe nu poate fi comparată cu întreg timpul lumilor fiindcă ea îşi trăieşte eternitatea luminii din tine. 7303. Eternitatea este moartea definitivă a morţii iar iubirea sensul acestei morţi care calcă moartea devenind veşnicie. 7304. Iubirea este lumina eternităţii. 7305. Iubind sufletul devine paradis şi infern. Depinde de tine în care din ele vei fi. 7306. Esenţa iubirii constă în haosul creat de aceasta cu scop de perfecţiune. 7307. Nu poţi să-ţi înţelegi destinul decât dacă admiţi că iubirea nu poate fi înţeleasă, altfel rişti două mari neînţelesuri. 7308. Pacea iubirii şi iubirea păcii. Două lucruri total opuse. Primul înseamnă război iar al doilea pace. 7309. M-am aşezat pe iarba clipelor vieţii tale, neştiind că secera toamnelor din noi, ne vor îndepărta de stelele dorurilor spre cardinalele uitării. 7310. Oare ce s-ar face iubirea fără mister? 7311. Nu pleca urechea la zvonurile furtunilor din cugetul tău ci priveşte cât de mult senin poate fi în frumuseţea iubirii. 7312. Nici o stea nu ar străluci fără iubirea Lui Dumnezeu din noi. 7313. Dacă Dumnezeu este iubire, înseamnă că e într-o permanentă luptă cu El însuşi ca şi noi atunci când iubim? Nu! Dumnezeu este atributul suprem al iubirii, sfinţenia, sacralitatea ceea ce înseamnă pacea deplină a iubirii cu propriul Său sine. 7314. Instinctul este ţărâna ce întrupează iubirea. 7315. Cea mai superioară formă a cunoaşterii pentru noi, este iubirea. 7316. Iubirea nu poate fi niciodată înţeleasă chiar dacă ea ne înţelege certându-ne uneori.

249


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7317. Psalmii iubirii sunt făcuţi din spini datorită greşelilor noastre. 7318. Cel ce batjocoreşte iubirea se reneagă pe sine în faţa Lui Dumnezeu. 7319. Nu există pălmi mai trudite decât cele ale iubirii în viaţa unui om. 7320. Şi cel ce nu a iubit niciodată trăieşte prin iubire. Toate sentimentele lui pornesc din iubirea sa lăuntrică de care este străin. De aceea viaţa îi devine un infern. 7321. Ascultă seninul cerului din ochii oceanului sentimental al acestei lumi şi înţelege de ce lacrimile mărilor din sufletele speranţelor sunt sărate şi amare. 7322. Iubirea este deseori o tragedie cu final fericit prin moarte. 7323. Nu pomeni numele paradisului în faţa iubirii niciodată, fiindcă aceasta este mai presus de el. 7324. Dacă în viaţă clipa poate ţine o veşnicie, în moarte, veşnicia ţine doar o clipă. 7325. De cât adevăr are nevoie viaţa pentru a nu se teme de moarte în iluzia acestei vieţi? 7326. Libertatea înseamnă înainte de toate adevăr iar cum omul nu va cunoaşte niciodată adevărul absolut ci doar minciunile relative în care se reflectă acesta, tot aşa arată şi libertatea omului, o minciună. 7327. A fi dincolo de moarte este ca şi cum ai susţine că ştii adevărul absolut al morţii. 7328. Spre care stea a nemuririi se pierd ochii plânşi ai adevărului ce şi-au plecat pentru totdeauna privirea dinspre noi? 7329. Cei care câştigă viaţa deseori nu ştiu ce au pierdut prin aceasta. 7330. Nu te raporta niciodată la mode şi vremuri ci numai la Dumnezeu. 7331. Nu există răsplată mai mare decât moartea după o viaţă împlinită. 7332. Spre care cer se-ndreaptă paşii privirii tale ce-au uitat să mai lase urme în inima timpului obosit al iubirii noastre. 7333. Nu alege niciodată malul râului zbuciumat al deşertăciunii vieţii fiindcă acesta nu te va mai duce nicăieri. 7334. Ce s-ar face viaţa fără o ţintă anume dar moartea fără de ţinta vieţii? 7335. Nu încerca să prinzi marea orizontului nemuririi din palma vieţii fiindcă vei naufragia mereu în moarte. 7336. Nemurirea este înainte de toate moartea uitării, iar uitarea inima vieţii, fără de care iluzia paradisului nostru ar deveni iad. 7337. Nu poţi clădi nimic fără adevăr, prin urmare tot ce am făcut în mileniile trecute este deşertăciune. 7338. Cine ar avea curajul să se spele cu apa adevărului absolut al acestei lumi fără să se gândească cu teamă la moarte? 7339. Până şi noroiul e mai sfânt decât faptele multor oameni care-şi folosesc înţelepciunea pentru a murdări această existenţă cu abjecţiile lor. 7340. Iubirea este tot ceea ce putem noi înţelege din adevărul absolut. 7341. Nu există moarte uşoară sau grea, ci viaţa din faţa morţii care poate fi uşoară sau grea. 7342. Durerea te poate mântui de iluzia vieţii tale şi nicidecum de adevărul absolut pe care nu-l cunoşti. 7343. Doar cel ce a murit poate spune cu adevărat ce este viaţa. 7344. Nu risipi nici o clipă de iubire fiindcă aceasta este şi va rămâne mereu esenţa vieţii tale. 7345. Nebun este cel ce crede în viaţă sfidând moartea.

250


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7346. Pacea dintre viaţă şi moarte este calea spre adevărul absolut. 7347. Nu-ţi alunga norii gândurilor fiindcă doar ploaia lor pot creşte planta iluziei vieţii tale. 7348. Cel răzvrătit împotriva morţii este înainte de toate potrivnic adevărului. 7349. Doar moartea îţi va arăta adevărata faţă a vieţii. 7350. Între naştere şi moarte există o cale pentru fiecare. Dacă ar putea fi schimbată în timpul vieţii nu ar mai exista moartea ce devine un sigiliu al destinului şi predestinării prin sinele ei propriu. 7351. Moartea este cea din urmă răzvrătire a vieţii. 7352. La poarta morţii viaţa aduce o mare lipsă de scrupule. 7353. Cel ce zideşte mântuirea nu va ridica niciodată o catedrală vieţii trecătoare ci morţii eterne, redevenită viaţă. 7354. La temelia naşterii tale stă moartea şi nicidecum viaţa fiindcă te naşti ca să mori după ce vei fi trăit. 7355. Nici o aripă a mântuirii de noi înşine nu poate zbura mai sus de Dumnezeu. 7356. Suntem dorul Lui Dumnezeu. 7357. Atunci când până şi Dumnezeu recunoaşte că a greşit în faţa durerii umane intervine absurdul. 7358. Doar cel care s-a împăcat cu moartea ştie să lupte cu viaţa. 7359. Nu te amăgi cu orizontul simţurilor tale fiindcă nu-ţi va arăta niciodată zorii adevărului absolut al morţii. 7360. Puritatea nu constă în ranguri şi nici în bogăţii ci în Dumnezeul din tine raportat la Dumnezeul întregii lumi. 7361. Conştiinţa este parte din visul Lui Dumnezeu prin care devenim personaje reale ale visului Său. 7362. A înspăimântat vreodată moartea suferinţa vieţii? 7363. Cum celui care moare îi moare şi moartea, celui care trăieşte îi trăiesc la fel de vii atât viaţa cât şi moartea. 7364. Speranţa este drogul favorit al vieţii. 7365. Te-ai întrebat vreodată de ce lumea este un mare cimitir al speranţelor? 7366. La nunta fericirii acestei lumi doar deşertăciunea se veseleşte. 7367. Scopul şi mijloacele visului Lui Dumnezeu de a face această lume erau înainte de toate caritabile şi de aici întreaga tolbă de suferinţe ale vieţii. 7368. Nu există suflet sub soarele inimii Lui Dumnezeu care să înşele moartea. 7369. Care val al vieţii poate sparge pentru totdeauna stânca timpului aducând nemurirea? 7370. Ce s-ar face nemurirea dacă nu ar exista timpul? Ar mai fi eternă? 7371. Cum moartea moare odată cu ea tot astfel eternitatea moare fără de timp, devenind nonsens. 7372. Viaţa îşi trage apa clipelor sale cu propria sa cumpănă a durerii şi deşertăciunii din fântâna fără de margini a timpului. 7373. Nu orizontul iubirii aleargă de tine ci clipele gândurilor tale care nu-l pot înţelege. 7374. Pe cămaşa de lacrimi a dorului va scrie cu literele de foc ale iubirii: Prin tine Lam cunoscut pe Dumnezeu. 7375. Prima religie a umanităţii a fost speranţa. 7376. Din zorii urmelor iubirii tale a răsărit Lumina Divină pe strada mea.

251


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7377. Singurătatea este enigma pe care nimeni nu o poate înţelege sau descifra vreodată fiindcă şi cel mai singur om pe lume este alături de Lumina Divină care l-a zămislit şi care nu-l va părăsi niciodată. 7378. Câţi strămoşi de-ai tăi au iubit şi au sperat de-a lungul mileniilor pentru ca tu să fi aici? 7379. Într-o zi şi visul acestei lumi va trece la fel ca oricare vis ce dispare odată cu zorii fără ca să te mai reîntorci la ziua vieţii tale trecute niciodată. 7380. Oare de ce nu călătorim şi prin iubire ca şi prin spaţiu şi timp fără ca să ne rănim aproape de fiecare dată cu ireversibilitatea ei? 7381. Viaţa este taina firii de a spera la nemurire pentru a naşte Lumea de Apoi. 7382. Oare ar putea fi văzută moartea de câtre viaţă la fel de comod, fără o Lume de Apoi? 7383. Sunt o rază de instinct în bătaia vântului propriului meu destin. 7384. Nu pot să cred în infinit până nu văd grăuntele de nisip din clepsidra lacrimilor tale ce spală picioarele timpului cu dorul lor. 7385. Nu există clipă mai adevărată şi eternă decât clipa morţii. 7386. De n-ar fi adevărul ar mai fi cunoaşterea? 7387. În spatele adevărului se ascunde întotdeauna minciuna cunoaşterii acestei lumi. 7388. Care sfânt poate deveni Dumnezeu şi care Dumnezeu şi-ar dori să devină un sfânt oarecare? 7389. Flacăra vieţii nu va reuşi niciodată să ardă moartea, precum adevărul minciuna acestei lumi. 7390. Încotro este acel nicăieri spre care ne îndreptăm paşii clipelor noastre? 7391. Cel ce crede în adevărul cunoaşterii înseamnă că nu a înţeles adevărul minciunii. 7392. Nu te lupta cu norii gândurilor întunecate de destin în bezna vieţii tale, ci cu seninul minciunii care îţi arată noi orizonturi. 7393. Lasă viaţa să te ducă unde i-a poruncit moartea la naşterea ta, făurindu-ţi un destin. 7394. Martirii provin din civilizaţia pierdută de lumina adevărului într-un crez fără orizonturi. 7395. Viaţa este cumpăna de la fântâna morţii. 7396. A şti este un privilegiu al vieţii şi un sacrilegiu al sfinţeniei. De aceea avem atât de multe de învăţat de la sfinţi. 7397. Omul devine sfânt abia în momentul când se simte liber în faţa morţii. 7398. Diferenţa dintre om şi divinitate constă mai ales în teamă. 7399. Omul fără divinitate vede minciuna lumii drept adevăr. 7400. Nu răsăritul este cel care slujeşte luminii ci apusul care o cheamă să revină. 7401. Dacă vrei să devii fericit înţelege suferinţa. 7402. Dacă divinitatea omului ar spune mereu da, acesta nu ar mai avea la ce să spună nu. 7403. Adevărul este floarea gândurilor. 7404. Trecutul devine mereu calea speranţelor moarte. 7405. Credem în divinitate fiindcă în subconştientul nostru ştim că lumea este o mare minciună iar divinitatea un adevăr absolut. 7406. Nu cioburile sparte ale clipelor vieţii ne vor tăia în pragul morţii ci faptul că nu suntem îndeajuns de liberi încât să ne desfătăm cu rănile provocate de acestea.

252


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7407. A fi liber înseamnă a crede în destinul spălat de apa morţii tale. 7408. Care cauză se îndoieşte de efectul ei în iluzia acestei vieţi? 7409. Când veştejesc până şi florile singurătăţii nu mai avem nimic de pierdut. 7410. Dulcea teamă de Dumnezeu trebuie să fie mai mare decât amara teamă de această lume. Iată cheia credinţei. 7411. Există viaţă veşnică de apoi fiindcă moartea nu putea fi înainte de a fi Dumnezeu ci doar născută prin viaţă de acesta, precum viaţa prin moarte. 7412. Moartea este oglinda vieţii şi viaţa imaginea din această oglindă. 7413. Pacea este un bun al războiului. 7414. Prăpastia dintre bine şi rău se numeşte artă. 7415. Între fiinţă şi nefiinţă doar adevărul absolut poate decide limitele destinului. 7416. Câte petale au murit la tălpile clipelor amintirii tale. 7417. În sfârşit liniştea cuprinde masiva stâncă a absolutului din destinul privirii tale ce vrea să înţeleagă lumea iubirii noastre. 7418. Ce răspuns poate spune adevărul despre ochii viselor tale înlăcrimate de iluzia vieţii? 7419. Te ador icoană a frumuseţii sufletului meu în perfida toamnă a unui destin uitat în această lume de Dumnezeu pentru tine. 7420. Care frunză nu-şi are seva şi toamna ei ? 7421. Nu există păcat mai mare decât să stingi focul iubirii ce arde din Dumnezeu pentru noi. 7422. Amintirile sunt mormintele gândurilor. 7423. Am să sap în ţărâna privirii tale până când voi descoperi adevărul absolut al iubirii noastre. 7424. Înţeleg de ce nu mori iubire fiindcă ai de ales între lacrima regretului şi lacrima fericirii. 7425. Te caut în mireasma ierbii cuvintelor clipei eterne din noi ce nu poate fi tăiată de timpul uitării. 7426. A iubi înseamnă a simţi adevărul absolut. 7427. Între Dumnezeu şi iubire nu poate fi făcută nici o deosebire fiindcă iubirea este adevărul absolut din Dumnezeu iar Dumnezeu eternitatea şi simţirea acestuia. 7428. Lumea este un coctail de patimi şi pătimiri. 7429. Poţi spune oricând dincolo de viaţă sau dincolo de orice altceva dar niciodată dincolo de iubire dacă aceasta există cu adevărat. 7430. Sfârşitul este un nou început precum viaţa o nouă moarte. 7431. Lacrima din privirea ta a făcut parte undeva cândva din viaţa unui val spart de stâncile sufletului meu. 7432. Nu lăsa ca oglinzile paralele ale infinitului din inimile noastre să se transforme în cioburile uitării duse de vântul deşertăciunii acestei lumi. 7433. Nu sparge Cuvântul Lui Dumnezeu cu pustiul din inima ta ros de păcatul patimilor. 7434. Oricât de mare ar fi lumea dacă nu ai cunoaşte-o n-ar exista pentru tine. 7435. Cunoaşterea este Fata Morgana a deşertăciunii acestei lumi. 7436. De voi fi râu sau stâncă, de voi fi nori sau soare, de voi fi aer sau stea, tot în cuvântul care ţi-a făurit sufletul tău mă voi regăsi. 7437. Mă închin la icoana privirii tale unde-L găsesc pe Dumnezeu mai viu ca niciodată.

253


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7438. Lasă Lumina Divină a inimii tale să bată ceasul eternităţii marii noastre iubiri. 7439. Primăvară a vieţii mele înţelege-mi îngerii speranţei de a fi alături de tine iar mugurii tăi să nu mai fie o deşertăciune. 7440. Frumosul este Lumina Divină a speranţei. 7441. Fără de frumos am fi uitaţi de iubire. 7442. Ce frumos poate fi visul vrăjit de destinul iubirii! 7443. Diferenţa dintre frumos şi destin stă în iubire. 7444. Cum fiecare anotimp îşi are frumosul lui şi moartea la fel ca viaţa vor avea frumuseţile lor. 7445. Cel care crede în frumos va crede şi în iubire. 7446. A despărţi iubirea de frumos este ca şi cum ai despărţi mântuirea de sfinţenie. 7447. Ce poate fi mai frumos decât primăvara ochilor tăi, de unde-ţi privesc sufletul înmugurit de stelele nemărginirii unei mari iubiri. 7448. Câtă sfinţenie se află în florile de meri, câtă sfinţenie se află în frumos! 7449. Fiecare sfânt este un apostol al frumosului înainte de a deveni un martir al destinului. 7450. Nu poate exista libertate mai mare decât în frumuseţe. 7451. Frumosul care te încătuşează devine urât. 7452. Nu poate fi un păcat mai mare decât să trecem orbi pe strada vieţii fără să observăm frumosul pe care să-l putem povesti morţii. 7453. Frumuseţea este o rană a Timpului care suferă după eternitatea lui pierdută într-o singură clipă a eternităţii ce va duce frumuseţea cu ea. 7454. Oare e frumuseţe înţelepciunea care prevesteşte durere şi deşertăciune? 7455. Valurile frumuseţii dispar pentru totdeauna în oceanul morţii oricât de zbuciumate ar fi. 7456. Degeaba înoţi în oceanul frumuseţii dacă te îneci în el. 7457. Privindu-te îl văd pe Dumnezeu cum sculptează cu dalta iubirii, frumuseţea chipului tău. 7458. Adevărata frumuseţe nu constă în carnea care se va sfârşi în moarte ci în eternitatea clipei. 7459. Trăieşte frumuseţea eternităţii clipei şi vei iubi cu adevărat. 7460. Frumuseţea constă numai în iubire. 7461. Nu căuta niciodată ţărmul vieţii fiindcă stai pe el de când te-ai născut pentru a muri. 7462. Viaţa crede uneori în frumuseţe şi de aceea speră. 7463. Frumuseţea se simte şi abia apoi se cunoaşte de către iluzia vieţii. 7464. Din haos s-a întrupat Cuvântul iar frumuseţea din iubirea pierdută în inima Cuvântului. 7465. Taina frumuseţii constă în patimă iar a patimei în deşertăciune şi perfecţiune. Iată de ce sunt două căi prin care poţi simţi frumuseţea şi două forme de frumuseţe a perfecţiunii şi a deşertăciunii. 7466. Pacea este un dar al frumuseţii războiului. 7467. Dreptatea frumuseţii este împărţită cel mai adesea de deşertăciunea simţurilor. 7468. Oricât de preamărit ar fi idealul perfecţiunii, adevărata frumuseţe constă în natural, în imperfecţiunile naturalului, fiindcă şi noi suntem naturali şi nu artificiali. 7469. Frumosul se află în toate câte sunt dar mai ales în câte putem spera că vor veni.

254


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7470. Chiar şi în cel mai urât lucru vom găsi frumosul, depinde de noi cât de abili suntem în a-l afla. 7471. Dacă Cuvântul facerii noastre a fost divin, înseamnă că şi noi împreună cu lumea suntem la fel de divini, şi cum în divinitate există frumuseţe înseamnă că va trebui să o aflăm. 7472. Menirea noastră uitată pe acest pământ este să descoperim diamantul frumuseţii până şi în durere sau suferinţă. 7473. Oare de ce frumosul are nevoie de Lumina Divină din noi? 7474. Suntem o rază de soare a unui destin în căutare de frumuseţe printre valurile de speranţă pierdute în oceanul durerii. 7475. Şansa acestei lumi este să creadă în frumos. 7476. Deseori noroiul poate fi mai pur, mai curat şi mai frumos decât întreaga strălucire a palatelor. 7477. Frumuseţea îşi are dreptatea ei precum palmele şanţurile lor. 7478. Ce s-ar face iubirea fără frumuseţe într-o lume a iluziilor? 7479. Legătura dintre iluzie şi frumuseţe constă în trăirea clipei magice a eternităţii, care dă realitate şi simţire iluziei. 7480. Nu există regret mai puternic decât cel izvorât din frumuseţea iubirii. 7481. Oricât de dulci ar fi paşii iubirii, ei lasă cele mai adânci urme. 7482. Oricât de întunecată ar fi noaptea, ea este cea care dă strălucire zilei precum suferinţa dă strălucire iubirii. 7483. Frumuseţea este flacăra patimii. 7484. Misterul iubirii este inima frumuseţii. 7485. Dacă am şti originea Lui Dumnezeu am fi mai fericiţi? 7486. Fericirea este nota de plată aruncată pe masa deşertăciunii de către destin. 7487. Diferenţa dintre frumuseţe şi fericire constă în iubire. 7488. Fericirea poate durea uneori. 7489. Deseori suferinţa după fericire este mai mare, decât suferinţa de dinainte de a cunoaşte fericirea. 7490. Adevărata viaţă fericită o trăieşte cel care ştie cum să descopere frumuseţea în durere, suferinţă, murdărie sau deşertăciune. 7491. Poţi descoperi frumuseţea în ceva ce nu cunoşti? 7492. Frumuseţea necunoscută este mister sau dramă? 7493. Dacă moartea este necunoaştere şi viaţa cunoaştere, eternitatea clipei unei mari iubiri ce altceva poate fi decât puntea care leagă viaţa de moarte, necunoaşterea de cunoaştere? 7494. Şi îngerii şi-au frânt uneori aripile speranţelor. 7495. Care blestem nu are dreptatea şi patima lui în a spune ceva lumii? 7496. Fără zâmbetul inimii tale destinul meu ar fi o uşă ferecată care mi-ar ţine aspiraţiile şi împlinirea închise. 7497. Întreaga imensitate a lumii s-ar destrăma în neputinţă dacă nu ar fi cunoscută. Oare câte imensităţi sunt alături de noi care nu ne sunt cunoscute nouă ci îngerilor? 7498. Să fie Cuvântul facerii spovedania Lui Dumnezeu? 7499. Ce mult şi-ar fi dorit să creadă în Dumnezeu cel ce a descoperit marea iubire în ultima clipă a vieţii lui! 7500. Blestemul este dreptatea necunoscutului divin.

255


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7501. Am alergat în zăpada gândurilor până când am înţeles că tot ceea ce construim din ea se va topi rămânând doar amintirea gerului care ne ardea palmele sentimentelor noastre. 7502. Aşteptarea este a doua natură a haosului. 7503. Între libertate şi demnitate există un mare compromis: dreptatea. 7504. Vina acestei lumi nu stă în creaţia ei ci în înţelesul nostru. 7505. Armonia este aerul spre care ar trebui să tindă respiraţia gândurilor noastre. 7506. Aş vrea să culeg diamantele zăpezii din sângele iubirii noastre dacă nu s-ar topi odată cu primăvara amintirilor unei mari iubiri. 7507. Forma este trupul gândului. 7508. Mă pierd în focul stelar al sărutului, fără să mai întreb Cuvântul Lui Dumnezeu ce a născut lumea, de ce se topeşte? 7509. Nici o frumuseţe nu ar mai străluci dacă nu ar fi privită de Lumina Divină a iubirii din oceanul întrebărilor care ne însoţesc spre moarte. 7510. Dumnezeu este înainte de toate Marele Necunoscut care ne iubeşte. 7511. Deşertăciunea este măsura supremă a conştientizării noastre alături de iubire. 7512. Au îngheţat cuvintele inimii tale pe pieptul speranţelor mele deşarte. 7513. Greşeala Lui Dumnezeu nu poate fi decât virtute pentru om. 7514. Nu te mira dacă la poarta deşertăciunii vei întâlni această lume. 7515. Până şi sacralitatea mântuirii e privită ca o posibilitate de parvenire de către om. 7516. Visul este sufletul vieţii şi respiraţia morţii. 7517. Zborul către absolut al omului este lacrima frântă a destinului. 7518. Fericire, numele tău e suferinţă în lumea deşertăciunilor. 7519. Oare ce-ar fi devenit focul dacă nu ar fi ars? Mai era unul din elementele care au clădit lumea? 7520. Visul este datoria acestei lumi de a se împlini crezându-se realitate. 7521. Întotdeauna primul pas a fost cel care să deschidă porţile unui început ce are etern de partea lui sfârşitul. 7522. Dacă cel născut nu ar muri, naşterea nu ar mai exista. 7523. Instinctul este cel care ţese viitorul acestei lumi. 7524. Lacrima fericirii nu se deosebeşte cu nimic de aceea a suferinţei însă este hărăzită altcumva. Tot aşa şi destinele fiecărora dintre noi care ne naştem corpuri pentru a muri la fel, corpuri, sunt în cădere liberă pe obrajii acestei lumi. 7525. Pacea dinlăuntrul fericirii este mult mai firavă decât cea din sufletul suferinţei. 7526. Am prins viaţa în pumnii destinului meu pentru a înţelege adevărata valoare a adevărului şi eternităţii de dinainte de a mă naşte. 7527. Ce a reuşit cu adevărat această lume? Să ducă arta deşertăciunii la cel mai ridicat nivel. 7528. Dorinţa este o cascadă sentimentelor care se sparg pe stâncile neliniştii de a se împlini visul. 7529. Visul este un rug aprins care se stinge odată cu ivirea zorilor privirii tale, devenind realitate. 7530. La margine de sentiment vei întâlni mereu uitarea. 7531. Unde se aştern urmele obosite ale Marelui Timp care te-a adus în braţele sale de dincolo de lume? Peste inima morţii. 7532. Lumina lacrimii Lui Dumnezeu este setea de iubire.

256


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7533. Toate zăpezile acestei lumi nu sunt îndeajuns de reci, pentru a putea fi sincere cu o singură clipă de iubire adevărată care le-ar topi. Iată de ce mor iubirile cel mai adesea în zorii speranţelor deznădăjduite ale deşertăciunilor acestei lumi. 7534. Valoarea este hrana deşertăciunii atât timp cât nu cunoaştem adevărul absolut. 7535. Poţi fi altundeva mai singur decât naufragiind în mijlocul oceanului care ne-a dat viaţă spre a o perfecţiona în deşertăciunea de a ne căuta mereu sufletul pereche. 7536. Blestemul nu poate fi alungat decât răspunzând cu blestemul iubirii, poate cel mai dureros de dulce blestem al multor inimi. 7537. Dacă porţile cerurilor ne-ar fi deschise în timpul vieţii am fi mai fericiţi cu puterea noastră de discernământ actual? 7538. Doar cel trecut prin moarte va şti adevărata menire a vieţii. 7539. Viaţa este un război continu cu noi înşine pe când moartea o pace continuă. Atunci când ne e teamă de durere, suferinţă, de luptă ne e teamă de viaţă şi nu de moarte cum toţi înclinăm să credem în această iluzie a vieţii. 7540. Petalele speranţelor noastre vor deveni floarea marii noastre iubiri atunci când vom îngenunchea la rădăcina aceluiaşi sărut din privirile inimilor noastre. 7541. Libertatea iubirii are cea mai mare constrângere liber consimţită dintre toate libertăţile cunoscute. 7542. Existenţa este jocul de artificii al iluziei vieţii. 7543. Întreaga măreţie a lumii se sprijină pe iubire şi ură. 7544. Iubire, numele tău este sfinţenie. 7545. Care ţărm al îmbrăţişărilor va putea cuprinde absolutul dorinţelor noastre în afară de iubire? 7546. Ura este cămaşa de forţă a iubirii. 7547. Dacă iubirea nu s-ar oglindi în ură nimeni nu ar înţelege care este opusul sau esenţa ei. 7548. Atunci când iubeşti cel mai mult, urăşti cel mai mult, urăşti absolut orice ţi-ar putea răpi marea ta iubire. 7549. Iubirea şi ura sunt unul şi acelaşi lucru doar interpretate diferit. 7550. Dacă Dumnezeu este iubire nu poate fi şi ură. Aceasta este cauza pentru care nu putem atribui iubirii opusul ei, ura, precum vieţii, moartea. 7551. Precum nu poate exista viaţă fără de moarte tot astfel nu poate exista iubire fără de ură. 7552. Dumnezeu e iubire şi ură în acelaşi timp. Cu cât va iubi mai mult omul, va urî tot ce-i poate dăuna omului. 7553. Nu putem vedea un Dumnezeu peste înţelesul nostru. 7554. Dacă Dumnezeu e iubire şi ură în acelaşi timp poate deveni atât sfânt cât şi diavol? Da! Iubirea şi binele aparţin sfinţeniei doar că răul şi ura ce aparţin diavolilor sunt cele care dau strălucire iubirii, precum moartea vieţii sau viaţa morţii. 7555. Marea greşeală a tuturor timpurilor pentru umanitate a fost când Dumnezeu şi-a pierdut atributul de rău, devenind numai bun. Demonizând răul în loc să-l transforme în bine, l-a transformat într-un rău şi mai mare. Bine fără rău sau iubire fără ură, nu poate exista. Atunci omul a păşit pe calea înstrăinării de sine. 7556. Adevăratul Dumnezeu al omenirii este cel care iubeşte şi urăşte la fel ca omul fiindcă orice alt Dumnezeu ar fi, dacă va depăşi puterea de înţelegere a omului se va înstrăina şi va rămâne mereu un neînţeles faţă de acesta.

