Page 9

εκπαίδευση δυτικά

Δυσαριθμησία… όταν οι αριθμοί μας δυσκολεύουν!

Τι είναι η Δυσαριθμησία; Την έχετε ξανακούσει; Είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, ο όρος της είναι σχετικά πρόσφατος, όπως μαρτυρά και το όνομά της, είναι μια διαταραχή που σχετίζεται με τις αριθμητικές ικανότητες. Τα παιδιά με δυσαριθμησία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα μαθηματικά και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά. Έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό αυτών των παιδιών κυμαίνεται μεταξύ 4-5%. Η δυσαριθμησία συνυπάρχει συχνά

με άλλες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες πολλές φορές επηρεάζουν τη μάθηση των μαθηματικών: ▶ Ειδική γλωσσική καθυστέρηση ▶ Δυσλεξία ▶ Δυσπραξία ▶ Άγχος με τα μαθηματικά ▶ Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα ▶ Κατανόηση και χρήση της γλώσσας των μαθηματικών.

«Η πιο αξιόπιστη επένδυση είναι τα παιδιά μας»! Γράφει η Τατιάνα Τσαραμιάδου, Διευθύντρια του Παιδικού Πανεπιστημίου Χρηματιστήριο, αγορά ακινήτων, αποταμίευση μετρητών, συγκέντρωση υλικών αγαθών και προϊόντων, όλα μοιάζουν άχρηστα για τα νέα δεδομένα της οικογενειακής καθημερινότητας στην Ελλάδα. Όμως η σωστή εκπαίδευση, η υψηλής ποιότητας αγωγή, η καλή διατροφή, η ευγένεια, το ήθος, η γνώση του πολιτισμού, των δικαιωμάτων των ανθρώπων, οι δεξιότητες, η προστατευμένη κοινωνικοποίηση, είναι η «προίκα» των παιδιών μας και η οικονομική επένδυση που πλέον όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια πολλοί γονείς, ζητούν τα πάντα δωρεάν. Θέλουν το κράτος και μόνο αυτό, να προσφέρει εκπαίδευση – αγωγή – πρόνοια στο παιδί τους. Όλοι μοιάζουμε σαν να εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας στο «τσάμπα», το φτηνό, το δωρεάν, την παροχή για ανέργους ή για χαμηλόμισθους. Η ιστορία όμως μας έχει από τους αρχαίους χρόνους διδάξει, ότι η εκπαίδευση και η αγωγή είναι κυρίως μέλημα του γονιού. Η επιλογή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης, του άξιου δασκάλου, των δραστηριοτή-

των, της διατροφής, της ένδυσης, της ποιότητας ζωής γενικότερα, δεν έχει σχέση μόνο με χρήματα, αλλά πρωτίστως έχει σχέση με την νοοτροπία και τους στόχους επιπέδου κάθε οικογένειας. Για τους λόγους αυτούς, οι επιλογές των γονέων για το παιδί τους έχουν εξαιρετικά σημαντική βαρύτητα για το μέλλον , τόσο του παιδιού, όσο και των γονέων του. Είναι πλέον σημαντικό να αξιολογούμε την ποιότητα , σε κάθε τι που προσφέρουμε στο παιδί μας. Δεν έχει σημασία το ΔΩΡΕΑΝ, σημασία έχει «αυτό που αξίζει». Ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την λανθασμένη μας νοοτροπία, που καλλιεργήθηκε από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Ας στρέψουμε τους προβολείς μας περισσότερο στην ποιότητα, ας επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Ας επενδύσουμε – έστω και τα λίγα χρήματα που έχουμε- στο μέλλον των παιδιών μας, όχι το υλικό αλλά το ουσιαστικό. Ας το πιστέψουμε ! Η πιο αξιόπιστη επένδυση είναι τα παιδιά μας!

