Page 1

Geïntegreerde proef 2017 – 2018 Sophie Tanghe

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Sophie Tanghe Klas: 6MO1 – nr.18 Coach: mevr. Roelandt


Geïntegreerde proef 2017 – 2018 Sophie Tanghe

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Sophie Tanghe Klas: 6MO1 – nr.18 Coach: mevr. Roelandt


1

Voorwoord

Mijn naam is Sophie Tanghe. Ik volgde tijdens de eerste en tweede graad de richting Economiemoderne talen aan de Sint-Bavohumaniora te Gent. Daarna besloot ik 2 jaar de richting Marketing en ondernemen te volgen aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Dit schooljaar kreeg ik de opdracht een geïntegreerde proef te maken, waarin meerdere vakken aan bod komen. De opdrachten hebben betrekking op de minionderneming Up’size. In het zesde jaar stichtten we de minionderneming Up’size met 11 medeleerlingen. Onze minionderneming verkocht het afgelopen schooljaar 2017-2018 groenten- en kruidenzaadjes alsook kweeksets, vijzels, groeizakken, kinderkweekpotjes … Graag wil ik enkele mensen bedanken. Eerst en vooral mevrouw Roelandt. Ik vond het zeer leerrijk om samen met haar de minionderneming Up’size te leiden. Evenals bedank ik de taalleerkrachten: de heer Van Daele, mevrouw Vandewalle, mevrouw De Muynck, mevrouw Deparcq en mevrouw Van Hecke. Zij leerden mij wat belangrijk is binnen het bedrijfsleven en hoe je het best zakelijk communiceert. Ik dank ook mijn coach de heer Decock voor de interessante economielessen en de heer Devriendt voor zijn leerrijke informaticalessen. Hij leerde mij efficiënt werken met Word en Excel. Ten slotte bedank ik ook de directie, Vlajo en de aandeelhouders van Up’size. Zonder hen was het niet mogelijk om deze minionderneming op te starten! U kan mijn eindwerk ook bekijken op: www.issuu.com/sophietanghe24/docs/eindwerk

3


4


2

Inleiding

De gip is opgebouwd uit acht verschillende deelopdrachten. De vakken die hoofdzakelijk aan bod kwamen, waren bedrijfseconomie en informatica. Er zijn ook verschillende taalvakken aan gebonden zoals Nederlands, Frans, Engels en Duits. De taken worden in chronologische volgorde weergegeven. De eerste deadline was in oktober 2017: de verkoop van de aandelen en de aandeelhoudersregistratie. Dit gebeurde via mini.jozefienen.be. Kort daarna kregen we de tweede opdracht: het opmaken van een formele uitnodiging voor de eerste aandeelhoudersvergadering. Deze moest aan de NBN-normen voldoen. Bij deze brief zat ook een aandeelhouderskaart met een barcode die de persoonlijke gegevens van de mede-eigenaar weergaf. Bij de derde opdracht liet ik mijn creatieve geest werken. Ik brainstormde over een eigen innovatief bedrijfje. Ik begon met veel gedrevenheid aan Softbike, een eenmanszaak. Voor de eerste taak van dit businessplan, schetste ik in grote lijnen mijn idee aan de hand van een quickpitch. Aan deze opdracht werd verder gewerkt in het tweede semester. Voor de vierde taak kropen Victor en ik in de huid van een verkoopverantwoordelijke en startten een reclamecampagne op. Deze campagne bestond uit twee delen, een originele affiche met een slogan, waarin de huiskleuren een betekenis hadden en werden gelinkt met de Italiaanse kweekset, een product van de minionderneming. In het tweede deel promootten we het product met behulp van een reclamespotje in het Frans. Als vijfde taak stelde ik mijn cv op in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast maakte ik ook een sollicitatiebrief, ter gelegenheid van de functiewisseling in de minionderneming. Om mijn sollicitatiebrief te ondersteunen, legde ik een sollicitatiegesprek af. Hierbij greep ik mijn kans om mijn leerkracht bedrijfseconomie, mevrouw Roelandt te overtuigen om mijn functie als CEO te behouden. Als voorlaatste opgave, stelde ik een zakelijke, Duitse aanvraag op. Ten slotte kan u mijn volledig businessplan van Softbike inkijken.

5


6


3

Inhoudsopgave

1

Voorwoord .................................................................................... 3

2

Inleiding ........................................................................................ 5

3

Inhoudsopgave ............................................................................. 7

4

Overzicht van de bijlagen .............................................................. 9

5

Bibliografie .................................................................................. 11

6

Deelopdrachten .......................................................................... 13

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering ......................... 14 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .................................................................... 15 Starting up your own business ..................................................................................... 15 Une campagne publicitaire .......................................................................................... 16 Sollicitatiebrief en cv .................................................................................................... 19 Sollicitatiegesprek ........................................................................................................ 20 Geschäftsbrief (Anfrage) .............................................................................................. 20 Business plan ................................................................................................................ 21

7

Conclusie .................................................................................... 34

7


8


4

Overzicht van de bijlagen

Bijlage 1

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Een gepersonaliseerde brief en ĂŠĂŠn pagina aandeelhouderskaarten

Bijlage 2

6.3 Starting up your own business

Bijlage 3

6.5 NL: Sollicitatiebrief en CV met QR-code naar appsite

Bijlage 4

6.5 FR: CV met QR-code naar appsite

Bijlage 5

6.5 EN: Sollicitatiebrief en CV met QR-code naar appsite

Bijlage 6

6.7 Businessplan

9


10


5

Bibliografie

Boeken Devriendt, D. (2016). Word 2013-2016 deel 1 basis. Oostkamp: WWW-Soft GCV Devriendt, D (2016). Word 2013-2016 deel 2 gevorderd. Oostkamp: WWW-Soft GCV Van de Cruys, V – Van de Sijpe, P – Heyvaert, F – Van Doorne, O (2013). Handel zes module 8 De boekhouding als beleidsinstrument, Bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening, Investeringsanalyse, Financieel beleid. (derde editie) Berchem: Uitgeverij De Boeck nv Vandaele, J (2017) 2 uitnodiging aandeelhoudersvergadering Vandaele, J. (2017) motivatiebrief en cv, Sint-Jozefsinstituut, Brugge Vandaele, J (2017) baanbrekend, Sint-Jozefsinstituut, Brugge Vandaele, J (2018) 6 voorwoord + inleiding, Sint-Jozefsinstituut, Brugge

Online Mini.jozefienen, website voor de aandeelhoudersregistratie, internet (2017-10-11) (https://www.mini.jozefienen.be/) Woordenboek (https://www.mijnwoordenboek.nl/) Synoniemen (https://www.synoniemen.net/) Google (https://www.google.be/) Mytaggle, website voor het maken van een applicatie, internet (2018-01-04) (https://mytaggle.nl/) YouTube, filmpje voor publicitaire campagne Frans en sollicitatiefilmpje, internet (2017-11-12) (https://youtube.com/) Ondernemingsloket, begeleiding bij het businessplan, internet (2017-11-01) (https://www.zenito.be/nl/ondernemingsloket) Up’size, website van de minionderneming, internet (2017-10-05) (https://miniupsize.wixsite.com/upsize) Issuu, website voor het publiceren van het eindwerk, internet (2018-05-15) (https://www.issuu.com/)

11


12


6

Deelopdrachten

“Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogen.” Colin Powell.