257


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7557. Un Dumnezeu străin de om şi un om străin de Dumnezeu, iată unde duce neînţelegerea faptului că iubirea înseamnă şi ură precum viaţa şi moarte. 7558. Într-o mare iubire ura devine liantul care apără tot ceea ce ar putea dăuna eternităţii ei. 7559. Nu poţi separa binele de rău sau iubirea de ură fiindcă vei crea o societate alienată, o societate unde sunt necesari diavolii care să se lupte cu Dumnezeu şi nicidecum o societate unde diavolii L-ar putea ajuta pe Dumnezeu să iubească şi mai mult omenirea. 7560. Un Dumnezeu înconjurat de îngeri ai iubirii sau ai urii ai binelui sau ai răului, unde fiecare ar avea partea lor de vină despre regulile cerului, ar fi un Dumnezeu perfect pentru om, un Dumnezeu care i-ar putea pune pe îngeri să mai facă şi ceea ce trebuie prin paradis. 7561. Un Dumnezeu al binelui şi iubirii impuse cu forţa este mai diabolic decât un Diavol. 7562. Te rog Doamne lasă-mă să rămân uman. 7563. Menirea omului pe această lume este de a se naşte toamnă iar cuvintele, dorinţele, aspiraţiile lui să fie frunze ruginite duse în bătaia vântului propriului lui destin spre nicăieri. 7564. Porumbeii păcii vor avea aripile frânte în inima unui Dumnezeu care nu-şi înţelege propriii săi diavoli. 7565. Străin de mine mă arunc spre ceasul amintirii din braţele tale uitate de atât de mult timp pe banca roasă de vremea unui destin ce nu mai este demult cu noi. 7566. Cine eşti tu străină a drumurilor destinului meu pierdute în orizontul unei vieţi pe care nu am reuşit să o prind niciodată din urmă? 7567. Doar în iubire poţi înţelege ura. 7568. Cine se sprijină pe această lume? Dumnezeu care a dorit-o sau omul care îşi câştigă în cele din urmă moartea prin ea? 7569. Nicăieri a devenit simbolul acestei lumi care vine şi se îndreaptă spre nicăieri. 7570. Amintirea izvorăşte din sacralitate. 7571. Teama este făuritoarea imaginii acestei lumi. 7572. Arta este dorul de eternitate. 7573. Darul cel mai de preţ al omului este Dumnezeu care s-a dăruit pe sine eternităţii unei clipe din natura umană, care este iubirea. 7574. Dumnezeu a modelat ţărâna viselor noastre până i-a dat suflul iubirii aşezând-o cu grijă în vitrina destinului. 7575. Te-am întâlnit la cetatea iubirii, unde am încercat să cuceresc zidurile reci ale privirii tale de atât de multă singurătate. 7576. Nu spaţiul şi nici timpul sunt cele care vor să afle de ce moartea nu învaţă să moară sau viaţa să trăiască cu adevărat într-o mare iubire ci doar aripile de înger, frânte ale ochilor tăi, obosiţi de atât de mult dor. 7577. Cred în ruga fierbinte a sângelui ce clocoteşte în cuvântul care ne-a născut mereu în căutare de noi înşine dar fără să ne regăsim cu adevărat vreodată. 7578. Iubirea este limita care sparge zidurile destinului. 7579. Nu cred în strălucirea iluziei vieţii noastre deasupra morţii decât în unicul adevăr dat nouă spre cunoaştere: iubirea. Cum adevărurile nu pot muri, înseamnă că lumea de apoi este iubire şi atât. 7580. Te doresc cum numai Dumnezeu poate înţelege propriul Său adevăr absolut.

258


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7581. În ochii Luminii Divine a inimii iubirii nu vei găsi niciodată întuneric. 7582. Dacă Dumnezeu şi-ar pierde umanul s-ar pierde pe sine din noi. 7583. Alături de Dumnezeu trebuie să fim înainte de toate alături de noi. 7584. Nu poate exista umilinţă mai mare decât să te închini unui Dumnezeu inuman care a făurit omenirea. 7585. Toate frumuseţile lumii nu valorează cât umanul din Dumnezeul tău. 7586. Adevărata sfinţenie înseamnă înainte de toate umanism. 7587. Ferească Dumnezeu de religia unde diavolul este mai uman decât Dumnezeu, care va clădi o societate inumană, plină de lipsuri şi prejudecăţi. 7588. Primul paradox din istorie a fost creat atunci când diavolul a devenit mai uman decât Dumnezeu. 7589. Prejudecata, xenofobia, au ca origine lipsa de umanism a Dumnezeului tău din propria religie. 7590. Dacă Dumnezeul nostru ar deveni îndeajuns de uman nu ar mai avea nevoie de diavoli iar societatea ar deveni aproape perfectă. 7591. Doar un Dumnezeu inuman are nevoie de diavolii cu care să se lupte. 7592. Te iubesc mai presus de întreaga perfecţiune a Dumnezeului iubirii noastre. 7593. Zăpada iubirii noastre nu se va topi niciodată pe piedestalul timpului care hrăneşte cu iluzii această lume. 7594. Adevărul despre frumos nu poate fi rostit decât de iubire. 7595. Patima frumosului şi a iubirii este perfecţiunea. 7596. Nu pot să cred în pacea iubirii care prin definiţie înseamnă luptă. 7597. Dacă iubirea ar avea un înţeles s-ar destrăma asemeni unui fum de ţigară. 7598. O lume fără de iubire ar fi un tărâm fără de frumos, profunzime, sacralitate şi sfinţenie. 7599. Nimic nu poate fi mai dureros decât atunci când până şi îngerii iubirii îşi frâng aripile, prăbuşindu-se în oceanul uitării. 7600. Perfecţiunea este talerul prin care iubirea îşi plăteşte aspiraţia de a se regăsi în umanul propriului ei Dumnezeu. 7601. În iubire dreptatea este împărţită de dor. 7602. Nu există dreptate fără umanism. 7603. Atunci când asfinţitul surpă din lacrima dorului iubirea, se apropie noaptea singurătăţii. 7604. Numai fericirea ştie cât de dureros este destinul ei ce se va pierde în moartea uitării. 7605. Te iubesc înger al zorilor speranţelor mele. 7606. Numai visul poate şti cu adevărat ce este realitatea, precum realitatea ce este visul. 7607. Şi dacă inimile noastre bat cu tărie în lacrima destinului vor reuşi vreodată să îi deschidă porţile eternităţii? 7608. Sunt călătorul rătăcit în clepsidra care cerne iubiri, sfărâmate pentru totdeauna pe nisipul rece al uitării. 7609. Cum în iubire nu există pace, în moarte nu există destin care să nu se împlinească. 7610. A numărat cineva petalele florilor din marile iubiri care mor în fiecare toamnă de visare câte puţin, luând din timpul vieţii noastre împlinirea.

259


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7611. Nu credeam să pot spune că munţii speranţelor mele au culmile de neînfrânt. 7612. Peste vieţile noastre există un singur soare, soarele iubirii. 7613. De ce m-am regăsit atât de departe de mine? 7614. Câţi dintre mugurii primăverii viselor noastre vor deveni toamne ruginite de durerea iubirilor neîmplinite. 7615. La porţile paradisului să nu-ţi doreşti fericirea fiindcă se naşte din suferinţă. 7616. Eşti corola de raze a cuvântului prin care m-a întrupat Dumnezeu în inima ta. 7617. Ce poate avea însemnătate mai mare în viaţă? Clipa cu care nu te vei mai întâlni niciodată sau clipa în care vei rămâne pentru totdeauna devenind moartea ta? 7618. Nu există profunzime mai mare decât să vezi zâmbetul unei lacrimi care plânge. 7619. Atunci am privit magia clipei care părea că nu se mai termină niciodată până când am înţeles că trăiesc. 7620. Între un om şi un pumn de ţărână ce altă diferenţă ar mai putea exista în afară de iubire. 7621. Oricât de valoroasă ar părea viaţa, moartea va învinge de fiecare dată. 7622. Oare de ce se pregăteşte viaţa pentru moarte? Că vrem sau nu, moartea devine marele examinator al vieţii. 7623. Cât de adesea ne lipsim noi de noi înşine şi cât de des credem în misterul prin care noi putem deveni mereu altceva decât ceea ce suntem. 7624. Care urmă a zăpezii speranţelor noastre va mai rămâne netopită de fierbinţeala deşertăciunii acestei lumi? 7625. Iubirea este dor, speranţă, ceva care ne lipseşte atât de mult încât ne-am da viaţa pentru el. Iubirea în sine nu te iubeşte, din contră, te face să simţi durerea, suferinţa, singurătatea mult mai mult decât oricând. 7626. Dacă nu ar durea iubirile nu s-ar mai împlini niciodată. 7627. Între viaţă şi moarte trebuie să fi fost o mare iubire odată ce viaţa suferă atât de mult din cauza morţii. 7628. Care e diferenţa dintre viaţă şi moarte? Viaţa moare cu fiecare clipă ce trece iar moartea îi dă viaţă eternă acelei clipe. 7629. Zborul este o speranţă care se pierde în misterul propriului ei vis. 7630. Atunci când la apusul unei iubiri apare sângele cerului din dorurile noastre, vânturile speranţelor vor naufragia pe furtunile iubirilor neînţelese. 7631. Nu orice dor moare cum nu orice moarte doare. 7632. Fără Dumnezeul ochilor tăi, cuvântul întrupării noastre ar fi murit. 7633. Să fie mai multă viaţă în moarte decât în viaţa ce moare cu fiecare clipă? 7634. Norii zâmbetului trădează furtună sentimentală. 7635. Floarea este misterul iubirii Lui Dumnezeu. 7636. Câţi dintre noi nu ne înecăm în fluviile care ne străbat propriile şanţuri ale pălmilor bătătorite de timpul speranţelor deşarte? 7637. Dacă nu ne-ar lipsi nimic ar mai exista iubire? 7638. Pacea dintre noi şi Dumnezeu se numeşte erezie, supunerea, religie iar lupta, iubire! 7639. Te rog fiinţă din lumină care dai speranţe dorului meu, lasă-mi soarele privirii tale să inunde istoria vieţii mele. 7640. Câte frunze ale amintirilor nu vor trece pe cerul plumbuit ce cade greu peste urmele paşilor tăi de dincolo de lume?

260


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7641. Fulgii depărtărilor străinului din mine se aştern pe fruntea iubirii tale, pierdută în orizontul unui dor care a incendiat până şi cerul îngheţat al amintirilor care nu va mai putea înţelege niciodată primăvara unui nou început. 7642. Ce poate fi mai trist decât singurătatea unei clipe care dansează în sufletul marelui timp alături de o infinitate de alte clipe asemenea ei? 7643. Nu există iubire perfectă cum nu există viaţă care să cunoască adevărul absolut fiindcă ambele sunt perfecte tocmai prin imperfecţiunea lor. 7644. Ca să înfrunţi moartea trebuie să rămâi viu prin absolutul fiinţei tale care nu poate fi altceva decât iubire. 7645. Absolutul frumuseţii constă în imperfecţiunea care te obligă mereu să o faci perfectă devenind astfel un orizont pe care nu vei reuşi să-l prinzi niciodată. 7646. Limita dintre viaţă şi moarte, dintre a fi şi a nu fi, se numeşte destin. 7647. Libertatea este o aripă care se frânge de câte ori zborul devine apăsător în furtuna adevărului. 7648. În moarte totul devine împlinit prin destin. 7649. Toate florile acestei lumi nu fac cât zâmbetul Luminii Divine din tine. 7650. Pacea din mine a devenit o luptă abia în momentul în care nu L-am mai înţeles pe Dumnezeul străinului din mine. 7651. Nu poate exista libertate fără moarte. 7652. Nu există zbucium mai mare decât tăcerea strigătului surd al vieţii pe care nu-l mai aude nimeni. 7653. Să fie elixirul iubirii praful deşertăciunii acestei lumi, dus de vânturile uitării spre nicăieri sau moartea? 7654. Plâng zăpezile iubirilor care se topesc în orizonturile pierdute ale uitării, devenind fluvii nemărginite ale eternului acestei lumi cu nume de viaţă. 7655. Iubirea şi frumuseţea sunt două imperfecţiuni care odată contopite devin perfecte. 7656. Care furtună nu-şi are norii ei şi care frumuseţe imperfecţiunea ei? 7657. Nici o clipă nu este îndeajuns de infimă pentru a da măreţie şi eternitate morţii. 7658. Dumnezeul iubirii din noi nu dă niciodată sfaturi ci te lasă să descifrezi singur tainele deşertăciunii acestei vieţi pentru a înţelege moartea. 7659. Ce sens ar avea timpul din viaţa unei iubiri dacă nu ar exista eternitatea unei clipe care să întreacă prin trăirea ei întregul timp al lumii. 7660. Dacă nu ar fi moartea ar mai exista Dumnezeu? Încotro s-ar îndrepta atunci viaţa? 7661. Întregul sens al vieţii constă în moarte, fără de care şi-ar pierde absolut orice cale, iar cum viaţa înseamnă o cale a destinului, o trecere, fără de moarte ar dispărea atât viaţa cât şi destinul. 7662. O viaţă eternă ar însemna o viaţă care să moară cu fiecare clipă etern! 7663. Ce s-ar face moartea fără de viaţă? Cine i-ar mai da naştere? 7664. Precum viaţa este mama morţii, moartea devine copilul renegat deseori al vieţii. 7665. Paşii orizontului pierdut al iubirii îşi vor regăsi urmele abia în moarte. 7666. Nu există suspin al vieţii care să nu moară odată şi odată, astfel viaţa se salvează în moartea pe care a hărăzit-o, fără de care frumuseţea acestei lumi nu ar mai avea nici un sens. 7667. Iubirea înseamnă frumos, chiar dacă subiectiv. De aici imperfecţiunea iubirii şi a frumosului.

261


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7668. Atunci când vei afla frumuseţea în nemărginirea înţelepciunii vei fi cu adevărat fericit. 7669. Nu pot crede cât de puţin avem nevoie pentru a fi fericiţi şi cât de mult dorim să aflăm cât mai multe despre fericire ştiind că cu cât vom căuta mai mult cu atât ne vom depărta de fericire. Iată egoismul uman, calea prin care dorim cât mai multă fericire când ea se obţine din cât mai puţin. 7670. Norocul sau ghinionul sunt simţurile destinului. 7671. Flacăra amintirii va arde mereu privirea dorului spre nicăieri. 7672. Frumuseţea va deveni fericire atunci când va suferi îndeajuns pentru a fi fericită. 7673. „Te iubesc”, este mai presus decât întregul sens al acestei lumi şi poate unicul mod prin care vedem adevărul absolut. 7674. Iubind învăţăm să naştem infinitul din noi. 7675. În iubire cu toţii avem acelaşi Dumnezeu. 7676. Nu există iertare în iubire fiindcă nimeni nu poate greşi. 7677. Atunci când din fântâna sufletului lipseşte iubirea, până şi stelele frumuseţii îşi pierd strălucirea. 7678. Nu încerca să crezi în frumuseţe, fără Dumnezeu şi iubire. 7679. Moartea este un vis al vieţii unde aceasta primeşte zorii eternităţii. 7680. Nu există loc sub soare care să rămână pe vecie al tău oricât de infinit ar fi universul sperantelor iubirii tale. De aceea caută-ţi desăvârşirea în infinitatea din tine. 7681. Frumuseţea Luminii Divine din noi din fiecare, stă în faptul că dă simţire eternităţii şi prin ea totul devine frumuseţe şi iubire. 7682. Iubirea este o copilărie care nu se maturizează niciodată. 7683. Ce multă suferinţă are de înfruntat viaţa pentru a fi fericită în braţele salvatoare ale morţii! 7684. Cea mai frumoasă dintre toate este pacea cu tine însuţi. 7685. Istoria este o lacrimă care se prelinge pe obrazul nepăsător al timpului fără ca să ştie unde va ajunge în cele din urmă. 7686. Roagă-te ca răsăritul din inima ta să nu-şi apună niciodată frumuseţea iubirii dorind perfecţiunea unde fiecare răsărit devine perfect dacă va apune. 7687. Fericire, eşti o enigmă a Cuvântului care m-a întrupat să devin conştient de iubire şi frumuseţe. 7688. Unicul care poate cunoaşte cu adevărat este doar Dumnezeu fiindcă numai El ştie adevărul absolut prin care se identifică cunoscându-l. 7689. Timpul este gardianul care ne fură eternitatea. 7690. Viaţa este o rugăciune a destinului în faţa morţii. 7691. Oare ce ne-am face fără oceanul iubirii chiar dacă lacrimile din el nici măcar nu pot fi numărate! 7692. Asemeni olarului aş vrea să modelez trupul clipei încât să-ţi aducă fericirea, iar tot timpul ce ar rămâne în afara ei, să-l sparg de stânca uitării pentru totdeauna. 7693. Iluzia vieţii te lasă să subestimezi până şi munţii desăvârşirii marilor speranţe faţă de care şi moartea se închină, visând la ele. 7694. Frumuseţe a visului inimii mele, lasă-mi zorii fericirii să –şi caute ţărmurile împlinirilor, în razele privirii tale divine. 7695. Nu există nici o disperare mai mare decât să te desparţi de speranţa din lumina divină din dorul iubirii tale.

262


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7696. Neclintit ca o stâncă înaintea viscolului vieţii, mlădios ca o floare înaintea iubirii, iată menirea omului. 7697. Nu aştepta primăvara frumuseţii în iarna singurătăţii ci crede în frumuseţea ninsorii din sufletul tău care-ţi sărută până şi eternitatea din tine cu sinceritatea frigului. 7698. Nu există noapte care să nu-şi arate odată şi odată stelele. 7699. Rădăcinile devin amare pentru frunzele care ruginesc şi dulci pentru mugurii viselor ce vor urma într-o primăvară cu iz de moarte când toate aceste frunze vor fi o amintire a rădăcinilor prea amare ca să mai fie cu adevărat vreodată şi dulci. 7700. Libertatea este somnul realităţii şi hrana iluziei vieţii. 7701. Care stea este liberă să plece unde vrea din galaxia suferinţelor sau fericirilor ei în căutare de frumos, când ea este frumosul? 7702. Plouă cu surâsul amintirii tale peste timpul renăscut din dorul unui sărut. 7703. Nu va exista fericire decât atunci când vei face pace între tine şi canoanele frumuseţii, indiferent că este vorba de sexul opus sau de orice altă imagine din natură. 7704. Nu contează cât de lungă este viaţa, moartea nu are timp. Atunci de ce îţi este frică de moarte? 7705. Lumina Divină a Adevărului Absolut ne va călăuzi mereu paşii speranţelor chiar dacă nu îi cunoaştem miraculosul spectru decât prin intuiţii.

263


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

VIII. PARADISUL ŞI INFERNUL

7706. Dacă oamenii ar avea posibilitatea ca fiecare în parte să-şi clădească propriul paradis şiar transforma societatea şi vieţile lor în iad. 7707. Sperăm la paradis neştiind cât infern poate conţine esenţa lui. 7708. În paradis până şi speranţele mor fiindcă nu mai are nimeni nevoie de ele. 7709. Nu există paradis fără speranţe şi nici paradis care odată instaurat să mai lase speranţelor viaţă. De aici paradisul există doar sub forma iluzorie a speranţei şi atât. 7710. Doar cel căzut din paradis poate să preţuiască infernul. 7711. Întreaga strălucire a paradisului constă în iluzia fructului oprit care odată obţinut îşi pierde întreaga magie. 7712. Frumuseţea se vrea mereu în paradis devenind urâtă imediat ce ajunge acolo. 7713. În paradis până şi dorul moare. 7714. Nu există iubire care să existe în paradis. 7715. Odată ajuns la porţile paradisului vei iubi infernul şi astfel vei realiza că în paradis nu poţi ajunge cu adevărat niciodată. 7716. Cu toţii dorim paradisul fiindcă nu putem ajunge acolo iar dacă am reuşi vreodată, noul paradis ar deveni infernul. 7717. Nimeni nu poate dărui paradisul decât dacă nu se va ajunge la el niciodată. 7718. Fiecare iubire îşi doreşte paradisul neştiind că odată obţinut s-ar destrăma asemeni fumului dus spre cardinalele uitării. 7719. În paradis până şi eternitatea îşi plânge propriul infern de a deveni muritoare. 7720. Nu spera la paradis până nu-ţi vei înţelege infernul. 7721. Paradisul este lacrima pe care a promis-o Dumnezeu lumii care să-şi plângă astfel propria condiţie sperând. 7722. Cu toţii vrem să avem şi puţin infern în paradis uneori. 7723. Lacrima paradisului este moartea iubirii, speranţei şi a dorului din inima sa. 7724. Oricât de strălucitor ar fi paradisul, nu poţi iubi în el fără să speri, să suferi tocmai fiindcă iubirea promite paradisul dar se reazemă pe infern. 7725. Paradisul este speranţa prin care iluzia vieţii primeşte un sens. 7726. Care paradis nu cunoaşte suferinţa? 7727. Fiecare paradis se aşterne pe infern. 7728. Nu există paradis care să nu cunoască infernul. 7729. Fără de infern nici un paradis nu ar străluci. 7730. Dacă vrei să cunoşti paradisul, caută-l în infern. 7731. Iubirea este aripa ruptă de paradis ce a căzut definitiv în infern pentru a fi salvată tot de paradis vreodată. 7732. Cât paradis ar naşte infernul dacă ar fi recunoscut ca atare atunci când iubim? 7733. Nu lăsa niciodată paradisul liber fiindcă devine infern. 7734. În paradis nu există democraţie. 7735. Dacă ar fi să trăim paradisul fiecărui om, lumea ar deveni cel mai odios infern.

264


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7736. Nu există paradis care să nu fi trecut vreodată prin infern în această lume a amăgirii. 7737. Democraţia este infernul paradisului. 7738. Un paradis odată descoperit devine un infern ce urmează a se descoperi pe sine. 7739. Cât paradis a trebuit să înghită Dumnezeu pentru infernul pe care-l trăim? 7740. Aripa paradisului zboară doar prin infern în această lume a deşertăciunii. 7741. Nu poţi înţelege paradisul fără infernul propriilor tale clipe. 7742. Adevărata singurătate o poţi afla doar în paradis. 7743. Cum ar mai spera gândul la paradis fără propriul său infern? 7744. Am dorit paradisul abia când am descoperit infernul. 7745. Nu există paradis care să nu doară înainte de a străluci. 7746. Toate stelele universului s-au născut din durerea mamelor noastre. 7747. Fiinţa este un paradis născut din infern. 7748. Nu există paradis ascuns decât paradis care nu şi-a cunoscut infernul. 7749. Înaintea paradisului este suferinţa ce nu poate să-l înţeleagă. 7750. Dacă ne-am lipsi de căutarea paradisului ne-am lipsi de noi înşine. 7751. Ce suntem noi în afară de un paradis pierdut dintr-o inimă ce vrea să iubească nemărginirea? 7752. Omul este paradisul care nu se poate naşte decât din infern. 7753. Cât infern a cuprins paradisul din inima ta în viaţă sau câtă viaţă a cuprins infernul din tine crezând că trăieşte în paradisul Lui Dumnezeu? 7754. Nu există fericire fără de infernul care te urcă în paradis. 7755. Câtă durere poate cuprinde paradisul ce a uitat definitiv de propriul său infern? 7756. Viaţa este un paradis expirat înaintea morţii. 7757. Libertatea este paradisul iluziei vieţii. 7758. Fericirea pare a se fi născut în paradis din durerile facerii suferinţei. 7759. Care ochi îşi poate găsi paradisul fără să cunoască orbirea luminii din sufletul lui? 7760. Suntem făcuţi să trăim în paradis, suferind. 7761. Nu există paradis fără moarte. 7762. Lasă-ţi paradisul vieţii să înţeleagă moartea dacă vrei cu adevărat să-l poţi trăi. 7763. Cu cât ne depărtăm de paradis reuşim să-l înţelegem mai bine. 7764. Fericirea este un înţeles al paradisului suferinţei din noi. 7765. Întreg paradisul nu ar valora nimic fără o fărâmă de suferinţă. 7766. Care paradis poate să-şi înţeleagă propria lui condiţie fără să cunoască suferinţa? 7767. Există paradis fără de iubire? 7768. Unde a fost Dumnezeu când s-au creat cerinţele paradisului pentru oameni? 7769. Suntem o parte din paradisul care a fost uitat de sfinţenia sacralităţii acestei lumi care sa pierdut în profanul speranţei de a fi nemuritoare. 7770. Între nemurire şi paradis există doar o singură legătură: Deşertăciunea. 7771. Chiar dacă ne dorim paradisul în nemurire îl putem înţelege şi dobândi doar prin moarte. 7772. Întregul paradis al lumii nu ar mai putea spera la fericire fără de moarte. 7773. Care paradis ar mai trăi fără propria sa moarte a suferinţei din el? 7774. Lasă suferinţa să creadă în paradis dacă vrei să-l atingi vreodată. 7775. Trăim într-o lume unde toate drumurile duc către paradis fără ca vreunul să se termine vreodată în el. 7776. Nu paradisul este esenţa speranţei de a trăi, ci posibila lui pierdere.

265


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7777. Înaintea paradisului suntem cu toţii nişte copii orfani de noi înşine. 7778. Nu există inimă care să nu-şi bată propriul sânge al durerii în speranţa paradisului iubirii. 7779. Nici câinii lacrimior nu-şi pot sfâşia suferinţa prin care-şi doresc propriul paradis. 7780. Cine vrea fericirea paradisului înainte de a fi sfâşiat îndeajuns de deşertăciunea lumii este un nebun. 7781. Care paradis nu-şi are propriul apus şi răsărit într-o viaţă de om? 7782. Suntem lacrima care se scurge prea repede pe obrazul paradisului fără a-l fi cunoscut vreodată. 7783. Poate exista vreun Dumnezeu vreodată fără propriul paradis? 7784. Dumnezeu mai înainte de toate înseamnă paradis şi abia pe urmă infernul necesar acestui paradis în mintea omului. 7785. O societate care nu cunoaşte paradisul este sortită pieirii, indiferent cât de mincinos ar fi acel paradis. 7786. A auzit cineva vreodată de frumuseţe fără paradis sau de suferinţă fără infern? 7787. Ce vrem de fapt? Paradisul deşertăciunii acestei lumi sau infernul morţii pe care o credem pe cuvânt că ne va lua lumea în care trăim? 7788. Şi până unde ar dura paradisul lumii acesteia dacă nu ar exista moarte? 7789. Care este limita dintre paradis şi infern în lumea care-şi conştientizează obligativitatea morţii? 7790. Paradisul vieţii este cel mai adesea moartea. 7791. A fi neutru în paradis înseamnă a-l transforma în infern. 7792. Nu există democraţie în paradis, fiindcă toţi îşi doresc propriul paradis în detrimentul celorlalţi. 7793. A plânge în paradis înseamnă a-i înţelege regulile jocului. 7794. Departe de paradis nu pot exista scuze decât tânguieli, în schimb departe de infern, da! 7795. Atunci când paradisul dezamăgeşte, infernul spune adevărul, iar când paradisul spune adevărul, infernul te insultă. 7796. Nu există ferocitate mai mare în infern decât în paradis. 7797. Un paradis fără infern este un paradis al iluziei. 7798. Frumuseţea paradisului constă în abilitatea sa de a zbura deasupra propriului infern. 7799. Războaiele din paradis sunt mult mai feroce decât cele din infern fiindcă combatanţii au mai mult de pierdut. 7800. În paradis orice dezmierdare devine o pedeapsă atunci când în sensul existenţei ei nu se află şi infernul. 7801. Teama de paradis devine iubirea din infern. 7802. Nu există deziluzie mai mare decât să-ţi pierzi propriul paradis la ruleta infernului de a te fi născut în lumea deşertăciunii. 7803. Infernul este inima fără de care paradisul s-ar prăbuşi la tălpile Destinului acestei lumi. 7804. Lasă-ţi infernul să intre în respiraţia iubirii tale dacă vrei să atingi paradisul cu ea. 7805. Taina iubirii stă în infernul din paradisul ambilor îndrăgostiţi. 7806. Paradis care să nu poată fi descoperit, există, dar niciodată, infern! 7807. Libertatea paradisului constă în infern. 7808. Care paradis nu-şi amăgeşte inimile în iubire? 7809. Unde sunt mai mulţi până şi apa din paradis trebuie drămuită.

