Page 1

Program fรถr Sรถrbykyrkan

Fasta & pรฅsk 2013


Människosonen - vem är han? ”När ni har upphöjt Människosonen ska ni förstå att jag är den jag är.” Joh.8:28

Människosonen är Gud själv som förlossar oss till livet.

Människosonen är Gud själv som har förenat sig med oss.

Vem förlossar han? Den som tar emot vittnesbördet om honom? Vem tar emot vittnesbördet? Den som tar emot honom själv. Hur tar man emot honom? Genom dopet till hans död och tron på den försoning han vill skänka oss.

Ingen mer än Människosonen har stigit ner från himlen. Ingen annan än Gud själv har stigit ut ur evigheten och in i tiden. På så sätt förenade Människosonen ”Han är den som Människosonen vem sig med oss. Han delade är han? Han är den förlossar ditt liv våra frestelser och våra som förlossar ditt liv begränsningar. I detta från graven och från graven och kröner Guds nedstigande till vår dig med nåd och kröner dig med värld, så upphöjs samtidigt barmhärtighet, Ps. 103:4. människan. För det är i nåd och barmTy så älskade Gud världen det djupt mänskliga - i att han gav den sin egen härtighet” vår förnedring och våra son… tillkortakommanden En välsignad fastetid och som Gud själv förenar sig en välsignad Kristi uppståndelses fest med oss. tillönskas dig av hjärtat.

Människosonen är Gud själv som försonat sig med oss. Den upphöjelse Jesus talar om är sin död på korset. Förebilden är kopparormen som Mose höjde upp på en stång enligt Guds befallning, 4 Mos. 21:9. Den som ser upp till kopparormen räddas till livet från giftiga ormars bett. Människosonens förnedring blir på samma sätt människosläktets upphöjelse. Skapelsen återställs och människan försonas. Bara Gud kan åstadkomma denna radikala förnyelse. Så älskade Gud världen… Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd – det är ett ord om Människosonen, Fil. 2:8f. Samtidigt är det ord om den som tar emot honom.

Åke Sonesson, präst i Sörbykyrkan


Februari

Torsdag 21 februari

Söndag 3 februari

Söndag 24 februari

Uppenbarelsens ljus. Kollekt till Sörbykyrkans musikverksamhet. Mal 3:1-4, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40, Joh 1:14-18, Ps 138.

Den kämpande tron. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet. 1 Kung 19:1-8, 1 Kor 10:12-13, Luk 7:36-8:3, Ps 130.

10.00 Gudstjänst, Å. Sonesson, Chorianderkören, söndagsskola.

10.00 Gudstjänst, M. Hagström, söndagsskola.

Tisdag 5 februari

Tisdag 26 februari

8.00 Morgonmässa med frukost

8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 7 februari

Torsdag 28 februari

14.00 Torsdagsträffen

14.00 Torsdagsträffen

Söndag 10 februari Kärlekens väg. Kollekt till Sörbykyrkans barn- o ungdomsverksamhet. Est 4:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33, Ps 86:5-11.

10.00 Gudstjänst med Små och Stora, Mejramkören, efterföljande bibelstudium, M. Hagström.

Tisdag 12 februari

14.00 Torsdagsträffen

Mars Fredag 1 mars – Världsböndagen 15.00 & 18.00

Gudstjänst i Vasakyrkan. Tema: Jag var en främling och ni tog emot mig.

8.00 Morgonmässa med frukost

Onsdag 13 februari Bön och fasta. Joel 2:12-19, Apt 13:1-3, Mar 2:1820, Ps 32:1-5.

Lördag 2 mars 10.00–13.00: Bytardag Se www.sorbykyrkan.nu för mer information.

18.00 Askondagsmässa, M. Hagström.

Torsdag 14 februari

Söndag 3 mars

14.00 Torsdagsträffen

Kampen mot ondskan. Månadsgåva till Sörbykyrkans verksamhet. Jes 59:14-17, Ef 6:1018, Mark 5:24-34, Ps 25:12-22.

Söndag 17 februari

10.00 Högmässa, M. Hagström.

Prövningens stund. Månadsgåva till Sörbykyrkans verksamhet. 1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:2123, Ps 31:2-6.

