Page 1

SOPREMA ALSAN FLASHING / FLASHING COLOR. TEト君E 1-KOMPONENTNE HIDROIZOLACIJE ZA HLADNU APLIKACIJU KOD SPOJEVA I PRELAZA.

K O M P O N E N TA


* SOPREMA ALSAN – 1-KOMPONENTNI SISTEM. KLJUČNA PREDOST. Sve jedno jeli kod renoviranja, reparacije ili kod nove izgradnje: Hiroizolacija na ravnim krovovima, kod spojeva i prelaza, prodora i kompleksnih detalja - se danas sve češće izvodi sa tečnim sintetičkim folijama. Brzo i sigurno. I još na svemu tome i finansiski povoljno.

*

Za hladnu aplikaciju kod spoeva i prelaza SOPREMA, svetski pionir u oblasti tečne sintetičke folije za hidroizolaciju, je razvila jedinstveni 1-komponentni sistem na bazi bitumena i poliuretana: ALSAN Flashing za upotrebu kod donjih i sakrivenih slojeva i ALSAN Flashing Color za konačne završne slojeve. Oba proizvoda se apliciraju sasvim jednostavno – sa valjkom i četkom. Kao rezultat toga dobija se dugotrajna, trajno elastična hidroizolacija, koja je otporna na UV-zrake i alkale i koja već ne mora mehanički da se učrvšćuje.

K O M P O N E N TA

**


ZA DONJE I SАKRIVENE SLOJEVE:

ZA KONAČNE ZAVRŠNE SLOJEVE:

ALSAN FLASHING. *

ALSAN FLASHING COLOR. **

- 1-komponentna BITU-PU-smola za tečnu hidro-

- 1-komponentna PU-smola za tečnu hidroizola-

izolaciju, koja kod spojeva i prelaza u donjim

ciju, koja kod spojeva i prelaza kod konačnih

sakrivenim slojevima aplicira se hladno i koja ne

završnih slojeva aplicira se hladno i koja ne

dozvoljava da vlaga uđe između hidroizolacije i

dozvoljava da vlaga uđe između hidroizolacije i

podloge – horizontalna i vertikalna upotreba - nanosi se u dva sloja, sa poliesterskim

podloge – horizontalna i vertikalna upotreba - nanosi se u dva sloja mokro u mokro, sa poli-

armiračkim filcom, drugi sloj se nanosi neposredno nakon prvoga - premazivanje podloge je potrebno samo u specijalnim slučajevima

esterskim armiračkim filcom - premazivanje podloge: da - vezuje na sve uobičajene podloge - boje: smeđa (standard RAL 7032) i druge različite

- vezuje na bitumen, mineralne podloge, metal, sintetika/plastika i drvo

boje - estetski dizajn završne podloge sa sipanjem

- boja: smeđa

kvarcnog peska ili sintetičkim čips-perlama u

- po potrebi površina može da se oplemeni

boji

sipajućim škriljcem

5 4

5 4 3

3

2

2

1.1

1

1

1 Priprema podloge prema pismenim instrukcijama 1.1 Premazivanje podloge prema tabeli (samo kod Flashing Color) 2 Prvi sloj se nanosi sa valjkom ili četkom (oko 1,0 kg/m2) 3 Poliesterski armirački filc. Obrada mokro u mokro i odmah se premazuje još jednom

4 Drugi sloj nanosi se sa valjkom ili četkom (oko 1,0 kg/m 2) – Flashing nakon pauze od oko 1 sata, Flashing Color se nanosi mokro u mokro 5 Opcionalno: treći sloj kao oplemenjujući sloj na završnoj površini (oko 0,2 kg/m 2) na kojem se sipa škliljac ili kvarcni pesak


SOPREMA ALSAN FLASHING / FLASHING COLOR. INTELIGENTAN SISTEM. OPSEŽAN ASORTIMAN. BEZKOMPROMISAN KVALITET.


ČVRSTI ARGUMENTI ZA ARHITEKTE, IZVOĐAČE I INVESTITORE. Na ravnim krovovima, balkonima, terasama i u stalno vlažnim prostorijama potrebna je perfektna hidroizolacija. Zato je SOPREMA razvila inteligentne paketsisteme na bazi tečne sintetike: ALSAN – to su najmoderniji, najsigurniji proizvodi, koji nude svakome ubedljive prednosti. Sa garancijom.

ALSAN otvara arhitektima i projektantima mogućnosti kreiranja, koja se ne mogu realizirati sa drugim hidroizolacijama. Izvođači kod ALSAN-a pre svega cene jednostavnu i sigurnu obradu. A investitori, za posebno senzibilne delove svojih objekata, dobijaju sa ALSAN-om visoko kvalitetna rešenja sa optimalnim odnosom cena-kvalitet.


Pravno uputstvo: SOPREMA ALSAN zadržuje pravo da svoje proizvode prilagođuje prema tehničkim progresima i saglasno s time da menja njihov sastav t.j. uslove obrade.ovo može da ima uticaj i na cjenu. Važu uvek cene i uslovi koji su aktuelni u momentu naruđbine/izdatoga naloga.

SOPREMA AG Härdlistrasse 1 8957 Spreitenbach Fon +41(0)564185930 Fax +41(0)564185931 info@sopremaalsan.ch www.sopremaalsan.com www.soprema.ch

FIRST QUALITY

COLOR.KOMPONENTA  

SOPREMA ALSAN FLASHING / FLASHING COLOR. K O M P O N E N TA

COLOR.KOMPONENTA  

SOPREMA ALSAN FLASHING / FLASHING COLOR. K O M P O N E N TA

Advertisement