Page 1

Program fรถr Sรถrbykyrkan

Hรถsten 2011


Bönen - hela kyrkans kallelse Bönen ges i Bibeln prioritet i det kristna livet. Först och främst uppmanar jag till bön, säger aposteln. Det sätter en dagordning för kyrkan. Bra bett hälften arbetat, säger vår tradition.

skriver Paulus. I bönen kan vi både få hämta kraft att möta de dagliga utmaningarna, men också få ledning för de större visionerna som kan infinna sig när vi t.ex. läser om den första församlingen.

Det finns dock något som är ännu viktigare, som föregår en bön efter Guds Vår tradition bjuder oss också, bed hjärta. Nämligen kärlek i våra relationer. också när du inte tycker du är redo för Håll frid med alla så långt det kommer det. Bed mer när lättjan bjuder motstånd. Bed troget. Det an på er, läser vi i den finns dock en risk att heliga Skrift. Och, om ”Bra bett hälften bönen blir mer en du bär fram ditt offer till altaret, och där arbetat, säger vår kamp och en kramp, istället för en möjlighet kommer på att du har tradition” att hämta kraft. Då kan något otalt med din det vara en hjälp att ha broder, gå då först några bönevänner. Du och försona dig, säger Frälsaren. Vem kan be uppriktigt till är varmt välkommen att engagera dig Gud utan att först bemöda sig om kär- i någon av de bönegrupper som träffas i Sörbykyrkan. Du är också varmt vällek till sin nästa? kommen att delta i morgonbönen och Kyrkan är kallad till enhet, också i bömässan på tisdagar, eller middagsbönen. Att tillsammans få en bönens riktnen vid lunchtid. ning, så att vi kan komma inför Gud med den nöd vi så ofta möter i vår tid, Välkommen med! är en uppgift för Kyrkan. Luther skriver: ”Den kristna kyrkan här på jorden har ingen större makt och gärning än en sådan gemensam bön mot allt som kan drabba den.” Det är min aning att det tidiga EFS såg detta som något viktigt. Det är inte för inte som det just heter ”bönhus”. Istället för att beklaga oss över samhällsutvecklingen så bjuder Jesus oss att vara med och förändra den. Stillsamt. I det lilla. Men med en omutlig målmedvetenhet. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att be och aldrig ge upp läser vi i Luk 18. Bed alltid,

Magnus Hagström Distriktspräst i Sörbykyrkan


September Söndag 4 september Elfte söndagen efter trefaldighet. Tro och liv. Kollekt: Månadsgåva. Jes 1:10-17, Jak 1:22-25, Matt 23:1-12, Ps 146:610.

10.00 Gudstjänst med Små och Stora, M. Hagström

Torsdag 8 september 14.00 Torsdagscafé

Lördag 24 september 09.00: Frukostsamling: ”Tonåren – ur din tonårings perspektiv” psykologstudent Emma Cronberg. Är du tonårsförälder eller på väg att bli? God mat och föreläsning på samma gång! Anmälan senast 19/9 till lisa@sorbykyrkan.nu eller 019-33 55 46, pris: 60 kr

Söndag 11 september Tolfte söndagen efter trefaldighet. Friheten i Kristus. Kollekt: Sörbykyrkan SALT Barn o ungdom. 2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, Mark 2:23-28, Ps 145:13b-18.

10.00 Gudstjänst, J. Armö, Söndagsskola

Torsdag 15 september 14.00 Torsdagscafé

16–18 september Retreat Skrekarhyttan, ”Lova Herren min själ”, N-E Åberg. Anmälan på lista i kyrkan.

Söndag 18 september Trettonde söndagen efter trefaldighet. Medmänniskan. Kollekt: Svenska Kyrkan Diakonia. Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12, Ps 103:1-6.

