Page 1

SOPREMA ALSAN RS. TEČNI SINTETIČKI MATERIJALI SA BJESNO BRZOM REAKCIJOM ZA PARKINGPROSTORE. BRZO – SIGURNO – EKONOMIČNO.

FIRST QUALITY


SOPREMA ALSAN RS KVALITET. NEZAMENJLIVE PREDNOSTI BRZOSUŠEĆEG SISTEMA. SOPREMA ALSAN RS – KOMPLETAN ASORTIMAN. PREMAZIVANJE PODLOGE ALSAN RS 222 Premaz za asfaltne podloge ALSAN RS 276 Premaz za upijajuće podloge ALSAN RS čak i prilikom ekstremnim vremenskim uvjetima.

Smole za gotove površine i -nivelirajuće mase

Tekući sintetički materijal ALSAN RS bazira se na najnovije kemijsko formulisane PMMA proizvode.

– ALSAN RS 210

ALSAN RS olakšava obradu, što omogućuje

Osnovna smola koja se koristi za dobijanje

kvalitativno pojačavanje i bitno smanjivanje

PMMA-maltera

troškova. Jednostavna aplikacija sa valjkom i

– ALSAN RS 230

četkom ili špricanjem/prskanjem sa kompresorom.

Hidroizolacijska smola za površine – ALSAN RS 230 Thix

ALSAN RS proizvodi su sertificirani i ispitani prema europskim normama (ETAG 005), pod

Tiksotropirana (gusta) osnovna smola za spojeva i prelaze

stalnom tekućom kontrolom kvaliteta. Proizvodna

– ALSAN RS 233

paleta odlikuju se velikom elastičnosću i visokim

Nivelirajuća masa

stupnjem opterećenja. Proizvodi su otporni na UV-

– ALSAN RS 260 GM

zrake i alkale i za kratko razdoblje (nakon 30 min.)

Hidroizolacijska smola za površine (GM = za

kiša ne pretstavlja nikakav problem, a sljedeći sloj se može odmah nanositi.

unutrašnjost) – ALSAN RS 263 GM Nivelirajuća masa (GM = za unutrašnjost)

IZ SOPREME – GARANTIRANO. Mase za završne slojeve Na spratnim garažama, balkonima i ravnim krovovima neophodna je perfektna hidroizolacija

– ALSAN RS 288

i dugotrajna otpornost nagrizanja. Za ove potrebe

Masa za završni sloj, u boji

SOPREMA je razvila ovaj jedinstveni SISTEM na bazi tekućih sintetičkih materijala: ALSAN RS je

Mase za specijalne potrebe

moderan i potpuno pouzdan proizvod, koji svim korisnicima nudi ubedljive prednosti.

– ALSAN RS 242 malter Malter za grublje otvore

Garantirano.

– ALSAN RS 234 glet-masa FIRST QUALITY

Masa za gletovanje malih korekcija – ALSAN RS završni sloj sa strukturom


ALSAN ZA SPRATNE GARAŽE. UBEDLJIVA HIDROIZOLACIJA NA ZAVRŠNE POVRŠINE SA VELIKIM ZAHTJEVIMA I POTREBAMA. Parking-prostori su prohodne površine sa visokim zahtjevima i potrebama. Hidroizolacija koja se pritom upotrebljava, mora biti trajno elastična, da izdržava pukotine u podlozi,

Sljedeća lista pruža informacije, koji sistemi/proizvodi se po pravilu upotrebljavaju. Ključna tačka u izboru, rezultat su naše analize postojećih građevinskih šteta, načina i razmera uporabe objekata kao i raspoložljivi buđet. Kontaktirajte nas – mi Vas savjetujemo individualno.

mehanički da bude visoko optovarljiva i da ima mogućnost za informativni dizajn. Sistemska rješenja ALSAN-a rezultat su dugogodišnjeg iskustva u praksi. Brzo reaktivni sistemi hidroizolacije i sistemi za gotove površine na bazi PMMA-smole, pružaju dugotrajnu zaštitu čak i kod najtežih i najkomplikovanijih površina.

Upotreba kod/na Osobljenosti

preporučeni sistemi/proizvodi

Zadnjem spratu krovnih površina i Međuspratu površine iznad prostorije

ALSAN RS sistem za hidroizolaciju

Zadnjem spratu na međuspratu Međuspratu

ALSAN RS top-sistem

Radne fuge Dilatacijske fuge

ALSAN RS sistem za hidroizolaciju fuge

Rampe mehanički visoko Mjesta okretanja optovarljivo

ARS završni sloj sa strukturom

Odroni

ARS 242 malter

Markacije ili logoa

≥ 1 cm

ARS 288 završni sloj ili sloj za markiranje sa ARS-om završnim slojem sa strukturom

Kaufhof, Diseldorf: hidroizolacija rampe

Marks, Hamburg: sigurna i brza obrada naše PMMA-smole i na niže temperature.

