Page 1

Program fรถr Sรถrbykyrkan

Hรถsten 2012


En kropp - många lemmar Ungdomslägret Frizon på Torp ägde Ibland uppstår ett gap mellan generum i augusti. Temat var kroppen. Jag rationerna i en församling. Man lever undrade till en början om det hand- i skilda världar. Det behöver inte bero lade om Friskis och Svettis och fysisk på åldersskillnad. Det är mer en fråga måbra-kultur. Den andra tanken jag om fantasi. Hur kan man över åldersfick var om det kanske handlade om gränsen mötas för att ge varandra ett sexualitet. Begreppet Frizon   skulle handtag?  Lemmar varandra till tjänst. kunna gå ut på att lära unga människor För vi har även i en kristen församling konsten att kunna säga  ”hit men inte ibland svårt att gå utanför vår egen lilla längre.”    Det är inte omöjligt att de- värld för att upptäcka andras. lar av festivalen handlade Därför behöver vi än mer om detta. Men så fick jag förstå att som lem i Kristi ”Vi är lemmar klart för mig att det först kropp är vår kallelse att och främst rörde en helt varandra till efter ett Kristusmöte i annan kropp, Kristi kropp församlingens centrum, tjänst” och Guds församling. En gudstjänsten, bära ut den tanke man hade var, om kärlek som vi får ta emot jag förstått det rätt,att jag som kristen i mötet med den levande Herren, och inte klarar mig särskilt bra, om jag inte fantasifullt förvandla den till en kärlek tillhör en gudstjänstfirande församling. till nästan drabbad av upptäckarglädje. En äldre katekesförklaring (kate- Vad fantastiskt det vore om omgivningkes = kyrkans beskrivning av tron) sva- en på Sörbyängen skulle kunna säga rade på frågan varför jag är kristen ge- om gemenskapen i Sörbykyrkan som nom att slå fast: ”Jag är kristen därför man sade om den första generationen att jag är döpt och med församlingen kristna: ”se hur de älskar varandra,” tror och bekänner att Jesus Kristus är min frälsare och saliggörare.” I 1 Kor. 12 beskriver aposteln Paulus ingående hur vi skall se på vårt medlemskap i en kristen gemenskap. Vi är lemmar varandra till tjänst. Vi är så starkt bundna till varandra i denna funktion, att vi omöjligt kan blunda för vår nästas behov av stöd i andlig och kroppslig nöd. ”Lider en kroppsdel, så lider också de andra. Blir en del hedrad (å andra sidan) så gläder sig också alla de andra.” Om några av lemmarna lever i oförsonlighet med varandra lär det också starkt störa de övrigas relationer.

Nils Erik Åberg Vik. distriktspräst


September 7–9 september: Församlingshelg Sollidens kursgård Söndag 9 september

Söndag 23 september Döden och livet. Kollekt: Sörbykyrkans musikverksamhet, Jes 26:19, 2 Kor 4:7-14, Joh 11:28-44, Ps 107:18-22.

10.00 Gudstjänst, M. Hagström, Söndagsskola

Tisdag 25 september 8.00 Morgonmässa med frukost

Enhet i Kristus. Kollekt: Sörbykyrkans barn och ungdomsverksamhet. Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Joh 17:9-11, Ps 95:1-7.

Torsdag 27 september

10.00 Gudstjänst för Små och Stora med efterföljande bibelstudium, G Hafström, Ny i stan-träff.

Torsdag 27 september

Tisdag 11 september 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 13 september

14.00 Torsdagsträffen

19.00 Bön- och lovsångskväll

Lördag 29 september: 9–16 Vårplaneringsdag på Solliden

14.00 Torsdagsträffen

Söndag 16 september Ett är nödvändigt. Kollekt: Sörbykyrkans Månadsgåva. Neh 9:19-21, Ap 20:32-36, Mat 6:31-34, Ps 123.

10.00 Högmässa, N-E. Åberg, Chorianderkören tillsammans med gästande kör från Sandviken.

Lördag 29 september: 18.00 Se Be Ge - en festkväll för EFS Mission Knytkalas. Fika och kaffe får du på plats. Vi följer direktsänt tv-kväll från Uppsala.

Tisdag 18 september

Söndag 30 september

8.00 Morgonmässa med frukost

Rik inför Gud. Kollekt: Insamlingskampanj EFS, 2 Mos 32:1-4, 30-35, 1 Joh 2:15-17, Mat 6:19-24, Ps 49:6-12.

