Page 42

sc a m p is s u r gel é s

Les

scampis surgelés individuels

Scampi btg décortiqués crus 51/60 Carton de 12 X 1kg

6.95€/kg

Scampi Vanamei easy peel 13/15 Carton de 12 X 1kg

9.90 €/kg

Scampi btg décortiqués crus 16/20 Carton de 10 X 1kg

10.90€/kg

Scampi btg iqf eau mer 16/20 Carton de 10 X 1kg

9.90€/kg

Promos - Juillet Août 2013  

Promos - Juillet Août 2013

Promos - Juillet Août 2013  

Promos - Juillet Août 2013

Advertisement