Γράφει η Μανίνα Καούκη Ειδική Παιδαγωγός/Συγγραφέας, MA Special Education eidikidiapaidagogisi@gmail.com

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έχουν παρατηρηθεί κάποια γενικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα άτομα με δυσαριθμησία (Αγαλιώτης, 2000). Όπως: ▶ Ελαττωματική οπτικο-χωρική αντίληψη και οργάνωση. ▶ Καλές ακουστικές ικανότητες και πρώιμη ομιλία. ▶ Υψηλό αναγνωστικό επίπεδο, με την έννοια της αποκωδικοποίησης των γραπτών συμβόλων, αφού η κατανόηση του κειμένου είναι συνήθως περιορισμένη. ▶ Διαταραγμένη εικόνα σώματος. ▶ Δυσκολίες στο οπτικο-κινητικό συντονισμό, που μπορεί να φθάνει μέχρι τη δυσγραφία. ▶ Έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης. ▶ Υψηλότερες επιδόσεις στα λεκτικά παρά στα μη λεκτικά μέρη των τεστ. Προς το παρόν δεν έχουμε πολλά ακριβή στοιχεία που να μας αποδεικνύουν τα ακριβή αίτια της δυσαριθμησίας, αρκετοί βέβαια ερευνητές πιστεύουν ότι προκαλείται από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένος ο εγκέφαλος (Fias, Menon & Szucs, 2013) Όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί η δυσκολία και τεθεί στις σωστές διαστάσεις, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της. Είναι σημαντικό η διάγνωση να γίνει από την αρχή της σχολικής ζωής, ώστε η δυσαριθμησία να μην εμποδίσει την πρόοδο του παιδιού, αλλά και να μην υπονομεύσει την ψυχολογική του κατάσταση. Η Α΄ δημοτικού είναι κομβικό σημείο στη διάγνωση γιατί αποτελεί καθοριστική σχολική περίοδο μάθησης των βασικών μαθηματικών εννοιών (American Psychiatric Association, 2013). Η αντιμετώπιση είναι ταυτόσημη με τον ρυθμό που έχει το κάθε παιδί αλλά και με τα υλικά που χρησιμοποιού­νται

ώστε να αυξάνουν το ενδιαφέρον του για πιο γρήγορη εξέλιξη, το ζητούμενο είναι το παιδί να μάθει να βλέπει τα μαθηματικά με διαφορετικό τρόπο. Η αναδιοργάνωση του τρόπου κατανόησης και προσέγγισης των αριθμών και των μαθηματικών πράξεων μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα αποτελούν, τον κύριο στόχο. Ο ειδικός έχει το ρόλο αυτού που θα κάνει το παιδί να αξιοποιήσει την έμφυτη περιέργεια και ικανότητά του για την εκ νέου κατανόηση του κόσμου των αριθμών (Karagiannakis & Cooreman, 2004). Εν κατακλείδι, η αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τρόπους διδασκαλίας που λαμβάνουν υπόψη τους κυρίως τα δυνατά σημεία κάθε μαθητή ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Μόνο έτσι θα βιώσει επιτυχία ο μαθητής στο μάθημα των Μαθηματικών, εξασφαλίζοντας έτσι τα απαραίτητα θετικά κίνητρα για να συνεχίσει την προσπάθεια του. Βιβλιογραφία - Αγαλιώτης Ι., Μαθησιακές ∆υσκολίες στα Μαθηματικά. Αιτιολογία, Αξιολόγηση, Αντιμετώπιση, Β‘ Έκδοση. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα, 2000. - American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. - Fias, W., Menon, V., & Szucs D. (2013). Multiple components of developmental dyscalculia.Trends in Neuroscience and Education

σελίδες ΔΥΤΙΚΑ της ΑΘΗΝΑΣ | Τ. 28 | ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

9

ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΥΤΙΚΑ Τ. 28  

Να μας διαβάσετε για την αξία της ενημέρωσης. Να μας κρίνετε για να γίνουμε καλύτεροι. Να μας γράψετε για να κοινωνήσουμε την άποψή σας. Να...

ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΥΤΙΚΑ Τ. 28  

Να μας διαβάσετε για την αξία της ενημέρωσης. Να μας κρίνετε για να γίνουμε καλύτεροι. Να μας γράψετε για να κοινωνήσουμε την άποψή σας. Να...

Advertisement