Fasta & påsk 2014

Page 1

Program fรถr Sรถrbykyrkan

Fasta & pรฅsk 2014


Jesus – vår fantastiske Vän och Levande Gud! Vi i Sörbykyrkan ingår i den fantastiska andliga gemenskap som kallas Guds folk – den levande Gudens församling!

en oas i en stressad och plågad omvärld. Han säger: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.” (Joh 7:3738) Vi vill lära känna Jesus Kristus tillsammans med dig!

Vi är också anslutna till EFS – en rörelse som samlas runt Jesus och längtar efter den Helige Andes kraft och förnyelse i våra liv. Vi tror att Jesus snart kommer ”Vi i Sörbykyrkan tillbaka – vi vill berätta ingår i den för alla om Guds kärlek, att Jesus dött för alla och fantastiska andliga att Han vill att alla vängemenskap som der sig till Honom, böjer knä inför Honom och tar kallas Guds folk – emot Honom som Herre den levande Gudens i livet.

församling!” Vi tillhör också Svenska kyrkan och delar visionen av att vara en kyrka för hela folket. Vi vill nå varenda människa med tron på Jesus här på Sörbyängen och i hela Örebro!

Varmt välkommen med som aktiv medlem i Sörbykyrkan – i Jesu familj finns din och min sanna identitet och glädje! Gläd dig med oss över att vi i maj får välkomna ytterligare en prästfamilj till Sörbykyrkan! Kanske vill du också vara med själv i det spännande projektet med församlingsalpha i höst. Gud välsigne dig!

Vi är svaga – men Gud är stark! Ibland känns det som att vi människor lätt tappar fotfästet och glädjen i livet. Bibeln beskriver oss som får utan herde – som planlöst springer omkring och är försvarslösa då rovdjur angriper oss. Men vi är inte ensamma! Herren Gud är en väldig Gud och så full av kärlek till oss att det flödar över. ”Åt dem som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn.” (Joh 1:12) Genom tron på Jesus kan vem som helst bli ett Guds barn och få del av Guds kärlek – det är verkligen bra! Vår gemenskap i Sörbykyrkan är ingen perfekt gemenskap – vi är fulla av svagheter och har både goda och dåliga sidor. Men Jesus – Han är bäst! Han vill göra vår församling till

Gustav Hafström, präst i Sörbykyrkan


Mars Söndag 9 mars Första söndagen i fastan; Prövningens stund. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. 1 Mos 3:1-13, Heb 5:7-10, Mark 1:12-13, Ps 31:2-6

10.00 Högmässa. Gustav Hafström. Kyrklunch & EFS-föreningens Årsmöte!

Söndag 23 mars Jungfru Marie Bebådelsedag; Guds mäktiga verk. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. 1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20, Luk 1:46-55 och Luk 1:26-38, Ps 147:7-15.

10.00 Gudstjänst med små och stora

Onsdag 26 mars 14.00 Onsdagsträffen

Torsdag 27 mars

Onsdag 12 mars

ca 19.00 Lovsångsmässa

14.00 Onsdagsträffen

Söndag 30 mars

Torsdag 13 mars

Midfastosöndagen; Livets bröd. Kollekt Sörbykyrkans arbete. Ords 9:1-6, 1 Kor 10:1-6, Joh 6:48-59, Ps 107:1-9

ca 19.00 Lovsångsmässa

Söndag 16 mars

10.00 Gudstjänst. Lars B Stenström.

Andra söndagen i fastan; Den kämpande tron. Kollekt till Johannelund. Jes 61:1-3, Heb 11:23-27, Mark 14:3-9, Ps 130.

April

10.00 Högmässa. Gustav Hafström. Predikan: Jonas Ahlforn von Beetzen.

Onsdag 2 april

Onsdag 19 mars 14.00 Onsdagsträffen

14.00 Onsdagsträffen

Torsdag 3 april ca 19.00 Lovsångsmässa

19-20 MARS: BÖNEDYGN Start med gemensam bönesamling onsdag 19 mars kl 20.00. Avslutas i samband med mässan kl 19.00 torsdag 20 mars.

Torsdag 20 mars

LÖRDAG 5 APRIL, 10–13: BYTARDAG! Söndag 6 april

ca 19.00 Lovsångsmässa

Femte söndagen i fastan; Försonaren. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. 4 Mos 21:4-9, 1 Joh 1:8-2:2, Joh 3:11-21, Ps 103:8-14.

