Page 1

‫سـةرؤكايةتي زانكؤي سـؤران‪ /‬بةرِيَوةبةرايةتي ثةيوةنديية ئةكادميييةكان‬

‫ئةم ناميَلكةية ثالَثشت بة فةرماني وةزارةتي خويَندني‬ ‫باآل و تويَذينةوةي زانسيت‪ /‬نووسينطةي وةزير ذمارة‬ ‫(ن‪ )4411/‬لـة رِيَكةوتي (‪ )3142/6/41‬كـة ئـاماذة كراوة بة‬ ‫(برِطةي ‪ /1‬تـةوةري ثـيَنجةم‪ /‬كـاروباري كـارطيَرِي و‬ ‫دارايـي) لـة كـؤنـووسي كـؤبوونـةوةي ذمـارة (‪)44‬ي‬ ‫ئـةجنومةني وةزارةتي خـويَندني بـاآل و تـويَذينةوةي‬ ‫زانـسيت لـة (‪ )3142/6/3‬سةبارةت بة كـؤنووسي لـيَذنةي‬ ‫تاووتويَكردني ميكانيزمي دةستبةكاربوونةوة و رِيَكةوتي‬ ‫ئةذمار كردني ماف و جياوكة داراييةكاني ئةو بةرِيَزانةي‬ ‫كـة خـويَندني باآل (ماستةر‪ /‬دكتؤرا) لـة دةرةوةي ووآلت‬ ‫تةواو دةكةن و دةطةرِيَنةوة‪ .‬كـة تيـايدا بـرِياردرا لةسةر‬ ‫ئةو خاآلنةي كة لة ناوةرؤكي ئةم ناميَلكةيةدا هاتووة‪.‬‬

‫رِيَنماييةكاني ثاش‬ ‫بةرةو ئــايندة‬ ‫بةرِيَوةبةرايةتي ثةيوةنديية ئةكادميييةكان‬ ‫زانكؤي سؤران‬ ‫سؤران‪ /‬هةوليَر‬ ‫هةريَمي كوردستان‬ ‫عيَراق‬ ‫ئيمةيل‪:‬‬ ‫‪academic.relations@soran.edu.iq‬‬ ‫تةلةفؤن‪+964 (0)66 264 6502 :‬‬

‫تةواو كردني خويَندني باآل (ماستةر‪ /‬دكتـؤرا)‬ ‫لة دةرةوةي ووآلت‬


‫قوتابي‪ /‬خويَندكاراني خويَندني باآل‬ ‫(ماستةر‪ /‬دكتؤرا) كة لة دةرةوةي وآلت‬ ‫خويَندن تةواو دةكةن (بةرنامةي تواناسازي‪،‬‬ ‫مؤلَةتي خويَندن‪ ،‬زةمالَة و نيَردراوان لة‬ ‫رِيَطةي حكومةتي عيَراقي فيدرالَ) دةبيَت‬ ‫سةرةتا ثةيوةندي بكةن بة فةرمانطةي‬ ‫نيَردراوان و ثةيوةنديية رِؤشنبريييةكان لة‬ ‫ديواني وةزارةتي خويَندني باآلي هةريَم بة‬ ‫مةبةسيت ووردبيين كردني سةربوردة و‬ ‫رِةوتي خويَندن و ئةجنامداني ئةستؤثاكي‬ ‫دارايــي و كــارطيَرِي و دواتــر وةرطــرتين‬ ‫نووسراوي فةرمي بؤ تؤماركردني دةست‬ ‫بةكاربوونةوةيان لة زانكؤكاني خؤيان‪.‬‬