266


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7810. Paradisul minciunii este să devină adevărată. 7811. Paradisul fericirii este să-şi poată înţelege menirea care se face doar prin suferinţă. 7812. Nu există paradis al libertăţii decât paradis al compromisurilor cu libertatea. 7813. Frumuseţea paradisului nu constă în libertatea sa ci în constrângerile cu care începi să te obişnuieşti şi chiar să le divinizezi. 7814. Adevăratul paradis se află numai în Dumnezeul din tine. 7815. Doar cel ce caută paradisul va înţelege cu adevărat deşertăciunea acestei lumi. 7816. Nu există religie fără paradis sau infern fiindcă ambele sunt coordonatele de bază ale condiţiei umane. 7817. O religie care ar dărui numai paradisul sau infernul ar dispărea. 7818. Adevăratul paradis îl poţi găsi numai în suferinţa dulce a iubirii. 7819. Până şi durerea îşi are propriul ei paradis. 7820. Paradisul omului se reazemă pe teama existenţei care-i lasă zi de zi câte o mică şansă de a deveni mai curajos. 7821. Nu poţi despărţi paradisul de infern fiindcă ambele se determină reciproc. 7822. Paradisul speranţei este împlinirea care va spera la rândul ei dezamăgită că mai are atât de multe de înţeles în eternitatea cunoaşterii. 7823. Paradisul valorilor începe din infern. 7824. În paradis totul devine accesibil şi tocmai de aceea se trasformă în infern. 7825. Care om nu-şi doreşte paradisul şi care vrea să înţeleagă că nu există paradis croit pe măsura lui fără să ia şi o fărâmă de infern cu el? 7826. Doar cel ce s-a aflat în paradis poate înţelege importanţa infernului. 7827. A încerca să atingi paradisul este acelaşi lucru cu a atinge orizontul care aleargă mereu de tine. 7828. Frumuseţea paradisiacă a curcubeului survine din răceala fermecătoare a ploilor de clipe din noi. 7829. Suntem un paradis pierdut de Dumnezeu în infern. 7830. Iubirea este lacrima paradisului din noi. 7831. Care frumuseţe străluceşte în paradis la fel de tare ca şi în infern? 7832. Şi totuşi religiile au devenit paradisele marilor speranţe în lumea deşertăciunii din noi. 7833. Oricât de infinit ar deveni paradisul ochilor tăi, doar eternitatea clipei iubirii noastre îl va putea vreodată cuprinde. 7834. Paradisul este vâltoarea care ne spală clipele vieţii lăsându-ne să sperăm că într-o zi, odată terminate ne vom regăsi în moarte. 7835. Paradisul este străfulgerarea de lumină a eternităţii din noi care nu a reuşit încă să-şi înţeleagă menirea. 7836. Trebuie să luăm de mână paradisul din inimile noastre pentru a fi mai fericiţi în infernul vieţii. 7837. Nu există paradis care să nu cunoască mântuirea de sine prin infern. 7838. Odată ajunşi în paradis vom întâlni gara cu nume de infern care ne va fi dată ca o posibilă salvare. 7839. Doar în paradis vom înţelege cu adevărat infernul iar în infern, paradisul. 7840. Dumnezeu şi-a crescut doi câini. Pe unul îl chema paradis şi pe celălalt Infern. Indiferent de nume, de muşcat, muşcau ambii. 7841. Paradisul este o măsură a iluziei vieţii. 7842. Între infern şi paradis tronează iluzia vieţii.

267


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7843. Limita dintre moarte şi viaţă echivalează cu limita dintre paradis şi infern în cunoaştere. 7844. Viaţa este un infern al iluziei care speră să se termine în paradisul real al morţii. 7845. Lumea este un infern al cunoaşterii în care se reflectă paradisul vieţii. 7846. Viaţă şi moarte, infern şi paradis, bine şi rău, dar pe noi cui ne laşi Doamne? 7847. Pacea dintre infern şi paradis se numeşte religie. 7848. Infernul doare, paradisul nu, viaţa moare, paradisul se naşte. 7849. Venim din paradisul eternităţii şi ne îndreptăm spre paradisul etern al morţii din infernul finit al iluziei vieţii. 7850. Ce ar deveni infernul fără de paradis? Propriul său paradis. Dar paradisul fără infern? Propriul său infern. 7851. Alungă-ţi paradisul din tine dacă vrei să trăieşti fericit. 7852. Existăm pe lumea unde porţile paradisului pot fi deschise numai de moarte. 7853. În paradis nu ar trebui să coste pe nimeni nimic fiindcă există totul chiar şi pentru fărădelegile unora? 7854. Răul devine necesar până şi paradisului chiar dacă este folosit în scopurile binelui. 7855. Un paradis necunoscut este un paradis mort. 7856. Diferenţa dintre paradis şi infern constă în modul cum este folosit binele şi răul, şi care scopuri sunt alese, cele ale binelui sau cele ale răului. 7857. Paradisul şi infernul sunt pilonii binelui şi ai răului pe care se sprijină cunoaşterea pentru a-şi satisface anumite scopuri. 7858. Adevăratul paradis îl vei găsi mai degrabă în infern precum adevăratul infern în paradis. 7859. Viaţa este infernul cu care se hrăneşte paradisul morţii. 7860. În strălucirea paradisului nici stelele nu se mai observă. 7861. Paradisul din noi trebuie căutat în infernul deşertăciunii acestei vieţi. 7862. Indiferent de infernul vieţii, paradisul iubirii ne poate salva până şi de noi înşine. 7863. Când iubim devenim o fărâmă de paradis naufragiată pe infernul oceanului vieţii. 7864. Care infern nu-ţi inspiră teamă? Care viaţă nu se sprijină pe teamă? 7865. Dumnezeu a visat cuvântul cunoaşterii lumii în infern odată ce lumea în sine este un infern. 7866. Lumea este un infern sublim care ascunde în inima ei paradisul adeseori pierdut al iubirii. 7867. Omul este conştientizarea infernului care se reflectă deformat în paradisul cunoaşterii. 7868. Oare cât ar fi iubit Dumnezeu lumea la crearea ei odată ce ne-a dat o astfel de viaţă în care să sperăm la paradis? 7869. Viaţa omului este şoapta uitată de paradis pentru totdeauna. 7870. Oare pot fi şi oameni cu adevărat fericiţi în paradis dacă-şi lasă definitiv infernul din ei? 7871. Care este preţul paradisului în lumea aceasta a infernului? 7872. Cum se naşte şi cum se poate muri în paradis? 7873. Câte feluri de oameni, atâte feluri de paradise şi infernuri. 7874. Calea spre paradis trece prin infern. 7875. Nu putem înţelege paradisul fără să-i ascultăm până şi infernul care-i plăteşte nota de plată în faţa Lui Dumnezeu. 7876. Cine a înţeles vreodată adevăratul paradis care poate fi cunoscut numai prin adevărul absolut inaccesibil omului? 7877. La cât paradis ne promite Dumnezeu dacă-i ascultăm infernul ar trebui să fim deosebit de fericiţi.

268


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7878. Oricât de strălucitor ar fi paradisul adevărului absolut, pentru om, fără de infernul iluziei vieţii , tot nu ar valora nimic. 7879. Un pas spre paradis înseamnă o călătorie întreagă prin infern. 7880. În curtea paradisului se odihneşte mereu infernul iluziei vieţii. 7881. Porţile paradisului sunt deschise de infern. 7882. Drumul către paradis este presărat cu paşii fără de număr ai infernului. 7883. Trăim într-o lume care-şi doreşte paradisul dar nu-l poate înţelege decât prin ochii infernului. 7884. Paradisul unora este infernul altora. 7885. Penitenţa este un mod de a înţelege bunele intenţii ale infernului de a te urca în propriul său paradis. 7886. Mântuirea este arta de a mânui tainele infernului în scopul propriului său paradis. 7887. Pocăinţa este taina de a afla adevăratul paradis al infernului. 7888. Nu poţi ajunge în paradisul infernului fără bune intenţii. 7889. Pentru om adevăratul paradis este şi va rămâne pentru vecie infernul din mijlocul paradisului Lui Dumnezeu. 7890. Trebuie să ştii ce fel de paradis vrei pentru a afla cine eşti de fapt. 7891. Prin paradisul pe care ţi-l doreşti îl poţi afla pe Dumnezeul din inima ta. 7892. Şi paradisul îşi are norii săi care pentru deşertul sufletului tău pot fi benefici sau nu. Totul depinde de cât de arsă e ţărâna din tine, dacă are nevoie de lacrimile mântuitoare ale ploilor din ei sau nu. 7893. Paradisul care nu poate fi manipulat nu este şi nu va fi niciodată paradisul omului. 7894. Nicăieri omul nu-şi va putea găsi mai repede propriul paradis decât în infern. 7895. Oare poate exista cu adevărat o cale sigură spre un paradis nesigur şi schimbător la fel ca şi omul care-l va afla? 7896. În paradisul omului până şi moartea trebuie să însemne viaţă, deci infern. 7897. Un paradis supus propriilor norme nu mai poate fi considerat paradis de către om. 7898. Distanţa dintre infern şi paradis se măsoară prin voinţă şi compromis. 7899. Adevăratul paradis al omului există doar în speranţă. 7900. Cum a reuşit Cuvântul Lui Dumnezeu să coboare din paradis în infernul iluziei vieţii? 7901. Prea mult paradis strică. 7902. Între infern şi paradis există un compromis care se numeşte fiinţa umană. 7903. Sfinţii sunt oameni care au înţeles că adevăratul paradis nu se află în infern ci infernul este înconjurat de paradisul creaţiei, fapt neînţeles de omul de rând. 7904. Sfinţenia este calea prin care infernul încearcă să devină paradis. 7905. Libertatea din paradis nu se potriveşte niciodată cu cea din infern. 7906. În paradis infernul devine strălucitor. 7907. Pacea infernului nu poate fi aplicată paradisului. De aceea omul este o fiinţă care crede că aleargă spre paradis consolidându-şi statutul propriului său infern. 7908. Orice paradis care cere un cost devine un infern. 7909. Frumuseţea paradisului fără ochii tăi ar fi lipsită de strălucire. 7910. Numai paradisul poate să-şi înţeleagă frumuseţea propriului său infern. 7911. Paradisul vieţii care uită de moarte devine infernul ei. 7912. Paradisul este un infern necunoscut. 7913. Moartea este viaţa eternă a paradisului. 7914. Fără de moarte toate florile paradisului ar rugini pentru totdeauna.

269


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7915. Paradisul este o necesitate iar infernul un adevăr. 7916. Limita paradisului este aspiraţia infernului. 7917. Ce s-ar face paradisul fără de infern şi invers? 7918. De fiecare dată cel care va întâmpina paradisul din iubirile care trec, va fi infernul. 7919. Paradisul este lacrima desfrâului Lui Dumnezeu. 7920. Ar mai exista paradisul dacă s-ar supune regulilor stricte ale propriului nostru univers? 7921. Fără de paradis am fi orfani în schimb fără de infern, am fi străini de noi înşine. 7922. Ţărmurile paradisului vor fi mereu spălate de valurile înspumate ale infernului 7923. Paradisul este un mister iar infernul un capriciu al acestuia. 7924. Nicăieri nu vei găsi adevăratul paradis decât în moartea din tine. 7925. Paradisul păcii din inima ta este războiul cu tine însuţi. 7926. Paradisul este flamura aşezată de Dumnezeu pe aripile îngerilor care zboară odată cu orizontul de necuprins, spre nicăieri. 7927. Dacă furtunile infernului sunt previzibile, să te ferească Dumnezeu de cele din paradis. 7928. Să fie paradisul este o unealtă a Diavolului prin care îi cedează Lui Dumnezeu drepturile de autor asupra tuturor mizeriilor acestei lumi? 7929. Paradisul este exclamaţia binelui care nu ştie ce să mai spună când vede răul. 7930. Paradisul este departe de a deveni vreodată adevăr fiind prea departe de noi înşine faţă de infern. 7931. Încearcă să te regăseşti în infern pentru a descoperi paradisul. 7932. Dacă infernul îşi cumpără cu greu fiecare fărâmă de libertate, paradisul o primeşte cadou, încât nu ştie ce să facă cu ea şi astfel o alungă pentru totdeauna din el. 7933. Paradisul este supunerea oarbă a speranţei la Cuvântul Lui Dumnezeu ce a născut infernul acestei lumi. 7934. În paradis toate speranţele sunt îndreptate spre infern, atunci când vor libertate. 7935. Paradisul este singurul care are o singură lege: respectul legii. De aici se naşte infernul. Din paradis. 7936. Paradisul nu poate învăţa niciodată să moară fiindcă este viaţa eternă, moarte. 7937. Să te ferească Dumnezeu de paradis atunci când nu te mai poţi întoarce în infern. 7938. În paradis toate sufletele preaslăvesc neîncetat infernul pe care-l trăiesc. 7939. Paradisul este o altă formă de infern, mai neînţeleasă şi mai autoritară. 7940. Cel ce se scaldă în apa paradisului care nu mai are ce murdărie să îi spele va tânji după apa infernului când era prea murdar şi aspira la paradis. 7941. Paradisul pentru cel fărădelege este cu totul altul faţă de cel sfânt şi neprihănit. 7942. Dacă în paradis ai tot ce-ţi doreşti ce te vei face fără dor, speranţă şi inedit? 7943. Paradisul este adevărul absolut al speranţei care odată împlinită devine adevărul absolut al plictiselii. 7944. Paradisul odată împlinit devine un regret etern al infernului precum infernul a fost o speranţă veşnică după paradis. 7945. Un infern fără paradisul său devine paradis dar un paradis fără infernul său devine infern. 7946. Cel mai scump paradis este moartea şi cel mai ieftin, viaţa ei. 7947. Înainte de paradis este clipa eternă a creaţiei Lui Dumnezeu. Odată ce este eternă, mai există paradisul sau infernul cu adevărat? 7948. În paradis lacrimile nu ştiu să mai plângă iar fericirea este o lungă aşteptare după inedit. 7949. Paradisul morţii este infernul iar al vieţii ceea ce noi numim a fi eternitate: moartea.

270


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7950. Paradisul nu crede niciodată în lacrimi. 7951. În adevăratul paradis nu te poţi pierde niciodată fiindcă toate căile duc spre tine însuţi. 7952. Paradisul devine domeniul fără de margini al disperării dacă nu-şi cunoaşte propriul infern. 7953. Paradisul este un destin al cunoaşterii. 7954. Între destin şi paradis nu poate fi o relaţie de amiciţie dacă în această ecuaţie nu intervine moartea. 7955. Paradisul şi infernul sunt aripile cunoaşterii. 7956. Paradisul este speranţa care naşte moartea şi izbăvirea în lumea infernului. 7957. Paradisul este a doua natură a infernului. 7958. Paradisul este flacăra ce promite iubirii un destin. 7959. Paradisul este dorul după absolut al iubirii. 7960. Între iubire şi paradis există un legământ: nemurirea. 7961. Care absolut ar mai exista fără a crede în paradis sau infern? 7962. Poate fi mai adevărat paradisul decât infernul? 7963. Timpul în paradis se numeşte inerţie iar în infern, trecere. 7964. Infernul a făcut până şi din muzică un paradis. 7965. Veşnicia paradisului este clipa infernului. 7966. Toţi ochii acestei lumi nu au destui genunchi pentru ca Dumnezeul lor să-şi poată şterge păcatele propriului Său paradis care ne-a fost dat ca lumea în care trăim. 7967. În negura infernului străluceşte de fiecare dată paradisul oricărui lucru, pe când în adâncurile paradisului, infernul. 7968. Dacă Dumnezeul din noi este paradisul înseamnă că infernul din el suntem noi. 7969. În paradis nu există clipe amare şi nici trecere fiindcă până şi ele şi-au pierdut gustul. 7970. Un paradis care nu te cheamă este un infern care te înţelege. 7971. Doar în paradisul din noi timpul poate să-şi facă de cap. 7972. Câţi nu alergăm o viaţă întreagă spre moarte fără să ne fi descoperit măcar o singură dată paradisul unei mari iubiri care se afla în noi. 7973. Paradisul trupului este ţărâna acestei lumi, iar al sufletului iubirea Dumnezeului din noi. 7974. Un Dumnezeu departe de noi este un Dumnezeu care nu-şi găseşte pacea în paradisul pe care I-l creem în adâncurile sufletului nostru. 7975. În paradis până şi Diavolul este considerat un Dumnezeu. 7976. Oare ce este Dumnezeu în paradis, odată ce ţine în frâu toate legităţile lui? 7977. Paradisul libertăţii este constrângerea de a te simţi fără de obligaţii. 7978. Paradisul fiinţei este evadarea în nefiinţă, cea mai mare libertate a ei. 7979. Nu poţi accede în paradis fără să-ţi iei dincolo şi propriul tău infern cu tine fiindcă altfel paradisul nu ar mai exista. 7980. Frumuseţea paradisului constă în infernul său. 7981. Tăcerea Lui Dumnezeu în paradis devine mai apăsătoare decât în infern. 7982. Paradisul şi infernul sunt cele două zaruri la care îşi joacă cunoaşterea destinul. 7983. În paradis până şi absurdul devine absolut. 7984. Cel care-şi plăteşte paradisul cu lacrimile altuia îşi cumpără infernul. 7985. În paradis toate lacrimile râd isteric la fericirea obligatorie. 7986. Noi oamenii suntem o toamnă prelungă întreaga viaţă fiindcă paradisul oricărei toamne este moartea.

271


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

7987. Nu există fiinţă fără de paradisul din ea şi de infernul care-i este necesar menţinerii acelui paradis. 7988. Cel care propovăduieşte fericirea prin paradis în infernul acestei lumi este un preafericit al infernului. 7989. Câtă îngăduinţă îi trebuie infernului pentru a accepta toate toanele absurde ale paradisului. 7990. Paradisul este stânca în care lovesc valurile infernului erodându-i eternitatea. 7991. Pe muntele paradisului să nu urci niciodată nepregătit de infern. 7992. Nimic nu poate fi mai înălţător dar şi dureros, decât să vezi un paradis înfrânt şi un infern pe cale de a deveni paradis, fiindcă nu există paradis imperfect şi nici infern perfect. 7993. Paradisul a învăţat să meargă pentru prima dată prin infern, copil fiind. 7994. Paradisul deşertăciunii este tot un paradis şi ar putea fi chiar lumea noastră. 7995. Un paradis al unui lucru negativ devine infernul paradisului unui lucru pozitiv. Astfel paradisul umilinţei este infernul paradisului fericirii. 7996. Fiecare Cuvânt îşi are propriul său paradis şi infern prin care se diferenţiază de celelalte. 7997. Paradisul Lui Dumnezeu este şansa dată infernului din inima Cuvântului creaţie al acestei lumi. 7998. Paradisul acestei vieţi este un zâmbet al naşterii către moartea care o aşteaptă, obligatoriu. 7999. Paradisul nemuririi este moartea şi al morţii nemurirea, dar să nu uităm că nici una nu ar exista fără de cealaltă şi de aceea îşi clădesc reciproc propriile lor inferne pe care le dăruiesc cu dărnicie acestei lumi. 8000. Nu vreau să fiu în paradisul unde nu mai este nevoie de speranţă. 8001. Paradisul sfinţeniei este perfecţiunea spirituală, iar al perfecţiunii, încrederea în Dumnezeu. 8002. Paradisul iubirii? Câţi sunt pregătiţi pentru el în aşa fel încât să nu devină cel mai cumplit infern al lor? 8003. Omul trăieşte o viaţă de infern spre a se pregăti pentru paradis. Câţi reuşesc aceasta? 8004. În care paradis eşti pregătit să mergi? În cel al iubirii, în cel al urii sau în alte paradisuri ale înţelesurilor acestui univers al cunoaşterii? 8005. Dacă ar fi să caut paradisul frumuseţii aş privi în adâncul sufletului tău. 8006. Doar cei lipsiţi de paradis pot înţelege sensul mântuirii. 8007. Paradisul păcatului este alungarea definitivă a răului din binele Lui Dumnezeu. 8008. Paradisul este un păcat la fel de mare precum infernul, ambele păcate ale Lui Dumnezeu, care ne-a dat nouă oamenilor, cunoaşterea. 8009. În paradis toate suferinţele devin atât de fericite încât nu mai au nici la ce se raporta şi astfel mor. 8010. Locul paradisului din mine este în Dumnezeul iubirii din tine, marea mea iubire. 8011. Un paradis fără iubire este un paradis fără propria sa izbăvire de sine. 8012. Oare de cât infern a avut nevoie Dumnezeu pentru a construi paradisul? 8013. Care paradis îşi poate dori alungarea cunoaşterii? 8014. Nu există paradis care să valoreze mai mult decât sămânţa care l-a creat: infernul. 8015. Dacă Dumnezeu ar avea valoare faţă de infern sau paradis înseamnă că Dumnezeu ar putea fi comparat cu acestea ceea ce nu se poate fiindcă Dumnezeu este incomparabil şi atoateştiutor.

272


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8016. Dumnezeu nu poate fi valoare nici măcar faţă de paradis fiindcă orice valoare se supune altei valori indiferent dacă este infinită fiindcă deasupra infinitului mai sunt şi alte valori precum deasupra cunoaşterii chiar dacă noi nu le putem percepe, precum alături de bine şi rău mai sunt cu siguranţă şi alţi opuşi. 8017. Paradisul este fântâna din care se răcoreşte infinitul speranţei infernului. 8018. Paradisul nu a fost creat pentru a linişti sufletele ajunse în el ci pentru a alina pe cele din infern. 8019. Paradisul naşte infern, infernul naşte paradis şi astfel una se regăseşte la nesfârşit în cealaltă, într-o căsnicie care nu permite despărţirea niciodată. 8020. Paradisul mântuirii este deseori acceptarea înstrăinării de sine ca fiind marele nostru salvator. 8021. Nu există infern care să nu fie sacrificat pentru paradis. 8022. În infern până şi Dumnezeu se căieşte de modul cum şi-a construit paradisul. 8023. Strălucirea infernului constă în durerea provocată acestuia de un posibil paradis. 8024. La festinul infernului străjuieşte speranţa în paradis. 8025. Paradisul este cel mai mare dascăl al infernului. 8026. Nu lumea este vinovată de toate păcatele săvârşite ci paradisul dorit de aceasta. 8027. Nu există pace fără infernul şi paradisul ei, precum nu există infern şi paradis fără pacea unde fiecare devine dorinţa celuilalt. 8028. Condiţia umană este un infern plătit cu moneda ruginită a paradisului. 8029. Nu subaprecia niciodată infernul din om pentru a nu te lovi de paradisul propovăduit de acesta. 8030. Infernul este paradisul multor religii. 8031. Să fie moartea o viaţă care şi-a pierdut infernul? 8032. În apele tulburi ale paradisului nici infernul nu poate interveni uneori. 8033. Depinde care paradis îţi este predestinat, cel din infern sau cel din paradis? 8034. Nimeni nu poate înţelege adevăratul sens al infernului şi al paradisului decât că fiecare îşi regăseşte adevărata valoare în inima celuilalt. 8035. Paradisul din om devine adesea infernul Lui Dumnezeu. Oare de ce? 8036. Paşii infernului sunt diferiţi de cei ai paradisului chiar dacă ambii urcă acelaşi munte al destinului spre vârful deşertăciunii. 8037. Oare ce a simţit Dumnezeu prima dată când şi-a terminat de clădit infernul şi paradisul pentru iluzia vieţii omului? 8038. Filozofia este paradisul de a te plimba prin infernul mai vechi decât vremea al gândirii. 8039. Să venim dintr-un loc unde Dumnezeu a uitat de infern ca să-l naştem noi aici odată cu naşterea noastră? 8040. Oare cine se va salva pe ţărmul eternităţii timpului? Infernul sau paradisul? 8041. Paradisul nimicniciei? Priveşte lumea în ansamblul ei. 8042. Să fie moartea zorii paradisului care nu-şi mai recunoaşte propriul său infern? 8043. În paradis mântuirea ar trebui să poarte nume de uitare. 8044. Nu există înţeles pe lumea asta care să nu-şi aibe infernul şi paradisul lui. 8045. Paradisul infernului din clipa naşterii este infernul paradisului din aceea a morţii. 8046. Spune-mi care libertate ai alege-o? Pe aceea a paradisului sau pe aceea a infernului? 8047. Binele infernului stă în frumuseţea paradisului pe când al paradisului în libertatea de a avea parte de puţin infern. 8048. Nu există infern care să nu fi învăţat la şcoala perfecţiunii din paradis.

273


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8049. Întregul infern ar dispărea într-o clipă dacă paradisul nu şi-ar mai dori să devină întruchiparea perfecţiunii. 8050. Nu poate exista paradis imperfect pentru infern. 8051. A accepta perfecţiunea infernului este totuna cu a-l numi fără drept de tăgadă:paradis! 8052. Să nu uităm că imperfecţiunea infernului se bazează numai pe perfecţiunea paradisului care-l hrăneşte cu noi iluzii ale vieţii din noi. 8053. Paradisul este locul unde înfloreşte logica măsurii care te leagă de lanţurile neputinţei şi deşertăciunii. 8054. Ce-ar păţi paradisul dacă ar da liber izbăvirii prin moartea lui? 8055. Dorinţa este o libertate a infernului. 8056. Fericirea din paradis este perfecţiunea. 8057. Oricât de sfânt ar fi omul, noţiunea lui de libertate nu va putea coincide niciodată cu libertatea perfect încătuşată de perfecţiune a paradisului. 8058. Unde ar putea muri vreodată paradisul speranţei acestei lumi? 8059. Cât de fericiţi am fi fără de infern? 8060. Care nori pot spune că ploile lor nu vor produce niciodată infernul? 8061. Arată-mi pacea care nu a cunoscut infernul? 8062. Cine poate trăi fără de infernul care-i naşte propriul paradis? 8063. Încotro am putea alerga după infern dacă paradisul inimilor noastre este o mare necunoscută? 8064. Există fericire fără infernul din ea? 8065. Câţi nu-şi doresc libertatea infernului în paradis? 8066. Fiecare moarte îşi are propriul infern şi paradis dincolo de timp. 8067. Am fi nişte simple marionete dacă ne-am uita vreodată infernul şi paradisul din noi. 8068. Nu există libertate fără infern şi paradis. 8069. Care ochi ar mai reuşi să vadă vreodată fără de infernul din inimilor lor? 8070. Cel ce-şi clădeşte paradisul, trebuie să ştie că va trebui să modeleze infernul lui. 8071. Câtă pace poate ascunde paradisul în propriul său infern. 8072. Eram atât de fericiţi atunci când nu ne înţelegeam nici măcar infernul cunoaşterii. 8073. Şi dacă noi am fi infernul cunoaşterii care ar mai fi paradisul ei odată ce am învăţat să iubim? 8074. Care iubire îşi va recunoaşte vreodată propriul ei infern? 8075. Şi dacă paradisul este frumuseţe, infernul care a uitat-o poate fi deşertăciune şi adevăr? 8076. Încotro aleargă infernul iubirii dacă nu-şi regăseşte paradisul propriilor sale gânduri? 8077. Cine poate fi fericit fără de infernul care l-a făcut să-şi iubească clipa eternă a propriei sale iubiri. 8078. Nu există ochi care să privească adâncimile paradisului în infernul acestei vieţi. 8079. Te pot iubi oare uitând de infernul pentru care m-am născut? 8080. Cine eşti tu omule forţat de paradis să-ţi trăieşti propriul infern? 8081. Nu există cale de mijloc între paradisul din destinul tău şi infernul ce ar dori să iubească cu adevărat. 8082. Mă gândesc la tine, drag infern al unicului paradis al vieţii mele. 8083. Ai să te reîntorci vreodată cu zâmbetul infernului din mine care-mi dăruia prin inima sa întregul paradis al vieţii mele? 8084. Te iubesc cum numai paradisul poate să-şi iubească propriul său infern. 8085. Care fericire ar mai exista fără infernul privirii tale?

274


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8086. Te doresc inimă a infernului care mi-ai dăruit paradisul. 8087. Ştii că nu poate exista adevăr fără infernul şi paradisul său? 8088. Care fericire nu a trecut vreodată prin infern? 8089. Eşti inima timpului care-şi bate infernul în privirea fiinţei mele. 8090. Să lăsăm paradisul să-şi spună păsul propriului său infern. 8091. Am nevoie de marea ta iubire fiindcă infernul acestei lumi a devenit paradisul vieţii mele. 8092. Care vânt ar reuşi vreodată să-şi bată paradisul propriului său destin? 8093. Alături de tine întregul infern devine libertatea de a înţelege această lume a deşertăciunii. 8094. Doar fericirea ar putea înţelege vreodată infernul. 8095. Între infern şi singurătate se află prăpastia fericirii. 8096. Nu pot fi eu însumi fără infernul din tine iubirea mea. 8097. Adevărul infernului stă în legile paradisului. 8098. Şi cine ar mai iubi dacă infernul vieţii lui nu ar rămâne ca atare? Un paradis amar? 8099. Care război şi-a uitat vreodată infernul acasă? 8100. Suntem un infern a cărui paradis nu poate învăţa să moară! 8101. Întreaga noastră libertate se află între infernul din speranţele viitorului nostru şi paradisul ce rămâne mereu un trecut uitat. 8102. Dumnezeu este balanţa ruginită de sentimente dintre paradis şi infern. 8103. Alături de eternitate cred în paradisul care-şi uită propriul său infern necesar. 8104. Putem fi altceva decât un infern care nu-şi poate înţelege niciodată propriul său paradis? 8105. Nu există lacrimă fără paradis. 8106. Cine ar reuşi să-şi înţeleagă suferinţa dacă infernul ar deveni paradis? 8107. Amintirea oricărui paradis devine infern. 8108. Speranţa este paradisul infernului. 8109. Nu există farmec fără infernul care să-l fi născut. 8110. Lumea era un paradis pârjolit ce aştepta ploaia cuvintelor noastre pline de infernul acestei existenţe. 8111. Singurătatea este o măsură a infernului cu care se hrăneşte paradisul. 8112. Nu există lume fără propriul ei infern şi paradis care să cadă la picioarele iubirii Lui Dumnezeu. 8113. Fericirea este o treaptă din vârful infernului peste care se prăbuşeşte viaţa. 8114. La ce-ţi mai doreşti fericirea când ştii că totul este o iluzie într-un paradis ce poate deveni oricând infern? 8115. Oare există paradis care să dureze mai mult decât o clipă de iluzie a vieţii? 8116. Suntem datori cu tot acest infern al vieţii, paradisului pe care l-am ratat prin naştere. 8117. Care lume nu se naşte pentru a muri şi care paradis sau infern ar exista fără propria sa lume? 8118. Unde este amintirea eternităţii paradisului din noi în acest infern cu nume de viaţă? 8119. Paradisul este o măsură a infernului în iluzia vieţii. 8120. Cea mai restrânsă libertate este cea a paradisului atunci când se raportează la infern. 8121. Prin libertatea paradisul devine infern. 8122. Prin infernul muncii s-a clădit până şi paradisul. 8123. Nu există spaţiu şi timp fără paradis şi infern, bine şi rău, cunoaştere şi necunoaştere. 8124. Trăim într-o lume unde cunoaşterea este infern iar necunoaşterea paradis.

