Program Sommaren 2014

Page 1

Program fรถr Sรถrbykyrkan

Sommaren 2014


Vi längtar alla efter Gud! Vad längtar vi efter? Sommaren är (Apg 1:8, Joh 14:27, Joh 15:9, Luk 4:18, 1 en tid då vi ofta börjar längta. Vi kan kor 1:9) längta efter att få vara ute mer, få leSå det vi längtar efter är i grund och dig tid, fara till stugan, grilla. Listan botten något vi bara kan ta emot från kan göras lång. Sommaren erbjuder Gud genom Jesus. oss mycket som bara är Sommaren 2014 kan få möjligt under några få ”Det vi längtar bli en tid där du välveckor av året. komnar Gud att få fylla efter är i grund Allra djupast sett berätoch botten något dig med sitt liv. Så kan tar Bibeln att vi längtar sommaren vara en tid efter en personlig relavi bara kan ta som ger andlig återtion till Gud. Ofta uthämtning likaväl som emot från Gud trycker vi det dock med kroppslig och själslig. genom Jesus!” lite andra ord. Tämligen Guds varma välsignelvanliga uttryck är: Jag ser önskar jag er! behöver mer… kraft, frid, kärlek, glädje, nära relationer... Läs nu vad Jesus säger i Bibeln: Ni ska få kraft när den Heliga Anden kommer över er, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. Och Paulus skriver: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Jonas Ahlforn von Beetzen präst i Sörbykyrkan och Almby församling


Juni

Augusti

Pingstdagen; Den helige Ande. Jes 12, Ef 2:17-22, Joh 7:37-39 och Apg 2:1-11 (som läses varje år), Ps 104:27-31. Kollekt: Sörbykyrkans arbete.

Kristi förklarings dag; Jesus förhärligad. 2 Mos 40:34-38, Upp 1:9-18, Luk 9:28-36, Ps 89:12-18. Kollekt: Sörbykyrkans arbete.

Söndag 8 Juni

10.00 Lekmannaledd Gudstjänst, missionärsbesök

Söndag 15 juni

Heliga Trefaldighets dag; Gud – Fader, Son och Ande. 1 Mos 18:1-8, Apg 4:5-12, Joh 11:18-27, Ps 113:1-6. Kollekt: Delas lika mellan EFS internationella och Svenska kyrkans internationella arbete.

10.00 Högmässa, Jonas Ahlforn von Beetzen

Onsdag 18 juni 14.00 Onsdagscafé

Söndag 22 juni

Johannes Döparens dag; Den högstes profet. Jes 42:5-9, Apg 10:37-38, Luk 1:67-80, Ps 96. Kollekt: Sörbykykans arbete.

10.00 Sammanlyst högmässa i Almby kyrka

Söndag 29 juni

2:a söndagen efter trefaldighet; Kallelsen till Guds rike. Dom 6:7-16, Mark 2:13-17, 1 Kor 1:26-31, Ps 65:2-5.

10.00 Gemensam Gudstjänst i Brickebergskyrkan

Juli

Under Juli månad har vi inga Gudstjänster i Sörbykyrkan, allt är sammanlyst till Almby kyrka där det är Högmässa varje söndag kl 10.00.

Söndag 3 augusti

10.00 Gudstjänst, Jonas Ahlforn von Beetzen. Gemensamt med Brickebergskyrkan i Sörbykyrkan.

Söndag 10 augusti

8:e söndagen e tref; Andlig klarsyn. Jer 7:1-7, Rom 8:14-17, Matt 7:13-14, Ps 119:30-35. Kollekt: Sörbykyrkans arbete.

10.00 Gudstjänst

Onsdag 13 augusti 14.00 Onsdagscafé

SÖNDAG 17 AUGUSTI 11.00: Ekumenisk Gudstjänst i Stadsparken. OBS! Tiden! Vecka 34 Start för Öppna förskolan

Onsdag 20 augusti 14.00 Onsdagscafé

Söndag 24 augusti

10:e söndagen e tref; Nådens gåvor. Jos 24:1618, 1 Kor 12:4-11, Luk 9:46-48, Ps 28:6-9. Kollekt: Sörbykyrkans arbete.

10.00 Gudstjänst

Onsdag 27 augusti 14.00 Onsdagscafé


Söndag 31 augusti

11:e söndagen e tref; Tro och liv. Jes 1:10-17, Jak 1:22-25, Matt 23:1-12, Ps 143:6-10. Kollekt: Sörbykyrkans arbete.