13


6.1

Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering

Om goed van start te kunnen gaan met onze minionderneming Up’size, hadden we een startkapitaal nodig. Hiervoor waren aandeelhouders essentieel. 80 aandeelhouders investeerden elk in een aandeel van tien euro. Zij registreerden zich op de website mini.jozefienen.be en schreven zich al dan niet in voor de eerste aandeelhoudersvergadering op woensdag 25 oktober 2017. Nadat ze het bedrag hadden gestort op onze rekening, werden ze een gelukkige aandeelhouder van Up’size! Door onze code van Up’size in te voeren bij ‘lijsten’ konden we op voorhand nagaan hoeveel aandeelhouders er kwamen naar de vergadering.

De registratie ging als volgt: Stap 1: Eerst surft men naar www.mini.jozefienen.be

Stap 2: Men komt terecht op deze pagina en vervolgens klikt men op de minionderneming waarbij men een aandeel wilt kopen. In dit geval is het Up’size.

14


Stap 3: Nadat men op het pictogram van Up’size heeft geklikt, komt men in dit scherm terecht. De aandeelhoud(st)er vult zijn/haar persoonlijke gegevens in, de code van Up’size en schreef zich al dan niet in voor de eerste aandeelhoudersvergadering op woensdag 25 oktober 2017.

Stap 4: De registratie van de aandeelhoud(st)er is pas volledig als zij/hij heeft betaald. Dit gebeurt via het bankrekeningnummer van de toebehorende minionderneming.

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Onze aandeelhouders werden uitgenodigd om de eerste aandeelhoudersvergadering bij te wonen op woensdag 25 oktober 2017. De gepersonaliseerde uitnodiging bevatte een aandeelhoudersbrief met een QR-code en een kaart met barcode. Door de QR-code op de brief te scannen met hun smartphone/tablet, konden ze hun persoonlijke gegevens raadplegen. Op de aandeelhoudersvergadering werd hun barcode gescand. Zo konden we zien hoeveel aandeelhouders er die avond aanwezig waren. Bijlage 1: een gepersonaliseerde brief en één pagina aandeelhouderskaarten

6.3

Starting up your own business

This task is a part of my total business plan. I had the assignment to start up my innovative business. As I’m studying the course marketing and entrepreneurship the young entrepreneur woke up in me. I am working on my own because I am a careful enterprising adolescent. I came up with the idea Softbike. You can find my quick pitch in the second attachment. Bijlage 2: Starting up your own business

15


6.4

Une campagne publicitaire

6.4.1 Quel produit est-ce qu’on a choisi? On a choisi pour le produit suivant : le Kit prêt-à-pousser italien. Nous avons réfléchi sur notre choix. Avec notre kit prêt-àpousser, on a voulu dépasser la frontière belge. Alors on s’est concentré également sur l’Italie. Ce sont des graines d’herbes et des graines de légumes qui sont fréquemment utilisées en Italie. Dans le kit il y a 6 sortes de graines. Il y a : des aubergines, des poivrons, de la roquette, des tomates, du basilic et des courgettes. On ne peut pas oublier de mentionner qu’il y a déjà de la terre dedans. C’est vraiment pratique pour ceux qui ont un jardin potager. Mais aussi pour ceux qui n’en ont pas. Le kit est rectangulaire et il est divisé en six carrés. Alors, les clients achètent le produit. D’abord ils laissent pousser les graines dans le kit pendant environ 6 semaines. Après il faut replanter les jeunes plantes dans un jardin potager. On peut également acheter un bac à plantes. Quand les légumes et les herbes sont arrivés à la fin de leur croissance, on peut préparer un bon menu italien. Nos clients profiteront de la cuisine méditerranéenne.

6.4.2 Notre affiche Dans notre affiche on a utilisé deux couleurs : le vert et le rouge. Pourquoi spécialement ces deux couleurs ? C’est parce que le rouge incarne la liberté, la passion et la chaleur. Notre but est que nos clients se sentent libres à faire ce qu’ils veulent avec leur kit prêt à pousser. La passion pour la croissance des graines, ainsi que la passion pour un bon menu italien offre beaucoup de chaleur à nos clients. Le vert évoque la nature. Bien sûr ! Le vert symbolise la vie et l’espoir. Quand quelque chose se développe, on peut dire que la vie continue. Il y a toujours de l’espoir à découvrir des nouveautés. Le fond de notre affiche est blanc, parce que les couleurs du drapeau italien sont le vert, le rouge et le blanc. Avec le vert et le rouge, le drapeau de l’Italie est complet. On a choisi le drapeau de ce pays, parce que notre kit prêt-à-pousser est destiné à cultiver des produits italiens. On a opté pour le slogan : "Pour une cuisine méditerranéenne" parce que l’Italie est un pays méditerranéen situé dans le Sud de l’Europe. Sur notre affiche vous voyez le logo d’Up’size. On a ajouté le logo de notre mini-entreprise qui vend ce produit.

6.4.3 Les personnages dans le spot Dans notre spot publicitaire Sophie joue une jardinière française. Sophie ressemble à une jardinière typique. Elle porte une salopette et une chemise avec des carreaux. Pour travailler dans le jardin elle porte des bottes en caoutchouc. Victor joue un Italien qui pense que tout est perdu sans ses herbes d’Italie. Dans le spot il porte un t-shirt à rayures et un chapeau typique de son pays. Avec la moustache il ressemble encore plus à un habitant d’Italie. Maintenant on va montrer notre spot. Nous espérons que vous serez convaincus de notre produit. https://www.youtube.com/watch?v=BydG01eFhk0

