Page 22

Detoxikace JAKO SOUČÁST VÝŽIVY

Všichni asi víme, že v průběhu života musí tělo každého člověka zpracovávat obrovské množství látek, které našemu zdraví specifickým způsobem a v určitém rozsahu škodí. Řadu z nich přijmeme potravou nebo pitným režimem, jiné zase dýcháním. Jejich množství i spektrum se tak odvíjí od prostředí, ve kterém žijeme, typu a množství stravy, kterou konzumujeme, od užívaných léků a používání kosmetiky. Vliv mají dokonce i často diskutované amalgámové plomby používané ve stomatologii. Dnes víme, že pesticidy, ftaláty, dioxiny, rezidua hormonů či antibiotik a mnohé další látky jsou prokazatelně odpovědné za vznik a rozvoj obezity, chronické únavy, poruch imunitního systému (nejčastěji alergií a astmatu), poruch reprodukce, nádorových onemocnění, hormonálních dysfunkcí a mnohých dalších. Takové informace mohou nezasvěcenému člověku nejen vyznívat negativně, mohou také podporovat zdání, že je nezbytně nutné za každou cenu kontrolovat vše, s čím se v průběhu života dostáváme do kontaktu. text martin jelínek, foto archiv sonnentor a martin jelínek

Přesto však má svůj smysl řešit přístup k vlastnímu zdraví a orientovat pozornost na kvalitu prostředí, kterým se obklopujeme. Je nutné si uvědomit, že není možné žít v absolutně čistém prostředí, jíst stravu bez přítomnosti jakýchkoli škodlivin, pít dokonale čistou vodu, vyhnout se užívání léků apod. Navíc veškerou stravu naše tělo musí zpracovávat poměrně složitými procesy, během kterých vznikají odpadní metabolické produkty. Naprostá většina z nich odchází z těla přirozenými procesy, malá část z nich ale v těle zůstává. Toxikace organismu tak probíhá neustále, je nedílnou součástí života každého člověka. Je pouze otázkou, v jakém rozsahu a jak rychle bude probíhat. Není tedy možné se jí vyhnout, ale máme možnost mít pod kontrolou naprostou většinu těchto pochodů. Aby taková snaha měla smysl, je potřeba respektovat řadu pravidel, která jsou v dnešní době naštěstí poměrně dobře realizovatelná.

22

Čemu je tedy třeba věnovat pozornost? 1. Prostředí, ve kterém žijeme

Největším zdrojem kontaminantů je vzduch, který dýcháme. V naprosté většině případů nebudeme schopni změnit kvůli tomuto faktoru místo svého bydliště, pozbývá tak smysl orientovat pozornost tímto směrem. Existují sice pomůcky v podobě čističek vzduchu do domácností, které v některých případech mohou být dobrým pomocníkem, ani ty však nejsou definitivním řešením problému.

2. Stravě, kterou jíme

Tady se naopak spektrum možností nádherně rozšiřuje. Přestože stupeň znečištění a celkové zátěže životního prostředí neustále roste, jsou v dnešní době velmi dobře dostupné potraviny, které nepochází z konvenčního zemědělství, případně se výrobci zaměřili na jejich kvalitu

ve smyslu snahy o snížení obsahu potenciálně zdraví škodlivých látek. V oblasti stravování však kvalita potravin nehraje jedinou roli. Velmi důležité jsou také způsoby, jakými stravu připravujeme, i to, jak jídlo konzumujeme. I kvalitní biopotravinu můžeme znehodnotit spálením či kombinací s nevhodnými surovinami. Nejčastěji jsou to přídavné látky (aditiva), případně smažení nebo fritování, v průběhu kterých vznikají přepálením tuků karcinogenní trans mastné kyseliny. V přístupu k jídlu hraje největší roli střídmost a systém kousání a žvýkání. Pokud jíme příliš mnoho nebo velmi často, vyvstává riziko ne úplně kvalitního zpracování potravy a zvyšujeme tak množství nežádoucích odpadních látek v těle. Jestliže každé sousto důkladně nerozkoušeme a preferujeme pro dnešní dobu rychlé hltání, komplikujeme tak proces trávení stejným způsobem.

Magazín Radost 1/2018  

Magazín pro přátele SONNENTORU.

Magazín Radost 1/2018  

Magazín pro přátele SONNENTORU.

Advertisement