Lördag–söndag, 22–23 mars

10.00 Högmässa. Gustav Hafström.

Aktiviteter och övernattning i kyrkan för barn 6-10 år. Anmälan senast 20 mars till Johanna (johanna@sorbykyrkan.nu).

Onsdag 9 april 14.00 Onsdagsträffen

Torsdag 10 april ca 19.00 Lovsångsmässa


Söndag 13 april Palmsöndagen; Vägen till korset. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete. Jes 50:5-10, Rom 5:1-5, Luk 19:28-40, Ps 118:19-29.

10.00 Missionsgudstjänst. Predikan: ​Elias Tranefeldt. Vid kyrklunch medverkar blivande Etiopienmissionärer Elias och Sofia Tranefeldt. Missionsgruppen.

Onsdag 16 april 14.00 Onsdagsträffen 9–15 Heldagsöppet på Öppna förskolan

Torsdag 17 april Skärtorsdagen; Det nya förbundet. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. 2 Mos 12:15-20, 1 Kor 5:6-8 Luk 22:7-23, Ps 111:1-5.

17.00 Sedermåltid. En informativ måltid om den judiska påskmåltiden. Anmälan till Anette (anette@sorbykyrkan. nu) senast 13 april. Det finns även möjlighet att vara med och laga maten. Anmäl ditt intresse till Anette. 19.00 Skärtorsdagsmässa. Gustav Hafström.

Söndag 20 april Påskdagen; Kristus är uppstånden. Offergång: Svenska kyrkans och EFS internationella arbete. Hos 6:1-3, Apg 3:14-16, Luk 24:1-12, Ps 118:15-24.

10.00 Påskdagsmässa! Gustav Hafström, påskkör. Efteråt Påskfest med mat och tårtbuffé.

Onsdag 23 april 14.00 Onsdagsträffen

Torsdag 24 april ca 19.00 Lovsångsmässa

Söndag 27 april Andra söndagen i påsktiden; Påskens vittnen. Kollekt: Sörbykyrkans verksamhet. Sak 8:6-8, 1 Pet 1:3-9, Joh 20:24-31, Ps 145:1-7

09.00 Frukost 10.00 Alpha-gudstjänst. Kristen tro - tråkig, osann, irrelevant? Gustav Hafström och ungdomar. 12.15 Föreningsmöte

Fredag 18 april Långfredagen; Korset. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. Jes 53:1-12, Fil 2:6-8, Luk 23:26-49, Ps 22.

10.00 Långfredagsgudstjänst. Josef Ekesryd.

Onsdag 30 april På kvällen sjunger Chorianderkören vårsånger på Jeremiasgården och därefter vid firandet i Tybble ca 19.30.


Maj Söndag 4 maj Tredje söndagen i påsktiden; Den gode herden. Rikskollekt - Delas mellan Salt & Credo. Jer 23:3-8, 1 Pet 5:1-4, Joh 10:22-30, Ps 23.

10.00 Gudstjänst

Onsdag 7 maj 14.00 Onsdagsträffen

Torsdag 8 maj ca 19.00 Lovsångsmässa

LÖRDAG 10 MAJ: FÖRSAMLINGSDAG I SÖRBYKYRKAN FÖR ALLA ÅLDRAR! Anmälan till johanna@sorbykyrkan.nu senast 27 april. Mer info kommer.

Söndag 18 maj Femte söndagen i påsktiden; Att växa i tro. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. Jes 57:15-16, Gal 5:13-18, Joh 17:9-17, Ps 98:1-8.

10.00 Konfirmationsgudstjänst med mässa. Gustav Hafström. Avslutning för söndagsskolan.

Onsdag 21 maj 14.00 Onsdagscafé

Torsdag 22 maj ca 19.00 Lovsångsmässa

Söndag 25 maj Bönsöndagen; Bönen. Offergång Konferensinsamling till EFS Mission där det bäst behövs. 1 Kung 3:5-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13.

10.00 Mässa med musik av Maria Gustin Bergström. Chorianderkören. Jonas Ahlforn von Beetzen.

Onsdag 28 maj 14.00 Onsdagscafé

SÖNDAG 11 MAJ, 10.00: HÖGMÄSSA. VÄLKOMNANDE OCH INSTALLATION AV JONAS AHLFORN VON BEETZEN SOM NY DISTRIKTSPRÄST! Gustav Hafström, Patrik Bergman. Fjärde söndagen i påsktiden; Vägen till Livet. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. 2 Mos 13:20-22, 1 Thess 5:9-11, Joh 13:31-35, Ps 147:1-7.