16


6.4.4 Le scénario du spot publicitaire Sophie : la jardinière Victor : L’italien (Victor est un Italien qui essaye de s’intégrer en Belgique) D’abord Sophie dit à Victor : "Bienvenue en Belgique ! Est-ce que tout va bien ?" Victor commence à se plaindre : "Qu’est-ce que je dois faire ici en Belgique ? Je ne sais pas quoi faire sans mes herbes italiennes ! Qu’est –ce que je dois manger ? Je n’ai rien à cuisiner ! Quelqu’un doit m’aider ! Je perds courage !" Sophie arrive et dit : “Pas de problème, monsieur ! Moi, j’ai la solution idéale ! Venez avec moi.” Sophie montre le kit prêt-à-pousser Italien : “Voici le kit prêt à pousser italien” Victor regarde d’un air étonné et dit : “Mais c’est quoi ça ?” Sophie : "Alors, je vous explique : Dans le kit il y a six sortes de graines italiennes. Je vous explique ce qu’il faut faire ! Laissez pousser les graines dans le jardin potager. Après quelques semaines vous auriez des légumes et des herbes italiens !" Victor pose la question : "Quels herbes et légumes avez-vous dans le kit ?" Sophie dit d’une manière enthousiaste : "Il y a des aubergines, des poivrons, de la roquette, des tomates, des courgettes ! Et pour finir vos plats il y a aussi du basilic. Pas de soucis, vous avez tout." Victor dit en faisant un geste : "Vraiment ?! C’est génial ! Je suis ravi !" Sophie pose la question : "Est-ce qu’il y a encore quelque chose qui manque ?" Victor répond : "Ce qui manque ? Un bon chef cuisinier italien, naturellement !" Puis Victor et Sophie montrent le kit à la caméra et disent ensemble : "Le kit prêt-à-pousser italien – Pour la meilleure cuisine méditerranéenne. Maintenant disponible chez Up’size. " La vidéo finit par le logo d’Up’size.

17


6.4.5 Les diapositives de notre PowerPoint

18


6.5

Sollicitatiebrief en cv

Mijn digitale appsite kunt u raadplegen via deze link: www.mytaggle.be/sophietanghe Ik maakte twee versies van de cv's. In de eerste versie hield ik rekening met de richtlijnen van mijn leerkracht informatica. (gestructureerd, tabel in tabel, symmetrie, alles recht onder elkaar).Mijn tweede versie is minder strak uitgewerkt. Bijlage 3: Sollicitatiebrief en CV Nederlands Bijlage 4: CV Frans Bijlage 5: Sollicitatiebrief en CV Engels

19


6.6

Sollicitatiegesprek

Op dinsdag 16 januari 2018 vond mijn sollicitatiegesprek plaats. Ik werd ondervraagd door mijn leerkrachten Nederlands, Frans, Engels, Dutis en bedrijfseconomie. In het tweede trimester was er een functiewissel binnen de minionderneming. Gedurende de eerste helft van het schooljaar was ik CEO. Ik weet hoe ik de zaken moet aanpakken. Aangezien ik van uitdagingen hou, was een functie met verantwoordelijkheid ideaal voor mij! Ik wou graag mijn functie behouden en koos ervoor om opnieuw te solliciteren voor CEO. Ik was ervan overtuigd dat ik met mijn vaardigheden en engagementen Up’size nog verder kon uitbouwen tot een rendabele minionderneming. Ik haalde alles uit de kast om mevrouw Roelandt te overtuigen van mijn capaciteiten, en uiteindelijk bemachtigde ik de job! Om mijn sollicitatie te ondersteunen, maakte ik een sollicitatiefilmpje. Dit kunt u bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=uTSXIwUNvBg

6.7

Geschäftsbrief (Anfrage) Up’size – Zilverstraat 26 – 8000 Brügge

Bingenheimer Saatgut AG Kronstraße 24 61209 Echzell

Brügge, 08-05-2018

Anfrage Katalog Gemüsesamen

Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Sophie Tanghe. Ich bin Geschäftsführerin von Up’size. Das ist eine Schülfirma aus Brügge, Belgien. Wir verkaufen Samen für Gemüse und Kräuter. Wir haben Ihre Website besucht und Ihre großes Sortiment von Samen begeistert uns. Wir möchten nämlich Ihr Produkte in unser Sortiment aufnehmen. Könnten Sie uns bitte Ihren Katalog zusenden und uns Ihre Liefer- und Zahlungsbedingungen mitteilen? Geben Sie uns möglichst schnell Bescheid? Wir freuen uns schon auf Ihre baldige Antwort. Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen

Sophie Tanghe Geschäftsführerin Up’size

20


6.8

Business plan

Op de volgende pagina vindt u de integrale versie van mijn businessplan. Deze taak is gekoppeld aan twee vakken, namelijk bedrijfseconomie en Engels. Ik kreeg de opdracht om een fictief bedrijf te starten. Dit businessplan gaat over een dienst waarbij ik met mijn fiets bij de klanten aan huis ga helpen in hun huishouden. Ik kreeg eerder al een taak rond dit fictief bedrijf, de quickpitch uit hoofdstuk 6.3. De volledige taak kan u inkijken vanaf de volgende pagina. On the next page you will find the complete version of my business plan. This task is linked to two subjects, namely business economics and English. The assignment was to start a fictional company. This business plan is about a service at which I use my bike to go to my customers and help them with the household. I already had a task involving this fictional company, the quickpitch from chapter 6.3. You can look into the complete task on the next page.

21


2017-2018 Sophie Tanghe (18) 6MO1 Miss Deparcq & Miss Roelandt


1

Executive summary

1

Executive summary..................................................................................................................... 23

2

Elevator pitch ............................................................................................................................. 25

3

Service ....................................................................................................................................... 25 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4

The market ................................................................................................................................. 26 4.1

5

Product .........................................................................................................................................28 Price .............................................................................................................................................28 Promotion ....................................................................................................................................28 Place .............................................................................................................................................28

Competitor analysis .................................................................................................................... 29 7.1 7.2 7.3

8

What steps do I need to take? .....................................................................................................26 Which documents do I need? (licenses, formalities,‌) ...............................................................26 How much will it cost to register my business? ...........................................................................27 What is my minimum equity? ......................................................................................................27 Will I get help from someone? (experiences, education, training) .............................................27 Financial summary .......................................................................................................................27

Marketing strategy ..................................................................................................................... 28 6.1 6.2 6.3 6.4

7

Target group.................................................................................................................................26

Market analysis - Startersgps Zenito............................................................................................ 26 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6

Intro..............................................................................................................................................25 Where did I get the idea from? ....................................................................................................25 What will I offer?..........................................................................................................................25 Business name and slogan ...........................................................................................................25 Logo ..............................................................................................................................................26

Competitors .................................................................................................................................29 SWOT-analyse ..............................................................................................................................29 USP: Unique Selling Point ............................................................................................................30

Operations and logistics .............................................................................................................. 30 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Production....................................................................................................................................30 Delivery to customers ..................................................................................................................30 Payment .......................................................................................................................................30 Suppliers.......................................................................................................................................30 Equipment ....................................................................................................................................30 Management and staff.................................................................................................................31

23


9

Cost and pricing strategy............................................................................................................. 31 9.1 9.2

10

Variable costs ...............................................................................................................................31 Fixed costs ....................................................................................................................................31

Financial forecasts ...................................................................................................................... 32 10.1 10.2 10.3 10.4

Revenue a year.............................................................................................................................32 Costs a year ..................................................................................................................................32 Profit a year..................................................................................................................................32 Pessimistic ....................................................................................................................................33

24


2

Elevator pitch This assignment is about starting up my innovative business. As I’m studying the course marketing and entrepreneurship the young entrepreneur woke up in me. I am working on my own because I am a careful enterprising adolescent. I came up with the idea Softbike.

