Page 1


Ga via onze website naar Facebook. LIKE, DEEL en win deze luxe behandeling. 2 dagen voor Valentijnsdag wordt de winnaar bekend gemaakt. Leuk voor jezelf maar nog leuker om weg te geven Stationsweg 25 8141 SK Heino 0572-393857 www.absolutebeauty.nl


Nu definitief van uw overbeharing af d.m.v. IPL lichtflitsmethode Wij wensen u een flitsend carnaval · Definitief ontharen · Steelwratjes verwijderen · Haarvaatjes coaguleren · Gezichtsbehandelingen

Diedi Blom Kruzebrink 116 8141 WG Heino Tel.: 0572 - 39 39 33


Datum:

makelaardij o.g. en hypotheken Canadastraat 8 8141 AC Heino Tel. 0572-391341 www.vanderheydenheino.nl

Wij maken graag werk van uw hypotheek! Op zoek naar een koopwoning of uw eigen woning verbouwen? Univé draagt graag een steentje bij! Univé hypotheekadvies: ■ Objectieve vergelijking van een geselecteerd aantal geldverstrekkers. ■ Speciale rentetarieven voor nieuwbouw.

dagen terugzenden naar Viaplan

■ Persoonlijke begeleiding door erkende hypotheekadviseurs. ■ Hypotheek en verzekeringen onder één dak.

Dalfsen Hoogeveen Kampen Nijverdal Nieuwleusen Ommen Staphorst Vollenhove

Prinsenstraat 32 Het Haagje 143 Oudestraat 222 Keizerserf 38 Burg. Mulderlaan 2 Pr. Julianastraat 6 Bergerslag 6 Kerkplein 9

E-mailadres:

financieeladvies@unive.nl

(0529) 43 18 54 (0528) 26 20 81 (038) 33 307 88 (0548) 61 99 08 (0529) 48 90 48 (0529) 46 94 10 (0522) 46 32 22 (0527) 24 12 64

www.unive.nl /deonderlinge 185102643_UNI_12-130_Adv_SteentjeBijdragen_264x194.indd 1

30-07-12 10:11

 



   




12 Heino Koerier


             

               

  

Ook voor

 agrarische

klanten!





Banden Wielen Uitlijnen auto’s Balanceren banden

Wielen richten Wielen reparatie Staal en lichtmetaal Op één adres uw auto weer helemaal in balans L.J. Costerstraat 27-K, 8141 GN Heino.

Tel. (0572) 39 50 00 * NIEUWBOUW / WONINGBOUW / BUNGALOWS * VERBOUWINGEN / ONDERHOUD * agrarische bouw/bedrijfshallen * verkoop bouwmaterialen Bel gerust voor informatie of een geheel vrijblijvende prijsopgaaf

De Weerd 1 8141 BS Heino Tel./Fax 0572-391401, b.g.g. dhr. A. Harink, tel. 0572-393384

16 Heino Koerier


Salade Salade metmet lauwwarme lauwwarme tortelduivenborst tortelduivenborst metmet eeneen stroopje stroopje vanvan balsamico balsamico en en sesamzaadjes sesamzaadjes

Valentijn Valentijn *** ***

Een heerlijke romantische avond op 14 februari met uw Valentijn? Kom dan in ’t HoogeHuus genieten van een heerlijk diner!

Een Een heerlijke heerlijke romantische romantische avond avond opop 1414 februari februari

EenEen mariage mariage vanvan Land Land en en ZeeZee geserveerd geserveerd metmet eeneen romige romige cognacsaus cognacsaus lauwwarme tortelduivenborst

met met uw uw Valentijn? Valentijn? Kom Kom dan dan inin ’t ’t HoogeHuus HoogeHuus genieten genieten van van een een heerlijk heerlijk diner! diner! Salade met

(Sallandse (Sallandse biefstuk biefstuk metbalsamico gamba’s) met gamba’s) en sesamzaadjes met een stroopje van

*** *** ***

Salade Salademet metlauwwarme lauwwarmetortelduivenborst tortelduivenborst met meteen eenstroopje stroopje van van balsamico balsamico enenLand en Zee Een mariage van sesamzaadjes sesamzaadjes Dessert Dessert d’Amour d’Amour

geserveerd met een romige cognacsaus

Combinatie Combinatie van in van Grand in Grand Marnier Marnier gemarineerde gemarineerde aardbeien, biefstuk met aardbeien, gamba’s) ****** (Sallandse boerenroomijs boerenroomijs en geslagen en geslagen roomroom en passiefruit en passiefruit