275


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8125. Limita dintre cunoaştere şi necunoaştere este limita dintre paradis şi infern, dintre speranţă şi împlinirea ei în această iluzie a vieţii. 8126. Înţelepciunea este bisturiul care poate drămui infernul iluziei vieţii. 8127. Atunci când nu înţelegi adevăratul sens al infernului acesta devine farmec. 8128. Misterul este urma pe care a lăsat-o odată paradisul în propriul nostru infern. 8129. Să fie paradisul oglinda infernului şi infernul cea a paradisului? 8130. Paradisul şi infernul sunt două oglinzi paralele care se reflectă una în alta la infinit pentru a ne da nouă iluzia vieţii. 8131. Nicăieri nu vei găsi frumuseţea paradisului ca în infernul iluziei vieţii. 8132. Pacea dintre infern şi paradis se numeşte moarte iar războiul lor, viaţă. 8133. Fiecare infern îşi are paradisul său, precum fiecare paradis infernul său. 8134. Nu există împlinire fără fărâma sa de infern. 8135. Frumoşii ochi ai paradisului se nasc pentru a contempla infernul. 8136. Nemurirea este o şoaptă a paradisului dintr-o clipă eternă pierdută în inima infernului din noi. 8137. Să lăsăm paradisului îndeajuns infern încât să poată exista. 8138. Dacă vrei să ştii ce este viaţa, înţelege înainte de toate ce este infernul. 8139. Realitatea este lipsa de măsură a infernului. 8140. Paradisul devine infern de fiecare dată când nu mai are un alt paradis în care să poată spera. 8141. Infernul este calea pe care calcă roata paradisului pentru a putea evolua. 8142. Prin infern paradisul devine piatra de hotar care desparte cunoaşterea de necunoaştere. 8143. Iluzia paradisului se numeşte viaţă. 8144. Nimic nu poate fi mai sincer decât moartea şi nici mai mincinos decât paradisul care nu crede în infern. 8145. În paradis libertatea devine infern. 8146. Nu există pace în infern fiindcă oferă prea multă libertate faţă de paradis. 8147. Pacea paradisului se numeşte moarte definitivă şi nicidecum viaţă veşnică. 8148. Paradisul este imnul infernului. 8149. Infernul va rămâne mereu ţărâna din care va înflori paradisul care odată ofilit se va reîntoarce în infern hrănindu-l. 8150. În paradis să nu mai speri niciodată la ceva fiindcă le ai pe toate. 8151. Paradisul este absolutul dictaturii iar infernul absolutul libertăţii. 8152. Prin paradis nici timpul nu mai poate trece decât cu mare grijă pentru a nu răsturna ordinea plină de armonie a lucrurilor. 8153. Frumuseţea devine în paradis o banalitate obligatorie. 8154. Paradisul este lacrima scursă pe obrazul infernului. 8155. Oare de cât infern ai avut nevoie Doamne pentru a crea paradisul? 8156. Paradisul este atât de perfect încât orice dezamăgire îţi este respinsă. 8157. Ce s-ar face paradisul dacă nu ar fi susţinut de mâna de fier a Lui Dumnezeu? 8158. În infern există cel puţin speranţa refuzată de paradis ca fiind imorală. 8159. Nu poţi spera la nimic în paradisul perfecţiunii şi absolutului. 8160. Paradisul este datoria de onoare a infernului. 8161. Lumea este un infern care speră în paradis tocmai fiindcă nu-l poate avea iar dacă l-ar obţine vreodată, nu ar şti cum să-şi redefinească propriul infern. 8162. Până şi sinuciderea este interzisă în paradisul prea perfect pentru aceasta.

276


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8163. Omul este o imperfecţiune care speră la absolutul perfecţiunii neştiind că nu i se potriveşte deloc. 8164. Să fie imperfecţiunea umană greşeala Lui Dumnezeu cel care ne-a creat un paradis uitând de imperfecţiunile noastre? 8165. În paradis nu există decât o singură cale: calea absolutului perfecţiunii. 8166. Nicăieri liniştea nu strigă mai tare ca în paradis pentru un suflet imperfect de om. 8167. Sfinţenia şi mântuirea sunt două căi de a învăţa să trăieşti în dictatura absolutistă şi perfectă a paradisului. 8168. Prin imperfecţiune omul devine unicat iar prin perfecţiune ar deveni un produs fabricat în serie cum de altfel ar trebui să devină pentru a fi fericit în paradis. 8169. Să fi greşit Dumnezeu atunci când ne-a făcut unici pe fiecare în parte cu păcatele şi nevoile lui demni pentru acest infern al lumii în care trăim? 8170. Frumuseţea, unicitatea, speranţa, dorul, iubirea şi câte altele sunt rezultatul imperfecţiunii, al infernului şi nicidecum al perfecţiunii absolute din paradis. 8171. Odată ce iubirea este un produs al imperfecţiunii noastre, al infernului lumii din noi care acceptă unicitatea datorată imperfecţiunii infernului pentru fiecare în parte şi cum Dumnezeu este iubire înseamnă că ori este un produs al propriului infern prin imperfecţiune ori şi-a construit infernul necesar iubirii. 8172. Absolutul iubirii este perfecţiunea ei pe care nu o vei găsi decât în infern fiindcă nu poţi iubi oameni fabricaţi la serie, unde toţi sunt perfecţi ca în paradis ci adevărata iubire constă tocmai în imperfecţiunile care-i dau unicitate celuilalt. 8173. A spera la paradisul iubirii înseamnă a nu înţelege adevăratul sens al infernului. 8174. Paradisul iubirii se află în infern. 8175. Cel ce speră la perfecţiunea absolută a paradisului nu înţelege că se înstrăinează de propriul său sine. 8176. Ce necesară este câteodată până şi nefericirea acestei lumi a infernului, nefericire care ne face atât de imperfecţi încât să putem iubi cu toată fiinţa noastră. 8177. Paradisul ar trebui să aibe limita decenţei când vorbeşte de rău infernul. 8178. Nu există pedeapsă mai mare pentru imperfecţiunea din om decât să fie trimis să trăiască în perfecţiunea paradisului. 8179. Un paradis uitat devine un infern, pe când un infern uitat înseamnă moarte definitivă. 8180. Aş prefera paradisul infernului decât infernul paradisului. 8181. Fiinţa trăieşte în prezentul infernului care-şi clădeşte cu suferinţe propriul paradis. 8182. Nu există paradis detronat de infern ci doar de alt paradis. 8183. Adevăratul paradis al omului se află în propriul său infern. 8184. Dacă Dumnezeu reprezintă absolutul şi perfecţiunea şi ne-a creat pe noi atât de imperfecţi, înseamnă că a făcut-o pentru a putea iubi şi a deveni prin noi imperfect. 8185. Fereşte-te de paradisul pentru care nu eşti făcut. 8186. Doar în întunericul infernului Lumina Divină poate străluci devenind un paradis. 8187. În marea de lumină şi strălucire a paradisului nici o lumină nu mai poate străluci ca şi în întunericul infernului. 8188. Christul însângerat reprezintă faţa infernului condiţiei umane dar şi speranţa transformării ei în paradis. 8189. Chiar dacă toate religiile promit paradisul pentru cei credincioşi, în paradis nu mai există religie ci doar absolut şi perfecţiune.

277


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8190. Oricât de sfânt ar deveni un om şi oricât de mult ar progresa pe calea perfecţiunii, niciodată nu va fi îndeajuns de perfect pentru perfecţiunea absolută a paradisului fiindcă niciodată nu va putea cunoaşte Adevărul Absolut. 8191. Paradisul este lumina Cunoaşterii Absolute şi a Adevărului Absolut care străluceşte în infern devenind Lumina Divină. 8192. Omul este plămădit din infern şi paradis, din trup şi suflet, din ţărână şi Lumină Divină, iar orice încercare de a crea un om fără de trup sau fără de suflet, va dezumaniza omul. 8193. Condiţia umană este speranţa care se pierde în orizontul de necuprins al paradisului. 8194. Pacea omului înseamnă pacea dintre necesităţile propriului infern şi aspiraţiile propriului paradis. 8195. Adevăratul înţelept va fugi de paradisul pentru care nu este croit de Dumnezeu. 8196. Cum nu poate exista decât un singur Adevăr Absolut, o singură Cunoaştere Absolută, tot aşa nu poate exista decât un singur paradis. 8197. Adevăratul paradis al iubirii nu poate fi decât în infern. 8198. Aş urca pe muntele paradisului pentru a contempla frumuseţea iubirii din infern. 8199. Sfinţenia este cel mai mare paradox al condiţiei umane fiindcă ea înseamnă iubire iar iubirea este o treaptă superioară din paradisul infernului. 8200. Spectacolul existenţei naturii umane este scena infernului pe care joacă deseori actorii paradisului din infern : iubirea, frumuseţea, libertatea. 8201. Oricât de perfect ar fi paradisul el nu va fi niciodată îndeajuns de perfect pentru imperfecţiunea omului. 8202. Paradisul e fructul oprit de infern şi astfel te îndeamnă la sfinţenie şi mântuire. 8203. În paradis plânsul omului ar râde amar de el însuşi. 8204. Paradisul ar putea fi infernul condiţiei umane? 8205. Poate uita cineva în infernul acestei lumi de paradis? 8206. Paradisul este amintirea ancestrală a împlinirii din noi pe când infernul paşii care o străbat. 8207. Nu există lumină pentru infinitul din mine uitat de paradisul Lui Dumnezeu. 8208. Care fericire poate deveni paradis în această lume a deşertăciunii? 8209. Unde mai suntem noi cei denumiţi oameni în imperiul banului de mucava al imposturii? 8210. Aş vrea să pot muri fără de mine dar această existenţă nu mă lasă deloc. 8211. Încotro ar reuşi până şi moartea să poată muri din noi dacă întreaga noastră libertate se află în muncă? 8212. Nu există cauză a unui ţel dacă în spatele ţelului nu există Dumnezeu. 8213. Amăgirea este o măsură ieftină a deşertăciunii acestei lumi. 8214. Lângă cine ar putea sta fericirea acestei lumi fără a deveni un infern? 8215. Numai zâmbetul inimii tale mai poate schimba ceva din cursul spre infern al demnitaţii de a fi totuşi fiinţa umană. 8216. Condiţia umană este înainte de toate minciună şi desfrâu ideatic. 8217. Alături de moarte întregul paradis şi infern devin desăvârşite. 8218. Lumea este o mare suferinţă a paradisului şi infernului la un loc. 8219. Nu există fericire care să nu-şi ascundă propriul ei infern. 8220. Lumina Divină a sufletelor a izvorât din infernul necesităţilor noastre. 8221. Nu există libertatea fără de necesitate. 8222. Cine poate să-şi asculte propria sa deznădejde a morţii? 8223. Caută adevărata viaţă doar acolo unde există moarte.

278


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8224. 8225. 8226. 8227.

Între suferinţă şi durere nu există altă limită decât iubirea. Cel ce amână moartea nu se poate numi nemuritor. Nemurirea este modul prin care infernul vieţii devine un înţeles. Arată-mi suferinţa vieţii pentru a înţelege moartea din inima ei.

279


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

IX. PĂCATUL

8228. Cine este mai bun decât Satan odată ce încearcă să-L distrugă prin mârşăvie şi cinism? 8229. Nu este lume mai bună decât propriul ei rău. 8230. Cum totul este iluzie a vieţii orice minciună poate fi adevăr precum orice Dumnezeu sau Satan poate fi minciună. 8231. Cel care trăieşte ştie că va muri în lumea Lui Dumnezeu care luptă împotriva morţii. 8232. Părăsindu-L pe Dumnezeul din noi ne părăsim pe noi înşine. 8233. A-L separa pe Dumnezeu de Satan, înseamnă că întreaga răzbunare a Lui Dumnezeu aparţine binelui de a distruge? 8234. Uneori şi distrugerea este un bine, precum Satan un Dumnezeu. 8235. Cel mai mare rău este atunci când îl desparţi total pe Dumnezeu de Satan spunând că toate crimele odioase ale religiilor este un bine divin dat de Dumnezeu pentru a-L distruge pe Satan care însemna mult mai puţin rău decât binele Lui Dumnezeu. 8236. Nu aştept niciodată mai mult de la faţa binelui sau a răului Lui Dumnezeu decât poate promite răul sau binele din El, lumii iluziei vieţii mele. 8237. Odată ce noi cunoaştem prin bine şi rău, Dumnezeu nu poate fi numai bine ci trebuie să fie şi rău. 8238. Cunoaşterea înseamnă bine şi rău, un Dumnezeu fără ele s-ar exclude pe sine şi noi nu am mai avea noţiunea de Dumnezeu. 8239. O fericire fără Satan ar fi ca şi o mâncare fără de sare şi piper. 8240. Oare distrugând răul în totalitate nu distrugem şi binele lui? 8241. O lume unde ar prima numai binele ar fi cel mai mare rău. 8242. Prin religie se înţelege înainte de toate, răzbunarea Lui Dumnezeu faţă de Satan, prin distrugere, crimă, şi prea puţină fericire. 8243. Dacă răul ar dispărea religia şi-ar pierde scopul. 8244. Religia este cel mai mare rău care se autopromovează ca fiind cel mai mare bine, în numele căruia orice abuz devine posibil. 8245. Cum unii oameni trăiesc prin meschinării, ce altceva le-ar putea da sens în viaţă în afară de religia binelui sacru care este esenţa minciunii? 8246. Adevărata sacralitate este esenţa binelui care îşi înţelege propriul său rău şi a răului care se regăseşte deplin în bine. 8247. Nu poţi fi demiurg fără sacrificul răului transformat în bine. 8248. Porţile răului sunt deschise de braţele binelui precum ale binelui de frumuseţea răului. 8249. Ar mai exista speranţă fără de rău sau viaţă fără de crima binelui care este moartea? 8250. Cât rău poate exista în binele făcut de Dumnezeu pentru a ne desăvârşi în faţa morţii?

280


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8251. Oare cel ce crede în viaţă va reuşi să moară viu? 8252. Înţelege mai înainte ce este neînţelesul şi abia apoi înţelesul înţelegerii. 8253. Binele luptă pentru a-ţi împlini speranţele preamărindu-ţi lăcomia, dorinţele şi viciile pe când răul luptă cu tine însuţi. De partea căruia este Dumnezeu? 8254. Nu există sacralitate şi sfinţenie fără balanţa binelui şi a răului din om. 8255. Un Dumnezeu care nu ar cunoaşte niciodată răul ci numai binele ar fi un Dumnezeu rău, fiindcă nu ne-ar lăsa să discernem binele lui. 8256. Tot binele din lume nu ar însemna nimic fără cea mai mică frântură de rău. 8257. Precum răul se naşte din bine tot aşa binele se naşte din rău într-o lume a contrariilor unde cunoaşterea stă pe pilonii binelui şi a răului, frumosului şi urâtului. 8258. Fără de moarte viaţa nu ar exista. Astfel moartea devine viaţa veşnică. 8259. Ne tragem din veşnicia morţii să putem muri în aceeaşi veşnicie având iluzia că trăim sau că împărţim cele două veşnicii în două prin viaţă. 8260. Binele este un noroc al iluziei vieţii pe când răul o necesitate a acestui noroc. 8261. Un rău fără de bine este un rău înfrânt, tot astfel ar fi Satan fără de Dumnezeu. 8262. Existenţa binelui şi răului înseamnă cunoaştere iar necunoaşterea lor înseamnă neant. 8263. Orice paradis îşi are infernul său. 8264. Limita binelui este întotdeauna acolo unde se conturează adevărul. 8265. Fiecare linişte îşi are partea ei de larmă. 8266. Tăcerea nu poate fi de aur atunci când strigătul ei surd trece dincolo de propriul paradis. 8267. Frumuseţea unei flori nu constă în numărul petalelor ci în semnificaţia ei. 8268. Dorul devine poartă spre absolut abia atunci când se scaldă în lacrimile iubirii. 8269. Cât de dese sunt toamnele fericirii într-o viaţă unde iarba speranţelor este tăiată de destin? 8270. Deseori orbul vede mai bine înţelepciunea şi surdul aude genialitatea muzicii acestei lumi a deşertăciunii. 8271. Toţi cei care caută disperaţi fericirea sfârşesc în suferinţă. 8272. Fericirea este primăvara dintr-o lume unde toamna poate ţine o viaţă întreagă. 8273. Avem fericirea de a cunoaşte suferinţa, deşertăciunea şi nenorocul acestei lumi pierdute de Dumnezeu la loteria destinului. 8274. Dumnezeu devine scut abia atunci când realizăm cât de orfani ne-am născut pentru a duce focul suferinţei pe spinarea destinului vieţii noastre. 8275. Nu crede în pacea care nu declară război la rândul ei. 8276. A fi, înseamnă totul acestei lumi. Toate celelalte verbe ar trebui să ne fie de prisos dacă nu am trăi într-o lume a durerii ce se doreşte fericire. 8277. Unica libertate adevărată a omului este visul. 8278. Cum fiecare mare îşi are valurile ei, fiecare viaţă îşi are sorţile ei lovite de stânca existenţei care-şi aminteşte numărul reîncarnărilor. 8279. Ce s-ar face pacea fără de război? 8280. Încotro bate vântul acestei lumi a ignoranţei? 8281. Viaţa este gardul pe care se reazemă moartea după ce vine de la crâşma destinului. 8282. Nu există moarte mai grea decât viaţa fără viaţă de apoi. 8283. Întunericul este lumina Luminii, precum lumina este lumina întunericului.

281


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8284. Binele făcut de Satan omenirii nu este cu nimic mai prejos decât binele creat de Dumnezeu, precum răul creat de Dumnezeu omenirii este acelaşi rău ca şi cel făcut de Satan fiindcă nu are importanţă cine face binele sau răul ci doar faptul că acestea sunt bine şi rău. 8285. Oricâte căi ai alege spre moarte aceasta va rămâne una singură, în clipa destinului tău. 8286. Dumnezeu cunoaşte adevărul absolut şi cunoaşterea absolută fiindcă altfel n-ar mai fi Dumnezeu. Astfel ştie foarte bine cum să-L înlăture pe Satan. De ce nu o face? Răspunsul ar fi că-I este necesar. 8287. Cum în Dumnezeu există un Satan, tot aşa şi în Satan există un Dumnezeu. 8288. Libertatea prostiei diferă de cea a înţelepciunii. 8289. Zilnic trecem prin tărâmul morţii prin vise. 8290. Trăim într-o lume prea mică faţă de Cuvântul atât de mare a Lui Dumnezeu pe care nu-l putem înţelege niciodată cu adevărat. 8291. Amintirea este curcubeul inimii după ploaia de lumină a unui prezent ce a devenit trecut. 8292. M-aş pierde în lumina inimii tale pentru a călători prin eternitatea universului iubirii. 8293. Nu există noapte care să nu aibă ziua ei. 8294. Adeseori liniştea este zarva gândurilor. 8295. Pentru a învinge înainte de toate luptă-te cu tine însuţi. 8296. Viaţa este lacrima Destinului. 8297. Cu toate că trăim iluzia vieţii, că nu cunoaştem adevărul absolut ne e teamă de necunoscut şi astfel ne e teamă de noi care suntem cel mai mare necunoscut pentru noi înşine. 8298. Ce s-ar face Dumnezeu dacă ar eradica teama din oameni? 8299. Nu poţi fi pierzant dacă te-ai înfrânt pe tine însuţi. 8300. Viaţa este o luptă nedreaptă între iubirile inimilor noastre şi moarte. 8301. Dumnezeu ne-a dat inima pe când Satan lira la care să ne cântăm dezamăgirea inimii. 8302. Ce s-ar face speranţele fără vise, iar dorul fără ambele? 8303. Încotro? Spre nicăieri. Iată sensul acestei lumi. 8304. Destinul este marele amăgitor al vieţii. 8305. Cea mai importantă monedă a acestei lumi este clipa pe care o folosim cu toţii de la naştere la moarte. 8306. Cât de mare poate fi viaţa în faţa eternităţii morţii pentru ca moartea să o poată înţelege? 8307. Veşnicia este ceea ce nici măcar nu putem percepe dintr-o clipă. 8308. Minciuna absolută nu este mai puţin adevărată decât adevărul absolut. 8309. Cât este adevăr şi cât minciună în visele şi speranţele noastre? 8310. Adevărul este calea spre lumină iar minciuna ochelarii de soare care ne ajută să vedem calea. 8311. Dulceaţa minciunii este dată de amăreala adevărului de fiecare dată. 8312. Dacă adevărul este o stare de fapt, minciuna este o artă. 8313. Cât de artist a fost Dumnezeu încât să ne facă să credem că iluzia vieţii este adevărul acestei lumi? 8314. Minciuna va măsura de fiecare dată cu propria ei balanţă adevărul.

282


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8315. Cât adevăr conţine Cuvântul Lui Dumnezeu care a făcut lumea odată ce trăim iluzia vieţii? 8316. Minciuna este liantul care conservă adevărul ce va ieşi cândva la iveală mai strălucitor decât înainte. 8317. Dacă Dumnezeu urăşte minciuna înseamnă că nu doreşte ca adevărul să strălucească înaintea ei. 8318. Fără minciună, adevărul ar fi inexistent. 8319. Pacea dintre adevăr şi minciună se numeşte plăcere. 8320. Nu poate exista minciună care să nu stimeze adevărul care i-a dat viaţă. 8321. Între adevăr şi minciună există un pod care se numeşte conştiinţa noastră şi pe care-l traversăm întreaga noastră viaţă spre a învăţa să murim. 8322. Numai minciuna poate înţelege cu adevărat sensul giratoriu al adevărului care a născut-o. 8323. Adevărul este părintele minciunii precum minciuna mama adevărului. 8324. Adevărul lumii noastre s-a născut din minciuna creaţiei ce a zămislit iluzia vieţii. 8325. Fără minciună toate spaţiile infinite ale adevărului s-ar contopi într-un singur punct fiindcă mincuna ca opus al adevărului absolut infinit ce pleacă de la un punct este esenţa infinitului care se raportează la acel punct opunându-se lui. 8326. Dumnezeu-Satan, Bine-Rău, Spaţiu-Timp, Adevăr-Minciună, toate fac parte din dualismul conştiinţei noastre fără de care nu am putea exista iar a lupta împotriva unora înseamnă a da sens iluziei vieţii din ce în ce mai mizeră dacă nu vom şti să înţelegem dualismul luat ca atare. 8327. A crede numai în bine şi a lupta împotriva răului este ca şi cum ai crede numai într-o jumătate din Dumnezeul tău sau din tine. 8328. Răul din tine nu este doar ceea ce numeşti tu ca fiind rău ci poate fi şi ceea ce numeşti ca fiind bine. 8329. Nu poţi cunoaşte adevărul fără de minciună şi nici minciuna fără de adevăr. 8330. Cunoaşterea este ţesătura din adevăr şi minciună purtată de iluzia vieţii noastre pe muntele abrupt al Destinului care se prăbuşeşte de fiecare dată în moarte. 8331. Când ne-am născut am murit undeva în moarte iar când vom muri în viaţă vom renaşte în moarte. 8332. Adevărata biserică şi religie ar trebui să se închine atât binelui cât şi răului pentru a merge pe calea perfecţiunii şi al adevăratului bine al acestei omeniri. 8333. Absurdul s-a născut atunci când omul a crezut numai în bine, luptând împotriva răului şi a binelui din bine. 8334. Doar cel ce nu crede în întuneric nu vede lumina. 8335. Viaţa este miracolul care ne pregăteşte pentru moarte. 8336. Fără cunoaştere nu există viaţă sau moarte. 8337. Născutul care nu poate cunoaşte nu s-a născut. 8338. Esenţa vieţii stă în teama de moarte care este teama de a-ţi pierde cunoaşterea. 8339. Câtă moarte i-ar fi necesară vieţii pentru a deveni eternă prin teama de moarte? 8340. Un om fără Dumnezeu este ca o literă fără cuvânt. 8341. Pasiunea este arta de a te contopi cu absurdul acestei lumi. 8342. O lume fără lacrimi ar fi mult mai tristă. 8343. Iubirea este o pană care şi-a pierdut aripa în lumea deşertăciunii.

283


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8344. Doar cel ce se rătăceşte în deşertul viselor poate fi cu adevărat fericit în această lume a absurdului. 8345. Deseori suntem mai atraşi de carnea care ne acoperă sufletul decât de noi înşine. 8346. Câte universuri au murit odată cu fiecare om? 8347. Cimitirele există numai pentru cei vii care le cunosc. 8348. Înainte de naştere existam doar ca un destin pentru această lume unde suntem predestinaţi să murim uitând totul? 8349. Un univers, o naştere, o viaţă şi o moarte dacă nu sunt cunoscute nu există. 8350. Prin moarte devenim absenţi de viaţă, uitând-o cu desăvârşire. Astfel faţă de eternitatea morţii viaţa nici măcar nu a existat vreodată, decât ca şi un vis, în cazul că-l vom reaminti. 8351. Adevărata credinţă a omului ar trebui să fie în el însuşi şi în moartea pentru care se pregăteşte o viaţă întreagă. 8352. Cumpătarea este deseori orfană de fericire. 8353. Destinul este poarta care lasă să intre viaţa pentru a cunoaşte moartea. 8354. Nu ne naştem pentru a trăi la nesfârşit ci pentru a muri. 8355. În faţa vieţii doar moartea poate decide dacă aceasta există cu adevărat sau nu. 8356. Cu toţii aspirăm spre ideal fără să înţelegem că adevăratul ideal al acestei vieţi este moartea. 8357. Doar cel ce nu caută fericirea o va găsi cu adevărat. 8358. Deşertăciunea este lacrima dorului de moarte al vieţii. 8359. Nu există eternitate fără viaţa care să o privească, murind pentru ea. 8360. În afară de steaua ta universul mai are multe alte stele care se nasc şi mor odată cu tine. 8361. Regretul este valul care înţelege tăria stâncii destinului de care se loveşte. 8362. Politica este arta de a mânui minciuna. 8363. Absolutul libertăţii acestei vieţi rămâne moartea. 8364. Numerele sunt treptele viselor iluziei vieţii. 8365. Câte vise ar trebui să devină realitate pentru a trăi într-o lume a fericirii? 8366. Numai timpul poate înţelege naşterea vieţii şi a morţii. 8367. În spatele libertăţii se află întotdeauna compromisul. 8368. Roua dimineţii este lacrima nopţii. 8369. Obsesia este a doua natură a vieţii după compromis. 8370. Înfrânge-te pe tine însuţi pentru a fi fericit. 8371. Nu există luptă fără învingător chiar dacă tu eşti pierzantul. 8372. Aspiraţia este o cale spre amăgire atunci când nu te cunoşti îndeajuns. 8373. Cum nu există cer care să-şi piardă bolta la lozul necâştigător al iluziei vieţii, tot aşa nu există om care să nu se nască pentru a muri. 8374. Dumnezeu devine Destin abia când Destinul se împlineşte prin Dumnezeu în Dumnezeu. 8375. Nu există Destin fără Dumnezeul care să-L cunoască înainte de a fi existat cunoaşterea noastră. 8376. Destinul este visul Lui Dumnezeu care uneşte nefiinţa de fiinţă prin moarte. 8377. Câte pagini de istorii s-au scris de către Destin pentru cei care au fost sau vor urma să se nască, unind viitorul cu trecutul în Prezentul etern care este Dumnezeu. 8378. Mulţi îşi doresc viaţă veşnică uitând că marea izbăvire este moartea.