3

Service

3.1

Intro The business I would like to start up is a service. I’m going to help older people and families with children. The reason why I want to do this is very simple: I’m a caring person, I like to communicate with other people and I’ll give the other people love but I’ll get love back. This business is ideal for me.

3.2

Where did I get the idea from? I was watching the TV-programme Pano. They were broadcasting an episode of a care centre/ a rest house. Someone has been working there for a few months and captured undercover how it is to live there. They said that older people usually feel alone and they only need a little conversation to have a nice day, but in a care centre, they don’t really pay attention to that. So that made me thinking of my assignment for English and economics.

3.3

What will I offer? • • •

Housekeeping Care for children (babysitting) Care for older people

The product I’ll offer is a service. I’m going to take care of older people, I would like to help them in their housekeeping. I would like to do their groceries, taking care of their pets, giving their plants water, having a little conversation with them whenever they need. In short: I would like to be there for them. But not only for older people also for families who don’t have much time for their housekeeping or children.

3.4

Business name and slogan I gave my business the name Softbike, it’s a fusion between Sophie, soft and bike. Yes, indeed! I’m thinking of the environment! I’ll go to work by bike. And why soft? Because you have to treat other people very gently and softly. The slogan will be: ‘Soft caring by Sophie’

25


3.5

Logo The background of my logo is the sky. The meaning of blue is rest, peace, loyalty and a clear communication. Those characteristics are very important to me to start up this business. I also want the clients to be in the clouds when I take care of them. As main colour I opt for pink, it symbolises passion, patience and love. With these ideas I want to do my job. The arrow between my business name and my slogan means that I want to work as fast as possible. On the arrow there’s a heart and it resembles my dedication for this job and the love I’ll show to my customers. The bike represents my bike, because that will be my transport method.

4

The market

4.1

Target group My target group will be older people. As there is an aging population in Belgium now, I’m sure that I’ll immediately find a family to work with. But of course, to raise my business I’ll also focus on families with children.

5

Market analysis - Startersgps Zenito

5.1

What steps do I need to take? As I am a sole trader, I mustn’t register in the register of legal persons. So I have an unlimited liability. First of all I need to prove my business management certificate. The second thing is signing up at the KBO at the entrepreneur counter Zenito. And I’ll have to pay a VAT-status. Another thing is a social contribution. The last item is the bookkeeping. I’ll manage that on my own because I am a sole trader and as I’m a hard worker, I can do this on my own. I’ll be taking care of the purchase and retail diary and also the financial diary. It’ll be a simple bookkeeping, not a double-entry bookkeeping. I am going to hire a small studio in Bruges. I’ll go to work by bike, so I have to buy a bike with a bicycle rack to transport the groceries. Before I go to my first client, I’ll follow a training “caring” at LBCeducation. This includes 10 lessons, so five weeks of education. Every three months I’ll hire an accountant to help me with the VAT-declaration.

5.2

Which documents do I need? (licenses, formalities…) The document I need is a business management certificate.

26


5.3

How much will it cost to register my business? 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

5.4

The entrepreneur counter Zenito = €85.50 VAT-status by the entrepreneur counter Zenito = €66.55 Social contribution = € 77,69 per trimester Small studio Bruges = €350.00 a month Bike = €275.00 Bicycle rack = €35.00 Training at LBCeducation = €165.00 Accountant (4 times a year) = €150.00 per trimester

What is my minimum equity? I’ll put €2000.00 in my business to finance the beginning. This must be enough, because after a few weeks I’ll probably have earned enough money to finance my studio and the other costs.

5.5

Will I get help from someone? (experiences, education, training) I started babysitting since I was 15 years old, so I know how to take care of children. I regularly go to my grandfather, he’s in a care centre and there I help as much as I can. I am sure I can use these capacities in my business as well. I’ll follow a course at LBCeducation to have a global knowledge about the sector I’m going to work in.

5.6

Financial summary • • • • • •

The seed money = €2000.00 Unwedded costs = €85.50 + €66.55 Investments = €275.00 + €35.00 Course = €165.00 Monthly costs = €350.00 Costs per trimester = €77.69 + €150.00

27


6

Marketing strategy

6.1

Product The product I’ll offer is a service. I’m going to take care of older people, I would like to help them in their housekeeping. I would like to do their groceries, taking care of their pets, giving their plants water, having a little conversation with them whenever they need. In short: I would like to be there for them. But not only for older people also for families who don’t have much time for their housekeeping or children.

6.2

Price I am going to make it simple: €15.00/hour & if my profit is less than €25000 a year => € 0.00 VAT, if not => 21% VAT

6.3

Promotion To promote my service I’m going to make flyers and hand them out in supermarkets, flat services, creches, schools etc. I’ll not only use flyers, but I’ll also use social media to promote my business. This is a cheap way to get my business famous. I’ll only use Facebook and Twitter as I assume older people or families don’t use snapchat or Instagram that often. I’ll put stickers on the frame of my bike and on my helmet, so that people can recognise me when I’m driving my bike.

6.4

Place I am going to hire a small studio in Bruges. But later if I have enough money, I can settle at the coast. Most older people live there and so I can grow up to something big.

28


7

Competitor analysis

7.1

Competitors Name

Wit-Gele kruis

Service

They take care of the customers, they are able to wash them and to give them their medicines.

Cost price

The law determines which concerns are reimbursed.

Strengths

They are available at night.

Name

Gezinsbond

Service

Cost price

7.2

Their service is babysitting at people's homes while the parents are away. But babysitters are not allowed to do household tasks. €4.00/hour + €1.75 (insurance per turn) Minimum rate = €8.00 Overnight stay = €20.00

Strengths

The prices are cheap.

Name

Familiehulp

Service

Maternity care or daycare for your child, family care, cleaning service, night care. They go shopping with the customers in the supermarket.

Cost price

You can pay with service cheques (€9,00/hour)

Strengths

You can easily pay with cheques.

