Page 1


➔ ➔ ➔ Hvorfor arbejde

sammen med Adman? Selvfølgelig har vi en klar fornemmelse af, at vi er dygtige til vores arbejde. Det besvarer efter vores mening ikke spørgsmålet godt nok. I starten sprang vi let hen over det og koncentrerede os om en beskrivelse af vores faglige kompetencer men spørgsmålet blev ved med at dukke op. Nok fordi svaret i bund og grund er forudsætningen for, at vi eksisterer. Og har et godt forhold til vores nuværende kunder. Derfor fandt vi det til sidst naturligt at spørge dem. Til vores forbløffelse har de alle forskellige meninger om, hvorfor de er glade for at arbejde sammen med os. På de følgende sider kan du læse essensen af deres svar. Og måske vil du opdage, at det også kan være en god ide for din virksomhed at samarbejde med Adman Kommunikation.


Lidt om at sætte det bedste hold Der er ingen, der kan være verdensmester til alt. Det er vi heller ikke.

➔ ➔

Men vi har opbygget en stor erfaring med at løse forskelligartede kommunikations-opgaver i de mange år, vi hver især har på bagen. Ikke at det gør os til eksperter. Det har vi jo kunderne til. Alle vores kunder ved mere om deres virksomhed eller branche, end vi gør. Det er vores opgave, at fungere som katalysator for kundernes viden om produkter, målgrupper, salgs- og distributionskanaler, markeder med mere. For herefter - i fællesskab med kunden - at pege på den rigtige kommunikationsstrategi, der kan udmønte sig i en række virksomme markedsføringsaktiviteter. Skulle det ske, at vi og kunden i fællesskab ønsker yderligere assistance, har vi opbygget et stærkt netværk af samarbejdspartnere, der dækker stort set alle behov.

Derfor kan vi altid sætte det bedste hold til en given opgave. Og derfor finder vi altid en fornuftig løsning på de udfordringer, vi dagligt bliver stillet overfor.


➔ ➔ ➔ At kalde tingene ved

deres rette navn Hos Adman er vi ikke helt vilde med den såkald-

nemføre fokusgrupper såvel som kvantitative

te ”reklamejargon”.

eller kvalitative analyser.

Det er vores opfattelse, at selv relativt simple

STRATEGI

opgaver kan løftes til et næsten uoverskueligt

Strategi er efter vores mening sund fornuft sat

niveau, hvis bare man anvender nok fremmed-

i system. Og heldigvis er det vores erfaring, at

ord.

kunderne ofte er i besiddelse af begge dele. Vores erfaring med danske og internationale kom-

Derfor gør vi os umage med at kalde tingene ved

munikationsløsninger hjælper også, når strate-

deres rette navn. Og vi anstrenger os for ikke at

gien skal formuleres.

gøre tingene sværere end de er. TEKST De fleste opgaver kan løses ved hjælp af en eller

En tekst bliver kun god, når det er den rigtige

flere af nedenstående værktøjer.

person, der læser den. Derfor prøver vi altid at sætte os i modtageren sted.

ANALYSE Ofte findes den nødvendige baggrunds-infor-

Da vi både arbejder med Business-to-Business

mation hos kunden. Hvis dette ikke er tilfældet,

samt Business-to-Consumer – for nu at bruge

arbejder vi sammen med et online analysefirma,

et godt, dansk udtryk – er der stor forskel på de

der indenfor 48 timer kan skaffe svar på de fleste

tekster, vi udarbejder.

spørgsmål. Et fællestræk er dog, at det som regel er fra Er dette ikke er nok, har vi også et samarbejde

kunden, vi henter såvel information som inspi-

med et traditionelt analyseinstitut, der kan gen-

ration.


➔ ➔ ➔ DESIGN Stort set alt i vores hverdag er et udtryk for design – god såvel som dårlig. Vi sætter en personlig ære i, at den form vi giver din virksomheds budskaber, er et udtryk for godt design. Uanset om det er en lille annonce eller en komplet designmanual.