Torsdag 20 september 14.00 Torsdagsträffen

21–23 september Retreat Skrekarhyttan: Anmälan till N-E Åberg 019-33 55 45

10.00 Gudstjänst, N-E. Åberg

Oktober Tisdag 2 oktober 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 4 oktober 14.00 Torsdagsträffen


5–7 oktober

Tisdag 16 oktober

Konfirmandläger på Solliden

8.00 Morgonmässa med frukost

Lördag 6 oktober

Torsdag 18 oktober

10.00 Pilgrimsvandring med start vid Engelbrektstatyn på Stortorget. Ta med bra kläder och skor, egen matsäck och pengar till buss. För mer info: Ulf Schöier, pastor i Betlehemkyrkan, tel 0732-071819.

14.00 Torsdagsträffen

Söndag 7 oktober Att lyssna i tro. Kollekt: Sörbykyrkans månadsgåva. Mik 6:6-8, Apg 16:11-15, Joh 7:14-18, Ps 19:8-15.

10.00 Högmässa, G. Hafström, söndagsskola

Söndag 7 oktober: 18.00 Musikcafé med Chorianderkören Tisdag 9 oktober 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 11 oktober 14.00 Torsdagsträffen

Lördag 13 oktober: 10–13 Bytardag Se www.sörbykyrkan.se för mer info.

Söndag 21 oktober Att leva tillsammans. Kollekt: SALT Sörbykyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Rut 2:8-12, Apg 9:36-43, Mar 3:31-35, Ps 68:5-7.

10.00 Gudstjänst med Små och Stora med efterföljande bibelstudium, G. Hafström, D. Olika, Mejramkören.

Tisdag 23 oktober 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 25 oktober 14.00 Torsdagsträffen

Lördag 27 oktober: OAS-helg med Hans Weichbrodt Tema: Församlingsbygge, evangelisation och andeuppfyllelse. Info och anmälan på www. sörbykyrkan.se.

Söndag 28 oktober Samhällsansvar. Kollekt: Sörbykyrkans verksamhet, Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Mat 22:15-22, Ps 40:14-18.

Trons kraft. Kollekt: EFS Mission,1 Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, Mar 12:41-44, Ps 73:23-26.

10.00 Högmässa, H. Weichbrodt, N-E. Åberg, Chorianderkören, Söndagsskola.

10.00 Gudstjänst, M. Hagström.

Tisdag 30 oktober

Söndag 14 oktober

Söndag 14 oktober: ca 11.30 Skördefest Kyrklunch med grönsakssoppa, mackor och äppelpaj. Överskottet går till EFS Mission.

8.00 Morgonmässa med frukost

Vecka 44 Höstlov från flera av våra aktiviteter.


November Torsdag 1 november 14.00 Torsdagsträffen

1–4 november: Allhelgonaläger på Sandvikengården Lördag 3 november 10.00 Minnesgudstjänst, Kollekt: Svenska Kyrkan Hela Världen, N-E. Åberg

Söndag 4 november Frälsningen. Kollekt: Sörbykyrkans Månadsgåva. 1 Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19, Mat 23:37-24:2, Ps 62:10-13.

Söndag 11 november Förlåtelse utan gräns. Kollekt: SALT Sörbykyrkans barn- och ungdomsverksamhet, 1 Mos 50:15-21, 2 The 3:1-5, Mat 18:15-20, Ps 78:35-39.

10.00 Gudstjänst för Små och Stora med efterföljande bibelstudium, G. Hafström, Mejramkören.

Söndag 11 november: ca 11.30 Höstbasar Välkommen att lämna något till basaren, kontakta kristin@ sorbykyrkan.nu, tel: 019-33 55 46 eller lämna direkt efter gudstjänsten.

Tisdag 13 november 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 15 november

10.00 Högmässa, N-E. Åberg. Söndagsskola.

14.00 Torsdagsträffen

Tisdag 6 november

Vaksamhet och väntan. Kollekt: Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Mat 25:1-13, Ps 139:1-18.

8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 8 november 14.00 Torsdagsträffen

Lördag 10 november: 09.00–15.00 Städdag Vi hjälps åt med praktiska sysslor i Sörbykyrkan. Ingen anmälan. Mer information på hemsidan eller från Klas Niklasson och Britten Jakobsson på tel. 019-33 55 46.

Söndag 18 november 10.00 Högmässa, M. Hagström, söndagsskola

Söndag 18 november: ca 11.30 Föreningsmöte Tisdag 20 november 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 22 november 14.00 Torsdagsträffen

Torsdag 22 november 19.00 Bön och Lovsångskväll

Söndag 25 november Kristi återkomst. Kollekt: Svenska Kyrkan Hela Världen, Jes 65:17-19, 2 Pet 3:8-13, Mat 25:31-46, Ps 102:26-29.

10.00 Gudstjänst, J. Sjödin


Verksamheter i kyrkan Bön för gudstjänsten Varje söndag finns det möjlighet att be för gudstjänsten i andaktsrummet kl. 09.30.