10.00 Högmässa, Jonas Ahlforn von Beetzen

September Onsdag 3 september 14.00 Onsdagscafé Start för körer och kvällsmat

SÖNDAG 7 SEPTEMBER 10.00: Alpha-gudstjänst, tema: Vem är Jesus? Start för FörsamlingsAlpha. 12:e söndagen e tref; Friheten i Kristus. 2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, Mark 2:23-28, Ps 145:13b-18. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. Gustav Hafström, Jonas Ahlforn von Beetzen. Chorianderkören.

Onsdag 10 september 14.00 Onsdagscafé

LÖRDAG 13 SEPTEMBER, 18.00: Missionskväll om Kina med Eric Lee, Open Doors regional director för Asien Eric som under 18 år varit ledare inom Open Doors berättar om den starkt växande kyrkan i Kina och dess utmaningar.

Söndag 14 september

13:e söndagen e tref; Medmänniskan. Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12, Ps 103:1-6. Kollekt: Svenska kyrkans diakoniarbete.

10.00 Högmässa, Jonas Ahlforn von Beetzen

Onsdag 17 september 14.00 Onsdagscafé

Torsdag 18 september Start för konfagrupp

Söndag 21 september

14:e söndagen e tref; Enheten i Kristus. Am 9:1115, 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-23, Ps 95:1-7. Kollekt: Sörbykyrkans arbete.

10.00 Alpha-gudstjänst. Tema: Varför måste Jesus dö? Jonas Ahlforn von Beetzen, Gustav Hafström.

En vecka i Sörbykyrkan Onsdag

09.00-12.00: 14.00-16.00: 16.30-17.30: 17.15-18.30: 18.30-20.00:

Öppen förskola Onsdagsträffen Mejramkören Kvällsmat Chorianderkören

Torsdag

16.00-18.00: 18.30-21.00: 19.00-20.00:

Fredag

09.00-13.00:

Söndag

10.00-11.00:

Konfa-grupp Ungdomskväll Lovsångsmässa Öppen förskola Gudstjänst / Högmässa


Välkommen att vara med i någon av våra körer i höst! Chorianderkören är en blandad vuxenkör. Vi övar onsdagar 18.30-20.00. I höst sjunger vi bla a på gudstjänster och Julkonserter. Kom och dela gemenskapen och glädjen i sången! Terminsstart 3 september Mejramkören är för alla barn som är 7-10 år (åk1-4) Vi träffas en gång i veckan för sång, lek mm. För de som vill är det dropin-pyssel/lek en stund innan. Vi sjunger på gudstjänster, under

kvällsmat, är med på aktiviteter och övernattning i kyrkan och avslutar terminen med julkonserter. Pris: 100:- /termin (inkl.frukt varje vecka samt mat vid övernattning). Terminsstart vecka 36. Mer info kommer på hemsidan. Hör av dig till Johanna om du är intresserad av att vara med eller vill ha mer info. Tel 33 55 46 eller 0720-28 77 16, johanna@ sorbykyrkan.nu

Välkommen till EFS och Salts missionskonferens den 15-17 augusti! En konferens där du kan få bli upplyft genom möten och vittnesbörd, utmanad genom undervisning och seminarier och förvandlad i Jesu närhet …till tjänst i Guds rike!

Några seminarieämnen

Helgen kommer att innehålla möten, samtal, gudstjänst, seminarium, bön och tillbedjan. Hela konferensen kommer att kretsa kring mission; mission i det lokala sammanhanget samt nationellt och internationellt.

Medverkande

Holistisk mission, Korsmärkt mission, Mission i vardagen, Mission till barnen, Möte och utbyte med kyrka i Argentina och Burma

Ingrid och Klas Lundström, Frida Thornell, Ed Thomas, Johanna Lundström, Stefan Holmström, Sofia Svensson, Erik Johansson, pannkakskyrkan, Salts volontärer m.fl. Mer information och anmälan finns på hemsidan: foljmig.efs.nu EFS och Salt hälsar dig varmt välkommen!


Välkommen med på FörsamlingsAlpha! Vad är Alpha? Alpha är en 10 veckors upptäckarkurs i kristen tro, för alla men främst riktad till icke kyrkvana/sökare. Tre viktiga grundbultar i Alpha är måltidsgemenskapen, det tydliga föredraget och det öppna samtalet.

Vad är församlingsAlpha? FörsamlingsAlpha är samma grundkurs i kristen tro men främst riktad till den redan befintliga gudtjänstfirande gemenskapen. Det första syftet med detta är att blir stärkta som gemenskap i Kristus. Det blir en minibibelskola där vi får chans att återupptäcka grunderna i vår tro. Vi får också möjlighet att komma närmare varandra genom att dela våra tankar om tro i samtal med varandra. Det andra syftet är att få se Guds rike växa. Vi får redskap för att bättre kunna dela med oss av vår tro och vi får också möjlighet att själva gå igenom Alphamaterialet så att vi sedan vågar bjuda in andra utanför vår gemenskap att gå en ”vanlig” Alphakurs.