*** Een Eenmariage mariagevan vanLand LandenenZee Zeegeserveerd geserveerd met meteen eenromige romigecognacsaus cognacsaus

Dessert d’Amour En een En een kleine kleine verrassing verrassing

(Sallandse (Sallandse biefstuk biefstuk metmet gamba’s) gamba’s)

Combinatie van in Marnier gemarineerde aardbeien, voor de dames deGrand dames bij vertrek bij vertrek In Heino bevindt zich de grootste en boerenroomijs *** ***voor en geslagen room en passiefruit

leukste jeugd-groepsaccommodatie van Dessert Dessert d’Amour d’Amour Nederland. Het 20 ha. grote terrein bevindt Combinatie Combinatie vanvan in Grand in Grand Marnier Marnier gemarineerde gemarineerde aardbeien, aardbeien, En een kleine verrassing voor de dames bij vertrek zich in een bosrijke omgeving en we en en boerenroomijs boerenroomijs geslagen geslagen room room en en passiefruit passiefruit ontvangen elk jaar vele internationale Meer Meer informatie informatie heeft ‘tjeugdgroepen. HoogeHuus ‘t HoogeHuusSummercamp Heino EnEn een een kleine kleine verrassing verrassing Reserveer Reserveer uw tafel uw tafel voor voor twee twee of meer of meer via de viareceptie de receptie van van ca. Zwolseweg 1000 bedden park zelf Zwolseweg 71a 71a en op het voor voor dezijn de dames dames bijbij vertrek vertrek EA Heinozoals een 8141 EA Heino vele8141 faciliteiten speelweide, ’t HoogeHuus, doordoor te bellen naarnaar T (088) 328 328 00 40 ’t HoogeHuus, te bellen T (088) 00of40teofmailen te mailen sporthal, zwembad, bioscoop, scheepsbar, disco, pizzeria, dierenweide en naarnaar info@oldheino.nl. info@oldheino.nl. een compleet Outdoorpark. Meer Meer informatie informatie ‘t HoogeHuus ‘t HoogeHuus Zwolseweg Zwolseweg 71a 71a

Reserveer Reserveer uwuw tafel tafel voor voor twee twee of of meer meer viavia dede receptie receptie van van

Voor het nieuwe seizoen (maart t/m we 8141 8141 EAEA Heino Heino ’t HoogeHuus, ’t HoogeHuus, door door te te bellen bellen naar naar Toktober) (088) T (088) 328 328 0000 40zijn 40 of of te te mailen mailenop zoek In Heino bevindt zich de grootste en leukste jeugd-groeps­ naar: naar info@oldheino.nl. info@oldheino.nl. In naar Heino bevindt zich de grootste en accommodatie van Nederland. Het 20 ha. grote terrein bevindt leukste jeugd-groepsaccommodatie van zich in een bosrijke omgeving en elk terrein jaar velebevindt Nederland.we Hetontvangen 20 ha. grote internationale jeugdgroepen. Summercamp Heino heeft ca. zich in een bosrijke omgeving en we 1000 bedden en op het park zelf zijn vele faciliteiten zoals een jaar vele internationale Afdelingen:ontvangen Horeca,elk Restaurant, Huishoudelijke speelweide, sporthal, jeugdgroepen. zwembad, bioscoop, scheepsbar, disco, Summercamp Heino heeft pizzeria, dierenweide en compleet ca.een 1000 beddenOutdoorpark. en op het park zelf zijn

Weekend/Avondmedewerkers m/v Dienst

&

vele faciliteiten zoals een speelweide, Voor het nieuwe seizoen (maart t/m oktober) zijn wescheepsbar, op zoek naar: sporthal, zwembad, bioscoop, disco, pizzeria, dierenweide en een compleet Outdoorpark. m/v

Medewerkers Outdoor/Recreatie m/v Weekend/Avondmedewerkers

Afdelingen: Horeca, Restaurant, Voor het nieuwe seizoen (maartHuishoudelijke t/m oktober)Dienst zijn we op zoek & naar: Ons park heeft tevens diverse stagemogeijkheden voor de opleidingen Sport & Bewegen en Leisure & Hospitality. Voor Outdoor/Recreatie meer informatie kun je een e-mail m/v Medewerkers