Juni Söndag 1 juni Söndagen före pingst; Hjälparen kommer. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Joh 16:12-15, Ps 33:18-22.

10.00 Gudstjänst

Onsdag 4 juni 14.00 Onsdagscafé

Onsdag 14 maj 14.00 Onsdagscafé

Söndag 8 juni

Torsdag 15 maj

Pingstdagen; Den Helige Ande. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. Jes 12, Ef 2:17-22, Joh 7:37-39, Apg 2:1-11, Ps 104:27-31.

ca 19.00 Lovsångsmässa

10.00 Gudstjänst


Församlingsalpha Vi är mitt inne i en spännande tid. Vi vill starta en Församlingsalpha-kurs, på tio söndagar, med start i september för alla som redan tillhör Sörbykyrkans gemenskap och som vill fördjupa sig i sin kristna tro och dela gemenskapen i Sörbykyrkan. En alpha-söndag börjar med frukost kl 09.00, Alpha-gudstjänst kl 10.00 och avslutas sedan med smågruppssamtalet över en kopp kaffe. Samtidigt hoppas vi också kunna samla barnen till parallella barnsamlingar, kallat söndagsskol-alpha.

Välkommen söndagen den 27 april på en prova-på-Alpha-Söndag! Prata gärna med någon av oss i planeringsgruppen för ALPHA: Magnus Niklasson, Barbro Jonsson, Emma Cronberg eller Gustav Hafström.

En vecka i Sörbykyrkan Onsdag 09.00-12.00: 14.00-16.00: 16.30-17.30: 17.15-18.30: 18.30-20.00:

Fredag Öppen förskola Onsdagsträffen Mejramkören Kvällsmat Chorianderkören

Torsdag 13.00-16.00: 16.00-18.00: 18.30-21.00: 19.00-20.00:

Öppen förskola Konfa-grupp Ungdomskväll Lovsångsmässa

09.00-12.00: Öppen förskola

Söndag 10.00-11.00: Gudstjänst/ Högmässa


1 2

3

Betala med kreditkort! I kyrkan finns numera en pelare med en skärm och kortläsare. Inom kort börjar vi använda en ny kortläsare med kod som förutom kreditkort kan användas med bankkort som t.ex. Maestro. 1.

Börja med att på skärmen välja vad du vill betala för eller ge till. För vissa ändamål som t.ex. kollekt finns flera förangivna summor tillgängliga.

2.

På skärmens högra sida visas de ändamål du valt och längst ner ser du summan att betala.

3.

Tryck på ”Ta betalt” för att gå vidare och betala.

4.

Stoppa i ditt kort i kortläsaren och följ instruktionerna på skärmen. Du avslutar köpet genom att knappa in din pinkod.


Kontakt

Styrelsen

Senapsvägen 24, 702 18 Örebro

Emma Cronberg, ordförande (t.o.m 9/3) Sara Hafström, vice ordförande (t.o.m 9/3) Karl-Erik Hermansson Anders Hermansson Bodil Sandin Magdalena Andersson Simon Wämmerfors Lennart Nilsson, kassör Magnus Niklason, kassör

Tel: Fax:

019-33 55 45, 019-33 55 46 019-33 55 45

Postgiro: Bankgiro: Gåvokonto:

47 45 20-4 954-4834 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”)

Mail: Hemsida:

mail@sorbykyrkan.nu www.sorbykyrkan.nu

Öppna förskolan Britten Jakobsson och Anette Jonsson, tel: 33 55 46

Ordf. och v. ordf. nås på epost ordforande@sorbykyrkan.nu Hela styrelsen nås på epost styrelsen@sorbykyrkan.nu

Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86

Personalen

Vaktmästare, Klas Niklasson 019-33 55 46, 0703-36 48 40

Präst, Gustav Hafström 019-33 55 46, 0738-02 30 25, gustav@sorbykyrkan.nu

Husmor, Britten Jakobsson 019-33 55 46, 0703-61 08 47, britten@sorbykyrkan.nu

Familjekonsulent, Anette Jonsson 019-33 55 46, anette@sorbykyrkan.nu

Musiker, Johanna Damberg 019-33 55 46, 0720-28 77 16, johanna@sorbykyrkan.nu