Når bare vi er enige om, at designet skal være i orden!

Derfor respekterer vi, hvis din virksomhed allerede har valgt en udtryksform, som vi skal

DIGITAL KOMMUNIKATION

efterleve.

Der findes mange former og ord for digital kommunikation. Fra komplekse internet-løsninger

Det er også en af grundene til, at vi kan fun-

med bagvedliggende database-strukturer over

gere side om side med et andet reklamebureau.

interaktive CD-ROM og DVD produktioner til simple SMS- og email-kampagner. Vi har prøvet det meste og har en bred kontaktflade med de dygtigste folk indenfor dette arbejdsområde. Det er ofte her, vi fungerer som garant for vores kunders visuelle udtryk i samarbejde med forskellige eksperter udefra. MEDIEPLANLÆGNING Et andet område, hvor vi ofte trækker på ekstern viden, er medieplanlægning. Hvis kundens egen kendskab til målgruppens adfærd ikke er tilstrækkelig, kan vi - i samarbejde med et af Danmarks største mediebureauer – udarbejde mediekørsler og –analyser, der danner baggrund for en fornuftig medieplan.


➔ ➔ ➔ Om at være kunde

hos Adman Kommunikation

På spørgsmålet om, hvordan det er at være

Det vil sige, at vi giver os tid til at lytte. For bed-

kunde hos Adman, svarede stort set alle vores

re at kunne forstå. Vi vil hellere have, at kunden

kunder samstemmende: Som at være del af en

taler meget, for så bliver vi klogere.

familie.

Og dermed bedre til at hjælpe.

Det er vi faktisk meget stolte af. Efter vores op-

Dernæst svarede kunderne, at de fik meget for

fattelse betyder det, at vi behandler vores kun-

pengene.

der ordentligt. Det svar blev vi næsten lige så stolte af. For vores timepriser er ikke meget anderledes end vores kollegers. Men vi er dygtige til at budgettere – og vi holder vores budgetter. Vi er heller ikke bange for at give et fast tilbud – der holder helt frem til fakturaen.


Referencer Atlantic Music Børnekulturens Netværk Canon Foto & Video COWI Cyber Business Dansikring

➔ ➔

Dansk Center for Menneskerettigheder Datapoint Det Danske Filminstitut EMI Records EPSON Euroman / Eurowoman Fagpressen Flatau Kompani Foreningen for Polio og Trafik- og Ulykkesskadede Forskningsministeriet Fuji Film GS Scandinavia Globalog Indenrigsministeriet Ingram Micro International Sport and Culture Association Kulturby 96 Kulturrådet for Børn København Sund By Københavns Amt Københavns Kommunes Kursuscenter Københavns Universitet Ladies Golf Mercedes Benz Mikkelsen Electronics Movement Travels

Dertil kommer, at vi har skåret vores basis orga-

Ncom

nisation skarpt til, og dermed ikke har så høje,

Niels Brock

faste udgifter, som nogle af vores kolleger.

Pfizer Danmark Progressive IT

Det sparer vi penge på – og den besparelse går direkte videre til vores kunder.

Q8 Kuwait Petroleum Roskilde Kommune Scandinavian Records

Hvis du synes, det lyder for godt til at være sandt, så er du velkommen til at kontakte os.

SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark) SLITZ Socialpædagog seminarerne

Vi stiller gerne op til et uforpligtende møde,

Sundhedsministeriet

hvor du kan få lejlighed til selv at danne dig et

Sunny Tours

indtryk af, hvorfor det er en god ide at arbejde

Tempest

sammen med Adman Kommunikation.

TIB (Forbundet Træ–Industri–Byg i Danmark) Uddannelsesnævnet Undervisningsministeriet WishBone


➔ ➔ ➔ Vil du vide mere? Adman Kommunikation ApS Studiestræde 14 A !455 København K Tlf: 33 7742 00 Fax: 33 77 42 01 www.ad-man.dk info@ad-man.dk

Test  

Test af publikation