Page 1

maGasineT sOm presenTerar din KOmmUn på eTT persOnLiGT OCH spännande säTT...

till Vallentuna Upptäck framtidens Vallentuna

En växande kommun med framtidstro

fr öt ån Va vi lle ki nt ng u at nab id o en r

Läs mer på sidan 24-25

M

 Läs mer på sidan 5


Hallå där! Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Vilka områden händer det mycket inom just nu? – Inom skolområdet gör vi en jätte­ stor satsning, med digitalisering av klassrum, högre datortäthet och kompetensutveckling av lärare. Det märks också på de kraftigt förbättrade resultaten för skolan. Inom social­ tjänsten inför vi kundval i hemtjäns­ ten, och det är ett första steg mot ökad valfrihet för medborgarna. Vad är den största utmaningen för Vallentuna kommun? – Informationssamhället gör att medborgarna ställer helt nya krav på kommunens service och tjänster. Man vill kunna uträtta sina ärenden och få den information man behöver när man själv vill. Samtidigt är skatteutrymmet begränsat, och vi ska göra mer saker för mindre pengar. Det betyder att vi måste hitta nya sätt att jobba på och utnyttja den nya digitala tekniken på ett bra sätt. Vad är viktigast för att kommunen ska lyckas? – Helt klart personalen – de är vår största styrka. Vi har engagerade medarbetare som tycker att det är kul att jobba och som bidrar till resultatet på ett fantastiskt sätt. Eftersom många medarbetare också bor i kommunen, tror jag att det finns en speciell känsla och ett hjärta i det man gör. Varför ska man flytta till Vallentuna? – Vår vackra natur och utbudet av service och föreningsliv gör det lätt och bra att leva här. Dessutom är det bra kvalitet på den kommunala servicen!

Fakta Namn: ann-Charlotte Järnström Ålder: 46 Familj: Man och två barn och två bonusbarn. Bor: Villa i Vallentuna Fritidsintressen: Jag motionerar gärna och hänger med på barnens fritidsaktiviteter.

2

VÄLKOMMEN TILL VaLLENTuNa · 2010

Vallentuna bygger förnuftigt för framtiden och blir en allt viktigare del i regionen. Örjan Lid är glad att ekonomin är sund och att kommunens skolor visar goda resultat.

Tillväxt, trygghet och framtidstro Låg arbetslöshet, bra skolor och långsiktigt stadsbyggande. Kommunalrådet Örjan Lid ser framtiden an med tillförsikt i Vallentuna. Att många väljer att flytta till Vallentuna tycker kommunalrådet Örjan Lid (M) är glädjande men inte särskilt förvånande. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner erbjuder Vallentuna både närhet till orörd natur och till storstads­ region, samtidigt som man har ordning och reda på ekonomin. – Vad som gläder mig är att kom­ munen har lyckats hålla sina finansiella mål under den värsta ekonomiska krisen sedan 1930­talet, och vi har inte behövt höja skatten utan sänkt den, säger Örjan Lid. Och fastän invånarantalet växer stadigt, så byggs det förnuftigt och lång­ siktigt. I den nyligen beslutade översikts­ planen tas krafttag när det gäller miljön. Reningsprojektet av Vallentunasjön pågår

för fullt och när centralorten växer ställs höga miljökrav på byggherrarna. – Vi ser Vallentuna tätort rundare, som en cykel­ och promenadstad. Det är ett hållbart sätt att bygga samhälle på. Även om fler butiker flyttar hit och servicegraden därmed ökar vill vi inte bli något nytt inomhuscentrum som konkurrerar med Täby Centrum eller Arninge. Vi vill behålla småstadskänslan, säger Örjan Lid. Samarbetet med intilliggande kom­ muner har ökat de senaste åren. Idag är Vallentuna en väl integrerad del av Stockholm nordost­samarbetet. Sam­ tidigt som ett stort antal byggprojekt genomförs är det viktigt att kulturland­ skapet i kommunen bevaras. Vallentuna har en rik historisk bygd. Örjan Lid är själv upplänning men har bott i kommu­ nen i över tjugo år. Han ser med glädje de senaste årens utveckling från småort till integrerad småstad. Och Vallentuna utmärker sig även inom andra områden. – Arbetslösheten i Vallentuna tillhör

landets lägsta. Det i kombination med den stora inflyttningen gör att efter­ frågan på skolor, barnomsorg och fritids­ hem är hög men vi klarar ändå kravet att erbjuda förskoleplats inom tre månader, säger Örjan Lid. Dessutom når eleverna i kommunen allt bättre kunskapsresultat. Vallentunas skolor kvalar med råge in bland den främsta tiondelen av landets kommuner. – Det råder en mycket positiv stämning i kommunen. Det finns all anledning att se ljust på framtiden i Vallentuna, säger Örjan Lid. 

Mitt Smultronställe – Vallentunasjön är en pärla i centralorten. Nu blir den ännu viktigare då vi knyter ihop centrum med sjön och renar den . I framtiden ska man kunna bada där, kanske hyra kanoter eller jollar och till och med att äta på restaurang eller café nere vid vattnet. Örjan Lid, kommunalråd

Välkommen till Vallentuna Utgivare: Sool Media aB, Rallarvägen 41, 184 40 Åkersberga, 08-540 637 00, info@soolmedia.se Ansvarig utgivare: Leif Dahlberg Upplaga: 14 800 ex. Distribution: Nyinflyttade i Vallentuna kommun, befintliga hushåll i Vallentuna kommun Tryck: Exakta Text & bild/skribenter: Ingela Hällqvist, anna Skarin, Jesper almén Text & bild/övrigt: Vallentuna kommun Omslagsbild: Johan Wiklund Grafisk form & produktion: Nowa Kommunikation, www.nowakommunikation.se Annonser: Tommy Jigrud 070-813 97 00 MED

LEM SBEVIS

www

. safetrade. s e

Innehavaren av detta medlemsbevis är med i SafeTrade, offentlig sektors produkt- och leverantörsdatabas. SafeTrade är urvalsoch kontrollverktyget utvecklat av och för inköpare och upphandlare i offentlig sektor med syfte att förenkla och förbättra inköpsprocessen.Medlemskapet innebär att företagets ekonomi och tillförlitlighet till lämnade uppgifter när som helst kan kontrolleras inköpare och upphandlare inom stat, kommun och landsting. SafeTrade innebär också att inköparna lättare kan hitta leverantörer med goda referenser, aktuella certifieringar samt uppfyller de särskilda kriterier som utfärdas vid offentliga upphandlingar. SafeTrade är Sveriges största produkt- och leverantörsregister med ursprung i offentlig verksamhet sedan mer än tio år.


Mer i detta nummer...

Välkommen till Vallentuna Magasinet som du håller i din hand har som syfte att få alla att känna sig riktigt varmt välkomna till Vallentuna kommun!

G BILD BILD: SJÖBER

Vallentuna! i edde sin karriär BBA är från A ! ia M a m tiderna, aBBa, inl m no Mam ge nd ba a eriges mest känd Visste du att Sv 7 Vallentuna? Sidan

Det är resultatet av ett samarbete mellan kommunen, dess näringsliv samt föreningsliv och det är vår förhoppning att det ska tjäna som en guide på en upptäcktsfärd genom vår vackra och trivsamma kommun. I reportagets form berättar vi om mycket av det vår kommun har att erbjuda och visa upp. Vi berättar om service och handelsutbud och om ett pulserande näringsliv. Vi ger alla en inblick i kommunens styrelseskick och verksamhet. Vi berättar om ett rikt föreningsliv och om de många valmöjligheterna som finns för dig som är intresserade av idrott, friluftsliv och kultur. Vi låter dig också träffa några av dina grannar, personer som på ett eller annat sätt haft betydelse för kommunens utveckling eller på annat sätt låtit talas om sig. Vi berättar om Vallentuna igår, idag och i morgon. Det är mycket att berätta och följaktligen mycket att läsa. Vår erfarenhet säger oss att magasinet kommer få en given plats i bok- eller tidningshyllan så att man kan ta fram det då och då, när andan faller på. Magasinets många sidor till trots finns det mycket mer att upptäcka i Vallentuna. Vi hoppas att magasinet väcker nyfikenhet på att se mer. maGas

BILD: NyRéNS aRKITEKTKONTOR

Nu byggs Vallentunas nya landmär ke

Välkommen att upptäcka ditt Vallentuna!

ineT sOm

presen

Terar

mer på

sidan

n på eTT per sOn

LiGT OCH spänn

ande

till Va

säTT...

llentu

Upptäc Vallent k framtiden s una Läs

din KOm mU

na

24-25

Vallentuna kulturhus och bibliotek komm er att bli en självklar mötesplats för alla Vallentunabor. Sidan 6

En vä x komm ande framt un med idstro

Innehåll

or ab n un de nt ti lle ga Va ikin t v ö M ån  Läs mer på fr sidan 5

& sport&Fritid shopping&service Miljö&Boende styre&Politik Barn&Utbildning Vård&Omsorg Arbete&Näringsliv Nöje Kultur

sid 4

sid 8

sid 13

Fiske skapar ekologisk balans Vallentunasjön ska få ett bättre siktdjup, genom ett unikt projekt där vitfisken fiskas ut så att rovfisken får mer utrymme. Sidan 24

sid 23

sid 31

sid 35

skolan når toppresultat Vallentunas skolor är bland de bästa i landet, ett resultat av kloka satsningar och målmedvetet arbete. Sidan 36

sid 39

sid 45

VÄLKOMMEN TILL VaLLENTuNa · 2010

3


Nöje Kultur

Arkils tingstad

riket. Här av besöksmålen i Run Arkils tingstad är ett sar för picknick. pas som r yto na grö finns gott om

Mitt Smultronställe Bokfestival

En lördag i november varje år är det stor Bokfestival i Vallentuna. Då bjuds det på en mängd gratis kulturevenemang för stora och för små.

– Lilla Garn, bebyggelsen vid Össeby-Garns kyrka. Varje sommar åker vi i familjen på utflykt till Skolmuseet och Klockarborg, gärna tar vi då också ett dopp i Garnsviken. Kulturchef Pernilla Järveroth

Här ”planteras” det nya kulturhuset och biblioteket i kommunalhusparken. Pernilla Järveroth vill med den här blomman förmedla liknelsen av att det kommer att bli en plats där kulturen kan blomstra och växa.

Kultur som blomstrar Att Vallentuna är ett rikt kulturlandskap råder det inga tvivel om. Kommunen ståtar med många fornlämningar och historiska miljöer. Det nya kulturhuset och biblioteket blir en modern samlingspunkt för både gammal och ny kultur i alla former.

Stort utbud

ra a bland bibliotekets sto Barn och vuxna kan välj r. die me ra and utbud av böcker och

Ät gott i Vallentuna

Unna dig något att äta och dricka på någon av Vallentunas caféer och restauranger.

4

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

NÖJE & KULTUR

|

När jag träffar kulturchef Pernilla Järveroth inför den här artikeln möter hon mig i korridoren med en växt, en rosenskära, i högsta hugg. – Jag tänkte att den kanske skulle kunna representera att kulturen ska få växa och blomstra i kulturhuset, säger hon och skrattar varmt. I april 2010 togs första spadtaget till det nya kulturhuset och biblioteket och nu pågår byggandet för fullt i kommunalhusparken. Pernilla Järveroth kan varje dag överblicka byggets fortskridande från ett av fönstren i kulturförvaltningens lokaler intill. Hon vill att den nya byggnaden ska bli ett nav för kulturlivet i Vallentuna. Kulturhuset ska, förutom huvudbibliote­ ket även rymma flera arenor för kultur och meningen är att Vallentunaborna ska bidra med så mycket idéer och delaktighet som möjligt. – Allt kulturliv kommer inte, och ska inte finnas här, för Vallentuna är stort och har flera platser för kul­ tur, men i kulturhuset och biblioteket ska man kunna

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

få reda på vad som är på gång runt om i kommunen och få så mycket kultur och bildning till livs som möj­ ligt, säger Pernilla Järveroth. Innanför husets väggar kommer man kunna ta del av bibliotekets hela utbud av böcker, musik, film, databaser och andra medier, gå på föredrag, workshops och författarmöten men även kunna utöva kultur själv i form av skrivarkurser, målardagar och annat i den kreativa verkstaden. Det ska också vara en naturlig mötesplats med kafé och många sittplatser för strosan­ de flanörer i centrum.

Inspireras av möten Pernilla Järveroth är uppvuxen i Sundsvall och kom som kommunantikvarie till Vallentuna 1999. I maj 2008 blev hon ny kulturchef. Hon inspireras i sitt arbete mest av alla möten med människor, föreningar och grupper. Där får hon sin motivation och samlar kraft för sitt engagemang i kulturfrågorna. Hennes egen kärlek till Vallentunas kulturlandskap mani­ festerar sig i att hon sedan några år hyr ett litet torp i Orkesta där hon tillbringar somrarna med familjen. – Men jag inspireras också av resor! Gärna långväga, men även en tur på Roslagsbanan kan innebära något oväntat, en ny kontakt eller något som rubbar mina cirklar och får mig att se något nytt, säger Pernilla Järveroth. 


VALLENTUNA KOMMUN

INFORMERAR Vallentuna Kultur och Bibliotek Vallentuna har mycket att erbjuda. Här finns ett välbesökt bibliotek mitt i centrum, teater för barn, musik i medeltidskyrkor, utställningar, bio och mycket mer. I Vallentunakalendern, som kommer direkt i brevlådan sex gånger om året, kan du läsa om vissa evenemang. På www.vallentuna.se/evenemang kan du få fler evenemangstips.

sNABBgUIDE RUNRIKET:

Möt Vallentunabor från vikingatiden! I Runriket kan du möta Vallentunabor från vikingatiden! Runriket är ett samlingsnamn för ett antal besöksmål som ligger runt Vallentunasjön i kommunerna Täby och Vallentuna, till exempel Arkils tingstad, Vallentuna kyrka, Gullbron och Gällsta. Platserna passar perfekt som utflyktsmål en ledig dag. Du tar dig enkelt runt till fots, med cykel, bil eller buss. Glöm inte picknickkorgen! Du kan också lära dig mer om de runstenar som finns på platsen och de människor som de berättar om genom att med din mobiltelefon ringa upp en audioguide. Vid varje besöksmål finns en informationstavla med ett telefonnummer och en beskrivning för hur du ska gå till väga. Läs mer om Runriket på www.runriket.se, där kan du också lyssna på guidningarna vid din dator.

Gullbron Denna bro var en vikingatida vägbro liknande Jarlabankes bro i Täby och

ännu på 1600-talet kantad av fyra resta stenar, tre runstenar och en oristad. En av stenarna står kvar, en står en bit bort längs vägen mot Lindönäs, en står 2 km norrut vid Lindö herrgård. Den fjärde stenen är försvunnen.

Gällsta Vid Gällsta står det tre runstenar som omnämner fyra generationer av samma släkt. Här står också en sten som inte har någon inskrift, men väl ett kors. En av stenarna har en tydlig lagning. På 1800-talet var den kluven mitt itu.

Delarna användes som grindstolpar på en gård i närheten.

Arkils tingstad Vid Vallentunasjöns strand i Bällsta hage ligger Vallentunas äldsta tingsplats. På två runstenar berättar Ulfs söner i Skålhamra att de rest stenarna, gjort en stav och anlagt denna tingsplats till minnet av sin far. I marken syns en fantasieggande fyrkantig stenkrets. Besökare lade till med båt alldeles intill.

Vallentuna kyrka Här kan du se flera olika exempel på runristningar: stenhuggare som ristat sina namn med runor när kyrkan byggdes vid 1100-talets slut, en runsten inmurad i väggen som berättar om ett skeppsbrott och en av Jarlabankes egna stenar. 

Mitt Smultronställe

Mats Rådberg

arkitekt och musiker – Vårt lantställe Långsjötorp i Brottby. Jag har vuxit upp där. Det är mina föräldrars lantställe som vi vårdar ömt.

Thomas Bryngelsson:

– Området runt sjön sparren i Kårsta är perfekt för att vandra runt med hundarna, härligt för utflykter och varför inte ett spontanbad sommartid? Där är lika vackert på vintern också. sjön är avlång och skiftar i natur vartefter man går längs med den.

Många aktiviteter för alla åldrar Andra lördagen i november varje år är det stor BOKfEsTival på biblioteket med fri entré till program för både barn och vuxna under hela dagen. Andra årligen återkommande evenemang är Runrikets dag samt Höstfest i Vallentuna centrum. I Vallentuna teater och andra lokaler i kommunen kan man se dans och teater samt gå på konserter. för ungdomar arrangeras konserter, filmvisningar med mera på Nova – ungdomens hus. På hösten ordnas en Ung kultur-vecka av och med ungdomar. På hösten ordnas också Kultur för alla, en kulturvecka för funktionshindrade. På Centrum Bio mitt i Vallentuna visas aktuella filmer, skolbio och lovbio. I Vallentunasalen och på biblioteket visas utställningar och ordnas föredrag, författarträffar, musikprogram och barnteater. På lördagar erbjuds aktiviteter för barn – barnKUL. I bibliotekets foajé visas verk av Månadens konstnär.

Biblioteket – öppet för alla Vallentuna bibliotek är en central och öppen mötesplats. I Karby och Kårsta finns mindre bibliotek. Lindholmen har ett barn- och skolbibliotek. Biblioteken har något för alla intressen. De är kommunens kunskaps- och informationscentra där du har tillgång till böcker, tidskrifter, filmer och andra medier. På bibliotekets webb kan du själv söka medier. Med ditt bibliotekskort kan du bland annat låna e-böcker och strömmande musik. Använd ditt bibliotek! Biblioteket säljer souvenirer, vykort, kartor, böcker och skrifter om Vallentuna. Under sommaren finns också turistinformation och utflyktstips. Lär känna din hembygd! I den lokalhistoriska databasen Vallentuna i ord och bild hittar du det mesta som skrivits om Vallentuna i böcker och tidskrifter. Vallentuna bildarkiv innehåller ca 6 500 fotografier med motiv från kommunens alla socknar. Besök bildarkivet på webben och sök bland bilderna: www.vallentuna.se/bildarkiv. Kontaktuppgifter Vallentuna bibliotek Besöksadress: Tuna torg 9 Postadress: 186 86 Vallentuna Tfn: 08-587 853 50 E-postadress: bibliotek@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se/bibliotek Vallentuna kultur Besöksadress Tuna torg 11 Tfn: 08-587 853 30 E-postadress: kultur@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se/kultur Kulturmiljövård Tfn: 08-587 853 56 Webbplats: www.vallentuna.se/kulturmiljoprogram

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

|

NÖJE & KULTUR

5


Bygget av Vallentunas nya landmärke är igång Äntligen har bygget av Vallentunas nya kulturhus och bibliotek kommit igång. Det kommer att bli en självklar mötesplats för alla kulturintresserade, både unga och gamla. Den 23 april på Världsbokdagen togs det första spadtaget till det som ska bli Vallentunas nya landmärke. Vallentunas nya kulturhus och bibliotek väntas vara klart hösten 2012.

Det första spadtaget.

Planeringen för ett större bibliotek har pågått under många år och har gått från en utbyggnad av det befintliga biblioteket till att bli ett helt nytt hus i Kommunalhusparken. År 2007 utlystes en arkitekttävling vilken Lars Gauffin på Nyréns Arkitektkontor vann. Den största skillnaden kommer att märkas i att ytorna blir större. Biblioteket kommer att få läsplatser, studierum och grupputrymmen. Den lokalhistoriska avdelningen kommer också att bli något alldeles extra. I det nya huset blir det dessutom en separat utställningslokal, en kreativ verkstad och ett stort kulturrum som kan användas till allt från möten till teater och dansföreställningar. Tillsammans med ett kafé och en stor plats för kommuninformation i entréplan blir det en komplett mötesplats. Parken blir kvar i ny skepnad och gamla träd i gott skick kommer att bevaras. Dessutom kommer nya träd och flera tusen blommor att planteras. I parken blir det också en lekyta för barnen och en skulptur som ska tilltala såväl barn som

restaurang Istanbul serverar mat med inspiration från sverige och Turkiet.

Vallentunas nya landmärke väntas stå klart hösten 2012.

GrAfIK: NyréNs ArKITEKTKONTOr

vuxna. Baksidan av det nya huset ligger i Läs mer om bygget på söderläge och har sittplatser i trappstegs- www.vallentuna.se/byggprojekt/centrum form, vilket gör att det blir en tilltalande samlingsplats för alla. 

Här bakas pizzor med kärlek på.

En nypa kärlek som krydda i maten På pizzerian Lilla My Huset och restaurang Istanbul lagas maten från grunden med riktiga råvaror. Kärlek är en viktig ingrediens i maten, tycker ägaren Mutlu Ciftci. På Lilla My Huset råder en gemytlig stämning i trängseln både bakom och framför pizzadisken. Stället är populärt och Mutlu Ciftci och hans mannar jobbar effektivt för att alla gäster ska få sin mat så snabbt som möjligt. – Det viktigaste för mig är att allt vi lagar här ska vara av bästa kvalitet, säger Mutlu.

6

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

NÖJE & KULTUR

|

All mat på Lilla My Huset lagas från grunden med riktiga råvaror. Pizzadegen och tomatsåsen tillagas enligt hemliga specialrecept, liksom den legendariska vitlöksåsen till kebaben. Degen till de amerikanska panpizzorna får jäsa i två dygn och förvaras i en specialbyggd kyl. Mutlu är noga med sitt jobb. – Man måste lägga ner kärlek i arbetet, det märks på resultatet, säger han. Mutlu Ciftci är ursprungligen från Turkiet men flyttade till Sverige 1995. Han har lagat pizzor i Vallentuna sedan 2003 tillsammans med sina bröder, sin

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

– Jag gillar att prata med folk och morbror och sina kusiner. Mutlu tycker det är viktigt att barnfamiljer ska trivas försöker hinna med att snacka med alla på hans restauranger. Därför har han valt kunder, även om vi har mycket att göra, säger Mutlu.  att inte servera öl eller vin. – Jag är själv familjefar och vill att alla barn som äter här ska känna sig trygga och tycka att det är en trevlig stämning, säger han. I juni 2010 öppnade Mutlu sin nya Pizzeria Istanbul · Tellusvägen 1 · Vallentuna restaurang Istanbul i Tellusområdet. På 08-511 701 44 · www.pizzeriaistanbul.se Istanbul serveras pizza, kebab och sallad och a la carte-rätter med inspiration från Sverige och Turkiet. Den gemytliga stämningen är densamma på de båda Lilla My Huset · Mörbyvägen 1 · Vallentuna 08-511 755 45 · www.pizzerialillahuset.se restaurangerna.


fOTO: SjöbErgbILd

Anni-frid och benny framför en av Vallentunas mest kända vyer – den numera nerbrända kvarnen.