284


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8379. Cu ce este mai fericit mortul bogat faţă de cel sărac la răscrucea unde Destinul se întâlneşte cu Dumnezeu? 8380. A-ţi respecta viaţa înseamnă să lupţi cu tine însuţi iar a respecta moartea, să fi tu însuţi opera Lui Dumnezeu. 8381. Întreaga eternitate a morţii ar păli dacă nu ar exista viaţa care să o nască. 8382. Nu poate exista Dumnezeu fără cunoaştere şi destin. 8383. Prin cunoaştere, Dumnezeu s-a privit pe El însuşi. 8384. Dumnezeu atunci când a cunoscut lumea a intuit-o cu instinctul creator al evenimentului primordial ce a născut existenţa. 8385. Suntem un dar al iluziai vieţii pentru Destin. 8386. Câtă forţă trebuie să fi avut Dumnezeu când a creat lumea ştiind cât de mult vor suferi oamenii în ea? 8387. Adevăratul paradis este cel în care te simţi liber oricât de încătuşat ai fi. 8388. Nu există moarte care să nu se fi născut din viaţă. 8389. Care Satan nu-şi are Dumnezeul Lui creator? 8390. Un Dumnezeu care nu putea să prevadă că în viitor va apărea şi Satan ori este un Dumnezeu incapabil ori impostor. 8391. Tipul de societate în care trăim este creată de relaţia pe care o avem cu Dumnezeul care sălăşluieşte în fiecare dintre noi. 8392. Viaţa caută culmi din ce în ce mai înalte pentru a reuşi să nască moartea unde nici măcar nu te aştepţi. 8393. Dacă părintele morţii este viaţa, atunci cine sunt bunicii ei? 8394. Ce mult trebuie să suferim în această lume pentru a putea reuşi să murim. 8395. Fără păcat biserica ar dispare. 8396. Între bine şi rău trebuie să existe un echilibru altfel orice abuz de bine sau rău devin rele prin dezechilibru. 8397. Lumea este o mare minciună care devine un mare adevăr prin ea însăşi. 8398. Nu există paradis fără cunoaştere. 8399. Cunoaşterea este lumea fiinţei. 8400. Ce poate fi dincolo de cunoaştere, dincolo de moarte? 8401. O viaţă fericită este o viaţă care s-a împrietenit cu suferinţa. 8402. Civilizaţia este un cod de norme al compromisului uman faţă de suferinţă. 8403. Cred în Dumnezeu dar nu şi în religie, deoarece Dumnezeu este prezent în fiecare din noi acolo unde religia absentează de cele mai multe ori. 8404. În faţa morţii pentru care ne-am născut ce altceva rămâne din noi dacă nu suferinţa, fericirea, iubirea şi ura vieţilor noastre, binele şi răul, Dumnezeul şi Satanul din noi? 8405. Dacă nu am gândi dual prin bine şi rău ci cu mai multe opusuri, alături de Dumnezeu şi Satan ar mai fi şi alţi opuşi lor. 8406. Religia fost întotdeauna cântarul libertăţii, dar a folosit greutăţi false. 8407. Religia este despărţită de credinţă prin adevăr şi minciună. 8408. Nu există religie neadevărată, precum nu există minciună neadevărată. 8409. O minciună adevărată este mai adevărată decât un adevăr în această lume a iluziei vieţii. 8410. Atunci când se află teama între adevăr şi minciună se naşte democraţia. 8411. Nu există democraţie democratică ci doar democraţie.

285


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8412. Democraţia este liberul arbitru al iluziei vieţii şi al suferinţei. 8413. Esenţa democraţiei trebuie căutată în totalitarism. 8414. Religia este dictatura binelui obligatoriu. 8415. Arta este cearta spiritului cu pasiunea. 8416. Natura omului este o alianţă dintre mistere şi capricii a Luminii Divine din noi. 8417. Însingurarea este o eclipsă a spiritului care nu se regăseşte îndeajuns în propriul sine. 8418. A înţelege lumea înseamnă a închide ochii şi a cunoaşte universul infinit din tine. 8419. Cum poate fi viaţa mai de preţ decât moartea odată ce i se dedică în totalitate? 8420. Păcatul este un compromis făcut între bine şi rău. 8421. Adevărata josnicie umană nu o găseşti nici la hoţi şi nici la criminali ci în religie. 8422. Crede în Dumnezeu dar nu în politica credinţei care este religia. 8423. Iubirea stă numai în Dumnezeul din tine şi de aceea când doi oameni se iubesc Dumnezeu se regăseşte prin ei pe sine. 8424. Naşterea este legământul fiinţei cu moartea.. 8425. O lume fără Dumnezeu este o lume care nu s-a născut niciodată. 8426. Speranţa este floarea gândului. 8427. Orb nu este cel fără de vedere ci cel care nu-şi vede Lumina Divină a sufletului său. 8428. Păcatul originar este cheia prin care religia îL ţine închis pe adevăratul Dumnezeu. 8429. Nebun este cel ce vrea să-şi schimbe destinul, trecutul şi Dumnezeul din el. 8430. Limita dintre Dumnezeu şi Satan, Bine şi Rău se numeşte adevărul absolut al minciunii adică iluzia vieţii. 8431. Dacă Dumnezeu L-ar învinge pe Satan ar trebui imediat să-L reinventeze pentru a nu distruge lumea binelui şi a răului. 8432. O lume unde am cunoaşte numai binele ar fi o lume extrem de rea , o lume unde am tânji după puţin rău. 8433. Viaţa este o repetiţie a absurdului înaintea morţii. 8434. Păcatul este libertatea voinţei care se crede necesitate. 8435. Prin păcat lumea a devenit un acvariu închis adevăratelor aspiraţii şi fericirii. 8436. Păcatul nu este nici rău şi nici bun ci necesar celor ce pretind că guvernează binele. 8437. Păcatul este sângele bisericii care a întrupat societatea mizeră contemporană. 8438. Prin păcat Satan se apropie de Dumnezeu devenind mai uman. 8439. Păcatul este pâinea religiei. 8440. Cred în păcat dar şi mai mult cred în cei care-i recunosc importanţa. 8441. A lupta împotriva păcatului cu un păcat nerecunoscut, înseamnă esenţa religiei. 8442. O lume fără de păcate ar fi o lume fără Dumnezeu. 8443. A lupta împotriva păcatului înseamnă a lupta înainte de toate împotriva Lui Dumnezeu atoateştiitorul şi abia apoi împotriva Satanei. 8444. Păcatul nu este o vină ci un scop devenind vină abia când scopul devine împlinit şi loveşte creaţia. 8445. Cred în raportarea păcatului la bine cu condiţia ca apropierea de bine să nu se facă cu un rău şi mai mare.

286


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8446. Şi în paradisul unde nu ar exista nici un rău, păcatul ar trebui neapărat reinventat devenind din păcatul răului, păcatul binelui. 8447. Păcatul este legea care te lasă să lupţi împotriva ei iubind-o. 8448. Credinţa în păcat a fost înainte de toate prima religie. 8449. Păcatul s-a născut odată cu pasiunea şi va muri odată cu omul şi Dumnezeu. 8450. Păcatul este cea mai de preţ lege a naturii care echilibrează binele cu răul, frumosul cu urâtul şi sacrul cu profanul. 8451. Păcatul este prăpastia a cărei adâncime a fost uitată de Dumnezeu la facerea lumii. 8452. Între păcat şi Destin există o legătură care se numeşte viaţă. 8453. Fără păcat viaţa nu ar mai naşte moartea, visul şi speranţa propriilor sale iluzii. 8454. Păcatul este împlinirea Lui Dumnezeu prin om a cărui viaţă se teme de Satan. 8455. Păcatul este suferinţa binelui care se vrea stăpânitor peste întregul rău, luând el însuşi partea răului. 8456. Cel care scapă de păcat păcătuieşte de prea mult bine. 8457. Păcatul este şansa acestei lumi de a scăpa din închisoarea binelui. 8458. Fără de păcat nu ar exista libertate. 8459. Păcatul originar al lumii stă în dorinţa ei de libertate. 8460. Păcatul este marea şansă a omenirii de a deveni liberă şi independentă de asuprirea unei societăţi al binelui dozat şi administrat cu forţa. 8461. Păcatul este balanţa Dumnezeului din noi. 8462. Fără păcat toate visele şi speranţele s-ar ofili. 8463. A păcătui este un lucru rău dar şi mai rău este a dori binele cu forţa prin crime, fărădelegi şi asuprire. 8464. Păcatul este forţa vitală a binelui prin care se sacrifică răul. 8465. E adevărat că gradele păcatului sunt diferite fiindcă şi treptele binelui sunt diferite. 8466. Primul pas de a-L întâlni pe Dumnezeul din tine este să-Ţi recunoşti păcatele, să le înţelegi şi să le iubeşti ca şi cum ar aparţine Dumnezelui din tine. Abia atunci vei reuşi să treci la păcate mai uşoare de la cele grele. 8467. Păcatul este contrabalanţa mântuirii, precum mântuirea devine păcatul binelui, păcatul rămâne păcat al răului. 8468. Să ne ferească Dumnezeu de cei care transformă mântuirea din păcat al binelui în păcat al răului. 8469. Orice simbol poate fi folosit în credinţă şi încărcat cu energii spirituale, important este să ştim cum privim păcatul prin intermediul acestor energii. 8470. Umilinţa devine un păcat când se desfăşoară sub stindardul binelui fiindcă fiinţa nu a fost creată de Dumnezeu pentru a fi umilită. 8471. Viaţa se trage din păcat, din balanţa binelui şi a răului a Lui Dumnezeu şi Satan, de care are nevoie moartea spre care ne îndreptăm. 8472. Fără păcat viaţa ar deveni fără de ea însăşi. 8473. Păcatul devine cel mai adesea, pacea dintre profan şi sacralitate. 8474. Prin păcat Dumnezeu a învăţat umanismul. 8475. Umanismul este scala de valori a păcatului. 8476. Un om fără de păcat este un om care nu se poate naşte om dintr-un Dumnezeu care a păcătuit lăsându-ne într-o lume a păcatului fiind atoateştiitor.

287


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8477. Păcatul Lui Dumnezeu prin care bate, ucide sau torturează se numeşte dreptate în lumea plină de păcate a omului. 8478. Păcatul este lumina societăţii care poartă ochelarii de cal ai religiei. 8479. Păcatul te învaţă mult mai multe decât orice alt profesor. 8480. Cum Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută sunt cunoscute de Dumnezeu tot şi aşa Păcatul Absolut îi aparţine Lui Dumnezeu. 8481. Păcatul este cântarul cel mai preţios al adevărului. 8482. Păcatul te surprinde abia atunci când eşti prea îndepărtat de Dumnezeul sinelui tău. 8483. Societatea a devenit paranoică fiindcă a luptat împotriva păcatului cu un păcat şi mai mare numit: Religie. 8484. Păcatul este seva vieţii. 8485. Adevăratul bine va veni atunci când vom înţelege păcatul fără însă a ne apropia prea mult de el. 8486. Păcatul este o balanţă. Nu o atinge când cântăreşti dar ai grijă de ea. 8487. Numai prin păcat visul de aur al omenirii poate deveni realitate. 8488. Unde este păcatul morţii? 8489. Care libertate poate fi denumită păcat fără a fi lăsată de Dumnezeu? 8490. Nimeni nu poate înţelege Păcatul Absolut fără de Dumnezeu! 8491. În care ordine au fost Păcatul, Minciuna, Adevărul şi Dreptatea lăsate de Dumnezeu? 8492. Cine suntem noi fără de păcat? 8493. Alături de păcat dreptatea reuşeşte să renască mai adevărată decât lângă adevăr. 8494. Doar păcatul poate spune lucrurilor pe nume. 8495. Nu există inimă care să bată fără de păcat. 8496. Unde se află păcatul vei găsi şi adevărul în această lume. 8497. Care zâmbet ar mai rămâne neîngheţat fără de păcat? 8498. La poalele păcatului caută întotdeauna adevărul. 8499. Nu există absolut fără de păcat precum nu există limită fără de adevăr. 8500. Care sinceritate şi-a uitat vreodată păcatul? 8501. Există iubire fără de păcat? 8502. Ce ar fi făcut Dumnezeul din om înainte de păcat? 8503. Cine nu s-a regăsit în păcat şi s-a pierdut în păcatul Lui Dumnezeu? 8504. Câte gafe a recunoscut păcatul şi câte pocăinţa? 8505. Arată-mi un adevăr fără de păcatul minciunii şi am să te cred. 8506. Dacă moartea e un păcat, viaţa este un sacrilegiu. 8507. Libertatea păcatului este minciuna morţii. 8508. Nu există speranţă fără de păcat care să nu dorească adevărul păcatului. 8509. Cine nu crede în păcat se pierde la ruleta inconştientă a minciunii propriului său sine. 8510. Ne hrănim cu păcat pentru a putea înţelege adevărul. 8511. Şcoala păcatului este dreptatea. 8512. O moarte fără de păcat este o moarte fără o viaţă care să o fi născut-o! 8513. Nu suntem născuţi pentru a fi perfecţi ci pentru a reuşi să păcătuim pentru a învăţa să murim! 8514. Cartea păcatului se deschide mereu numai la pagina adevărului despre viaţă.

288


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8515. Nu există nori fără de senin cum nu poate trăi păcatul fără de adevărul perfecţiunii altui păcat. 8516. Perfecţiunea este un păcat care nu a reuşit să se scalde în adevărul vieţii noastre. 8517. Între păcat şi adevăr se ascunde inima care trebuie să iubească. 8518. Ne lipsim de orice adevăr pentru o fărâmă de păcat al iubirii. 8519. Şi care ar fi speranţa păcatului, în afară de iubire, dor şi nemurire? 8520. Dorinţa este fecioara neprihănită a păcatului care naşte din inima Lui Dumnezeu mântuirea. 8521. Nu există singurătate fără de păcat. 8522. Suntem la fel de sinceri pe cât de adevărat este păcatul din noi. 8523. Ce s-ar face păcatul fără de naşterea care ne garantează moartea? 8524. Încotro ar mai merge păcatul dacă nu am înţelege adevărul dreptăţii? 8525. În păcat întinereşti moartea ce s-a născut prin tine. 8526. Prin păcat viaţa devine adevăr iar adevărul minciună. 8527. Înaintea păcatului se află moartea care ţi-a acceptat naşterea de a deveni un om. 8528. Cine-şi lasă păcatul pentru a deveni binele Dumnezeului pe care nu îl înţelege? 8529. Nu există păcat fără vina Lui Dumnezeu. 8530. Doar prin păcat învăţăm poezia oceanului gândirii. 8531. Care păcat nu s-a pierdut pe sine în adevăr? 8532. Am devenit păcat care învaţă să moară prin propria lui naştere într-o lume a deşertăciunii. 8533. Părinţii păcatului sunt binele şi răul acestei existenţe. 8534. Nu pot permite păcatului să devină adevăr fiindcă astfel ar înţelege însemnătatea Satanei. 8535. Absolut orice cunoaştem este un adevăr, chiar şi păcatul de a ne fi născut între Dumnezeu şi Satana. 8536. Nu putem îndrepta un păcat fără să-l înţelegem mai întâi. 8537. Orice păcat este o cărămidă a acestei lumi la fel ca şi orice bine. 8538. A asupri sau a nu asupri păcatul prin păcat? 8539. Păcatul nu poate fi ucis decât prin păcat, chiar dacă cel din urmă se numeşte bine. 8540. Oare tu lume a păcatului cunoşti cu adevărat sacrul fără a şti adevărul absolut? 8541. Nu există păcat fără binele său. 8542. Cât păcat este necesar acestei lumi pentru atât de mult bine cât se află în ea? 8543. Fără păcat binele nu ar mai avea un scop. 8544. Păcatul este liberul arbitru al binelui precum binele al păcatului. 8545. Deşertăciunea lumii stă în păcatul de a vrea binele cu orice preţ. 8546. Libertatea se sprijină pe păcat şi speră la bine. 8547. Frumuseţea este esenţa păcatului spălată cu apa binelui. 8548. Ar mai exista omenirea fără păcatul de a dori fructul interzis? 8549. Fiecare păcat îşi are la rândul lui propriul său păcat devenind un bine faţă de acesta din urmă. 8550. Iubirea este puntea dintre bine şi păcat, unde învinge de fiecare dată: Păcatul. 8551. Nu poţi cunoaşte fără de păcatul binelui sau al răului. 8552. Cunoaşterea este diamantul păcatului şi ţărâna sacrului. 8553. Sacrul şi profanul sunt două ipostaze ale păcatului absolut văzut din două unghiuri diferite.

289


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8554. Păcatul devine sacru atunci când necesitatea lui la nivel social este atât de mare încât se transformă în bine. 8555. Adevărul iluziei vieţii este un păcat al profanului care devine sacru prin necesitatea lui. 8556. Ce mult păcat avem nevoie în iubire? 8557. Păcatul este moneda forte prin care lumea îşi plăteşte propriul ei adevăr. 8558. Viaţa fără de păcat este ca şi timpul fără de clipe. 8559. Cel ce spală mizeriile acestei lumi este păcatul prin binele său. 8560. Păcatul înţelege mai bine speranţele omului decât orice altceva. 8561. Prin păcat omul a devenit mai bun. 8562. Păcatul a născut sacralitatea care a păcătuit la rândul ei dorind să se menţină astfel. 8563. Păcatul este realitatea acestei lumi pe când sacralitatea mirajul ei. 8564. Păcatul este floarea iubirii. 8565. Nu ar fi existat cele şapte minuni ale lumii fără de păcat. 8566. Dorul este inima păcatului care bate eternitatea sacră a clipei ce nu doreşte să-şi mai arate intimitatea de altădată. 8567. Care spirit nu s-a întrupat prin păcat pentru a deveni sacru? 8568. Oare nu este un păcat că toate frumuseţile acestei lumi sunt trecătoare la fel ca şi ţărâna din noi pe care o îngrijim o viaţă întreagă? 8569. Păcatul este diadema fericirii. 8570. O lume care-şi uită păcatele este o lume moartă. 8571. Spiritul păcatului este mai sacru decât cel al sacralităţii fiindcă întreaga sacralitate s-ar murdări dacă nu ar exista apa vie a păcatului care să-i spele spiritualitatea. 8572. Cheia existenţei acestei lumi stă în păcatul care spală binele. 8573. O fericire fără păcat ar fi o fericire limitată. 8574. Cunoaşterea este un mare compromis între păcatele binelui şi cele ale răului. 8575. Păcatele binelui sunt adeseori cele mai grele dintre păcate. 8576. Păcatul binelui se confruntă mereu cu cel al răului determinând spiritualitatea cu sacrul şi profanul ei. 8577. Religiile sunt mari păcate ale binelui acestei lumi. 8578. Sacralitatea se identifică prin păcatele binelui iar profanul prin cele ale răului. 8579. Păcatele binelui nu sunt cu nimic mai prejos decât cele ale răului doar că ele devin mai necesare omenirii. 8580. Adevărul Absolut al cunoaşterii stă în lupta dintre păcatele binelui şi cele ale răului. 8581. Dacă binele nu ar păcătui ar deveni obligatoriu rău. 8582. Dacă răul nu ar păcătui ar deveni un bine iar binele ar fi eclipsat de răul proaspăt devenit bine. 8583. Lumea este diferenţa dată de păcatele binelui şi cele ale răului. 8584. Nu există pace fără păcat. 8585. Dumnezeu este pacea dintre păcatele binelui şi cele ale răului din om. 8586. Iubirea este echilibrul apropiat perfecţiunii dintre păcatele binelui şi cele ale răului din noi. 8587. Atunci când păcatele binelui înving trăim iluzia vieţii de a fi mai apropiaţi legilor firii.

290


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8588. Păcatul morţii este viaţa. 8589. Păcatul suferinţei este nevoia de fericire. 8590. Păcatul Satanei este Dumnezeu. 8591. Păcatul Lui Dumnezeu este Satan. 8592. Păcatul binelui este perfecţiunea. 8593. Păcatul răului este imperfecţiunea. 8594. Prin păcat binele îşi regăseşte perfecţiunea în imperfecţiunea răului. 8595. Păcatul este sublimul apus al binelui care nu mai este perfect de prea multă perfecţiune. 8596. Fără păcat nu ar exista echilibru. 8597. Prin păcat viaţa se dedică morţii născându-se. 8598. Păcatul este şcoala la porţile căruia bat o puzderie de clipe pentru a reuşi să iasă numai una singură: clipa morţii. 8599. Păcatul este legenda care se sfârşeşte de fiecare dată în moarte. 8600. Fără păcat am mai fi vreodată buni sau răi? 8601. Păcatul face parte din condiţia umană şi orice alungare a lui va duce la alungarea umanului din om. 8602. Înainte de a-L înţelege pe Dumnezeu, trebuie să înţelegi păcatul. 8603. Păcatul este soarta Destinului acestei lumi. 8604. Păcatul este singurul care nu are opus fiindcă şi binele şi răul îşi au propriile lor păcate. 8605. Tot ce este în această lume este un păcat. 8606. Păcatele suferinţelor nu sunt cu nimic mai grele decât cele ale fericirilor. 8607. Toate păcatele lumii stau în puterea Lui Dumnezeu. 8608. Nu există Satan care să nu fie creat de Dumnezeu. 8609. Păcatul îţi dă libertatea de a fi tu însuţi înainte de toate. 8610. Prin păcatul binelui am săvârşit cele mai cumplite atrocităţi în istorie. 8611. Istoria este biblia păcatelor omenirii. 8612. Şi lipsurile sunt un mare păcat dar nu atât de mare precum avuţiile. 8613. Sensul vieţii se regăseşte deplin numai în păcat. 8614. Dumnezeul din tine nu te învaţă cum să păcătuieşti ci cum să-ţi gestionezi păcatele. 8615. Păcatul păcatelor este blestemul fiindcă-L implică pe Dumnezeu. 8616. Păcatului viitorului este trecutul precum al trecutului viitorul. 8617. Păcatul nemuririi stă în moarte. 8618. Păcatul spaţiului este timpul care-l face finit iar al timpului, propriul său spaţiu. 8619. Nu există păcat care să nu implice evenimentul primordial al Universului în desfăşurarea sa. 8620. Păcatul este veşnicia care a dorit să-şi cunoască propriile sale orizonturi scrutând stelele nemuririi cu speranţe dovedite deşarte. 8621. Deşertăciunea acestei lumi constă în faptul că asupra unui păcat cum este cel al existenţei, cade un alt păcat, cel al cunoaşterii determinând lumea. 8622. Păcatul existenţei este inexistenţa a tot ceea ce ar fi trebuit să existe precum al cunoaşterii, tot ceea ce ar fi trebuit cunoscut. 8623. Păcatul speranţei este orizontul ce nu va putea fi cuprins în pălmile bătătorite de suferinţe ale omului.

291


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8624. O stradă plină de lume. Peste un secol toţi aceşti oameni nu vor mai exista. Câte păcate nu vor muri odată cu ei? 8625. Ne naştem odată cu păcatul pentru a păcătui deschizând porţile morţii şi înşelând astfel viaţa fără voia noastră. 8626. Păcatul este cântecul de sirenă al gândului. 8627. Păcatul este planeta care se numeşte omenire. 8628. Păcatul este întruparea cunoaşterii fără de care lumea nu ar exista. 8629. Câte stele sunt în Univers care odată se vor stinge păcătuind astfel înaintea existenţei ce credea undeva cândva în strălucirea lor? 8630. Doamne, oare nu ai găsit nimic altceva care să înlocuiască păcatul în lumile existenţei? 8631. Existenţa este înainte de toate un mare păcat. 8632. Un Satan fără Dumnezeu s-ar autodistruge precum un Dumnezeu fără Satan. Atunci putem spune că păcatele binelui sau ale răului nu se nasc unele pe altele? 8633. Păcatul cel mai mare al binelui este iubirea şi al răului, ura. 8634. Păcatul este un eveniment care va rămâne în inima acestei existenţe. 8635. Şi marile iubiri îşi au marile lor păcate. 8636. Un om care nu poate păcătui este un om care nu poate cunoaşte. 8637. Sfinţii sunt suflete care au devenit inimi, care lasă să pătrundă în locul cunoaşterii pline de păcat puritatea intuiţiei şi a simţirii în Dumnezeu. 8638. Păcatul este o trăsătură de caracter fără de care spiritul ar deveni ţărână. 8639. Natura umană înseamnă natura păcatului. 8640. Păcatul este adevăratul liber arbitru a omului fiindcă liberul arbitru al cunoaşterii este păcatul iar lumea omului nu poate exista fără cunoaştere. 8641. Iubirea este aripa fără de zbor ce pare că şi-a pierdut propriul destin sfâşiind această lume a păcatului. 8642. Un păcat mântuit este un păcat salvat. 8643. Nu există mântuire fără de păcat şi care să nu se facă prin păcat. 8644. Ce-ar mai fi speranţa şi iubirea fără de păcat? 8645. O lume fără de păcat este o lume fără de ea însăşi. 8646. Cum totul este un păcat prin cunoaştere , orice lucru se asociază cu păcatul devenind el însuşi păcat. 8647. Între mântuire şi păcat unica diferenţă constă în modul de a administra plăcerea şi pasiunea. 8648. Păcatul naşte pasiunea care la rândul ei deschide sau închide porţile mântuirii, devenind sacră sau profană. 8649. Care singurătate nu-şi are păcatul ei chiar şi atunci când conversezi cu Dumnezeul din tine. 8650. Nu-l vei putea apropia pe Dumnezeu decât prin păcat, cunoscându-L! 8651. Alături de păcatul binelui se va alipi de fiecare dată buna intenţie care deseori poate fi nocivă. 8652. Câte crime nu a comis păcatul binelui ce a dorit cu orice preţ să-şi lase amprenta asupra omului, învingându-i deseori voinţa. 8653. Valurile păcatului se sparg etern de voia Lui Dumnezeu. 8654. Nu există păcat săvârşit fără de Dumnezeu. 8655. Disperarea este o limită a păcatului.

292


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8656. Un univers există odată ce este cunoscut deci numai prin păcatul cunoaşterii. 8657. Existenţa este inima păcatului. 8658. O lume fără de păcat este o lume care nu există, pierzându-şi unicul ei liber arbitru. 8659. Păcatul este liberul arbitru al iluziei vieţii noastre prin care ne raportăm atât la noi înşine cât şi la Univers. 8660. Nu există păcat păcătos cum nu există mântuire mântuită cum nu există bine sau rău, cum nu există lumea decât prin păcatul primordial care este esenţa evenimentului primordial al Universului. 8661. Liberul arbitru este o iluzie care în realitate nu există, fiind de fapt păcatul prin care ne raportăm la lumea iluzorie din jurul nostru. 8662. Liberul arbitru este păcatul ce nu poate fi schimbat de om iar omul nu poate nici măcar să posede acel liber arbitru cum crede el datorită iluziei vieţii fiindcă omul nu poate să posede sau să administreze destinul păcatului şi nici păcatul în sine. Omul poate doar atinge păcatul şi atât. 8663. Păcatul ne apare total deformat în iluzia vieţii noastre în loc să devină ceea ce este şi anume liber arbitru. 8664. Sfinţii luptând împotriva păcatului, luptă împotriva liberului arbitru posedat de iluzia vieţii noastre. 8665. Destinul s-a întrupat prin păcatul care i-a dat naştere. 8666. Păcatul este sensul şi raţiunea de a fi al Destinului. 8667. Păcatul este marea revelaţie prin care Dumnezeu a recunoscut viaţa. 8668. Păcatul este diadema Destinului. 8669. În Dumnezeu se află păcatele binelui şi ale răului prin care cunoaşte lumea. 8670. Liberul arbitru pare astfel numai pentru om. În realitate liberul arbitru este păcat care nu are nimic a face cu ceea ce cunoaştem noi a fi liber arbitru fiindcă păcatul nu poate fi în sinea lui o alegere ci este un dat. 8671. Nu poate exista Destin fără existenţă şi existenţă fără de păcat! 8672. Păcatul nu poate cunoaşte niciodată o lume fără de cunoaştere. 8673. Păcatul cunoaşterii este lumea iar al lumii absurdul. 8674. Păcatul păcii este războiul şi al războiului, pacea. 8675. Nu există mântuire de păcat decât trecerea de la un păcat al răului la unul al binelui. 8676. Păcatul artei este frumosul. 8677. Păcatul frumosului este urâtul din iluzia vieţii care nu-l recunoaşte ca atare. 8678. Chiar dacă păcatele binelui sunt denumite uneori virtuţi, ele tot păcate rămân fiindcă nu odată au ucis speranţe sau vieţi pe câmpurile de luptă. 8679. Morala este arta de a administra păcatele. 8680. Păcatul moralei este societatea. 8681. Viaţa este o împlinire a păcatului. 8682. Nu putem muri fără păcat fiindcă nu putem muri fără să fi trăit. 8683. Moartea este cel din urmă beneficiar al păcatului. 8684. Care este sensul păcatului, în ce se împlineşte el decât în lumea morţii căreia îi este în cele din urmă predestinat? 8685. Mereu mi-au plăcut trenurile ca să pot fugi din această existenţă care este un păcat că există.

