Page 1

Program för Sörbykyrkan

Julen 2011–2012


Julen och stunden inför Guds ansikte Det är jultid igen och vi får förbereda kristna bad regelbundet. Någon har oss att minnas och fira det stora, det sagt: ”Att be tidebönerna är att buda oerhörda, i att Guds Son har blivit heligt motstånd mot tidens profanemänniska och fötts i ett stall. Det är ring”. Att vägra böja sin trötta nacke lätt att bli hemmablind. Många av oss för tidsandans ständiga krumbuktande. Men man väljer givethar hört berättelsen vis själv sin ”form” för så många gånger. ”Vi får en antydan att bön och bibelläsning, Vi kan behöva ta det viktiga är att det dessa ord till våra Jesus hämtar kraft, sker, inte exakt hur. hjärtan än en gång för att förstå det på vägledning och inriktAtt be sin dagliga bön nytt. Gud själv har ning av Fadern just och läsa sin dagliga fötts i ett stall, för bibel är, i all sin engenom bönen.” att vi ska kunna fökelhet, något som das på nytt in i hans hjälper oss att förberike. reda oss för att fira jul, såväl som påsk, Många händelser som omtalas i bibeln och andra högtider. Men den personsom egentligen är stora, mycket stora, liga andakten är mer än så, den är som går förbi oss och våra medmänniskor vårt dagliga bröd, näst intill en livsupi vårt samhälle helt enkelt därför att vi pehållande övning för vårt kristna liv. är så vana vid att höra dem, de är en Välkommen in, välkommen med! del av vårt kulturarv etc. Ett sätt att förbereda sig inför julen är den beprövade övningen att hålla personlig andakt, att själv söka Gud i bön och bibelläsning. Om vi läser Nya Testamentet så ser vi att både Jesus och apostlarna tog sig mycket egen tid inför Guds ansikte. Innan Jesus börjar sin tjänst ber han (Luk 3). Innan han utväljer lärjungarna ber han (Luk 6). Innan han går sitt lidande till mötes ber han (Luk 22). Vi får en antydan att Jesus hämtar kraft, vägledning och inriktning av Fadern just genom bönen. Apg 3:1 talar om ”bönen vid nionde timmen”, dvs. kl 15.00 (översätts ”eftermiddagsbönen”). De första

Magnus Hagström Distriktspräst i Sörbykyrkan


December Torsdag 1 december 14.00 Torsdagsträffen: Gamla väckelsesånger

Lördag 3 december 17.00: Bibelstudium med missionsföreståndare Stefan Holmström i Askersund EFS Servering. 19.00: Kvällsmöte med lovsång.

Söndag 11 december Tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren. Kollekt: Sörbykyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Jes 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt 11:2-11, Ps 146:3-9

10.00 Gudstjänst, M. Hagström

Måndag 12 december 17.30: Sörbykyrkans luciafirande Luciatåg, mat, fika, barnaktiviteter, vuxenaktiviteter samt andakt. Kostnad: 40 kr/vuxen, 10 kr/barn, 80 kr/familj. Anmälan (inkl ev. specialkost) senast 8 december till lisa@sorbykyrkan.nu

Söndag 4 december

Torsdag 15 december

Andra söndagen i advent. Guds rike är nära. Månadsgåva till Sörbykyrkans verksamhet. Mika 4:1-4, Rom 15:4-7, Luk 21:25-36, Ps 85:9-14.

14.00 Torsdagsträffen: Grötfest

10.00 Högmässa, B. Swärd, Söndagsskola

Fjärde söndagen i advent. Herrens moder. Kollekt: Sörbykyrkans diakonala verksamhet. Jes 40:9-11, Rom 10:4-8, Luk 1:46-55, Ps 145:8-13.

Torsdag 8 december 14.00 Torsdagsträffen: Inför julen

Söndag 18 december

10.00 Gudstjänst, M. Hagström, Söndagsskolans julavslutning

Julafton 24 december Den heliga natten. Kollekt: Sörbykyrkans barnoch ungdomsverksamhet. Jes 9:1a, 2-7, Hebr 1:1-6, Luk 2:1-20, Ps 108:2-7

10.00 Samling vid krubban, G. Hafström 23.00 Julnattsmässa, G. Hafström

Lördag 10 december: Julkonserter 15.30 och 18.00 med julbord Med Sörbykyrkans körer, solister och musiker. Julbord serveras efter varje konsert till en kostnad av 200 kr för vuxen och 100 kr för barn 6–18 år. Biljetter till julbordet kan köpas av Lisa Svensson eller Britten Jakobsson.

Juldagen 25 december Jesu födelse. Kollekt: Sörbykyrkans musikverksamhet. Jes 9:2-7, 1 Tim 3:16, Luk 2:1-20, Ps 72:1-7

10.00 Gudstjänst, M. Hagström

Annandag jul 26 december Martyrerna. Kollekt: Sörbykyrkans diakonala verksamhet. Jer 1:17-19, Apg 6:8-15, Matt 10:1622, Ps 46:1-8.