Mamma Mia! ABBA är från Vallentuna Visste du att den ständigt aktuella gruppen ABBA startade sin karriär här i Vallentuna? De är utan tvekan ortens största ”världsexport” genom tiderna. Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid bodde i Vallentuna under tre avgörande år för bandet, 1972-1974, samtidigt som de slog igenom på allvar. På den tiden var de två par som bodde i var sitt radhus på Rosengårdsvägen i västra Vallentuna. Orten var ännu inte så stor, bara 13 000 invånare. När de flyttade till Vallentuna uppträdde de redan tillsammans i olika

sammanhang under namnet Fästfolket. Inför svenska melodifestivalen 1973 kallade de sig för sina förnamn, Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid. Även om de inte vann det året (de kom på tredje plats med låten Ring Ring) började karriären ta ordentlig fart. 1974 kom det stora internationella genombrottet, melodifestivalsegern i Brighton med Waterloo,

björn, benny, Agnetha och Anni-frid bodde i varsitt radhus på rosengårdsvägen i Vallentuna.

då hade de också ändrat namnet till det dem. Över sommaren 1972 fick de vara mer internationellt slagkraftiga – ABBA. i Ekebyskolan, som på den tiden var en musikalisk hemvist för flera lokala band att spela och repa i. Repade i Ekebyskolan Mot slutet av 1974 lämnade de Med Vallentuna som bas erövrades Sverige och sedan hela världen. Men allt Vallentuna och flyttade till Lidingö var inte serverat, storslaget och glamor- respektive Gamla stan. Och hur karriären öst innan genombrottet. Bland annat gick – det vet vi och hela världen.  ställde kommunen upp med replokal åt

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

|

NÖJE & KULTUR

7


Sport Fritid

Skejta i Vallentunaasina tricks inomhus i gör Numera kan skejtarna ES. FOTO: MATTON IMAg . ark tep Ska una Vallent

Mitt Smultronställe – När man vandrar Roslagsleden från Angarnsjöangen mot Domarudden kan man passa på och ta en övernattning i vindskyddet nere vid Lilla Harsjön. Där är så obeskrivligt vackert. Det blir som en fantastisk minisemester. Britt-Marie Lövquist, tf fritidschef

Kvarnbadet är en populär mötesplats sommartid. Då finns även kommunens ungdomsverksamhet där. Tf fritidschef Britt-Marie Lövquist tycker det finns ett rikt utbud för ungdomarna i Vallentuna.

Invigning av Vallentuna IP

Fotbollslag från Vallentuna Bollklubb och Vallentuna Damfotboll tågar in under invigningen av Vallentuna IP:s nya fotbollsplaner.

Härligt drag i fritidsverksamheten Föreningslivet i Vallentuna är starkt och utbrett. Många av verksamheterna vänder sig till barn- och ungdomar. Och kommunen satsar stort både på idrottsplatser och på fritidsverksamhet.

Springa snabbt

entuna ktionshindrade på Vall Ungdomsspelen för fun sdeltagare. Här ling täv och lik pub e IP lockar båd avgörs stafetten.

Britt-Marie Lövquist är född och uppvuxen i Solna men har arbetat i omgångar inom skolan i Vallentuna. Sedan hösten 2009 är hon tillförordnad fritidschef i kommunen. Det hon först slogs av när hon började jobbet var hur djupt imponerad hon är av de ideella krafterna i kommunen. – Det finns drygt 250 föreningar i Vallentuna, varav 150 riktar sig till barn och ungdomar. Och det är inte bara idrottsklubbar utan allt från scoutförening, schackklubbar och show- och dansskolor till skateboardförening, Kyrkans verksamheter och naturskyddsföreningarna. Det är ett enormt rikt utbud för ungdomar, det finns något för alla, säger hon.

Nova och Haket

Roslagsleden

I Vallentuna kan du vandra längs Roslagsleden i en härlig och varierad miljö.

8

sport & fritid

|

Idag finns två kommunala mötesplatser för ungdomar i kommunen. Nova, Ungdomens Hus i Tellusområdet i centrala Vallentuna, och Café Haket i Karby. Verksamheterna är öppna för ungdomar från 13 till 20 år. I lokalerna finns bland annat ungdomscafé och replokaler för musikgrupper. Här arrangeras ofta konserter och teaterföreställningar. Ungdomarna inspireras till

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

att själva ta initiativ och vara delaktiga i verksamheten. Sommartid flyttar Nova och Haket till Kvarnbadet för utomhusaktiviteter.

Fältare och nattvandringar På Nova arbetar även Ungdomsfältgruppen. Ungdomsfältarna är ute varje helg i Vallentuna centrum och andra områden där ungdomar håller till. De arbetar mycket med förebyggande arbete och stödkontakter. En annan verksamhet som fungerar bra är nattvandringarna där föräldrar ger sig ut på helgkvällar för att med sin närvaro vara bland ungdomarna. Något som är helt unikt i nordostregionen är Vallentunas verksamhet för funktionshindrade. Klubb Cosmos bjuder in till samvaro och aktiviteter i form av bland annat dans i Novas lokaler varje tisdag året om. Klubb Cosmos är enormt uppskattat och har ökat kraftigt närvaromässigt det sista året. Britt-Marie Lövquist är själv friluftsmänniska och utnyttjar så ofta som möjligt chansen att komma ut i den rika naturen i kommunen där Roslagsleden är en personlig favorit. Hon känner en stark entusiasm och arbetsglädje med arbetskamraterna. – Det är ett härligt drag i kommunen. Alla jobbar gemensamt för att verksamheterna ska fungera på ett bra sätt, här finns inga vattentäta skott, säger BrittMarie Lövquist. 


Klubben som passar alla! Vallentuna Handbollsklubb är en av de äldsta aktiva handbollsföreningarna i regionen. Man satsar mycket på ungdomarna och genom klubbens handbollsskola säkras återväxten. – Handbollsskolan har arrangerats i över 20 år och varje år deltar ett femtiotal barn från nio års ålder. Vi har planer på att utveckla verksamheten och även erbjuda yngre barn ett kliv in i handbollen genom att starta ”Bollekis” för sexåringar, berättar Malin Lohela Karlsson, klubbens ordförande. Hon har själv spelat handboll i Vallentunas damlag och kom till klubben för drygt två år sedan. Vallentuna handbollsklubb bildades 1963 som en undersektion till Vallentuna BK. Sedan 1983 är de en fristående förening. Klubbens 15 lag sträcker sig i ålder från nio år upp till seniorlagen, där damerna spelar i division 2 och herrarna i division 3. Mest fokus ligger på ungdomsverksamheten. Klubben har 12 ungdomslag och målsättningen är att ha både pojk- och flicklag i varje årskull. Det finns ingen egentlig elitsatsning i klubben, bredd går före spets och det är viktigt att alla ska få vara med och spela. En lagsport där man passar alla helt enkelt. – Många av våra erfarna äldre spelare väljer att bli tränare för de yngre lagen och många föräldrar hjälper till genom att bli ledare. På det sättet kan klubben vara självförsörjande på tränare och ledare, säger Malin Lohela Karlsson. Vallentuna Handboll är en förening där lag i alla åldrar har nära till varandra. Vi tränar och spelar matcher i samma hall vilket skapar en sammanhållning bland ungdomslag och seniorlag. Att spela handboll i Vallentuna HK är inte kostsamt, medlemsavgiften ligger för närvarande på 650 kronor per säsong. Utöver detta behövs bara ett par gympaskor och träningskläder. Tröja till match håller föreningen med. Som många andra föreningar bygger verksamheten på ideella insatser. Utan engagerade ledare, tränare och föräldrar finns inte möjlig-

heten att driva runt en förening som Vallentuna HK.

Stark gemenskap Och Föreningskänslan i klubben är självklar och väl förankrad. – Det finns en stark gemenskapen i föreningen. Vi har ett antal aktiviteter där alla i föreningen deltar, bland annat ett klubbläger som fungerar som uppstart på varje säsong men nytt för denna säsong är även en gemensam träning för alla från fjorton år och uppåt, säger Malin Lohela Karlsson. Det ger ytterligare möjligheter för spelare att lära känna personer från andra lag än sitt eget. En höjdpunkt som klubben aldrig missar är Eken Cup, en av världens största handbollsturneringar på gräs som spelas på Gubbängsfälten söder om Stockholm i juni varje år. Dit kommer nära 1000 lag från hela världen för att spela under bar himmel oavsett väder. – Det är ett otroligt roligt evenemang som få handbollsspelare vill missa, säger Malin. 

Box 33 186 21 Vallentuna www.vhk.nu vhk@vhk.nu

Mer om Vallentuna Handbollsklubb Hemmaarena: Vallentuna Sporthall, Tellusvägen 31, Vallentuna Medlemmar: 350, varav ca 275 aktiva. Grundades: 1963 som en sektion under Vallentuna BK. Sedan 1983 fristående förening. Viktiga händelser: Blev självständig förening 1983. Hösten 2008 stod den nybyggda hemmaarenan Vallentuna sporthall färdig. Varje år delar föreningen ut en liten utmärkelse till en 14-15 åring på pojk- och flicksidan som man tycker har varit en god kamrat och gjort fina prestationer för föreningen. Priset kallas för ”Stickans Hederspris” och är uppkallat efter en ledarprofil som verkade i klubben på 70-talet. Priset har delats ut sedan 1978. Målsättning: Att ha både pojk- och flicklag i samtliga åldersklasser. Att ha både herrar och damer i Division 2. Kontakt: Malin Lohela Karlsson, ordförande, ordforande@vhk.nu. Roland Friberg, seniorer. roland@vhk.nu. Lili Thimrén Karlson ungdomar. lili@vhk.nu

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

|

sport & fritid

9


vallentuna kommun

INFORMERAR Vallentuna erbjuder rika möjligheter till ett omväxlande friluftsliv i vacker natur med många sjöar. För att hitta rätt bland alla godbitar finns kartor och broschyrer att hämta på eller beställa från fritidskontoret och biblioteket i centrum. Information hittar du även på kommunens webbplats. Den idrottsintresserade finner sporthallar, ishallar, golfbanor, ridskolor och gym, som tillsammans med motionsspår, bad, simhall och kanotuthyrning ger stora variationsmöjligheter.

• Bad Bassängbad utomhus: kvarnbadet, som ligger på promenadavstånd från centrum vid kyrkan i Björkbykyrkvikenområdet, öppet från mitten av maj till månadsskiftet augusti/ september. Inomhus: Gym och Sim ligger cirka 400 meter öster om centrum, se webbplats www.gymochsim.se. Sjöar: kommunalt bad finns vid långsjön i Össeby och Bergsjön i kårsta. • Bowling • Fiske – fiskekort till vallentunasjön säljs på biblioteket • Golf • Idrottsplatser/Ishallar (vintertid plogas skridskobana på vallentunasjön) • kanotled • Ridning • Skateboard • Skytte • Sportflyg • tennis Hyr av fritidskontoret vi hyr ut lokaler för fester, motion, båtplatser i vallentunasjön samt kanoter med tillbehör. Se kommunens webbplats eller ring 08-587 851 73 (uthyrning av lokaler och båtplatser), 08-587 851 83 (uthyrning av kanoter med tillbehör). föreningsregister vi har ett rikt föreningsliv för snart sagt alla intresseområden, se föreningsregistret på kommunens webbplats. Öppen fritidsverksamhet för ungdomar. kommunens mötesplatser, nova (13-20 år) och Café Haket (karby) (13-18 år) erbjuder en mängd drogfria aktiviteter och arrangemang för och med ungdomar. förebyggande ungdomsverksamhet. tryggare vallentuna och ungdomsfältarna. För mer information se kommunens webbplats eller ring fritidskontoret. Klotter. anmäl klotter på tfn 08-587 855 70 eller e-post klotter@vallentuna.se

10

sport & fritid

|

Belöna din kropp ...genom att träna och må bra För att kunna utföra ett arbete krävs energi, och energi får man genom fysisk träning av kroppen. vallentuna Gym & Sim har träningsmöjligheter för alla åldrar. Glöm undanflykterna.Här erbjuds medlemmarna närhet till kommunikationer, långa öppettider samt barnpassning.

Handen på hjärtat, har du någon gång skyllt på tidsbrist, transportproblem, trötthet eller barnen för att slippa röra på dig? Då finns det tyvärr inga ursäkter kvar att tillgå. Gym & Sim i Vallentuna Centrum har lösningen på de mest triviala undanflykter. I din kropp finns närmare 600 skelettmuskler som bara skriker efter aktivitet för att kunna behålla sin smidighet. Våra kroppar är inte gjorda för stillasittande arbete och därför finns nu en enastående chans att prova på och kanske förbättra sin styrka, kondition och rörlighet hos Gym & Sim. Gym & Sim. De har ett helt nytt och komplett friskvårdscenter på 5 000 kvadratmeter i Tellushusets norra del. Med det menas allt från friviktsgym, motionsgym, cykelsal, gruppträningssalar, träningsinstruktörer, massörer, rehabiliteringsmöjligheter, solarium och simhall för både stora som små. Vill man gå ned i vikt går man med i det mycket framgångsrika Viktprogrammet. Vill du nå dina mål ännu snabbare kan du anlita en personlig tränare. Redan har 4 300 medlemmar, med en snittålder runt 37 år, skrivit in sig. Åldersgränsen till gymmen är 16 år.

vÄlkommen tIll vallentuna · 2010

Ingenting är omöjligt Efter att ha hälsats välkommen i receptionen får man ett vattensäkert datachiparmband som programmerats för tillträde till gymmen eller badet samt klädskåp. Nya medlemmar får instruktioner om hur allt fungerar. De väl tilltagna ytorna och rymden i lokalerna är handikappanpassade. För de lite mindre finns ett lekrum med personal. Här kan barn från 3 månader upp till 10 år roa sig medan föräldrarna lugnt kan träna vidare. Oavsett om man väljer den gamla goda typen av friviktsgym, med hantlar, skivstänger och bänkpress eller tryckluftsgym för att få styrka och rörlighet finns det ytterligare andra sätt att hitta sin styrka och kondition. Motionsgymmet har närmare 120 olika stationer där man kan gå eller springa som i mjuk tung sand eller som i en rulltrappa i felriktning. Var och en väljer sin form av motion och takt på de olika motionsbanden. Genom ett spektrum av mjuka ljusvågor ges varje träningslokal nya färgmiljöer under träningspasset. Spinning-, pilates och aerobicpassen är välbesökta från tidiga morgnar till sena kvällar. Efter träningspasset kan det vara skönt att avsluta med ett par längder i 25 meters bassängen. I den barnanpassade

simbassängen, med höj och sänkbar botten, finns möjlighet till simundervisning och rehabiliteringsträning.

Piggna till För att riktigt chocka kroppen med lite omvårdnad rekommenderas ett avslappnat bubbelbad. I cafeterian kan man slå sig ner för en återställare i form av välsmakande fruktsmoothie eller sportdryck. Gym & Sims närhet till tåg och buss samt barnpassning suddar ut de flesta undanflykter. När man väl kommit hit är det som ett tredje hem och trivseln tar över den negativa lusten och får många att piggna till. Oavsett hård eller lättare träning kommer din kropp att tacka dig – genom att må bra. 

tellusvägen 21 · vallentuna 08-511 762 00 · www.gymochsim.se


VALLENTUNA KOMMUN

INFORMERAR spår och leder Vid idrottsplatserna i Vallentuna och Össeby finns motionsspår i olika längder, en del belysta – några prepareras vintertid för skidåkning. Även i Lindholmen finns elljusspår. Roslagsleden är en vandringsled mellan Danderyd och Norrtälje, via Sollentuna, Täby, Vallentuna och Österåker. Utefter leden finns grilloch rastplatser, vindskydd, bad med mera. Roslagsledskartan säljs bl.a. på biblioteket. Långhundraleden är ett av Upplands finaste kanotvatten. Några rast- och lägerplatser finns. Kanoter med tillbehör kan hyras av fritidsförvaltningen.

Övre raden från vänster: Jocke Lund, Liliana Eriksson, Mia Arnborg, Anna Klockar, Felicia Joneby, Evelina Stenmark, Sofie Håkansson, Peter Ivarsson. Nedre raden från vänster: Malin Sandler, Astrid Larsson, Olivia Wredh, Sarah Arvidsson, Dewi Surjadi

Vallentuna Volleyboll har lag i så gott som alla divisioner från elitserie och nedåt.

Vallentuna Volleybollklubb driver svensk volleyboll framåt Ända sedan 1962 då pionjären Uno Sköld startade Vallentuna Volleyboll i Hjälmstaskolan har en familjär känsla präglat föreningen. Unos förmåga att med enormt engagemang sprida glädje åt ungdomar samtidigt som han utvecklade dem att fungera socialt i samspel med omgivningen är än idag en av de viktigaste grundpelarna i föreningen. På ungdomssidan har Vallentuna Volleyboll genom åren tillhört den absoluta Sverigetoppen och fostrat landslagsspelare på löpande band. Idag är Vallentuna Volleyboll en modern förening som drivs på ett professionellt sätt med ett elitlag på damsidan

som krigat i Sverigetoppen under decennier och ungdomslag för flickor som alltid är med i guldstrider i alla turneringar. Samtidigt finns utrymme för en stor bredd ungdomar och vuxna som spelar för just för att det är så kul. Vi har lag i nästan alla divisioner från elitserie och nedåt. Tack vare det starka stöd som vi får från våra fantastiska sponsorer har vi möjlighet att satsa på SM medaljer år efter år, och med hjälp av de enorma ideella insatserna från ungdomsledare

och föräldrar arbetas det febrilt med att säkerställa klubbens framtid. Den stora utmaningen återstår dock – att se till att föra arvet och kulturen vidare till nästa generation. Vi hoppas att många fler känner sig manade att stödja klubben, stort som smått så att vi kan förverkliga den drömmen. 

Box 36 · 186 21 Vallentuna 0768-67 01 00 · kansli@vallentunavolley.com www.vallentunavolley.com

Mer om Vallentuna VBK – Volleyboll Grundades: 1962 Antal medlemmar: 309 Viktiga händelser i klubbens historia: SM-Guld 1968 och 1994, SM-silver 1993, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008. Junior-SM 2006, 2007, 2010. Målsättning: Topp 3 i Sverige på damsidan Kontaktpersoner: Lars Karlbom, ordförande, Åke Eriksson, kansli och kassör

spoNsorEr:

Naturreservat / strövområden Angarnssjöängen – länets främsta fågelsjö ligger 5 km öster Vallentuna centrum. Alla fåglar, fornlämningar och ett omväxlande landskap gör Angarnssjöängen till ett intressant friluftsområde och utflyktsmål. Tärnanområdet – Stockholms närmaste vildmark ett 130 km2 stort skogsområde, 25 km nordost om Stockholm city. Inom området finns två mindre naturreservat (Bromseby resp. Exerman-Hersby). Det unika är de många sjöarna, gammelskogarna och den rika kulturbygden. Roslagsleden slingrar sig fram genom området. Naturreservatet Björkby/Kyrkviken vid Vallentunasjön - i området finns en natur- och kulturstig, som leder utmed Kyrkviken och genom Björkby-området. Bygden kring Kyrkviken har anor från järnåldern. Fram till år 1889, då en sjösänkning genomfördes, låg vattenytan ca 1,5 m högre än idag. I området finns rikligt med backsippor jämte ett antal mindre vanliga torrbacksväxter, t.ex. sandmaskros. I vikens vassar häckar flera sjöfågelarter; brunand, skäggdopping, sothöna, rörsångare med flera och vid stranden, i områdets västligaste del, kan man höra gräshoppssångare. Övriga strövområden är Lindholmenområdet, Backa i Kårsta, Klashagen, Mårdsjön, Hoven, Skären, Helgösjön/ Vadadalen, skogsområdet öster om Vadadalen (Römossen) och Norrsjön. för funktionshindrade Som ett komplement till det övriga utbudet av fritids-, kultur- och föreningsaktiviteter i kommunen ordnar fritidsförvaltningen speciellt anpassade aktiviteter för funktionshindrade, t ex Ungdomsspelen i friidrott, danser och sommarläger och Klubb Cosmos. Alla aktiviteter presenteras i katalogen ”Kultur & Fritid för personer med behov av särskilt stöd. Kontaktuppgifter Besöksadress: Tuna torg 15, 2 tr Postadress: 186 86 Vallentuna Telefon: 08-587 850 00 Fax: 08-587 851 77 E-post: fritid@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se (se under Fritid och Natur)

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

|

sport & fritid

11


Här kan man komma som man är, utan att klä upp sig i senaste pannbandet.

Gymmet mitt i centrum Friskvård och rehab under ett och samma tak är ett vinnande koncept för Vallentunas mest centrala gym. Conny Thörner startade sjukgymnast­ mottagningen Rygg & Ledspecialisterna tillsammans med hustrun Inger 1993. Idag arbetar även sonen Andreas som legitimerad sjukgymnast i familjeföre­ taget. Redan från början satsade de på

Mitt Smultronställe Det måste vara Lindö Golfbana. Den ligger nära, är alltid välskött och banan har en riktigt trevlig design. Där har vi spelat mycket, hela familjen. Conny thörner, Active Gym/ rygg & Ledspecialisterna

friskvårdsavdelning i lokalerna. Med åren har verksamheten vuxit och idag består Active Gym av hela tre våningar ägnade åt träning och friskvård. Lokalerna ligger centralt mitt i centrum. Gymmet är alltjämt nära kopplat till rehabteamet på Rygg & Led. Instruktörerna har alla en gedigen utbildning och de personliga tränarna på Active Gym är utbildade hälsopedagoger. Dessutom är en av instruktörerna leg sjuksköterska i botten. Sjukgymnasterna är välutbildade inom OMT, idrottsmedicin och akupunktur. Active Gym har en bred kundkrets med besökare i alla åldrar, från 15 år upp till 80. Trots högt tempo och aktivitet råder en avslappnad stämning i lokalerna. – Våra kunder brukar säga att det är en av sakerna de gillar med oss, att här kan man komma som man är, utan att

klä upp sig i senaste pannbandet. Här är alla välkomna, säger Conny. Active Gym erbjuder träning individ­ uellt eller i grupp med alla former av pass, som spinning, yoga, core, afrikansk dans, BRAK och boxing. För de som vill ta ut sig extra mycket finns ett extremt tufft träningsprogram som kallas X­training. Gymmets träningsmaskiner är topp­ moderna och det finns alltid instruktörer och personliga tränare i lokalerna som kan hjälpa till med allt från maskin­ inställningar till träningsråd. Dessutom har Active Gym lanserat paketet Kom i Form, som leds av en utbildad hälso­ pedagog. – Det är ett projekt vi driver för folk som har svårt att komma igång med motionerandet och behöver en rejäl kick, säger Conny. Projektet sträcker sig över tre månader

Vi är 5 leg sjukgymnaster, specialister inom: •

Ortopedisk Manuell Terapi

Akupunktur/Huvudvärk

Idrottsskador

Nack- rygg- och ledbehandling

Rehabilitering

Laserbehandling NYHET!

och i det ingår föreläsningar om kost, träning, motivation och stresshante­ ring, utöver inbokade träningspass med instruktör. Man får dessutom en väl utarbetad hälsoprofil. Projektet har slagit väl ut. Dessutom driver Active Gym ett FAR­projekt (Fysisk Aktivitet på Recept) sedan ett år tillbaka, vilket leds av leg sjuksköterska i nära samarbete med läkare. – Fysisk träning ska inte vara lätt, men det är viktigt att det är lättillgängligt och roligt och att det görs på rätt sätt. Det kan vi bidra med på Active Gym, säger Conny Thörner. 

www.activegym.se Centrumpassagen 10 · Vallentuna Centrum 08-511 800 73

Rygg & Ledspecialisterna erbjuder ett snabbt och professionellt omhändertagande av patienter inom en vecka. Vi har vårdavtal med Landstinget. Frikort gäller Behandlingstider: Mån-tors 07.30-21.00, fre 7.30-19.00

Centrumpassagen 10, Vallentuna Centrum · 08-511 800 73 · www.ryggoled.se

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

12

sport & fritid

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

Välkommen!