Weekend/Avondmedewerkers

sturen naar gert@heino.nl . Ons park heeft tevens diverse stagemogeijkheden voor de opleidingen Sport & Bewegen m/v je 15& jaar of ouderVoor (Horeca kun jekun Duits en je minimaal 1 dag in Afdelingen: Horeca, Restaurant, Huishoudelijke Dienst enBen Leisure Hospitality. meer18+), informatie je eenben e-mail sturen naar gert@heino.nl. het weekend en doordeweeks 2 avonden beschikbaar? Ben 15 jaar ouder (Horeca 18+), kun je Duits Vuljedan het of sollicitatieformulier op onze site in. en ben je&minimaal 1 dag in het weekend enafdelingen doordeweeks avonden beschikbaar? Vul dantot hethet sollicitatieformulier Voor alle geldt2 dat bereidheid wordt verwacht volgen van opinterne onze site in. Voor alle afdelingen geldt bereidheid wordt verwacht bedrijfsgerichte opleidingen. Kijkdat voor meer informatie over de tot het werkzaamheden op www.Heino.nl onder Solliciteren. volgen van interne bedrijfsgerichte opleidingen. Kijk voor meer informatie over de m/v Summercamp Heino werkzaamheden op www.Heino.nl onder Solliciteren.

Medewerkers Outdoor/Recreatie

T.a.v. Dhr. G. Kelder Postbus 39 8140 AA Heino Ons park heeft tevens diverse stagemogeijkheden voor de opleidingen Sport Tel: 0572-393049 & Bewegen en Leisure & Hospitality. Voor meer informatie kun je een e-mail Fax: 0572-391010 sturen naar gert@heino.nl . E-mail: gert@heino.nl Site: www.heino.nl

Ben je 15 jaar of ouder (Horeca 18+), kun je Duits en ben je minimaal 1 dag in het weekend en doordeweeks 2 avonden beschikbaar? 18 Heino Koerier Summercamp Heino Vul dan het sollicitatieformulier Tel: 0572-393049 op onze site in.


Helpt u  mee  i n  februari  2 013?   De  Hersenstichting  Nederland  i s  e en  kleine  organisatie  met  e en  e norm  grote  doelgroep.  Er  zijn   vier  miljoen    mensen  die  te  maken  hebben  met  e en  hersenaandoening.    Hierbij  kunt  u  denken   aan  ADHD,  a fasie,  a utisme  of  dementie,  maar  ook  a an  e en  beroerte,  e pilepsie,  migraine,   parkinson  of  e en  s laapstoornis.  Dit  i s  nog  maar  e en  greep  uit  de  vele  hersenaandoeningen.     Door  é én  keer  per  j aar  e en  uurtje,  of  twee,  te  c ollecteren  voor  de  Hersenstichting  helpt  u  ons   mee.  Het  opgehaalde  geld  gaat  naar  wetenschappelijk  hersenonderzoek,  voorlichting  e n   samenwerkingsprojecten.  Daar  hebben  mensen  met  e en  hersenaandoening  baat  bij  -­‐nu  e n  i n   de  toekomst.  Wilt  u  ons  helpen  met  e en  uurtje  te  c ollecteren  i n  uw  e igen  buurtje?    Geef  u  op  a ls   collectant.  Een  klein  moeite  met  e en  groot  e ffect!  Ook  mensen  die  de  c ollecte  willen   organiseren  of  hierbij  e en  handje  willen  helpen  zijn  van  harte  welkom.     Aanmelding  kan  via  i nfo@hersenstichting.nl    o.v.v.  uw  naam,  a dres  e n  telefoonnummer.  Of   tijdens  kantoor  uren  per  telefoon  0 70  –  3 60  4 8  1 6  of  via  de  w ebsite  www.hersenstichting.nl     Alvast  hartelijk  dank!    


€ 50 cadeau bij onze betaalrekening!*

Haarden om warm van te worden!

Potgieter Openhaarden & Kachels is al drie generaties lang dé haardenleverancier voor Salland. Maak

Open een voordelige betaalrekening collectie gas- en houthaarden en zorgen natuurlijk enaankrijg: in onze 1.000 m2 prachtige showroom kennis met

de echte sfeermakers. We bieden een schitterende

L.J. Costerstraat 2

ook voor een smaakvol haardontwerp en realisatie!