SWOT-analyse Strengths

Weaknesses

• I have been babysitting for 3 years now, since I was 15 years old, so I know how to deal with families with children. • I am an entrepreneur • I am spontaneous and sociable • I have perseverance and I won’t give up quickly

Opportunities

• I am a perfectionist which can cause me stress. • I work as a local, I can’t drive more than 15 km.

Threats

• I want to take care of the environment, that’s why I go by bike to work. So an opportunity can be that people who want to take care of the environment too, will choose me. • Growing amount of elderly people.

• As I am only 18 years old, which is very young, it can be a disadvantage for me. • Competitors: Wit-Gele kruis, Familiehulp,Gezinsbond etc…

29


7.3

USP: Unique Selling Point The advantage of my business is that I’ll go by bike to my customers, like that I take care of the environment. I’m direct available, I don’t have children or I’m not married, so it makes me flexible and that I live near to my clients.

8

Operations and logistics

8.1

Production As my business is a service and as I will work at my client’s homes, I don’t have to produce a product.

8.2

Delivery to customers I will visit my clients by bike, because I want to take care of the global warming and the environment.

8.3

Payment I will work with Payconiq, an application where my clients can pay me safely. Of course, I’ll also accept cash. The clients will receive an invoice., so they can keep track of my services.

Advantages for customers • • •

8.4

Advantages for me

The payment is fast and quickly You don’t need cash You don’t need an account number, your telephone number is enough

• • • • •

Customers pay with their smartphone Only 6 cents per transaction You don’t need a payment terminal Follow incoming payments in your portal You don’t pay any startup fees or subscription fees.

Suppliers I won’t sell products so I don’t need suppliers. The only thing I’ll sometimes do is go shopping in supermarkets for my clients, but I don’t behold them as a supplier.

8.5

Equipment I’ll need a good bike, a bicycle rack (waterproof) and maintenance equipment such as: spare tire, oil to maintain my bike, extra pair of lights, cycle outfit, a helmet with Softbike’s logo, a sticker to put on the frame of my bike

30


8.6

Management and staff I am a sole trader and I won’t work with colleagues or I won’t recruit anyone to help me with my business. Depending on the number of clients and the workload in my business, I can decide if I need to recruit someone or not. When I’ll get married, I can decide to spread the work and by then I will recruit an employee.

9

Cost and pricing strategy

9.1

Variable costs Transaction costs: €0.06 per transaction with Payconiq

9.2

Fixed costs Unwedded costs (The entrepreneur counter Zenito +VAT-status by the entrepreneur counter Zenito ) = €85.50 + €66.55 Course (training at LBCeducation) = €165.00 Investments (bicycle + bicycle rack + spare tire, lights, oil, cycle outfit, helmet) = €250.00 + €35.00 + €6.49 + €8.39 + €10.99 + €70.00+ €20.00  Because I’ll buy for +/- €400.00 at Decathlon, and as I am starting a business, they will give me a reduction of 10%. Fire insurance = €120.00 a year Costs per trimester (Social contribution + Accountant + maintenance of my bike depending of the distances) = €77.69 + €150.00 + €20.00 per trimester

31


Promotion (flyers, stickers etc) = €45.00 per trimester Costs per month (rent of my small studio in Bruges, electricity, gas and water included) =€350.00 a month Subscription mobile phone = €15.00 a month

10 Financial forecasts 10.1 Revenue a year In a year you have 365 days, I won’t work on Sundays so that’s minus 52 days. I’ll also have holidays, so that’s minus 4 weeks. That makes 288 days, there are also a few legal holidays. Let’s say that I’ll work 280 days in one year (70 days per trimester). REALISTIC: I suppose to visit two customers a day, that makes 560 accomplishments a year. If each customer wants me to stay 3 hours, then I’ll work 1680 hours, which makes a total annual revenue of €15.00*1680 hours = €25 200.00.

10.2 Costs a year • • • • • • • •

Social contribution: €71.69 * 4 = €310.76 Accountant: €150.00 * 4 = €600.00 Maintenance of the bike = €20.00 * 4 = €80.00 Let’s say that 50% of the customers pays with payconiq, that makes 280 * €0.06 cent = €16.80 a year. Insurance = €120.00 Promotion = €40 * 4 = €180.00 Monthly rent: = €350.00 * 12 = €4 200.00 Monthly subscription = €15.00 * 12 = €180.00  TOTAL: €5 687.56  Average cost per accomplishment: €5 687.56 / 560 = €10.16 (per 3 hours)

10.3 Profit a year • •

€25 200.00 - €5 687.56 = €19 512.44 Margin on sales: €19 512.44/ €25 200.00 = 77.43%

NOTE! During the first year, my profit will be lower than €19 512.44 because I have one-time costs (namely: my investments of €360.00 + my course of €165.00 + Zenito of €152.05)

32


10.4 Pessimistic SITUATION ONE: Let’s say that I’ll have 10% less accomplishments a year and that each accomplishment will take 2 hours. That makes 1008 hours a year. Revenue a year = €15.00*1008 hours = €15 120.00 Costs a year = €5 687.56 Profit a year = €15 120.00 - €5 687.56 = €9 432.44 Margin on sales: € 9 432.44/ €15 120.00 = 62.38%

SITUATION TWO: Let’s say that I’ll have 25% less accomplishments a year and that each accomplishment will take 2 hours. That makes 840 hours a year. Revenue a year = €15.00*840 hours = €12 600.00 Costs a year = €5 687.56 Profit a year = €12 600.00 - €5 687.56 = €6 912.44 Margin on sales: €6 912.44/ €12 600.00 = 54.86%