10.00 Högmässa, M. Hagström, G. Hafström, konfirmationsstart

Torsdag 22 september Torsdagscafé

Lördag 24 september 18.00: EFS Insamlingsfestkväll med knytkalas EFS insamlingsdygn den 24-25 september. Vi träffas kl. 18.00 i Sörbykyrkan och äter tillsammans. Kl. 19.00-21.00 tittar vi på livesändningen från EFS i Ängelholm tillsammans och samlar själva in bidrag till EFS. Varmt välkomna hälsar v. ordf. Nils Ola Svensson.

Söndag 25 september Fjortonde söndagen efter trefaldighet. Enheten i Kristus. Kollekt: Insamlingskampanj till EFS. Amos 9:11-15, 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-23, Ps 95:1-7.

10.00 Gudstjänst med Små och Stora, G. Hafström, Mejramkören

Torsdag 29 september 14.00 Torsdagsträffens höststart


Oktober Söndag 2 oktober Den helige Mikaels dag. Änglarna. Kollekt: Sörbykyrkans månadsgåva. 1 Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, Joh 1:47-51, Ps 103:19-22.

10.00 Gudstjänst, Å. Sonesson

Torsdag 6 oktober 14.00 Torsdagsträffen: Vi sjunger visor av E. Taube

Lördag 8 oktober 09.00– 15.00: Städdag! Vi hjälps åt med praktiska sysslor i Sörbykyrkan. Ingen anmälan. Mer information på hemsidan eller från Klas Niklasson på tel. 019-335546.

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen. Lovsång. Kollekt till Sörbykyrkans musikverksamhet. Salomos vishet 7:15-22, Kol 3:16-17, Luk 19:3740, Ps 65:9-14.

10.00 Mässa i folkton, M. Hagström, G. Hafström, Chorianderkören, konfirmander, söndagsskola. Försäljning av skördeoffer till EFS Internationella arbete.

Torsdag 13 oktober 14.00 Torsdagsträffen: Berättelsestund

Lördag 15 oktober

Torsdag 20 oktober 14.00 Torsdagsträffen: Vi sjunger med i ”Sånger för livet”

Lördag 22 oktober: En dag om relationer och föräldraskap med Alf B. Svensson, psykolog, författare och talare Mer information i kyrkan och på hemsidan. Anmälan till Lisa Svensson på 019-335546 eller e-post lisa@ sorbykyrkan.nu.

Lördag 22 oktober 10.00 Pilgrimsvandring. Samling på Stortorget vid Rådhuset. Ledare: Ulf Schöier, Betlehemskyrkan. Ingen anmälan. Ingvar Lundqvist (019-33 53 62) besvarar frågor.

Söndag 23 oktober Artonde söndagen efter trefaldighet. Att lyssna i tro. Kollekt till Sörbykyrkan SALT Barn o ungdom. Ords 8:32-36, Apg 5:27-29, Matt 13:44-46, Ps 19:8-15.

10.00 Gudstjänst med små och stora, G. Hafström, dop

Torsdag 27 oktober 14.00 Torsdagsträffen: Vem var Lars Molin?

Söndag 30 oktober

Bytardag. Se anslag och hemsida.

Nittonde söndagen efter trefaldighet. Trons kraft. Kollekt till Sörbykyrkans diakonala arbete. Jos 2:1-15, Hebr 11:29-33, Mark 2:1-12, Ps 73:23-26

Söndag 16 oktober

10.00 Högmässa, J. Armö

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Rik inför Gud. Kollekt till Johannelunds Teologiska Högskola. Pred 12:1-7, 1 Joh 4:16-21, Luk 16:1931, Ps 49:6-12.

18.00 Musikcafé med Chorianderkören

10.00 Gudstjänst, M. Hagström

Vecka 44 Höstlov från flera av våra aktiviteter


November Torsdag 3 november 14.00 Torsdagsträffen: Axplock om J.S.Bachs musik och Liv. Tord Wennerlund

3–6 november: Ungdomsläger på Sandvikengården för ungdomar och studenter Kontakta Gustav Hafström om du vill veta mer eller följa med! gustav@ sorbykyrkan.nu eller 073-8023025.