Shopping Service

a centrum Ett nytt Vallentunom med ledorden gs Vallentuna centrum byg adscentrum”. ”Det goda livets småst

Mitt Smultronställe Majfest

Vallentuna centrum bjöd under våren in till Majfest med modevisning och majmässa i försommarfesternas tecken.

centrumföreningens ordförande Ewa Thorin vill ha ett centrum som kännetecknas av liv och rörelse.

– Eftersom Ewa sedan många år både bor och arbetar i Vallentuna har hon många smultronställen att välja på, men just centrum ligger henne varmt om hjärtat. – För mig är centrum hjärtat i Vallentuna. Jag tycker om samhörigheten på torget, möten mellan människor, och den känslan kommer att lyftas ännu mer efter ombyggnaden och när det nya kulturhuset med biblioteket kommer på plats Ewa Thorin, ordförande i Centrumföreningen

Service och shopping – nästan hemma Kul höstfest

den uppslutningen stor vid Trots regn och rusk var . ten tfes årliga hös

Jul i Vallentuna

Varje år hålls en traditionell julmarknad där Tuna Torg fylls av mysiga stånd som säljer allt från hantverk till brända mandlar.

Ewa Thorin brinner för utvecklingen av handeln i Vallentuna. Hon har till­ sammans med sin make i 34 år drev ”radioaffären” i Vallentuna. Nu kon­ centrerar hon sig mer på sin roll som ordförande i Centrumföreningen, där hon sedan 7 år är hon ordförande. Hon förstår vikten av personlig service och vill ha ett centrum som känne­ tecknas av liv och rörelse. Just nu är det ett spännande utvecklingsskede för han­ deln i Vallentuna, och under de närmsta åren byggs centrum ut och rustas upp. Fler branscher kom­ mer att etablera sig, både mindre specialbutiker och kedjebutiker. Det kommer fortsättningsvis att vara ett utomhuscentrum med bibehållen småstadskaraktär och personlig service. – Trenden har redan vänt mot att öppna upp, och här är beslutet taget att inte bygga in vårt centrum. Vallentuna centrums öppna miljö ger både utrymme för trevliga möten mellan människor och en bra shop­

pingupplevelse. Vårt centrum är en handelsplats i tiden, säger Ewa Thorin. Både centrum och Tellusområdet är populära serviceplatser som tillsammans erbjuder det mesta i shoppingväg. Dessutom finns här gott om mat­ butiker så man kan storhandla till bra priser hemma i Vallentuna där man bor.

Samhörighet med hemorten Det är trevligt att handla i Vallentuna och det är ofta roliga arrangemang i centrum. Varje år är det en populär höstfest, på våren har det bland annat bjudits till Europafest, och den sista advent är det en trevlig tradi­ tionsenlig julmarknad. – Att känna en samhörighet med sin hemort är vik­ tigt, och det gör man lätt här i Vallentuna, inte bara i centrala Vallentuna utan också runt om i hela kommu­ nen. En personlig kontakt mellan handlare och kunder spelar stor roll för att man ska känna sig hemma. Den känslan tror jag kommer att bestå även om kommunen växer, säger Ewa Thorin. 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

ShOppINg & SErVIcE

13


ILLUsTrATION: BErTIL MOLIN, ÅWL ArKITEKTEr

ILLUsTrATION: WsP

Visionen om ett utvecklat och modernt Vallentuna Centrum Hur får man invånarna att känna sig hemma i ”sitt” centrum? Kan man behålla den genuina småstadsidyllen i ett centrum som följer tiden och kundernas önskemål?

Möte. Som besökande till Vallentuna Centrum skall man känna en äkta ”här trivs jag känsla” samtidigt som ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuds i en trivsam miljö som stimulerar alla sinnen.

gäller handel samt kommunal service. Vi arbetar ständigt med att utöka och förbättra utbudet i centrum samtidigt som vi värnar om det unika som skiljer oss från andra kommersiella centrum. Kommande till- och ombyggnationer ger ytor som är tänkta till att utöka utbudet. Närhet: I dagsläget är den allmänna uppfattning- Utvecklingen mot det nya Vallentuna kan en att den centrala delen av kommunen du läsa om på Vallentuna Centrums nya genomsyras av närhet, allt finns inom en promenads avstånd, såväl ett kommersiellt centrum, idrottsmöjligheter som gröna skogar och vackra sjöar. Förhoppningen är att denna känsla ytterligare förstärks genom de satsningar på vägar som Vallentuna kommun gör för gång-, cykel och biltrafik. Under sommaren 2010 påbörjas ombyggnationen av fyrvägskorsningen till en rondell. Denna satsning kompletteras med utökning av dubbelspårig förbindelse för Roslagsbanan med kvartstrafik mot centrala Stockholm, allt för att ge närheten ytterligare en dimension – närheten till Stockholm City.

Sedan 2006 har Vallentuna Centrum AB haft till uppgift att hitta de rätta svaren för framtida förändringar och omvårdnad av sina fastigheter i Vallentunas hjärta både öster och väster om järnvägen. Det är en spännande framtid som vi har framför oss. De nästkommande åren står den centrala delen av Vallentuna inför stora ansiktslyft där faktorer som byggnation, vägar och kollektiva transportmöjligheter ses över – samtidigt som den genuina småstadsidyllen bevaras, säger Claes Richter, VD Vallentuna Centrum AB. Vallentuna är unikt i många avseenden, men det är framförallt en faktor som bidrar till att skapa en ökad trivsel och känslan av samhörighet – den så kallade ”Vallentunakänslan”. Kring detta har Vallentuna Centrum AB formulerat Service: tre nyckelord som speglar vår vision för Som besökare till centrum skall du Vallentuna Centrum; Närhet, Service och kunna finna ett täckande utbud när det

hemsida www.vallentunacentrum.se. Där kan du även hitta information och tips om vad som händer i centrum just nu.

Möte: Vallentuna Centrum skall kunna förknippas med händelsernas centrum. Det skall kännas naturligt att till fots, med cykel eller bil ta sig till centrum för att uppleva spontana möten med vänner och bekanta. Tillsammans med centrums handlare skapas nya traditioner som till exempel den stora Höstfesten, torgmarknader och andra familjevenemang. Det ”goda livets småstadscentrum” är ledordet och med detta menar vi att du som besökare skall känna dig hemma och välkommen till oss i Vallentuna Centrum! 

Tellusvägen 43 · Vallentuna 08-540 865 50 www.vallentunacentrum.se

Vi har många nöjda kunder, men vill gärna ha fler! Hos oss får ni alltid garanti på utförda arbeten. Vänd er till oss för professionell städning med en lite personligare prägel. LAVANDA CLEANING Box 3 · 186 21 Vallentuna Tel/Fax: 08-511 755 66 · Mob: 070-442 73 67 · www.lavanda.se · info@lavanda.se

14

Shopping & Service

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


Vi jobbar för att bli det självklara valet för dem som bor och driver företag i Vallentuna. Malin & Gabriel tipsar Malin om att använda banken mer: Använd kunskapen som finns på banken för att få koll på din ekonomi. Kom in på en kostnadsfri rådgivning så hjälper vi dig att se helheten. gabriel om fastighetsbyråns smarta tjänster: Fastighetsbyrån har flera bevakningstjänster via SMS. Du får information via mobilen om objekt till salu som kan vara intressanta för dig. Eller du kanske är intresserad av att få veta hur mycket objekten där du bor, eller dit du vill flytta, säljs för? Vi fixar det! Gabriel Yilmaz är kontorschef och mäklare på Fastighetsbyrån, Malin Hlawatsch arbetar som kontorschef på Swedbank.

Full fart framåt på Swedbank i Vallentuna Just nu är det mycket som händer på Swedbank i Vallen­ tuna. Både banken och fast­ ighetsbyrån har nya unga chefer som siktar på att göra ett ordentligt avstamp, för att tillsammans ge kunderna bästa möjliga service och affärs­ möjligheter. Malin Hlawatsch arbetar som kontorschef på Swedbank och har ett team på 15 medarbetare som hjälper både privatoch företagskunder. – Vi jobbar för att bli det självklara valet för dem som bor och driver företag i Vallentuna, och på vägen dit finns det inte några genvägar. Det handlar om att ge våra kunder riktigt bra service och göra det där lilla extra i varje kundmöte, säger Malin. Gabriel Yilmaz är kontorschef och mäklare på Fastighetsbyrån, där han arbetar tillsammans med ytterligare tre mäklare och en mäklarassistent. – Fastighetsmäklarens roll är att hjälpa både köpare och säljare att göra en bra affärer. För mig är det en självklarhet att visa ett stort engagemang och få alla att känna sig trygga genom hela affärs-

processen. Exempelvis hjälper vi köparen att ringa till banken och ordna ett lånelöfte, och vi hör alltid av oss och följer upp efter en avslutad affär, säger Gabriel. Både Malin och Gabriel tycker att samarbetet mellan banken och fastighetsbyrån ger kunderna ett stort mervärde. De beskriver ett dynamiskt och välfungerande samarbete. – Fastighetsbyrån och banken kompletterar varandra, men jag och Gabriel kompletterar även varandra som personer. Det är otroligt roligt att jobba tillsammans med Gabriel eftersom han bara ser möjligheter, säger Malin. – Jag smittas av Malins målmedvetenhet och driv, och att hon hela tiden vill framåt och förbättra verksamheten. Det faktum att det är Malin som är chef på banken gjorde mitt val att komma till Vallentuna lätt, säger Gabriel. 

Mitt Smultronställe – Jag kopplar gärna av med en latte på Biscotti, säger Malin. – Jag njuter av härliga promenadstråk vid Vallentunasjön, säger Gabriel.

Samarbetet mellan banken och fastighetsbyrån ger kunderna ett stort mervärde, tycker både Gabriel och Malin.

Fastighetsbyrån vallentuna Tuna Torg 2-4 · Box 150 186 23 Vallentuna Tfn: 08-511 752 00 Mob: 070-798 19 19 Fax: 08-511 752 01 Kontaktperson: Gabriel Yilmaz Mail: vallentuna@fastighetsbyran.se www.fastighetsbyran.se

Swedbank vallentuna Tuna Torg 2-4 · Box 134 186 22 Vallentuna Tfn: 08-511 866 30 Fax: 08-511 765 28 Kontaktperson: Malin Hlawatsch Mail: malin.hlawatsch@swedbank.se www.swedbank.se

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

Shopping & Service

15


Hjärtat på rätta stället Med mycket generösa öppettider och alltid lika glad och kunnig personal har köpmannen Christer Jonasson sedan år 2000 servat sina kunder i Vallentuna Centrum. Genom att handla av lokala producenter har han full koll på vad han köper och säljer. ICA Kvantum är idag ”en riktig mat­ affär” på över 2 300 kvadratmeter, som är modernt uppbyggd och uppfattas som välkomnande. Redan i entrén sprider sig angenäma dofter av nybakat bröd och grillad kyck­ ling. Magen börjar genast kurra. Vid några montrar bjuds det på prov­ smakning av nya fantasirika produkter och genast har middagstipsinspirationen väckts. I min jakt på ingredienser får jag snabb hjälp av en kunnig expedit att hitta rätt.

Följer kundens önskemål Köpman Christer Jonasson är stolt över sin butik och personal. Redan som trettonåring jobbade han i butik men

ändå så ser han inte sitt arbete som ett vanligt trist jobb, utan som en kul livsstil. Han vet hur viktigt det är att de 2 500 kunderna, som väljer att handla hos honom varje dag, uppskattar all hjälp de kan få. Genom att ge service som sträcker sig ända hem i kundernas kök erbjuder den välfyllda delikatess­ kylen inte bara på ostar, kött och korvar. Läckert uppradade inför lunch och middag finns det många färdiglagade maträtter att välja på. Perfekt för de som har bråttom eller som inte orkar laga någon middag. – Vi har en alldeles egen kokerska som lagar all mat från grunden – från husmanskost till festplankor med både varm­ och kallskuret till företag och

Skördevägen 9 · 186 31 Vallentuna · www.rormekano.nu Tel: 08-511 791 48 · Fax: 08-511 791 74

16

Shopping & Service

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

familjefester. Förutom festplankan säljer vi även 3 500 smörgåstårtor per år, säger Christer och avslöjar att han lägger ner en hel del tid på att hitta och anlita lokala och svenska producenter för att bredda sitt sortiment. – Det är viktigt för mig att veta vad jag säljer och att det håller bästa kvalité av restaurangsorteratkött. Glada höns och grisar ger god smak och nöjda kunder. Även när det gäller frukt och grönt för­ söker jag att handla in svenska produkter i den mån det finns tillgång. Det måste finnas utrymme i en butik där kunderna själva får bestämma vad de betalar för och många väljer idag kvalité framför priset, säger han. Christer och hans personal försöker

hörsamma alla kunders önskemål och följa med i trender och årstider, i den mån det går.

20 meter lång disk ICA Kvantum har ett flertal manuella servicepunkter, bland annat en 20 meter lång fisk­, ost och delikatessdisk samt ett ”öppet kök” där man kan se vad som lagas. Det finns numera också posthante­ ring samt bankomat i butiken. 

Tuna Torg 17 · Vallentuna Centrum 08-514 506 60

Åkersberga


Mitt Smultronställe

Jocke Millberg är butiksansvarig.

Vallentunabadet är ett bra smultronställe. Dit kan man gå och bada, äta picknick och ha riktigt roligt.

Proffs på lås

För glittrande stunder

– KVALITET KrÄVEr KUNsKAp Lås, larm – eller det hetaste – nycklar med motiv som dödskallar, blommor eller ormskinn. De har allt på Vallentuna Lås AB. – Vi sitter på kunskapen om vad kunden behöver. Det här är ett hantverksyrke, säger Jocke Millberg, som är butiks­ ansvarig. Och när han visar mig runt bland alla maskiner för nyckeltillverkning är jag benägen att hålla med. Kvalitet kräver kunskap. – Vi har mest datoriserad tillverk­ ning. Det innebär att vi kan göra en sliten nyckel fabrikatsny, men också att nya nycklar blir väldigt exakta. På Vallentuna Lås arbetar även Micke Koch som äger företaget. Vallentuna Lås arbetar uteslutande med ledande låsmärken som Assa, Alfa och Kaba. De säljer även nyckeltillbehör, hänglås, kassaskåp och mopedlås. När det gäller larm är valmöjlig­ heterna många. Det finns för företag eller hemmet – trådlösa eller trådbundna. Man kan välja om de ska gå till Svensk Bevakningstjänst eller inte, liksom om man vill koppla dem till egen mobil eller en granne.

Har ni någon högsäsong? – Egentligen inte. Men inför semestrar verkar folk se om sitt hus och vill upp­ gradera sin säkerhet.

Har du något bra låstips? – Ja, man ska smörja sina lås, utom till­ hållarlås, åtminstone två gånger om året med låssprej.

Till sist, vad gäller – kan man kopiera alla typer av nycklar? – Det är både och. Det finns spärrade nycklar. Då måste man ha nyckelkort eller rekvisition från till exempel bostads­ rättsföreningen. Men de allra flesta nycklar är ospärrade. 

ASSE K T A M FÄRDIG R& VARO MED RÅ ERERAD LEV RECEPT REN! TILL DÖR

Centralvägen 5 Vallentuna Centrum 08-511 732 64

Vad ger man till någon som man håller av, som både uppskattas och är värdebeständigt? Tony Asfar har svaret, för de har blick för allt som glimmar. Efter att ha övertagit sina föräld­ – Vi kan erbjuda snabb service eftersom rars kunskap om guld och diamanter allt görs på plats. Vi lämnar även garan­ driver Tony Asfar Vallentuna Guld & tier på utförda arbeten för vi vill att våra Ur vid Tuna Torg sedan 1999. kunder skall fortsätta dela sin glädje med Butiken erbjuder ett brett urval av oss. Från första smycket till förlovnings­ olika presentartiklar. I de många och ring och alliansring till vigselring och långa montrarna glittrar och glimmar senare doppresenter, säger Tony. armband, halsband, örhängen och Men varför behöva vänta på att få ringar. En diskret skylt talar om att det någonting i present – man kan ju ge sig utförs batteribyte, lagningar och försälj­ själv en liten kärleksgåva som är gläd­ ning av vägg­ och armbandsklockor. jande och värdebeständig. Alla gamla – Det stämmer, vi har egen verkstad trasiga smycken som ligger undangömda där vi omarbetar och tillverkar smycken kanske kan omarbetas och komma åter efter kundens önskemål. Därför köper till glädje.  vi även in guld till bra pris, säger Tony och tar fram en ask med glänsande mjölkvita pärlor. Det är full aktivitet i verkstaden. Silver putsas och guld poleras. Ringar och berlocker graveras. Diamanter infattas och lås, länkar Färdig och pärlhals­matkasse med recept Torghuset · Vallentuna Centrum band lagas. 08-511 744 24

levererad till dörren! DU FÅR: • enkla och snabblagade recept • nyttig och god Försmat ta veckan fr ån • färska råvaror (fisk, fågel, kött och grönsaker) • alltid svenskt kött och fågel • inspiration till att prova nya maträtter • mer tid till annat och slipper stressen med planering och handling!

470:-

betalar: - DITT LOKALA du ALTERNATIV! 770 kr/vecka för 4 middagar för 4 personer. mer information på www.gomiddag.nu

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

Shopping & Service

17


Bageriet där man får se på andra bullar Surdegsbröd bakat på riktiga råvaror i stenugn, det är några av ingredienserna till Vallentunas Stenugnsbageris framgång. En bra start på dagen ger en tidig morgonpromenad i Vallentuna centrum. Där möts du nämligen numera av den ljuvliga doften av nygräddat bröd. Det är inte så konstigt att Vallentuna Stenugnsbageri på kort tid blivit mångas favoritbutik sedan öppnandet i augusti 2009. – Den första veckan vi hade öppet fick jag mer beröm och positiva omdömen än vad jag har fått under hela min karriär som bagare och konditor, säger Olof Jönsson med ett brett leende. Den röda tråden i verksamheten är att allt bröd, med något enstaka undantag, bakas på surdeg. – Att baka på surdeg är det bästa som finns. Bröden smakar mer, smular mindre och har längre hållbarhet, säger Olof. Brödet bakas på delvis närodlade råvaror och bullarna bakas med riktigt smör. Degarna jäser i stora backar, ibland upp till 48 timmar, för att sedan slås upp och gräddas i het stenugn. – Det behövs en riktigt varm stenhäll som gör att värmen stiger upp i brödet. Det ger en smakrik skorpa och ett vackert levande bröd, säger Olof.

Olofs tips: Så lyckas du med brödbaket hemma: En ny laddning bröd på väg ut ur stenugnen. Vallentunas Stenugnsbageri i centrala Vallentuna har på kort tid blivit en favorit för många.

Lokala favoriter Bageriets basbröd har snabbt blivit lokala favoriter. Hit hör Kårstalimpan, Angarn och Wallentunarågen. Och självklart kaffebrödet; bullar och bitar. Vissa bröd bakas bara till helgen, som till exempel det populära Ost- och olivbrödet. Bageriet säljer också rejäla frukost- och lunchmackor. Olof Jönsson kommer ursprungligen från Staffanstorp i Skåne. Tillsammans med sin fru driver han även företaget Jönsson & Konfektyrer, som säljer handgjorda praliner och konfekt. Han är

utbildad bagare och konditor och har alltid velat jobba med bröd. – Det finns ingen dag som är långtråkig. Bröddegar är ett levande material som man jobbar med. Det man strävar efter är att få alla bröd av samma sort att se lika ut fast vart bröd ska ha sin själ, säger Olof Jönsson. 

Allévägen 6 · Vallentuna Centrum 08­ 511 705 70

1. Använd kall degvätska. Då tar jäsprocessen längre tid vilket ger mer smak på brödet. 2. Använd surdeg, även om det bara är lite grand. Brödet håller längre och smakar mer. 3. Knåda degen ordentligt, minst en kvart för hand. 4. Låt degen jäsa länge, gärna ett dygn. 5. Tillsätt inte för mycket mjöl vid utbakning. 6. Grädda på hög temperatur, minst 250 grader. Då får man en frasig och bra skorpa som ger karaktär och arom till brödet. 7. Anmäl dig för en kurs i surdegs­ bakning hos oss. Då lär du dig hur konsistensen ska vara på deg.

ÄNTLIGEN! M E R RY T I M E

OLÉ

J JEEAANN SS M E R RY T I M E

N U K A N D U F Å K L Ä D E R S O M PA S S A R

w w w. m e r r y t i m e . d k

OLÉ

K A M PA N J

K A M P A NÄntligen J – nu kan du få byxor som passar! Nu kan –du dedu nyaste jeansen från Merrytime. Äntligen nufå kan få byxor som passar! Merrytime anpassar Flera olika modeller klädernas och färger. Nu kan du få de nyaste jeansen från Merrytime. proportioner till Fleraviktigaste olika modeller och färger. stretch Byxorna innehåller varje och höjdklass, så att passform. de klär Byxorna innehåller stretch har en perfekt och en perfekt passform. digharbäst möjligt – och så att

de alltid känns bekväma. 3 HÖJDKLASSER P E R F E K T PA S S F O R M G O D K VA L I T E T

Finns i stl. 34-54 Finns i stl. 34-54 i tre höjdklasser. i tre höjdklasser. Titta efter din höjdklass och färgkod i butiken. Kampanjpris Kampanjpris

Välkommen 2Jeans par 2 oss par 599,till önskar

899 ,- ,899

Charlotta, Inga och Gunilla

Normalpris 1 par

699,-

Normalpris 1 par

699,-

Välkommen önskar Classe & Kerstin WWW.MERRYTIME.SE · ERBJUDANDET GÄLLER HELA VECKAN

Centralv. 9 • Vallentuna C Telefon: 08-511 744 79

18

Shopping & Service

|

2 VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

Vallentuna Centrum Tel: 08-511 700 14 WWW.MERRYTIME.SE · ERBJUDANDET GÄLLER HELA VECKAN Öppettider: Må – Fr 10.00 – 18.00, Lö 10.00 – 15.00 Forhandlerlogo Välkommen till butiken som alltid ger personlig service

2


Stabilitet och närhet till kunden skapar trygghet Handelsbanken i Vallentuna är en stabil, personlig och obyråkratisk bank som vill verka nära sina kunder i bygden. – Vi är Handelsbanken i Vallentuna, det är vår grej, säger Fredrik Enander, bankdirektör. Att ha kontakt med Handelsbanken ska vara snabbt och enkelt. – Målsättningen är att vara banken som är nära kunden. Därför har vi ett lokalt kontor här i Vallentuna. Om du försöker komma i kontakt med oss är det alltid hit du kommer. Alla kontaktvägar leder dig hit, säger Fredrik Enander. Handelsbankens lokaler är ljusa och trevliga och möter sina kunder med en informell, obyråkratisk atmosfär. Fredrik Enander berättar att de allra flesta beslut fattas direkt på Vallentunakontoret vilket bidrar till en snabb och effektiv hantering av olika ärenden.

Vi som jobbar här bor själva i kommunen – vi kan Vallentuna. Handelsbanken är en trygg bank som har visat sig stå stadigt även i stormiga tider. Banken utsågs till ”årets bank 2009”, bland annat för sin stabilitet, och enligt svenskt kvalitetsindex har Handelsbanken de mest nöjda kunderna.

