Page 1

Vragenlijst mestonderzoek Datum: Gegevens eigenaar Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Aantal paarden in bezit:

Gegevens paard Naam: Ras: Leeftijd: Geslacht: Indien merrie: drachtig Staladres:

ja/nee*

Huisvesting  Overdag: stal/paddock/loopstal/weide/anders, namelijk*  ’s Nachts: stal/paddock/loopstal/weide/anders, namelijk* Indien het paard weidegang krijgt:  Welke maanden betreft dit? …………………... t/m …………………...  Met hoeveel paarden staat het paard gezamenlijk op de weide? ……………  Oppervlakte weideperceel (bij benadering): ……………  Wordt de mest uit de weide verwijderd? …………… Hoe vaak per week? ……………  Hoe wordt de weide bemest? Kunstmest/paardenmest/mest andere diersoort/geen*  Zijn er andere diersoorten die grazen of graasden op dezelfde weide?................................ Ontwormen  Zijn er wormpjes in de mest van uw paard gezien? Ja/nee*  Zo ja, hoe zagen deze eruit (kleur, lengte, vorm, hoeveelheid)?........................................... Indien bekend:  Datum laatste ontworming:……………  Naam laatste ontwormingsmiddel:  Fenbendazole: Panacur*  Pyrantel: Equiworm P/Hippotwin/Banminth/Strongid-P*  Ivermectine: Eqvalan/Furexel/Bimectin/Hippomec/Eraquell/Noromectin/Equimectin*  Moxidectine: Equest*  Praziquantel: Equimax/Eqvalan Duo/Equest Pramox/Furexel combi*  Anders, namelijk: …………………………………..   

Is er eerder mestonderzoek gedaan: ja/nee* Zo ja, wanneer?…………… Hoe ziet de mest er nu uit: hard/normaal/slap/anders, namelijk: ……………………………..* Zijn er andere (mogelijk gerelateerde) klachten bij uw paard of bij de weidegenoten (koliek, koorts, diarree, afwijkende vacht, vermageren, groeiachterstand, jeuk staart, conditieverlies)?…………………………………………………………………………………………….

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Vragenlijst mestonderzoek  
Vragenlijst mestonderzoek  
Advertisement