SöndagsskolAlpha De söndagar som det är församlingsAlpha kommer det också finnas ”SöndagsskolAlpha” för barn mellan 4 och 10 år. Barnen kommer då att jobba med samma frågor kring kristen tro som de vuxna, men på sitt sätt. Detta är inte något officiellt material från Alpha, utan något vi arbetat fram själva. Barnen kommer delta i gudtjänsten till en början och sedan gå ut för att ha sina egna samlingar. Efter en gemensam stund kommer de att delas upp i två grupper, 4-6 år och åk 1 och uppåt. Det kommer vara samma gruppledare som finns med varje gång så att barnen ska känna sig så trygga som möjligt.

Att delta För att få del av helheten kring Alpha, dela kunskap och gemenskap, ha roligt, ställa frågor o.s.v. är det av stort värde att kunna vara med


så många söndagar som möjligt och delta i programmet i sin helhet. Vi som planerat kursen har dock insett att detta inte alltid är så enkelt att få till, även om man skulle vilja. Vi är öppna för olika individuella anpassningar så kom gärna och prata med någon av oss i Alphagruppen så kan vi tillsammans hitta en lösning som blir så bra som möjligt för just dig.

Kostnad Kursavgiften är 500 kronor per vuxen. Barn deltar gratis. I kursavgiften ingår frukost, fika och deltagarhäfte. Avgift för Alphahelgen om den Helige Ande tillkommer. Anmäl dig på hemsidan eller i kyrkan senast 31/8 men gärna tidigare!

Vi gör det tillsammans FörsamlingsAlpha är något vi gör tillsammans. För att det ska fungera behöver vi hjälpas åt med allt det som behövs göras kring våra samlingar. Din samtalsgrupp kommer att ha ansvar för frukosten ca var tredje gång, men vi behöver också hjälpas åt med andra praktiska bitar kring gudstjänsten. För mer information ring 019-33 55 46 eller prata med Gustav Hafström, Emma Cronberg, Barbro Jonsson eller Magnus Niklason.

Program Alphasöndagarna 09.00 Frukost

10.00 Temagudstjänst där dagens avsnitt i Alfakursen utgör predikan 11.15 Samtal i grupper med fika 12.15 Slut

Barnens program Alphasöndagarna 09.00 Frukost

10.00 Med i Gudstjänsten i början, barnsamling i två grupper – samma tema som dagens avsnitt i Alpha 11.15 Fika och lek med ledare 12.15 Slut

Alphakursen omfattar följande söndagar September:

7 och 21

Oktober:

5, 19 och 26

November:

9 och 23

December: 7 Januari:

9–11 ( Alphahelg) och 25

Februari: 8

”Svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder - utan en återupptäkt av evangelium ...Det är grunden för all annan utveckling” Klas Eriksson


Kontakt

Senapsvägen 24, 702 18 Örebro Tel: Fax:

019-33 55 45, 019-33 55 46 019-33 55 45

Postgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834 Gåvokonto: 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”) Mail: Hemsida:

mail@sorbykyrkan.nu www.sorbykyrkan.nu

Öppna förskolan Britten Jakobsson och Anette Jonsson, tel: 33 55 46

Styrelsen

Ingvar Lundqvist, ordförande Emma Cronberg, vice ordförande Karl-Erik Hermansson, sekreterare Lennart Nilsson, kassör Anders Hermansson Bodil Sandin Magdalena Andersson Andreas Eklund Simon Wämmerfors Ordf. och v. ordf. nås på epost ordforande@sorbykyrkan.nu Hela styrelsen nås på epost styrelsen@sorbykyrkan.nu

Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86

Personalen

Musiker Josefine Wämmerfors Mammledig t.o.m. mitten av augusti 2014

Distriktspräst Jonas Ahlforn von Beetzen 019-15 47 33 076-772 03 90 jonas@ sorbykyrkan.nu

Vaktmästare Klas Niklasson 019-33 55 46 0703-36 48 40

Familjekonsulent Anette Jonsson (ej med på bild) 019-33 55 46, anette@sorbykyrkan.nu Slutar sin tjänst under augusti 2014

Präst Gustav Hafström 019-33 55 46 0738-02 30 25 gustav@ sorbykyrkan.nu

Musiker Johanna Damberg 019-33 55 46 0720-28 77 16 johanna@ sorbykyrkan.nu

Husmor Britten Jakobsson 019-33 55 46 0703-61 08 47 britten@ sorbykyrkan.nu