Tisdag 5 mars

10.00 Högmässa, Å. Sonesson.

Tisdag 19 februari 8.00 Morgonmässa med frukost

8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 7 mars 14.00 Torsdagsträffen


Söndag 10 mars

Söndag 24 mars

Livets bröd. Kollekt till Sörbykyrkans diakonala verksamhet. 2 Mos 16:11-18, 1 Pet 2:1-3, Joh 6:24-35, Ps 107:1-9.

Vägen till korset. Rikskollekt till Svenska Kyrkan Hela Världen. 2 Mos 13:6-10, Heb 2:14-18, Mark 11:1-11, Ps 118:19-29.

10.00 Gudstjänst, P. Bergman, söndagsskola.

10.00 Högmässa, G. Hafström, söndagsskola.

Söndag 10 mars, 18.00: Musikcafé, Chorianderkören med solister, allsång och kakbuffé

Passionsveckan

Tisdag 12 mars

Måndag 25 mars 19.00 Passionsandakt, Å. Sonesson.

Tisdag 26 mars 8.00 Morgonmässa med frukost

8.00 Morgonmässa med frukost

19.00 Passionsandakt, M. Hagström.

Torsdag 14 mars

Onsdag 27 mars

14.00 Torsdagsträffen

19.00 Passionsandakt, M. Hagström.

Söndag 17 mars

Torsdag 28 mars – skärtorsdagen

Guds mäktiga verk. Kollekt till Sörbykyrkans barno ungdomsverksamhet. Mik 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Ps 147-15.

10.00 Gudstjänst för Små och Stora, G. Hafström, Mejramkören, efterföljande bibelstudium, M. Hagström.

Söndag 17 mars, 11.45: Föreningens årsmöte med sopplunch Tisdag 19 mars 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 21 mars 14.00 Torsdagsträffen

Det nya förbundet. 2 Mos 24:3-11, 1 Kor 10:16-17, Mark 14:12-26, Ps 111:1-5.

14.00 Torsdagsträffen 17.00 Sedermåltid. En informativ måltid där den judiska traditionen runt Pesasch (Judiska påsken) förmedlas, genom att symboliken runt varje del i måltiden förklaras mellan de olika rätterna. För anmälan kontakta: anette@ sorbykyrkan.nu, tel. 019-33 55 46, senast 25 mars. Hör även av dig om du vill hjälpa till att förbereda maten! 19.00 Skärtorsdagsmässa, M. Hagström.


April Måndag 1 april - Annandag påsk Möte med den uppståndne. Kollekt till Sörbykyrkans barn- o ungdomsverksamhet. 5 Mos 18:15-18, Kol 3:1-4, Luk 24:36-49, Ps 16:6-11.

16.00 Gudstjänst för Små och Stora, A. Jonsson, Mejramkören. Påskfest.

Fredag 29 mars – långfredagen

Tisdag 2 april

Jes 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Mark 15:21-41, Ps 22

8.00 Morgonmässa med frukost

10.00 Långfredagsgudstjänst, Å. Sonesson.

Torsdag 4 april 14.00 Torsdagsträffen

Söndag 7 april Påskens vittnen. Månadsgåva till Sörbykyrkans verksamhet. Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5, Joh 21:15-19, Ps 145:1-7.

10.00 Gudstjänst, M. Hagström, söndagsskola.

Tisdag 9 april 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 11 april 14.00 Torsdagsträffen

Söndag 31 mars – Påskdagen Kristus är uppstånden. Kollekt till Sveska kyrkan Hela Världen och EFS Internationella arbete delas lika. Offergång. 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21, Mark 16:1-14, Ps 118:15-24.

10.00 Högmässa, M. Hagström, Å. Sonesson, G. Hafström, påskkör, söndagsskola.

13–14 april: EFS Mitt Sverige Distriktsrådskonferens i Nyköping Söndag 14 april Den gode herden. Kollekt till Sörbykyrkans Diakonala verksamhet. Hes 34:23-31, Heb 13:2021, Joh 10:11-16, Ps 23.

10.00 Högmässa, G. Hafström.

Tisdag 16 april 8.00 Morgonmässa med frukost


14.00 Torsdagsträffen

Maj

Söndag 21 april

Torsdag 2 maj

Vägen till livet. Kollekt till Sörbykyrkans musikverksamhet. Syr 28:3-7, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14, Ps 147:1-7.

14.00 Torsdagsträffen

Torsdag 18 april

10.00 Gudstjänst, J. Sjödin, söndagsskola.

Tisdag 23 april 8.00 Morgonmässa med frukost

Onsdag 24 april 17.30: Liten kvällskonsert med Mejramkören och solister under kvällsmaten.