18.00 Martyrmässa, M. Hagström


Januari Nyårsdagen 1 januari I Jesu namn. Kollekt: Sörbykyrkans diakonala verksamhet. 4 Mos 6:22-27, Rom 10:9-13, Luk 2:21, Ps 121

10.00 Gudstjänst, J. Parton

Trettondedag jul 6 januari Guds härlighet i Kristus. Kollekt: Svenska Kyrkans och EFS internationella arbete. Jes 60:1-6, Kol 1:11-14, Matt 2:1-12, Ps 72:10-15

10.00 Missiongudstjänst, M. Hagström, dop. Liselott och Dawit Olika, etiopienmissionärer, medverkar på kyrkkaffet.

Söndag 8 januari Första söndagen efter trettondedagen. Jesu dop. Månadsgåva till Sörbykyrkans verksamhet. Jes 42:1-7, Apg 18:24-19:6, Matt 3:13-17, Ps 89:20-29

10.00 Gudstjänst, M. Hagström

Tisdag 10 januari 8.00

Morgonmässa med frukost, terminsstart

9–12 Öppna förskolan, terminsstart

Söndag 15 januari 10.00 Gudstjänst med Små och Stora och därefter bibelstudium G. Hafström, M. Hagström, terminsstart för barn- och ungdomsverksamheten. Andra söndagen efter trettondedagen. Livets källa. Kollekt: Sörbykyrkans Barn- och ungdomsverksamhet. 2 Mos 33:18-23, Ef 1:714, Joh 2:1-11, Ps 19:2-7

Vecka 3 aktivitetsstart Söndag 22 januari Tredje söndagen efter trettondedagen. Jesus skapar tro. Ria Dorkas arbete i Örbero. 1 Kung 8:41-43, Rom 1:16-17, Matt 8:5-13, Ps 36:6-10.

10.00 Högmässa, J. Armö, G. Hafström

Torsdag 26 januari

Torsdag 12 januari 15–19 Böndag – bön för Sörbykyrkans verksamhet Välkommen in och be den tid du kan!

Fredag 13 januari 18.30 Ungdomskväll, terminsstart

14.00 Torsdagsträffens vårstart

Söndag 29 januari Fjärde söndagen efter trettondedagen. Jesus är vårt hopp. Kollekt: Sörbykyrkans Barn- och ungdomsverksamhet. Job 38:1-11, 2 Kor 1:8-11, Mark 4:35-41, Ps 107:28-32

10.00 Gudstjänst, Å. Sonesson, söndagsskola


Snart börjar Alpha! Vad är meningen med livet? • Vad är det för gud som tillåter ondska? • Vad händer när jag dör? • Vad är skillnaden mellan Bibeln och Da Vinci-koden? Fungerar bön? • Vem är Jesus, egentligen? Har du någonsin funderat över något av detta? Välkommen till Alphakurs!

Vad är Alpha? Alpha är en grundkurs i kristen tro, som finns över hela världen. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter tillsammans i en enkel och trevlig miljö. Det ger möjlighet att lära känna varandra. Kursen är öppen för alla och särskilt för dig som kanske inte kallar dig kristen men som vill undersöka kristendomen, samt för dig som är ny som kristen eller ny i kyrkan. Alla frågor är välkomna!

Innehåll Alphakursen består av ca 10 föreläsningar över ämnen som: ”Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?”, ”Varför måste Jesus dö?” och ”Vem är den Helige Ande” Efter föreläsningarna möts vi i en mindre grupp för samtal och diskussion om det vi lyssnat till.

Så ser en Alpha-kväll ut: 18.30 19.15 19.50 21.00

Vi äter tillsammans Ett kort föredrag på kvällens tema Kaffe och samtal i mindre grupp Vi går hem för kvällen

Kostnad Avgiften för hela kursen, inkl. mat och kurshäfte är 300 kr.

Tid och plats Öppen prova-på kväll tisdagen 31 januari kl 18.30 i Sörbykyrkan. Anmäl dig gärna så vi kan planera mängden mat. Därefter fortsätter kursen 10 tisdagskvällar under våren.

Anmälan Frågor eller anmälan till kursledare Gustav Hafström, gustav@sorbykyrkan.nu eller 0738023025.


Verksamheter i kyrkan Gudstjänst söndag 10.00 Vi växlar mellan Gudstjänst med små och stora, Söndagsgudstjänst och Högmässa. Efter gudstjänsten finns kyrkkaffe. Ibland har vi söndagsskola.

Söndagsskola

Hemgruppen – den lilla gemenskapen Vi träffas till gemenskap och mat, bön, bibelläsning, stöd och uppmuntran för det kristna vardagslivet. Det finns också en familjehemgrupp som samlas i öppna förskolans lokaler.