0572 - 39 33 15

€ 50 op uw RegioBank spaarrekening

8141 GN Heino

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

50 cadeau bij onze 50 cadeau alrekening!* €€50 onze cadeau €bij 50 cadeau info@potgieter-heino.nl

Persoonlijk advies

iDEAL

betaalWij zijn uw bank. rekening!* Een Adviseur die u kent Persoonlijk advies Gratis Betaalpas

Gratis Internet Bankieren Gratis Mobiel Bankieren iDEAL

Open een voordelige betaalrekening en krijg: € 50 op uw RegioBank

Open een voordelige betaalrekening en krijg: € 50 op uw RegioBank spaarrekening

Open een Open voordelige een voordelige Een Adviseur die u kent betaalrekening betaalrekening en krijg:advies Persoonlijk en krijg: € 50Gratis op uwBetaalpas RegioBank € 50 op uw RegioBank spaarrekening spaarrekening Gratis Internet Bankieren Een AdviseurEen die u kent die u kent Gratis MobielAdviseur Bankieren Persoonlijk advies iDEAL Persoonlijk advies Gratis Betaalpas Gratis Betaalpas

Dorpsstraat 1, 8141 AH HEINO spaarrekening Gratis Internet Bankieren Gratis Internet Bankieren Een Adviseur die u kent 24, 8105 AM LUTTENBERG Harmelinkstraat Gratis MobielGratis Bankieren Mobiel Bankieren iDEAL T Persoonlijk (0572)advies 39 13 04 HEINO iDEAL Gratis Betaalpas T Gratis (0572) 30 12 23 LUTTENBERG Internet Bankieren I Gratis www.erwinotten-advies.nl Mobiel Bankieren

uw bank.

Wij zijn uw bank. iDEAL

WijWij zijnzijn uw uw bank. bank. Wij zijn uw bank.

Dorpsstraat 1, 8141 AH HEINO Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. Harmelinkstraat 24, 8105 AM LUTTENBERG Dorpsstraat 1, 8141 AH HEINO T (0572) 39 13 04 HEINO Harmelinkstraat 24, 8105 AM LUTTENBERG T (0572) 39 13 04 HEINO T (0572) 30 12 23 LUTTENBERG T (0572) 30 12 23 LUTTENBERG I www.erwinotten-advies.nl I www.erwinotten-advies.nl Dorpsstraat 1, 8141 AH HEINO

Dorpsstraat 1, 8141 AH HEINO Harmelinkstraat 24, 8105 AM Harmelinkstraat 24,LUTTENBERG 8105 AM LUTTENBERG T (0572) 39 04advies HEINO T13 (0572) 39 en 13 04 HEINOzonder poespas. Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk producten T (0572) 30T 12 23 LUTTENBERG (0572) 30 12 23 LUTTENBERG I www.erwinotten-advies.nl I www.erwinotten-advies.nl Dorpsstraat 1, 8141 AH HEINO

in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

22 Heino Koerier

Harmelinkstraat 24, 8105 AM LUTTENBERG T (0572) 39 13 04 HEINO Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

€ 50 op uw RegioBank spaarrekening

Gratis Mobiel Bankieren

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Open een voordelige betaalrekening en krijg:

Gratis Internet Bankieren

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

bijbij onze € 50 cadeau betaalrekening!* onze E 50 cadeau bij onze betaalrekening!* betaalrekening!* bij betaalrekening!* onze Gratis Betaalpas

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

www.potgieter-heino.nl

Een Adviseur die u kent


nieuwe Prins der Sökkestoppers, zijn rondgang door het dorp. Graag nodigen wij u uit om ook weer deel te nemen aan deze carnavalsoptocht, voor uw school of vereniging of vriendenclub, een unieke gelegenheid om u op ludieke wijze te profileren. De Sökkestoppers komen u graag tegemoet in de kosten door het aanbieden van onderstaande startgelden. Beleef met ons de lol van het carnaval . U zult er geen spijt van hebben. Geeft u daarom nu op !!!! Startgelden *Grote wagens……………………………………………200.00 Euro *Kleine wagens…………………………………………...125.00 Euro *Kinderen tot 12 jaar (basisschool) ….………………….. 35.00 Euro De opstelling is vanaf 13.30 uur aan de LJ.Costerstraat op het industrie terrein. De start van de optocht is om 14.00 uur. We willen u vragen om dan ook ‘startklaar’ te staan. Route optocht: Start LJ.Costerstraat---C.Huygensstraat---Molenweg ---de Weerd--Grote Beukelaar Vogelzang---Grote Bisschop---Brinkweg---Dorpsstraat---Canadastraat-----Vlaminckhorstweg---Haarstraat---Marktstraat--- ontbinding kleine groepen bij tandartspraktijk, grote groepen kunnen via de dorpstraat terug rijden naar het industrieterrein. *Loop Groepen tot 50 personen………………………….. 75.00 Euro *Loop Groepen 50 personen en meer…………………… 100.00 Euro *Individueel/Tweeling…………………………………… 35.00 Euro