Spratna garaža Frauentor, Ravensburg: hidroizolacija krova. Sistem za hidroizolaciju ALSAN RS nanosi se bez problema i na stare već postojeće obloge, kao na primer beton ili asfalt.

Videoteka (spratna garaža gore desno) i hotel Panorama In, Hamburg: hidroizolacija spratne garaže. Znak za „zabranjeno parkiranje“ je markacija koja je nanešena prilikom završnim strukturiranim slojem na istoj visini.


ALSAN RS REPORT. SANACIJA RAMPE – VODONEPROPUSTNO – SIGURNO – EKONOMIČNO. Od obrade materijala do ponovnog otvaranja rampe prođu samo 6 sata.

11

12

1

10

2

9

3

8

4 7

6

5

12.00

11

12

1

10

11

3

8

6

5

12.15

11

12.30 Premazivanje podloge

12

11 2

4 7

6

11

4

11

4

17.40

3

6

5

17.15 Završni sloj

12

1

10

3

6

2

11 2

7

1

17.00

1

8

12

4 7

16.30 Izrada detalja

12

16.00 Zaštita hidroizolacije

8

16.15

10

5

9

5

9

6

10

3

6

3

11 2

7

2

15.15

1

8

1

4 7

15.00 Hidroizolacija

12

12

8

13.15

10

13.15 Ispunjivanje neravnina

9

5

9

5

10

3

8

3

6

13.00

1

10

2

4 7

9

1

9 8

4 7

12

10

2

9

12.15 Peskarenje

2

9

3

8

5

4 7

17.45 Markacije/trake

6

5

18.05 Promet


ALSAN ZA SPRATNE GARAŽE. PARKING-PROSTORI U TOP FORMI.

ŠTO MORAJU ZNATI IZVOĐAČI: U toku aplikacije ALSAN tekućih sintetičkih materijala mora se paziti na sljedeće propise: – Podloga se priprema sa brusenjem, peskarenjem sa peskom ili metalnim granulama. Ona mora biti očišćena od masnoća, mora biti čvrsta i bez šupljina. – Parcijalne reparacije, izravnavajuće slojeve ili druge pripremne korake izvode se proizvodima koji su kompatibilni sistemu. – Premazivanje svake podloge mora se prethodno odrediti (vidi tabelu za premaze). – Kod poroznih podloga, materijal se nanosi tanko i sa velikim pritiskom. – Vlaga podloge sme biti maks. 5 %. – Mora se paziti na tačke kondenzacije. Spratne garaže moraju dugotrajno lijepo izgledati i besprekorno funkcionisati. ALSAN pomaže pritom, visko-kvalitetnim sistemima, od tekućih sintetičkih materijala: na pr. sa bojama i formama po izboru i sa sigurnim i dugotrajno nepropusnim hidroizolacijama. Spratne garaza su kapitalni objekti i moraju biti ekonomski isplatljivi. Sanacija ALSAN sistemima, od tekućih sintetičkih materijala, nudi visoko vrijedne prednosti: nema troškova za rušenja i deponiranja otstranjenog materijala. Razdoblje kad je objekat zatvoren svodi se na minimum. Intervali sanacija se produžuju. Vrijednost objekta raste. Sa povećanom atraktivnosću spratne garaže, povećava se i broj korisnika.


Pravno uputstvo: SOPREMA ALSAN zadržava pravo da svoje proizvode prilagođuje tehničkim progresima i suglasno time da mijenja njihov sustav t.j. uvjete obrade. Ovo može uticati i na cijenu. Uvijek su važeće cijene i uvjeti koji su aktualni u trenutku naruđbine/izdatog naloga.

SOPREMA AG Härdlistrasse 1 8957 Spreitenbach Fon +41(0)564185930 Fax +41(0)564185931 info@sopremaalsan.ch www.sopremaalsan.com www.soprema.ch

FIRST QUALITY

SIGURNO–EKONOMIČNO.FIRSTQUALITY  

SOPREMA ALSAN RS. BRZO – SIGURNO – EKONOMIČNO. F I R S T Q U A L I T Y