Ungefär varannan söndag får barnen efter inledning i gudtjänsten lära sig mer om Gud och leka, pyssla, baka och annat roligt.

Vill du vara med? Kontakta Gustav Hafström på gustav@sorbykyrkan.nu.

Kontaktperson är Lisa Svensson, lisa@sorbykyrkan.nu, 019-335546.

är en grupp för dig som kanske gått Alpha-kurs tidigare och vill fortsätta upptäcka kristen tro. Börjar 6 september.

Morgonmässa Vi firar mässa tillsammans varje tisdagsmorgon 8.00. Efter mässan serveras en god frukost.

BBB (Basic BiBle studies)

Kontakta Nils-Ola på hemgrupp@ sorbykyrkan.nu.

Mejramkören

Middagsbön (sext)

För klass 1-4. Onsdag 16:30–17:15.

Bön med hjälp av Tidebönsboken. Kl. 12:15 tisdag, onsdag och torsdag.

Chorianderkören

Torsdagsträffen Torsdagar 14:00-16:00. Gemenskap vid kaffeborden. Vi inleder med en andakt och lyssnar sedan till något trevligt program.

Onsdag 19:00-21:00. Kyrkokör som bl.a. medverkar i gudstjänsterna. Här är alla sångglada välkomna, särskilt herrar!

Öppna förskolan

Kontaktperson är Henry Johansson, tel. 019-36 44 86.

På öppna förskolan leker vi, sjunger, lär känna varandra och har roligt. Tisdag, onsdag och torsdag 9–12 (stängt under skolloven).

Kvällsmat

Musiklek

Onsdagar 17:30-18:30. Öppet för alla, självkostnadspris. Anmälan senast dagen innan kl 13:00 på tel 019-33 55 45.

För 4-6-åringar. Kom och sjung, lek och dansa! Vi träffas varannan onsdag kl. 16.30 med start den 7 september. Följande onsdagar samlas vi: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11. Kontakt: Emma 070-404 65 31. Efteråt finns möjlighet att äta kvällsmat i kyrkan, anmälan: 019-33 55 46, mail@ sorbykyrkan.nu.


Konfirmation

Judo

Den 18 september startar vi konfirmandgruppen som träffas på tisdagar kl. 16-18. I sommar erbjuder vi också ett längre sommarkonfirmandläger.

I samarbete med föreningen Örebro Judo. Onsdagar 17:00-18:00: 6-8 år, 18:1519:15: 9-12 år. Kostnad : 200kr/år (medlemskap i Örebro Judo).

Frågor och anmälan till gustav@ sorbykyrkan.nu, 019-335546.

Ungdomskväll Från 8:an och uppåt. Vi träffas fredagskvällar från 18.30. Kvällarna börjar med pingis och mingel och fortsätter med program, bön och fika! Frågor? Kontakta gustav@sorbykyrkan. nu.

En vecka i Sörbykyrkan Måndag Kvällstid:

Hemgrupper

Tisdag 08.00-08.30: 09.00-12.00: 12.15-12.30: 16.00-18.00:

Morgonmässa Öppen förskola Middagsbön Konfirmationsläsning

Torsdag 12.15-12.30: Middagsbön 09.00-12.00: Öppna förskolan 14.00-16.00: Torsdagsträffen

Fredag

Onsdag 09.00-12.00: 12.15-12.30: 16.30-17.15: 17.00-18.00: 17.15-18.30:

18.15-19.15: Judoträning, 9-12 år 16.30-17.00: Musiklek Varannan vecka 19.00-21.00: Chorianderkören övar

Öppen förskola Middagsbön Mejramkören övar Judoträning, 6-8 år Kvällsmat, anm. senast tis 12.00

18.30-sent:

Ungdomskväll

Söndag 10.00-11.00: Gudstjänst eller Högmässa


Kontakt Senapsvägen 24, 702 18 Örebro Tel: Fax:

019-33 55 45, 019-33 55 46 019-33 55 45

Postgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834 Gåvokonto: 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”) Mail: mail@sorbykyrkan.nu Hemsida: www.sorbykyrkan.nu Facebook: facebook.com/sorbykyrkan Öppna förskolan Britten Jakobsson, tel: 33 55 46 Anna Henriksson Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86

Distriktspräst Magnus Hagström tel: 33 55 45 magnus.hagstrom@ sorbykyrkan.nu Församlingskonsulent Lisa Svensson Tel: 33 55 46, lisa@sorbykyrkan.nu Ungdomspräst Gustav Hafström Tel: 33 55 46, gustav@sorbykyrkan.nu Husmor Britten Jakobsson tel: 33 55 46

Vaktmästare Klas Niklasson tel: 33 55 46

När vintermörkret kring oss står, då gryr på nytt vårt kyrkoår med nåd och tröst från världens Ljus, från Konungen av Davids hus. Sv. Ps. 421

Program Jul 2011–2012  

Program för Sörbykyrkan, julen 2011–2012

Advertisement