Aanmeldingsformulier optocht Heino 9 feburari 2013 Naam deelnemer/groep: Contactpersoon: Adres: Telefoonnummer: Mailadres: Wij nemen deel aan de optocht op zaterdag 9 februari 2013: Adres wagenbouw: Aanvinken Gegevens invullen Grote Wagen (8 meter of groter) Aantal personen: ……… Afmeting wagen(s)…….. Breed x ……….. Lang x ………..Hoog Kleine Wagens (4 tot 7 meter) Aantal personen: ……… Afmeting wagen(s)…….. Breed x ……….. Lang x ………..Hoog Loopgroepen 1 tot 50 personen Is het trekkende voertuig gemotoriseerd dan mag de wagen een totale lengte hebben van 4 meter (trekkend voertuig en trekstang/triangle niet meegerekend), aan een wagen die geduwd of getrokken wordt, zit geen maximale lengte verbonden. Loopgroepen 51 personen of meer Is het trekkende voertuig gemotoriseerd dan mag de wagen een totale lengte hebben van 4 meter (trekkend voertuig en trekstang/triangle niet meegerekend), aan een wagen die geduwd of getrokken wordt, zit geen maximale lengte verbonden. Individuelen/Tweelingen Aantal personen: ……… Kinderen/Jeugd tot en met 12 jaar (basisschool) Aantal personen: ……… Afmeting wagen(s)…….. Breed x ……….. Lang x ………..Hoog Is er muziek op de wagen:

ja

/ nee

Thema/spreuk: Zelf gemaakt of Gekocht Formulier inleveren voor 25 januari 2013 bij Henk Hofman, Muntzstraat 11 te Heino of mailen naar rudylugtenberg@hotmail.com

De opstelling is vanaf 13.30 uur aan de LJ.Costerstraat op het industrie terrein. De start van de optocht is om 14.00 uur. We willen u vragen om dan ook ‘startklaar’ te staan. Route optocht: Start LJ.Costerstraat---C.Huygensstraat---Molenweg ---de Weerd---


Mijn Zwemschool verzorgt

ZWEMLES

In Heino, Nieuw Heeten en Luttenberg

• KLEINE GROEPJES voor diploma A, B en C • Vanaf 4enhalf jaar • Zeer ervaren vaste leerkrachten in het water • Communicatie met de leerkracht via de website • Ook les op zaterdag en zondag! Nú opgeven voor 2013

Zielman é é n s t o p vo o r e l ke j o b

MANEGE-INRICHTING INSTALLATIE VERHUUR

Kijk op onze nieuwe website voor foto’s en álle informatie

www.mijnzwemschool.nl

GROEN BOUW Zielman Langeslag 3 8055 PN Laag Zuthem T: 0529-497039 F: 0529-497979 i n fo @ z i e l m a n d i e n s t ve r l e n i n g . n l

28 Heino Koerier


Nieuw nu iedere maandag van 8:00 tot 12:30 en zaterdag van 8:00 tot 16:00 op de markt in Heino Met 12 mtr gebakken, gerookte en verse vis

Tegen inlevering van deze bon

3 Gebakken LEKKERBEKKEN

€ 6,50

Zalm snipperS 300 gram €

5,00

Voor alle werkzaamheden op het gebied van: • Schilderwerk

• Wandafwerking

• GLAS

Binnen- en buitenonderhoud Glasvlies / behang Houtrot reparaties Spachtelputz / sierpleister Meerjaren onderhoudschema Plafondlijsten Nieuwbouw / onderhoud

Winterkorting

half november 2012 - half maart 2013

3 forellen ✁

€ 6,00

Wij bakken de vis de hele dag vers Bestellen kan ook tel 0653306450 Dit alles op zaterdag en maandag bij u op de markt in Heino

Zeevishandel Gebr.van Diermen Spakenburg

Nieuw nu ook online uw vis bestellen www.gebrvandiermen.nl info@gebrvandiermen.nl

L

Auto-en Motorrijschool

Moeite met leren? Faalangst? Dat kan ook gelden voor een rijopleiding. n Wil je extra aandacht? n Vaker herhaling? n Altijd les van dezelfde instructeur?

