Page 1

Chefredaktør til vægavisen Bysko Posten søger en person der skal kunne styre en gruppe journalister. Du skal kunne  træffe beslutninger om, hvilke artikler der skal bringes i vægavisen, og samarbejde med  redaktøren af webavisen og den chefen for den grafiske afdeling. Sammen udgør I et lederteam, der har ansvaret for at Bysko Posten udkommer hver dag. I fællesskab udpeger ledelsesteamet eventuelle mellemledere, der kan have ansvaret for fx  billedarkiv eller annoncer. Ledelsesteamet har ansvaret for at der udbetales løn til medarbejderne hver dag, og der  føres regnskab. Ledelsesteamet afskediger og ansætter medarbejdere hvis der bliver behov for det.

Skriv din ansøgning i Google Apps, og del ansøgningen med soer3431 og bxxx0014. Sidste  frist for ansøgning er 1. maj. Blandt ansøgerne vælger vi tre ud, der kommer til ansættelsessamtale. Hvis du ikke har fået en indkaldelse til samtale inden den 4. maj, er det fordi du ikke er  kommet i betragtning til jobbet.

Bysko 2014 Stillingsopslag  
Bysko 2014 Stillingsopslag  

De samlede stillingnsopslag til Bysko

Advertisement