Sono Danmark ISO9001+14001

Page 1

CERTIFIKAT Härmed intygas att

Sono Norge AS 991625216 Bredmyra 4, Borgenhaugen, Norge

Sono Danmark A/S 29153205 Thrigesvej 37A, Ikast, Danmark

GBP Ergonomics AB 556227-4190 Kylvägen 4, Jönköping, Sverige har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 avseende

Marknadsföring, försäljning och distribution av inredningar. Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs. Jönköping 2020-05-xx Carina Björsell På uppdrag av Qvalify AB

Cert no. 1631

Ursprungscertifikat utfärdat: ISO 9001 2010-02-25 ISO 14001 2010-02-25

Giltigt t o m 2022-02-28

www.qvalify.se