Lördag 5 november Alla Helgons dag. Helgonen. Kollekt till Svenska Kyrkan SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet). 5 Mos 34:1-5, Hebr 12:22-24, Luk 6:20-26, Ps 126.

10.00 Minnesgudstjänst, M. Hagström

Söndag 6 november Söndagen efter Alla Helgons dag. Vårt evighetshopp. Kollekt till EFS Internationella arbete. Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38, Ps 116:1-9.

Söndag 13 november Söndagen före domsöndagen. Vaksamhet och väntan. Kollekt till Sörbykyrkans månadsgåva. Amos 8:9-12, Fil 3:20-4:1, Luk 17:20-30, Ps 139:118.

10.00 Högmässa, M. Hagström Föreningsmöte, knytislunch

Torsdag 17 november 14.00 Torsdagsträffen: Nordens nationalsånger.

Söndag 20 november Domsöndagen. Kristi återkomst. Kollekt till Svenska Kyrkan Hela Världen. Hes 47:6-12, 1 Kor 15:22-28, Matt 13:47-50, Ps 102:26-29.

10.00 Gudstjänst, G. Hafström, söndagsskola

Torsdag 24 november 14.00 Torsdagsträffen: Vi möter advent

Söndag 27 november Första advent. Ett nådens år. Kollekt till Sörbykyrkans musikverksamhet. Sak 9:9-10, Upp 5:1-5, Matt 21:1-9, Ps 24.

10.00 Gudstjänst med små och stora, M. Hagström, Chorianderkören, Mejramkören

10.00 Gudstjänst, M. Hagström, Söndagsskola

Torsdag 10 november 14.00 Torsdagsträffen: Axplock om J.S.Bachs musik och Liv. Tord Wennerlund.

Söndag 13 november: Föreningsmöte med knytislunch Efter högmässan träffas vi och får tillsammans med styrelsen och anställda prata om vad som händer i missionsföreningen just nu.


Verksamheter i kyrkan Gudstjänst söndag 10.00 Vi växlar mellan Gudstjänst med små och stora, Söndagsgudstjänst och Högmässa. Efter gudstjänsten finns kyrkkaffe. Ibland har vi söndagsskola.

Söndagsskola

Hemgruppen – den lilla gemenskapen Vi träffas till gemenskap och mat, bön, bibelläsning, stöd och uppmuntran för det kristna vardagslivet. Det finns också en familjehemgrupp som samlas i öppna förskolans lokaler.

Ungefär varannan söndag får barnen efter inledning i gudtjänsten lära sig mer om Gud och leka, pyssla, baka och annat roligt.

Vill du vara med? Kontakta Gustav Hafström på gustav@sorbykyrkan.nu.

Kontaktperson är Lisa Svensson, lisa@sorbykyrkan.nu, 019-335546.

är en grupp för dig som kanske gått Alpha-kurs tidigare och vill fortsätta upptäcka kristen tro. Börjar 6 september.

Morgonmässa Vi firar mässa tillsammans varje tisdagsmorgon 8.00. Efter mässan serveras en god frukost.

BBB (Basic BiBle studies)

Kontakta Nils-Ola på hemgrupp@ sorbykyrkan.nu.

Mejramkören

Middagsbön (sext)

För klass 1-4. Onsdag 16:30–17:15.

Bön med hjälp av Tidebönsboken. Kl. 12:15 tisdag, onsdag och torsdag.

Chorianderkören

Torsdagsträffen Torsdagar 14:00-16:00. Gemenskap vid kaffeborden. Vi inleder med en andakt och lyssnar sedan till något trevligt program.

Onsdag 19:00-21:00. Kyrkokör som bl.a. medverkar i gudstjänsterna. Här är alla sångglada välkomna, särskilt herrar!