Fredrik Enander beskriver också banken som trygg, både för bankens kunder och för personalen. Företaget har en mycket god personalpolitik och verkar för att de anställda ska kunna växa och utvecklas inom koncernen genom livet. Fredrik Enander själv har arbetat inom Handelsbanken i 24 år varav de fyra senaste som bankdirektör i Vallentuna där han också bor tillsammans med sin fru och sina två barn. – Jag gillar Vallentuna, det är min stil, säger Fredrik Enander, dels för den fina landsbygden och dels för att Vallentuna är Vallentuna, ett eget samhälle. Han beskriver marknaden här som mycket positiv och expansiv med ett gott företagande och fina livskraftiga företag. Även privatmarknaden har vuxit stadigt de senaste åren tack vare stor inflyttning. Den stora tillväxten är mycket positiv men ställer också stora krav på att den lokala banken verkligen känner sin marknad. – Vi som jobbar här bor själva i kommunen – vi kan Vallentuna, säger Fredrik Enander. För Handelsbanken är närheten till marknaden och till sina kunder något av det viktigaste för att på bästa sätt kunna möta sina kunder i deras sammanhang och finna de bästa lösningarna för varje enskild kund. – Du ska ha det just du behöver! Det är helt och hållet kundens individuella behov som styr, avslutar Fredrik Enander. 

– Att vara Handelsbanken i Vallentuna är vår grej. säger bankdirektör Fredrik Enander som vill erbjuda sina lokala kunder trygghet och stabilitet.

När du kontaktar Handelsbanken kommer du alltid till ditt lokala kontor. Här tar Erika Jämtemyr och Lena Modin tillsammans med sina kollegor emot i en personlig, informell atmosfär.

Handelsbankens kontor i Vallentuna. Välkommen!

Allévägen 8 · Vallentuna Centrum 08-514 306 30 · www.handelsbanken.se

Du och banken

Det finns många som kan låna ut pengar eller ge krediter. Men inte så många som har ett komplett utbud av möjligheter för alla viktiga steg du tar i livet. Att köpa boende är en stor affär som ska kännas rätt i både hjärta och plånbok.

Hos oss får du en egen kontaktperson som känner den lokala marknaden i Vallentuna och kan ge snabba besked.

Kontakta oss så berättar vi mer. Välkommen!

Allévägen 8, Vallentuna C • Tel. 08-514 306 30 • www.handelsbanken.se/vallentuna

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

Shopping & Service

19


Nordea

– gör dET MöjLIgT Drömmer du om ett nytt boende, en härlig semesterresa, tidig pension eller en enklare vardag? Ta hjälp av en Personlig Bankman på Nordea, så är chanserna stora att dina drömmar en dag kan bli verklighet.

Stefan Lundgren, kontorschef på Nordea i Vallentuna.

– Vi går efter vad kunden har för tankar om sin framtid, säger Stefan Lundgren, kontorschef på Nordea i Vallentuna. Traditionellt talar man separat om lån, sparande eller försäkringar. På Nordea utgår man idag från kundens hela ekonomiska situation och framtids­ visioner, för att därifrån skapa möjlig­ heter för kunden att nå sina mål. På Nordea i Vallentuna finns fyra per­ sonliga bankmän som hjälper kunden med allt som rör den personliga ekono­ min; sparande, pensioner, lån, försäkringar och vardagstjänster (kort, Internetbanken med mera.). Rådgivningen är kostnadsfri för alla som är förmånskunder i Nordeas kundprogram, det vill säga, har sina bank­ affärer samlade hos Nordea, något som är viktigt framför allt för att kunden ska få vägledning fullt ut. – Nordea är en ”relationsbank” som bygger på personliga relationer och

Nordeas personliga bankmän i Vallentuna. Patrik Lindegren, Ola Nilsson, Ann-Christine Centerström och Nedin Omerovic.

ömsesidigt förtroende, förklarar Stefan Lundgren. Långsiktiga sparanden och rätt placerade pengar kräver både tid och kunskap. Därför finns Nordeas personliga bankmän tillgängliga för att ge vägled­ ning och handfasta råd om eller när den ekonomiska situationen förändras eller det dyker upp frågor kring såväl lån och sparande som försäkringar och pension. Och för att skapa en stabil ekonomisk trygghet inför framtiden, rekommende­

rar Stefan Lundgren att en gång per år sätta sig ner och gå igenom sin ekonomi med sin Personliga Bankman i ett så kallat ”möjligheternas möte”. – Nordeas personliga bankmän hjälper dig att uppnå dina mål och önskningar, avslutar Stefan Lundgren. 

A Tuna Torg 13 · Vallentuna 0771-22 44 88 · nordea.se

Välkommen till din Saab och Opelhandlare i Vallentuna Nya Saab 9-5. Allt annat än vanlig.

Så bra att vi nu ger 5 års nybilsgaranti!

Välkommen in för en provkörning Som första tyska bilmärke erbjuder Opel 12 års rostskyddsgaranti och hela 5 års nybilsgaranti på alla personbilar. Det lönar sig att välja Opel. Välkommen in och provkör!

Saab – Opel – Transportbilar – Företagsbilar Verkstad – Reservdelar 169 900 kr Nya Opel Astra Enjoy 1.6 Ecotec 115 hk Från ca

Förmånsvärde från 1 421 kr* Industrivägen 2 • 08-514 308 00 • www.vallentunamotor.se Nya Opel Astra finns från 149 900 kr

Komfortpaket 7 900 kr: Radio CD 400 med gra⇒sk display, AUX-ingång och 7 högtalare, läderratt med automatisk farthållare och radiokontroller på ratten m.m.

Opel Astra ⇒nns även som miljöbil!

ÅRS NYBILSGARANTI

BEG. BIL

www.opel.se

Beställ cateringmat hos oss! Plankor till fest!

CO2 109 –169 g/km, 4,2 – 7,2 l/100 km gäller bränsleförbrukning blandad körning. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad. Opel Försäkring kan tecknas från 145 kr/mån.

Italiensk planka med parmaskinka, pastrami, salami, cheddar, brieost, marinerad vitlök, gröna & svarta oliver, * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt. Läs mer om våra generösa garantivillkor på opel.se.

vindruvor, melon, ananas, paprika, passionsfrukt & kiwi. Mozzarellasallad, pastasallad, dressing & kex. Skaldjursplanka med räkor, laxpaté, rökt lax, brieost, vindruvor, baguett, citron, paprika & örtagårdssås Smörgåstårta. Vi har tex med lax & räkfyllning 6-12 pers • Veg osttårta med rostade valnötter 6-12 pers

Smycken & Ur

Öppettider Mån-tor ..10-18 Lör ..........10-15 Torghuset • Vallentuna Centrum Tel. 08-511 744 24

20

Shopping & Service

Öppet: måndag - lördag 9 - 21 • Söndag 11 - 21 Tuna Torg 17 • Vallentuna Centrum • Tel 08-514 506 60

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


Vi som jobbar här vill verkligen att kunderna ska hitta det de söker och att de ska känna sig välkomna.

Här får du det lilla extra Coop Extra i Vallentuna ligger centralt på torget i centrum med ingång från promenadstråket. Butikschef Henrik Lindström berättar att han vill att kunderna ska uppleva att de har lite roligare och blir lite mer inspirerade när de handlar mat i hans butik. Här hittar du allt du letar efter och lite till och du får alltid ett trevligt bemötande av personalen. Kunderna som kommer till Coop Extra butiken i Vallentuna Centrum hittar ett brett sortiment av matvaror i en miljö som ger matinspiration. Inom varje varugrupp finns dessutom produkter som är kravmärkta, ekologiska eller rättvisemärkta, och att butiken satsar på det syns tydligt på frukt och grönt avdelningen.

Henrik Lindström är butikschef på Coop Extra i Vallentuna.

– Vi tycker det är viktigt att erbjuda kunderna produkter som känns rätt för dem och även att erbjuda en ordentlig bredd. Här hittar du exempelvis den afrikanska rotfrukten kassava, färska dadlar, spännande chilifrukter, och ett stort utbud av ärtor och bönor som många matlagningsintresserade efterfrågar. Självklart har vi vanliga svenska frukter och grönsaker också, säger Henrik. Butiken har ett eget bageri där duktiga konditorer bakar underbara tårtor, kakor, bakelser och muffins. Självklart finns också de populära butiksbakade baguetterna. – Vi har duktiga konditorer i vårt bageri och bakverken håller högsta klass. Det finns alltid ett stort utbud färdigt i butiken men vi tar också emot beställningar om kunderna vill ha något speciellt. Vi gör många tårtor med roliga tryck på till barnkalas och här bakas också en och annan bröllopstårta, säger Henrik. Många som kommer till butiken gör det med anledning av den välfyllda delikatessdisken. Den är öppen året om och är alltid bemannad med kunnig och tillmötesgående personal. – Laila i fiskdisken och Ulla som är ansvarig för kött och chark är båda fantastiskt duktiga och kunderna upp-

Delikatessen hos Coop Extra är öppen året om så här kan du handla till såväl grillsäsongen som till julbordet

skattar dem oerhört mycket. De hjälper gärna till om kunderna har speciella önskemål och ingen förfrågan är konstigt eller omöjligt. Delikatessen är öppen året om så här kan du handla till såväl grillsäsongen som till julbordet, säger Henrik. Henrik beskriver personalen på Coop Extra i Vallentuna som kunniga och bra på att ge service. Det är personalens arbetsglädje som ligger till grund för att kunderna ska få en positiv upplevelse i butiken. – Personalen är butikens viktigaste resurs, och jag är glad och stolt över att

ha duktiga medarbetare. Vi som jobbar här vill verkligen att kunderna ska hitta det de söker och att de ska känna sig välkomna. Prata gärna med oss i butiken och kom gärna med önskemål, säger Henrik. 

Coop Extra · Tuna Torg 14 08-511 700 40

Coop Extra i Vallentuna centrum har ett eget bageri! Hos oss finns alltid färska bakverk, nybakat bröd och ett stort utbud av tårtor som våra egna konditorer bakar på plats i butiken. Självklart tar vi också gärna emot specialbeställningar på allt från småkakor till bröllopstårtor. Välkomna! Coop Extra, Tuna Torg 14, 08-511 700 40, öppettider: mån-sön 09.00-21.00

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

Shopping & Service

21


Leksaker för alla med barnasinnet kvar

ÖppeT Till

Hos familjeföretaget Snöflingan bejakar man lek och kreativitet. Det ska vara kul med leksaker. Snöflingan är ingen vanlig leksaksaffär. Här hittar du inga batterikrävande plastprylar som tutar och blinkar, men däremot rejäla stryktåliga leksaker i trä och metall, kluriga spel och pyssel, leksaksdjur, bondgårdar, jongleringsattiraljer, fantasifulla utklädningskläder och annorlunda mjukisdjur med egen personlighet. – Vi köper bara in sådant som vi själva verkligen tycker om. Det ska vara god kvalitet, saker som håller att leka med,

säger Marie Bäckman som driver butiken tillsammans med maken Johan och sonen Sebastian. Familjen hade länge talat om att starta något ihop och när en lokal i centrala Vallentuna blev ledig tvekade de inte att öppna butik. I oktober 2009 slogs dörrarna upp. Att det blev just leksaker man fyllde hyllorna med var inte konstigt, familjen älskar spel och har barnasinnet kvar. Mycket i sortimentet, som just spel

Telefon 08-512 402 84

Polisgodkänd larminstallatör

Mån-tor 9-18 • Fre 9-17 • Lör 11-14

Centralvägen 5 • Vallentuna Centrum Tel. 511 732 64 • www.vallentunalas.se

Bilglasspe Solfilm Lagning av

Allévägen 12 · Vallentuna 08-511 785 56 www.snoflinganleksaker.se Gå gärna med i vår grupp på Facebook: Snöflingan Leksaker

Familjen Bäckman trivs i sin butik. Här finns annorlunda och roliga leksaker för alla åldrar.

Välkommen till Statoil Vallentuna

20.00

och pyssel, är också sådant som inte har någon övre åldersgräns. Maries personliga favorit i butiken för tillfället är sällskapsspelet Ticket To Ride. – Det är ett spel för lite äldre som går ut på att bygga järnvägslinjer. Det är vackert för ögat och har enkla men kluriga regler. Dessutom är det snällt och rättvist utan att någonsin bli mesigt, säger hon. Johan och Marie vill kunna stå för allt de säljer i sin butik. Här finns riktiga redskap och verktyg i lagom storlek för barnhänder. Sågen är vass och hammaren är tung, som de behöver vara för att man ska kunna snickra ordentligt. – Många av produkterna vi säljer är mer än bara leksaker. De har ofta pedagogiska syftenInglasningar och stimulerar • Speglar barnens nyfikenhet,Fönster samtidigt som de • Garderober har roligt med dem. Ramar Man •skulle kunna Persienner säga att man lurar dem att lära, säger Johan och skrattar. 

Barnkläder för alla åldrar för alla åldrar och allaBarnkläder årstider. och alla årstider.

Tel 08-511 701 70 · Fax: 08-511 730 38 Tfnvallentunaglas@telia.com 08-511 701 70 E-post:

E-post: kontakt@vallentunaglas.se • Fax: 08-511 730 38 Olsborgsvägen 15 · 186 41 Vallentuna Olsborgsvägen 15, 186 41 VALLENTUNA

www.vallentunaglas.se www.vallentunaglas.se

Välkommen till

Barnkläder för alla

Stockholmsvägen 2 Tel: 08-511 776 00 Öppet: Vardagar 06-22 Helg 08-22

Barnkläder för alla åldrar Barnkläder för alla åldrar åldrar och alla årstider. och alla årstider. och alla årstider. Barnkläder för alla åldrar Torghuset, Vallentuna C lilla butiken med det stora utbud Den och alla Telårstider. 08-511 745 55

Tyger · Sybehör

Tyger • Sybehör • Hemtextil • Gardinstäng Barnkläder för alla åldrar Torghuset,och Vallentuna alla årstider.C Hemtextil

Behandlingar från topp till tå!

Tel 08-511 745 55 Torghuset, Vallentuna C

Öppet: mån-tor 9.30-18.30 fre 9.30-18 · lör 10-15 Centralvägen 12 · 08-511 742 80 www.vallentunahudvardssalong.se

Torghuset, Vallentuna CGardinstänger Tel 08-511Tel 745 55 745 55 08-511 Torghuset, Vallentuna C Tel: 08-511 780 80 · Fax: 08-511 757 87 Torghuset, Vallentuna C · Tel 08-511 TelTorghuset, 08-511 745745 5555C Vallentuna Centralvägen 2 · 186 31 Vallentuna Tel 08-511 745 55 Foto: Louise HoLm

en Välkommpå till oss Vallentunatvätten kemtvättar och vit-tvättar i egen regi sedan 1951 Kvalitetscertifierad genom branschförbundet

Stockholmsvägen 2 (Bällsta) • Vallentuna • Tel 08-511 744 46 www.vallentunatvatten.se

22

Shopping & Service

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

Salong J & A Vi öppnar eget på Centralvägen 11! Välkommen önskar Jeanette & Ankie Boka tid på tel 08-511 792 20


Miljö Boende

Backsippor i blom blom y-Kyrkviken står i full rkb Backsippebacken i Bjö på våren.

Mitt Smultronställe Ekologisk balans

Trålningen i Vallentunasjön återställer den ekolologiska balansen och gör vår gröna sjö klarare och trivsammare.

Anna von Axelson övervakar reningen av Vallentunasjön som är i full gång. Miljön är en viktig punkt i Vallentunas nya översiktsplan.

– Arkils Tingstad på våren när blåsipporna blommar. Där är så vackert och det är fascinerande att se det historiska bevarat mitt i naturen. Anna von Axelson, Tf. Samhällsbyggnadschef

Miljön i fokus när Vallentuna bygger för framtiden un Blomstrande kommmmor planteras runt om marblo Vackra lökar och som i kommunen.

Plats för lek

Det finns gott om lekplatser i Vallentuna. Den här lekplatsen vid Lars Hårds väg hjälpte barnen till att utforma.

Renare sjöar och rundare centralort är några av huvudpunkterna i kommunens nya översiktsplan. Anna von Axelson är miljö- och bygglovschef i Vallentuna kommun, samt i skrivande stund även tf samhällsbyggnadschef. Hon flyttade hit med sin familj familj hösten 2006 från Åkersberga. – Vi valde Vallentuna för att det är mer centralt och tydligare kopplat till hela storstadsregionen. Här är nära både in till Stockholm och till Arlanda, säger hon. När det byggs bostäder för att tillgodose den stora inflyttningen blir det tätare bebyggelse i centralorten medan grönområdena i kommunen förblir orörda. Centrum byggs rundare med gång- och cykelstråk. Den stundande ombyggnationen av trafikplatsen kommer också att göra genomfart smidigare och närheten till kyrkan och Vallentunasjön ännu tydligare. – Det som är roligt med planeringen i Vallentuna är att vi bygger för många olika sorters boende, från grupphus till villor och flerfamiljhus. Vi fyller alla behov, säger Anna von Axelson.

Intresset för miljön är stort i Vallentuna och det har gjort avtryck i kommunens översiktsplan. Ett pågående projekt är att förbättra kvaliteten på vattnet i sjöarna. Under 2010 och 2011 utför man utfiskning av vitfisk i Vallentunasjön. – Huvudsyftet med det är att få en sjö med klarare siktdjup och bättre vattenkvalitet så den blir möjlig att bada i, säger Anna von Axelson. I översiktsplanen finns också inslag som grönplan och byggandet av en våtmarkspark. Kommunen ställer också hårda miljökrav på byggherrar och exploatörer att bygga på ett mer miljöanpassat sätt. – I takt med att man bygger ut måste miljökvaliteten säkras. Idag har vi en helt annan medveten planering med långsiktiga planer, säger Anna von Axelson. Kommunikationerna in till Stockholm är viktiga. Från och med hösten 2010 går Roslagsbanan från Vallentuna centrum med 15 minuters mellanrum. Och snart byggs det dubbelspår vilket kommer att öka turtätheten ännu mer. SL planerar också för en viktig spårförlängning norrut till Arlanda. 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

MILJÖ & BOENDE

23


Västra centrum. Illustration WSP, förslagsskiss Tuna torg.

Lyftet för nya centrala Vallentuna har börjat Nu har ombyggnationerna i centrala Vallentuna börjat. Målet är en småskalig kvartersstad på båda sidor om Roslagsbanan, där man kan bo, handla, arbeta, träna, promenera och framförallt trivas. Ett attraktivt centrum, dit det är lätt att ta sig med tåg, buss, bil, cykel och till fots, är viktigt för Vallentunas framtid och identitet. När centrumet byggs om och nya kvarter växer upp på båda sidor järnvägen, kommer förhoppningsvis triv­ seln att öka och utbudet av handel och service att förbättras. Den nya trafik­ platsen blir entrén till Vallentuna cen­

trum och överdäckningen av Väsbyvägen cafédel och kreativ verkstad. Dessutom knyter ihop centrum med de vackra skapas en ny park intill huset med en blomstrande trädgård. Centrumet kom­ promenadstråken intill Vallentunasjön. mer att byggas ut för att ge mer utrymme för handel. De offentliga platserna, torg Västra centrum Väster om Roslagsbanan byggs Vallentuna och gator kommer att fräschas upp och kulturhus och bibliotek i parken intill bli mer trivsamma och tilltalande. torget. Det blir en mötesplats för alla Vallentunabor, med utställningsytor, Skördetorget I korsningen Centrumstråket – Skörde­ vägen skapas ett nytt torg, som blir tillgängligt för alla. Rumskänslan för­ stärks genom att torget gränsas av med små pelare och träd. Mellan Banvägen och det nya Skördetorget öppnas en väg upp för dubbelriktad trafik, men på gångtrafikanternas villkor, och kontakten med buss­ och tågstationen förbättras. I ett större sammanhang knyter det ihop de östra och västra delarna av Vallentuna centrum på ett bra sätt.

Östra centrum

Östra centrum. JM Seniorgården Tegelbruket, inflyttning 2010.

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

24

MILJÖ & BOENDE

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

Öster om Roslagsbanan kommer en helt ny stadsdel att växa fram. Här planeras för 1 500 nya bostäder i småstadsliknande stadskvarter. Det blir

ett urbant boende med det småskaliga samhällets alla fördelar inom räckhåll: Badhus, gym, fritidsgård, skejtpark, konstgräsplaner, shopping och service. Byggstart av den nya stadskärnan har redan påbörjats i Tegelbruket och kom­ mer att fortsätta mot Tellusområdet, Haga, Åbyholmsvägen och Åby ängar.

Trafikplatsen Den nya trafikplatsen kommer att bestå av en nedsänkt rondell som är över­ byggd av dubbla järnvägsbroar. Med den planskilda korsningen slipper man rött ljus och nerfällda bommar, sam­ tidigt som trafiksäkerheten förbättras och tågen kan gå tätare turer. Och det behövs – år 2030 beräknas uppemot 30 000 trafikanter passera trafikplatsen dagligen. Stor omsorg läggs därför vid den fysiska utformningen som kommer att skapa en ren och överblickbar plats och göra det lätt och säkert för bil­, cykel­ och gångtrafikanterna att ta sig fram. Första spadtaget togs den 23 juni 2010 och trafikplatsen väntas vara klar 2013.


VALLENTUNA KOMMUN

INFORMERAR Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer beslut som fattas av samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö. Förvaltningen består av fyra enheter: plan och exploatering, miljö och bygglov, TunaFastigheter och en administrativ enhet. De olika nämnderna har olika uppgifter att utföra. Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, (undantaget översiktsplaneringen), bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), vara planerande och verkställande organ för kommunens lokalförsörjning, och vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshantering, kommunal väghållning, parker och allmänna platser. Myndighetsnämnden för teknik och miljö har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning för miljö- och hälsoskyddsområdet och besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar. Nämnden är även tillsynsmyndighet för livsmedelskontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen behandlar ärenden som rör: Detaljplanering Mark- och exploatering Kart- och mätframställning Geografiska informationssystem (GIS) Namn- och adressättning Bygglov, förhandsbesked Miljöärenden, miljöskydd Hälsoskydd Bergvärme Enskilda avlopp Livsmedelskontroll Radon Vatten och avlopp Energirådgivning Bostadsanpassning Vägar och väghållning Parker och allmänna platser Avfallshantering Kommunens byggnader Lokalförsörjning

Sjön trålas på karpfiskar för att göra sjön klarare.

Sociodukten Vid kyrkan kommer Väsbyvägen att däckas över av en 100 meter bred bro som kommer att upplevas som ett park­ landskap. Den återskapar kontakten mellan kyrkan och omgivningarna. Det gör att man kommer att kunna prome­ nera från centrum till Vallentunasjön i sköna naturomgivningar utan störande trafik.

För mer information, blanketter och kontaktuppgifter hänvisar vi till kommunens webbsida: www.vallentuna.se

Restaurering av Vallentunasjön Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Det dåliga sikt­ djupet i sjön gör att den inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Förra året startades ett restaureringsprojekt för att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön. Det är överskott av växtplankton som gör sjön så grumlig. För att komma tillrätta med detta fiskas nu mört, braxen och annan vitfisk bort, vilket gör att alla djurplankton får större chans att överleva. Rovfiskar som gös, gädda och abborre sorteras ut och släpps tillbaka i sjön direkt. Vitfisken fraktas till Käppala reningsverk och omvandlas till biogas. Restaureringen är ett samarbets­ projekt mellan Täby och Vallentuna kommun och målet är att sjön år 2015 ska ha ett siktdjup på 1 meter.