‫بة دةست هيَناني برِوانامة بة شيَوةي كؤتايي‬ ‫قوتابي‪ /‬خويَندكاراني خويَندني باآل (ماستةر‪/‬‬ ‫دكتؤرا) كة لة دةرةوةي وآلت خويَندن تةواو‬ ‫دةكةن (بةرنامةي تواناسازي‪ ،‬مؤلَةتي خويَندن‪،‬‬ ‫زةمالَة و نيَردراوان لة رِيَطةي حكومةتي عيَراقي‬ ‫فيدرالَ) و برِوانامةكةيان بة شيَوةي كؤتايي بة‬ ‫دةستهيَنــاوة‪ ،‬لــة اليةن زانكـــؤكانيـــانةوة‬

‫قوتابي‪ /‬خويَندكاراني خويَندني باآل (ماستةر‪/‬‬ ‫دكتؤرا) كة لة دةرةوةي وآلت خويَندن تةواو دةكةن‬ ‫(بةرنامةي تواناسازي‪ ،‬مؤلَةتي خويَندن‪ ،‬زةمالَة و‬ ‫نيَردراوان لة رِيَطةي حكومةتي عيَراقي فيدرالَ) و‬ ‫بة سةركةوتوويي خويَندنةكةيان تةواو كردووة‬ ‫ثيَنــةبـةخشــراوة‪،‬‬ ‫بــرِوانامةكـــةيان‬ ‫بــةآلم‬ ‫دةسبةكاربوونةوةيان بؤ تؤمار دةكريَت لة اليةن‬ ‫زانكؤكانيانةوة بة هةمان ناونيشان و ثلةي وةزيفي‬ ‫ثيَشوويـان تـا كــاتي وةرطرتين برِوانامةكــةيان بـة‬ ‫شيَوةي كؤتايي‪.‬‬ ‫دواتر لة اليةن زانكؤكانيانةوة نووسراو ئارِاستةي‬ ‫وةزارةت دةكـريَت بـة مةبةسيت يةكسـانكـردني‬ ‫بـرِوانامةكانيــان‪ .‬وة دواي يـةكسـانكردنـي‬ ‫بـرِوانامةكانيان لـة اليةن وةزارةمتـان‪ ،‬شـايستةي‬ ‫هةموو ئةو ماف و جياوكة دارايي و كارطيَرِييانة‬ ‫دةبن كة برِوانامةكانيان ثيَيان دةبةخشيَت لة رِؤذي‬ ‫بـة دةستهيَنـاني بـرِوانامةكانيـان نـةوةك رِؤذي‬ ‫دةستبةكاربوونةوةيان‪.‬‬

‫ئةو قوتابي‪ /‬خويَندكارانةي خويَندني باآل‬ ‫(ماستـةر‪ /‬دكتـؤرا) كة لـة دةرةوةي ووآلت‬ ‫خـويَندن تـةواو دةكـةن (بـةرنامةي‬ ‫تـواناسـازي‪ ،‬مؤلَةتي خـويَندن‪ ،‬زةمـالة و‬ ‫نيَردراوان لـة رِيَطـةي حكـومةتي عيَـراقي‬ ‫فيدرالَ) و سـةركةوتوو نـةبوون (فـاشل‬ ‫َندنةكةيان‪،‬‬ ‫بوون) لةلةخوي‬ ‫َندنةكةيان‪ ،‬دةبيَت سةرةتا ثةيوةندي بكةن بة فةرمانطةي نيَردراوان و‬ ‫خوي‬ ‫ثةيوةنديية رِؤشنبريييةكان لة ديواني وةزارةتي خويَندني باآلي هةريَم بة مةبةسيت ووردبيين‬ ‫كردني سةربوردة و رِةوتي خويَندن و ئةجنامداني ئةستؤثاكي دارايي و كارطيَرِي و دواتر‬ ‫وةرطرتنينووسراوي فةرمي بؤ تؤماركردني دةستبةكاربوونةوةيان لة زانكؤكاني خؤيان بة‬ ‫هةمان ناونيشان و ثلةي وةزيفي ثيَشوويان وة دواتر جيَبةجيَكردني رِيَكارة ياساييةكان‬ ‫(طيَرِانةوةي تةواوي ئةو مووضة و خةرجييانةي بؤيان خةرجكراوة و ئةذمارنةكردني ماوةي‬ ‫خويَندنةكةيان بة خزمةت وة رِيَطة ثيَنةدانيان بؤ ثيَشكةشكردنةوةي داواكاري بؤ خويَندني‬ ‫باآل بؤ ماوةي دياريكراو بة ثيَي رِيَنماييةكان)‪.‬‬