Lördag 4 maj, 9.00–14.00: Städdag Vi hjälps åt med praktiska sysslor i Sörbykyrkan. Ingen anmälan. Mer information på hemsidan eller från Klas och Britten på tel. 019-33 55 46.

Söndagen 5 maj Bönen. Månadsgåva till Sörbykyrkans verksamhet. Jer 29:11-14, 1 Joh 5:13-15, Luk 11:1-13, Ps 13.

10.00 Gudstjänst, J. Sjödin, söndagsskola.

Torsdag 25 april 14.00 Torsdagsträffen

26-28 april: Församlingshelg Sollidens kursgård Söndag 28 april Att växa i tro. Konferenskollekt till EFS internationella arbete. Offergång. Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:10-17, Ps 98:1-8.

10.00 Högmässa, M. Hagström, söndagsskola.

Tisdag 30 april 8.00 Morgonmässa med frukost

Chorianderkören sjunger på valborgsfirande i Tybble.

Tisdag 7 maj 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 9 maj Kristi Himmelsfärdsdag Gökotta på Tybblekullen, samling kl.8.00 vid sörbykyrkan för gemensam procession till tybblekullarna. Tag med egen fikakorg! Vid regn är vi i Sörbykyrkan.

Torsdag 9 maj 14.00 Torsdagsträffen


Söndag 26 maj Gud – Fader, Son och Ande. Kollekt till EFS internationella barnarbete BIAL. 2 Mos, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20, Ps 113:1-6.

10.00 Gudstjänst för Små och Stora med efterföljande bibelstudium. Mejramkören, Chorianderkören, missionsgruppen, M. Hagström, avslutning söndagsskolan.

9-12 Maj: EFS Rikskonferens Söndag 12 maj Hjälparen kommer. Kollekt till Sörbykyrkans musikverksamhet. 5 Mos 31:6-8, Rom 8:31-39, Joh 16:23-33, Ps 33:18-22.

10.00 Högmässa, Å. Sonesson.

Tisdag 14 maj 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 16 maj 14.00 Torsdagsträffen

Söndag 19 maj Den heliga anden. Kollekt till Sörbykyrkans barn- o ungdomsverksamhet. Joel 2:28-29, Apg 2:1-11, Joh 14:15-21, Ps 104:27-31.

10.00 Högmässa med konfirmation, G. Hafström, M. Hagström, söndagsskola.

Tisdag 21 maj 8.00 Morgonmässa med frukost

Torsdag 23 maj 14.00 Torsdagsträffen

31 maj–2 juni: Retreat på Skrekarhyttan


Verksamheter i kyrkan Bön för gudstjänsten Varje söndag finns det möjlighet att be för gudstjänsten i andaktsrummet kl. 09.30.

Gudstjänst söndag 10.00 Vi växlar mellan Gudstjänst med små och stora, söndagsgudstjänst och högmässa. Efter gudstjänsten finns kyrkkaffe. Varannan söndag har vi söndagsskola.

Söndagsskola Varannan söndag får barnen efter inledningen i gudstjänsten lära sig mer om Gud och leka, pyssla, baka och annat roligt. Det finns tre grupper: Minigruppen 0-3 år (föräldrar ansvariga), Lilla gruppen 4-6 år och stora gruppen 7-12 år.

Hemgruppen – den lilla gemenskapen Vi träffas i mindre grupper hemma hos varandra eller i kyrkan, för gemenskap och mat, bön, bibelläsning och uppmuntran för det kristna vardagslivet. Det finna grupper för enbart vuxna och grupper för hela familjen. Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta gustav@sorbykyrkan. nu, 073-802 30 25.

Alpha-kurs Alpha är en kurs för dig som är nyfiken på den kristna tron och vill utforska den lite mer. Men också för dig som är lite osäker på vad du egentligen tror och inte tror. Även du som inte tror är välkommen.

Vi firar mässa tillsammans varje tisdagsmorgon 8.00. Efter mässan serveras god frukost.

En Alpha-kväll börjar med gemenskapen runt matbordet och fortsätter med ett föredrag. Sedan samtalar vi omkring de tankar som föredraget väckt. I detta samtal är alla frågor möjliga och värda att tas på allvar. Har du frågor, ring eller maila gärna till kyrkan. Vi siktar på en Alphakurs till hösten 2013.