Håll dig uppdaterad om byggprojekt och störningar Med många och stora ombyggnationer på gång, kommer förstås störningar av trafiken att uppstå. Stor omsorg har lagts på att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig fram under ombyggnadstiden. Provisoriska vägar kommer att anläg­

Felanmälan Vatten och avlopp Roslagvatten AB, Tfn: 08-540 835 00, Jour: 08-768 03 13 El-anläggningar / strömavbrott Elverket Vallentuna AB, Tfn 08-511 866 00, Jour: 08-454 20 05 Vägbelysning www.elverket.se/natbolaget/ vagbelysning.asp

Den nya trafikplatsen.

ILLUSTRATION INGUN PLATELL, VEcTURA.

För att underlätta vardagen kommer vi att informera er om aktuella störningar på vår webbplats. gas för att underlätta för trafikanter och gående. Vid de nödvändiga omläggning­ arna av Roslagsbanans spår eftersträvas så korta avstängningar som möjligt. För att underlätta vardagen kommer vi att informera er om aktuella störning­ ar på vår webbplats, och du kan enkelt

skapa ett RSS­flöde till din mobil så att du har den senaste informationen. På webbplatsen kan du också följa vad som händer i projekten och anmäla dig till ett nyhetsbrev.  www.vallentuna.se/byggprojekt/centrum

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

Fjärrvärme E.ON Värme Sverige AB Tfn: 020-474 727, Jour: 020-360 360 Gator och vägar Kommunala gator och vägar gång- och cykelvägar Inom centralorten och Lindholmen Tfn: 08-756 72 65, Jour: 08-768 03 13 Statliga vägar Vägverket Svevia Tfn: 0771-119 119, Jour: 020-290 290 Tuna torg, Vallentuna centrum JR Förvaltning AB, Tfn: 08-756 46 46 Busskurer, hållplatser AB Storstockholms lokaltrafik, SL Tfn: 08-600 10 00 Klottersanering E-post: klotter@vallentuna.se Telefonsvarare:08-587 855 70 Kontaktuppgifter Besöksadress: Tuna torg 1 Postadress:186 86 Vallentuna Telefon: 08-587 850 00 Fax: 08-587 851 00 E-post: sbf@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

MILJÖ & BOENDE

25


Sedan 2004 ingår Vallentuna kommun i Roslagsvatten som har hand om den kommunala VA-anläggningen. På vår hemsida kan du få uppdaterad information om pågående projekt och driftstörningar samt lämna vattenmätaravläsningar.

Kundservice�Vallentuna�08�540�835�44 vallentuna�va@roslagsvatten.se www.roslagsvatten.se Journummer�kvällar�och�helger:�08�7680313

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VAͲbolag som äger och driver VAͲ anläggningarna i Österåker Vaxholm, Knivsta och Vallentuna. Roslagsvatten sköter dessutom kundservice och debitering åt Täby, Danderyd och Upplands Väsby kommun.

Värmepumpen som spränger alla gränser! Ring oss så berättar vi mer!

08-511 704 99 - www.teamwahlin.se VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

26

MILJÖ & BOENDE

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


Trädgårdsmaskiner, redskap och kompetens Har du en trädgård att sköta om så rekommenderas en sväng förbi Håkma vid Arninge Golfbana. Här finns något för såväl maskinentusiaster som trädgårdsfantaster.

Håkmas ägare Håkan Jönsson.

– Vi säljer, reparerar och har mycket reservdelar till trädgårdsmaskiner, små­ maskiner, släpvagnar och hästtranspor­ ter och har ett brett sortiment av de kvalitetsmässigt bästa maskinerna, säger Håkan Jönsson, ägare av Håkma som också har ett stort utbud av trädgårds­ redskap. Den lantliga omgivningen fyller sitt ändamål väl. Här erbjuds möjlighet att testa maskinen innan man köper och få lära sig hur man ska hantera sitt nyförvärv. På Håkma är man noga med att kun­ den alltid ska mötas av högsta servicenivå

och kunnig personal. För att kunna hålla denna standard är det viktigt att alltid kunna ha rätt personer på plats, därför har Håkma något återhållsamma öppet­ tider. – Det handlar om kompetens, säger Håkan. Vi vill ha kompetent personal hela året och därför kan vi inte ha öppet jämt. Håkan Jönsson är generös med sina egna kunskaper och är inte rädd för att dela med sig till sina kunder eller till företag i branschen som andra skulle kalla konkurrenter. – Håkma har inga konkurrenter vi har bara kollegor, säger han. Hjälp varan­ dra istället, det vinner alla på i längden. Håkan Jönsson är även ordförande i både Qvalitetscenter, en kedja inom skog och trädgård med ett 40­tal butiker runtom i Sverige, och Cykel Motor och Sportfackhandlarnas riskförbund. Ibland

är han också ute och håller kurser hos de stora kedjorna som säljer samma märken och maskiner som han själv. Håkan har varit i branschen i 33 år. Hans företag Håkma kom till för tjugo år sedan och trots att det egentligen inte ens var ”meningen” har företaget varit på ständig uppgång sedan dess. Hemligheten bakom framgången är sunt förnuft. – Man måste lära sig av livets skola och ha en sund filosofi. Det gäller att se möjligheterna och göra något av dem, säger Håkan. 

Vågsjö Gård · Täby · 08-510 260 24 www.hakma.se · Vardagar 8-17 (Under maj & juni även fred. 8-18, lörd. 10-14)

Skog & trädgård POWER EQUIPMENT

Vågsjö Gård • Täby 08-510 260 24 • www.hakma.se

Försäljning • Reservdelar • Egen verkstad markiser · allt för solskydd · 5 års Garanti

Beställ din markis på hemmaplan. Välkommen in till vår utställning! Gratis hembesök

sätt färg på din tillvaro! med inredningsdetaljer från rJ persienn och markis. Vi har plisségardiner, träpersienner, lamellgardiner, rullgardiner och olika typer av terrassvärmare m.m.

Succén fortsätter!

RJ PeRsienn: BRa gaRantieR · snaBB leVeRans · 100% nöJda Fornminnesvägen 7-9 · Vallentuna · 08-511 710 51 www.rjpersienn.se · rjpersienn@telia.com öppettider: Mån-fre 12.00-18.00 och lör 10.00-15.00 (maj-sept) (övriga tider går det bra att ringa för tidsbokning)

betala räntefritt via handelsbanken upp till 24 månader

medlem i:

besök vår utställninG! fornminnesväGen 7

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

MILJÖ & BOENDE

27


Delar av Elverkets glada personal.

Elverket i Vallentuna Elverket i Vallentuna handlar om personlig service, bra priser och lokal närvaro. När du ringer till Elverket tas ditt samtal emot av personalen på kontoret på Moränvägen, och montörerna som jobbar på fältet är bekanta ansikten som kan sitt Vallentuna. Som kund hos Elverket får du en positiv upplevelse, och du gör en bra affär. Alla som bor i Vallentuna och använder el är kunder hos Elverket, då Elverket sköter eldistributionen och elnätet i kommunen. Sedan marknaden för el avreglerades 1996 kan hushållen välja helt fritt bland elbolagen på marknaden var man vill köpa sin el. Trots det väljer 90 % av hushållen i Vallentuna att vara elkunder hos Elverket. – Vi är glada att så många Vall­ entunabor väljer oss som heltäckande elbolag, och att i dagsläget 45 000 kunder runt om i Sverige också väljer att köpa el från oss! Vi är landets enda marknadsnote­ rade elbolag och är ett av landets snabbast växande. Målet är att det ska vara enkelt och lönsamt att vara kund hos oss, och att många väljer oss ser vi som ett kvitto

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

28

MILJÖ & BOENDE

|

Mitt Smultronställe – jag brukar spela golf på Lindö som är en proffsig anläggning med vänlig atmosfär och tre banor som är i gott skick, säger jonas Borgardt.

Vi är glada att så många Vallentunabor väljer oss som heltäckande elbolag.

på att vi lyckas, säger Jonas Borgardt, VD och koncernchef på Elverket. Det är när elen inte fungerar som jONAS BOrgArDT man blir medveten om att man har stor användning av den. Elverket jobbar pro­ El från förnyelsebara energikällor aktivt med underhåll av nätet och har beredskap för att eventuella elavbrott ska Elverkets kunder kan teckna avtal för el som är märkt med ”Bra miljöval” enligt bli så korta som möjligt. Svenska naturskyddsföreningens riktlinjer. Det är el som bara kommer från – Vi minimerar risken för avbrott förnyelsebara energikällor.

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


Förra året firarde Elverkat hela 90 år, här ser vi Gunnar Karlsson anno 1950-talet.

Vallnet är Vallentunas öppna fiberoptiska stadsnät.

VallNet

VALLENTUNAs öppNA sTAdsNÄT genom att exempelvis inspektera stolpar och använda de senaste elkablarna som klarar större påfrestningar. Men ibland händer saker som orsakar avbrott, om en kabel grävs av eller liknande, och då finns beredskapsstyrkan på plats dygnet runt – året om, säger Jonas. Montörerna som jobbar på Elverket känner till omgivningarna och nätet. – De flesta av montörerna bor i Vallentuna. De hittar bra i kommunen, känner till nätet vilket ger korta instäl­ lelsetider. Snittavbrottstiden i Vallentuna är endast 29 minuter, och det är väldigt kort i jämförelse med andra eldistribu­ tionsföretag. Det händer ofta att kunder hör av sig och berömmer vår kund­ service eller montörerna, och då blir jag superstolt, säger Jonas. Energi i allmänhet och el i synner­ het är en framtidsprodukt och vi kon­ sumenter blir allt mer beroende av el.

Vallentuna växer och årligen tillkommer cirka 300 nya kunder som Elverket byg­ ger elnät och sedan distribuerar el till. – Vallentuna är en expansiv kom­ mun och elbranschen är dynamisk. Vår produkt är väldigt konsumentnära och är alltid i fokus. Priserna rör sig varje dag och vi måste vara alerta för att vara säkra på att vi erbjuder våra kunder de bästa priserna, säger Jonas. 

Moränvägen 12 distributionsfrågor 08-511 866 00 Elavtal 08-514 514 50 www.elverket.se

Spara energi och hjälp miljön På Elverkets hemsida hittar du tips på hur du kan spara energi och hjälpa miljön. Här berättar Jonas Borgardt om hur han drar sitt strå till stacken: Vi har t.ex. timers på lamporna, och har bytt till lågenergilampor. Vi använder bergvärme för att värma upp huset, och genom att vi tätat fönstren sparar vi på värmen. Ett bra tips är att skruva ner värmen lite. Vrid ner en grad, sätt på en extra tröja, och minska energiförbrukningen med 5 %. Jag cyklar till jobbet ett par dagar i veckan och låter bilen stå, och då får jag motion på köpet.

Henrik Bernhardsson är IT-ansvarig på Elverket, och är även ansvarig för VallNet, som är Vallentunas öppna fiberoptiska stad nät. Som dataingenjör uppskattar Henrik att ha ett jobb där han får jobba i teknikens framkant i både små och stora projekt. Redan 1997 valde Elverket att bygga ett bredbandsnät som erbjöd en fast upp­ koppling mot Internet. Vid tidpunkten fanns det inga andra aktörer som tog initiativet och vallentunabornas behov var stort. Kommunikationen skedde först via radiomaster, sedan ADSL stationer, och i dag drar Elverket fiber­ kabel rakt in i hemmen. – Vallentuna är en spännande och expansiv kommun och det är hela tiden nya projekt på gång, säger Henrik. Det är Elverket som projekterar, ansluter och ansvarar för den fysiska fiberstrukturen, men har valt att sam­ arbeta med Teknikbyrån som fungerar som kommunikationsoperatör. I det öppna nätet råder fri konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer, och ingen kan längre låsa in dig som kund i deras lös­ ning.

– Det är vi på Elverket som gräver ner kablarna och ansluter fastig­ heter och villor, och sedan ansvarar Teknikbyrån för att göra nätet aktivt genom bland annat kommunikations­ utrustning och övervakningssystem. Du som kund väljer sedan själv vilka bredbands­, tv­ och telefonileverantörer som du vill bli kund hos, säger Henrik. Kontakta Vallnet så berättar de mer! 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

vallnet@teknikbyrån.se 08-410 173 10 · www.vallnet.se

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

MILJÖ & BOENDE

29


Mitt Smultronställe iE Sm Ed S Foto : Em El

Vi hjälper dig hitta hem! ALLT INOM BYGG! Totala lösningar och helentreprenad

Kim Anderzon

Välkommen att kontakta oss redan idag för en kostnadsfri värdering.

Stefhan Wredh 073-970 28 37

sKådEspELArE – Veda ridskola och alla islandshästgårdar runtom i Vallentuna som har turridningar. Vallentuna är sveriges hästrikaste kommun. det var min egen anledning att flytta hit.

Mikael Bergsman 070-493 43 73 Peter Liljegren 070-223 71 22 Thomas Dahlin 073-932 83 67

08-511 702 01

Tel: 08 514 508 70 · www.maklarringen.se

Box 1026, 186 25 Vallentuna

Här kan du lämna ditt grovavfall

Ove Persson – Vi är ett pensionärsgäng som träffas varje dag på café Biscotti i Vallentuna centrum för att umgås och dricka kaffe. där är mycket trevlig personal, rent och fint och kaffet är riktigt gott.

Hagby Återvinning

Löt Avfallsanläggning

har öppet 7 dagar i veckan Mån-torsd 06.30-20.00 Fredag 06.30-15.30 Lör-sön 09.00-16.00 Frestavägen 10, Täby

i norra Vallentuna Mån-Fred 06.00-15.30 Lötvägen 1, Kårsta

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB

Huvudkontor Box 63, 186 21 Vallentuna, Tel 08-505 804 00, fax 08-505 804 19 www.sorab.se epost info@sorab.se

Magnus Medberg – I Kårsta finns det en liten stig som leder förbi storsten och upp på berget där det står en ensam utsiktsbänk. därifrån har man en fantastisk vy ut över Kårsta ängar. det är en magisk plats.

Vad gör Vad jag när går sönder? gör oljepannan jag när oljepannan går sönder? Hur minskar jag minajag energikostnader? Hur minskar mina energikostnader? Ska jag Ska väljajag värmepump, pellets eller el?eller el? välja värmepump, pellets Kontakta kommunens energirådgivare Kontakta kommunens energirådgivare för opartisk kostnadsfri rådgivning! för opartisk kostnadsfri rådgivning!

Britt-Marie Täljemyr – Ekskogen med sin härliga blandning av skogar och åkermarker. där finns en enorm ek som är helt fantastisk. Vallentuna påminner mig om min hemkommun Arvidsjaur. Här är lugnt och nära till allt man behöver.

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

30

MILJÖ & BOENDE

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


Styre Politik

nu Demokrati förr ochnträder vid Arkils

samma Kommunfullmäktige let. splatsen från 100 0-ta ting la gam den d, tingsta änheten. allm för na öpp är a Sammanträden

Busstur för nyinflyttade

Varje vår bjuds alla nyinflyttade i kommunen på en bussrundtur.

Ray Idermark har levt hela sitt liv i Vallentuna. De 20 senaste har han varit politiskt aktiv. Han tycker det är viktigt att medborgarna känner att de har lätt att göra sina röster hörda.

Nära till de folkvalda Frågepanelen på kommunens webbplats har blivit ett populärt sätt att enkelt nå politikerna med sina frågor, och få svar från samtliga partier.

Fråga politikerna kan man via e-tjänsten lats På kommunens webbp or till politikerna. Frågepanelen ställa fråg

Folkvalda politiker

I kommunen är det de folkvalda politikerna som har huvudansvaret för kommunens verksamhet och förvaltningarna som sköter det dagliga arbetet.

Öppenhet och kommunikation är viktiga faktorer för att demokratin ska fungera, det är Ray Idermark (M) övertygad om. Och han borde veta. Han har varit politiskt aktiv i Vallentuna i mer än tjugo år, sedan 2006 i egenskap av kommunfullmäktiges ordförande. Ett led i just öppenhet och kommunikation är verktyget Frågepanelen på kommunens webbplats. Där kan vem som helst ställa frågor till- och få svar från Vallentunas politiker. – Vi vill visa att det finns vanliga människor av kött och blod bakom alla beslut och politiska handlingar, säger Ray Idermark. Samtliga partier representerade i fullmäktige har möjlighet att svara på medborgarnas frågor. Både frågorna och politikernas svar finns tillgängliga på kommunens webbplats. Intresset för Frågepanelen från allmänheten har visat sig vara över förväntan. – Det kommer in en stadig ström av frågor. Vallentunaborna verkar ha upptäckt det här. Behovet att enkelt nå politiker och beslutsfattare är uppenbarligen stort, säger Ray Idermark.

De som vill ta del av politiken mer direkt är mer än välkomna till fullmäktigemötena som hålls ungefär en gång i månaden med uppehåll för sommarperioden. Vanligtvis hålls mötena i Vallentuna Gymnasium men man har också provat på att ha sammankomster på andra ställen, bland annat utomhus vid Arkils Tingstad och i Karbyskolan. – Vi diskuterar att genomföra fullmäktigemöten även på fler platser i kommunen för att nå ut till invånarna och visa att Vallentuna inte bara består av centralorten, säger Ray Idermark. För att ytterligare locka invånarna till att komma på fullmäktigemöten har man ibland anlitat kulturskolan, som bjudit på musikunderhållning. När det nya kulturhuset och biblioteket står färdigt under 2012 kommer kommunfullmäktige att få nya sammanträdeslokaler där. Ray Idermark tycker att det politiska klimatet i kommunen är utmärkt. Det finns en respektfull samtalston och generellt en god stämning mellan de olika partierna även om man långt ifrån tycker lika om saker och ting. – Jag tror att dialogen är överlägsen konfrontationen som politiskt medel, säger Ray Idermark. 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

styre & POLItIK

31


vallentuna kommun

INFORMERAR Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrel­ sen och nämnder. kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar knutna till sig, som sköter det dagliga arbetet. Revisorerna (förtroendevalda) granskar nämndernas verksamhet. Förvaltningsorganisationen består av de olika förvaltningarna. Där arbetar tjänstemän som har till uppgift att ge politikerna beslutsunderlag och att genomföra besluten i praktiken. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om mål, avgifter, budget och skatt. ledamöterna väljs av kom­ munens medborgare vart fjärde år. kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls oftast i vallentuna teater, men vid enstaka tillfällen på annan plats. Sammanträdena kungörs på ”kommunsidorna” i mitti vallentuna­ steget samt på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges presidium 2006­11­06 ­ 2010 ordförande: Ray Idermark (m) 1:e vice ordf: Åke uddén (C) 2:e vice ordf: ulf nordlinder (S) Kommunrevisionen är kommun­ fullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet. Revisionen gör självständiga och oberoende utvärderingar. Kommunstyrelsen Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och sam­ ordna samhällsutvecklingen i vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. kommunstyrelsen består av 11 leda­ möter och 11 ersättare. Sammanträdena är inte offentliga. Kommunens nämnder vallentuna kom­ mun har nio facknämnder. De verkställer de uppgifter som kommunfullmäktige beslutar om och ser till att de utförs. nämnder har nio ledamöter och nio ersättare. undantag för valnämnden som har fem ledamöter och fem ersättare samt överförmyndarnämnden som har tre ledamöter och tre ersättare. • • • • • • • • •

Barn­ och ungdomsnämnden Fritidsnämnden kulturnämnden myndighetsnämnden för teknik och miljö Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden utbildningsnämnden valnämnden Överförmyndarnämnden

Kontaktuppgifter Besöksadress: tuna torg 1 Postadress 186 86 vallentuna telefon 08­587 850 00 Fax 08­587 850 88 e­post:kommun@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se

vÄlkommen tIll vallentuna · 2009

styre & POLItIK

Vi måste investera i innehållet och kvalitén i den kommunala verksamheten! Kommunen ska erbjuda den bästa möjliga servicen till sina medborgare till en rimlig kostnad oavsett om det är fråga om undervisning, vård eller omsorg. Vi ska även kunna bemöta invånarnas behov av bostad i olika skeden i livet och önskemål om nära tillgång till naturupplevelser. Socialdemokraterna antar den utmaningen. Vallentuna har unika värden där naturen är integrerad i stadsbilden och kan utnyttjas både för utsikt och för rekreation. Det ställs stora krav på samhällsplaneringen för att kunna kombinera en hållbar tillväxt med Vallentunakänslan. Vi socialdemokrater har den styrka som krävs för att stå emot och balansera kortsiktiga ekonomiska intressen och istället investera i och marknadsföra kommunen som en grön kommun. Barn och unga är vår framtid. Vi accepterar inte att skolan och förskolan inte får tillräckliga resurser. Barnen har rätt att bli sedda och känna sig trygga i sin förskole/undervisningsgrupp. Förskollärartätheten i förskolan och pedagogtätheten på fritidhemmet måste öka från dagens urdåliga cirka 30 procent till minst 50 procent av personalen. Att höja ambitionsnivån i all pedagogisk verksamhet gynnar alla barn i kommunen. Alla har rätt att lyckas i skolan! Då krävs det mindre undervisningsgrupper, högst 25 per klass med målet 20 per klass och i

Vallentuna i siffror Befolkning 8 juni 2010: 29 655 inv Skattesats 2010 kommunalskatt: 31:08 kommunen: 18:98 landstinget: 12:10 kyrkoavgift vallentuna pastorat: 1:03 Össeby pastorat: 1:36 Skattesats 2009 kommunalskatt: 31:08 areal: 360 kvadratkilometer. kommunen är ungefär dubbelt så stor som Stockholms stad.