‫لة كاتي بةدةست هيَنـاني بـرِوانامةي خـوارتر‬ ‫قوتابي‪ /‬خويَندكاري مؤلَةت ثيَدراو ئةطةر برِوانامةيةكي خوارتري بةدةست هيَنا لةو برِانامةيةي‬ ‫كة مؤلَةتي بؤ وةرطرتبوو‪ ،‬ئةوا ماوةي زيادة لة كةمرتين مماوةي ثيَويست بؤ بة دةستهيَناني ئةو‬ ‫برِوانامةية ئةذمارناكريَت بؤ مةبةسيت سةرمووضة و ثلة بةرزكردنةوة‪ ،‬ئةمةش ثشتبةستة بة‬ ‫ماددةي (‪ )4‬لة ياساي ذمارة (‪)41‬ي سالَي ‪ 3112‬كة هةمواري ماددةي ثةجناي ياساي رِاذةي شارستاني‬ ‫ذمارة (‪)31‬ي سالَي (‪)4261‬ي كردووة و دةقةكةي بةم شيَوةيةية‪( :‬املادة اخلمسون‪ /‬رابعاً‪/‬ج‪ .‬إذا‬ ‫حصل املوظف اجملاز دراسيا على شهادة ادنى من الشهاده اليت تعاقد عليها فال حتتسب لغرض‬

‫دةستبةكاربوونةوةيان بؤ تؤمار دةكريَت وة‬

‫العالوه او الرتفيع املدة الزائدة عن احلد االدنى املسموح به علي تلك الشهادة)‪.‬‬

‫مةبةسيت يةكسانكردني برِوانامةكانيان‪ .‬وة دواي‬

‫بـةخشيين ثلةي زانسيت‬

‫نووسراو ئارِاستةي وةزارةت دةكريَت بة‬ ‫يــةكسانكردني بــرِوانامةكانيان لــــة اليـةن‬ ‫وةزارةمتان‪ ،‬شايستةي هةموو ئةو ماف و جياوكة‬ ‫دارايي و كارطيَرِييانة دةبن كة برِوانامةكانيان‬ ‫ثيَيـــان‬

‫دةبــةخشيَت‬

‫بةكاربوونةوةيانةوة‪.‬‬

‫لــة‬

‫رِؤذي‬

‫دةست‬

‫قوتابي‪ /‬خويَندكاري خويَندني باآل (ماستةر‪ /‬دكتؤرا) كة لة دةرةوةي ووآلت خويَندن تةواو‬ ‫دةكةن (بةرنامةي تواناسازي‪ ،‬مؤلَةتي خويَندن‪ ،‬زةمالة و نيَردراوان لة رِيَطةي حكومةتي عيَراقي‬ ‫فيدرالَ) دةبيَت لة دواي يةكسانكردني برِوانامةكةي ثرؤسةي بةخشيين ثلةي زانسيت بؤ ئةجنام‬ ‫بدريَت و هةموو ماف و جياوكة دارايي و كارطيَرِييةكاني ئةو ثلة زانستييةي ثيَبدريَت لة رِؤذي‬ ‫وةرطرتين ثلة زانستييةكةي‪.‬‬

‫سـةرؤكايةتي زانكؤي سـؤران‪ /‬بةرِيَوةبةرايةتي ثةيوةنديية ئةكادميييةكان‬

‫لة كاتي طةرِانةوة قوتابي‬

‫لـة كـاتي تـةواو كردن خـويَندن و وةرنـةطرتين‬ ‫بـرِوانامةكانيان‬

‫لة كاتي سةرنـةكةوتن لة خـويَندن‬


Leaflet