Page 1

Orienteringsløb

PAS

Deltagerinfo Navn: Skole: Klasse:

Løb for 2015-målene


Løb for 2015-målene Velkommen til 2015 Orienteringsløbet! Måske kender du allerede til FN’s 2015 mål, men i løbet af de næste par timer, vil du lære endnu mere om fattigdomsbekæmpelse og 2015-målene. For at kunne gennemføre løbet skal du i dette pas have et stempel for hver af de otte mål. Stemplerne får du på de forskellige poster, hvor du kan teste din viden om 2015-målene Rigtig god tur!

Noter


Mål 8: Opbygge et globalt partnerskab for udvikling

Mål 1: Bekæmpe Fattigdom og Sult

Vidste du at Dan fem la mark er et af nde i v d e e neste .. FN’s erde

.?

n anbefa ling om , som lever af BNI op til at give som u mindst dvikling giver 0 0,7 % s bis ,8% af BNI, m tand. Danma en er d r et nok? k

...? du at f e a t dst 1990 er a,n8ttailll1e,4 milliarrdmear.nge i V iden ha ra 1

S ldet f d, kridt, den fa tort frems verken ma r e v i s e h t ig il t t e t a f tte er ig ikke råd elefon! m de Selvo stadig stad r en mobilt elle børn drikke


Mål 2: Sikre Skolegang for Alle

ste d u Vi9d 0%

Mål 7: Sikre en Miljøvenlig og Bæredygtig Udvikling

at .

..?

af ver mulig d dog ik hed for at ens børn n komm u har ke un e o skole klasse rmalt, at d i skole. De er i t er sid kan la der over 1 en kenya nsk 00 ele ve lar m og v ballad er, som e!

...? u At re d ste 1,6 milliarderkeflevand! Reelvntfølge d i V en 1990 harng til rent dikrikke nogen nse!

e ga Sid stadig et ad sland ker få desværre i udvikling s e n g er men er do nesk vand nge men e k ik a dr for m


Mål 6: Stoppe Spredningen af Smitsomme Sygdomme

Vid ste du

u M per dviklin gsla alaria iode n r udg de o hen g ad v i værs . Folk s ør et k æm o ejen te fa pe ld m ra k ned an for dør d mmes probl e e. M e og eby bliv er m i m al dels gges dels aria er uarbe ange ved jds do v forn uftig ed at h g en s dygtig e yg o bru g af lde my dom, i lange myg ggeb som la e gen et. stande ngt n

at ... ?

Mål 3: Sikre Kvinders Ligestilling

du at.ig..? e t s et s Vid e lande forholder dder har sværere

g kvin nd. Hvis I mang t piger o drenge og mæ nelse, a , n a d n e så end en udda desværr n uddannelse at få sig lavere løn e e d ig in s v k d en ved at få lykkes for en kke me elig ge til ta ta job. e e ft det end o m også d i sam n a m n må hun end e


Mål 4: Nedbringe Antallet af Dødsfald blandt Børn

Vidste du at Ma som vi le nge af de ...? s t y g k d a o n mme, behandle Danmark

i ell , slår m ihjel. Ek ange b er vaccinere im sempler ø od rn i ud på s mæsling er. Et an ådanne sygdom viklingslandene det me er fx . dia som ogs stort problem er å slår m underern rré og ange bø æring, rn ihjel.

Mål 5: Nedbringe Dødeligheden blandt Gravide og Fødende

a t .. . ? u d der i r te s de kvin hjælp unde et n e d d ø f e i g g a o h læ V nge gravide år den rette det at skulle stveen af

Ma ikke f er en så i re ndene I Danmark et er det og g fødslen la s g n o . udvikli og fødslen t positivt. D raviditeten ge vide. rg en o a t e r n e g e it d n n id e e e d m d n t r grav e o la f d fare iklings orbun barn f , men i udv med en vis t n e e d verd rbun ofte fo

Pas  

Beregnet til orienteringsløbet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you