32

Ing­marie elfström, ordförande och Jaana tilles, oppositionsråd

|

vÄlkommen tIll vallentuna · 2010

förskolan högst 5 barn per anställd med målet på 4 barn per anställd. Avgiftsfri simskola, kulturgaranti för barn med minst ett konsert, musei- och/ eller teaterbesök per termin och halvering av kulturskolans avgifter är några av våra kvalitetssatsningar för kommunens barn och unga. Vallentuna måste få bättre balans mellan olika boendeformer. Hyresrätternas andel på cirka 3 procent av alla bostäder motsvarar inte alls det behov som finns i kommunen. Det är pinsamt att Vallentuna har lägst andel hyresrätter av alla kommuner i länet. Ungdomar tvingas söka boende i andra kommuner och äldre har svårare att frigöra sina villor till bostadsmarknaden. Många äldre är ovilliga att investera sina pengar i bostadsrätter utan vill istället göra annat med pengarna som frigörs vid villaförsäljningen. Det är inte valfrihet på boendemarknaden i Vallentuna idag. Det måste bli en ändring på det! Vår politik utgår från invånarnas

behov, som inte självklart överensstämmer med marknadens kortsiktiga vinstbehov. Vallentuna skulle må bra av att ändra politikens fokus till att omfatta även den inre utvecklingen. De unga och de äldre måste bli synliga på ett helt annat sätt än idag. Vi vill bygga en nära kontakt och dialog med kommuninvånarna utifrån grundpelarna jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Läs mer på www.socialdemokraterna. se/vallentuna 

Socialdemokraterna Bli medlem direkt! SmSa Spersonnummer till 72105 (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr


Foto: Ulrika UlrikaVendelbo Vendelbo Foto: Foto: Ulrika Vendelbo

PLATS DINA VILLKOR PLATSFÖR FÖRALLA ALLA– –PÅ PÅ DINA VILLKOR ginal ligger bland den bästa tiondedelen av landets 290 Alla barn i Vallentuna får en plats i förskolan eller på ett ginal ligger bland den bästa tiondedelen av landets 290 Alla barn i Vallentuna får en plats i förskolan eller på ett kommuner (källa SKLs öppna jämförelser*) och skolverkets* familjedaghem inom tre månader. Vi erbjuder ett stort antal kommuner (källa SKLs öppna jämförelser*) och skolverkets* familjedaghem inom tre månader. Vi erbjuder ett stort antal statistik).De goda resultaten har uppnåtts tack vare en långkommunala och privata alternativ med olika inriktningar. goda resultaten harläsuppnåtts tack vare en långkommunala och privata alternativ med olika inriktningar. siktig statistik).De satsning på de yngsta elevernas och skrivkunskaper, Vallentuna införde också redan från början kommunalt vårdsatsning på de yngstaoch elevernas och skrivkunskaper, Vallentuna för införde också början kommunalt vård-fokus siktig på matematikundervisningen en tydliglässatsning på nadsbidrag den som vill redan stanna från hemma lite längre med sitt fokus på matematikundervisningen och en tydlig satsning på nadsbidrag för den som vill stanna hemma lite längre med sitt kompetensutveckling för våra lärare. En viktig framgångsfaktor barn. kompetensutveckling för lätt våra viktig framgångsfaktor barn. är också att de elever som har attlärare. lära sigEn uppmuntras att är också att de elever somsom hardelätt att lära uppmuntras att anta större utmaningar samtidigt elever som sig behöver Från början av augusti erbjuds alla barn från tre års ålder upp till 15 timmar veckan. mer stöd tidigt och fårsamtidigt den hjälpsom de behöver. antaupptäcks större utmaningar de elever som behöver Från kostnadsfri början av förskola augusti erbjuds alla barni från tre års En förbättring som vi moderater lovade genomföra under mer stöd upptäcks tidigt och får den hjälp de behöver. ålder kostnadsfri förskola upp till 15 timmar i veckan. mandatperioden. Samtidigt sänks avgiften alla treåringar En förbättring som vi moderater lovadeför genomföra under En nyss beslutad mångmiljonsatsning på ny teknik kommer möjligheter att som går längre tid på förskola.sänks I förskolan lär barnen En nyss förbättra beslutad skolornas mångmiljonsatsning påanpassa ny teknik kommer mandatperioden. Samtidigt avgiften för allagenom treåringaratt ytterligare lek och utvecklas socialt i mötet med andra barn. Det pedaundervisningen efter elevens behov och underlätta kontakten att ytterligare förbättra skolornas möjligheter att anpassa som går längre tid på förskola. I förskolan lär barnen genom gogiska inslaget i förskolan är av stor betydelse för att ge mellan hem och skola. lek och utvecklas socialt i mötet med andra barn. Det pedaundervisningen efter elevens behov och underlätta kontakten alla barn inslaget möjligheten att lyckasäri skolan. mellan hem och skola. gogiska i förskolan av stor betydelse för att ge Vi har med god planering och samarbete med vår duktiga alla barn möjligheten att lyckas i skolan. skolpersonal kunnat förbättra skolornas ekonomi, höja kunDet råder brist på förskollärare i Stockholmsområdet. Därför Vi har med god planering och samarbete med vår duktiga har vi tillsammans med våra grannkommuner satsat på att skapsresultaten, satsa på kompetensutveckling för lärare och Det råder brist på förskollärare i Stockholmsområdet. Därför skolpersonal förbättra skolornas ekonomi, av höja kunny teknik i skolorna kunnat samtidigt som vi med god hushållning vidareutbilda duktig personal till förskollärare för att ytterskapsresultaten, satsa på kompetensutveckling för har vi tillsammans med våra grannkommuner satsat på att medborgarnas skattemedel kunnat sänka kommunalskatten. lärare och ligare höja kvaliten i förskolan i Vallentuna.

vidareutbilda duktig personal till förskollärare för att ytter-

ligare höjaBRA kvaliten förskolan i Vallentuna. DET GÅR FÖRi SKOLORNA I VALLENTUNA På moderat initiativ satte kommunen som mål att kunskapsDET GÅR BRA FÖR SKOLORNA I VALLENTUNA resultaten i Vallentuna skolor skall ligga bland de tio bästa procenten av initiativ landets kommuner. Resultaten stadigt förPå moderat satte kommunen somhar mål att kunskapsbättrats så att meritvärdet för våra skolor nu med god marresultaten i Vallentuna skolor skall ligga bland de tio bästa

procenten av landets kommuner. Resultaten har stadigt förbättrats så att meritvärdet för våra skolor nu med god mar-

ny teknik i skolorna samtidigt som vi med god hushållning av

medborgarnas skattemedel kunnat kommunalskatten. Bra skolor ger den bästa förutsättningen försänka dina barn att lyckas i livet. Vi kommer därför att fortsätta satsa de resurser Bra skolor ger den bästa förutsättningen dina barn att som behövs för att ytterligare höja kvaliteten och för förbättra verksamheten i våraVi skolor och förskolor. lyckas i livet. kommer därför att fortsätta satsa de resurser som behövs för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra verksamheten i våra skolor och förskolor.

*) *) SKL: SKL: Öppna Öppna jämförelser jämförelser 2010: 2010: Grundskola Grundskola och och Skolverket: Skolverket: SALSA SALSA http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39681_1.pdf http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39681_1.pdf http://salsa.artisan.se/cgi-shl/com_frame.exe?when=new&todo=com_sel_ http://salsa.artisan.se/cgi-shl/com_frame.exe?when=new&todo=com_sel_ years&selkom=0115&selyears=2009 years&selkom=0115&selyears=2009

*) SKL: Öppna jämförelser 2010: Grundskola och Skolverket: SALSA http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39681_1.pdf http://salsa.artisan.se/cgi-shl/com_frame.exe?when=new&todo=com_sel_ years&selkom=0115&selyears=2009

Bli medlem i “Moderaterna i Vallentuna” - ring 0939-100 3000 så debiteras avgiften på din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.www.moderaterna.net/vallentuna

Bli medlem i “Moderaterna i Vallentuna” - ring 0939-100 3000 så debiteras avgiften på din telefonräkning. Nymedlemsavgiften 100 kr.www.moderaterna.net/vallentuna VÄLKOMMEN är TILL VALLENTUNA · 2010 | styre & POLItIK

33


Vardagslycka i möjligheternas Vallentuna Centerpartiet skapar förutsättningarna • Tack vare RUT, RIT och ROT skapar vi förutsättningar för mer fredagsmys åt Vallentunaborna • God kvalité och trygghet inom all verksamhet • Skapa gång- och cykelvägar i hela kommunen

Välkommen till Vallentuna! Kommunen med valfrihet för barnfamiljerna. Du som vill veta mer om vårt arbete, hör av dig till Jerker Sjögren, ordförande, tel 0702-66 88 86 jerker.sjogren@kristdemokraterna.se

• Fortsatt låg skattesats • Roslagsbanan till Arlanda

www.centerpartiet.se/vallentuna

www.vallentuna.kristdemokraterna.se

Vet du om att det var Vänsterpartiet som tog initiativet till upprustningen av Vallentunasjön? Det är vi mycket stolta och glada över. Responsen blev glädjande stort och i nuläget är det många organisationer och Vallentunabor som står bakom kravet.

Vi driver miljöfrågor med kraft! Kontakt: Dag Ericson, 511 771 26 Inger Larsson, 070-759 06 42 E-post: vallentuna@vansterpartiet.se

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

34

styre & POLItIK

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


BILD: ELEVfOTOPrOffSEN

Barn Utbildning

Skola Direkt

nicerar la lärplattform kommu På kommunens virtuel ra. and var d me re elever, föräldrar och lära

Mitt Smultronställe

Matte i förskolan

Med hjälp av kottar får förskolebarnen på ett lekfullt sätt börja med matte.

Berit Sundqvist är rektor för Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan. Som född och uppvuxen i Kalix är hon välbekant med långa avstånd och närheten till naturen.

– Vasakullen i Lindholmen. Dit går vi också på utflykter med barnen i skolan. På sommarhalvåret finns det får som betar där som man kan hälsa på och på vintern åker vi pulka utför backen. berit Sundqvist, rektor på gustav Vasaskolan och Kårstaskolan.

Färgstark landsbygdsrektor På Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan låter man naturen inspirera skolarbetet. Stämningen och gemenskapen i småskolorna är en av rektor Berit Sundqvists många drivkrafter.

h kommunikation Satsning på IT ocgym nasium får en bärbar una Alla eleverna i Vallent dator samt SL-kort.

Om du är på bilutflykt i Vallentuna kommun och befinner dig på vägarna någonstans mellan Lindholmen och Kårsta är det mycket troligt att du möter en svart Chevrolet med en färgstark dam bakom ratten. Det är rektor Berit Sundqvist som är ute och far. Flera dagar i veckan åker hon de 1,6 milen mellan Gustav Vasaskolan i Lindholmen och Kårstaskolan som ingår i hennes rektorsområde.

Skola för alla

Elevernas önskevecka

Skolrestaurangernas temaveckor är populära. Tacos är en av elevernas favoriträtter.

Berit Sundqvist känner starkt för sina skolor och ser många positiva sidor med att de ligger på landsbygden. – Till att börja med är det här små skolor, och det gör att alla anställda är delaktiga och verkligen ser varenda elev. Vi hjälps åt och samarbetar över klasserna. Dessutom har vi ett starkt och givande utbyte och samarbete mellan skolorna, säger hon. Närheten till naturen används också mycket i skolarbetet. Eleverna har ofta lektioner utomhus. – Inte bara idrott utan allt från matte till engelska går att lära sig ute i naturen. Vi använder oss mycket av en pedagogik som kallas ”Skogen som klassrum”.

Samtidigt ligger vi i framkant när det gäller IT och modernt studiematerial, berättar Berit Sundqvist. Hon är själv född och uppvuxen i Kalix i Norrbotten. Till Lindholmen flyttade hon 1978 tillsammans med sin man. Det var meningen att bara vara en mellanlandning, men drygt trettio år senare bor de fortfarande kvar i samma hus. Norrbotten saknar hon inte, möjligtvis närheten till havet ibland, men familjen har sommarställe i Kalix så om längtan blir för stark så är det bara att åka upp en sväng.

Friluftsintresse Närheten till naturen är viktig för Berit Sundqvist. Resorna mellan arbetsplatserna genom kuperat landskap och förbi böljande fält gör att hon laddar batterierna mellan mötena. På fritiden ägnar hon sig gärna åt friluftsliv. – Jag älskar att cykla. Och man behöver ju inte vända och cykla tillbaka samma väg man kom, det går alltid att hitta nya spår här ute, säger hon. Berit Sundqvist, liksom många andra, trivs med att bo och jobba utanför tätorten. Här trivs man med varandra och i naturen. Det är som det gamla skämtet att Stockholm är nog trevligt, men det ligger lite väl ocentralt. – Ja, det handlar ju om vad man har för inställning. Vi brukar säga att Roslagsbanan börjar i Kårsta, säger Berit Sundqvist och ler. 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

barn & utbildning

35


vallentuna kommun

INFORMERAR Valfrihet I vallentuna kommun är valfriheten av barnomsorg och skola viktig. Du kan därför välja förskola, familjedaghem eller grundskola i kommunal eller enskild regi. Gymnasie­ elever kan välja bland landets gymnasie­ skolor. Här i vallentuna finns en kommunal gymnasieskola. när det gäller vuxenutbildning samarbetar kommunerna i nordost. barn 0-5 år Förskoleverksamheten i vallentuna är för barn i åldern ett till fem år. Du ansöker om plats via kommunens webbplats. Är du hemma med ditt barn kan du besöka öppna förskolan. kommunen erbjuder även vårdnads­ bidrag. Elev 6-16 år I vallentuna kan du välja den grundskola som passar bäst för ditt barn, förutsatt att det finns plats. Ditt barn är dock alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola. Information om de olika verksamheterna finns på kommunens webbplats. gymnasieelev vallentuna gymnasium erbjuder många intressanta program och alternativa utbildningar som öppnar dörrarna till universitet, högskola och arbetsliv. Skolans elever disponerar en bärbar dator under sina tre år på gym­ nasiet. läs mer på www.vallentuna.se/ gymnasiet. Vuxenstuderande kunskapscentrum nordost (www.kunskapscentrumnordost.se) samordnar vuxenutbildningen för kommunerna i nordost. Du kan få vägledning, information om studier och yrken, hjälp med planering av studier samt med att söka kurser och utbildningar.

Roland Beijer är utbildningschef i vallentuna. Foto: RoBeRt Blom

Våra elever klättrar på kunskapstrappan

Samma möjlighet för alla kommun­ ens Resurscentrum ansvarar för den speciella kompetens som ger barn och ungdomar i behov av särskilt stöd goda förutsättningar för utveckling, lärande och trygghet. till verksamheten hör bland annat språkförskola, resursskolor, ungdomsmottagning och Skoldatateket. Mat i förskola och skola vi är måna om våra barns och elevers hälsa och serverar dem näringsriktig, god och varierad mat i trevlig miljö. vårt mål är att matsedeln ska vara säsongs­ anpassad och innehålla svensk husmanskost, inslag från andra länder samt elevernas favoriträtter.

Skolorna i Vallentuna är bland landets främsta. I den öppna jämförelsen för 2009 hamnade Vallentuna på plats 21 av 290 kommuner, en klar förbättring från tidigare år.

Kulturskola vallentuna kulturskola erbjuder instrumentalundervisning, sång, dans, bild/form samt teater/ drama. undervisningen sker individu­ ellt, i grupp och i ensemble/orkester. konserter, föreställningar och utställ­ ningar är många under läsåret och mycket uppskattade.

Eleverna i Vallentunas kommunala grundskolor, som gick ut årskurs 9 i juni 2009, hade ett genomsnittligt meritvärde på 220 poäng. Detta mycket goda resultat placerar kommunen på plats 9 av Stockholms läns 26 kommuner. I hela riket ger det som sagt placering 21 av 290 kommuner. Det politiska målet att vara bland de 30 bästa kommunerna i landet är därmed uppfyllt!

Kvalitetsarbete vi följer regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och familjedaghem, såväl kommunala som enskilda, samt våra kommunala grundskolor, fritidshem och gymnasium. Syftet är att följa upp verksamheternas mål och att ge hjälp och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten. Kontaktuppgifter: Barn­ och ungdomsförvaltningen Besöksadress: tuna torg 1 Postadress: Box 29, 186 21 vallentuna tfn: 08­587 850 00 e­post: buf@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se

TryggheT · NärheT · Leka · Lära Norrgårdens Förskola Norrgården 24-26. Tel 511 704 56 Svampskogens Förskola Svampskogsvägen 1. Tel 511 710 50 Bällstalunds Förskola Fritzbergsvägen 109. Tel 511 736 13 info@tabypedagogerna.se www.tabypedagogerna.se

vÄlkommen tIll vallentuna · 2009

36

barn & utbildning

|

vÄlkommen tIll vallentuna · 2010

– Målet är också att andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg ska öka för varje år. Jämför vi 2008 års resultat med 2009, så har vi en ökning från 77 % till nuvarande 84 %. Det är det bästa resultatet under de senaste tio åren, säger Roland Beijer, utbildningschef. En satsning på matematikutveckling från förskola och genom alla skolår är ytterligare ett politiskt mål. Bland annat bygger skolorna upp ”matematikverkstäder” där eleverna får arbeta laborativt med matematik. Jämför man antalet grundskoleelever med minst G i slutbetyg matematik, så har vi en ökning från 93 procent 2008 till 96 procent 2009. Även

andelen VG och MVG har ökat. – Våra verksamheter ska arbeta för en tidig språkutveckling och den politiska målsättningen är att samtliga våra elever ska kunna läsa i årskurs 2. Mätmetoden, som vi använder sedan 2006, visar glädjande en ökning för varje år. Nu kan 85 % av våra elever i årskurs 2 läsa. Den medvetna satsningen på läs- och skrivutveckling i de yngre skolåren ger förstås resultat bland eleverna som går ut grundskolan, fortsätter Roland Beijer. De kommunala politikernas mål för 2010 fokuserar på kunskapsresultat, förbättrad dialog och dokumentation kring barnets och elevens utveckling och lärande samt trygga lärmiljöer. 

Musik Dans DraMa konst www.skolor.vallentuna.se, klicka på ’’kulturskolan’’ eller ring oss på 08-587 852 70 eller 08-587 852 71 Röda skolan, Hjälmstavägen 1, Box 29, 186 21 VALLENTUNA Tel vx. 08-587 850 00 · Fax. 08-587 849 01 · kulturskolan@vallentuna.se


Kyrkans verksamhet är större än du tror Oavsett om du är i början av livet, i mitten eller närmar dig slutet finns det genom Vallentuna församling alltid ett ledigt lyssnande öra eller en hjälpande hand. Trodde du att kyrkans verksamhet bara rör dop, konfirmation, bröllop och begravning? Då kan jag upplysa om att 74,8 procent av Vallentunas befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan i Vallentuna församling. Kommunen är uppdelad i två församlingar, Vallentuna och Össeby. Under 2009 besöktes gudstjänsterna i Vallentuna församling av 32 613 personer, det vill säga 627 gudstjänstbesökare i veckan. Hit är alla välkomna oavsett ålder, yrke eller kön. Fyra gånger om året delas deras egen tidning ”Kyrknyckeln” ut till hushållen. Hela 40 personer arbetar med driften av fyra kyrkor, två kapell, två församlingshus, fyra kyrkogårdar, fyra minneslundar och tre askgravlundar. Dessutom ett flertal församlingshus med bland annat öppna förskolor, ungdoms- och lägerverksamhet samt många andra aktiviteter. Man bedriver även en egen heltidsförskola, Pärlan. I Mathiasgården vid Vallentuna kyrka ligger pastorsexpeditionen. Här kan man ta del av vad församlingen har på gång i Vallentuna, Orkesta/Lindholmen, Frösunda, Markim och Bällstaberg.

Sommarfest i kyrkans egen heltidsförskola, Pärlan.

Är det sång och musik som lockar kanske någon av de sex körerna i församlingen kan ge möjlighet för utveckling till att våga ta ton. Kanske behövs ett bollplank inför funderingar i största allmänhet eller råd av familjerådgivare. I form av olika forum med avslappnat prat över en kopp kaffe

ODLA DINA INTRESSEN I KUNSKAPENS TRÄDGÅRDAR

riktas fokusering på dig som är nybliven förälder när det är baby- eller föräldracafé. Det finns även möjlighet till enskilt samtal under absolut tystnadsplikt. Oavsett behov eller anledning finns det många tillfällen att lära känna nya vänner, allt man behöver göra är att titta in och säga hej.

Össeby församling: 08-512 420 30 Vallentuna församling: 08-511 862 00 www.svenskakyrkan.se/vallentuna

På Kunskapscentrum Nordost hjälper vi dig att hitta rätt i vuxenutbildningens utbud. Telefon: 08-55 55 83 40 Besöksadress: Attundafältet 14, Bibliotekshuset, Täby C Postadress: Kunskapscentrum Nordost, 183 80 Täby Hemsida: www.kunskapscentrumnordost.se E-post: kunskapscentrumnordost@taby.se

Här i villan kan du knyppla, bättra på din engelska, sy lapptäcken, måla akvarell och olja, bli kompis med din dator, spela gitarr, växtfärga, gå i bokcirkel, släktforska, sjunga i kör, dansa squaredans… och en massa andra saker tillsammans med likasinnade! VÄLKOMMEN!

Mitt Smultronställe Yvonne Rosendahl: – Mitt favoritställe är Gustavs Udde nere vid Vallentunasjön. När min dotter konfirmerade sig gick vi ner dit, tände ljus och såg på solnedgången. Det är så vackert där.

Marika Domanski Lyfors

Studieförbundet Vuxenskolan Vallentuna Åby gata 3, Box 82, 186 22 Vallentuna Tel 511 713 33, e-post vallentuna@sv.se, besök: www.sv.se/vallentuna

ChEf fÖr fOTbOLLSAVDELNINGEN, SVENSKA fOTbOLLSfÖrbUNDET – Det måste ju vara idrottsplatsen med allt från ishallar, fotbollsplaner, tennishall och motionsspår. Det finns ett stort utbud av idrottsaktiviteter i Vallentuna och nu har man byggt ut ytterligare på IP.

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

barn & utbildning

37


Montessoriförskolor är ofta ute i naturen för att leka och lära. Varje barn uppmuntras i sin egen utveckling och att ta eget ansvar.

Montessori – där barnen själv får välja På Montessoriförskolorna i Vallentuna är nyfikenheten och lusten att lära den röda tråden i verksamheten. Rosengården och Sörgården heter Vallen­ tunas två Montessoriförskolor. Båda ligger centralt belägna i Vallentuna och har avdel­ ningar för småbarn och för 3­5­åringar. – Montessoripedagogiken tar på ett unikt sätt tillvara på varje barns mognad, utveckling och intressen. Vi ger barnen tid att klara av saker på egen hand, säger

Montessoriläraren Tina Svensson. Det pedagogiska arbetsmaterialet lockar till aktivitet och experiment. Barnen lär sig på ett lustfyllt sätt om matematik, språk och geografi. De sys­ selsätter sig också med olika praktiska övningar. All inredning i lokalerna är anpassad till barnens storlek och materia­ let är placerat så att barnen själva kan nå och plocka fram det de behöver. – Vi möter barnen rent bokstavligt på deras egen nivå, går ner på huk när vi talar till dem och bemöter dem alltid

med respekt för de unika individer de är, säger Tina Svensson. Man tillbringar mycket tid utomhus, på gården eller på utflykter i naturen där man lär sig om svampar, blommor och fåglar samt att repektera naturen. I för­ skolans eget kök lagar kockarna Susanne och Olle härlig mat åt barnen på ekolo­ giska råvaror. Arbetsgruppen är trygg och personalomsättningen är låg. Flera av lärarna har jobbat på avdelningarna i mer än tio år, några ända sedan hösten 1989. En stor anledning till det är styrkan och

kontinuiteten i pedagogiken. – Det är få under­ visningsmetoder som har en så genomgå­ ende röd tråd som Montessori har, säger Tina Svensson.  Småsteg: 08-511 734 54 Solrosen: 08-511 755 12 sorgarden@vallentunamontessori.se Solkatten: 08-511 735 77 Solvändan: 08-511 776 60 Sunnanvinden: 08-511 765 77 rosengarden@vallentunamontessori.se

V97 – Vallentunas egen radiostation En växande, framgångsrik och åtråvärd kommun har naturligtvis en egen radio… Nå ja, nu är det inte alls så i alla kommuner utan långt därifrån men medge att det i alla fall borde vara så…

Håkan Mossberg, stationsansvarig, i studion hos V97.