33


7

Conclusie

Tijdens het laatste jaar Marketing en ondernemen aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge leerde ik dankzij de minionderneming alle kneepjes van het vak, ook met behulp van de GIP-opdrachten. Dit eindwerk is niet alleen een goede voorbereiding op het bedrijfsleven, maar bracht me ook meerdere skills bij voor de toekomst. Zo leerde ik onder andere brieven en uitnodigingen maken voor de aandeelhoudersvergadering, een reclamecampagne opstarten in het Frans, een businessplan opstellen in het Engels, een sollicitatiebrief met een bijhorende cv opmaken en een correct sollicitatiegesprek voeren in verschillende talen. Bij het maken van deze opdrachten leerde ik mezelf beter kennen. Zo ondervond ik dat zakelijk corresponderen mij goed ligt. Ik ontdekte ook dat ik graag de leiding neem en dat een functie met verantwoordelijkheid zeker iets voor mij is. Bijvoorbeeld bij de minionderneming. Ik mocht het hele schooljaar de leiding nemen over Up’size. Dit zag ik als een uitdaging. Ik heb er leren samenwerken met medeleerlingen en met z’n allen werkten we onze ideeën uit. Er waren heel wat onvoorziene obstakels die stress veroorzaakten. Ik leerde er mee omgaan en werd dan ook stressbestendiger. Aan de hand van deze jaaropdracht, kon ik mijn eigen capaciteiten bijscholen. Zo leerde ik vlot met Word en Excel werken. Ook mijn talenkennis werd op de proef gesteld door de diverse taalopdrachten zoals de ‘sollicitatiebrieven’, de ‘campagne publicitaire’ en de ‘Anfrage’. Het opmaken van formele sollicitatiebrieven en cv’s in verschillende talen vond ik de meest interessante taak. Deze documenten zijn direct bruikbaar bij een sollicitatie. De meest educatieve taak was het ‘businessplan’. Ik koos ervoor om alleen te werken en brainstormde over een eigen innovatief bedrijfje. Deze taak zette ik volledig naar mijn hand. Door de research leerde ik veel over de voor- en nadelen van verschillende soorten vennootschappen. Deze leerrijke ervaringen zijn een uitstekende voorbereiding op het Hoger Onderwijs.

34


Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 BE 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Mail: upsize.mini@gmail.com Website: https://miniupsize.wixsite.com/upsize Instagram: miniupsize Facebook: Up’Size Up’size – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE

De Heer Akash Adhikari Blankenbergse Steenweg 27 8000 BRUGGE

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk Mini1

Brugge 16 oktober 2017

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering minionderneming Up’size

Geachte heer Adhikari

Wij willen u bedanken dat u aandeelhouder wil zijn van onze minionderneming Up’size. Wij verwelkomen u graag op onze eerste aandeelhoudersvergadering. Die vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017 om 19.30 u in Tabigha, Noordzandstraat 46 te Brugge. Ondanks het feit dat u aangaf niet te komen, bent u nog steeds van harte welkom op de vergadering. Als u graag toch nog had gewenst te komen, dan kunt u ons bereiken op het e-mailadres: annakhatrishvili123@hotmail.com. De producten die wij verkopen zijn kruiden- en groentezaad dat u zelf kan kweken. Meer uitleg hierover volgt op de aandeelhoudersvergadering. Via deze brief delen wij u mee dat uw registratie via mini.jozefienen.be succesvol is verlopen. Wij bedanken u ook voor het vertrouwen dat u ons geeft, waardoor wij Up’size mogelijk kunnen maken. Het programma van de avond ziet er als volgt uit: • verwelkoming door de directeur; • beeld van ons concept; • receptie met drankje. Hopelijk mogen wij u woensdag 25 oktober verwachten. Wij vragen u vriendelijk de barcode die u bij deze brief terugvindt, mee te nemen om de avond vlot te laten verlopen. Via de QR-code onderaan deze uitnodiging, kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen. Met vriendelijke groeten

Sophie Tanghe Gedelegeerd bestuurder Up’Size


Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Woensdag 25 oktober 2017 - 19.30 u Tabigha, Noordzandstraat 46,Brugge

Woensdag 25 oktober 2017 - 19.30 u Tabigha, Noordzandstraat 46,Brugge

Wij vragen u vriendelijk deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering. Deze is nodig om in te scannen. Alvast bedankt!

Wij vragen u vriendelijk deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering. Deze is nodig om in te scannen. Alvast bedankt!

Voornaam

Voornaam

Akash

Ward

Familienaam

Familienaam

Adhikari

Aneca

Barcode

Barcode





Voor vragen kan u ons gerust bereiken via volgend mailadres: upsize.mini@gmail.com Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren!

Voor vragen kan u ons gerust bereiken via volgend mailadres: upsize.mini@gmail.com Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren!

Aandeelhouderskaart

Aandeelhouderskaart

Woensdag 25 oktober 2017 - 19.30 u Tabigha, Noordzandstraat 46,Brugge

Woensdag 25 oktober 2017 - 19.30 u Tabigha, Noordzandstraat 46,Brugge

Wij vragen u vriendelijk deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering. Deze is nodig om in te scannen. Alvast bedankt!

Wij vragen u vriendelijk deze kaart mee te brengen naar de aandeelhoudersvergadering. Deze is nodig om in te scannen. Alvast bedankt!

Voornaam

Voornaam

Jannick

Mathieu

Familienaam

Familienaam

Bentein

Bouckaert

Barcode

Barcode





Voor vragen kan u ons gerust bereiken via volgend mailadres: upsize.mini@gmail.com Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren!

Voor vragen kan u ons gerust bereiken via volgend mailadres: upsize.mini@gmail.com Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren!


6.2

Starting up your own business

I had the assignment to start up my innovative business. As I’m studying the course marketing and entrepreneurship the young entrepreneur woke up in me. I am working on my own because I am a careful enterprising adolescent. I came up with the idea Softbike. => What is it exactly? I’m going to take care of older people, I would like to help them in their housekeeping. I would like to do their groceries, taking care of their pets, giving their plants water, having a little conversation with them whenever they need. In short: I would like to be there for them. But not only for older people also for families who don’t have much time for their housekeeping or children. Where did I get the idea from? I was watching the TV-programme Pano. They were broadcasting an episode of a care centre/ a rest house. Someone has been working there for a few months and captured undercover how it is to live there. They said that older people usually feel alone and they only need a little conversation to have a nice day, but in a care centre, they don’t really pay attention to that. So that made me thinking of my assignment for English and economics.

6.2.1 Business summary Intro The business I would like to start up is a service. I’m going to help older people and families with children. The reason why I want to do this is very simple: I’m a caring person, I like to communicate with other people and I’ll give the other people love but I’ll get love back. This business is ideal for me.

Business name and slogan I gave my business the name Softbike, it’s a fusion between Sophie, soft and bike. Yes, indeed! I’m thinking at the environment! I’ll go to work by bike. And why soft? Because you have to treat other people very gently and softly. The slogan will be: ‘Soft caring by Sophie’

Target group My target group will be older people. As there is an aging population in Belgium now, I’m sure that I’ll immediately find a family to work with. But of course, to raise my business I’ll also focus on families with children.

Location I am going to hire a small studio in Bruges. But later if I have enough money, I can settle at the coast. Most older people live there and so I can grow up to something big.