Informeer dan naar onze stappenmethode! Al meer dan 30 jaar een kwaliteitsopleiding.

Had ik dit maar eerder gedaan! Auto- en Motorrijschool

Rob Hartholt-Heino T 0572-391201 of M 06 22386125

www.robhartholt.nl 30 Heino Koerier

Welsummerweg 37, 7722 RP Dalfsen, tel. 0529 43 28 80 e-mail: contact@schildersbedrijfbosch.nl www.schildersbedrijfbosch.nl


nieuw bij nieuw bij nieuw bij nieuw bij RuiM ASSORTiMenT RuiM ASSORTiMenT CARnAVALSKLeDinG RuiM ASSORTiMenT CARnAVALSKLeDinG en ACCeSSOiReS! RuiM ASSORTiMenT CARnAVALSKLeDinG en ACCeSSOiReS! CARnAVALSKLeDinG en ACCeSSOiReS! en ACCeSSOiReS!

GROePen OnTVAnGen GROePen eXTRA OnTVAnGen GROePen KORTinG eXTRA OnTVAnGen GROePen KORTinG eXTRA OnTVAnGen KORTinG eXTRA KORTinG

ACTie weeKenD DOnDeRDAG 24, VRijDAG 25 en ZATeRDAG 26 jAnuARi ACTie weeKenD DOnDeRDAGweeKenD 24, VRijDAG 25 en ZATeRDAG 26 jAnuARi ACTie 15% KORTinG OP KLeDinG en ACCeSSOiRS! DOnDeRDAG 24, VRijDAG 25 en ZATeRDAG 26 jAnuARi ACTie weeKenD 15% KORTinG OP KLeDinG en ACCeSSOiRS! DOnDeRDAG 24, VRijDAG 25 en ZATeRDAG 26 jAnuARi 15% KORTinG OP KLeDinG en ACCeSSOiRS! eXTRA KOOPAVOnD DOnDeRDAG 24 jAnuAR 18.00 – 21.00 uuR. 15% KORTinG OP KLeDinG en ACCeSSOiRS! eXTRA KOOPAVOnD DOnDeRDAG 24 jAnuAR 18.00 – 21.00 uuR. Marktstraat 62 8141 GC eXTRA KOOPAVOnD DOnDeRDAG 24 jAnuAR 18.00 – 21.00 uuR.

www.welkoopheino.nl,

Voor meer informatie kijk op: 0572 391 eXTRA KOOPAVOnD DOnDeRDAG 24 jAnuAR 18.00 – 21.00 uuR. WELKOOP HEINO Tel.: 0572 -218 391218 Marktstraat 62 8141 GC www.boerenbond.nl www.welkoopheino.nl, www.welkoopheino.nl Voor meer informatie kijk op: 0572 391 218 WELKOOP HEINO www.welkoopheino.nl, Tel.: 0572 - 391218 Marktstraat 62 8141 GC www.boerenbond.nl www.welkoopheino.nl Voor meer informatie kijk op: 0572 391 218 WELKOOP Tel.: 0572 - 391218 www.boerenbond.nl HEINO Marktstraat 62 8141 GC www.welkoopheino.nl www.welkoopheino.nl, Voor meer informatie kijk op: 0572 391-218 WELKOOP Tel.: 0572 391218 www.boerenbond.nl HEINO www.welkoopheino.nl 32 Heino Koerier


BikeLife, Dick Middag L.J. Costerstraat 45 (Naast Multimate) Heino 0572 - 39 00 23, info@bikelifeheino.nl, www.bikelifeheino.nl Maandag gesloten, di t/m do 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag 9.00 tot 20.00, zaterdag 9.00 tot 16.00 uur

1

10-04-12 11:41

DE ZAAK HEINO CANADASTRAAT 17c

UW AANKOOp gratis THUIS bEZORgD EN zorgeloos ge誰nstalleerd, DOOR ONZE EIgEN TECHNISCHE DIENST.