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

38

barn & utbildning

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

En radiostation etablerad i kommunen kan ju blixtsnabbt sätta fokus på evene­ mang, rapportera från olika händelser och som fallet är nu, ge information om trafikomläggningar och hinder som upp­ står när kommunen expanderas och byg­ ger till…och bygger om. En centralt belägen radiostation kan dessutom i sin dialog sätta den närmaste omgivningen i centrum och tala om det som angår lyssnarna som ju, inte alltid men ofta, bor där radion är och vice versa. Och när en radio som finns mitt ibland oss ger tips och ideer, rapporte­ rar om idrott och föreningsliv eller lyfter fram något föredöme bland entreprenö­ rerna på orten, då vet man att det hand­ lar om här…hemma. Det är därför en radio nära dig också får annonsörer som vill komma till tals med just dig. För att de vet att du före­

drar att inte behöva åka flera mil och kånka på dina varor i onödan om du bara vet att du kan handla lika smidigt och smart nästan hemma. De vet att du inte har lust att slänga bort vare sig tid, bensinpengar, nerver eller miljö om du inte behöver och alltså gynnar detta både dig och dem. Att vi sedan lyckats få till en musik­ blandning som ger all denna service den bästa tänkbara inramingen gör ju det hela nästintill perfekt. Vi kallar det ”den verkliga musikblandningen” och får faktiskt dagligen beröm för utbudet. Vi blandar det bästa som du ännu inte ens hört, med de gamla hitsen som får dig att stanna upp och rinna tillbaka genom minnena. Du är välkommen att lyssna på oss på FM 97,5 Mhz eller direkt på www.v97.se. 

Box 264, 186 24 Vallentuna Besök: Tuna torg 11, bredvid biblioteket www-v97.se · v97@v97.se · 08-511 795 00


Vård Omsorg

n Avkoppling vid sjöverksamhet kan fler få frivillig Genom kommunens efinnande och trivsel. möjlighet till ökat välb

Tryggt att bo kvar hemma

Många äldre vill bo kvar hemma så länge de kan. Hemtjänsten erbjuder stöd och omsorg för att göra det möjligt.

Mitt Smultronställe

Kundvalet inom hemtjänsten är ett steg i Vallentunas led mot en kommun med mer valfrihet. Terhi Berlin tror att det kan bli kundval även inom andra områden i framtiden.

– Det måste vara Snapptuna idrottsplats vid Ormsta. Där anordnas friidrottskola för barn från 3-12 år en kväll i veckan under vår och höst. På vintern spolar man plan och har skridskoskola. Grundaren och eldsjälen farbror Björn har hållit på med föreningen i över 40 år! Terhi Berlin, utredare, socialförvaltningen

Valfrihet inom hemtjänsten grunden En bra uppväxt är n. till framtide hjälp till familjer som stöd och Kommunen erbjuder åndsbedömt. bist a var r öve inte beh

Full fart på tryckeriet

Linda jobbar på Kom-i-Tryck, en av kommunens dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Vallentunabor kan idag själva välja någon av de godkända leverantörerna att utföra deras beviljade hemtjänst. Kostnaden är densamma och om man inte är nöjd kan man när som helst byta. I januari 2010 infördes kundvalet i hemtjänsten i Vallentuna. Det innebär att den som är beviljad hemtjänst idag själv kan välja vem som skall utföra arbetet, kommunens utförare eller privata alternativ. Kommunen tar löpande emot ansökningar från hemtjänstföretag som sedan prövas och godkänns av socialnämnden. Efter det är det upp till kunderna själva att välja vilken av de godkända leverantörerna man vill använda sig av. – Det blir konkurrens på kundernas villkor. Och man konkurrerar inte om priset utan om kvaliteten, säger Terhi Berlin, som är utredare på socialförvaltningen. Oavsett om man har privat eller kommunal utförare av hemtjänster så är det samma kostnad för kunden.

De privata leverantörerna har dock möjlighet att erbjuda olika tilläggstjänster, som till exempel trädgårdsarbete, extrahjälp vid högtid eller fest, att de tvättar bilen eller hjälper till med barnpassning. De tjänsterna får man betala extra för. Om man inte skulle vara nöjd med den hemtjänstleverantör man valt kan man när som helst byta utförare. Man är inte heller tvingad att aktivt välja utförare. Om man inte kan eller vill välja hamnar uppdraget automatiskt hos kommunens hemtjänst som för närvarande utgör det så kallade ickevalsalternativet. Det kan så småningom komma att ändras. Kundval inom hemtjänsten är ett ämne som har diskuterats länge och varit på gång i flera år. Terhi Berlin tror att lagen om valfrihetssystem i framtiden kan komma att tillämpas även inom andra områden. Om man vill ha dagsaktuell information om vilka leverantörer som finns tillgängliga inom kundvalet kan man kontakta biståndsbedömarna på Socialförvaltningen. 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

vård & omsorG

39


vallentuna kommun

INFORMERAR socialt stöd och omsorg Socialförvaltningen kan hjälpa till när du behöver extra stöd och hjälp, till exempel för rådgivning, ekonomiskt stöd eller hemtjänst. På vår webbplats vallentuna. se finns detaljerad information om vad kommunen kan erbjuda, och hur man gör för att kontakta oss. Här följer ett axplock av våra tjänster: Barn, familj och ungdom Barn- och ungdomsgrupperna utreder och ger hjälp till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Socialförvaltningen erbjuder stöd i olika former via barn- och familjeenhetens öppenvård. om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd ska du kontakta en socialsekreterare.

Toppmodern tandklinik med hög kvalitet och service Våren 2009, efter tio år på Folktandvården, öppnade tand­ läkaren Anahita Warrengton egen klinik på Allévägen 12. Hon lägger stor vikt på vård av hög kvalitet och ett empatiskt bemötande av patienterna. Nu önskar hon nya och gamla patienter välkomna. Anahita visar stolt upp de fräscha lokalerna och den moderna utrustningen. tandläkaren anahita strävar efter att ha öppettider som passar patienterna.

Familjerätten arbetar med att ge information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor. Familjerådgivningen hjälper er som har par-, relations- eller kommunikationssvårigheter. komet-utbildningen riktar sig till familjer som har problem i relationen till sina barn/ungdomar. Flyktingmottagning Hit kan kommunens invånare vända sig för att få svar på frågor om integration och för att få material och vägledning. kommunens flyktingmottagning finns på Fabriksvägen 1 C, i samma lokaler som vallentuna teamwork. Frivilligt socialt arbete alla kan medverka till ett mer medmänskligt vallentuna genom frivilligt socialt arbete. Som volontär gör du en insats för en enskild person eller för en grupp, i någons hem eller t ex på ett vårdboende. Är du intresserad av att arbeta som volontär eller har frågor om detta, kontakta kommunens frivilligutvecklare anna-maria valladolid på telefon 08-587 854 39 Anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning.Det är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet både för personen som ger stöd och för den närstående. kontakta Inger kjellerbyÅberg på telefon 08-587 854 31. Funktionsnedsättning Socialförvaltningen erbjuder stöd, service och omvårdnad till funktionshindrade. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – Lss lagen avser dem med varaktiga funktionshinder – både barn och vuxna, som dagligen har betydande svårigheter och ett omfattande behov av stöd och service. vallentuna kommun har olika boendeformer för funktionshindrade som; korttidsboende, gruppboende och serviceboende. lSS ger personer med funktionsnedsättning rätt till sysselsättning, därför finns det daglig sysselsättning i olika former. exempel på övriga insatser som kan beviljas personer ändras till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen: Hjälp i hemmet i form av till exempel basstädning, omvårdnad och inköp Det ska vara möjlighet att komma ut i samhället genom till exempel ledsagning

Mer om Anahitas klinik · kliniken är ansluten till Försäkringskassan · anahita har sin tandläkarutbildning från karolinska Institutet

· konkurrenskraftiga priser · medlem i branschorganisationerna Privat tandläkarna och Sveriges tandläkarförbund

Känner du dig lite trött eller allmänt hängig? Med magiska fingrar och stor kunskap kan tjejerna på Vallentuna Hudvårdssalong hjälpa dig att må mycket bättre. En djuprengörande ansiktsbehandling eller lite uppiggande fotvård är aldrig fel. När man känner sig allmänt vissen är det skönt att ge sin kropp och själ lite vård och omsorg. Efter att ha valt en av de tjugotal uppiggande och välgörande ansikts­ behandlingarna sjunker jag ner i Anki

Nybergers behandlingstol. Till lugn och stämningsfull musik känner jag redan hur kroppen börjar slappna av.

Personligt val I 30 år har Anki drivit sin hudvårds­ salong i Vallentuna centrum. Idag har hon fyra duktiga och välutbildade med­ arbetare till sin hjälp. – Vi är medlemmar i SHR, Sveriges hudterapeuters riksförbund, och för att hålla hög kvalité på vårt arbete utbildar vi oss hela tiden när det kommer nya produkter och apparater, säger Anki och bäddar in mitt ansikte i våtvarma dukar.

Personalen på vallentuna Hudvårdssalong vidareutbildar sig hela tiden med det senaste inom branschen.

vÄlkommen tIll vallentuna · 2009

vård & omsorg

|

allévägen 12 · vallentuna 08-511 782 17 · 070- 437 77 77

Stärkande kur för såväl kropp som själ

missbruk och beroende om du är över 18 år och vill ha hjälp eller stöd med dina missbruks-/beroendeproblem kan du vända dig till vuxenenheten/missbruk, eller till vallentunas beroendemottagning, addictusmottagningen.

40

– Det här är verkligen en förstklassig tandklinik. Vi har bland annat digi­ tal röntgen, datoriserade journaler och patienterna kan titta på TV när de sjunker ner i den bekväma tempur behandlingstolen, säger Anahita. Många upplever att det är obehagligt att gå till tandläkaren. – Här på kliniken är det tryggt och lugnt, och framförallt för tandvårdrädda avsätter jag extra tid till behandlingen för att ge patienterna den bästa möjliga upplevelsen, säger Anahita Tandvårdskliniken har flexibla öppet­ tider och patientparkeringar precis utan­ för dörren. Anahita har alltid mobilen på, och erbjuder akuttider varje dag. – Jag vill ha öppettider som pas­ sar patienterna. Då många har svårt att komma ifrån på vardagar har jag valt att ha öppet på lördagar 10.00 – 14.00 efter tidsbokning. Dessutom har jag akuttider reserverade varje dag för att kunna ta emot patienter som behöver vård på kort varsel. Om man har ont eller har bitit av en tand vill de flesta gå till tandläkaren redan samma dag, säger Anahita. 

vÄlkommen tIll vallentuna · 2010

Verksamheten har under åren breddats med drop­in­solarium och fotvård. Det finns många valmöjligheter till att få en Askungebehandling som passar både kvinnor och män. Kanske behöver man dämpa svullna ögon, djuprengöra grov, känslig eller irriterad hud. Eller kosta på sig en naturlig lyftning så att huden slätas ut utan att ta till skalpell. – Alla mår bra av att skämma bort sig. Många av våra kunder kommer innan de ska på fest men man kan faktiskt rycka upp sig genom att bara belöna kropp och själ med lite färg och omsorg, säger hon och menar att bara färgning av fransar och ögonbryn eller hårborttagning i största allmänhet räcker till att stärka självförtroendet och pigga upp humöret. Efter en timme har jag fått en lugn och behaglig stund. Sömndrucken lämnar jag motvilligt den sköna stolen. När jag granskat mig noga i spegeln tycker jag nog att jag fått ett ungdomli­ gare och friskare utseende. 

Centralvägen 12/vårvägen vallentuna Centrum · 08-511 742 80 www.vallentunahudvardssalong.se


Flormans – för friskare människor Omhändertagandets princip är A och O för leg. kiropraktor Claes Florman. Nu lanserar han ett nytt helhetskoncept inom hälsa. Det är alltid mycket roligare att gå ut från Flormans praktik än att komma in, och det är precis så Claes Florman vill ha det. Sedan 1987 har han behandlat folk i Vallentuna för åkommor relaterade till muskler och leder. Han går efter omhändertagandets princip, att lyssna noga på patientens beskrivning av problemet och prestigelöst leta orsaker till besvären i hela rörelseapparaten. – Jag försöker se till att man blir så pass bra att man inte behöver komma tillbaka. Det är viktigt att alla går härifrån glada, säger han. Claes Florman har arbetat mycket inom idrotten i kommunen, bland annat som sjukvårdsansvarig för Vallentuna Hockey under 10 år. Han har även jobbat med VBK Fotboll, Vallentuna Friidrott och flera andra föreningar. Under hösten 2010 startar Claes ett nytt koncept som vänder sig till både privatpersoner och företag. Under konceptnamnet Flormans finns numera inte bara kiropraktik utan flera olika sorters terapier inom hälsa som tillsammans kan erbjuda helhetslösningar för företagens anställda med alla former av hälsoproblem. Claes är ursprungligen från Örebro men kom till Vallentuna redan 1979. Och här han har blivit kvar. På sin fritid bygger han gärna vidare på familjens

VALLENTUNA KOMMUN

INFORMERAR Äldreomsorg Socialnämnden har ansvar för stöd, service och omvårdnad till äldre. I kommunen finns fem äldreboenden/ vårdboenden; Väsbygården, Korallen, Augustendal, Vårdbo och Stångberga sjukhem. Äldre personer kan också få hjälp i hemmet (hemtjänst). Hjälpen kan bestå av till exempel personlig omvårdnad, personlig hygien, hjälp vid måltider eller hemmets skötsel. Socialförvaltningens biståndsbedömare kan ge svar på frågor och fatta beslut om hjälpinsatser för äldre. Pengar och bidrag Det är aldrig för sent att ordna upp en trasslig ekonomi. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med att se över din ekonomi och/eller skulder. Du kan bland annat få information, få hjälp med avbetalningsplaner, skuldsaneringsansökan eller hjälp under skuldsaneringsprocessen (exempelvis överklagningar och omprövningar).

Mitt Smultronställe – Ladöppningen hemma på gården i Frösunda. Att sitta där med en smörgås med ägg och kaviar och en kopp kaffe, vår, sommar och höst, det tröttnar jag aldrig på. Claes Florman, Leg. kiropraktor

Claes Florman har behandlat folk med muskel och ledproblem i Vallentuna i snart 25 år. I det nya konceptet blir Flormans en totalentreprenör inom hälsa.

1800-talstorp i Frösunda. Annars spelar han gärna trummor eller tävlar i diskus. Det finns många gamla myter inom kiropraktik och Claes Florman vill gärna passa på att ta kål på några av dem. Det här med kotknackare till exempel. – Vi flyttar inga kotor, utan det är

frågan om rörelser i lederna eller ofta ren muskelproblematik, säger han.  Centrumpassagen 10 · Vallentuna 08-51172520 · 070-7158543 www.florman.com claesflorman@swipnet.se

Jag försöker se till att man blir så pass bra att man inte behöver komma tillbaka. Det är viktigt att alla går härifrån glada.

Har du ett stort hjärta och några timmar lediga? – Bli Volontär i Vallentuna. Berika vardagen för någon som är ensam. Fika tillsammans, gå på en promenad, kom och sjung eller baka på ett vårdboende… Även en liten insats kan betyda mycket. Som volontär engagerar du dig ideellt när du har möjlighet. Du känner dig behövd, uträttar något meningsfullt och får nya kunskaper och vänner. Du får utbildning i frivilligt socialt arbete och är försäkrad.

Välkommen till Apotek Hjärtat! Mån–Fre 10–19 Lördag 10–16 Mån–Fre Söndag 11–16 9–19

Lör 10–15 Apotek Hjärtat Hemlingby Köpcentrum Telefon 0771-405 405 Vallentuna Centrum apotekhjartat.se

Telefon 0771-405 405 apotekhjartat.se

Försörjningsstöd, så kallat socialbidrag, kan beviljas till den som inte klarar sin ekonomi på annat sätt. Vad krävs för att få ekonomiskt stöd? Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att ta anvisat arbete eller utbildning Är du egen företagare måste du avregistrera ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande enligt ovan Är du flykting krävs att du deltar i och fullföljer anvisad introduktionsplan Har du eller övriga familjemedlemmar tillgångar - bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet - eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja måste dessa medel användas till försörjningen innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. våld och övergrepp Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att stötta personer vid sociala problem. En viktig del i detta ansvar är att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor/män och deras barn. Det kan handla om: • skydd och stöd • hjälp att ordna försörjning och/eller boende • kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer • ATV – Alternativ till våld erbjuder i samarbete med Täby Kommun samtalsbehandling för personer som är våldsutsatta eller som har aggressionsproblem i sina relationer. Telefon 08-768 11 12 (bemannad måndagar 15.00 – 17.00, fredagar 09.00 – 10.00, övriga tider telefonsvarare). Kvinnojouren i Vallentuna, telefon: 0708-21 22 18, Vid nödläge ring 112. stödcentrum för unga brottsoffer hjälper och stödjer barn och ungdomar som utsatts för brott eller varit vittnen när någon annan utsatts för brott. Stödcentrum är en samverkan mellan polis och socialtjänst i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholms stad och Österåker. Kontakta Emma Litzell Tfn: 08-401 43 41, 08-555 572 38 Mobil: 076-643 72 38 För ytterligare information om vår verksamhet och kontaktuppgifter läs mer på kommunens webbplats. Kontaktuppgifter: Socialförvaltningen Besök: Tuna torg 11, 1 tr Post: 186 86 Vallentuna Tfn: 08-587 850 00 Fax: 08-587 854 03 E-post: sf@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se

Vill du veta mer? Kontakta: Anna-Maria Valladolid, frivilligutvecklare i Vallentuna Kommun, anna-maria.valladolid@vallentuna.se, 08-587 854 39 www.vallentuna.se/volontar Besök vår sida på Facebook: Volontär i Vallentuna

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

vård & omsorg

41


Barnmorskorna i Vallentuna Åby Gata 6 · 08-587 545 20 (telefontid kl 10-12, övrig tid röstbrevlåda) www.slso.sll.se/vallentuna

Vallentuna Doktorn är en trivsam och väl fungerande husläkarmottagning mitt i Vallentuna Centrum. Hör gärna av Dig för ytterligare information på telefon 08-511 866 79 eller 08-511 866 80 eller gå in på vår hemsida www.vtdoktorn.se

Välkommen att göra en schysst deal hos Folktandvården!

Folktandvården Vallentuna 13 goda skäl att välja Vallentuna Doktorn Välkommen! Centrumpassagen 10, 1tr 186 31 Vallentuna

folktandvardenstockholm.se

Välkommen till Husläkarmottagningen! • • • •

Vi är en privat husläkarmottagning som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi har funnits här i Vallentuna sedan 1994. Våra lokaler ligger i direkt anslutning till Karolinska universitetssjukhusets lokala laboratorium. I en av landstinget genomförd kvalitetsmätning är vi en av de husläkarmottagningar i Stockholms län som uppnår höga betyg. • Vi har en god tillgänglighet. • Mottagningen är kvalitetsdiplomerad sedan många år. • Vi har fortfarande möjlighet att ansluta fler invånare till vår mottagning.

Mottagningen är öppen måndag – fredag kl. 08.00-17.00 Ej tidsbokade besök (lättakut) Läkare måndag – fredag kl. 08.00-10.00 Distriktssköterska måndag – fredag kl. 08.15-10.00

Åby gata 6 · 186 36 Vallentuna · www.vallentunahuslakargrupp.se · Tel: 08-511 706 20

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

42

vård & omsorg

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010


TryggT, TrENDIgT OCh hypErMODErNT

Inget vanligt tandläkarbesök Kommer du ihåg bokmärkena eller klisterbilderna i taket hos tandläkaren? Glöm dem! Nu kan man ligga bekvämt i den moderna tandläkarstolen och få sin mun besiktad och reparerad – samtidigt som man tittar på sitt favorit­ program eller film i taket. Man kan till och med följa tandläkare Christina Malm­ grens arbete via en intraoral kamera. Ett besök hos tandläkaren är kanske inte det roligaste som finns, men med sådana värderingar är ett besök hos tandläkare Christina Malmgrens nästan ett måste.

Glatt gäng Det var det ena – det andra är den underbara personalen och deras arbetsglädje. Tandläkare Christina Malmgren, tandhygienist Maria Åberg och de två profylaxtandsköterskorna Viktoria Kling och Anna Rosenblad Karlsson har arbetat ihop under många år, närmare bestämt sedan år 2002. För att kunna utföra sin profession på bästa sätt har de tillsammans noggrant utformat sin arbetsplats att bli precis som de vill ha den. Hit kommer patienterna för att undersöka eller laga sina tänder men även för att göra operation, implantat eller blekning. Man kan följa arbetets

gång på plasmaskärmen i taket genom en fiberkamera.

Trygghet Christina och teamets kundkrets består av både vuxna och barn, gärna hela familjer, deras släktingar och grannar. Att det har blivit så beror nog på den muntliga rekommendationen och att det är en trygghet för patienterna att ha en och samma tandläkare. – Trygghet och tillit är minst lika viktigt som ett bra utfört arbete. Vi tar emot patienter från tre års ålder och uppåt, därför är det viktigt för oss att alla trivs och är nöjda med vårt

arbete, säger hon. I den goda relationen med patienten ingår även lite prat om vardagsbestyren. Själv pratar hon gärna motorcyklar, golf, jakt och fiske med sina patienter. Även Maria som är inflyttad från Göteborg och Anna från Skara och Viktoria delar golfintresset, hundar, mat, resor, segling, dykning, hästar och många andra roliga aktiviteter. 

Tuna Torg 3 · Vallentuna Centrum 08-758 22 00 · www.cmtandklinik.se

Följt utvecklingen För det första är mottagning ingen vanlig klinik. Innanför dörren möts man av ett svagt glittrande marmorgolv, ljusa släta ytor och frostade skjutglasdörrar som förstärker ljuset i receptionen. Det är som att kliva in i en trendigt designad studio på Manhattan. Utrustningen är det senaste som finns på marknaden. För att uppnå de höga kraven på hygien har ett helautomatiskt rengörings- och nontouchsystem installerats. Vattnet som man sedan sköljer munnen med är renare än vanligt kranvatten. Även röntgenutrustningen är automatisk och ger knivskarpa panoramabilder så att inga hål missas. – Med den nya och säkra utrustningen blir det mer hygieniskt och samtidigt tryggare att få en högre kvalitét på utförda arbeten, säger Christina och berättar att de kan fortsätta utföra sitt arbete även vid ett strömavbrott. Framtiden finns hos Tandläkare Christina Malmgren DDS. Där arbetar Maria, Viktoria och Anna med den senaste dentalutrustningen.