What will I offer? • • •

Housekeeping Care for children (babysitting) Care for older people


Price I am going to make it simple: €15.00/hour

6.2.2 Startersgps Zenito What steps do I need to take? As I am a sole trader, I mustn’t register in the register of legal persons. So I have an unlimited liability. First of all, I need to prove my business management certificate. The second thing is signing up at the KBO at the entrepreneur counter Zenito. And I’ll have to pay a VAT-status. Another thing is a social contribution. The last item is the bookkeeping. I’ll manage that on my own because I am a sole trader and as I’m a hard worker, I can do this on my own. I’ll be taking care of the purchase and retail diary and also the financial diary. It’ll be a simple bookkeeping, not a double-entry bookkeeping. I am going to hire a small studio in Bruges. I’ll go to work by bike, so I have to buy a bike with a bicycle rack to transport the groceries. Before I go to my first client, I’ll follow a training “caring” at LBCeducation. This includes 10 lessons, so five weeks of education. Every three months I’ll hire an accountant to help me with the VAT-declaration.

Which documents do I need? (licenses, formalities…) The document I need is a business management certificate.

How much will it cost to register my business? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

The entrepreneur counter Zenito = €85.50 VAT-status by the entrepreneur counter Zenito = €66.55 Social contribution = € 77,69 per trimester Small studio Bruges = €350.00 a month Bike = €275.00 Bicycle rack = €35.00 Training at LBCeducation = €165.00 Accountant (4 times a year) = €150.00 per trimester

What is my minimum equity? I’ll put €2000.00 in my business to finance the beginning. This must be enough, because after a few weeks I’ll probably have earned enough money to finance my studio and the other costs.

Will I get help from someone? (experiences, education, training) I started babysitting since I was 15 years old, so I know how to take care for children. I regularly go to my grandfather, he’s in a care centre and there I help as much as I can. I am sure I can use these capacities in my business as well. I’ll follow a course at LBCeducation to have a global knowledge about the sector I’m going to work in.

6.2.3 Financial summary The seed money = €2000.00 Unwedded costs = €85.50 + €66.55 Investments = €275.00 + €35.00 Course = €165.00 Monthly costs = €350.00 Costs per trimester = €77.69 + €150.00


Sophie Tanghe Oudenaardseheerweg 214F 9810 NAZARETH Tel. 0494 16 85 65 e-mail: sophietanghe24@gmail.com

Nazareth, 8 januari 2018

Valerie Roelandt Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie minionderneming Up’size: gedelegeerd bestuurder (CEO)

Geachte mevrouw Roelandt Via de website van Vlajo kwam ik te weten dat Up’size een vacature openstaan heeft voor gedelegeerd bestuurder. Ik ben al een tijdje op zoek naar een gevarieerde en boeiende functie met verantwoordelijkheid. Dit in een energieke werkomgeving. Toen ik de vacature las, was ik erg enthousiast. Het lijkt mij een uitdaging om leiding te hebben over de minionderneming Up’size. Ik zal hierbij mijn eigen verantwoordelijkheid opnemen en hoge eisen stellen aan onze resultaten. Ik ben zeer spontaan en durf in groep spreken. Aangezien ondernemen van kleins af aan mijn grootste passie is, zal ik geboeid en gemotiveerd de producten kunnen verkopen. Eerder werkte ik als student in een kledingwinkel. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze vaardigheden ook kan toepassen in de functie van gedelegeerd bestuurder. Ik behaal dit jaar het diploma van marketing en ondernemen aan Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Mijn doel is om in deze functie de slogan 'Grow with us' waar te maken. Dit betekent dat de zaadjes zullen groeien, alsook de minionderneming in dit leerproject en uiteraard ook de bankrekening van de aandeelhouders. Aangezien ik eerder al ceo van Up’size was, weet ik hoe ik de zaken moet aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn vaardigheden en engagementen Up’size nog verder kan uitbouwen tot een rendabele minionderneming. Ik hoop met behulp van deze brief uw interesse opgewekt te hebben en vertel u graag meer over mijn gedrevenheid voor deze job in een persoonlijk gesprek. Als bijlage vindt u mijn cv.

Met vriendelijke groeten

Sophie Tanghe Bijlage: cv


Personalia

Sophie Tanghe

Naam

Tanghe

Voornaam

Sophie

Geboortedatum

2000-04-24

Nationaliteit

Belg

Burgerlijke staat

Ongehuwd

Rijbewijs

Voorlopig rijbewijs B

Opleiding

+32494 168565

2012 – 2016

TSO – Sint-Jozefsinstituut, BRUGGE marketing en ondernemen ASO – Sint-Bavohumaniora, GENT economie – moderne talen

2010 – 2012

Vrije basisschool NAZARETH

2003 – 2010

Vrije basisschool DE PINTE

2016 – heden sophietanghe24@gmail.com

Oudenaardseheerweg 214 F 9810 NAZARETH

Werkervaring 2016 – heden 2016 – heden

Appsite: www.mytaggle.nl/sophietanghe Film: https://youtu.be/prvHq2h9yJs https://youtu.be/uTSXIwUNvBg

Persoonlijke Doelstelling Een gevarieerde en boeiende functie met verantwoordelijkheid. Dit in een energieke en enthousiaste werkomgeving.

Computerkennis

2015 – heden

Ambassadeur, EF Winkelmedewerkster Lola Liza Babysitter Gezinsbond en Sloebersit

Certificaten 2017-08-25

Frans C1, EF NICE

2016-08-05

Engels B2, EF BOURNEMOUTH

2012

Dactylografie grootste onderscheiding Muziek lagere graad, SAMWD NAZARETH Piano lagere graad, SAMWD NAZARETH Dictie en voordracht, SAMWD NAZARETH

Windows & Office

2008 – 2012

Tekstverwerking

2008 – 2012

Excel

2008 – 2012

Extra Talenkennis 2017-03-15

Deelname wedstrijd Amerikaanse ambassade en behaalde de top vijf

Frans

2007 – 2016

Ballet bij Il Cigno Dansstudio’s

Engels

2007 – 2015

Jaarlijks taalkampen Roeland

Nederlands

Duits Spaans

Curriculum vitae | Sophie Tanghe | 0494 168565


SOPHIE TANGHE Filmpje: https://youtu.be/prvHq2h9yJs

Appsite: www.mytaggle.nl/sophietanghe

Personalia

Opleiding

Naam

Tanghe

2016 – heden

Voornaam

Sophie

2012 – 2016

TSO – Sint-Jozefsinstituut, BRUGGE marketing en ondernemen ASO – Sint-Bavohumaniora, GENT economie – moderne talen

Geboortedatum

2000-04-24

2010 – 2012

Vrije basisschool NAZARETH

Nationaliteit

Belg

2003 – 2010

Vrije basisschool DE PINTE

Burgerlijke staat

Ongehuwd

Rijbewijs

Voorlopig rijbewijs B

Contact

Werkervaring

Woonplaats

Oudenaardseheerweg 214 F 9810 NAZARETH

2016 – heden

Gsm-nummer

0494 168565

2016 – heden

E-mail

sophietanghe24@gmail.com

2015 – heden

Ambassadeur EF International Language Centres Winkelmedewerkster Lola Liza Babysitter Gezinsbond en Sloebersit

Persoonlijke Doelstelling Een gevarieerde en boeiende functie met verantwoordelijkheid. Dit in een energieke en enthousiaste werkomgeving.

