Page 1

Hårbølle

pen 2008

∆ Ad Libitur Ω

“You must never be satisfied with losing. You must get angry, terribly angry, about losing. But the mark of the good loser is that he takes his anger out on himself and not his victorious opponents.” - Richard M. Nixon

For første gang nogensinde løber Hårbølle Open af stablen. Der kan maksimalt deltage seks deltagere (+ evt. observatør, se bilag 2, nederst) i denne episke begivenhed. Deltagerne er derfor udvalgt med særligt selektiv hånd. Du er hermed en af disse lykkelige få. Hårbølle Open vil være en tilbagevendende årlig begivenhed. Hårbølle Open er en triatlon og der kæmpes i følgende discipliner: kroket, målskydning og kævlestød1. Det er obligatorisk for alle deltagere under konkurrencen, for en god ordens skyld og pga. cancer-solen, at være iført hvid hat. Arrangementet: Arrangementet løber over to dage, nemlig d. 15 & 16. august. Det er dog kun på 2. dagen der er obligatorisk deltagelse. Deltagere der ankommer på 1. dagen er selv ansvarlige for drikkevarer denne dag – der dog kan købes lokalt. 1. dagen fordrives typisk med et slag poker eller lign. og en bøf på grillen. Fordelingen af sovepladser på første dagen, og kun denne dag2, er først-efter-mølle-princippet. Værten er dog altid obligatorisk førstevælger. Fredag er der åbent hus fra kl. 15.00. Man bedes meddele på forhånd hvor mange dage man ønsker at deltage. Selve konkurrencen starter på 2. dagen kl. 14.00 og afsluttes ca. kl. 18.00. Der vil være indlagte pauser undervejs til indtagelse af drikkevarer og snacks. Såfremt man ankommer senere end kl. 13.30 starter man med -30 point konkurrencen og betaler 100 kr. kr til bødekassen. Konkurrencen vil være efterfulgt af almindelig hån af taberne og hyldest af vinderen, samt fordeling af vindernes privilegier og tabernes pligter (se bilag 2). Ca. kl. 19.00 indtages en rustik, men velsmagende 3-retters middag med vin, skarpe, øl og munter sang. Arrangementet afsluttes den efterfølgende dag med kollektiv rengøring og oprydning. 1 2

Se bilag 1 – Disciplinerne og Reglerne Se bilag 2 – The Spoils of War


Det praktiske: Arrangementet løber over to dage, i år d. 15 & 16. august. Folk der deltager begge dage indsætter i forvejen 600 kr. på min konto. Såfremt man kun deltager lørdag er beløbet 500 kr. Beløbet indsættes på konto: 3191 2555661331 (Danske Bank). Skriv navn på afsenderen. Er pengene ikke indsat senest den 15. juli betragtes dette som et afbud. Og nej, man kan ikke betale kontant på selve dage. Hvis man ved at man ikke kan/vil deltage, bedes man meddele dette i god tid, således at en anden kan få pladsen. Adressen Hårbølle Havn Hermodsvej 2 4792 Askeby Møn Tlf. 30103342 / 33252516 E-mail: skjacmat@gmail.com Kort: klik her Det er særdeles besværligt at anvende de offentlige transportmidler til stedet. Så køb en bil nærrigrøve… Hver deltager bør medbringe: Pude og dyne eller lign. Folk der ikke kommer i bil kan låne dyne og pude og kan blot medbringe betræk. Det vil dog blive påskønnet såfremt dette kan undgås. Tandbørste Håndklæde Evt. kontanter til poker om fredagen Cirkus makeup Afrikas Stjerne Mandsstore kors Fakler Latexmasker Kevlarveste Deltagerliste 2008 Søren ”Luffe” Jacobsen Anders ”Funny” Olesen Christian “Produktet” Heiberg Atilla ”Sükür” Olesen Jacob ”IVG” Ørsted Jakob ”Møg Jay” Andreasen Oberservatør: Christian "Buller" Glem


Bilag 1:

Disciplinerne og reglerne reglerne: ne: Kroket: Der dystes i det klassiske spil kroket. De gængse regler er gældende. Pointene fordeles således efter placeringerne: 1. 30 point 2. 15 3. 10 4. 5 5. 0 6. -10 Rækkefølgen fordeles efter slag til pinden. Den ældste indleder. Den der ligger tættest til sidst starter. Begynderen vælger derefter nr. 2, som vælger nr. 3 og så fremdeles. Målskydning: Deltagernes duelighed i præcisionsskydning med luftgevær afprøves på skydeskive. Ringene på skiven går fra 1 til 10 point. Rammes stregen tælles der ind mod bullseye. Hver deltager får 3 skud stående og 3 skud i valgfri positur. Afstanden er 20 meter. Der tildeles maksimalt 2 prøveskud til hver deltager inden konkurrencen indledes. Hver deltager modtager to skiver med ens navn på. Maksimale antal point er 60 Træffer man i alt mindre end 20 point, er ens samlede antal point i målskydning 0 point. Taberen af kroket starter konkurrencen, lader geværet for alle og fører regnskab. Anden sidst fra foregående konkurrence er ansvarlig for friske drikkevarer og tituleres 'Kelner'. Kævlestød: Kævlestød: Råstyrken testes ved deltagernes evne til at støde en tung brændestub så langt som muligt fra en cirkel. Hver deltager har tre stød. Stødet foregår på stedet, dvs. at tilløb ikke er lovligt. Stødene måles og pointene opgøres i distancen man til sidst har i forhold til deltageren med det korteste stød. Deltageren med det korteste stød får automatisk 0 point. Hver deltager får 1 point for hver 10 centimeter, man har ned til korteste stød. Der rundes altid ned. Det længste stød af de to er det gældende. Taberen af foregående konkurrence foretager alle målinger og er dommer. Anden sidst placerede fra foregående konkurrence er ansvarlig for friske drikkevarer og tituleres "Bølle" Særregler: Den person der til enhver tid ligger nr. 5 eller 6 i feltet kan mellem hver disciplin optjene 10 ekstra point ved at bunde en øl på under 15 sekunder. Dette kan dog højst gøres 3 gange i løbet af konkurrencen. Forsøget skal annonceres i forvejen. Forsøget skal godkendes af mindst to andre deltagere. Pointene lægges til ens score med det samme.