HUSLÄKARMOTTAGNINGEN KORALLEN ”Husläkarmottagningen Korallen finns för dig som bor eller arbetar i Vallentuna med omnejd. Med hög och bred allmänmedicinsk och psykosocial kompetens och i nära samarbete med specialister erbjuder vi dig en komplett, trygg och säker vård, såväl akut som förebyggande. Vi värnar om dig och dina närståendes långsiktigt goda hälsa och välkomnar dig i våra moderna och centralt belägna lokaler på tider som passar dig. Är du akut sjuk får du komma samma dag, är du kroniskt sjuk kallar vi dig regelbundet”. Vi utför hälsokontroller och vaccinationer. Husläkarmottagningen är även smittskyddsansvarig mottagning i Vallentuna kommun. I samma lokaler finns även tillgång till BVC, barnläkarmottagning, mödravård, gynekologmottagning, sjukgymnastik, dietist, arbetsterapeut, laboratorium, fotvårdsterapeut m m. HusLÄKarE – tfNtid Dr Elisa Wennström Dr Cecilia Lundmark Dr Tove Cedervall Dr Kristina Allerstrand

Vardag KL 9-10 587 545 06 må-ons jämn v, må-ons, fre ojämn v 587 545 03 må-fre 587 545 08 må-fre 587 545 09 må-ti, tors-fre

Dr Lei Zhen Xia ST-Dr Sofia Wiegurd AT-läkare

587 545 07 må-fre 587 545 07 må-fre 587 545 01 VÄLKOMMEN önskar personalen på HLM Korallen Åbygata 6 Vallentuna

Vi har tidsbokad öppen mottagning till läkare och distriktssköterskorna. Tider bokas via husläkarna eller distriktssköterska. Våra distriktssköterskor når du måndag – fredag kl 8 – 17 på telefon 587 545 10. Du kan ringa för rådgivning, tidsbeställning. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

vård & omsorg

43


Kompetent och vänlig vård för fyrfota vänner Vallentuna är en kommun med mycket djur och natur. Över 3 000 hundar har sin hemvist i Vallentuna, antalet katter är okänt, men man antar att de är betydligt fler. Hos Vallentuna Djurklinik får våra fyrfota vänner den bästa tänkbara behandlingen. Hösten 2008 slog Vallentuna Djurklinik upp dörrarna till sina fina lokaler i Vargmötet. Ägare till kliniken är Eva Salén. Praktiserande veterinärer är Eva Salén och Jerker Kihlström. Eva är kirurg och ortopediskt intresserad, Jerker har särskilt intresse i invärtes medicin. En ultraljudsoch hjärtspecialist kommer till kliniken regelbundet. Här utförs även ultraljudscreening av njurar och hjärtan, vilket speciellt uppskattas av våra kunder som har kattuppfödning. Våra sköterskor Marina Jansson och Sandra Skogh är till en ovärderlig hjälp i vår klinik. De tar hand om djurägare och de fyrbenta med värme, förståelse och stor kompetens. Vallentuna Djurklinik specialiserar sig framför allt på hund och katt, men tar sig även an mindre sällskapsdjur som kanin och marsvin etc. På den moderna kliniken utför Eva och Jerker allt från vaccinationer och ultraljud till röntgen, operationer och medicinska utredningar. Även de mest

avancerade hjärtundersökningarna utförs på kliniken, samt de vanligare bukundersökningarna. Vår operationsavdelning har den senaste utrustningen. Här utförs allt från rutiningrepp såsom kastrationer till mer komplicerade mjukdelsoperationer. Som patient på Vallentuna Djurklinik är det viktigt att djuret och patientägaren känner sig väl bemötta, man känner igen personalen, även nya som ”gamla stamkunder” skall känna sig trygga i vår klinik. – Vi gör dessutom alltid en noggrann undersökning av patienten, även om besöket gäller en vaccination, säger Eva. Det är viktigt för oss att erbjuda en fullständig undersökning i alla lägen. Ett varmt och personligt bemötande är en självklarhet. När man känner till patientens medicinska historia blir det lättare att hitta problemen och lösa dem tidigt. Mycket av behandlingen är rent förebyggande. Som Jerker säger – Den bästa patienten behöver inte återkomma annat än för att handla foder och vaccinera. Många sjukdomar kommer smy-

gande, det är inte alltid man som djurägare tänker på att hunden stegvis blivit stelare eller tröttare. Många gånger kan en grundlig undersökning visa på dessa åkommor, redan innan djurägaren upptäckt dem. Jerker ger ett exempel – En kund kom in med sin hund för vaccination. Vid undersökningen upptäcktes en hormonell sjukdom, som obehandlad hade inneburit stort lidande för hunden. Nu kunde hunden istället få behandling och lever ett bra liv. En annan patient kom in för att hunden haltade. Vid den obligatoriska undersökningen upptäcktes en tumör i buken som behövde opereras. Det hade kunnat dröja länge innan en sådan tumör upptäcktes om man väntat på symptomen. 

vallentuna djurklinik Rosendals industriområde, Galgbacksvägen 3A 08-511 758 00 www.vallentunadjurklinik.se Mottagning: Vardagar kl.8-17, Lunchstängt 12.30-13.30, Lördagar kl.10-14

Välkommen till B&B Husläkare B&B Husläkare Läkare Dr Nils-Axel Bennedich Dr Anders Björk Dr Helen Schmiterlöw Dr Marie Sedvall Dr Marija Lindström Dr Ivana Höglund

Alla hälsas välkomna till våra mottagningar i Vallentuna Akuta tillstånd ~ Tillfälliga sjukdomar ~ Kroniska åkommor ~ ~ Utredningar ~ Hälsoråd ~ Hälsoundersökningar ~ Intyg ~ BVC ~ ~ Stödsamtal ~ KBT-insatser ~ Vaccinationer ~ Provtagningar osv Med andra ord: Vi tar hand om helheten Vi har två mottagningar i Vallentuna...

Distriktssköterskor DSK Inga Lill Guilotte DSK Gunilla Johansson DSK Lotta Engblom Andersson DSK Ulla Andersson

... i Vallentuna Centrum, Centrumpassagen 10, 2 tr ... i Brottby, Lindvägen 1k Du kan nå oss på telefon 514 505 60 eller sekreterare på 562 798 60 Övriga telefonnummer, tider mm, vg se Vårdguiden (www.vardguiden.se)

Läs mer på vår hemsida www.hlmbb.com ·

TELLUSCENTER

·

Frisörerna Carina Wahlström Aukt. Hudterapeut

Ansiktsbehandlingar Frans & brynfärg • Manikyr Vaxning • Make up

Ring för tidsbokning 070-566 18 20

Klassisk Massage Taktilmassage Thoracal Mobilisering Naturkosmetisk ansiktsbehandling

Hudvård Fransar och Bryn Vaxning - Epilar - MakeUp Air brush ”Brun Utan Sol” AnnA GrAnATh

Dipl. hudvårdsterapeut

Telefon: 08-511 719 98 - www.linneakliniken.se

· VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

44

vård & omsorg

|

Ingela Karlsson Tidsbeställning: Certifierad massör 070-205 15 38 Dipl. Taktilmassör www.massagevarkstan.se Utbildad i Thoracal mobilisering

TELLUSVÄGEN 43

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

·

Vi klipper hela familjen. Madeleine Sjöberg, 070-332 24 62 Camilla Palmborg, 070-764 83 75

Ring för tidsbokning!


Arbete Näringsliv

trar Torghandeln bloms ren. del frodas på somma han både blommor och torg FOTO: SONIA bLOM.

Mitt Smultronställe

Årets företagare

Jan-Erik Steen och delägaren Annika Henriksson, Olsbergs, har utsetts till årets företagare.

Arbetsmarknadsenheten hjälper framgångsrikt långtidsarbetslösa att komma tillbaka ut i arbetslivet. Det är en av anledningarna till att Vallentuna har så låg arbetslöshet, menar Rolf Zackrisson.

– Angarnssjöängen. Jag är inte ornitolog men väldigt fågelintresserad och Angarnssjöängen är rikskänd för sitt rika fågelliv. Där finns ett utsiktstorn så man kan spana på de olika fågelarterna. Det är extra livligt tidigt på våren och speciellt om morgnarna. rolf Zackrisson, chef på arbetsmarknadsenheten

Arbetsträning som gör skillnad Gott samarbete mellan myndigheter gör att kommunens långtidsarbetslösa får jobb.

Många lantbruk

jordbruk varit en viktig I många hundra år har finns entunaborna. Än i dag Vall försörjningskälla för ERT bLOM ROb : FOTO . nen mu många jordbruk i kom

Vallentuna Företagsby

Det finns många småföret ag i Vallentuna och kommunen verkar för att fler företag vill komma hit.

Utifrån ser den röda plåtbyggnaden på Fabriksvägen ut som en helt vanlig arbetsplats. Men här huserar kom­ munens arbetsmarknadsenhet som under sina drygt tio års verksamhet framgångsrikt har lyckats slussa ut ett stort antal långtidsarbetslösa till ett aktivt arbets­ liv. Hit kan man komma om man är inskriven som arbetslös hos arbetsförmedlingen. Kommunen har ett samarbete med hjälporganisationerna Erikshjälpen och Läkarmissionen och här får de inskrivna sortera kläder, skor och textilier som går till behövande länder ute i världen. Utöver det rent praktiska arbetet får deltagarna även stor hjälp med arbetssamtal och jobb­ ansökningar. – Det händer mycket när man hamnar i ett sam­ manhang. Att vara här är som att gå till jobbet, brukar våra deltagare säga. Vi har en lunchrestaurang här och har normala arbetsdagar med fikaraster, säger enhets­ chef Rolf Zackrisson.

Samarbete mellan myndigheter Arbetsmarknadsenheten samarbetar framgångsrikt med många myndigheter och andra kommuner. – Det som är så bra med vår verksamhet är att vi

samlar alla myndigheter som är inkopplade i ärendet och då lättare kan se problematiken och snabbt hitta en lösning för deltagaren, säger Rolf Zackrisson. Verksamheten har nått väldigt bra resultat och är en av anledningarna till att Vallentuna har så pass låg arbetslöshet. Arbetsmarknadsenheten har en nära relation till näringslivet i Vallentuna och i närliggande kommuner.

Hjälpa människor ut i arbete Vilka yrkeserfarenheter har då Rolf Zackrisson själv med sig i bagaget? – Mitt första arbete var vid fjorton års ålder som reklamutdelare. Jag körde ut reklam med cykel och kartong på pakethållaren till 600 hushåll och fick 6 öre lappen, säger han. Sedan har karriären fortsatt, först som lantbrev­ bärare och senare som utbildare, krishanterare och där­ efter i olika chefspositioner inom Posten. Sedan 2003 har han lett arbetsmarknadsenheten i Vallentuna. Han uppskattar att arbeta inom en större organisation med flera verksamheter, där man kan utvecklas – Det mest upplyftande i det här jobbet är när vi kan hjälpa människor ut i arbete med lite stöd och hjälp. Ibland hamnar man i livssituationer som gör att man kan behöva ett stöd utöver det vanliga. Det kan hända oss alla, säger Rolf Zackrisson. 

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

|

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2009

Arbete & NäriNgsliv

45


vallentuna kommun

INFORMERAR vallentuna kommun har ett mycket bra företagsklimat med många små företag. Det finns 3 292 företag registrerade under maj 2010, varav 846 är enmans­ företag. under 2009 startades 269 nya företag i kommunen. De verksamhets­ områden som sysselsätter flest antal personer utgörs av bygg, handel, reparation av motorfordon samt ekonomi, juridik och teknik. Kommunen arbetar aktivt med att främja och stödja företagandet bland annat genom att erbjuda information och att samordna och effektivisera hand­ läggning av frågor som rör företagandet i kommunen. ett led i att förenkla och förbättra servicen till företagarna har varit lanseringen av vallentuna kom­ muns nya webbplats. tanken är att det ska bli lättare för företagare att hitta information om kommunens utbyggnadsplaner, mark och lokaler samt att till exempel söka tillstånd. näringslivschefen skickar varje månad ut ett nyhetsbrev till företagarna i kommunen. De publiceras även på webbplatsen där information om till exempel företagsbesök och kommande företagsträffar finns att läsa.

Bröderna Hamberg på PSS skapar profilhelhetslösningar för företag och har kunder över hela norden. men huvudkontoret ligger i vallentuna.

Profilstarka helhetslösningar Vallentunaföretaget PSS hör till de marknadsledande i Sverige inom profilkläder och yrkeskläder. Magnus Hamberg äger företaget tillsammans med sina två bröder Fredrik och Andreas.

i kommunen finns ett näringslivsråd som har till uppgift att främja närings­ livets utveckling. I näringslivsrådet ingår representanter från kommunen, näringslivsorganisationerna och enskilda företagare.

”Syns du inte så finns du inte”, är ett klassiskt uttryck inom marknadsföring. Det är något som Magnus Hamberg skriver under på. Och det är en av anledningarna till att hans företag Profil & Souvenir i Sverige AB, eller kort och gott PSS, stadigt växer för varje år. PSS startades 1998 av Magnus och hans bror Fredrik. Idag jobbar även yngste brodern Andreas i företaget, tillsammans med ytterligare ett femtontal anställda. PSS levererar dagligen produkter och kläder till företag över hela norden och är idag bland de marknadsledande inom profilklädesbranschen. Huvudkontor, utställning och produktion ligger i Vallentuna. PSS

vallentuna kommun deltar i sAtsA-projektet Inom ramen för samarbetet i arlandaregionen deltar vallentuna kommun tillsammans med övriga arlandakommunerna Sigtuna, upplands väsby och knivsta i projekt SatSa som handlar om att sam­ verka för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen. Projektet syftar till att förbättra till­ gängligheten för näringslivet till arlanda men även inom arlandaregionen. målet är att kartlägga vilka behov av tillgänglighet (till arbetskraft, rätt kompetens, företagens kunder och godstransporter) olika typer av före­ tag har inom arlandakommunerna. kommunerna vill på så sätt skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. under 2010 skickas en enkätunder­ sökning ut till totalt ca 2500 företagare i de fyra kommunerna. Genom detta vill man förstå vad som får företag att etablera sig och växa i regionen idag och hur tillväxten i arlandakommunerna kan öka. med dessa kunskaper kan kommunen lättare påverka och föra en löpande dialog och diskussion med trafikverket och Sl om investeringar i infrastruktur och trafik. näringslivets medverkan och intresse för utvecklingen i regionen är en nyckel­ faktor för att Stockholmsregionen ska bli en konkurrenskraftig region och för att Stockholm­arlandaregionen ska bli den mest attraktiva flygplatsregionen i norra europa. Projektet ska vara slutfört i december 2011 och delfinansieras av europeiska regionalfonden – mål 2.

Redovisnings-, Taxerings-, Obestånds-, Avtals-, Bolagsjuridiska frågor. Bildande och Försäljning av bolag. Företagsekonom Bo Häggström. Auktoriserad av 08-514 502 15 · Tellusvägen 43 · Vallentuna · www.bohaggstrom.se

Gå med i den oberoende Gruppen

vÄlkommen tIll vallentuna · 2009

Arbete & NäriNgsliv

PSS säljer profileringsartiklar och arbets­ kläder till både stora och små företag.

sig finns inte, enligt Magnus Hamberg. – Det viktigaste är att man verkligen tänker igenom ordentligt vad det är för form av profilering man vill ha. Det som funkar bra för ett företag kanske inte alls passar ett annat. När man vet vad man behöver är det bara fantasin som sätter gränser, säger han.  vallentuna: tallhammarsv 11, 05­515 507 40 sollentuna: malmv 63 a, 08­585 701 10 rosersberg: norrsundav 105, 08­590 380 70 www.pss.se

Vill du också synas i detta magasin? Ta kontakt med oss. Rallarvägen 41, Åkersberga 08-540 637 00 · info@soolmedia.se

Nyhet!

Nyinflyttad i Vallentuna på Facebook!    

Näringslivschef lars lundqvist telefon: 08­587 850 26 e­post: lars.lundqvist@vallentuna.se Webbplats: www.vallentuna.se

46

har även yrkesbutiker med utställning i Sollentuna och Rosersberg. PSS skapar helhetslösningar inom profilering och marknadsföring för både små och stora företag, allt från pennor, t-shirts, kepsar och presentartiklar till arbetskläder och dekor- och skyltproduktion. Man utför alla sorters tryck och brodyrmetoder på plats i lokalerna i Vallentuna. Magnus och de andra bidrar med sin expertis och sitt kunnande i hur man mest effektivt profilerar sig med tryck på kläder eller andra prylar. – Vi brukar säga att hos oss är det produkterna man betalar för, idéerna och kreativiteten får man på köpet, säger Magnus Hamberg. Alla tre bröderna Hamberg har förflutet som aktiva inom hockeyföreningarna i kommunen. Fredrik har spelat i A-laget för Vallentuna Hockey. Bröderna brinner för föreningslivet och PSS stöttar kommunens idrottsklubbar på alla möjliga sätt. Någon universalregel för hur man som företag bäst profilerar

Få tips eller tipsa andra om smultronställen och utflyktsmål Tipsa nyinflyttade i Vallentuna om dina favoritbutiker och matställen Skapa nya vänner i Vallentuna berätta om dina erfarenheter och upplevelser som nyinflyttad

facebook.com

|

vÄlkommen tIll vallentuna · 2010


Vallentuna iN eNglish Bra Bils anställda välkomnar dig till anläggningen som kan tillgodose alla behov för bilägaren.

BRA BIL VALLENTUNA

Den lilla fullservice­ anläggningen som har allt i bilväg I backen upp mot Okvista­ rondellen, strax efter bomkor­ set ligger Bra Bils välbekanta anläggning. Verksamheten har funnits i Vallentuna ett tjugo­ tal år och Andreas Sundqvist och de andra anställda strävar alltid efter att kunna erbjuda fullservice för kunderna. I lokalerna finns allt för den bilintres­ serade samlade under ett tak, från bil­ försäljning, avancerad bilverkstad med rutinerade mekaniker och helautomatise­ rad bensinstation till butik med allehan­ da biltillbehör. Bra Bil är återförsäljare för Volvo och Renault men har även ett brett utbud av begagnade bilar i alla pris­ klasser, märken och modeller. Andreas Sundqvist vill att man som kund ska kunna känna att man kan få hjälp med allt som har med bilen att göra. – Vårt mål är att vara den lilla personliga anläggningen som erbjuder fullservice, allt från att tanka bilen till att serva, rekonda eller till och med byta den, säger han.

En stor del i framgången ligger i ett per­ sonligt och proffsigt bemötande och korta ledtider där man snabbt ger kun­ den den hjälp han behöver. Helhetssynen är viktig, tycker Andreas Sundqvist. – Vi har även inriktat oss mycket på de lokala småföretagen, och hjälper till med helhetslösningar för dem, säger han. Bra Bil är en stor koncern med sam­ manlagt åtta anläggningar i Stockholm­ och Göteborgsområdet. Tryggheten från storföretaget kombineras väl med den lokala personliga kontakten. Som volvokortskund har man alltid trevliga erbjudanden i butiken och rabatt på bensinen och verkstaden har full backup från generalagenterna. Hundraprocentigt nöjda kunder är det självklara målet för Andreas Sundqvist och de andra anställda. – Välkommen in till den lilla full­ serviceanläggningen där vi hjälper dig med ditt bilägande, säger Andreas. 

living cultural heritage – encounter history in the countryside • During the Stone Age the landscape was similar to the outer archipelago and was seasonally inhabited for hunting and fishing. • During the Bronze Age the country rose up from the water and the settlement spread. People continued to hunt and fish and began farming and raising livestock. At Angarnssjö-ängen you can see traces of settlements and a rock carving with two horses and a cart and two ships. • The countryside has many fascinating sites dating back to the Iron Age when the land slowly rose to its current level and villages emerged in locations where they can still be found today. Take a drive around the Vallentunasjön lake and see the rune stones at Vallentuna church, Arkils tingstad, and Gullbron. You find more information at: www.runriket.se Uppland’s largest rock face with runic inscriptions is at Granby, and there are many interesting sites along the Långhundraleden water-way, including Vada sjökullar with its burial mounds. • The Roslagsbanan railway came to the district in 1885, marking the beginning of Vallentuna’s modern history. The rail-way still injects life and vitality into Vallentuna. recreation and nature Here are a few examples of activities: • Canoeing: Parts of Långhundraleden from the Viking era are among the province of Uppland’s finest areas for canoeing. • Golf: Five clubs.

Liten anläggning i stor koncern Varje år rullar cirka 500 bilar med nya ägare ut ur Bra Bils lokaler i Vallentuna.

Area: 360 sq.km (Twice the size of Stockholm) Population (Source: SCB=Statistiska Centralbyrån) Date, 08.06.2010 Inhabitants: 29,655

• Hiking trail: Roslagsleden goes from Danderyd, via Täby and Vallentuna, to Norrtälje. • Nature reserve: Björkby, at the north shore of the Vallentunasjön lake, is a popular area for country strolls. In the spring you can see hundreds of protected pasqueflowers in bloom. Angarnssjöängen, is the leading lake in the county for birds. Also in the area are many ancient monuments and a widely varied countryside. • Riding: This is a horse-lover’s paradise, with seven riding clubs, the largest of which is Vallentuna Ridklubb at Vallentuna Ridcentre. • Swimming: Kvarnbadet offers heated outdoor swimming pools, one of which is a 50-meter pool. The complex opens in mid-May and closes in late August or early September. Or enjoy the beaches at our local lakes, Långsjö and Bergsjön. Gym & Sim: A gymnasium and indoor swimmingbath. • Sports grounds: Vallentuna IP (sports ground), with track and field arena, football fields, exercise trails and two ice-skating rinks. There are also privately owned indoor tennis courts and a small sports hotel. Össeby IP, with track and field arena, football field and exercise trails. • Tennis: Two tennis halls and a few outdoor courts. For more information, see our website: www.vallentuna.se Visit the town hall (Kommunalhuset) Monday – Friday Visiting address: Tuna torg 1 Postal address: SE-186 86 Vallentuna, Sweden Tel. switchboard: 08-587 850 00 Fax: 08-587 850 88 E-mail: kommun@vallentuna.se Website: www.vallentuna.se

Smidesvägen 2 · Vallentuna 08-59 00 12 30· www.brabil.se

SOM SnIM O A MR M A - R Uutvalda P- PU T PIPplagg L LT I5Lför 0L%barn 50% I höst fInner även noga och herr INREDNINGINREDNING MODE ACCESSOARER MODE ACCESSOARER SMYCKEN SMYCKEN

V bredvid a l lvallentuna eJärnia nVt·awww.lyxx.nu ul nl eacentrum n tC· u08-511 ennat740rC60uemn t r u m b r e d v i d J ä r n i ab r e d v i d J ä r n i a

VÄLKOMMEN TILL VALLENTUNA · 2010

47


Socknarna Markim och Orkesta; kulturmiljöer med världsarvskvalitéer.

Vasakullen med Gustav Vasas minnessten.

Vallentuna kyrka och naturreservatet Björkby-Kyrkviken – mitt i Runriket.

Kvarnbadet (utomhusbassänger).

Bergsjön, Kårsta.

Vallentuna ridcenter.

3

4

5

6

7

8

Roslagsleden

Vada sjökullar – gravar från järnåldern.

11

12

Fler tips på www.vallentuna.se/besokare och på www.runriket.se

= golfbana

Långhundraleden

10

Vallentuna idrottsplats, samt ishallar, tennishall, motionsspår, sporthotell, gym med mera.

Angarnssjöängen; naturreservat, fågellokal och Örstaristningen.

2

9

Granbyhällen, runhäll. Upplands största runristade häll

1

Vallentun asjön

6 5

9

8

1

Orkesta

Storsjön

4

Angarssjöängen

Lindholm en

3

Vallentu na

Markim

2

Frösunda

en

KarbyBrottby

12

10 Lå

led

dra

un ng h

SEVÄRDHETER OCH SAKER ATT GÖRA

E18

Ekskogen

7

11

Kårsta

n

Välkommen till Vallentuna!

nan sba lag Ros

de sle ag Ro sl

ion: Per Illustrat

GarnsEkskogen

280

-09 Franzén

Välkommen till Vallentuna  
Välkommen till Vallentuna  

Välkommen till Valentuna, ett magasin för nyinflyttade i Vallentuna kommun

Advertisement