Page 1

URBAN DIRT

S C H O O N H E I D

I N

V E R V A L


DE GROTE ZAAL IS LEEG EN IN DE HAARD DANSEN DE VLAMMEN VAN DE BEDIENDEN SLECHTS HUN VERRE FLUISTERSTEMMEN EEN OGENBLIK IS ALLES STIL EEN DOOD MOMENT IN TIJD DE NEUS GEDRUKT IN HET NAAR STOF RIEKEND TRIJP VAN DE VERSLETEN CANAPÉ NAAR BUITEN KIJKEND IN DE WINTERGRIJZE LUCHT E E N S L E D E T O C H T M E T PA A R D E N OVER HET LANDGOED VAN MIJN VADER G E H U I L V A N W O LV E N I N H E T W O U D DE WERELD WAS NOG RUIM EN KOUD OP HET BLOOT VAN HET GEZICHT EEN HOUTBLOK MAAKT GERUCHT VONKEN SPETTEREN OMHOOG SNEEUWVLOKKEN KLOPPEN DOF ZELFS HARTSTOCHT WORDT TOT STOF AL DUURT HET SOMS WEL LEVENS LANG


DE MANIER IS STEEDS ANDERS, EEN VUIST B A L T Z I C H E N V A L T, U I T W A T E R L E K T L A N G Z A A M DE KANKER VAN SCHIMMELS, MAAR DAARNA I S A LT I J D H E T Z E L F D E W E G : S A M E N H A N G , D E G L A N S VA N G E B R U I K . H I E R S TA AT G E E N WA N D Z I C H Z E L F T E B E T E K E N E N , G E E N R A A M S P E E LT V O O R S P I E G E L , G E E N H O E K I S N O G R E C H T. N U T T E L O O S H E I D I S D E S C H O O N H E I D VA N V E R VA L E N L AT E R WIL IK OOK ZO ZIJN, ZO VANZELF DOOR LEEFTIJD ALS GRAS OVERGROEID SCHEEF ZITTEN IN MIJN STOEL EN DAAR HEEL GOED IN ZIJN.


ERGENS KAN VERGANE GLORIE OOK HEEL MOOI ZIJN. D A A R S T R A A L T V A A K M E E R H I S T O R I E V A N A F, MEER MELANCHOLIEK, D A N W A N N E E R A L L E S N O G I N D E O O R S P R O N K E L I J K E S T A A T V E R K E E R T. I S H E T G E V O E L VA N G E PA S S E E R D E T I J D BOVENDIEN NIET VEEL KRACHTIGER D A N H E T I D E E D AT A L L E S M A A R H E T Z E L F D E B L I J F T ?


ZELFS VOLMAAKTHEID HAD ZIJN GRENZEN HET VERVAL KWAM ONVERWACHT


D AT E E N M A A L Z O H E T E I N D E Z A L B E G I N N E N I S I N H E T L I C H T V A N W A T E R W A S G E E N R A M P, M A A R T O C H : E R V A LT O N D E R D E K L E I N E L A M P NOG ZOVEEL ONONTGONNENS TE ONTGINNEN.


OUDE HUID. DUN KWETSBAAR SLAP DROOG HET HUIS IN VERVAL


ROESTVERKLEURINGEN DE WEGGEVRETEN GLANS STERFT A A N G E TA S T E H O O P R O E S T V E R K L E U R I N G E N DE WEGGEVRETEN GLANS STERFT A A N G E TA S T E H O O P


I H O P E I ‘ M F O N D O F M U C H T H AT ‘ S G O O D , A S W E L L A S M U C H T H AT ‘ S G AY; I ‘D LIKE THE COUNTRY IF I COULD; I L O V E T H E PA R K I N M AY: A N D W H E N I R I D E I N R O T T E N R O W, I W O N D E R W H Y T H E Y C A L L’ D I T S O .


Urban dirt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you