Gudstjänst söndag 10.00 Vi växlar mellan Gudstjänst med små och stora, söndagsgudstjänst och högmässa. Efter gudstjänsten finns kyrkkaffe. Varannan söndag har vi söndagsskola.

Söndagsskola Varannan söndag får barnen efter inledningen i gudstjänsten lära sig mer om Gud och leka, pyssla, baka och annat roligt. Det finns tre grupper: Minigruppen 0-3 år (föräldrar ansvariga), Lilla gruppen 4-6 år och stora gruppen 7-12 år. Kontaktperson är Gustav Hafström, gustav@sorbykyrkan.nu, 019-33 55 46.

Morgonmässa Vi firar mässa tillsammans varje tisdagsmorgon 8.00. Efter mässan serveras god frukost.

Middagsbön (sext) Bön med hjälp av Tidebönsboken. Kl. 12:15 tisdag, onsdag och torsdag.

Bön och lovsångskväll Vid två tillfällen under hösten träffas vi för att be och sjunga lovsång tillsammans.

Träff för daglediga Torsdagar 14.00-16.00. Gemenskap vid kaffeborden. Vi inleder med en andakt och lyssnar sedan till något trevligt program.

Kontaktperson är Henry Johansson, tel. 019-36 44 86.

Kvällsmat Onsdagar 17:15–18:30. Öppet för alla, självkostnadspris. Anmälan senast måndagen innan kl 13.00, tel 019-33 55 45 eller mail@sorbykyrkan.nu.

Hemgruppen – den lilla gemenskapen Vi träffas i mindre grupper hemma hos varandra eller i kyrkan, för gemenskap och mat, bön, bibelläsning och uppmuntran för det kristna vardagslivet. Det finna grupper för enbart vuxna och grupper för hela familjen. Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta gustav@ sorbykyrkan.nu, 073-802 30 25.

Alpha-kurs Alpha är en kurs för dig som är nyfiken på den kristna tron och vill utforska den lite mer. Men också för dig som är lite osäker på vad du egentligen tror och inte tror. Även du som inte tror är välkommen. En Alpha-kväll börjar med gemenskapen runt matbordet och fortsätter med ett föredrag. Sedan samtalar vi omkring de tankar som föredraget väckt. I detta samtal är alla frågor möjliga och värda att tas på allvar. Har du frågor, ring eller maila gärna till kyrkan. Vi siktar på en Alphakurs till våren 2013.

Mejramkören Barnkör, för barn 6-10 år, träffas onsdagar 17.00-17.45.


Chorianderkören

Ungdomsgrupp

Kyrkokör som bl.a. medverkar i gudstjänsterna. Träffas onsdagar 18.3020.00. Här är alla sångglada välkomna, särskilt herrar!

Från 8:an och uppåt. Lovsång, bön, bibel, läger, sport och sköna människor. Frågor? Kontakta gustav@sorbykyrkan. nu.

Öppna förskolan

Judo

På öppna förskolan leker vi, sjunger, lär känna varandra och ha roligt. Måndag kl.13.00–16.00, onsdag och torsdag kl.9.00–12.00 (stängt under skolloven).

I samarbete med föreningen Örebro Judo. Onsdagar kl.17.00-17.45. Kostnad 200 kr/år (medlemskap i Örebro Judo) 6-10 år.

En vecka i Sörbykyrkan (under terminerna) Måndag 13.00-16.00: Öppen förskola

Tisdag

18.30-20.00: Chorianderkören, vår vuxenkör övar, välkommen att pröva på!

08.00-09.00: Morgonmässa med frukostbuffé Torsdag 09.00-12.00: Öppen förskola 12.15-12.30: Middagsbön 12.15-12.30: Middagsbön 16.00-18.00: Konfa-grupp 14.00-16.00: Träff för daglediga

Onsdag

09.00-12.00: Öppen förskola 12.15-12.30: Middagsbön 16.45-17.00: Fruktstund, kostnad 5 kr! 17.00-17.45: Mejramkören, 6-10 år 17.00-17.45: Judoträning, 6-10 år 17.15-18.30: Kvällsmat, anm. senast mån 12.00 till Britten, 019-33 55 46

Söndag 09.30-10.00: Bön för gudstjänsten 10.00-11.00: Gudstjänst eller högmässa. Söndagsskola varannan söndag.

Påminnelse från styrelsen... Vet du med dig att du glömt att betala in årets medlemsavgift? Den är 200 kr/vuxen och kan betalas in på pg 47 45 20-4. Ange ”Medlemsavgift” samt ditt namn. Tack!