293


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8686. Nu există păcat mai mare al acestei lumi decât să dai naştere unor copii fără viitor. 8687. Dacă cei nenorociţi nu ar mai procreia alţi viitori nenorociţi, cei puternici ar deveni nenorociţi la rândul lor. 8688. Decât o lume a deşertăciunii în care trăim, mai bine fără ea. 8689. Nu există viaţă fără luptă şi nici părinte nevinovat care-şi trimite copilul în ea. 8690. A naşte în această lume a păcatului, copii este egal cu a condamna la temniţă suflete nevinovate. 8691. Nu există fericire care să nu aibe originea în suferinţa acestei lumi a păcatului. 8692. Trăim într-o lume plină de murdărie în care sexul devine judecătorul suprem al nenăscuţilor care se vor scălda în apa păcatului dătătoare de viaţă. 8693. Fără iluzia vieţii care crede în sex, lumea ar deveni un imens cimitir care şi-ar arăta propria sa deşertăciune conştientizând păcatul. 8694. Avem nevoie de lume pentru a deveni asemeni ei, răi, meschini şi mincinoşi cum de altfel este şi iluzia vieţii hărăzită din păcat. 8695. Cunoaştem prin deşertăciunea lumii şi murim prin adevărul propriei ei deşertăciuni a păcatului. 8696. Ce am fi fost fără această lume a păcatului? 8697. Încotro s-ar mai putea muri fără această lume? 8698. Lumea este iluzia care nu reuşeşte să nască niciodată adevărul absolut. 8699. Păcatul poate înţelege mult mai bine sensul adevărului acestei existenţe decât puritatea. 8700. Nu există păcat care să nu fi trecut prin focul facerii Lui Dumnezeu. 8701. Dacă Dumnezeu a făcut totul, înseamnă că tot Dumnezeu este şi artizanul păcatului. 8702. Nu putem separa păcatul de Dumnezeu fiindcă atunci L-am face pe Dumnezeu un neputincios care ori nu ştia ce turnură va lua creaţia Sa ori este un impostor de zile mari. 8703. Prin păcat cunoaştem liberul arbitru al lumii care uneşte sacrul şi profanul în sufletele noastre. 8704. Păcatul este demn de respect fiindcă ne dă posibilitatea să alegem. 8705. În păcat sălăşluiesc toate convingerile, frumuseţile şi zidirile acestei lumi. 8706. Cel ce uită de păcat, uită de sine. 8707. Orice am face, păcatul răului este cu un pas în urma păcatului binelui care vrea să dea un sens acestei lumi. 8708. Păcatul este frumuseţea pierdută a cunoaşterii în colbul deşertăciunii iluziei vieţii. 8709. Cu toate că avem iluzia liberului arbitru prin păcat, ne retragem din calea lui, încercând să-l ascundem în ungherele sufletelor noastre, înstrăinându-ne de noi înşine. 8710. Recunoscându-ne atât propriile păcate ale binelui cât şi cele ale răului ne recunoaştem pe noi înşine. 8711. O societate care nu-şi recunoaşte propriile păcate ale binelui şi răului este o societate alienată. 8712. Cât timp bisericile vor apăra păcatele binelui, înfierându-le doar pe cele ale răului, vom trăi în societăţi bolnave, străine oamenilor care le compun. 8713. Adevăratul izvor al tămăduirii este echilibrul dintre păcatele binelui şi ale răului. 8714. Păcatul este resursa prin care viaţa îşi trage seva propriei sale spiritualităţi. 8715. Păcatul este supremaţia spirituală prin care cunoaşterea poate fi conştientizată de om.

294


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8716. Prin păcat întregul Univers devine parte a unui singur suflet care se naşte şi moare odată cu el, cât timp este cunoscut de acel suflet. 8717. Un Dumnezeu fără de păcat este un Dumnezeu fără de om, care nu poate fi aflat niciodată în interiorul omului ci doar în exteriorul său, brutalizându-l. 8718. Nu-i furaţi Lui Dumnezeu păcatele fiindcă îL alungaţi din adâncurile spiritului vostru pe străzile unei societăţi străine de voi. 8719. De câte ori nu au salvat păcatele lumea? 8720. O lume fără păcate ar fi o lume care nu numai că nu ar cunoaşte viaţa sau moartea dar nu L-ar cunoaşte nici pe Dumnezeu. 8721. Păcatele sunt stelele care ne luminează bolta spiritului nostru transformându-ne necunoscutul în cunoscut. 8722. Păcatul este dorul Lui Dumnezeu de a deveni om. 8723. Dumnezeu nu a dat numai lacrimi de durere ci şi de fericire, precum nu a lăsat numai păcate ale răului ci şi ale binelui. 8724. Oare viaţa noastră nu devine un păcat în faţa morţii sau în urma naşterii? 8725. Lăsa-ţi păcatul să aparţină oamenilor dacă vreţi să aveţi instituţii umane. 8726. Nu poate exista păcat fără de existenţă şi fără de cunoaşterea care să-l conştientizeze. 8727. Prin păcat cunoaşterea poate conştientiza existenţa dându-i valoare de liber arbitru. 8728. Păcatul este mântuirea de propriul sine al omului. 8729. Păcatul moare ultimul din noi înşine şi se naşte primul. 8730. Adevăratul rău se găseşte atât în păcatul răului cât şi în cel al binelui, el fiind ticăloşia, făţărnicia, josnicia şi alte asemeni lor, iar toate acestea nu sunt numai în Satana ci şi în Dumnezeu. 8731. Şi Satan îşi are sfinţii Lui precum Dumnezeu sfinţii Săi, diferenţa dintre unii şi alţii constă în modul de a aprecia binele şi răul din păcatele binelui şi cele ale răului. 8732. Păcatul sublim al lumii este cunoaşterea cu opuşii ei binele şi răul. 8733. Păcatul vieţii este propriul ei Destin: Moartea. 8734. Păcatul cel mai neînţeles al inimii este iubirea. 8735. Diferenţa dintre binele Lui Satan şi cel al Lui Dumnezeu constă în necesitatea omului. Care bine este mai necesar devine Dumnezeu iar care este mai respingător devine răul Lui Satan. 8736. Un om fără de păcat ar fi un om inuman. 8737. Nu există bunătate fără de păcat. 8738. Cel mai sfânt păcat este iubirea. 8739. Şi sfinţii Lui Satan iubesc fiindcă fără de păcatele răului nu am putea iubi. 8740. Omul este o corabie care navighează în derivă printre păcatele binelui şi răului spre a se regăsi pentru totdeauna în păcatul suprem care este moartea. 8741. Nu există păcat fără Dumnezeu şi Adevăr. 8742. Într-o lume a păcatului doar Dumnezeu poate decide adevăratul adevăr. 8743. Lumina păcatului este viaţa care naşte moartea. 8744. Înaintea păcatului au fost doar Dumnezeu şi Adevărul. 8745. Chiar şi păcatul crede în adevărul său. 8746. Nu există păcat care să nu cunoască moartea în lumea cunoaşterii. 8747. Un Dumnezeu al omului fără păcat este un Dumnezeu fără El însăşi.

295


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8748. Nu există merit mai mare al păcatului decât frumuseţea. 8749. Unde-ar reuşi vreodată moartea să poată muri în cunoaşterea acestei lumi? 8750. Câtă cunoaştere ar fi necesară pentru a desluşi absolutul? 8751. Unde se află răsăritul mort din inimile condiţiei noastre umane? 8752. Câţi nu au învăţat să moară odată ce au aflat ce înseamnă fericirea acestei lumi? 8753. Unde suntem noi Doamne cei uitaţi de viaţă pentru a face fericită moartea? 8754. Suntem o minciună a creaţiei, uitată de moarte pentru nu a fi făcută vreodată cadou vieţii?

296


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

X.

DEŞERTĂCIUNE

8755. Dacă viaţa este o dorinţă a Lui Dumnezeu înseamnă că moartea este împlinirea ei. 8756. Întreaga lume nu este nimic altceva decât o neînsemnată antecameră în faţa eternităţii morţii. 8757. Ca Dumnezeu să fie apropiat lumii ar trebui să devină vulgar. 8758. Frigul sentimentelor din mocirla societăţii noastre a îngheţat până şi iubirea Lui Dumnezeu faţă de lume. 8759. Un Dumnezeu alături de lume este un Dumnezeu ignorant. 8760. Au existat vreodată spaţii şi timpi prin care să nu fi trecut înaintea noastră Dumnezeu? 8761. Un Dumnezeu care a creat omul nu poate fi un Dumnezeu liber. 8762. Ce altceva poate însemna pacea din această lume a deşertăciunii decât un război de uzură al ei cu propriul său sine? 8763. Cât de departe poate alerga orizontul iubirii de inima mea sau cât fum pot cuprinde cu palmele speranţei de a fi împreună? 8764. Fericirea este necuprinsul orizontului pe care-l vezi, îl visezi dar fără să-l poţi atinge vreodată. 8765. Prin şoaptele vântului Dumnezeu îşi spune ce vorbe în vânt a devenit până şi Cuvântul Lui sacru prin care a născut această lume. 8766. Nicăieri în această lume nu vei găsi val al iubirii care să nu poată fi înfrânt de ţărmurile neputinţei. 8767. Câtă suferinţă costă o clipă de fericire? 8768. Viaţa este o amintire perpetuă a sinelui nostru despre el însuşi. 8769. Cunoaşterea este calea străjuită de oglinzile paralele ale binelui şi răului. 8770. Nu există libertate fără iluzie. 8771. Suferinţa este garantul libertăţii care condiţionează fericirea. 8772. În avântul său de a crea lumea Dumnezeu a uitat de om şi de păcat. 8773. Viaţa este o limită a morţii precum moartea a vieţii însă ambele se regăsesc pe sine în cealaltă. 8774. O viaţă fără moarte este o viaţă netrăită. 8775. Oare îşi va mai reaminti Dumnezeu lumea şi după dispariţia ei renăscând-o? 8776. Moartea curăţă mizeriile vieţii fiind cel mai curat slujbaş al lui Dumnezeu. 8777. În viaţă totul se reduce la moarte cum probabil în moarte totul se reduce la viaţă. 8778. Viaţa se termină acolo unde începe moartea în schimb viaţa începe acolo unde se sfârşeşte necunoscutul iar moartea unde se termină cunoscutul. 8779. Moartea are libertatea totală a necunoscutului de aceea nu mai are nevoie de ea. 8780. Viaţa este inversul morţii, unde se termină una începe cealaltă, cum viaţa este o iluzie, moartea devine o realitate, cum viaţa este cunoaştere a iluziei moartea devine o necunoaştere a realităţii şi totuşi o mare realitate necunoscută. 8781. O realitate necunoscută nu există pentru iluzia vieţii. 8782. Iluzia vieţii este libertatea de a visa prin noi a Lui Dumnezeu.

297


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8783. Cum minciuna este un adevăr fiind minciună, tot astfel şi iluzia este un adevăr ca şi iluzie, tot astfel adevărul poate deveni atât iluzie cât şi minciună dacă le reflectă pe acestea într-o anumită realitate. 8784. Diferenţa dintre adevăr şi minciună, realitate şi iluzie constă în Dumnezeu. 8785. Fără Dumnezeu adevărul absolut ar deveni o eternă minciună absolută în care s-ar reflecta acest adevăr absolut. 8786. Dumnezeu este sensul cauzei cunoaşterii şi necunoaşterii, vieţii şi morţii, adevărului şi minciunii, realităţii şi iluziei. 8787. O lume fără Dumnezeu este o lume fără sens. 8788. Nu există Dumnezeu care să nu poată fi pretutindeni încât să nu poată fi găsit oriunde. 8789. Dumnezeu este infinitul din care venim şi spre care mergem prin această iluzie a vieţii pe care am găsit-o alături de un păcat originar. 8790. Venim din Dumnezeu şi mergem spre Dumnezeu iar atunci de ce mai facem şi baia aceasta de păcate la care ne supune iluzia vieţii? 8791. Cauza păcatului se suprapune motorului vieţii care este necesitatea. 8792. Dacă lumea cunoaşterii binelui şi răului este atât de complexă oare cum arată lumile unde alături de bine şi rău mai sunt zeci de opuşi în plus? Oare nu au zeci de Dumnezei, Diavoli şi alte reprezentări asemănătoare lor în plus? 8793. Cunoaştem un Dumnezeu şi o Satana fiindcă cunoaştem binele şi răul. Dacă am mai cunoaşte şi alţi opuşi lor lumea ar fi plină de reprezentanţii opuşilor respectivi. Acelea cred că sunt adevăratele lumi transcedentale ale cunoaşterii. 8794. Atâta timp cât omul va cunoaşte prin bine şi rău îl va avea mereu atât pe Dumnezeu cât şi pe Satana în interiorul său. Dacă va încerca să alunge unul dintre ei fără să-l înţeleagă va ajunge să-şi elimine şi bruma de libertate pe care a primit-o de la iluzia vieţii devenind o fiinţă psihotică. 8795. Omul este un echilibru între Dumnezeu şi Satana, între bine şi rău. 8796. Nu există fericire fără bine şi rău, Dumnezeu şi Satana. 8797. Adevărata perfecţiune la care poate ajunge omul este de a clădi echilibrul perfect între Dumnezeul şi Satana din el. 8798. Un om care crede numai în bine şi în Dumnezeu, uitând de răul în care se reflectă binele, de Satana, va fi un om care se va exclude pe sine din această lume, devenind un zombi dement al interesului unora ce ştiu să înşele. 8799. A fi cu Dumnezeu nu înseamnă a ucide tot ce poate însemna răul ci mai degrabă a-l înţelege şi a-l aduce la nivelul Lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să poată urca pe calea binelui şi mai sus. 8800. Dumnezeu este unica noastră şansă de libertate condiţionată de Satana. 8801. Mărirea Lui Dumnezeu nu trebuie să însemne nimicirea Satanei din noi ci înţelegerea ei. 8802. Legităţile cunoaşterii nu ar putea fi definite fără bine şi rău, Dumnezeu şi Satana. 8803. În lume există mai mult rău în binele societăţilor omeneşti, încât deseori crezi că Dumnezeu a schimbat demult locul cu Satana. 8804. Religiile sunt maşinării perfecte care transferă esenţa răului în propovăduitul bine, alungându-L aproape în totalitate pe Dumnezeu din adevăratul bine. 8805. Dumnezeu trebuie să fie înainte de toate pacea lăuntrică din noi.

298


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8806. Nu există lumină a durerii care să lumineze lumina şi nici întuneric al fericirii care să întunece întunericul. 8807. Cât întuneric poate cuprinde fericirea celor drogaţi? 8808. În lumea deşertăciunii doar deşertăciunea merită trăită din plin fiindcă altceva în afara ei oricum nu există. 8809. Libertatea lumii deşertăciunii este deşertăciunea. 8810. Cel care speră la viaţă crede în avantajul oferit vieţii de moarte. 8811. Nu există înţelept care să considere înţelepciunea superioară propriei lui lumi a deşertăciunii din care face şi el parte cu deşertăciunea vieţii lui cu tot. 8812. Viaţa este un somn cu vise adesea rebele din care te trezeşti odată cu zorii morţii. 8813. Nici o viaţă nu poate fi împlinită fără moartea ei. 8814. Care dor nu-şi are iubirea lui şi care moarte viaţa ei? 8815. Într-o lume a deşertăciunii doar suferinţa poate decide adevărul iluziei vieţii. 8816. Care este meritul Lui Dumnezeu în construirea acestei lumi a deşertăciunii în afară de Meritul Deşertăciunii cu rang de Dumnezeu. 8817. Ce rămâne în urma celor care nasc noi vieţi? Noi suferinţe pierdute în deşertăciunea iluziei vieţii. 8818. Nu există pierzanie mai mare decât să te naşti în deşertăciunea acestei lumi. 8819. Cum nisipul deşertului nu e sol roditor tot astfel clipele vieţii tale nu pot înfrunta deşertăciunea lumii în care te-ai născut. 8820. Unde se separă binele de rău, frumosul de urât decât pe balanţa falsă a cunoaşterii acestei lumi deşarte? 8821. Fiecare munte îşi are culmea lui cum fiecare viaţă păcatul ei dat în dar de la Dumnezeul care atoateştiutor ştia de dinainte de a te fi născut de acel păcat. 8822. Ce departe este arta de viaţa de zi cu zi dacă îl uităm pe Dumnezeul din noi, care este cel mai mare artist al lumii. 8823. Oriunde ai merge până la urmă vei urma o singură cale, calea destinului tău. 8824. Destinul este unica cale pe care ţi-o urmează viaţa şi care se află numai în trecut cu toate că viitorul îţi arată o infinitate de căi. 8825. Destinul este trecutul tău care se reflectă de fiecare dată în propriul prezent cernând o singură cale din toată bogăţia de căi a viitorului. 8826. Cât de departe suntem de propriul nostru Dumnezeu atunci când nu vrem să credem în inefabilitatea destinului. 8827. Unica replică care poate fi dată Cuvântului Lui Dumnezeu care a creat această lume este: De ce Doamne atâta păcat, suferinţă, durere şi trudă, de ce, odată ce le ştiai de dinainte pe toate? 8828. Să nu uităm că şi frumuseţea, plăcerea şi împlinirea sunt născute din păcatul care le plânge existenţa. 8829. Fiecare Dumnezeu din fiecare om îşi are propriul Său altar şi propria Sa religie. 8830. Cât de debusolaţi putem fi dacă credem într-un Dumnezeu atoateştiutor şi atotputernic care lasă păcatul să convieţuiască şi în viitor. Oare acel păcat nu suntem chiar noi în faţa acestui Dumnezeu? 8831. Moartea este o altă faţă a Lui Dumnezeu la fel ca şi viaţa. 8832. Cine nu poate iubi l-a pierdut pe Dumnezeul sufletului său din el. 8833. Cât de romantic a putut fi Dumnezeu atunci când ştia că odată creată lumea deşertăciunii aceasta va fi însoţită şi de un păcat originar?

299


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8834. Romantismul este un mod elevat de comportament al păcatului în faţa adevăratei iubiri. 8835. O lume fără iubire este o lume fără Dumnezeu. 8836. În iubire timpul se măsoară în spaţii sentimentale care devin eterne odată cu fiecare clipă trăită. 8837. Care amăgire nu-şi are păcatul ei de a se fi născut pe o lume care nu o dorea? De acea noi oamenii părem a fi o mare amăgire a Lui Dumnezeu. 8838. Rugăciunea este forţa gândului care încearcă să ţină închise porţile păcatului prin care existăm aducând suflul morţii care ne aşteaptă în Dumnezeul din noi. 8839. Dumnezeu este iubire dar şi iubirea este deseori un păcat. 8840. Iubirea s-a născut din păcatul de a fi al acestei existenţe numai în faţa unui Dumnezeu neînţelegător care uită că şi El este iubire. 8841. Nu există iubire fără păcatul originar făcut de Dumnezeu atunci când a creat această lume, iubind-o şi sperând prea mult în ea, dar până la urmă chiar şi Dumnezeu poate fi dezamăgit de El însuşi. Această dezamăgire este de fapt Păcatul Originar. 8842. Am fost predestinaţi de dinainte de lume spre a muri după această lume a deşertăciunii unde L-am cunoscut totuşi pe Dumnezeu. 8843. Viitorul este iluzia pusă pe tavă de trecutul propriului tău destin. 8844. Tot ce rămâne după noi este un trecut care şi-a cunoscut cândva viitorul iluzoriu crezând că trăia un prezent inexistent. 8845. Viaţa este iluzia prin care trecutul predestinat al unei singure căi se reflectă în viitorul unei infinităţi de căi dând iluzia că şi ea poate să-şi aleagă mereu câte una din ele. 8846. Dacă ar fi fost un destin de dinainte de Dumnezeu, de ce ar avea nevoie Dumnezeu de păcatele noastre? 8847. Nu mă lăsa Doamne să cunosc de ce ai avut nevoie de păcatele noastre, de suferinţa zilelor luminate de un destin al deşertăciunii. 8848. Cât de singur ar fi fost Dumnezeu fără noi dar noi fără de Dumnezeul din noi? 8849. Viaţa înseamnă un lung şir de necesităţi care adeseori nu pot fi hrănite decât prin păcat. 8850. Cei ce nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu refuză să creadă în viaţă. 8851. Ca să-L cunoşti pe Dumnezeu trebuie să-L înţelegi cu bunele şi relele Lui fiindcă Dumnezeu e iubire, iar iubire perfectă care să nu doară uneori, nu există. 8852. În faţa iubirii, doar Dumnezeul din tine care este iubire, poate învinge. 8853. Pasiunea este o şansă dată păcatului de a accepta orice farmec al iubirii. 8854. Marile iubiri sunt balanţe care au ruşit să echilibreze marile păcate în aşa fel încât să devină mari pasiuni. 8855. Iubirea este marea taină a păcatului originar de a fi al lumii. 8856. Omul îl va înţelege cu adevărat pe Dumnezeu abia atunci când va accepta că iubirea nu este numai perfecţiune ci şi păcat, devenind deseori o perfecţiune a păcatului. 8857. Poate că unica şansă a omului de a trăi alături de Dumnezeu este să iubească şi să înţeleagă la fel cum a iubit şi înţeles Dumnezeu această lume iertând-o mereu. 8858. Dacă iubirea nu ar fi un păcat Dumnezeu nu ar mai cunoaşte răul, ceea ce nu este deloc adevărat. 8859. Între iubire şi păcat există legătura de sânge a Destinului. 8860. Lumea este un mare păcat al iubirii. 8861. Întreaga frumuseţe şi toate minunile acestei lumi sunt un simplu păcat al iubirii.

300


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8862. Trebuie să credem în iubire pentru a reuşi să ieşim din păcat şi atunci vom fi mai fericiţi? 8863. Doamne lasă-mi păcatul iubirii prin care ai greşit faţă de noi pentru a reuşi să te pot înţelege. 8864. Numai prin păcat iubirea poate deveni vioara întâi la concertul vieţii ţinut de Dumnezeu. 8865. Suntem păcatul necesar marilor iubirii ale acestei lumi. 8866. Într-o viaţă nici măcar clipa nu aparţine adevărului fiind în realitate eternă. 8867. O iubire fără de păcat este un cer fără stele. 8868. Adevărata frumuseţe a iubirii constă în păcatul ei. 8869. Oare de ce nu există iubire fără păcat ci doar păcat fără iubire? 8870. O iubire care nu ştie să-şi educe propriile sale păcate va trece în curând. 8871. Aşteptarea este deseori unica măsură eternă a deşertăciunii acestei lumi care până şi în iluzia vieţii ne pare reală. 8872. Prea mult senin ajută deşertului din sufletele unora. 8873. Nu există o desfătare mai mare decât moartea uneori. 8874. De ce înţelegem întotdeauna răul ca fiind o ticăloşie când cel mai adesea ticăloşia este considerată de cei care o săvârşesc un bine. Acel bine nu poate fi răul la care mă refer ci un alt rău mult mai mare pentru care primul rău este un mare bine. 8875. O iubire fără păcat este ca aripile ce vor să zboare fără aer. 8876. Într-o mare iubire doar păcatele sentimentelor Lui Dumnezeu vorbesc. 8877. Care iubire nu-şi are rostul propriilor ei păcate? 8878. Pe bolta iubirii orice păcat sentimental devine stea. 8879. Libertatea păcatului de a iubi se măsoară în Cuvântul Lui Dumnezeu ce a creat lumea. 8880. Suntem stele care au păcătuit cu lumina din inimile lor prea strălucitoare pentru bolta întunecoasă a deşertăciunii acestei lumi. 8881. Norii cuvintelor, oricâte furtuni ar stârni, hrănesc ţărâna gândurilor fără de care ar deveni deşerturi. 8882. Care deşertăciune nu-şi are orizontul ei care nu poate fi cuprins niciodată? 8883. Vrem mai mult decât putem avea fiindcă putem iubi mai mult decât o facem şi de aceea lumea noastră este străină de noi înşine, deşartă şi umilită de o societate alienată. 8884. Nu putem înţelege visul de aur a Lui Dumnezeu când a creat mocirla ce se află deseori în sufletele noastre. 8885. Valoarea unei vieţi constă în moarte. Până şi nemurirea tot la moarte se raportează. 8886. Libertatea naturii umane nu se află în posesiuni ci în iubire. 8887. Am fi mai fericiţi dacă fiecare am fi stăpânii unei lumi fără să putem iubi? 8888. Păcatul fericirii este moartea. 8889. Nu suntem îndeajuns de liberi pentru a putea înţelege păcatul. 8890. A trăi alături de păcat înseamnă a trăi alături de ambele feţe ale Lui Dumnezeu, binele şi răul. 8891. Şi păcatul are sfinţenia lui, depinde din ce unghi îl priveşti. 8892. Adevărata filozofie a lumii este filozofia păcatului. 8893. Ce s-ar face mântuirea şi biserica fără păcat? 8894. Să-i dăm păcatului ce-i al păcatului, adevăratele feţe ale Lui Dumnezeu.

301


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8895. O lume fără păcate ar fi o lume fără de lume. 8896. Nu există frumuseţe fără păcat. 8897. Cea mai mare libertate este cea a păcatului. 8898. A fi liber înseamnă a fi alături de păcat. 8899. Câte vieţi, atâtea păcate, câte morţi atâtea mântuiri. 8900. Până şi speranţa este creaţia păcatului originar din noi. 8901. Am putea vorbi despre păcat originar fără Dumnezeu? 8902. Suntem în culpă cu Dumnezeu odată ce El este atoateştiutorul dintotdeauna pentru păcatul originar. 8903. Dumnezeu a lăsat păcatul pentru a gusta din paharul fericirii. 8904. Lipsa păcatului ar fi lipsa de noi înşine. 8905. Legământul dintre naştere şi moarte se numeşte viaţă deci păcat. 8906. Şi păcatele au valorile şi virtuţile lor. 8907. O ţărână fără de păcate este un deşert care nu-şi recunoaşte pustietatea. 8908. Fiecare păcat îşi are perfecţiunea sa. 8909. Destinul păcatului se numeşte viaţă. 8910. În fiecare eveniment al acestei lumi se află şi păcatul său, de la fluturele care zboară până la vulcanul care erupe, culminând cu Dumnezeu. 8911. Dumnezeu este cel mai mare dar şi cel mai mic păcat al deşertăciunii acestei lumi, fiind binele şi răul, infinitul mare şi infinitul mic. 8912. Odihna păcatului se numeşte necunoaştere. 8913. Cel care fuge de păcat fuge de el însuşi. 8914. Adevăratul bine nu constă în a ucide orice urmă de păcat din om ci în a dezvolta partea bună din păcatele sale. 8915. Înţelepciunea este arta de a extrage partea bună din fiecare păcat. 8916. Marile creaţii au şi marile lor păcate. 8917. Cunoaşterea este templul păcatului. 8918. Dacă sexul este păcat ce anume este religia? 8919. Păcatul sexului a creat omenirea iar cel al religiei a distrus-o. 8920. Prin sex, religia a devenit o politică a mântuirii. 8921. Frumuseţea sexului nu constă în religia lui ci în păcatul de a iubi. 8922. Cum religia sexului ar fi întrecut-o cu mult pe cea a mântuirii sexul a devenit un păcat. 8923. Religia este prezervativul perfect al sexului. 8924. Prin sex libertatea a devenit o realitate iar prin religie o enigmă. 8925. Religia este exact ca şi sexul, ambele se regăsesc în necesităţile vieţii doar că sexul propovăduieşte plăcerile vieţii iar religia pe cele ale morţii. 8926. Sexul este garantul suprem al libertăţii spirituale a omului în lumea deşertăciunii. 8927. Toate marile fărădelegi sau marile împliniri au ca motor impulsul sexual. 8928. Spiritualitatea desparte deseori sexul de iubire. 8929. Iubirea nu poate fi sex fiindcă nu-ţi oferă niciodată libertatea necesară vieţii ci doar libertatea necesară propriei tale convingeri pe care o îndulceşte. 8930. Sexul este noroiul scurs din ţărâna lumii deşertăciunilor ce dă naştere vieţii. 8931. Cel care confundă iubirea cu sexul nu s-a născut cu adevărat niciodată. 8932. Prin sex, speranţa şi dorinţa devin instinct animalic pe care adevărata iubire nu îl va înţelege niciodată.