8141 AA HEINO | 0572 391281

beeld I geluid I Satelliet I Huishoudapparatuur

WWW. DEZAAKHEINO. NL

Computer accessoires I Telecom I Wellness I beauty

INFO@DEZAAKHEINO. NL

UW AANKOOp gratis THUIS bEZORgD EN zorgeloos ge誰nstalleerd, DOOR ONZE EIgEN TECHNISCHE DIENST. beeld I geluid I Satelliet I Huishoudapparatuur Computer accessoires I Telecom I Wellness I beauty


  

  

 

 

  

  

   

  

  


Voel je thuis! Wilco Lindeboom, UW VBO Makelaar

De Cingel 15 Heino, Assendorperstraat 205 Zwolle I E T M

www.uwvbomakelaar.nl w.lindeboom@uwvbomakelaar.nl 0572 394364 06 10883407

Aankoop, Verkoop en Taxaties

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s Reparatie en onderhoud van alle merken Schade afdeling met schadebemiddeling Ruitreparatie Airco service Roll over carwash

Mitsubishi

Mijn belasting laat ik Mijn belasting over laat ik aan Adficount aan Adficount over Als ondernemer krijg je wat vaker post van de Belastingdienst.

Ze kunnen het niet leuker maken, zeggen ze. Daar was ik het Als ondernemer krijg je wat vaker post van de Belastingdienst. niet helemaal mee eens omdat ik wel erg veel van die blauwe Ze kunnen het niet leuker maken, zeggen ze. Daar was ik het brieven ontving. Ik ben naar Adficount gestapt. Het bleek dat niet helemaal mee eens omdat ik wel erg veel van die blauwe ik gewoon enkele dingen wat anders moest gaan uitvoeren. Nu brieven ontving. Ik ben naar Adficount gestapt. Het bleek dat krijg ik gelukkig minder vaak post van de Belastingdienst. ik gewoon enkele dingen wat anders moest gaan uitvoeren. Nu krijg ik gelukkig minder vaak post van de Belastingdienst.

Auto van Ewijk Parallelweg 8 8152 BE Lemelerveld E-mail: info@autovanewijk.nl

Openingstijden Ma t/m vr 8.00 tot 18,00 uur Za 8.00 tot 17.00 uur

het samenstellen van jaarrekeningen (van A tot Z) het samenstellen van jaarrekeningen salarisadministratie en (van A tot Z) personeelsdiensten salarisadministratie en het opstellen van fiscale aangiften personeelsdiensten het opstellen van fiscale aangiften

www.adficount.nl

Raalte-Heino T. 0572 360 090 info@adficount.nl www.adficount.nl Raalte-Heino T. 0572 360 090 info@adficount.nl

www.boomkwekerij-veldhuis.nl

www.boomkwekerij-veldhuis.nl De particuliere verkoop vindt plaats op elke

zaterdag De particuliere verkoop vindt plaats op elke tussenzaterdag 08.30 - 15.00uur tussen 08.30 - 15.00uur

U kunt bij ons terecht voor: Sier- en fruitbomen, haag- en tuinplanten.

U levering kunt bijenons terecht Ook voor advies van uwvoor: erfbeplanting bij ons aan het juiste adres! Sier-bent en ufruitbomen, haagen tuinplanten.

Ook voor levering en advies van uw erfbeplanting Kwekerij adres: bent u bij ons aan het juiste adres! Tibbensteeg 2a 7722 JS Hoonhorst

Kwekerij adres: 06-42923499 Tibbensteeg 2a 7722 JS Hoonhorst 06-42923499


De nieuwe Toyota Auris. Zo zuinig, daar ben je zuinig op. Groter, sportiever, dynamischer en mooier dan ooit. De nieuwe Toyota Auris is een auto om zuinig op te zijn. En uiteraard is hij ook zeer zuinig voor u. Zeker als u kiest voor een Auris Hybrid. Dan profiteert u ook nog eens van een bijtelling van slechts 14% én standaard CVT-automaat. De nieuwe Toyota Auris is er al vanaf € 18.650,-. Lease vanaf € 339,- per maand. Voor zakelijke rijders zijn er speciale lease-uitvoeringen met extra klantvoordeel. U bent van harte welkom. Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 3,8L/100km (26,3km/L) t/m 6,1L/100km (16,4km/L) CO2 87-140 gr/km. Prijs/prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Info via zakelijk@toyotafs.nl. Afgebeeld: Auris 1.8 Hybrid Lease Pro € 27.830,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

Morrenhof

Raalte, Klipperweg 5, 0572-361616

Heino Koerier - januari 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you