Bilag 2.

The Spoils of War Trofæet: Vinderen af årets Hårbølle Open får indgraveret sit navn på Hårbølle Plaketten. Vinderens navn, årstallet og dennes samlede antal point indgraveres på plaketten. Det er taberens ansvar at få gjort dette. Plaketten, med indgravering, skal igen være værten i hænde senest 1. marts det efterfølgende år. Hvis ikke, betaler taberen 500 kr. i bøde til Hårbølle Opens fælleskasse. Alle midler i denne kasse vil i øvrigt blive omsat i alkohol til deltagerne næste år. Evt. overskud fra arrangementet tilflyder også samme fælleskasse. Køkkentjansen Køkkentjansen: en: Taberen af Hårbølle Open er ansvarlig for opvasken i forbindelse med lørdagens middag. Taberens privilegium er at vælge en medhjælper. Vinderen og kokken er naturligvis undtaget for denne pligt. Sovepladser: Vinderen har førstevalg til soveplads i huset. Desuden bestemmer vinderen hvor de andre deltagere skal sove. Hermodsvej 2 rummer i alt to dobbeltsenge, to køjer, samt en drømmeseng. Vinderens valg af deltagernes soveplads kan ikke fraviges. Værten er dog undtaget og sover altid i nederste køjeseng. Rengøring: Vinderen af Hårbølle Open er fritaget for søndagens kollektive rengøring. Taberen af konkurrencen er ansvarlig for rengøringen af toilettet. Fremtidig deltagelse: Nr. 5 & 6 i Hårbølle Open er ikke garanteret deltagelse det følgende år. Værten er af naturlige årsager fritaget for denne helt uhyrlige straf. Man kan dog undtagelsesvis deltage som observatør den følgende år. Observatøren kan ikke deltage i konkurrencen og er ansvarlig for borddækning, kolde drikkevarer og vælger soveplads til sidst. Observatøren er fundet ved uvildig lodtrækning. Såfremt det ønskes kan en deltager bytte med observatøren på selve dagen. Dog skal skiftet finde sted inden kl. 14.00 på konkurrencedagen.


Pointskema Hårbølle Open 2008 HO2008

Heiberg

Atilla

Luffe

Møg-jay

Inzel

Anders O

Vivat rex

Point Kroket Placering

Målskydning 1. runde 2. runde Målskydning, samlet Målskydning, placering

Foreløbig samlede point Foreløbig samlet placering

Kævlestød 1. runde 2. runde Kævlestød, samlet Kævlestød, placering Samlede antal point Endelig placering Kroket: Der dystes i det klassiske spil kroket. De gængse regler er gældende. Pointene fordeles således efter placeringerne: 7. 30 point 8. 15 9. 10 10. 5 11. 0 12. -10 Målskydning: Deltagernes duelighed i præcisionsskydning med luftgevær afprøves på skydeskive. Ringene på skiven går fra 1 til 10 point. Rammes stregen tælles der ind mod bullseye. Hver deltager får 3 skud stående og 3 skud i valgfri positur. Afstanden er 20 meter. Der tildeles maksimalt 2 prøveskud til hver deltager inden konkurrencen indledes. Hver deltager modtager to skiver med ens navn på. Maksimale antal point er 60 Træffer man i alt mindre end 20 point, er ens samlede antal point i målskydning 0 point. Taberen af kroket starter konkurrencen, lader geværet for alle og fører regnskab. Anden sidst fra foregående konkurrence er ansvarlig for friske drikkevarer og tituleres 'Kelner'. Kævlestød: Råstyrken testes ved deltagernes evne til at støde en tung brændestub så langt som muligt fra en cirkel. Hver deltager har tre stød. Stødet foregår på stedet, dvs. at tilløb ikke er lovligt. Stødene måles og pointene opgøres i distancen man til sidst har i forhold til deltageren med det korteste stød. Deltageren med det korteste stød får automatisk 0 point. Hver deltager får 1 point for hver 10 centimeter, man har ned til korteste stød. Der rundes altid ned. Det længste stød af de to er det gældende.

Hårbølle Open regler  
Hårbølle Open regler  

Reglelsættet til Hårbølle Open 2008

Advertisement