Middagsbön (sext)

Mejramkören

Bön med hjälp av Tidebönsboken. Kl. 12:15 tisdag, onsdag och torsdag.

Barnkör, för barn 6-10 år, träffas onsdagar 17.00-17.45.

Kontaktperson är Anette Jonsson, anette@sorbykyrkan.nu, 019-33 55 46.

Morgonmässa

Träff för daglediga Torsdagar 14.00-16.00. Gemenskap vid kaffeborden. Vi inleder med en andakt och lyssnar sedan till något trevligt program. Kontaktperson är Henry Johansson, tel. 019-36 44 86.

Kvällsmat Onsdagar 17:15–18:30. Öppet för alla, självkostnadspris. Anmälan senast måndagen innan kl 13.00, tel 019-33 55 45 eller mail@sorbykyrkan.nu.


Chorianderkören

Ungdomsgrupp

Kyrkokör som bl.a. medverkar i gudstjänsterna. Träffas onsdagar 18.3020.00. Här är alla sångglada välkomna, särskilt herrar!

Från 8:an och uppåt. Lovsång, bön, bibel, läger, sport och sköna människor. Frågor? Kontakta gustav@sorbykyrkan.nu.

Öppna förskolan På öppna förskolan leker vi, sjunger, lär känna varandra och ha roligt. Måndag kl.13.00–16.00, onsdag och torsdag kl.9.00–12.00 (stängt under skolloven).

Judo I samarbete med föreningen Örebro Judo. Onsdagar kl.17.00-17.45. Kostnad 200 kr/ år (medlemskap i Örebro Judo) 6-10 år.

En vecka i Sörbykyrkan (under terminerna)

Måndag 13.00-16.00:

Öppen förskola

Tisdag 08.00-09.00: Morgonmässa med frukostbuffé 12.15-12.30: Middagsbön 16.00-18.00: Konfa-grupp

Onsdag 09.00-12.00: 12.15-12.30: 16.45-17.00: 17.00-17.45: 17.00-17.45:

Öppen förskola Middagsbön Fruktstund, kostnad 5 kr! Mejramkören, 6-10 år Judoträning, 6-10 år

17.15-18.30: 18.30-20.00:

Kvällsmat, anm. senast mån 12.00 till Britten, 019-33 55 46 Chorianderkören, vår vuxenkör övar, välkommen att pröva på!

Torsdag 09.00-12.00: 12.15-12.30: 14.00-16.00:

Öppen förskola Middagsbön Träff för daglediga

Söndag 09.30-10.00: Bön för gudstjänsten 10.00-11.00: Gudstjänst eller högmässa. Söndagsskola varannan söndag.


Kontakt

Ungdomspräst Gustav Hafström Tel: 33 55 46, 0738-02 30 25 gustav@sorbykyrkan.nu

Senapsvägen 24, 702 18 Örebro Tel: Fax:

019-33 55 45, 019-33 55 46 019-33 55 45

Postgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834 Gåvokonto: 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”) Mail: mail@sorbykyrkan.nu Hemsida: www.sorbykyrkan.nu Öppna förskolan Britten Jakobsson, tel: 33 55 46 Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86 Vik. Präst (t.o.m. 28 februari) Åke Sonesson Tel: 019-33 55 45 ake.Sonesson@ svenskakyrkan.se Distrikspräst Magnus Hagström Tel: 019-154 733, 019-33 55 45 magnus.hagstrom@ sorbykyrkan.nu

Husmor Britten Jakobsson tel: 33 55 46 0703-61 08 47 britten@sorbykyrkan.nu Vaktmästare Klas Niklasson Tel: 33 55 46 0703-36 48 40 Musiker Johanna Damberg Tel: 33 55 46 0720-28 77 16 johanna@sorbykyrkan.nu Församlingskonsulent Kristin Jirénius Tel: 33 55 46 0707-48 99 40 kristin@sorbykyrkan.nu Församlingspedagog Anette Jonsson Tel: 33 55 46 anette@sorbykyrkan.nu

Sjung, min tunga! Sjung den hârda, höga, ärofyllda strid som pá korset Herren kämpat till triumf och evig frid, stark som lejonet i öknen och som offerlammet blid!. Sv. Ps. 456

Program fasta-påsk 2013  

Program för Sörbykyrkan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you