302


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8933. Între sex şi iubire este aceeaşi prăpastie ca între bine şi rău, moarte şi viaţă, frumos şi urât dar atât de necesară acestei lumi pierdute în iluzia vieţii. 8934. Adevăratul păcat originar stă la baza relaţiei dintre sex şi iubire, atunci când omul a inversat atributele iubirii şi ale sexului, devenind animal înainte de a fi om, ponegrind harul cunoaşterii dăruită de visul Lui Dumnezeu. 8935. Oare câţi oameni infirmi de iubire se amăgesc cu sexul? 8936. Dacă am reuşi să iubim şi să folosim sexul doar ca un aliat al iubirii şi nicidecum un inamic am fi mult mai fericiţi. 8937. Sexul este locomotiva creaţiei care poluează atât de mult mediul vieţii prin care trece încât îl poate ucide în cele din urmă. 8938. Prin sex omul devine hrănit cu ţărâna acestei lumi, iar prin iubire, împlinit cu Dumnezeul din inima lui. 8939. Sexul fără iubire este ca omul fără suflet. 8940. Dacă sexul este un păcat atunci şi carnea ţărânii acestei lumi lăsată de Dumnezeu este un păcat. 8941. Atât sexul cât şi iubirea pot păcătui sau pot fi benefice. 8942. Deseori iubirea poate vindeca rănile sexului dar rareori sexul pe cele ale iubirii. 8943. Sexul este centrul fals al personalităţilor multor oameni devenind o dorinţă mai mult sau mai puţin mărturisită, pe când iubirea este centrul adevărat al personalităţii lor. Când vor descoperi şi vor accepta acest lucru omenirea va scăpa de păcatul originar. 8944. Sexul acoperă ceea ce descoperă iubirea. 8945. Perfecţiunea umană constă în simbioza perfectă dintre iubire şi sex în lumea iluziei vieţii. 8946. Sexul este trupul iar iubirea spiritul, sexul rămâne acestei lumi iar iubirea ne va călăuzi şi marea noastră trecere spre eternitate. 8947. Istoria omenirii a fost scrisă de sex. 8948. Dacă sexul este un păcat atunci întreaga istorie a lumii scrisă de sex este un mare păcat. 8949. Doar prin constrângerile iubirii vei învăţa să fi cu adevărat liber şi doar prin libertaea sexului vei afla cât de constrâns eşti. 8950. Sexul respiră plin plămâni iar iubirea prin sentimente. 8951. Alături de sex omul este la fel de singur dar nu şi alături de iubire. 8952. Iubirea înţelege sexul doar prin iubire şi niciodată prin sex chiar dacă sexul nu înţelege iubirea. 8953. Atunci când sexul este obligat să iubească se numeşte religie. 8954. Oricât aur ai avea cu tine într-un deşert nu-ţi poate fi de folos, la fel este şi cu sexul, doar că acel deşert se numeşte timp. 8955. Unde se află fericirea în relaţia sex, iubire şi păcat? În inimă sau în trup? 8956. Sexul poate crea adevărata armonie a umanului din noi doar alături de iubire. 8957. Cei care văd pierzania în sex nu pot iubi cu adevărat niciodată. 8958. Oricât ar părea de nebun sexul are limitele lui pe când iubirea nu. 8959. Sexul trebuie să fie împlinirea trupească a iubirii. 8960. Nu sexul în sine este cel ce dăunează multora ci importanţa pe care o reprezintă înţelesul acestuia în viaţa unui om. 8961. Sexul este o măsură a deşertăciunii. 8962. Deşertăciunea poate spăla mocirla păcatului şi sexul diamantele iubirii.

303


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8963. Sexul este pagina deşertăciunii pe care poate scrie destinul fiecărui om dacă iubeşte sau nu. 8964. Sexul rămâne vulcanul care erupe destinul lumii. 8965. Nu sexul este cel răzvrătit în legile firii ci religia care-l înfierează de cele mai multe ori, devenind o religie străină umanului din noi. 8966. Ce s-ar face religia fără păcatele sale dar mai ales fără sex? 8967. Toate legile societăţii umane au ca motivaţie o rădăcină pierdută în sexualitate. 8968. Măsura existenţei iluziei vieţii este deşertăciunea. 8969. Dacă Dumnezeu nu ar fi creat deşertăciunea ce ar fi pus în locul ei? 8970. Spaţiul şi timpul sunt gardienii deşertăciunii. 8971. Cum poate însufleţi Lumina Divină frumuseţea pe acest tărâm al deşertăciunii? 8972. Pacea este obsesia de care ar vrea să scape deşertăciunea atunci când se luptă cu ea însăşi pentru fericire. 8973. Nu există zbor al adevărului care să nu-şi frângă aripile sub cerul deşertăciunii. 8974. Judecătorul deşertăciunii rămâne în cele din urmă moartea pe care o cunoaştem dar nu o putem înţelege fiindcă nu o putem trăi. 8975. Ca să cunoşti moartea trebuie să o trăieşti. 8976. Libertatea deşertăciunii este iluzia. 8977. A fi fericit în deşertăciune înseamnă a nu cunoaşte adevărul absolut al fericirii. 8978. De ce se umileşte adevărul deşertăciunii în faţa iluziei vieţii? 8979. Nu există stea care să nu-şi lumineze calea propriei deşertăciuni spre moarte. 8980. Suferinţa şi fericirea te fac să înţelegi cât de reală poate fi deşertăciunea iluziei vieţii atunci când speranţele ţi s-au îndeplinit la porţile morţii. 8981. Câtă deşertăciune mai are de străbătut viaţa omului până când sorţii destinului vor deveni perfecţiune? 8982. Deşertăciunea este altarul pe care se mântuiesc gândurile. 8983. Nu există deşertăciune fără ademenire. 8984. Deşertăciunea este cununa de spini a iubirii. 8985. Prin deşertăciune, sexul devine un mare jucător la ruleta norocului iluziei vieţii. 8986. Deşertăciunea este litera care dă sens alfabetului Lui Dumnezeu scris pentru această lume. 8987. Deşertăciunea este scânteia prin care Dumnezeu a aprins destinul acestei lumi. 8988. Deşertăciunea este lacrima prin care iubirii îi este permis să plângă. 8989. Doar prin deşertăciune destinul lumii se poate împlini. 8990. Deşertăciunea este rugul existenţei. 8991. Deşertăciunea este pasul decisiv prin care cunoaşterea a reuşit să urce pe culmile înţelepciunii. 8992. Deşertăciunea este frontiera dintre viaţă şi moarte, bine şi rău. 8993. Deşertăciunea împarte până şi dorul în lacrimi ale suferinţei sau ale bucuriei. 8994. Deşertăciunea este profesorul realităţii dând note adevărului. 8995. Deşertăciunea este o lacrimă sumară prelinsă pe faţa adevărului absolut al minciunii. 8996. Deşertăciunea este existenţa iluziei. 8997. Fără deşertăciune, iluzia ar rămâne un singur vis şi nu realitate cum este iluzia vieţii. 8998. Deşertăciunea este artistul care sculptează faţa realităţii.

304


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

8999. Deşertăciunea este aceea care ne spune ce anume este adevărat sau fals. 9000. Deşertăciunea este scena pe care îşi joacă fiecare iluzia propriei vieţi. 9001. Prin deşertăciune moartea devine un mare neînţeles iar iluzia vieţii un înţeles. 9002. Oare cum ar arăta adevărul acestei lumi dacă nu ar exista deşertăciunea ei? 9003. Deşertăciunea uneşte marile speranţe ale omenirii cu cele mai neînsemnate nevoi rezultând istoria. 9004. Cum ar arăta spaţiul şi timpul fără deşertăciunea iluziei vieţii, ar mai exista ele oare? 9005. Timpul şi spaţiul sunt stâlpii deşertăciunii şi garanţii realităţii noastre iluzorii. 9006. Deşertăciunea este şi va rămâne marea provocare a vieţii. 9007. Doar prin deşertăciune viaţa s-ar putea învinge pe ea devenind propriul ei idol. 9008. Şi dacă viaţa şi-ar lua vălul propriei sale iluzii de pe ochii deşertăciunii ar fi mai fericită? 9009. Deşertăciunea ne arată că fericirea se află doar în viaţa născută pentru a fi odată hrana morţii. 9010. Deşertăciunea este mantaua sacrului şi jarul profanului. 9011. Deşertăciunea este lutul modelat de Dumnezeu pentru a crea această lume. 9012. Deşertăciunea divide binele de rău dar este părintele cunoaşterii. 9013. Nu poate exista cunoaştere fără deşertăciune. 9014. Deşertăciunea este dovada clară că Dumnezeu a creat această lume. 9015. Deşertăciunea ne face să sperăm la viitor pentru a ne clădi un trecut apreciat de moarte. 9016. Deşertăciunea este dovada clară a sensului acestei lumi pentru care am fost predestinaţi să-L lăudăm pe Dumnezeul care ne-a creat cu păcatul originar la naştere. 9017. Deşertăciunea este sângele cunoaşterii. 9018. Prin deşertăciune cunoaşterea devine inteligibilă pentru om. 9019. Deşertăciunea este cauza existenţei mântuirii. 9020. Deşertăciunea este altarul cunoaşterii. 9021. Deşertăciunea este flacăra nemuririi. 9022. Deşertăciunea este dorul Lui Dumnezeu de a ne vedea fericiţi. 9023. Prin deşertăciune Dumnezeu ne lasă să credem că am fost creaţi doar pentru a fi cizelaţi pe această lume, chiar dacă El fiind cel mai puternic putea să ne facă gata cizelaţi. 9024. Deşertăciunea nu ne lasă să înţelegem adevărata importanţă a Lui Satan , a răului ce se află alături de bine în acelaşi Dumnezeu. 9025. Prin deşertăciune L-am împărţit pe Dumnezeu în două, în bine şi rău, în Dumnezeul cel bun şi Diavolul cel rău. 9026. Deşertăciunea este hrana religiei. 9027. Niciodată haina Adevărului Absolut nu-i va veni bine Deşertăciunii. 9028. Deşertăciunea este scutul invizibil al iluziei vieţii. 9029. Deşertăciunea este comoara adevărului minciunii. 9030. La masa deşertăciunii nici destinul nu se poate sătura. 9031. Păcatul poate fi uneori deşertăciune dar deşertăciunea este întotdeauna păcat. 9032. Oare ce a simţit Dumnezeu când a aprins focul deşertăciunii în inima destinului acestei lumi? 9033. Fericirea este deseori masa la care se ospătează deşertăciunea.

305


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9034. Deşertăciunea este motorul acestei lumi fiindcă declară război tuturor lucrurilor pentru a încheia pacea deplină cu ele după ce le schimbă, învăluindu-le în iluzie. 9035. Cu toţii vrem să alungăm deşertăciunea dar rareori ne dăm seama că fără ea nu am mai exista. 9036. Deşertăciunea este cenuşăreasa ce a dat naştere vieţii. 9037. Deşertăciunea este spiritul sacru al acestei lumi. 9038. Oare cât de meschină ar putea fi o lume deşartă? 9039. O minciună deşartă mai este o minciună sau un adevăr? 9040. Ar mai exista libertate fără deşertăciune? 9041. Ar mai curge sângele adevărului iluziei acestei lumi dacă venele ei nu s-ar numi deşertăciune? 9042. Cel ce poate ierta şi înţelege deşertăciunea lumii se va ierta şi înţelege pe sine. 9043. Ce s-ar face iubirea dacă nu ar privi orizontul deşertăciunii pe care nu poate să-l atingă niciodată? 9044. Liniştea sufletului se regăseşte doar în pacea deşertăciunii. 9045. O mare iubire va şti întotdeauna cum să navigheze prin valurile deşertăciunii şi să ajungă la ţărmul perfecţiunii. 9046. Ce s-ar face pământul arid al inimilor noastre fără norii deşertăciunii? 9047. Pacea lumii este floarea deşertăciunii. 9048. Care drum nu-şi are deşertăciunea începutului şi sfârşitului său? 9049. Tot ce începe pentru a se sfârşi aparţine ţărânii deşertăciunii. 9050. Cunoaşterea este un compromis dintre deşertăciune şi adevăr. 9051. Libertatea conştiinţei este cauzată de deşertăciunea ei. 9052. Deşertăciunea este stindardul suprem al adevărului acestei lumi. 9053. Deşertăciunea este sufletul pereche al vieţii. 9054. Între deşertăciune şi destin există calea necunoscută a morţii. 9055. Priveşte faţa deşertăciunii dacă vrei să înţelegi lumea. 9056. Care mare minune a lumii poate întrece minunea deşertăciunii acestei lumi? 9057. Ce altceva poate fi fericirea în lumea noastră a deşertăciunii decât o pace mincinoasă cu tine însuţi? 9058. Deşertăciunea este avatarul fericirii. 9059. Câtă nevoie are moartea de deşertăciune odată ce s-a născut viaţa pentru a putea muri? 9060. Deşertăciunea este visul neînţeles a Lui Dumnezeu prin care a dorit mântuirea sufletelor. 9061. Prin deşertăciune cunoaşterea îşi înţelege adevăratul sens. 9062. Deşertăciunea este imnul amar al adevărului acestei lumi. 9063. Câte vieţi nu s-au pustiit pe altarul deşertăciunii fără să înţeleagă niciodată ce caută înaintea morţii? 9064. Deşertăciunea este inima frântă dintotdeauna a destinului. 9065. Deşertăciunea este cauza pentru care naşterea învaţă o viaţă întreagă că trebuie să moară. 9066. Deşertăciunea este elixirul secret al perfecţiunii iluziei vieţii. 9067. Cum ar mai hrăni viaţa moartea dacă nu ar exista deşertăciunea? 9068. Câtă deşertăciune este în păcat şi cât păcat în deşertăciune?

306


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9069. Cuvântul este sufletul deşertăciunii fiindcă înseamnă creaţie, cunoaştere, viaţă şi moarte. 9070. Deşertăciunea este curcubeul valorilor cunoaşterii. 9071. Elimină deşertăciunea din cunoaştere şi vei elimina cunoaşterea. 9072. Deşertăciunea este soclul pe care se sprijină lumea. 9073. Fără deşertăciunea vieţii, cunoaşterea nu ar şti nici măcar ce anume este moartea. 9074. Să fie deşertăciunea fructul oprit de Dumnezeu cunoaşterii omului şi sursa păcatului originar? 9075. Ce s-ar face păcatul originar fără deşertăciune şi Dumnezeu fără amândouă? 9076. Cu cât vei sta mai departe de deşertăciune cu atât te vei depărta de tine şi de Dumnezeu. 9077. Deşertăciunea vieţii este unicul lucru din această lume care nu are limite, înfruntând până şi moartea. 9078. Deşertăciunea vieţii se reflectă în moartea care o spală cu eternitatea ei. 9079. Unicul lucru care ar putea da dreptate vieţii eterne sau lumii de apoi este deşertăciunea. 9080. Câtă deşertăciune e în pacea spiritului? 9081. Cel care fuge de deşertăciune se afundă şi mai mult în ea. 9082. Prin deşertăciune efectul are o cauză în cunoaşterea acestei lumi. 9083. Deşertăciunea este cauza supremă a lumii a cărei efect este cunoaşterea, viaţa şi moartea. 9084. Dacă nu am cunoaşte nu am trăi, iar dacă nu le-am avea pe ambele nu am avea nici deşertăciunea lor. 9085. Chiar dacă în noi şi în jurul nostru sunt mai multe universuri, odată ce nu le cunoaştem, pentru noi, ele nu există. 9086. Sensul deşertăciunii este cunoaşterea vieţii şi a morţii iar nonsensul ei viaţa eternă unde deşertăciunea ar atinge apogeul perfecţiunii devenind propriul ei opus. 9087. Deşertăciunea este eroarea destinului cunoaşterii, dar o eroare atât de pronunţată încât întreg destinul cunoaşterii devine eclipsat de ea. 9088. Cine crede în deşertăciunea dată de Dumnezeu lumii se poate mântui pe sine de păcatul originar. 9089. Binele şi răul cunoaşterii acestei lumi au zămislit deşertăciunea, regina fără egal a ei. 9090. Cu siguranţă că în lumile unde cunoaşterea nu este cunoscută numai prin dualitate, prin bine şi rău, frumos şi urât ci şi prin alte opusuri adăugate celor două, deşertăciunea primeşte alte înţelesuri unde poate deveni o mare perfecţiune necesară existenţei. 9091. Numele lumilor duale, unde cunoaşterea se bazează numai pe dualismul bine şi rău, sunt lumile deşertăciunii. 9092. Viaţa este libertatea deşertăciunii. 9093. Cum ar arăta chipul deşertăciunii dacă am cunoaşte Adevărul Absolut? 9094. Deşertăciunea nu doarme niciodată în societatea umană. 9095. Între pace şi destin se află întotdeauna deşertăciunea. 9096. Care împlinire nu-şi are deşertăciunea ei? 9097. Dacă iluzia vieţii este un vis ce anume este deşertăciunea ei?

307


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9098. Oare la ce s-a gândit Dumnezeu atunci când a frământat aluatul deşertăciunii acestei lumi? 9099. Multe vorbe, multă deşertăciune. 9100. Deşertăciunea nu este o boală ci o faţă a destinului. 9101. Cel ce-şi alungă deşertăciunea propriei vieţi se alungă pe sine. 9102. Oare de câtă deşertăciune a iluziei vieţii noastre are nevoie moartea pentru a ne primi cu braţele deschise? 9103. Adesea deşertăciunea a fost privită cu ostilitate tocmai de cei care o dăruiau lumii. 9104. Deşertăciunea este o lege a naturii sinelui uman. 9105. Dacă deşertăciunea ar fi un păcat atunci şi condiţia umană este un păcat fiind deşertăciune. 9106. Faţă de deşertăciune până şi moartea se închină. 9107. Sensul vieţii este moartea care devine deşertăciune faţă de viaţă. 9108. Unicul adevăr pe care-l poate concepe omul este propria lui deşertăciune. 9109. Doar deşertăciunea mai poate întruchipa fiinţa umană în oglinda Adevărului Absolut. 9110. Nimic nu poate fi mai presus deşertăciunii în această lume decât Dumnezeu. 9111. Deşertăciunea este marele neînţeles al cunoaşterii. 9112. Poate fi cineva mai grăbit pe drumul vieţii care aleargă spre moarte decât deşertăciunea? 9113. Doar cel ce poate cuprinde vântul în pumni va reuşi să conştientizeze cu adevărat sensul deşertăciunii pierdut în moarte. 9114. Deşertăciunea este unicul pod care uneşte viaţa de moarte. 9115. Fiinţa este esenţa deşertăciunii. 9116. Dacă omul cunoaşte finitul, infinitul va fi reprezentat prin necunoaştere, prin deşertăciune. 9117. Deşertăciunea este opusul cunoaşterii. 9118. Sfinţenia este forma superioară a deşertăciunii şi iubirii care-l apropie pe om de Dumnezeu. 9119. Deşertăciunea iubirii este acel neînţeles prin care omul devine adevăr. 9120. Fiecare cuvânt cu deşertăciunea sa. 9121. Dacă Dumnezeu a creat această lume atunci deşertăciunea Lui Dumnezeu este lumea sa. 9122. Fericit este cel ce poate înţelege deşertăciunea iubirii care nu are nici un înţeles decât simţire. 9123. Grăuntele adevărului acestei lumi creşte numai în pământul propriei sale deşertăciuni. 9124. Dumnezeul deşertăciunii va rămâne mereu un Dumnezeu neînţeles de noi. 9125. O mare deşertăciune este viaţa celui care a creat fără ca să se bucure de creaţia lui dar să nu uităm că unicul adevăr al vieţii este deşertăciunea care o uneşte cu moartea. 9126. Trecerea anilor este şi trecerea deşertăciunii pe care deseori o plângem. 9127. Nu există pace interioară ci deşertăciune împlinită mai mult sau mai puţin. 9128. Fiinţa este suflarea deşertăciunii Lui Dumnezeu care simte şi cunoaşte neînţelesul al cărui Adevăr Absolut nu poate fi înţeles niciodată. 9129. Destinaţia deşertăciunii este moartea.

308


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9130. Cât patos trebuia să posede Dumnezeu atunci când a creat deşertăciunea pentru lumea noastră care trebuia să poată iubi? 9131. Nu există iubire fără deşertăciune. 9132. Iubirea este apogeul deşertăciunii. 9133. Deşertăciunea este scara numerologiei. 9134. Numerologia fără deşertăciune şi-ar pierde sensul. 9135. Cum fiecare cuvânt îşi are deşertăciunea lui fiecare număr dă valoare cuvântului, deci deşertăciunii acestuia. 9136. O fiinţă fără deşertăciune ar fi un cuvânt într-o lume fără sens. 9137. Sensul morţii se pierde în propria lui deşertăciune faţă de viaţă. 9138. Ce s-ar face deşertăciunea în lipsa morţii? 9139. Întreaga viaţă este un cadou făcut morţii şi deşertăciunii ei. 9140. Jalnic este cel care-şi denigrează propria deşertăciune a existenţei sale. 9141. A-ţi trăi viaţa înseamnă a-i înţelege sensul propriei deşertăciuni pe care să-l iubeşti cu bunele şi relele lui. 9142. Cum ploaia îşi are stropii săi, deşertăciunea are clipele timpului ei ce o conduce negreşit spre moarte. 9143. Moartea se hrăneşte cu deşertăciunea vieţii dar deşertăciunea ajunsă în moarte nu moare odată cu aceasta? 9144. Cum moartea omului moare odată cu moartea, deşertăciunea va rămâne ca o condiţie de bază a morţii? 9145. Balanţa deşertăciunii este numerologia. 9146. Abia la limita timpului deşertăciunea ar putea avea un înţeles, nemaiavând clipe care să o conducă spre moarte. 9147. Marea datorie a fiecărui suflet faţă de Dumnezeu constă în propria lui deşertăciune adusă în dar morţii. 9148. Numai Dumnezeu poate decide cât timp poate dura infernul şi paradisul. 9149. Legităţile Universului sunt liberul arbitru al Lui Dumnezeu. 9150. Pentru cel care nu L-a descoperit pe Dumnezeu deşertăciunea lumii devine fericire. 9151. Dacă Dumnezeu este fiinţă viaţa devine oglindirea acestuia în neant. 9152. Dacă neantul ar fi Dumnezeu lumea ar deveni oare mai bună sau mai rea? 9153. Doar viaţa poate muri. 9154. Libertatea morţii este scopul suprem al vieţii. 9155. Câtă pace poate fi în lupta vieţii cu propria ei deşertăciune? 9156. Speranţa este destinul deşertăciunii. 9157. Realitatea este un vis din care te trezeşti mult mai greu. 9158. Cât de sinceră e uneori viaţa încât îşi strigă propria ei deşertăciune unor surzi ca şi noi? 9159. Fericirea este măsura deşertăciunii iluziei propriei noastre vieţi. 9160. Fiecare patimă îşi are cerul propriei deşertăciuni. 9161. Lumea este un imens sanctuar al deşertăciunii. 9162. Fiinţa este deşertăciune şi neant adică bine şi rău. 9163. Deşertăciunea este întrupare iar moartea eliberare. 9164. Ce s-ar face deşertăciunea vieţii fără de speranţă? 9165. Nu există limite pentru deşertăciunea iluziei vieţii.

309


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9166. Suntem un vis fals care deţine un singur adevăr: deşertăciunea. 9167. Care destin nu-şi are partea lui de deşertăciune? 9168. Cine poate cuprinde întreaga deşertăciune a măreţiei lumii în braţele inimii sale? 9169. O lume de durere care nu şi-a uitat deşertăciunea niciodată. 9170. Ce s-ar face fiinţa fără deşertăciune? 9171. Cunoaşterea este inima deşertăciunii. 9172. Priveşte către Dumnezeu dacă vrei să înţelegi până şi deşertăciunea lumii. 9173. În realitate suntem eclipsa fericirii care se hrăneşte cu deşertăciunea destinului nostru. 9174. Iubirea este unica care nu poate fi înţeleasă de deşertăciune. 9175. Câtă patimă trebuie să fi avut în mintea ei deşertăciunea acestei lumi încât să ne dea o astfel de iluzie a vieţii? 9176. Cel ce crede în Dumnezeu înţelege sensul deşertăciunii. 9177. Oricât de incredibil ar fi, sensul deşertăciunii este opusul ei, iubirea! 9178. Cine nu a vorbit niciodată cu Dumnezeul din sufletul său nu are voie să ponegrească deşertăciunea lumii. 9179. Cum ar arăta libertatea fără deşertăciune? 9180. Cel mai important pas al omenirii a fost când şi-a descoperit propria ei deşertăciune ca să poată iubi cu adevărat. 9181. Cum pacea îşi are propriul război tot aşa deşertăciunea îşi are propria ei lume. 9182. Timpii deşertăciunii aparţin întotdeauna propriei lumi care din nefericire suntem chiar noi. 9183. Priveşte necuprinsul orizonturilor speranţelor din tine şi înţelege deşertăciunea. 9184. Deşertăciunea este amanta cunoaşterii şi zeiţa dorinţelor noastre. 9185. Suntem lacrima deşertăciunii ce se aşterne pe obrazul timpului unei iubiri care nu va putea înţelege niciodată de unde vine şi unde va merge.

310


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

XI.

CONTEMPLARE

9186. Tăcerea este cel mai adânc strigăt al inimii. 9187. Nu există tăcere mai mare decât în iubirea care nu-şi poate striga neliniştea. 9188. Alături de moarte înţelegem că tăcerea este cel mai mare strigăt al vieţii noastre. 9189. Dorul de tine înseamnă strigătul sângelui sentimentelor mele care tace strigânduşi neputinţa propriei sale clipe infinite. 9190. Ne-am născut în lumea unde tăcerea strigă cel mai tare. 9191. Nu există adevăr mai mare decât tăcerea în această lume unde domneşte compromisul. 9192. Fără tăcerea inimii tale aş fi un mort la fel de viu precum este tăcerea în ochii lumii care nu-şi iartă niciodată propriul destin. 9193. Ce fel de tăcere este moartea? 9194. Încotro aş putea înţelege tăcerea Lui Dumnezeu când îl întreb de ce ne-a lăsat păcatul originar? 9195. Un Dumnezeu care nu tace este un Dumnezeu care nu are prestanţă şi nici putere asupra omului. 9196. Care linişte este mai tăcută decât neliniştea morţii? 9197. În ce spaţiu poate să tacă ceasul zâmbetului iubirii noastre pentru totdeauna? 9198. Teama este o tăcere a cunoaşterii. 9199. Limita dintre viaţă şi moarte se numeşte tăcere. 9200. Adevărul este apogeul tăcerii dintre bine şi rău. 9201. Fără tăcere libertatea ar deveni defunctul existenţei. 9202. Binele este tăcerea răului, precum a binelui, răul. 9203. Nu există final fără tăcere precum început fără strigăt. 9204. Câtă tăcere poate cuprinde îmbrăţişarea adevărului din faţa morţii? 9205. Suntem născuţi pentru a înţelege tăcerea deplină a Păcatului Originar. 9206. Ce altceva decât tăcere, poate rămâne din ţărâna unor ochi care o viaţă întreagă nau înţeles adevăratul sens al iubirii? 9207. De câtă tăcere am avea nevoie să putem muri pentru a învăţa adevăratul sens al morţii? 9208. Liniştea devine tăcere doar când nu mai are nimic de spus propriului ei strigăt de durere. 9209. Fericirea este inima tăcerii a cărei suferinţă nu mai poate striga. 9210. Libertatea este balanţa tăcerilor asurzitoare din noi. 9211. Principala patimă a speranţei rămâne neînţelesul propriei sale tăceri când vine vorba să se împlinească. 9212. A numărat cineva vreodată de câte ori a tăcut Dumnezeu după Cuvântul care ne-a creat tributari păcatului? 9213. Să lăsăm tăcerea să strige iubirea din catedrala eternităţii unui sărut. 9214. De câtă tăcere ar avea nevoie adevărata fericire în această lume? 311


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9215. Suntem plini de iluzii fiindcă nu ştim să tăcem, murind cu fiecare clipă câte puţin. 9216. Nu poţi să exişti fericit fără să-ţi desăvârşeşti propria ta tăcere. 9217. Limita dintre lumină şi tăcere se numeşte compromisul iluziei vieţii faţă de moarte. 9218. Nu poţi striga îndeajuns de tare fără să taci. 9219. Marea fericire izvorăşte din durerea tăcerii. 9220. Sunt o iluzie pentru care tăcerea devine izvorul fericirii iar infernul, poarta spre paradis. 9221. Nu poţi încerca viaţa fără să-i scrutezi tăcerea durerii surde a adevărului care nu va fi cunoscut niciodată şi se numeşte, existenţă. 9222. Cât de departe e tăcerea care-şi strigă lacrima iubirii de frigul cuvintelor noastre? 9223. Cine nu aude tăcerea sfâşietoare a stelelor pe bolta inimii sale nu s-a născut pentru a iubi. 9224. Nu există război şi pace fără tăcere. 9225. Prin tăcere sufletul îşi regăseşte propriul strigăt. 9226. Atunci când cuvintele tac pot în sfârşit să vorbească. 9227. Doar tăcerea te poate învăţa să spui nu atunci când vrei să afirmi ceva din toată inima ta. 9228. Viaţa oricât de tumultoasă ar fi este o mare tăcere iar moartea un mare strigăt în faţa vieţii. 9229. Fiecare pas făcut în iubire oricât de mult ar striga tot în tăcere se va înveşmânta. 9230. Nu există adevăr mai mare al acestei lumi decât să înţelegi tăcerea care vuieşte în valurile vieţii care se sparg de stâncile propriului nostru destin în vâltoarea deşertăciunii. 9231. Cine ar muri vreodată pentru tăcere, chiar dacă aceasta ar valora cel mai mult în lumea deşertăciunii? 9232. Raţiunea este măsura tăcerii. 9233. Tăcerea ochilor plânşi din eternitatea clipei iubirii noastre este balada soarelui care şi-a pierdut propria sa lună pentru totdeauna. 9234. Pe ţărmul tăcerii să nu calci niciodată strâmb dacă vrei vreodată să te regăseşti pe tine. 9235. Mă închin tăcerii care poate să mă cuprindă în braţele adevărului pierdut despre lumea din mine faţă de care sunt un străin adeseori. 9236. Câtă eternitate poate cuprinde iubirea ta încremenită în gândurile mele? 9237. Suntem singuri în faţa eternităţii indiferent de clipele care ne ruginesc sufletul. 9238. Te ador eternitate fiindcă mă înveţi să mor mai repede decât ar fi făcut-o Dumnezeu în creaţia Lui. 9239. Câtă eternitate putem bea înaintea morţii? 9240. Eternitatea este limita desfrâului Lui Dumnezeu. 9241. Prin eternitate devenim încătuşaţi de voinţă. 9242. Nu există eternitate fără de moarte. 9243. Limita eternităţii este viaţa. 9244. Fericirea este o lege prin care eternitatea poate muri. 9245. Nu eternitatea poate înţelege moartea ci viaţa. 9246. Suntem o şansă dată eternităţii prin viaţa care nu ştie să moară decât prin păcatul ei originar. 9247. Fără eternitate întregul bine ar deveni un rău fals.