Öppna förskolan

Kontaktperson är Henry Johansson, tel. 019-36 44 86.

På öppna förskolan leker vi, sjunger, lär känna varandra och har roligt. Tisdag, onsdag och torsdag 9–12 (stängt under skolloven).

Kvällsmat

Musiklek

Onsdagar 17:30-18:30. Öppet för alla, självkostnadspris. Anmälan senast dagen innan kl 13:00 på tel 019-33 55 45.

För 4-6-åringar. Kom och sjung, lek och dansa! Vi träffas varannan onsdag kl. 16.30 med start den 7 september. Följande onsdagar samlas vi: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11. Kontakt: Emma 070-404 65 31. Efteråt finns möjlighet att äta kvällsmat i kyrkan, anmälan: 019-33 55 46, mail@ sorbykyrkan.nu.


Konfirmation

Judo

Den 18 september startar vi konfirmandgruppen som träffas på tisdagar kl. 16-18. I sommar erbjuder vi också ett längre sommarkonfirmandläger.

I samarbete med föreningen Örebro Judo. Onsdagar 17:00-18:00: 6-8 år, 18:1519:15: 9-12 år. Kostnad : 200kr/år (medlemskap i Örebro Judo).

Frågor och anmälan till gustav@ sorbykyrkan.nu, 019-335546.

Ungdomskväll Från 8:an och uppåt. Vi träffas fredagskvällar från 18.30. Kvällarna börjar med pingis och mingel och fortsätter med program, bön och fika! Frågor? Kontakta gustav@sorbykyrkan. nu.

En vecka i Sörbykyrkan Måndag Kvällstid:

Hemgrupper

Tisdag 08.00-08.30: 09.00-12.00: 12.15-12.30: 16.00-18.00:

Morgonmässa Öppen förskola Middagsbön Konfirmationsläsning

Torsdag 12.15-12.30: Middagsbön 09.00-12.00: Öppna förskolan 14.00-16.00: Torsdagsträffen

Fredag

Onsdag 09.00-12.00: 12.15-12.30: 16.30-17.15: 17.00-18.00: 17.15-18.30:

18.15-19.15: Judoträning, 9-12 år 16.30-17.00: Musiklek Varannan vecka 19.00-21.00: Chorianderkören övar

Öppen förskola Middagsbön Mejramkören övar Judoträning, 6-8 år Kvällsmat, anm. senast tis 12.00

18.30-sent:

Ungdomskväll

Söndag 10.00-11.00: Gudstjänst eller Högmässa


Kontakt

Församlingskonsulent Lisa Svensson Tel: 33 55 46, lisa@sorbykyrkan.nu

Senapsvägen 24, 702 18 Örebro Tel: Fax:

019-33 55 45, 019-33 55 46 019-33 55 45

Ungdomspräst Gustav Hafström Tel: 33 55 46, gustav@sorbykyrkan.nu

Postgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834 Gåvokonto: 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”) Mail: Hemsida: Facebook:

Musiker Josefine Wämmerfors Onsdag 13–16 tel: 33 55 46 josefine@sorbykyrkan.nu

mail@sorbykyrkan.nu www.sorbykyrkan.nu facebook.com/sorbykyrkan

Öppna förskolan Britten Jakobsson, tel: 33 55 46 Anna Henriksson

Husmor Britten Jakobsson Onsdag 9–12 tel: 33 55 46

Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86 Distriktspräst Magnus Hagström Tisdag, torsdag 9–12 tel: 33 55 45 magnus.hagstrom@ sorbykyrkan.nu

Vaktmästare Klas Niklasson Tisdag, torsdag, fredag 9–12 tel: 33 55 46

Alla våra källor har vi i vår Herre, i hans ord. Vi får dricka liv som trädet rotat i en fruktbar jord. Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här. Sv. Ps. 386

Program hösten 2011  

Program för Sörbykyrkan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you