Computerkennis

Extra Windows & Office

2017-03-15

Deelname wedstrijd Amerikaanse ambassade en behaalde de top vijf

Tekstverwerking

2007 – 2016

Ballet bij Il Cigno Dansstudio’s

Excel

2007 – 2015

Jaarlijks taalkampen Roeland

Talenkennis

Certificaten Nederlands

2017-08-25

Frans C1, EF NICE

Frans

2016-08-05

Engels B2, EF BOURNEMOUTH

Engels

2012

Duits

2008 – 2012

Spaans

2008 – 2012

Dactylografie grootste onderscheiding Muziek lagere graad, SAMWD NAZARETH Piano lagere graad, SAMWD NAZARETH Dictie en voordracht, SAMWD NAZARETH

2008 – 2012

Curriculum vitae | Sophie Tanghe | 0494 168565


Information

Sophie Tanghe +32494 168565

personnel Nom

Tanghe

Prénom

Sophie

Date de naissance

2000-04-24

Lieu de naissance

Saint-Nicolas

Nationalité

Belge

État civil

Célibataire

Licence

Provisoire licence B

Formation

2010 – 2012

L’enseignement secondaire technique, Sint-Jozefsinstituut, BRUGES L’enseigenement secondaire général, marketing et entreprendre Sint-Bavohumaniora, GAND économie – langues modernes L’école primaire VBS NAZARETH

2003 – 2010

L’école primaire VBS DE PINTE

2016 – présent sophietanghe24@gmail.com

2012 – 2016

Oudenaardseheerweg 214 F 9810 NAZARETH

Expérience 2016 – présent

Appsite: www.mytaggle.nl/sophietanghe Film: https://youtu.be/prvHq2h9yJs https://youtu.be/uTSXIwUNvBg

Objectif personnel Une fonction variée et intéressante avec responsabilité. Ceci dans un environnement de travail enthousiaste.

2016 – présent 2015 – présent

Ambassadrice de EF Séjours linguistiques Employée de magasin Lola Liza Baby-sitter La ligue des familles (Gezinsbond)

Certificats 2017-08-25

Français C1, EF NICE

2016-08-05

Anglais B2, EF BOURNEMOUTH

Windows & Office

2012

Dactylographie plus grande distinction

Traitement de texte

2008 – 2012

Musique, SAMWD NAZARETH

Excel

2008 – 2012

Piano, SAMWD NAZARETH

2008 – 2012

Diction, SAMWD NAZARETH

Connaissances informatiques

Connaissance des langues

Extra

Néerlandais 2017-03-15

Participation concours ambassade américaine. J’ai obtenu les 5 premiers.

2007 – 2016

Ballet chez Il Cigno Dansstudio’s

2007 – 2015

Camps linguistiques annuels, Roeland

Français Anglais Allemand Espagnol

Curriculum vitae | Sophie Tanghe | 0494 168565


Sophie Tanghe 214 F Oudenaardseheerweg Nazareth 9810 Tel. 0494 16 85 65 e-mail: sophietanghe24@gmail.com Ms Valerie Roelandt Sint-Jozefsinstituut 26 Zilverstraat Bruges 8000 8 January 2018 Dear Ms Roelandt Letter of application Up’size: CEO In response to the advertisement on www.vlajo.org I am writing to apply for the position as CEO of the mini-enterprise Up’size. The vacancy for this position caught my attention and struck me as the ideal match. I have for some time been looking for a varied, responsible and interesting position in an energetic and enthusiastic work environment. When I read the vacancy, I was very excited. It would be an honour to lead the mini-enterprise Up’size, taking responsibility and placing high demands on our results. I am a very spontaneous person and I dare to speak in a group. Entrepreneurship has been my greatest passion since childhood, and I look forward to selling Up’size’s products in a captivating and motivating manner. I have worked as a student in a clothes shop and have first-hand experience of selling goods. I am convinced that I can apply these skills in the function of CEO. Later this year I shall be graduating in marketing and entrepreneurship at the Saint-Joseph Institute in Bruges. My goal for this position is to make the slogan ‘Grow with us’ come true, making both the seeds of the mini-enterprise and the shareholders’ investment grow. Since I have already been the CEO of Up’size, I know how to deal with the business. I am convinced that, with my skills and commitment, I can develop Up’size into a cost-effective mini-enterprise. Please find enclosed my curriculum vitae for your consideration. I would be grateful for an opportunity to meet you and to discuss my passion for this job and why I believe I am well-placed to become the CEO of Up’size. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely

Sophie Tanghe Enc CV


Information

Sophie Tanghe +32494 168565

personnel Name

Tanghe

First name

Sophie

Date of birth

2000-04-24

Nationality

Belgian

Marital status

Unmarried

Driving licence

Provisional driving licence B

Formation

2012 – 2016

Technical education – Saint-Joseph institute, BRUGES, marketing and entrepreneurship General education – SintBavohumaniora, GHENT, economics – modern languages

2010 – 2012

Elementary school NAZARETH

2003 – 2010

Elementary school DE PINTE

2016 – present sophietanghe24@gmail.com

Oudenaardseheerweg 214 F 9810 NAZARETH

Work experience 2016 – present

Appsite: www.mytaggle.nl/sophietanghe Application clip: https://youtu.be/prvHq2h9yJs https://youtu.be/uTSXIwUNvBg

Personal goal A varied and interesting function with responsibility, in an energetic and enthusiastic work environment.

2016 – present 2015 – present

Ambassador (EF International Language Centres) Employee (Lola Liza) Babysitter Gezinsbond and Sloebersit

Certificates 2017-08-25

French C1, EF NICE

2016-08-05

English B2, EF BOURNEMOUTH

2012

Dactylography highest distinction Music lower degree, SAMWD NAZARETH Piano lower degree, SAMWD NAZARETH Nomination, SAMWD NAZARETH

Computer skills Windows & Office Word processing 2008 – 2012 Excel 2008 – 2012

Language skills

2008 – 2012 Dutch

Extra

French

2017-03-15

Participation contest US Embassy. I achieved the top five.

English

2007 – 2016

Ballet at Il Cigno Dansstudio’s

German

2007 – 2015

Annual language camps at Roeland

Spanish

Curriculum vitae | Sophie Tanghe | 0494 168565


Eindwerk  
Eindwerk  
Advertisement