312


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9248. Spaţiul eternităţii s-ar goli dacă nu am cunoaşte tortura vieţii care-şi aşteaptă moartea. 9249. Eternitatea este o gamă fără repetiţie. 9250. Dacă viaţa nu ar trece prin clipele putrede de păcat, moartea nu ar deveni eternă. 9251. Câtă frumuseţe poate să moară în braţele eternităţii pe care o doreşte fiecare viaţă. 9252. Suntem singuri fiindcă există eternitate. 9253. Nu există nori care să nu-şi alunge umbrele păcatului în braţele eternităţii. 9254. Eternitatea este fiorul dorului căzut la picioarele uitării de sine. 9255. Fără eternitate nu am învăţa să murim niciodată. 9256. Eternitatea îşi moare propria moarte devenind viaţă. 9257. Nu există eternitate fără cunoaştere. 9258. Moartea este cunoaşterea eternităţii. 9259. Ce s-ar face amintirile fără inimile lor? 9260. Cât de întunecate pot fi căile care nu privesc către orizonturile speranţelor. 9261. Dumnezeu este instinctul omului de a aspira la Adevărul Absolut. 9262. Nimeni nu poate fi nimeni cât există Dumnezeu. 9263. Lumea este un dor amnezic uitat de Dumnezeu. 9264. Tăcerea este cea mai înaltă măsură a strigătului. 9265. Omul este o luptă care-şi doreşte să înfrângă fericirea la picioarele lui. De aceea rămâne nefericit. 9266. Nu poţi să ştii care ciob din gândurile tale L-a văzut vreodată cu adevărat pe Dumnezeu. 9267. Cine crede în zbor, în aripile gândurilor va crede şi în libertate. 9268. Singurătatea este frontiera dintre om şi Dumnezeul său. 9269. A fi tu însuţi înseamnă înainte de toate a-ţi înţelege moartea şi a-L ierta pe Dumnezeu. 9270. Nu cred că poate exista o vină a cuiva în afară de vina Lui Dumnezeu. 9271. Şi care piatră poate fi aruncată în păcatele noastre ale căror creator este Dumnezeul acestei lumi? 9272. Nu poţi să mori sărutând eternitatea buzelor marilor iubiri decât vinovat. 9273. Care înţeles poate fi fără de păcat? 9274. Nimeni nu poate fi alungat din casa Lui Dumnezeu care este această lume în care murim cu toţii. 9275. Şi de ce ar deveni amurgul viselor dimineaţa fără de păcate în faţa Lui Dumnezeu? 9276. Doamne câtă nevoie am de Tine atunci când te regăsesc ascuns în adâncurile păcatelor vieţii mele. 9277. Sunt străin de mine fiindcă Dumnezeu nu a reuşit să mă înţeleagă. 9278. Pe câte străzi ale acestei lumi va mai vagabonda destinul meu lăsat de Dumnezeu? 9279. Doamne eşti un învingător învins de propria mea iubire pentru Tine, fiindcă am păcătuit. 9280. Voi rămâne mereu pleoapa sufletului Lui Dumnezeu care doreşte să-i acopere privirea asupra păcatului etern din mine şi lumea deşertăciunii noastre, devenind credincios. 9281. Care sâmbure nu-şi are grăunţa sa de păcat? 9282. Care moară nu şi-a măcinat deşertăciunea în faţa ochilor Lui Dumnezeu care a înţeles iubirea ca fără de păcat pe când noi suntem păcatul care iubeşte?

313


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9283. Lasă-mă Doamne să mor dincolo de înţelepciunea păcatului. 9284. Şi câte infinite cuvinte ar mai fi reuşit să spună Dumnezeu pentru a face o lume fără de păcat? Poate că nici unul! 9285. Suntem o frântură de viaţă pe geana obosită a morţii. 9286. Te rog înger al destinului meu arată-mi aripile spre eternitatea din inima Lui Dumnezeu. 9287. Care astru şi-ar pierde strălucirea şi care Dumnezeu nu ar avea mereu dreptate? 9288. Dumnezeu este tot ce a mai rămas adevărat din noi supus lacrimilor, ce pare să nu înţeleagă ce caută păcatul în toată această ecuaţie. 9289. Limitele Lui Dumnezeu sunt limitele iubirii din noi. 9290. Nu încerca să crezi în viaţă înainte de a-L întreba pe Dumnezeu de ce a lăsat moartea. 9291. Care stâncă nu se va sfărâma vreodată şi care Dumnezeu va exista dincolo de noi? 9292. Câte clipe s-au născut la facerea timpului care să-L înţeleagă pe Dumnezeu? 9293. Timpul este pustnicul finit care-L va căuta întreaga sa viaţă pe Dumnezeul care nu poate muri nici măcar o clipă din el. 9294. De ce aş fi eu alesul inimii tale odată ce am ales calea acestei lumi deşarte prin destin? 9295. Unde există începutul eternităţii sau sfârşitul Lui Dumnezeu în iubire? 9296. Să fiu alături de tine înseamnă să cred în mine şi în Dumnezeul iubirii noastre, ce va deveni religia luminii divine din mine. 9297. Şi unde ar mai bate inima destinului tău fără iubirea mea? 9298. Singurătatea ta ar fi o moarte despre care nici Dumnezeu nu ar mai şti nimic fără mine. 9299. Unde crezi că există fericire în afară de ochii cuvintelor îngheţate din sufletul meu care nu vor să recunoască regina inimii mele care arde cu dorinţele acestei lumi? 9300. Te rog lasă-mi moartea să devină sărutul liniştii mele. 9301. Nu ştiu care este puterea iubirii dar înţeleg moartea viitorului. 9302. Fără tine sunt pierdut printre clipele speranţelor care nu-şi mai regăsesc sensul. 9303. Te rog înger din cerul viselor mele zboară cu gândurile mele spre eternitatea viselor tale. 9304. Şi unde crezi că ar putea muri moartea vreodată? 9305. Alături de mine vei rămâne, cerul iubirii inimii mele. 9306. Care ţărm nu îşi iubeşte valurile şi care iubire nu-şi are îngerii inimii sale? 9307. Unde aş putea afla vreodată adevărul din vârtejul eternităţii privirii tale? 9308. Fericirea fără paşii inimii tale este o cale ferată cu gări fantomă. 9309. Ce-mi poate lipsi din surâsul tău în afară de moarte, fiindcă nu pot trăi fără tine? 9310. Care clipă a morţii poate exista atunci când exişti tu în inima mea? 9311. Şi dacă ai fi eternă iar eu finit crezi că nu ai căuta întreaga ta eternitate moartea? 9312. Adevărata maturitate constă în a privi lumea cu ochi de copil. 9313. Vulturii existenţei se hrănesc cu moartea cuvintelor din noi. 9314. Ce limită poate să existe între orizonturile ce nu pot fi cuprinse de inimile gândurilor noastre? 9315. Libertatea este esenţa desăvârşită numai prin moarte. 9316. Urmele vieţii se pierd în deşertul amintirilor care se vor eterne prin moarte.

314


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9317. Te cred iubire fiindcă prin Tine Dumnezeul care te-a creat, a devenit fiinţă în sufletul meu. 9318. Au venit zorii luminii divine din iubirea noastră pentru totdeauna, până dincolo de moartea văzută astfel doar de viaţă. 9319. Când privim eternitatea dăm viaţă morţii. 9320. Am să-ţi scriu cu pana desprinsă din aripa iubirii noastre cât de mult te iubesc. 9321. Care destin nu-şi are calea sa pe care nu se va mai reîntoarce niciodată? 9322. Nu alerga de cămaşa rece a morţii dacă nu vrei să rătăceşti prin frigul cuvintelor deşarte ale acestei lumi. 9323. Suntem o cale care-şi caută mereu fericirea traversând ţinuturile dure ale suferinţei. 9324. Cine ar putea uita vreodată cu adevărat suferinţa vieţii fără de moarte? Şi totuşi de ce ne dorim viaţa de apoi? 9325. Între mine şi iubire este un spaţiu nedefinit de sfinţenie care-L caută pe Dumnezeu. 9326. Oare de ce a pus Dumnezeu fericirea în coşul suferinţei? 9327. Ar trebui să ne întrebăm câtă suferinţă se află în fericirea noastră? 9328. Doar în mine pot fi cu adevărat departe de deşertăciunea acestei lumi. 9329. Răsăritul înseamnă moarte pentru noapte şi renaştere pentru zi precum viaţa este moarte pentru moarte. 9330. Întreaga înţelepciune a lumii constă în lipsa ei de sens. 9331. Marile valori ale omenirii sunt personajele sau scena care-i alcătuiesc ospiciul. 9332. Lumea e atât de nebună încât în propria ei nebunie nu realizează acest lucru. 9333. Nebunia a ajuns valoare morală în lumea deşertăciunii vieţii noastre. 9334. Nebunia este exemplu de conduită al majorităţii acestei lumi. 9335. Dacă ar realiza lumea, nebunia în care se zbate ar alege să moară. 9336. Cel care aleargă spre adevărata fericire fuge spre suprema nebunie a lumii. 9337. Fiecare îşi trăieşte propria singurătate înaintea Dumnezeului simţirii sale. 9338. Nu există valuri care să nu fie doborâte de ţărmurile speranţelor. 9339. Cine se apleacă asupra furtunilor celor care-i vor ajutorul va înţelege şi zâmbetul unei flori. 9340. Nu există inspiraţie fără Dumnezeu. 9341. Marea revelaţie a acestei lumi constă în amintirea momentului necunoscut al morţii. 9342. Dacă viaţa nu şi-ar aminti moartea care pare să uite totul, nu ar exista. 9343. Care învăţătură recunoaşte că adevărul cunoscut de om este o iluzie iar filozofia care pretinde că spune adevărul este o minciună? 9344. Adevărata învăţătură este aceea care recunoaşte că nu există învăţătură care să cunoască Adevărul Absolut. 9345. Libertatea este relativitatea dată de adevărurile mincinoase ale Iluziei Vieţii. 9346. Cunoaşterea omului este aidoma aripii care nu a zburat niciodată pe aripile Adevărului Absolut. 9347. Odată ce nu cunoaştem cu adevărat viaţa cum am reuşi să ştim ce este moartea? 9348. Eternitatea este viaţa eternă a timpului care ne-a însufleţit cu sentimentele Dumnezeului din noi.

315


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9349. Cum nu există lacrimă fără Dumnezeul ei şi nici surâs fără Dumnezeul lui, tot astfel nu poate exista viaţă şi moarte fără Dumnezeu. 9350. Nimicnicia este moneda roasă de vreme a deşertăciunii acestei lumi, ce pare un accident grav al Creatorului. 9351. Marele păcat originar ar trebui să fie fericirea omenirii care şi-a găsit amorul etern în patul suferinţei. 9352. Atunci când vei realiza că depărtarea poate fi apropiere, viaţa, moarte, fericirea, suferinţă vei reuşi să înţelegi lacrimile lumii. 9353. A iubi viaţa înseamnă a crede în ploaia fără de nori şi în orizonturile ce pot fi ţinute în pumnii unui surâs. 9354. Doar moartea poate învăţa să moară în această viaţă! 9355. Nu există singurătate fără vina mulţimii care o aclamă. 9356. Care ar putea fi adevărul dinaintea minciunii? 9357. Nebunia este adevărul uitat de minciuna perfecţiunii, care la rândul ei este minciuna perfectă a iluziei vieţii. 9358. Care spaţii pot deveni adevărate înaintea minciunii? 9359. Existenţa este un moft al necunoscutului cunoaşterii. 9360. Care străin din tine ţi-ar mai putea deveni vreodată părinte în afară de moarte? 9361. Cât de nepăsători suntem faţă de viaţa care ne-a dat moartea ce ne înfioară? 9362. Ce lăsăm în urma noastră decât acelaşi infinit care ne-a adus pe lumea finitului mort după libertatea de a deveni el însuşi un infinit al vieţii? 9363. De ce căutăm viaţa până şi dincolo de limita morţii? 9364. Viaţa este o mare învăţătură a morţii din sufletul ei. 9365. Frumuseţea a hrănit mereu teama de moarte. 9366. Doar clipa eternă îşi pierde aripile, rămânând în moartea pe care o credem marele zbor. 9367. Fericirea este unul din înţelesurile nebuniei vieţii care uită moartea pe cerul sufletului ochilor tăi. 9368. Ar mai exista suferinţă fără cunoaştere, dar fericire şi păcat, sacru şi profan? 9369. Doar sfinţii norilor suferinţei pot crede în ploaia viselor fericirii care ne inundă viaţa clipelor noastre cu soarele speranţei. 9370. Ultima frontieră a libertăţii este moartea. 9371. Fără libertate moartea ar deveni o banalitate. 9372. Doar prin libertate moartea devine credibilă. 9373. Nu există libertate care să nu sfârşească în propria ei moarte, la fel ca şi viaţa care este un joc nebun al morţii cu porţia de libertate a vieţii. 9374. Fericirea este o porţie de libertate digerată mai mult sau mai puţin de către destinul fiecăruia. 9375. Libertatea devine deseori o corvoadă dacă este permisă şi obţinută fără luptă. 9376. Doar cel care va avea libertatea de a muri fără teamă va înţelege că sensul fericirii se desăvârşeşte prin moarte. 9377. Prin viaţă Dumnezeu ne-a dat libertatea suferinţei. 9378. Ce anume ne-a învăţat libertatea în această lume, decât că în final vom putea muri? 9379. Prin libertate învăţăm cât de mult ne mai lipseşte pentru a deveni fericiţi.

316


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9380. Suntem liberi să sperăm, să iubim, să credem, dar niciodată nu vom fi liberi să ne împlinim viaţa prin moarte. 9381. Libertatea este compromisul pe care-l face viaţa cu moartea prin destin. 9382. Câte speranţe nu-şi pun zorii în frumuseţea noii zile uitând adesea că doar apusurile vor şti destinul ei. 9383. Cunoaşterea este libertatea de a conştientiza trecutul şi a spera în viitor. 9384. Nu putem fi cu nimic mai fericiţi dacă primim nemurirea iar noi rămânem cu păcatul prin care se identifică viaţa, transformându-l din păcat muritor într-unul nemuritor. 9385. Cunoaşterea este un păcat dăruit de Dumnezeu acestei lumi, spre a spera la fericire, suferind. 9386. Infernul este un rău necesar acestei lumi care aspiră spre fericire. 9387. Dacă lumea nu şi-ar fi creat propriul ei infern ar fi devenit ea un infern. 9388. Oare a trudit Dumnezeu măcar o singură zi pe acest pământ? 9389. Aş înţelege viaţa dacă nu s-ar prostitua cu păcatul şi nu ar deveni sclava morţii. 9390. O viaţă în care nu ţi-ar lipsi nimic sau le-ai avea pe toate ar deveni un infern perfect. 9391. Fericirea este alchimia prin care poţi să îţi menţii pacea interioară. 9392. Dincolo de armonia culorilor speranţei se va afla întotdeauna întunericul realităţii. 9393. Am plecat spre regăsirea amurgului spart în cioburi de amintiri ale iubirii noastre, însângerate cu pete de uitare. 9394. Nu pot să cred în infinitul din inima ta fără să-L întreb pe Dumnezeu dacă păcatul şi moartea sunt un rău sau un bine pe cerul acestei lumi. 9395. Răsăritul ochilor tăi a devenit soarele inimii mele. 9396. Nu cred în fericirea care nu-şi înţelege propria suferinţă care i-a dat viaţă. 9397. Cred că Dumnezeu ar da orice ca să poată uita această lume pe care a creat-o atât de greşit. 9398. Care credinţă nu-şi are nemărginirea sa raportată la iubire, devenind religie? 9399. Nu există fericire care să nu fi păcătuit vreodată. 9400. Lumea este un mare bazar al suferinţei cu porţile magazinelor unde se mai găseşte câte o fărâmă de fericire, cel mai adesea închise. 9401. Partea cea mai frumoasă a vieţii este că poţi spera în mântuirea păcatului de a exista. 9402. Iubirea este un exerciţiu al păcatului acestei existenţe cu tine însuţi. 9403. La masa fericirii preţurile sunt prea mari pentru noi oamenii. 9404. Numai moartea poate înţelege cu adevărat păcatul originar care nu ne-a întrebat dacă vrem sau nu să ne naştem în braţele lui. 9405. Cel mai de preţ dar al păcatului originar al acestei lumi este iubirea şi Dumnezeul regăsit prin ea. 9406. Cum ar arăta Dumnezeu fără păcatul originar, oare ar mai putea fi iubire, oare noi am mai putea iubi? 9407. Suntem o iluzie care se transformă în realitate simţind şi în eternitate, iubind. 9408. Prietenia cu Dumnezeu este pacea cu tine însuţi. 9409. Sentimentul este vâltoarea unde Dumnezeul din noi îşi spală rufele propriei Sale firi. 9410. Armonia lumii este libertatea ei de a suferi devenind fericită fiindcă poate alege gradul de îndatorare cu durere pentru a deveni fericită.

317


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9411. A existat vreodată un Dumnezeu care să nu promită speranţei din sufletele noastre nimic? 9412. Doar cel care urcă muntele suferinţei va reuşi să coboare panta fericirii până la poalele lui, privind cât de mult mai are de urcat pentru a fi iarăşi fericit. 9413. Există o limită a progresului în lumea suferinţei care îşi caută fericirea cel mai adesea în libertatea de a suferi? 9414. Libertatea de a suferi este apogeul fericirii acestei lumi. 9415. Morala este un tărâm prin care omul vrea să-L înţeleagă pe Dumnezeu mai aproape de el. 9416. Nu irosi timpul Dumnezeului din tine ci lasă-L să iubească. 9417. Ne-am născut în lumea unde orizontul păcii cu tine însuţi devine cel mai adesea o mare necunoscută la fel ca şi iubirea, adevărul absolut sau libertatea de a înţelege sensul adevărat al iluziei vieţii noastre. 9418. Oare care este părerea Lui Dumnezeu despre propria Sa creaţie care este lumea noastră odată ce trăim iluzia vieţii sortită păcatului originar? 9419. De ce clipele rod anii în căutare de noi înşine spre moarte. 9420. Nu pot să cred în fericirea mântuirii fără să înţeleg adevărul absolut al păcatului originar. 9421. Oare dacă am înţelege adevărul absolut L-am ierta pe Dumnezeu pentru toate relele acestei lumi imperfecte? 9422. A trăi adevărul minciunii înseamnă să te numeşti om! 9423. Oare ce altceva este adevărat decât adevărul minciunii acestei iluzii a vieţii noastre faţă de adevărul absolut unic? 9424. Nu poţi înţelege viaţa căutând adevărul absolut pe care nu-l vei găsi niciodată fiind partea neînţeleasă a Dumnezeului pe care îl poţi cunoaşte doar prin iubire, care este unica imagine a adevărului absolut dată acestei lumi. 9425. Dacă adevărata minciună a creaţiei care este omul nu ar aspira spre adevăr ar mai exista sfinţii? 9426. Pocăinţa spiritului tău la picioarele trupului tău se numeşte pace cu tine însuţi iar pocăinţa trupului în faţa spiritului devine căutare a Dumnezeului din tine. 9427. S-au deschis vreodată porţile ferecate ale fericirii fără ajutorul speranţei? 9428. Oricât de măreţ ar fi Dumnezeu fără cunoaştere El nu ar exista pentru noi. 9429. Dumnezeu este înainte de toate cunoaştere îmbrăcată în mantia iubirii. 9430. Un Dumnezeu necunoscut este un Dumnezeu inexistent iar cum cunoaşterea are atât binele cât şi răul ei, păcatul originar era un rău necesar existenţei iluziei vieţii noastre. 9431. O societate părăsită de Dumnezeu este o societate care se crede în culmea gloriei. 9432. Care religie îl apropie pe om de Dumnezeu dezinteresat? 9433. Ce interes avea Dumnezeu pentru a crea această lume imperfectă? 9434. Lumea este o imperfecţiune perfectă a creaţiei, imperfecţiune prin care Dumnezeu a devenit perfect. 9435. Întreaga pace a Dumnezeului din noi nu şi-ar mai avea sensul dacă nu ar exista lupta cu viaţa. 9436. Cu fiecare clipă de iubire îl redescoperim pe Dumnezeu dar să nu uităm că scopul clipelor este acela de a roade trupul anilor vieţii noastre. 9437. Adevărata eternitate a sufletelor noastre se află în clipa naşterii şi a morţii, restul este iluzie.

318


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9438. Câte iluzii ajută inima să bată în deşertăciunea acestei lumi? 9439. Viitorul este un trecut uitat pe moment de prezent. 9440. Sabia cuvântului creaţiei Lui Dumnezeu se numeşte destin. 9441. Care vis nu-şi are realitatea lui şi viaţă moartea ei? 9442. Visul devine realitate atunci când rămâi definitiv în el. 9443. Lumea devine reală numai prin cunoaştere. 9444. Prin cunoaştere fiecare om devine un demiurg. 9445. Un Dumnezeu care nu cunoaşte nu există. 9446. Deasupra cunoaşterii şi deasupra creaţiei, iată atributele de bază ale Lui Dumnezeu. 9447. Un Dumnezeu înţeles şi iubit nu este neapărat şi un bun creator. 9448. La esenţa perfecţiunii se ajunge prin iubire, dar a iubi perfecţiunea nu înseamnă că perfecţiunea trebuie la rândul ei să te iubească pe tine. 9449. Cât de departe este Dumnezeu de cel care se doreşte un Dumnezeu. 9450. Fericirea Lui Dumnezeu nu poate fi egală cu fericirea omului fiindcă cunoaşterea Lui Dumnezeu diferă de cea a omului. 9451. Dumnezeu ar trebui să fie bun pentru noi doar în măsura în care cunoaşterea şi simţurile noastre coincid cu absolutul cunoaşterii şi simţirii Lui Dumnezeu. 9452. Care val nu-şi va găsi ţărmul său şi care suflet nu se va reîntoarce la Dumnezeu, trezindu-se din visul zbuciumat al acestei lumi? 9453. Dumnezeul din noi este viaţa eternă din fiecare, căruia îi vorbim, ştiind că El este adevărata viaţă alături de care ne vom reîntregi în momentul morţii. 9454. Adevărata nebunie este să te simţi singur şi dezolat în această lume, uitând de Dumnezeul sufletului tău, de absolutul eternităţii şi iubirii din El. 9455. Marile şi adevăratele iubiri sunt înainte de toate marile lipsuri ale Dumnezeului fiecăruia întregite prin Dumnezeul celuilalt, fiindcă perfecţiunea Lui Dumnezeu constă în sublima Lui imperfecţiune. 9456. Un Dumnezeu perfect este absolut de imperfect. 9457. Dumnezeul din noi este Lumina Divină care ne dă viaţa pe care trebuie să o sfinţim cu iubire. 9458. A înţelege această lume înseamnă a-ţi regăsi Lumina Divină a Dumnezeului din tine, care ţi-a dat viaţa şi care nu te va lăsa niciodată singur. 9459. În Dumnezeul din tine se află toţi strămoşii tăi, care au iubit sau suferit pentru ca să existi tu prin deznodământul destinului Luminii Divine a vieţii tale. 9460. Marile iubiri sunt marile imperfecţiuni de care are nevoie Dumnezeul celor doi iubiţi pentru a deveni perfecţi. 9461. Unde începe Dumnezeu se sfârşeşte orice logică. 9462. Cum ar arăta o lume perfectă fără imperfecţiune, fără imprevizibil şi dezolant, fără urât şi rău, fără suferinţe? Ar mai fi o lume care ar cunoaşte fericirea? 9463. Fiecare ne dorim nemărginirea, suntem lacomi fără să înţelegem că râul are nevoie de maluri şi oceanul de ţărmuri iar noi de limite. 9464. Viaţa care nu-L înţelege pe Dumnezeul Luminii Divine din ea este un zbor cu aripi frânte indiferent de poziţia socială sau avere. 9465. Omul a creat societăţi bolnave fiindcă a uitat de Dumnezeul Luminii Divine din el.

319


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9466. Fiecare om este sfânt fiind rezultatul generaţiilor de strămoşi dar nu fiecare om îşi înţelege şi respectă sfinţenia din el, devenind înstrăinat de sine. 9467. Chiar dacă moartea este adevărata casă a Dumnezeului Luminii Divine din tine, nu tu eşti cel care trebuie să alegi clipa când se vor deschide porţile ei. Lasă-te primit atunci când va decide Lumina Divină, fiind mai presus de tine. 9468. Dacă omul nu ar avea un sens, nu ar exista. 9469. Existenţa este sensul libertăţii de a cunoaşte limitele. 9470. Iluzia este o realitate a momentului, pe când realitatea, o iluzie a eternităţii. 9471. Întreaga mantie de vise ale lumii s-ar destrăma fără Dumnezeul Luminii Divine din noi. 9472. Vor veni zorii când ne vom trezi din visul vieţii şi vom realiza cât de mult am fi putut iubi dar nu am făcut-o niciodată îndeajuns. 9473. Unica monedă a Dumnezeului Luminii Divine este iubirea. 9474. Nu pot exista mai mulţi dumnezei decât Unul singur cum nu pot exista mai multe infinite, absoluturi sau eternităţi chiar dacă toate acestea se află în fiecare dintre noi. 9475. Diferenţele, diversitatea, unicitatea fiecăruia dintre noi constă în modul cum îl abordăm pe Dumnezeul Luminii Divine care devine unic pentru fiecare dintre noi şi un tot pentru lume în ansamblul ei. 9476. Nebunia societăţilor omeneşti s-a declanşat atunci când omul s-a simţit însingurat, uitând de Dumnezeul Luminii Divine din el. 9477. De ce oamenii uită de Dumnezeul Luminii Divine din ei, de ce s-au îndepărtat de Acesta, oare nu cu scopul de a fi mai uşor de controlaţi de către ocultele intereselor meschine? 9478. Cine poate vindeca vreodată paranoia societăţilor omeneşti bolnave decât Dumnezeul Luminii Divine din fiecare om clădit pentru a deveni un templu al iubirii şi nicidecum o mlaştină a ierarhiei diabolice a unor interese meschine? 9479. Istoria este o cădere continuă din braţele Lui Dumnezeu în mizeria societăţii. 9480. Cerul inimii nu poate fi minţit niciodată. 9481. Absurdul existenţei a devenit dintr-o stare de spirit o necesitate în societatea noastră bolnavă. 9482. Frumuseţea este înainte de toate o slăbiciune a cugetului. 9483. Ce poate fi destinul decât un târg obscen dintre viaţă şi moarte? 9484. Cea mai mare realizare a omenirii este minciuna prin care ne credem învingători. 9485. Nu poţi distruge arta de dragul artei şi nici lumea iubind-o. 9486. Valoarea în această lume este lipsa oricărei valori. 9487. Nu toţi oamenii sunt oameni dar toţi sunt creaţi de Dumnezeu. 9488. În faţa nemuririi nimic nu poate fi nemuritor. 9489. Lumea este exemplul viu al lipsei de talent a Lui Dumnezeu în ale creaţiei. 9490. Am înţeles moartea dar niciodată viaţa care o naşte. 9491. Ce înseamnă elită a lumii faţă de universul cu mai mulţi sori decât firele de nisip de pe toate plajele pământului? 9492. Mereu mi-am imaginat omul ca fiind alcătuit din întreg universul în care se află, unde miliardele de sori sunt atomii care-l compun, planetele, diverse particule elementare,care au la rândul lor continente cu oceane şi mări, cu civilizaţii omeneşti, iar astfel am ajuns din nou la om. 9493. Necunoscutul din noi este acea parte din Dumnezeu care se vrea înţeleasă.

320


SORIN CERIN – CULEGERE DE ÎNŢELEPCIUNE Opere Complete de Aforisme - Ediţia de Referinţă 2019

9494. Clipa unei zile va fi cu totul alta într-o altă zi. 9495. Neputinţa este risipa Lui Dumnezeu pentru această lume. 9496. Pocăinţa este a doua natură a omului, aceea de a fi supus lumii. 9497. Fă