Konfirmation 2012/2013 Hösten 2012 startar vi två nya konfa-grupper! Välkommen med i gänget! I konfirmandkursen ingår vårt populära skidläger på sportlovet, fler andra läger och mycket sport, musik, samtal om Jesus och Bibeln. Våra äldre ungdomar är med som ledare.

Sport+sommarläger Det ena alternativet innebär tre läger, ett skidläger och ett långt sommarläger med inriktning på sport. Startar i oktober.

Tisdagar+skidläger Vi har också en veckoläsning där vi träffas varje tisdag för fika, samtal, diskussioner. Två helgläger och ett skidläger ingår också. Detta startar 11 september. Du behöver inte tro på Gud eller vara van vid kyrkan för att vara med. Gå in på www.sörbykyrkan/konfa för mer information!


Morgonmässan Du vet väl att det är mässa i Sörbykyrkan varje tisdag morgon? Morgonmässan är inget nytt utan har pågått under några år. Samlingen är utformad som en blandning av nattvardsgudstjänst och andakt. •

Vi lyssnar på en kort betraktelse över söndagens tema och vi sjunger.

Vi läser växelvis ur den tidegärdsbok som är utgiven av BjärkaSäby.

Vi firar nattvard.

Vi ber för Sörbykyrkans och församlingens verksamhet.

Vi ber för människorna i vår närhet och för oss själva.

Till morgonstunden hör också gemenskap vid frukostbordet. Kom med du också och fira mässa i Sörbykyrkan på tisdag morgon! Du kommer att upptäcka tidegärdens böneform och nattvardsfirande i det lilla formatet. Du kommer att träffa Sörbykyrkans personal och andra morgontidiga besökare. Du kan vara med och utveckla gemenskap med människor i Sörbykyrkans närhet.

Ingvar Lundqvist

Tacksägelsedagen 14/10 – Skördefest! Tidigare år har det varit försäljning i samband med tacksägelsedagen men i år blir det en Basar den 11/11 istället, men Tacksägelsedagen som skördefest bör firas! Kyrkfikat blir denna dag kyrklunch med grönsakssoppa, mackor och äppelpaj. Alla som vill är mycket välkomna att bidra med bröd och/eller äppelpaj till kyrklunchen. Kollekt och betalning för soppa och/eller paj går till EFS mission.


29 september 19:00-21:00 är det en webbsänd insamlingsfest från EFS rikskansli med bland annat soffsamtal, webbauktion, vittnesbörd, musik och inslag från både nationella och internationella projekt. Vi i Sörbykyrkan följer - och är även med i - direktsänd webb-tv. Kvällen börjar kl. 18.00, med en del information och knytkalas. Ta med en paj eller pizza och kom! Dryck, te, kaffe och kaka bjuds du på! Kollekt tas upp på plats men det finns också möjlighet att ge på andra sätt.

Basar i Sörbykyrkan söndag den 11/11 Välkommen till Gudstjänst kl 10.00 efter gudstjänsten ca 11.30 Basar • Försäljning av handarbeten, bakverk m.m. som olika personer och grupper bidragit med! • Försäljning av alternativa Julklappar • Möjlighet att köpa Lunch och/eller extra gott fika Tack för dina bidrag, idéer och gåvor som berikar basaren på olika sätt! Intäkterna från Basaren går till Barn i alla länder som vi kommer att informera mer om på olika sätt under hösten och vid Basaren.

Missionsgruppen i Sörbykyrkan


Kontakt

Ungdomspräst Gustav Hafström Tel: 33 55 46, 0738-02 30 25 gustav@sorbykyrkan.nu

Senapsvägen 24, 702 18 Örebro Tel: Fax:

019-33 55 45, 019-33 55 46 019-33 55 45

Husmor Britten Jakobsson tel: 33 55 46 0703-61 08 47 britten@sorbykyrkan.nu

Postgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834 Gåvokonto: 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”)

Vaktmästare Klas Niklasson Tel: 33 55 46 0703-36 48 40

Mail: mail@sorbykyrkan.nu Hemsida: www.sorbykyrkan.nu Öppna förskolan Britten Jakobsson, tel: 33 55 46 Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86

Musiker Johanna Damberg Tel: 33 55 46 0720-28 77 16 johanna@sorbykyrkan.nu

Vik. distriktspräst Nils-Erik Åberg tel: 019-33 55 45 nils-erik@sorbykyrkan.nu

Församlingskonsulent Kristin Jirénius Tel: 33 55 46 0707-48 99 40 kristin@sorbykyrkan.nu

Distriktspräst Magnus Hagström föräldraledig

Kristus är världens ljus, Han och ingen annan född i vårt mörker, född att bli vår broder. Har vi sett honom har vi sett vår fader. Ära vare Gud! Sv. Ps. 37

Program Hösten 2012  

Program för Sörbykyrkan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you